Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének augusztus 25-ei ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi bizottsága

2 Tisztelt Közgyűlés! Az idei év őszén lassan lezárul egy négyéves önkormányzati ciklus, amikor is számot kell adni az elmúlt években végzett tevékenységről, munkáról, változásokról, eredményekről. Számvetést kell készíteni, hogy áttekintsük, honnan hová jutottunk, és alapot adjuk a következő időszak feladatainak meghatározásához. A októberében kezdődő választási ciklus legmeghatározóbb eseménye a megyei önkormányzatok életében alapvető és gyökeres változást hozott, amikor is év őszén a Parlamentben elfogadásra került, és január 1-jén életbe lépett a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.). Az Mökt. rendelkezett a megyei önkormányzatok adósságállományának állami átvállalásáról, a megyei vagyon állami tulajdonba vételéről és a korábbi megyei fenntartású intézmények állami fenntartásba adásáról. A megyei önkormányzatok új feladatait - mely elsődlegesen a területfejlesztés - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályozza. A megváltozott feladatellátás új szervezeti struktúra kialakítását követelte, mind az önkormányzat, mind annak hivatala tekintetében. A ciklus első évében, 2011-ben csakúgy, mint az azt megelőző húsz esztendőben az intézményfenntartás volt önkormányzatunk legfontosabb feladata. A év az átmenet éve volt, évre alakult ki az új jogszabályi környezet által megkövetelt munkavégzés és a év már nagyrészt a folyamatosság jegyében zajlott. A beszámolóban az önkormányzat munkájának legfontosabb területeit mutatjuk be a jogszabályi változáshoz alkalmazkodva végzett tevékenységen keresztül, áttekintést adva a múltról és jelenről. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:.../2014. (IX. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 2

3 Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, szeptember 16. Lasztovicza Jenő 3

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat években végzett tevékenysége 1. A megyei önkormányzat testületeinek tevékenysége 1.1 A megyei közgyűlés megalakulása, összetétele és működése A 2010-es évben a Magyar Köztársaság Elnöke a 204/2010. (VII. 16.) KE. számú határozatával október 3-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását. A megyei közgyűlés tagjainak létszámát az új, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény határozta meg. Ennek értelmében a közgyűlés a korábbi 40 fő helyett 18 főből állt össze, melynek tagjait nem külön 10 ezer lakos alatti települések és 10 ezer lakos feletti települések választhatták, hanem az egész megye egy választókerületet alkotott. A megyei választókerületben a különböző pártok 3 listát állítottak a korábbi 11-gyel szemben. Az új lényegesen kevesebb létszámú közgyűlésben a mandátumok párt szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a FIDESZ-KDNP listája 12, az MSZP listája 4, a JOBBIK listája 2 mandátumot kapott. A közgyűlés alakuló ülését október 13-án tartotta, ahol ünnepélyes keretek között került sor a képviselők eskütételére és a megbízólevelek átadására. A közgyűlés Lasztovicza Jenőt a megyei közgyűlés elnökének, Kovács Norbertet foglalkozási jogviszonyban álló alelnökének, Polgárdy Imrét társadalmi megbízatású alelnökének választotta meg. Az alakuló ülésen került sor az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és Területrendezési Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztására. Az alakuló ülés megkezdéséig a Fidesz-KDNP jelentette be 12 tagú, valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 tagú képviselőcsoportjának megalakulását. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport dr. Áldozó Tamást választotta vezetőjévé, Kropf Miklóst vezető-helyettesévé. A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának vezetője Pusztai István, vezető-helyettese Lévai József lett, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának vezetője Dobó Zoltán, vezető-helyettese Orbán Imre lett. 4

5 A beszámolási időszakban a közgyűlésben két alkalommal történt személyi változás. Kovács Norbert április 15. napjával, Kropf Miklós december 31. napjával mondott le a FIDESZ-KDNP megyei listáján szerzett képviselői mandátumáról, így Kovács Norbert helyett Sárvári Csaba, Kropf Miklós helyett pedig Vörös Kálmán szerzett mandátumot, majd kezdte meg munkáját a megyei közgyűlésben. A közgyűlés augusztus 14-én megtartott ülésével bezárólag 36 ülést tartott. A közgyűlés tagjainak részvétele az üléseken % között volt, a képviselők közel 70 % a szinte valamennyi ülésen részt vett. A közgyűlés 413 napirendet tárgyalt, 498 határozatot hozott, 81 rendeletet alkotott. 1.2 A megyei közgyűlés bizottságainak működése és tevékenysége A képviselő-testület működését érintően az Ötv. kiemelt szerepet tulajdonít a képviselőtestület bizottságainak. A törvény 23. (1) bekezdése szerint a bizottság feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottságoknak a közgyűlés elé kerülő előterjesztésekkel kapcsolatosan véleményező, javaslattételi szerepkörük van, ezen kívül a közgyűlés a bizottságára törvény által meghatározott keretek között hatáskört ruházhat át, a bizottság részére feladat- és hatáskört határozhat meg. A megyei közgyűlés e ciklusban már az alakuló ülésén megválasztotta azon állandó bizottságok tagjait, amelyek a továbbiakban is működni fognak, azonban a bizottsági struktúra megváltozatásához az akkori hatályos SZMSZ 27. -ának módosítása vált szükségessé. A november 18-án ülésező közgyűlés a végleges bizottsági struktúra kialakításakor a korábbi nyolc bizottság helyett négy bizottság megválasztása mellett döntött. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, az Egészségügyi, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság összevonásával létrejött a Humán Erőforrás Bizottság. A változtatás célja a költségtakarékosság mellett a különböző ágazatokhoz tartozó intézmények fenntartói irányítása során az egységes szemlét megvalósítása volt. A Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága feladatai a Gazdasági és Területrendezési Bizottsághoz kerültek át. Mindezekre figyelemmel a közgyűlés meghatározott feladat és hatáskörök önálló gyakorlására, döntéseinek előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére a korábbi nyolc bizottság helyett 4 állandó bizottságot hozott létre: - Ügyrendi Bizottság, - Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 5

6 - Gazdasági és Területrendezési Bizottság, - Humán Erőforrás Bizottság. A bizottságok külső tagjainak megválasztására a december 15-ei ülésen került sor. Az Ötv. 61/A. -a értelmében a megyei jogú városi és a megyei közgyűlés 10 tagú egyeztető bizottságot hoz létre a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és összehangolására. Mindezek figyelembe vételével a Veszprém Megyei Önkormányzat 199/2010. (XI.18.) MÖK határozatával a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen működtetett Város-Megye Egyeztető Bizottság tagjainak választotta meg: Lasztovicza Jenőt, Kovács Norbertet, Polgárdy Imrét, Dr. Áldozó Tamást, és Pusztai Istvánt. A megválasztott bizottságok személyi összetétel: A bizottság megnevezése A bizottság elnöke, alelnöke Ügyrendi Bizottság elnök: Kropf Miklós, alelnök: Dr. Horváth Zsolt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnök: Pusztai István, alelnök: Dobó Zoltán a bizottság tagjai dr. Horváth József, Orbán Imre, Stolár Mihály, Végh László Gaálné Vörösmarty Éva, Hári Lenke, Végh László Gazdasági és Területrendezési Bizottság Humánerőforrás Bizottság elnök: dr. Áldozó Tamás, alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva elnök: Galambos Szilvia Alelnök: Stolár Mihály Külső tagok: Reitter István Dr. Trosits Bernadett Nagy Jenő, Papp Tamás Külső tagok: Herold Gábor László Leszkovszki Tibor Sági István Dr. Áldozó Tamás Hári Lenke Lévai József Külső tagok: Feketéné Barabás Csilla Kerecsényi Zoltán Molnár Judit Vojcskó János 6

7 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napján hatályba lépett 27. (1) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Ezen jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerültek az Ötv. azon rendelkezései, amelyek a megyei önkormányzatok feladatairól rendelkeztek, továbbá a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény módosította a megyei önkormányzatok feladatait meghatározó ágazati törvényeket. A megyei önkormányzatok fenntartásában működő intézmények január 1- től állami fenntartásba kerültek. A hivatkozott jogszabályi változások szükségessé tették a bizottsági struktúra felülvizsgálatát és módosítását. A közgyűlés február 16.-án megtartott ülésén a 4/2012. (II.16.) MÖK határozatával döntött a 191/2010. (X. 13.) MÖK határozattal megválasztott Ügyrendi Bizottság, a 192/2010. (X. 13.) és a 225/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, a 193/2010. (X. 13.) és a 227/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Gazdasági és Területrendezési Bizottság, valamint a 198/2010. (XI. 18.) és a 226/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal megválasztott Humán Erőforrás Bizottság visszahívásáról. Az önkormányzat megváltozott feladatellátási kötelezettségére figyelemmel a közgyűlés úgy ítélte meg, hogy a Humán Erőforrás Bizottság további fenntartása - feladatainak megszűnése miatt nem indokolt, és a korábbi 4 helyett 3 bizottság létrehozásáról döntött március 1. napi hatállyal. Az 5/2012.(II.16.), a 6/2012. (II.16.), a 7/2012. (II.16.) MÖK határozatokban foglaltak alapján az alábbi bizottsági struktúrát alakította ki: A bizottság megnevezése A bizottság elnöke, alelnöke Ügyrendi Bizottság elnök: Kropf Miklós, alelnök: Végh László Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság elnök: Pusztai István, alelnök: Dobó Zoltán elnök: dr. Áldozó Tamás, alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva a bizottság tagjai dr. Horváth József dr. Horváth Zsolt Orbán Imre Stolár Mihály Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Hári Lenke Kovács Norbert Kovács Norbert Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás 7

8 A közgyűlés bizottsági struktúrájának további változásában kiemelkedő szerepe volt annak, hogy az Országgyűlés április 2-án elfogadta a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvényt (a továbbiakban: Htv.), melynek célja összegyűjteni, dokumentálni, közkinccsé tenni helyi és országos jelentőségű nemzeti értékeinket. A Htv. 4. (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. A Veszprém Megyei Önkormányzat - felismerve a nemzeti összetartozás, a megyei identitástudat erősítésének lehetőségét támogatta a megye értékeinek egy megyei értéktárban történő összegyűjtését. A Közgyűlés 29/2013. (VI.27.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága létrehozásáról. A július 5. napjával létrehozott Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó Bizottság összetétele az alábbiak szerint alakult: A bizottság megnevezése Veszprém Megyei Értéktár Bizottság A bizottság elnöke, alelnöke elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József a bizottság tagjai Dobó Zoltán Papp Tamás Sárvári Csaba Vörös Kálmán Humánerőforrás Bizottság A bizottság feladatát februárig látta el. A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 4/2012. (II. 16.) MÖK határozatával a Humán Erőforrás Bizottságot visszahívta. A bizottság működése során alapvető feladataként előkészítette és véleményezte a megyei önkormányzat egészségügyi, oktatási, ifjúsági és sport, kulturális, szociális és gyermekvédelmi ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az e témában hozott döntések végrehajtását megszervezte és ellenőrizte. Gondoskodott a megyei testnevelési, sportszervezési feladatok ellátásáról, a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítéséről, a nemzeti és etnikai kisebbség ifjúsági szervezeteinek támogatásáról. Kapcsolatot tartott a megyében működő nemzeti és etnikai kisebbségek szervezeteivel, a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel, valamint együttműködött a megyében tevékenykedő egyházakkal, felekezetekkel, vallási közösségekkel, különösen a megye kulturális javainak megóvása, megőrzése, ápolása érdekében. A közgyűlési döntések végrehajtása során a bizottság figyelemmel kísérte a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységét. 8

9 A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben jóváhagyta a nevelésioktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát. Ellenőrizte a megyei fejlesztési terv és az oktatáspolitikai célkitűzések előkészítését, illetve megvalósulását. Döntött a sportalap felhasználásáról. Kiírta majd elbírálta az Ifjúságbarát Önkormányzat pályázatot, valamint döntést hozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjairól. Jóváhagyta az egészségügyi intézmény működését szabályozó dokumentumokat és beszámoltatta az egészségügyi intézmények vezetőit az intézmények működéséről. A bizottság határozta meg a megyei kulturális intézmények működtetésére vonatkozó koncepciót is, továbbá átruházott hatáskörében döntött a Szociális Munkáért, a Gyermekvédelemért, a Közoktatásért, a Sportért, a Közművelődésért, az Egészségügyért Díjak adományozásáról. A bizottság a ciklus folyamán 22 alkalommal ülésezett, melyből 3 alkalommal zárt ülést tartott. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 83,2%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 127 napirendet tárgyalt és 339 határozatot hozott, melyek közül 167 volt véleményező, míg 172 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben intézményvezetői pályázatok kapcsán 16 határozatot hozott, szakmai díjak adományozásával kapcsolatban 71 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakított ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Gazdasági és Területrendezési Bizottság A bizottság 2012 februárjáig látta el feladatát. A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 4/2012. (II. 16.) MÖK határozatával a Gazdasági és Területrendezési Bizottságot visszahívta. A bizottság általános feladatkörének gyakorlása során javaslatokat tett a megyei önkormányzat vagyonkezelési, vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási és vállalkozási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, előkészítette, véleményezte, valamint a döntések végrehajtását megszervezte és ellenőrizte. Segítette a megyei önkormányzat területrendezési, környezetvédelmi és infrastrukturális feladatainak, idegenforgalmi célkitűzéseinek ellátását, 9

10 koordinálta az egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását. Igény szerint segítette a megye települési szövetségeinek, kistérségi társulásainak európai interregionális hálózatokban történő részvételét. Feladatai közé tartozott továbbá a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos pályázatok lebonyolításának, eredmény-megállapításának véleményezése. A bizottsághoz tartozott az épített és természeti környezet védelmével, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatellátás csakúgy, mint a települések fejlesztési tevékenységének koordinálása. A bizottság tevékeny részt vállalt a területi információs rendszer kialakításában, valamint a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződésében. Gondoskodott a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról és saját hatáskörben döntött a Turizmusért Díj adományozásáról. A bizottság önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan az alábbi feladatokat látta el: Az önkormányzati vagyont érintő alapvető döntéseket a közgyűlés hozta meg, azonban a közgyűlési döntésekre a javaslatot a bizottság tette, illetve egyes esetekben a közgyűlés elnöke, vagy más bizottság vagyont érintő javaslatát véleményezte. Az alábbi témák kerültek a közgyűlés elé a bizottság előzetes véleményezését követően: - ingatlanok átsorolása forgalomképes vagyoni körből korlátozottan forgalomképes vagyon körébe, - a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatok, - egészségügyi gép-műszerek átadása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe, - a megyei önkormányzat és a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása, - a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződésének módosítása, - a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, szolgálati lakások lakbérének megállapítása, melyre évente általában az infláció mértékével a lakásrendelet módosításával került sor, - egyes megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése, - a Veszprém, Megyeház tér 3. földszinti irodahelyiségek bérleti hasznosítása, - a badacsonytomaji Szegedy Róza Ház, a nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a tihanyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a devecseri kastély főépülete ingyenes használati jogáról történő lemondás, - a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla Gimnázium) ingatlan megosztását követően kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes használati jogáról lemondás, - Tulajdonosi döntés a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. ingatlanvásárlásáról, - a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. alaptőke emelése, - a Bakonykarszt Zrt-ben lévő részvénycsomag elidegenítése, - a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadása. 10

11 A megyei önkormányzat költségvetési koncepcióit, az éves költségvetési rendeleteket melyek része a vagyonhasznosítási koncepció és ezek módosításait a bizottság minden esetben megtárgyalta és véleményezte. E rendeletek a közgyűlés elnökének előterjesztésében kerültek a közgyűlés elé, melyek tartalmazták többek között az ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, a bevételeknek a vagyon gyarapítására vonatkozó javaslatot, az ingatlanok felújítására, fenntartására, karbantartására, állagmegóvására fordítható előirányzatokat. A bizottság a közgyűlés döntését igénylő vagyoni előterjesztések véleményezésén túl a vagyonrendeletben biztosított hatásköreit önállóan gyakorolta. Döntött: - Devecser Idősek Otthona régi lift leselejtezéséről, - termőföldek haszonbérbe adásáról (nagyesztergári ingatlanok tekintetében) - üzlethelyiségek bérleti díjáról (több esetben) A bizottság a közgyűlésnek tudomásul vételre javasolta az önkormányzati vagyonátadást év végén, mivel a vagyon átadása a jogszabály erejénél fogva történt meg. A bizottság döntési és véleményezési jogkörén kívül folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi döntések végrehajtását, a bizottsági üléseken ezekről a hivatalt számon kérte. A közgyűlési döntések végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatokra adott jelentésekben számolt be, ezeket a jelentéseket a közgyűlés minden esetben elfogadta. A bizottság munkája során arra törekedett, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a lehető legjobban szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását. Fontosnak tartotta a vagyon értékének megőrzését, lehetőségek szerinti gyarapítását, de arra is nagy figyelmet fordított, hogy az önkormányzat által hatékonyan nem működtethető vagyonelemek értékesítésre kerüljenek. A bizottság közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai: A bizottság hatáskörébe tartozó közbeszerzési feladatok szeptember 15-től a közbeszerzési törvény újabb módosításával jelentősen változtak. A november 18. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 80 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzések esetén a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtti véleményezés a feladata. A bizottság a ciklus kezdetétől december 31-ig az alábbi 3 közbeszerzési eljárás eredményét tárgyalta és véleményezte: - Informatikai eszközök beszerzése, üzembe helyezése és az ehhez kapcsolódó oktatás a TIOP-1.1.1/07 és a TIOP-1.1.1/09 pályázatokhoz kapcsolódóan, - Média felület bérlése, 11

12 - A Veszprém Megyei Önkormányzat részére millió Ft folyószámlahitel biztosítása (két alkalommal). A év jelentős változást hozott a közbeszerzések szabályozása tekintetében. Az Országgyűlés július 11-i ülésnapján fogadta el a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényt ( új Kbt. ). Bizonyos rendelkezései már augusztus 21-én hatályba léptek, de a törvény lényegi része január 1-jével lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg a többször módosított évi CXXIX. évi törvény hatályát vesztette. A törvény változását a helyi szintű szabályozásnak is követnie kellett, a Szabályzatok rendelkezéseit összhangba kellett hozni az új Kbt. és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaival, így a bizottság az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén változatlanul a nettó 25 millió Ft-ot, míg építési beruházás esetén a korábbi nettó 80 millió Ft helyett a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél nyilvánít véleményt a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt ben befejeződött Veszprém Megye Településrendezési Terve módosításának eljárása, az eljárás egyes fázisaiban a bizottság az aktuális tervfázist véleményezte. A bizottság visszahívásáig 21 alkalommal ülésezett. Az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 79 %-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 106 napirendet tárgyalt és 172 határozatot hozott, melyek közül 120 volt véleményező, míg 52 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben közbeszerzéssel kapcsolatos ügyekben 11, vagyongazdálkodás tárgykörben 16, valamint helyi környezetvédelmi programok véleményezésében 8 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság összetételét március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapította meg: Elnök: Dr. Áldozó Tamás Alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva 12

13 Tagjai: Kovács Norbert Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás A bizottság működése során egy esetben történt személyi változás, a közgyűlés 28/2012.(IV. 26) MÖK határozatával a képviselői mandátumáról lemondott Kovács Norbert helyére Sárvári Csabát választotta a bizottság tagjának. A bizottság legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátása, az egyes térségi feladatok feltárásának és megvalósításának koordinálása. A bizottság tett javaslatokat a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, véleményezte a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tett évközi módosítására. A közgyűlés döntése előtt véleményezte a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, valamint az Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolta. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezte a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat, előzetes véleményt nyilvánított a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezte azok megalkotását, valamint állást foglalt a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. Feladatellátása során javaslatot tett települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására, továbbá helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. A bizottság véleményezte a megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjét, és átruházott feladatai közé tartozott a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése, valamint a megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, és jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. A bizottság átruházott hatáskörben működtette a Tiszta és virágos Veszprém megyéért környezetszépítési versenyt, továbbá véleményt nyilvánított a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt. 13

14 2012. január 1-jével történő, a megyei önkormányzat vagyoni helyzetét érintő számos, jelentős törvényi változás miatt szükségessé vált egy új vagyonrendelet megalkotása, melyet a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. Az új vagyonrendelet az újonnan elfogadott jogszabályi rendelkezések értelemszerű átvezetését tartalmazta a megyei önkormányzat konszolidációs törvénnyel érintett vagyoni körére vonatkozóan. A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzat elvesztette azt a vagyoni kört, amely korábban az intézmények működését biztosította. Csupán négy ingatlan, és a Hivatal működéséhez szükséges ingóságok maradtak a megyei önkormányzat tulajdonában. Az új vagyonrendelet megalkotását követően az alábbi témák kerültek a közgyűlés elé a bizottság előzetes véleményezését követően: - üzletrész átsorolása korlátozottan forgalomképes vagyoni körből forgalomképes vagyon körébe, ezt követően elidegenítésre történő kijelölése, - a megyei önkormányzatnak a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze, mint korlátozottan forgalomképes vagyonelem feltüntetése a vagyonrendelet 1. mellékletében, - a megyei önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása, - a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatok, - a megyei önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása. A bizottság a ciklusban 31 vagyonkezelési, vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási és vállalkozási ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítésével és véleményezésével kapcsolatos előterjesztést tárgyalt közötti időszakban véleményezést igénylő közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor. A bizottság területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai A bizottság segítette a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, infrastrukturális, környezetvédelmi, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátását, előkészítette és véleményezte az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint átruházott hatáskörben az ilyen ügyekben döntéseket hozott. Véleményezte a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket, éves kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozóan. 14

15 Minden évben meghirdetésre került a Tiszta, virágos Veszprém megyéért versenyfelhívás, melyet a bizottság írt ki és értékelt. A bizottság 2012-ben véleményezte az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyagot. Gyakorolta a közgyűlés által átruházott hatásköröket. A megyei önkormányzat épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a bizottság számos esetben előzetes véleményt nyilvánított a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, állást foglalt a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. A Gazdasági és Területrendezési majd a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság között 6 települési önkormányzat környezetvédelmi programját és 16 település környezetvédelmi rendeletét véleményezte, a bizottsági javaslatokat a települések programjukba, illetve rendeletükbe beépítették. A bizottság a ciklus folyamán 18 alkalommal ülésezett, az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 90,4%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 136 napirendet tárgyalt és 167 határozatot hozott, melyek közül 124 volt véleményező, és 43 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben közbeszerzés ügyében 4, vagyonhasznosítással, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyekben 3, helyi környezetvédelmi programok véleményezése során 8 alkalommal hozott döntést. A Tiszta és Virágos Veszprém megyéért környezetszépítési verseny esetében 8 alkalommal határozott a bizottság. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 5/2012. (II. 16.) MÖK határozatában foglalt személyi összetételhez képest a ciklus során további személycserék történtek a bizottságban. A közgyűlés 28/2012.(IV. 26) MÖK határozatával a képviselői mandátumáról lemondott Kovács Norbert helyére Kropf Miklóst választotta a bizottság tagjának, majd a képviselői 15

16 mandátumáról szintén lemondott Kropf Miklós helyett a 2/2013. (II. 14.) MÖK határozat alapján Vörös Kálmánt választotta Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjává. A változásokat követően a bizottság a ciklus befejezéséig az alábbi összetételben látta el feladatait: Elnök: Alelnök: Tagok: Pusztai István Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Hári Lenke Vörös Kálmán A bizottság általános feladatkörében figyelemmel kísérte a megyei önkormányzat költségvetés tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseinek felülvizsgálatát, a döntések végrehajtásának megszervezését. Az önkormányzatnál véleményezte az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. Figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek és a vagyonváltozás alakulását, valamint értékelte az azt előidéző okokat. A bizottság munkája során áttekinttette a megyei önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét, értékelte az ellenőrzések tapasztalatait. Ellenőrizte a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben döntött a behajthatatlan követelések törléséről, a megyei önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, valamint követelés elismeréséről. Szintén átruházott hatáskörben látta el szükség esetén az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló, rendeletben szabályozott feladatokat. A bizottság a ciklus folyamán 38 alkalommal ülésezett, az ülések minden alkalommal nyilvánosak és határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 91,4%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 194 napirendet tárgyalt és 347 határozatot hozott, melyek közül 294 volt véleményező, és 53 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben vagyonhasznosítással, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyekben 28 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a 16

17 bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Ügyrendi Bizottság A Veszprém Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből adódóan 5/2012. (II. 16.) MÖK határozatában foglalt személyi összetételhez képest a ciklus folyamán további személycserék történtek a bizottságban. A közgyűlés a képviselői mandátumáról lemondott Kropf Miklós helyett 2/2013. (II. 14.) MÖK határozatával Végh Lászlót választotta az Ügyrendi Bizottság elnökévé, Végh László helyett Dr. Horváth Zsoltot alelnökké, Horváth Zsolt helyett Vörös Kálmánt a bizottság tagjává. A változásokat követően a bizottság az alábbi összetételben látta el feladatait a ciklus befejezéséig: Elnök: Alelnök: Tagok: Végh László Dr. Horváth Zsolt Dr. Horváth József Orbán Imre Stolár Mihály Vörös Kálmán A bizottság legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítése és véleményezése, a szervezeti és működési szabályzatnak és mellékletei hatályosulásának figyelemmel kisérése. Kapcsolatot tartott a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel, támogatta és elősegítette a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. A bizottság munkája során véleményt nyilvánított a közgyűlés hatáskörébe tartozó, kinevezésekkel kapcsolatos döntések előtt, továbbá kivizsgálta az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. A bizottság gondoskodott az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról, valamint ellenőrzéséről. Feladatai közé tartozott továbbá a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkájának figyelemmel kísérése, a hivatal szervezeti és működési rendjének elfogadása. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörben ellátta a települési önkormányzatokhoz kapcsolódó érdekvédelmi feladatokat. Javaslatokat tett a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozására, valamint megállapította a közgyűlés elnöke és alelnöke tartós akadályoztatásának tényét. 17

18 A bizottság a ciklus folyamán 48 alkalommal ülésezett, melyből 11 alkalommal zárt ülést tartott. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. A bizottság tagjai az üléseken átlagosan 84,5%-os részvétellel voltak jelen. A bizottság működése során 150 napirendet tárgyalt és 245 határozatot hozott, melyek közül 195 volt véleményező, és 48 döntést tartalmazó. A bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben kitüntetések, szakmai díjak adományozása kapcsán 9 alkalommal hozott döntést. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki Veszprém Megyei Értéktár Bizottság A Bizottság munkájába - a jogszabály erejénél fogva- bevonta a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodáját, döntéseinek előkészítését az alábbi állandó véleményezői kör segítette: - Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára - Laczkó Dezső Múzeum - Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatósága - Veszprém Megyei Mérnöki Kamara - Veszprémi Akadémiai Bizottság - Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája A Bizottság egyedi ügyekben eseti jelleggel más szervezetet, szakértőt is bevont álláspontja kialakításához. A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el, a Hivatal kijelölt ügyintézője, a bizottság titkára a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a létrehozása óta 23 nemzeti értéket vett fel a megyei értéktárba. A kulturális örökség kategóriába 16, a természeti környezet kategóriába 1, a turizmus kategóriába 2, az agrár- és élelmiszergazdaság kategóriába 3, az épített környezet kategóriába 1 megyei érték került felvételre. A megyei értéktár bizottság a Hungarikum Bizottság felé hat érték Magyar Értéktárba történő felvételére tett javaslatot: Ajka Kristály, Bocskai viselet, Lőrincze Lajos életműve, Polányi 18

19 Passió, Theodora ásványvizek, A veszprémi püspök királyné koronázási joga mint szellemi örökség. Az Ajka Kristályt és a Theodora Kékkúti és Kereki Ásványvizet a Hungarikum Bizottság felvette a Magyar Értéktárba, a Badacsonyi Kéknyelű bor és a Herendi porcelán már korábban felvételre került. Veszprém megye egy Hungarikummal büszkélkedhet, a Herendi porcelán az elsők között került be az értékpiramis csúcsán elhelyezkedő Hungarikumok Gyűjteményébe. A Veszprém Megyei Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek adatai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) kerülnek közzétételre. A honlapon szerepel továbbá a jogszabályi háttér (2012. évi XXX. törvény, 114/2013. (IV.16.) korm. rendelet), a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság összetétele, működési szabályzata. A javaslatok elkészítéséhez segédanyagként található egy általános tájékoztató a Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról, valamint Adatlap és Útmutató "Javaslat nemzeti érték Veszprém Megyei értéktárba kerüléshez". A Veszprém megyében létrehozott települési értéktárak betűrendes listája mellett a települési értéktárak felállításához is készítettünk segédanyagot: adatlapot és útmutatót. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megalakulásáról Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök levélben tájékoztatta a Hungarikum Bizottság elnökét, a felkért véleményezői kör tagjait, illetve megyénk polgármestereit, akiknek egyúttal felhívta figyelmét a települési értéktárak létrehozásának lehetőségére, az értékek megőrzésének fontosságára. Megyénkben szeptember 1-jéig egy tájegységi és 50 települési értéktár jött létre. A Veszprém Megyei Értéktár két jelentős eseményen mutatkozott be: szeptember 14-én, Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren - a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében és finanszírozásával megyénk részt vett a Magyar Értékek című, több ágazati minisztérium és állami szervezet összefogásaként létrehozott országos rendezvényen. A Veszprém megyei műsort a Litéri Zöldág Táncegyüttes és a Homokbödögei Művészeti Alapiskola táncosai adták elő. Megyénk pavilonját az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület ereklyéi, ifjú népművészek alkotásai díszítették, valamint egyetlen Hungarikumunk, a Herendi porcelán bemutatója színesítette megjelenésünket. Turisztikai kiadványaink közül elsősorban a témához illő Történelmi útvonalak, kulturális emlékhelyek Veszprém megyében című prospektussal népszerűsítettük értékeinket. A rendezvény megnyitó ünnepségén a Veszprém Megyei Önkormányzatot dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke képviselte. 19

20 A Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett, április án lebonyolított XVII. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás önálló, 15 m2 standján díjmentesen mutatkozhatott be a Veszprém Megyei Értéktárba - a rendezvény időpontjáig - felvett tizennégy nemzeti érték. A kiállítás új színfoltja, attrakciói (Herendi porcelánfestés, fafaragás) nagy sikert arattak a látogatók körében ben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének címzett, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottságához intézett megyei értéktárba irányuló felvételre összesen 61 javaslat érkezett. A felterjesztéseket a bizottság az előírt határidőn belül tárgyalta, az ülések közötti időszakban a javaslatok feldolgozása, a megyei értékek nyilvántartása folyamatosan megtörtént. A bizottság 2013-ban két ülést tartott, a második (december 19-i) ülésén 16 addig beérkezett, megyei értékké nyilvánításra irányuló javaslatot tárgyalt, amelyek közül ötöt felvett a megyei értéktárba ben a bizottság négy ülést tartott, két ülésén közgyűlési napirendi pontokat, két ülésén az értéktárba benyújtott javaslatokat tárgyalta. A bizottság 54 javaslatról döntött (45 új, 9 elhalasztott) és 18-at felvett a megyei értéktárba. A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához. A bizottsági tagok a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, a hivatal irodavezetőivel, valamint a bizottság titkárával jó munkakapcsolatot alakítottak ki, amiért a hivatal vezetője, a hivatal nevében köszönetét fejezi ki. 20

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-5/2014. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/21-15/2014. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 8. szám 2010. október 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 184/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Ügyrendi Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése

Részletesebben

A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése. a közgyűlés elnöke. Hivatal

A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése. a közgyűlés elnöke. Hivatal 1. melléklet a 15/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelethez A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése a közgyűlés elnöke főfoglalkozású alelnök társadalmi megbízatású alelnök Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/20-7/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/279-10/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/482-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/245-2/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 35-9/2016. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 02/253-28/2013 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR IZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Értéktár izottság 2013. december 19-i ülésére

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/207-2/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/182-5/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/164-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE 1. függelék a./2011. (.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE DR. ÁLDOZÓ TAMÁS 8500 Pápa, Fenyves u. 4. Telefonszám: 30/256-1475 aldozo.tamas@gmail.com Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 6. szám 2006. október 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben