2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft"

Átírás

1 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk. November utolsó vasárnapján kezdetét vette a karácsonyi ünnepkör. A helyi Kamarakórus 27-én délután az emlékműnél helyezte el a falu adventi koszorúját, melynek első gyertyáját a kórus karnagya, Baginé Czékmán Dóra gyújtotta meg. Ezt követően a kórus tagok adventi dalokat énekeltek, majd süteménnyel, pogácsával és forralt borral kínálták egymást és a jelenlévőket. A második gyertyagyújtásra december 4-én 16 órakor kerül sor. Az adventi koszorún gyújtott gyertyák fénye hozzon mindnyájunk számára lelki tisztulást, és világosságot a szívekbe!

2 2 Jász Szó Testületi ülés A Jászsági Többcélú Társulás munkájáról a társulás keretében ellátott önkormányzati feladatokról szóló tájékoztató lekerült a napirendi pontról, mivel a társulás egyetlen képviselője sem jelent meg a testületi ülésen. A képviselők sértőnek és velük szemben méltánytalannak tartották a társulás részéről ezt a magatartást, ami nem először fordult elő. Kérték a polgármestert, írásban tájékoztassa a társulás referensét a képvisők állásfoglalásáról. A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóból említésre méltó: - A képviselő testület elfogadta a Petőfi út 33. szám alatti ingatlanra tett 150 ezer forintos vételári javaslatot; - elutasította a jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola hozzájárulási kérelmét a náluk tanuló szentandrási diákok után; - magas költségkihatása miatt nem támogatta a Gyöngyösi Városi Televízió folyamatos közvetítési ajánlatát. - Előzetes jelzések alapján a Régio- Kom részéről várható a kommunális hulladékszállítás költségeinek emelése. A testület, tekintettel az üzemanyagárak növekedésére a 300,- Ft/kuka/hét díjemelést tartja elfogadhatónak, s e díjemelés tárgyalási képviseletével bízta meg a polgármestert. - Hosszas polémia folyt a közterületen elhelyezhető mobil WC beszerzésével kapcsolatban, de a saját kivitelezésben történő elkészítés is megfogalmazódott. További árajánlatok begyűjtésében egyezetek meg a képviselők, a döntést elhalasztották. - Szó esett a készülő Önkormányzati törvényről, amely több területen, akár negatívan is érintheti a kistelepülési Önkormányazatok gazdálkodását, feladatellátását, sérti az önkormányzatiság elvét. A Pénzügyi és Településfejlesztési, Bizottság éves munkavégzéséről szóló beszámoló következett. Az írásban leadott beszámolót tudomásul véve, hozzászólás nélkül, azt a képviselők elfogadták. Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolójából az első lakáshoz jutók támogatásának K ö z é r d e k ű növelésére tett javaslat zöld utat kapott, magyarázva azzal, hogy ez lehet a településnek lélekszámot növelő intézkedése. Volt más vélemény is, mely szerint nem biztos, hogy csak ezzel lehet lélekszámot növelni Konkrétum azonban nem hangzott el. Az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó Önkormányzati rendelet módosítási kérelme támogatást nyert. Kozma István képviselő bejelentette a 2.sz. Sport Egyesület magalakulását és a Sportcsarnok igénybevételének szándékát, annak gyakoriságát. A meglehetősen előkészítetlenül felvezetett kérelemmel a testület több tagja nem értett egyet, hiányolták az előzetes tárgyalást, egyeztetést. Szabóné Tóth Erika intézményvezető kérte a képviselő urat a hivatalos út betartására, mivel tudomására jutott, hogy Kozma István a Szülői Szervezeten keresztül kezdte meg az egyesületbe való toborzást. A képviselő cáfolta ezt. Banka Béla képviselő szükségesnek látja a fiatalok sport felé orientálását, legyen az bármi, de kifogásolta, hogy ezt miért nem a már működő Községi Sport Egyesület kezdeményezte? A heves vitából kiérezhető volt a személyi ellentét, a csak azért is bebizonyítom és megmutatom mentalitása, az előre vetíthető rivalizálás, a jelen kapkodása. A negyedik napirendi pontként felvett Önkormányzat által megállapítandó bérlet és térítési díjak konkrétumok híján döntés nélkül elhalasztásra került. JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS Tisztelt Jászszentandrási Lakosok! Az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága (Kertész Zoltán, Kozma István, Éles Andor, Czékmán Lászlóné, Katona Anna) ismét azzal a kéréssel fordul minden jászszentandrási lakoshoz, hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, zöldséggel, gyümölccsel támogassa az egyre nehezebb körülmények között élő családokat. Az elmúlt években elindított folyamat bizonyítja, hogy sok jó szándékú ember él községünkben, és bizonyította segíteni akarását. Nem nagy adományokra gondolunk, csak annyit, amennyit nélkülözni tud. Kérnénk a lakosokat, hogy tartós élelmiszerrel pl. konzervvel, cukorral, olajjal stb. támogassanak, így is segítve, hogy több kerülhessen az asztalra. Ha ismer olyan környezetében élőt, aki ön szerint szerény körülmények között él, kérjük jelezze azt a bizottság tagjainak. Vannak olyan családok, ahol még az élelmiszer is ajándéknak számít. A közelgő szeretetünnep néhol gondot is jelenthet, hisz az is kérdés lehet, kerül-e vacsora az asztalra. Gondoljuk végig, mit érez az a család, ahol nem képesek, még ha apró ajándékkal is- meglepni a gyermekeket karácsonykor. Segítsük Őket, hogy az év utolsó napjaiban lehetőségük legyen számukra is szebbé tenni az ünnepet. Segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen az elmúlt években is sok családnak tudott ily módon örömet szerezni bizottságunk. Az adományok leadási helye: Polgármesteri Hivatal Tóth Istvánné Iduka szobája. Felajánlásokat december 12-ig fogadunk. (Dávid Sándorné) A Bizottság tagjai személyesen juttatják el az adományokat a rászorulóknak. A megvalósításról ezen újság hasábjain fogjuk tájékoztatni az adományozókat! Szociális Bizottság tagjai

3 Jász Szó nemzeti ünnep vagy megemlékezés? Magam is furcsállom cikkem címét, viszont írásomból rögvest kiderül, hogy miért döntöttem emellett. Máshonnan indítom gondolatsorom sokak véleményét kovácsolom össze. Elnézést kérek érte, hogy nem csak az 1956-os jászszentandrási eseményekről, a közelmúltban lezajlott megemlékezésről fogalmazok! Mondandómba beleszövöm édesapám, Czakó József Imre elbeszélését ben megjelent Molnár István könyve: Jászszentandrás Históriája és Népélete. Édesapámmal együtt (és sokan mások) nagy buzgalommal vetettük magunkat az olvasásába. Az oldalon mindösszesen 48 sorban van összefoglalva községünk forradalmi szerepe. Forradalom vagy szabadságharc? A könyvből kiderül, hogy noha nálunk nem dörrent el egy lövés sem, mi jászszentandrásiak másképpen harcoltunk a szabadságharcban. A Községi Művelődési Házban került kezembe a röplap, mely szerint Jászszentandrás Község Önkormányzata családostól meghív október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó MEGEMLÉKE- ZÉSÜNKRE. A szép kiállítású lapon többször ismétlődik nagyon helyes módon a megemlékezés szó. Vért, verítéket, gyilkos halált egyetlen helyen sem ünnepelnek! Másféle nemzeti ünnepünk: március 15. október 6. Hibás a naptárunk, vagy a magyar nyelv túl pongyola? Rosszul, rossz helyen használjuk! Gazdag szókincsünk szerint az ünnep: örömmel, ünnepséggel, vidámsággal társul. Az 1956-os történésekre csak megemlékezni lehet, olyan tiszteletteljes és magasztos módon, amennyire ez egyáltalán maximálisan elképzelhető! Banka Ferenc Polgármester Úr ötletével élve, aki megemlékező beszédében saját édesapja 1956-os meghurcoltatásáról beszél, én Édesapám elbeszélésével mondom el az eseményeket más szemszögből. - Mennyi idős voltál 1956-ban? - 26 éves. - Mivel foglalkoztál? - Elektronikai műszerész tanuló voltam Hevesen. - Milyen események történtek Jászszentandráson 1956-ban? - Nemzetőr voltam hét társammal együtt. Valamelyik este érkezett egy főhadnagy, aki 8 darab kispuskát (karabélyt) hozott magával. Nem tudtuk honnan jött katonai terepjárójával. Mivel tizedesként én voltam a rangidős az őrvezetők és honvédek között, valójában a nemzetőröknek parancsoltam Jászszentandráson. - Kik voltak a társaid? - Farkas Sándor, aki tőlem idősebb 28 éves volt és Farkas László. - Miként jött össze ez a társaság? - Sulyok Pál főjegyző választott ki bennünket azért, hogy a közbiztonság - közrend nehogy felbomoljon a községben. - Volt erre példa? - Nem történt ilyen eset. Azért nem, mert ekkor még a község lakosságának többsége tanyán lakott és önellátóként élt. Rendőr ugyan ekkor még nem volt a településen, de szükség sem akadt rá. Régebben a Rákóczi úti Csendőrlaktanya (hajdani öreg iskola, Napsugár Waldorf Iskola) ügyelt a rendre. - Ti is részt vettetek a szabadságharcban Budapesten? - Nem. November 4-én egy alkalommal vonatoztam fel elektronikai alkatrészekért. Rádiókat készítettem, a hibásakat, pedig megjavítottam. Ekkoriban azért volt magas igény a rádiókra, mert a népnek nagy volt az érdeklődése az ország sorsáról szóló hírekre. Erős volt az orosz-félelem mert november 14-én a község megszállásakor rengeteg állatot elhurcoltak ban is ugyanettől tartottak. A mostani 23-ai vasárnap délelőtt hasonló érdeklődés volt az emberekben. Majd százan ültek a szentmisén a Római Katolikus Templomunkban. folytatás a 4. oldalon

4 4 Jász Szó (3. oldal folytatása) Csaknem ugyanennyin vettek részt a Szent István Parkban a megemlékező műsoron. Banka Ferenc Polgármester Úr ünnepi köszöntő beszédében az édesapjával akkortájt megtörtént dolgokról mesélve mondta el Jászszentandrás 1956-os eseményeit. Közel 5 perces monológjában megjegyezte azt, hogy még senki sem gyűjtötte össze, írta le, hogy mi történt a forradalom és szabadságharc idején községünkben. Egyetértek vele, ez itt az utolsó lehetőség! - Áprilisban a Képviselőtestület elfogadta a község Településrendezési tervét és annak részét képező Településfejlesztési koncepciót. Novembert írunk, és most került tárgyalásra, illetve elfogadásra a Településszerlezeti terv. Érez-e sorrendiségbeli eltérést? - Nem. Az egész rendezési terv indulásakor nem volt ismert, hogy ezek a szerkezeti jellemzők, mint geológiai, hidrológiai vagy a környezeti, szükségesek a Területrendezési tervhez. Ez mindnyájunkat megkavart. Módosítani kellett a területrendezési tervet is, mert az eredeti elképzelésben olyan régi elemek is voltak, amelyek szinte megvalósíthatatlanok, vagy már megvalósultak. - Úgy gondolom, az említett szerkezeti jellemzők adottak és minden terv többszintű elemzésre épül. Az építésznő tájékozatlanságáról vagy a testület részéről a Területrendezési terv felületes olvasatáról és elfogadásáról van szó? - Mi nem vagyunk ebben szakértők, az eljárás sorendjét a szakembernek kell ismernie. Mi megadtuk a módosítással kapcsolatos észrevételeinket, amiket korrigált is. - A Településszerkezeti terv jó néhány Önkormányzati rendelet megalkotását vonja maga után nemzeti ünnep vagy megemlékezés? Édesapám két nemzetőr társa 6-7 éve elhunyt ők már nem tudják előadni a velük történteket. Dicsérő szavak után nem csak egyéni megjegyzésemként következik az, hogy soha semmi sem lehet tökéletes! Isten nyugosztalja Molnár Istvánt (politikát félretéve írom!), akivel közösen megfogalmaztuk: A tiszta Jászszentandrásért programomban az idősekkel való törődést. Panaszként hangzott el, hogy többen azért nem jöttek át a templomból, mert nem képesek huzamosabb ideig állni. Beszélgetés Szabó László képviselő úrral E rendeleteknek nemcsak a magasabb szintű jogszabályoknak kell megfelelni, de sajátos település-érdekvédelmi feladatuk és közízlést nevelő szerepük is van. Minek a szabályozását tartja a legfontosabbnak? - Parkoló kialakítása, ami különösen nyáron jelent gondot a megnövekedett strand látogatói létszám miatt A temető rendezése - szó szerint értendő. Tehát a sírhelyek parcellázási rendje, tisztasága, és amit többen is felvetettek már a megváltatlan sírhelyek felszabadítása és kitisztítása, urnahely bővítés mindenképp. Zöld-lerakóterületek kialakítása és szabályozása a természetesen lebomló növényi anyagok tárolására. Egységes fásítási program. - A településrendezési feladatok között szó esik a piac helykijelöléséről, rendezéséről. Egyfajta községképet meghatározó a kerékpár tároló használata is, de sorolhatnám tovább Utóbb azt tapasztaltam, hogy a képviselők, ugyanígy a hivatal is, kevésbé vállalják fel a konfliktus helyzetet, időnként pedig a mundért is védeni kell. Hogyan látja ezt a képviselő úr? - Beszéltünk már a piac helyzetéről, tudjuk, hogy a mai helyzet nem Aki ezt mégis felvállalta és nem bírta, annak egyetlenegy szék, vagy pad sem volt elhelyezve. Gratulálok, és csak szuperlatívuszokban tudok szólani a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ Kunráth Sándor Pávakörének műsoráról! Ilyen összhangzatban, összecsiszoltan talán még sohasem énekeltek. Repertoárjuk kifejezetten az alkalomhoz illően támasztotta alá a nap fő mondanivalóját: a Szabadságot. Nincs még egy szó, mint ahogy dalukban elhangzott: amely leírná, ezt a régi szenvedést! ifjabb Czakó József szerencsés és változtatni kell rajta. Egyet értek azzal, hogy sok mindenben határozottabban kell fellépnünk, akár szankcionálással is. Ezek többnyire jegyzői hatáskörbe tartoznak. - Egy évvel ezelőtt úgy nyilatkozott egy interjúban, hogy elkötelezettje a települést meghatározó arculat kialakításának: rendezett, virágos parkok, tisztaság stb. A közelmúltban közfelháborodást keltett a község központjában lévő nádszövettel körbezárt magán terület látványa. Ez a közfelháborodás máig sem csitult. Javaslataiban, interpellációiban mekkora szerepet kap a választópolgár tolerálható (közízlést védő) véleménye? - Remélem hamarosan sikerül megalkotnunk egy településre szabott arculat megjelenési tervet, koncepciót, ami széleskörű közmegegyezésen alapul. Ehhez ötletek, javaslatok és olyan megegyezés kell, ami betartható, és amit mindenki betart. A választópolgár véleményét pedig igyekszem mindenkor szem előtt tartani. (A képviselőkkel folytatott beszélgetés sorozatunkat folytatjuk.) Dávid Sné Dr. Lengyel Györgyi a JNSZ Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánybiztosa, államtitkár asszony ígéretéhez híven nálunk is vizitált a testületi ülésen. Elmondotta, hogy milyen racionális lépéseket tettek az átalakítás során és további humánerőforrás leépítések várható a jövőben is. A folyamatos átszervezések során, egy gigantikus szervezet jön létre, amely komoly és összerakott szervezési munkát igényel. Arról is kaptunk tájékoztatást, hogy Szolnokon már működik az ügyfélablak, ahol mindent egy helyen lehet intézni és a Járási Hivatalok fölállásával ez egyre közelebb kerül az ügyfélhez, hozzánk nevezetesen Jászberény és el. Az önkormányzati és köznevelési törvényt most tárgyalja a parlament és a törvény megalkotását követik a végrehajtási utasítások, amelyek konkrétan rögzítik Jászszentandrás mozgásterét is. Azaz a föltett kérdésekre megnyugtató választ Ő sem adott, de segítséget ígért, amennyiben arra szükség lesz.

5 Jász Szó 5 TÖK JÓ nap - Az óvodai szakmai munkaközösség nevelési programja a tevékenységközpontú személyiségfejlesztés. Mit jelent ez az óvodapedagógus, mit a gyermek számára? - Nagyon leegyszerűsítve, a mi feladatunk biztosítani a minél változatosabb, sokszínűbb tevékenységet élmények nyújtásával elősegíteni a komplex tevékenységformákat. A gyerek számára jól és jót játszani. - Az őszi program kiemelkedő eseménye a Tök jó hét volt. Miről is szólt ez? - Évszakonként igyekszünk olyan programokat biztosítani, amelyekben minden óvodás tevékenyen részt vehet korcsoport határok nélkül. Idén az őszi termések, zöldségfélék témakörből a tököt, mint étkezési alapanyagot, vitaminforrást, és annak minél szélesebb körben történő felhasználását, alkalmazását használtuk ki az egész héten át tartó projektünkhöz. A hetet a csoportszobák díszítésével kezdtük, majd tökös verseket, mondókákat tanultunk, meséket hallgattunk. A Pillangó csoport pl. Móricz Zsigmond Iciri-piciri c. verses meséjét dolgozta fel és játszotta el, saját készítésű termésbábokkal. A tököt felhasználtuk mozgásos játékok eszközeként is, tök-gurító versenyt rendeztünk. A gyerekek nagyon élvezték. De megismerhették, mint táplálkozásunk egyik vitamin forrását is, amit a szülők már megsütve, a tökmagot megpirítva hoztak be, és jóízűen elfogyaszthatták óvodásaink. A tökrétest viszont a gyerekek bevonásával és szülői segítséggel készítettük el itt az óvodában. Kiállítást is rendeztünk a tökökből, készültek töklámpások, amikben a mécseseket szürkületkor meggyújtottunk. A mécsesek melege kiváltotta illat bejárta az egész udvart, a különböző karakterű figurák szinte életre keltek. Így nemcsak a gyerekek, de a szülők is gyönyörködhettek a látványban - Hogyan fogadták a gyerekek? - Tök jól. Így is köszöntöttük egymást, hogy Tök jó napot! - A szülők milyen mértékben voltak bevonva a tevékenységbe? - Az időigényesebb munkálatokat, mint tök faragás, töksütés, a szülők otthon készítették el. Egyébként szívesen bekapcsolódnak bármilyen munkába, ha lehetőségük és idejük engedi. - Mennyire illeszkedik a nevelési programba ez a projekt jellegű tevékenység? Van-e szerepe ezeknek a programoknak a hagyományteremtésben és lesz-e folytatása a következő években? - Teljes mértékben, mivel tevékenykedtet, sok érzékszervre hat, ez által a gyermek megismerési vágyát kielégítjük. Igaz, a pedagógiai programunk neve tevékenységközpontú program, de annak része a hagyományápolás, így esetenként a hagyományteremtés is. Azokat a projekteket, amiknek sikere van a gyerekek körében, természetesen tovább folytatjuk, tovább bővítve, tovább fejlesztve. Remélem jövőre is elmondhatjuk majd, hogy tök jó napom volt. Köszönjük Andrea óvó néninek, hogy az interjú kapcsán részesei lehettünk egy tök jó hétnek. (dávidné)

6 6 Jász Szó Iskolai Hírek Egészségügyi verseny Van-e ép testben ép lélek? Ezzel a kérdéssel indítottuk az idei egészségügyi versenyt, melyet hagyományainkhoz híven minden év novemberében rendezünk meg. Idén nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek lelki állapotának felmérésére. Meghívott előadóink és pedagógusaink segítségével mentálhigiénés programokat tartottunk a gyermekeknek. A foglalkozások célja az volt, hogy a későbbiekben is segítsük őket gondjaik leküzdésében, önmaguk elfogadásában. Szeretnénk, ha bátran, magabiztosan tudnák vállalni véleményüket és kiegyensúlyozott békés emberi kapcsolatokat tudjanak kialakítani. Ne feledjük a gondolatnak teremtő ereje van! Érezzük jól magunkat és higgyünk ebben! Boldog feltöltődést kívánunk az Ádventi időszakban! Juhász Judit V. Jámbor Lajos Emléktorna Ötödik alkalommal rendezte meg iskolánk a sportcsarnok névadójának emlékére és tiszteletére hagyománnyá váló meghívásos emléktornát. Kézilabda sportágban október 21-én péntek délután mérték össze tudásukat a leánycsapatok. Meghívásunkat Jászapáti, Jászárokszállás, Jászdózsa és Pély iskoláinak kézilabda csapatai fogadták el. A rövid megnyitó után sorsolással meghatározott sorrendben küzdöttek a diákok egymás ellen. Iskolánk csapatának a két győzelem és a két vereség a harmadik hely megszerzésére volt elegendő. Így a következő eredménnyel zárult a kézilabda emléktorna: 1. Jászapáti 2. Jászárokszállás 3. Jászszentandrás 4. Jászdózsa 5. Pély A csapat felkészítését Mihics Attila tanár úr kezdte meg szeptemberben. Október 28-án péntek délután nyolc labdarúgó csapat két csoportban mérkőzött meg egymással. Jászboldogháza, Jászkisér, Jászalsószentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászapáti, Pély és iskolánk két csapata, amelyek a 7. és a 8. osztályokból szerveződtek. A két csoportból a csoportelsők küzdhettek az aranyéremért, így iskolánk 7. osztályos csapata Jászboldogháza csapatával mérkőzött. A küzdelemben mi maradtunk alul. A 3-4. helyért Jászalsószentgyörgy és Jászkisér csapatai játszottak egymás ellen. Az emléktorna végeredménye: 1. Jászboldogháza 2. Jászszentandrás 7. osztályos csapata Jámbor FC 3. Jászkisér 4. Jászalsószentgyörgy 5. Jászszentandrás 8. osztályos csapata - AC Jámbor 6. Jászjákóhalma 7. Pély 8. Jászapáti Mindkét délután sportszerű, jó hangulatú versenyben volt részük a gyerekeknek. Az első három helyezett csapatok érmekkel és oklevelekkel, a legjobb kapus, a legjobb mezőnyjátékos és a gólkirály serleggel és oklevéllel, minden résztvevő emléklappal és egy kellemes délután emlékével tért haza. Köszönöm a rendezvény szervezését Vágó Viktor és Mihics Attila tanár uraknak, Bankáné Germán Juditnak a kézilabda mérkőzések vezetését, Pető Márknak a labdarúgó mérkőzések vezetését, Nagy Csaba vállalkozónak, aki gyümölccsel támogatta a rendezvényt, melyet örömmel fogyasztottak a gyerekek. Szabóné Tóth Erika igazgató

7 Jász Szó 7 Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe ( Babits Mihály) Évfolyamtalálkozó a centenárium jegyében Eltelik lassan megint egy év. Egyik a másik után! Az apáti gimnázium életében ez az év mégis különleges, hiszen az idei, a 100. tanév. Az iskolában készülve a centenáriumra, pár éve megrendeztük az első ún. évfolyamok találkozóját, azzal a céllal, hogy újraélesszük a kapcsolatot az alma mater és a mindenkori diákok között. Az első bált újabb követte, s hogy milyen sikeresen, azt jól példázza az a tény, hogy a vendégek száma megduplázódott és - a résztvevők reményei szerintlassan hagyománnyá válik a rendezvény. Az iskola diákjai most is lázasan készültek a jubileumi estre: az osztályok projekteket készítettek az iskola történetéből, vagy éppen körmagyart tanultak meg nyitótáncként. A régi diákok pedig egymást felkutatva adták tovább a találkozó hírét, azzal a hívó szóval: ismét színpadra állnak az egykori diákzenekarok. Idén is november közepén, 12-én került megrendezésre a nosztalgiaest, ahol a volt diákok élvezhették a sokféle élményt nyújtó programot: az iskola jelenlegi és volt tanulói által összeállított műsorokat, kiállításokat, a hangfelvételeket, a régi filmeket, a nosztalgiafotózást, a teaházak adta bensőséges hangulatot, a különleges menüt és az elegánsan tálalt vacsorát. Az este folyamán az egykori diákok a megidézett események hatására felelevenítették a régi korok hangulatát, emlékeztek iskolaéveikre, tanáriakra, diáktársaikra. Egy fénykép erejéig sapkában és köpenyben az iskolapadban ülve újra gondtalan diáknak érezhették magukat. Felsorolni is nehéz mindazon személyeket, akik részt vállaltak a bál sikeres megrendezésében, tettel, adománynyal, vagy csupán jelenlétükkel: Kiragadva néhányakat a sok közül: köszönet illeti Borbás Ferenc regnáló jászkapitányt, a bál védnökét; az 1944-ben iskolánkban érettségizett Tálas Ernő művészurat, a Svéd Operaház énekesét; Kovács Ádámot, aki filmet forgatott Időutazás címmel; és a sok-sok éneklő, zenélő diákot. A találkozó a jubileumi év nyitó programja volt, amely áprilisban folytatódik a Makó Pál Napok keretében. Ekkora szeretnénk megjelentetni a jubileumi évkönyvet, 100 ÉVES AZ APÁTI GIMNÁZIUM címmel, amelyre az előfizetőket várjuk dec. 10-ig. A megemlékezés keretében tervezzük egy országzászló felállítását is, hogy összefogással létrehozzuk szellemi összetartozásunk jelképét. A régiekért, magunkért és mindenkiért, aki ebbe az intézménybe megkapta az útravalót az életre. Köszönjük az évfolyamok találkozóján mindenki megtisztelő jelenlétét, támogatását és visszavárjuk a jubileumi év további eseményeire minden kedves régi diákunkat! Jászapáti, nov. 15. Ózsváriné Pethő Adrienne gimn. igh. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium *** Az évfolyamok találkozójáról, a jubileumi év eseményeiről, az évkönyv előfizetésről további információk olvashatók: *** Köszönjük a támogatást: Andrássy Thermál Hotel Jászapáti; Apáti Hírmondó; az 1976-ban érettségizett IV.a osztály; az iskola főzőkonyhája, vendéglátó tanbázisa, asztalos tanműhelye; Balajti Krisztina; Bankos István; Bátor István; Bertalan Lívia; Bódi Pál és Bódi Pálné; Bolyós Gyula; Bonbon Édesség Cukrászat Ádám Krisztián; Borbás Pékség; Borzák Terézia; Bóta János; Bükki Hús Kft.; Csőke Edit; Deli Julianna; Dr. Farkas Ferenc; dr. Kalmár Pálné; dr. Ördögné Gyurkó Katalin; dr. Rozsi Gáborné; dr. Emri Enikő; Farkas Ferenc és Farkasné Besenyei Mária; Fehér Akác Idősek Otthona; Forgóné Berki Judit; Füle István és fia Kft. ; Gabula Miklós; Gazsi András és Gazsi Andrásné; Gojsza Márta; Gőzné Rusvai Júlia; Gulyás Róbert Valter; Halaj László és Tajti Erzsébet; Jáger Sándor; Járvás István; Jász Kürt; Jász-Szó; Jász Újság; Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola; Jászapáti Kamilliánus Közösség; Jászapáti Önkormányzat - Borbás Zoltán; Jászapáti Sportegyesület és elnöke Pető Béla; Jászapátiak Baráti Egyesülete; Jász-Sütőház Kft.; Jásztánc Alapítvány; Jásztej ZRt.; Jászvidék; Júlia Szépségszalon Ádámné Adorjányi Julianna; Kalmár Rozália; Kiss Józsefné; Korsós Miklós; Krizsai Pékség; Ladányi Hírek; Lénárt Mihály és Lénártné Emri Ildikó; Mészáros Éva; Molnárné Szikszai Klára és Szikszai Mária; Nagy Csaba; Nagy Ferenc és Nagy Ferencné; Nagy László és Nagy Lászlóné, Nagy Zsuzsanna, Nagypál Ágnes; Németné Mészáros Edina; Ózsváriné Pethő Adrienne, Pataki Emma és Gazsó László; Pócs János; Pócs Kertészet, Redemptio újság; Régió-Kom Kft.; Sivadóné Farkas Rita; Szabari Katalin, Szabó Dénes; Szabó- Bálint József és Szabó-Bálint Katalin; Szalkári Rózsa, Szlávik Ferencné; Tajti Erzsébet Rokolya Varróműhely; Tóth Szilvia; Trió Tv; Új Néplap; Urbán és Társa Kft.; Bátor István; Urbán Gábor és Urbán Gáborné; Urbánné Pongó Andrea; UR-FA Kft. Urbán Miklós és Farkas János; Végh Zoltánné; Zelenák Zoltánné, 10.a osztály és Nagyné Lékó Henrietta; 10.b osztály és Sződi-Háfra Edina; 11.b osztály és Urbán Ilona; 12.b osztály és Sándorné Bárdos Zsuzsanna; 5.a osztály és Kántorné Pataki Erika; 6.a osztály és Farkasné Besenyei Mária; 7.a osztály és Réz Judit; 9.b osztály és Gyenesné Gojsza Mónika; a Gimnázium Angol Nyelvi Munka-közössége, és még sok-sok iskolai dolgozó és tanuló. A temető szarkái Édesanyám sírján egész nyáron ott volt a virágcsokor. Igaz, selyemvirágból, de a nagy szárazság miatt úgy gondoltam jobb, mint semmi. Mindenszentek táján valakinek mégis szemet szúrt, és elvitte. Ha nevén nevezném a dolgokat, ellopta. Többen is panaszkodtak hasonló helyzet miatt, kinek virágja, kinek koszorúja tűnt el egyik napról a másikra. Nagy bűn lopni, méginkább az a temetőből, ilyen módom meggyalázni a halottakat. Azt kívánom a szarkának, a holtak szelleme jelenjen meg álmában, s figyelmeztesse milyen szégyenteljes bűnt követett el. (A.I.)

8 8 Jász Szó 2011 a CSALÁD ÉVE Sokat hallunk ma a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került családokról, tapasztaljuk a mindennapos bevásárlásaink során, hogy a megélhetés egyre nehezebb. Mi késztetett Benneteket arra, hogy belefogjatok az építkezésbe? -- kérdeztem a családfőt. - Mint minden fiatal család, mi is szerettünk volna önálló életet, saját otthont, ahol mindenkinek meg van a maga helye, a maga kis birodalma, ahol nyugodtan tud tanulni, játszani, félre tud vonulni, ha szükségét érzi. Sokáig vártunk rá. Utolsó lehetőség volt három évvel ezelőtt, amit megragadhattunk, megigényeltük a szocpolt. Három gyermekre a legmagasabb összeget kaptuk, ez segített abban, hogy ma álmaink egyik legnagyobbika megvalósulhatott. Megtakarított pénzünk kevés volt, hisz a lányok jöttek egymás után, ráadásul nekem az első házasságomból is van egy gyermekem. - Mi is megkaptuk az Önkormányzattól az első lakáshoz jutóknak járó támogatást, és még hitelt is kellett felvennünk. Szerencsére ez forint alapú, így minket nem fenyeget az árfolyam különbözetből adódó többlet kamat - szólt közbe Mónika. - És persze mindnyájunknál a szorosra húzott nadrágszíj. A hiteltörlesztés miatt most sem engedhetjük meg a nagy luxust, de hát, valamit valamiért. Ezt a lányok is megértették, talán ők várták a legjobban az átköltözést folytatta a családfő. M.: - Sokat köszönhetünk a szülőknek, ahol tudtak, segítettek. Laci mindig eljárt dolgozni, amikor egy kis ideje volt, azt az építkezés lekötötte. - Miért éppen Szentandrás? Arra nem is gondoltatok, hogy elköltözzetek? Saját otthonba költözött a Dósa család Sokat megcsodáltam a Széchenyi úton épülő új családi házat, amely október végére magára öltötte ünneplő ruháját és belső melegével befogadta a népes Dósa családot. Két iskolás, egy óvodás gyermek már önmagában is nagyobb terhet ró a családra, az építkezés pedig ebben a válságos gazdasági helyzetben igen nagy bátorság. A három gyermekes család 15 évig lakott a férj édesanyjánál, élvezve és elviselve a több generációs család együttélésének minden előnyét, örömét és konfliktusát. Nem véletlen hát, hogy meglátogattam őket. Barátságos, szépen berendezett új otthonukban Mónika és Laci fogadott. Lassan a lányok is előkerültek és jó hangulatban folytattuk a beszélgetést, körbe ülve az asztalt L.: - Én 10 évet dolgoztam Pesten, de ott élni nem tudnék huzamosabb időn át. A kilométeres utazás csak a vidéki embernek sok. Ez Pesten, vagy egy nagyobb városban természetes. A gyökerek is ide kötnek bennünket. Szentandrás pedig lakhatásilag is a legjobb a környéken. Mónika még gyermeknevelési támogatáson van, de reméljük, el tud valahol helyezkedni, ha eljön az idő. A gyerekek is megtalálják a továbbtanulásuknak megfelelő közép- iskolát akár Hevesen, Apátin vagy Berényben. Fruzsi Hevesre, az Eötvös Gimnáziumba jár. Bejáró. Ő a rendvédelmi fakultáció miatt választotta ezt a megoldást. Fruzsitól érdeklődöm, hogyan tudja összeegyeztetni a tanulást és a sportot? F.: - Sportra muszáj szakítani időt, a tanulásra kevesebb marad, este kell pótolni. Fruzsira nem lehet azt mondani, hogy cserfes, szószátyár. A maga szerénységével kérdéseimre szinte csak tőmonda-tokban válaszolt, de megtudtam tőle, hogy az atlétikához hű maradt. A rövid- és hosszútávfutás, távolugrás mellett Heves színeiben focizik. Nem csoda, ha az edzések és a hétvégi mérkőzések lekötik minden idejét. Beatrix 6. osztályos. Ő óvodás kora óta néptáncol. Szeret öltözködni, sok-sok szép ruhára vágyik. Viki, a legkisebb lány túltesz nővérein. Hamar eldicsekszik, hogy már Fruzsit is kicselezi. Vonzódik a foci felé, de leginkább a barbikat szereti. A Jézuskától is egy H2O Barbit kért. Arra a kérdésemre, hogy szeretne-e már iskolás lenni? határozott NEM-mel válaszolt. Ismét a szülők felé intéztem kérdésem, mit szeretnének a közeljövőben? L.: - Pihenni. Bár sok munka van még a ház körül, de most már könnyebb, hogy itt vagyunk. Mónika édesanyját nem rég vesztette el, sóhaja mögött nem csoda, ha fájdalom is van. A szülők iránt érzett tisztelet és szeretet ismét megerősíti abban, hogy köszönetet mondjon a tőlük kapott segítségért, különösen azért a 15 évért, amit anyósánál töltöttek. Boldog karácsonyt a Dósa családnak! Dávid Sándorné Varga János és Neje október 27-én ünnepelte házasságkötésük 60. évfordulóját. Ezen alaklomból még sok szép együtt töltött évet és jó egészséget kíván szerető családja.

9 Jász Szó 9 SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE Jobbik Istvánné sz.: Bibók Erzsébet 2011.október 16-án ünnepelte 90. születésnapját. Ezen ünnepélyes alkalomból köszöntötte Őt községünk polgármestere, Banka Ferenc. A virágcsokor mellett átadta a Magyar Köztársaság Kormánya emléklapját, melyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá. Erzsike néni visszaemlékezésében mesélt életéről, családjáról ben kötött házasságot. 3 gyermeke, 5 unokája, 8 dédunokája és 2 ükunokája van. Átélte a második világháborút, melyből férje hadifogság után, sebesülten tért vissza. Életében mindig meghatározó volt a munka. A gyermeknevelés és a házkörüli munkák mindennapi teendői mellett 62 éves koráig aktívan dolgozott, előbb a helyi termelőszövetkezetben, majd a Jászapáti Mezőgazdasági Szakiskolában. 90 évesen sem tétlenkedik, részt vesz a házi munkákban, a konyhakerti növények és a virágok ültetésében, gondozásában. Jó kedélyét, vidámságát és életszeretetét még sokáig őrizze meg! Mind ehhez jó egészséget kívánunk Neki! Bezzeg a mi időnkben Igen, Bezzeg a mi időnkben Tudom mennyire elcsépelt e mondat, azt is, hogy aki olvassa, talán legyint egyet és gondolja, amit gondol Nem érzem magam begyepesedett ósdin gondolkodó, folyton a múlttal előhozakodó öregembernek bár koromat tekintve már nem vagyok húsz éves, de nem állhatom meg szó nélkül a tinik viselkedését. Hallgatom őket, ahogyan beszélnek, jelzőiket, kötőszavaikat, amiket használnak nyomdafestéket nem tűrőn. Ő hibájuk? Nem hinném. - Csak igénytelenek önmagukkal szemben! Sajnos folytatást kellett írnom az olvasói véleményként megjelent Nett háló mínusz című cikkemhez, amely a szeptemberi Jász Szóban jelent meg. Szinte visít a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrzője /null = helyesen: nulla. Kerülendő szó vagy kifejezés (szinte, mint a káromkodások). Örömmel jelenthetem, hogy a Nett hálózatunk a mínuszból továbbfejlődött egészen a nulláig! Valóban ennyit ér. Cikkem megtörtént eseményeken alapul. Nem segélykiáltásnak szánom, többnek annál. Figyelmeztetéshez sincs jogom; legyen inkább gondolatébresztő ben az AEGON Biztosító Zrt. biztosítási ügyintézője voltam. Oktattak és képeztek a biztosítási szakmára. Az AEGON számítógépes rendszerébe kellett belépnem és az ott található tananyagot, teszteket kellett elolvasnom és megoldani. Területi igazgatóm (főnököm) megjegyezte, A Magyar Országgyűlés szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el A magyar nyelv napjáról szóló országgyűlési határozatot, s ezzel november 13-át jeles nappá, A magyar nyelv napjává nyilvánította: nemzeti összetartozásunk legfőbb zálogának ünnepévé. Média, iskola, szülők? Igen. Mert arra már nem figyelnek, ami az emberi tartást adja. Az értékrendre, amit a szülői háznak KELL közvetíteni és az iskolának továbberősíteni! Kedves szülők! Csak azt ne mondják, hogy Önök mindezt nem hallják! Ne Nett háló null hogy 9 napja be sem léptem az AEGON szerver-számítógépére. Elmondtam neki, hogy pontosan ennyi ideje egyáltalán nem működik az internet-szolgáltatás nálam. Szinte visszasírom a (ez itt a márka helye) mobil-internet szolgáltatásomat. Lassú volt és megbízhatatlan (sokszor nem működött az sem), de ők legalább ügyeltek a fogyasztóvédelmi törvény betartására: napi 6 óránál hosszabb ideig a szolgáltatás sohasem szünetelt. Közelmúltban telepítettem újra egy számítógépet. Az első frissítéscsomag fájl, nagyjából 200MBnyi adathalmaz. Közel 2 órahossza alatt töltődik le és települ fel a helyi szolgáltató vezetékén keresztül. Sajnos a szolgáltatásban beállt zavar következtében azóta sem. - Majd kijövünk magához, ha más helyre is mennünk kell. Egyedileg most nem dugják strucc módjára homokba a fejüket, hisz az a gyermek (alig éves), aki az utcán leány pajtásával, bocsánat, barátnőjével vagy barátjával így beszél, nem tesz az másként odahaza sem!... (- vagy ezt hallja otthon is?) Bevallom, én nagyon örültem a szeptemberi bejelentésnek, mert legalább e napon, november 13-án nagyobb figyelmet fordítunk legősibb örökségünkre, a magyar nyelvre és talán a hétköznapi beszédünk nyelvi formába öntésére is. -vidor- tudunk a problémájával foglalkozni. Ugyanez nálam már 1 éve lejátszódott. - Műszereink szerint a rendszer működik. Az ön számítógépe a hibás, vagy telepítse újra az operációsrendszert! Nem csináltak semmit sem. Fizettem 2.500,- Ft kiszállási díjat. 1 órával később már volt internet kapcsolatom. Utolsó röhejes eset: szerelő fent az oszlopon (ahol a kábel fut) lent a munkatársa. - Kolléga, hozzá se nyúltam és működik. Nem tudom, hogy miért! Azt sem tudom, hogy eddig miért nem ment!. Zárszóként: Jelen pillanatban van nálam internet szolgáltatás. Tegnap este 2 óra alatt sikerült 4db fotót feltöltenem. Most egy 3MB-os fájl letöltésével kínlódok közel 2 órája. No komment! ifjabb Czakó József

10 10 Jász Szó ERDŐS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT JÁSZDÓZSA Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? (Tendzin Gjaco: Törődni másokkal) A Jászdózsa községben működő, a Községi Önkormányzat által fenntartott Erdős Alapszolgáltatási Központ az alábbi alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást biztosítja. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi és mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Szakosított ellátási forma (Magyarország egész területén élő rászorulók számára) Erdős Otthon, ápolást, gondozást nyújtó, bentlakásos intézmény Jászdózsa egy nyugodt, csendes, hangulatos település, melynek központi részén kapott helyet az Erdős Otthon. A település közúton és vasúton is jól megközelíthető. Az egyemeletes, erre a célra tervezett, modern épületet mely teljes mértékben akadály-mentesített játszótérrel és padokkal felszerelt park övezi. Az intézmény 50 férőhellyel rendelkezik. A lakók elhelyezése kábeltévével ellátott, három ágyas szobákban történik, minden szobához tartozik egy fürdőszoba, előszoba. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Célunk még, a rászoruló idős embereken keresztül az egyének, családok, fiatalok segítése. Ezen cél érdekében kezdtük el működtetni 2001-ben az otthonunkat. 50 ellátott életét, és rajtuk keresztül számos család életét is befolyásolja tevékenységünk. Tíz évesek vagyunk. Átestünk gyermekbetegségeken, nehézségeken, bizonytalanságokon. Mostanra már megerősödtünk, és jobban látjuk a jövőt. Tudatosabbak lettünk. Szeretjük, amit csinálunk, hitünk van benne és érezzük, hogy munkánkra egyre nagyobb szükség van. Segítő kezünket nyújtjuk a rászorulók felé, és mi magunk is sok segítséget kapunk, amelyért nagyon hálásak vagyunk. A személyre szabott ápolási, gondozási tevékenységen túl igyekszünk családias hangulatot teremteni, minél közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a hozzátartozókkal és az ellátottak mindennapjait színessé tenni. Az intézmény funkciója szerint biztosítja a lakók részére életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, és szükség szerinti ruházatot. Az Idősek Otthona gondoskodik a rendszeres orvosi felügyeletről, szakorvosi ellátásról, kórházi beutalásról. Biztosítjuk a rendszeres gondozást, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást a mindenkori jogszabály szerint. További feladataink közé tartozik megszervezni a pszichés gondozást, szellemi, kulturális, szórakoztató foglalkoztatást. A kulturális és egyéb szórakozási-foglalkoztatási tevékenységek biztosítására egy nagyobb és egy kisebb alapterületű társalgó áll rendelkezésre, szükség esetén a tágas ebédlő is igénybe vehető ilyen célokra. Technikai eszközök is segítik ezen időtöltéseket (televízió, videó, DVD lejátszó, rádió, magnó). A kulturálódni vágyók részére napilapok, hetilapok, is rendelkezésre állnak. Pszichiátriai vagy szenvedélybeteget nem áll módunkban felvenni, ellátásukról más intézmény keretén belül kell gondoskodni. *** Az intézményi térítési díj 2011-ben: Ft, egyszeri hozzájárulást nem kell fizetni. Ránk akkor is számíthat, ha a mindennapi élethez tartozó tevékenységeiben már korlátozva érzi magát. Amennyiben szívesen lenne Otthonunk lakója, illetve igénybe venné a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, kérésére további felvilágosítást adunk Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és hozzátartozót, akinek szüksége van, vagy szüksége lehet a közeljövőben bármely, fent említett ellátási forma igénybevételére. További információ kérhető: Balog Erika intézményvezetőtől 5122 Jászdózsa, Kossuth L. u. 15. Tel/fax:06-57/ Mobil: 06-30/

11 Jász Szó 11 A gyógyszertári ellátás kezdetektől részlet az egészségügy történetéből 1886-tól 1910-ig a falunak sem orvosa sem patikája nem volt. Az 1910-es évektől Jászapátiról járt ki Dr. Haden Pál orvos, aki a szentandrási betegeket saját kézigyógyszertárából látta el a gyógyuláshoz szükséges pirulákkal, oltóanyaggal. A helyzet akkor változott, amikor Szilágyi Géza gyógyszerész 1922-ben magángyógyszertárat nyitott a mai Kossuth úton egy bérelt lakásban. Hamarosan, felépítette a Mártírok úti patikáját (szerk. megjegyzés: A Szent István parkkal szemben, ma magánlakás.), ami évtizedeken át Gyógyszertárként működött. Az épület sokáig magán viselte az erdélyi építészet jegyeit, ugyanis Szilágyi Géza a Trianoni területelcsatolások után közvetlen került falunkba. Az Ő érdeme, hogy Jászszentandráson megoldódott a beteg emberek gyógyításához szükséges rendszeres gyógyszerellátás ban azonban családjával elköltözött községünkből, a gyógyszertárat pedig bérbe adta. Az első bérlő Pájer Béla volt. Ő 1926-tól 1930-ig vezette a patikát, majd Lengyel Stefánia vette át tőle, aki 1930-tól 1937-ig dolgozott községünkben gyógyszerészként. Érdekes történet a régmúltból Egy fiatal ember levelet küldött a szüleinek Fogacsra: Édesapám, Édesanyám! Megkaptuk az új lakást, nagyon szép, örülünk neki. Erre azt mondja a mama: -Apja! azt gondoltam, hogy levágom az egyik hízott kacsát, meg a három nagy kakas közül az egyiket. Elviszed a gyerekeknek és legalább megnézed az új lakást. Elkészültek a csomaggal és reggel útnak indult a papa. Végig taposta a féllábszárig érő sarat Tarnaméráig. A sár egy részét ott leverte, majd A gyógyszerésznőt a lakosság segítőkészségéért és jóindulatáért hamar megszerette. Meglepő, hogy Aba-Novák Vilmos festőművész a köztiszteletben álló, munkája alapján is elismert fiatal hölgyet miért a pokolba festette? (Kékr kalappal a fején felismerhető) Őt követte Türei Ernő 1937-től 1940-ig. Mészárosné Nagy Margit 1940-ben bérbe vette a gyógyszertárat, majd meg is vásárolta ben azonban áthelyezték őt Besenyszögre. A falu következő gyógyszerésze Korcsok Béla volt egészen 1956-ig. (Az Ő fia volt Korcsok Imre, aki sokáig itt tanított, először a Járási Iskolában, majd az iskola megszűnése után a Rákóczi úti iskolából ment nyugdíjba) 1956-ban Mészárosné Nagy Margit visszavásárolta a gyógyszertárat és nyugdíjazásáig, azaz 1967-ig vezette azt. Sosem titkolta, hogy ő nagyon szeret Jászszentandráson élni és dolgozni. Innen ment nyugdíjba, itt halt meg. Szerette a szentandrási embereket, ha betegnek gyógyszer kellett, bármikor mehettek hozzá. A lakosság is tisztelte, szerette Margit nénit től Farkas János lett a település gyógyszerésze, aki mindössze 2 évet dolgozott községünkben. Varga Erzsébet lépett a helyébe, később Winkler Tamásné volt a gyógyszerészünk, 1984-ig. A régi gyógyszertár kinőtte a betegforgalmat, ezért szükségessé vált a nagyobb és korszerűbb gyógyszertári épület, amit a Megyei Gyógyszertári Központ épített 1980-ban. Husz Gabriella gyógyszerész 1985-től 1987-ig, majd 1987-től a jászszentandrási születésű Bobák Andor lett felszállt a buszra. Szerencsésen odaért, könnyen meg is találta a lakást, hiszen jól ismerte Eger városát, ott volt három évig katona. Felment az emeletre, kopogtatott, de nem nyitottak ajtót. Nem voltak még odahaza. Várakozott jóideig, mire megjött a fia. - Hej, Édesapám! hogy került ide? -Hát, fiam, megkaptuk a levelet, Anyád összecsomagolt egyet s mást és elhoztam. A fiatalember a csomagot bevitte a konyhába és kipakolt. Addig a papa a gyógyszertár vezetője. A lakosság szeretettel fogadta, mint a község szülöttjét, remélve hogy családot alapítva itt telepszik le, ezzel megoldódik hosszú időre a gyógyszerész személyének kérdése ban felgyorsult a gyógyszertárak magánosítása. A versenykihívás kockázatokat is rejtett és a gyógyszertár privatizációját a fiatal gyógyszerész és asszisztens gárdája nem vállalt fel 1996-tól Kovács István lett településünk vezető gyógyszerésze A gyógyszertár épületét egészen 2010-ig bérlik és vállalkozásban alkalmazottként működteti azt. Feleségével, és Zsuzsika asszisztensével nagy igyekezettel látják el a feladatukat. Internet segítségével naponta meg tudják rendelni a betegek részére az esetlegesen hiányzó gyógyszereket ben az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyszertári épület bérletét a bérlő felmondta és azóta a Kossuth úton egy magángyógyszertárat nyitott. összeállította: Kiss Istvánné ny.könyvtáros végig sétált az egyik, majd a másik szobán és megállt a nagytükör előtt. Közben haza ért a menyecske is. Benézett a szobába, de rögtön el is jajdította magát. Köszönni is elfelejtett és majd hogy össze nem esett. - Jaj, Papa! Jaj, Papa! A sáros csizma helye ott volt az új szőnyegen. A férje csak csitította, s látván a csomag tartalmát enyhült a menyecske haragja. Papa! Ha máskor jön, akkor száraz időben látogasson meg bennünket! Faragó Géza

12 12 Jász Szó ZUMBA JELLEGŰ LATIN FITTNES A Jászszentandrási Sport Egyesület elnökének, Kozma Istvánnak szervezésében szerda esténkét zumba jellegű, latin-fittnes várja a mozogni vágyó érdeklődőket a Művelődési házban. A foglalkozások órakor kezdődnek, az oktatást Szabó András táncpedagógus, edző vezeti. A foglalkozások időtartama 60 perc. Minden korosztályt szeretettel várunk! Pályázati felhívás a évi Jászságért Díjra "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj huszonegyedik alkalommal történő kiírását. E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj adómentes összege: forint. A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt. A javaslatok benyújtásának határideje: február 29. A Jászságért Díj átadására a 18. Jász Világtalálkozón kerül sor, Jászfelsőszentgyörgyön. A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: "A Jászságért" Alapítvány kuratórium 1537 Budapest 114 Pf Budapest, november Adventi programok Jászszentandráson MESÉLJÜNK KÖZÖSEN! Új kezdeményezésként Meséljünk Közösen! címmel november elején indult a községi könyvtárban kedd és csütörtök délutánonként gyermekfoglalkozás. Egy helybéli lelkes fiatal, Kázmér Georgina vezeti e foglalkozásokat, ahol mesét olvas az érdeklődőknek és közösen készítenek rajzokat, beszélgetnek az elhangzott történetekről. Gina szeretettel várja továbbra is a mesekedvelő gyermekeket. ADVENTI FALU December 16-án délután a Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) udvarán 3. alaklommal kerül megrendezésre a helyi intézmények és civil szervezetek összefogásával a jótékonysági Adventi Falu, melyre szeretettel várjuk településünk lakóit HALOTTAINK Kovács Géza 62 éves Jedlóczki Ilona 76 éves ifj. Juhász Sándor 63 éves Mihályi István 89 éves Szarka Lászlóné Móczár Ilona 68 éves JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Felelős szerkesztő: Dávid Sándor Nyomdai munkát végzi: ARTANDER Ker. és Szolg. Kft. Jászberény ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS November 27-én (vasárnap) órakor December 4-én (vasárnap) órakor December 11-én (vasárnap) órakor December 18-án (vasárnap) órakor ÖRDÖG BÚJT A VONÓBA A Zene Szárnyán Művészeti Közhasznú Egyesület december 17-én (szombaton) órai kezdettel zenés délutánt rendez a helyi művelődési házban ÖRDÖG BÚJT A VONÓBA címmel. Fellépők: Bozsóné Fazekas Rozika, Eszes Sándor nóta, musical, valamint a Szolnoki Kabaré és Dalkör táncosai. Az előadás időtartama: kb 2 óra Jegyek elővételben 1000,-Ft-os egységáron kaphatók a községi könyvtárban. Mindenki karácsonya december 21. (szerda) 17 óra Művelődési Házban Minden jászszentandrási lakost szeretettel várunk a hagyományos ünnepi rendezvényünkre, ahol a helyi iskolások és civil szervezetek alkalomhoz illő műsorral kedveskednek vendégeinknek.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben