A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011"

Átírás

1 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, június 23. száma: 115/2011. kt. határozat A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyháza 2011 Hatályba lép a jóváhagyását követően: június 23-án ezzel egyidejűleg az előző szabályzat (53/ MOV határozat) hatályát veszíti

2 B E V E Z E T Ő A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. törvény alapján készült. Célja: Rögzíteni az intézmény adatait Szervezeti felépítését A vezetők és az alkalmazottak feladatait és jogkörét Az intézmény működését. E törvényben foglaltak alapján a fenntartó (a tvr a alapján): Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát Kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát Biztosítja a könyvtári tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket: - a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, - a szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet - a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésen, továbbképzéseken, valamint tapasztalatcseréken való részvétel - a könyvtár gyűjteményének, információs adatbázisának folyamatos gyarapodása - a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök beszerzése - a szolgáltatások korszerűsítésének folyamatos biztosítása Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et Az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét Biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát Ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A nyilvános könyvtár alapkövetelményei (a tvr a alapján): Mindenki által használható és megközelíthető Könyvtári szakembert alkalmaz Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel Rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva Helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek Statisztikai adatokat szolgáltat. Az intézmény célkitűzéseit nyilatkozatban teszi közzé honlapján és könyvtári tájékoztatók formájában.

3 E törvényben foglaltak alapján a fenntartó (78. -a alapján): kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, biztosítja a feladatok ellátásához és a közművelődési intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, meghatározza az általa fenntartott közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1/ Az intézmény jogállása és képviselete A Városi Könyvárat Kiskunfélegyháza Városi Tanács alapította 1949-ben, 1951-ben mint városi könyvtár kezdte meg működését ben a 2042/1952. sz. MT: sz. hat. alapján járási könyvtárrá szervezték ben járási, hálózati alközponti feladatot kapott július 1-jétől működik városi könyvtárként. A Móra Ferenc Művelődési Központ alapításának éve: Alapítója: Járási Városi Tanács. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva március 31-i ülésén az 51/2011. kt. határozatával úgy döntött, hogy az általa fenntartott Móra Ferenc Művelődési Központ és Ifjúsági Házat beintegrálja a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. Alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb március 31-én, az 51/2011. sz. képviselő-testületi határozattal módosította. (1. sz. melléklet: Az intézmény alapító okirata). A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ közművelődési intézmény önálló jogi személy. mint közgyűjtemény és Az intézmény típusa: nyilvános városi közkönyvtár, közművelődési, közszolgáltató intézmény. Az intézmény működési területe: Kiskunfélegyháza közigazgatási területe. Az intézmény költségvetési törzsszáma: , Az intézmény TEÁOR száma: könyvtári, levéltári tevékenység könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme könyvtári szolgáltatások kulturális szolgáltatás, szórakoztatás közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése az intézmény alaptevékenységén túli szabad kapacitását szellemi és tárgyi hasznosító tevékenységi formák, tanfolyamok szervezése

4 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés M.n.s. egyéb felnőttoktatás 5914 filmvetítés film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren nyilvános vetítési helyeken nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Szakfeladat száma: PIR azonosító: (költségvetési törzsszáma) Adószám: Az intézmény bankszámlaszáma: GESZ TÁMOP Karrier Iroda / TÁMOP Kun kapocs / HEFOP Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi határozatlan és határozott időre kinevezett közalkalmazottjára (vezetőkre, dolgozókra, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetés alatt álló részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervet. Az intézményt az igazgató képviseli. Akadályoztatása esetén a szabályzatban meghatározott helyettesítési rend érvényesül. 2/ Az intézmény elnevezése, székhelye, működési feltételei, bélyegzői Az intézmény neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház Rövidített neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Székhelye: Magyarország, Bács-Kiskun megye. Kiskunfélegyháza. Levélcíme: Kiskunfélegyháza Szent János tér 9. Telephelyei: Városi Könyvtár. Kiskunfélegyháza Szent János tér 9. Művelődési Központ. Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1. Karrier Iroda. Kiskunfélegyháza. Korona u. 4. Városi Mozi. Kiskunfélegyháza Szent János tér 5. Postacím: Kiskunfélegyháza. Pf.: 17. Városi Könyvtár címe: Honlap: Művelődési Központ címe: Honlap: Telefon: Városi Könyvtár: 76/ , 76/ , Telefax: 76/461429, 06/ Művelődési központ, telefon, fax: 76/ , tel.: 76/ Az intézmény alapító és felügyeleti szerve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. Kiskunfélegyháza. Kossuth u Ágazati felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NEFMI) látja el.

5 Az összevont intézmény bélyegzői: A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ hivatali bélyegzője kör alakú, amely a Magyar Köztársaság címerét, az intézmény elnevezését tartalmazza. Hosszú (fej) bélyegzője: 1. tartalmazza: az intézmény nevét, címét, telefonszámát. 2. tartalmazza az intézmény nevét, címét, telefonszámát, valamint adószámát: A tulajdon (ovális) bélyegző tartalmazza az intézmény nevét és működési helyét. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. Az intézmény bélyegzőit a gazdasági szakalkalmazott köteles naprakész állapotban nyilvántartani. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELADATAI A VÁROSI KÖNYVTÁR alaptevékenység keretében végzendő feladatai: nyilvános könyvtár, közszolgáltató intézmény nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosit Kiskunfélegyháza és térsége lakosságának folyamatosan gyűjti általános gyűjtőkörének megfelelően a magyar és világnyelven (válogatva) megjelent könyveket, periodikumokat, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat. Teljességre törekedve gyűjti Kiskunfélegyháza és térsége helyismereti vonatkozású dokumentumait, kutatómunkát végez és e témakörű kiadványokat ad ki (2. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek). a beszerzett vagy kapott dokumentumokat nyilvántartásba veszi, feltárja, biztosítja a hozzáférés lehetőségét. Gyűjteményét megőrzi és védi. Az elavult és elhasználódott dokumentumokat folyamatosan kivonja

6 a könyvtár a honlapján elektronikus információszolgáltatást biztosít a város lakossága számára gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek (3. sz. melléklet: A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata) Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik állományának nagyobb részét kölcsönzi, kisebb részét helyben használatra biztosítja felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez biztosítja az idős emberek, mozgáskorlátozottak, vakok- és gyengén látók könyvtári ellátását tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól és közvetíti azokat számítógépes adatbázisokat épít: elsődlegesen a könyvtár gyűjteményéről, helyi dokumentumairól, helyi információkról könyvtárközi kölcsönzést és másolatszolgáltatást végez helyi, közéleti, közhasznú információs szolgáltatást nyújt a könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait irodalom- és olvasás népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiállításokat rendez, kiscsoportos foglalkozásokat tart, könyvtáron belüli közösségeket működtet, kiadványokat készít a könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények szervezése, kiállítások rendezése, kiscsoportos foglalkozások tartása, használók képzése, könyvtáron belüli közösségek működtetése, kiadványok készítése Kiegészítő tevékenysége helyi kiadványok bizományi értékesítése helyi civil szervezetek, intézmények megismertetésében közreműködik, segítséget ad programjaik lebonyolításában. térség könyvtárainak szakmai segítségnyújtás. Vállalkozási tevékenysége: nincs Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT feladatai: az iskolán kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrának gondozása az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása közreműködés városi ünnepek rendezésében

7 ismeretterjesztés, átképzés, továbbképzés egészséges életmódot népszerűsítő komplex rendezvények, körök, klubok szervezés és működtetése a társadalom- és természettudományokhoz, a mindennapi kultúrához kapcsolódó bemutatók, szakjellegű kiállítások szervezése és befogadása művészeti ismeretterjesztés változatos formáinak megteremtése átképzés, továbbképzés segítése, népfőiskolai formák támogatása közönségtalálkozók, fórumok, szakmai tanácskozások előkészítése és lebonyolítása az alaptevékenységnek megfelelően módszertani tevékenység (fotó, képzőművészet, kistérség segítése) kiállítások, bemutatók szórakoztató tevékenység szaktáborok szervezése mozi, filmművészet művészetpártoló tevékenység hagyományőrzés, folklór humán- és közösségfejlesztő programok gyermekprogramok. A VÁROSI MOZI feladatai: Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése moziban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken. A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPITÉSE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI Az összevont intézmény szervezete Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akit Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az igazgató mellett, igazgatóhelyettes irányítja az egyes szolgáltatási területeken dolgozók munkáját, egyéb területen dolgozók (rendszergazda, gazdasági szakalkalmazott, kisegítő alkalmazott, takarítók) közvetlenül tartoznak az igazgatóhoz. A könyvtári munkakörök a könyvtár közgyűjteményi jellegéből és elhelyezéséből adódóan kerültek kialakításra. A Művelődési Központban közművelődési szakmai egységvezető (csoportvezető) látja el a szakmai feladatok irányítását. (10. sz. mell.: Intézményi létszám- és munkakörök, munkaköri leírások). A dolgozók munkaköri leírásai személyre szólóak, külön dokumentumban kerülnek rögzítésre. Az intézményben a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti a törvények által nem szabályozott eseteket.

8 Az igazgató jogállása és általános feladatai: Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja az egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a polgármester gyakorol. Az igazgató általános feladatai, hatásköre: vezeti az intézményt egyszemélyi felelős vezetőként gyakorolja a jogszabály által megállapított hatásköreit képviseli az intézményt más szervekkel, személyekkel szemben kapcsolatot tart a helyi, megyei intézményekkel, szervezetekkel képviseleti jogát esetenként vagy meghatározott ügyekben átruházhatja munkáltatói, aláírási jogot gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett megbízza helyettesét, közművelődési szakmai egységvezetőjét (csoportvezető) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését kialakítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit gondoskodik az intézmény költségvetési tervezetének elkészítéséről, gazdálkodik az előirányzatokkal gondoskodik az intézmény kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű, hatékony működtetéséről meghatározza az intézmény SZMSZ-ét, ill. javaslatot tesz a felügyeleti szervnek szükség szerinti módosítására elkészíti a könyvtár és a művelődési központ éves munkatervét, beszámolóját, statisztikáját szervezi a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását évente munkaértekezleten értékeli az intézmény munkáját irányítja és ellenőrzi az intézmény tevékenységét, gondoskodik a belső ellenőrzésről meghatározza az intézmény fejlesztési koncepcióját irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását meghatározza a tűzvédelmi feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását szükség szerint munkaértekezletet tart gondoskodik a dolgozók munkaköri leírásának és az intézmény belső szabályzatainak elkészítéséről távollétében az igazgatóhelyettes helyettesíti munkája részeként összehangolja és szervezi a két intézmény rendezvényeit, programjait. Az igazgatóhelyettes általános feladatai: felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek (felnőtt és gyermekrészleg, internetes és médiatár) szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok végrehajtásáért. Emellett alkalmanként bekapcsolódik a művelődési központ feladatainak megvalósításába meghatározza a belső szervezeti egységek ügyrendjét, munkatervét, elkészíti beszámolóját és statisztikáját gondoskodik a csoport részére előirt feladatok, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek kifogástalan minőségű és határidőre történő teljesítéséről

9 gondoskodik a csoport rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközök rendeltetésszerű, hatékony használatáról szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását gondoskodik felettese utasításainak végrehajtásáról szükség szerint értekezletet tart gondoskodik a munkarend, a munkafegyelem, a munkavégzésre, munka- és tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról ellátja mindazokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza távollétében (a költségvetést érintő kérdések kivételével) helyettesíti az igazgatót; távollét esetében aláírási jogosultsággal rendelkezik helyettesének kijelölése szükség szerint történik. Közművelődési szakmai egységvezető (csoportvezető) Feladata: szakterületének megfelelően részt vesz az igazgató és helyettese által meghatározott módon a Művelődési Központ szakmai munkatervének, karbantartási, felújítási, beszerzési, leltározási terveinek és a költségvetésnek az előkészítésében, irányítja az egységre vonatkozó feladatok szakszerű és színvonalas végrehajtását az önálló munkaterületén előírt feladatai elvégzése mellett irányítja és ellenőrzi a csoportja munkáját, ehhez kialakítja a szervezeti kereteket (csoport-értekezletek, feladat-meghatározás, beszámoltatás rendje, stb.) elkészíti a csoport tagjainak munkaköri leírását kapcsolatokat alakít ki (és gondoskodik azok folyamatos továbbfejlesztéséről) a feladatkörükhöz kapcsolódó külső szervezetekkel (intézmények, vállalkozások, szolgáltató szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szövetségek, stb.), magánszemélyekkel a természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartás során, szükség szerint együttműködési megállapodásokat, szerződéseket készít elő gondoskodik a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályzatok betartásáról és betartatásáról részt vesz a selejtezési-, leltározási- és belső ellenőrzési feladatok végrehajtásában részt vesz a szervezeti kereteken kívül egy-egy nagyobb intézményi feladat megvalósítására létrehozott alkalmi csoportok munkájában Hatás- és jogköre: a munkatervi-, illetve többletfeladatok megvalósítása során a csoport tagjai részére meghatározott munkafeladatok teljesítését rendszeresen számon kérik szabályozza törvényes keretek között a csoport dolgozóinak munkarendjét, távollétét, a szabadságolások ütemezését, a helyettesítés rendjét javaslatot tesz a csoport tagjaira vonatkozó bér-, munka-, és személyügyi döntésekre az igazgató és helyettese megbízása alapján előzetes konzultáció és utólagos beszámolás kötelezettsége mellett képviseli az intézményt a külső természetes és jogi személyekkel való kapcsolatában Felelős: a csoport munkájának egészéért, a feladatok színvonalas elvégzéséért az intézmény működését szabályozó törvények és egyéb jogszabályok, intézményi szabályzatok betartásáért és betartatásáért, a munkáját irányító igazgatói és igazgatóhelyettesi utasítások, intézkedések végrehajtásáért az intézmény vagyonának védelméért, szakterülete feladatainak takarékos és gazdaságos végrehajtásáért

10 a csoportban dolgozók munkarendjének betartásáért, a munkafegyelemért. A csoportvezetőt az igazgató nevezi ki munkatársai véleményének kikérésével. Az alkalmazott általános feladatai: az előirt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni napi 8 órában 8 órai munkát végezni (könyvtár), heti 40 órában munkát végezni (Művelődési Központ) munkáját az elvárható szakértelemmel, a hivatali titok megtartásával és gondossággal végezni munkatársaival együttműködni munkája során tudomására jutott intézményi titkokat, információkat megőrizni kulturált megjelenésével a könyvtárosok: névtábla, munkaruha köteles részt venni a napi szolgálatban a részére kijelölt tanfolyamokon vagy továbbképzéseken saját érdekében részt venni és az előirt vizsgákat letenni megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét veszélyezteti ellátni a munkaköri leírásban megállapított, ill. felettese által kiadott feladatokat (a kapott utasítások és határidők betartásával) ellátni mindazokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amelyekkel felettese megbízza munkáját személyesen, saját maga ellátni. AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI A könyvtár szervezeti egységei: 1/ felnőtt szolgálat az intézmény legnagyobb szervezeti egysége, amely az új épület földszintjén található. feladata: gyűjteményével és szolgáltatásaival a város és térsége polgárai igényeinek minél szélesebb körű kielégítése Formái: - helyben használat kölcsönzés előjegyzés könyvtárközi kölcsönzés - általános tájékoztatás szakirodalmi tájékoztatás - rendezvények szervezése kiállítások rendezése kiadványok megjelentetése és egyéb technikai szolgáltatások biztosítása 2/ gyermekbirodalom az intézmény első emeletén található szervezeti egysége főbb feladatai: a város és térsége gyermekolvasóinak ellátása részükre szolgáltatás biztosítása: - helyben használat kölcsönzés előjegyzés - tájékoztatás rendezvények, programok szervezése kiállítások rendezése.

11 3/ gyűjteményszervezés a szolgáltatás alapját biztosítja, két személy végzi az első emeleti irodában. A nagyrészt technikai feladatokat könyvtáros asszisztens látja el. Az adaptálásban, az állomány gondozásában az igazgatóhelyettes vesz részt. főbb feladatok: a könyvtár gyűjteményébe érkező dokumentumok érkeztetése, könyvtári felszereléssel, jelzésekkel ellátása, adaptálása, esetenként analitikus feltárása, eljuttatása a részlegekbe. Nyilvántartások vezetése, katalógusok építése, a gyűjtemény gondozása (selejtezés). Statisztikai adatszolgáltatás. 4/ helyismereti szolgálat egy személy végzi e feladatot a Hattyúházban Kiskunfélegyháza és térsége helyismereti vonatkozású dokumentumainak gyűjtése, rendszerezése, feltárása, katalógusának építése, adaptálása, analitikus feltárása, szolgáltatás biztosítása, kiadványok, készítése, kiállítások rendezése. 5/ internet - médiatár a médiatár és az internet feladatait egy személy látja el a Hattyúházban. a könyvtárban jelentkező internetes és zenei kérések kielégítése, segítség nyújtása a használóknak, használói képzés, technikai feladatok (nyomtatás, másolás) ellátása 6/ rendezvény- és kamaraterem rendezvények szervezése (előkészítés, lebonyolítás), tanfolyamok szervezése, kiállítások rendezése ellátásában az igazgató, a gazdasági szakalkalmazott mellett a felnőtt és a gyermekszolgálat dolgozói vesznek részt. Kiállításfelügyelet a ruhatári, ill. a raktárosi munka részeként látandó el. 7/ gazdasági szakalkalmazotti munka egy személy végzi a könyvtár és a művelődési központ gazdasági feladatait az első emeleti irodában az intézmény gazdálkodásával összefüggő valamennyi adminisztrációs munka végzése a GESZ és az intézményvezető irányításával. 8/ rendszergazdai munka az intézmény számítógépes rendszerének működtetése, adatbázisok felügyelete, karbantartása, az intézményi honlap gondozása, technikai feladatok megoldása. A könyvtár épületének teljes gépészeti és elektronikai rendszerének működtetése. 9/ ügyviteli alkalmazott egy fő segíti a két intézményben jelentkező adminisztratív és gazdasági feladatok ellátását 10/ raktáros: alkalmanként az alagsorban jelentkező technikai feladatok ellátása, valamint a ruhatári és a kiállítás felügyeleti feladatok biztosítása. 11/ takarítói munka az intézmény teljes épületében jelentkező takarító munkák elvégzése (2 fő látja el).

12 12/ ruhatár minden használó számára, aki hosszabb ideig tartózkodik a könyvtárban októbertől május végéig kötelező. Ruhatári feladatot ruhatáros lát el, valamint a raktáros, ill. szükség esetén a takarító lát el. A Művelődési Központ szervezeti egységei: 1/ Művelődésszervezés A közművelődési feladatokat 3 fő közművelődési szakember látja el. Szervezik a felnőttés gyermekrendezvényeket, színházi előadásokat. Segítik az amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotóközösségek, civil szervezetek munkáját. Elkészítik a rendezvények, programtevékenységek marketingtervét. Vezetik a rendezvények statisztikáját, gondoskodnak a szerzői jogdíjak elszámolásáról. Bonyolítják a bérléseket. Egy fő a művelődési központ uniós pályázatait gondozza. Mellette igény szerint ellát művelődésszervezői feladatot. 2/ Karrier Iroda Pályázatból március 31-ig végzi az irodában jelentkező szolgáltatói, szervezői feladatokat. Szükség szerint bekapcsolódik a Művelődési Központ munkájába. Egy fő felsőfokú végzettségű munkatárs látja el a feladatokat. 3/ Hang- és fénytechnika 2 fő feladata a Művelődési Központ, a városi önkormányzat és egyéb megrendelt feladatok technikai igényeinek ellátása. Gondoskodnak a hang- és fénytechnikai rendszerek folyamatos karbantartásáról. 4/ Portaszolgálat 2 fő biztosítja a művelődési központ információs pontján e feladatokat. Információnyújtás, eligazítás, klubok, körök, tanfolyamok információinak nyilvántartása. Karbantartási és fizikai munka ellátása, technikai eszközök kiadása, kiállításrendezés és az intézményi pranyagok tervezése. 5/ takarító 3 fő közül 2 fő végzi a takarítói munkát. Egy fő prémiuméves. 6/ Városi Mozi 1 fő látja el a mozi üzemeltetés feladatait. A dolgozók részvételi jogát gyakorló szerv: Közalkalmazotti tanács.

13 Az intézmény működésének főbb szabályai I. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1. A munkaviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor közalkalmazotti jogviszonyt létesít a munkavállalóval a KJT szabályai szerint. A kinevezés tartalmazza a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét. A kinevezés négyhónapos próbaidőt tartalmaz. 2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt szervezeti egységekben, illetve munkaterületen, az ott érvényben lévő szabályok, ill. a munkaköri leírás szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené, amennyiben adott esetben jogszabályban előirt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai a szolgáltatást igénybe vevő beiratkozó, tanfolyami résztvevők személyi adatai a gazdálkodás adatai a munkáltatással összefüggő adatok, információk a könyvtár és művelődési központ biztonsági, vagyoni- és tűzvédelmi adatai, ezek műszaki, technikai alkalmazásai. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a felettesétől engedélyt nem kap. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:

14 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kel tartani a következő előírásokat: Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, ill. nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 4. A munkaidő beosztása Az intézmény igazgatójának és valamennyi dolgozójának kötelessége az SZMSZ-ben előírtak betartása, a munkaterv reá vonatkozó részének teljesítése, a szakmai önképzés, a társadalmi tulajdon védelme, a takarékosság és a munkafegyelem betartása. A közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező törvényt és a Munka Törvénykönyvét, valamint ezek végrehajtási rendelkezéseit kell alkalmazni. Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az igazgató vagy helyettese, vagy a csoportvezető kötelesek ismertetni az SZMSZ-t, - a munkaköri leírás alapján - az új dolgozó feladatait, a munka- és balesetvédelmi szabályokat. A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi XXII. törvény (MT), a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. Az intézmény dolgozóinak munkaidő-beosztását a törvényes munkaidő keretein belül az igazgató, a helyettese, ill. a csoportvezető határozzák meg úgy, hogy az intézmény feladatainak elvégzését lehetővé tegyék. A teljesített munkaidő rögzítésére naponta - jelenléti ívet kell használni. Túlmunkát, továbbá a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon munkát végezni az igazgató és helyettese, ill. a közművelődési szakmai egységvezetővel történt előzetes egyeztetés és rendelkezés alapján lehet. Ilyen esetekben gondoskodni kell a pihenőidő biztosításáról. A könyvtárban a hivatali munkarend igazodik a könyvtár nyitva tartásához. A Művelődési Központban a rendezvényekhez, bérlésekhez igazodva váltott beosztásban látják el a munkatársak feladataikat.

15 5. Szabadság A rendes szabadság kiadásához a dolgozókkal egyeztetett szabadságolási terv készül. A dolgozó szabadságát a munkáltató adja ki, amelyből 1/3-ára van igényjogosultsága. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az igazgató. A dolgozó köteles megbetegedését, vagy a munkából való távolmaradásának okát közvetlen felettesének haladéktalanul bejelenteni, és felgyógyulása után azonnal munkára jelentkezni. A keresőképtelenséget minden esetben az orvos által kiállított okmánnyal kell igazolni. Kiküldetést, külszolgálatot az igazgató és helyettese, személyi tulajdonú gépkocsi hivatalos célra történő használatát a gazdaságosság figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti. Az igazgató kiküldetését, külszolgálatát a Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Iroda engedélyezi. 6. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni. 7. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A közalkalmazott vétkességére (fokozatai: elhagyta, elveszítette, ellopták) való tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel (pl. szolgáltatási bevételek kezelése). Mentesül a közalkalmazott a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította (őrzés feltételei: zárható kassza, zárható fiók). A közalkalmazottat az előzőekben leírtak szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag, stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost vagy értékkezelőt e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz (szolgáltatási bevételek a felnőtt, a zenei és a gyermekkönyvtárban, a Művelődési Központban: a terembérlések, színházjegyek, foglalkozások), értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. A gazdasági szakalkalmazottat felelősség terheli az általa kezelt pénz és egyéb értéktárgy tekintetében. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetében pedig munkabérük arányában felelnek.

16 8. Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, ill. vihet ki onnan. (pl. számítógép, nyomtató, írógép, stb.). Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök szakkönyvek stb. megóvásáért. 9. A munka tervezésének szabályai Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására évente, a költségvetéshez igazodó - intézményi munkatervet készít. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér az intézmény dolgozóitól. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését a feladat végrehajtásának határidejét a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. Formái: éves terv, havi program, kiemelt rendezvények terve, éves intézményi költségvetési terv, karbantartási, felújítási, beszerzési terv. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a felügyeleti szervnek az előző évi beszámolóval és statisztikával együtt. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. II. Az intézmény gazdálkodása A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési gazdálkodási formája: részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervezet. A gazdálkodási feladatok ellátását a GESZ-szel történő megállapodás alapján végzi. A szakmai, dologi kiadások az intézményvezető jogkörében vannak, az egyéb dologi kiadások a GESZ jogkörébe tartoznak. (kivétel a Művelődési Központ: a DAOP pályázat kötelezettségei miatt az egyéb dologi kiadások üzemeltetési területe az intézmény hatáskörébe tartoznak). A Városi Könyvtár és a Művelődési Központ feladatainak ellátásához a feltételeket, a fenntartási és működési költségeket az évente összeállított és a fenntartó önkormányzat által megállapított költségvetésben biztosítja. Egyéb bevételek képződhetnek: szolgáltatási bevételekből (beiratkozási díj, késedelmi, internethasználati és kártérítési díj, másolatszolgáltatásból befolyó összeg, eszköz- és terembérbeadás, stb.)

17 állami támogatásból (érdekeltségnövelő támogatás, felzárkóztató pályázat) adományokból (önkéntes pénz- és dokumentum adomány, SZJA 1 %) pályázatokon elnyert összegekből, amelyek csak az adott feladatra használhatók fel terem- és eszközbérletből. A befizetések a GESZ számlára történnek. (4. sz. melléklet: Pénzkezelési szabályzat). Az intézményben évente selejtezni (5. sz. melléklet: Selejtezési szabályzat) és kétévente leltározni kell (6. sz. melléklet: Leltározási szabályzat). III. Értekezletek Az értekezletek, a megbeszélések a vezetés alapvető módját képezik. Az igazgató évente, szükség szerint összevont értekezletet tart a könyvtár és a Művelődési Központ dolgozói részvételével. Az intézmény egészére vonatkozó rendelkezéseket az intézmény minden dolgozójának meg kell ismerni. Célja: - az intézmény előtt álló feladatok ismertetése, - az elmúlt időszak tevékenységének számbavétele, - a munkakapcsolatok és a dolgozók tevékenységének értékelése. - Az igazgató a könyvtárban évente egyszer, az év első negyedévét követően az éves munka értékelésére és a feladatok meghatározásának céljából értekezletet hiv össze. Lehetőség szerint meghívja az önkormányzat képviselőjét (művelődési irodavezető, művelődési bizottság elnöke, tagja, a képviselő-testület tagja, stb.). Negyedévi rendszerességgel az eltelt negyedévi munka értékelésére és a következő negyedévi feladatok megbeszélésére kerül sor. Az igazgató, az igazgatóhelyettes havonként az időszerű tennivalók megbeszélése érdekében rövid megbeszélést tartanak. Aktuális feladatok és a továbbképzéseken való részvétel is megkívánja a dolgozók esetenkénti összejövetelét. A Művelődési Központban az igazgató és/vagy a szakmai egységvezető vezetésével hetenkénti, kéthetenkénti rendszerességgel tartanak megbeszélést valamennyi dolgozó részvételével. Célja: a soron következő feladatok megbeszélése, kölcsönös tájékoztatás; a feladatok ütemezése, megosztása, értékelés. Az intézmény évente elkészíti beszámolóját, statisztikáját és évi munkatervét, amelyet megküld fenntartó önkormányzatának és a megyei szakmai szervezeteknek.

18 IV. Munkarend A törvényes munkaidő napi 8 óra. A munkarendet a hatályos jogszabályoknak, a könyvtár és a Művelődési Központ nyitva tartási rendjének megfelelően az igazgató állapítja meg. Pontos rögzítése a munkaköri leírásokban történik. A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Hétfő: zárva Kedd, péntek: 9-17 óra Szerda-csütörtök: óra Szombat: 8-12 óra Nyári nyitva tartás: Július 1. augusztus 31. Hétfő: zárva Kedd, péntek: 8-17 óra Szerda-csütörtök: óra. Szombat: zárva. Az intézmény vezetője vagy helyettese a hivatali, ill. a nyitva tartási időben elérhetők a könyvtárhasználók és látogatók számára. A szolgáltatást az igazgatóhelyettes, ill. a közművelődési szakmai egységvezető képviseli nyitva tartási időben. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYITVA TARTÁSA: Hétfő: Zárva Kedd, péntek: óra Szerda-csütörtök: óra Szombat: Igény szerint Vasárnap: Zárva Nyári időszakban (július-augusztus) a Városi Könyvtár és a Művelődési Központ kétkét hétig részleges nyitva tartással működik (ügyelet). V. Az intézmény ügyiratkezelése, kiadmányozási jog gyakorlása Az iratkezelés szabályozása a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint történik az intézményben, irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős. A kiadmányozási jog az igazgatót illeti meg. Az igazgatóhelyettest illeti meg a kiadmányozási jog az igazgató távollétében. Cégszerű aláírási jogosultság: igazgató, gazdasági szakalkalmazott vagy igazgatóhelyettes, gazdasági szakalkalmazott. A körbélyegzőt csak az igazgató használhatja, kivételesen átadhatja beosztottjának.

19 VI. A helyettesítés rendje Az igazgató általános helyettese az igazgatóhelyettes. Mindkettőjük távollétében a helyettesítés külön szóbeli megbízás alapján történik. Hosszabb távollét esetében az igazgató a megbízást írásban rögzíti. VII. Kapcsolattartás Az intézmény igazgatója felelős a kapcsolattartásért a minisztériummal, a város polgármesterével, a képviselő-testülettel, művelődési bizottságával, a jegyzővel, a polgármesteri hivatallal, az intézményekkel, a civil szervekkel, a sajtóval. Az igazgató esetenként átruházhatja e feladatot elsősorban az igazgatóhelyettesre (pl. az oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás esetén vagy a rendezvényeket szervező könyvtárosokra, művelődésszervezőkre). Az intézmény működését, tevékenységét érintő tájékoztatás adás az igazgató feladata. Ettől eltérően a dolgozók csak az érvényben lévő Könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak alapján ill. az intézmény által a nyilvánosságnak szánt kiadványokból (rendezvények programjai, tájékoztató füzetek, stb.) adhatnak tájékoztatást az érintettek számára. Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében mindkét intézményben a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. VIII. Záró rendelkezések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat keretjellegű, kiegészítését a következő mellékletek képezik: 1. Az intézmény alapító okirata és elfogadásának határozata 2. Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek 3. Könyvtárhasználati szabályzat 4. Pénzkezelési szabályzat 5. Selejtezési szabályzat 6. Leltározási szabályzat 7. Iratkezelési szabályzat 8. Munkavédelmi szabályzat 9. Tűzvédelmi szabályzat 10. Dolgozói létszám- és munkakörök 11. Internet- és számítógép-használati szabályzat 12. Számítástechnikai és védelmi szabályzat 13. Gyermekbirodalom társasjáték használati szabályzata 14. Riasztórendszer használati szabályzata 15. Gépjármű használati szabályzat 16. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 17. Fénymásolási szabályzat 18. Tanulmányi szabályzat 19. A szellemi tevékenység szolgáltatási szerződések keretében történő ellátása 20. Dohányzás szabályozása 21. A könyvtári kiadványok készítésének szabályzata 22. Ruhatári szabályzat 23. A Művelődési Központ Házirendje 24. Terem- és eszközhasználati szabályzat

20 A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe és visszavonásig érvényes. Kiskunfélegyháza, június 23. Kállainé Vereb Mária igazgató Záradék: Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a június 23-i 117/2011. sz. képviselőtestületi határozattal hagyta jóvá. Kapus Krisztián Polgármester

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg az intézmény által ellátandó feladatokat.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA Szervezeti és működési szabályzata Kiskunhalas, 2009. I. fejezet Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. tv. rendelkezik a nyilvános

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának módosítása

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARTONOSI PÁL VÁROSI KÖNYVTÁRA Szervezeti és működési szabályzata Kiskunhalas, 2014. 1 I. fejezet Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. tv. rendelkezik a nyilvános

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3. oldal II. A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó jogszabályok 3. oldal III. A Szervezeti

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 36/2012.(IV.25.)KT határozata Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben