A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, január 16., hétfő. 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám"

Átírás

1 A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, január 16., hétfő 1. szám

2 A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, január 16., hétfő 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 23/2011.(XII.27.) ÖR 1/2012.(I.16.) ÖR 105/2011.(XII.22.) KH 106/2011.(XII.22.) KH 107/2011.(XII.22.) KH 108/2011.(XII.22.) KH 109/2011.(XII.22.) KH Oldal A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 2 A évi költségvetéséről szóló a 21/2011.(XII.23.) számú, a 17/2011.(X.24.) számú, a 16/2011.(VII.19.) számú, a 9/2011.(IV.26.) számú rendeletekkel módosított 7/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 3 A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 4 A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 4 A tulajdonában lévő Kaposvár 739 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi engedélyről 4 A megyei-városi könyvtárfenntartó társulási megállapodás felmondására 4 Beszámoló a megyei intézményi vagyonátadásról 6 Mellékletek: 1/2012.(I.16.) ÖR mellékletei 109/2011.(XII.22.) KH mellékletei (Az intézményi érvényes szerződés állományról szóló 6. sz. melléklet a címről tölthető le).

3 2 Somogyi Közlöny 2012/1 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 23/2011.(XII.27.) sz. önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (6) és 18. (1) bek. felhatalmazása alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg. 1. (1) Az SZMSZ 58. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés állandó bizottsága 58. (1) A közgyűlés a következő állandó bizottságot hozza létre az alábbiak szerint: Pénzügyi Bizottság, 13 tagú (7 fő közgyűlési tag, 6 fő nem közgyűlési tag). 2. (1) Az SZMSZ 58. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 58. (3) A bizottság elnöke megyei tanácsnok. 3. (1) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B fejezete az alábbiak szerint módosul: B. A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Átruházott hatásköre: Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést. (Ötv. 92. (6.) bek.) Dönt az Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás, valamint a Munka- és Tűzvédelmi Társulás tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló elfogadásáról. Gyakorolja az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott véleményezési, előzetes hozzájárulási, egyetértési és döntési jogosítványokat (16/2005.(XII.26.) ÖR. 7. (2), (3), (4), (6) bek., 9. (1) bek., 10. (1) (2) bek., 1. (3) bek., 12. ( ) (2) bek. 13., 15. (3) bek.). A közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket. A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Ötv (1) bek. b) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. 2. Saját hatásköre (Ötv.): 2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési ek alakulását, különös tekintettel a saját ekre. 2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), értékeli az azt előidéző okokat. 2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 2.4 Az önkormányzatnál ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 2.6 Javaslatot tesz a közgyűlésnek a közgyűlés elnöke illetményének emelésére (1994. évi LXIV. törvény 3. (4) bek.). 2.7 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi XCVI. törvény 9. (2) bek.). 2.8 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. (3) bek.). 3. Egyéb feladatköre: Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal pénzmaradvány visszaadásáról. Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.

4 3 Somogyi Közlöny 2012/1 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket. Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést alakít ki. 4. E rendelet január 01-jén lép hatályba. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2012. (I.16.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 21/2011. (XII. 23.) sz., 17/2011. (X.24.) sz., a 16/2011. (VII.19.) sz., a 9/2011. (IV.26.) sz. rendeletekkel módosított 7/2011. (II.15.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének b., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 68. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A évi költségvetéséről szóló a 21/2011. (XII. 23.) sz., a 17/2011. (X.24.) sz., a 16/2011. (VII.19.) sz., a 9/2011. (IV.26.) sz. rendeletekkel módosított 7/2011. (II.15.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházzal együtt) Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi ok nélkül) Hiány összegét (költségvetési ek, ok különbözete) A finanszírozási okkal növelt hiány összegét A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt eftban eftban eftban eftban eftban A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú pénzmaradványt A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási t (2011. évi működési célú hitel, kötvény) 0 A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási t (2011. évi fejlesztési célú hitel, kötvény) A felhalmozási célú finanszírozási műveletek ait (2004. évi MFB hitel visszafizetés) ezen belül: - a felhalmozási célú t (finanszírozási célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a felhalmozási célú t (finanszírozási célú pénzügyi ok nélkül) eftban eftban eftban eftban eftban eftban ebből: a beruházások összegét eftban a felújítások összegét eftban a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás eft- (felhalmozási célú ban átadás) összegét a részesedések vásárlását 500 eftban a támogatási felhalmozási célú kölcsönnyújtást eftban a fejlesztési hitelek, kötvény kamatát eftban a fejlesztési célú tartalék összegét eft - ban - a működési célú ek összegét (finanszírozási eftban célú pénzügyi ek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a működési célú ok összegét (finanszírozási eftban célú pénzügyi ok nélkül) ebből: a személyi juttatások öszszegét eftban a munkaadókat terhelő eftban járulékokat a dologi ok összegét eftban az ellátottak pénzbeni juttatásait eftban

5 4 Somogyi Közlöny 2012/1 a támogatásértékű működési ok, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét az általános tartalék összegét a működési célú tartalék összegét - a működési hitel kötvény kamatát - a költségvetési létszámkeretet állapítja meg eftban eftban eftban eftban főben (1) A R 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) a hiány finanszírozása érdekében eft összegű működési célú hitel, kötvény és eft összegű fejlesztési célú hitel, kötvény felvételét hagyja jóvá. Az előző évi kötvénykibocsátásból származó a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségek összegét (tőketörlesztés, kamat) a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg azzal, hogy a gazdálkodási, hitelfelvételi körülményeknek megfelelően szükség szerint módosítja. (2) (3) a R 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.számú melléklete lép, a R 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) a R 9. számú mellékletek helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (5) a R 2/A. számú melléklet helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (6) a R 3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (7) a R 3/A. számú melléklet helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép, 4. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke (2) A R 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (4) az intézmények évi támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 3. oszlopában szereplő részletezés szerint. (3) A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) az általános tartalék összegét eft összegben (2) a céltartalék összegét eft összegben határozza meg. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek,

6 5 Somogyi Közlöny 2012/1 105/2011.(XII.22.) KH II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) sz. ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az idő rövidsége miatt a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X. 29.) sz. ÖR módosítása során eltekint az előterjesztés Jogi és Önkormányzati Bizottság általi véleményezésétől, és a módosító rendeletet előzetes bizottsági vélemény nélkül alkotja meg. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: december /2011.(XII.22.) KH A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) sz. ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról A Somogy Megyei Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelettel módosított 20/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 56. (1) bekezdése és 58. (1) bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságába január 1. naptól kezdődően az alábbi személyeket választja meg: 107/2011.(XII.22.) KH A tulajdonában lévő Kaposvár 739 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi engedélyről A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi a TIOP /2F/ jelű pályázat megvalósítása során lebontott épületek kórházi állományból történő kivezetését. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 108/2011.(XII.22.) KH A megyei-városi könyvtárfenntartó társulási megállapodás felmondására 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a szeptember 29-én aláírt, a Somogy Megyei Közgyűlés által 64/2011.(VI.24.) KH-val, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által a 186/2011.(IX.19.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulásáról szóló társulási megállapodást jelen határozatával felmondja. A felmondás következtében a társulás tagjainak száma egyre csökken, így a és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulása a fent említett társulási megállapodás 10.1.b) pontja alapján megszűnik. Elnök: Dr. Balázs Árpád Felelős: Gelencsér FIDESZ-KDNP Attila, a közgyűlés elnöke Alelnök: Májer István Határidő: azonnal FIDESZ-KDNP Képviselő tagok: Ágoston Gábor 2. A Közgyűlés egyetért FIDESZ-KDNP a határozat 1. sz. mellékletét Bene Sándor képező, a Somogy FIDESZ-KDNP Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei FÜGGETLEN Jogú Városi Önkormányzat Ormai István Ander Balázs Könyvtártársulása JOBBIK megszűnése esetén kötelező elszámolásról szóló MSZP megállapodás tervezetének tar- Feigli Ferenc talmával, és elrendeli annak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának FIDESZ-KDNP egyeztetés és jóvá- Külső tagok: Bertók László Dr. Sárhegyi Judit hagyás céljából történő FIDESZ-KDNP megküldését. Mészáros Miklós FIDESZ-KDNP Kecskés Gábor Felelős: dr. Vörös FIDESZ-KDNP Tamás megyei főjegyző Sárdi Árpád Határidő: azonnal MSZP Kiss Szabolcs SOMOGYÉRT 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Somogy Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Határidő: január 1. Városi Önkormányzat Könyvtártársulása megszűnése esetén kötelező elszámolásról szóló megállapodás aláírására. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

7 6 Somogyi Közlöny 2012/1 1.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S a és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulása megszűnése esetén kötelező elszámolásról mely létrejött egyrészről Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Bankszámlaszáma: Képviseli: Gelencsér Attila, a Közgyűlés elnöke mint Gesztor Önkormányzat, másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Adószáma: Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: Képviseli: Szita Károly, Polgármester mint Társult Önkormányzat között, a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A közösen fenntartott intézmény működtetéséhez használt vagyon a. A szeptember 29-én aláírt, a Somogy Megyei Közgyűlés által 64/2011.(VI.24.) számú, és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által 186/2011.(IX.29.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Könyvtártársulásáról szóló társulási megállapodás 8.1. a) pontja alapján a társult tagok a Társulás fennállásáig kölcsönösen, térítésmentesen a Társulás használatába adták a tulajdonukban lévő mindazon ingatlanokat, ingóságokat amik a közös intézmény működtetéséhez szükséges, így: (tulajdonos) Központi könyvtár épülete: Kaposvár 344/1. hrsz.-ú, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. szám alatti, 3295 m² nagyságú ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (tulajdonos) Fiókkönyvtárak épülete: 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár: Kaposvár 5637/67/A/1 hrsz.-ú, 7400 Kaposvár,48-as Ifjúság útja szám alatti, 169 m2 nagyságú ingatlan Petőfi Emlékkönyvtár: Kaposvár 4773/12/A/2 hrsz.-ú, 7400 Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti, 127 m2 nagyságú ingatlan Ezen ingatlanok tulajdoni viszonyát a társulás létrehozása, így annak megszűnése sem befolyásolja, azok a tulajdonos önkormányzatok vagyonrendeletében szerepelnek. A társulás megszűnésével az ingatlanok vonatkozásában kölcsönösen fennálló térítésmentes használati jog megszűnik. A használatba adott, feladatellátást szolgáló ingóvagyon a Megyei és Városi Könyvtár számviteli nyilvántartásaiban (leltár) szerepel. A Társulás megszűnését követően a használatba adott, feladatellátást szolgáló, Fiókkönyvtárakban található ingóságok visszakerülnek Kaposvár Megyei Jogú Város számviteli nyilvántartásaiba, leltárába. (Ingóságok listája jelen megállapodás mellékletét képezi.) A kölcsönösen fennálló térítésmentes használati jog megszűnik. b. A társulási megállapodás 8.1.d) pontja rendelkezik a társult tagok által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak vagyonszaporulatának (közös vagyon) társult önkormányzatok közötti megosztásáról. A társulás működésének időtartama alatt a társult önkormányzatok a fejlesztéseiket külön-külön saját forrásból valósították meg, így közös megosztást igénylő beruházás, fejlesztés nem történt. A Társulásnak ingatlan vonatkozásában közös vagyona nem keletkezett. Ingóságok vonatkozásában a fiókkönyvtárak használatában lévő, közös tulajdont képező ingóságokról leltárnak megfelelően kimutatás készült. (Ingóságok listája jelen megállapodás 1.sz. mellékletét képezi). A benne szereplő kis értékű és zömében nullára leírt eszközökről a lemond Kaposvár Megyei Jogú Város javára, a fiókkönyvtárak további zavartalan működése érdekében. A központi könyvtárban közös vagyon részét képező ingóság nincs. A közös vagyon ily módon történő megosztása a közfeladatok ellátását nem veszélyezteti. 2. A közösen fenntartott intézmény adós ságállománya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a külön megállapodás alapján december 3.-ig teljes mértékben átutalt eft összegű tagi hozzájárulás fedezetet nyújtott a fiókkönyvtárak évi működési aira, ezért - számlatartozásokkal összefüggően további fizetési kötelezettség a várost nem terheli. A 2011 december 31-i állapot szerint a társulás által fenntartott intézmény szállítókkal, szolgáltatókkal szemben fennálló illetve egyéb tartozásait a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény előírásainak figyelembe vételével kell rendezni. Abban az esetben, ha az állam az intézményi adósságállományt nem vagy csak részben veszi át, a tartozások megosztása vonatkozásában a társulási megállapodás 10. pontjában meghatározott elveket kell figyelembe venni, úgy, hogy a fiókkönyvtárakra eső tartozásállomány rész Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a központi könyvtárra eső rész a ot terheli. 3. A társult önkormányzat Társulással szemben fennálló tartozása A GF/12-2/2011. iktatószámú, május 16-án kelt, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a évi költségvetéseinek közös kérdései tárgyában kötött megállapodás 1. pontja alapján a város e Ft/év támogatást nyújt a

8 7 Somogyi Közlöny 2012/1 közösen fenntartott intézmény működtetéséhez. (kötelező tagi hozzájárulás). A támogatást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a megállapodás szerinti határidőig (2011. december 3.) 1/12-ed részletekben teljes egészében átutalta a Megyei és Városi Könyvtár költségvetési számlájára, így év vonatkozásában további tagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége nincs. 4. A közösen fenntartott intézmény további működtetésével, és alkalmazottaival kapcsolatos kérdések Társult Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amenynyiben szándékában áll, hogy a nyilvános könyvtári ellátást a továbbiakban is valamely Központi Könyvtárral történő együttműködési formában kívánja ellátni, - akár feladat ellátási megállapodás keretében januárjában egyeztetéseket szükséges kezdeményeznie a Somogy Megyei Kormányhivatallal és a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtal. Fenti egyeztetések lefolytatásáig a fiókkönyvtárakban foglalkoztatott dolgozók további foglalkoztatása, valamint a fiókkönyvtárak működtetésével összefüggő költségek viselése Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik. 109/2011.(XII.22.) KH Beszámoló a megyei intézményi vagyonátadásról A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a közgyűlés elnökét az átadás érdekében szükséges, a megállapodásban foglalt intézkedések megtételére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal Alakszerű határozat meghozatala nélkül: A közgyűlés - a megyei önkormányzat által felvett hitel felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvény rendelkezései irányadók. 6. A megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a közgyűlések nevében eljáró képvis e- lők, mint az önkormányzati akarattal teljességében megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá. 7. E megállapodást a Somogy Megyei Közgyűlés a 108/2011.(XII.22.) sz. határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a /2011.(.) sz. határozatával hagyta jóvá. Kaposvár, Szita Károly Gelencsér Attila Kaposvár Megyei Jogú Somogy Megyei Közgyűlés Város elnöke polgármestere Ellenjegyzem: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

9 8 Somogyi Közlöny 2012/1 Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság Interneten közzétéve a portálon

10 9 Somogyi Közlöny 2012/1 1/A.sz. Melléklet a 2011.évi tervezett müködési célu eiről és airól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors zám I. BEVÉTELEK A. Működési ek: Megnevezés Módosított előirányzat a 21 /2011 (XII.23.) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat az 1/2012.(I.16.) sz. rendelet módosítását követően 1. Intézmények működési ei (ebből intézményi befizetés eft) Önkormányzat működési ei - önkormányzat kamatei önkormányzati hivatal működési ei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési ei össz: Önkormányzat sajátos működési ei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (140Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ( Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési ei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (510Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatások ÖNHIKI támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Támogatások összesen: D. Támogatásértékű ek 1. Támogatásértékű működési - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett ei Intézmények átvett ei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez Somogy TV-től támogatás visszatérülése VÁK-tól támogatás visszatérülése Területi Cigány és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok átvett támogatása Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Támogatásértékű működési ek összesen: Költségvetési ek összesen: F. Finanszirozási célu pénzügyi (hitel,kötvény)

11 10 Somogyi Közlöny 2012/1 Finanszirozási ek összesen: E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési ok Az önállóan müködő és gazdálkodó, valamint az önkormányzati hivatalhoz 1. tartozó önállóan müködő intézmények működési ai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési ai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési ai Közgyűlés működési ai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok a TIOP / projekt működési ai TÁMOP projekt működési ai TIOP projekt működési ai TIOP / projekt működési ai TÁMOP projekt működési ai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési ai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési ok, államháztartáson kivűli működési célú átadások közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére TÁMOP projekt működési célú átadása Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások Kötvények kamata Műkődési ok összesen: D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Intézményi többletekre,reorganizáció aira bérkompenzációból tartalékba helyezett összeg Létszámleépitések végkielégitésére Költségvetési ok összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 11 Somogyi Közlöny 2012/1 1/B.sz. Melléklet a 2011.évi tervezett fejlesztési célu eiről és airól /kórházzal együtt/ ezer Ft Megnevezés Sors zám I. BEVÉTELEK C. Felhalmozási és tőke jellegű ek Módosított előirányzat a 21 /2011 (XII.23.) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat az 1/2012.(I.16.) sz. rendelet módosítását követően 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 2. (szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű ek összesen: D. Támogatásértékű ek 2. Támogatásértékű felhalmozási -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett e Pályázati és átvett támogatások Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól szociális foglalkoztatóhoz eszközbeszerzésekre Támogatásértékű felhalmozási összesen: Támogatásértékű ek összesen: Költségvetési ek összesen: E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) F. Finanszirozási célu pénzügyi (hite,kötvény) Finanszirozási ek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK B. Fejlesztési ok 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézmények fejlesztési ai Intézményi beruházások Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztéseihez saját forrás Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre TIOP / projekt fejlesztési ai TIOP / projekt fejlesztési ai TÁMOP projekt fejlesztési ai Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felujítások Intézmények felújítási ai Megyeháza felújitására Támogatásértékű fejlesztési ok, államházartáson belűli 3. felhalmozási célú átadások Fonyód városnak megyei intézmények fűtési rekontrukciójára Kistelepülési pályázati önerő alap Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési ok összesen:

13 12 Somogyi Közlöny 2012/1 C. Részesedések vásárlása D. Fejlesztési célu kamatok összesen Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata E. Támogatási felhalmozási célú kölcsön nyújtása áh.kivűlre Pénzforgalmi ok összesen: F. Tartalékok Céltartalék Intézményi beruházásokra,felújitásokra 0 0 -Évközi beruházásokra, felujításokra Szakmai informatikai fejlesztésekre Költségvetési ok összesen: G. Finanszirozási célu pénzügyi ok (adósságszolgálat) 2004.évi MFB hitel törlesztése Finanszirozási célu pénzügyi ok összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 13 Somogyi Közlöny 2012/1 2.sz. Melléklet a intézményeinek évi eiről és airól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ összesen Személyi juttatás 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖRt követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 21/2011 (XII.23) ÖR-t követően Módosított 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat i Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem SM. Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád