A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani. Intézmény és Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani. Intézmény és Általános Iskola. Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Józsefvárosi EGYMI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Különös közzétételi lista ph Jenei Andrea intézményvezető Budapest, november Budapest, Tolnai Lajos u Tel.: , Fax: Szervezeti egység kódja: , OM-azonosító:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban Intézményünkben nem releváns A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma Tanév helyi rendje /2015-ös tanév Elérhetőségek A vezetői ügyelet rendje a 2014/2015-ös tanévben A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

3 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Feladatköre Iskolai végzettsége 1. Bakó Antalné, osztályfőnök Szakképzettsége, logopédus szakirány 2. Bálint Zsófia 3. Bereczkiné Kapusi Ágnes 4. Berente Ilona, pszichológus, KT elnök 5. Bertók Éva Katalin kerámiaművész, agyagozás terápia oligofrénpedagógia szakos, logopédia szakos, speciális pedagógia szakos szakmunkásbi zonyítvány, érettségi oligofrénpedagógia, szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, pszichológus kerámiakészítő 6. Bukó Andrea GYES általános iskolai tanító 7. Csaba Imola, napközis nevelőtanár 8. Csik Adrienn Ildikó utazó, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta, logopédia szakos tanár, szomatopedagógia szakos terapeuta 9. Csizmadia Zsuzsa, látássérültek pedagógiája szakos tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 10. Demeter Viktória utazó 11. Demjén Laura Katalin utazó, tanár, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen,, pszichopedagógia szakirányon, 12. Gebri Andrea, látássérültek pedagógiája szakos tanár, 13. Imre Melinda Irén, osztályfőnök, pedagógiája szakos tanár 3

4 14. Jágerné Járos Renáta, osztályfőnök 15. Jenei Andrea gyógypedagógiai tanár, intézményvezető értelmileg akadályozottak szakos és gyógypedagógiai tanár speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, oligofrénpedagógia szakos és logopédia szakos gyógypedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen 16. Juhász Józsefné oligofrénpedagógia szakos, tanár, vizuális és környezetkultúra tanár, rajz szakos általános iskolai tanár 17. Juhász Péter utazó 18. Kacsala Gabriella utazó oligofrénpedagógia és gyógypedagógiai tanár, diáktanácsadó, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár és gyógypedagógiai terapeuta 19. Kecskésné Kóti Gyöngyi nemzetiségi oktatás, tehetséggondozás, munkaközösség vezető 20. Kerékgyártó Csilla utazó, munkaközösség vezető 21. Kovács Ádám, osztályfőnök, 22. Kovácsné Andréka Zsuzsanna óvodapedagógus értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógia szakos tanár és terapeuta, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen testnevelő tanár testnevelés szakos tanár, sportedző (atlétika) 23. Laczik Anikó GYES 4

5 24. Láng Katalin Ibolya oligofrénpedagógia és gyógypedagógiai tanár 25. Luzsa György Lajosné 26. Markielné Mészáros Márta utazó gyógypedagógiai tanár, intézményegységvezető, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, óvónő oligofrénpedagógia szakos tanár, gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító, közművelődés szakkollégiumi képzés, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 27. Mayer Ildikó testnevelő tanár matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár 28. Mihály Blanka utazó 29. Müller Nóra gyógypedagógiai tanár 30. Nemes Enikő gyógypedagógiai tanár 31. Papasné Horgosi Katalin utazó 32. Pálfi Rita, osztályfőnök, munkaközösség vezető speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, gyógypedagógiai tanár, szociális szakvizsga, tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár gyógypedagógiai tanár,, autizmus spektrum zavarok, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen, óvodapedagógus gyógypedagógiai oligofrén szakos tanár, pszicopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, pszichopedagógia szakirány 33. Péter Mária Gabriella oligofrénpedagógia szakos és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 5

6 34. Póti Ágnes utazó oligofrénpedagógia szakos és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakirány, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus 35. Seben Viktória, pszichopedagógia szakirány 36. Sinka Anikó GYES testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár 37. Siposné Zubrecki Zsuzsanna GYES 38. Sódor Anna értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta 39. Szeitz Mónika Andrea, osztályfőnök, munkaközösség vezető, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, szociálpedagógus, általános iskolai tanító, 40. Tomaskovic Dijana, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány 41. Varró Péterné utazó 42. Vasadiné Bánovics Adrienn 43. Venterné Balogh Angelika, osztályfőnök gyógypedagógiai tanár, utazó, intézményegységvezető 44. Vigh Laura, osztályfőnök, pszichopedagógia szakirány, ruhaipari szakos műszaki tanár, ruhaipari üzemmérnök gyógypedagógiai tanár, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen, óvodapedagógus 6

7 45. Zloch Veronika utazó értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány, 7

8 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Feladatköre Iskolai végzettsége Szakképzettsége 46. Bara Ágnes iskolatitkár középfokú Európai üzleti 47. Budai Lilla Ágnes gyermekfelügyelő középfokú érettségi 48. Dancs Mária pedagógiai középfokú OKJ pedagógiai 49. Deák Norbert gyógypedagógiai 50. Farkas Magdolna gyógypedagógiai 51. Garai Enikő iskolatitkár középfokú postaforgalmi 52. Győri Csenge Virág gyógypedagógiai középfokú érettségi 53. Jeney Andrea gyógypedagógiai 54. Kis Lászlóné oktatási felsőfokú általános iskolai ének, zeneiskolai szolfézs 55. Kordás Ildikó gyógypedagógiai 56. Kovács Balázs rendszergazda középfokú webmester, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető 57. Laurinyecz Edina ügyintéző felsőfokú kertészmérnök, agrármenedzser 58. Pappné Dr. Radics gyermekpszichiáter gyermekpszichiáter Edit 59. Pénzes Elekné gyógypedagógiai 60. Szénási Alexandra gyógypedagógiai középfokú érettségi 61. Szerdahelyi Mihályné gyógypedagógiai 62. Varga Emese gyógypedagógiai 8

9 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Nem releváns, az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató intézmény, nincs országos mérés-értékelés. 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat 2013/2014. tanév: évfolyamismétlés az igazolatlan hiányzások magas száma miatt: 3 fő Le-és kimaradás nem volt. 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban Intézményünkben nem releváns. 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái: napközi, tanulószoba, szakkörök, terápiák, differenciált fejlesztő foglalkozások, logopédiai megsegítés, sportkörök, kulturális foglalkozások, hitoktatás. Szülők írásbeli kérésre a tanulók az iskolában meghirdetett szakkörökön, sportköri foglalkozásokon részt vehetnek. Délután ig minden tanuló számára biztosítjuk az iskolában a számukra szükséges foglalkozásokat. A szülő, - indokolt esetben, írásban,- gyermeke délutáni foglalkozások alóli felmentését kérheti az iskola igazgatójától. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A mulasztást úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A tanulók számára sem hétvégén, sem hét közben nem adunk házi feladatot. A házi feladatokat ig minden tanuló meg tudja oldani az iskolában. Az iskolai dolgozatokról a pedagógusok egy héttel a dolgozat megírása előtt tájékoztatják a tanulókat. 8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit intézményünk Házirendje tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: január ; június

10 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma 10. Tanév helyi rendje /2015-ös tanév 181 tanítási nap 5 tanítás nélküli munkanap Osztály Létszám 1. osztály 10 fő 2. osztály 8 fő 3. osztály 7 fő 4. osztály 6 fő 5. osztály 11 fő 6. osztály 11 fő 7. osztály 13 fő 8. osztály 8 fő Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) Az első félév utolsó tanítási napja: január 16. (péntek) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Őszi szünet: október Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Első tanítási nap: november 03. (hétfő) Téli szünet: december január 02. Utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Első tanítási nap: január 05. (hétfő) Tavaszi szünet: április Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Első tanítási nap: április 8. (szerda) A 2014/2015. tanév tanítás nélküli munkanapjainak rendje október 18. (szombat) Magyarkút, vagy valamilyen szakmai program november 26. Józsefvárosi Pedagógiai Napok január 17. (szombat) félévi értekezlet április 01. szakmai nap június 15. (hétfő) DÖK nap A 2013/2014. tanév munkanap-áthelyezéseinek rendje október 18. szombat munkanap október 23. csütörtök nemzeti ünnep október 24. péntek pihenőnap december 13. szombat munkanap december 24. szerda pihenőnap 10

11 2014. december csütörtök, péntek január 02. péntek pihenőnap január 17. szombat munkanap HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP nemzeti ünnep bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás I. tanítás nélküli munakanap Nemzeti ünnep pihenőnap őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet II. tanítás nélküli munakanap téli szünet téli szünet pihenőnap Karácsony Karácsony téli szünet téli szünet téli szünet Újév téli szünet III. tanítás nélküli munakanap Nemzeti ünnep IV. tanítás nélküli munakanap tavaszi szünet tavaszi szünet Húsvét Húsvét tavaszi szünet Ünnep Pünkösd Pünkösd V. tanítás nélküli munakanap bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás bejárás

12 11. Elérhetőségek 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca Telefonszám: (06 1) Fax: (06 1) OM azonosító: Intézményvezető: Jenei Andrea Iskola nyitvatartása: Szolgalmi időszakban hétfőtől péntekig óráig. Ügyfélszolgálatok: Iskolatitkárság: óráig Iskolatitkár: Bara Ágnes Gazdasági iroda: óráig Gazdasági ügyintéző: Némethné N. Katalin 12. A vezetői ügyelet rendje a 2014/2015-ös tanévben Ügyelet és vezetői bent tartózkodás Jenei Andrea Markielné Mészáros Venterné Balogh Márta Angelika intézményvezető intézményegység-vezető intézményegység-vezető időpont óraszám időpont óraszám időpont óraszám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma A beiratkozás a jogszabályoknak megfelelő időpontban történik. Intézményünkbe csak a szakértői bizottságok szakértői véleménye és intézménykijelölése után vehetőek fel a tanulók. A fenntartó 8 osztály indítását engedélyezi. 14. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Nem releváns. 12

13 15. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns. 16. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke Nem releváns. 13