DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 5. szám március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves emléktábla elhelyezéséről a Bem tér 25. sz. alatti épületen /2008. (II. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadásáról 266

2 265 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés Halász János alpolgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h) pontja és az évi XX. törvény a alapján 1./ domborműves emléktáblát helyez el a Bem tér 25. sz. alatti épületen, az alábbi szöveggel: BEM JÓZSEF ( ) AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC TÁBORNOKA "MI NE GYŐ ZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK, A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA!" PETŐ FI SÁNDOR: AZ ERDÉLYI HADSEREG "WĄTPIĆ W ZWYCIĘSTWO? PRZECIEŻ BEM Z NAMI, SZERMIERZ WOLNOŚCI, SZAFARZ NASZYCH LOSÓW." SÁNDOR PETŐFI: ARMIA SIEDMIOGRODZKA ÁLLÍTTATTA 2008-BAN DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2./ Az 1./ pontban megjelölt domborműves emléktábla elhelyezéséhez ,- Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet 5/VIII. számú mellékletének 4. Kiadványok támogatása sora terhére. 3./ Felkéri a Kulturális és a Városépítési Osztály vezetőit az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: Felelős: azonnal a Kulturális Osztály vezetője és a Városépítési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3 266 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott E Ft legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatos Felelős: a polgármester, az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: Felelős: Értékelés: folyamatos intézmények vezetői a évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a használatukban lévő helyiségek használati/bérleti díját figyelemmel a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ában foglaltakra is az önköltségszámítás szerint határozzák meg. Felkéri az Ellenőrzési Osztály vezetőjét, hogy az önköltségszámítás elkészítéséhez határozzon meg egységes számítási módot, az ez alapján elkészített önköltség számításokat ellenőrizze le. Határidő: számítási mód kiadására: április 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője Határidő: önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata, módosítása: május 30. Felelős: a közoktatási intézmények vezetői Határidő: ellenőrzés elvégzésére június 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője 5./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény vezetőit, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletekben foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 6./ Elfogadja az számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 14. számú melléklet szerint.

4 267 7./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához évben E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 8./ A TISZK központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III. 29.) Ö.h. 1./ pontjában szereplő március 31. napjáig határidőt módosítja szeptember 30-ra, továbbá a készfizető kezességvállalását a HEFOP P /1.0 azonosító számú Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben című programra is kiterjeszti. A többletkamatok fedezetének összegét maximum E Ft összegben a évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: április 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 9./ Módosítja a Közterület igénybevételi feladatok ellátásának ösztönzésére vonatkozó érdekeltségi feltételek szabályozásáról szóló 288/2000 (XII. 7.) Kh. számú határozatot az alábbiak szerint: A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 1./ elfogadja, hogy az önkormányzatot megillető, a közterületek igénybevételéből származó, az éves költségvetésben betervezett nettó díjbevételt meghaladó többletbevétel terhére, a Debreceni Közterület-felügyelet közterület igénybevételi feladatainak ellátása ösztönzésre kerüljön a mellékletben foglalt szabályok szerint. A 288/2000. (XII. 7.) Kh. számú határozat mellékletének helyébe ezen határozat 15. számú melléklete lép. 10./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a február 1-jén kiírásra került Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázat önkormányzati támogatásához a támogatás felhasználásának szempontja, módja később kerül szabályozásra évben E Ft összeget biztosít. Határidő: évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a polgármester 11./ Módosítja a 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II.1. pontja felvezető szövegét az alábbiak szerint: 1./ Felhatalmazza a hatáskörrel rendelkezőket, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei feladatkörében felmerülő külföldi kiküldetések elrendelésekor a kiküldetéshez kapcsolódó napidíj összegét 55 Euró/nap összegben határozza meg azzal, hogy eltérő devizanem esetén az átszámítást MNB árfolyamon kell eszközölni.

5 / A Közgyűlés az Ötv (1) bekezdésében meghatározott felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Magyar Köztársaság kormányánál, hogy minden lehetséges anyagi eszközzel támogassa Debrecen Megyei Jogú Városban új labdarugó stadion építését annak megfelelően, hogy az önkormányzat önerőként vállalja a beruházáshoz szükséges saját tulajdonú ingatlan biztosítását, valamint kész együttműködni a beruházáshoz szükséges források együttes megteremtésében. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a felterjesztés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 13./ A Közgyűlés tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét és a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság összehívása útján vizsgálják meg a Felügyelő Bizottság február 12-i ülésén hozott döntéseket és az azokhoz kapcsolódó szavazati arányokat, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv valódiságát és annak eredményéről tájékoztassák a Közgyűlést. Határidő: március 31. Felelős: az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. számú melléklet A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák* 1. DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye Megnevezés évi nyersanyagnormák (Ft) a.) 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) 573 b.) Átmeneti és gyermekvédelmi gondozásban részesülők tízórai kiegészítése DMJV Idősek Háza, Terápiás a.) Háromszori étkezés 541 Ház, valamint Idősek és b.) Idősek átmeneti Csökkentlátók Otthona elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés DMJV Városi Szociális Szolgálat a.) Étkeztetés (ebéd) DMJV Fogyatékosokat Ellátó a.) 18 év feletti korosztály Intézménye (háromszori étkezés) 541 b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) 615 c.) Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés Szociális intézmények *Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák. d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés 541 diétás háromszori étkezés 592

7 2. számú melléklet DEHUSZ KHT évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv)

8 A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést ban a közcélú foglakoztatás során 273 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak 2 8 hónap közötti időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 85 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 110 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 39 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, illetve a parkolók gyeprácsának javítása, kézi útszegélyezési munkák, árokásás, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel. Nagyerdei pihenők, Békás-tó környékének rendben tartása, szemeteseinek ürítése és a szemét elszállítása. A városban korlátok építése, javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, (gyermeknap, repülőnap, EFOT, segélycsomag szállítás, Egészségnap, stb.). Száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, illetve a Kht által ültetett fák kéthetente történő locsolása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, sarjgallyazás több száz helyszínen. Adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, játszóterek kukáinak ürítése, illegális plakát eltávolítás. Augusztus 20.-i Virágkarneválnak helyszínt adó Nagyerdei Stadion és környékének rendezvény előtti és utáni rendbetétele, takarítása, tribün és hozzátartozó helyiségek festése, mázolása. A lakótelepi parkolók, utak, szerviz utak szegélytakarítási munkálatai havi rendszerességgel. A józsai temető teljes területének cserje, illetve bozót irtása, takarítása.

9 A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában ben a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely április 1.-től május 31.-ig bonyolódott, Zöld Park elnevezéssel. A program lebonyolításához közel Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, 22 főt tudtunk alkalmazni napi 8 órás munkaidőben. Ebben a programban csak olyan rendszeres szociális segélyben részesülők vehettek részt, akik minimum 3 kiskorú gyereket nevelnek. (Nagyobb létszámú foglalkoztatás is lehetséges lett volna, de nem találtunk több olyan munkavállalót, aki a feltételeknek megfelelt volna.) A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. Közhasznú foglalkoztatási programok ben I. II. III. Időtartam Létszám 60 fős 55 fős 19 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni.

10 DEHUSZ KHT 2008.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Terv 2008 Üzemanyag, energia 1400 Irodaszer, nyomtatvány 400 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék,ber,felsz.) 1210 Tisztítószer, hírlap 300 Munkaruha - ANYAG KTG Karrbantartás (mdíj., szolg) Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 250 Oktatás, bérleti díj 100 IGÉNYBEVETT SZOLG Hatósági illeték 150 Foglalk.eü.szolg. 50 Pénzintézeti szolg. 550 Biztosítás EGYÉB SZOLG BÉR KTG Saját gk. haszn. - Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) FEB díj Tp.hozzájár. 100 SZEM JELL.EGYÉB TB EHO 450 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS Helyi adó 32 Kamat 60 Vissza nem ig.áfa, káres. Kés.pótl EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési támogatás összesen: Beruházásokra Mindösszesen:

11

12 Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve 3. számú melléklet

13 2008. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység Ft Ft Ft A.1 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) Ft Ft 0 Ft A.2 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás Ft Ft Ft A.2.1 DMJV Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység Ft Ft Ft Területfejlesztési feladatok ellátása Ft Ft Ft Pályázatírás, projektmenedzsment Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Egyetem Ft Ft Ft A.3 EIP Ft Ft 0 Ft B. Vállalkozói tevékenység Ft Ft Ft B.1 Debreceni Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése Ft Ft Ft B.2. Egyéb üzletviteli tanácsadás Ft Ft Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen Ft Ft 0 Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2008\5szKözlony\5szKozlony_I\23_2008_melleklet\Határozat-3 Készült: január hó

14 Az Euro-Régió Ház Kht évi működési költségterve Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79. Ügyvezető: Fodor András Telefon: 52/ , Fax: 52/ Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számla neve Tervezett összeg (Ft) 5113 Energia Ft 5115 Üzemanyag / benzin Ft 511 Vásárolt anyagok Ft 5121 Tisztítószer Ft 5122 Irodaszer, nyomtatvány Ft 5123 Munkaruha, védőruha Ft 5124 Fogyóeszköz - Ft 512 Egy éven belül elhasznált eszközök Ft 514 Védőital Ft 51 Anyagköltség Ft 5211 Üzemi jármű költsége Ft 5214 Egyéb szállítás Ft 521 Szállítás, rakodás, raktározás Ft 5221 Bérleti díjak Ft 522 Bérleti díjak Ft 523 Karbantartási költség Ft 524 Hirdetés, reklám, propaganda - Ft 525 Oktatás és továbbképzés Ft 5261 Utazási költség Ft 5262 Szállásdíj - Ft 526 Utazás és kiküldetés költsége Ft 527 Könyvelés, könyvvizsgálat Ft 5291 Postaköltség Ft 5292 Telefon, rádió, internet Ft 5293 Fénymásolás, nyomdaköltség Ft 5294 Ügyvédi díj Ft 5295 Közjegyzői díj Ft 5296 Szakkönyv, közlöny, CD jogtár Ft Szakértői megbízási díj - Ft Helyi szakértői szolgáltatás - Ft Fordítás, tolmácsolás Ft Rendezvényszervezés Ft 5297 Igénybevett szolgáltatás Ft 5298 Érdeképviseleti és kamarai díj Ft 5299 Egyéb Ft 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás Ft 52 Igénybevett szolgáltatás Ft 5311 Hatósági díjak - Ft 5312 Illetékek - Ft 531 Hatósági igazgatási egy. 0 Ft 533 Biztosítás Ft 535 Bankköltség Ft 53 Egyéb szolgáltatás költsége Ft 541 Főfoglalkozásúak bére Ft 542 Megbízás Ft 544 Napidíj Ft 54 Bérköltség Ft 5513 Utazási költségtérítés Ft 5514 Étkezési hozzájárulás Ft 551 Munkavállalók, tagok személyi jell. kifizetései Ft 552 Betegszabadság Ft 553 Táppénzhozzájárulás Ft 556 Természetbeni juttatás utáni SZJA Ft 557 Természetbeni juttatás Ft 559 Reprezentációs költség Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetés Ft 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék Ft 5612 Egészségbiztosítási járulék Ft 561 Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék Ft 5621 Tételes egészségügyi hozzájárulás Ft 562 Egészségügyi hozzájárulás Ft 563 Munkaadói járulék Ft 564 Szakképzési hozzájárulás Ft 56 Bérjárulékok Ft 5. Számlaosztály összesen Ft 812 Igénybevett szolgáltatások Ft 8. Számlaosztály összesen Ft Számlaosztály összesen = működési költségek Ft 1/1 oldal Készült: január hó

15 4. számú melléklet Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója évre Debrecen

16 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark 1958-ban alapított Állat- és Növénykertje ez évben ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. Az első vidéki állatkertként megnyitott intézmény történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt időszakban /2000-ben a közhasznú társasággá történő átalakulás eredményeképpen megindultak a fejlesztések, gyarapszik az állat- és növényállomány/. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1994-től 17 hektáron Növénykertként is működik. A meglévő intézményi terület a jelenlegi fejlesztések mellett a következő évtizedekre biztosítja az alaptevékenység szerinti működést: az Állat- és Növénykert fejlődését, Vidámpark témaparki fejlesztését. Az elmúlt gazdálkodási évek intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnt. Így a fejlesztésre, korszerűsítésre millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Reményeink szerint fejlesztési terveinkhez a 2008-ban induló Uniós pályázati lehetőségek lehetővé teszik a fejlesztési források elérését. Ezért a 2008-as gazdálkodási évben a Nagyerdei Kultúrpark számára különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé, válik a tulajdonosiönkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése is nyomon követhető. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé tették az üzemeltetés rendjének megváltoztatását: A 2007 őszétől - az állatlétszám gyarapodása, az állatférőhelyek bővülése, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok növekedése miatt átálltunk a területalapú üzemrendre a korábbi évtizedekben megszokott osztályok szerinti ellátásról. Az első hónapok kedvező tapasztalatait remélem, hogy a 2008-as év üzemeltetési eredményei tovább erősítik. 2

17 A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban nem lehetséges a színvonalas, szakmai elvárásokat, kielégítő állatállomány beszerzése és az ezzel járó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományát az állatbeszerzések, állatcserék, szaporulat eredményeként 168 faj (sp., ssp.) 1200 egyede képviseli. II. FEJLESZTÉSI TERV Az üzleti terv költség szerinti összeállításakor még nem ismertek pontosan a rendelkezésre álló források. Ezért a évre tervezett beruházások, felújítások és fenntartási munkák fontossági sorrendben lettek összeállítva. A rangsorrend felállításával a pénzügyi források ismeretében a felsorolásban szereplő feladatok a gazdasági év során tervezhetővé, ütemezhetővé válnak. A Kht. még meglévő elhasználódott, elavult, korszerűtlen, kifutóinak / disznósor, örvös medve bemutató, stb./ felújítása, balesetveszélyes közlekedő utak, és tönkrement közművei határozzák meg 2008-ban a legfontosabb tennivalókat. A működési engedélyhez kötődő szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, és a tervezettnél lényegesen több forrást igényelnek /karantén, trágya- hulladék-gazdálkodás, vidámparki gépek berendezések üzemeltetési előírásai, szünnap nélküli üzemeltetés stb. / évre tervezett beruházások és jelentősebb fenntartási, karbantartási feladatok: évben beindított áthúzódó beruházások befejezése: - Majomház- Vízilóház külső kifutók végleges kialakítása, közlekedő utak készítése: - Medvekifutó belső burkolása, környezetének parkosítása, külső medence burkolása, festése és villanypásztor felszerelése: , ,-

18 2008. évre tervezhető beruházások felújítások: (Becsült költségek alapján) - Törött gerinc csatornavezeték (Ø 350 mm) 30 méteres szakaszának cseréje: - Régi vízilóház és törpevízilóház átalakítása pingvinkifutóvá (víztechnika, alapozás erősítése, festés, tartástechn. szükséges gépészet, stb.): , ,- - Intézményi közlekedő utak javítása, felújítása, átépítésének I.üteme ,- - Régi majomház teljes belső felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): - - Műhely-ebédlő épülettömb rekonstrukciója, bővítés állatápolói öltözővel. Az üzemviteli terület biztonságos elhatárolása a látogatói területtől. Tervezés, engedélyezési eljárás lebonyolítása, kivitelezés /I.üteme/ , ,- Disznófélék /Susidae/ bemutatóhelyeinek átépítése, átalakítása jogszabályoknak megfelelő állatbemutató helyek létesítésével: Állatkert stadion felőli látogató bejárati rész és pénztárak felújítása ,- Kisragadozóház külső bővítése, felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): ,- MINDÖSSZESEN: ,- 4

19 III. PÉNZÜGYI TERV A Nagyerdei Kultúrpark Kht. mind két szakfeladatának / állat- és növénykerti valamint vidámparki tevékenység / teljesítmény mutatója a látogatók száma. Az elmúlt években elkészült bemutató épületek ugyan jelentősen javították a látogatók komfortérzetét, de alapvetően az intézmény szolgáltatásai és tevékenysége időjárásfüggő. A kedvezőtlen időjárás jelentékeny módon csökkenheti az intézmény látogatottságát. Ezt megnyújtott vidámparki szezonális nyitvatartási napokkal, az 50 éves jubileumi év gazdag programkínálatával, új állatfajok bemutatásával valamint egy új vidámparki gép üzembe helyezésével kívánunk ellensúlyozni. Az intézmény 50 éves évfordulójával összefüggő ünnepi események, programok, kiállítások költségei (kiadvány,plakátok, szóróanyagok, stb. ) az éves üzemeltetési költségeket terhelik. Kérjük a támogató tulajdonost, hogy jóváhagyólag engedélyezze, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Kht. a kapott támogatást a támogatási célra adott témában önrészként felhasználhassa. A 2008-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az Kht. minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és hatékonyabb üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhelyek rekonstrukcióját. nem utolsó sorban az elmúlt években beszűkülő pályázati lehetőségek és források hiányát. 5

20 Nagyerdei Kultúrpark Kht évi pénzügyi terv évi terv várható terv Bevételek Önkormányzati működési támogatás Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó Kultúrpark műk. bev Egyéb bevétel (adomány, 1%, kamat) Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) Ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások ebből közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség * személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulék * Értékcsökkenés egyéb ráfordítások Fejlesztési támogatás Létszám Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása és a tervezett saját bevételeink elérése érdekében az intézményi nyitvatartási napokat 2008-ban: az Állat- és Növénykertnél az év minden napján, a Vidámparknál ~ 217 napban, március 15. október 19. között tervezzük. A Nagyerdei Kultúrpark Kht. Állat- és Növénykertje, mint az ország első vidéken megnyitott intézménye ez évben ünnepli alapításának 50 éves jubileumát. Ennek a jeles eseménynek méltó megünneplése érdekében elkészült a jubileumi év programja. A fentiek alapján remélem és kérem a 2008-as gazdálkodási évben kitűzött céljainkhoz, feladatainkhoz a tulajdonos támogató segítségét. Debrecen, február 4. Nagy Sándor Tibor ügyvezető 6

21 5. számú melléklet A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató

22 Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a évi Üzleti Tervét a az elmúlt években kialakított formában, illetve a DMJV Gazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetések alapján állította össze. A megfogalmazott fő célkitűzéseink és feladataink teljesítéséhez szigorú gazdálkodásra, magas szakmai munkára és az önkormányzat következetes támogatására is szükségünk van. Az Üzleti Terv pénzügyi fejezete egyértelműen bemutatja, hogy a Kht.2008-ban már nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal. I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2008-ban Hasonlóan az előző évhez, 2008-ban a legfőbb törekvésünk, hogy a tulajdonos és legfontosabb üzleti partnerünk támogatásának, illetve megrendelésének folyamatos csökkenése ellenére folyamatosan biztosítani tudjuk a Kht. működését. Kiemelt célkitűzésünk, hogy a évben elkezdett Sportiskolai (SI) szakmai megújulási programunkat folytassuk Ennek a programnak a megvalósításához nélkülözhetetlen az SI-ben edzői munkát végző szakemberek anyagi elismerésének jelentős javítása ben az Önkormányzat vezetése által is elfogadott stratégiai célkitűzésünk: Olyan szakmai munka végzése, amely eredményeként az SI-ben készülő és versenyző sportolók felnőtt korban képesek legyenek hazai és nemzetközi szintű teljesítmények elérésére, elsősorban debreceni színekben jelen anyagi lehetőségek mellett nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal érhetőek el. Debrecen városa a sport szinte minden területén jelentős eredményeket, sikereket ért el az utolsó években. A sikerek, eredmények mögött jelentős Önkormányzati kötelezettségvállalás és pénzügyi támogatás is áll. Egyedül a sportiskolai keretek és szakmai feltételek között történő utánpótlásnevelés pénzügyi támogatása maradt meg a tanácsi rendszer szintjén. Mivel a Kht. a gazdálkodási eredményeinek csaknem 100%-át a Sportiskola működési feltételeinek javítására fordította 2007-ben, nem maradtak további tartalékaink. Az előre lépéshez, fő célkitűzések

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE Határozati javaslat 5. számú melléklete A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 008. ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, 008. február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a 008. évi

Részletesebben

DEHUSZ KHT évi üzleti terve. Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. Határozati javaslat 2. számú melléklete

DEHUSZ KHT évi üzleti terve. Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. Határozati javaslat 2. számú melléklete Határozati javaslat 2. számú melléklete DEHUSZ KHT. 2008. évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv) A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város

Részletesebben

Határozati javaslat 6. számú melléklete SPORT DEBRECENI SZOLGÁLTATÓ. Debrecen, 2008. január 14.

Határozati javaslat 6. számú melléklete SPORT DEBRECENI SZOLGÁLTATÓ. Debrecen, 2008. január 14. Határozati javaslat 6. számú melléklete DEBRECENI SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. Készítette: Kalmár Róbert Debrecen, 2008. január 14. Általános bevezető A Debreceni Sport Szolgáltató Kft. atlétika és triatlon

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010. évben I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 615 600 adatok eft-ban I. Anyagköltség 5 020 1. Kitűntetések,oklevelek 3 496 2. Nyomtatvány, irodaszer 788 3. Igazolványok

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2006 Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllı, Pesti út 124. adószám: 18664940213 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet kiemelkedıen

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól

Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól sz. melléklet / 2015 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 email htbkszfvar@htbkszfvar.h u, www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 114 Szellemi termékek 10 033,- 10 033,- 1194 Szellemi termékek terv szerinti écs 10 033,- 10 033,- 119 Immateriális javak tervszerinti écs. 10 033,- 10 033,- 11 Immateriális javak

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172 Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2011 Vízmű árbevétele 19 141 912 Vízmű költségei 13 260 190 Vízmű eredménye 5 881 722 Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

1. oldal Nyomtatás dátuma:

1. oldal Nyomtatás dátuma: 1. oldal Nyomtatás dátuma: 2016.05.25 1. ÉRDEKVÉDELEM 2. VERSENYSPORT hó TÉNY Anyagköltségek 3995 eft 6070 eft 5583 eft 3535 eft 0 eft 5602 eft 6506 eft 12282 eft Gyógyszer, vegyszer 0 eft 0 eft 0 eft

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. novemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január.

Előterjesztés. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft évi üzleti tervéről. Pilis, január. Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről Pilis, 2016. január Készítette: Papp László ügyvezető igazgató Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710 Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

1. oldal Nyomtatás dátuma: 2015.10.06

1. oldal Nyomtatás dátuma: 2015.10.06 1. oldal Nyomtatás dátuma: 2015.10.06 1. ÉRDEKVÉDELEM 2. VERSENYSPORT hó TÉNY 3 995 eft 6 070 eft 5 583 eft 2 727 eft 0 eft 5 602 eft 6 506 eft 3 817 eft Gyógyszer, vegyszer 0 eft 0 eft Gépjárművek fenntartási

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben