Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a tanévre Ságújfalu, augusztus

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek... 4 Tárgyi feltételek... 5 III. A tanév fő célkitűzései... 6 Tanévi célok... 6 Szakkörök... 7 Versenyek, délutáni foglalkozások... 8 IV. A tanév helyi rendje... 9 Szorgalmi időszak,szünetek... 9 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása... 9 Időpontok a felvételi eljárásban Egyéb időpontok V. Eseménynaptár Települési rendezvények Iskolai rendezvények VI. Ellenőrzési terv VII. Iskola tájékoztatásai és kapcsolatai VIII. Mellékletek , Ügyeleti rend 19 VI. A munkatervet elfogadó határozatok, legitimáció 20 2

3 Az iskolai munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - Köznevelésről szóló évi CXC törvény - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 277/1997 (XII.22. )Korm. rendelet - 35/2014 EMMI rendelet a Tanév rendjéről - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2011. EMMI rendelet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet - 326/2013 Kormányrendelet a 1992.XXXIII. tv. végrehajtásáról - Ságújfalu Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja SZMSZ-e és Házirendje I. Helyzetelemzés A 2014 nyarán befejezett az esedékes és szükséges felújítási és fejlesztési munkák után szebb, rendezettebb, zöldebb iskolában kezdtük el az idei tanévet is. Az új tanévet 208 fő tanulóval indítjuk, 8 évfolyamon, 9 osztályban. Osztályaink létszámai tanévkezdéskor: Osztály Létszám fő fő fő fő fő 6.a.. 19 fő 6.b. 21 fő fő fő ÖSSZESEN 208 fő Tervezett művészeti csoportok tanévkezdéskor: Osztály Néptánc EK Néptánc A/1 Néptánc AK/2 Néptánc A/3 Néptánc A/4 Furulya Zongora. Létszám 20 fő 20 fő 19 fő 21 fő 25 fő 8 fő 8 fő 3

4 Tanulóink létszáma a október 1-i létszámhoz képest 1 fővel nőtt. A középiskolákba és gimnáziumokba bejutott tanulóink létszáma: 12 fő. Szakiskolában 9 fő folytatta tanulmányait. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók létszáma: 23 fő Tanév elejei iskolaelhagyás a következő okok miatt történtek: - lakhelyváltoztatás (családi okok miatt): 7 fő II. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek Teljes munkaidős pedagógusaink száma: Részmunkaidős pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: Nem pedagógus alkalmazottak száma: 13 fő 2 fő 4 fő 5 fő Név munkakör tantárgyak megbízatás technika- és életvitel, IPR Dénes László tanár, igazgató Útravaló - Macika koordinátor Barna István tanító, ig. helyettes történelem IPR, Of 6/b, tanszoba koordinátor Csuka László zenetanár zongora óraadó Dénesné Gyurkó Klaudia Dénesné Tari Zsuzsanna tanár, tanító tanár ének-zene, etika, hon- és népismeret, napközi magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népismeret énekkar Of 6.a oszt komp. mér. koordinátor. Sulyok Annamária tanító etnika, napközi színjátszó kör Kovács Gergely testnevelő testnevelés Godó Mária tanár természetismeret, biológia, földrajz, rajz Gortva Istvánné tanár matematika rajz felsős sportkör, sportversenyek Bozsik-program Of 7.o. E-bug program Gyermek és ifj. védelmi felelős Of 8. o. pályaválasztási felelős szakkörvezetés 4

5 Gyüre Andrea tanító alsó tagozat Of. 3. osztály Hugyeczné Nagy Ildikó tanító alsó tagozat Of 4.o. minőségbiztosítási koordinátor Nagyfalusi Zita Ágnes idegen nyelv tanár angol of. 5.o. Fekete Barnabásné tanár fizika, informatika óraadó Palánki Lénárd zenetanár furulya szolfézs Pipóné Holes Katalin tanító alsó tagozat, Of 2. o. Takács Bernadett tánctanár néptánc szakkörvezetés, kölyök atlétikai program Vadas Ilona tanító alsó tagozat OF 1. o Közalkalmazotti. tanács elnöke, Antalné Csaba Kinga Barczi Ferenc pedagógiai. asszisztens fűtő, karbantartó sportkör közalkalmazotti tanács tagja tűzvédelmi megbízott, közalkalmazott. tanács tagja Dénes Szabolcs iskolatitkár mb. rendszergazda tankönyv felelős Verbóiné Janák Ildikó takarítónő Juhász Sándorné takarítónő Varga János tanár tanulószoba óraadó Dancsok László tanár informatika, kémia DÖK Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközeinket az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük. Elsősorban a tanulók képesség és ügyességfejlesztő eszközeinek bővítésére és játékok beszerzésére került sor. Tantermeink és foglalkozási termeink száma nem változott, 14 maradt. Rendelkezünk iskolakönyvtárral tornaszobával és salakos-füves sportpályával, udvari játszótérrel. 5

6 III. A tanév fő célkitűzései Munkaszervezési vezetési területen: Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata, szakértése, naprakésszé tétele. Délutáni foglalkozások célszerű és szükségszerű megszervezése, fenntartása. A nevelői közösség együttműködésén alapuló a kooperatív tanulási technikák tágabb alkalmazása, témanapok, témahetek tartása. Támop pályázatból adódó vállalások folytatása, fenntartása Belső ellenőrzés, óra látogatások, folyamatos és rendszeres végzése. Szervezeti és működési kultúra fejlesztése. Rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka segítése, ellenőrzése valamint nyílt napok szervezésével megismerhetővé tétele. Szükséges továbbképzés, iskolalátogatások, műhelymunkák szervezésével új és korszerű pedagógiamódszerek megismerése; tapasztalatcsere, informatikai eszközhasználat szélesítése. Részt veszünk a település a település rendezvényein; aktív részesei leszünk azok megvalósításának / szüreti, karácsony, véradók napja, idősek napja, nemzeti ünnepek / Iskolai ünnepélyek, megemlékezések és programok szervezése. Diák önkormányzati tevékenység fenntartása. Mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése; délutáni rendszeres sportfoglalkozások megtartásával, iskolai és iskolák közötti versenyek szervezésével vagy azokon való részvétellel. Az utánpótlás nevelését szolgáló Bozsik- programban való részvétel. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése integrációs felkészítéssel / IPR /, tanulói pályázatok kihasználásával. Gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása, gyermekjóléti szolgálattal való hatékony együttműködés kialakítása. Jelzőrendszer működtetése, védőnő és iskolaorvos bevonása a megelőző tevékenységekbe. 6

7 Oktatási területen: A diákok ösztönzése a jobb tanulmányi eredmény elérésére, az évismétlések számának csökkentése. Iskolai hiányzások csökkentése, igazolások rendjének szigorítása. Vissza kell állítanunk a tanulás és a szorgalom becsületét. Javítani kell a tanuláshoz fűződő viszonyt, a tanulás motiváltságának átgondolásával, új utak keresésével. Részt veszünk tanulóinkkal az Útravaló- Macika ösztöndíjprogramban. Meghirdetjük A tanév tanulója versenyt alsó és felső tagozat számára. Tavaszi jutalomkirándulást szervezünk a tanulásban és iskolai közösségi munkában élenjáró tanulók számára. Folytatjuk a tanulószoba intézményét felső tagozaton, két csoport szervezésével. A korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazásával élményszerűbbé, maradandóbbá tesszük a tanulás élményét Nevelési területen: Szakkörök: Fő célkitűzésünk az idei tanévben az iskolai erőszakmentesség megvalósítása, a kulturált és normatív cselekvéstudat kialakítása. Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, az általános udvariassági és közösségi szabályok betartására való nevelés. Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. Érezzenek felelősséget cselekedeteikért, becsüljék meg az iskola és mások tulajdonát. A felnőttek a tanárok, a szülők valamint az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése Segítsünk leküzdeni a nevelési és kulturális különbségekből adódó beilleszkedési problémákat. Környezettudatos szemléletmód kialakítása. E-bug mintaiskola fenntartása. Megismertetni tanulóinkat az egészségmegőrzés megóvására, ráirányítani figyelmüket a káros környezeti hatásokra, egészségromboló szerekre A család, a társak szerepének pozitív kiemelése, szeretetre és elfogadásra nevelés. Infokommunikációs képességek hatékony fejlesztése énekkar, német nyelvi, rajz, tömegsport, néptánc, informatika, foci fiúknak és lányoknak, tömegsport. A szakkörök kezdési időpontja nagyon változó, 16 óráig befejezésre kerülnek. 7

8 Tanulmányi és egyéb versenyek: A tehetséggondozásnak egyik lehetséges helyszíne a szakkör, de a fejlesztés történhet a levelezős versenyek hirdetése útján is. Ebben a tanévben is sok versenyt ismertetünk a tanulóinkkal: Szivárvány újság versenye: matematika, környezetismeret. Bendegúz több tantárgyból Bendegúz NyelvÉSZ verseny Olvasni jó! olvasási pályázat Mozaik Kiadó levelezős és internetes versenyei Matekguru matematika csapatverseny Kaán Károly Természetismereti verseny Vöröskeresztes verseny Zrínyi Ilona matematikaverseny vers- és mesemondó versenyek K&H Vigyázz, kész, pénz! verseny Megyei komplex művészeti verseny Mérések A méréseket hagyományainknak megfelelően folytatjuk: bemeneti mérések a tanév elején minden osztályban elsősöknél bemeneti DIFER mérés hónapban október hónapban Vadas Ilona Félévi mérések, és kimeneti, év végi mérések, tanév közben pedig folyamatosan a tantárgyi mérések. A mérésekhez a mérőanyag minden tantárgyból a kollégák rendelkezésére áll. Országos kompetenciamérés a 6., 8., évfolyamokon Május hónapban Igazgató, mérési koordinátor Idegen nyelvi mérés Június hónapban Igazgató, Nagyfalusi Zita Délutáni benntartózkodás: A óráig iskolában tartózkodó tanulók számára két alsós napközis és két felsős tanulószobai csoportot tervezünk indítani A délutáni foglalkozás alól szülői kérelemre az igazgató adhat felmentést 8

9 IV. A tanév helyi rendje: A szorgalmi időszak: től ig /181 tanítási nap / első tanítási napja szeptember 1. / hétfő / utolsó tanítási nap : június 15. / hétfő / Az I. félév vége január 16./ péntek / Szünetek Őszi szünet: október utolsó tanítási nap: október 22. / szerda / első tanítási nap : november 03. / hétfő / Téli szünet: december január 02. utolsó tanítási nap: december 19. / péntek / első tanítási nap : január 05. / hétfő / Tavaszi szünet: április utolsó tanítási nap: április 01. / szerda / első tanítási nap : április 08. / szerda / A EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről kiadott intézkedésében 5 napot biztosít az iskolák számára, amelyet tanításnélküli munkanapként használhat fel. Intézményünkben az ezek felhasználását a következők szerint tervezzük: 1 nap október Hospitálás, továbbképzés 1 nap január Tantestületi értekezlet 1 nap- május Családi nap 1 nap június Értekezlet 1 nap április a diákönkormányzat véleménye alapján 9

10 Időpontok a felvételi / pályaválasztási / eljárásban: Pályaválasztási kiállítás: október 13. Nyílt napok: november - december Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára: december 09. Arany János Programba való jelentkezés: december 11. Központi írásbeli felvételi vizsga: január Tanulói jelentkezési lapok továbbítása: február 13. Szóbeli meghallgatások: 2015 február17 március 06. Módosító adatlapok kitöltése és elküldése: március Tanulók értesítése a felvételről: 2015.április 24. Beiratkozás a 9. évfolyamra: Egyéb időpontok Tanévnyitó ünnepély szeptember 01. Jó palócok Művészeti v november Iskolai nyílt napok november I. félév vége: január 16. Félévi értesítés: 2015.január 23. Félévi konferencia: január 30. Első osztályosok beíratása: április Országos kompetenciamérés: május 27. Családi- és gyermeknap május 29. Ballagási ünnepség június 13. Tanévzáró ünnepély június 17. Tanévzáró értekezlet: június

11 V. Eseménynaptár Települési rendezvények: / iskolai részvétellel / Véradók napja december 07. Idősek napja: december 05. Karácsonyi műsor december 25. Ünnepi megemlékezés március 14. Falunap július Új kenyér ünnepe augusztus 20. Iskolai rendezvények terve: Szeptember: Mozilátogatás Kiállítás rendezése Könyvtárlátogatások Diákgyűlés: választások Rajzpályázat Népmese napja szept. 30 Alsós osztályfőnökök Godó Mária Alsós of-k Dancsok László DÖK Gortva Istvánné Hugyeczné Nagy Ildikó, DÖK Október: Diákparlament: Dancsok László DÖK Szülői értekezletek osztályfőnökök Zenei világnap okt.1. Dénesné Gyurkó Klaudia, Palánki L. Állatok világnapja okt.4. Dancsok László DÖK Aradi vértanúk megemlékezés Sulyok Annamária Meseország projekt Hugyeczné Nagy Ildikó Pályaválasztási kiállítás Dénesné Tari Zsuzsanna Gyermekműsor FOGI Iskolai röplabda bajnokság Kovács Gergely Október 23. ünnepi műsor OF-k HALLOWEEN Dancsok László DÖK 11

12 November: Diákgyűlés Tűz-és munkavédelmi oktatás Komplex művészeti verseny Munkaértekezlet, Gyermekműsor Véradók napja műsor Iskolai nyílt nap Dancsok László DÖK Dénes László Gyüre Andrea, Takács Bernadett Dénes László Dénes László Godó Mária Dénes László December: AIDS elleni világnap Mikulás ünnepség Fenyőünnepély Idősek napja műsor Mikulási disco Teremfoci torna Karácsonyi koncert Karácsonyi előadás Varga Krisztina védőnő Dénes László, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes Szabolcs Kovács Gergely Csuka László, Palánki Lénárd Takács B, Dénesné GYK, Dénes L Január: Fogadónap, munkaértekezlet Szülői értekezletek Béke világnapja Félévi értekezlet Rajzverseny Dénes László, tantestület osztályfőnökök DÖK, Keséné Bohácsi Beáta Dénes László Gortva Istvánné Február: Diákgyűlés Dancsok László DÖK Diktatúrák áldozatainak emléknapja Barna István Farsangi projekt Dénes László, tantestület DÖK Farsangi bál Dénes László, Dénes Szabolcs Valentin nap Dancsok László DÖK Bozsik program focitorna Kovács Gergely Március: Diákgyűlés Szabadságharc ünnepe A víz világnapja Munkaértekezlet, fogadónap Szinházi világnap Rajzverseny 12 Dancsok László DÖK Gyüre Andrea, Dénesné Gyurkó Klaudia Godó Mária, DÖK, Dénes László, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Gortva Istvánné

13 Április: Sportverseny Holokauszt megemlékezés Szavalóverseny Föld napja Csillagászati világnap Könyv napja Húsvéti projekt Tanulói fittségi felmérés Kovács Gergely of-k Dénesné Tari Zsuzsanna Szaktanárok Godó Mária Margit Antalné Csaba Kinga tantestület Kovács Gergely Május: Család- és gyermeknap Munkaértekezlet, fogadónap Osztálykirándulások Zeneiskolai koncert Madarak és fák napja Dohányzás ellenes nap GRUND- kupa foci torna Dénes László Dénes László, tantestület osztályfőnökök Csuka László, Palánki Lénárd Godó Mária, Dancsok László DÖK Godó Mária Margit Kovács Gergely Június: Diákgyűlés Pedagógusnap Környezetvédelmi világnap Nemzeti összetartozás napja Táncgála Jutalomkirándulás Ballagás Tanévzáró ünnepély Faluszépítő tábor Dancsok László DÖK Dénes László Tantestület Tantestület Takács Bernadett Dénes László Gortva Istvánné, Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes László Dénes Szabolcs VI Ellenőrzési terv: Időpont, időszak Az ellenőrzés területe, tárgya Felelőse Óralátogatások, naplók vezetése, jegyek 13

14 Havonta, illetve folyamatosan beírása mulasztás, tanulói késések, tantermek rendje, ügyeleti rend igazgató és helyettese szeptember Tantermek dekorálása, tanmenetek, anyakönyvek, szakkörök, korrepetálások, pályakezdő pedagógusok, új kollégák, DÖK program, Szülői értekezlet, fogadóóra, továbbtanulások előkészítése, pályázatokon való részvétel, rendezvények, ünnepek, nyári táborok, munka és balesetvédelem, étkeztetés, iskolavezetés október Munkatervek, ellenőrzők, napközi és tanulószoba, gyermekvédelmi munka, rendezvények ünnepek, versenyek, iskolavezetés november Pályakezdő pedagógusok, fogadóórák, negyedéves értékelés, továbbtanulás előkészületeinek ellenőrzése iskolavezetés december Naplók, ellenőrzők, mérések, rendezvények, szerződéses tevékenységek áttekintése, a fakultációs órák és a szakkörök vizsgálata,leltározás előkészítése iskolavezetés január Értékelés,osztályozás, tanmenet szerinti haladás, napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálás, új kollégák, munkaközösségi tervekben szereplő feladatok megvalósulása, továbbtanulások előkészítése iskolavezetés február ellenőrzők, tankönyvek taneszközök kiválasztása, szülői értekezlet, fogadóóra, pályázatokon való részvétel iskolavezetés március Tantermek, folyosók dekorálása, rendezvények, versenyek, választható órákra jelentkezések előkészítése, ünnepélyek, rendezvények, versenyek 14 iskolavezetés

15 április Negyedévi értékelés, az osztályok tanulmányi helyzete, pályakezdő és új kollégák, beiskolázás,versenyek iskolavezetés május Leltár, ellenőrzők, mérések, napközi, tanulószoba, szakkörök,,korrepetálás, pályázatok, óraszámok, osztályozás iskolavezetés június Tantermek, folyosók dekorálása, leltár, naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, munkatervi feladatok megvalósulása, rendezvények, ünnepek, táborok előkészítése iskolavezetés VII. Az iskolai kapcsolatok rendszere és formája: A szülők, tanulók tájékoztatásának és kapcsolat tartásának formái Szülői értekezletek, családlátogatások Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. Családlátogatásokat szükség szerint osztályfőnökök végzik. Tanári fogadóórák Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként az igazgató által kijelölt időpontban három alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre a rendkívüli eseteket leszámítva telefonon történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. A szülők írásbeli tájékoztatása Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében (ellenőrző), feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni, (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). 15

16 A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál félévenként minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévente legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A témazáró dolgozatokat piros színű tollal, Az írásbeli és szóbeli feleleteket kék színű tollal, Az egyéb jegyeket zöld színű tollal kell bejegyezni az osztálynaplóba. A diákok tájékoztatása A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni.. A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot, együttműködést tart fenn: a fenntartóval Ságújfalu Község Önkormányzatával az intézményt támogató "Ságújfalu Iskolájáért Alapítvány" kuratóriumával, iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel beiratkozási körzet óvodáival gyermekjóléti szolgálattal szakmai szolgáltatókkal Helyi sportegyesülettel Helyi Faluszépítő-és Művelődő Egyesülettel Az igazgató napi kapcsolatban áll a tankerületi igazgatóval, és a fenntartó referenseivel, folyamatosan tájékoztatja őket a fontosabb történésekről, a problémákat felveti, közös megoldást várva attól, év végén beszámol a tanév történéseiről, a jövő évi tervekről. Kiemelten fontos az Ságújfalu Iskolájáért Alapítvány- nyal való szoros együttműködés. Az alapítvány számlájára évente befolyó 1%-os adófelajánlás és egyéb bevételei teszik lehetővé, hogy támogassa diákjaink osztály-, iskolakirándulásait. 16

17 Az alapítvány rendszeresen segíti az iskolai programok megrendezését mind anyagok mind eszközök beszerzésének támogatásával vagy fellépti díjak kifizetésével. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje Az iskolában a gyermekek egészségügyi gondozását a háziorvos, illetve a védőnő látja el. Az egészségügyi szűrések időpontjait az éves munkaterv egészségügyi terve tartalmazza. A védőnő havi rendszerességgel látogatja az intézményt. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és gondoskodni kell a szülők azonnali értesítéséről. A szülő ilyenkor köteles gyermekét a lehető legrövidebb időn belül a intézményből elvinni és egészségügyi ellátásáról gondoskodni. Az ÁNTSZ előírásait mindenkinek kötelessége betartani. Fertőző gyermek az nem látogathatja. Fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége az intézményt is tájékoztatni. Lázas, betegségre gyanús gyermeket az iskolába nem szabad bevinni. Ha a gyermek az intézmény területén lesz lázas, el kell különíteni a közösségtől, és értesíteni kell a helyi illetőségű orvost. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja. A tanulók rendszeresen vesznek részt az iskolaorvos és a védőnő által végzett szűréseken, fogorvosi szűréseken, prevenciós foglalkozásokon. Az alkalmazottak számára a fenntartó biztosítja az üzemorvos ellenőrző vizsgálatait jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az igazgató és az iskolaorvosok kapcsolatának rendszere Az iskolaorvos, aki egyben a házi orvos is, elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettes végzi. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. Az iskolafogászati feladatokat a Karancssági körzet fogorvosa végzi. A tanulók évenként fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. Az ezeken való részvételt az iskola biztosítja. A fogászati ellátáson való megjelenés időpontjáról az iskola a szülőt értesíti. A fogászati rendelésen való megjelenés a szülő felelőssége. Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. (6)/d bekezdése, valamint a 25. (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 17

18 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján. A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján). Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását. Sürgősségi eseti ellátást végez. Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. Az iskolai védőnő feladatai A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Az igazgató kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Folyamatos a kapcsolatunk a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel és a tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal. Pedagógusaink részt vesznek az intézmény által szervezett műhelymunkákban, ha szükséges, szakmai segítséget kérnek. Az iskolaérettségi vizsgálat, illetve az SNI tanulóink felülvizsgálata is általuk történik. A Ságújfalu Községi Önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás kiterjed a gyermekek részvételére az adott szervezetek rendezvényein, tevékenységében. Az iskola helyet ad azok némely rendezvényének. Egymás eseményeinek szervezését, megvalósítását kölcsönösen támogatjuk. VIII. Melléklet 1. Ügyeleti rend: Nevelői ügyeletet tizenketten látnak el. A bejáró, autóbusszal érkező nevelők a velük érkező tanulókat az úttesten szervezetten kísérik át. 18

19 Az ügyelet ellátási feladatba mind az udvar, mind az alsó és felső folyosó rendje beletartozik. A nevelők páronként ügyelnek, egymás közötti munkaelosztás szerint. Az ügyeletben történt eseményeket az ügyeleti naplóban rögzítik, az ügyelet ellátását aláírásukkal igazolják. A nevelői ügyelet segítésére a nyolcadikos tanulók az osztályfőnök beosztása szerint diákügyeletet látnak el a tanórai szünetekben. Tanulóink fél 8-től érkezhetnek, felügyeletet kérve. Az előbb érkező tanulók felügyeletéről felelős személy ez idő előtt az iskolában nem gondoskodik. Az intézményben naponta tól iskolaőr lát el folyamatos ügyeletet, elsősorban nem a gyermekek irányában. Az ő feladata az iskolába érkező szülők és vendégek és tanulók fogadása. Fő feladata az iskolavezetés által meghatározott belépési rend betartatása, a tanulók engedély nélküli iskola elhagyásának megakadályozása. A tanórák után iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az délutáni foglalkozás vezetője köteles megszervezni! 19

20 IX.A munkatervet elfogadó határozatok: A nevelőtestület munkatervet elfogadó határozata Az általános iskola nevelői munkaközössége a augusztus 27-én megtartott munkaértekezleten az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, augusztus 27. Barna István Vadas Ilona Dénes László ig. h. KT elnöke igazgató A Diákönkormányzat munkatervet elfogadó határozata Az általános iskola nevelői munkaközössége a szeptember 15-én megtartott gyűlésén az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, szeptember 15. Dancsok László Dök segítő Morgeinstei Ádám diák-képviselő Az Intézményi Tanács munkatervet elfogadó határozata Az iskola Intézményi Tanácsa a szeptember 22-én megtartott gyűlésén az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, szeptember 22. Dénesné Tari Zsuzsanna IT tagja Fekete Barnabásné IT elnöke 20

Munkaterve. a 2013 2014. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. tanévre

Munkaterve. a 2013 2014. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. tanévre Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2013/2014 tanév Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2013 2014 tanévre Ságújfalu, 2013. szeptember 25.

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben