KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 OM: Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) honlap: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA A augusztus 31-én életbe lépő 32/ XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat). 2014/2015. tanév

2 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Tantárgyfelosztás magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár matematika-fizika szakos általános iskolai tanár angol nyelvtanár történelem szakos bölcsész, tanár földrajz biológia szakos tanár matematika - ének-zene szakos tanár oktatástechnológus testnevelés szakos tanár tanító (magyar nyelv és irodalom műv. ter.) kémia-biológia szakos tanár, idegennyelv-oktató (német) tanító, angol műveltségi terület tanító (magyar műv. ter.) 5., 6. osztály szövegértés-szövegalkotás, 7., 8. osztály magyar 7., 8. osztály magyar felzárkóztató, 7., 8. osztály magyar tehetséggondozó 7. osztály o.f. 5., 6., 7., 8. osztály matematika 7., 8. osztály fizika 7., 8. osztály matematika felzárkóztató, 7., 8. osztály matematika tehetséggondozó 8. osztály o.f. 4., 5., 6., 7., 8. osztály angol 5. osztály of. természetbarát szakkörvezető 5., 6., 7., 8. osztály történelem 7., 8. osztály földrajz 1-8. osztály ének-zene 2-8. osztály énekkar 5., 6,. 7., 8. osztály testnevelés 1-4. osztály floorball szakkör 1-4. osztály atlétika szakkör Felső tagozatos munkaközösség-vezető 6. osztály o.f. 4. osztály szé-sza, matematika, környezet, rajz, technika 4-8. osztály dráma szakkör 1., 2., 5., 6. osztály erkölcstan 7. osztály etika napközi 4. osztály o.f. 7., 8. osztály kémia, biológia 5., 6. osztály természetismeret 1., 2., 3. osztály angol 3. osztály környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, szabadidő napközi 3. osztály szabadidő 4. osztály testnevelés gépírás szakkör 5., 6. osztály magyar felzárkóztató 5., 6. osztály magyar tehetséggondozó napközi 12. tanító (vizuális nevelés 2. osztály matematika, környezetismeret,

3 Évfolyam műv. ter.) tanító, ember és társadalom müv. ter. technika-fizika tanár szakos német nemzetiségi tanító tanító, német nemzetiségi műv. ter. tanító, testnevelés műveltségi terület testnevelés, rajz, szabadidő 2. osztály o.f. 3. osztály szé-sza, szabadidő 3. osztály o.f osztály fejlesztő órák 5-8. osztály technika 6-8. osztály informatika napközi 1. osztály magyar, technika, szabadidő 2. osztály szé-sza, technika. szabadidő 1. osztály osztályfőnök 1. osztály matematika, környezet, testnevelés, rajz, szabadidő 4. osztály informatika német, kézműves szakkör 3. osztály matematika, szabadidő 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség 1. gyógypedagógus, főiskola Gyógypedagógus, logopédus, logopédus gyógypedagógus gimnázium(főiskola gyógypedagógia tanulásban 2. folyamatban) akadályozottak pedagógiája. logopédia 3. pedagógiai főiskola, egyetem tanító, lengyel nyelv és asszisztens irodalom szakos bölcsész 4. felsőfokú főiskola gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 5. gyógytestnevelő Főiskola gyógytestnevelő 6. karbantartó Szakmunkás hegesztő 7. takarító 8 általános 8. iskolatitkár egyetem humánkineziológus gyógypedagógus főiskola oligofrénpedagógia 9. szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Mérési terület Átlageredmény Matematika Matematika Szövegértés

4 Évfolyam Évfolyam Szövegértés Mérési terület Átlageredmény Matematika Matematika Szövegértés Szövegértés Mérési terület Átlageredmény 2014 Matematika Matematika Szövegértés Szövegértés Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Tanév 2007/ / / / / / / 2014 Tanulók száma Százalékos arány 2,97 5, 1 3, ,3

5 Magyar Matematika Idegen nyelv Történelem Földrajz Fizika Kémia Biológia Informatika Testnevelés Ének Rajz 2010 / / / / / / / / / / / / 2008 Tanév 4 évfolyamos 2,9 3 3,3 2,5 2,5 2,3 2,3 3,5 4 3,3 4 gimnázium Nyelvi előkészítő évfolyamos gimnázium Szakiskola Szakközépiskola 3 3 3,5 2, Középiskolai átlag 3,58 2,8 3,7 2,6 3,62 5 3,65 3,15 4,37 4 4, évfolyam 3,55 3,3 3,5 3,9 3,4 3,2 3,3 3,1 5 4,3 4,5 4, A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei Jelenleg csak a 2009/2010-es tanévről van adatunk. A többi évfolyam statisztikája a KIR rendszerben nagyon hiányosan kérdezhető le. 4 évfolyamos gimnázium Nyelvi előkészítő 8 évfolyamos gimnázium Szakiskola 2010/ / / /2014 2,46 (1 tanuló) 3,27 (2 tanuló) 3,92 (1 tanuló) 3,71 (1 tanuló) 2,1 (2 tanuló) Szakközépiskola 4,33 (1 tanuló) 2,9 (2 tanuló) 2,15 (1 tanuló) 2,86 (1 tanuló) 5.2. Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Iskolatípus GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉP SZAKISKOLA Fő

6 2013/ / / / / / / / /2012 Tanév Arány 19% 33% 50% 14% 75% 45% 40% 57% 6% 22% 10% 29% Iskolatípus GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉP SZAKISKOLA Fő Arány 31% 54% 15% 0% 56% 44% 0% 86% 14% 6. Középban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve - 7. Szakképzésben részt vevő ban a pályakövetés eredményei - 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 8.1. Iskolai szervezésben Dráma: Mátyásné Ludányi Andrea 4-8. évfolyam óra Énekkar: Kiss Árpád Lászlóné 2-8. évfolyam óra Floorball: Dulainé Czemel Krisztina 1-2. évfolyam péntek óra Floorball: Dulainé Czemel Krisztina 3-4. évfolyam óra Gépírás: Kiss Henrietta 5-8. évfolyam óra Kézműves: Szántóné Nagy Szilvia 3-8. évfolyam csütörtök óra Atlétika: Dulainé Czemel Krisztina 1-4. évfolyam óra Természetbarát: Bartos Anikó 5-8. évfolyam csütörtök óra Német: Szántóné Nagy Szilvia 5-8. évfolyam óra 8.2. Iskolával kapcsolatban álló személyek, egyházak, egyesületek szervezésében Hittan katolikus(fakultatív): 4. évfolyam óra Hittan református(fakultatív) 4. évfolyam óra Judo (Óbudai Judo Klub) csütörtök óra Társastánc (Kolibri Táncegyesület) óra Úszás (Új-Hullám Úszóiskola) péntek óra 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 9.1. A házi feladat szabályai

7 Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható; A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható, vagy bejegyzés kerül az ellenőrzőbe a pedagógus belátása alapján. Hétvége előtt, péntekről re, valamint a tanítási szünetek idejére a tanulók a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, hogy legyen idő a pihenésre és a kikapcsolódásra. Szorgalmi feladat bármikor adható. Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. A feladatok a tanulók teljesítményétől és képességeitől függően differenciálhatóak. Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a témakör korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult ismeretek felidézése. Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos képességű diák esetén alsó tagozatban a 45 perc, felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást. Az alsós iskolaotthonos osztályokban az önálló tanulás veszi át a házi feladat szerepét, amelyet a tanítók felügyeletével és segítségével az iskolában oldanak meg a tanulók. Az iskolaotthonos osztályokban a tanulók abban az esetben kaphatnak otthoni írásbeli házi feladatot, ha azt az iskolában rendelkezésükre álló időben saját hibájukból nem teljesítették. Otthon végzendő feladat lehet az olvasás gyakorlása és az elméleti ismeretek áttekintése. A napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást Iskolai dolgozatok szabályai A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legkésőbb előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Adott napon előnyt élvez az írásbeli beszámoltatás megíratásában a heti egy órás tantárgyat tanító szaktanár. A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható. Az írásbeli munkákat a szaktanár a megírást követő 10 tanítási napon belül köteles kijavítani, a tanulók számára azt érdemben értékelni. Amennyiben a szaktanár a dolgozat megírását követő 10 tanítási napon belül sem mutatja be a tanulónak a dolgozatot, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e az adott érdemjegyet. Az írásbeli érdemjegyek a félévi és év végi osztályzatok megítélésében súlyozott szereppel bírnak. Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és tanév végi minősítésének (osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. Annak a tanulónak, aki az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ, a szaktanár elégtelenre értékelheti munkáját. Annak a tanulónak, aki dolgozatírás közben szándékosan zavarja az órát tartó pedagógus figyelmét, dolgozatírás helyett rendbontással, illetve társai figyelmének elterelésével foglalkozik, egyesre értékelhető a dolgozata. 10. Iskolai tanév helyi rendje

8 A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Tanítás nélküli munkanap: 5 nap/tanév 1. nap: október 18. Szakmai nap 2. nap: január 17. Félévzáró értekezlet; 3. nap: március 23. Kalandozás Meseországban; 4. nap: április 24. Dózsa nap, DÖK program; 5. nap: június 15. Szakmai nap. Tanévnyitó, első tanítási nap: szeptember 01. Szorgalmi időszak: szeptember június 15. Első félév vége: január 16. Félévi értesítők kiadása: január 23. Őszi szünet: október október 31. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: október 22. november 03. Téli szünet: december január 02. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: december 19. péntek január 05. Tavaszi szünet: április április 07. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: kompetenciamérés 6., 8. évfolyam: DIFER: április 01. április május 27. (szövegért., mat.) június 11. csütörtök (idegen nyelv) október 22-ig felmérés december 5-ig vizsgálat Tanulók fizikai állapot vizsgálata: január május 27. Ballagás, tanévzáró: június 19. Heti fogadóórák: Fogadó óra A hét B hét Bartos Anikó Viktória Dulainé Czemel Krisztina Fábiánné Andrónyi Katalin Kiss Árpádné péntek péntek Kiss Henrietta Kovacsics Anikó Lernyeiné Róth Beáta 11-12

9 Mátyásné Ludányi Andrea Némedi Csaba Nemes Éva Pataki Ferenc Péter Éva Rétei Krisztina Szántóné Nagy Szilvia csütörtök péntek 11 óra csütörtök péntek 11 óra 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma Osztályok száma 8 Tanulók létszáma 109 fő Fiú: 64 fő Lány: 45 fő 1. osztály: 23 fő 2. osztály: 12 fő 3. osztály: 18 fő 4. osztály: 13 fő 5. osztály: 12 fő 6. osztály: 12 fő 7. osztály: 9 fő 8. osztály: 10 fő Bejáró: 30 fő Napközis csoport: 1 Létszám: 26