Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató rész

10 1. Általános rész A társaság kiemelt adatai: Vezeto tisztségviselok: FÉBERT Richárd vezérigazgató (6726 Szeged, Pinty u. 14/a) Díjazása: Ft/hó NEMES Attila gazdasági igazgató (1131 Budapest, Váltó u. 69.) Díjazása: Ft/hó Társaság székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A Társaság telephelyei: 1031 Budapest, Amfiteátrum u Budapest, Vizimolnár u Budapest, Agyagfejto u Budapest, Victor Hugo u Budapest, Váci út 168/F 1163 Budapest, Margit u. 80. Társaság fióktelepei: 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u Kocsér, Szent István tér Debrecen, Simonffy u Nyárlorinc, Dózsa György u Tiszakécske, Béke tér Tiszakécske, Béke utca Lakitelek, Széchenyi körút 48/A 6066 Tiszaalpár, Béke u Szabadszállás, Kossuth Lajos u Kecel, Szabadság tér Solt, Törley Bálint u Kiskunhalas, Bocskai u Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 18/A 6421 Kisszállás, Felszabadulás u Tompa, Kossuth Lajos u Kelebia, Ady Endre u Baja, Szarvas Gábor u Szeged, Bajza u Szeged, Tisza L. krt Szeged, Kossuth Lajos sgr Szeged, Pinty u 14/a.

11 Fo tevékenységi köre: 6420 Távközlés További tevékenységi körök: 7220 Szoftverkészítés 7230 Adatfeldolgozás 7240 Adatbanki tevékenység 7260 Egyéb számítástechnikai tevékenység 7484 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tev.-et segíto szolg. A számviteli politika rövid, tömör ismertetése: - Az eredmény-kimutatás megválasztása: Összköltség-eljárású A eredmény-kimutatás - A mérleg fordulónapja: Tárgyév december A mérlegkészítés határideje: Tárgyévet követo év április Beszámoló formája: Éves beszámoló A költségeket elofordulásukkor az 5-ös számlaosztályban gyujti költség-nemenként. A ráfordításokat pedig a 8-as számlaosztályban. A saját vállalkozásban végzett beruházást a tényleges anyag, bér és járulékai és alvállalkozói számlák szerint helyezi a tárgyi eszköz számlára (125 számla) a 581 számlával szemben. Az értékcsökkenés elszámolása: a) kis-értéku tárgyi eszközöket ( Ft alatti) egy összegben b) a Ft feletti egyedi értéku eszközöket az adótörvényben megengedett kulcsok szerint amortizálja 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság elo-társaságként muködött október 9-tol október 19-ig, tól bejegyzett társaságként végzi tevékenységét. ESZKÖZÖK: Befektetett eszközök bemutatása: A befektetett eszközök nyilvántartási értéke én Ebbol én az Immateriális javak nyilvántartási értéke Ft Ft Tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Ft A tárgyévi bruttó értékben, értékcsökkenésben és a nettó értékben történt változásokat az 1. számú melléklet tartalmazza tételesen és összesítve.

12 A befejezetlen beruházások értéke Összesíto a hálózatok aktiválásához a 2. számú melléklet szerint Ft Anyagok: A társaság a fel nem használt vásárolt anyagokat raktári készleten tartja, melynek analitika szerinti nyilvántartási értéke Ft A raktári készleten lévo anyagok beszerzési értéke Ft, mivel nem kompatíbilis a hálózatokba újonnan beépített rendszerrel, ezért 50%-os értéken tartjuk nyilván a korábbi évben elszámolt értékvesztés alapján. Szándékunk szerint értékesítésre kerülnek az alacsonyabb nyilvántartási áron. Az anyagok tételes leltárát a 3. számú melléklet tartalmazza. Adott elolegek: Beruházásra adott elolegek: Tárgyi eszköz beszerzésre adott elolegek: Befejezetlen beruházásra adott eloleg: Adott óvadék, foglaló, kauciók: Szállítóknak adott elolegek: Óvadék összesen: Adott foglaló összesen: Adott kaució összesen: Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Követelések: Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból Analitikus részletezés a melléklet szerint. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök: Egyéb követelések: Ft 22, Ft Ft Saját részvények db saját törzsrészvény tozsdén kívüli kereskedés keretében, december 29. napján, 237 Ft/ db árfolyamon értékesítésre került. A tranzakciót követoen így a Társaság tulajdonában saját részvény nem maradt. Az értékesítésbol származó árfolyam nyereség kimutatása az eredmény elszámolásban szerepel. Pénzügyi eszközök: Bankszámla egyenlegek összesen: Ft A Házipénztárak: Ft Bevételek aktív idobeli elhatárolása évben fizetett gazdasági évet érinto bevételek Ft Költségek aktív idobeli elhatárolása évben fizetett gazdasági évet érinto költségek Ft

14 FORRÁSOK: Jegyzet toke: A társaság jegyzett tokéje Toketartaléka: Összesen: Ft Ft Ft Eredménytartalék: Elozo évek halmozott eredménytartaléka: Ft Tárgyév eredménye: Mérleg szerinti eredmény Ft Ft Jegyzett, de be nem fizetett toke: A társaság saját tokéje december 31-én: 0 Ft Ft Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek: Ebbol szállítói kötelezettség rövid lejáratú kölcsönök rövid lejáratú hitelek Ft Ft Ft Ft egyéb kötelezettségek Ft Hosszú lejáratú kötelezettség: Ft A hitel és lízingkötelezettségek törlesztési ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza..

15 Passzív idobeli elhatárolás: 482. Költségek passzív idobeli elhatárolása évben számlázott gazdasági évet terhelo költségek Beruházás: Áramszolgáltatás: Rezsiköltség: Bérleti díj: Vezetékes telefon: Mobiltelefon költség: Egyé b távközlési szolgáltatás: Könyvelési díj: Musorszolgáltatás: IP használat: Képviseleti díj, forgalmi jutalék: Irodaüzemeltetés költsége: Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Összesen: Ft Mindösszesen: Ft A mérleg foösszeg 2005-ben 2006-ban Eszközök, Források e Ft e Ft

16 3. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések az elozo gazd.i évvel összehasonlítva: Az árbevétel alakulása: Index Belföldi értékesítés árbevétele: e Ft e Ft Kamatjellegu bevételek: e Ft e Ft Árfolyamnyereség: 729 e Ft e Ft Egyéb pénzügyi bevétel: 0 e Ft e Ft 0,0 Egyéb bevétel: e Ft 174 e Ft 0,1 Rendkívüli bevétel: 0 e Ft e Ft 0,0 Összesen: e Ft e Ft Saját eloáll. eszközök aktivált értéke: e Ft e Ft Mindösszesen: e Ft e Ft Költségek alakulása: Index Igénybevett anyagjellegu költségek: e Ft e Ft ELÁBÉ: 0 e Ft 0 e Ft 0,0 Igénybevett anyagjellegu szolgáltatás: e Ft e Ft Egyéb szolgáltatások: e Ft e Ft 12.6 Eladott szolgáltatások értéke: e Ft e Ft Bérköltség: e Ft e Ft Személyi jellegu egyéb kifizetések: e Ft e Ft 89.2 Nyugdíj- és egészségbizt. költség: e Ft e Ft Egészségügyi hozzájárulás: e Ft e Ft 73.2 Munkaadói járulék: e Ft e Ft Szakképzési hozzájárulás: e Ft e Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 331 e Ft 460 e Ft Terv szerinti écs leírás költsége: e Ft e Ft Használatbavételkor elszámolt écs: e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft Ráfordítások: Index Értékesített TE nyilv.tart. értéke: e Ft 230 e Ft 0,1 Terven felüli értékcsökkenés: 0 e Ft 0 e Ft 0,0 Innovációs járulék: e Ft 329 e Ft 19,9 Kulturális járulék: e Ft 0 e Ft 0,0 Önkormányzatokkal elszámolt adók: e Ft e Ft Különféle egyéb ráfordítások: e Ft e Ft 198,4 Készletek értékelésébol származó ráf e Ft 0 e Ft 0,0 Késedelmi kamat, pótlékok: e Ft e Ft Árfolyamveszteség: e Ft e Ft Adóalapba nem számítható egyéb ráf. 33 e Ft e Ft 13166,7 Pénzügyi muveletek ráfordítása: e Ft e Ft Rendkívüli ráfordítás e Ft e Ft 16.3 Összesen: e Ft e Ft 33.8 Eredmény: e Ft e Ft 50.6

17 4. Tájékoztató rész Létszám és bérköltség alakulása: A 2001-es gazdasági évtol a feladatoknak megfeleloen folyamatos létszámbovítés mutatható ki ban a Szeged és környéke hálózatok üzemeltetését visszavontuk az alvállalkozótól. Így a létszám jelentosen megnövekedett 2005-höz viszonyítva. Átlagos statisztikai létszám december 31. 8, december , december december december december , Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Éves szinten felmerült bérköltség: Ft Átlagbér: Ft/fo/hó Közvetlen munkabér: Megnevezés No Férfi Összesen Termelo létszám Bérköltsége 0 fo 62 fo e Ft 62 fo e Ft Nem termelo létszám Bérköltsége 18 fo e Ft 26 fo e Ft 44 fo e Ft Személyi jellegu egyéb kifizetések és bérjárulékok (adatok e Ft-ban): Bázis év Tárgyév Index Reprezentációs költség: 300 Ft Ft Betegszabadság: 448 Ft 916 Ft Kiküldetési költség: Ft 73 Ft 4.4 Munkába járás költség: 148 Ft 149 Ft Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása: 336 Ft 699 Ft Étkezési hozzájárulás: Ft Ft /3 Táppénz: 135 Ft 0 Ft 0.0 Egyéb költség: Ft 161 Ft 13.8 Nyugdíjbiztosítási járulék: Ft Ft Egészségbiztosítási járulék: Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás: Ft Ft 73.1

18 Mérleg eszköz és forráscsoportjainak vizsgálata: (adatok e Ft-ban) Eszközállomány összetétele: Megnevezés Elozo év % Tárgyév % Eszközök együttes összege Immateriális javak Építmények Muszaki berendezések Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Raktári készlet , Követelések Pénzeszközök Készletre adott elolegek Aktív idobeli elhatárolás A források alakulása az elozo gazdasági évhez viszonyítva: Elozo év Tárgyév Források: Saját toke Jegyzett toke Jegyzett, de be nem fizetett toke 0 0 Toketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettség Passzív idobeli elhatárolás A vagyoni helyzet és tokeszerkezet mutatói: Befektetett eszközök fedezettsége: Saját toke / Befektetett eszközök 83,00% 60.4% Tárgyi eszközök fedezettsége: Saját toke / Tárgyi eszközök 83,10% 60.5% Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök / Összes eszköz 74,60% 83.3% Saját toke aránya: Saját toke / Összes forrás 61,90% 50.4% Tokeszerkezeti mutató I: Kötelezettségek / Saját toke 56,10% 94.8% Tokeszerkezeti mutató II: Rövid lejáratú köt. / Saját toke 40,10% 72.8% A pénzügyi helyzet rövid-távú mutatói: Likviditási mutató: Forgóeszközök / Kötelezettségek 88,70% 33.6% Rövid-távú likviditás: Forgóeszközök / Rövid lejár köt. 98,50% 43.7% Rövid-távú likviditás II: Forgóeszköz Követelés / Rövid lejáratú köt 98,50% 111.7% Rövid-távú likviditás III: Pénzeszközök + ép / Rövid lejáratú köt 27.7% 20.2% Kintlévoségek átlagos idotartama: Átlagos vevoáll / Árbevétel 0,20% 19.2% Szállítói köt átlagos idotartama: Átlagos. Szállítói áll. / Anyagjellegu ráfordítás 19,00% 19.8% Vevok és szállítók aránya: Vevok / Szállítók 171,00% 55.5%

19 Az eredmény és jövedelmezoség alakulása: Üzemi tevékenység eredménye: Pénzügyi muveletek eredménye: Rendkívüli eredmény: Adózás elotti eredmény: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény: A költségszerkezet alakulása: e Ft % e Ft % Nettó árbevétel , ,6 Saját eloáll. eszköz akt értéke , ,5 Egyéb bevétel , ,1 Pénzügyi muveletek árbevétele , ,1 Rendkívüli árbevétel ,7 Összes árbevétel Anyagköltség , ,2 Anyagjellegu szolgáltatás , ,7 Egyéb szolgáltatások , ,2 Alvállalkozói teljesítmények , ,6 Anyagjellegu ráfordítások összesen , ,1 Bérköltség: , ,3 Személyi jellegu egyéb kifiz , ,3 TB járulék , ,2 Személyi jellegu ráford összesen , ,9 Értékcsökkenési leírás , ,3 Egyéb ráfordítások , ,0 Összes költség és ráfordítás , ,7 Üzemi tev eredménye: , ,7

20 A részvénytársaság terveit, fejlesztési célkituzéseit az Üzleti Jelentésben fogalmaztuk meg. Az üzleti terv és a bázis adatok elemzése során megállapítható, hogy a évben az árbevétel jelentosen növekedik a kábel-tv hálózatok megvásárlásával és a saját vállalkozásban végzett beruházások aktiválásával összefüggésében. Az üzemi eredmény értékelése Az elofizetoi létszám emelése érdekében - a kiélezett versenyszféra miatt - jelentos reklám és piackutatási költséget halmoztunk fel, melynek tényleges eredménye a következo évben realizálódik. A tozsdei bevezetés hatósági, jogi, szakértoi és marketing költsége összesen: e Ft Az egyéb ráfordítások között számoltuk el az évek folyamán összegyult, behajthatatlannak minosülo követelések ( e Ft) eladásából ( e Ft) képzodött veszteséget, melynek értéke e Ft. A millió forintos értékcsökkenés elszámolása lehetoséget ad fejlesztésre. A Könyvvizsgáló cég adatai: HAZAI Könyvvizsgáló és Tanácsadó KFT Kecskemét, Dózsa Gy. út 23. I/5. Nyilvántartásba vételi szám: A könyvvizsgáló adatai: A könyvelo adatai: Kiss Pál Kamarai tagsági száma: Hajdúné Lovászi Magdolna 6412 Balotaszállás Vörösmarty utca 4. Regisztrációs száma: Budapest, április 18.. Fébert Richárd Vezérigazgató. Nemes Attila Gazdasági igazgató

21 Könyvszerinti értékcsökkenési lista 1. sz. melléklet :35 Pénznem: Ft TvNetWork NyRt Idoszak: , a definíció célja: Számviteli trv. szerinti kivezetett/selejtezett eszközök elrejtve, a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértéku tárgyi eszközök. Elsodleges Kód Megnevezés Induló Induló Induló Induló Induló Bruttó Écs. Értékh. Nettó Záró Záró écs. Záró Záró Záró maradv. csoport bruttó écs. értékh. maradv. nettó változás változás változás változás bruttó értékh. nettó Használati jog BK-0133 sz megállapodás alapján ( ig) 1131 Összesen: AutoCad Lisp. segédprogram AutoCAD Program Autodesk Map 5NLM Eng szoftver Autodesk Map Autodesk MapGuide R Intranet Suite 10-users szoftver EXPANDA logisztikai szoftver Irodai szoftver Kaspersky Anti-vírus szoftver Kettos könyvvitel program Költség-Fedex Univerzális program Munkaidó-nyilvántartó program NOD32 Antivírus Office szoftver Programozó csomag ST adatbáziskezelo program Ügyviteli modul

22 Windiws 98 szoftver Windows 98 szoftver Windows XP Professional szoftver Összesen: Szeged, Tisza Lajos krt # IX/ Összesen: # Budakeszi KTV hálózat Budapest-XII. ker. KTV hálózat Budapest-XIV. és XVI. ker KTV hálózat Debrecen-Újkert NET hálózat Ericson AXE 10 foközpont Jászkíséri KTV hálózat Kecel KTV hálózat Kelebia KTV hálózat (II) Kiskunhalas KTV hálózat Kisszállás KTV hálózat Kocsér KTV hálózat Nyárlorinc KTV hálózat Rákospataki KTV hálózat Solt KTV hálózat (II) Szabadszállási KTV hálózat Szegedi KTV hálózat Szentes KTV hálózat Tiszakécske KTV hálózat Törökbálint KTV hálózat Összesen: Abony NET hálózat Baja KTV hálózat Baja NET hálózat Budakeszi KTV hálózat Budakeszi NET hálózat

23 Budapest-Kobánya-Újhegy NET hálózat Budapest-Kobánya-Újhegy NET hálózat (II) Budapest-Kobánya-Újhegy számítógép-hálózat Budapest-Népfürdo kompl hálózat 50%-a KTV Budapest-Népfürdo kompl hálózat 50%-a NET Budapest-Népfürdo u. NET hálózat Budapest-Pók u. KTV hálózat Budapest-Pók u. NET hálózat Budapest-Reitter-Angyalföld kompl. hálózat 50%-a KTV Budapest-Reitter-Angyalföld kompl. hálózat 50%-a NET Budapest-Stefánia NET hálózat Budapest-Sztár KTV hálózat Budapest-Sztár Tv NET hálózat Budapest-SztárKTV számítógép-hálózat Budapest-Ügyfélszolgálat számítógép-hálózat Budapest-Victor Hugo u NET hálózat Budapest BIX gépterem Budapest Iroda számítógéphálózata Budapest központi gépterem Budapest XIII. ker. KTV hálózat Debrecen NET hálózat Debrecen NET hálózat (II) Debrecen NET háló zat (III) Debrecen számítógép hálózat (II) Dél-Magyarország számítógép-hálózat Dél-Magyarországi KTV

24 hálózat Dél-Magyarországi NET hálózat Hálózatok melléklet szerint Kecel KTV hálózat -bovítés Kecel NET hálózat Keceli számítógép hálózat (II) Kecskeméti NET hálózat Kelebia KTV hálózat -bovítés Kelebia számítógép-hálózat Kiskunhalas KTV hálózat Kisszállás KTV hálózat bovítés Kocsér KTV hálózat -bovítés Közép-Magyarországi KTV hálózat Közép-Magyarországi NET hálózat Közép-Magyarországi számítógép-hálózat Lakitelek KTV hálózat bovítés Lakitelek NET hálózat Pátyi számítógép-hálózat Solt KTV hálózat -bovítés Solt NET hálózat Solt számítógép-hálózat Szabadszállás KTV hálózat bovítés Szabadszállás NET hálózat Százhalombatta KTV hálózat Százhalombatta NET hálózat Szeged-Észak NET hálózat Szeged-Felsováros NET hálózat Szeged-Iroda számítógéphálózat (II) Szeged-Madártelep kompl hálózat 50%-a KTV Szeged-Madártelep kompl hálózat 50%-a NET Szeged-Madártelep NET hálózat

25 Szeged-Makkosháza NET hálózat Szeged-Rókus NET hálózat Szeged-Tarján KTV hálózat Szeged-Tarján NET hálózat Szeged-Tisza NET hálózat Szeged gerinchálólat 50%-a NET Szeged gerinchálózat 50%-a KTV Szeged központi gépterem (II) Szeged központi géptermek Szeged NET hálózat Szegedi Raktár Szentes NET hálózat Szentes NET hálózat (II) Szerver szoba Szolnok NET hálózat Tiszaalpár KTV hálózat Tiszaalpár NET hálózat Tiszakécske KTV hálózat Tiszakécske NET hálózat Tompa KTV hálózat -bovítés Törökbálint KTV hálózat bovítés Törökbálint NET hálózat Összesen: Ágvágó gép lánccal Állványos fúrógép Áramfejleszto Bosch fúrókalapács Bosch gyémántfúró Dewalt D25701 fúróvésokalapács kg (2 db) Dewalt D25701 fúróvésokalapács kg Dewalt D25701 fúróvésokalapács 7kg