A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája"

Átírás

1 A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 1-4. évfolyam tantárgyai 23 Fıiskola Tanító Közoktatási vezetı Fejlesztı foglalkozás 1 Fıiskola Fejlesztı pedagógus 1-4. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom 4 1 fı végzıs egyetemi hallgató 3 fı Fıiskola Történelem 3 1 fı végzıs egyetemi hallgató 2 fı Fıiskola Általános iskolai tanár Általános iskolai tanár Közoktatási vezetı Angol nyelv 3 3 fı fıiskola Általános iskolai tanár Matematika 6 Fıiskola Általános iskolai tanár Informatika 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Természetismeret 2 Fıiskola Általános iskolai tanár Közoktatási vezetı, szakértı Fizika 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Biológia 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Közoktatási vezetı, szakértı Kémia 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Földrajz 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Ének-zene 2 Fıiskola Általános iskolai tanár Rajz 1 Fıiskola Általános iskolai tanár Technika 2 Fıiskola Általános iskolai tanár Közoktatási vezetı Testnevelés 3 1 fı Egyetem 2 fı Fıiskola Ember- és társadalomismeret, etika Mozgókép- és médiaismeret Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Közoktatási vezetı, szakértı 3 Fıiskola Általános iskolai tanár 1 Fıiskola Általános iskolai tanár

2 Pedagógiai Szakszolgálat Feladatkör Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Pszichológus 1 Egyetem Általános iskolai tanár Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Mentálhigiénikus Pszichológus Logopédus 1 Fıiskola Tanító, Logopédia szakos tanár Oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár Fejlesztı pedagógus 2 Fıiskola Tanító, Nyelv és beszédfejlesztı pedagógus, Drámapedagógus 2. A nevelı és oktató munkát segítık száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Feladatkör Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 1 Gimnázium Végzıs gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens, adminisztrátor Iskolatitkár, gazdasági dolgozó, személyzeti ügyintézı Kisegítı technikai dolgozók (takarító, főtıkarbantartó, portás) Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott 5 Fıiskola Felsıfokú szaktanfolyam Szakközépiskola 12 Szakmunkásképzı 8 általános OKJ-s szakképesítés 7 Gimnázium Szakmunkásképzı 8 általános Szervezı üzemmérnök Egészségfejlesztı mentálhigiénikus Mérlegképes könyvelı Könyvelı, vállalati tervezı, statisztikus Géplakatos, gépszerelı Hegesztı Takarító Szakács Érettségi

3 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Országos kompetenciamérés eredménye Szövegértés Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos átlag átlaga átlag átlaga átlag 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2006/ / /2009. Évfolyamismétlı Betöltötte 15., illetve 16. életévét és a szakiskola felzárkóztató évfolyamán tanul tovább Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. sz. mellékletének A tanulók fejlıdésének nyomon követése 2. pontja szerint A középiskola és a szakiskola minden év október 31-ig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola elsı két évfolyamán a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola törvényi kötelezettségének eleget téve, a rendelkezésre álló adatok alapján elvégezte a feldolgozást és a következıket hozzuk nyilvánosságra.

4 1. A 2005/2006-os tanévben iskolánk 8. évfolyamos tanulóinak száma: 94 fı Ebbıl: tovább tanult: 91 fı évismétlés miatt nem tanult tovább: 3 fı A 91 fı továbbtanulóból gimnáziumban tanult tovább: 34 fı szakközépiskolában tanult tovább: 27 fı szakiskolában tanult tovább: 30 fı Iskolánknak csak 3 középiskola küldte meg a tanulók év végi tanulmányi eredményeit, 53 tanulóra vonatkozóan: A polgári József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola (46 fı) A hajdúnánási Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola (6 fı) A hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképzı Iskola (1 fı) Az 53 tanuló eredményeinek feldolgozását elvégeztük és az alábbi adatokat tesszük közzé: A polgári József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskolában 46 tanulónk végzett a 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamon, 35 fı a gimnázium ill. a szakközépiskolai osztályban, 11 fı a szakiskolai osztályban. A 27 gimnáziumi ill. szakközépiskolai tanulóból a 8. osztályos év végi eredményéhez képest: 11 fı rontott : 5 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 19 fı A 11 szakiskolai tanulóból a 8. osztályos év végi eredményéhez képest: 5 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 6 fı A hajdúnánási Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskolában 6 tanulónk végzett a 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamon. Az 5 tanulóból a 8. osztályos év végi eredményéhez képest: javított: 2 fı rontott: 3 fı tanulói jogviszonya megszőnt: 1 fı A hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképzı Iskolában 1 tanulónk végzett a 2006/2007-es tanévben a 9. évfolyamon, aki a 8. osztályos év végi eredményéhez képest rontott. 2. A 2006/2007-es tanévben iskolánk 8. évfolyamos tanulóinak száma: 99 fı Ebbıl: tovább tanult: 97 fı évismétlés miatt nem tanult tovább: 1 fı tankötelezettség megszőnése miatt nem tanult tovább: 1 fı

5 A 97 fı továbbtanulóból gimnáziumban tanult tovább: 31 fı szakközépiskolában tanult tovább: 37 fı szakiskolában tanult tovább: 29 fı Iskolánknak 6 középiskola küldte meg a tanulók év végi tanulmányi eredményeit, 71 tanulóra vonatkozóan: A polgári József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola (51 fı) A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium ( 1 fı) A debreceni Brassai Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépiskola ( 1 fı) A nyíregyházi Mővészeti Középiskola és Kollégium ( 2 fı) A hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképzı Iskola (1fı) A hajdúnánási Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye (1 fı) A tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium (14 fı) A 71 tanuló eredményeinek feldolgozását elvégeztük és a következı adatokat tesszük közzé: A polgári József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskolában 2007/2008-as tanévben a 9. évfolyamon tanuló 51 fı közül 36 fı a gimnázium ill. a szakközépiskolai osztályban, 15 fı a szakiskolai osztályban tanult. A 36 gimnáziumi ill. szakközépiskolai tanulóból a 8. osztályos év végi eredményéhez képest: 12 fı rontott : 5 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 19 fı A 15 szakiskolai tanulóból a 8. osztályos év végi eredményéhez képest: 11 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 4 fı A tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 14 tanuló tanévvégi eredménye alapján: 1 fı rontott: 3 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 10 fı A többi település iskoláiban végzett 6 tanuló év végi eredményéhez képest 1 fı rontott: 1 fı tartotta 8. osztályos eredményét: 4 fı Összességében a 71 tanulóból : rontott: tartotta 8. osztályos eredményét: 25 fı 9 fı 37 fı

6 3. A 2005/2006-os tanévben iskolánkban végzett 8. osztályos tanulók 2007/2008-as tanévben 10. osztályos év végi eredménye a következıképpen alakult 50 fıre vonatkozóan: rontott: tartotta 8. osztályos eredményét: 24 fı 13 fı 13 fı Megjegyzés: Az új adatok feldolgozása folyamatban van, késıbb kerül közzétételre. 6. Szakkörök igénybevételének lehetısége, mindennapos testedzés lehetısége A 2009/2010-es tanévben a következı tanórán kívüli tevékenységekbe kapcsolódhatnak be a tanulók: Dráma és színjátszó kör Néptánc és népi gyermekjáték Társastánc Gimnasztráda Tömegsport foglalkozások: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, gimnasztika, atlétika Gyermek Labdarúgó Szövetség utánpótlás nevelése Városi Sportegyesületekbe való bekapcsolódás (karate, kajak-kenu) Szabadidıs projektek 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 7.1. Az otthoni (napközis) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Elvek: Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásáról az iskola pedagógusai szakmai szabadságuk alapján önállóan, felelısségteljesen, a gyermek egyéni fejlettségét és fejlıdését alapul véve dönthetnek. Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások elkészítését szolgálják. Az írásbeli házi feladatok elkészítése kötelezı a tanulók számára. A szaktanárok az írásbeli házi feladatokat ellenırzik, a hibás megoldásokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék. Az otthoni felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok elvégzése kötelezı, kivéve ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelezı szóbeli feladatból a szaktanár a tanulót a következı tanórán beszámoltathatja, teljesítményét értékelheti és érdemjeggyel minısítheti. Korlátok: A hét végékre (pénteki tanórán hétfıi tanórára) az ıszi, téli és tavaszi szünetekre többlet házi feladatot nem adunk. Határidı házi feladatok (pl. győjtı, kutató munka stb.) minden tárgyból adhatók. Egyik napról, a másikra egy tantárgyból egy oldalnál több írásbeli házi feladat nem ajánlott.

7 7.2. Iskolai dolgozatok szabályai Egy tanítási napon kettınél több témazáró dolgozat nem íratható. Dolgozatnak minısül minden olyan írásbeli számonkérés, amely körülbelül három óra tananyagának elsajátítását ellenırzi. A pedagógus, dolgozatíratási szándékát elızı órán, a témazáró (felmérı) dolgozatok megírását egy héttel korábban bejelenti a nevelı. A megírástól és beszedéstıl számított két héten belül kijavítva és értékelve, a témazáró (felmérı) dolgozatok kivételével hazavihetıek. A szülı a témazáró (felmérı) dolgozatot fogadóórán tekintheti meg. A szaktanár nem írat újabb dolgozatot a tantárgyból, amíg az elızıt kijavítva ki nem adta a tanulónak. A dolgozat rendkívüli eseményektıl eltekintve -, annak beszedésétıl számított két héten belül kijavítva és értékelve megtekinthetı. Ha az értékelési határidı lejárt, a tanuló jogosult eldönteni, hogy a kapott érdemjegy beszámítson-e a félévi, illetve az év végi osztályzat megállapításába. Csoportbontásban oktatott tantárgyak esetén a kapott érdemjegyeket 2 héten belül az osztálynaplóba be kell írni. 8. Iskolai tanév helyi rendje Tanítási napok száma az általános iskolában: 183 nap A tanév elsı napja: szeptember 01. Elsı félév vége: január 15. Az elsı félév eredményérıl való értesítés ideje: január 22. Félévi értékelı értekezlet idıpontja: január 27. Jegyzıkönyv megküldése a fenntartónak: február 11-ig. A tanév utolsó napja június 15. Ballagás: június 12. Tanév végi értekezlet idıpontja: június 18. Bizonyítvány osztás, ünnepélyes tanév záró: 2009.június óra Tanév végi értekezlet jegyzıkönyvének megküldése a fenntartónak: Iskolai megemlékezések: július 05-ig aradi vértanúk emléknapja: 2009.október 06. osztályfınöki órák keretében nemzeti ünnep október október 22. március március 12. ünnepi mősor megtekintése

8 Tanítási szünet a szorgalmi idıben, a tanítás nélküli munkanapok felhasználása: Tanítási szünetek: İszi szünet: október Téli szünet: december Tavaszi szünet: április Tanítás nélküli munkanapok: 1. nap: Szakmai tapasztalatcsere május 2. nap: Gyermeknap 2010.május nap: Vásárhelyi Nap június nap: Diákönkormányzati nap június nap: Nevelési értekezlet június 15. Egyéb rendezvények, programok: Egészségvédelmi Hét Projekt október Takarékossági Világnap november Adventi ünnepségek november 28-tól Mikulás ünnepségek december 04-tıl Karácsonyváró december 21. Magyar Kultúra Napja január 22. Farsang február Nemzetközi Nınap március 08. Európa Hét Projekt április Anyák napja május

9 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 9.1. Bevezetı, kezdı szakasz, 1-4. évfolyam iskolaotthonos oktatás Osztály Létszám Osztály elhelyezése 1.a 23 Móricz út 1.b 24 Móricz út 1.c 20 Móricz út 1.d 23 Móricz út 2.a 26 Móricz út 2.b 26 Móricz út 2.c 26 Móricz út 3.a 25 Móricz út 3.b 26 Móricz út 3.c 25 Móricz út 4.a 26 Móricz út 4.b 26 Móricz út 4.c 26 Móricz út Összesen Alapozó, fejlesztı szakasz, 5-8. évfolyam Osztály Létszám Osztály elhelyezése szaktantermi rendszerben 5.a 23 Zólyom út 5.b 25 Zólyom út 5.c 22 Zólyom út 5.d 24 Zólyom út 6.a 24 Zólyom út 6.b 20 Zólyom út 6.c 23 Zólyom út 6.d 20 Zólyom út 7.a 22 Zólyom út 7.b 26 Zólyom út 7.c 27 Zólyom út 7.d 24 Zólyom út 8.a 28 Zólyom út 8.b 24 Zólyom út 8.d 23 Zólyom út Összesen 355 Dr. Faragóné Béres Edit igazgató