A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Sass Andrásné igazgató Petőháza, Véleményezte: Iskolaszék Elfogadta: Nevelőtestület Jóváhagyta: Petőháza Község Önkormányzat Képviselőtestület /fenntartó/

2 Bevezetés Az iskola neve: Általános Iskola Alapításának története: Az iskola 1914-ben létesült két osztállyal ig 1-4. és 5-8., 1949-től 1-3. és 2-4. összevonásban működött ig a fertőszentmiklósi Általános Iskola tagiskolája volt, azóta Petőháza Község Önkormányzata az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve. A már működő iskola alapító okiratának kelte: március szeptember 1-től az 1. és a 4. osztály osztott formában, a 2-3. osztály összevontan tanul. Feladatai: - Az általános iskola biztosítsa az általános műveltséget, az alapfokú oktatást, nevelést az 1-4. osztályban. - Tegye lehetővé a tanulók magasabb évfolyamba lépésének feltételeit. Alaptevékenységei: - Alapfokú oktatás az általános iskola alsó tagozatán más településről érkező tanulók számára is. - Napközi otthoni ellátás. - Diák- és felnőtt étkeztetés. Jogállása: Az iskola a Közoktatási Törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. A munkáltatói jogokat a kollektív szerződésben foglaltak szerint az iskola igazgatója gyakorolja. Részben önállóan gazdálkodó szervezet, gazdálkodási technikai feladatait külön megállapodás alapján az önállóan működő Polgármesteri Hivatal látja el. Székhelye: Petőháza, Kinizsi Pál u. 21. Telefonja: 99 / Igazgatója: Sass Andrásné A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2

3 Helyzetkép Petőháza Győr-Moson-Sopron megye kisközsége, jelenlegi lélekszáma kb fő. A lakosok nagy része a helyi Cukoripari Rt. dolgozója. A Képviselőtestület által elfogadott Rendezési terv biztosítja a község folyamatos fejlődését. A telkesítések nyomán az itt letelepedni kívánók száma folyamatos növekedést mutat. Tárgyi feltételek: A 4 osztályos Általános Iskola a település egyetlen oktatási intézménye, mely a 154-es hrsz. alatt lévő 2593 nm alapterületű ingatlanon helyezkedik el /szolgálati lakással együtt/. Rajta két épület található, melyek folyamatos korszerűsítés alatt állnak: Főépület: 3 tanterem 1 nevelői szoba 1 számítástechnika terem 1 fürdőszoba 1 gázkazánház 1 vizesblokk 1 tornaszoba 1 öltöző Melléképület: 1 melegítő konyha 1 étterem A tantermek bútorzatát folyamatosan felújítjuk, szükség szerint cseréljük, így azok a követelményeknek megfelelnek ban kialakított tornaszobánkban bordásfalak, svédszekrény, zsámolyok, tornaszőnyegek, kosárlabdapalánkok, ping-pong asztal áll rendelkezésünkre tanulóink testi nevelésének biztosítására. Sportszereink körét egyre bővítjük az Önkormányzattal történő egyeztetés alapján, valamint alapítványi támogatásból, illetve pályázatok útján. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3

4 A testi nevelésen kívül nagy gondot fordítunk a zene iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására. Ezt segíti az egyik osztályban levő pianínó, melynek segítségével azok a gyermekek is lehetőséget kapnak a hangszerjátékban és a zenében való elmélyüléshez, akiknek a szülei ezt anyagi okok miatt nem tudják biztosítani. Tanulóink tanórán kívüli furulyaoktatásban is részesülnek. Audiovizuális eszközeink: 1 db színes televízió 1 db video 2 db írásvetítő 1 db Hi-fi torony 1 db rádiós magnetofon 2003-ban korszerűsítettük iskolánk épületét. A régi szolgálati lakás helyén kialakítottunk 2 tantermet, egy számítástechnika termet és egy nevelői szobát. Így lehetőségünk nyílt arra, hogy az 1. és 4. osztályt osztott formában tanítsuk. Erre a fejlesztésre azért volt nagy szükség, hogy az óvodából iskolába kerülő kisgyermekekkel még többet tudjunk foglalkozni, törődni, játszani. /Összevont keretek között erre kevesebb idő jutott. /A 4 osztályosokat pedig osztott formában alaposabban fel tudjuk készíteni az 5. osztályos követelményekre. A 2-3. osztály összevonásával kamatoztathatjuk azt az előnyt, amely két osztály egy osztályteremben való tanulásából adódik. Nevezetesen, hogy a kisgyermekek még jobban megtanulnak önállóan dolgozni, az idejüket beosztani, valamint módjuk van a másik osztály tananyagába is bepillantani. A régi nagy tantermeink egyikében a 2-3. osztály összevontan tanul, míg a másik tornaszobaként funkcionál. Számítógépes termünkben helyeztük el 5 számítógépünket és 2 db nyomtatónkat, melyek segítségével a kor követelményeinek megfelelően - korszerű számítástechnikai ismeretekhez juttatjuk érdeklődő tanulóinkat. Nevelői felügyelet mellett lehetőséget biztosítunk főleg napközis játékidőben a gépek használatára. Vizesblokkunk a higiéniás előírásoknak megfelel. Ebédlőnk bútorzatát 6 éve cseréltük ki, s a melegítőkonyha felszereltsége is az előírásoknak megfelelő. Idén nyárra tervezzük a csempézés felújítását. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4

5 Az első udvart szilárd aszfaltburkolat fedi, így tisztább környezetet biztosíthatunk gyermekeinknek. Az aszfaltra festett színes gyermekjátékok még vidámabbá, vonzóbbá teszik udvarunkat. A füvesített hátsó udvaron kellemes körülmények között tölthetik szabadidejüket a napközisek. Jó idő esetén a testnevelés órákat is itt tartjuk meg. Személyi feltételek: Az oktató-nevelőmunka személyi feltételei szintén biztosítottak az intézményben. A tantestület létszáma 4 fő, valamennyien szakképzett pedagógusok. Megoszlás: - iskolai végzettség alapján: 1 fő tanító, közoktatási vezető, ének-népművelés szakkollégium 1 fő tanító, testnevelés szakkollégium 2 fő tanító - beosztás alapján: 1 igazgató osztálytanító /1. oszt./ 1 osztálytanító /2-3. oszt./ 1 osztálytanító /4. oszt./ 1 napközis nevelő - óraadó: 1 tanár, német nyelv szakos Az oktató-nevelőmunkát 1 fő technikai dolgozó segíti. A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme jó. Igénylik a különféle szakmai továbbképzéseket, s ezeken rendszeresen részt vesznek. Tapasztalataikat mindennapi munkájukban kamatoztatják. Tanulói összetétel: Iskolánkban a 2003/2004 es tanévben - 42 gyermek tanul az alábbi megoszlásban: 1. osztályban: 8 fő 2-3. összevont osztályban: 10 fő második osztályos és 10 fő harmadik osztályos 4. osztályban: 14 fő /A következő tanévekben a várható létszám fő./ A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5

6 A tanulók 70 %-a napközis. A nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók étkezési hozzájárulásban részesülnek. Diákjaink a tanuláshoz szükséges tankönyveket már kb. 10 éve - ingyen kapják az Önkormányzattól. Az intézmény eredményessége: Az iskolában folyó munka eredményességét a különféle versenyeken elért helyezések és eredmények bizonyítják: Csipet Olimpia Szavalóverseny Nyelvtan helyesírási verseny Matematika verseny Furulyás-találkozó A 2003/2004-es tanév matematika versenyen részt vett tanulóink eredményei: Németh Dóra 1. osztály 3. helyezett Kámán Dániel 2. osztály 1. helyezett Horváth Gergő 3. osztály 3. helyezett Boha Zsófia 4. osztály 3. helyezett A szavalóversenyen részt vett tanulóink eredményei: Kiss Noémi 3. osztály 1. helyezett Horváth Orsolya 4. osztály 1. helyezett és közönségdíjas A nyelvtan-helyesírás versenyen Boha Zsófia 4. osztályos tanulónk 1. helyezést ért el. Tanulóink a 4. osztály sikeres befejezése után saját választásuk alapján Fertőendréden vagy Fertőszentmiklóson folytathatják tanulmányaikat. Ezen iskolákkal egyeztetjük pedagógiai programunkat, hogy tanulóink elé egységes követelményeket támasszunk. Az iskolák folyamatos visszajelzései szerint gyermekeink a felső tagozatos tanulmányokhoz megfelelő készségekkel, képességekkel rendelkeznek. Volt diákjaink közül ma már sokan főiskolát vagy egyetemet végzett diplomások. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 6

7 Az intézmény kapcsolatrendszere: Az Önkormányzattal, mint intézményfenntartóval a kapcsolat jellegéből adódóan folyamatos és rendszeres megbeszéléseket tartunk. Figyelemmel kísérjük, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az Óvoda pedagógusai nagycsoportosaikkal rendszeresen felkeresik az iskolát, és meglátogatnak egy-egy tanórai foglalkozást. Ez segítséget nyújt számukra az iskolaérettség megállapításához. A környező kisiskolákkal hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki. Felhasználjuk egymás tapasztalatait, és viszonyítási alapot találunk munkánk reális megítéléséhez. Az előbbiekben felsorolt versenyeken is közösen veszünk részt. /Csapod, Fertőendréd, Nagylózs, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Und, Völcsej/ Az iskolaszék szülői, fenntartói és nevelőtestületi oldala szinte napi kapcsolatban áll egymással. Véleményezési jogukkal rendszeresen élnek. A szülők aktívan részt vesznek az iskola által rendezett nyílt napokon, szülői értekezleteken, fogadóórákon, megemlékezéseinken, ünnepségeinken és tantárgyi- valamint sportversenyeinken. Iskolánk nemcsak az oktató-nevelőmunka színtere, hanem kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal is rendelkezik. A tanítási időn kívül biztosítjuk a női gyógytorna, különböző rendezvények, összejövetelek, termékbemutatók megrendezésének lehetőségét is. Arra törekszünk, hogy partnereink igényeit mind teljesebb mértékben kielégítsük. Ezeknek az igényeknek megvalósítását szolgálják a különböző szakkörök, valamint iskolánk családias légkörének biztosítása. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7

8 Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink A petőházi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő- és oktatómunkájukban az alábbi pedagógiai alapelveket szeretnék érvényesíteni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: Tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét. A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. Az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit. Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban is. Ha a gyermek megérzi, hogy nevelője figyelemmel fordul feléje, ismeri kívánságait, örömeit, bánatait, ha benne segítőre, támogatóra talál, ha érzi, hogy a nevelő következetesen ragaszkodik követeléséhez, akkor mindez a nevelő tekintélyének elismeréséhez vezet. Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: o tanuló és tanuló o tanuló és nevelő o szülő és nevelő o nevelő és nevelő között. 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 8

9 Ennek érdekében: A tudatos, tervszerű nevelő- és oktatómunka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. Iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk. Kiemelkedő képességű tanulóinknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására. A világban való eligazodáshoz szükséges legalább egy idegen nyelv elsajátítása, melyet jó, ha már alsó tagozatban elindítunk. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai forradalommal. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen. Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. Célunk az, hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót megelőzni, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9

10 3. Iskolánk folyamatosan bekapcsolódik lakóhelyünk életébe, részt vesz abban. - Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. - Lehetőséget teremtünk, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, az érdeklődők. - Ápoljuk kapcsolatainkat /Óvoda, Önkormányzat, munkahelyek, stb./. - Aktívan részt veszünk a községi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik /játékban, munkában, tanulásban/, öntevékenyen, aktívan részt vesz a tanulásban, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni, ismeri, tiszteli, óvja és ápolja nemzeti kultúránkat, a természet és környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, viselkedése udvarias, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, szereti hazáját, megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 10

11 Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes tanulónk személyiségében, de nevelőink mindennapi nevelő- és oktatómunkája arra irányul, hogy a lehető legtöbben rendelkezzenek a felsorolt személyiségjegyekkel. A felsorolt alapelvek csak abban az esetben érvényesülhetnek a nevelésben, ha azok egységét és összhangját az iskolai nevelőmunka minden területén biztosítjuk. Ebből a szempontból az iskolát oszthatatlan közösségnek kell tekinteni. Ennek a közösségnek minden személye és szerve igazgató, nevelők, iskolaszék, szülői munkaközösség egybehangolt nevelői ráhatása biztosíthat csak eredményt. Összefoglalva: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. /Szent-Györgyi Albert/ II. Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Fejlesztési területek: Tanulási motívumok: Az örökölt tanulási motívumok megerősítése; a teljesítménymotivációk kialakítása; a tanítványi kötődés, mint fontos tanulási motívum erősítése; a társakhoz való viszony motiváló képességének /segítőkészség, tisztességes versengés/ fejlesztése. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 11

12 Értelmi képességek: Megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség; szemléletes megfigyelések lehetőségének biztosítása, azok szóbeli megfogalmazása; a racionális gondolkodásmód kialakítása. Olvasási-, írás- és beszédkészség folyamatos fejlesztése. /Első osztályosaink hangoztató elemző - összetevő, szótagoló olvasási módszerrel tanulnak./ A szövegértés és szövegalkotás gyakorlása. A nyelvtani ismeretek alapjainak elsajátítása. Képi gondolkodás, rendszerezés, kombinatív képesség fejlesztése tapasztalati szinten tárgyakkal, játékokkal, elsősorban manipulációs úton. Informatikai képességek: Információk szerzésének és felhasználásának készsége, kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata. A számítógép felépítésének, működésének, kezelésének alapszintű elsajátítása. Idegen nyelvi képességek: A német nyelvi órákon a beszédértés és beszélgetési képesség fejlesztése. Középpontban az emberközpontú nevelés áll.. Munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, és ezek határozzák meg viselkedésüket, magatartásukat. 1) Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. 2) Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességének kialakítása /tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása/. Az egészségvédelem /az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése/. Iskolánk bekapcsolódott a Procter and Gamble Blend-a med programba. A tevékenység színterei: tanórák, előadások. /védőnő/. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 12

13 3) Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye /önbecsülés, önbizalom/. Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért /önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás/. 4) Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5) A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6) Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Fegyelem és önfegyelem. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7) A világ megismerésének igénye. 8) A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 9) A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete. 10) Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, az emberek egyenlőségének elismerése. Igény a közösségi tevékenységekre. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 1. Közvetlen /direkt/ módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett /indirekt/ módszerek azok, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 13

14 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását - Követelés; - A tanulói közösség célzó, beidegző - Gyakoroltatás; tevékenységének módszerek. - Segítségadás; megszervezése. - Ellenőrzés; - Közös célok kitűzése, - Ösztönzés; elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. 2. Magatartási modellek - Elbeszélés. - A nevelő részvétele a tanulói bemutatása, közvetítése. - Tények és jelenségek közösség tevékenységében. bemutatása - A követendő egyéni és cso- - A nevelő személyes portos minták kiemelése példamutatása. a közösségi életből. 3. Tudatosítás, meggyőződés - Magyarázat, - Felvilágosítás a betartandó kialakítása. beszélgetés. magatartási normákról. - A tanulók önálló - Vita. elemző munkája. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai a negyedik évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. /Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek./ - Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a felsős követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek. - Ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 14

15 III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 1. A tanulók erkölcsi nevelése, az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése: az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi társas kapcsolatokra felkészítő nevelése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi nevelése. Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése. A szülőhely, a haza múltjának és jelenének megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. A pedagóguspálya szépsége abban rejlik, hogy nap mint nap a gyermekek között lehetünk, s részesei vagyunk személyiségük ezerféle megnyilvánulásának, testük, lelkük, értelmük fejlődésének. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 15

16 Ebből következően iskolánk gyermekideálja: - Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni. - Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani. - Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne. - Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá. - Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani. - Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt. - Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket. - Legyen tisztelettudó, de azt érdemeljük is meg. - Legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia. - Legyen kitartó, de ne legyen önfejű. - Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető. - Legyen együttműködő, de ne legyen konformista. IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanulóink 6-10 éves korúak fejlődésének jellemzői: A gyermekek nagy része iskolaéretten kerül az első osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeret- és teljesítményigénnyel. Interperszonális kapcsolataikat erősen meghatározza a számukra fontos személyekhez szülőkhöz, pedagógusokhoz való kötődés. Az új követelményeknek való megfelelés számos képességbeli és személyiségbeli tényezőt igényel. Ezért ebben az életkorban jelentkező problémák nagy része beilleszkedési, illetve tanulási nehézségekben és magatartásproblémákban fejeződik ki. Szerencsére a mi iskolánkban ilyen csak egy-két tanulónál jelentkezik, s pedagógusaink a szülőkkel és a tanulókkal együttműködve sikeresen orvosolják a problémákat természetesen elsősorban a tanulók érdekeit figyelembe véve. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 16

17 A 10 éves korúaknál már elkezdődik az önállósulási törekvés, a felnőtt-kapcsolatok helyét a társkapcsolatok fontossága veszi át. A beilleszkedési nehézségek nagy része erre a korra már megoldódik. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő- és oktatómunka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. - A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktatómunkájának alapvető feladata. - A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. - A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. - Feladat még a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Nevelőink a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitást és a differenciálást. - A motiválás célja, hogy felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 17

18 - A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. - Az iskolai tanulási folyamat során fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő oktatómunkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Ezt szolgálják a tanulók egyéni képességének és haladási ütemének megfelelően összeállított feladatlapok, melyeket főleg önálló órákon használunk. Közös órákon pedig lehetőség szerint a nehezebb feladatokat gyakoroljuk a lassabban haladókkal, míg a tehetségesebbeket engedjük továbbhaladni. 2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: a) Napközi otthon A Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően ha a szülők igénylik - a tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon működik. Nálunk 1-4. összevonásban. b) Diákétkeztetés A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek vagy mint a napközibe nem járó tanulók számára is ebédet /menzát/ biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója az Önkormányzat - által meghatározott díjakat az iskolában kell befizetni. c) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti 2 felzárkóztató órát szervezünk. Tehetséges tanulóinkat felkészítjük a különböző szaktárgyi versenyekre. d) Szakkörök - furulyaszakkör - számítástechnikai szakkör - irodalmi szakkör - tömegsport - táncszakkör A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 18

19 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségei alapján az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. e) Versenyek, vetélkedők A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük. E versenyeket és ez évi eredményeinket Az intézmény eredményessége című részben már felsoroltam a 6. oldalon. f) Tanulmányi kirándulások Iskolánk a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése céljából évente egy-két alkalommal tanulmányi kirándulást szervez. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a farsangi bál bevételéből és az Önkormányzat hozzájárulásából fedezzük. g) Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését szolgálják a színházlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, mint pl. a farsangi bál. h) Könyvtárlátogatás Kisiskola lévén saját könyvtárunk nincs, ezért rendszeresen ellátogatunk a szomszéd településre, a fertőszentmiklósi könyvtárba. i) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján - előzetes megbeszélés után - lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit /sporteszközök, számítógépek, stb./ a tanulók - tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. j) Hit- és vallásoktatás A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes, melyet a nevelő- és oktatótevékenységtől függetlenül szervezhet az egyház. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 19

20 Rendszeres programjaink tehát: - tanévnyitó ünnepély - az Országház megtekintése /kétévenként a 3-4. osztályosokkal/ - az aradi vértanúkról való megemlékezés - Mikulás ünnepség - karácsonyi ünnepség - színházlátogatások - furulyás találkozó - farsangi karnevál - március 15-e megünneplése - vers- és prózamondó verseny - matematika verseny - nyelvtan helyesírási verseny - nyílt napok - Anyák napja - Csipet-Olimpia - tanulmányi kirándulás - gyermeknap - kerékpártúra Fertődre vagy kirándulás Nagycenkre /kétévenként váltva a 3-4. osztályosokkal/ - tanévzáró ünnepély 3. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: Szoros kapcsolat a helyi óvodával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a soproni Nevelési Tanácsadóval. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. A felzárkóztató órák, foglalkozások. A napközi otthon. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai. A családokkal való kapcsolattartás. A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 20