DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 5. szám március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves emléktábla elhelyezéséről a Bem tér 25. sz. alatti épületen /2008. (II. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadásáról 266

2 265 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés Halász János alpolgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h) pontja és az évi XX. törvény a alapján 1./ domborműves emléktáblát helyez el a Bem tér 25. sz. alatti épületen, az alábbi szöveggel: BEM JÓZSEF ( ) AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC TÁBORNOKA "MI NE GYŐ ZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK, A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA!" PETŐ FI SÁNDOR: AZ ERDÉLYI HADSEREG "WĄTPIĆ W ZWYCIĘSTWO? PRZECIEŻ BEM Z NAMI, SZERMIERZ WOLNOŚCI, SZAFARZ NASZYCH LOSÓW." SÁNDOR PETŐFI: ARMIA SIEDMIOGRODZKA ÁLLÍTTATTA 2008-BAN DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2./ Az 1./ pontban megjelölt domborműves emléktábla elhelyezéséhez ,- Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet 5/VIII. számú mellékletének 4. Kiadványok támogatása sora terhére. 3./ Felkéri a Kulturális és a Városépítési Osztály vezetőit az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: Felelős: azonnal a Kulturális Osztály vezetője és a Városépítési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3 266 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott E Ft legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatos Felelős: a polgármester, az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: Felelős: Értékelés: folyamatos intézmények vezetői a évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a használatukban lévő helyiségek használati/bérleti díját figyelemmel a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ában foglaltakra is az önköltségszámítás szerint határozzák meg. Felkéri az Ellenőrzési Osztály vezetőjét, hogy az önköltségszámítás elkészítéséhez határozzon meg egységes számítási módot, az ez alapján elkészített önköltség számításokat ellenőrizze le. Határidő: számítási mód kiadására: április 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője Határidő: önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata, módosítása: május 30. Felelős: a közoktatási intézmények vezetői Határidő: ellenőrzés elvégzésére június 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője 5./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény vezetőit, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletekben foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 6./ Elfogadja az számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 14. számú melléklet szerint.

4 267 7./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához évben E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 8./ A TISZK központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III. 29.) Ö.h. 1./ pontjában szereplő március 31. napjáig határidőt módosítja szeptember 30-ra, továbbá a készfizető kezességvállalását a HEFOP P /1.0 azonosító számú Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben című programra is kiterjeszti. A többletkamatok fedezetének összegét maximum E Ft összegben a évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: április 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 9./ Módosítja a Közterület igénybevételi feladatok ellátásának ösztönzésére vonatkozó érdekeltségi feltételek szabályozásáról szóló 288/2000 (XII. 7.) Kh. számú határozatot az alábbiak szerint: A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 1./ elfogadja, hogy az önkormányzatot megillető, a közterületek igénybevételéből származó, az éves költségvetésben betervezett nettó díjbevételt meghaladó többletbevétel terhére, a Debreceni Közterület-felügyelet közterület igénybevételi feladatainak ellátása ösztönzésre kerüljön a mellékletben foglalt szabályok szerint. A 288/2000. (XII. 7.) Kh. számú határozat mellékletének helyébe ezen határozat 15. számú melléklete lép. 10./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a február 1-jén kiírásra került Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázat önkormányzati támogatásához a támogatás felhasználásának szempontja, módja később kerül szabályozásra évben E Ft összeget biztosít. Határidő: évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a polgármester 11./ Módosítja a 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II.1. pontja felvezető szövegét az alábbiak szerint: 1./ Felhatalmazza a hatáskörrel rendelkezőket, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei feladatkörében felmerülő külföldi kiküldetések elrendelésekor a kiküldetéshez kapcsolódó napidíj összegét 55 Euró/nap összegben határozza meg azzal, hogy eltérő devizanem esetén az átszámítást MNB árfolyamon kell eszközölni.

5 / A Közgyűlés az Ötv (1) bekezdésében meghatározott felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Magyar Köztársaság kormányánál, hogy minden lehetséges anyagi eszközzel támogassa Debrecen Megyei Jogú Városban új labdarugó stadion építését annak megfelelően, hogy az önkormányzat önerőként vállalja a beruházáshoz szükséges saját tulajdonú ingatlan biztosítását, valamint kész együttműködni a beruházáshoz szükséges források együttes megteremtésében. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a felterjesztés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 13./ A Közgyűlés tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét és a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság összehívása útján vizsgálják meg a Felügyelő Bizottság február 12-i ülésén hozott döntéseket és az azokhoz kapcsolódó szavazati arányokat, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv valódiságát és annak eredményéről tájékoztassák a Közgyűlést. Határidő: március 31. Felelős: az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. számú melléklet A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák* 1. DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye Megnevezés évi nyersanyagnormák (Ft) a.) 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) 573 b.) Átmeneti és gyermekvédelmi gondozásban részesülők tízórai kiegészítése DMJV Idősek Háza, Terápiás a.) Háromszori étkezés 541 Ház, valamint Idősek és b.) Idősek átmeneti Csökkentlátók Otthona elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés DMJV Városi Szociális Szolgálat a.) Étkeztetés (ebéd) DMJV Fogyatékosokat Ellátó a.) 18 év feletti korosztály Intézménye (háromszori étkezés) 541 b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) 615 c.) Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés Szociális intézmények *Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák. d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés 541 diétás háromszori étkezés 592

7 2. számú melléklet DEHUSZ KHT évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv)

8 A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést ban a közcélú foglakoztatás során 273 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak 2 8 hónap közötti időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 85 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 110 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 39 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, illetve a parkolók gyeprácsának javítása, kézi útszegélyezési munkák, árokásás, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel. Nagyerdei pihenők, Békás-tó környékének rendben tartása, szemeteseinek ürítése és a szemét elszállítása. A városban korlátok építése, javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, (gyermeknap, repülőnap, EFOT, segélycsomag szállítás, Egészségnap, stb.). Száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, illetve a Kht által ültetett fák kéthetente történő locsolása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, sarjgallyazás több száz helyszínen. Adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, játszóterek kukáinak ürítése, illegális plakát eltávolítás. Augusztus 20.-i Virágkarneválnak helyszínt adó Nagyerdei Stadion és környékének rendezvény előtti és utáni rendbetétele, takarítása, tribün és hozzátartozó helyiségek festése, mázolása. A lakótelepi parkolók, utak, szerviz utak szegélytakarítási munkálatai havi rendszerességgel. A józsai temető teljes területének cserje, illetve bozót irtása, takarítása.

9 A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában ben a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely április 1.-től május 31.-ig bonyolódott, Zöld Park elnevezéssel. A program lebonyolításához közel Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, 22 főt tudtunk alkalmazni napi 8 órás munkaidőben. Ebben a programban csak olyan rendszeres szociális segélyben részesülők vehettek részt, akik minimum 3 kiskorú gyereket nevelnek. (Nagyobb létszámú foglalkoztatás is lehetséges lett volna, de nem találtunk több olyan munkavállalót, aki a feltételeknek megfelelt volna.) A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. Közhasznú foglalkoztatási programok ben I. II. III. Időtartam Létszám 60 fős 55 fős 19 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni.

10 DEHUSZ KHT 2008.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Terv 2008 Üzemanyag, energia 1400 Irodaszer, nyomtatvány 400 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék,ber,felsz.) 1210 Tisztítószer, hírlap 300 Munkaruha - ANYAG KTG Karrbantartás (mdíj., szolg) Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 250 Oktatás, bérleti díj 100 IGÉNYBEVETT SZOLG Hatósági illeték 150 Foglalk.eü.szolg. 50 Pénzintézeti szolg. 550 Biztosítás EGYÉB SZOLG BÉR KTG Saját gk. haszn. - Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) FEB díj Tp.hozzájár. 100 SZEM JELL.EGYÉB TB EHO 450 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS Helyi adó 32 Kamat 60 Vissza nem ig.áfa, káres. Kés.pótl EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési támogatás összesen: Beruházásokra Mindösszesen:

11

12 Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve 3. számú melléklet

13 2008. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység Ft Ft Ft A.1 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) Ft Ft 0 Ft A.2 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás Ft Ft Ft A.2.1 DMJV Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység Ft Ft Ft Területfejlesztési feladatok ellátása Ft Ft Ft Pályázatírás, projektmenedzsment Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Egyetem Ft Ft Ft A.3 EIP Ft Ft 0 Ft B. Vállalkozói tevékenység Ft Ft Ft B.1 Debreceni Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése Ft Ft Ft B.2. Egyéb üzletviteli tanácsadás Ft Ft Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen Ft Ft 0 Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2008\5szKözlony\5szKozlony_I\23_2008_melleklet\Határozat-3 Készült: január hó

14 Az Euro-Régió Ház Kht évi működési költségterve Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79. Ügyvezető: Fodor András Telefon: 52/ , Fax: 52/ Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számla neve Tervezett összeg (Ft) 5113 Energia Ft 5115 Üzemanyag / benzin Ft 511 Vásárolt anyagok Ft 5121 Tisztítószer Ft 5122 Irodaszer, nyomtatvány Ft 5123 Munkaruha, védőruha Ft 5124 Fogyóeszköz - Ft 512 Egy éven belül elhasznált eszközök Ft 514 Védőital Ft 51 Anyagköltség Ft 5211 Üzemi jármű költsége Ft 5214 Egyéb szállítás Ft 521 Szállítás, rakodás, raktározás Ft 5221 Bérleti díjak Ft 522 Bérleti díjak Ft 523 Karbantartási költség Ft 524 Hirdetés, reklám, propaganda - Ft 525 Oktatás és továbbképzés Ft 5261 Utazási költség Ft 5262 Szállásdíj - Ft 526 Utazás és kiküldetés költsége Ft 527 Könyvelés, könyvvizsgálat Ft 5291 Postaköltség Ft 5292 Telefon, rádió, internet Ft 5293 Fénymásolás, nyomdaköltség Ft 5294 Ügyvédi díj Ft 5295 Közjegyzői díj Ft 5296 Szakkönyv, közlöny, CD jogtár Ft Szakértői megbízási díj - Ft Helyi szakértői szolgáltatás - Ft Fordítás, tolmácsolás Ft Rendezvényszervezés Ft 5297 Igénybevett szolgáltatás Ft 5298 Érdeképviseleti és kamarai díj Ft 5299 Egyéb Ft 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás Ft 52 Igénybevett szolgáltatás Ft 5311 Hatósági díjak - Ft 5312 Illetékek - Ft 531 Hatósági igazgatási egy. 0 Ft 533 Biztosítás Ft 535 Bankköltség Ft 53 Egyéb szolgáltatás költsége Ft 541 Főfoglalkozásúak bére Ft 542 Megbízás Ft 544 Napidíj Ft 54 Bérköltség Ft 5513 Utazási költségtérítés Ft 5514 Étkezési hozzájárulás Ft 551 Munkavállalók, tagok személyi jell. kifizetései Ft 552 Betegszabadság Ft 553 Táppénzhozzájárulás Ft 556 Természetbeni juttatás utáni SZJA Ft 557 Természetbeni juttatás Ft 559 Reprezentációs költség Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetés Ft 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék Ft 5612 Egészségbiztosítási járulék Ft 561 Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék Ft 5621 Tételes egészségügyi hozzájárulás Ft 562 Egészségügyi hozzájárulás Ft 563 Munkaadói járulék Ft 564 Szakképzési hozzájárulás Ft 56 Bérjárulékok Ft 5. Számlaosztály összesen Ft 812 Igénybevett szolgáltatások Ft 8. Számlaosztály összesen Ft Számlaosztály összesen = működési költségek Ft 1/1 oldal Készült: január hó

15 4. számú melléklet Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója évre Debrecen

16 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark 1958-ban alapított Állat- és Növénykertje ez évben ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. Az első vidéki állatkertként megnyitott intézmény történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt időszakban /2000-ben a közhasznú társasággá történő átalakulás eredményeképpen megindultak a fejlesztések, gyarapszik az állat- és növényállomány/. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1994-től 17 hektáron Növénykertként is működik. A meglévő intézményi terület a jelenlegi fejlesztések mellett a következő évtizedekre biztosítja az alaptevékenység szerinti működést: az Állat- és Növénykert fejlődését, Vidámpark témaparki fejlesztését. Az elmúlt gazdálkodási évek intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnt. Így a fejlesztésre, korszerűsítésre millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Reményeink szerint fejlesztési terveinkhez a 2008-ban induló Uniós pályázati lehetőségek lehetővé teszik a fejlesztési források elérését. Ezért a 2008-as gazdálkodási évben a Nagyerdei Kultúrpark számára különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé, válik a tulajdonosiönkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése is nyomon követhető. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé tették az üzemeltetés rendjének megváltoztatását: A 2007 őszétől - az állatlétszám gyarapodása, az állatférőhelyek bővülése, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok növekedése miatt átálltunk a területalapú üzemrendre a korábbi évtizedekben megszokott osztályok szerinti ellátásról. Az első hónapok kedvező tapasztalatait remélem, hogy a 2008-as év üzemeltetési eredményei tovább erősítik. 2

17 A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban nem lehetséges a színvonalas, szakmai elvárásokat, kielégítő állatállomány beszerzése és az ezzel járó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományát az állatbeszerzések, állatcserék, szaporulat eredményeként 168 faj (sp., ssp.) 1200 egyede képviseli. II. FEJLESZTÉSI TERV Az üzleti terv költség szerinti összeállításakor még nem ismertek pontosan a rendelkezésre álló források. Ezért a évre tervezett beruházások, felújítások és fenntartási munkák fontossági sorrendben lettek összeállítva. A rangsorrend felállításával a pénzügyi források ismeretében a felsorolásban szereplő feladatok a gazdasági év során tervezhetővé, ütemezhetővé válnak. A Kht. még meglévő elhasználódott, elavult, korszerűtlen, kifutóinak / disznósor, örvös medve bemutató, stb./ felújítása, balesetveszélyes közlekedő utak, és tönkrement közművei határozzák meg 2008-ban a legfontosabb tennivalókat. A működési engedélyhez kötődő szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, és a tervezettnél lényegesen több forrást igényelnek /karantén, trágya- hulladék-gazdálkodás, vidámparki gépek berendezések üzemeltetési előírásai, szünnap nélküli üzemeltetés stb. / évre tervezett beruházások és jelentősebb fenntartási, karbantartási feladatok: évben beindított áthúzódó beruházások befejezése: - Majomház- Vízilóház külső kifutók végleges kialakítása, közlekedő utak készítése: - Medvekifutó belső burkolása, környezetének parkosítása, külső medence burkolása, festése és villanypásztor felszerelése: , ,-

18 2008. évre tervezhető beruházások felújítások: (Becsült költségek alapján) - Törött gerinc csatornavezeték (Ø 350 mm) 30 méteres szakaszának cseréje: - Régi vízilóház és törpevízilóház átalakítása pingvinkifutóvá (víztechnika, alapozás erősítése, festés, tartástechn. szükséges gépészet, stb.): , ,- - Intézményi közlekedő utak javítása, felújítása, átépítésének I.üteme ,- - Régi majomház teljes belső felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): - - Műhely-ebédlő épülettömb rekonstrukciója, bővítés állatápolói öltözővel. Az üzemviteli terület biztonságos elhatárolása a látogatói területtől. Tervezés, engedélyezési eljárás lebonyolítása, kivitelezés /I.üteme/ , ,- Disznófélék /Susidae/ bemutatóhelyeinek átépítése, átalakítása jogszabályoknak megfelelő állatbemutató helyek létesítésével: Állatkert stadion felőli látogató bejárati rész és pénztárak felújítása ,- Kisragadozóház külső bővítése, felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): ,- MINDÖSSZESEN: ,- 4

19 III. PÉNZÜGYI TERV A Nagyerdei Kultúrpark Kht. mind két szakfeladatának / állat- és növénykerti valamint vidámparki tevékenység / teljesítmény mutatója a látogatók száma. Az elmúlt években elkészült bemutató épületek ugyan jelentősen javították a látogatók komfortérzetét, de alapvetően az intézmény szolgáltatásai és tevékenysége időjárásfüggő. A kedvezőtlen időjárás jelentékeny módon csökkenheti az intézmény látogatottságát. Ezt megnyújtott vidámparki szezonális nyitvatartási napokkal, az 50 éves jubileumi év gazdag programkínálatával, új állatfajok bemutatásával valamint egy új vidámparki gép üzembe helyezésével kívánunk ellensúlyozni. Az intézmény 50 éves évfordulójával összefüggő ünnepi események, programok, kiállítások költségei (kiadvány,plakátok, szóróanyagok, stb. ) az éves üzemeltetési költségeket terhelik. Kérjük a támogató tulajdonost, hogy jóváhagyólag engedélyezze, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Kht. a kapott támogatást a támogatási célra adott témában önrészként felhasználhassa. A 2008-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az Kht. minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és hatékonyabb üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhelyek rekonstrukcióját. nem utolsó sorban az elmúlt években beszűkülő pályázati lehetőségek és források hiányát. 5

20 Nagyerdei Kultúrpark Kht évi pénzügyi terv évi terv várható terv Bevételek Önkormányzati működési támogatás Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó Kultúrpark műk. bev Egyéb bevétel (adomány, 1%, kamat) Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) Ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások ebből közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség * személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulék * Értékcsökkenés egyéb ráfordítások Fejlesztési támogatás Létszám Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása és a tervezett saját bevételeink elérése érdekében az intézményi nyitvatartási napokat 2008-ban: az Állat- és Növénykertnél az év minden napján, a Vidámparknál ~ 217 napban, március 15. október 19. között tervezzük. A Nagyerdei Kultúrpark Kht. Állat- és Növénykertje, mint az ország első vidéken megnyitott intézménye ez évben ünnepli alapításának 50 éves jubileumát. Ennek a jeles eseménynek méltó megünneplése érdekében elkészült a jubileumi év programja. A fentiek alapján remélem és kérem a 2008-as gazdálkodási évben kitűzött céljainkhoz, feladatainkhoz a tulajdonos támogató segítségét. Debrecen, február 4. Nagy Sándor Tibor ügyvezető 6

21 5. számú melléklet A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató

22 Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a évi Üzleti Tervét a az elmúlt években kialakított formában, illetve a DMJV Gazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetések alapján állította össze. A megfogalmazott fő célkitűzéseink és feladataink teljesítéséhez szigorú gazdálkodásra, magas szakmai munkára és az önkormányzat következetes támogatására is szükségünk van. Az Üzleti Terv pénzügyi fejezete egyértelműen bemutatja, hogy a Kht.2008-ban már nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal. I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2008-ban Hasonlóan az előző évhez, 2008-ban a legfőbb törekvésünk, hogy a tulajdonos és legfontosabb üzleti partnerünk támogatásának, illetve megrendelésének folyamatos csökkenése ellenére folyamatosan biztosítani tudjuk a Kht. működését. Kiemelt célkitűzésünk, hogy a évben elkezdett Sportiskolai (SI) szakmai megújulási programunkat folytassuk Ennek a programnak a megvalósításához nélkülözhetetlen az SI-ben edzői munkát végző szakemberek anyagi elismerésének jelentős javítása ben az Önkormányzat vezetése által is elfogadott stratégiai célkitűzésünk: Olyan szakmai munka végzése, amely eredményeként az SI-ben készülő és versenyző sportolók felnőtt korban képesek legyenek hazai és nemzetközi szintű teljesítmények elérésére, elsősorban debreceni színekben jelen anyagi lehetőségek mellett nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal érhetőek el. Debrecen városa a sport szinte minden területén jelentős eredményeket, sikereket ért el az utolsó években. A sikerek, eredmények mögött jelentős Önkormányzati kötelezettségvállalás és pénzügyi támogatás is áll. Egyedül a sportiskolai keretek és szakmai feltételek között történő utánpótlásnevelés pénzügyi támogatása maradt meg a tanácsi rendszer szintjén. Mivel a Kht. a gazdálkodási eredményeinek csaknem 100%-át a Sportiskola működési feltételeinek javítására fordította 2007-ben, nem maradtak további tartalékaink. Az előre lépéshez, fő célkitűzések