Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév"

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév szeptember 15

2 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet 692 beírt, 750 számított tanulóval kezdte. Szakközépiskolai képzésben 14 osztályunk indult, melyből a évfolyamon 2-2 osztály a vendéglátóipar és kereskedelem ágazaton, évfolyamon kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban 2-2 osztály, évfolyamon a 10 osztályt végzetteknek érettségire történő felkészítő képzésben 1-1 osztály, esti tagozaton érettségire történő intenzív felkészítésben 1-1 osztály. A 13. évfolyamon 1 osztályban vendéglátásszervező-vendéglős és turisztikai szervező, értékesítő, a 14. évfolyamon vendéglátásszervező-vendéglős szakmai képzés folyik. Szakiskolai képzésben 17 osztállyal kezdtük meg a tanévet, a 9. évfolyamon 4 osztályban szakács, cukrász, pincér és eladó, a 10. évfolyamon 3 osztályban szakács, cukrász, pincér szakmai képzés folyik. A évfolyamon tíz osztályban élelmiszer-és vegyi áru eladó, ruházati eladó, szakács, cukrász, és pincér szakmai képzést valósítunk meg. A nevelőtestület létszáma 53 fő, ebből 1 fő könyvtáros, 1 fő fejlesztőpedagógus. A tanórák ellátásához óraadókat és áttanítókat is alkalmazunk az Eötvös József Székhelyintézményből és a Kalmár Zsigmond Tagintézményből. Az oktató-nevelő munkát 7 fő technikai alkalmazott, rajtuk kívül közcélú munkások is segítik. A rendszergazdai feladatokat a HVSZ ZRT munkatársai látják el heti 1-2 alkalommal és szükség szerint. Iskolánk két telephelyen működik, a Városház utca 1. szám. és a Fekete Sas Rendezvényház Kossuth tér 3. szám alatt. Az oktató nevelőmunkát 24 tanterem, 2 informatika terem, 2 szaktanterem és könyvtár, két tanétterem és két tankonyha használatával biztosítjuk. A testnevelés órákat a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Székhelyintézménnyel megosztva a Városi Sportarénában tartjuk ettől a tanévtől kezdődően. Emellett igénybe vesszük az uszoda szolgáltatását, a városi futópályát, s télen a korcsolyapályát. A HEFOP Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. pályázat fenntartását továbbra is megvalósítjuk, így a kötelező és választott programcsomagok alapján fejlesztjük az olvasásszövegértést és a matematika készségeket, valamint segítjük tanulóink életpálya építési képességeit. Intézményünk továbbra is folytatja az Integrált Pedagógai Rendszer keretében az általános és középiskola közötti átmenet segítését, pályaorientációs tevékenységét, tanulóink szükség szerinti egyéni fejlesztését. A TÁMOP Közösen a sikeres továbbtanulásért című program fenntartása keretében az inkluzív iskolai légkört kívánjuk erősíteni, mellyel biztosítjuk minden tanuló számára az egyéni igények figyelembevételét.

3 A TÁMOP Hatékony szakképzés biztos munka pályázatunk lehetőséget biztosít pedagógiai végzettséggel nem rendelkező kollégáink képzésére, s a tanulókkal való egyéni foglalkozás elősegítésére. A Keresztül Európán című Erasmus+ projekt keretében 15 tanulónk számára francia és finn iskolákban, gyakorlati munkahelyeken szakmai tapasztalatgyűjtésre.

4 II. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Vezetői értekezletek: Intézményi szinten: minden hétfőn órakor a székhelyintézményben Vezetők törzsmunkaidő beosztása: Árva - Nagy Sándorné 7:30-16:00 Orbán Erzsébet 7:30 16:00 Mucsiné Csorba Gyöngyi 7:30-16:00 A délelőtti és délutáni tanítás miatt a vezetők törzsmunkaideje egymás közötti megállapodás alapján, rugalmasan változik. Az első és utolsó tanítási órák figyelembevételével, külön időbeosztás szerint vezetői ügyeletet (amíg tanuló tartózkodik az épületben) tartanak. Árva Nagy Sándorné Vezetők órarendje csütörtök 2.3. óra 1/9/1. Áruforgalom péntek 2. óra 2/10/3 Szakmai számítások 3. óra 1/9/1 Áruforgalom Mucsiné Csorba Gyöngyi kedd 10. óra 1/11/1 Áruelőkészítési feladatok szerda 7. óra 2/12/1 Áruelőkészítési feladatok csütörtök óra 2/12/1 Élelmiszer és vegyi áru áruismeret 9. óra 2/12/1 Áruelőkészítési feladatok Orbán Erzsébet szerda 8. óra 11.E osztályfőnöki óra 11. E történelem óra 11. E magyar

5 III. A 2014/2015. tanév kiemelt feladatai Közös irányelvek A tanév kiemelt fő feladatai: Irányelvek: - TÁMOP projekt lezárása - iskolai fegyelem javítása kiemelt feladat - tehetséggondozás kiemelt feladat - felzárkóztatás - versenyfelkészítések - házi versenyek szervezése - felnőttképzés - szakkörök, érdeklődési körök - pályakövetés - lemorzsolódás csökkentése Iskolai irányelvek - Az ágazati képzés felmenő rendszerben történő alkalmazásának fokozott figyelemmel kísérése, különös tekintettel a turisztikai szervező, értékesítő, eladó, és kereskedő szakképesítésekre - A gyermekvédelemmel, esélyegyenlőséggel, drogprevencióval, nemdohányzó munkahellyel és a tanulói baleset-megelőzéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása - Kompetenciafejlesztés - Közösségi szolgálat megszervezése - Pályázataink fenntartása - IPR program: az SNI és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, integrálása, a BTMN-s tanulók segítése, tanoda programban való részvétel - Külföldi kapcsolatok fenntartása, bővítése - IKT eszközök használatának szélesítése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben - Pályakövetés az általános iskolákkal és végzős tanítványainkkal kapcsolatosan - ÖKO - programok megvalósítása - EVP programban való részvétel - Az iskolai fegyelem javítása - A gyakorlati képzőhelyekkel való szoros kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás - A mindennapos testnevelés lehetőségeinek maximális kihasználása - Referencia intézményi pályázat megvalósítása - Tanulás-módszertani projekt megvalósítása - Beiskolázás elősegítése

6 IV. Oktató nevelő munka Kiemelt célkitűzések: - Szakmai versenyeken jelentős eredmények elérése - Fegyelmi helyzet javítása Célkitűzéseink: - 9. osztályosok felzárkóztatása, eredményes átmenet segítése az általános iskolából a középiskolába - kompetenciamérésre történő felkészítés tanórákon és tanórán kívül, próbakompetenciamérés - érettségi és szakmai vizsgák követelményeinek teljesítésére való eredményes felkészítés, vizsgaeredmények javítása, próba érettségi szervezése - szakmai tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel, különös tekintettel az SZKTV versenyekre - sportversenyeken való részvétel - városi szintű iskolák közötti versenyeken való eredményes részvétel - házi versenyek rendezése ( Zöld Vendéglő, HISZK faktor, Nyelvek Napja ) - iskolanap keretében tanulóink bemutatkozása - esélyegyenlőség biztosítása - pályaválasztási szülői értekezleteken való részvétel - hátrányos helyzetű és SNI-s tanulóinkkal kiemelt foglalkozás különóra keretében, szakember igénybevételével - megemlékezések az alábbiak szerint: - az aradi vértanúkról (október 6.) - a Hűség napja (december 14.) - a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről (február 25.) - a holokauszt áldozatainak emlékéről (április 16.) - a nemzeti összefogás napja (június 4.) - öko-és egészségtudatos magatartás fejlesztése - udvarias magatartás fontossága A 6 tanításmentes munkanap felhasználása: Érettségi szünet Szakmai vizsgaszünet Iskolanap DÖK Továbbképzés 2 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap

7 V. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős Augusztus Tantestületi megbeszélés TÁMOP továbbképzés TÁMOP továbbképzés TÁMOP továbbképzés helyettes Javítóvizsgák Szakok Tagintézményvezetőhelyettes Beírás, pótbeirás TÁMOP továbbképzés Tantestületi nyitóértekezlet Munkavédelmi oktatás TÁMOP továbbképzés TÁMOP továbbképzés Szeptember Tanévnyitó ünnepség Első tanítási nap Felkészítő hét a Franciaországba utazóknak Tankönyvek kiosztása Egészségügyi szűrések folyamatosan Csapatépítő nap Mártélyi gyalogtúra Szülői értekezlet a 9. osztályokban Pótáriné dr.hojcsi Zsuzsanna Rákosné Horváth Erzsébet Rózsa Sándor Sztancsik Ildikó Osztályfőnökök Csaláné Böngyik Edit Mihály Orsolya TÁMOP továbbképzés TÁMOP továbbképzés TÁMOP továbbképzés Tanévkezdéssel kapcsolatos adminisztráció, osztályfőnök helyettesek felkérése ig helyettes

8 Kiutazás Bar le Duc-ba Helyesírás, szövegértés, idegen nyelv és matematika felmérések 9. osztályok Szülői értekezlet végzős osztályokban Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Munkaközösségvezető Tagintézmény-vez Téglagyári tanösvény: kemencékben próbasütés Csaláné Böngyik Edit Fogászati szűrések folyamatosan Szani Marianna Iskolai munkaterv elfogadása Tanmenetek elkészítése, módszertani kosár bővítése Fogászati szűrések folyamatosan DÖK ülés DÖK patronáló ok Testnevelő ok Mindennapos testnevelés mérései (EVP) Tagintézményvezetőhelyettes Pályakövetés, lemorzsolódás összesítése visszajelzés az ált. iskoláknak a tan. munkáról Osztályfőnökök Időutazás a tanösvénynél: ÖKO csoport Családi délután-pályázat (tréningek tanulóknak hó) Fejlesztő foglalkozások beosztása Szülői értekezletek végzős osztályokban Összevont DÖK ülés-diákparlamenti képviselő választása Helyesírás, szövegértés, idegen nyelv és matematika felmérés 9. évfolyamon Fejlesztő pedagógus Osztályfőnökök Munkacsoport vezető Szakok Drogprevenciós tréning-szegedi Drogambulancia k Tanmenetek elkészítése, módszertani kosár bővítése Szakok Nagy Sportágválasztó rendezvény Berta Adrien Év eleji felmérések kiértékelése, intézkedési terv elkészítése, döntés a felzárkóztató foglalkozásokról Mnkacsoport-vezetők Október Osztályértekezletek-első körben 9. osztályokban Zenei Világnap Finnországba utazó tanulók kiválasztása Magyar Diáksport Napja Megemlékezés az aradi vértanukról k Koordináló Munkaközösségvezető Rákosné Horváth Erzsébet Munkacsoport-vezető Zöld Vendéglő programsorozat kezdete Öko munkacsoport és Írásbeli szakmai vizsga (modulos) helyettese

9 Szintvizsga 2/12/ Szintvizsga 2/12/1 Tantestületi kirándulás Pályaválasztási nyílt nap (KAMARA) Szintvizsga 2/12/2 és 2/12/ Szintvizsga 2/12/2 és 2/12/4 Operakaland Gyakorlati vizsgák Családi délután (munkanap) Műveleti sebességég- és tanulási motiváció mérése Szóbeli szakmai vizsga Utolsó tanítási nap szünet előtt Pihenőnap Részvétel a városi ünnepségen: megemlékezés 1956 október 23-ról Őszi szünet és helyettese és helyettese és helyettese és helyettese Kovács Anett és helyettese és helyettese Osztályfőnökök November Szünet utáni első tanítási nap Finnországba utazó tanulók felkészítésének megkezdése Pályaválasztási nyílt nap Szülői munkaközösségi megbeszélés Szülői értekezlet és fogadó óra SZKTV iskolai selejtező Pályaválasztási Napok Szeged Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna és helyettesei k és helyettesei és helyettesei és helyettesei

10 Bólé buli DÖK patronálók Mérési adatok megküldése OH-nak Szülők kiértesítése bukásveszélyről Osztályfőnökök Nyílt órák szülők részére Szakok SZKTV elődöntő résztvevőinek meghatározása Szakok IPR-ben érintett diákok szülői részére szöveges értékelés átadása December A következő francia projekt szervezésének megkezdése Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Városi elméleti sportvetélkedő szervezése Berta Adrien Rákosné Horváth Erzsébet Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulója Szakok Munkacsoport-vezető Implom verseny iskolai válogatója Szakok Göndöcs Benedek Emlékverseny helyettes Munkaközösségvezető Szakok Öko munkacsoportvezető Projektnap: Nemzetek és nemzetiségek karácsonya (Munkanap 24. helyett) Szani Marianna Projekt-napok: 9. osztályosok tanulás módszertan Szalagtűző ünnepség Banga Beáta Szabóné Köszegfalvi Mónika Karácsonyi ünnepség DÖK patronálók Téli szünet Január Szünet utáni első tanítási nap Tanulók fizikai állapotának mérése között SZKTV elődöntő (KAMARA) Úszóversenyek január-február hónapban Városi Kosárlabda Bajnokság szervezése Implom helyesírási verseny Első félév utolsó tanítási nap 13. óra Jegyek zárása, osztályozó értekezlet Berta Adrien Munkaközösségvezető Berta Adrien Munkacsoport-vezető Szakok

11 ÖKO projekt (Munkanap) Csaláné Böngyik Edit Nyelvek napja Munkacsoport-vezető óra Diákközgyűlés DÖK patronálók Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök Félévzáró tantestületi értekezlet Diákbál Kissné Batonai Anna Február Városi Röplabda Bajnokság szervezése Oláh Attila Kazinczy verseny Munkacsoport vezető Francia délután Lőkösné Nagy Sarolta IPR-ben érintett szülők részére értékelés átadása Szalai Tünde Osztályfőnökök Március Osztályértekezletek Megyei Honvédelmi versenyen való részvétel Megyei Középiskolás Horgászverseny Kiutazások Finnországba, monitorlátogatás Berta Adrien Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Tanulási motiváció mérése a osztályokban Mérési munkaközösség Szülői értekezlet és fogadó óra Szakok Szülői munkaközösségi megbeszélés Lengyel Tünde Tagintézémny-veztő és Iskolanap előkészítésének megkezdése helyettesei Próbáld ki magad vetélkedő Szani Marianna Március 15. iskolai ünnepség Szamos Marcipán Emlékverseny Bukásértesítés végzősök szüleinek Munkacsoport-vezető Továbbképzési nap Vállalkozói fórum Víz világnapja Öko-munkacsoport vezető

12 Szintvizsgák és helyettesei Április Első tanítási nap Pelikán Kupa Szakok Városi Atlétika Verseny szervezése Berta Adrien Bakancsos túra Mihály Orsolya Pótáriné dr. Hojcsi Meghallgatás franciaországi kiutazáshoz Zsuzsanna k Iskolanap Matyi nap Szakok Rákosné Horváth Erzsébet Holocaust emléknap Előzetes kompetenciamérés 10. osztályok helyettes Szakok Rendőrségi nyílt napon részvétel április hónapban Berta Adrien Tavaszi szünet Ballagási előkészületek Bukásra álló tanulók szülőinek kiértesítése HÓD-Mezőgazda Ifjúsági Főzőverseny Osztályfőnökök Farkas Miklós Osztályzatok lezárása (végzősök), osztályozó értekezlet 14:30 órától Végzősök utolsó tanítási nap Ballagás 17 órától Monitorlátogatás Bar le Duc Írásbeli érettségi vizsgák kezdete Szakmai írásbeli vizsgák kezdete Országos Fogyasztóvédelmi Vetélkedő IPR kiértesítés Május és helyettese Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna és helyettese Munkacsoport vezető Szalai Tünde

13 Gyakorlati szakmai vizsgák Országos kompetenciamérés Grillázs Majális Június Munkaközösség -vezető Kabódi István Szóbeli szakmai vizsgák Elsivatagosodás elleni világnap - Projektnap Ingyenes tankönyvek begyűjtése, rendezése, tárolása és helyettesei Csaláné Böngyik Edit Rákosné Horváth Erzsébet Halmai úszógála június hónapban Berta Adrien Emelt szintű érettségi vizsgák Nemzeti összefogás napja és helyettesei Pedagógus napi ünnepség Szilágyi Mária Szani Marianna Erasmus+ beszámoló Érdemjegyek zárása Osztályozó értekezlet 13 óra Kéktói napok-főzőverseny Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Farkas Miklós Záró értekezlet

14 VI. Ellenőrző munka A tagintézmény-vezető és helyettesei fokozottan ellenőrzik a tanév során: - a munkafegyelem alakulását, órakezdést és befejezést, a i ügyeletet, eszközeink kezelését - a i adminisztrációs fegyelem betartását: naplóvezetés, osztályzatok száma, beírása, mulasztások kezelése, tanítási időkeret elszámolása - érettségire történő felkészítést - fejlesztő foglalkozásokat, felzárkóztató tevékenységet - a nevelési programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását: egészség- és környezeti nevelés, káros szenvedélyek megelőzésének megvalósulását - az új képzési tervek megvalósulását, - házirend betartását - tanórán kívüli foglalkozásokat - technikai személyzet munkavégzését A minőség biztosítása érdekében szükséges a folyamatos értékelés, osztályzatok beírása a naplóba, szülők tájékoztatása, a pályakezdők, óraadók és áttanítók óráinak látogatása, a tapasztalatcserék fokozása. Szükség szerint osztályértekezletek tartásával erősíteni kell az oktatás hatékonyságát, a fegyelmi problémák megelőzését. Az eredményes munkavégzés érdekében tervszerű óralátogatásokat kell tartani, melynek tapasztalatait meg kell beszélni az érintett kollégával. Az óralátogatást végezheti a tagintézmény-vezető és helyettesei, s a munkaközösség-vezetők. Évente két alkalommal ellenőrzési terv alapján kerül sor a tanórák látogatására Óralátogatási terv a HSZI Corvin Mátyás Tagintézményében 2014/20145-ös tanév Név 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 1. Albert Ferenc x x 2. Ambrusné Kun Violetta x x 3. Árva Nagy Sándorné x 4. Aszalai Magdolna x x 5. B. Nagyné Paksi Judit x x 6. Bádonyi Mihály x x 7. Balogh János x x 8. Banga Beáta x x 9. Bányai Béla x x 10. Bereczkiné Palócz Gyöngyi x x 11. Berta Adrien x x 12. Bocsor Magdolna x x 13. Bódainé Szilasi Edit Márta x x 14. Bodzsár Mihály x x 15. Bús Edit x x 16. Csaláné Böngyik Edit x x 17. Farkas Miklós x x

15 18. Földesi Gábor x x Gojdárné Száraz Nagy x x 19. Mária 20. Halasi Ferenc x 21. Hegedűs Katalin x 22. Kabódi István x x 23. Kemény Adrienn x x 24. Kis Andrea x x 25. Kis Sándor x x 26. Kissné Batonai Anna x x 27. Kovács Ágnes x x 28. Kovács Anett x x 29. Lengyel Tünde x x 30. Lőkösné Nagy Sarolta x x 31. Mayer Károly x x 32. Mihály Orsolya x x 33. Mocsári Ernő x x 34. Molnár Piroska x x 35. Mónus-Sztancsik Ildikó 36. Mucsiné Csorba Gyöngyi x 37. Nagy Edit x x 38. Nagy Erzsébet x x Nagyné Száraz Nagy x x 39. Edit 40. Oláh Attila x x 41. Oláh Attiláné x x 42. Orbán Erzsébet x Pótáriné dr. Hojcsi x x x 43. Zsuzsanna 44. Rózsa Sándor x x Rózsáné Horváth x x 45. Julianna Selmeczi-Tóthné Szilfai x x 46. Katalin 47. Sipos Mihály 48. Sovány Mihály x x Szabóné Kőszegfalvi x x 49. Mónika 50. Szalai Tünde x x 51. Szani Marianna x x 52. Török Ferenc x x 53. Törökgyörgy-Szilágyi x x Mária 54. Vakulya Bernadett x x Dr. Vékonyné Oláh x x 55. Andrea 56. Vincze Szabolcs x x VII. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása

16 Az oktatás tárgyi feltételeinek javítására az alábbi lehetőségeink vannak: Pályázatok figyelése, pályázatokon való részvétel Határidő: folyamatos Felelős:

17 VIII. Kimutatás a nevelőtestület tagjairól Név Végzettség Szakképesítés Vendéglátó technikus Képesítését hol szerezte Corvin Mátyás Szakközépiskola Beosztása Albert Ferenc Főiskola Általános iskolai SZTE JGYPK pedagógia számtechnika szak Szakoktató Osztályfőnök Ambrusné Kun Violetta Egyetem Középiskolai JGYTF népművelés JATE magyar szak Árva Nagy Sándorné Egyetem Főiskola Közgazdász Kereskedelmi üzemgazdász Kereskedelmi szak Közoktatási vezető SZTE gazdálkodási szak KVF Kereskedelmi Kar SZTE JGYTF Tagintézményvezető Mérlegképes könyvelő SZTE Árvai Annamária Egyetem Középiskolai JATE angol-magyar szak jelenleg GYESen Aszalai Magdolna Egyetem Középiskolai JATE matematika-fizika szak B. Nagyné Paksi Judit Egyetem Középiskolai JATE angol-orosz szak

18 Bádonyi Mihály Főiskola Főiskola Vendéglátó szakoktató Marketing szakközgazdász KVF SZGF Szakoktató Osztályfőnök Balogh János Egyetem Felsőfokú Középiskolai Számítástechnikai programozó JATE matematika-fizika szak SZEFI Főiskola Közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus SZTE JGYTF JATE Banga Beáta Bányai Béla Bereczkiné Palócz Gyöngyi Egyetem Főiskola Főiskola Főiskola Középiskolai Általános iskolai Általános iskolai Élelmiszertechnológus mérnök történelem szak Posztgraduális JGYTF magyar-történelem szak JGYTF matematika-rajz szak SZTE ÉFK élelmiszertechnológus Osztályfőnök Szakoktató Osztályfőnök Berta Adrien Egyetem Középiskolai Főiskola Általános iskolai Bocsor Magdolna Egyetem Középiskolai Főiskola Vendéglátó-ipari üzemgazdász PTE JGYTF testnevelés-földrajz szak SZTE német nyelv KVF Osztályfőnök Munkaközösség -vezető

19 Bódainé Szilasi Edit Márta Főiskola Főiskola Gazdasági szak Vendéglátó szakoktató Főiskola Pedagógiai értékelési szakértő Bodzsár Mihály Egyetem Középiskolai Csaláné Böngyik Edit Főiskola Egyetem Általános iskolai Középiskolai KVF BGF szakoktató SZTE BTK SZTE informatika szak JGYTF matematika-fizika szak JATE TTK biológia-kémia környezetvédő szak Farkas Miklós Főiskola Szakoktató KVIF vendéglátóipari szakoktató Gojdárné Száraz Nagy Mária Egyetem Egyetem Középiskolai Középiskolai VTE etika, ember-és társadalomismeret szak JATE BTK magyar-történelem szak Kabódi István Főiskola Nevelő JGYTF pedagógia szak Karácsony Csilla Egyetem Középiskolai JATE TTK német-kémia Kemény Adrienn Egyetem Közgazdász SZTE Kis Judit Főiskola Általános iskolai Kis Sándor Érettségi Képesített vendéglátós Kissné Batonai Anna Főiskola Közgazdász SZGF JGYTFK testnevelés-rekreáció Komócsin Zoltán Vendéglátóipari Szakközépiskola vendéglátó és szálloda Szakoktató Osztályfőnök Öko munkacsoportvezető Szakoktató Osztályfőnök Osztályfőnök Szakoktató Osztályfőnök jelenleg GYESen Szak Jelenleg GYESen Szakoktató

20 Főiskola Általános iskolai tanító szak Bajai Tanítóképző Főiskola Kovács Anett Főiskola Közgazdász BGF KVIFK vendéglátó és szálloda szak Főiskola Angol nyelv Kovács Katalin Főiskola Általános iskolai Egyetem Középiskolai Lengyel Tünde Főiskola Kereskedelmi szakoktató Főiskola Közgazdász alapszak Mihály Orsolya Egyetem Középiskolai Mocsári Ernő Főiskola Vendéglátó szakoktató Mónus - Sztancsik Ildikó Mucsiné Csorba Gyöngyi Főiskola Egyetem Általános iskolai Középiskolai JGYTF angol nyelvi szak JATE TTK matematika SZTE TTK matematika BGF kereskedelmi szakoktató SZTE GTK közgazdász JATE földrajz-környezettan környezettudományhulladékgazdálkodás KVF szakoktató szak levelező JGYTF testnevelés-rekreáció szak SZTE-JGYPK testnevelés szak Főiskola Szakoktató KVF szakoktató szak Nagy Edit Érettségi Szakács Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola Szak Osztályfőnök Szak Osztályfőnök Jelenleg GYESen Szak Osztályfőnök Szak Munkaközösség vezető Osztályfőnök Tagintézmény vezető-helyettes Szakoktató

21 Nagy Erzsébet Egyetem Középiskolai Nagyné Száraz Nagy Edit Főiskola Általános iskolai JATE TTK biológia-kémia JGYTF történelem-könyvtár szak Főiskola Gyógypedagógus SZTE JGYPK Gyógypedagógus tanulásban akadályozott szakirány Oláh Attila Főiskola Általános iskolai Egyetem Középiskolai Főiskola Közoktatási vezető Oláh Attiláné Főiskola Általános iskolai Főiskola Német nyelv Orbán Erzsébet Egyetem Középiskolai Egyetem Középiskolai JGYTF biológia-testnevelés szak PTE testnevelés szak SZTE JGYTF JGYTF magyar-orosz szak JGYTF német szak JATE BTK magyar-történelem szak JATE BTK Filozófia szak Osztályfőnök Fejlesztő pedagógus Osztályfőnök Osztályfőnök Tagintézményvezető helyettes Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Egyetem Egyetem Egyetem Középiskolai Pedagógiai szakértői végzettség Egyetemi doktori fokozat JATE TTK vegyészmérnök SZTE BTK BTK Egyetem Angol nyelv SZTE JPTK angol nyelv

22 Rákosné Horváth Erzsébet Egyetem Középiskolai Könyvtár pedagógia szakos Rózsa Sándor Egyetem Középiskolai Rózsáné Horváth Julianna Selmeczi-Tóthné Szilfai Katalin Főiskola Főiskola Főiskola Általános iskolai Német nyelv Angol nyelv JATE magyar-orosz szak SZTE Újvidéki Egyetem Bölcsészkar német nyelv JGYTF történelem-orosz JGYTF német nyelv JGYTF angol nyelv Sipos Mihály Főiskola Szakoktató VJRKTF kommunikációbölcsész művelődésszervező Siposné Bokor Katalin Egyetem Főiskola Középiskolai Általános iskolai Sovány Mihály Egyetem Középiskolai Szabóné Kőszegfalvi Mónika Egyetem Egyetem Középiskolai Középiskolai Szalai Tünde Főiskola Általános iskolai középiskolai Szani Marianna Egyetem Középiskolai JPTE testnevelés szak JGYTF testnevelő-francia szak JATE matematika-fizika szak DE TK informatika szak JATE magyar-latin szak BGYTF magyar-gépírásgyorsírás szak JATE magyar-angol szak Könyvtáros Tankönyvfelelős Osztályfőnök Tankönyvfelelős Osztályfőnök Szakoktató Osztályfőnök Jelenleg GYESen Osztályfőnök 0,5 álláshelyen Osztályfőnök Osztályfőnök Munkaközösség -vezető Osztályfőnök Munkaközösség -vezető

23 Török Ferenc Főiskola Nevelő JGYTF pedagógia szak Törökgyörgy- Szilágyi Mária Főiskola Közgazdász BGF vendéglátó szálloda szak Egyetem Középiskolai Vakulya Bernadett Főiskola Gépírás szakos középiskolai Általános iskolai SZTE TTK biológia-kémia szak BGYTF magyar-gépírásgyorsírás szak Szakoktató Oszályfőnök Osztályfőnök Osztályfőnök dr. Vékonyné Oláh Andrea Egyetem Középiskolai JATE TTK matematika-fizika szak Egyetem Középiskolai ELTE Informatika szak Vincze Szabolcs Egyetem Középiskolai Egyetem Áttanítók másik intézményből: Bús Edit Halasi Ferenc Hegedűs Katalin Hornyák János Ihász Ildikó Kis Andrea Kovács Ágnes Kökény Tamás Lőkösné Nagy Sarolta Lung Mónika Molnár Imréné Molnár Piroska Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna Középiskolai Babes-Bolyai TE Kolozsvár fizika szak ELTE Informatika szak Óraadók: Máyer Károly Földesi Gábor Osztályfőnök

24 IX. Megbízások HSZI vezetőség Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Hegedűs Zoltán Orbán István Szalkainé Gábor Erzsébet Corvin Mátyás Tagintézmény Tagintézményvezető Tagintézményvezető-helyettes Tagintézményvezető-helyettes Árva Nagy Sándorné Orbán Erzsébet Mucsiné Csorba Gyöngyi k Osztályfőnöki Szakmai Marketing Testnevelés Szalai Tünde Mocsári Ernő Szani Marianna Berta Adrien Munkacsoportok vezetői Ökoiskolai IPR Önkéntes Társadalomtudományi Természettudományi Idegen nyelvi Csaláné Böngyik Edit Szalai Tünde Szani Marianna Gojdárné Száraz-Nagy Mária Sovány Mihály Selmeczi Tóthné Szilfai Katalin Egyéb megbízások a honlap gondozása esti tagozat vezetője PR felelős pályaválasztási felelős külföldi kapcsolatok koordinátora Közalkalmazotti Tanács Tagja munkavédelmi felelős diákmozgalmat segítő ok SZMK elnök menzafelelős iskolai rendezvényeken a hangosítás biztosítása könyvtáros útravaló ingyenes tankönyv tankönyvfelelős tankönyvfelelős fegyelmi bizottság elnöke Albert Ferenc Orbán Erzsébet Szani Marianna Mihály Orsolya Pótáriné Dr. Hojcsi Zsuzsanna Törökgyörgy Szilágyi Mária Farkas Miklós Bodzsár Mihály Törökgyörgy Szilágyi Mária Lengyel Tünde Szalai Tünde Balogh János, Bodzsár Mihály Rákosné Horváth Erzsébet Mihály Orsolya Sztancsik Ildikó Rákosné Horváth Erzsébet Rózsa Sándor Gojdárné Száraz - Nagy Mária

25 külföldi nyári gyakorlatok szervezése külföldi nyári gyakorlatok szervezése Intézményi Tanács tagja Intézményi Tanács tagja Szakszervezeti titkár Oláh Attiláné Rózsa Sándor Mocsári Eszter (tanuló) Sovány Mihály Az SZMK elnöke Búzás Csabáné

26 Térítési díjat kell fizetni: Térítési- és tandíjas szolgáltatások a 2014/2015. tanévben - A szakképző évfolyamokon a./ a második szakképesítés megszerzése b./ felnőttoktatásban esti tagozaton az első szakképesítés megszerzése c./ felnőttoktatásban esti tagozaton a második szakképesítés megszerzése - Az igénybevett étkezésért a jogszabályban meghatározottak szerint A térítési díj nappali tagozaton tanulmányi eredménytől és szociális helyzettől függően csökkenthető (jogszabályi korlátok figyelembe vételével) Tandíjat kell fizetni: - Szakképző évfolyam nappali tagozatán a harmadik és további szakképesítés megszerzéséért - A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga beleértve a javító- és pótlóvizsgát is - továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga díja - A vizsgadíjat a vizsgáztatás 1 főre jutó költségének 100%-ában kell megfizetni (ez vonatkozik a felnőttoktatásban résztvevőkre is) - Nem magyar állampolgárnak a tanulmányok teljes időtartamára Ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére a második szakképesítés megszerzése. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az oktatásban való részvétel. A tanulónak az átvett munkaruha arányos összegét - a tanulói jogviszony tanulmányok befejezése előtti megszűnésekor- ki kell fizetnie.

27 1. Nyitó adatok: X. Könyvtári munkaterv Beiratkozott olvasó: 904 fő Nyitva tartás: 23 óra, a hét minden tanítási napján Állomány án: db dokumentum Ft értékben 2. Személyi feltételek: E tanévtől iskolánkban teljes állású könyvtáros látja el a feladatokat, aki azonban a HSZI Kalmár Zsigmond Tagintézményben is elvégzi a könyvtáros i munkát (Pap Évával, az Eötvös Tagintézmény könyvtárosával közösen). A könyvtáros távollétében a Corvin Könyvtár nyitva tartását a tantestület tagjai látják el, végzettség nélkül. Könyvtári felügyeletet tartanak összesen heti 6 órában: Aszalai Magdolna, Bocsor Magdolna, Bódainé Szilasi Edit Márta, Rózsáné Horváth Julianna, Szalai Tünde. Igazolások kiadása felügyeleti időben nem lehetséges. A könyvtáros a 20/2012. EMMI rendelet értelmében előírt könyvtárpedagógusi végzettségét a 2013/14. tanévben kiváló eredménnyel megszerezte. 3. Tárgyi feltételek: Az állomány nagysága ugyan jóval több, mint 3000 kötet (20.691db), de a könyvtárhelyiség nem alkalmas egy osztály egyidejű foglalkoztatására, legfeljebb egy csoportéra. Az IFLA-UNESCO iskolai könyvtárakra vonatkozó állásfoglalása szerint a hagyományos iskolai könyvtáraknak át kell alakulniuk tanulási forrásközpontokká, elősegítve a tanulók sikeres beilleszkedését a jövő tudásalapú társadalmába. Ehhez múlhatatlanul szükséges lenne könyvtárunk informatikai fejlesztése, ugyanis jelenleg mindössze egy számítógép áll tanulóink rendelkezésére. Az állomány elektronikus feltártsága 80%-os, ez országos viszonylatban igen jónak mondható. A SZIRÉN integrált könyvtári rendszer eddig minden igényt kielégítően, zökkenőmentesen, gyorsan segítette a könyvtári munkát: az állományellenőrzést, az októberi statisztikai adatszolgáltatást, az online-elérhetőséget (egyedül a városban a középiskolák közül) stb. A fenntartó a program követési díját a továbbiakban nem finanszírozza, ezért a 2014/15. tanévben megkezdődik a HUNTÉKA programra való áttérés, a programfejlesztő Németh László városi Könyvtár munkatársainak segítségével.