DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 5. szám március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves emléktábla elhelyezéséről a Bem tér 25. sz. alatti épületen /2008. (II. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadásáról 266

2 265 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés Halász János alpolgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h) pontja és az évi XX. törvény a alapján 1./ domborműves emléktáblát helyez el a Bem tér 25. sz. alatti épületen, az alábbi szöveggel: BEM JÓZSEF ( ) AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC TÁBORNOKA "MI NE GYŐ ZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK, A SZABADSÁG RÉGI BAJNOKA!" PETŐ FI SÁNDOR: AZ ERDÉLYI HADSEREG "WĄTPIĆ W ZWYCIĘSTWO? PRZECIEŻ BEM Z NAMI, SZERMIERZ WOLNOŚCI, SZAFARZ NASZYCH LOSÓW." SÁNDOR PETŐFI: ARMIA SIEDMIOGRODZKA ÁLLÍTTATTA 2008-BAN DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2./ Az 1./ pontban megjelölt domborműves emléktábla elhelyezéséhez ,- Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet 5/VIII. számú mellékletének 4. Kiadványok támogatása sora terhére. 3./ Felkéri a Kulturális és a Városépítési Osztály vezetőit az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: Felelős: azonnal a Kulturális Osztály vezetője és a Városépítési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3 266 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2008. (II. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott E Ft legalább 2, legfeljebb 4 éves türelmi idővel, 10 éves törlesztési idővel (futamidővel) hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően folyamatos Felelős: a polgármester, az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: Felelős: Értékelés: folyamatos intézmények vezetői a évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy a használatukban lévő helyiségek használati/bérleti díját figyelemmel a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ában foglaltakra is az önköltségszámítás szerint határozzák meg. Felkéri az Ellenőrzési Osztály vezetőjét, hogy az önköltségszámítás elkészítéséhez határozzon meg egységes számítási módot, az ez alapján elkészített önköltség számításokat ellenőrizze le. Határidő: számítási mód kiadására: április 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője Határidő: önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata, módosítása: május 30. Felelős: a közoktatási intézmények vezetői Határidő: ellenőrzés elvégzésére június 30. Felelős: az Ellenőrzési Osztály vezetője 5./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény vezetőit, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletekben foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 6./ Elfogadja az számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 14. számú melléklet szerint.

4 267 7./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához évben E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 8./ A TISZK központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III. 29.) Ö.h. 1./ pontjában szereplő március 31. napjáig határidőt módosítja szeptember 30-ra, továbbá a készfizető kezességvállalását a HEFOP P /1.0 azonosító számú Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben című programra is kiterjeszti. A többletkamatok fedezetének összegét maximum E Ft összegben a évi pénzmaradvány terhére biztosítja. Határidő: április 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 9./ Módosítja a Közterület igénybevételi feladatok ellátásának ösztönzésére vonatkozó érdekeltségi feltételek szabályozásáról szóló 288/2000 (XII. 7.) Kh. számú határozatot az alábbiak szerint: A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 1./ elfogadja, hogy az önkormányzatot megillető, a közterületek igénybevételéből származó, az éves költségvetésben betervezett nettó díjbevételt meghaladó többletbevétel terhére, a Debreceni Közterület-felügyelet közterület igénybevételi feladatainak ellátása ösztönzésre kerüljön a mellékletben foglalt szabályok szerint. A 288/2000. (XII. 7.) Kh. számú határozat mellékletének helyébe ezen határozat 15. számú melléklete lép. 10./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a február 1-jén kiírásra került Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázat önkormányzati támogatásához a támogatás felhasználásának szempontja, módja később kerül szabályozásra évben E Ft összeget biztosít. Határidő: évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a polgármester 11./ Módosítja a 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II.1. pontja felvezető szövegét az alábbiak szerint: 1./ Felhatalmazza a hatáskörrel rendelkezőket, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei feladatkörében felmerülő külföldi kiküldetések elrendelésekor a kiküldetéshez kapcsolódó napidíj összegét 55 Euró/nap összegben határozza meg azzal, hogy eltérő devizanem esetén az átszámítást MNB árfolyamon kell eszközölni.

5 / A Közgyűlés az Ötv (1) bekezdésében meghatározott felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Magyar Köztársaság kormányánál, hogy minden lehetséges anyagi eszközzel támogassa Debrecen Megyei Jogú Városban új labdarugó stadion építését annak megfelelően, hogy az önkormányzat önerőként vállalja a beruházáshoz szükséges saját tulajdonú ingatlan biztosítását, valamint kész együttműködni a beruházáshoz szükséges források együttes megteremtésében. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a felterjesztés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester 13./ A Közgyűlés tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét és a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság összehívása útján vizsgálják meg a Felügyelő Bizottság február 12-i ülésén hozott döntéseket és az azokhoz kapcsolódó szavazati arányokat, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv valódiságát és annak eredményéről tájékoztassák a Közgyűlést. Határidő: március 31. Felelős: az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. számú melléklet A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák* 1. DMJV Önkormányzat Gyermekvédelmi Intézménye Megnevezés évi nyersanyagnormák (Ft) a.) 3 év feletti gyermek (ötszöri étkezés) 573 b.) Átmeneti és gyermekvédelmi gondozásban részesülők tízórai kiegészítése DMJV Idősek Háza, Terápiás a.) Háromszori étkezés 541 Ház, valamint Idősek és b.) Idősek átmeneti Csökkentlátók Otthona elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés DMJV Városi Szociális Szolgálat a.) Étkeztetés (ebéd) DMJV Fogyatékosokat Ellátó a.) 18 év feletti korosztály Intézménye (háromszori étkezés) 541 b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) 615 c.) Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés Szociális intézmények *Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák. d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés 541 diétás háromszori étkezés 592

7 2. számú melléklet DEHUSZ KHT évi üzleti terve Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig. (mellékelve a FEB határozatáról szóló jegyzőkönyv)

8 A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést ban a közcélú foglakoztatás során 273 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak 2 8 hónap közötti időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 85 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 110 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 39 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, illetve a parkolók gyeprácsának javítása, kézi útszegélyezési munkák, árokásás, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel. Nagyerdei pihenők, Békás-tó környékének rendben tartása, szemeteseinek ürítése és a szemét elszállítása. A városban korlátok építése, javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, (gyermeknap, repülőnap, EFOT, segélycsomag szállítás, Egészségnap, stb.). Száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, illetve a Kht által ültetett fák kéthetente történő locsolása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, sarjgallyazás több száz helyszínen. Adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, játszóterek kukáinak ürítése, illegális plakát eltávolítás. Augusztus 20.-i Virágkarneválnak helyszínt adó Nagyerdei Stadion és környékének rendezvény előtti és utáni rendbetétele, takarítása, tribün és hozzátartozó helyiségek festése, mázolása. A lakótelepi parkolók, utak, szerviz utak szegélytakarítási munkálatai havi rendszerességgel. A józsai temető teljes területének cserje, illetve bozót irtása, takarítása.

9 A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában ben a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely április 1.-től május 31.-ig bonyolódott, Zöld Park elnevezéssel. A program lebonyolításához közel Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, 22 főt tudtunk alkalmazni napi 8 órás munkaidőben. Ebben a programban csak olyan rendszeres szociális segélyben részesülők vehettek részt, akik minimum 3 kiskorú gyereket nevelnek. (Nagyobb létszámú foglalkoztatás is lehetséges lett volna, de nem találtunk több olyan munkavállalót, aki a feltételeknek megfelelt volna.) A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. Közhasznú foglalkoztatási programok ben I. II. III. Időtartam Létszám 60 fős 55 fős 19 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni.

10 DEHUSZ KHT 2008.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Terv 2008 Üzemanyag, energia 1400 Irodaszer, nyomtatvány 400 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék,ber,felsz.) 1210 Tisztítószer, hírlap 300 Munkaruha - ANYAG KTG Karrbantartás (mdíj., szolg) Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 250 Oktatás, bérleti díj 100 IGÉNYBEVETT SZOLG Hatósági illeték 150 Foglalk.eü.szolg. 50 Pénzintézeti szolg. 550 Biztosítás EGYÉB SZOLG BÉR KTG Saját gk. haszn. - Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) FEB díj Tp.hozzájár. 100 SZEM JELL.EGYÉB TB EHO 450 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS Helyi adó 32 Kamat 60 Vissza nem ig.áfa, káres. Kés.pótl EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési támogatás összesen: Beruházásokra Mindösszesen:

11

12 Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve 3. számú melléklet

13 2008. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység Ft Ft Ft A.1 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) Ft Ft 0 Ft A.2 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás Ft Ft Ft A.2.1 DMJV Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység Ft Ft Ft Területfejlesztési feladatok ellátása Ft Ft Ft Pályázatírás, projektmenedzsment Ft Ft Ft A.2.2 Debreceni Egyetem Ft Ft Ft A.3 EIP Ft Ft 0 Ft B. Vállalkozói tevékenység Ft Ft Ft B.1 Debreceni Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése Ft Ft Ft B.2. Egyéb üzletviteli tanácsadás Ft Ft Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen Ft Ft 0 Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2008\5szKözlony\5szKozlony_I\23_2008_melleklet\Határozat-3 Készült: január hó

14 Az Euro-Régió Ház Kht évi működési költségterve Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79. Ügyvezető: Fodor András Telefon: 52/ , Fax: 52/ Főkönyvi számlaszám Főkönyvi számla neve Tervezett összeg (Ft) 5113 Energia Ft 5115 Üzemanyag / benzin Ft 511 Vásárolt anyagok Ft 5121 Tisztítószer Ft 5122 Irodaszer, nyomtatvány Ft 5123 Munkaruha, védőruha Ft 5124 Fogyóeszköz - Ft 512 Egy éven belül elhasznált eszközök Ft 514 Védőital Ft 51 Anyagköltség Ft 5211 Üzemi jármű költsége Ft 5214 Egyéb szállítás Ft 521 Szállítás, rakodás, raktározás Ft 5221 Bérleti díjak Ft 522 Bérleti díjak Ft 523 Karbantartási költség Ft 524 Hirdetés, reklám, propaganda - Ft 525 Oktatás és továbbképzés Ft 5261 Utazási költség Ft 5262 Szállásdíj - Ft 526 Utazás és kiküldetés költsége Ft 527 Könyvelés, könyvvizsgálat Ft 5291 Postaköltség Ft 5292 Telefon, rádió, internet Ft 5293 Fénymásolás, nyomdaköltség Ft 5294 Ügyvédi díj Ft 5295 Közjegyzői díj Ft 5296 Szakkönyv, közlöny, CD jogtár Ft Szakértői megbízási díj - Ft Helyi szakértői szolgáltatás - Ft Fordítás, tolmácsolás Ft Rendezvényszervezés Ft 5297 Igénybevett szolgáltatás Ft 5298 Érdeképviseleti és kamarai díj Ft 5299 Egyéb Ft 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás Ft 52 Igénybevett szolgáltatás Ft 5311 Hatósági díjak - Ft 5312 Illetékek - Ft 531 Hatósági igazgatási egy. 0 Ft 533 Biztosítás Ft 535 Bankköltség Ft 53 Egyéb szolgáltatás költsége Ft 541 Főfoglalkozásúak bére Ft 542 Megbízás Ft 544 Napidíj Ft 54 Bérköltség Ft 5513 Utazási költségtérítés Ft 5514 Étkezési hozzájárulás Ft 551 Munkavállalók, tagok személyi jell. kifizetései Ft 552 Betegszabadság Ft 553 Táppénzhozzájárulás Ft 556 Természetbeni juttatás utáni SZJA Ft 557 Természetbeni juttatás Ft 559 Reprezentációs költség Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetés Ft 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék Ft 5612 Egészségbiztosítási járulék Ft 561 Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék Ft 5621 Tételes egészségügyi hozzájárulás Ft 562 Egészségügyi hozzájárulás Ft 563 Munkaadói járulék Ft 564 Szakképzési hozzájárulás Ft 56 Bérjárulékok Ft 5. Számlaosztály összesen Ft 812 Igénybevett szolgáltatások Ft 8. Számlaosztály összesen Ft Számlaosztály összesen = működési költségek Ft 1/1 oldal Készült: január hó

15 4. számú melléklet Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója évre Debrecen

16 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark 1958-ban alapított Állat- és Növénykertje ez évben ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. Az első vidéki állatkertként megnyitott intézmény történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt időszakban /2000-ben a közhasznú társasággá történő átalakulás eredményeképpen megindultak a fejlesztések, gyarapszik az állat- és növényállomány/. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1994-től 17 hektáron Növénykertként is működik. A meglévő intézményi terület a jelenlegi fejlesztések mellett a következő évtizedekre biztosítja az alaptevékenység szerinti működést: az Állat- és Növénykert fejlődését, Vidámpark témaparki fejlesztését. Az elmúlt gazdálkodási évek intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnt. Így a fejlesztésre, korszerűsítésre millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Reményeink szerint fejlesztési terveinkhez a 2008-ban induló Uniós pályázati lehetőségek lehetővé teszik a fejlesztési források elérését. Ezért a 2008-as gazdálkodási évben a Nagyerdei Kultúrpark számára különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé, válik a tulajdonosiönkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése is nyomon követhető. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé tették az üzemeltetés rendjének megváltoztatását: A 2007 őszétől - az állatlétszám gyarapodása, az állatférőhelyek bővülése, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok növekedése miatt átálltunk a területalapú üzemrendre a korábbi évtizedekben megszokott osztályok szerinti ellátásról. Az első hónapok kedvező tapasztalatait remélem, hogy a 2008-as év üzemeltetési eredményei tovább erősítik. 2

17 A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban nem lehetséges a színvonalas, szakmai elvárásokat, kielégítő állatállomány beszerzése és az ezzel járó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományát az állatbeszerzések, állatcserék, szaporulat eredményeként 168 faj (sp., ssp.) 1200 egyede képviseli. II. FEJLESZTÉSI TERV Az üzleti terv költség szerinti összeállításakor még nem ismertek pontosan a rendelkezésre álló források. Ezért a évre tervezett beruházások, felújítások és fenntartási munkák fontossági sorrendben lettek összeállítva. A rangsorrend felállításával a pénzügyi források ismeretében a felsorolásban szereplő feladatok a gazdasági év során tervezhetővé, ütemezhetővé válnak. A Kht. még meglévő elhasználódott, elavult, korszerűtlen, kifutóinak / disznósor, örvös medve bemutató, stb./ felújítása, balesetveszélyes közlekedő utak, és tönkrement közművei határozzák meg 2008-ban a legfontosabb tennivalókat. A működési engedélyhez kötődő szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, és a tervezettnél lényegesen több forrást igényelnek /karantén, trágya- hulladék-gazdálkodás, vidámparki gépek berendezések üzemeltetési előírásai, szünnap nélküli üzemeltetés stb. / évre tervezett beruházások és jelentősebb fenntartási, karbantartási feladatok: évben beindított áthúzódó beruházások befejezése: - Majomház- Vízilóház külső kifutók végleges kialakítása, közlekedő utak készítése: - Medvekifutó belső burkolása, környezetének parkosítása, külső medence burkolása, festése és villanypásztor felszerelése: , ,-

18 2008. évre tervezhető beruházások felújítások: (Becsült költségek alapján) - Törött gerinc csatornavezeték (Ø 350 mm) 30 méteres szakaszának cseréje: - Régi vízilóház és törpevízilóház átalakítása pingvinkifutóvá (víztechnika, alapozás erősítése, festés, tartástechn. szükséges gépészet, stb.): , ,- - Intézményi közlekedő utak javítása, felújítása, átépítésének I.üteme ,- - Régi majomház teljes belső felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): - - Műhely-ebédlő épülettömb rekonstrukciója, bővítés állatápolói öltözővel. Az üzemviteli terület biztonságos elhatárolása a látogatói területtől. Tervezés, engedélyezési eljárás lebonyolítása, kivitelezés /I.üteme/ , ,- Disznófélék /Susidae/ bemutatóhelyeinek átépítése, átalakítása jogszabályoknak megfelelő állatbemutató helyek létesítésével: Állatkert stadion felőli látogató bejárati rész és pénztárak felújítása ,- Kisragadozóház külső bővítése, felújítása a jogszabályoknak megfelelő főemlős férőhelyek biztosításával, (terv, költségvetés készítés, kivitelezés): ,- MINDÖSSZESEN: ,- 4

19 III. PÉNZÜGYI TERV A Nagyerdei Kultúrpark Kht. mind két szakfeladatának / állat- és növénykerti valamint vidámparki tevékenység / teljesítmény mutatója a látogatók száma. Az elmúlt években elkészült bemutató épületek ugyan jelentősen javították a látogatók komfortérzetét, de alapvetően az intézmény szolgáltatásai és tevékenysége időjárásfüggő. A kedvezőtlen időjárás jelentékeny módon csökkenheti az intézmény látogatottságát. Ezt megnyújtott vidámparki szezonális nyitvatartási napokkal, az 50 éves jubileumi év gazdag programkínálatával, új állatfajok bemutatásával valamint egy új vidámparki gép üzembe helyezésével kívánunk ellensúlyozni. Az intézmény 50 éves évfordulójával összefüggő ünnepi események, programok, kiállítások költségei (kiadvány,plakátok, szóróanyagok, stb. ) az éves üzemeltetési költségeket terhelik. Kérjük a támogató tulajdonost, hogy jóváhagyólag engedélyezze, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Kht. a kapott támogatást a támogatási célra adott témában önrészként felhasználhassa. A 2008-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az Kht. minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és hatékonyabb üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhelyek rekonstrukcióját. nem utolsó sorban az elmúlt években beszűkülő pályázati lehetőségek és források hiányát. 5

20 Nagyerdei Kultúrpark Kht évi pénzügyi terv évi terv várható terv Bevételek Önkormányzati működési támogatás Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó Kultúrpark műk. bev Egyéb bevétel (adomány, 1%, kamat) Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) Ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások ebből közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség * személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulék * Értékcsökkenés egyéb ráfordítások Fejlesztési támogatás Létszám Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása és a tervezett saját bevételeink elérése érdekében az intézményi nyitvatartási napokat 2008-ban: az Állat- és Növénykertnél az év minden napján, a Vidámparknál ~ 217 napban, március 15. október 19. között tervezzük. A Nagyerdei Kultúrpark Kht. Állat- és Növénykertje, mint az ország első vidéken megnyitott intézménye ez évben ünnepli alapításának 50 éves jubileumát. Ennek a jeles eseménynek méltó megünneplése érdekében elkészült a jubileumi év programja. A fentiek alapján remélem és kérem a 2008-as gazdálkodási évben kitűzött céljainkhoz, feladatainkhoz a tulajdonos támogató segítségét. Debrecen, február 4. Nagy Sándor Tibor ügyvezető 6

21 5. számú melléklet A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató

22 Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a évi Üzleti Tervét a az elmúlt években kialakított formában, illetve a DMJV Gazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetések alapján állította össze. A megfogalmazott fő célkitűzéseink és feladataink teljesítéséhez szigorú gazdálkodásra, magas szakmai munkára és az önkormányzat következetes támogatására is szükségünk van. Az Üzleti Terv pénzügyi fejezete egyértelműen bemutatja, hogy a Kht.2008-ban már nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal. I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2008-ban Hasonlóan az előző évhez, 2008-ban a legfőbb törekvésünk, hogy a tulajdonos és legfontosabb üzleti partnerünk támogatásának, illetve megrendelésének folyamatos csökkenése ellenére folyamatosan biztosítani tudjuk a Kht. működését. Kiemelt célkitűzésünk, hogy a évben elkezdett Sportiskolai (SI) szakmai megújulási programunkat folytassuk Ennek a programnak a megvalósításához nélkülözhetetlen az SI-ben edzői munkát végző szakemberek anyagi elismerésének jelentős javítása ben az Önkormányzat vezetése által is elfogadott stratégiai célkitűzésünk: Olyan szakmai munka végzése, amely eredményeként az SI-ben készülő és versenyző sportolók felnőtt korban képesek legyenek hazai és nemzetközi szintű teljesítmények elérésére, elsősorban debreceni színekben jelen anyagi lehetőségek mellett nem, vagy csak nagyon kis hatékonysággal érhetőek el. Debrecen városa a sport szinte minden területén jelentős eredményeket, sikereket ért el az utolsó években. A sikerek, eredmények mögött jelentős Önkormányzati kötelezettségvállalás és pénzügyi támogatás is áll. Egyedül a sportiskolai keretek és szakmai feltételek között történő utánpótlásnevelés pénzügyi támogatása maradt meg a tanácsi rendszer szintjén. Mivel a Kht. a gazdálkodási eredményeinek csaknem 100%-át a Sportiskola működési feltételeinek javítására fordította 2007-ben, nem maradtak további tartalékaink. Az előre lépéshez, fő célkitűzések

Határozati javaslat 6. számú melléklete SPORT DEBRECENI SZOLGÁLTATÓ. Debrecen, 2008. január 14.

Határozati javaslat 6. számú melléklete SPORT DEBRECENI SZOLGÁLTATÓ. Debrecen, 2008. január 14. Határozati javaslat 6. számú melléklete DEBRECENI SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT. Készítette: Kalmár Róbert Debrecen, 2008. január 14. Általános bevezető A Debreceni Sport Szolgáltató Kft. atlétika és triatlon

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710 Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2006 Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllı, Pesti út 124. adószám: 18664940213 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet kiemelkedıen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Debrecen, 2012. 1 Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 1. A Gulyás Pál Diáksport Egyesület 2011. évben központi költségvetési

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 A bajnokság helye és ideje: a) Elődöntők: május 9-10. Keleti csoport: Nyugati csoport: Nyíregyháza Szombathely b) Döntő: szeptember 12-13. Székesfehérvár szeptember

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

Beszámoló a 2012.évi működésről. Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola 2316 Tököl Aradi u. 56. Statisztikai számjel: 18639537 8520 599 13

Beszámoló a 2012.évi működésről. Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola 2316 Tököl Aradi u. 56. Statisztikai számjel: 18639537 8520 599 13 Beszámoló a 2012.évi működésről Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola 2316 Tököl Aradi u. 56. Statisztikai számjel: 18639537 8520 599 13 Statisztikai számjel: 18693537 8520 599 13 Az egyéb szervezet

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

ALPOLGÁRMESTERE. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. / 8 Í2 ) i Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, az egyesülési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2014. évi ÜZLETI TERVE

2014. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2014. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

200.000 Ft feletti TÁMOGATÁSOK 2013.07.01-2013.09.30. Támogatott neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatás helye

200.000 Ft feletti TÁMOGATÁSOK 2013.07.01-2013.09.30. Támogatott neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatás helye 200.000 Ft feletti TÁMOGATÁSOK 2013.07.01-2013.09.30. Támogatott neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatás helye 1 Az 50 évvel ezelőtt megalakult első debreceni rockzenekar Debreceni Ifjúsági Szolgáltató

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése. 2011.év

Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése. 2011.év A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése 2011.év 1 I. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. 2011 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben