Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a tanévre Ságújfalu, augusztus

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek... 4 Tárgyi feltételek... 5 III. A tanév fő célkitűzései... 6 Tanévi célok... 6 Szakkörök... 7 Versenyek, délutáni foglalkozások... 8 IV. A tanév helyi rendje... 9 Szorgalmi időszak,szünetek... 9 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása... 9 Időpontok a felvételi eljárásban Egyéb időpontok V. Eseménynaptár Települési rendezvények Iskolai rendezvények VI. Ellenőrzési terv VII. Iskola tájékoztatásai és kapcsolatai VIII. Mellékletek , Ügyeleti rend 19 VI. A munkatervet elfogadó határozatok, legitimáció 20 2

3 Az iskolai munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - Köznevelésről szóló évi CXC törvény - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 277/1997 (XII.22. )Korm. rendelet - 35/2014 EMMI rendelet a Tanév rendjéről - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2011. EMMI rendelet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet - 326/2013 Kormányrendelet a 1992.XXXIII. tv. végrehajtásáról - Ságújfalu Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja SZMSZ-e és Házirendje I. Helyzetelemzés A 2014 nyarán befejezett az esedékes és szükséges felújítási és fejlesztési munkák után szebb, rendezettebb, zöldebb iskolában kezdtük el az idei tanévet is. Az új tanévet 208 fő tanulóval indítjuk, 8 évfolyamon, 9 osztályban. Osztályaink létszámai tanévkezdéskor: Osztály Létszám fő fő fő fő fő 6.a.. 19 fő 6.b. 21 fő fő fő ÖSSZESEN 208 fő Tervezett művészeti csoportok tanévkezdéskor: Osztály Néptánc EK Néptánc A/1 Néptánc AK/2 Néptánc A/3 Néptánc A/4 Furulya Zongora. Létszám 20 fő 20 fő 19 fő 21 fő 25 fő 8 fő 8 fő 3

4 Tanulóink létszáma a október 1-i létszámhoz képest 1 fővel nőtt. A középiskolákba és gimnáziumokba bejutott tanulóink létszáma: 12 fő. Szakiskolában 9 fő folytatta tanulmányait. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók létszáma: 23 fő Tanév elejei iskolaelhagyás a következő okok miatt történtek: - lakhelyváltoztatás (családi okok miatt): 7 fő II. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek Teljes munkaidős pedagógusaink száma: Részmunkaidős pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: Nem pedagógus alkalmazottak száma: 13 fő 2 fő 4 fő 5 fő Név munkakör tantárgyak megbízatás technika- és életvitel, IPR Dénes László tanár, igazgató Útravaló - Macika koordinátor Barna István tanító, ig. helyettes történelem IPR, Of 6/b, tanszoba koordinátor Csuka László zenetanár zongora óraadó Dénesné Gyurkó Klaudia Dénesné Tari Zsuzsanna tanár, tanító tanár ének-zene, etika, hon- és népismeret, napközi magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népismeret énekkar Of 6.a oszt komp. mér. koordinátor. Sulyok Annamária tanító etnika, napközi színjátszó kör Kovács Gergely testnevelő testnevelés Godó Mária tanár természetismeret, biológia, földrajz, rajz Gortva Istvánné tanár matematika rajz felsős sportkör, sportversenyek Bozsik-program Of 7.o. E-bug program Gyermek és ifj. védelmi felelős Of 8. o. pályaválasztási felelős szakkörvezetés 4

5 Gyüre Andrea tanító alsó tagozat Of. 3. osztály Hugyeczné Nagy Ildikó tanító alsó tagozat Of 4.o. minőségbiztosítási koordinátor Nagyfalusi Zita Ágnes idegen nyelv tanár angol of. 5.o. Fekete Barnabásné tanár fizika, informatika óraadó Palánki Lénárd zenetanár furulya szolfézs Pipóné Holes Katalin tanító alsó tagozat, Of 2. o. Takács Bernadett tánctanár néptánc szakkörvezetés, kölyök atlétikai program Vadas Ilona tanító alsó tagozat OF 1. o Közalkalmazotti. tanács elnöke, Antalné Csaba Kinga Barczi Ferenc pedagógiai. asszisztens fűtő, karbantartó sportkör közalkalmazotti tanács tagja tűzvédelmi megbízott, közalkalmazott. tanács tagja Dénes Szabolcs iskolatitkár mb. rendszergazda tankönyv felelős Verbóiné Janák Ildikó takarítónő Juhász Sándorné takarítónő Varga János tanár tanulószoba óraadó Dancsok László tanár informatika, kémia DÖK Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközeinket az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük. Elsősorban a tanulók képesség és ügyességfejlesztő eszközeinek bővítésére és játékok beszerzésére került sor. Tantermeink és foglalkozási termeink száma nem változott, 14 maradt. Rendelkezünk iskolakönyvtárral tornaszobával és salakos-füves sportpályával, udvari játszótérrel. 5

6 III. A tanév fő célkitűzései Munkaszervezési vezetési területen: Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata, szakértése, naprakésszé tétele. Délutáni foglalkozások célszerű és szükségszerű megszervezése, fenntartása. A nevelői közösség együttműködésén alapuló a kooperatív tanulási technikák tágabb alkalmazása, témanapok, témahetek tartása. Támop pályázatból adódó vállalások folytatása, fenntartása Belső ellenőrzés, óra látogatások, folyamatos és rendszeres végzése. Szervezeti és működési kultúra fejlesztése. Rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka segítése, ellenőrzése valamint nyílt napok szervezésével megismerhetővé tétele. Szükséges továbbképzés, iskolalátogatások, műhelymunkák szervezésével új és korszerű pedagógiamódszerek megismerése; tapasztalatcsere, informatikai eszközhasználat szélesítése. Részt veszünk a település a település rendezvényein; aktív részesei leszünk azok megvalósításának / szüreti, karácsony, véradók napja, idősek napja, nemzeti ünnepek / Iskolai ünnepélyek, megemlékezések és programok szervezése. Diák önkormányzati tevékenység fenntartása. Mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése; délutáni rendszeres sportfoglalkozások megtartásával, iskolai és iskolák közötti versenyek szervezésével vagy azokon való részvétellel. Az utánpótlás nevelését szolgáló Bozsik- programban való részvétel. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése integrációs felkészítéssel / IPR /, tanulói pályázatok kihasználásával. Gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása, gyermekjóléti szolgálattal való hatékony együttműködés kialakítása. Jelzőrendszer működtetése, védőnő és iskolaorvos bevonása a megelőző tevékenységekbe. 6

7 Oktatási területen: A diákok ösztönzése a jobb tanulmányi eredmény elérésére, az évismétlések számának csökkentése. Iskolai hiányzások csökkentése, igazolások rendjének szigorítása. Vissza kell állítanunk a tanulás és a szorgalom becsületét. Javítani kell a tanuláshoz fűződő viszonyt, a tanulás motiváltságának átgondolásával, új utak keresésével. Részt veszünk tanulóinkkal az Útravaló- Macika ösztöndíjprogramban. Meghirdetjük A tanév tanulója versenyt alsó és felső tagozat számára. Tavaszi jutalomkirándulást szervezünk a tanulásban és iskolai közösségi munkában élenjáró tanulók számára. Folytatjuk a tanulószoba intézményét felső tagozaton, két csoport szervezésével. A korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazásával élményszerűbbé, maradandóbbá tesszük a tanulás élményét Nevelési területen: Szakkörök: Fő célkitűzésünk az idei tanévben az iskolai erőszakmentesség megvalósítása, a kulturált és normatív cselekvéstudat kialakítása. Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, az általános udvariassági és közösségi szabályok betartására való nevelés. Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. Érezzenek felelősséget cselekedeteikért, becsüljék meg az iskola és mások tulajdonát. A felnőttek a tanárok, a szülők valamint az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése Segítsünk leküzdeni a nevelési és kulturális különbségekből adódó beilleszkedési problémákat. Környezettudatos szemléletmód kialakítása. E-bug mintaiskola fenntartása. Megismertetni tanulóinkat az egészségmegőrzés megóvására, ráirányítani figyelmüket a káros környezeti hatásokra, egészségromboló szerekre A család, a társak szerepének pozitív kiemelése, szeretetre és elfogadásra nevelés. Infokommunikációs képességek hatékony fejlesztése énekkar, német nyelvi, rajz, tömegsport, néptánc, informatika, foci fiúknak és lányoknak, tömegsport. A szakkörök kezdési időpontja nagyon változó, 16 óráig befejezésre kerülnek. 7

8 Tanulmányi és egyéb versenyek: A tehetséggondozásnak egyik lehetséges helyszíne a szakkör, de a fejlesztés történhet a levelezős versenyek hirdetése útján is. Ebben a tanévben is sok versenyt ismertetünk a tanulóinkkal: Szivárvány újság versenye: matematika, környezetismeret. Bendegúz több tantárgyból Bendegúz NyelvÉSZ verseny Olvasni jó! olvasási pályázat Mozaik Kiadó levelezős és internetes versenyei Matekguru matematika csapatverseny Kaán Károly Természetismereti verseny Vöröskeresztes verseny Zrínyi Ilona matematikaverseny vers- és mesemondó versenyek K&H Vigyázz, kész, pénz! verseny Megyei komplex művészeti verseny Mérések A méréseket hagyományainknak megfelelően folytatjuk: bemeneti mérések a tanév elején minden osztályban elsősöknél bemeneti DIFER mérés hónapban október hónapban Vadas Ilona Félévi mérések, és kimeneti, év végi mérések, tanév közben pedig folyamatosan a tantárgyi mérések. A mérésekhez a mérőanyag minden tantárgyból a kollégák rendelkezésére áll. Országos kompetenciamérés a 6., 8., évfolyamokon Május hónapban Igazgató, mérési koordinátor Idegen nyelvi mérés Június hónapban Igazgató, Nagyfalusi Zita Délutáni benntartózkodás: A óráig iskolában tartózkodó tanulók számára két alsós napközis és két felsős tanulószobai csoportot tervezünk indítani A délutáni foglalkozás alól szülői kérelemre az igazgató adhat felmentést 8

9 IV. A tanév helyi rendje: A szorgalmi időszak: től ig /181 tanítási nap / első tanítási napja szeptember 1. / hétfő / utolsó tanítási nap : június 15. / hétfő / Az I. félév vége január 16./ péntek / Szünetek Őszi szünet: október utolsó tanítási nap: október 22. / szerda / első tanítási nap : november 03. / hétfő / Téli szünet: december január 02. utolsó tanítási nap: december 19. / péntek / első tanítási nap : január 05. / hétfő / Tavaszi szünet: április utolsó tanítási nap: április 01. / szerda / első tanítási nap : április 08. / szerda / A EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről kiadott intézkedésében 5 napot biztosít az iskolák számára, amelyet tanításnélküli munkanapként használhat fel. Intézményünkben az ezek felhasználását a következők szerint tervezzük: 1 nap október Hospitálás, továbbképzés 1 nap január Tantestületi értekezlet 1 nap- május Családi nap 1 nap június Értekezlet 1 nap április a diákönkormányzat véleménye alapján 9

10 Időpontok a felvételi / pályaválasztási / eljárásban: Pályaválasztási kiállítás: október 13. Nyílt napok: november - december Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára: december 09. Arany János Programba való jelentkezés: december 11. Központi írásbeli felvételi vizsga: január Tanulói jelentkezési lapok továbbítása: február 13. Szóbeli meghallgatások: 2015 február17 március 06. Módosító adatlapok kitöltése és elküldése: március Tanulók értesítése a felvételről: 2015.április 24. Beiratkozás a 9. évfolyamra: Egyéb időpontok Tanévnyitó ünnepély szeptember 01. Jó palócok Művészeti v november Iskolai nyílt napok november I. félév vége: január 16. Félévi értesítés: 2015.január 23. Félévi konferencia: január 30. Első osztályosok beíratása: április Országos kompetenciamérés: május 27. Családi- és gyermeknap május 29. Ballagási ünnepség június 13. Tanévzáró ünnepély június 17. Tanévzáró értekezlet: június

11 V. Eseménynaptár Települési rendezvények: / iskolai részvétellel / Véradók napja december 07. Idősek napja: december 05. Karácsonyi műsor december 25. Ünnepi megemlékezés március 14. Falunap július Új kenyér ünnepe augusztus 20. Iskolai rendezvények terve: Szeptember: Mozilátogatás Kiállítás rendezése Könyvtárlátogatások Diákgyűlés: választások Rajzpályázat Népmese napja szept. 30 Alsós osztályfőnökök Godó Mária Alsós of-k Dancsok László DÖK Gortva Istvánné Hugyeczné Nagy Ildikó, DÖK Október: Diákparlament: Dancsok László DÖK Szülői értekezletek osztályfőnökök Zenei világnap okt.1. Dénesné Gyurkó Klaudia, Palánki L. Állatok világnapja okt.4. Dancsok László DÖK Aradi vértanúk megemlékezés Sulyok Annamária Meseország projekt Hugyeczné Nagy Ildikó Pályaválasztási kiállítás Dénesné Tari Zsuzsanna Gyermekműsor FOGI Iskolai röplabda bajnokság Kovács Gergely Október 23. ünnepi műsor OF-k HALLOWEEN Dancsok László DÖK 11

12 November: Diákgyűlés Tűz-és munkavédelmi oktatás Komplex művészeti verseny Munkaértekezlet, Gyermekműsor Véradók napja műsor Iskolai nyílt nap Dancsok László DÖK Dénes László Gyüre Andrea, Takács Bernadett Dénes László Dénes László Godó Mária Dénes László December: AIDS elleni világnap Mikulás ünnepség Fenyőünnepély Idősek napja műsor Mikulási disco Teremfoci torna Karácsonyi koncert Karácsonyi előadás Varga Krisztina védőnő Dénes László, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes Szabolcs Kovács Gergely Csuka László, Palánki Lénárd Takács B, Dénesné GYK, Dénes L Január: Fogadónap, munkaértekezlet Szülői értekezletek Béke világnapja Félévi értekezlet Rajzverseny Dénes László, tantestület osztályfőnökök DÖK, Keséné Bohácsi Beáta Dénes László Gortva Istvánné Február: Diákgyűlés Dancsok László DÖK Diktatúrák áldozatainak emléknapja Barna István Farsangi projekt Dénes László, tantestület DÖK Farsangi bál Dénes László, Dénes Szabolcs Valentin nap Dancsok László DÖK Bozsik program focitorna Kovács Gergely Március: Diákgyűlés Szabadságharc ünnepe A víz világnapja Munkaértekezlet, fogadónap Szinházi világnap Rajzverseny 12 Dancsok László DÖK Gyüre Andrea, Dénesné Gyurkó Klaudia Godó Mária, DÖK, Dénes László, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Gortva Istvánné

13 Április: Sportverseny Holokauszt megemlékezés Szavalóverseny Föld napja Csillagászati világnap Könyv napja Húsvéti projekt Tanulói fittségi felmérés Kovács Gergely of-k Dénesné Tari Zsuzsanna Szaktanárok Godó Mária Margit Antalné Csaba Kinga tantestület Kovács Gergely Május: Család- és gyermeknap Munkaértekezlet, fogadónap Osztálykirándulások Zeneiskolai koncert Madarak és fák napja Dohányzás ellenes nap GRUND- kupa foci torna Dénes László Dénes László, tantestület osztályfőnökök Csuka László, Palánki Lénárd Godó Mária, Dancsok László DÖK Godó Mária Margit Kovács Gergely Június: Diákgyűlés Pedagógusnap Környezetvédelmi világnap Nemzeti összetartozás napja Táncgála Jutalomkirándulás Ballagás Tanévzáró ünnepély Faluszépítő tábor Dancsok László DÖK Dénes László Tantestület Tantestület Takács Bernadett Dénes László Gortva Istvánné, Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes László Dénes Szabolcs VI Ellenőrzési terv: Időpont, időszak Az ellenőrzés területe, tárgya Felelőse Óralátogatások, naplók vezetése, jegyek 13

14 Havonta, illetve folyamatosan beírása mulasztás, tanulói késések, tantermek rendje, ügyeleti rend igazgató és helyettese szeptember Tantermek dekorálása, tanmenetek, anyakönyvek, szakkörök, korrepetálások, pályakezdő pedagógusok, új kollégák, DÖK program, Szülői értekezlet, fogadóóra, továbbtanulások előkészítése, pályázatokon való részvétel, rendezvények, ünnepek, nyári táborok, munka és balesetvédelem, étkeztetés, iskolavezetés október Munkatervek, ellenőrzők, napközi és tanulószoba, gyermekvédelmi munka, rendezvények ünnepek, versenyek, iskolavezetés november Pályakezdő pedagógusok, fogadóórák, negyedéves értékelés, továbbtanulás előkészületeinek ellenőrzése iskolavezetés december Naplók, ellenőrzők, mérések, rendezvények, szerződéses tevékenységek áttekintése, a fakultációs órák és a szakkörök vizsgálata,leltározás előkészítése iskolavezetés január Értékelés,osztályozás, tanmenet szerinti haladás, napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálás, új kollégák, munkaközösségi tervekben szereplő feladatok megvalósulása, továbbtanulások előkészítése iskolavezetés február ellenőrzők, tankönyvek taneszközök kiválasztása, szülői értekezlet, fogadóóra, pályázatokon való részvétel iskolavezetés március Tantermek, folyosók dekorálása, rendezvények, versenyek, választható órákra jelentkezések előkészítése, ünnepélyek, rendezvények, versenyek 14 iskolavezetés

15 április Negyedévi értékelés, az osztályok tanulmányi helyzete, pályakezdő és új kollégák, beiskolázás,versenyek iskolavezetés május Leltár, ellenőrzők, mérések, napközi, tanulószoba, szakkörök,,korrepetálás, pályázatok, óraszámok, osztályozás iskolavezetés június Tantermek, folyosók dekorálása, leltár, naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, munkatervi feladatok megvalósulása, rendezvények, ünnepek, táborok előkészítése iskolavezetés VII. Az iskolai kapcsolatok rendszere és formája: A szülők, tanulók tájékoztatásának és kapcsolat tartásának formái Szülői értekezletek, családlátogatások Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. Családlátogatásokat szükség szerint osztályfőnökök végzik. Tanári fogadóórák Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként az igazgató által kijelölt időpontban három alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre a rendkívüli eseteket leszámítva telefonon történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. A szülők írásbeli tájékoztatása Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében (ellenőrző), feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni, (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). 15

16 A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál félévenként minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál félévente legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A témazáró dolgozatokat piros színű tollal, Az írásbeli és szóbeli feleleteket kék színű tollal, Az egyéb jegyeket zöld színű tollal kell bejegyezni az osztálynaplóba. A diákok tájékoztatása A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni.. A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot, együttműködést tart fenn: a fenntartóval Ságújfalu Község Önkormányzatával az intézményt támogató "Ságújfalu Iskolájáért Alapítvány" kuratóriumával, iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel beiratkozási körzet óvodáival gyermekjóléti szolgálattal szakmai szolgáltatókkal Helyi sportegyesülettel Helyi Faluszépítő-és Művelődő Egyesülettel Az igazgató napi kapcsolatban áll a tankerületi igazgatóval, és a fenntartó referenseivel, folyamatosan tájékoztatja őket a fontosabb történésekről, a problémákat felveti, közös megoldást várva attól, év végén beszámol a tanév történéseiről, a jövő évi tervekről. Kiemelten fontos az Ságújfalu Iskolájáért Alapítvány- nyal való szoros együttműködés. Az alapítvány számlájára évente befolyó 1%-os adófelajánlás és egyéb bevételei teszik lehetővé, hogy támogassa diákjaink osztály-, iskolakirándulásait. 16

17 Az alapítvány rendszeresen segíti az iskolai programok megrendezését mind anyagok mind eszközök beszerzésének támogatásával vagy fellépti díjak kifizetésével. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje Az iskolában a gyermekek egészségügyi gondozását a háziorvos, illetve a védőnő látja el. Az egészségügyi szűrések időpontjait az éves munkaterv egészségügyi terve tartalmazza. A védőnő havi rendszerességgel látogatja az intézményt. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és gondoskodni kell a szülők azonnali értesítéséről. A szülő ilyenkor köteles gyermekét a lehető legrövidebb időn belül a intézményből elvinni és egészségügyi ellátásáról gondoskodni. Az ÁNTSZ előírásait mindenkinek kötelessége betartani. Fertőző gyermek az nem látogathatja. Fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége az intézményt is tájékoztatni. Lázas, betegségre gyanús gyermeket az iskolába nem szabad bevinni. Ha a gyermek az intézmény területén lesz lázas, el kell különíteni a közösségtől, és értesíteni kell a helyi illetőségű orvost. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja. A tanulók rendszeresen vesznek részt az iskolaorvos és a védőnő által végzett szűréseken, fogorvosi szűréseken, prevenciós foglalkozásokon. Az alkalmazottak számára a fenntartó biztosítja az üzemorvos ellenőrző vizsgálatait jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az igazgató és az iskolaorvosok kapcsolatának rendszere Az iskolaorvos, aki egyben a házi orvos is, elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettes végzi. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. Az iskolafogászati feladatokat a Karancssági körzet fogorvosa végzi. A tanulók évenként fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt. Az ezeken való részvételt az iskola biztosítja. A fogászati ellátáson való megjelenés időpontjáról az iskola a szülőt értesíti. A fogászati rendelésen való megjelenés a szülő felelőssége. Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. (6)/d bekezdése, valamint a 25. (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 17

18 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján. A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján). Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtását. Sürgősségi eseti ellátást végez. Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. Az iskolai védőnő feladatai A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Az igazgató kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Folyamatos a kapcsolatunk a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel és a tanulási Képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal. Pedagógusaink részt vesznek az intézmény által szervezett műhelymunkákban, ha szükséges, szakmai segítséget kérnek. Az iskolaérettségi vizsgálat, illetve az SNI tanulóink felülvizsgálata is általuk történik. A Ságújfalu Községi Önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás kiterjed a gyermekek részvételére az adott szervezetek rendezvényein, tevékenységében. Az iskola helyet ad azok némely rendezvényének. Egymás eseményeinek szervezését, megvalósítását kölcsönösen támogatjuk. VIII. Melléklet 1. Ügyeleti rend: Nevelői ügyeletet tizenketten látnak el. A bejáró, autóbusszal érkező nevelők a velük érkező tanulókat az úttesten szervezetten kísérik át. 18

19 Az ügyelet ellátási feladatba mind az udvar, mind az alsó és felső folyosó rendje beletartozik. A nevelők páronként ügyelnek, egymás közötti munkaelosztás szerint. Az ügyeletben történt eseményeket az ügyeleti naplóban rögzítik, az ügyelet ellátását aláírásukkal igazolják. A nevelői ügyelet segítésére a nyolcadikos tanulók az osztályfőnök beosztása szerint diákügyeletet látnak el a tanórai szünetekben. Tanulóink fél 8-től érkezhetnek, felügyeletet kérve. Az előbb érkező tanulók felügyeletéről felelős személy ez idő előtt az iskolában nem gondoskodik. Az intézményben naponta tól iskolaőr lát el folyamatos ügyeletet, elsősorban nem a gyermekek irányában. Az ő feladata az iskolába érkező szülők és vendégek és tanulók fogadása. Fő feladata az iskolavezetés által meghatározott belépési rend betartatása, a tanulók engedély nélküli iskola elhagyásának megakadályozása. A tanórák után iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az délutáni foglalkozás vezetője köteles megszervezni! 19

20 IX.A munkatervet elfogadó határozatok: A nevelőtestület munkatervet elfogadó határozata Az általános iskola nevelői munkaközössége a augusztus 27-én megtartott munkaértekezleten az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, augusztus 27. Barna István Vadas Ilona Dénes László ig. h. KT elnöke igazgató A Diákönkormányzat munkatervet elfogadó határozata Az általános iskola nevelői munkaközössége a szeptember 15-én megtartott gyűlésén az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, szeptember 15. Dancsok László Dök segítő Morgeinstei Ádám diák-képviselő Az Intézményi Tanács munkatervet elfogadó határozata Az iskola Intézményi Tanácsa a szeptember 22-én megtartott gyűlésén az intézmény 2014/2015. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, szeptember 22. Dénesné Tari Zsuzsanna IT tagja Fekete Barnabásné IT elnöke 20