FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1

2 2 Budapesti Gazdasági Főiskola

3 Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 3

4 Budapesti Gazdasági Főiskola Tartalomjegyzék MA/MSC képzések Karonként, nappali és levelező képzés esetén Tanári mesterképzési szak közgazdásztanári szakképzettség (KVIK)... 5 MA in International Business... 8 Marketing mesterképzési szak (KKK) Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (KKK) Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak angol nyelven (KKK) Pénzügy mesterképzési szak (PSZK-BP, GKZ) Számvitel mesterképzési szak (PSZK-BP) Turizmus-menedzsment mesterképzési szak (KVIK) Turizmus-menedzsment mesterképzési szak angol nyelven (KVIK)

5 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tanári mesterképzési szak közgazdásztanári szakképzettség (KVIK) Nappali és levelező munkarend Állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szakmai szervezeti egység: Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézeti Tanszéke A képzés célja A képzés célja a közgazdász alapképzés keretében elsajátított szakmai elméleti és módszertani tudást, továbbá az adott szakterület által igényelt kompetenciákat elsajátított közgazdászok felkészítése a közgazdásztanári munkára, a specializációjukhoz kapcsolódó tantárgyak, modulok tanítására és a tanári tevékenységgel összefüggő pedagógiai, pszichológiai feladatok megoldására. Ehhez az egyik képzési cél az alapképzés részét képező közgazdasági és módszertani tudásra épülő, általános közgazdasági elméleti, módszertani ismeretek, valamint a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus és a gasztronómia témakörében a mesterfokozatnak megfelelő szaktudás megszerzése. Ezzel szoros összhangban a képzés másik alapvető képzési célja a tanári tevékenységhez nélkülözhetetlen, annak szerves részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai pszichológiai, valamint módszertani felkészültség elsajátítása. A szerezhető végzettség megnevezése Elhelyezkedési lehetőségek Okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) vagy Okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) A végzett közgazdásztanárok szakközépiskolákban, szakiskolákban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben és a szakterületük körébe tartozó felnőttképzés valamennyi szintjén helyezkedhetnek el tanári, oktatói munkakörben. Feltételezve a PhD tanulmányok megkezdését a gazdasági felsőoktatás keretében az üzleti képzési ágon belül a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus-vendéglátás alapképzési szakokon gyakornoki és tanársegédi munkakörben is elhelyezkedhetnek. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) vagy okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) 5

6 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Economics (Commerce and Marketing) vagy Teacher of Economics (Tourism and Catering) Képzési terület: pedagógusképzés A képzés során a nappali és a levelező munkarendű hallgatók magas színvonalú szakmai, valamint pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el. Ennek részei: az alapképzés keretében megszerzett közgazdasági és módszertani tudáson alapuló magas színvonalú elméleti, mikro- és makroökonómiai, közgazdasági elmélettörténeti, valamint vezetői számviteli ismeretek, a mesterfokozatnak megfelelő szakmai törzstárgyak a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus és gasztronómia témaköreiben, az alapképzésben választott specializáció részét képező szakmai tudás és készségek elsajátítása a másik specializációhoz kapcsolódó és az alapképzésben nem tanult ismeretekkel, a tanári tevékenységhez nélkülözhetetlen, annak szerves részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai pszichológiai, valamint szakmódszertani felkészültség megszerzése, 30 kredit értékű intenzív iskolai tanítási nevelési gyakorlat. Képzési idő főiskolai szintű közgazdász/üzemgazdász végzettséggel rendelkezőknek 4 félév nappali vagy levelező munkarendben, amiből az utolsó szemeszter az iskolai gyakorlat és az önálló projekt készítés időszaka. főiskolai szintű közgazdásztanári szakképzettséggel rendelkezőknek 3 félév, levelező munkarendben, ahol az utolsó félévben kerül sor koncentrált iskolai gyakorlatra és kell az egyéni munkán alapuló projektet elkészíteni. gazdaságtudományi képzési területen szerzett egyetemi oklevéllel és tanári szakképzettséggel rendelkezőknek: 2 félév, levelező munkarendű képzés keretében. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele valamennyi tantárgy esetén az intenzív otthoni munka (szakirodalom feldolgozása, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. A mesterfokozatú okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing), illetve okleveles közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) szakképzettséget igazoló oklevél megszerzésének feltétele a diplomamunka megvédése és sikeres szóbeli záróvizsga. A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Felvételi feltételek Előfeltétel főiskolai vagy egyetemi közgazdász/üzemgazdász végzettség (a speciális 2 féléves képzéshez egyetemi végzettséggel szerzett tanári oklevél). 6

7 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A szóbeli felvételi vizsga tárgya a jelentkező szakmai felkészültsége, általános és pedagógiai tájékozottsága. A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban: az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján (max. 50 pont) motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján (max. 40 pont) A szóbeli felvételinek 3 témaköre van: Pedagógiai szemlélet és tájékozottság (10 pont) Általános gazdasági és társadalmi tájékozottság (10 pont) Szakmai tájékozottság (20 pont) Többletpontok (max. 10 pont): előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont gyermekgondozás: 10 pont halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont hátrányos helyzet: 5 pont 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont OTDK 1-3. hely: 5 pont sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont szakmai oktatási tevékenység: 10 pont szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont Önköltség és egyéb díjak A képzés állam által támogatott létszáma évenként központilag kerül meghatározásra, melyre a felvételi eredmények sorrendjében kerülhetnek be a jelentkezők. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a kar önköltséggel is vesz fel jelentkezőket. Az önköltség összege a 2013/2014. tanévben nappali munkarendben Ft/félév, levelező munkarendben Ft/félév. További felvilágosítást ad: Simon Zsuzsanna és Szabari Dóra BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054 Budapest, Alkotmány u Telefon: (1) Fax: (1)

8 BGF Külkereskedelmi Kar MA in International Business (Brit Mesterdiploma) A Cambridge-i Anglia Ruskin University Ashcroft International Business School A Budapesti Gazdasági Főiskola közreműködésével Figyelem! A képzés februárban és szeptemberben is indul A képzés célja Olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek azokkal az elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A megszerezhető végzettség Master of Arts in International Business Elhelyezkedési lehetőségek A megszerzett szakismereteket a végzett hallgatók jól hasznosíthatják a vállalati és költségvetési szektorban olyan vezető beosztásokban, ahol a nemzetközi üzleti ismeretekre szükség van a vállalat, illetve szervezet kapcsolatainak irányításában, építésében, továbbfejlesztésében. A képzés tartalma International Business Environment and Strategy International Management Decision Making Research Methods for Managers in an International Context International Accounting International Marketing Intercultural Management International Management Competencies A képzés időtartama 3 félév. Az oktatás az első két félévben történik. A 3. félévben a hallgatók a szakdolgozatot készítik el. Felvételi feltételek közgazdasági főiskolai vagy egyetemi végzettség legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsga 8

9 BGF Külkereskedelmi Kar Jelentkezni lehet BGF Felnőttképzési Központ Telefon: (06-1) ; en: Személyesen: 1055 Budapest, Markó u II/254. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2013/2014. tanévben Ft/félév További felvilágosítás Papp Melinda Telefon (1) Személyesen: 1055 Budapest, Markó u II/254. Fax: (1)

10 BGF Külkereskedelmi Kar Marketing mesterképzési szak (KKK) Nappali és levelező munkarend, Állami ösztöndíjas és önköltséges formában Figyelem! A képzés februárban indul! Felelős szakmai szervezeti egység: Marketing Intézeti Tanszék A képzés célja Olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A szerezhető végzettség megnevezése Okleveles közgazdász marketing szakon Képzési idő: 4 félév A képzés keresztféléves képzésként, februári hónapban indul. nappali munkarendben 1260 óra levelező munkarendben 420 óra általában 8 alkalom/félév, péntek délutáni és szombati órabeosztással Elhelyezkedési lehetőségek A megszerzett marketing szakismereteket a végzett hallgatók jól hasznosíthatják a vállalati és költségvetési szektorban olyan vezető beosztásokban, ahol a gyakorlatban azonnal alkalmazható marketing módszerek alkalmazására és a marketing szemléletrendszer érvényesítésére van szükség. A legfőbb ilyen munkakörök: ügyvezető, beszerzési vezető, kereskedelmi vezető, piackutató, piacelemző, stratégiai tervező, marketing-tanácsadó, márkamenedzser, marketing kontroller. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing 10

11 BGF Külkereskedelmi Kar Képzési terület: gazdaságtudományok Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben található képzési és kimeneti követelmények alapján. A képzés fő tanulmányi területei: alapozó törzstárgyak: modern közgazdasági elméletek, marketing menedzsment, stratégiai menedzsment, matematikai statisztika, pénzügyi menedzsment, az értékteremtő folyamatok menedzsmentje, kínálatmenedzsment, számítógépes adatelemzés szakmai törzstárgyak: alkalmazott marketingkutatás, döntéselmélet és módszertani ismeretek, integrált marketingkommunikáció, gazdasági és versenyjog, komparatív marketing, fogyasztói és vásárlói magatartás, a fogyasztás szociológiája, interkulturális menedzsment, márkastratégia- márkamenedzsment, környezet- és piacelemzés, a marketing nemzetgazdasági és világgazdasági környezete, stratégiai kommunikáció-menedzsment, supply chain menedzsment, marketingtervezés differenciált szakmai tárgyak: business relationship menedzsment, e-kereskedelem, fogyasztóvédelem, multikulturális tanulmányok, piackutatás tervezése, szervezése és irányítása, üzleti nyelvi környezet stb. Követelmények a tanulmányok során Az egyes tantárgyak a tanterv szerint gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal zárulnak. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereznek. A hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük. A záróvizsga két részből áll: a két opponens által elfogadott szakdolgozat megvédéséből, valamint komplex szóbeli vizsgából. A hallgató a korábban tanult és vizsgával lezárt tantárgyból kreditbeszámítást kérhet. A kreditek beszámításáról a kérelem alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt. A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Felvételi feltételek Teljes kreditérték beszámításával vesszük figyelembe a következő alapképzési szakokat: kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba az következő alapképzési szakokat: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati. Ugyancsak az alább meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba azokat az alap- vagy mesterfokozatot adó szakokat, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokat, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli Bizottság elfogad. A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban: az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont 11

12 BGF Külkereskedelmi Kar motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont Többletpontok (max. 10 pont): előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont gyermekgondozás: 10 pont halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont hátrányos helyzet: 5 pont 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont OTDK 1-3. hely: 5 pont sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont szakmai oktatási tevékenység: 10 pont szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont Jelentkezni lehet A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2013 kiadványban, illetve a honlapon megjelöltek szerint. Önköltség és egyéb díjak A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában meghirdetésre. Az önköltség összege a 2013/2014. tanévben nappali munkarendben Ft/félév, levelező munkarendben Ft/félév. További felvilágosítást ad: Horváth Erika BGF Külkereskedelmi Kar 1165 Budapest Diósy Lajos u Telefon: (1)

13 BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (KKK) Nappali és levelező munkarend, magyar nyelven Állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szakmai szervezeti egység: Mesterképzési Központ A képzés célja A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan képzett, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Magas szintű elemző készséggel, elméleti (civilizációs, világgazdasági, nemzetközi jogi, politikaelméleti), valamint gyakorlati (diplomáciai, nyelvi, tárgyalástechnikai és protokoll) ismeretekkel rendelkeznek. A szerezhető végzettség megnevezése Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző Választható specializációk Európa-tanulmányok, Nemzetközi gazdasági kapcsolatok Képzési idő: 4 félév Elhelyezkedési lehetőségek A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek birtokában hallgatóink alkalmassá válnak a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előrejelzésére, a nemzetközi gazdasági, politikai jogi szakterületeken döntések előkészítésére, meghozatalára, irányításra. Alkalmasak diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve a közigazgatás és a multinacionális vállalatok és nemzetközi intézmények alkalmazottaiként feladataik ellátására. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert választható specializációk: Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, (European Studies, International Economic Relations) 13

14 BGF Külkereskedelmi Kar Képzési terület: társadalomtudomány A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak: alapozó törzstárgyak: összehasonlító államjog, politikai eszmetörténet, civilizációk és világvallások, közgazdasági elmélettörténet. szakmai törzstárgyak: pl. nemzetközi kapcsolatok elmélete és az új világrend, külpolitikai döntéshozatal, országtanulmányok, összehasonlító társadalmi, gazdasági elemzések, világgazdasági elméletek, általános és szakdiplomáciai ismeretek, nemzetközi tárgyalási stratégiák. specializációk: Európa-tanulmányok: pl. az EU szakpolitikák fejlődése, közösségi jog, érdekérvényesítés és érdekképviselet az EU-ban, pályázati feltételek és előírások, Magyarország az EU-ban. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok: pl. nemzetközi kereskedelem és globális tényezőáramlás, regionális integrációs elemzések, nemzetközi szerződések, nemzetközi intézmények és vállalatok irányítása Idegen nyelvi (szaknyelvi) képzés: EU szaknyelve (angol, francia, német), nemzetközi gazdasági kapcsolatok szaknyelve (több nyelven). A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert általános, vagy szaknyelvi felsőfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Követelmények a tanulmányok során Az ismeretek ellenőrzési rendszere: írásbeli vagy szóbeli kollokviumok, gyakorlati jegyek. A tantárgyak lezárása ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) vagy háromfokozatú (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) értékeléssel történik. A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. A tanulmányok befejezése: záróvizsga, amely komplex szakmai szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. Felvételi feltételek Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítéséhez vesszük számításba a következő alapképzési szakokat: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, 14

15 BGF Külkereskedelmi Kar anglisztika, germanisztika, romamisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet. Ugyancsak a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: - társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia, - jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, - gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, - politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, - történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban: az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak motivációs beszélgetésén a Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező prezentációját a szakválasztási motiváltságáról, amelyet PowerPoint-os, illetve írásvetítős megformálásban kell elkészíteni. Továbbá a bizottság felméri a jelentkező általános társadalomismereti, közgazdasági tájékozottságát, világgazdasági és nemzetközi politikai alapismeretekben való jártasságát. Többletpontok (max. 10 pont): előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont gyermekgondozás: 10 pont halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont hátrányos helyzet: 5 pont 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont 15

16 BGF Külkereskedelmi Kar OTDK 1-3. hely: 5 pont sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont szakmai oktatási tevékenység: 10 pont szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont Jelentkezni lehet A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, illetve a honlapon megjelöltek szerint. Önköltség és egyéb díjak A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában meghirdetésre kerül. Az önköltség összege a 2013/2014. tanévben nappali munkarendben Ft/félév, levelező munkarendben Ft/félév. További felvilágosítást ad: Cziráki Gabriella BGF Külkereskedelmi Kar 1165 Budapest, Diósy Lajos u Telefon: (1)

17 BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak angol nyelven (KKK) Nappali és levelező munkarend, Állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szakmai szervezeti egység: Mesterképzési Központ A képzés célja A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan képzett, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Magas szintű elemző készséggel, elméleti (civilizációs, világgazdasági, nemzetközi jogi, politikaelméleti), valamint gyakorlati (diplomáciai, nyelvi, tárgyalástechnikai és protokoll) ismeretekkel rendelkeznek. A szerezhető végzettség megnevezése Okleveles nemzetközi tanulmányok elemző Választható specializációk Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok Képzési idő: 4 félév Elhelyezkedési lehetőségek A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek birtokában hallgatóink alkalmassá válnak a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére, a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előre jelzésére, a nemzetközi gazdasági, politikai jogi szakterületeken döntések előkészítésére, meghozatalára, irányításra. Alkalmasak diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve a közigazgatás és a multinacionális vállalatok és nemzetközi intézmények alkalmazottaiként feladataik ellátására. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert 17

18 BGF Külkereskedelmi Kar választható specializációk: Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, (European Studies, International Economic Relations) Képzési terület: társadalomtudomány A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak: alapozó törzstárgyak: összehasonlító államjog, politikai eszmetörténet, civilizációk és világvallások, közgazdasági elmélettörténet. szakmai törzstárgyak: pl. nemzetközi kapcsolatok elmélete és az új világrend, külpolitikai döntéshozatal, országtanulmányok, összehasonlító társadalmi, gazdasági elemzések, világgazdasági elméletek, általános és szakdiplomáciai ismeretek, nemzetközi tárgyalási stratégiák. specializációk: Európa tanulmányok: pl. az EU szakpolitikák fejlődése, közösségi jog, érdekérvényesítés és érdekképviselet az EU-ban, pályázati feltételek és előírások, Magyarország az EU-ban. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok: pl. nemzetközi kereskedelem és globális tényezőáramlás, regionális integrációs elemzések, nemzetközi szerződések, nemzetközi intézmények és vállalatok irányítása Idegen nyelvi (szaknyelvi) képzés: EU szaknyelve (angol, francia, német), nemzetközi gazdasági kapcsolatok szaknyelve (több nyelven). A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert általános, vagy szaknyelvi felsőfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Követelmények a tanulmányok során Az ismeretek ellenőrzési rendszere: írásbeli vagy szóbeli kollokviumok, gyakorlati jegyek. A tantárgyak lezárása ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) vagy háromfokozatú (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) értékeléssel történik. A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. A tanulmányok befejezése: záróvizsga, amely komplex szakmai szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. Felvételi feltételek Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítéséhez vesszük számításba a következő alapképzési szakokat: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, 18

19 BGF Külkereskedelmi Kar határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romamisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet. Ugyancsak a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: - társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia, - jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, - gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, - politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, - történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban: az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont A motivációs beszélgetésen a Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező prezentációját a szakválasztási motiváltságáról, amelyet PowerPoint-os, illetve írásvetítős megformálásban kell elkészíteni. Továbbá a bizottság felméri a jelentkező általános társadalomismereti, közgazdasági tájékozottságát, világgazdasági és nemzetközi politikai alapismeretekben való jártasságát, valamint a jelentkezők nyelvi alkalmasságát. A jelentkezéshez legalább B2 (középfokú) szintű nyelvtudás szükséges. Többletpontok (max. 10 pont): előnyben részesítési maximális pont: 10 pont fogyatékosság: 10 pont gyermekgondozás: 10 pont halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont hátrányos helyzet: 5 pont 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 19

20 BGF Külkereskedelmi Kar intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont OTDK 1-3. hely: 5 pont sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont szakmai oktatási tevékenység: 10 pont szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont Jelentkezni lehet A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, illetve a honlapon megjelöltek szerint. Önköltség és egyéb díjak A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában meghirdetésre kerül. Az önköltség összege a 2013/2014. tanévben nappali munkarendben Ft/félév, levelező munkarend Ft/félév. Mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak idegen nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetniük, melynek összege: Ft/félév. További felvilágosítást ad: Cziráki Gabriella BGF Külkereskedelmi Kar 1165 Budapest Diósy Lajos u Telefon: (1) cziraki.gabriella.kkfk.bgf.hu 20