A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve"

Átírás

1 A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve ös tanév

2 Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési, értékelés tevékenység... 7 Együttműködés a diákönkormányzattal... 8 Együttműködés a szülőkkel... 8 Tanórán kívüli tevékenységek... 9 Eseménynaptár Az alsós munkaközösség munkaterve A felső tagozatos munkaközösség munkaterve A gimnáziumi munkaközösség munkaterve Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve A humán munkaközösség munkaterve A német nyelvi munkaközösség munkaterve Az angol munkaközösség éves munkaterve Természettudományos munkaközösség éves munkaterve

3 A tanév kiemelt feladatai 1. A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 3. A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése. 4. Intézményi és egyéni önértékelés, partneri elégedettségmérés. 5. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3., 7. és a 11. évfolyamon, a tapasztalatok leszűrése a következő évek tervezéséhez. 6. Kiemelt célkitűzések: - állagmegóvás - szociális érzékenység fejlesztése - fegyelem erősítése és a tanulás értékének erősítése. - illem és viselkedéskultúra, - tehetséggondozás, 7. Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával). 8. A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése. 9. A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. 10. Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése. A tanári mentori hálózat erősítése. 11. A gyakornoki rendszer működtetése a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően. 3

4 12. Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése 13. Az iskolai fegyelem további erősítése: Különös tekintettel: A tanárok felé: - az adminisztratív fegyelem terén az ellenőrzők naprakészségére, az alsó tagozaton az osztálynaplók, a felső és gimnáziumi tagozaton a digitális napló, valamint az ellenőrzők egyezésére, - a pontos órakezdésre és befejezésre - a tanórák közti szünetek ügyeletének ellenőrzésére A diákok felé: - a magatartás kultúra szintjének emelésére - folyosói közlekedésre - káromkodásmentes beszédre - köszönésre - társak tiszteletére 14. Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl; 15. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba; 16. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése; 17. Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel. 18. Pályázatfigyelés írás iránti igény növelése 4

5 A tanulók teljesítményének mérése 1. A nyelvi előkészítő osztálynál csoportbontás kialakításához. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 2. A 9.ny osztálynál csoportbontás kialakításához mindkét idegen nyelvnél. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 3. Az alsós testnevelés óráknál csoportbontás kialakításához Határidő: szeptember 5. Felelős: tanítók, testnevelők 4. Az első osztályos tanulók DIFER mérése Határidő: szeptember Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok 5. A 6.; 8.; 10. évfolyamokon Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematika) Határidő: május 27. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok 6. A 7.évfolyam évzáró vizsgája német nyelvből Határidő: május Felelős: Koppányné Dienes Mariann 7. Tanévzáró vizsgák a évfolyamokon Határidő: május 4-6. írásbeli, szóbeli Felelős: Balla Enikő, szaktanárok 8. Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan Felelős: tanítók, szaktanárok 9. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon Határidő: június 11. Felelős: Koppányné Dienes Mariann, Mandják Gertrúd 5

6 Pedagógusképzés, továbbképzés A képzések tekintetében prioritást kell kapniuk a modernizációs pedagógiai, tanfolyamoknak, illetve a törvény által támasztott új tantárgyak (pl. erkölcstan) tanításához szükséges tanfolyamoknak. A központi továbbképzési keret nullára redukálása behatárolja az intézmény lehetőségeit. 1. A KLIK fenntartása alatt álló intézmények által szervezett tanári továbbképzéseken való részvétel Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 2. Bemutatóórák, foglalkozások tartása kollégák részére, óralátogatások Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 3. A pedagógus életpálya modell által megkövetelt óralátogatások belső vizsgák. 4. Havonkénti értekezleteken aktuális pedagógiai kérdések megbeszélése Határidő: Kibővített vezetőségi értekezlet minden hónap első keddjén, Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet minden hónap harmadik keddjén, Alsós munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Nyelvi munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Felsős munkaközösségi értekezlet minden hónap második keddjén 5. Tantestületi értekezlet minden hónap első keddjén Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 6. Szülők számára nyílt napok szervezése félévenként egyszer Határidő: november és március 2-4. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 7. Főiskolai hallgatók fogadása, szakmai gyakorlatok helyszínének biztosítása Határidő: október november, február - május 6

7 Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók Ellenőrzési, értékelés tevékenység 1. A tanulóknál a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak szerint történik az ellenőrzési, értékelési tevékenység. Határidő: folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók 2. A pedagógusok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán: - Adminisztratív fegyelem ellenőrzése, tanügyi dokumentumok pontos vezetése, ellenőrzők, naplók egyezése Határidő: folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek - Tanmenetek elkészítése az eltervezettek szerinti haladás illetve az eltérés okainak vizsgálata Határidő: október 1. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők - Szabadidős tevékenységek, iskolai rendezvények értékelése Határidő: a rendezvények után, összegzés a félévi ill. tanévzáró értekezleten Felelős: Rósa Viktor, szabadidő szervező - Az iskolavezetés óralátogatásai Határidők: Október: 1.,5.,9. évfolyam órái November: 2.,6. évfolyam órái December: 10. évfolyam órái Január: 3., 13. évfolyam órái Február: 4., 7. évfolyam órái Március: 2., 8., 11. évfolyam órái Április: 3., 12. évfolyam órái Május: 1., 5. évfolyam órái - A munkaközösség vezetők óralátogatásait a munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza 7

8 Együttműködés a diákönkormányzattal 1. Tagozatgyűlés keretében a felmerülő kérdések, problémák megbeszélése Határidő: szeptember október, március- április Felelős: Takács Krisztina 2. Gyermeknap, DÖK nap megszervezése (1 tanítás nélküli munkanap a DÖK szervezésében) Határidő: június 1. Felelős: Takács Krisztina, osztályfőnökök Együttműködés a szülőkkel 1. Találkozás a szülői munkaközösség tagjaival, az év feladatainak, programjainak megbeszélése Határidő: szeptember 25. Felelős: Rósa Viktor 2. Szülői értekezletek osztályszinten Határidő: szeptember 1-12-ig. január ig. május ig. Felelős: osztályfőnökök 3. A leendő kilencedik és első osztályos tanulók szülei számára tájékoztató és bemutató órák tartása. Szülői nyílt tanórák szervezése Határidő: november 13. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 4. A nyolcadik osztályosok pályaválasztási tájékoztatója Határidő: november második felében Felelős: pályaválasztási felelős, 8. osztályok osztályfőnökei. Harisné P. Zsuzsa 5. Fogadóórák: minden pedagógus hetente, egyénileg meghatározott időben, előzetes egyeztetés után fogadóórát tart. A tanév során két alkalommal az iskola valamennyi pedagógusa közös fogadóórát tart. Határidő: november 25. illetve március 17. Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek 6. Év végi bográcsos főzőverseny a szülői közösségek részére az iskola udvarán 8

9 Határidő: május 29. Felelős: SZMK 7. A szülők folyamatos tájékoztatása az iskola web oldalán (www.klebi.hu) Tanórán kívüli tevékenységek 1. Gólyatábor Határidő: augusztus Felelős: Pálffyné Tornai Dorottya, Matusné Németh Eszter 2. Tanulószoba, napközi megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2. Felelős: 3. Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások, színjátszó körök megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2-ig Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség - vezetők 4. Iskolai versenyek szervezése, részvétel a kerületi, fővárosi, országos versenyeken Határidő: folyamatos Felelős: munkaközösség vezetők 5. A gimnazista tanulók tehetséggondozásának lehetőségei, a tehetséggondozás megszervezése Határidő: szeptember 5. Felelős: Rósa Viktor, Balla Enikő 6. Felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkezők részére Központi írásbeli vizsga: január 17. Pót írásbeli vizsga: január 22. Szóbeli vizsga: február Pót szóbeli vizsga: március Érettségi vizsgára való felkészítés Határidő: folyamatos Felelős: osztály osztályfőnöke, szaktanárok 8. Szalagavató bál Határidő: január 23. Felelős: a 12. és 13. osztály osztályfőnöke 9

10 9. Osztálykirándulások Határidő: június 8-9-ig Felelős: osztályfőnökök 10. Ballagás a 13. és a 8. évfolyamon Határidő: április 30. illetve június 12. Felelős: a 12. illetve a 7. osztályos osztályfőnökök 11. Nyári táborok megszervezése Határidő: június Felelős:, Harisné Pintér Zsuzsa 13. Kerületi úszásoktatás Határidő: 5.a, 5.gy I. félév, 5.b II. félév 10

11 Eseménynaptár Augusztus: 25. Alakuló értekezlet 25. Javító osztályozó vizsgák 26. A nyáron jelentkező tanulók felvételi vizsgáztatása 29. Tanévnyitó értekezlet Gólyatábor Szeptember: 1. Tanévnyitó ünnepség, az első tanítási nap Szülői értekezletek osztályszinten DIFER mérések 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 5-ig Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások szervezése 5. Felső tagozat kirándul 8. Gyermekek Háza értekezlet(minden páratlan hétfő: ig) 9. Felsős munkaközösségi értekezlet (minden hónap második keddjén) 10. Az 5.a osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Az 5.gy osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Gimis nyelvparádé ( évf.) A 13. évfolyam osztálykirándulása 16. Alsós munkaközösségi értekezlet 16. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet (minden hónap 3. keddjén) 19-ig Helyettesítési rend elkészítése 19-ig Ügyeleti beosztások elkészítése 30. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 25. A Szülői Munkaközösség alakuló ülése 28. Kerületi Kaptató 30. Törzslapok megírása Sportláz - labdarúgás Október: 1-ig Tanmenetek és munkaközösségi tervek elkészítése 1. OÁTV és OKTV jelentkezések lezárásának határideje 5. Kegyeleti Futás (Fel: A. ZS.) 6. Iskolai szintű megemlékezés az aradi vértanúkról (F.: 7. évf.) Őszi papírgyűjtés 8. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 18. Országos munkanap 11

12 21. Alsós munkaközösségi értekezlet 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 22. Iskolai ünnepély okt. 23. tiszteletére (F.: GyH és 10. évfolyam) ig A 7-8. évfolyamosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 23-2-ig Őszi szünet Sportláz - kosárlabda November: 3. A szünet utáni első tanítási nap 4. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára a 2.,3.,6.,8.,10.,12.,13. évfolyamokon 11. Felsős munkaközösségi értekezlet 13. Gimnáziumi bemutatkozó nap a környékbeli ált. iskolások részére.(f.: Sz.Z.T.) Tájékoztató a leendő 9. osztályos tanulók szülei számára (F.: R.V.) 18. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 19. Kerületi angol műfordító verseny a gimnáziumi tagozat részére 25. Alsós munkaközösségi értekezlet 25. Közös fogadóóra ig 25. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz: Floorball December 1-13-ig Cipősdoboz akció az egész iskola részére 5. Mikulás ünnepségek az alsó tagozaton 6. Karácsonyi vásár az SZMK és a tantestület szervezésében 9. Alsós munkaközösségi értekezlet osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbelire 17. Bécsi kirándulás a gimnáziumi tagozat részére 19. Rövidített órák ig, utána karácsonyi ünnepség osztálykeretben, majd tanári karácsony ig Téli szünet Január első hét Sítábor (tanítás van) 12

13 5. A szünet utáni első tanítási nap 6. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 13. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Félévzárás 16-ig Tantárgyfelosztás és órarendkészítés a második félévre 17. Központi középiskolai írásbeli felvételi 20. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 20. Osztályozó értekezlet az alsó tagozat (14.00) és a gimnázium (14.00) részére 21. Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére (14.00) 22. Pót központi felvételi vizsga (14.00) 23. Félévi értesítők kiosztása 23. Szalagavató bál ig Szülői értekezletek 27. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 27. A központi írásbeli eredményhirdetése ig Február Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 6. GYH farsang 10-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok küldése a középiskolákhoz, adatlapok küldése 13. Alsós (F.: tanítók), felsős farsang(f.: 8. évfolyam) 10. Felsős munkaközösségi értekezlet 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 13-ig Jelentkezés az érettségi vizsgára 13-ig Érettségizők továbbtanulási lapjainak elküldése 18. Angol nyelvű színházi látogatás a gimnáziumi haladó csoportoknak 25. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályszinten (F.: M.N.E.) a gimnáziumban ig. Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkező tanulóknak Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz - röplabda Március 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 2-4. Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára az 1.,4.,5.,7.,9.,11. évf. számára 4. Pót szóbeli vizsga a gimnáziumba jelentkező külsős tanulók részére (14.00) 5. Nyílt órák és tájékoztató a leendő első osztályos szülők részére 13

14 9. Szakmai nap 10. Felsős munkaközösségi értekezlet , Március 15-i ünnepély (F.: 9.ny ) 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet évfolyamosok számára tanulói adatlapok módosításának lehetősége 17. Közös fogadóóra óráig 20. Gimnáziumi projektnap 24. Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 26. Tavaszi Fesztivál Tanítás nélküli munkanapok Sportláz: tollaslabda, falmászás Április 2-7-ig Tavaszi szünet 8. A szünet utáni első tanítási nap 14. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (Holocaust emléknap, M.N.E., kiállítás) 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 28. Alsós munkaközösségi értekezlet osztály - osztályozó értekezlet 30. Gimnáziumi ballagás 13 óra Sportláz kézilabda Május 4-től Írásbeli érettségi kezdete a 13. évfolyamon évfolyamok vizsgái (írásbeli) tól 5. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Szülői értekezletek Tavaszi papírgyűjtés 12. Felsős munkaközösségi értekezlet 19. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 26. Felkészülési nap a évfolyamnak az év végi vizsgákra 26. Alsós munkaközösségi értekezlet 26. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 14

15 27. Országos kompetenciamérés a 6, 8, 10. évf. (szövegértés és matematika) évfolyam szóbeli vizsgái 2-3.hét Angliai nyelvi tábor Június 1. DÖK nap, gyermeknap az alsó, a felső és a gimnáziumi tagozat részére 3. Osztályozó értekezlet a gimnáziumi tagozat részére Osztályozó értekezlet az alsó tagozat részére Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére A Nemzeti Összefogás Napja (F.: 9. évf.) 5. Pedagógus napi rendezvények (F.: 6. évfolyam) 8-9. Osztálykirándulások 11. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon osztályok ballagása (11.00-kor) 15. Az osztálytermek rendbe rakása, szükség esetén festése 19. Tanévzáró ünnepély (F.: 5. évfolyam), bizonyítványok kiosztása kor ig Érettségi vizsgák Gimnáziumi beiratkozás 26. Tanévzáró tantestületi értekezlet 9.00-kor A tanév során rendezett házi, kerületi, fővárosi és országos versenyek részletezése a munkacsoportok éves munkatervében található. Bp., szeptember igazgató a tantestület nevében. az SZMK nevében. a DÖK nevében 15

16 MUNKATERVEK Az alsós munkaközösség munkaterve Készítette: Csőgör Ilona a munkaközösség közreműködésével A munkaközösség tagjai: 1. Jakab Katalin 2. Varga Róbertné 3. Kántor Zsuzsa 4. Mayer Nikolett 5. Mészáros Katalin 6. Csizmadia Krisztina 7. Hizsnyai Zsuzsa 8. Mezei Orsolya 9. Payer Zsuzsa 10. Kertész Bernadett 11. Kováts Krisztina 12. Szebediné Mérő Eszter 13. Korpás Márta 14. Juhász Ottóné 15. Csőgör Ilona 16. Patyi Sándorné 17. Robotkáné Buzánszky Éva 18. Jakab Olivér 19. Bakiné Szolnoky Monika 20.Bertalanné Kovács Tímea Betanítók névsora: 1. Gledura Katalin 2. Szőllősi Emese 3. Aranyi Zsolt 4. Koppányné Dienes Mariann 5. Szirmai Ágnes 6. Heinekné Vereckei Mária 7. Varga Zoltánné 8. Fejlesztés: 1.Dóczi Veronika 2.Kovács Klára 16

17 A tanév kiemelt feladatai Integráció Új kerettanterv Állagmegóvás,tartós tankönyvek Szakkörök A tanulók teljesítményének mérése 1. osztályban Di-fer mérés szeptemberben és májusban Tanórán kívüli tevékenységek Színházlátogatások: Táncszínház, Bábszínház, Klebelsberg Kúria bérletes előadásai, illetve az év közben kiválasztott előadások Múzeumok látogatása: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Közlekedési Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, ill. éppen aktuális kiállítások megtekintése Tanulmányi kirándulások szervezése a tananyagokhoz rendelve A kerület nevezetességeinek, emlékhelyeinek meglátogatása válogatva a tananyaghoz Dekorációs-és tisztasági verseny füzetszépségverseny Együttműködés a szülőkkel, más partnerekkel Bemutató órák tartása minden évfolyamon nyílt hét keretében Bemutató órák tartása a leendő első osztályos tanulók szülei számára Óvodások fogadása Látogatás a környező óvodákban Fogadóóra Szülői értekezlet Egyéni megbeszélések Eseménynaptár Augusztus Faliújság : 1. osztályosok Felelősök 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre 4.évfolyam 17

18 Termek berendezése, dekorálása osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével 4.évfolyam tanítói Tankönyvek kiosztása Szülői értekezletek Tanmenetek elkészítése-leadása szept. 17. Tanmenetek áttekintése Éves munkaterv elkészítése, leadása szept.17. Di-fer mérés végzése, leadása Jeles napok-szüret szept.27. Munkaközösségi megbeszélés osztályfőnökök osztályfőnökök a tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Csőgör Ilona Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné Kovács Klára Juhász Ottóné Csőgör Ilona iskolavezetés Október Őszi faliújság:2.évfolyam Tűzriadó Első osztályok látogatása Házi szépolvasási verseny Csőgör Ilona Bakiné Sz. Monika Patyi Sándorné Csőgör Ilona 18

19 Törzslapok megnyitása Táncszínház Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Megemlékezés: okt. 23. Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés November Második osztályok látogatása osztályfőnökök 2. osztályos of. osztályfőnökök Csőgör Ilona Csőgör Ilona Jeles napok-márton-napi felvonulás szervezése Klebelsberg emléknap és koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése Nyílt hét Fogadóórák Karácsonyi vásár Juhász Ottóné osztályfőnökök Csizmadia Krisztina Mezei Orsolya Payer Zsuzsa Csőgör Ilona osztályfőnökök 2. és 3. of. Betanítók osztályfőnökök betanító tanárok osztályfőnökök SZMK December Téli faliújság:3.évfolyam 19

20 Tankönyvrendelés Herrné Ladányi M. osztályfőnökök Mikulás ünnep szervezése Osztálykarácsony szervezése Cipősdoboz akció(?) Juhász Ottóné osztályfőnökök osztályfőnökök Január Harmadik osztályok látogatása Félévzárás Osztályozó értekezlet Bizonyítványok kiosztása Szülői értekezlet Csőgör Ilona osztályfőnökök osztályfőnökök osztályfőnökök Félévzáró tantestületi értekezlet Házi rajzverseny Patyi Sándorné Február Negyedik osztályok látogatása Mesevilág Meseismereti Verseny Farsang szervezése Munkaközösségi megbeszélés Katona Ilona 4.évfolyam tanítói Juhász Ottóné Robotkáné B. Éva Csőgör Ilona Március Tavaszi faliújság :4.évfolyam Házi vers- és prózamondó verseny Kertész Bernadett 20

21 B.né Kovács Tímea Csőgör Ilona Második osztályok látogatása Házi helyesírási verseny Csőgör Ilona Varga Róbertné Mayer Nikolett Nyílt hét Leendő elsősök szüleinek óralátogatása of Betanítók 4.évfolyam tanítói Tájékoztató a leendő elsős szülők számára Jeles napok-húsvét Munkaközösségi megbeszélés Juhász Ottóné napközis tanítók Csőgör Ilona Április Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona Házi matematika verseny Szakmai nap Mezei Orsolya Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa B.né Kovács Tímea Di-fer mérés Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné 21

22 Május Év végi faliújság:1.évfolyam Kovács Klára Dóczi Veronika Tavaszi Fesztivál Első osztályok látogatása Első osztályosok beíratása Gyermeknap szervezése Munkaközösségi megbeszélés Iskolánk 50. éves Csizmadia Kriszta Hizsnyai Zsuzsa Szebedi V.Istvánné Csőgör Ilona Juhász Ottóné Osztályfőnökök Napközis tanítók Csőgör Ilona Papírgyűjtés Június Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet Tanév lezárása-alsós munkacsoport kirándulása osztályfőnökök Csőgör Ilona 22

23 Hónap Augusztu s Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szeptem ber Szülői értekezlet Termek berendezése, dekorálása Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével Tankönyvek kiosztása Of. Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Of. osztályfőnökök Csizmadia Krisz 17. Tanmenetek elkészítése, leadása 17. Éves munkaterv elkészítése, leadása Tanmenetek áttekintése Of. Adott tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Payer Zsuzsanna Juhász Ottóné osztályfőnökök 30. Törzslapok Di-fer mérés végzése, leadása Dóczi Veronika Kovács Klára Szebedi Vajk Istvánné Alakuló kerületi alsós Istvánné 23

24 Hónap Szeptem ber Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is megnyitása Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés 27. Jeles napok:szüret Csőgör Ilona Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné mcs.vez. értekezlet Áldás u.ált.isk. osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Korpás Márta Istvánné Október óra Kibővített vezetői értekezlet óra Tűzriadó 04. Aradi vértanúk óra Könyvtár Házi Szépolvasási Verseny (3 fő osztályonként) Első osztályok látogatása Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Bakiné Sz.Monika Csőgör Ilona Patyi Sándorné CsőgörIlona 2.évfolyam Ker. szépolvasási verseny (évfolyamonként 1-1 fő)jelentkezés okt.3-ig Megemlékezés: 1956 okt. 23. Osztályfőnökök 24

25 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Papírgyűjtés Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Őszi faliújság készítése 2. o. osztályfőnökök November 22. Megemlékezés: 56. okt. 23. okt 28.- nov.04. őszi szünet Második osztályok látogatása Csőgör Ilona 21.Fővárosi Szépolvasó Verseny 5. kibővített vezetőségi ért. 11. Márton-napi felvonulás szervezése Juhász Ottóné osztályfőnökök Nyílt hét páros évfolyamok 26. fogadóóra 30. Karácsonyi 13.Klebelsberg koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése 3.évfolyam tanítói Csőgör Ilona SZMK osztályfőnökök 25

26 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is vásár Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont December Cipősdoboz akció Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Herrné Ladányi Mária 3. kibővített vezetőségi ért. Osztálykarácso ny szervezése 20. Tanári karácsony Téli faliújság készítése 06. Mikulás ünnep szervezése (Klebelsberg Kúria) 20. osztálykarácsony 3. of. Juhász Ottóné osztályfőnökök Január Téli szünet dec.23-jan kibővített vezetőségi ért. Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona 17. Félévzárás 24. Bizonyítványok kiosztása Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 26

27 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szülői értekezletek 29.Rajzverseny Patyi Sándorné Február Félévzáró tantestületi értekezlet 7. Farsang Negyedik osztályok látogatása 06. Mesevilág vetélkedő a 4. évfolyam számára /6 fős csapatok/ Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona 4.évfolyam tanítói Csőgör Ilona óra Kerületi Mesevilág meseismereti verseny I.forduló Marczibányi tér óra Mesevilág döntő Marczibányi tér Március Március Nyílt hét Páratlan évfolyamok évfolyam óra márc.15. Emlékműsor Második osztályok látogatása 06. Leendő elsősök szüleinek óralátogatása Megemlékezés 12. Házi vers-és prózamondó verseny Csőgör Ilona Leendő elsős tanítók Csőgör Ilona B.né Kovács Tímea Kertész Bernadett Kerületi vers- és Prózamondó verseny Marcibányi Téri Műv. Közp Kerületi helyes- 27

28 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is 14.Munkaszüne ti nap Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont írási verseny Fillér u. Ált.Isk. 18. Fogadóóra 19. Házi helyesírási verseny Mayer Nikolett Varga Róbertné Április 14. Szakmai Nap Tavaszi faliújság Harmadik osztályok látogatása 4.évfolyam Csőgör Ilona 24.Fővárosi Helyesírási Verseny ig Tavaszi Szünet Di-fer mérés Kovács Klára Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné 09.Házi matematika verseny Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa Mezei Orsolya B.né Kovács Tímea 30. Gimnáziumi ballagás 29. munkaközösségi megbeszélés Első osztályosok beíratása Csőgör Ilona 28

29 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Május Szülői értekezlet 10. szombat tanítási nap ( ledolgozása) Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés Faliújság 1.évfolyam 23.Tavaszi Fesztivál és Klébi 50. Június 30. Pedagógusnap 04.Nemzeti Összetartozás Napja 29

30 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is osztálykirándul ás, erdei iskolai oszt. ballagás Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet osztályfőnökök osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Munkacsoport kirándulása Csőgör Ilona Tanévzáró értekezlet Tanévzáró ünnepség 30

31 A felső tagozatos munkaközösség munkaterve Összeállította: Némethné Szabó Andrea A tagozat osztályai és osztályfőnökei 5.a Borsos Krisztina, Szabóné Borbély Rita 5.b Aranyi Zsolt 5.c Jákóiné Szirota Ilona 6.a Dénesné Mike Imola, Horváthné Vass Ildikó 6.b Takács Krisztina 7.a Némethné Szabó Andrea 7.b Rozsnyói Zsuzsanna 8.a Tamás Georgina 8.b Manninger Márta Tagozatunk munkájában részt vesz: Dénes Sándor Heinekné Vereckei Mária Herrné Ladányi Mária Varga Zoltánné Vonyik Lászlóné A tanév kiemelt feladatai - A tavaly kialakított felsős szokásrend megőrzése, erősítése. Osztályfőnöki órákon a gyerekekkel, szülői értekezleteken a szülőkkel való megismertetése. - Team-munka rendszerének működtetése, erősítése. Kéthavi, szükség esetén gyakoribb értekezletek, esetmegbeszélések az egy osztályban tanító kollégák együttműködésével. Problémafeltáró megoldó team-értekezletek osztályonként es átmenet megkönnyítése / elkészült az átvételi protokoll / 31

32 - Környezetkultúra fejlesztése; nagy hangsúlyt kap az állagmegóvás o Dekorációs- és tisztasági verseny havi fordulókkal o Bútorzat felcímkézése, mindenki felelős a saját padjáért, székéért o A tagozat folyosóinak rendbetétele - Szociális érzékenység erősítése o Bekapcsolódunk a decemberi cipősdoboz akcióba o Osztályfőnöki órák témája legyen a fogyatékkal élők sorsa, helyzete o Láthatatlan kiállítás megtekintése További feladatok - Fejlesztőpedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés erősítése - Osztályfőnökök és szaktanárok munkájának még erősebb összehangolása - Egészségnevelés. Egészségnapot szervezünk, évfolyamonként változó témával - Pályaválasztás, beiskolázás - Az iskola és a szülők közötti kapcsolat további erősítése Teljesítménymérés Osztályfőnökként részt veszünk a szövegértés és matematika méréseken a 6. és 8. évfolyamon, szükség esetén segédkezünk az idegen nyelvi mérés lebonyolításában a 6. évfolyamon. Ellenőrzés, értékelés Tagozatunk osztályainak haladását óralátogatásokkal igyekszem követni. Szükség esetén felkérem a kollégákat egymás óráinak megtekintésére. Október 5.a 5.b osztály November 5.c, 6.a osztály December 6.b 7.b osztály Január Február 8.a 8.b osztály Március 5.a 5.b osztály Április 5.c osztály Május osztály A látogatások tapasztalatait elsősorban az osztályfőnökökkel, szükség esetén a szaktanárokkal is elemző beszélgetéseken vesszük számba. A tanév során minden osztály kapcsán tartunk team-értekezletet, hirtelen felmerülő probléma esetén soron kívüli alkalommal is. Az osztályok munkáját a negyedévenkénti tagozatgyűléseken értékeljük. Programokat, eredményeket a tagozat faliújságán közzétesszük. 32

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015-2016-os tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Ütemterv 2016-2017 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján dátum esemény 2016.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben