Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének augusztus 25-ei ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi bizottsága

2 Tisztelt Közgyűlés! Az idei év őszén lassan lezárul egy négyéves önkormányzati ciklus, amikor is számot kell adni az elmúlt években végzett tevékenységről, munkáról, változásokról, eredményekről. Számvetést kell készíteni, hogy áttekintsük, honnan hová jutottunk, és alapot adjuk a következő időszak feladatainak meghatározásához. A októberében kezdődő választási ciklus legmeghatározóbb eseménye a megyei önkormányzatok életében alapvető és gyökeres változást hozott, amikor is év őszén a Parlamentben elfogadásra került, és január 1-jén életbe lépett a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.). Az Mökt. rendelkezett a megyei önkormányzatok adósságállományának állami átvállalásáról, a megyei vagyon állami tulajdonba vételéről és a korábbi megyei fenntartású intézmények állami fenntartásba adásáról. A megyei önkormányzatok új feladatait - mely elsődlegesen a területfejlesztés - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályozza. A megváltozott feladatellátás új szervezeti struktúra kialakítását követelte, mind az önkormányzat, mind annak hivatala tekintetében. A ciklus első évében, 2011-ben csakúgy, mint az azt megelőző húsz esztendőben az intézményfenntartás volt önkormányzatunk legfontosabb feladata. A év az átmenet éve volt, évre alakult ki az új jogszabályi környezet által megkövetelt munkavégzés és a év már nagyrészt a folyamatosság jegyében zajlott. A beszámolóban az önkormányzat munkájának legfontosabb területeit mutatjuk be a jogszabályi változáshoz alkalmazkodva végzett tevékenységen keresztül, áttekintést adva a múltról és jelenről. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:.../2014. (IX. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 2

3 Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, szeptember 16. Lasztovicza Jenő 3

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat években végzett tevékenysége 1. A megyei önkormányzat testületeinek tevékenysége 1.1 A megyei közgyűlés megalakulása, összetétele és működése A 2010-es évben a Magyar Köztársaság Elnöke a 204/2010. (VII. 16.) KE. számú határozatával október 3-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását. A megyei közgyűlés tagjainak létszámát az új, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény határozta meg. Ennek értelmében a közgyűlés a korábbi 40 fő helyett 18 főből állt össze, melynek tagjait nem külön 10 ezer lakos alatti települések és 10 ezer lakos feletti települések választhatták, hanem az egész megye egy választókerületet alkotott. A megyei választókerületben a különböző pártok 3 listát állítottak a korábbi 11-gyel szemben. Az új lényegesen kevesebb létszámú közgyűlésben a mandátumok párt szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a FIDESZ-KDNP listája 12, az MSZP listája 4, a JOBBIK listája 2 mandátumot kapott. A közgyűlés alakuló ülését október 13-án tartotta, ahol ünnepélyes keretek között került sor a képviselők eskütételére és a megbízólevelek átadására. A közgyűlés Lasztovicza Jenőt a megyei közgyűlés elnökének, Kovács Norbertet foglalkozási jogviszonyban álló alelnökének, Polgárdy Imrét társadalmi megbízatású alelnökének választotta meg. Az alakuló ülésen került sor az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és Területrendezési Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztására. Az alakuló ülés megkezdéséig a Fidesz-KDNP jelentette be 12 tagú, valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 tagú képviselőcsoportjának megalakulását. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport dr. Áldozó Tamást választotta vezetőjévé, Kropf Miklóst vezető-helyettesévé. A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának vezetője Pusztai István, vezető-helyettese Lévai József lett, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának vezetője Dobó Zoltán, vezető-helyettese Orbán Imre lett. 4

5 A beszámolási időszakban a közgyűlésben két alkalommal történt személyi változás. Kovács Norbert április 15. napjával, Kropf Miklós december 31. napjával mondott le a FIDESZ-KDNP megyei listáján szerzett képviselői mandátumáról, így Kovács Norbert helyett Sárvári Csaba, Kropf Miklós helyett pedig Vörös Kálmán szerzett mandátumot, majd kezdte meg munkáját a megyei közgyűlésben. A közgyűlés augusztus 14-én megtartott ülésével bezárólag 36 ülést tartott. A közgyűlés tagjainak részvétele az üléseken % között volt, a képviselők közel 70 % a szinte valamennyi ülésen részt vett. A közgyűlés 413 napirendet tárgyalt, 498 határozatot hozott, 81 rendeletet alkotott. 1.2 A megyei közgyűlés bizottságainak működése és tevékenysége A képviselő-testület működését érintően az Ötv. kiemelt szerepet tulajdonít a képviselőtestület bizottságainak. A törvény 23. (1) bekezdése szerint a bizottság feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottságoknak a közgyűlés elé kerülő előterjesztésekkel kapcsolatosan véleményező, javaslattételi szerepkörük van, ezen kívül a közgyűlés a bizottságára törvény által meghatározott keretek között hatáskört ruházhat át, a bizottság részére feladat- és hatáskört határozhat meg. A megyei közgyűlés e ciklusban már az alakuló ülésén megválasztotta azon állandó bizottságok tagjait, amelyek a továbbiakban is működni fognak, azonban a bizottsági struktúra megváltozatásához az akkori hatályos SZMSZ 27. -ának módosítása vált szükségessé. A november 18-án ülésező közgyűlés a végleges bizottsági struktúra kialakításakor a korábbi nyolc bizottság helyett négy bizottság megválasztása mellett döntött. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, az Egészségügyi, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság összevonásával létrejött a Humán Erőforrás Bizottság. A változtatás célja a költségtakarékosság mellett a különböző ágazatokhoz tartozó intézmények fenntartói irányítása során az egységes szemlét megvalósítása volt. A Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága feladatai a Gazdasági és Területrendezési Bizottsághoz kerültek át. Mindezekre figyelemmel a közgyűlés meghatározott feladat és hatáskörök önálló gyakorlására, döntéseinek előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére a korábbi nyolc bizottság helyett 4 állandó bizottságot hozott létre: - Ügyrendi Bizottság, - Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 5

6 - Gazdasági és Területrendezési Bizottság, - Humán Erőforrás Bizottság. A bizottságok külső tagjainak megválasztására a december 15-ei ülésen került sor. Az Ötv. 61/A. -a értelmében a megyei jogú városi és a megyei közgyűlés 10 tagú egyeztető bizottságot hoz létre a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és összehangolására. Mindezek figyelembe vételével a Veszprém Megyei Önkormányzat 199/2010. (XI.18.) MÖK határozatával a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen működtetett Város-Megye Egyeztető Bizottság tagjainak választotta meg: Lasztovicza Jenőt, Kovács Norbertet, Polgárdy Imrét, Dr. Áldozó Tamást, és Pusztai Istvánt. A megválasztott bizottságok személyi összetétel: A bizottság megnevezése A bizottság elnöke, alelnöke Ügyrendi Bizottság elnök: Kropf Miklós, alelnök: Dr. Horváth Zsolt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnök: Pusztai István, alelnök: Dobó Zoltán a bizottság tagjai dr. Horváth József, Orbán Imre, Stolár Mihály, Végh László Gaálné Vörösmarty Éva, Hári Lenke, Végh László Gazdasági és Területrendezési Bizottság Humánerőforrás Bizottság elnök: dr. Áldozó Tamás, alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva elnök: Galambos Szilvia Alelnök: Stolár Mihály Külső tagok: Reitter István Dr. Trosits Bernadett Nagy Jenő, Papp Tamás Külső tagok: Herold Gábor László Leszkovszki Tibor Sági István Dr. Áldozó Tamás Hári Lenke Lévai József Külső tagok: Feketéné Barabás Csilla Kerecsényi Zoltán Molnár Judit Vojcskó János 6

7 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napján hatályba lépett 27. (1) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Ezen jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek az Ötv. azon rendelkezései, amelyek a megyei önkormányzatok feladatairól rendelkeztek, továbbá a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény módosította a megyei önkormányzatok feladatait meghatározó ágazati törvényeket. A megyei önkormányzatok fenntartásában működő intézmények január 1- től állami fenntartásba kerültek. A hivatkozott jogszabályi változások szükségessé tették a bizottsági struktúra felülvizsgálatát és módosítását. A közgyűlés február 16.-án megtartott ülésén a 4/2012. (II.16.) MÖK határozatával döntött a 191/2010. (X. 13.) MÖK határozattal megválasztott Ügyrendi Bizottság, a 192/2010. (X. 13.) és a 225/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, a 193/2010. (X. 13.) és a 227/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Gazdasági és Területrendezési Bizottság, valamint a 198/2010. (XI. 18.) és a 226/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Humán Erőforrás Bizottság visszahívásáról. Az önkormányzat megváltozott feladatellátási kötelezettségére figyelemmel a közgyűlés úgy ítélte meg, hogy a Humán Erőforrás Bizottság további fenntartása - feladatainak megszűnése miatt nem indokolt, és a korábbi 4 helyett 3 bizottság létrehozásáról döntött március 1. napi hatállyal. Az 5/2012.(II.16.), a 6/2012. (II.16.), a 7/2012. (II.16.) MÖK határozatokban foglaltak alapján az alábbi bizottsági struktúrát alakította ki: A bizottság megnevezése A bizottság elnöke, alelnöke Ügyrendi Bizottság elnök: Kropf Miklós, alelnök: Végh László Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság elnök: Pusztai István, alelnök: Dobó Zoltán elnök: dr. Áldozó Tamás, alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva a bizottság tagjai dr. Horváth József dr. Horváth Zsolt Orbán Imre Stolár Mihály Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Hári Lenke Kovács Norbert Kovács Norbert Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás 7

8 A közgyűlés bizottsági struktúrájának további változásában kiemelkedő szerepe volt annak, hogy az Országgyűlés április 2-án elfogadta a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvényt (a továbbiakban: Htv.), melynek célja összegyűjteni, dokumentálni, közkinccsé tenni helyi és országos jelentőségű nemzeti értékeinket. A Htv. 4. (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. A Veszprém Megyei Önkormányzat - felismerve a nemzeti összetartozás, a megyei identitástudat erősítésének lehetőségét támogatta a megye értékeinek egy megyei értéktárban történő összegyűjtését. A Közgyűlés 29/2013. (VI.27.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága létrehozásáról. A július 5. napjával létrehozott Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó Bizottság összetétele az alábbiak szerint alakult: A bizottság megnevezése Veszprém Megyei Értéktár Bizottság A bizottság elnöke, alelnöke elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József a bizottság tagjai Dobó Zoltán Papp Tamás Sárvári Csaba Vörös Kálmán Humánerőforrás Bizottság A bizottság feladatát februárig látta el. A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 4/2012. (II. 16.) MÖK határozatával a Humán Erőforrás Bizottságot visszahívta. A bizottság működése során alapvető feladataként előkészítette és véleményezte a megyei önkormányzat egészségügyi, oktatási, ifjúsági és sport, kulturális, szociális és gyermekvédelmi ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az e témában hozott döntések végrehajtását megszervezte és ellenőrizte. Gondoskodott a megyei testnevelési, sportszervezési feladatok ellátásáról, a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítéséről, a nemzeti és etnikai kisebbség ifjúsági szervezeteinek támogatásáról. Kapcsolatot tartott a megyében működő nemzeti és etnikai kisebbségek szervezeteivel, a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel, valamint együttműködött a megyében tevékenykedő egyházakkal, felekezetekkel, vallási közösségekkel, különösen a megye kulturális javainak megóvása, megőrzése, ápolása érdekében. A közgyűlési döntések végrehajtása során a bizottság figyelemmel kísérte a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységét. 8

9 A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben jóváhagyta a nevelésioktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát. Ellenőrizte a megyei fejlesztési terv és az oktatáspolitikai célkitűzések előkészítését, illetve megvalósulását. Döntött a sportalap felhasználásáról. Kiírta majd elbírálta az Ifjúságbarát Önkormányzat pályázatot, valamint döntést hozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjairól. Jóváhagyta az egészségügyi intézmény működését szabályozó dokumentumokat és beszámoltatta az egészségügyi intézmények vezetőit az intézmények működéséről. A bizottság határozta meg a megyei kulturális intézmények működtetésére vonatkozó koncepciót is, továbbá átruházott hatáskörében döntött a Szociális Munkáért, a Gyermekvédelemért, a Közoktatásért, a Sportért, a Közművelődésért, az Egészségügyért Díjak adományozásáról. A bizottság a ciklus folyamán 22 alkalommal ülésezett, melyből 3 alkalommal zárt ülést tartott. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 83,2%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 127 napirendet tárgyalt és 339 határozatot hozott, melyek közül 167 volt véleményező, míg 172 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben intézményvezetői pályázatok kapcsán 16 határozatot hozott, szakmai díjak adományozásával kapcsolatban 71 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakított ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Gazdasági és Területrendezési Bizottság A bizottság 2012 februárjáig látta el feladatát. A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 4/2012. (II. 16.) MÖK határozatával a Gazdasági és Területrendezési Bizottságot visszahívta. A bizottság általános feladatkörének gyakorlása során javaslatokat tett a megyei önkormányzat vagyonkezelési, vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási és vállalkozási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, előkészítette, véleményezte, valamint a döntések végrehajtását megszervezte és ellenőrizte. Segítette a megyei önkormányzat területrendezési, környezetvédelmi és infrastrukturális feladatainak, idegenforgalmi célkitűzéseinek ellátását, 9

10 koordinálta az egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását. Igény szerint segítette a megye települési szövetségeinek, kistérségi társulásainak európai interregionális hálózatokban történő részvételét. Feladatai közé tartozott továbbá a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos pályázatok lebonyolításának, eredmény-megállapításának véleményezése. A bizottsághoz tartozott az épített és természeti környezet védelmével, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás csakúgy, mint a települések fejlesztési tevékenységének koordinálása. A bizottság tevékeny részt vállalt a területi információs rendszer kialakításában, valamint a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződésében. Gondoskodott a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról és saját hatáskörben döntött a Turizmusért Díj adományozásáról. A bizottság önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan az alábbi feladatokat látta el: Az önkormányzati vagyont érintő alapvető döntéseket a közgyűlés hozta meg, azonban a közgyűlési döntésekre a javaslatot a bizottság tette, illetve egyes esetekben a közgyűlés elnöke, vagy más bizottság vagyont érintő javaslatát véleményezte. Az alábbi témák kerültek a közgyűlés elé a bizottság előzetes véleményezését követően: - ingatlanok átsorolása forgalomképes vagyoni körből korlátozottan forgalomképes vagyon körébe, - a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatok, - egészségügyi gép-műszerek átadása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe, - a megyei önkormányzat és a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása, - a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződésének módosítása, - a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, szolgálati lakások lakbérének megállapítása, melyre évente általában az infláció mértékével a lakásrendelet módosításával került sor, - egyes megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, - a Veszprém, Megyeház tér 3. földszinti irodahelyiségek bérleti hasznosítása, - a badacsonytomaji Szegedy Róza Ház, a nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a tihanyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a devecseri kastély főépülete ingyenes használati jogáról történő lemondás, - a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla Gimnázium) ingatlan megosztását követően kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes használati jogáról lemondás, - Tulajdonosi döntés a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. ingatlanvásárlásáról, - a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. alaptőke emelése, - a Bakonykarszt Zrt-ben lévő részvénycsomag elidegenítése, - a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadása. 10

11 A megyei önkormányzat költségvetési koncepcióit, az éves költségvetési rendeleteket melyek része a vagyonhasznosítási koncepció és ezek módosításait a bizottság minden esetben megtárgyalta és véleményezte. E rendeletek a közgyűlés elnökének előterjesztésében kerültek a közgyűlés elé, melyek tartalmazták többek között az ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, a bevételeknek a vagyon gyarapítására vonatkozó javaslatot, az ingatlanok felújítására, fenntartására, karbantartására, állagmegóvására fordítható előirányzatokat. A bizottság a közgyűlés döntését igénylő vagyoni előterjesztések véleményezésén túl a vagyonrendeletben biztosított hatásköreit önállóan gyakorolta. Döntött: - Devecser Idősek Otthona régi lift leselejtezéséről, - termőföldek haszonbérbe adásáról (nagyesztergári ingatlanok tekintetében) - üzlethelyiségek bérleti díjáról (több esetben) A bizottság a közgyűlésnek tudomásul vételre javasolta az önkormányzati vagyonátadást év végén, mivel a vagyon átadása a jogszabály erejénél fogva történt meg. A bizottság döntési és véleményezési jogkörén kívül folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi döntések végrehajtását, a bizottsági üléseken ezekről a hivatalt számon kérte. A közgyűlési döntések végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatokra adott jelentésekben számolt be, ezeket a jelentéseket a közgyűlés minden esetben elfogadta. A bizottság munkája során arra törekedett, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a lehető legjobban szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását. Fontosnak tartotta a vagyon értékének megőrzését, lehetőségek szerinti gyarapítását, de arra is nagy figyelmet fordított, hogy az önkormányzat által hatékonyan nem működtethető vagyonelemek értékesítésre kerüljenek. A bizottság közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai: A bizottság hatáskörébe tartozó közbeszerzési feladatok szeptember 15-től a közbeszerzési törvény újabb módosításával jelentősen változtak. A november 18. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 80 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzések esetén a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtti véleményezés a feladata. A bizottság a ciklus kezdetétől december 31-ig az alábbi 3 közbeszerzési eljárás eredményét tárgyalta és véleményezte: - Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése és az ehhez kapcsolódó oktatás a TIOP-1.1.1/07 és a TIOP-1.1.1/09 pályázatokhoz kapcsolódóan, - Média felület bérlése, 11

12 - A Veszprém Megyei Önkormányzat részére millió Ft folyószámlahitel biztosítása (két alkalommal). A év jelentős változást hozott a közbeszerzések szabályozása tekintetében. Az Országgyűlés július 11-i ülésnapján fogadta el a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényt ( új Kbt. ). Bizonyos rendelkezései már augusztus 21-én hatályba léptek, de a törvény lényegi része január 1-jével lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg a többször módosított évi CXXIX. évi törvény hatályát vesztette. A törvény változását a helyi szintű szabályozásnak is követnie kellett, a Szabályzatok rendelkezéseit összhangba kellett hozni az új Kbt. és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaival, így a bizottság az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén változatlanul a nettó 25 millió Ft-ot, míg építési beruházás esetén a korábbi nettó 80 millió Ft helyett a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél nyilvánít véleményt a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt ben befejeződött Veszprém Megye Településrendezési Terve módosításának eljárása, az eljárás egyes fázisaiban a bizottság az aktuális tervfázist véleményezte. A bizottság visszahívásáig 21 alkalommal ülésezett. Az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 79 %-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 106 napirendet tárgyalt és 172 határozatot hozott, melyek közül 120 volt véleményező, míg 52 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben közbeszerzéssel kapcsolatos ügyekben 11, vagyongazdálkodás tárgykörben 16, valamint helyi környezetvédelmi programok véleményezésében 8 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság összetételét március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapította meg: Elnök: Dr. Áldozó Tamás Alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva 12

13 Tagjai: Kovács Norbert Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás A bizottság működése során egy esetben történt személyi változás, a közgyűlés 28/2012.(IV. 26) MÖK határozatával a képviselői mandátumáról lemondott Kovács Norbert helyére Sárvári Csabát választotta a bizottság tagjának. A bizottság legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátása, az egyes térségi feladatok feltárásának és megvalósításának koordinálása. A bizottság tett javaslatokat a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, véleményezte a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tett évközi módosítására. A közgyűlés döntése előtt véleményezte a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, valamint az Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolta. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezte a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat, előzetes véleményt nyilvánított a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezte azok megalkotását, valamint állást foglalt a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. Feladatellátása során javaslatot tett települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására, továbbá helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. A bizottság véleményezte a megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjét, és átruházott feladatai közé tartozott a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése, valamint a megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, és jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. A bizottság átruházott hatáskörben működtette a Tiszta és virágos Veszprém megyéért környezetszépítési versenyt, továbbá véleményt nyilvánított a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt. 13

14 2012. január 1-jével történő, a megyei önkormányzat vagyoni helyzetét érintő számos, jelentős törvényi változás miatt szükségessé vált egy új vagyonrendelet megalkotása, melyet a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. Az új vagyonrendelet az újonnan elfogadott jogszabályi rendelkezések értelemszerű átvezetését tartalmazta a megyei önkormányzat konszolidációs törvénnyel érintett vagyoni körére vonatkozóan. A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzat elvesztette azt a vagyoni kört, amely korábban az intézmények működését biztosította. Csupán négy ingatlan, és a Hivatal működéséhez szükséges ingóságok maradtak a megyei önkormányzat tulajdonában. Az új vagyonrendelet megalkotását követően az alábbi témák kerültek a közgyűlés elé a bizottság előzetes véleményezését követően: - üzletrész átsorolása korlátozottan forgalomképes vagyoni körből forgalomképes vagyon körébe, ezt követően elidegenítésre történő kijelölése, - a megyei önkormányzatnak a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze, mint korlátozottan forgalomképes vagyonelem feltüntetése a vagyonrendelet 1. mellékletében, - a megyei önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása, - a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatok, - a megyei önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása. A bizottság a ciklusban 31 vagyonkezelési, vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási és vállalkozási ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítésével és véleményezésével kapcsolatos előterjesztést tárgyalt közötti időszakban véleményezést igénylő közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor. A bizottság területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai A bizottság segítette a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, infrastrukturális, környezetvédelmi, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátását, előkészítette és véleményezte az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint átruházott hatáskörben az ilyen ügyekben döntéseket hozott. Véleményezte a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, éves kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozóan. 14

15 Minden évben meghirdetésre került a Tiszta, virágos Veszprém megyéért versenyfelhívás, melyet a bizottság írt ki és értékelt. A bizottság 2012-ben véleményezte az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyagot. Gyakorolta a közgyűlés által átruházott hatásköröket. A megyei önkormányzat épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a bizottság számos esetben előzetes véleményt nyilvánított a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, állást foglalt a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. A Gazdasági és Területrendezési majd a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság között 6 települési önkormányzat környezetvédelmi programját és 16 település környezetvédelmi rendeletét véleményezte, a bizottsági javaslatokat a települések programjukba, illetve rendeletükbe beépítették. A bizottság a ciklus folyamán 18 alkalommal ülésezett, az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 90,4%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 136 napirendet tárgyalt és 167 határozatot hozott, melyek közül 124 volt véleményező, és 43 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben közbeszerzés ügyében 4, vagyonhasznosítással, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyekben 3, helyi környezetvédelmi programok véleményezése során 8 alkalommal hozott döntést. A Tiszta és Virágos Veszprém megyéért környezetszépítési verseny esetében 8 alkalommal határozott a bizottság. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 5/2012. (II. 16.) MÖK határozatában foglalt személyi összetételhez képest a ciklus során további személycserék történtek a bizottságban. A közgyűlés 28/2012.(IV. 26) MÖK határozatával a képviselői mandátumáról lemondott Kovács Norbert helyére Kropf Miklóst választotta a bizottság tagjának, majd a képviselői 15

16 mandátumáról szintén lemondott Kropf Miklós helyett a 2/2013. (II. 14.) MÖK határozat alapján Vörös Kálmánt választotta Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjává. A változásokat követően a bizottság a ciklus befejezéséig az alábbi összetételben látta el feladatait: Elnök: Alelnök: Tagok: Pusztai István Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Hári Lenke Vörös Kálmán A bizottság általános feladatkörében figyelemmel kísérte a megyei önkormányzat költségvetés tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseinek felülvizsgálatát, a döntések végrehajtásának megszervezését. Az önkormányzatnál véleményezte az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. Figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek és a vagyonváltozás alakulását, valamint értékelte az azt előidéző okokat. A bizottság munkája során áttekinttette a megyei önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét, értékelte az ellenőrzések tapasztalatait. Ellenőrizte a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben döntött a behajthatatlan követelések törléséről, a megyei önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, valamint követelés elismeréséről. Szintén átruházott hatáskörben látta el szükség esetén az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló, rendeletben szabályozott feladatokat. A bizottság a ciklus folyamán 38 alkalommal ülésezett, az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 91,4%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 194 napirendet tárgyalt és 347 határozatot hozott, melyek közül 294 volt véleményező, és 53 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben vagyonhasznosítással, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyekben 28 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a 16

17 bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Ügyrendi Bizottság A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 5/2012. (II. 16.) MÖK határozatában foglalt személyi összetételhez képest a ciklus folyamán további személycserék történtek a bizottságban. A közgyűlés a képviselői mandátumáról lemondott Kropf Miklós helyett 2/2013. (II. 14.) MÖK határozatával Végh Lászlót választotta az Ügyrendi Bizottság elnökévé, Végh László helyett Dr. Horváth Zsoltot alelnökké, Horváth Zsolt helyett Vörös Kálmánt a bizottság tagjává. A változásokat követően a bizottság az alábbi összetételben látta el feladatait a ciklus befejezéséig: Elnök: Alelnök: Tagok: Végh László Dr. Horváth Zsolt Dr. Horváth József Orbán Imre Stolár Mihály Vörös Kálmán A bizottság legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítése és véleményezése, a szervezeti és működési szabályzatnak és mellékletei hatályosulásának figyelemmel kisérése. Kapcsolatot tartott a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel, támogatta és elősegítette a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. A bizottság munkája során véleményt nyilvánított a közgyűlés hatáskörébe tartozó, kinevezésekkel kapcsolatos döntések előtt, továbbá kivizsgálta az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. A bizottság gondoskodott az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról, valamint ellenőrzéséről. Feladatai közé tartozott továbbá a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkájának figyelemmel kísérése, a hivatal szervezeti és működési rendjének elfogadása. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörben ellátta a települési önkormányzatokhoz kapcsolódó érdekvédelmi feladatokat. Javaslatokat tett a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozására, valamint megállapította a közgyűlés elnöke és alelnöke tartós akadályoztatásának tényét. 17

18 A bizottság a ciklus folyamán 48 alkalommal ülésezett, melyből 11 alkalommal zárt ülést tartott. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 84,5%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 150 napirendet tárgyalt és 245 határozatot hozott, melyek közül 195 volt véleményező, és 48 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben kitüntetések, szakmai díjak adományozása kapcsán 9 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Veszprém Megyei Értéktár Bizottság A Bizottság munkájába - a jogszabály erejénél fogva- bevonta a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodáját, döntéseinek előkészítését az alábbi állandó véleményezői kör segítette: - Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára - Laczkó Dezső Múzeum - Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatósága - Veszprém Megyei Mérnöki Kamara - Veszprémi Akadémiai Bizottság - Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája A Bizottság egyedi ügyekben eseti jelleggel más szervezetet, szakértőt is bevont álláspontja kialakításához. A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el, a Hivatal kijelölt ügyintézője, a bizottság titkára a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a létrehozása óta 23 nemzeti értéket vett fel a megyei értéktárba. A kulturális örökség kategóriába 16, a természeti környezet kategóriába 1, a turizmus kategóriába 2, az agrár- és élelmiszergazdaság kategóriába 3, az épített környezet kategóriába 1 megyei érték került felvételre. A megyei értéktár bizottság a Hungarikum Bizottság felé hat érték Magyar Értéktárba történő felvételére tett javaslatot: Ajka Kristály, Bocskai viselet, Lőrincze Lajos életműve, Polányi 18

19 Passió, Theodora ásványvizek, A veszprémi püspök királyné koronázási joga mint szellemi örökség. Az Ajka Kristályt és a Theodora Kékkúti és Kereki Ásványvizet a Hungarikum Bizottság felvette a Magyar Értéktárba, a Badacsonyi Kéknyelű bor és a Herendi porcelán már korábban felvételre került. Veszprém megye egy Hungarikummal büszkélkedhet, a Herendi porcelán az elsők között került be az értékpiramis csúcsán elhelyezkedő Hungarikumok Gyűjteményébe. A Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek adatai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) kerülnek közzétételre. A honlapon szerepel továbbá a jogszabályi háttér (2012. évi XXX. törvény, 114/2013. (IV.16.) korm. rendelet), a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság összetétele, működési szabályzata. A javaslatok elkészítéséhez segédanyagként található egy általános tájékoztató a Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról, valamint Adatlap és Útmutató "Javaslat nemzeti érték Veszprém Megyei értéktárba kerüléshez". A Veszprém megyében létrehozott települési értéktárak betűrendes listája mellett a települési értéktárak felállításához is készítettünk segédanyagot: adatlapot és útmutatót. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megalakulásáról Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök levélben tájékoztatta a Hungarikum Bizottság elnökét, a felkért véleményezői kör tagjait, illetve megyénk polgármestereit, akiknek egyúttal felhívta figyelmét a települési értéktárak létrehozásának lehetőségére, az értékek megőrzésének fontosságára. Megyénkben szeptember 1-jéig egy tájegységi és 50 települési értéktár jött létre. A Veszprém Megyei Értéktár két jelentős eseményen mutatkozott be: szeptember 14-én, Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren - a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében és finanszírozásával megyénk részt vett a Magyar Értékek című, több ágazati minisztérium és állami szervezet összefogásaként létrehozott országos rendezvényen. A Veszprém megyei műsort a Litéri Zöldág Táncegyüttes és a Homokbödögei Művészeti Alapiskola táncosai adták elő. Megyénk pavilonját az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület ereklyéi, ifjú népművészek alkotásai díszítették, valamint egyetlen Hungarikumunk, a Herendi porcelán bemutatója színesítette megjelenésünket. Turisztikai kiadványaink közül elsősorban a témához illő Történelmi útvonalak, kulturális emlékhelyek Veszprém megyében című prospektussal népszerűsítettük értékeinket. A rendezvény megnyitó ünnepségén a Veszprém Megyei Önkormányzatot dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke képviselte. 19

20 A Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett, április án lebonyolított XVII. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás önálló, 15 m2 standján díjmentesen mutatkozhatott be a Veszprém Megyei Értéktárba - a rendezvény időpontjáig - felvett tizennégy nemzeti érték. A kiállítás új színfoltja, attrakciói (Herendi porcelánfestés, fafaragás) nagy sikert arattak a látogatók körében ben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének címzett, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottságához intézett megyei értéktárba irányuló felvételre összesen 61 javaslat érkezett. A felterjesztéseket a bizottság az előírt határidőn belül tárgyalta, az ülések közötti időszakban a javaslatok feldolgozása, a megyei értékek nyilvántartása folyamatosan megtörtént. A bizottság 2013-ban két ülést tartott, a második (december 19-i) ülésén 16 addig beérkezett, megyei értékké nyilvánításra irányuló javaslatot tárgyalt, amelyek közül ötöt felvett a megyei értéktárba ben a bizottság négy ülést tartott, két ülésén közgyűlési napirendi pontokat, két ülésén az értéktárba benyújtott javaslatokat tárgyalta. A bizottság 54 javaslatról döntött (45 új, 9 elhalasztott) és 18-at felvett a megyei értéktárba. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki. 20