IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN Dr. Fórizs István tudományos főmunkatárs MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 45., Dr. Makfalvi Zoltán geológus Nyugdíjas, Csíkszereda (Miercurea Ciuc), str. M. Eminescu nr. 4/1, Dr. Deák József ügyvezető GWIS Kft., 2120 Dunakeszi, Alkotmány u. 45., Kármán Krisztina doktorandusz MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 45., Dr. Vallasek István Nyugdíjas, 3400, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Pavlov Nr. 28., Süveges Miklós ügyvezető HYDROSYS LABOR Laboratóriumi Szolgáltató Kft Csobánka, Borony u. 28., Kivonat Elkészítettük az ásványvizekben rendkívül gazdag Csíki-medence első izotóp-hidrológiai jellemzését. Meghatároztuk a vizek eredetének és védettségének kutatásához szükséges alapösszefüggéseket. Az izotóp-hidrológiai magassági hatás, vagyis a csapadék δ 18 O értékének 100m magasságkülönbségenkénti változása δ 18 O/100m = -0,15. A helyi csapadékvíz vonalra a felszín alatti vizek alapján a δd = 8,3*δ 18 O + 14,7 egyenletet kaptuk, ami valószínűleg kisebb mértékű mediterrán hatást mutat. Abstract We have made the first isotope hydrological characterisation of the Cuic Basin (Romania) which is very rich in mineral waters. The basic relations needed for the study of origin and vulnerability of groundwaters has been formulated. The isotope hydrological elevation effect, which is the change in mean δ 18 O value of precipitation by 100m elevation change, has been got as δ 18 O/100m = -0,15. The local meteoric water line has been approached by the groundwater line as a δd = 8.3*δ 18 O which probably shows a slight Mediterranean effect. 1. Bevezetés Újabban a természetes ásványvíz fogalom meghatározásánál és a palackozás által való értékesítésnél feltétel a felszínalatti vízadó rétegből származó víz védettsége 59

2 Fórizs István, Makfalvi Zoltán, Deák József, Kármán Krisztina, Vallasek István, Süveges Miklós és eredendő szennyezés-mentessége. Igen fontos a vizek eredetének és védettségének ismerete. Eme feltételek, valamint a vizek utánpótlódási feltételeinek megismerésében, az ásványvizek védőövezetének meghatározásában, a vízföldtani vizsgálatok és a hidraulikai modellezés mellett fontos szerepet játszanak az izotópgeokémiai vizsgálatok. A dolgozat, az utóbbi években megkezdett, a Csíki-medence ásványvizeiben végzett izotópgeokémiai vizsgálatok eredményeit foglalja össze. Célkitűzésünk a területen található főbb víznyerőhelyek vizeinek stabilizotópos (δd és δ 18 O) jellemzése, a lokális csapadékvíz vonal becslése, valamint az izotóphidrológiai magassági hatás kimutatása és mennyiségi meghatározása. 2. A terület (hidro)geológiája A tektonikus eredetű Csíki-medence a Keleti-Kárpátok középső részén, a vulkáni Hargita hegység, a kristályos, mezozoós Nagyhagymás, valamint a kréta-paleogén flis üledékekből álló Csíki-havasok által bezárt területen helyezkedik el. A m magasan fekvő medencét északon a marosfői kristályos rög (891 m), délen a Tusnádi-szoros (650 m) határolja. A medencét nyugatról határoló Hargita hegység átlagos magassága m, a keleti határát képező Nagyhagymás (1792 m) és Csíki-havasok ( m) magassága északról dél fele csökken. A déli határán fekvő Csomád-hegység legmagasabb pontja az 1301 m magas Nagy Csomád. A minden oldalról zárt hegyközi medence az ország egyik hidegpólusa. Csíkszereda évi középhőmérséklete 5,9 C, az évi átlagos csapadékmennyiség 589 mm. A medence éghajlatára jellemző a hőmérsékleti inverzió gyakorisága. A 60 km hosszú és km széles Csíki-medence szerkezetileg és felszínalaktanilag Felcsíki, Középcsíki és Alcsíki medencerészekre tagolódik. Ezeket a medencealjzat kiemelkedő részei, az ún. küszöbök választják el egymástól. A medence aljzatát északon kristályos kőzetek, középső és déli részén krétakori flis képezi. A geológiai kutatások adatai szerint a medencét m vastag pliocén-pleisztocén üledékösszlet tölti ki. A legfontosabb medenceüledékek a vulkáni szórástermékek (piroklasztitok). A rájuk települő pleisztocén homok, kavics és agyaglencsék anyaga főleg kárpáti eredetű, vastagsága m között változik. A medence keleti peremén a pleisztocén üledékeket az Olt baloldali mellékpatakainak holocén hordalékkúpjai fedik be. Az Olt árterének legfiatalabb képződményei a mocsári tőzeg és iszap. Vízföldtani szempontból a medencealjzatra lerakódott piroklasztitok víztároló képessége általában nagy. A negyedkori homokos-kavicsos rétegösszlet is jó víztároló. A Csíki-medence ásványvizének keletkezése a Hargita vonulat utóvulkáni tevékenységével van elsősorban kapcsolatban. A javarészt 60

3 Izotópgeokémiai vizsgálatok a Csíki-medence ásványvizeiben széndioxidból álló gázok a medencét érintő törésvonalak közvetítésével jutnak a felszínre. A feltörő gáz részben a felszínalatti vizekbe oldódik, részben szabad gáz formájában van jelen. A kedvező vízföldtani és szerkezeti viszonyok következtében a Csíki medence Románia eddig ismert legjelentősebb szénsavas ásványvízkészletét rejti magába, biztosítva széleskörű értékesítési lehetőségüket az élelmiszeriparban (palackozás) és a fürdőgyógyászatban. 3. Mérési módszer A stabil hidrogén-és oxigénizotóp összetételt az MTA Geokémiai Kutatóintézetében Finnigan delta plus XP tömegspektrométerrel, 2011-ben végzett méréseket LGR LWIA-24d típusú lézerspektroszkóppal végeztük. A mérésekhez a tömegspektrométer esetében a BTW, a lézerspektroszkóp esetében pedig a BWS1, BWS2 és BWS3 labor sztenderdeket használtuk. Az eredményeket a szokásos δ értékben a VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) nemzetközi etalonhoz viszonyítva ezrelékben adjuk meg a következőképpen: ahol R minta és R sztenderd az oxigén vagy a hidrogén nehéz és könnyű izotópjainak mennyiségi aránya 18 O/ 16 O vagy D/H(= 2 H/ 1 H) a mintában és a sztenderdben. A mérési eredmények bizonytalansága δd ±0,6, δ 18 O ±0,2. Minden mérést kétszer végeztünk el és a mérési eredményeket átlagoltuk. A trícium tartalom meghatározása a HYDROSYS Kft. (Budapest) laboratóriumában történt. A trícium-tartalmat ún. trícium egységben (TE) adjuk meg, ahol 1 TE = 1 trícium atom hidrogén atom között. 4. Minták A korábbi években Borszék, Csíkmadaras, Hargitafürdő, Tusnád és Csíksomlyó területén történt mintázás, ahol a stabil H- és O-izotópok mellett meghatároztuk a trícium-tartalmat és a víz hőmérsékletét is (1. táblázat). Borszék ugyan nem a Csíki-medencében van, hanem attól északra, azonban a magassági hatás meghatározása céljából teljesen megfelelő folyamán, a terület alaposabb jellemzése okán, kiterjedt mintázással 7 forrásból és 13 fúrt kútból vettünk vízmintát a stabilizotópos mérésekhez. A mintavételi helyeket az 1. ábra mutatja. 61

4 Fórizs István, Makfalvi Zoltán, Deák József, Kármán Krisztina, Vallasek István, Süveges Miklós 1. ábra. A stabilizotópos mérések vízmintavételi helyei. 5. Eredmények és értelmezésük Vaselli et al ben közölt egy tanulmányt a Keleti-Kárpátok térsége ásványvizeinek és gáz kiáramlásainak eredetéről, ahol izotópos adatokat is közöltek. A Csíki-medencében is vettek vízmintákat, egy minta kivételével csak δ 18 O értékeket közöltek. A lokális csapadékvízvonal és az izotóphidrológiai magassági hatás meghatározására nem tettek kísérletet. Ugyan szerény mintaszám alapján, de a következőkben mindkettő meghatározására kísérletet teszünk. Izotóphidrológiai magassági hatás Ha egy területen jelentős magasság különbségek vannak, akkor a magasabb térszínre hulló csapadék δd és δ 18 O értéke negatívabb, mint az alacsonyabb részekre hulló csapadéké. Ezt hívják izotóphidrológiai magassági hatásnak és alapvetően az oxigénre határozzák meg δ 18 O/100m formában (Clark és Fritz 62

5 Izotópgeokémiai vizsgálatok a Csíki-medence ásványvizeiben 1997). Ennek segítségével lehet megbecsülni ismeretlen beszivárgási területű vizek beszivárgási magasságát. Az első alkalommal mintázott 5 forrás vizének környezeti izotópos (δd, δ 18 O, trícium) adatait, valamint hőmérsékletét az 1. táblázat tartalmazza. A hőmérsékleti adatok 5,2-18,5 C tartományban szórnak. Csíkszereda éves középhőmérséklete 5,9 C, ami jellemzőnek fogadható el a medencére. Ebből az következik, hogy több esetben a forrásvíz részben vagy teljesen mélyből föláramló víz, aminek beszivárgási területe magasabban van, mint a forráskilépés magassága. Ugyan a magasság emelkedésével a beszivárgó víz hőmérséklete csökken, a mélybe áramló vizet a földkéreg fölmelegíti. A Borszék 1. forrás és a hargitafürdői Csipike-forrás hőmérséklete közel esik az éves középhőmérséklethez. Mindkettő trícium-tartalma jelentős (4,3 és 8,4 TE), ami azt jelenti, hogy ezek a vizek 1952 után szivárogtak a felszín alá, hiszen ekkora trícium-tartalom csak az 1952-ben kezdődött nukleáris robbantásokból származhat. Ezek alapján föltételezhető, hogy ezen források beszivárgási magassága nem különbözik jelentősen a források magasságától. 1. táblázat. Források környezeti izotópos adatai, valamint a hőmérsékletük és tengerszint fölötti magasságuk a Csíki-medencében. Település Helyi név Vízhőmérséklet Trícium δ 18 O δd Magasság [ C] [TE] [ ] [ ] [mbf] Borszék Borszék 1. forrás 8,2 4,3-10,36-77,2 900 Csíkmadaras Madaras Fürdő 18,5 <1-11,88-85,4 680 Hargitafürdő Csipike-forrás 5,2 8,4-11,15-77, Tusnád Apor-forrás 15,1 <1-10,60-76,1 650 Csíksomlyó Kegytemplom, Borvíz forrás 13,3 <1-10,19-74,7 700 A 2. ábra mutatja a forrásvizek δ 18 O értéke és a magasság közti kapcsolatot. A magassági hatás pontosabb meghatározása érdekében föltüntettük az Alföldet is δ 18 O = -9,2 és 100 mbf adatokkal. A már említett Borszék 1. forrás és Csipikeforrás, valamint az Alföld egy egyenesre esnek. Érdekes módon a csíksomlyói kegytemplom melletti Borvíz-forrás is erre az egyenesre esik, pedig annak hőmérséklete 13,3 C, vagyis jelentősen melegebb az évi középhőmérsékletnél, amiből arra következtethetünk, hogy a beszivárgási területe jóval magasabban van. Mivel azonban erre az egyenesre esik, ezért ezt a pontot is bevettük a magassági hatás kiszámításába. A négy pontra számított regressziós egyenes egyenlete 63

6 Fórizs István, Makfalvi Zoltán, Deák József, Kármán Krisztina, Vallasek István, Süveges Miklós δ 18 O = 0,0015*magasság -9,1377, amiből a δ 18 O/100m = -0,15 adódik. A Kárpátmedencében eddig két helyen határozták meg az izotóphidrológiai magassági hatást: 1) Malík és Michalko (2010) a szlovákiai Kis-Kárpátokban található Berezói-hegycsoportra (Brezovské Karpaty) -0,15-ot, vagyis a miénkkel egyezőt kapott, 2) míg Malík és társai (1993) a Nagy Fátra (Veľká Fatra) hegységre abszolút értékben valamivel kisebbet, -0,10-ed kaptak. Megállapítható, hogy a Csíki-medencére kapott δ 18 O/100m = -0,15 nagyon hasonló a Kárpát-medence más részein mért értékhez. 2. ábra. A vizsgált források tengerszint fölötti magassága és δ 18 O értéke a Csíkimedencében. Lokális csapadékvíz vonal A csapadékvízben a δd és δ 18 O értékek között lineáris korreláció figyelhető meg, amit Craig 1961-ben írt le először és azóta referencia-vonalként használatos Globális Csapadékvíz Vonal (GCsVV, angolul Global Meteoric Water Line = GMWL) néven. Craig kevés adat alapján határozta meg az összefüggést és kerekített együtthatókkal közölte azt δd = 8*δ 18 O + 10 formában. Ma már az egész Földre kiterjedő csapadékgyűjtő hálózat segítségével sokkal több adat alapján pontosabban ismerjük ezt az összefüggést, azonban referenciának a Craig által közöltet használjuk. A helyi vagy lokális csapadékvíz vonalak (LCsVV) sok esetben kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a GCsVV-tól. Egy szűkebb terület adatainak kiértékeléséhez ezért inkább a LCsVV-at használják. A száraz és félszáraz területek kivételével az éveken át gyűjtött csapadékvízben mért δd és δ 18 O adatok alapján fölállított LCsVV-lal gyakorlatilag megegyezik 64

7 Izotópgeokémiai vizsgálatok a Csíki-medence ásványvizeiben vagy ahhoz nagyon közeli a felszín alá beszivárgott vizek alapján fölállított vízvonal, vagyis δd-δ 18 O korreláció (Deák 2006). Mivel a Csíki-medencében még nem határozták meg a lokális csapadékvíz vonalat, ezért azt megkíséreljük közelíteni a felszín alá beszivárgott vizek, vagyis források és kutak vizének stabilizotópos összetétele alapján. A 2. táblázat tartalmazza a évi mintázási kampány során gyűjtött vízminták δd és δ 18 O értékeit, a 3. ábra pedig a GCsVV-hoz való elhelyezkedésüket, valamint a regressziós egyenletet mutatja. A pontok nagyon közel helyezkednek a GCsVV-hoz, egy kicsit fölötte helyezkednek el. 2. táblázat. A mintázott források és kutak főbb adatai, valamit a mért stabil H-és O- izotópos összetétel. Csíki-medence Mintavétel helye Megjegyzés Mintavétel δ 18 δd O [ ] dátuma VSMOW [ ] VSMOW Csíkdánfalva fürdő, fúrt kút ,57-83,3 Csíkdánfalva fürdő, forrás ,57-82,9 Csíkdánfalva fürdő, új fúrt kút ,74-84,6 Csíkmadaras fürdő, fúrt kút ,84-85,0 Csíkmadaras központ, fúrt kút ,31-86,4 Csíkrákos fürdő, fúrt kút ,56-80,0 Csíkrákos fürdő, új fúrt kút ,28-80,7 Csíkszereda Taploca, fúrt kút ,05-87,3 Hargitafürdő kemping melletti forrás ,21-77,8 Hargitafürdő Szemvíz-forrás ,11-74,9 Csíkszereda Somlyói borvízforrás ,36-77,1 Csíkszereda Szeredai fürdő, fúrt kút ,14-72,1 Csíkszereda Zsögödfürdő, fúrt kút ,01-76,5 Csíkszentkirály Borsáros, fúrt kút ,85-77,5 Csatószeg fúrt kút ,80-72,6 Tusnádfürdő Ilona-forrás ,26-70,6 Csíkkozmás Sószékfürdő, forrás ,77-75,1 Csíkszereda 5. számú fúrás ,53-75,1 Hosszúaszó Erzsébet forrás ,06-76,0 65

8 Fórizs István, Makfalvi Zoltán, Deák József, Kármán Krisztina, Vallasek István, Süveges Miklós δd = 8,3282*δ 18 O+ 14,697 R² = 0,8799 δd [ ]SMOW GCsVV ,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 δ 18 O [ ] SMOW 3. ábra. A vizsgált vízminták stabilizotóp-összetétele a δd-δ 18 O diagramon a Globális Csapadékvíz Vonalhoz (GCsVV, δd = 8*δ 18 O + 10, Craig 1961) viszonyítva. A pontokra az Excel szoftverrel számolt regressziós egyenes egyenlete δd = 8,3*δ 18 O + 14,7, ami eléggé közel áll a referenciaként használt GCsVVhoz. A kis eltérést magyarázhatja egyrészt a viszonylag kis mintaszám (19 adat), vagyis az eltérés csak látszólagos. Másrészt lehet, hogy az eltérés valóságos. Ekkor viszont fölmerül a mediterrán hatás kismértékű megjelenése. Mivel a Földközitenger fölötti levegő relatív páratartalma kisebb, mint a világtengereké, ezért azon csapadékvíz vonalak, ahol a Földközi-tengerből származó pára szerepet játszik, a GCsVV fölöttiek. Pl. a Kelet-Mediterrán Csapadékvíz Vonal (Gat és Carmi 1970) egyenlete δd = 8*δ 18 O Anatóliában már gyengébben jelentkezik ez a hatás (Şimşek 2003, Fórizs et al. 2011). Románia déli részén, Dobrudzsában Ţenu és társai (1975) felszín alatti vizeken nagyon erős mediterrán hatást mutattak ki. Mindezek alapján elképzelhetőnek tartjuk, hogy a Keleti-Kárpátok mentén, a Kárpát-medence felőli oldalon is jelentkezik kis mértékben. 6. Összefoglalás A Csíki-medence forrás és kútvizeinek izotópgeokémiai tanulmányozása alapján a következő két megállapítást tehetjük. A Csíki-medencére jellemző izotóphidrológiai magassági hatás δ 18 O/100m = -0,15. 66

9 Izotópgeokémiai vizsgálatok a Csíki-medence ásványvizeiben A Csíki-medence felszín alatti vizeiben a δd-δ 18 O korreláció δd = 8,3*δ 18 O + 14,7, ami feltehetően azonos vagy nagyon közel áll a lokális csapadékvíz vonalhoz és mutat némi Mediterrán hatást. Irodalomjegyzék Clark, I., Fritz, P. (1997) Environmental Isotopes in Hydrogeology. Lewis Publishers, Boca Raton New York, p. 328 Craig, H. (1961) Isotopic variation in meteoric waters. Science, N.Y. 133: Deák J. (2006) A Duna-Tisza köze rétegvíz áramlási rendszerének izotóp-hidrológiai vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, p. 112 Fórizs, I., S. Kele, J. Deák, A. Gökgöz, M. Özkul, M. O. Baykara, M. C. Alçiçek (2011) Comparison of the isotope hydrogeological features of thermal and cold karstic waters in the Denizli Basin (Turkey) and Buda Thermal Karst (Hungary). Central European Geology 54(1-2): Gat, J.R., I. Carmi (1970) Evolution in the isotopic composition of atmospheric waters in the Mediterranean Sea area. Journal of Geophysical Research, 75: Malík, P., Michalko, J. (2010) Oxygen Isotopes in Different Recession Subregimes of Karst Springs in the Brezovské Karpaty Mts. (Slovakia). Acta Carsologica, 39(2): Malík, P., Michalko, J. & S. Rapant, (1993) Štruktúrno-hydrogeologická analýza karbonátov triasu krížňanského príkrovu vo Veľkej Fatre [Structural-hydrogeologic analyses of Krížna nappe Triassic carbonates in the Veľká Fatra Mts. (in Slovak)]. Manuscript Archive of the Geofond Branch, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Arch. No , Bratislava, pp. 277 Şimşek, S. (2003) Hydrogeological and isotopic survey of geothermal fields in the Büyük Menderes graben, Turkey. Geothermics, 32: Ţenu A, Noto P, Cortecci G, Nuti S (1975) Environmental isotopic study of the Barremian- Jurassic aquifer in South Dobrogea (Roumania). Journal of Hydrology 26(3-4): Vaselli O., A. Minissale, F. Tassi, G. Magro, I. Seghedi, D. Ioane, A. Szakacs (2002) A geochemical traverse across the Eastern Carpathians (Romania): constraints on the origin and evolution of the mineral water and gas discharges. Chemical Geology 182:

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL Kompár László 1, Szűcs Péter 2, Palcsu László 3, Braun Mihály 4 tudományos segédmunkatárs 1 DSc, tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

Palackozott ásványvizek és minőségbiztosítás: izotóphidrológiai ellenőrzés

Palackozott ásványvizek és minőségbiztosítás: izotóphidrológiai ellenőrzés Palackozott ásványvizek és minőségbiztosítás: izotóphidrológiai ellenőrzés Fórizs István, MTA Geokémiai Kutatóintézet, Budapest Deák József, GWIS Kft., Dunakeszi Előzmények Megváltozott az ásványvíz definíciója

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN

SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) SZÁRAZ GÁZÖMLÉSEK ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEKET KISÉRŐ GÁZOK A KELEMEN-GÖRGÉNY HARGITA VULKÁNI VONULAT ÖVEZETÉBEN Péter Elek, Makfalvi Zoltán

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

Diszperziós lumped paraméter modell alkalmazása a Szentendrei-szigeten

Diszperziós lumped paraméter modell alkalmazása a Szentendrei-szigeten Diszperziós lumped paraméter modell alkalmazása a Szentendrei-szigeten Kármán Krisztina 1,2 *, Piotr Maloszewski 3, Fórizs István 1, Deák József 4, Szabó Csaba 2 1 MTA Geokémiai Kutató Intézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Stabil: H ( 1 H=99.985; 2 H/D/=0.015) Radioaktív: T= Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Jól ismert, széles körben használt T becslésre és a szilárd, folyadék és gáz

Részletesebben

A csapadék stabil oxigénizotóp értékének variogram vizsgálata a Kárpát-medencében

A csapadék stabil oxigénizotóp értékének variogram vizsgálata a Kárpát-medencében Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar A csapadék stabil oxigénizotóp értékének variogram vizsgálata a Kárpát-medencében Czinder Anita Környezettudomány Msc. Témavezetők: Kohán Balázs ELTE

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben Kis Boglárka Mercédesz ELTE-MTA Vulkanológiai Kutatócsoport, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Pázmány sétány 1/C, Budapest,

Részletesebben

A stabilizotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazása a Leány-barlang cseppkőüledékének vizsgálata alapján

A stabilizotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazása a Leány-barlang cseppkőüledékének vizsgálata alapján Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék A stabilizotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazása a Leány-barlang cseppkőüledékének

Részletesebben

ADATOK A SZÉKELYFÖLDI ÁSVÁNYVIZEK STABILIZOTÓP GEOKÉMIAI KUTATÁSÁHOZ

ADATOK A SZÉKELYFÖLDI ÁSVÁNYVIZEK STABILIZOTÓP GEOKÉMIAI KUTATÁSÁHOZ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK . Kis Boglárka Mercedesz Kármán Krisztina Acta Siculica 2012 2013, 33 38 ADATOK A SZÉKELYFÖLDI ÁSVÁNYVIZEK STABILIZOTÓP GEOKÉMIAI KUTATÁSÁHOZ 1. Bevezetés A székelyföldi ásványvizek

Részletesebben

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Kiss Klaudia 1, Fehér Katalin 2 'geográfus hidrológus, doktorandusz

Részletesebben

izotópfrakcion Demény Attila, Kele Sándor, Siklósy Zoltán Geokémiai Kutatóintézet

izotópfrakcion Demény Attila, Kele Sándor, Siklósy Zoltán Geokémiai Kutatóintézet Kis hımérsh rséklető kalcitkiválások izotópfrakcion pfrakcionációs folyamatai Demény Attila, Kele Sándor, Siklósy Zoltán Geokémiai Kutatóintézet 1996 Hertelendi, E., Svingor, É., 1996. Carbon and oxygen

Részletesebben

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén 1. A Tarna és a Gortva forrásvidékének általános jellemzői A Tarna és a Gortva folyók forrásvidéke Magyarország és Szlovákia kevéssé kutatott,

Részletesebben

ÁSVÁNYVIZEINK EREDETÉNEK, EREDETISÉGÉNEK ÉS VÉDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ÁSVÁNYVIZEINK EREDETÉNEK, EREDETISÉGÉNEK ÉS VÉDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) ÁSVÁNYVIZEINK EREDETÉNEK, EREDETISÉGÉNEK ÉS VÉDETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Deák József ügyvezető GWIS Kft., 2120 Dunakeszi, Alkotmány

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója

A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója Post-metamorphic palaeofluid evolution of the crystalline complex of the Mecsekalja Zone Dabi Gergely PhD értekezés tézisei

Részletesebben

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI 1 Virág Margit, 2 Dr. Szűcs Péter, 1 Lakatos Attila, Mikó Lajos 1 VIZITERV Environ

Részletesebben

VÍZTERMELÉS HATÁSA A VÍZMINOSÉGRE EGY ÜLEDÉKES VÍZTÁROLÓBAN

VÍZTERMELÉS HATÁSA A VÍZMINOSÉGRE EGY ÜLEDÉKES VÍZTÁROLÓBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) VÍZTERMELÉS HATÁSA A VÍZMINOSÉGRE EGY ÜLEDÉKES VÍZTÁROLÓBAN Papp Márton 1, Kovács Balázs 2, Szanyi János 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN Fricke Cathy 1, Pongrácz Rita 2, Dezső Zsuzsanna 3, Bartholy Judit 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest,

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Stabilizotóp-geokémia III Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Vízkörforgás Alapfogalmak Frakcionációk Egyensúlyi frakcionáció: a két fázis között izotópcsere játszódik le,

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN Major István 1, Gyökös Brigitta 1,2, Furu Enikő 1, Futó István 1, Horváth Anikó 1, Kertész Zsófia 1, Molnár Mihály 1 1 MTA Atommagkutató

Részletesebben

Sekély víztartók utánpótlódásának meghatározása izotóp-vízkémiai vizsgálatokkal

Sekély víztartók utánpótlódásának meghatározása izotóp-vízkémiai vizsgálatokkal Sekély víztartók utánpótlódásának meghatározása izotóp-vízkémiai vizsgálatokkal Kompár László Szűcs Péter Deák József Palcsu László Braun Mihály Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet Miskolci

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1 Bevezetés A felszíni vizekhez hasonlóan a Kárpát-medence a felszín alatti vízkészletek mennyiségét

Részletesebben

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3.

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3. F L U E N T U M Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences 2015. II. évfolyam 3. szám ISSN 2064-6356 www.fluentum.hu A KÁRPÁT-MEDENCE REGIONÁLIS

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail: sandorboldogh@yahoo.com Abstract: The underground bat roosts in

Részletesebben

Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006

Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006 Dr. Pinczés Zoltán A Kárpátok természeti földrajza (T 042644) ZÁRÓJELENTÉS 2003-2006 A tervidőszakban a kutatómunkám kettős irányú volt. Részben hazai tájakon elsősorban a Tokaji-hegységben részben pedig

Részletesebben

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Miskolci Egyetem,Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 315-324. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Virág Margit okl.geológusmérnök, vízkészletgazdálkodási-

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76.

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. A KARSZTTELÍTETTSÉG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉK ÉVI MINIMÁLIS FORRÁSHOZAM ÉRTÉKEI ALAPJÁN MAUCHA LÁSZLÓ VITUKI KHT. 1095. Budapest,

Részletesebben

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 31-39. A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 LOVÁSZ GYÖRGY 2 The reconstruction of holocene géomorphologie processes in

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK

FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) FELSZÍN ALATTI VIZEINK, ÁSVÁNYVIZEINK, HÉVIZEINK Liebe Pál projektigazgató VITUKIKht, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. E-mail: liebepal@vituki.hu

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 5 V. A DÉl-AlPOK ÉS A DNARDÁK ÉSZAK-mAgYARORSZÁg FOlYTATÁSA (BÜKK, UPPONY- ÉS Szendrői-EgYSÉg) 1. AZ ÉSZAK-mAgYARORSZÁg PAlEOZOOS RÖgÖK (UPPONY- ÉS Szendrői-g.) Nagyszerkezeti

Részletesebben

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Név: Szatai Sebestyén Zalán Neptun: C7283Z N I 11 A Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Mérésnél használt eszközök: Alumínium-magnézium-szilícium minta (5/6) Acélminta (5) Etalon (29) Célkeresztes skálázott

Részletesebben

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A FELHŐFIZIKAI MODELLEZÉSBEN BIN MODELL. Sarkadi Noémi (1), Geresdi István (2)

ÚJ LEHETŐSÉGEK A FELHŐFIZIKAI MODELLEZÉSBEN BIN MODELL. Sarkadi Noémi (1), Geresdi István (2) ÚJ LEHETŐSÉGEK A FELHŐFIZIKAI MODELLEZÉSBEN BIN MODELL Sarkadi Noémi (1), Geresdi István (2) (1) PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. (2) PTE Földrajzi Intézet, Földtani és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZENNYVÍZMINŐSÉG HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DINAMIKUS SZIMULÁCIÓJÁNÁL Készítette: Pásztor István Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem Vegyészmérnöki

Részletesebben

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget példáján Kármán Krisztina I. éves Ph.D hallgató Környezeti földtudomány program Témavezetők: Szabó Csaba, Ph.D Fórizs István,

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

a felszíni vízlefolyás hatására

a felszíni vízlefolyás hatására VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.4 6.1 A mezőgazdasági vegyszerek mozgása a felszíni vízlefolyás hatására Tárgyszavak: fókuszált vízgyűjtés; vízlefolyás; műtrágya. A mezőgazdasági vidékeken a felszíni morfológia

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László Darabos Enikı 1 Lénárt László A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELİ RENDSZER (BKÉR) MÉRİHELYEIN 2 BEVEZETÉS A Bükki Karsztvízszint Észlelı

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bevezetés A növényi tápanyagok eltávolítása a szennyvízből, azon belül is a nitrogén-eltávolítás

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KEDVEZ KÖRÜLMÉNYEKET HOZHAT ALMATERMESZTÉSÜNKNEK? ERDÉLYI É. Összefoglalás Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. A termesztett növények

Részletesebben

Minimális fluidizációs gázsebesség mérése

Minimális fluidizációs gázsebesség mérése Minimális fluidizációs gázsebesség mérése Készítette: Szücs Botond Észrevételeket szívesen fogadok: szucs.botond.m@gmail.com Utolsó módosítás:2016.03.03. Tartalom I. Mérési feladat... 3 II. Mérő berendezés

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására XXIX. Kandó Konferencia 29 th Kandó Conference November 21, 2013, Budapest, Hungary Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására Répás József, Dr. Wersényi

Részletesebben

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv 8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 11. 05. Leadás dátuma: 2008. 11. 19. 1 1. Mikroszkóp

Részletesebben

CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE

CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE FAVA XVII. KONFERENCIA SZÉKELY FERENC DSc. HYGECON Kutató és Szolgáltató Kft. Budapest fszekely@vnet.hu SIÓFOK 2010 MÁRCIUS 24-25 Csáposkút sematikus

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban

A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban A városi hőszigethatás jelentősége a lepkeszúnyog vektorok elterjedésére a Közép-Magyarországi Régióban Trájer Attila 1, Bede-Fazekas Ákos 2, Juhász Péter 3, Mlinárik Lilla 4 1 Pannon Egyetem, Limnológia

Részletesebben

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA 20 A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA BEVEZETÉS Fehér Béla muzeológus Herman Ottó Múzeum, Ásványtár (Miskolc) A Polgárdi,

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

A MEXIKÓI SIERRA GORDA NEMZETI PARK (KELETI-SIERRA MADRE) NÉHÁNY, LEGINKÁBB SAJÁTOS FELSZÍNI (?) KARSZTFORMÁJA Hevesi Attila 1

A MEXIKÓI SIERRA GORDA NEMZETI PARK (KELETI-SIERRA MADRE) NÉHÁNY, LEGINKÁBB SAJÁTOS FELSZÍNI (?) KARSZTFORMÁJA Hevesi Attila 1 A MEXIKÓI SIERRA GORDA NEMZETI PARK (KELETI-SIERRA MADRE) NÉHÁNY, LEGINKÁBB SAJÁTOS FELSZÍNI (?) KARSZTFORMÁJA Hevesi Attila 1 A Sierra Gorda Nemzeti Park a Sierra Madre Oriental (Keleti-Miasszonyunk-hegység)

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendrei-sziget példáján Kármán Krisztina II. évfolyam Témavezetők: Szabó Csaba Fórizs István L RG ANNO 1998 ELTE FACULTAS SCI. NAT. * UNIV.

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) A DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉST MEGALAPOZÓ HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATOK AZ IPOLY-FOLYÓ ÉS MELLÉKVIZEINEK

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN

PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN Székely Ferenc és Lorberer Árpád Pávai Vajna Ferenc geológus 1886-ban

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát polónyi istván: pedagógusképzés... 343 PEDAGÓGUSKÉPZÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS OKTATÁSGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBEN Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát tekintjük át, s ehhez

Részletesebben

A meleg víz tiszta élvezete

A meleg víz tiszta élvezete turbomag plus gázüzemű vízmelegítő A meleg víz tiszta élvezete Jó érzés jót tenni. Fűtés Szellőztetés Megújuló energiák Mert a a jövőben gondolkodik. A Vaillant legmagasabb minőségi követelményei szerint

Részletesebben

Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F046216 számú, ifjúsági OTKA kutatásról (2004-2007)

Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F046216 számú, ifjúsági OTKA kutatásról (2004-2007) Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F046216 számú, ifjúsági OTKA kutatásról (2004-2007) Témavezető: Dr. Wootsch Attila MTA Izotópkutató Intézet

Részletesebben

A magyar-ukrán határtérség felszín alatti vízkészleteinek mennyiségi és minőségi kérdései. hgszucs@uni-miskolc.hu

A magyar-ukrán határtérség felszín alatti vízkészleteinek mennyiségi és minőségi kérdései. hgszucs@uni-miskolc.hu A magyar-ukrán határtérség felszín alatti vízkészleteinek mennyiségi és minőségi kérdései Prof. Dr. Szűcs Péter 1, Virág Margit 2, Kompár László 1, Zákányi Balázs 1 1 Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

DNAPL SZENNYEZÉSEK TRANSZPORT- MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI A GMS PROGRAMBAN

DNAPL SZENNYEZÉSEK TRANSZPORT- MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI A GMS PROGRAMBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 333-340. DNAPL SZENNYEZÉSEK TRANSZPORT- MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI A GMS PROGRAMBAN Zákányi Balázs egyetemi tanársegéd Miskolci

Részletesebben

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai?

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? SZIRMAI VIKTÓRIA Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? A kiinduló tétel Talán kissé túlzónak hangzik, de a címben megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy lényegében

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben