1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S. (Bognár Anikó és Cserép Szilvia)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S. (Bognár Anikó és Cserép Szilvia)"

Átírás

1 1. Á L T A L Á N O S I S M E R T E T É S (Bognár Anikó és Cserép Szilvia) Diplomaosztó 2010 szeptemberében Cserép Szilvia osztályfőnök IB koordinátorral A kezdetektől TARTALOM Az IB Program általános ismertetése Az IB missziója (mission statement) Az IB-s diák (learner s profile), célkitűzés A vizsgák nyelve Az IB felépítése Oktatási formák Tananyagokról (röviden) A Diploma Program általános felépítése A Diploma Program a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Tantárgyi csoportok Tantárgyak szintjei és választása A regisztráció Az értékelés Az eredmények közlése és a diplomaosztás Diákok véleménye Összegzés, összehasonlítás a magyar rendszerrel

2 IBIBIBIBIB ben kapták meg az IB Diplomát ben már a kezükben a diploma

3 A K E Z D E T E K T Ő L lásd: Az IB (International Baccalaureate) nemzetközi, non-profit szervezet, melynek a célja, hogy olyan oktatási formát honosítson meg a világ egyre több országában, amely ma már több korosztály számára, 3-19 éves korig, magas színvonalú, igényes és egységes képzést biztosít. Ezért gondoljuk, hogy a magyar közoktatás és vizsgáztatás fejlesztéséhez kiváló mintaként szolgálhat. Az IB Programban tanítók a megszerzett több mint két évtizedes tapasztalatot mind publikációk formájában (lásd és Húszévesek lettünk A Karinthy Frigyes Gimnázium jubileumi évkönyve, Karinthy Frigyes Gimnázium Kiadó 2007, szerk. Bognár Anikó), mind tanári továbbképzéseken adták át az érdeklődő szakmabelieknek. Az IB anyagai a magyar kétszintű érettségi kidolgozásában is nagy szerepet játszottak, ahogy a további finomításokhoz is sokoldalú segítséget jelenthet még, hiszen negyvenöt év és több mint száznegyven ország tapasztalata áll az IB mögött! Jelenleg már a világ 144 országában folyik IB oktatás és számtalan egyetem fogadja el felvételi vizsgaként, köztük a legrangosabbak is, mint például az angliai Oxford, az amerikai Harvard, a német Humboldt, a francia Sorbonne, köztük a magyar intézmények is (megfelelő pontszám-konvertálással). Szakmailag, pedagógiailag, módszertanilag a tudományágak legjobb hagyományait és legfrissebb eredményeit ötvözi a program. Ezért értékeli olyan sokra a világ felsőoktatása is ezt a tanulmányi és vizsgarendszert. Van olyan intézmény, ahol kreditként beszámítják az IB eredményeket. Magyar tanulók eleinte (az 1970-es évektől kezdve) külföldi iskolákban tehették le az International Baccalaureate vizsgát. A magyar felsőoktatási intézmények évtizedeken át, 2002-ig általában mentesítették a jelentkezőt a felvételi vizsga alól, ha az International Baccalaureate Office által kiadott nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezett (lásd Felsőoktatási felvételi tájékoztató könyveket). Az IBO már 1989-ben elismerte a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziumot, mint potenciális IB programot tanító intézményt, de anyagi okok miatt a kezdésre csak 1992-ben került sor. Akkor a Világbank FEFA pályázatán 34 egyetem és 2 középiskola közül 9 egyetem és a KFG kapott támogatást. Az első diákok 1994 májusában kiváló eredménnyel vizsgáztak, a világon a legjobb iskolai átlagot érték el. Ma már négy iskolában folyik IB Diploma Program Magyarországon: (i) Karinthy Frigyes Gimnázium; (ii) Amerikai Nemzetközi Iskola; (iii) Brit Nemzetközi Iskola; (iv) SEK (spanyol nemzetközi) Iskola. A magyar közoktatásban a két tanítási nyelvű iskolákhoz kapcsolódik az IB felkészítés. Az ötlet, hogy ezt a vizsgát kellene letenni az angol program végén, már felmerült az angol két tanítási nyelvű tagozat leendő vezetője és a British Council magyarországi igazgatója között, amikor még javában folyt a legelső kéttannyelvű évfolyam szervezése, tervezése 1987 elején. Akkor még messzinek tűnt a lehetőség, hiszen az IB a gimnazistáknak az érettségi előtti két utolsó tanévében jöhet szóba. Legkorábban 1990-ben lehetett volna indítani a kétéves programot. Érdekes módon, ettől teljesen függetlenül, 1989-ben a Minisztériumban is hasonló véleményen voltak. A gimnáziumi osztály vezetője és az International Baccalaureate Európai Központjának igazgatója, Monica Flodman végigjárták a magyar két tanítási nyelvű gimnáziumokat, ahol az International Baccalaureate valamelyik hivatalos vizsganyelvén (angolul, franciául vagy spanyolul) folyt az oktatás. Nagyon alaposan felmérték a helyzetet az iskolákban, a tanárok szakmai tudásától, diplomáitól kezdve a könyvtári állományon keresztül a kémia laborban

4 található Petri-csészék számáig szinte mindent megvizsgáltak, hogy várható-e a sikeres vizsgázás, ami mindannyiunk közös érdeke, természetesen az IB Szervezeté is. Csak a Karinthy Frigyes Gimnáziumot találták alkalmasnak arra, hogy remélhetőleg biztonságosan, kudarcok nélkül elindulhasson az International Baccalaureate-ra való felkészülés. Bár a kezdéshez az engedélyek és az akkreditáció megvoltak, a pénz viszont hiányzott. Csupán három év múlva, 1992-ben javult a helyzet, amikor világbanki támogatást sikerült elnyerni egy felsőoktatási pályázaton (hiszen az International Baccalaureate érettségi egyben felvételi vizsgát jelentett már akkor is), ami részben fedezte a költségeket, de még mindig komoly hiányok voltak, hiába volt miniszteri és világbanki aláírás a hivatalos papírokon. A Fővárosi Önkormányzat segítsége további három hónap múlva érkezett, elindulhatott tehát az első, kísérleti évfolyam. Egy iskola IB-tagsága, a vizsgadíjak, a kötelező tanári továbbképzések, a tananyagok és taneszközök beszerzése mind nagyon nagy költséggel járt. Ezeknek a fedezésére a Karinthy Frigyes Gimnázium pályázatot adott be a Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz alap (FEFA) Felsőoktatási reformprogramjának Idegennyelv-oktatási projektjébe a nemzetközi érettségi bevezetésével. Ez a program megfelelt a kritériumoknak, mivel idegen nyelven folyó oktatás végén nemcsak érettségiről, hanem egyetemi felvételi vizsgáról volt szó. A harmincnégy egyetem és két középiskola közül kilenc egyetem és a KFG pályázatát tekintette a kuratórium világbanki támogatásra méltónak. Ezzel a jelentősebb összeggel elindulhatott a Nemzetközi Érettségi Program Magyarországon. A kétéves felkészítő programot 1992 őszén kezdték el az iskolában, és az első diákjaik 1994 májusában vizsgáztak. Minden tanár, diák, szülő nagyon szorított a sikerért, pedig az International Baccalaureate Központból csak bíztatást kaptak. Amikor az első vizsgaeredményeket szorongva várták az iskolában, és csak nagyon bonyolult számítógépes fax-kapcsolattal sikerült megkapni az összesítést (még éppen időben a hazai egyetemek pontszám-meghatározásáig), a telefonvonal túlsó végén dolgozó IB-s munkatárs hangosan nevetett, amikor remegő hangon azt kérdezték tőle, hogy van-e bukás a magyar diákok között. Szerintük a világ legjobb iskolai eredményét érték el! (lásd ) Szinte évente változik az anyagi feltételek biztosításának módja. Az induláshoz a Világbank és a Minisztérium is nyújtott támogatást. A Fővárosi Önkormányzat folyamatosan támogatta a programot 2010-ig. Amikor ezek nem elegendőek a költségek fedezésére, a szülőktől kell kiegészítést kérni. Az iskola az alapítványából eleinte csupán

5 egy-egy kiváló tanulónak nyújthatott ösztöndíjat, illetve több rászoruló jelentkezőnek kisebb összegeket, azóta egyre többen igénylik a támogatást. Az IB Diplomát szerzett diákok mindegyike kiváló felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait. Részben anyagi források hiánya miatt elsősorban Magyarországon, de felvettek tanulókat Cambridge-be, a Sorbonne-ra, Münchenbe, Madridba, Harvardra és számos más élvonalbeli egyetemre is. Az utóbbi években az IB-osztályok (20-30 diák évfolyamonként) 50-60%-a külföldön tanul tovább ban a diplomaátadás Sándor Éva osztályfőnökkel az élen (a többi diák már az egyetemi órákon van vagy Magyarországon, vagy külföldön) (Lásd még: fotók a cikk végén, amelyeken az IB-s diákok diplomaosztását ünnepelik, a hazai oktatás kiemelkedő személyiségei adták át a Diplomákat.) Az IB Programban folyó oktatás iránti rendkívüli érdeklődés hatására mind a nyomtatott sajtó, mind az elektronikus média folyamatosan közöl információkat, ez a húsz év alatt több mint kétszáz esetben történt (lásd és A nemzetközi érettségi oktatása során szerzett tapasztalatokat folyamatosan felhasználják a közoktatás fejlesztésében, a magyar érettségi koncepciójának kidolgozásához, tanári továbbképzési programokban, hazai és külföldi konferenciákon tartott előadásokon stb. IBIBIBIBIB

6 A Z I B P R O G R A M lásd I S M E R T E T É S E Az IB missziója, Mission Statement -je Az International Baccalaureate azt a célt tűzte ki, hogy olyan fiatalokká neveli a diákokat, akik érdeklődőek, gondoskodóak és sokat tudnak, akik a kultúrák közti megértés és az egymás iránti tisztelet révén segítenek egy jobb és békésebb világot létrehozni. Az IB Szervezet iskolákkal, kormányokkal és nemzetközi intézményekkel működik együtt, hogy igényes programokat fejlesszen a nemzetközi oktatás és a szigorú, következetes értékelési rendszer számára. Ezek a programok a világ minden táján arra bíztatják a diákokat, hogy legyenek olyan aktív, együttérző és egész életen át tanuló emberek, akik megértik, hogy a különbözőségeikkel együtt, másoknak is lehet igazuk. Az iskolában, a Ficak galériában készül a mű a távoli tájakról Célkitűzések Milyenek legyenek a programot elvégzett diákok? (IB learner profile) Az ideális IB-s diák becsületes, nyitott, gondolkodó, tudásvágyó és művelt, vállalkozó szellemű, érvelni tudó, jól kommunikáló, együttműködő és együttérző, áldozat- és felelősségvállaló, fegyelmezett, szellemileg és fizikailag is kiegyensúlyozott, önértékelésre képes és tudatosan fejlődő ember. A felkészítés nagyon sokat vár el mind tanártól, mind diáktól. (Lásd Tanárok véleménye, Diákok véleménye) Konkrét tankönyveket, tananyagokat az IB-Szervezet nem ír elő, csupán a vizsgakövetelményeket adja meg. A felkészítő tanároknak, az iskoláknak ezekhez kell megtalálni a megfelelő szakmai forrásokat. Már ez sem könnyű feladat, bár manapság sok jelentős nemzetközi könyvkiadó készít kifejezetten az IB anyagához illeszkedő tankönyveket. Nagy öröm hallani, amint a tanár meséli, hogy milyen csodálatos élmény az IB-programban tanítani, a tananyag mennyire stimuláló mind pedagógusnak, mind diáknak. Az egyik tanár azt mondta, hogy örömmel kel fel aznap, amikor IB-csoporttal van órája. A másik bevallotta, hogy ő azt hitte: a szakmája csúcsa a Két Tanítási Nyelvű Tagozaton a fakultatív csoportokat tanítani, de amióta IB Program is van, tudja, hogy tévedett, ez utóbbi jelenti a legtöbbet. IBIBIBIBIB

7 1. AZ IB-RŐL ÁLTALÁBAN 1.1. A vizsgák nyelve, így a kétéves tanítás/tanulásé is az egész világon angol, francia vagy spanyol lehet (természetesen az anyanyelvet és az idegen nyelveket kivéve). A három nyelv egyikén folyik a többi tárgy oktatása, például a biológiáé, matematikáé vagy történelemé, a diákok ezen a nyelven kapják a vizsgakérdéseket is. Az IB Programban az évek során tanított tárgyak a KFG-ben (angolul folyik az oktatás a nyelveket kivéve): 1. angol irodalom és nyelv 2. angol, mint idegen nyelv 3. biológia 4. filozófia 5. fizika 6. földrajz 7. francia, mint idegen nyelv 8. kémia 9. környezeti tanulmányok 10. közgazdaságtan 11. magyar (irodalom és nyelv, világirodalom) 12. matematika 13. német, mint idegen nyelv 14. orosz, mint idegen nyelv 15. pszichológia 16. spanyol, mint idegen nyelv 17. számítástechnika 18. történelem 19. tudáselmélet 1.2. Az IB felépítése Az IB-nak, mint világszervezetnek az alapító központja Svájcban, Genfben van. Földrajzi szempontok szerint a világot három különböző régióra osztották fel (Ázsia és csendes-óceáni térség = Asia Pacific; Afrika Európa Közel-Kelet = Europe Africa Middle East; Amerikai államok = Americas), melyek mindegyikének megvan a saját regionális központja. Az Afrika Európa Közel-Kelet (IBAEM = Africa Europe Middle East) nevű régiónak (ahová természetesen mi is tartozunk) a központja a hollandiai Hágában található. Az IB Vizsgaközpont (IBCA = IB Curriculum & Assessment Centre) székhelye Cardiff az Egyesült Királyságban Oktatási formák Az IB rendszerben három oktatási forma létezik: (i) Elemi Oktatási Program, 3-12 évesek számára (PYP, Primary Years Program); (ii) Középiskolai Program, évesek számára (MYP, Middle Years Program); (iii) Nemzetközi Érettségi Program, évesek számára (DP, Diploma Program); (iv) Szakképzési program, évesek számára (IBCC, IB Career-related Certificate). Az egyes programokhoz az IB Központ biztosítja a tanárok számára a Tantárgyi Ismertetőket (Subject Guide), melyek az adott kurzus átfogó ismertetésén kívül a tananyag részletezését (Syllabus), valamint az értékelés módjának leírását (Assessment) is tartalmazzák. A DP esetében a külső, illetve végső értékelési teendőket szintén az IB végzi a cardiffi Vizsgaközpont és a nagyszámú, a világ szinte minden sarkából kiválasztott, egységes, objektív rendszer alapján dolgozó vizsgáztató (examiner) és az őket moderáló vezetőik segítségével. Az iskolán belül a program ügyeinek az intézése és az IB-val való kapcsolattartás az iskolai IB koordinátor feladata.

8 A tananyagokról általában (részletesen 1-1 külön cikkben, a feltöltés folyamatos) Az IB-s diákoknak valószínűleg kevesebb konkrét adatot kell megtanulniuk, mint a magyar tananyagot tanuló társaiknak. Ugyanakkor íráskészségük, a tantárgyakon belüli gyakorlatiasabb tudásuk, kapcsolatteremtő képességük, nemzetközi kérdésekben a nyitottságuk jóval magasabb szintűvé válik, nyelvismeretükről nem is beszélve. Ez utóbbiakhoz sokat segít az azonos anyagot tanító külföldi iskolákkal való kapcsolatok sora és a CASprogram (lásd alább; 2.; külön cikkben is). Sok új vonást tartalmaznak az anyagok. Amikor először felmerült, hogy az IB-követelmények szerint tanítsanak a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, minden szaktanár, illetve munkaközösség felmérte, hogy mit is jelent az IB és a magyar tananyag közti különbség. Tantárgyanként nagyon változó az eltérés mennyisége és minősége. Van olyan tárgy, amelyet egyáltalán nem tanítunk a magyar közoktatás keretei között (ilyen például a tudáselmélet). Más tárgy esetében viszonylag kevés az eltérés, mint például a fizikában. Az átlagos magyar gimnáziumi tanterven kívüli tárgyak tanulására is mód van. Közgazdaságtanra, annak alapelemeire ma már szinte mindenkinek szüksége lehet. A tanulók ismereteket kapnak mind a mikro-, mind a makroökonómia területéről, nemzeti és nemzetközi vonatkozásokról. Talán ezért is választják egyre többen az IB-programban, bár a magyar közoktatásban a gimnáziumok tananyagai között csak a legritkább esetben fordul elő. Volt olyan gondos tanár, aki pontosan kiszámította, hogy mennyi a különbség; hány óra, hány perc, amennyit az egyik tananyag igényel, és mennyire van szükség a másik rendszerben. Néhol azonos témában a magyar anyagra kell például tizenhárom perccel több, másutt az IB-felkészítés tart egy fél órával tovább. A nyelveknél és a humán tárgyaknál az esszéírás nagy szerepe jelent eltérést a magyar követelményektől a négyezer szavas záródolgozatról nem is beszélve, amelyet bármelyik tárgyból lehet írni! A fogalmazás oktatására sokkal nagyobb súlyt fektetnek, mint nálunk. Diákoktól ilyen szintű munkát Magyarországon csak a felsőoktatásban, szemináriumi dolgozatként kérnek (lásd 3.1.). A reáltárgyaknál sokkal több a gyakorlat, kísérlet, a diákok megtanulnak laborjegyzőkönyvet is írni, ami a továbbtanulásnál szintén nagyon hasznos. A pszichológia 1982 óta nem szerepel a magyar gimnáziumi kötelező tantárgyak között, az IB-rendszerében viszont évről évre szívesen választják a diákok. Szisztematikusan rendezett ismereteket ad az emberi viselkedésről és tapasztalásról, hogy a tanulók megértsék az embert egyénként és szociális lényként egyaránt. Szemléletmód és érzékenység fejlődik ki a tanulmányok során, általános pszichológiai kultúrát biztosítva a diákoknak. Filozófiát is választottak a diákok az elmúlt évek során. A tanulmányaik kapcsán megértették, hogy a filozófia az emberi tudás és tapasztalás kritikája, hogy milyen elveken alapul a tudás szerkezete, és milyen értékeken alapul az emberi cselekvés. Módszereket kaptak az elméleti, racionális vita szerkesztéséhez és ahhoz, hogy elkerülhessék a szubjektivitást és az ideológiai elfogultságot. A nem vizsgatárgyat jelentő tudáselmélet sok örömet jelent mindenkinek bár nincs igazán tananyag hozzá, csak nagyon jó témaajánlás. A matematikai logika alapjait már tudottnak veszi, pedig azt sajnos a magyar diákok nem tanulják. Fejleszti a már megtanultakra épülő reflexiós képességet, az érvelési készséget, gondolkodási technikákat ad. Ezen a síkon eltünteti a különbséget tudomány és művészet között. A kreativitás aktivitás szociális munka (CAS) témái emberségre nevelnek.

9 A szociális munkavégzés (idősek otthonába való látogatás, játszóterek bútorainak, kerítésének festése stb.), vagy egyénileg megválasztott tevékenységgel térítésmentes támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Mindez nyitottabbá, a társadalmi kérdések iránt érzékenyebbé teszi a fiatalokat. Ezen kívül olyan területekkel is foglalkozhatnak kreatívan, amelyek a magyar gimnáziumi oktatás konkrét tantárgyai, tananyagai közé a legkevésbé sem tartoznak, mint például a fényképezés vagy a selyemfestés. Nagy Judit Karola: Afrikai nő A sportok közül mindenki választhat, azzal foglalkozhat, amelyiket szereti, nem kell mindent tudni. Mindezt persze tanári irányítással, ellenőrzéssel. IBIBIBIBIB

10 2. A DIPLOMA PROGRAM ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE Az IB Diploma Program felépítése legkönnyebben egy hatszög formájában szemléltethető (IB hexagon), ezt használta az IBO az elmúlt évtizedekben. A hatszög csúcsai egy-egy tantárgycsoportot jelentenek, belsejében pedig három további központi követelményt tüntetnek fel. 1. csoport Irodalmi és nyelvi tanulmányok (Language A) 2. csoport - hosszú esszé (E.E.); 3. csoport Idegen nyelv (Language B or Ab initio ) Egyén és társadalom (Individuals and Societies) - tudáselmélet (T.O.K.); - kreativitás, aktivitás/sport, 4. csoport szociális munka 5. csoport Természettudományok (C.A.S.) Matematika (Mathematics) (Experimental Sciences) 6. csoport Művészeti tantárgyak (The Arts ) vagy egy második tárgy az előző 5 csoport valamelyikéből A legutóbbi időben a hexagon helyett az alábbi kördiagramban foglalják össze a rendszert, amely azt hivatott szemléltetni, hogy az IB-ban az oktatás során nem válnak el olyan élesen a programok, kontinuumot képeznek. A legbelső körgyűrűben megjelennek a tanítási és tanulási módszerek, amelyek hangsúlyozását az IB fontosnak tartja. Az eddig használatos kísérleti tudományok (Experimental Sciences) kifejezést pedig az általánosabb természettudományok -ra módisították. A kép vízjelén levő világtérkép és a külső körön megjelenő nemzetközi tudatosság (international-mindedness) azt szimbolizálja, hogy a Diploma Program (DP) globális környezetben zajlik. A diagram középre természetesen a diákokat helyezték. IBIBIBIBIB

11 3.1. Tantárgyi csoportok 3. AZ IB DIPLOMA PROGRAM A KARINTHY GIMNÁZIUMBAN 1. csoport: Irodalmi és nyelvi tanulmányok (Language A) Irodalmi és nyelvi tanulmányok a diák által legjobban beszélt nyelven, ez általában a magyar irodalom tantárgy. Emellett lehet angol nyelv és irodalmat is választani, magas szintű angol nyelvtudással. Más anyanyelvű diák is tanulhat irodalmat anyanyelvén ún. önképző módon (self-taught). 2. csoport: Idegen nyelv (Language B or Ab initio ) Választható angol, francia, német, orosz és spanyol, nyelv. Egyik nyelvet sem ajánlják kezdő ( Ab initio ) szinten. Az iskolában mindenkinek kötelező az angol nyelv vagy az első, vagy második tantárgycsoportból választva. 3. csoport: Egyén és társadalom (Individuals and Societies) Ebben a csoportban jelenleg a közgazdaságtan, pszichológia és történelem tantárgyakat kínálják választásra. 4. csoport: Természettudományok (Sciences) Jelenleg a biológia, fizika, kémia, és számítástechnika tantárgyakat kínálják választásra. 5. csoport: Matematika (Mathematics) A matematika tanulása minden diák számára kötelező. 6. csoport: Művészeti tantárgyak (The Arts ) Az iskolában a hatodik tantárgyként az előző csoportok kínálatából lehet választani. Annak ellenére, hogy konkrét művészeti tárgyat nem tanítanak a programban, a diákok ilyen irányú tevékenységét nagyon bátorítják, és büszkék sikereikre. (Lásd 1. melléklet.) A központi alapkövetelmények: Hosszú esszé (Extended Essay - E.E.): kb szavas (de ezt nem meghaladó!) önálló kutatómunkát (könyvtárazás, kísérletek vagy felmérések tervezése, illetve kivitelezése és értékelése stb.) igénylő dolgozat, amely a diploma programban kínált bármely (tehát nem csak az iskolánkban tanított) tantárgyból írható. Az IB szándékai szerint ennek megírása összesen kb. 40 órát kell, hogy igénybe vegyen. A diák az iskola jelenlegi (esetleg volt) tanárai közül témavezetőt választ munkájához, akivel az írás során néhányszor (a javasolt idő 3-5 óra) konzultál. Egy ekkora dolgozat elkészítése során a diákok olyan esszéírási készségeket sajátítanak el, amilyeneket a magyar középiskola ma még nem fejleszt, ilyet majd csak a felsőoktatásban várnak el (szemináriumi, esetleg főiskolai szakdolgozat formájában). Tudáselmélet (Theory of Knowledge - T.O.K.): kétéves (heti 2 órás) átfogó jellegű képzés, melynek során a diáknak az IB által előre megadott több téma közül néhányból esszét kell írnia, és a tanulmányai végén előadást is kell tartania. Lásd külön cikk. Kreativitás, akció, szociális munka (Creativity, Action, Service - C.A.S.): a két év során 150 órában kötelező részvétel tanórán kívüli kreatív, sport, illetve szociális segítő tevékenységekben. Lásd külön cikk. Az E.E., T.O.K., illetve C.A.S. követelmények teljesítése minden diploma-jelölt számára kötelező Tantárgyak szintjei és választása

12 (a) Minden diáknak 6 tantárgyat kell választania, minden egyes tantárgycsoportból egyet. (b) Legalább 3 (de legfeljebb 4) tárgyat emelt szinten (Higher Level - HL) kell tanulnia a diáknak, ez heti 5 vagy 6 iskolai tanórát jelent, azaz a két év alatt legalább 240 órát; a többit alapszinten (Standard Level SL), magyar szövegben középszintként említjük, heti 3 vagy 4 iskolai tanórában, összesen legalább 150 órában tanulják. (A tanórát 60 percesnek számolják.) Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy 4 HL tárgy választása igen megterhelő lehet, ezért ezt alapos ok nélkül (például egyetemi felvételi követelmények) senkinek nem ajánlják. (c) A választás teljes szabadságát azonban a megfelelő számú (tantárgyanként legalább 9-10) jelentkező hiánya, illetve órarendi problémák korlátozhatják A regisztráció A regisztráció során az iskola megküldi minden egyes IB Diploma jelölt személyi adatait és tantárgyválasztását az IB Vizsgaközpontnak, amely ezt, amennyiben a szabályoknak megfelel, elfogadja, és a jelölt jelentkezését hivatalosan tudomásul veszi. Ennek határideje a kurzus második évében november Az értékelés A kétéves kurzus ideje alatt a tanulók nagyon sok és sokféle anyagot készítenek, amelyek mind az értékelés alapjául szolgálnak. Ezek tantárgycsoporttól és tantárgytól függően lehetnek például esszék, hosszú házi dolgozatok (például matematikából), nyelvi hangfelvételek, portfóliók (összeállított anyagok), részletes tanulmányok, projektek, labor jegyzőkönyvek és végül a legnagyobb súllyal számító vizsgadolgozatok. A diákok a május elején kezdődő és kb. három és fél hétig tartó vizsgaidőszak során, tantárgyválasztástól függően, írásbeli dolgozatot írnak (tehát egy tárgyból többet, akár különböző napokon). Ezek időtartama 45 perctől 2,5 óráig terjed. Az időbeli beosztása bizony nem kis feladat az IB szervezőinek. Nem fordulhat elő senkivel a világon, hogy két vizsgadolgozati időpont egybeessen, még ha olyan kis nyelvből vizsgázik is valaki, mint mondjuk a magyar,

13 amelynek az esetében nem sok diák igényét kell figyelembe venni. Sok éve átlag alapján kb. 220 nemzetiségű diák tesz IB vizsgát a Föld északi féltekéjén (novemberi a vizsgaidőszak a déli féltekén). A világban kb. 50 nyelvet tanulnak anyanyelvként albántól vietnamiig és 30-at idegen nyelvként. Svájci óramű pontosságával szervezett, szabályozott a folyamat. További információt jelent a Vizsgaközpont számára, hogy a kurzus végén a tanárok minden diák teljesítményét egy "jósolt" vagy "várható" érdemjeggyel (predicted grade) kell, hogy értékeljék. Ez az osztályzat tehát azt fejezi ki, hogy az illető jelölt az adott tárgyban a tanár megítélése szerint milyen vizsgaeredményt fog elérni. Sok külföldi egyetem ezek alapján ajánl meg helyeket a jelentkezőknek, és amennyiben teljesítik a megszabott eredményt, felvételt is nyernek. Az IB-ben kétféle módon értékelik a jelöltek munkáját. Külső értékelés (external assessment): az IB által kinevezett vizsgáztatók, illetve maga a Vizsgaközpont végzi, és a végső osztályzat nagyobb hányadát adja (70-80 %-át). Külső értékelés alá esik minden vizsgadolgozat, a hosszú esszé és még néhány beküldendő írásbeli munka. Számos ország jól felkészített szakemberei bírálnak, Chilétől Norvégiáig és Japántól az USA-ig, objektív, standardizált szempontok alapján. Az IB Programban tanító tanárok az IB Szervezettől vizsgáztatói megbízást is kaptak az évek során: Barcs Krisztina pszichológia Bruder Györgyi matematika (csoportvezető) Cserép Szilvia biológia Dvornik (Gergely) Zsuzsanna angol Gróf Andrea fizika Gazsó Melinda spanyol (csoportvezető) Jakobsenné Szentmihályi Rózsa magyar Paksi Tünde matematika Papp Lajos biológia Poór István politikai tudományok Santosné Blastik Margit spanyol Szabadkai Bernadett angol (csoportvezető) Belső értékelés (internal assessment): az iskola tanárai végzik, és a végső osztályzat kisebb hányadát adja (20-30%). Itt azonban a nagyon eltérő megítélések és a tanári szubjektivitás mérséklésére az IB korrekciós eljárást alkalmaz (moderation), melynek során az egyes tanári értékeléseket nemzetközi mércével vetik össze, és ha szükséges, arányosan módosítják azokat. Belső értékelésűek bizonyos évközi beadandó írásbeli munkák, illetve nyelvek esetében szóbeli (hangfelvételen rögzített!) feleletek. Minden értékelést több szinten moderálnak akár iskolai tanár, akár vizsgáztató végzi. Általában az első értékelőt moderátor ellenőrzi, vizsgáztatók esetén pedig a csoportvezető (team leader). Végül az adott vizsgakomponensért felelős vizsgáztatók (senior examiner) nézik át a dolgozatokat, akik már helyettes fővizsgáztató pozícióban lehetnek (deputy chief examiner), és felettük áll a tantárgy fővizsgáztatója (chief examiner). Fontos, új fejlemény az ún. e-marking rendszere. Az benne a forradalmi, hogy a vizsgáztatónak előbb ki kell javítania olyan dolgozatokat számítógépen online, amelyeket a fővizsgáztatók már lepontoztak (ezt ő természetesen nem látja a saját osztályozása előtt), és amíg a javító nem éri el az elvárt színvonalat, nem javíthat élesben. Aki nem felelt meg, nem tölthet le dolgozatokat javításra. Ezzel a vizsgáztató utólagos moderálása már

14 nem szükséges. Az e-marking postaköltsége alacsonyabb, csak egy megbízott szkennelő központba kell elküldeni a dolgozatokat, kisebb az adminisztrációs hiba lehetősége például pontösszeadásból, hiszen ezt a műveletet a használt javító-szoftver végzi. Könnyebb a logisztika is, ha egy vizsgáztató valamiért kiesik, gyorsan lehet mással javíttatni. Néhány beküldendő írásbeli munkát és a szóbeli feleletek hanganyagát postázás helyett egy jelszóval védett internetes felületre töltik fel már most is az iskolák, majd a vizsgáztatók és moderátorok itt férhetnek hozzá. Az IB Központ kitűzött célja, hogy pár éven belül teljesen megszűnjön az írásbeli feladatok papíralapú küldözgetése, és egy évtized múlva már a vizsgadolgozatok is számítógépen szülessenek. Az IB hétfokozatú skálát használ a tantárgyi teljesítmény végső értékelésére: 1 nagyon gyenge (very poor) 2 gyenge (poor) 3 közepes (mediocre) 4 megfelelő (satisfactory) 5 jó (good) 6 jeles (very good) 7 kitűnő (excellent) Az E.E. és a T.O.K. (lásd 3.1.) minősítése alapján legfeljebb 3 bónusz pont szerezhető, ami a 6 tantárgyra összesen kapható 42 ponttal együtt maximálisan 45 IB Diploma pont elérését teszi lehetővé. Egyenletes teljesítmény esetén a diploma odaítéléséhez legalább 24 pont szükséges. Esetleges (nem túlzottan) gyenge osztályzat valamely tárgyból még ellensúlyozható magasabb összpontszámmal, de nagyon gyenge osztályzat, illetve a három központi alapkövetelmény valamelyikének nem teljesítése a diploma megtagadását eredményezi Az eredmények közlése, diplomaosztás Az eredmények legkorábban július 5-én válnak ismertté az IB koordinátor számára, mégpedig az IB zárt, Interneten át működő hálózatán (IBIS) keresztül. Az IB által elküldött, az iskolában kinyomtatott eredményeket hitelesítjük, így a tanulók azokat a felsőoktatás felé azonnal továbbíthatják. Egy nappal később minden jelölt maga is megtekintheti kapott jegyeit és a diplomája minősítését a világhálón az IB által előre, személyre szólóan megküldött jelszó segítségével. Minden tárgy végső osztályzata, ami majd a Diplomába bekerül, több komponensből adódik össze (belső és külső értékelésűek egyaránt). Az egyes komponensekre adott pontszámok és az osztályzatra való átkonvertáláshoz szükséges ponthatárok jelennek meg pár nap múlva, a koordinátor megtekintheti. Arra jó ez, hogy látni lehet, hány pont szükséges a jobb jegyhez, és ez ad némi támpontot érdemes-e új értékelést kérni, ugyanis a diáknak lehetősége van újraosztályoztatni dolgozatait, amit egy tapasztalt vizsgáztató végez. Az újraosztályozás eredményezheti a jegy javulását, de a romlását is. Amennyiben a jegy javul, a korrektség jegyében, eljárási díjat nem számolnak fel. Az első érettségi vizsga után még két vizsgaidőszakban vizsgázhat egy diák, ha javítani szeretne az eredményén. A Diplomák megérkezésére augusztus végéig várni kell. Bognár Anikó és Cserép Szilvia IBIBIBIBIB

15 A D I P L O M A Á T A D Ó Ü N N E P S É G E K Fényképek ízelítőül szolgálhatnak az eddigi 19 diplomaátadó ünnepségről, amelyeket oktatásügy kiemelkedő személyei is megtiszteltek. (lásd Az első diplomaátadás, amely egyben fővárosi tanévnyitó ünnepség is volt. (Középen Dr. Demszky Gábor főpolgármester, a képen tőle jobbra: Honti Mária államtitkár, Hartai Sándor igazgató; balra Dr. Bognár Anikó igazgatóh., Monica Flodman az IB Organization területi A főpolgármester átadja a diplomát, és gratulál igazgatója, Sáska Géza a Fővárosi Oktatási Csiszár Villőnek, aki maximális pontszámot ért el, Bizottságnak vezetője.) Az első IB diplomás diákok ami világritkaságnak számit! Fodor Gábor miniszter a diplomaátadási ünnepségen Magyar Bálint miniszter osztja ki a diplomákat.

16 1998. Pokorni Zoltán miniszter a diplomaosztó ünnepségen Medgyes Péter professzor, nagykövet volt a vendég Mandur László, az Országgyűlés alelnöke köszönti a résztvevőket és átadja diplomákat Schmitt Pál, az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának alelnöke, 2010-től a Magyar Köztársaság elnöke kezéből vehetik át a diplomájukat a diákok

17 A D I Á K O K V É L E M É N Y E A FELKÉSZÜLÉSRŐL / FELKÉSZÍTÉSRŐL A kétéves tanulási folyamat második tanévének az elején a diákokkal beszélgetve négy kérdés köré csoportosíthatóak a gondolataik az IB első évéről. 1. Mit vártak igazán az IB-programtól, miért jelentkeztek rá a gimnázium második (a nyelvi évvel együtt harmadik) évének végén? 2. Megkapták-e eddig mindazt, amit akkor vártak a felkészítő oktatástól, legalábbis az első évtől? A tanulók egyértelműen a következő okok miatt pályáztak az IB-programra: Tudták, ők is, a szüleik is, hogy milyen nemzetközi és hazai értéke van a bizonyítványnak az egyetemi felvételik és a szakmai elismertség szempontjából. Tisztában voltak vele, hogy más tananyaggal kell megismerkedniük, mint a magyar. Ez vonzóan hatott. A tanulás kevesebb tantárgyra forgácsolja szét az erejüket, hiszen háromból kell magasabb szinten és háromból alacsonyabb szinten vizsgázniuk, a négyezer szavas esszé megírásán kívül. Más tantárgyuk nincs, a TOK és a CAS viszont inkább vonzerőt jelent. A két év alatt kisebb csoportokban, nagyobb intenzitással, oldottabb légkörben tudnak dolgozni. Érezték a kihívás csábító erejét. Tudták, hogy kemény feladat elé állítják önmagukat és majd őket a tanárok, meg a vizsgafeladatok, de kedvükre való volt a megmérettetés. 3. Milyen tapasztalatokat szereztek? Az első IB-s tanév újdonságai megfeleltek a várakozásnak. Nehéz munkával telt, de megérte, élvezték, tetszett nekik mind a tananyag, a feladatok, mind pedig maga a tanulási folyamat. Évkönyvet készítettek, környezetvédő zöld kört alakítottak, szociális munkát végeztek. Az esszéíráson, illetve az arra történő felkészülésen dolgoztak még nyáron is. Sokkal többet kellett könyvtárba járniuk, olvasniuk, önálló kutatómunkát végezniük, mint évfolyamtársaiknak. 4. Mit tanácsolnának a diákok a következő évfolyamra jelentkezetteknek, akik most kezdik a kétéves programot? Szinte minden diák az egyenletes, folyamatos tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet. Itt nem lehet csak a dolgozat előtt készülni, mert hetente kell beadni őket. Ha valahol lazítanának, összecsapnak a fejük felett a hullámok. A kemény munka formális eredménye persze majd csak a vizsgák után válik láthatóvá, amikor a bizonyítványokat kézhez kapják a tanulók. Ebben az esetben a diákoknak sajnos nemcsak a részvétel számít, az eredmény is. Az előzőeket figyelembe véve azonban egészen biztos, hogy a felkészülés kétéves folyamatában való részvétel is igen sokat jelent. A vizsgák után levonható tanulságok még annál is többet. A második tanév végén pedig minden évben szinte valamennyi diák azt állítja, hogy jól döntött, amikor az IB-t választotta érettségiként. Ha újra kezdhetné, megint így tenne! IBIBIBIBIB

18 A TANULÓK JEI AZ IB-RÓL (szerkesztetlen változat!) Gellén Kata "Nekem azért érte meg elsõsorban a Karinthyba járnom, mert a Nemzetközi Érettségi Program elvégzésével lehetõségem nyílt arra, hogy külföldön tanuljak tovább. Az IB két éve alatt nagyon sokat önállósodtam, fõleg a tanulás terén, ami az egyetemen késõbb a hasznomra válik. A tanárok többsége úgy kezelt minket, mint érett felnõtteket, így sokkal barátibbá és élvezhetõbbé tették az órákat." Horváth Klaudia es tanévben érettségizett az IB-ban "Az IB fő éredeme, hogy megtanított rendszerezett tanulásra, gondolkodásra, kritikai vélemény formálására. Az elvárások minding transzparensek voltak, így az ember megtanulta, hova kell fektetni a hangsúlyt. Fontos volt a pedagógusok felkészültsége, elmélyült tudása, minden tárgy területén. Egyik legfontosabb erénye az IB-nak, hogy megtanít önálló tanulásra, önálló kisebb projectek elkészítésére, legyen szó lab-reportról vagy extended essay-ről. A sok írásos dokumentum fejlesztette az íráskészséget, megtanított idegesség, fölösleges erőfeszítés nélkül idegen nyelven fogalmazni. Ezek a készségek ma is sokat segítenek, akár csak ha rövidebb riportról, vagy hosszabb cikkről van szó." Czéh Eszter (2007-ben érettségizett) Szerintem a legnagyobb előnye az IB programnak az, hogy nagyon interaktív és fejleszti a feladatmegoldó képességet. Humán tárgyú órákon mindig volt alkalmunk kifejezni a véleményünket és érvelni mellette. Sok esszét írtunk, ami később egyetemen nagy előnynek bizonyult. Természettudományi órákon sok volt a kísérlet, a csoportos projekt, ami az anyag mélyebb megértésén kívül gyakorlati tudással is felruházott minket. Összességében az IB olyan tudást adott (csapatmunka, érvelés, kreatív feladatmegoldás, nyelvtudás!), amit nem csak az egyetemen, de az élet más területein is kamatoztatni tudtam. A spanyol órákat azért szerettem, mert jól tanítottál, sokat beszéltünk érdekesebb dolgokról, mint a nyelvtan és mindig jó volt órán a hangulat.: ) Azért nem szerettem, mert mindig 0-1 órában volt... : ))

19 Lipovics Dávid ( ) (45, azaz maximális pontszámú volt az IB Diplomája! A London School of Economics-ban végzett, jelenleg Londonban dolgozik egy világcégnél.) A nemzetközi érettségi program szakít azzal a szűklátókörűséggel és rugalmatlansággal, ami gyakran elmondható a magyar oktatási rendszerről. Példaképp említhetjük a nemzeti és világtörténelem bemutatását, amelyet, míg általában Magyarországon egyfajta kontextus nélküliség és önközpontúság jellemez, addig az IB képes hátteret és kiegyensúlyozott összképet biztosítani a világban ma is zajló események megértéséhez. Hasonló módon, az irodalmi (legyen szó a magyar vagy világirodalomról - magyar vagy angol nyelven) művek elemzésénél és megérttetésénél is képes elrugaszkodni attól a látásmódtól, hogy a tanár feladata megmondani, mely műveket kell elolvasni és azoknak milyen jelentést kell tulajdonítani. Beadandó munkáinkat és elemzéseinket olyan versekből, regényekből készíthettük, amelyek igazán közel álltak hozzánk. Összességében mégis talán az IB legfontosabb védjegye az önálló véleményformálásra való hajlandóság, majd pedig igény kialakítása. Az esszéalapú tanítás és számonkérés lényege tulajdonkeppen annak a gondolatnak az elültetése, hogy nem csak fekete és fehér létezik, hanem a szürkének még 100 árnyalata (és nem 50 - haha!) is létezik. Gyakorlatibb szempontból pedig elmondható, hogy a továbbtanulás terén olyan ajtókat nyit meg, amelyeknek sok esetben még a létezéséről sem tudnánk a magyar oktatási rendszerben. Én például egy olyan egyetemi szakon végeztem és most egy olyan állasban dolgozom, ami otthon nemes egyszerűséggel nem is vagy csak elvétve létezik! Ha nem az IB-ra jártam volna, sosem tudom meg, hogy ez a szakma lehet ideális számomra - vagy csak akkor tudom meg, amikor a lehetőségeim már túlságosan behatároltak ahhoz, hogy szakmát váltsak/átképezzem magam. Szászfai Brigitta ( ) (Az IB) Kinyitotta a világot, új horizontokat mutatott meg, egyszerűvé és egyértelművé tette a külföldi tanulás lehetőségét. Akadémiailag felkészített a nyugati oktatási rendszerre, az angolszász rendszer megismerése megkönnyítette a felvételit. Önállóvá tett és a TOK kritikus gondolkodást tanított, első sorban az élettel kapcsolatban. Lényegében ennek köszönhetem, hogy Európa 2. legjobb filmes sulijába járhatok mesterképzésre.

20 Boros Eszter ( ) Mit jelent az IB? Mindenképp segített, hogy megtudjuk, mire vagyunk képesek, hol vannak a határaink. Visszatekintve hihetetlennek tűnik, hogy egy-egy esszé vagy labor jegyzet miatt milyen sokat voltunk képesek dolgozni, milyen dolgokról lemondani és milyen keveset aludni. Azt biztos megtanultuk, hogy ha nagyon el akarunk érni valamit, tudunk tenni érte és sikerülni is fog. Persze akkor az esszé-határidők jelentették a legnagyobb gondot, a hangsúly mára másra helyeződik, de az változatlan, hogy ha akarjuk, el is érjük a célunkat. Dánielfy Csaba ( ) Az IB számos olyan előnyt nyújtott, amit hasznosnak véltem és vélek még mindig. Elsősorban megválaszthattam a saját tantárgyaimat (bizonyos kereteken belül), ami nagy előny annak, aki tudja, mit szeretne tanulni gimnáziumi tanulmányai után, hiszen ezzel időt és energiát spórol. Emellett olyan dolgokat is tanultunk és csináltunk szinte minden tantárgyból, amiből IB nélkül kimaradtunk volna. Erre példa a biológia labor, vagy a TOK tantárgy, ami egyszerűen fogalmazva megtanított gondolkodni, és rengeteg hasznát vettem és veszem az iskolán belül és kívül is. Nem utolsó sorban a high level tantárgyakat olyan mélységben volt lehetőségünk megtanulni, hogy én például másodéves közgazdász hallgatóként sem találkoztam még új matematikai anyaggal, pedig high level matematikából csak 4-esre vizsgáztam annak idején. Szerintem ezek a legfontosabb előnyei az IB kurzusnak, de semmiképp sem merül ki ennyiben. Liu Dan ( ) ld. 1. Melléklet "Az IB nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nyitott és kíváncsi embereket formáljon a diákokból. Személy szerint, én az IB-nak köszönhetem, hogy kijutottam az Egyesült Királyságba tanulni, ahol persze mindenféle érdekes emberrel ismerkedtem meg, és egy olyan diplomát szereztem, amivel rengeteg irányba el tudok indulni. Ami szerintem különösen hasznos volt az IB tanításmódjában - így utólag visszagondolva - hogy nem csak tudás halmozásáról szólt, hanem analitikus gondolkodást tanított, ami a későbbiekben is nagyon hasznos volt. Demeter Adrienn ( )

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata 4. számú melléklet Az iskola vizsgaszabályzata Az iskola vizsgaszabályzata 1. Az Iskola vizsgarendszere: 1.1 Érettségi vizsga: A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015.

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2014/2015. Fenntartó: Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Tájékoztató. az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról. Kalász Ákos igh.

Tájékoztató. az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról. Kalász Ákos igh. Tájékoztató az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról Kalász Ákos igh. I. Érettségi 2015 1. Érettségi jelentkezés - jelentkezési lapokat legkésőbb

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2012/2013. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi csoport kialakítása. Heti

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben. Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról

A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben. Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról A glokális iskolák: Nemzetközi érettségi nemzetközi környezetben Az EVIME tájékoztatója a United World College ösztöndíjakról A UWC filozófia Az Egyesült Világ Kollégiumok a népeket, kultúrákat és embereket

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben