A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület szeptember 30-án az alábbi szavazati aránnyal elfogadta: Igen: Nem: Tartózkodott: 77 fő 0 fő 0 fő Ruchti Róbert Tar József intézményvezető-helyettes intézményvezető jkv. vezető Tata, szeptember 30.

2 Tartalom 1.Bevezető A munkát meghatározó dokumentumok A 2014/2015. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő Tanítási szünetek Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok Országos mérés, értékelés Szakmai ellenőrzés A 2014/2015-ös tanév feladatai Nevelés területén Oktatás területén A beiskolázás területén Intézményi együttműködés területén Szabályozó dokumentumok területén További teendőink Vezetői megbízatások Eseménynaptár Mellékletek A Humán munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Készítette: Kárpáti Csabáné A Matematika munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Sebők István Természettudományi munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Réti András Idegen nyelvi munkacsoport munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Dedinszkyné Mészáros Erika Testnevelés munkaközösség munkaterve a 2014/2015. tanévben. Készítette: Fónyad Levente Az Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a tanévben. Készítette: Lászlóné Sziráki Erzsébet Az Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Készítette: Beróné Losonczi Mária A napközi munkaközösség munkaterve 2014/2015 tanév. Készítette: Pál Zsuzsanna A Diákönkormányzat munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Készítette: Harsainé Dobis Adrien, Lázár Katalin Alsós DÖK munkaterv a 2014/2015-ös tanévben. Készítette: Fekete Györgyi Mercédesz, Kovács Ágnes A Jázmin Utcai Tagintézmény munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Készítette: Majlingerné Vodál Zsuzsanna Alsós munkaközösség munkaterve (Jázmin Utcai Tagintézmény) 2014/2015. tanév A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye Napközis munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanévre Könyvtári munkaterv tanévre Oldal: 2

3 Gyermekvédelmi munkaterv 2014/2015. tanév Diákönkormányzat tanév programtervezete Az intézmény-egészségügyi munkaterve a 2014/2015. tanévben A Vaszary János Általános Iskola egészségügyi munkaterve A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének egészségügyi munkaterve A belső ellenőrzés dokumentumai Hospitálási napló Kompetenciaalapú pontozótáblázat Oldal: 3

4 1.Bevezető A 2014/2015-ös tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény, a szakmai munkaközösségek jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek; valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen magas színvonalon végezzük munkánkat. Oktató-nevelő tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményeinket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. A vezetés felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával az egész tanévben biztosítsa A munkát meghatározó dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény. A évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. A 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet többek között a 326/2013 módosításáról évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról. Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről. Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. A Kormány 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról. A 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. A közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény. A közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet. A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről A Vaszary János Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata. A Vaszary János Általános Iskola Pedagógiai Programja. Oldal: 4

5 A Vaszary János Általános Iskola Házirendje. 2. A 2014/2015. tanév legfontosabb időpontjai 2.1. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskoláknak január 23-ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig (utolsó tanítási nap: október 22.; első tanítási nap: november 3.) tart. A téli szünet december 22-től január 2-ig (utolsó tanítási nap: december 19.; első tanítási nap: január 5.) tart. A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig (utolsó tanítási nap: április 1.; első tanítási nap: április 8.) tart. A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A tanítás nélküli munkanapok tervezése: Vaszary Jázmin december 13. április 1. február 9. április 8. február 10. április 9. április 24. április 30. május 29./június 5. május 29./június 5. Szombati munkanapok: október 18., december 10., január Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések: emléknap Vaszary Jázmin tanévnyitó szeptember szeptember 1. aradi vértanúk napja október október 6. október október október 22. kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai február február 25. március március március 13. holokauszt áldozatai április április 16. Nemzeti Összetartozás Napja június június 4. Oldal: 5

6 2.4. Országos mérés, értékelés ballagás június 12. tanévzáró június június 22. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (6) A miniszteri rendelet a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett középiskolák a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22- ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük Szakmai ellenőrzés A tanév rendje szerint intézményünk nem érintett országos ellenőrzésben. Oldal: 6

7 3. A 2014/2015-ös tanév feladatai A tanév feladatait elsődlegesen a közötti időszakra elkészített Vezetői program fejlesztési területeinek időarányos megvalósítása határozza meg Nevelés területén A tanulók megváltozott szociokulturális helyzetéből adódó kihívások. Fejlesztési cél: a diákok órai munkájának javítása, a tanulók magatartása, a fegyelem kezelése. Megvalósítás lehetősége: a Házirend előírásainak pontos ismerete, a szankciók egységes és következetes alkalmazása; több megbeszélés az adódó helyzetekről. Erősítenünk kell a közösségi tudatot tanítványainkban is. Erre az osztály és diákönkormányzati programokon, az évfolyam rendezvényeken, az Erdei iskolán túl újabb közösségek kialakításával nyílhat lehetőség. Ebben a tanében szerveződik az alsó tagozatos énekkar, és az ünnepi tanévhez kapcsolódó rendezvény előkészítése is terepet nyithat erre. További fejlesztési célunk, hogy a képesség szerinti csoportbontás mellett a felzárkóztató csoportok esetében a szociokulturális hátteret is figyelembe vesszük. Ebben a tanében a tanulószobai csoportok kialakításánál ez már megvalósulhat Oktatás területén A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése alapján. Pontosan meg kell határozni, hogy mely tartalmi és műveleti területen, mely feladatok azok, amiket nem tudtak teljesíteni. Mindenképpen szükség van a tanulói teljesítmények részletes feltárására, hogy a még iskolánkban tanuló diákok teljesítményét érdemben korrigáljuk. Pontosítanunk kell az emelt szintű angol nyelvi osztályok kimeneti célját, az egyes évfolyamok értékelési területeit. Tovább folytatjuk tehetséggondozó programjainkat, a kapcsolódó módszertani kultúra bővítését. A felzárkóztató csoportok esetében átszervezzük a tanulószoba oktatási feladatait a hatékonyabb és eredményesebb munka érdekében A beiskolázás területén Az elsős osztályok kialakításakor előzetes óvodai vélemény a beiratkozó tanulókról személyes konzultáció keretében. Kapcsolatrendszer fejlesztése az óvodákkal. A leendő ötödik évfolyam beiskolázási programját már az ősz folyamán megkezdjük Intézményi együttműködés területén Részt veszünk magyarkanizsai testvériskolánk művészeti fesztiválján Szabályozó dokumentumok területén A tané elején pontosítjuk dokumentumainkat az elmúlt egy év törvényi változásainak megfelelően. Pedagógiai Program: kiegészítés az SNI tanulókra vonatkozó helyi tantervvel. Szerezeti és Működési Szabályzat: törvényi változások átvezetése. Házirend: az ingyenes tankönyvek (nem a normatív támogatással biztosított), pedagógus-kézikönyvek igénybevételének rendjét ( Oldal: 7

8 4. További teendőink A 110 éves jubileum méltó ünneplésének előkészítése, a tavaszi programsorozat megvalósítása. A Jázmin Utcai Tagintézmény 50 éves születésnapjának előkészítése. Felkészülés a 2015-ben esedékes pedagógus minősítésre, az érintett kollégák támogatásával. Ennek érdekében együttműködünk az OFI-val a szaktanácsadói hálózat igénybevételére. A második félévben lehetőség szerint kipróbáljuk az elektronikus tanügyi nyilvántartást. Az ehhez szükséges adatmigrációt az első félévben végrehajtjuk. 5. Vezetői megbízatások Intézményvezetés Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény Intézményvezető Intézményvezető helyettes Intézményvezető helyettes tagintézmény-vezető Tar József Mészárosné Nagy Éva Ruchti Róbert Majlingerné Vodál Zsuzsanna Munkaközösség vezetők Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény Alsós munkaközösség. Napközis munkaközösség Humán munkaközösség Idegen nyelv munkaközösség Művészeti munkacsoport Osztályfőnöki munkaközösség Matematika-fizika-informatika munkaközösség Természettudományi munkaközösség Napközis munkaközösség Alsós munkaközösség Beróné Losonczi Mária Pál Zsuzsanna Kárpáti Csabáné Dedinszkyné Mészáros Erika Mesterné Lupták Mariann Lászlóné Sziráki Erzsébet Sebők István Réti András Nagyné Forgó Margit Kálmánné Kamenyiczki Anikó Megbízatások Vaszary János Általános Iskola Gyermekvédelem Diákönkormányzat Iskolaorvos Védőnő Rendszergazda Közalkalmazotti Tanács Médiafelelős Dr. Lakatos Péterné Berényi Éva Harsainé Dobis Adrienn, Lázár Katalin, Fekete Györgyi Mercédesz, Kovács Ágnes Dr. Boda Mária Sárköziné Moravcsik Erika Csalai Lajos Gyürki Zoltán Németh Krisztina, Rabi Ildikó Oldal: 8

9 Jázmin Utcai Tagintézmény 110 éves program-előkészítő munkacsoport Védőnő Közalkalmazotti Tanács Gyermekvédelem Diákönkormányzat Iskolaorvos Védőnő Mészárosné Nagy Éva Sárköziné Moravcsik Erika Gyüsziné Keller Klára Kőváriné Boros Csilla Bella Károly Dr. Varga Mária Sárköziné Moravcsik Erika 6. Eseménynaptár A részletes eseménynaptár külön mellékletként csatlakozik a munkatervhez. 7. Mellékletek 7.1. A Humán munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Készítette: Kárpáti Csabáné Munkaközösség-vezető: Kárpáti Csabáné A munkaközösségen belüli tantárgyi csoportok tagjai: Magyar munkacsoport: dr. Ferenczné Mátay Erika magyar-német Általános célok, alapelvek: Harsainé Dobis Adrien magyar-történelem Kárpáti Csabáné magyar-tanulásban akadályozottak pedagógiája Lázár Katalin magyar-történelem Mesterné Lupták Marianna magyar-ének Németh Katalin magyar-angol Petzkéné Rimóczi Erika magyar-történelem Sáfrán Ildikó magyar etika,erkölcstan Szabóné Molnár Judit magyar-történelem tantárgyi minimumkövetelmények és egységes értékelési rendszer kialakítása tantárgycsoportokon belül; a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára elfogadható, teljesíthető követelmények támasztása; mind a tehetséges gyermekekkel, mind a hátrányos helyzetű, lemaradó tanulókkal történő hatékony foglalkozás; toleráns tanári magatartásra törekvés a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók iránt; közös gondolkodás a tantestületi célok megvalósítása érdekében; korszerű informatikai eszközök használatának minél szélesebb körű alkalmazása; ismeretek, tapasztalatok átadása kollégáknak; részvétel, illetve versenyfelkészítés tekintetében; azonos teherviselés az iskolai feladatok megoldásában: versenyekre felkészítés, versenyszervezés, versenyfelügyelet, korrepetálás, műsorok készítése, korrepetálás, felzárkóztatás, egyéb iskolai programokban való részvétel Oldal: 9

10 A magyar tantárgycsoport munkaterve a 2014/2015-es tanévre Alapelvek: az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele FELADATOK: - tervszerű, kiegyensúlyozott közös szellemi munka - hatékony együttműködés más munkaközösségekkel - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a tagintézménnyel közös tantárgyi rendezvényen (Jázmin Utcai Tagintézmény rendezvényein: pl. Szép olvasó verseny zsűrizése felkérés alapján) - tudatos, feladatorientált pedagógiai tevékenység - a gyermek személyiségének figyelembevétele - tehetséges tanulók segítése, versenyeztetés - a lemaradó, tartós hiányosságokkal küzdő tanulók egyéni differenciálással történő segítése - magyarságtudatunk erősítése a gyermekekben, amelynek eszköze az anyanyelv - a korszerű anyanyelvi kultúra használatára történő törekvés szemlélete - igényes anyanyelvhasználat, példamutatás a pedagógusok részéről - esztétikus, igényes írásbeli munkák megkövetelése a tanulóktól - más iskolából érkezett gyermekek beilleszkedésének segítése - a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók megfelelő ellátása, további haladásuk elősegítése - együttműködés, rendszeres kapcsolattartás a BTM-es, és SNI-s tanulók egyéni fejlesztését végző gyógypedagógussal/ fejlesztő pedagógussal Az eddigiekhez hasonlóan feladatunknak tekintjük a tanulók órai és otthoni írásbeli munkáinak rendszeres javítását, az igényes beszéd kialakítását, nyelvhelyességi hibák nélküli nyelvhasználatot. Törekedni kell a helyesírási készségek folyamatos fejlesztésére. A gyermekek egyéni képességeihez kell mérni a tanórai, illetve az otthoni feladatok mennyiségét, minőségét. Differenciált feladatmegosztást kell alkalmazni. A tanórákon ne csak frontális osztálymunka folyjék, hanem legyen több önálló, páros és csoportmunka. Meg kell tanítani a gyermekeket az önálló ismeretszerzésre, a felfedező tanulásra a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgy keretein belül. Kiemelt feladat a szóbeli és az írásbeli kommunikáció minden órán való gyakorlása. Fontos, hogy minden gyermeket sikerélményhez juttassunk az egyéni képességek figyelembevételével. Kiemelt feladatunk a kerettanterv, helyi tanterv és a most használatban levő tankönyvek megfelelésének áttekintése. Kiemelt feladat az IKT eszközök használatának alkalmazása a humán tantárgyak óráin a minél hatékonyabb tudásátadás érdekében. A digitális tananyagok rendszeres órai használatára kell törekednünk. Törekedjünk egymás segítésére a digitális anyagok, saját készítésű flipchartok átadásával! Kapjanak a tanulók is olyan feladatokat, amelyekben lehetőségünk van a korszerű számítástechnikai eszközök használatára, informatikai ismereteik alkalmazására. További tehetséggondozás keretében célunk minél jobb eredmény elérése a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen, az Arany János Titok versenyen, illetve a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen. A tanulószobai korrepetálás kiszélesítésével segítséget kell nyújtani az arra rászoruló tanulóknak. A hangos olvasási és szövegértési, helyesírási képességek, készségek fejlesztése minden órán legyen jelen a tanórai feladatokban. Oldal: 10

11 Szükséges a kompetenciamérések elemzése a 6-8. évfolyamban. Az OKM eredményeit szem előtt tartva kell kialakítani a tanulócsoportok fejlesztését, illetve egyéni fejlesztést kell alkalmazni. Tovább kell folytatni a szövegértés képességének fejlesztését minden tantárgy kereteit kihasználva a feladatra. Törekszünk az egységes követelmények kialakítására és megközelítőleg egységes számonkérésre a szummatív mérések során adott évfolyamokon belül. Egységes követelményrendszert alkalmazunk a javítóvizsgákon, illetve az osztályozóvizsgákon. Rendezvényeink, versenyeink: október óra Őszi vers- és prózamondó verseny 5-8. évfolyamosoknak (Az arra legalkalmasabb 1 tanuló részt vesz a megyei versmondó versenyen) november óra Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti forduló november óra Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló eredményhirdetés 2014.december 6. Országos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny január. 14 óra (nincs még pontos dátum) Szép magyar beszéd olvasási verseny február 26. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója kiírás szerint április 11. a költészet napja-részvétel a városi versmaraton rendezvényen április 28. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójának megszervezése a kiírás szerint május 30. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntő A tanév rendezvényei hagyományosan az iskolai ünnepélyek: október 6. Az aradi vértanúk napja Felelős: Lázár Katalin október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról Felelős: Kárpáti Csabáné és 7.e osztály március 15-i ünnepély Felelősök: Harsainé Dobis Adrien és a 8.a, Mesterné Lupták Marianna és a 8.c osztály április vége Ilyenek vagyunk mi-bemutatkozó műsor 110 éves a Vaszary megünneplése Felelősök: humán munkaközösség tagjai és az osztályfőnökök várható költség: Ft várható költség: Ft Történelem tantárgyi munkacsoport munkaterve 2014/2015 Oldal: 11

12 A csoport tagjai: Harsainé Dobis Adrienn (történelem-magyar) Lázár Katalin (történelem-magyar) Petzkéné Rimóczi Erika (történelem-magyar) Ruchti Róbert (történelem) Szabóné Molnár Judit (történelem-magyar) Szalai Erzsébet (történelem-matematika) Céljaink, feladataink a tanévre - A tantárgyi órákon minden évfolyamon elsődleges feladatunk, hogy a gyerekek megismerjék a múltat, eligazodjanak az egyetemes és a magyar történelem eseményeiben. - Lássák és értsék az okokat, az összefüggéseket. - Az alapvető eszközök (tankönyv, munkafüzet az 5-6. évfolyamon, olvasókönyv, atlasz, falitérkép) segítséget nyújtanak a különböző képességek fejlesztésében. - Ahhoz, hogy a legfontosabb célokat elérjük, szükséges a hangos és a néma értő olvasás folyamatos gyakorlása, hiszen így lesznek képesek a lényeg kiemelésére és megfogalmazására, egy szövegrész önálló feldolgozására, a forrásszövegek értelmezésére, elemzésére, a kiselőadások megtartására. - Elengedhetetlen, hogy ne csak az időben, hanem a térben is jól tájékozódjanak, ezért a topográfiai ismeretek elsajátítása, a térképhasználat gyakorlása is fontos. - Kiemelt feladatunk, hogy minél sokoldalúbban mutassuk be a magyar történelem egyes korszakainak kiemelkedő személyeit, helyzeteit, így erősítsük a gyerekekben a hazához, a szülőföldhöz való kötődést. - Törekszünk arra, hogy a tanulók önállóan is gyűjtsenek egy-egy témához anyagot (könyvekből, internetről), amellyel még érdekesebbé, színesebbé tehetjük az órát. - Az interaktív tábla új lehetőség. Az eszköz eredményes használata érdekében a kollégák folyamatosan segítséget nyújtanak egymásnak módszertani és technikai kérdésekben. - Az évfolyamokon tanítók együttműködnek a követelményrendszer kialakításában, figyelnek arra, hogy a gyengébb képességű, tanulási nehézséggel küzdő tanulók is teljesíthessék a minimumkövetelményeket. - A tehetséges, érdeklődő gyerekek felkészítését, versenyeztetését is kiemelten kezeljük. - Fontos, hogy a tanulók a szűkebb hazájuk, a lakóhelyük történetét, mindennapjait is ismerjék. Erre ad lehetőséget a Tata tantárgy. A munkaközösség tagjai a tanítás mellett szívesen segítenek a tantárgyat tanítóknak. Tervezett versenyek Kálti Márk TITOK iskolai forduló: április országos forduló: május -Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. osztályos tanulók számára iskolai forduló: december megyei forduló: február országos forduló: április Készítette:Petzkéné Rimóczi Erika A művészeti munkacsoport munkaterve a 2014/2015-ös tanévre költsége: 900 Ft/fő költsége: 2000 Ft/fő Oldal: 12

13 A munkacsoport tagjai: Mesterné Lupták Marianna (ének-magyar) rajz: - Réti András heti 2 órás szakkör Réti András ( rajz-földrajz) Kóthay Péter (rajz-biológia) - indul a Szlovákiában megrendezendő Ex Libris nemzetközi versenyen - a többi megyei vagy regionális verseny meghirdetése folyamatos ének: - heti 2 órás énekkar -Rendezvények: -"Verdi" zenetörténeti verseny az Erkel Ferenc Zeneiskola szervezésében - megyei - Országos komplex ének-zenei műveltségi verseny - Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdetésében - népdaléneklési versenyek, amit év közben hirdetnek - Apáczai Kiadó vagy a Mozaik Kiadó rendezésében - aktuális szereplések különböző iskolai rendezvényeken Készítette: Mesterné Lupták Marianna munkacsoport-vezető 7.2. A Matematika munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Sebők István A munkacsoport tagjai: Avramcsevné Hegedűs Ildikó: matematika, fizika, informatika Csalai Lajos: fizika, informatika, technika Csalainé Csengődi Judit: matematika, kémia Dzsimas Zsuzsanna: matematika, informatika Hohner Natalja: matematika, fizika Mészárosné Nagy Éva: matematika, informatika Nyakasné Szigetvári Zita: matematika, angol Sebők István: matematika, fizika Szalai Erzsébet: matematika, történelem Szeibert Balázs: informatika, technika Tar József: matematika, informatika A számítógépek mindennapjaink részévé váltak, ma már az oktatásban is nélkülözhetetlen a modern, interaktív eszközök használata. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítási órákon minél jobban kihasználjuk az interaktív tábla, a digitális tankönyvek, az internet nyújtotta lehetőségeket. Ezeknek a modern eszközöknek a használata nagymértékben megkönnyíti a diákok természettudományok iránti érdeklődésének felkeltését. A tanulók logikus gondolkodásra, ötletes megoldások keresésére való nevelése, szintén fontos feladat munkacsoportunk számára. Fokozatosan el kell érni azt, hogy a diákok alapvető matematikai ismeretek, számolási és geometriai készségek birtokában legyenek. Az elsajátítandó tananyag mennyisége miatt szükséges a tanítás során a diákok állandó motiválása, természetes érdeklődésük kihasználása. Ehhez alapos felkészülés, sok-sok türelem, több, a tanulók által is elvégezhető egyszerű kísérlet szükséges. A tantárgyaink tanítása során többször kínálkozik alkalom a magyar természettudományos múlt és jelen bemutatására, melyre valamennyien büszkék lehetünk. Oldal: 13

14 A munkaközösség általános feladatai a tanév során: Az új tanmenetek elkészítése a hatodik évfolyamok számára, valamint az új tankönyvek megismerése matematikából. Tantárgyi minimum követelmények megfogalmazása az informatika tantárgyhoz. Egységes követelményrendszer kialakítása és alkalmazása. Kiemelt feladatunk a tanulók nevelése. A viselkedésproblémás tanulók irányításához, tanulásuk segítéséhez új módszerek keresése. A nívócsoportok rendszerét hatékonyabbá tesszük a differenciálásban. Biztosítjuk a csoportok közötti átjárhatóságot. A tanórákon törekszünk a szakszerű, de egyszerű megfogalmazásra. Folyamatosan ismételjük az elsajátított ismereteket, ezzel segítve azok elmélyülését. A szertárak és a géptermek rendben tartásában együttműködünk. Összehangoljuk a tanulmányi versenyeket. Együtt állítjuk össze a felvételi előkészítők anyagát. Az 5. évfolyam osztályaiban év elején és év végén felmérést végzünk matematikából. A gyengébb tanulók folyamatos segítése: A tanórákon fokozott figyelmet kell fordítani a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra. A hiányosságok pótlásában segítjük a hosszabb hiányzás után visszatérő tanulókat is. Munkacsoportunk egy feladatbankot állít össze, amelynek a használata, reményeink szerint, elősegíti, hogy a gyengébb képességű tanulók is jobb eredményeket érjenek el az Országos kompetencia-mérésen. Tehetséggondozás: A matematika + osztályokban a kis létszámú csoportokban emelt óraszámban van lehetőség a kiemelkedő tanulók képzésére, a kiegészítő tananyagok elsajátítására. A tehetséges tanulókkal szakköri keretekben is foglalkozunk. Ehhez sokféle kiadvány és feladatsor áll rendelkezésre megfelelő példányszámban. A szakköri foglakozásokat Csalainé Csengődi Judit, Avramcsevné Hegedűs Ildikó és Sebők István vezeti matematikából, ill. Hohner Natalja és Sebők István fizikából. Felvételi előkészítőt Hohner Natalja, Csalainé Csengődi Judit, Nyakasné Szigetvári Zita és Sebők István szervez. Versenyeink: a) Általunk szervezett versenyek: Városi és város környéki matematika levelezős verseny: A évfolyamokon 10 forduló a 3. és 8. évfolyam 5 forduló. A tanév során 3 szombati fordulóra kerül sor iskolánkban. Ezek lebonyolításában a munkaközösség valamennyi tagja részt vesz. A feladatlapok kiosztásáért, a megoldások összegyűjtéséért, valamint az időben történő javításért Avramcsevné Hegedűs Ildikó, Hohner Natalja, Mészárosné Nagy Éva és Szalai Erzsébet felel. Matatatúra: Játékos bolyongás a természetben matematika feladatokkal fűszerezve évfolyamos csapatok számára. b) Versenyek, amelyekhez helyszínt biztosítunk, ill. amelyeken részt veszünk: Bolyai Matematikai Csapatverseny - 1. forduló: október 17. (péntek) Varga Tamás matematika verseny - 1. forduló: december 2. (kedd) Zrínyi Ilona matematika verseny - 1. forduló időpontja: február 20. (péntek) Kalmár László matematika verseny- 1. forduló: 2015 február Oldal: 14

15 Megyei: április 11. (szombat) Kenguru - nemzetközi matematika verseny március 19. (csütörtök) Abacus levelezős verseny Dorogi matematika verseny Alapműveleti matematika verseny - az iskolai forduló ideje: december január 31. Öveges József fizika verseny Ifjú fizikus Jedlik Ányos matematika és fizika verseny - Eszközigény: Oktatótáblák: Mértékegységek átváltása (5 db) Síkidomok területe (5 db) Testek felszíne, térfogata (1 db) Szögpárok (1 db) Háromszög nevezetes vonalai (1 db) Zsebtelepek (20 db) Az oktatótáblák darabonkénti átlagára kb Ft. Megyei forduló: április forduló: január 31-ig. 2. forduló: március 4. (szerda) A matatatúra, a levelezős verseny és a szorosan hozzákapcsolódó matematika tábor tatai és Tata környéki diákok százainak nyújt lehetőséget, hogy összemérjük tudásukat, tehetségüket. Az előző évek tapasztalata szerint a megvalósítás kb Ft költséggel jár, amiben a versenyeztetés költsége is benne van Természettudományi munkaközösség munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Réti András (Biológia, földrajz, informatika, kémia, technika) Személyi feltételek: A tantárgygondozói csoport tagjai: Avramcsevné Hegedűs Ildikó: matematika fizika informatika, Csalai Lajos: fizika, informatika, technika Csalainé Csengődi Judit: matematika, kémia Dr. Lakatos Péterné: biológia, technika, etika Gubiczáné Körmendi Márta: földrajz, testnevelés Gyürki Zoltán: technika Hohner Natalja: matematika, fizika, természettudományos gyakorlatok Kele Zoltán: földrajz, testnevelés Kóthay Péter: biológia, rajz Lászlóné Sziráki Erzsébet: biológia, kémia, pedagógia Mészárosné Nagy Éva: matematika informatika Müller Amália: biológia, technika Oldal: 15

16 Réti András: földrajz, rajz, média Sebők István: matematika, fizika, természettudományos gyakorlatok Szeiler Balázs: technika, informatika Tar József: matematika informatika A munkaközösség célja, hogy összefogja és segítse a természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok munkáját. Munkacsoportunkban kiemelten kezeljük a tehetséges tanulók fejlesztése, versenyeztetése mellett a lassabban haladók felzárkóztatását, korrepetálását. Ez a feladat differenciált óravezetéssel, szakkörök és korrepetálások szervezésével valósulhat meg. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tantárgyakat tanító kollégák egymás munkáját konzultációkkal, kölcsönös óralátogatásokkal segítsék. Csoportunk az aktuális feladatok függvényében tartja megbeszéléseit. A munkaközösség feladatai: - a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése, - tantárgyi minimum követelmények megfogalmazása - tantárgyi értékelések rendszerének kidolgozása, egységesítése a tantárgyi specifikumok függvényében - korrepetálások szervezése - tanulói motiváció erősítése a természettudományos tárgyakban, változatos módszerek, munkaformák alkalmazásával - a munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, - módszertani eljárások fejlesztése, - a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése, - a tanulók felkészítése tanulmányi versenyekre, Tantárgyi versenyeken való részvétel - kistérségi természettudományos mérés megvalósításában aktív részvétel - a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló választható Foglalkozások szervezése, - új technológiák megismerése és a tananyagba beépítése - az új kollégák beilleszkedésének és munkájuknak segítése - új természetismeret tankönyv bevezetése az 5. évfolyamon - erdei iskolai program megszervezése a 6. évfolyam részére - természettudományos gyakorlatok tanítása az 5-6. évfolyamon, a tapasztalatok átadása az újonnan tanító kollégáknak - az interaktív táblák használatából adódó módszertani és technikai ismeretek bővítése, konzultációk csoporton belül. - honismereti kirándulás szervezése 5 évfolyamon - fontosnak gondoljuk az oktatás mellet a tanulók nevelését is a tanóráinkon. Hatékony, balesetmentes munkának alapfeltétele a fegyelmezett tanulói magatartás. - viselkedési problémával küzdő tanulók sok nehézséget jelentenek. Igyekszünk közösen megoldások keresésével segíteni egymást. - kiemelt feladatként kezeljük a gyerekek természet, és környezettudatos magatartásának alakítását. Ezt a célt az erdei iskolai program, valamint a honismereti kirándulás keretében próbáljuk megvalósítani - szertárak gondozása: Kémia: Csalainé Csengődi Judit, Lászlóné Sziráki Erzsébet Biológia: Kóthay Péter, Dr Lakatos Péterné Technika: Müller Amália, Gyürki Zoltán, Szeiler Balázs Oldal: 16

17 Földrajz: Gubiczáné Körmendi Márta, Kele Zoltán Réti András, Programok, versenyek tervezett időrendje Erdei iskola 2 X 3 nap Rendezvény Szept. május Tervezett időpont illetve Felelős Dr Lakatos Péterné Lászlóné Sziráki Erzsébet Gyürki Zoltán Fónyad Levente Vadlúdsokadalom Október Dr Lakatos Péterné Hevesy György Országos Kémiaverseny Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny Hermann Ottó Országos Biológiaverseny Házi. Február Megyei: márius Házi: márius Megyei: április Házi: márius Megyei: április Csalainé Csengődi Judit Lászlóné Sziráki Erzsébet Dr Lakatos Péterné Kóthay Péter Müller Amália Lászlóné Sziráki Erzsébet költség Rászoruló tanulók támogatása Megyei 2000 Ft/fő, Megyei 2000 Ft/fő, útiköltség Megyei 2000 Ft/fő, útiköltség Curie kémia emlékverseny Lászlóné Sziráki Erzsébet Tanár útiköltség Technika Életvitel Országos Verseny Müller Amália Gyürki Zoltán Közlekedési verseny tavasz Gyürki Zoltán 2000 Ft/fő Kerékpáros iskolai kupa tavasz Gyürki Zoltán Vízkincskereső tavasz Gyürki Zoltán Teleki Pál Országos Földrajzverseny Itthon otthon vagy Országos Földrajz Verseny Részvétel a Föld Napja tatai programjain tavasz Réti András Kele Zoltán Megyei 2000 Ft/fő Igény szerint Kele Zoltán, Réti András Tanulói befizetésből, döntő esetén útiköltség tavasz Réti András FUTURA Mosonmagyaróvár Igény szerint Avramcsevné Hegedűs Ildikó Tanulói befizetésből Bolyai természettudományi csapatverseny November 20. Réti András Tanulói befizetésből, továbbjutás esetén útiköltség TITOK szaktanárok Tanulói befizetésből Oldal: 17

18 Honismereti Szentendrére kirándulás Együttműködés az Eőtvös József Gimnázium természettudományi laborjának használatában tavasz tavasz Müller Amália Gyürki Zoltán szaktanárok Tanulói befizetésből Szakkörök korrepetálások A természettudományos tárgyak közül sokszor nehézséget okoz a gyerekeknek a kémia tantárgy követelményeinek a teljesítése, ezért fontosnak véljük a heti óra korrepetálást A versenyekre való felkészítés a sikeres versenyeztetés, ha szakköri keret nem is áll rendelkezésre időt igénylő feladat. Szeretnénk, ha erre tömbösített órakeretet biztosítana az iskola (kb 10 óra/ verseny) Kémia valamint technika szakkör hagyományosan működött az iskolában ezt szeretnénk folytatni, ha megfelelő a jelentkezők száma. Szakkörök: kémia: Lászlóné Sziráki Erzsébet verseny előkészítés informatika: Csalai Lajos, Szeibert Balázs technika: Müller Amália Eszközigény: Természetbúvár folyóirat megrendelése (a természetismereti és a biológiaverseny követelménye miatt) Az interaktív táblákhoz szaktárgyi programok beszerzése Technika tanterem interaktív táblával való ellátása vagy egy mobil projektor beszerzése A 28-as teremben parafa tábla beszerzése és felszerelése Összeállította : Réti András Tata, Idegen nyelvi munkacsoport munkaterve a 2014/2015-ös tanévre. Készítette: Dedinszkyné Mészáros Erika A munkacsoport létszáma: Dedinszkyné Mészáros Erika Dr. Ferenczné Mátay Erika Nagy Andrásné Németh Katalin Németh Krisztina Rabi Ildikó Roszman Éva Rozman Edit Nyakasné Szigetvári Zita Szombatiné Németh Melinda Takács Andrea német-angol német-magyar német angol-magyar angol angol angol (jelenleg GYED-en van) német-testnevelés angol-matematika-rajz angol angol A munkaterv az iskolai munkatervhez készült, a munkacsoportra vonatkozó feladatok kibontásával. Szervezési feladatok Oldal: 18

19 a 3. és az 5. évfolyamokon az új csoportok kialakítása, képességek szerinti elosztása augusztus 28-ig. a csoportváltozások, a tanulói csoportok feltérképezése, ellenőrzés, egyeztetés az osztályfőnökökkel és a nyelvet tanító tanárokkal: szeptember közepéig Oktatással kapcsolatban: egyedi tanmenet összeállítása - összhangban van az iskolai tantervvel - a csoport szükségletei szerint, kiemelve a csoport tanulási ritmusát, ismétlésre való igényét. tanmenetek leadási határideje: szeptember osztályban angol nyelvből a heti 5 órás csoport elindítása, egyedi tanmenet összeállítása A 6., 7. és 8. évfolyamokon folytatódik a heti 5 órás oktatás angol nyelvből. Az 1.b angolos osztályban a tanulók játékosan ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel egy készségtárgy (technika) órán és egy délutáni szakkörön. Angol nyelvet tanító: Dedinszkyné Mészáros Erika Az 1.a németes osztályban a tanulók játékosan ismerkedhetnek meg a német nyelvvel egy készségtárgy (technika) órán és egy délutáni szakkörön. Német nyelvet tanító: Dedinszkyné Mészáros Erika A 2.b angolos osztályban a tanulók játékosan ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel egy készségtárgy (technika) órán és egy délutáni szakkörön. Angol nyelvet tanító: Rabi Ildikó A 2.a németes osztályban a tanulók játékosan ismerkedhetnek meg a német nyelvvel egy egy délutáni szakkörön bontott csoportban. Német nyelvet tanító: Dedinszkyné Mészáros Erika Az 3.b angolos osztályban az órarend szerinti heti 2 órán felül a tanulók játékosan ismerkedhetnek az angol nyelvvel három készségtárgy órán és egy délutáni szakkörön. Angol nyelvet tanító: Szombatiné Németh Melinda Értékelés: A tanulók értékelése: motiváló, a csoportokhoz, tanárhoz illeszkedő értékelés egyéni döntés alapján 1-5-ig terjedő érdemjegy a 3. évfolyam év végén, valamint a és a 8. évfolyamokon félévkor és év végén szöveges értékelés korábban használt sablon alapján - a 3. évfolyamon félévkor. Versenyek: korábbi években bevált versenyek: OÁTV évfolyamon (angol, német) TITOK háromfordulós tesztverseny évfolyamokon (angol, német Német nyelvi mesemondó verseny évfolyamokon Német nyelvi írásbeli verseny (Dózsa György Általános Iskola, Tatabánya) évf. A tatai Eötvös József Gimnázium Német Nyelvi Versenye osztály A dorogi Eötvös József Általános Iskola versenye (angol,német) A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola idegen nyelvi versenye A versenyeken való indulás esetén felmerülő költségek: nevezési díj, útiköltség Ezekre a versenyekre benevező tanulók egyénileg fizetik a nevezési díjat. Szervező munkák: A következő tanév előkészítéseként: egy angol és egy német nyelvi, heti 5 órás, a 2015/2016-os tanévben elindítandó csoport szervezőmunkáinak elkezdése. A tematika, a kritériumok Oldal: 19

20 kidolgozása és a felvételi teszt megszerkesztése 2014 májusáig Felvételi mérés 2015 május végén (magyar, matematika tantárgyakból) Idegen nyelvi kompetencia mérés: június 11-én Munkaközösségi megbeszélések: augusztus: témája az egész éves feladatok megbeszélése január: az első félév értékelése, a problémák tisztázása május: év végi összegzés, az éves munka tapasztalatainak megbeszélése 4. folyamatos kapcsolattartás, alkalmanként az aktuális problémák tisztázása, gyors megbeszélések szervezése az adott problémára. A munkacsoport által tervezett programok: - Dedinszkyné Mészáros Erika,Nagy Andrásné,, Dr. Ferenczné Mátay Erika, szervezésével: december : Bécs Adventi vásár május : Ausztria: Mesepark; Az angol és német szakos kollégák,valamint a diákönkormányzat szervezésével: január 23. : Pancake day: ügyességi feladatok, vetélkedő, teszt stb. Tervezett költsége kb.: Ft: anyagok (pl.: karton, színes papír, ragasztó, palacsinta sütés nyersanyaga stb.) jutalmazás, díjazás Tata, szeptember Testnevelés munkaközösség munkaterve a 2014/2015. tanévben. Készítette: Fónyad Levente Személyi feltételek: Személyi feltételeink nem változtak a tavalyi tanévhez képest. Felső tagozaton Rozman Edit, Gubiczáné Körmendi Márta, Kele Zoltán, Schweininger Ferenc és Fónyad Levente tanít, alsó tagozaton munkánkat Gyürki Zoltán és Huszka Anikó segíti továbbra is. Iskolánk és városunk sporttevékenységében szeretnénk továbbra is sikeresen és aktívan részt venni, melyet számos diákolimpián elért kiváló eredményünk és iskolában rendezett sikeres rendezvényünk is megalapoz. Célunk, hogy részt vállaljunk a különböző versenyekre való felkészítésben, a tehetséggondozásban és minél jobb eredményeket érjünk el nagy tömeget megmozgatva, ezzel is elősegítve tanulóifjúságunk egészséges életmódra való nevelését. Munkaközösségünk heti (mondhatom: napi) rendszerességgel megbeszéli aktuális feladatait és ezeket egymás között elosztva végzi. Rendkívül sok versenyünk és rendezvényünk e nélkül nem is működne. Feladataink a 2014/2015. tanévre: - az idei tanév legfontosabb feladata a mindennapi testnevelés megoldása felmenő rendszerben immár első, második, harmadik és ötödik, hatodik, hetedik évfolyamon, - nagy nehézséget a délutáni órák és edzések megszervezése és alsós tanulók elfoglaltságának figyelembe vétele okoz, - a mindennapi testnevelés igazolása mára már egyértelmű, de továbbra is kiemelten fontos annak ellenőrzése - célunk minél több versenyen (lehetőségeinkhez mérten) részt venni, melyek szerepelnek a diákolimpiai versenynaptárban illetve hagyományaink megkövetelik azt, illetve támogató egyesületeink és egyéb intézmények segítségével bővíteni és biztosítani szeretnénk további versenyeinket is. Oldal: 20

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A 2016/2017. tanév helyi rendje

A 2016/2017. tanév helyi rendje A 2016/2017. tanév helyi rendje Augusztus 08. 22-23-24. Javító- és osztályozó vizsgák 08. 23-26. Tankönyvosztás 08. 29. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanév-kezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben