Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6."

Átírás

1 Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. Különös Közzétételi Lista Tartalomjegyzék 1. A tanév időbeosztása A tanév rendje Szervezési feladatok Mérések A tanórák beosztása 2010/2011. tanév Házi feladatok adásának elvei és korlátai Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Nevelőtestületi beosztás - iskola 2010/ Óraterv Országos mérés eredményei Tanulói létszámok 2010/ Továbbtanulási mutatók (képzési hely szerint) Szabadidős elfoglaltságok Ünnepélyek, megemlékezések Versenyeredmények 2009/

2 1. A tanév időbeosztása 1.1 A tanév rendje Szorgalmi idő: Az első tanítási nap: szeptember 1. (szerda) Az utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) A tanítási napok száma: 183 nap A szolgalmi idő első féléve január 14-ig tart. Az iskola január 21-ig értesíti a tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek - őszi szünet: november A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) - téli szünet: december január 02. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.(kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) - tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tankötelesek beíratását március 1. és április 30. között kell megszervezni. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése, a miniszteri rendeletben leírtak szerint történik. 1.2 Szervezési feladatok Munkaértekezletek: minden hónap első hétfőjén 13,30 órától. Nevelőtestületi ülések: Alakuló értekezlet augusztus 24. Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. Őszi nevelési értekezlet november Osztályozó értekezlet január

3 Félévi nevelőtestületi értekezlet február 1-5. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet április Osztályozó értekezlet június Év végi nevelőtestületi értekezlet június Mérések - Bemeneti mérés: 1.o. Difer mérés az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. Felmérése október 15-ig. Az érintett tanulók létszámának jelentése: október 31-ig. A vizsgálat elvégzése: december 11-ig. - Szintmérés év elején: Magyar nyelv és irodalom 2-8.o. Matematika 2-8-o. Német nyelv 5-8.o. - Szociometriai mérés 4-8-o. - Folyamatmérések Néma értő olvasás: 2-8. évfolyam Hangos olvasás: 1-4.o. Nem szakrendszerű oktatás: évfolyam SNI és 3h-s tanulók Testi képességek felmérése: 1-8. évfolyam Szegedi Tudományegyetem mérései - Kimeneti mérések OKÉV mérés évfolyamon és 8. évfolyamon: május 26. szerda 2. A tanórák beosztása 2010/2011. tanév Ügyelet: és ig Napközi: ig Tanórák beosztása, csengetési rend Napközi szabadidős foglalkozás, ebéd (16.00) tanóra (16.00)- uzsonna szabadidő

4 3. Házi feladatok adásának elvei és korlátai A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek gyakorlását, bevésését, alkalmazását szolgálja. Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és az egyéni munkatempó kialakítására. A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a tanuló fokozatosan válik az ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé. Az egyéni tanulási stíluson túl kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét. Rendszeres végeztetése és folyamatos, következetes ellenőrzése a tanuló munkafegyelmét javítja, egyúttal sikerélményhez is juttatja. Szóbeli és írásbeli házi feladatok adásának elvei: Kapcsolódjon az aktuális tananyaghoz. Egyértelmű, önállóan megoldható legyen. A feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességeinek. A szóbeli és írásbeli feladatok aránya megfelelő legyen. A tanulók kapjanak visszajelzést az otthoni (napközis) munkájukról.(dicséret, elmarasztalás) A szaktanárok az általuk tanított tantárgy hatékony tanulási módszerének bemutatásával, rendszeres gyakoroltatásával segítsék a tanulók otthoni felkészülését. Alkalmazzuk egyre gyakrabban a differenciált házi feladatot. A megtanulandó szabályok, meghatározások, versek, szépirodalmi szövegrészek megtanulására adjunk elegendő időt. Házi feladat lehet a tananyaghoz kapcsolódó gyűjtőmunka, kiselőadásra való felkészülés is. Lehetőség szerint adjunk kreativitást igénylő, készségeket fejlesztő, az ismeretszerzés más módjait is igénylő feladatokat (könyvtári gyűjtőmunka, internet stb.). Korlátok: Az írásbeli házi feladat nem osztályozható. (Kivétel: felső tagozaton irodalomból a házi fogalmazás) Hétvégére és tanítási szünet idejére külön házi feladat nem adható. Alsó tagozaton napi 1-1,5 óránál, felső tagozaton napi 2-2,5 óránál több időt ne vegyen igénybe. Ne jelentsen többletterhet a szülőknek.

5 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Az intézményben nem volt lemorzsolódás. 5. Nevelőtestületi beosztás - iskola 2010/2011. Stokker Pálné Erdei Lajosné Pestovics Miklósné Rákos Istvánné Sztárcsevicsné Szabó Judit Tabáni Miklós Tér Lászlóné Turiné Durgó Szeréna Tüskéné Kozma Edit Véghné Pető Erika Kovácsné Soós Veronika Tájcsnek Károly Bagó Katalin igazgató, minőségirányítási és a módszertani munkacsoport tagja 1. osztály osztályfőnöke, minőségirányítási csoport vezetője, IPR munkacsoport tagja, óvodából az iskolába való átmenetet segítő munkacsoport vezetője, osztályfőnöki munkaközösség tagja, alsós munkaközösség tagja 5. osztály osztályfőnöke, IPR munkacsoport tagja, osztályfőnöki munkaközösség tagja napközis nevelő, IPR munkacsoport vezetője, módszertani munkacsoport tagja, óvodából az iskolába való átmenetet segítő munkacsoport tagja 8. osztály osztályfőnöke, IPR munkacsoport tagja, Közalkalmazotti Tanács vezetője, osztályfőnöki munkaközösség tagja, 6. osztály osztályfőnöke, IPR munkacsoport tagja, osztályfőnöki munkaközösség tagja, szakszervezetei titkár 2. osztály osztályfőnöke, módszertani munkacsoport tagja, óvodából az iskolába való átmenetet segítő munkacsoport tagja, osztályfőnöki munkaközösség tagja, alsós munkaközösség tagja 3. osztály osztályfőnöke, IPR munkacsoport tagja, környezeti munkacsoport vezetője, osztályfőnöki munkaközösség tagja, alsós munkaközösség tagja 7. osztály osztályfőnöke, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, IPR munkacsoport tagja, 4. osztály osztályfőnöke, Diákönkormányzat vezetője, óvodából az iskolába való átmenetet segítő munkacsoport tagja, alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnöki munkaközösség tagja feladat megállapodás alapján: ének-zene oktatása feladat megállapodás alapján: testnevelés oktatása feladat megállapodás alapján: technika oktatása

6 6. Óraterv Az alsó tagozat óraterve 2010/2011-es tanév Tantárgy/évfolyam Évi heti Évi heti Évi heti Évi heti Magyar nyelv és irodalom ,5 7 8 Matematika ,5 4 3 Idegen nyelv Környezetismeret Informatika Ének-zene Rajz 55, Technika és életvitel Testnevelés és sport Szabadon tervezhető 18, ,5 0,5 0,5 Kötelező óraszám a törvény alapján ,5 22,5 Szabadon választható Alsó tagozaton a szabadon tervezhető óra keretében fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

7 felső tagozat óraterve 2010/2011-es tanév Tantárgy/évfolyam Évi heti Évi heti Évi heti Évi heti Magyar nyelv és irodalom 166, , ,5 4 3 Történelmi és áll. ismeretek 55, , ,5 2 3 Idegen nyelv , ,5 2 3 Matematika , ,5 3 4 Informatika Természetismeret Fizika 55, ,5 1 2 Biológia 55, ,5 2 1 Kémia 55, ,5 2 1 Földrajz 55, ,5 1 2 Ének-zene Rajz Technika és életvitel Testnevelés és sport , ,5 3 2 Osztályfőnöki 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5-1 18,5 1 - Kötelező óraszám a törvény 832,5 0,5 22,5 832,5 0,5 22, alapján

8 7. Országos mérés eredményei 6. évfolyam 8. évfolyam Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika 2003 Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Tanulói létszámok 2010/ október 1. statisztikai adatok Iskola 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o 6.o. 7.o. 8.o. Össz. Osztálylétszám Bejárók száma Napközisek száma SNI tanulók száma BTM tanulók száma

9 9. Továbbtanulási mutatók (képzési hely szerint felvettek) Tanév Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Szabadidős elfoglaltságok. Tanórán kívüli tevékenységek- igény szerint jelentkezéstől függően - Felzárkóztatás: 8. oszt. Matematika - Szabadidős elfoglaltságok: angol kézilabda és fociedzés furulyaoktatás művészeti oktatás: kézműves, tánc, dráma - Kirándulások A Pedagógiai program szerint tudatosan tervezzük, szervezzük a szülők beleegyezésével és támogatásával. Az IPR program által szervezett kirándulás lebonyolítása - Autóbusz ügyelet, menza Kulturált étkezésre szoktatás. Rend, fegyelem biztosítása, udvarias magatartási szabályok betartatása. Szabadidő hasznos eltöltése - Vallásoktatás Az iskola épületében kerül sor a vallásoktatásra. Türelem és a bizalom jegyében együttműködünk a gyermekek személyiségfejlődése érdekében. Az együttműködés területei - tanévnyitó (iskolai, egyházi) - tanévzáró ünnepély - karácsonyi műsor - közös konzultációk - információcserék. A hittanórák elhelyezésének kedvező időpontjai. A hittanórákra is vonatkozik a tanórák sérthetetlenségének elve, ezért ne ütköztessük más rendezvényekkel. - Könyvtár A falusi kölcsönzési feladatokat is ellátja A könyv olvasásának megszerettetése Az olvasás fontosságának tudatosítása Önálló ismeretszerzésre szoktatás

10 11. Ünnepélyek, megemlékezések Rendezvényeink Felelős - Augusztus 20. Tabáni Miklós - Tanévnyitó Erdei Lajosné - Október 6. osztályonként - Október 23. osztályonként - Télapó osztályonként - Karácsony Véghé P. Erika, Sztárcsevicsné Sz. Judit - Farsang diákönkormányzat (Véghné P. Erika) - Március 15. Turiné D. Szeréna, Tüskéné K. Edit - Anyák napja ajándékkészítés - Móra napok Pestovics Miklósné, Tüskéné K. Edit Tavaszi zsongás Erdei Lajosné, Tabáni Miklós - Gyermeknap diákönkormányzat (Véghné P. Erika) - Tanévzáró 8. o osztályfőnök - Öregek Napja Sztárcsevicsné Sz. Judit 12. Versenyeredmények 2009/2010 Vörösmarty Mihály Általános Iskola által rendezett matematika versenyen - Babolcsay Barbara I. helyezést - Tóth Annabella IV. helyezést - Kalamár Anna VIII. helyezést - Kondákor Vivien VI. helyezést ért el. A lenti Vörösmarty Mihály Ált Isk. versmondó versenyén - Bene Dániel II. helyezett - Papp Martina III. helyezett lett. A Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda által rendezett szépolvasási versenyen: - Kalamár Anna I. helyezést ért el, - Pap Martina a zsűri különdíját kapta. Az Öveges József Közép-Zala Általános Iskola és Óvoda által meghirdetett Szülőföldem szép határa című rajzpályázaton - Tüske Eszter I. helyezést ért el.

11 A Kerkai Jenő Általános Iskola által meghirdetett szövegértési versenyen - Babolcsay Barbara I. helyezést - Kovács Liliána III. helyezést - Ritlop Krisztián V. helyezést ért el. A Gönczi Ferenc emlékére rendezett ügyességi versenyen - I. helyezést ért el a 8. osztályosokból álló csapatunk. A csapat tagjai: Tüske Eszter, Horváth Tibor, Bogdán Tamás, Bene Dániel A városi diákolimpia teremlabdarúgás fiú IV. kcs. döntőjén - II. helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai: Bene Dániel, Horváth Tibor, Bogdán Tamás, Deák Dániel, Kalamár Máté, Nagy Mátyás, Németh Marcell A Vörösmarty Mihály Általános Iskola által rendezett német nyelvi szövegértési versenyen - Tüske Eszter 8. osztályos tanuló III. helyezést ért el. A Lenti Városi Diákolimpia Mezei Futás versenyén Illés Boglárka II. helyezést, Pap Marina IV. helyezést ért el, és részt vettek a megyei döntőn. A Városi Könyvtár által rendezett József Attila versmondó versenyen - Bene Dániel 8. osztályos tanuló I. helyezést, - Kalamár Anna 5. osztályos tanuló III. helyezést ért el. - Pap Martina 5. osztályos tanuló a zsűri különdíját kapta. - Bene Dániel részt vett a megyei döntőn, ahol V. helyezést ért el. A Zalavíz ZRT. Víz világnapja alkalmából hirdetett vetélkedő megyei döntőjébe jutott iskolánk csapata, ahol II. helyezést értek el tanulóink. A csapat tagjai: Dezső Katalin, Kalamár Judit, Illés Bianka, Végh Tamara. A Vörösmarty Kupa Lenti III. kcs. Teremlabdarúgó tornán IV. helyezést ért el fiúcsapatunk. A csapat tagjai: Tüske Bálint, Németh Marcell, Bazsika Márton, Kovács László, Kovács Balázs, Fekete Bence, Láda Ákos, Halász Dávid, Ritlop Krisztián. A Zrínyi Ilona/Gordiusz matematika verseny megyei fordulóján - Babolcsay Barbara 3. osztályos tanuló V. helyezést ért el. A Bárczi Géza anyanyelvi versenyen - Kancsal Zsófia II. helyezést ért el. - Tüske Eszter 5. - Rákos Dóra 8. helyezett lett. A Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola által hirdetett Tudásvár versenyen: - földrajzból I. helyezést ért el Deák Dániel - matematikából: III. helyezést ért el Tüske Eszter - Magyar nyelvből: I. helyezett Dezső Katalin, II. helyezett Rákos Dóra A Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny megyei fordulóján - Kancsal Zsófia VIII. helyezést ért el. A Bendegúz verseny megyei döntőjébe jutott tanulók: Babolcsay Barbara, Kalamár Anna, Dezső Katalin, Végh Tamara, Kancsal Zsófia, Tüske Eszter. Babolcsay Barbara 3 osztályos tanuló I helyezett lett és részt vett az országos döntőn, ahol szépen szerepelt.

12 A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyén: - Mihályka Lili olvasás, szövegértés tantárgyból ezüst fokozatot - Péter Bianka matematikából arany, anyanyelvből ezüst fokozatot - Babolcsay Barbara matematikából arany - Halász Klaudia matematikából arany - Mihályka Tibor természetismeret tantárgyból arany - Varga János olvasás, szövegértés tantárgyból ezüst - Kondákor Vivien matematika tantárgyból arany - Ritlop Krisztián matematika tantárgyból ezüst - Március Boglárka olvasás, szövegértés tantárgyból arany - Dezső Katalin irodalom, szövegértés tantárgyból arany fokozatot ért el. Az Arany János Általános Iskola által rendezett Nyelv+Ész anyanyelvi versenyen - I. helyezést ért el Kondákor Vivien 4. osztályos tanuló, - Halász Klaudia 8. Tóth Annabella 9. helyezett lett. Az Országos Közlekedési Ismeretek Verseny megyei döntőjén - Bene Dániel III. helyezést ért el. Kazinczy Ferenc versenyen területi döntőjében - Pető Emese IV. helyezést, Torda Ádám V. helyezést ért el. A kisiskolák kézilabda diákolimpia megyei döntőjén II. helyezett leánycsapatunk. A csapat tagjai: Tüske Eszter, Illés Boglárka, Pap Marina, Szűcs Kitti, Kalamár Judit, Rákos Dóra, Kulcsár Petra, Raj Bianka, Kovács Barbara, Rosta Regina, Horváth Szilvia Az Öveges József Közép-zala Általános Iskola és Óvoda által rendezett nyelvtan-helyesírás versenyen - Kondákor Vivien II. helyezést ért el - Babolcsay Barbara szintén II. helyezett lett. Vörösmarty Kupán is részt vettek III. kcs.-ban játszó tanulóink, ahol IV. helyezést értek el. A csapat tagjai: Tüske Bálint, Kovács Balázs, Kovács László, Fekete Bence, Ritlop Krisztián, Halász Dávid, Láda Ákos, Bazsika Márton, Németh Marcell Németh Marcell 2009-ben a legjobb kapus címet szerezte meg. A cím mellé egy kupát is kapott.