TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE"

Átírás

1 TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE Jegyzetek a megjelölt gondolatkörökhöz: 1. A hálózattervezést érintő hazai jogszabályok rendszere (2.o.) 2. Gazdasági alapfogalmak a hálózattervezésben (6.o.) 3. STEM Strategic Telecoms Evaluation Model (9.o.) 4. IP hálózat forgalmi tervezése (12.o.) 5. Hálózatok tervezése megbízhatósági szempontok figyelembevételével (14.o.) 6. Sélessávú adatátvitel rádiós hozzáférési eszközökkel (17.o.) 7. Az Információs Technológiai Kar épületének hálózata és tervezési kérdései 7. Magánhálózatok, épületen belüli hálózatok tervezése (23.o.) 8. Kábeltelevíziós hálózatok tervezése (25.o.) 9. Rézvezetős hozzáférési hálózatok (30.o.) 10. Fényvezetős hozzáférési hálózatok (34.o.) 11. GSM cellák tervezése (38.o.) 12. Műsorszóró hálózatok (43.o.) Készítették: januárjában: Antal Péter (3.) Gál Árpád László (1., 5., 8., 12.) Gellért Mátyás (2., 6., 9.) Görgicze Andor (7.) Oltványi Gábor József (4., 10., 11.) 1

2 1. A hálózattervezést érintő hazai jogszabályok rendszere Engedélyezési terv elemei 1. Tervjegyzék 2. Tervezői nyilatkozat 3. Rendszerterv 4. Műszaki leírás 5. Általános tervek 6. Számítások 7. Üzemeltetési jellemzők 8. Munkavédelmi terv A tervek részét képező tervezői nyilatkozatok mire vonatkoznak? A tervező milyen jogszabályokat, szabványokat, egyéb előírásokat vett figyelembe a tervezés során Ezek betartására személyes garanciát vállal! Az alapvető jogi dokumentumok évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól Kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, kamarai szabályzatok, önkormányzati rendeletek évi C. törvény az elektronikus hírközlésről A törvény hatálya kiterjed elektronikus hírközlési tevékenységre, azzal összefüggő tevékenységet végző vagy szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személyre A törvény céljai és alapelvei: elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését új technológiák elterjedését elősegítő versenyt segítő fogyasztók érdekeinek védelme hozzájuthassanak valamennyi, az elektronikus hírközlési eszközön elérhető információhoz, illetőleg tartalomszolgáltató szolgáltatásához az elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók), illetve szolgáltatások között szabadon választhassanak, és dönthessenek, hogy mely hálózatot, szolgáltatót, illetve szolgáltatást kívánják igénybe venni kapcsolatot létesíthessenek, függetlenül attól, hogy azon fogyasztók ugyanazon vagy más szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban hálózatok egységének és biztonságának fenntartása rádiófrekvenciákkal és azonosítókkal való hatékony gazdálkodás transz-európai hálózatok létrehozására szolgáltatások együttműködési képességének ösztönzésére 3. kötelesek együttműködni elektronikus hírközlő hálózatok egységesen működő rendszert alkothassanak 2

3 A hálózatok egységesen működő rendszere Egységes interfészek Egységes jelzésrendszerek (pl. No7.) Egységes számozás, címzés Egységes hálózatfelügyelet és irányítás Interworking a bitek a kívánt csomópontra, végpontra helyesen megérkeznek Interoperability szolgáltatás vagy alkalmazás szintű együttműködési képesség A Nemzeti Hírközlési Hatóság Eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a polgári célú frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, a piacfelügyelettel, az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben Az elektronikus hírközlési építmények építési munkáinak engedélyezése Az elektronikus hírközlési építmények létesítéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához, átalakításához, megszüntetéséhez - ha jogszabály másként nem rendelkezik - hatósági engedély szükséges. Az engedélyt - az antennák, antennatartó szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak kivételével - a hatóság adja ki. AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI együttműködéssel összefüggésben kötelesek: elektronikus hírközlő hálózatokat egymás között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben működtetni hírközlési építmények közös használatát minősített időszakban külön jogszabályban meghatározott módon együttműködni más szolgáltatókkal kötelesek a hálózatok összekapcsolásáról jóhiszemű tárgyalásokat folytatni tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag ezzel összefüggésben használhatják fel A hálózati szerződések köre, közös szabályai meghatározott feltételekkel köthetnek hálózati szerződést írásba kell foglalni, azokban a feleknek rendelkezniük kell.: Közös eszközhasználat Az elektronikus hírközlési építmény tulajdon-, illetve használati jogával rendelkező szolgáltatót közös eszközhasználat biztosítására - beleértve az ehhez szükséges fizikai helymegosztást is - szerződéskötési kötelezettség terheli Nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ha Együttműködés titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés érdekében, illetőleg minősített időszakban és honvédelmi érdekből köteles együttműködni a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. köteles biztosítani az elektronikus hírközlési hálózatban továbbított küldemények, közlések, továbbá a szolgáltató által kezelt adatok titkos információgyűjtéssel, illetve titkos adatszerzéssel történő megismeréséhez szükséges eszközök és módszerek alkalmazási feltételeit köteles biztosítani a bevezetett szolgáltatással kapcsolatban a titkos információgyűjtés, illetve a titkos adatszerzés eszközeit a kilépési pontig alapkiépítésű monitoring alrendszert létesíteni térítésmentesen 3

4 Ingatlanhasználat, közös építményhasználat A település tervezésénél biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen önkormányzat tulajdonában lévő közterületen a környezet eredeti állapotának helyreállítására köteles hozzájárulása hiánya esetében - közérdekből - korlátozhatja az ingatlan használatában annak érdekében, hogy az építmény építtetője az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban elektronikus hírközlési építményt létesíthessen kártalanítás illeti meg szolgalmi vagy más használati jogot alapíthat Az elektronikus hírközlési építmény építtetője jogosult a folyóvíz, csatorna, természetes tavak és azok medrének, valamint az ország területe feletti légtérnek elektronikus hírközlési célú igénybevételére. A közös eszközhasználat és helymegosztás különös szabályai kötelezett jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató információkat helymegosztási lehetőségekre vonatkozó adatokat belépés és az ott tartózkodás rendjét; telepítésére, karbantartására, hibajavítására való jogosultság szabályait tápellátást hálózatához való csatlakozási lehetőséget Értelmező rendelkezések Elektronikus hírközlési építmény Elektronikus hírközlési tevékenység Elektronikus hírközlő berendezés Elektronikus hírközlő eszköz Elektronikus hírközlő hálózat Építési törvény évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan Fogalom meghatározás Az építészeti-műszaki tervezés o építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez o az építésügyi hatóság engedélye szükséges. o engedély feltételekhez köthető o Az építésügyi hatósági engedélyezéskor az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül meg kell hozni. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok és más szervek, valamint névjegyzékbe vett műszaki szakértők működnek közre. Az építés o terveknek és egyéb okiratoknak, valamint jogszabályban meghatározott esetekben az ezek alapján készített műszaki megvalósítási terveknek megfelelően szabad végezni. o újabb előzetes engedélyével szabad eltérni, Az építmény használatbavétele o használatbavételi engedélyt is kell kérnie o engedély hiányában az építményt nem szabad használni. 4

5 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól építészeti-műszaki tervezés: tervdokumentáció elkészítése Önálló építészeti-műszaki tervezési tevékenységet az a magyar állampolgárságú természetes személy folytathat, aki tagja a Magyar Mérnöki Kamarának szakmai feltételeknek megfelel hivatalos névjegyzékébe (a továbbiakban: tervezői névjegyzék) bejegyzett Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szakmai feltételei: szakirányú egyetemi végzettség és ezt követően szerzett legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlat A szakmai kamarai tagságra megfelelő időtartamú tervezési gyakorlat hiánya miatt még nem jogosult műszaki felsőfokú végzettségű személy csak a tervező munkatársaként, annak felelősségi körén belül folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, és szerezhet tervezési szakmai gyakorlatot. ) Szakmai gyakorlati időként a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzését követően folytatott, az adott tervezési szakterületnek megfelelő a) építészeti-műszaki tervezési, b) felsőoktatási intézményben oktatói, valamint c) külön jogszabályban meghatározott szakirányú szakmai tevékenységet lehet figyelembe venni TÁVKÖZLÉSI A KATEGÓRIÁS TERVEZŐK Távközlési építmények műtárgyak vezető tervezői (T1-1) KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG KHVM rendelet alapján szerzett hírközlési építménytervezési jogosultságok 5

6 2. Gazdasági alapfogalmak a hálózattervezésben Csak szolgáltatást lehet eladni Az elektronikus kommunikáció ma ugyanolyan üzletág, mint bármi más annak ellenére, hogy az infrastruktúra jellegei megmaradnak. Pénzbefektetés Elektronikus kommunikációs szolgáltatás Nyereség 1. Az Üzleti Terv Business Plan A vállalkozás pénzügyi mutatóinak elemzése, számítások, melyek alapján a menedzserek a beruházás egészére vonatkozó döntéseket meghozzák. Az üzleti tervezés eredményeit összesíti: Célkitűzések Várható bevétel összesen és szolgáltatásosztályonként Tervezett kiadások (beruházások és műveletek) összesen és szolgáltatásosztályonként Könyvelési tételek és a jövedelmezőséget meghatározó pénzügyi mutatók 6

7 2. Gazdasági modellezés Hálózati berendezkedés/megoldások értékeléséhez Tarifák, eszközök költségei típusonként, eszközök életciklusa Alapfogalmak: Vagyon (assets) Vállalkozás által birtokolt erőforrások Állóeszközök fixed assets (ingatlan, földalatti kábelcsatorna, stb.) Forgóeszközök current assets (leltári készlet, kintlévőségek, stb.) Pénzeszközök liquid assets (készpénz, bankszámla, stb.) Kapacitás egy adott GoS melletti forgalomlebonyolító képesség Maximális ~ : túlterhelés-védelem nélkül elérhető felső határ Névleges ~ : a túlterhelés valószínűségét és a statisztikai becslések szórását figyelembe vevő érték, mely túlterhelés-védelem mellett hosszú távon biztosítható CAPEX (Capital Expenditures) Fizikai vagyon előteremtésére ill. fejlesztésére irányuló költségek (nyomtató) A tőke részévé válnak OPEX (Operating Expenditures) A vállalkozás működtetési költségei (tintapatron) Pénzáram/pénzfolyam/fizetőképesség (cash flow) (Pénzbeli) Bevételek és kiadások egy adott időszakban Megfeleltethető a belsőleg, a tevékenység által termelt tőkének Nettó cash-flow: nettó elosztott profit + elértéktelenedés költségei Diszkontált (Discounted) cash-flow: befektetés-becslési módszer/mutató, mely a későbbi cashflow értékek diszkontálásával (ld. jelenérték) azok jelenértékét és a teljes vállalkozás jövedelmezőségét is figyelembe veszi Churn A szolgáltató különböző célokkal (versenytárshoz történő átigazolás, migráció más szolgáltatóval, piac elhagyása) történő elhagyásának éves rátája Értékcsökkenés/elértéktelenedés (depreciation) Vagyontárgy értékének használat, korosodás vagy elavulás okán történi időbeni csökkenése A tényleges tőkekiáramlásnak nem része Leszámítolási tényező (discount factor) A nettó jelenérték számolásánál használt leszámítolási kamatláb, melynél szigorúan odafigyelnek a várható inflációra, a kamatlábakra és a kockázati tényezőkre is EBITDA (Annual Earnings Before Interest, Tax, Depreciation) Éves bevétel a kamatok, adók és az elértéktelenedési költségek nélkül Legalapvetőbb, igen fontos mutató EVA (Economical Value Added) Adókkal számolt nettó működtetési költség minusz az annak előállításához szükséges tőke Jövőérték (Future Value - FV) Jelenlegi érték jövőbeni értéke Ha folyamatos a kamatjóváírás A jelenlegi érték és egy adott időintervallumra vett kamatos kamat alapján számítható 7

8 FV = PV * (1 + k) n PV: jelenérték (present value) k: kamatláb n: hónapok száma Ha a futamidő végén írják jóvá a kamatokat Egyszerű kamatszámolás FV = PV*(1+n*k) Jelenérték (present value) Jövőbeni érték jelenlegi pénzértéke Megadja, hogy mennyi pénz befektetése szükséges adott kamatláb mellett egy bizonyos jövőbeni érték eléréséhez PV = FV / (1 + k) n Kiszámítása a diszkontálás Belső megtérülési ráta IRR (Internal Rate Of Return) Az a (leszámítolási) kamatláb, mely mellett a befektetési kiadások jelenértéke a bevételek jelenértékével azonos Gyakorlatilag az a legmagasabb kamatláb, mely mellett egy (teljesen hitelből) befektetés megtérül IRR kamatlábbal felvett hitel esetén t időre vizsgálva a befektetést nulla a nettó jelenérték NPV = 0 = [CF/(1 + IRR) t ] tőkeszükséglet jelenértéke CF: cash inflow, a (pénzbeli) bevételek Minnél magasabb, annál jobb (mert magas kamatú hitelt könnyebben kap a befektető) Életciklus költség (life cycle costing) Egy vagyontárgy teljes élettartama alatt felemésztett mindennemű költségek összege Nettó jelenérték NPV (Net Present Value) Globális tőkebeosztást segítő mutató Diszkontált pénzbeli bevételek és a kezdeti befektetés különbsége NPV = [CF/(1 + k) t ] tőkeszükséglet jelenértéke pozitív NPV esetén nyereséges a befektetés és minél nagyobb annál jobb Bevételek (Revenues) A nyers nettó bevételek összege Nincsenek benne a különböző kiegyenlítések és ügyfélkedvezmények Residual Value (kb. megmaradó érték) A befektetés értéke becsült vagy pénzügyi életének végén Önmagában egy jövőbeni pozitív cash-flow diszkontálandó Profit Adott időre vett nettó bevétel Saját tőkét növeli, viszont nem szükségszerűen jelent pénzbeli növekedést Lehet vagyonnövekedés (ajándék switch) Lehet tehercsökkenés (elévülő tartozás) A vizsgálat céljától függően lehet a tiszta profit, vagy annak és a pénzügyi költségek különbsége Return on Capital Employed ROCE Nettó bevétel / (állóeszközök + dolgozó tőke) dolgozó (???) tőke (working capital): aktuális vagyon mínusz aktuális terhek A jövedelmezőség mérője a tulajdonosok szempontjából 8

9 3. STEM (Strategic Telecom Evaluation Model) A rendszer segítségével versenyképes ADSL szolgáltatást hozhatunk létre az üzleti és lakossági szférában. Megmondja nekünk, hogy mi az optimális helyi alközpont szám, amit ki kell szolgálni, és hogy mi a gazdasági hatása, ha analóg hangszolgáltatást is nyújtunk a szélessávú internet mellé. Vagyis ebben a modellben internetet és akár analóg hangszolgáltatást is nyújthatunk egy ADSL vonalon keresztül. A fentebb látható modell, az inkumbens külön álló helyi hurkát, co-location berendezését mutatja a helyi exchang épületen alapulva. A STEM nézetek sorozatával rendelkezik, amik leírják az igény és bevétel vezette megcélozható piacot, a helyi alközpontok felmerülő költségeit, a gerinchálózat költségeit és más üzleti költségeket. 1. Market, Service & CPE (Megcélozható piac) A Market, Service & CPE nézet megmutatja, hogy a hálózat miként ad ADSL szolgáltatást a két piaci szegmensnek, az üzleti és a lakossági szegmensnek. A különböző forgatókönyvekben (scenarios) az opcionálisan kínált POTS (telefonszolgáltatás)-al a szolgáltatás kínálva lesz a szegmensekben. Feltételezve, hogy kínáltunk POTS szolgáltatást, minden ügyfél megkapja ezen csomagot az adatszolgáltatása mellé. Az ügyfél alapú adatszolgáltatást az üzleti és lakossági piacra a megcímezhető piac számítások definiálják, amik a kiszolgált alközpontok számától függenek. Feltéve, hogy az operátor a legnagyobb megcímezhető piacot fogja először választani lefedésre, ennek eredménye lesz, hogy a marginális visszatérés csökkenni fog minden egyes új alközpontra. Vagyis először olyan városba telepítünk, ahol a legtöbb embert tudjuk lefedni egy alközponttal. Mivel ADSL-ről beszélünk az emberek 1,8 km kábelhossz távolságra kell legyenek, ez mondjuk egy ilyen sugarú kör rajzolásával megoldható. Itt állíthatjuk be, hogy milyen ütemben történjen az alközpontok telepítése low, medium és high forgatókönyvek esetén. 9

10 Az Addressable residential / business ADSL sites részben megadhatjuk, hogy az alközpontok mennyi előfizetőt szolgálnak ki, mind az üzleti, mind pedig a lakossági szférában. Az itt megadott alközpont számoknak egyezniük kell az előbb megadott low, medium és high részben megadott alközpontszámokkal. A Residental/Business ADSL résznél meg kell adni, hogy mennyi pénzt fizessen az ügyfél a szolgáltatásért évente, mennyivel növekedjen az ár évente, az év hány napján álljon rendelkezésre a szolgáltatás. Itt találjuk még a Residential/Business POTS-ot is, itt is meg kell adni mennyi a pénzt fizessen az ügyfél a szolgáltatásért, stb. Beállíthatjuk a vonal költségét, attól függően, hogy csak adatot, vagy pedig adatot+telefont nyújtunk. Valamint itt adhatjuk még meg az ADSL modem és a CPE splitter költségeit is. 2. Local Exchange (A helyi alközpontok költségei) Ez a nézet szemlélteti a költségeket, amikor a operátor berakja a berendezéseit az inkumbens alközpontjába, továbbá a berendezések saját költségeit is ez takarja. A fő költség vezető a DSL access modem (DSLAM), ami a tartalmazott polcok számával van paraméterezve. Ezeken a polcokon vonalkártyák helyezhetők el (24 kártya polconként és 8 vonal kártyánként), vagy aluláteresztő szűrő kártyák (24 kártya polconként és 8 vonal kártyánként). A vonal kártyák számát a csatlakoztatott ADSL vonalak száma határozza meg. Tekintettel arra, hogy az aluláteresztő kártyák csak akkor szükségesek amikor az analóg hang szolgáltatást használják, ennél fogva több DSLAM szükséges amikor analóg hang szolgáltatást is kínálunk, így a kapacitás gyorsan megtelik. Kiegészítés képen a co-location charge (díj), a tie-cable charge (kötegkábel díj) és a line charge (vonal díj) -ból tevődik össze az egységköltség minden DSLAM-ra. A vonaldíj dupla, ha analóg hangszolgáltatást is nyújtunk. Itt a már említett LCS (Line Card Shelf) és a LPFS (Low Pass Filter Shelf) tárolókapacitásait állíthatjuk be. Az LPFS csak akkor kell, ha POTS szolgáltatást is nyújtunk. Itt adhatjuk még meg a Tie-Cable, a DSLAM és a Co-Location charge éves költségeit. 3. Backhaul (Gerinchálózat költségei) A gerinchálózat nem elsődleges ebben a modellben ezért elég egyszerű a Backhaul nézet. A hang forgalom az E1 vonalakon megy keresztűl. Egy E1-es vonal 30 hangvonalat tud kiszolgálni, alközpontonként legalább egy E1 a követelmény. A vonalak száma egy Erlang-B számításon keresztül számolódik, amit a teljes beszélgetési percek száma vezet minden szolgáltatásra és a blokkolás valószínűsége 2%. A kapcsolási költség egyedülálló erőforrásként van modellezve. Az adat forgalom az E3 (34 Mbit/s) vonalakon keresztül zajlik. Az adatok routolása, vagyis routerelés egy külön álló erőforrásként van megvalósítva. Legalább egy vonal kell alközpontonként és a busy-hour traffic vezette minden egyes szolgáltatás esetén. Ami aztán kombinálva van, hogy egy busy hour forgalmi eredményt adjon. Ez a kombinált busy-hour szükséges, hogy visszatükrözze a tényt, hogy a busy hour az üzleti szolgáltatás számára, nem ütközik a lakossági busy hour-ral. Ily módon a kombinált busy hour egyenlő a használt lakossági szolgáltatással plusz az üzleti szolgáltatás 10%- val. Az alap modell feltéltelezi, hogy a bachaul a névleges lista ár feléért van bérelve. Az E1 mellett az adatszolgáltatáshoz szükségünk van egy E3 elemre is. 10

11 Itt beállíthatjuk az E3 költségeit mint például egyszeri díj és éves bérleti díj. Ebben a nézetben állíthatjuk be a router költségeit, hogy mennyiért vettük. Ha POTS szolgáltatást is nyújtunk, akkor a PSTN switch port költségeit is meg kell adni, az is egy fix összeg. Itt vannak megadva a nominal list price (névleges listaár), 1/3-os és a 2/3-os nominal list price (névleges listaár) számai. 4. Other business costs(egyéb üzleti költségek) Ez a nézet továbbá magába foglalja a hálózati hardver költségeit, név szerint a network management (hálózatkezelés), interconnection (összekapcsolás), customer acquisition (ügyfél begyűjtés), customer service (ügyfélszolgálat) és a general administrative overhead (általános adminisztratív többletterhelés). Ezek különböző erőforrás elemeket jelentenek, amik ki lettek választva, hogy rugalmasságot kínáljanak, hogy miként vezessék ezen költségeket. Például a hálózatkezelés per-alközpont alapúként van definiálva, míg az összekapcsolás költségek és az általános adminisztratív többletterhelés a teljes éves bevétel százalékos tagjaként van definiálva. Az Installation (telepítés), ügyfélszolgálat és az ügyfél begyűjtés mind per-kapcsolat alapúként van definiálva. A megfelelő éves költségeket lehet megadni a modellben. 5. Sceanrios (Forgatókönyvek) A modell 3 fajta forgatókönyvet tartalmaz. Amik irányítva vannak az (a) elhelyezett alközpontok számával, (b) hogy analóg hangszolgáltatás nyújtva van-e, és (c) a bachaul fizetendő költségeivel. Választhatunk tehát Data only, vagy Data+POTS között. Megmondhatjuk, hogy low, medium, vagy high módban futtatjuk-e. Valamint, hogy 1/3, 2/3, vagy nominal list price értékkel számolunk-e. A low, medium, high az alközpontok(exchange) számát befolyásolja. Itt egy példa, hogy milyen értékeket adhatunk meg a forgatókönyv segítségével. Végül miután futattuk a modellt a File Run menüpontjával, vizsgálhatjuk a különböző nézetek különböző grafikonjain, hogy miként működik a vállalkozásunk. Több forgatókönyvet is kiválaszthatunk egyszerre és ezek közösen jelennek meg a kirajzolt eredmények között. A Graphics Draw, vagy Graphics Draw new menüpontjával tudunk grafikonokat rajzolni, a Draw new, akkor is használható, ha már van az adott címkével kirajzolt grafikon, míg a Draw, csak akkor rajzolja ki, ha még nincs ilyen címkéjű. A Draw new, bővebb beállításokra ad lehetőséget a grafikon kirajzolásához. Ezek később módosíthatóak az adott grafikont kiválasztva és jobb egér gomb megnyomása után a Format Graph menüpontot választva. A View Fix as menüponttal tudjuk rögzíteni az adott kirajzolt grafikonokat. 11

12 4. IP hálózat forgalmi tervezése alapján ajánlott olvasmány: Milyen igény hozta létre az IP-hálózatokat? - régen: katonai célok: ha lebombázzák az egyik adatközpontot, a másik túlélje. o elsődleges szempont: hogy működjön, megbízhatóan. o best effort szolgáltatás elve: együttműködő hálózatok csak a tőlük telhető, de garanciák nélküli szolgáltatást garantálják pl. megbízható adatátvitel ha elveszik egy csomag, azt a feladónak kell újra küldenie o tehát: a csomagvesztés, csomagkésleltetés, késleltetésingadozás (dzsitter), throughput nem garantálható! - ma: ezzel szemben a minőségi szempontok az elsődlegesek, az elvárt minőséget kell garantálni! o a szolgáltató a Service Level Agreementben fekteti le, amit ajánl. o az előfizetők értéknövelt szolgáltatásokért akár többet is fizetnek o a szolgáltató a forgalmat ezek alapján osztályozza kiosztja az erőforrásokat, hogy több értékű szolgáltatás is a saját elvárt szintjén egymás mellett futhasson, persze külön tarifákért. o jelen példa: Decembertől a garantált le- és feltöltési sebességet is hirdetni kell nemcsak a max. le+feltöltéskorlátot, hanem a min.-t is fel kell tüntetni és garantálni kell. Korábbi igényes megoldások: - ATM PVC bérlés (Async Transfer Mode Private Virtual Channel) 52 cellás csomagkapcsolt - STM-1-STM-64 bérlés (Syncr. Dig. Hierarchia) - így tudták garantálni a minőséget (http-throughput, voip-késleltetés+jitter) Korszerűbbek: - VPN (Virtual Private Network): o egy közös hálózaton belül fut az adat- és a beszédforgalom valós időben, o cégeknek nem saját hálózatuk lesz, hanem ebből egy részt különül el számukra - Internet Traffic Engineering (TE) forgalomnövekedés (évi 3x-os!) terhelhető hálózat tervezése! o IP-háló teljesítőképesség-növelése o pl. flowcontrol-lal: ha dugó várható, több csomagot dob vissza, késleltet (+ küldd újra üzenet) o vagy: erőforrás-alapon: terhelés egyenletes megvalósításával o recovery time: egy hál. összeomlás után mennyi idő alatt állítható helyre o torlódások minimalizálása torlódás-menedzselési elvek: csomag szintű eljárások ~ s, ms: rövid válaszidő osztályozás, stb. (ha belenyúlunk, leül, ha hagyjuk, akkor még átcsordogál, akadozva ) útvonal menedzselés ~ napok, órák: közepes válaszidő MultiProtocol Label Switching TE hálózatfejlesztés ~ hetek, hónapok, évek: hosszú válaszidő új eszközök üzembe helyezése o tervezés: bizonytalan a jövő forgalmának becslése, de valamennyire kompenzálható rövid/közepes válaszidejű menedzseléssel proaktívan (megelőző) vagy reaktívan (követő) o TE fázisok (háló. működtetésére): 1. vezérlési szabályok meghatározása 2. a már működő háló működési adatainak összegyűjtése 3. hálózati modell, szimuláció, analízis a teljesítőképesség kiértékelése 4. optimalizálás megfelelő megoldások válogatása, tesztelés. o TE megvalósításához: mérőrendszer, modellező (analizáló, szimuláló rendszer/sw, pl. OpNet), optimalizáló rsz., TE vezérlő rsz. QoS szempontok, előírások: - Kétféle igény: dedikált (lefoglalt) sávszélesség / prioritásos adat másképp kezelendő (pl. erőforráskihasználásban) + eltérő szolgáltatás építhető rájuk eltérő havidíjjal (SLA-ban leírandó) - IETF (Internet Engineering Task Force: az inet feladatait tűzi ki, civil szervezet, RFC-k ) o az IETF két QoS architektúrát szabványosított az IP QoS megvalósítására: IntServ, DiffServ 12

13 o változó forgalmi osztályokon alapszik a DiffServ, skálázható ezért ezt használják az IP hálózatokban. o MPLS TE: forgalmat egyenletesebben osztja el, védelmi útvonalakat épít (a helyreállítás gyorsítására) - QoS teljesítésére két lehetőség: o hál. linkjeinek túlméretezése nem a legjobb megoldás, kevés profit veszteség, késleltetés csökken, bár szűk keresztmetszetnél a forgalom is nő, így nem garantált o különféle minőségű szolg.-okat biztosító kifinomultabb technikák és árazásuk intelligensebb, drágább erőforrás kiosztása, tervezés IntServ architektúra: - adatküldés előtt a minőségi igényét küldi el a hálózatnak az alkalmazás: RSVP (Resource Reservation) protocol - ha ez megvan, visszajelez/megerősíti a hálózat, lefoglalja előre a csomagutat, és ekkor indulhat el - szolgáltatásokban nem alkalmazzák, csak helyi hálózatokban DiffServ architektúra: - aggregát forgalom folyamatokat kezel ezt alkalmazzák szolgáltatásokban. - a csomagok fejlécében, a DSCP (DiffServ Code Point) mezőben adják meg forgalmi osztályokat / QoS infót o pl. a piros címke/osztály gyorsabb, biztosabb, de drágább (VoIP), a zöld kevésbé (letöltés) - a routerek föl vannak készítve (előre tervezhető!) a különböző követelményekre, ezek szerint továbbítanak. - DiffServ funkciók: o Edge router: a hálózat peremén: osztályozás (IP fejrész) csomagok megjelelölése (ToS byte: új DSCP) BA (Behaviour Aggregate) folyamatok, szabályok ezek alapján ütemeződik: 3 PHB osztály (Per-Hop [2 csp. közti] Behaviour): o BE (Best Effort) default PHB o EF (Expedited Forwarding): azonnali kiszolgálás o AF (Assured Forwarding): biztos továbbítású (+4 precedencia osztály: AF1..4) [pl. beszéd] forgalom kondícionálása: mérés, formázás (shaping) forgalom beengedés-vezérlése, pl. eldobás o Core router: hálózat belsejében: torlódás megelőzése/kezelése PHB-k betartása, ütemezés, sorbaállítás: prioritásos (Priority Queueing) mindig az akt. legnagyobb prioritású szolgálódik ki osztályonként súlyozott (Class-Based Weighted Fair Queueing) prioritás/osztályonként súlyt kapnak, ennek arányában kapnak sávszélességet. MPLS TE - forgalmat egyenletesebben osztja el a linkeken, védelmi útvonalakat épít (a helyreállítás gyorsítására) - motiváló: VPN szolg. lehetősége, MPLS TE képességei - nem megoldás a minőség biztosítására, de eszköz, amivel csökken a torlódás valsége. - MPLS TE és DiffServ routerek együttműködése: o a DiffServ router az IP header DSCP bitjei alapján dönt a besoroláskor (melyik PHB kell) o az MPLS router nem vizsgálja az IP headert, így a DSCP biteket le kell képezni, hogy tudsja Mintafeladat szimuláció SPGURUval - 5db 34 Mbps router, hozzájuk LAN-ok. Beszédforgalom minőségének (késleltetés, jitter) mérése különböző mennyiségű beszédforgalom és egyéb hálózati forgalom (letöltés) mellett - beszédforgalom minősége: késleltetés <10ms a csomagok >90%-ánál, jitter: <1ms a csomagok >90%-ánál - 1. csak beszédforgalom, LAN-onként 5, 10, 13, 15 beszélgetés indul beszélgetés/lan, webkliens/lan, percenként böngésznek és 2. vegyítése - eredmények: a beszédátvitel minősége függ: a hop-számtól, a többi forgalom típusától, a hálózat terhelésétől, a hang osztályozásától/ütemezésétől. - a hálózat egy darabig működik, aztán lehal, ha növeljük az egyéb extra terheléseket, - Hálózattervezés és hálózatmenedzsment összenőttek! 13

14 5. Hálózatok tervezése megbízhatósági szempontok figyelembevételével Planning for failure When designing a reliable data network, network designers are well advised to keep two quotations in mind at all times: Whatever can go wrong will go wrong at the worst possible time and in the worst possible way Murphy Expect the unexpected. (Számíts a váratlanra!) Douglas Adams, The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Failure refers to a situation where the observed behavior of a system differs from its specified behavior. A failure occurs because of an error, caused by a fault. The time lapse between the error occurring and the resulting failure is called the error latency. Faults can be hard (permanent) or soft (transient). For example, a cable break is a hard failure, whereas intermittent noise on the line is a soft failure. Single Point of Failure (SPOF) Multiple points of failure Planning for failure In general it is much more expensive to cope with multiple points of failure and often financially impractical Fault tolerance indicates that every component in the chain supporting the system has redundant features or is duplicated. For example, a fault-resilient router may have multiple power supplies but only one routing processor. By definition, one fault-resilient component does not make the entire system fault tolerant. Disaster recovery (katasztrófavédelem) is the process of identifying all potential failures, their impact on the system/network as a whole, and planning the means to recover from such failures. Calculating the true cost of downtime(leállás) nagy veszteség, mindenképp jó elkerülni. Developing a disaster recovery plan A general approach to the creation of a Disaster Recovery (DR): Benchmark (teljesímény-értékelés) the current design Define the requirements(köveletelmény meghatározás) Define the technical solution Develop the recovery strategy Develop an implementation strategy Develop a test program Implement continuous monitoring and improvements Disaster recovery models Tape or CD site backup(biztonsági másolat) Electronic vaulting Data replication/disk mirroring Server mirroring and clustering Storage Area Networks (SANs) and Optical Storage Network (OSNs) Pros and Cons(pro és kontra) minden esetben + fogalmak meghatározása 14

15 Quantifying availability(rendelkezésre állás) A% = Operational Time/Total Time (tud nagyon) Mean Time Between Service Outages(leállás) (MTBSO) or Mean Time Between Failure (MTBF) is the average time (expressed in hours) that a system has been working between service outages and is typically greater than 2,000 hours. Since modern network devices may have ashort working life (typically five years), MTBF is often a predicted value, based on stress-testing systems and then forecasting availability in the future. Devices with moving mechanical parts such as disk drives often exhibit lower MTBFs than systems that use fixed components (e.g., flash memory). Mean Time To Repair (MTTR) is the average time to repair systems that have failed and is usually several orders of magnitude less that MTBF. MTTR values may vary markedly, depending upon the type of system under repair and the nature of the failure. Typical values range from 30 minutes through to 3 or 4 hours. A typical MTTR for a complex system with little inherent redundancy might be several hours szept szept

16 2008. szept szept szept szept

17 6. Szélessávú adatátvitel rádiós hozzáférésű eszközökkel WPAN: Wireless Personal Access Network o Személyi eszközök közti rövidtávú összeköttetés o Jellemzően <10m o Jellemzően IEEE implementáció o Jellemzően Bluetooth RLAN: Radio LAN = WLAN o Jellemzően <150m o WiFi: a ,5 MHz-es sávban működőd implementációk kereskedelmi neve WAN: Wireless Access Network o Jellemzően országos lefedettség (bolyongás lehetősége miatt) o Mobil rádiótelefon rendszerek (GPRS, HSDPA, 3G, stb.), WiMAX, e WMAN: Wireless Metropolitan Area Network o Jellemzően <50km o pl a viszont nem felel meg a WiMAX profil előírásainak o ETSI HiperMAN (ez is egy szabvány) WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access o Olyan WMAN, amire a csereszabatosságot biztosító u.n. WiMAX-profil teljesül, és a kijelölt laboratórium tanúsítványt ad o WiMAX-profil: WMAN rendszerekre vonatkozó, azok WiMAX minősítéséhez szükséges járulékos tulajdonságok együttese WiMAX Fórum (nemzetközi szervezet) határozza meg o Az IEEE d, e, és implementációk teljesíthetik o ETSI HiperMAN-nak is van WiMAX kompatibilis opciója o 2,4 GHz-es, 5,2 GHz-es, 5,6 GHz-es sávokban o Downstream min. 512kbps, upstream min. 128 kbps Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesített egy rádióalkalmazások, ha a felhasznált állomások és linkek nem igénylenek freq kijelölési határozatot, rádióengedélyt és hatósági regisztrációt MINDENFÉLE szolgáltatási célú rádióösszeköttetést be kell jelenteni az NHH-nál (Nemzeti Hírközlési Hatóság) A típusnyilvántartásba vétel alól azok a berendezés típusok mentesek, amelyek az EU által meghatározott ú.n. harmonizált frekvenciasávokban működnek és betartják a harmonizált működés feltételeit Rádiószolgáltatások prioritási szintjei Elsődleges rádiószolgálat állomása: o nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték o nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat már korábban kijelölték Másodlagos: 17

18 o nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik o nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik o védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik Harmadlagos: o nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásainak o nem tarthat igényt védelemre más rádióállomások által okozott káros zavarásokkal szemben o Magyarul minden elsődleges külön-külön sávban lehet csak, másodlagos szolgáltatások sávjait kioszthatják többször is, viszont a többi sávbeli szolgáltatástól valamilyen módon védettek (pl. határőrök), a harmadlagosak meg buzi kis csicskák és le vannak szarva 1. 2,4 GHz-es sáv 2,4 GHz-es sávban ipari (pl. mikró, WiFi eszközök), tudományos és orvosi és kis hatótávolságú (pl. Bluetooth, távirányító, riasztó) eszközök harmadlagosak iszonyat nagy jelinterferencia ellen saját megoldást kell alkalmazzanak általában <150m o Sávban üzemeltetés feltételei: EIRP maximum 100 mw Harmonizált <10mW< nem harmonizált sávú működés definiálandó Spektrális teljesítmény sűrűség FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) esetén: max. -10 dbw/100 khz, FHSS-től eltérő rendszer esetén: max. -20 dbw/1 MHz Harm/nem harm határ: FHSS esetén: -20 dbw/100 khz FHSS-től eltérő rendszer esetén: -30 dbw/1 MHz Berendezésre meghatározott adatsebesség: min. 250 kbit/s Antenna: integrált (nincs antenna-csatlakozó) vagy dedikált (a berendezés tartozékát képező külső antenna) nem lehet univerzális MAC: Media Access Control o Adatból keret, benne a címmel és hibajavító kóddal o Ellenőriz, javít, kicsomagolja az adatot és a Logical Link Controlnak adja át o LLC folyamellenőrzés és hibajavítás és interfész a magasabb rétegek felé 18

19 CSMA/CA: Carrier Sensing Media Access and Collision Avoidance o Figyelnek az állomások, hogy valaki küld-e, ha nem akkor küldenek o Az access point 100ms-ként küldi beacon framekben többek közt az órajelet, hogy az állomások szinkronban maradjanak beaconing Az állomások mindig a legerősebb jelű beacon framet küldő AP-hoz csatlakozik Jellemzően négylépéses adatátvitel: Request to Send Clear to Send Data Transfer Sending Station Acknowledgement of Transfer Receiving Access Point Hálózati hozzáférés-felügyelet módszerei o Elosztott: minden mobil eszköz maga dönt a csatlakozásról DCF: Distributed Coordination Function Küldeni akaró állomás egy inter-frame space-nyi időt vár küldés előtt Ha addig foglalt, akkor véletlenszerű ideig vár, hogy ne legyen ütközés Opcionálisan request to send és clear to send csomagok Ez a default a WiFi eszközöknél o Polling: egy központi hozzáférési protokoll segítségével születik döntés PCF: Point Control Function 2. A 3,5 GHz-es sáv WMAN és WiMAX állandó és változó telephelyű (nomád) pont-többpont struktúrájú digitális rádiórendszerek céljára használható terminál állomásai jelen esetben csakis végfelhasználói terminálok lehetnek nem használható mobil infrastruktúra céljára (pl. mobiltelefon, RLAN hálózatok) FDD (Frequency division duplexing) használatú o 5 db, egyenként 14 MHz-es duplex blokk köztük 3,5 MHz elválasztó Terminálok, átjátszó állomások engedélykötelezettek, a terminálok nem Elsődleges prioritású szolgáltatások 3. WiFi tervezés 1. Tervezés o Kapcsolat p2p vagy centralizált (gateway/access point segítségével) o Felhasználó függő viselkedés, de max 11 Mbps o felhasználó vagy ~ 150m o Tipikus felhasználó (mail, net, néha fileok): egyetlan AP o Igényesebb felhasználó (pornstream éjjel-nappal): több AP klaszterekben különböző csatornákat használva o Nagy munkahely: sok elszórt AP 2. Felszerelés kiválasztása o Terminál eszközök (különböző interfészű WLAN kártyák) o Állomás eszközök (gateway vagy access point) Köztük nem mindig egyértelmű a különbség Gateway: egyszerű, teljesen vezetéknélküli hálózatokhoz Access Point: integrált hálózatokhoz Gyakran a kapacitásbeli különbség a különbségtevő o Perifériák (pl. nyomtatók, tárolók) 19

20 3. Setup o Szerezzük be a kiválasztott eszközöket o Olvassuk el a felhasználói kézikönyvet o Olvassuk el még egyszer a felhasználói kézikönyvet o Gateway/access point üzembe helyezése o Az első terminál üzembehelyezése o Gateway/access point beállítása o Többi terminál csatlakoztatása 4. WiFi beállítása az asztali gépen (szerintem ez idegesítő és tökéletesen szükségtelen faszság a jegyzetben) 5. Biztonság o Ma már inkább csak WPA2 (WEP, WPA [Wi-Fi Protected Access] korábban) o Jelszóváltoztatás o Hálózat lezárása o Hálózati név megváltoztatása o MAC control tábla használata o VPN (Virtual Private Network) használat 4. HSDPA High-speed Downlink Packet Access T-mobilnál jelenleg jellemzően NÉVLEGESEN 3,6 Mbps/384 kbps 3 fizikai csatorna HS-SCCH : HS-PDSCH: HS-DPCCH: High-Speed Shared Control Channel High-Speed Physical Downlink Shared Channel High-Speed Dedicated Physical Control Channel 16QAM nagyobb bitráta Átviteli paraméterek: CQI: Channel Control Indicator Készülék méri, uplink control csatornán keresztül visszaküldi a WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) állomásnak Az dinamikusan változtatja a csatornaszámot, a modulációs sémát és a kódrátát Ha romlik a helyzet, akkor 16QAMről visszaugorhat QPSK-ra, csökkentheti a csatornák számát és a kódrátát Nagyobb teljesítőképességű eszközöknek átlagban nagyobb adatrátát biztosít Hybrid Automatic Repeat Request o Fejlettebb hibajavítási módszer 20

21 o Újraküldés esetén nagyobb válószínűséggel dekódolható a csomag A jelenlegi HSDPA eszközök nagy része a 12-es kategóriába tartoznak o 1.8 Mbps, 5 HS-PDSCH csatorna, QPSK moduláció Elterjedt a 6-os kategória is o 3.6 Mbps, 5 HS-PDSCH, 16QAM/QPSK dinamikusan Valós tesztek esetén az adatráta jól közelíti az elméleti maximumot/névleges rátát End-to-end latency: kis IP csomag készülék-szerver-készülék útjához szükséges átlagidő, azaz az RTT (Round Trip Time) o ms nagyon kedvező 2ms-onkénti gyors csomagütemezés Kódmultiplexálás a későbbi implementációkban G-Rake: Generalized rake vevő o Rake: többutas terjedés kiszűrésére a jelet próbálják optimalizálni o G-Rake: maximalizálja a jelet és minimalizálja az interferenciát E-UL: enhanced uplink o Akár 5,8 Mbps o HSDPA + E-UL = HSPA 5. HSDPA tervezés 1. A már létező R99 (3GPP release 99) hálózat felmérése 2. A már létező R99 hálózat teljesítményanalízise Átlagosan felhasznált BS teljesítmény Kevert vagy külön vivő a HSDPA-nak? Eszközök felhasználás Van-e igény új elemekre SHO (soft[er] handover) területek analízise 3. HSDPA célkitűzések és kiépítési stratégia kiválasztás 4. Konfigurálás és kapacitás-tervezés A 3. pont eredményei és az átlagos cella-áteresztőképesség szerinti eszközkonfiguráció 5. HSDPA-képes cellák paramétereinek definiálása o Célkitűzések alapján o Térben és időben is változtatandó Lefedési stratégiák: o Teljes ~: összefüggő, nagy területen sok szomszédos cella költséges, interferencia o Hotspotos ~: egy-egy cella alacsony lefedettség, de költségkímélő és egyszerű o Clusteres ~: néhány szomszédos cella arany középút o Beltér: aktív/passzív DAS (Distributed Antenna System), Repeaterek, picocellák 21

22 Réteges kiépítés o Egy rétegű Megosztott vivő a HSDPA és R99 DCH (sima UMTS dedicated channel, rajta akár klasszikus GSM forgalom) forgalomnak Kis/közepes R99 forgalmú cellákra Költségkímélő o Több rétegű 2-3 vivő a különböző forgalomtípusok számára Költséges A jelenlegi HSDPA handover megoldásoknak annyira nem kedvez a dedikált vivő o A legjobb megoldás a több, kevert vivő használata lenne, de egyelőre a gyártók nem biztosítják az optimális hátterét Cellatervezés o Jelterjedési tényezők és SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) figyelembevételével o Geometria faktor: G = Ior/Ioc Ior: saját cellában vett teljes szélessávú jelenergia (own, received) Ioc: többi cellából összesen vett + zaj (other cell) o A legfontosabb méretezési tényező az átlagos áteresztőképesség (average throughput) Függ a biztosított jelenergiától nagyon alapos beállítást igényel Becsülhető a pontos átlagos SINR alapján o Link budget felállítása Az átvitelkor fellépő különböző zavarok, veszteségek valamint az átvitel irányától (uplink/downlink) függően vagy a kézi készülék vagy az állomás paramétereinek ismeretében felállítható egy táblázat, mellyel becsülhetjük a szükséges jelenergiát, vagy jelnyereséget/jelerősítést SINR ismeretében könnyen számolható o Soft handover nem alkalmazható HSDPA-ra SHO cellákra oda kell figyelni 22

23 7. Magánhálózatok, épületen belüli hálózatok tervezése Csak szolgáltatást lehet eladni Nincs elektronikus kommunikációs szolgáltatás hálózat nélkül Hálózat boltban nem vásárolható, azt tervezni, megvalósítani, működtetni, fejleszteni, lebontani kell olyan, mint egy ember. Hálózattervezési csemegék: Technológiát kell választani Struktúrát kell választani, csomópontok elhelyezését meg kell választani Fejlődési filozófiát kell választani tartalékok beépítése bővítéskor rendszerszállítók versenyeztetése stratégiai partnerség a rendszerszállítóval Magánhálózat sajátosságai: Saját célra készül a cél nem profitszerzés, hanem hatékony belső működés és költségtakarékos működés Olyan épülettartozéknak tekintették korábban, mint a fűtést, a csatornázást, vízellátást - az épületgondnok felelőssége mindez. Összetettebb működésnél az IT rendszer egésze drágább, mint a ház! Ez a piaci versenyképesség záloga, hogy az információkkal biztonságosan (security), megbízhatóan (reliability, availability), gyorsan lehessen dolgozni. Ennek feltétele a megfelelő hálózat. Modern szervezetben van CEO, CTO, CFO, CIO Magánhálózat tervezés alapkérdései: Új épület meglévő épület Az épület élettartama min. 100 év A hálózat élettartama: a kapacitásnövekedés, technológiai fejlődés jelen adatai alapján max. 10 év egy hálózat erkölcsi élettartama. A csőhálózat, nyomvonal sokszor építészeti, belsőépítészeti szempontok miatt kötött. Kritikus helyek a födém áttörések, a gerincrészek, a berendezéshelyek, rendezők. Kritikus az áramellátás helye, elvezetése is. Az aktív eszközök teljesítménye nő klímaigény Egy vagy sok telephely Több telephelynél csak szabványos interfészek (jelzésrendszer szerint is). Összeköttetések gyakorlatilag kizárólag bérelt vonalak. Menedzselt összeköttetések vagy tartalék útvonalakkal kiépített hálózat. (pl. Szerencsejáték Rt. vagy kormányzati hálózat). Kapcsolt összeköttetések tartalékként jöhetnek szóba. Megbízhatóságot növelik a független nyomvonalak vagy technológiák (pl. rádiós, vezetékes) Integrált hálózat külön hálózatok Szokásos végberendezések: számítógépek, telefonok, mobil telefonok, PDA-k, műsorvevők. Hálózati oldalról jó divat az egységes hálózati megoldás: azaz egységes hozzáférési rendszer minden végberendezésre. Strukturált hálózat, ami egységes függőleges és vízszintes struktúrát jelent. A rádiós (mobil) rendszerek ebbe jól beleilleszthetők azzal, hogy a házon belüli bázisállomások a strukturált hálózathoz kapcsolódnak. 23

24 Fényvezetős, rézvezetős, rádiós technológia választás Az átviteli sebesség a fő technológiaválasztó szempont? Egy fényvezető szálon egy hullámhossz ablakban egyszerűen átvihető 10Gbit/s UTP kábelen (ma)100m-ig átvihető 10Gbit/s Rádiós helyi hálózaton átvihető (ma) 300Mbit/s 1 m UTP CAT6 kábel ára kb. $0,5, szerelése egyszerű, portok ára kb. $7 1 m fénykábel szál ára kb. $1, szerelése, hegesztése speciális szakértelmet és felszerelést igényel, portok ára kb. $200. UTP kábel meglévő csövezésbe általában nem húzható be, kábeltálcában könnyen fektethető. Fényvezető speciális kialakításban gyakorlatilag minden meglévő csőbe, nyílásba sűrített levegővel befújható. WIFI interfész kb. $40 Az árak havonta esnek! Hálózati struktúra választás Legegyszerűbb a csillagpontos struktúra Alapkérdés a szintek száma és a csomópontok helye. Minősített megbízhatóságnál célszerű megoldás a szövevényes belső gerinchálózat. Struktúra kérdés a nyilvános (külső) hálózatokhoz csatlakozás módja, technológiája és tartalékoltsága. Csomópontok helyei, méretei portos switch ára kb. $100. azaz megfelel 200m szereletlen kábelnek. Ha tehát 20 végpont van egy helyiségben, akkor már akkor is megéri egy új csomópont létesítése, ha 10m-nél távolabb van a meglévő csomópont! Az aktív eszközök árzuhanása a végpontokhoz közel eső csomópontoknak kedvez! Az aktív eszközök szokásos portszáma Csatornák helyei, méretei A strukturált kábelezés nem villanyszerelés. A behúzás legyen finom, a szerelvényezés szabványos, a görbületi sugarak, lekötések is szabályozottak. A csatornák tálcái legyenek az erősáramú hálózattól függetlenek, a földelésük különösen gondos. Az utólag betett kábelek jobban használják a csatorna keresztmetszetet, mint az egyszerre szerelt eredetiek. 24

25 8. Kábeltelevíziós hálózatok tervezése Az előfizetői átadási pont paraméterei Üzemi frekvenciasáv 87,5 MHz 862 MHz 5,0 MHz 65,0 MHz Hasznos jelszint AM-VSB-TV (REF) 0 dbmv 17 dbmv FM REF 6 db QAM REF db Szintkülönbség szomszédos csatornákra max.3 db a teljes frekvenciasávban max.12 db Futásidő torzítás TXT jelátvitel esetén max.50 nsec Differenciális erősítés max.14% Differenciális fázis max.12% Áthallási csillapítás két előfizető között min.42 db 8 MHz-es raszter esetén min.36 db Áthallási csillapítás azonos aljzat TV-FM kimenete között min.20 db (a TV-FM sávban min.10 db) Reflexiós csillapítás a TV-sávokban min.14 db 1,5dB/okt 40MHz-től (de min. 10 db) CNR (vivő/zaj viszony) AM-VSB-TV (PAL B,G) min.44 db 64QAM jeleknél min. 24,5 db/10e-4 BER FM-sztereó jeleknél min. 48 db/0,2 MHz BW Egy csatornán belüli intermoduláció min. 54 db CTB (harmadrendű üttetések) min. 57 db CSO (másodrendű produktumok) min. 57 db CXM (keresztmodulációs torzítás) min. 60 db HUM (búgásmoduláció) min. 46 db (képvivőre von) Alapelvek Az előfizetői átadási pontra vonatkozó szabvány-követelményekre hálózatot tervezni hibás döntés A tervezés során kitűzött paramétereknek elegendő tartalékot kell biztosítaniuk a várható öregedés és a környezeti hőmérséklet változások mellett Új hálózat tervezésénél az előfizetői irányú frekvenciasáv 87,5 MHz-től 862 MHz-ig, a visszirányú frekvenciasáv 5 MHz-től 65 MHz-ig terjed (kerüljük az ettől eltérő frekvenciasáv-hasításokat) Csak 1GHz-es felső határfrekvenciájú passzív építőelemeket tervezzünk felhasználásra ONU-kimenetenként legfeljebb 400 előfizetőt csatoljunk Az előfizetői átadási ponton ne engedjünk meg 8-9 db-nél nagyobb szintkülönbséget a teljes frekvenciasávban Törekedjünk arra, hogy az előfizetői átadási ponton 862 MHz-re vonatkoztatva a hasznos jelszint legalább 4 6 dbmv legyen, de egyetlen csatornában se emelkedjen 13dBmV fölé Kizárólag kétirányú átvitelre alkalmas koaxiális hálózatot tervezzünk, a felhasználásra kerülő építőelemeket ennek megfelelően válasszuk ki A kivitelezés során megvalósult hálózat eltérhet a tervezettől, de ennek alapján módosítsuk a kiviteli dokumentációt Szabványok, előírások jelölésrendszer stb.. Adatátvitel DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification CMTS: Cable Modem Termination Systems DOCSIS 1.0 és 1.1 Downstream: 64QAM (30.34Mbps) 256QAM (42.88Mbps) Upstream: 320kbps 10.24Mbps (QPSK, 16QAM) DOCSIS 2.0 Upstream to 30.72Mbps with two new multiple access technologies - Advanced time division multiple access (A-TDMA) - Synchronous code division multiple access (S-CDMA) - with 8-, 16-, 32-, 64-, 128QAM (return!) 25

26 Euro-DOCSIS: Nom. Downstream 64QAM (37Mbps) 256QAM (52Mbps) Subscriber Levels dBmV dBmV SIN (BER<10e-8) min. 25,5dB min.31,5db Upstream Levels 8 58dBmV (QPSK) 8 55dBmV (16QAM) CGW Input Levels dBmV/200kHz dBmV/400kHz dBmV/800kHz dBmV/1.6MHz dBmV/3.2MHz (200kHz 3.2MHz) >15dB/QPSK >22dB/16QAM A frekvenciasáv felosztása Tradicionális rendszerfelépítés Kábeltelevíziós analóg fejállomás A fejállomás kimeneti spektrumképe Korszerű koaxiális hálózatfelépítések: Passzív vagy aktív elosztás Felfűzött és osztott elrendezés Soros felfûzésû hálózat Osztott felfûzésû hálózat Csillagpontos hálózat Tipikus házhálózati struktúrák Iránycsatolók Elosztók és leágazók Kültéri koaxiális kábel felépítése messenger Beltéri koaxiális kábel felépítése 26

27 A koaxiális kábel jellemzői Impedancia (névlegesen 75 Ohm) Csillapítás Frekvenciafüggõ, hõmérsékletfüggõ, átmérõtõl függõ, anyagfüggõ Reflexiós csillapítás (Structural Return Loss) Vonalellenállás (Loop Resistance, Ampacity) Rövidülési tényezõ Dielektrikumtól függõ (TPE: 66.2%, HPE: 87 88%, TPE:92 93%) Igénybevételekkel szembeni stabilitás Húzó- és hajlító-szilárdság, legkisebb hajlítási sugár, Víz- és tûzállóság (járulékos védelem, köpenyanyag) Kábelspecifikus csatlakozók Tipikus koaxiális kábelátmérők RG-59, TX10-565, TX koaxiális csatlakozó szerkezete A koaxiális kábel csillapítása Kábeltelevíziós erősítő Kivitel (öntött könnyûfém tok, klimatikus és nagyfr.tömítettség, modularitás, be-és kimenetek, táplálás, védelem, stb.) Kimenetek száma (egy- vagy többkimenetû, osztott vagy külön végerõsített kimenetek, külön visszirányú bemenet, skálázható, stb.) Erõsítés (maximális üzemi erõsítés, választható erõsítéslépcsõk) Zajszám (1,7 13 db között) Kivezérelhetõség (CENELEC 42, flat a kiindulási alap) Szintállítási lehetõségek (bemeneti, Interstage, végfokonként, folyamatosan változtatható vagy dugaszolható, ALSC) Távmenedzselhetõség (a lekérdezhetõ paraméterek, távvezérelhetõ funkciók, alarm funkciók, kompatibilitás) A megfelelő erősítő kiválasztása Kis zajszám = jó kaszkádolhatóság Magas kivezérelhetõség = jó kaszkádolhatóság Magas max. üzemi erõsítés = korlátolt kaszkádolhatóság Nagy dinamika tartomány = jó elõfizetõ/erõsítõ viszony Több kimenet = korszerû elosztási struktúra Moduláris felépítés = kedvezõ üzembentartás Univerzális tokozás = egységes hálózatfelépítés Földfelszíni készülékek, földkábel = korszerû, esztétikus Légkábeles hálózat = kevésbé esztétikus, olcsóbb (?) Kábeltelevíziós tápegységek Tipikus távtápláló tápegység Szünetmentes tápegységek Type A:eltérő hullámforma Type B és C azonos hullámforma Szintviszony Tipikus vonalszakasz szintviszonyai 27

28 TX m TX m TX m Line [d Bm V] RG 6 30m RG 6 30m RG 6 30m RG6 30m A 9.00 B 9.00 C 9.00 D M Hz Dro p [d Bm V] 30 A 88M Hz B C Az olló diagram Családiházas övezet tervezése Tipikus előfizetői csatlakozók Korszerű előfizetői csatlakozó Aktív multimédia-csatlakozó Tipikus szintkülönbségek Szintkülönbségek családiházas övezetben Optikai detektorok Optical Node Unit Skálázható ONU Optikai adók spektrumképei Korszerű DFB lézeradó 1310 nm-re Korszerű EMS lézeradó 1550 nm-re Nd:YAG EMS lézeradó 1319nm-re EMAT lézeradó 1550 nm-re Az EDFA és működése HI-Power EDFA Optical Loss Budget OLB Optikai hálózati struktúrák Optikai Monomódusú szál, optikai ablakok Tipikus optikai elosztóhálózat A hibrid vonalhálózat felépítése Optikai elosztóhálózat tervezése Optikai gyűrű felépítése Optikai gyűrű tervezése Többsíkú HFC rendszer tervezése 28

29 Az egyes síkok rendszer-paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza. Feladat az eredő előfizetői paraméterek igazolása a megfelelő kaszkádolási számítások elvégzésével. A CNR halmozódása minden esetben 10Xlog alapon történik. Ennek megfelelően az egyes síkokon belül és az egyes síkokból a következő síkokba történő átlépés során is 10Xlog alapon történik a zajhalmozódás A CTB- és CSO-produktumok halmozódása nemcsak az egyes síkokban eltérő, hanem az egyes síkokból a következő síkokba történő átlépés során is eltérő törvényszerűségek között történik, mivel ezek a produktumok komplex értékkel bírnak Az egyes síkok közötti átlépés során alkalmazható átszámítási kulcsokat a következő táblázatok mutatják CTB produktumok halmozódása, CSO produktumok halmozódása Visszirányú hálózattervezési alapok A visszirányú optikai rendszertechnika megválasztása A koaxiális hálózati struktúra alkalmasságának felmérése A koaxiális eszközök megválasztása, esetleg cseréje Az adatátviteli igények és lehetőségek felmérése A megfelelő CMTS technológia kiválasztása Hálózattervezés visszirány -ban Zavarvizsgálat, javítás, zavarvizsgálat, javítás Az optikai visszirányú hálózat megtervezése Az ONU visszirányú fogadószintjének tervezése Az erősítők visszirányú rendszerszintjének meghatározása Az előfizetői átadási szintek meghatározása Az azonos szintű zavarinzertálási csillapítás tervezése A maximális modem-adásszint meghatározása A megfelelő előfizetői csatlakozó kiválasztása Zavarmentesítés A foglalt frekvenciasávok kihagyása A rendszer üzemi frekvenciáinak ismerete Megfelelő fedettségű hálózat biztosítása (Leakage) Az optikai/koaxiális hálózatarány optimalizálása A megfelelő kommunikációs szintek biztosítása Az előfizetői oldali zavarbehatolás kizárása (Ingress) Jogosulatlan rácsatlakozások kizárása Spektrum ellenőrzés, a szolgáltatást nem igénylő vagy zavart ágak lekapcsolása távmenedzseléssel Kétirányú jelátviteli szintek ONU-HOST kaszkádjellemzők számítása A teljes optikai gyűrűrendszer Host Insertion Lakótelepi gerinchálózat Gerinchálózat családiházas övezetben Elosztóhálózat családiházas övezetben Szálkímélő visszirányú felfűzött lánc Szálkímélő digitalizált visszirányú lánc Visszirányú blokk-konvertálás elve Visszirányú Host-inzertálás DWDM visszirányban Digitalizált visszirány + DWDM 29

30 9. Rézvezetős hozzáférési hálózatok Hálózat: csomópontok és átviteli utak olyan rendszere, amelyen meghatározott pontok között, összeköttetések létesíthetők információ átvitel céljára o Lefedettség szempontjából: helyi/körzeti/regionális/országos o Funkció szempontjából: közcélú/privát/zárt célú(kormányzati, stb.)/zárt láncú(fizikailag külön) o Hálózati belüli funkció szerint: trunk/core/access Hálózati szolgáltatás: hordozó (bearer = közeg + vivő) + távszolgáltatás Többközpontú helyi hálózatok: o Core Network CN: helyi központok közötti hálózat o Access Network AN: előfizetői végpontokat az első helyi központtal köti össze Helyi hurok (local loop LL): passzív infrastruktúra a helyi központ MDF-e, vagy egyéb rendezési elosztási pont és a felhasználó elérési pontja közt AN: digitális, korszerű LL-ok összessége Access Network Felépítésük az ITU-T G 902 ajánláson alapul IEEE 802.3: Ethernet AN Fizikai referencia modell: ITU SG 15 Rézvezető alapú AN: o rézkábeles nyomvonal a hozzájuk tartozó szerelvényekkel, csatlakoztató és végződtető eszközökkel o A kábelvezetés fa-ág struktúrát követ o A (feeder) táplálókábel szakaszok nagykapacitásúak o Az elosztó szakaszok száma több, de kábelei kisebb kapacitásúak o a felhasználókhoz a leágazó szakaszban néhány érpárasak a leágazó kábelek o Kábelszerkezetek: 30

31 Vazelines/száras o A kábelhálózat feeder, szakasza köti össze a szolgáltatási csomópontot SN a passzív kábelelosztó rendszerrel, az un. nagyelosztó -val (PCP) o Városi hálózatban a kábeleket alépítményben vezetik a nagyelosztóig o A nagyelosztók és a a kisebb kapacitású szétosztó pontok (DP) között található az elosztó hálózati szakasz, (distribution segment) o A DP-t és az előfizetői interfész pontokat kötik össze a leágazó kábelek, vagy vezetékeket. Ez a szakasz az előfizetői leágazás (drop segment) o Rugalmas rézkábel hálózat o Merev rézkábel hálózat 31

32 o Vezetékes hálózatok nyomvonal elhelyezés szempontjából: Földalatti hálózatok (föld alatt alépítményben, pl. csatorna) Földbe helyezett hálózatok Földfeletti hálózatok (pl. oszlopsoron) Épületen belüli o Tervezési paraméterek: Kábelek mérete, ellenállása, kapacitása, induktivitása szigetelés ellenállása o Ezekből számolható adott frekvencián a csillapítás, hullámimpedancia, hurokellenállás o NEXT, FEXT o Városban 0.4-es kábelek max 4 km o x kábelcsatlakozás illesztés követel, különben reflexió! xdsl DSL: Digital Subscriber Line Struktúra: Full unbundling (a) és line sharing (b) o MDF: Main Distribution Frame o HDF: Handover Distribution Frame Ezek kábelrendezők/ elosztók o NTP: Network Termination Point Jogi/logikai pont, eddig tart a szolgáltató felelőssége o DSLAM: DSL Access Multiplexer DSL implementáció esetén követelmények a vonallal szemben: o Rézvezetőn (fényvezetőn is) alkalmazandó o A vonalon nem lehetnek pupin csévék (pár évtizede nincsenek is) o A vonal nem tartalmazhat rövidzárat, légvezetéket, nem lehet földelt o max.1300 ohm vonali ellenállás és 5 Mohm-nál nagyobb szigetelési ellenállás o A kiépíthető távolság meghatározásánál az előfizetői vonal hőmérséklettől függő ellenállására is figyelemmel kell lenni Ethernet jelek ATM cellák routerekből álló felhordó és gerinchálózat Vagy Ethernet jelek Fast-Ethernet/Gigabit Ethernet kártyás DSLAMek gerinchálózat ADSL 2 o ITU-t G o Downlink sebesség 8-12 Mbps o Távolság 300 méterrel növelhető o Különbséget tesz az adatátviteli és az ideiglenesen átvitelmentes időszakok közt o Átválthatnak teljesen digitális módba a hangátvitel csatornáit is adatátvitelre használjak ADSL 2+ o ITU-T G o Használható frekvenciatartományt bővíti nagyobb sávszélesség o Downlink 2.2 MHz-ig, uplink, hang a régi sávokban o Downlink sebesség Mbps Max 1,5 km o Áthallás csökkenthető: a központ és a kihelyezett egység közt az 1.1 MHz alatti tartományt használja, a kihelyezett eszköz és a felhasználó közt az MHz-est 32

33 VDSL: Very high data rate Digital Subscriber Line o ITU-T G o Kis távon max 52 Mbps o Szimmetrikus/aszimmetrikus a downlink/uplink kiosztásra nézve o DMT (Discrete Multi-tone Modulation - gyakorlatilag OFDM) kódolást használ Adaptív: hálózati viszonyok változása esetén módosul Ellenálló Spektrálisan xdsl kompatibilis o Upstream/downstream lehet FDD (freq division duplexing frekvenciában szeparált) vagy TDD (Time DD időben szeparált) technikával szeparált VDSL2 o G o Átviteli sebesség max 200 Mbps o 30 MHz-ig használ frekvenciasávokat o 0.4 mm-es kábel esetén max. 2,5 km o Uplink ethernettel AN fejlesztése xdsl technológián keresztül 1. A régi típusú központ alapon működő hozzáférési platformokat helyettesíteni a legfrissebb központ alapú DSL technológiákkal, a meglévő rézérpárok felhasználásával 2. Hibrid megoldást alkalmazni FTTN (Fiber To The Neighbourhood, nem túl közel a végfelhasználóhóz [költségoptimalizálás], de jó darabig fényvezetővel kiépíteni a hálózatot) kiépítéssel, amely az előző megoldás legjobb aspektusait támogatja 3. A rézvezetékes infrastruktúra helyettesítése optikai kábellel, teljes egészében (FTTH Fiber To The Home) 33

34 10. Fényvezetős hozzáférési hálózatok továbbá: és alapján. Megjegyzés: ezek összeollózott anyagok, fejben kell összerakni a témát Azért igyekeztem összefoglalni őket Bevezetés, magyar hírek: szept. 8. szélessávú internethálózat kiépítésének felgyorsítása (EU) - szept. 24.: [link] Magyar Telekom 2013-ig 1.2 mó háztartásban teszi elérhetővé az újgenerációs accessnw-t o 40 md Ft-ból ~ 4 havi internetpénzből összejönne a capex o T-Home: telefon + internet + TV mindenki a saját műsorát nézheti ~ 100 Mbps o G-PON technológia (ITU-T szabvány: G.984.1), EuroDOCSIS Gigabit-capable (képességű) Passive Optical Networks (1) G-PON Standard: ITU-T G UNI: User Network Interface, SNI: Service Network Interface, ODN: Optical Distribution Networks - 2. Fizikai réteg leírása 2.5 Gbps downstream & 1.25 or 2.5 Gbps upstream (for asym. and symmetrical) - 3. TC: Transmission Convergence Layer frame format, access control - 4. ONT management (Optical Network Termination, OLT: Optical Line Term.) - 5. Sávok kiterjesztése: WDM (hullámhossz-osztásos nyalábolással) ODN értékét maximalizálja - 6. kiterjesztés: max. fizikai: 60 km 27.5 db csillapítással. - Full service support: voice (POTS), TDM, ATM, ISDN, Ethernet, wireless, leased line, etc. - alap ábra: lemenő irányban mindenki megkapja mindenki csomagját G-PON-nál passzív splitter Mpxr előfizetői végződések: Opt.Nw.Unit fölmenő irányban meg kell várni a szinkront, amikor be tudom tenni a saját csomagomat. Hasonló ábrák lásd: Szomolányiné diáiból a slide-ok - irány: 1520 nm hullámhossz mindenki megkapja mindenki más jelét!, aztán kiválogatja, melyik az övé o így a könnyű passzívan szétosztani. - irány: 1310 nm fölfele szinkronizálni kell, megvan az időzítés, h ki mikor tudja betenni a csomagját - ha sokfelé ágazik, csak km-ig jó (vs. VDSL: pár100 m-ig) (2) G-PON Operator Requirements (http://www.ieee802.org/3/efm/public/jul02/p2mp/ford_p2mp_1_0702.pdf) (További információk a GPON-ról ez a másik dokumentum alapján. Ami már eddig is volt, nem ismétlem.) 34

35 - SG15/Q2 ITU-T 15-ös Study Group-jának 2. kérdése - Max. osztási arány: (fiz. réteg), (TC réteg) - ODN osztályok: A, B, C (csillapítás mértéke szerint: A: 5 20dB, B: 10 25dB, C: 15 35dB) - fizikai és logikai kiterjesztések (lásd: ábra szélen ) o logikai: max. 60 km o fizikai: az optical budget függvényében: km o differential logical: az OLT-hoz legközelebbi és legtávolabbi ONUk távolsága: max. 20 km - Szolgáltatások és hálózati architektúrák (slide 5) o szolg: asymmetric (dig. broadcast, VOD: Video On Demand [bármilyen letölthető videó!], file download), symmetric ( , online gaming, file exchange, telelearning, etc), POTS/ISDN, private line, xdsl o nw.arch: FTTx: File To The Home, FTTBuilding, FTTCurb (utcasarok), FTTCabinet, FTTNeighbourhood - Max. átviteli késleltetés (átlagos): UNI és SNI pont közötti időeltolódás, telefonos szolg. esetén <1.5ms o az átlag (mean signal transfer delay) egy fel- és letöltés (oda-vissza út) fele. - Védelmi stratégia: pl. a switching funkció csak opcionális. (32 ONU esetén a switching time <50ms) o protokollok: pl. 2 független szálon fusson a dolog az aktív pontig (ahol az elosztás történik) o ábrák: OLT-only duplex system & Full duplex system. Védelem: piros vonalas részen: - biztonsági megfontolások a multicast jelleg miatt titkosítás + open issue, under discussion (3) Szomolányi Tiborné: Szélessávú optikai előfizetői hálózat (Sz%E9less%E1v%FA%20Optikai%20Access.pdf) (benne volt a tervezők között, akik számolgatták szeptemberben erre bólintottak rá, hogy ez lesz ) OAN (Optical Access Network) - FITL (Fiber In The Loop, előfizetői hurokban) ITU-T G.983 o szolg.-ok integrálása, rézvezető helyett optikai szál + intelligens berendezések az előfizetőhöz - szintek: felső: gerinchálózat (backbone) core: WAN edge/perem MAN LAN - optikai hál. megvalósítási lehetőségei: pl. PON (20 km from major exchange), wireless (5 km), DSL (1 km) - a szélessávú AccessNw feladata: különböző szolgáltatásokok elérésének biztosítása, több szolgáltatás egyidejűleg, bizonyos minőségben, bizonyos sávszélesség mellett o felhordó szakasz: optikai hálózat o elosztó/leágazó szakasz: rézkábel, vagy ezt optikaira cserélik. o sűrűn végpontok rövid távolságú, ritka végpontok hosszabb távolságú - OLT: Optikai vonal végződtető egység átviteltechnika, aktív elektronikai és optikai elem (kell áram) - ODN: Optikai elosztó hálózat: fizikai kapcsolat az OLT és ODN között. o lehet passzív elosztású: csak passzív elosztókat használ az irányok szétválasztásához (nem kell áram) - ONT: Optikai hálózati lezáró berendezés: o szálak fizikai végződése optikai csatornák fogadása küldése, ODN - ONU: Optikai hálózati egység = ONT + SU-kártyák (Service Unit) közvetlen előfizetői kapcsolat ábra: túloldalt 35

36 Elosztóhálózatok topológiája - ált. funkcionális csillag struktúra: belül HUB vagy OLT, végeken ONU o pont-pont kiépítés: csillagpont végek között - funkcionális gyűrű: kétirányú tkp. fa topológiájú (elvágják 1 helyen ütt meghal) - felfűzős/busz konfiguráció: ONU-k nincsenek visszahurkolva az OLT-hoz - aktív eszköz: végpontokon + elosztó pontokon. a PON-nál viszont passzív az elosztópont is o pont-multipont megoldás (elosztópontokon): OLT-ONU szakasz: passzív optikai osztók PON / AON aktív multiplexerrel történik a szétosztás - végpontokig szálpárok visznek ngsdh (NextGeneration Sync.Dig.Hierarchy) - szabványos legyen, rugalmas, kisebb, olcsóbb, megbízhatóbb - szabványos keretek, konténerek összefűzése, dinamikus sávszélesség-allokáció (igény szerinti) PON: - Time Division Multiple Access: lefele: végpont hall t és válogat, fölfele: időosztás, szinkronizáció o osztásarány: 10 km 1:32, 20 km 1:16 - WDM (Wavelength Division Multiplexing, hullámhossz osztású nyalábolás): o 1270 és 1650 nm között akár több100 csatortnát is kialakíthatunk o klasszikus beosztás: két sáv: 1310 ( 50) és 1550 nm környékén egy-egy rendszer, pl. up és downstream o egy optikai ablakot fenntartanak a jövőbeni felhasználásra (védősáv) Hullámhossz tartomány Névleges értékek Javasolt felhasználás 1310 nm-es tartomány nm ATM-PON upstream Átmeneti tartomány nm Jövőbeni felhasználásra fenntartva; Védősáv Alapsáv nm ATM-PON downstream Kiemelt sáv, Opció nm További digitális szolgáltatások Kiemelt sáv, Opció nm Videójel szétosztás L sáv nm Jövőbeni felhasználásra fenntartva Továbbfejlesztések: - APON, BPON (ATM/Broadband PON) dinamikus sávszélesség allokáció, szélessávú multimédia - EPON (Ethernet PON) csak Ethernetet támogat, olcsóbb, nagy sávsz. - GPON (Gigabit PON) A+E-PON 155/622/1244/2488 Gbps, szimm/aszim, din. sávsz.allok. o osztásarány , max.táv: 60 km (ONU-k között 20 km), menedzselési lehetőségek, stb o OLT funkciói: PON mag: szabályos interfész az ODN felé; Cross-Connect fiók: összeköti a PON magot a Szolgáltatási fiókkal Service fiók: átvitel o ONU funkciók: ~ OLT-funkciók o WDM: egy üvegszálon egyszerre több független optikai hullámhossz átvitele (átviteli kapacitás növelő) DenseWDM: (nagysűrűségű wdm) akár több100 különböző hh. jel átvitele CoarseWDM: (durva wdm) 20 nm csatornákkal max.16 hh. üzemelhet hh.multiplexer: több hh-t egy közös, nagyobb sávszélességű jelfolyamba rendező berendezés. demultiplexer: mux fordítottja: eredeti összetevő hh-ok szerint szétválasztja a közös jelet. szabványos: 4, 8, 16 csatornás kiosztások (cwdm) ~ ennyir részre osztják a jelet pl. FBT (Fused Biconical Taper, 2csöves splitter) kis üvegekcske 0 1, 2 pl. PLC (Planar Lightwave Components) 36

37 (4) POF: Plastic (Polymer) Optical Fiber (http://digitus.itk.ppke.hu/~takacsgy/pof.pdf) Az optikai szálak gyors elérést biztosítanak, ezért jó volna minél közelebb eljuttatni a felhasználókhoz: FTTH. Viszont drága lenne üvegszálat használni mindenütt. Ellenben az üvegszálat tudjuk helyettesíteni műanyaggal is, eddig már meg is valósultak kisebb átviteli sebességre a műanyagszálas technikák. Nagysebességű (Gb) átvitelre pedig folynak a fejlesztési munkák, hiszen jóval olcsóbbak. Mindenesetre a hatótávolsága kisebb. Optikai szálak: mag (core) héj (cladding) tulajdonságok: Tiszta üvegszál: Si-üveg Si-üveg kis szálcsillapítás, nagy átviteli kapacitás Vegyes felépítésű üvegszál: Si-üveg műanyag jól ötvözi a két anyag előnyét Tiszta műanyag szál: műanyag műanyag kis távolságokra, pl. PMMA, polikarbonát POF elve: átlátszó polimer anyag ~ nylon. A mag/core (belső, fényvezető réteg) egy alacsony törésmutatójú burokkal van körbevéve, ami fluorral kezelt polimer, így a fény mindig visszaverődik a mag belsejébe. POF szerkezetek: - SI-POF: (lépcsős törésmutató eloszlású): 1 mag, 1 burok - DSI-POF: (kétlépcsős) kettős burok, nagyobb sávszélesség - MSI-POF: (többlépcsős) sok réteg, különböző törésmutatóval - GI-POF: (gradiens törésmutató elo.) parabolikus átmenet a törésmutatókban, max 2 Gbps, 100m - Többmagos POF, MC-POF: sok mag lépcsős törésmutatóval. - DSI-MC-POF: (kétlépcsős többmagos) jó nagy sávszélesség Jellemzői: - fajlagos csillapítás értéke alkalmasság mérőszáma. o a fluorral adalékolt a nyerő - Hajlíthatóság, flexibilitás: rugalmasabb, mint az üvegszál: 5 mm hajlítási sugár - kis költségű - optikai jellemzői majdnem olyan jók, mint az üvegszálé. Ált. PMMA (polimetil-metakrilát) lépcsős törésmutató eloszlású szálakat használnak, aminek pont olyan a fajl. csillapítás-karakterisztikája, hogy 3 minimum tartománya (átviteli ablak) van: 520 nm, 570 nm és 650 nm körül. Fluorral kezelt lépcsős mutatójú GI-POF - CYTOP a csillapítás <20 db/km, sebesség: <=10 Gbps, 100 m esetén. - csillapítás-minimum tartományok: pont 1310 nm és 1550 nm környékén vannak! FTTH POF alkalmazása: háztartási informatika, szórakoztató elektronika, berendezések összekapcsolása VDSL, WLAN versenytársa lehet hamar. 37

38 11. GSM cellák tervezése alapján ajánlott olvasmány: GSM hálózattervezési helyzetek: - A: új hálózat tervezése garantálni kell egy lefedettséget. [van szép nagy könyv róla] o Mo-on nem lesz több ilyen, mert foglaltak a 900 MHz-es sávok, nem lesz új szolgáltató. - B: hálózatfejlesztés, ill. bővítés, pl. új cellákkal o egyre jobban növekszik a forgalmi igény, frekvencia-felhasználás - C: hálózatfejlesztés új technológiákkal, új szolgáltatásokra, akciókra fölkészítés o DVB-x: Digital Video Broadcasting: x: S: satellites, C: kábeltvs, D: földfelszíni, H: handheld: mobtel o WHG: Wireless Home Gateway: kétéltű telefon: GSM+WiFi ha tud, átkapcsol olcsóbb VoIP-ra o külföldön hazai TV-t akarja nézni/elindítani - hasonlóságok A, B, C feladatokra: o rádióhullámok terjedése, szűkös frekvenciakészlet, bázisállomások helyei fogynak, igények nőnek o lakosság fél a nagy antennáktól, de szereti a kis mobiltelefonokat, pedig sokkal erősebben sugároz o technológiák gyorsan változnak, rádiófrekvenciás zavarok gyarapodnak - különbségek: o B és C-ről alig szól tankönyv, pedig B-nek köszönhetően a világon 3.3 md mobil előfizető van o C-hez szemléletváltás kell, új tudomány (apró cellaméret sűrű fr.váltás, kétéltű roaming, handover) Hálózattervezési folyamat (A) - bemenő adatok definiálása o terület mérete, típusa (belváros, város, külváros, vidéki), népesség, forgalmi igény, előfizető-sűrűség, előfizetőnkénti forgalom, lefedettség típusa, valószínűsége a követelményekhez (kültéri! %-ban) o telephely paraméterek (toronyba föl kell mászni:), antenna magassága, kábelhossz csillapítás, hw kiválasztása, bázisállomás (BTS) teljesítménye (ha sűrűn kell tenni, fölösleges a nagy teljesítmény), érzékenysége, rádióvevők max. száma BTS-enként, antennanyereség, fr.k száma, sávok (1?[89]00) - dimenzionálás, méretezés - feltérképezés: térképi adatok, terjedési modell (dombok?) - nominális/névleges cellaterv ~ hova tehetik a bázisokat - telephelyek megjelelölése bázisantennáknak (Bp. I. kerületben nem szabad ) - végső cellaterv, kezdeti rendszerhangolás - átvételi vizsgálat: időre elkészül és működik - kereskedelmi forgalomba helyezés. 3GPP Technical Specification ( ) könyv: - 3rd Gen Partnership Project Radio Access Nw, planning aspects, előremutat a B feladat felé. Helyzetvalószínűség (Location probability) cella lefedettség minőségi kritériuma - a cellák peremént elég kritikus a jel, ott pl. beltéri lefedettség nagyon gyenge - a shadowing, fading effektek beleszólnak a számításokba (meg egy vizes levelű fa is keresztbe tud tenni ) - car mobile: autóba épített mobiltelefon, kívül van az antennája - 7 db a jel-zaj viszony városi területeken, 5 db a peremen. Ec/No threshold: 8 db a referencia-érték (?) RF-budgets: (RádióFrekvenciás budzsett) RF-link between BTS & MS jellemzői: - Annex A.1-7 budgets: osztályok kül. fr.-jú GSM-ekre, ezekre van egy leírás, hogy mivel kell számolni. - Path loss: indoor/outdoor, utcaszint fölötti magasság: 1.6 m ha áll, 1 m ha ül - DownLink: adóállomás kábel antenna kézi készülék. UpLink: fordítva } ezekből jön össze a budget MHz-en már más a falak csillapítása az ablak mellett is más (900MHz)... - Izotropikus kézi készülék: minden irányban azonos erővel ad és vesz. 38

39 Power Budgets: (teljesítmény számolása:) Downlink Budget: P in MS = P out BTS L f G a L path Uplink Budget: P in BTS = P out MS L path + G a + (G div ) L f BTS: bázisállomás, MS: kézi beszélő G a : antenna nyereség P out MS = 2W, kocsiban max. 5W (hamar lemerül!) P out BTS ha növeljük, a környező cellákban zajt okoz. Nincs zajmentes vevő (termikus viszonyok). L f korlátozza nagyban a teljesítményt. Ha növeljük a teljesítményt, kisebb lesz a cellaméret és fordítva. Okumura-Hata modell a terjedési veszteség (path loss) számolására: Nagy cellák: 1-3 km - legmagasabb tető fölött kell lennie az antennának - outdoor MS-magasság: 1.5 m - izotróp antennákkal számolnak - pusztán 12 km felel meg 3 km-nek a városban. - kell 10 db jel-zaj-viszony, hogy átmenjenek normálisan a bitek - 1. pl. MS: GSM900, 2W teljesítmény, outdoor vs. indoor beltéri veszteség: 10 db 900 MHz, 2W vidéki városszéli városi BTS magasság 100 m 100 m 50 m MS magasság 1.5 m 1.5 m 1.5 m Hata veszteség lg(d) lg(d) lg(d) beltéri veszteség 10 db 10 db 15 db 1800 MHz, 1W vidéki városszéli városi BTS magasság 60 m 60 m 50 m MS magasság 1.5 m 1.5 m 1.5 m Hata veszteség lg(d) lg(d) lg(d) beltéri veszteség 10 db 10 db 15 db 900 MHz, 2W MS BTS BTS MS zajszám (mobtel mellett) 8 db 10 db jel-zaj-viszony (Ec/No) 8 db 8 db vevő érzékenység -104 dbm -102 dbm antenna kábel csillapítása 2 db/100m 0 antenna nyereség 12 dbi adási teljesítmény 2 W 6 W 39

40 900 MHz, 50 m magas BTS, 1.5 m MS-en a Path loss (db) a Cellasugár (km) függvényében: Ugyanez, ha BTS-magasság 100 M => 5 db-t nyerünk! ( csökken) Kis cellák: - 20 m széles utca, háztető magassága 15 m, BS antenna 17 m magasan, MS magasság: 1,5 m - merőlegesen vannak a házak az utcára. o GSM 900-ra: Loss(dB) = log(d/km) o 1800 MHz, kis- vagy külváros: Loss (db) = 142,9 + 38log(d/km) o 1800 MHz, nagyváros: Loss (db) = 145,3 + 38log(d/km) - veszteség (db) a cellasugár (km) függvényében: Forgalmi tervezés: - Az épülő GSM hálózatok esetében általában a lefedettség a szűk keresztmetszet - Egy cella kapacitásának számítása o TRX-enként 8 időrés (time slot TS) o Az első (BCCH) TRX-en csak 7 időrés használható beszédforgalomra o Capacity cell = ErlangB(8 * N TRX -1, GoS) - Egy cella forgalmának számítása: Traffic cell = A cell * density subscriber * Traffic subscriber - Ellenőrzés o Ha Capacity cell >= Traffic cell, akkor nincs szükség az állomások számának növelésére o Ha Capacity cell < Traffic cell, akkor bővíteni kell az állomások számát, forgalmi tervezésre van szükség B) Hálózatfejlesztés 40

41 Frekvenciák újra felhasználása: technikák Azonos frekvenciák háromszög rácsán, a hatszögön belül szín 3x. Gond: ha sokan telefonálnak 1 fr-n, interferencia. Ezért nem így csinálják manapság, hanem: Körsugárzó állomás: 12x-es újrafelhasználás 1 cellát 6 irányból zavarhatnak, így a Carrier / Interference 6x-os: C I D 3 K 6 R 1. Szektorsugárzó: Csak a két legközelebbi azonos fr. cella zavarja egymást 4/12x-es újrafelhasználás Szektorizálás menete: a régi körsugárzó helyére 3 szektorsugárzót tesznek 3 cella lesz 1 helyett cellasűrítés. K i 2 R 6D n n 3 2 ij j K 1 2 R b a D ia jb C I R 2D n n 1 2 3K Frekvencia-ugratás: (újabb trükk) - nem 1 fr.-t használnak egy cellában, hanem többet ugratnak állandóan (1 TDMA keret = ms) - fadinget csökkenti - szétkenődik a spektrum, interferencia-átlagolás - frekvencia-diverzitás, interferencia-diverzitás - cellában más ugratási séma uazokat a fr-kat használhatjuk cellában. o pl. Baseband hopping, Synthesized hopping o különböző ugratási szekvenciák kalkulálhatók, melyeknek ütközési rátája zérus, periódusideje kb 6 min - 3. Multiple Reuse Pattern (MRP): 12-es, 7-es, 4-es újrafelhasználás: o baseband hoppingnál o az egyes állomásokhoz különböző újrafelhasználás szerint allokálunk fr.t o bővítés újratervezés 4. Fractional Load Planning - 1/1: cellában ugyanaz a fr.ugratási sémát allokáljuk (nagyobb fr.tartományban) - 1/3: 3 ugratási fr.halmaz, 3-as újraelosztással allokáljuk (keskeny fr.sáv esetén) - előnyei: o nem igényel fr.tervezést o egyenlőtlen forgalomeloszlásnál jól alkalmazható o új TRX (transciever) beépítésekor nem kell fr.tervezni 5. Szinkronizáció Cellaszinkron Állomásszinkron Klaszterszinkron (azonos színű celllák nem zavarják egymást) állomás: 1 szektorsugárzó cellái klaszterszinkront nehéz megvalósítani 6. EDGE moduláció GMSK helyett - GMSK: Gaussian Minimal Shift Keying - EDGE: 8 Phase Shift Keying 41

42 EGPRS modulációs és kódolási sémák (Modulation & Coding Scheme, MCS) - GPRS: GMSK: CS1-4 ( kbps: sávszélesség időrésenként x8) - EDGE: o GMSK: MCS1-4 ( kbps), o 8PSK: MCS5-9 ( kbps) 7. Link Quality Control - cél: lehető lnb sávszélesség elérése Link Adaptation + Incremental Redundancy o Link Adaptation: MCS-t az aktuális radio link viszonynak megfelelően választjuk csomag újraküldése másik MCS-vel (egy MCS-családon belül) új mérési eljárások: bithiba-valség (BitErrorProb.) és szórási tényezője kisebb késleltetés, nem kell memória a vevőben, mérni kell a link minőségét o Incremental Redundancy: kezdetben kevés redundancia, ha kell, később küldünk redundanciát ~ mindig csak a szükségeset ha nem sikerül a dekódolás, külünk redundanciát, majd újra 3x, aztán az egészet ~ vö. flow control memória igény a vevőben, nagyobb késleltetés - O HSPA Evolution mobil szélessávú elérés teljesítményének fokozása 2008-as közlemény: mobil 3G (>1Mbps) - cél: nagyobb letöltési sebesség, kisebb késleltetés, nagyobb kapacitás, alacsony akkuhasználat, VoIP használat, MIMO (Multiple In-&Output) - HSPA Evolution Specifikáció: o WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) a 3G technológia o downlink: HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access): 14 Mbps [HSDPA-ról még a 6. tételnél] o uplink (E-UL): 1.4 Mbps o ~ ADSL feeling o Release 7 of spec: (7. szabványcsomag) HigherOrder Modulation, MIMO, folytonos csomag-összeköttetés (CPC: spórolunk a kapcsolásokon) cella-fakkok, downlink optimized broadcast, multicarrier operation, o Release 8: downlink: 42 Mbps, uplink: 14 Mbps - Higher-order modulation: D: 64QAM, 21 Mbps, U: 16QAM, 11 Mbps o physical control channels channel quality - MIMO: multi-használat párhuzamosan, több antennán érkezik 1 userhez az adat precoder o több módon is megkapja ugyanazt, biztos jó. o rank: sorrendiség o Release 7-ben: QPSK/16QAM, 28 Mbps, Release 8-ban: 64QAM, 42 Mbps - Multicarrier operation: o több szomszédos frekvencia sávon küldi ugyanazt hatékonyabb. (?) - Layer-2 enhancements o Radio Link Control, Round Trip Time, size of RLC window (?) - Continuous packet connectivity o késleltetések csökkentésére megtartja a kapcsolatokat amikor ideiglenes inaktív - UE DTX/DRX (User Equipment Discontinuous Transmission from / Reception at the UE) o telep kontrollálása, sokat alszik bekapcsolva, micro sleep mode időnként megnézi, van-e action - Enhanced CELL_FACH ( cella-fakkok ) o bizonyos infók bizonyos fakkokba kerülnek, csak ott kell megnézni - MBSFN, downlink-optimized broadcast (Multi-/Broadcast Single Frequency Network) o multicast, kinek uazt a műsort kell küldeni szinkronizálni kell o nem interferálódnak, még többszörösen lefedett vidékeken sem 42

43 12. Műsorszóró (műsortovábbító, műsorkézbesítő) hálózatok Broadcast (multicast, unicast) networks Frequency Management allocation(szétosztás) (of a frequency band) allotment (szétosztás)(of a radio frequency or radio frequency channel) assignment (kiosztás)(of a radio frequency or radio frequency channel): Authorization given by an administration for a radio station to use a radio frequency or radio frequency channel under specified conditions. Frequency bands for broadcasting - Bands below 30 MHz are not suitable for multimedia services having high bandwidth VHF band is not preferred by the TV manufacturers Radio Spectrum Policy Group prefer UHF IV-V band and ,5 MHZ bands for broadcasting Mi a probléma a bevált műsorsugárzással? Csak 3 országos földfelszíni TV csatorna van 43

44 A műsorszóró frekvenciák elosztása az ORTT kezében van! A lakosság nagyobbik fele csak az országos csatornákat tudja nézni!!!! Közszolgálati feladatok? Technikai megoldás bőven van! DVB-T, DVB-H, DVB-S, DVB-C, IPTV. A T-Home TV egy olyan új tévészolgáltatás, amelynek alapja az IPTV. Az Antenna Digital olyan digitális, "kábel nélküli" kábeltévé-szolgáltatás, amelynek mikrohullámú jeleit a Széchenyi-hegyi adótoronyból sugározzuk. A korábbi analóg szolgáltatással szemben nemcsak digitális minőséget, hanem számos más előnyt is nyújt, mint elektronikus műsorújság, Dolby Digital hang stb multiplex üzemszerű sugárzását Budapesten a 43-as és 51-es UHF csatornán, illetve Kabhegyen a budapesti 1-es multiplexet a 64-es UHF csatornán multiplexben a három közszolgálati adó, az mtv, m2 és DUNA TV műsorai foghatók. Továbbá, ezekhez a csatornákhoz elérhető elektronikus programkalauz (EPG) és superteletext szolgáltatásunk DVB-T (digitális adás,csatorna kódolás)kísérleti adás MinDig TV digitalis földi televíziós szolgáltatás díj nélkül HD SD Duna + EPG Changing on the TV market: Customized TV Broadcast The same size for everybody ret The broadcasing must use the full bandwidth even in case of no user.. Multicast Series of sizes The bandwidth is consumed according to the actual usage. SDV IPTV Unicast Tailored Customized content for individual users VoD Start-over Time-shifting Advanced advertising Radio based digital multimedia systems IPTV Cellular systems (GSM, UMTS) Terrestrial broadcasting systems (DVB-T, DVB-H) megfelelő tervezési technikák alkalmazásával a multimédia hálózatok megvalósíthatók a DVB-T pozíciók felhasználásával a IV/V. sávban a sáv újratervezése nélkül fokozatosan bevezethető Hybrid systems (satellite and terrestrial) Az IPTV több szolgáltatási felületet tud integrálni 44

45 A multi-platform IP szolgáltatások rohamosan terjednek, egyre népszerűbbek és egy új trendet figyelhető meg abból a szempontból, hogy az emberek miként fogyasztanak tartalmat TV, Rövid videók, Video beszélgetés, Chat Mi is az a stream-alapú TV? Broadcast TV analóg program Sávszélesség: 6-8 MHz x a programok számával (27-36 Mbps adatfolyam) A tévénézők számától függetlenül Stream-alapú TV Korlátlan számú program Sávszélesség: 3.8Mbps x a bekapcsolt készülékek száma Személyre szabható TV rendszer Cable DSL Program time shifting (Programok időfüggetlen megtekintése) A digitális adás a broadcast műsortovábbítással egyidőben a Stream Cache eszközön is áthalad Amit a néző megnyomja a szünet (vagy a vissza) gombot, egy új, egyedi stream jön létre Az éppen adásban lévő műsor újra, az elejétől megnézhető Amennyiben a szolgáltató engedélyezi Az adást követő időkorláton belül Bizonyos (prémium) programokhoz akár hosszabb időablak is rendelhető Szünet (pld. egy telefonhívás miatt) Azonnali visszajátszás (pld. 5 mp-es visszatekerés) Visszaugrás (pld. 30 mp) Időben előre ugrás (amennyiben a szolgáltató engedélyezi) Egyik TV készüléken le lehet állítani az adást, és a másikon tovább folytatni a televíziónézést Movies on demand (Igény szerinti filmválasztás) Film adatbankból történő választás Szünet, előre- és hátraugrás lehetősége Újraindítás Egyszer Időkorlátok között akárhányszor (2-24 óra) Prémium filmekért magasabb ár kérhető Az időkorlátok közötti többszöri újraindításért is kérhető magasabb díj Personal play lists (Személyes programterv) A néző az elektronikus műsorújságból adott időkorlátok között programokat választ A néző határozza meg a programok megtekintésének sorrendjét A RetroVue adott időben bekapcsolja a kiválasztott egyedi adásokat, streameket Értéknövelt szolgáltatások itt is érvényesek -- pld. a reklám átugrása Személyes programterv állítható össze Amennyiben a tartalom tulajdonosa engedélyezi az időbeli ugrást A rendelkezésre álló adás és a filmadatbank bármely kombinációja összeállítható Napi vagy akár heti programterv Programtervek menthetők vagy módosíthatók Anya kedvencei, Lajoska programja, stb. Egyéb alkalmazási lehetőségek: A gyerek tévézésének kontrollálása 45

46 Bizonyos programok időben történő blokkolása (pld délután, amikor a szülők nincsenek otthon) Multimedia program distribution 3 kind of basic transport networks Traditional broadcasting network (analogue or digital) Dedicated data network for multimedia transport (IP TV, t-home) Multimedia content on general networks like : Internet based multimedia Multimedia over GPRS/UMTS Alkalmazások file transfer http streaming fájl átvitel alapú médiaátvitelre: Feladat: mostantól számítva T idő hosszú M bitnyi anyagot kell letölteni rbecsült bitsebességen: Akkor játszhatunk le, ha M < T rbecsült Azaz: hátralévő fájlméret < hátralévő idő alatt letölthető adatmennyiség Megoldandó problémák a fenti képlettel: Teljesülni kell keretenként (pl. képenként) is rbecsült meghatározandó, sőt időben változhat media streaming Nem csak egyedül a tartalom célba juttatása, hanem az időbeli hűség is fontos: Néhány másodperces késleltetést elviselünk az indulásig Ha már elegendő mennyiség megérkezett ahhoz, hogy a lejátszást el tudjuk kezdeni, akkor folyamatos lejátszást kell biztosítani. Valósidejű átvitelre alkalmas formátumok a jelenlegi hálózatokon Hálózati kapcsolat Teljes bitsebesség Videó bitsebesség Képméret Képvált. Frekv. GPRS 32 kbit/s 24 kbit/s 160 x 120 6¼ Hz EDGE 50 kbit/s 48 kbit/s 160 x 120 8⅓ Hz UMTS 128 kbit/s 112 kbit/s 160 x ½ Hz UMTS, WLAN 192 kbit/s 176 kbit/s 320 x ½ Hz HSDPA, WLAN 256 kbit/s 224 kbit/s 320 x ½ Hz WLAN, DSL 320 kbit/s 288 kbit/s 320 x ½ Hz DSL, LAN 512 kbit/s 448 kbit/s 352 x Hz DSL, LAN 1800 kbit/s 1500 kbit/s 704 x Hz i Streaming média lejátszó jellemző protokoll rétegei: 46

47 Interaktív átvitel Az időbeli hűség az elsődleges szempont: Azonnali indulás fogadható csak el Körbefordulási idő: 200 ms jó, max. 400 msec A megbízhatóság csak másodlagos szempont: legyen a lehető legjobb a minőség, de ez semmiképpen sem ronthat az időbeliségen. Magyarországi GE06 digitális tervbejegyzések allotmentek és assignmentek (területeken más-más frekvencia kiosztás) MPEG-2. a.) Traditional television systems transform the signals from GBR to a brightness signal (Y ) plus two color difference signals b.) MPEG-2 compression system SDI Serial Digital Interface. Serial coaxial cable interface standard intended for production digital video signals. Intra-coding relies on two characteristics of typical images. First, not all spatial frequencies are simultaneously present, and second, the higher the spatial frequency, the lower the amplitude is likely to be. Intra-coding requires analysis of the spatial frequencies in an image. Inter-coding relies on finding similarities between successive pictures. The next picture can be created by sending only the picture differences. The shifting process is controlled by a pair of horizontal and vertical displacement values (collectively known as the motion vector) that is transmitted to the decoder. The motion vector transmission requires less data than sending the picture-difference data. MPEG Streams An elementary stream is an endless near real-time signal. Program streams have variable-length packets with headers In a transport stream the PES packets are further subdivided into short fixed-size packets and multiple programs can be carried in the same stream. Szín tér Y (világosság), Cb, Cr (szín) Szín felbontás Emberi szem érzékenyebb a világosság információra mint a színre 4:2:2, MPEG-2 : ISO/IEC (1994) Általános célú mozgókép és hang tömörítés. MPEG-1 kompatibilitás Váltott soros videó (!) 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4 formátum Skálázható Profil, Level definíció Legelterjedtebb SDTV, HDTV, -T, -S, -C, DVD, HD-DVD, Hierarchikus szerkezet Szekvencia Képcsoport Kép Szelet Makroblokk Blokk 47

48 interpoláció mindkét irányból Általános kódoló MPEG2 bit-rates High Definition TV: Stúdió minőségű közvetítés: 16:9-es tv közvetítés: Sport közvetítés: Hír és szórakoztató műsorok: VHS minőségű filmek: Mono hang: Sztereo hang: egyéb adat: 14,00 Mb/s 8,064 Mb/s 5,760 Mb/s 4,608 Mb/s 3,456 Mb/s 1,152 Mb/s 128 kb/s 512 kb/s 9,6 kb/s A Transport Stream felépítése Duna TV Amerikában is fogható műholdon. 48

A tantárgy vezérgondolatai. Az IP kezdeti vezérelvei. A TE céljai

A tantárgy vezérgondolatai. Az IP kezdeti vezérelvei. A TE céljai A tantárgy vezérgondolatai Mai elektronikus kommunikáció folyamata IP hálózat forgalmi tervezése I. Csákány Éva és Konkoly Lászlóné cikke alapján Takács György 5. Előadás Csak szolgáltatást lehet eladni

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Korszerű technológiák SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu a szélessávú elérési hálózatok területén Korsós András műszaki igazgató

Részletesebben

3G / HSDPA. Tar Péter

3G / HSDPA. Tar Péter 3G / HSDPA Tar Péter 2 Hálózati felépítések 3 A GSM rádiócsatorna jellemzői FDMA / TDMA (frekvenciaosztásos/idõosztásos) csatorna-hozzáférés f 1 0 1 2 3 4 5 6 7 idõ f 2 0 1 2 3 4 5 6 7 4 Kapacitás Agner

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz PKI Tudományos Napok 2005 Sipos Attila (PKI-FI FH) Czinkóczky András (PKI-FI FH) Németh Attila (PKI-FI FH) Konkoly Lászlóné (PKI-FI FH) Nagy Gyula (PKI-FI

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van DigitMicro 1 Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van Szabályozás és alkalmazási lehetőségek minimum 2011.május 7. Széles István Távközlési Tanácsadó DigitMicro 2 Tartalom 1. Rövid tájékoztató a frekvenciagazdálkodás

Részletesebben

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés WLAN Wireless LAN WPAN Wireless PAN WMAN Wireless MAN 1 Vezeték nélküli hálózatok osztályozása kiterjedésük szerint 2 PAN, LAN, MAN,

Részletesebben

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései SZIPorkázó technológiák SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Főleg száloptikai hálózatok épülnek GINOP 3.4.1 technológia megoszlás

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 13. Adatkapcsolati réteg, MAC alréteg Ethernet, WiFi 1 MAC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok Verseny-mentes

Részletesebben

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos 2013. február 23.

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos 2013. február 23. Hálózati és szolgáltatási architektúrák Lovász Ákos 2013. február 23. Long Term Evolution Mobilhálózatok előzmények, áttekintés Jellemzők Architektúra Mobilhálózatok 1G Első generációs mobil távközlő rendszerek

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre GRAD JÁNOS Nemzeti Hírközlési Hatóság grad@nhh.hu Kulcsszavak: szélessávú vezetéknélküli hozzáférés, frekvenciagazdálkodás, RLAN,

Részletesebben

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz Frekvencia tartományok Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2007 5. Fizikai réteg Médium közös használata, példa: ADSL LF (Low Frequency) = LW (Langwelle) = hosszúhullám MF (Medium Frequency) =

Részletesebben

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI MK-B4.11. KÖZCÉLÚ DIGITÁLIS CSOMAGKAPCSOLT ADATHÁLÓZATOK INTERFÉSZEI B4.11..25 típusú adathálózat előfizetői if. B4.11.1..25 típusú adathálózat hálózati

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek Hálózati architektúrák és rendszerek Hozzáférési hálózatok Szélessávú vezetéknélküli elérés (BWA Broadband Wireless Access) 3. ea. WMAN-ok 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra.

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks Hálózati architektúrák és rendszerek Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás

Részletesebben

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra Cellák A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Többszörös hozzáférési technikák FDMA(Frequency Division Multiple

Részletesebben

Szolgáltatások és alkalmazások (VITMM131)

Szolgáltatások és alkalmazások (VITMM131) Szolgáltatások és alkalmazások (VITMM131) Internet-alapú szolgáltatások (folyt.) Vidács Attila Távközlési és Médiainformatikai Tsz. I.B.228, T:19-25, vidacs@tmit.bme.hu Tartalom 11/02/11 Internet-alapú

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

IP alapú távközlési hálózatok

IP alapú távközlési hálózatok SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 IP alapú távközlési hálózatok info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. 15. Távközlési

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. SIGNET HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg

Részletesebben

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg optikai és koaxiális kábelszakaszok

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

UMTS HÁLÓZAT PROTOKOLLJAI. UMTS SZINKRONIZÁCIÓ ÉS

UMTS HÁLÓZAT PROTOKOLLJAI. UMTS SZINKRONIZÁCIÓ ÉS UMTS HÁLÓZAT PROTOKOLLJAI. UMTS SZINKRONIZÁCIÓ ÉS CELLAKERESÉS. HSPA ÉS HSPA TOVÁBBFEJLESZTÉSEK 2011. május 19., Budapest Uu interfész 3. réteg RRC (Radio Resource Control) 2. réteg RLC (Radio Link Control)

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 17. Szájbergyerek (Németh Eszter 13 hónaos, 2010. február) A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN

Részletesebben

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Hálózati Technológiák és Alkalmazások Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. március 24. 4G rendszerek 2016.03.24 Hálózati technológiák és alkalmazások 2 3.5G rendszerek HSDPA High Speed Downlink Packet Access 1.8

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Tartalom Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Esettanulmányok 1. Az SCI-Network zrt. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs

Részletesebben

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I. Követelmények: (Kollokvium) A Mobil Informatika Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I. Dr. Kutor László http://uni-obuda.hu/users/kutor 1. Előadás anyagból: ZH időpontok. I. zh 2012. október

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Major Gábor UPC Növekvő igények FTTH technológiákkal szembeni versenyképesség Videós tartalmak növekedése (CD -> DVD -> BD SD -> HD -> 4K)

Részletesebben

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1 A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Hálózati Technológiák és Alkalmazások Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. február 23. Bemutatkozás Vida Rolland egyetemi docens, tárgyfelelős IE 325, vida@tmit.bme.hu 2 Fóliák a neten Tárgy honlapja: http://www.tmit.bme.hu/vitma341

Részletesebben

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése Tervezési, technológiai megoldások, tapasztalatok Nagy Tamás Magyar Telekom NyRt, Hálózatfejlesztési Igazgatóság 2010.12.08. 1 Trend: egyre növekvı sávszélesség

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra A kommunikáció evolúciója A mobilok generációi ahhoz képest, amivel kezdődött.. Az a fránya akksi Mobil kommunikáció a II. világháborúban Mobil távközlés 1941 Galvin Manufacturing Corporation

Részletesebben

Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom

Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom Kinek milyen széles sáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák Balogh Tamás Magyar Telekom HTE Távközlési Szakosztály Távközlési Klub Budapest, 2010.02.25. 2009.10.06

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Műsorszolgáltatás, kábeltelevízió egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás. Hálózati réteg WSN topológia. Útvonalválasztás. Tartalom Hálózati réteg WSN topológia Útvonalválasztás 2015. tavasz Szenzorhálózatok és alkalmazásaik (VITMMA09) - Okos város villamosmérnöki MSc mellékspecializáció,

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában IoT és szenzrok Szenzorkommunikáció?= IoT

Részletesebben

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Rózsa Roland mérnök konzulens vállalati hálózatok http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó?

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra A kommunikáció evolúciója http://www.youtube.com/watch?v=cr5eskfueyw A mobilok generációi ahhoz képest, amivel kezdődött.. Az a fránya akksi Szabályozási szervezetek Világszervezetek: International

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Új technológiák a szélessávú vezeték nélküli hálózatok területén

Új technológiák a szélessávú vezeték nélküli hálózatok területén SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu Új technológiák a szélessávú vezeték nélküli hálózatok területén www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

A számítógép-hálózatok használata

A számítógép-hálózatok használata A számítógép-hálózatok használata Erőforrás-megosztás: minden program, eszköz és adat mindenki számára elérhető legyen a hálózaton, tekintet nélkül az erőforrás és a felhasználó fizikai helyére. Virtuális

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A nemzetközi szabályozási környezet jellemzői, megoldási irányok Előadó: Berecz László Diasor: Bálint Irén Berecz László 2013. április 16.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Csoportosítsa a videoátviteli szolgáltatásokat, jellemezze az egyes csoportokat!

Csoportosítsa a videoátviteli szolgáltatásokat, jellemezze az egyes csoportokat! Csoportosítsa a videoátviteli szolgáltatásokat, jellemezze az egyes csoportokat! Írja le a videoátvitel legfőbb jellemzőit, valamint különféle videoátviteli szolgáltatások minőségi k követelményeit! Ismertesse

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F.

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F. MS NBP-Targets MS NBP-Targets Austria 99 % coverage with 100 Mbps by 2020 Italy 100 % coverage with 30 Mbps by 2020. 50 % HH penetration of 100Mbps services by 2020 Belgium 50 % HH penetration with 1 Gbps

Részletesebben

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7.

Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, április 7. Az NIIF VoIP rendszernek üzemeltetési tapasztalatai Fehér Ede, NIIF Iroda Tirpák Miklós, MTA SzTAKI Networkshop 2004 Győr, 1 Tartalomjegyzék Merre tart a VoIP technológia Az NIIF VoIP projekt elmúlt év

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések tavasz

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések tavasz Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések 2014. tavasz A zárthelyin 3 nagy kérdés (3 6 = 18 pont) és 6 kis kérdés (6 2 = 12) szerepel, amelyekkel max. 30 pontot lehet elérni. Aláírás

Részletesebben

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március Digital Super Hybrid System KX-TDCE/6CE Programozási Segédlet ( programozás) 000. március Panasonic Magyarország Kft. Telekommunikáció A TD90/TD6/0 bővítő kártyák ) Port / Csatorna Három különböző bővítő

Részletesebben

A WiMAX technológia fejlıdési trendjei

A WiMAX technológia fejlıdési trendjei SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 A WiMAX technológia fejlıdési trendjei info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TERVEZÉS A GYAKORLATBAN Szomolányi Tiborné 2009 november Fejlesztés tervezés folyamata 1 Felmérési terv 3 2 Szabványok, gyártók adatai Becslések, Evolúció folyamata referenciák Üzleti terv Fejlesztéstervezés

Részletesebben