A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, január 16., hétfő. 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám"

Átírás

1 A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, január 16., hétfő 1. szám

2 A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, január 16., hétfő 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 23/2011.(XII.27.) ÖR 1/2012.(I.16.) ÖR 105/2011.(XII.22.) KH 106/2011.(XII.22.) KH 107/2011.(XII.22.) KH 108/2011.(XII.22.) KH 109/2011.(XII.22.) KH Oldal A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 2 A évi költségvetéséről szóló a 21/2011.(XII.23.) számú, a 17/2011.(X.24.) számú, a 16/2011.(VII.19.) számú, a 9/2011.(IV.26.) számú rendeletekkel módosított 7/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 3 A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 4 A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 4 A tulajdonában lévő Kaposvár 739 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi engedélyről 4 A megyei-városi könyvtárfenntartó társulási megállapodás felmondására 4 Beszámoló a megyei intézményi vagyonátadásról 6 Mellékletek: 1/2012.(I.16.) ÖR mellékletei 109/2011.(XII.22.) KH mellékletei (Az intézményi érvényes szerződés állományról szóló 6. sz. melléklet a címről tölthető le).

3 2 Somogyi Közlöny 2012/1 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 23/2011.(XII.27.) sz. önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (6) és 18. (1) bek. felhatalmazása alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg. 1. (1) Az SZMSZ 58. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés állandó bizottsága 58. (1) A közgyűlés a következő állandó bizottságot hozza létre az alábbiak szerint: Pénzügyi Bizottság, 13 tagú (7 fő közgyűlési tag, 6 fő nem közgyűlési tag). 2. (1) Az SZMSZ 58. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 58. (3) A bizottság elnöke megyei tanácsnok. 3. (1) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B fejezete az alábbiak szerint módosul: B. A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Átruházott hatásköre: Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést. (Ötv. 92. (6.) bek.) Dönt az Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás, valamint a Munka- és Tűzvédelmi Társulás tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló elfogadásáról. Gyakorolja az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott véleményezési, előzetes hozzájárulási, egyetértési és döntési jogosítványokat (16/2005.(XII.26.) ÖR. 7. (2), (3), (4), (6) bek., 9. (1) bek., 10. (1) (2) bek., 1. (3) bek., 12. ( ) (2) bek. 13., 15. (3) bek.). A közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket. A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Ötv (1) bek. b) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. 2. Saját hatásköre (Ötv.): 2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési ek alakulását, különös tekintettel a saját ekre. 2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), értékeli az azt előidéző okokat. 2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 2.4 Az önkormányzatnál ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 2.6 Javaslatot tesz a közgyűlésnek a közgyűlés elnöke illetményének emelésére (1994. évi LXIV. törvény 3. (4) bek.). 2.7 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi XCVI. törvény 9. (2) bek.). 2.8 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. (3) bek.). 3. Egyéb feladatköre: Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal pénzmaradvány visszaadásáról. Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.

4 3 Somogyi Közlöny 2012/1 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket. Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést alakít ki. 4. E rendelet január 01-jén lép hatályba. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2012. (I.16.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 21/2011. (XII. 23.) sz., 17/2011. (X.24.) sz., a 16/2011. (VII.19.) sz., a 9/2011. (IV.26.) sz. rendeletekkel módosított 7/2011. (II.15.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének b., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 68. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A évi költségvetéséről szóló a 21/2011. (XII. 23.) sz., a 17/2011. (X.24.) sz., a 16/2011. (VII.19.) sz., a 9/2011. (IV.26.) sz. rendeletekkel módosított 7/2011. (II.15.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházzal együtt) Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi ok nélkül) Hiány összegét (költségvetési ek, ok különbözete) A finanszírozási okkal növelt hiány összegét A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt eftban eftban eftban eftban eftban A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú pénzmaradványt A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási t (2011. évi működési célú hitel, kötvény) 0 A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási t (2011. évi fejlesztési célú hitel, kötvény) A felhalmozási célú finanszírozási műveletek ait (2004. évi MFB hitel visszafizetés) ezen belül: - a felhalmozási célú t (finanszírozási célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a felhalmozási célú t (finanszírozási célú pénzügyi ok nélkül) eftban eftban eftban eftban eftban eftban ebből: a beruházások összegét eftban a felújítások összegét eftban a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás eft- (felhalmozási célú ban átadás) összegét a részesedések vásárlását 500 eftban a támogatási felhalmozási célú kölcsönnyújtást eftban a fejlesztési hitelek, kötvény kamatát eftban a fejlesztési célú tartalék összegét eft - ban - a működési célú ek összegét (finanszírozási eftban célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a működési célú ok összegét (finanszírozási eftban célú pénzügyi ok nélkül) ebből: a személyi juttatások öszszegét eftban a munkaadókat terhelő eftban járulékokat a dologi ok összegét eftban az ellátottak pénzbeni juttatásait eftban

5 4 Somogyi Közlöny 2012/1 a támogatásértékű működési ok, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét az általános tartalék összegét a működési célú tartalék összegét - a működési hitel kötvény kamatát - a költségvetési létszámkeretet állapítja meg eftban eftban eftban eftban főben (1) A R 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) a hiány finanszírozása érdekében eft összegű működési célú hitel, kötvény és eft összegű fejlesztési célú hitel, kötvény felvételét hagyja jóvá. Az előző évi kötvénykibocsátásból származó a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségek összegét (tőketörlesztés, kamat) a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg azzal, hogy a gazdálkodási, hitelfelvételi körülményeknek megfelelően szükség szerint módosítja. (2) (3) a R 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.számú melléklete lép, a R 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) a R 9. számú mellékletek helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (5) a R 2/A. számú melléklet helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (6) a R 3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (7) a R 3/A. számú melléklet helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép, 4. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke (2) A R 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (4) az intézmények évi támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 3. oszlopában szereplő részletezés szerint. (3) A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) az általános tartalék összegét eft összegben (2) a céltartalék összegét eft összegben határozza meg. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek,

6 5 Somogyi Közlöny 2012/1 105/2011.(XII.22.) KH II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) sz. ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az idő rövidsége miatt a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X. 29.) sz. ÖR módosítása során eltekint az előterjesztés Jogi és Önkormányzati Bizottság általi véleményezésétől, és a módosító rendeletet előzetes bizottsági vélemény nélkül alkotja meg. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: december /2011.(XII.22.) KH A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) sz. ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról A Somogy Megyei Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelettel módosított 20/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 56. (1) bekezdése és 58. (1) bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságába január 1. naptól kezdődően az alábbi személyeket választja meg: 107/2011.(XII.22.) KH A tulajdonában lévő Kaposvár 739 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi engedélyről A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi a TIOP /2F/ jelű pályázat megvalósítása során lebontott épületek kórházi állományból történő kivezetését. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 108/2011.(XII.22.) KH A megyei-városi könyvtárfenntartó társulási megállapodás felmondására 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a szeptember 29-én aláírt, a Somogy Megyei Közgyűlés által 64/2011.(VI.24.) KH-val, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által a 186/2011.(IX.19.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulásáról szóló társulási megállapodást jelen határozatával felmondja. A felmondás következtében a társulás tagjainak száma egyre csökken, így a és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulása a fent említett társulási megállapodás 10.1.b) pontja alapján megszűnik. Elnök: Dr. Balázs Árpád Felelős: Gelencsér FIDESZ-KDNP Attila, a közgyűlés elnöke Alelnök: Májer István Határidő: azonnal FIDESZ-KDNP Képviselő tagok: Ágoston Gábor 2. A Közgyűlés egyetért FIDESZ-KDNP a határozat 1. sz. mellékletét Bene Sándor képező, a Somogy FIDESZ-KDNP Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei FÜGGETLEN Jogú Városi Önkormányzat Ormai István Ander Balázs Könyvtártársulása JOBBIK megszűnése esetén kötelező elszámolásról szóló MSZP megállapodás tervezetének tar- Feigli Ferenc talmával, és elrendeli annak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának FIDESZ-KDNP egyeztetés és jóvá- Külső tagok: Bertók László Dr. Sárhegyi Judit hagyás céljából történő FIDESZ-KDNP megküldését. Mészáros Miklós FIDESZ-KDNP Kecskés Gábor Felelős: dr. Vörös FIDESZ-KDNP Tamás megyei főjegyző Sárdi Árpád Határidő: azonnal MSZP Kiss Szabolcs SOMOGYÉRT 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Somogy Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Határidő: január 1. Városi Önkormányzat Könyvtártársulása megszűnése esetén kötelező elszámolásról szóló megállapodás aláírására. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

7 6 Somogyi Közlöny 2012/1 1.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S a és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulása megszűnése esetén kötelező elszámolásról mely létrejött egyrészről Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Bankszámlaszáma: Képviseli: Gelencsér Attila, a Közgyűlés elnöke mint Gesztor Önkormányzat, másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: Képviseli: Szita Károly, Polgármester mint Társult Önkormányzat között, a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A közösen fenntartott intézmény működtetéséhez használt vagyon a. A szeptember 29-én aláírt, a Somogy Megyei Közgyűlés által 64/2011.(VI.24.) számú, és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által 186/2011.(IX.29.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulásáról szóló társulási megállapodás 8.1. a) pontja alapján a társult tagok a Társulás fennállásáig kölcsönösen, térítésmentesen a Társulás használatába adták a tulajdonukban lévő mindazon ingatlanokat, ingóságokat amik a közös intézmény működtetéséhez szükséges, így: (tulajdonos) Központi könyvtár épülete: Kaposvár 344/1. hrsz.-ú, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. szám alatti, 3295 m² nagyságú ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (tulajdonos) Fiókkönyvtárak épülete: 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár: Kaposvár 5637/67/A/1 hrsz.-ú, 7400 Kaposvár,48-as Ifjúság útja szám alatti, 169 m2 nagyságú ingatlan Petőfi Emlékkönyvtár: Kaposvár 4773/12/A/2 hrsz.-ú, 7400 Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti, 127 m2 nagyságú ingatlan Ezen ingatlanok tulajdoni viszonyát a társulás létrehozása, így annak megszűnése sem befolyásolja, azok a tulajdonos önkormányzatok vagyonrendeletében szerepelnek. A társulás megszűnésével az ingatlanok vonatkozásában kölcsönösen fennálló térítésmentes használati jog megszűnik. A használatba adott, feladatellátást szolgáló ingóvagyon a Megyei és Városi Könyvtár számviteli nyilvántartásaiban (leltár) szerepel. A Társulás megszűnését követően a használatba adott, feladatellátást szolgáló, Fiókkönyvtárakban található ingóságok visszakerülnek Kaposvár Megyei Jogú Város számviteli nyilvántartásaiba, leltárába. (Ingóságok listája jelen megállapodás mellékletét képezi.) A kölcsönösen fennálló térítésmentes használati jog megszűnik. b. A társulási megállapodás 8.1.d) pontja rendelkezik a társult tagok által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak vagyonszaporulatának (közös vagyon) társult önkormányzatok közötti megosztásáról. A társulás működésének időtartama alatt a társult önkormányzatok a fejlesztéseiket külön-külön saját forrásból valósították meg, így közös megosztást igénylő beruházás, fejlesztés nem történt. A Társulásnak ingatlan vonatkozásában közös vagyona nem keletkezett. Ingóságok vonatkozásában a fiókkönyvtárak használatában lévő, közös tulajdont képező ingóságokról leltárnak megfelelően kimutatás készült. (Ingóságok listája jelen megállapodás 1.sz. mellékletét képezi). A benne szereplő kis értékű és zömében nullára leírt eszközökről a lemond Kaposvár Megyei Jogú Város javára, a fiókkönyvtárak további zavartalan működése érdekében. A központi könyvtárban közös vagyon részét képező ingóság nincs. A közös vagyon ily módon történő megosztása a közfeladatok ellátását nem veszélyezteti. 2. A közösen fenntartott intézmény adós ságállománya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a külön megállapodás alapján december 3.-ig teljes mértékben átutalt eft összegű tagi hozzájárulás fedezetet nyújtott a fiókkönyvtárak évi működési aira, ezért - számlatartozásokkal összefüggően további fizetési kötelezettség a várost nem terheli. A 2011 december 31-i állapot szerint a társulás által fenntartott intézmény szállítókkal, szolgáltatókkal szemben fennálló illetve egyéb tartozásait a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény előírásainak figyelembe vételével kell rendezni. Abban az esetben, ha az állam az intézményi adósságállományt nem vagy csak részben veszi át, a tartozások megosztása vonatkozásában a társulási megállapodás 10. pontjában meghatározott elveket kell figyelembe venni, úgy, hogy a fiókkönyvtárakra eső tartozásállomány rész Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a központi könyvtárra eső rész a ot terheli. 3. A társult önkormányzat Társulással szemben fennálló tartozása A GF/12-2/2011. iktatószámú, május 16-án kelt, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a évi költségvetéseinek közös kérdései tárgyában kötött megállapodás 1. pontja alapján a város e Ft/év támogatást nyújt a

8 7 Somogyi Közlöny 2012/1 közösen fenntartott intézmény működtetéséhez. (kötelező tagi hozzájárulás). A támogatást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a megállapodás szerinti határidőig (2011. december 3.) 1/12-ed részletekben teljes egészében átutalta a Megyei és Városi Könyvtár költségvetési számlájára, így év vonatkozásában további tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége nincs. 4. A közösen fenntartott intézmény további működtetésével, és alkalmazottaival kapcsolatos kérdések Társult Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amenynyiben szándékában áll, hogy a nyilvános könyvtári ellátást a továbbiakban is valamely Központi Könyvtárral történő együttműködési formában kívánja ellátni, - akár feladat ellátási megállapodás keretében januárjában egyeztetéseket szükséges kezdeményeznie a Somogy Megyei Kormányhivatallal és a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtal. Fenti egyeztetések lefolytatásáig a fiókkönyvtárakban foglalkoztatott dolgozók további foglalkoztatása, valamint a fiókkönyvtárak működtetésével összefüggő költségek viselése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik. 109/2011.(XII.22.) KH Beszámoló a megyei intézményi vagyonátadásról A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a közgyűlés elnökét az átadás érdekében szükséges, a megállapodásban foglalt intézkedések megtételére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal Alakszerű határozat meghozatala nélkül: A közgyűlés - a megyei önkormányzat által felvett hitel felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvény rendelkezései irányadók. 6. A megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a közgyűlések nevében eljáró képvis e- lők, mint az önkormányzati akarattal teljességében megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá. 7. E megállapodást a Somogy Megyei Közgyűlés a 108/2011.(XII.22.) sz. határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a /2011.(.) sz. határozatával hagyta jóvá. Kaposvár, Szita Károly Gelencsér Attila Kaposvár Megyei Jogú Somogy Megyei Közgyűlés Város elnöke polgármestere Ellenjegyzem: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

9 8 Somogyi Közlöny 2012/1 Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság Interneten közzétéve a portálon

10 9 Somogyi Közlöny 2012/1 1/A.sz. Melléklet a 2011.évi tervezett müködési célu eiről és airól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors zám I. BEVÉTELEK A. Működési ek: Megnevezés Módosított előirányzat a 21 /2011 (XII.23.) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat az 1/2012.(I.16.) sz. rendelet módosítását követően 1. Intézmények működési ei (ebből intézményi befizetés eft) Önkormányzat működési ei - önkormányzat kamatei önkormányzati hivatal működési ei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési ei össz: Önkormányzat sajátos működési ei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (140Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ( Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési ei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (510Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatások ÖNHIKI támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Támogatások összesen: D. Támogatásértékű ek 1. Támogatásértékű működési - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett ei Intézmények átvett ei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez Somogy TV-től támogatás visszatérülése VÁK-tól támogatás visszatérülése Területi Cigány és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok átvett támogatása Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Támogatásértékű működési ek összesen: Költségvetési ek összesen: F. Finanszirozási célu pénzügyi (hitel,kötvény)

11 10 Somogyi Közlöny 2012/1 Finanszirozási ek összesen: E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési ok Az önállóan müködő és gazdálkodó, valamint az önkormányzati hivatalhoz 1. tartozó önállóan müködő intézmények működési ai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési ai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési ai Közgyűlés működési ai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok a TIOP / projekt működési ai TÁMOP projekt működési ai TIOP projekt működési ai TIOP / projekt működési ai TÁMOP projekt működési ai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési ai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési ok, államháztartáson kivűli működési célú átadások közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére TÁMOP projekt működési célú átadása Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások Kötvények kamata Műkődési ok összesen: D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Intézményi többletekre,reorganizáció aira bérkompenzációból tartalékba helyezett összeg Létszámleépitések végkielégitésére Költségvetési ok összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 11 Somogyi Közlöny 2012/1 1/B.sz. Melléklet a 2011.évi tervezett fejlesztési célu eiről és airól /kórházzal együtt/ ezer Ft Megnevezés Sors zám I. BEVÉTELEK C. Felhalmozási és tőke jellegű ek Módosított előirányzat a 21 /2011 (XII.23.) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat az 1/2012.(I.16.) sz. rendelet módosítását követően 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 2. (szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű ek összesen: D. Támogatásértékű ek 2. Támogatásértékű felhalmozási -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett e Pályázati és átvett támogatások Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól szociális foglalkoztatóhoz eszközbeszerzésekre Támogatásértékű felhalmozási összesen: Támogatásértékű ek összesen: Költségvetési ek összesen: E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) F. Finanszirozási célu pénzügyi (hite,kötvény) Finanszirozási ek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK B. Fejlesztési ok 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézmények fejlesztési ai Intézményi beruházások Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztéseihez saját forrás Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre TIOP / projekt fejlesztési ai TIOP / projekt fejlesztési ai TÁMOP projekt fejlesztési ai Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felujítások Intézmények felújítási ai Megyeháza felújitására Támogatásértékű fejlesztési ok, államházartáson belűli 3. felhalmozási célú átadások Fonyód városnak megyei intézmények fűtési rekontrukciójára Kistelepülési pályázati önerő alap Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési ok összesen:

13 12 Somogyi Közlöny 2012/1 C. Részesedések vásárlása D. Fejlesztési célu kamatok összesen Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata E. Támogatási felhalmozási célú kölcsön nyújtása áh.kivűlre Pénzforgalmi ok összesen: F. Tartalékok Céltartalék Intézményi beruházásokra,felújitásokra 0 0 -Évközi beruházásokra, felujításokra Szakmai informatikai fejlesztésekre Költségvetési ok összesen: G. Finanszirozási célu pénzügyi ok (adósságszolgálat) 2004.évi MFB hitel törlesztése Finanszirozási célu pénzügyi ok összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 13 Somogyi Közlöny 2012/1 2.sz. Melléklet a intézményeinek évi eiről és airól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ összesen Személyi juttatás 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat i Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem SM. Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád

15 14 Somogyi Közlöny 2012/1 megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ összesen Személyi juttatás 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár )Szociális ellátás Összesen: Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm. Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődési intézmények

16 15 Somogyi Közlöny 2012/1 megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ összesen Személyi juttatás 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Sm.Önkormányzati Hivatal össz: ) Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár Összesen: ) Sm.Gyermektábor Fonyód Összesen: MINDÖSSZESEN:

17 16 Somogyi Közlöny 2012/1 Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Működési célú átadás államháztartáson kívűlre Dolgozói létszám (fő) 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat i Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem SM. Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár előirányzat előirányzat előirányzat Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád

18 17 Somogyi Közlöny 2012/1 Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Működési célú átadás államháztartáson kívűlre Dolgozói létszám (fő) 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár )Szociális ellátás Összesen: Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm. Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődési intézmények

19 18 Somogyi Közlöny 2012/1 Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Működési célú átadás államháztartáson kívűlre Dolgozói létszám (fő) 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Sm.Önkormányzati Hivatal össz: ) Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár Összesen: ) Sm.Gyermektábor Fonyód Összesen: MINDÖSSZESEN:

20 19 Somogyi Közlöny 2012/1 3.sz.melléklete a közgyülés önként vállalt feladatairól (ezer Ft) Megnevezés Módosított előirányzat a 21/2011 (XII.23) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat az 1/2012.(I.16.) sz. rendelet módosítását követően Kulturális feladatok, képzőművészet támogatása Költészet napi versmondóverseny B.szárszó Megyei művészeti dijakra Somogyi Fotóklub támogatására Hagyományőrző egyesületek támogatására /Megyei Népművészeti Egyesület,Honismereti Szövetség, Kapos- Art,Néptánc Szövetség/ Képzőmüvészek és képzőművészeti mühelyek támogatása Somogyi Népművészet támogatására Somogy Táncegyüttes támogatására Kiemelkedő megyei intézményi programokra Összesen Sportfeladatok Sportcélu tevékenység és sportrendezvények támogatására Hónap Sportolója rendszer működtetése Sportmúzeum Alapitvány támogatására Somogy Megye Sportjáért Közalapítvány támogatására Somogy legjobb felnőtt, utánpótlás és diáksportolója cím Szövetségi sportvezetők munkájának elismerésére Rókaűzők országos egyetemi váltófutó versenyére I-II. kcs. Diákolimpia Országos döntő megrendezésére Összesen Idegenforgalmi, turisztikai feladatok Vásárdijakra, vásárokon való részvételre Falunapi rendezvényekre Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület támogatására Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség támogatására Idegenforgalmi, turisztikai rendezvényekre (Asztali Örömök) Somogy megyét bemutató megyei programokra Amatőr borászok versenyére "Örökségünk Somogyország Kincse" díjra Összesen Ifjúsági feladatok, diákklubok, baráti körök támogatása Somogyiak Baráti Körének programjaira

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. október 12., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 56/2010.(IX.17.) KH. A megyei aljegyző végleges áthelyezése... 1059 60/2010.(IX.17.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. március 16., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. március 16., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Vas Megyei Önkormányzat Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. Képviseli: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke Törzsszáma:

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22.

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH.

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Tolna Megyei Önkormányzat 22/2009. (XII. 11.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben