POLGÁRMESTERI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI JELENTÉS"

Átírás

1 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről (2014. február 27.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtása: I. 123/2013.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat 124/2013.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, tanyagondnoki busz beszerzésére pályázat benyújtásáról döntöttünk. A tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének szükségességét a tanyagondnoki feladat további zavartalan és rugalmas ellátása, a tanyás részeken élőkkel való kapcsolattartás és gondozás, valamint az ellátottak számának és a szállítási feladatok kapacitásának bővülésével indokoltuk. A pályázathoz szükséges önerőt biztosítottuk. A pályázat határidőben benyújtásra került. A pályázatot a kiíró első fokon elutasította, mivel véleményük szerint a szakmai program nem került csatolásra, illetve olyan formátumban került át hozzájuk, melyet az ő számítógépes szerver hálózatuk nem ismert fel. Az első fokú végzést megfellebbeztük és az elbírálása folyamatban van. 126/2013.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, erdei közjóléti létesítmények megvalósítására a 66/2013.(VII.29.) VM. rendelet 3-4. sz. mellékletében meghatározott összköltségig, pályázat benyújtásáról döntöttünk. A pályázat határidőben benyújtásra került. 131/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat Az iskolai körzethatár meghatározásáról döntöttünk. A döntésről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot értesítettük. 110/2013.(IX.25.) sz. önkormányzati határozat A szociális temetkezésre a mindenkor használt parcellában, sorban történő temetkezésről döntöttünk. Felkértük a jegyző urat, hogy a döntésnek megfelelően, az önkormányzati rendelet módosításáról gondoskodjon. A szociális temetkezésre vonatkozó rendeletünk módosításra került akként, hogy a szociális temetés parcellájának a központi temető új III. parcellája (szociális sírok), a szociális célú urna elhelyezésére a meglévő urnasor II. parcellája (szociális urnasír) került kijelölésre. Az elmúlt testületi ülésen jogszabályváltozás miatt, a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba lépését január 1-jére módosítottuk. 114/2013.(X.14.) sz. önkormányzati határozat A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére a nyíradonyi járás közigazgatási területén működő Nyíradony Járási Hulladékgazdálkodási Konzorciumba történő belépésről döntöttünk. A konzorcium a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosulása miatt, nem jött létre. Az AKSD-vel az első negyedévre a szerződés meghosszabbításra került, mivel még a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. cégbejegyzése még nem történt meg. 1

2 121/2013.(X.29.) sz. önkormányzati határozat A Nyírábrányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, a BM. által kiírt pályázathoz mely utófinanszírozott az önkormányzat tulajdonában, de az egyesület használatában lévő tűzoltószertár korszerűsítésére, a bejárati kapujának cseréjére, az árajánlat alapján, Ft. összeget megelőlegeztünk. A pályázathoz szükséges 80 e. Ft. kiegészítést a költségvetési tartalék terhére biztosítottuk. Az Egyesület sikeresen pályázatott, a kapu cseréje megtörtént. 129/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat A Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 4. sz. alatt található körzeti megbízotti irodát ingyenesen használatba adtuk a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnak. A használatba adásról a megállapodás megkötésre került. 133/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat A BERÉP-TERV Kft. által, a Nyírábrány, Homok-Víz-Meser utcák útépítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó árajánlatát, mely tartalmazza a közműegyeztetés díját, a geodéziai bemérést és a tervezői önköltség díját, elfogadtuk. A tervezői szerződés megkötésre került. 141/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére csatlakoztunk a Debreceni Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez, melyben üzletrészt vásároltunk. Az üzletrész vásárlása megtörtént, a csatlakozási szerződést aláírtuk. 142/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntöttünk a közszolgáltatást végző VÁMOSVÍZ Szolgáltató Kft-vel, egy év időtartamra. A szerződés megkötése folyamatban van. 143/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat A Vámospércsi-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére, az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO DAILY típusú kisbuszt, mely ellátja a Vámospércsi-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft-be történő személyszállítást Fülöp, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva településekről, bérbe adtuk. A bérleti szerződés aláírásra került. 147/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat A Road Central Kft. által, kőzúzásra adott árajánlatát elfogadtuk. A díj összegét az Önkormányzat évi költségvetésébe beépítettük. 149/2013.(XII.30.) sz. önkormányzati határozat A Hajdú-Bihari Önkormányzatok VÍZMŰ Zrt-vel az ivóvíz és szennyvíz viziközmű eszközök üzemeltetéséért az üzemeltető által fizetendő bérleti díjat elfogadtuk. A döntésről a VÍZMŰ Zrt-t értesítettük. 122/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati határozat A szociális tüzifa iránti kérelmeket jóváhagytuk. A tüzifa kiosztásáról gondoskodtunk. 2

3 134/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott, a pályázati kiírásnak megfelelt pályázatokat elbíráltuk és ösztöndíjban részesítettük a szociálisan rászorult hallgatókat. A döntésről a Támogatáskezelőt a bírálati lapok megküldésével értesítettük. 135/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat 136/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A és B típusú pályázatának bírálatából történő kizárásról döntöttünk, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. A döntésről az érintetteket értesítettük. 137/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról döntöttünk a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos azon hallgatók részére, akik az önkormányzati rendelet alapján, jogosultak voltak a támogatásra. A döntésről az érintetteket értesítettük. 138/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat 139/2013.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatók rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmének elutasításáról döntöttünk, mivel az önkormányzati rendelet alapján, nem jogosultak a támogatásra. A döntésről az érintetteket értesítettük. 146/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat Nyírábrány településrendezési tervének módosítása során, a Szentannapuszta területén jelenleg mezőgazdasági-üzemi terület területének terület-felhasználás változása és a szabályozási terv módosítását érintően a költséget Rápolti Zoltán vállalkozóra terheltük. A vállalkozóval a módosítás költségének megtérítésére a szerződést megkötöttük. 148/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat A Kárpátok Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba (EGTC.) történő belépésről döntöttünk. A döntésről Monostorpályi Önkormányzatát értesítettük. 150/2013.(XII.30.) sz. önkormányzati határozat Az EU-ROMA Országos Egyesület debreceni képviselőjével a Nyírábrány Könyvtár, Kulturális Szabadidő és Információs Központ kistermét mezőgazdasági képzés tartására, négy hónap időtartamra biztosítottuk. A terembérletre vonatkozó szerződést megkötöttük azzal, hogy az eszköz használatára vonatkozóan, a bérlő teljes kártérítései felelősséggel tartozik. 152/2013.(XII.30.) sz. önkormányzati határozat 153/2013.(XII.30.) sz. önkormányzati határozat A évi rendezvénytervünket kiegészítettük a szilveszteri bál nyilvános önkormányzati rendezvényként történő megrendezésével. 1/2014.(I.23.) sz. önkormányzati határozat A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a közszolgálati szerződést elfogadta és megbízta a polgármestert a szerződés aláírásával. A szerződés a Kft-vel aláírásra került. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkompenzációra vonatkozó pályázat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtásra került. 3

4 9/2014.(II.5.) sz. önkormányzati határozat A BM. által óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címen kiírt pályázat benyújtásáról döntött, a községi sportpályán lelátó megépítésére. A pályázathoz szükséges önerőt biztosította. A pályázat határidőben benyújtásra került. 10/2014.(II.5.) sz. önkormányzati határozat Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséről döntött. A döntésről a Hajdú- Bihar Megyei Kormánymegbízottat értesítettük. Két testületi ülés között történt fontosabb események október 25-én idősek napja rendezvény került megtartásra. II. - A Vidékfejlesztési Minisztérium által harmadik alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program eredményeit és jövőjét egy előadás keretében ismerhettük meg. A roadshow olyan alföldi tanyás településeken kerül megrendezésre, amelyek eredményesen szerepeltek a Tanyafejlesztési Programban és fejlesztéseik jó példaként szolgálhatnak. Az előadássorozat következő állomása november 21-én Nyíradony volt, ahol részt vettem december 22-én karácsonyi ünnepséget szerveztünk a település lakosságának december 31-én szilveszteri bál került megrendezésre január 2-án kelt levelében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatott, hogy a Fogorvosi rendelő felújítása és eszközbővítése Nyírábrányban című tartaléklistán szereplő pályázatunkkal kapcsolatban lehetőség nyílt a pályázatunk támogatására és azt Ft. összegben támogatja. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. - A Belügyminisztériumhoz beadott pályázat mely kondi park létrehozására irányult elutasításra került január 24-én került sor a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés és üzletrész vásárlási dokumentáció aláírására. Az átmeneti időszak pénzügyi helyzetét (2014. január 1-jétől január 31-ig) az alábbiak szerint ismertetem: K I A D Á S Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kp felvétel segély kifizetésére Lakásfenntartási támogatás Készpénz felvétel segély kifizetésére Közvilágítás Gázdíj

5 Közvilágítás Nyíradonyi Szociális és gyermekjóléti társulás elszámolás Élelmiszer vásárlás Ajtó vásárlás Élelmiszer vásárlás Fogyóanyag Ügyeleti gépkocsivezetők díja Ügyeleti díj Csicsergő Óvoda intézmény finanszírozás Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozás Kincstár Közművelődési Intézmény Fenntartó támogatás Készpénz felvétel Gázdíj Szociális tűzifa Bursa támogatás Csicsergő Óvoda intézmény finanszírozás Zöldáru Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Készpénz felvétel segélyre Polgármester élet biztosítása Mezőgazdasági növénybiztosítás B E V É T E L Egészségügy finanszírozása Start mezőgazdasági pr. támogatás Étkezési térítési díj KITE: Vetőmag túlfizetés nettó állami támogatás I. ütem Jövedelempótló támogatások kiegészítése bérkompenzáció Jövedelempótló támogatások kiegészítése Adó átvezetése Tisztelt Képviselőtestület! Jelentésemet a fentiek szerint kívántam megtenni, kérem annak megvitatását és elfogadását. Nyírábrány, február 13. Nyíri Béla polgármester 5