A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör (4) Martos Kerékpár Kör (5) Martos Kondi Kör (6) Martos Stúdió Kör (7) VBK Sakk kör (8) Szent-Györgyi Albert Kör (9) VBK Ping-pong Kör (10) Martos Bográcskör (11) VBK Jóga Kör (1) BME-VBK Mentor Kör A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a Mentor Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) egyetértésével megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SzMSz). Elfogadta a BME VBK Mentor Kör Szavazása november 9-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 16-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása január 26-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet február 1-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása március 2-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet március 21-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása november 23-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 28-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Közgyűlése november 8-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 12-i ülésén. Hatályos: november 12-től - 1 -

2 1. A Mentor Kör (1) A Mentor Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. (2) A mentor-rendszert a Karon a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium alapította. (3) A Mentor Kör célja a Kar nappali tagozatos alapképzéseire felvett elsőéves hallgatók (továbbiakban: elsőévesek) teljeskörű tájékoztatása, illetve közösségi beilleszkedésének és tanulmányi ügyeinek segítése. (4) A Mentor Kör: a) neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör b) címe: Hallgatói Képviselet Iroda, 1111 Budapest, Stoczek u I. emelet 141. c) Rövidítései: a. BME VBK Mentor Kör b. BME VBK MK 2. A Mentor Kör feladatai (1) A Mentor Kör és annak tagjai a) a tanév megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot az elsőévesekkel és onnantól kezdve folyamatosan tájékoztatják őket; b) részt vesznek az elsőévesek beiratkozásán; c) tájékoztatókat szerveznek az elsőéveseknek az őket érintő kérdésekben; d) folyamatosan tájékoztatják az elsőéveseket az aktuális programokról és hírekről; e) rendszeresen közösségi programokat szerveznek az elsőéveseknek; f) ellenőrzik az elsőévesek egyetemen való helytállását. 3. A Mentor Kör tagjai (1) A Mentor Kör megkülönböztet aktív és passzív tagokat. (2) A Mentor Kör tagja lehet aki az SzMSz-t ismeri és betartja. (3) Új aktív tagok felvételére évente egyszer kerül sor (a 15. alapján). (4) A Mentor Kör aktív tagja lehet: a) aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és; b) akinek az eddig megszerzett krediteinek száma eléri az aktív féléveinek számának húszszorosát, abban az esetben, ha aktív féléveinek száma legfeljebb kettő, huszonötszörösét minden más esetben és; c) megfelel a Mentor Kör teljesítménymérő rendszerében meghatározott kívánalmaknak. (5) A Mentor Kör passzív tagja lehet: a) aki passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon vagy; b) aki aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és ideiglenesen külföldön végzi tanulmányait, külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt vagy egyéb okból kéri passzív taggá válását vagy; c) aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és a Mentor Kör aktív tagja volt, de nem felelt meg az aktív tag feltételeinek. (6) A Mentor Kör passzív tagjai újra aktív tagok lehetnek amennyiben: - 2 -

3 a) írásban kérik a Mentor Kör vezetőségétől az aktiválást, ha a passziválás oka 3. (5) a) vagy b), de az utolsó aktív időszakban megfeleltek (4) c) feltételnek vagy; b) megfelelnek a 3. (4) feltételeinek, ha a passziválás oka (5) c); (7) A Mentor Kör passzív tagjai legfeljebb egy évig tarthatják meg státuszukat. (8) A köri tagság megszűnhet: a) önkéntes alapon a Mentor Kör tagjainak saját kérésére, amennyiben kilépési szándékukról a Mentor Kört írásban tájékoztatják; b) passzív tagok esetében egy év leteltével, ha a passziválás oka 3. (5) c) volt és a passzív időszak alatt nem teljesítette az aktiváláshoz szükséges 3. (6) feltételt; c) passzív tagok esetében egy év leteltével, ha a passziválás oka 3. (5) a) vagy b) volt, és nem kérik státuszuk aktiválását. 4. A Mentor Kör szervezeti rendje (1) A Mentor Kör szervezeti szintjei: a) Vezetőség i. Elnök ii. Vezetőségi felelősök b) Mentorok c) Passzív tagok (2) A Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket a Vezetőség határozza meg, melyekről a tagokat vezetőségi határozatban értesíti. (3) Az Elnök saját jogkörét érintő esetekben elnöki határozatot adhat ki, mely a hatályban lévő vezetőségi határozatokkal nem lehet ellentétes tartalmú. Kérdéses esetekben a vezetőségi határozat érvényes, valamint vezetőségi határozat hatályon kívül helyezhet elnöki határozatot, abban az esetben, ha annak tartalma sérti az SzMSz pontjait. Elnöki határozat lehet vezetőségi határozat kiegészítése. (4) A határozatok formája lehet rendelkezés vagy döntés, melyeknek tartalmaznia kell a határozat személyi és időbeli hatályát. a) A rendelkezések: i. általános érvényű iratok, melyek a jövőbeli célok, feladatok és működési rendek meghatározását hivatottak írásba foglalni; ii. az SzMSz-ben nem tárgyalt kérdések kiegészítései, végrehajtási utasítások; iii. önmagukban nem módosíthatóak, csak újabb határozattal hatályon kívül helyezhetőek. b) A döntések: i. konkrét tartalmú iratok, melyek az SzMSz és a rendelkezések alapján tárgyalt kérdések beszámolói. (5) A határozatokat visszakövethetőségük végett határozatszámmal kell ellátni, időben növekvő sorrendben sorszám/év formátumban. Két határozat nem kaphat azonos határozatszámot. 5. A Mentor Kör Vezetősége (1) A Vezetőség a Mentor Kör aktív tagjai által megválasztott hat főből áll. (2) A Vezetőség tagjai csak aktív tagok lehetnek. (3) A Vezetőség: a) a Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket meghatározza; b) irányítja és ellenőrzi a Mentor Kör munkáját; - 3 -

4 c) az SzMSz-t betartja és maradéktalanul betartatja a Mentor Kör tagjaival; d) folyamatosan felülbírálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak státuszát a Mentor Kör teljesítménymérő rendszere alapján; e) elbírálja a hozzá beérkező pályázatokat (a 13. alapján); f) havonta legalább egyszer ülésezik (továbbiakban: vezetőségi ülés), melyen minden vezetőségi tagnak jelen kell lennie; g) döntéseit és rendelkezéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve 15. (1) esetet, melyekről a Mentor Kör tagjait határozatban értesíti az ülést követő egy héten belül. (4) A Vezetőség tagjai által betöltött posztok: az Elnök, az Alelnök, a gazdasági felelős, az adminisztrációs felelős, a kapcsolattartási felelős, a humán-erőforrás felelős és a rendezvényfelelős. (5) Az Elnök (a Mentor Kör körvezetője): a) reprezentálja a Mentor Kört az Egyetem és a Kar különböző fórumain; b) a Mentor Kör okmányait tárolja és megőrzi; c) a Mentor Kör feladatait véghezviszi és véghezviteti; d) kapcsolatot tart a Dékáni Hivatallal és a Hallgatói Képviselettel az elsőéveseket érintő tanulmányi ügyekben; e) kapcsolatot tart a Karon működő további öntevékeny körök vezetőivel; f) összehívja és levezeti a Közgyűlést (a 8. alapján), a Mentorgyűlést (a 10. alapján) és a Vezetőségi ülést; g) kezeli a Mentor Kör teljesítménymérő rendszerét; h) az elnöki és vezetőségi határozatokat a tagok számára elérhetővé teszi. (6) Az Alelnök: a) az Elnök jelöli ki; b) személye valamely felelős; c) az Elnök lemondása és akadályoztatása esetén ő veszi át annak feladatait; d) az Elnökkel folyamatosan kapcsolatot tart, mindenkor napra késznek kell lennie. (7) A gazdasági felelős: a) a Mentor Kör gazdasági ügyeit intézi; b) elkészíti az féléves költségvetési tervet és az előző féléves beszámolót, valamint a pénzügyi pályázatok terveit. (8) Az adminisztrációs felelős: a) minden Közgyűlésről (8. ), Mentorgyűlésről (10. ) és Vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet készít, és elérhetővé teszi a tagok számára; b) elkészíti és felügyeli a levelezőlistákat; c) karbantartja a honlapot. (9) A kapcsolattartási felelős: a) kapcsolatot tart a Kar további öntevékeny köreivel, a Szent-Györgyi Albert Szakkollégiummal és Karon kívüli szervezetekkel; b) elősegíti a közös munkát a Kar szervezetei és a Mentor Kör között; c) a Kör rendezvényeire támogatókat keres fel, a HK jóváhagyásával; d) felügyeli és koordinálja a PR-munkacsoport munkáját (11. alapján). (10) A humán-erőforrás felelős: a) figyelemmel követi a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak munkáját; b) koordinálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak felülvizsgálatát a Mentor Kör teljesítménymérő rendszere alapján; c) felügyeli és koordinálja a HR-munkacsoport munkáját (11. alapján). (11) A rendezvényfelelős: a) a Mentor Kör rendezvényein a Mentor Kör Vezetősége által megbízott főszervezők és szervezők munkáját felügyeli; b) a Mentor Kör Vezetőségét a rendezvények eseményeiről teljes körűen tájékoztatja; - 4 -

5 c) elkészíti az éves rendezvényprogramot; d) felügyeli és koordinálja a programfelelősi munkacsoport munkáját (11. alapján). 6. A Mentor Kör Mentorai (1) A Mentorok a Mentor Kör aktív tagjai. (2) A Mentorok feladatai és kötelezettségei: a) a rábízott elsőéves hallgatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; b) részvétel a Közgyűlésen (a 8. alapján) és a Mentorgyűlésen (a 10. alapján); c) részvétel a Mentor Kör hatálya alá tartozó programok szervezésében és lebonyolításában; d) a cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját; e) a rábízott adatok bizalmas kezelése. 7. A Mentor Kör Passzív tagjai (1) A passzív tagok a Mentor Kör passzív tagjai. (2) A passzív tag: a) részt vehet a Kör által szervezett programokon. b) részt vehet a Közgyűlésen (8. ) és a Mentorgyűlésen (10. ) tanácskozási joggal; c) a cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 8. A Mentor Kör Közgyűlése (1) A Mentor Kör legmagasabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely: a) megválasztja a Mentor Kör Vezetőségét (a 9. alapján); b) módosítja és elfogadja az SzMSz-t a HK jóváhagyásával (a 8. (11) alapján); c) elfogadja a Vezetőség beszámolóját az előző éves költségvetés teljesítéséről és a tevékenységekről; d) megválasztja a tiszteletbeli örökös mentorokat (a 16. alapján); e) kizárhatja a Mentor Kör tagjait a 8. (10) bekezdés alapján. (2) A Közgyűlést össze kell hívni: a) évente legalább egyszer az őszi félév szorgalmi időszakának 10. és 14. hete közötti időszakában, Tisztújítás céljából (a 9. alapján), valamint az előző Vezetőség beszámolójának elfogadása céljából; b) a HK kezdeményezésére; c) A Mentor Kör Elnökének, Vezetőségének vagy a tagok legalább 50 %-ának indítványozására. (3) A Közgyűlésen az aktív tagoknak kötelező a részvétel. Amennyiben valaki nem tud megjelenni, a gyűlést megelőzően kimentését kell kérnie a Kör Elnökétől. (4) A Közgyűlést a Mentor Kör Elnöke vezeti le. (5) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve a 8. (1) a) valamint 8. (10) szerinti eseteket. (6) A Mentor Kör Elnöke gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és meghatározza időpontját, melyet a Közgyűlés időpontja előtt 2 héttel kihirdet

6 (7) A Közgyűlés a Mentor Kör minden jelenlévő aktív tagja egy szavazattal vehet részt, kivéve a 8. (1) a) esetet. Személyi kérdésekben vagy a tagok kérésére a szavazás titkosan történik. (8) Érvényes a Közgyűlés, ha azon a Mentor Kör aktív tagjainak legalább kétharmada részt vesz. (9) Amennyiben nem érvényes a Közgyűlés, egy héten belül ismételt Közgyűlést kell összehívni, mely a résztvevő aktív tagok számától függetlenül határozatképes. (10) A Mentor Kör tagjai ellen az aktív tagok egyszerű többsége illetve a Mentor Kör Vezetősége teljes egyetértéssel írásban indítványozhatja azok kizárását a Közgyűlést megelőző 1 héten belül. A jelenlévő aktív tagok az indítványt egyszerű többséggel megvétózhatják. (11) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának rendje a következő: a) Módosítási javaslatot nyújthat be a Közgyűlés elé: i. a Mentor Kör bármely tagja, amennyiben az összes tag legalább 40 %-ának, vagy az aktív tagok legalább 30%-ának támogatását élvezi; ii. a Vezetőség; iii. az Elnök, amennyiben a Kör SzMSz-e további, felsőbb szabályzatokkal ellentétes. b) A SzMSz módosítási javaslatot az Elnöknek kell jelezni, hogy a jelzéstől számított egy hónapon belül Közgyűlést hívhasson össze e kérdésben. Az előzetes módosítási tervet a tagok számára ki kell küldeni, hogy azt véleményezhessék. A véleményeket a benyújtó számára lehet megküldeni, aki azokat figyelembe veheti, és a végleges javaslatot a Közgyűlés időpontja előtt három nappal az Elnök számára megküldi. Az Elnök ezt a végleges javaslatot a tagok számára elérhetővé teszi. c) A végleges javaslatról a Közgyűlés szavaz. A végleges javaslat módosításának benyújtására lehetőség nincs, kizárólag annak elfogadásáról ill. elutasításáról lehet szavazni. 9. A Mentor Kör Tisztújítása (1) A Tisztújítás a Mentor Kör Vezetőségi tagjainak megválasztása. (2) A Tisztújítás során választja meg a Mentor Kör a körvezetőjét, az Elnököt illetve a Vezetőség tagjait, a felelősöket. (3) A Vezetőségbe jelentkezés a Közgyűlés időpontja előtti harmadik nap éjfélig írásban a Mentor Kör adminisztrációs rendszerében leadott motivációs levélben történik. Amennyiben egy tag Elnöknek is szeretne jelentkezni, úgy külön pályázatban ott is le kell adnia motivációs levelét. A Mentor Kör Elnökének kötelessége a motivációs leveleket a beérkezési határidő után 12 órával a tagok számára elérhetővé tenni. (4) A Tisztújítás előkészítése az Elnök feladata, mely magában foglalja szavazólapok előkészítését, a három fős szavazatszámláló bizottság összehívását és hitelesítés céljából egy fő hallgatói képviselő felkérését. (5) A Tisztújítás során minden aktív tag két szavazólapot kap. a) Az első szavazólapon az Elnök személyére adhat le egy szavazatot. A legtöbb szavazatot kapott jelölt az Elnök. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell kiírni. b) A második szavazólapon, felelősök megválasztásánál listás szavazás történik, ahol minden aktív tag legfeljebb hat szavazattal rendelkezik és egy jelöltre egy szavazatot adhat le. A hat legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi taggá. Ha szavazategyenlőség áll fent a 6. és 7. legtöbb szavazatot kapott jelöltek között, akkor az ennél több szavazatot kapott jelöltek mandátumot kapnak. Szavazást kell - 6 -

7 kiírni e jelöltek és a velük azonos szavazatot kapott jelöltek között a még nem betöltött helyekre. Amennyiben közöttük ismét Szavazategyenlőség áll fenn, sorshúzással kell dönteni. c) Amennyiben az első körben megválasztott Elnök a második szavazás alapján nem jutna pozícióhoz, a megválasztott Elnök és az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi taggá. d) A szavazás során mindkét szavazólap kiadása és gyűjtése egy időben történik. A szavazatszámláló bizottság csak az összesített eredményt tudatja a tagokkal. (6) A Tisztújítás végeredményével vagy tisztaságával kapcsolatban 5 munkanapig lehet kifogást emelni a HK-nál. (7) A hitelesített emlékeztető alapján érvényesnek és eredményesnek minősített választás során a Mentor Kör Vezetőségének a Közgyűlést követő egy héten belül alakuló Vezetőségi ülést kell összehívni, melynek rendje a következő: a) a felelősi posztokat a Vezetőségi tagok szétosztják egymás között; b) egyetértés hiányában az Elnök kéri fel a Vezetőségi felelősi pozícióra a megválasztott tagokat; c) Az Elnök felkéri az Alelnöki pozícióra az egyik felelőst. (8) A Mentor Kör megválasztott Vezetőségi tagjainak mandátuma a következő érvényesnek minősített Tisztújításig tart. (9) Ha a Mentor Kör Elnöke vagy valamelyik Vezetőségi tag a két Tisztújítás között lemond, a mandátumának megfelelő feladatokat 30 napig még köteles ellátni. A megüresedett Elnöki helyre az Alelnök lép, felelősi helyére időközi Tisztújítás kell kiírni. A felelősi helyekre szintén időközi Tisztújítást kell kiírni az előző pontokban lefektetettek szerint 30 napon belül egy főre. 10. A Mentor Kör Mentorgyűlése (1) A Mentorgyűlést összehívhatja: a) a Mentor Kör Vezetősége; b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben igényét jelzi a Vezetőség felé. (2) A Mentorgyűlést félévente legalább négy alkalommal össze kell hívni. (3) A Mentor Kört érintő ügyek tárgyalásánál minden döntésnél a Taggyűlésen jelen lévő aktív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. (4) A Mentorgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. (5) A Mentorgyűlés feladata és joga: a) a Mentor Kör Vezetőségének beszámoltatása; b) a Mentor Kör programjainak és feladatainak értékelése ill. megvitatása; c) a Mentor Kör előzetes rendezvénytervének elfogadása. (6) A Mentorgyűlés időpontja előtt legkésőbb öt naptári nappal meg kell hirdetni a tagok számára a gyűlés időpontját és helyszínét. 11. A Mentor Kör munkacsoportjai, felelősei és rendezvényszervezői (1) A Mentor Kör feladatainak egy részét munkacsoportoknak, felelősöknek és rendezvényszervezőknek delegálja, mely pozíciókat csak aktív tag tölthet be. (2) A Mentor Kör munkacsoportjai

8 a) A Munkacsoportok célja a Kör bizonyos célzottabb tevékenységeinek magas színvonalú elősegítése irányvonalak meghatározásával, közös munkán alapuló kisebb körben felmerülő ötletek és problémák megbeszélésével és tárgyalásával. A munkacsoportok minőségüket tekintve lehetnek állandó és alkalmi munkacsoportok. b) Állandó munkacsoportok: i. Három állandó munkacsoport működik a Mentor Körben: 1. HR-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a HR-felelős; 2. PR-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a Kapcsolattartási felelős; 3. Programfelelősi munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a rendezvényfelelős. ii. Az állandó munkacsoportok határozatlan időre szólnak. iii. A Mentor Kör aktív tagjai az év során bármikor pályázhatnak motivációs levélben munkacsoporti tagságra, melyet a Vezetőség bírál el. iv. Törekedni kell arra, hogy a munkacsoportok létszáma a munkacsoportvezetővel együtt legalább 8 fő legyen. v. A munkacsoporti tagság megszűnésének módjai: 1. bármikor lemondhatja a tag, amennyiben nem kíván részt venni a további munkában. Ezt írásban kell jeleznie a munkacsoport-vezető felé; 2. ha a tag nem látja el megfelelően a munkáját, a munkacsoport vezetője felterjesztheti a vezetőségnek a tagság megszűntetését megfelelő indoklással; 3. ha az tag egyéb okok miatt elveszíti az aktív Mentor Köri tagságát, akkor automatikusan megszűnik vele a munkacsoporti tagsága is. vi. Amennyiben az v. 1., 2., 3., lehetőségek közül egyik sem áll fenn, úgy a munkacsoporti tagság ideje nincs korlátozva, nem kell újrapályázni a tagságot. vii. Egy tag több munkacsoport tagja is lehet. c) Alkalmi munkacsoportok: i. A Vezetőség határozott időre, de maximum hat hónapra létrehozhat alkalmi munkacsoportot. ii. A munkacsoport vezetőjének és tagjainak is pályázni kell, mely pályázatot a Vezetőség bírál el. iii. A munkacsoporti tagság megszűnésére alkalmi munkacsoportok esetén is (2) b) v. pontjai érvényesek. (3) A Mentor Kör egyes feladatok ellátására és azokkal kapcsolatos teendők elvégzésének céljából felelősöket nevez ki. Minőségüket tekintve a felelősök állandó vagy alkalmi felelősök. a) Az állandó felelősi pozícióra az aktív tagok pályázhatnak, melyet a Vezetőség bírál el. A megbízatás határozott időre szól, legfeljebb egy évre. b) Alkalmi felelősi pozícióra az aktív tagok pályázhatnak, melyet a Vezetőség bírál el. A megbízatás határozott időre szól, de legfeljebb négy hónapra. (4) A Mentor Kör minden saját szervezésű rendezvényének szervezésére, azaz a rendezvényszervező személyére pályázatot ír ki (13. alapján). a) A rendezvényszervező kiemelt feladatai: i. az adott rendezvény fő irányvonalainak meghatározása, az előzetes ütemterv tartásának felügyelete. ii. segítők felkérése, és azok felügyelete a közös munka folyamán. iii. a programfelelősi munkacsoporttal való közös munka összehangolása. iv. a program vagy rendezvény teljes költségvetésének elkészítése, és annak tartása

9 (5) Minden munkacsoport vezetője, a felelősök és a rendezvényszervezők is az Elnök kérését követő egy héten belül kötelesek az Elnök számára megküldeni beszámolójukat. (6) A munkacsoportokról, felelősökről és rendezvényszervezőkről szóló további útmutatásokat vezetőségi határozatnak kell tartalmaznia. 12. A Mentor Kör gazdasági ügyei (1) A Mentor Kör gazdasági ügyeiért az Elnök felelős, aki köteles a Mentor Kör pénzügyeiről a HK felé félévente elszámolni (2) A Mentor Kör gazdasági ügyeit a Vezetőség a gazdasági felelős irányításával intézi. (3) A gazdasági felelős köteles félévente költségvetési tervet és beszámolót készíteni. 13. A Mentor Kör pályázati rendszere (1) A Mentor Kör Vezetősége a Mentor Kör rendezvényeinek szervezői munkájára pályázatokat ír ki a Mentor Kör aktív tagjai számára. (2) A pályázatokat az adminisztrációs rendszerben adhatják le az aktív tagok a Vezetőség számára. (3) A Vezetőség fenntarthatja a személyes meghallgatás kiírására való jogot. (4) A pályázatok beadási határideje a pályázat kiírásától számított legalább 14 nap. (5) A pályázatokat a Vezetőség bírálja el egyszerű többséggel, kivétel a 15. (1) pályázatát, amelyben teljes egyetértéssel dönt. 14. A Mentor Kör teljesítménymérő rendszere (1) A Mentor Kör teljesítménymérő rendszere az aktív és passzív tagok felülvizsgálatát hivatott segíteni. (2) A teljesítményérő rendszer részleteit a Vezetőség határozza meg és vezetőségi határozatban elérhetővé teszi a Mentor Kör minden tagja számára. (3) A teljesítménymérő rendszer kizárólag objektív adatok felhasználást teszi lehetővé. (4) A teljesítménymérő rendszert a Mentor Kör belső használatban alkalmazza. (5) A kezelést az Elnök végzi, kizárólag a tulajdonában lévő információk felhasználásával, melyet a munkacsoportok vezetői, a rendezvényfelelősök és a HR-felelős szolgáltat. 15. A Mentor Kör tagfelvételi eljárása és a Mentorképzés (1) A tagfelvételi eljárás és a Mentorképzés lebonyolítására a Vezetőség pályázatot ír ki (a 13. szerint). (2) A Vezetőség által jóváhagyott pályázat alapján a szervező az aktív tagok közül segítőket (továbbiakban: képzők) kér fel. (3) A szervező a Kar hallgatói számára kihirdeti a tagfelvételi eljárást és a Mentorképzést. (4) A tagjelöltek felvételi kérelmének tartalmaznia kell: a) Tanulmányi eredményeket (teljesített kreditek aktív félévekre lebontva); b) Egyéni motivációs levelet. (5) A Mentorképzésen minden tagjelöltnek kötelező a részvétel. (6) A Mentorképzés teljesítése nélkül a tagjelölt nem lehet mentor

10 (7) A Mentorképzést az teljesíti, aki a képzésen minden, számára kötelező alkalommal megjelenik. (8) A Mentorképzést minden évben a tavaszi félévben kell megrendezni. (9) A Mentorképzés feladata: a) Szükséges információk átadása az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (továbbiakban: TVSZ), az Egyetem Térítési és Jutattási Szabályzatáról (továbbiakban: TJSZ) és a Mentor Kör SzMSz-éről; b) A tagjelöltek képességeinek felmérése; c) Tapasztalatok, irányelvek átadása. (10) A kérelmek elbírálása: a) A 3. és a 15. (4) bekezdése; b) A Mentorképzésen való részvétel; c) A TVSZ, TJSZ és a Mentor Kör SzMSz ismerete; alapján történik. (11) Az elbírálás menete titkos, mely a képzők véleményének figyelembevételével a Vezetőség döntése alapján történik. (12) A tagjelöltek csak a sikeres vagy sikertelen tagfelvételről kapnak értesítést. Az adott pályázóval nem közölhető mások elbírálásának eredménye. (13) A tagjelöltek a hivatalos tagfelvételi eredményt követően 5 munkanapig nyújthatnak be fellebbezést a Vezetőség felé a tagfelvételi eredmény ellen. 16. A tiszteletbeli örökös mentor cím (1) A Mentor Kör tiszteletbeli örökös mentor címet adományozhat a Mentor Körért sokat tett és fejlődését nagyban segítő személyeknek. (2) A tiszteletbeli örökös mentor címre bárkit felterjeszthet: a) a Mentor Kör Vezetősége; b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben jelzi a Vezetőség felé. (3) A tiszteletbeli örökös mentor cím adományozásáról a Közgyűlés dönt (8. alapján). 17. Zárórendelkezések (1) A HK Elnöke megszüntetheti a Mentor Kört, amennyiben nem az SzMSz-ben foglaltak szerint működik. (2) A Mentor Kör november 9-ei ülésén elfogadott SzMSz érvénybe lépésével a Mentor Kör veszi át a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium által megalapított mentorrendszer tevékenységét. (3) Az SzMSz-ben nem részletezett kérdésekben az elnöki és vezetőségi határozatok az irányadóak. Budapest, november 12. Stangl Péter a BME VBK Mentor Kör Elnöke Varga Ágoston a BME VBK Hallgatói Képviselet Elnöke

11 1. számú Melléklet A Mentor Kör logója

12 (2) Ars Presso Kör Ars Presso Kör Szervezeti és Működési Szabályzat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) az Ars Presso Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) egyetértésével megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SzMSz). Elfogadta a Hallgatói Képviselet április 15-i ülésén. 1. Az Ars Presso Kör 1) Az Ars Presso Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. 2) Az Ars Presso Kör célja egyrészt a kollégisták és a Kar hallgatóinak tartalmas, színvonalas szórakoztatása, másrészt hátteret biztosít a kollégium rendkívül színes, sokrétű szellemi, kulturális életének. Találkozási és beszélgetési lehetőséget kívánunk nyújtani a kollégium lakóinak és az egyetemi hallgatóknak. 1) BME Martos Flóra Kollégium 1111, Budapest, Stoczek u Az Ars Presso Kör működésének helye és címe 3. Az Ars Presso Kör feladatai 1) Az Ars Presso Kör: a. megszervezi és lebonyolítja a szorgalmi időszakban minden hét péntekén lezajló Ars Presso rendezvényeket az Egyetem Martos Flóra Kollégiumában, a Martos Csocsó Klubban. b. segít a Kar rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában, mint i. a Felező Bál; ii. a Vegyésznapok; iii. a Gólyatábor; iv. a Ballagás; v. a Réffy-Kupa; vi. és egyéb eseti rendezvények esetében

13 Az Ars Presso Kör felépítése 1) Az Ars Presso Kör tagja lehet minden olyan személy: a. aki a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik; b. aki Tiszteletbeli tag. 2) Az Ars Presso Kör tagja lehet, aki az SzMSz-t ismeri, és betartja. 3) Az új tagok felvétele az Ars Presso Körbe folyamatosan történik, jelentkezni bármelyik körgyűlésen lehet a Vezetőségnél. 4) Az új tagok három hónap próbaidőn vesznek részt, mielőtt az Ars Presso Kör tagjai lennének. 5) Az új tagok a következő munkaköröket végezhetik el: a. plakátoló; b. pakolás; c. takarító; d. emeletőr; e. ruhatáros; f. üvegező. 6) A próbaidő letelte után a Vezetőség dönt a jelentkezett tagok felvételéről a próbaidő alatt elvégzett feladatok mennyisége, és minősége alapján. 7) Aki a munkáját a Vezetőség belátása szerint nem megfelelően végezte el, az Ars Presso rendezői tevékenységétől három alkalomra el van tiltva. 8) A Kör tagjai: a. a Vezetőség; b. a Rendezők. 9) A Vezetőség két főből áll: a. Körvezető; b. Személyzeti vezető. 10) A vezetőknek a Kör belső ügyeit érintő kérdésekben azonos döntési jogaik vannak. A döntéseket együtt hozzák a Kör érdekeit szem előtt tartva, egymás munkáját segítve. A vezetők között - a megnevezésükön kívül a Kör belső ügyeit tekintve nincs különbség, mindkét főnek el kell tudni látni minden feladatot a másik nélkül is. A Kör külső ügyeiben a Körvezető a felelős döntéshozó, és a felelősségre vonható személy. 5. Működés 1) Körgyűlés: A Kör minden héten előre meghirdetett időpontban gyűlést tart, amelyen megvitatják a Körrel kapcsolatos eseményeket és megbeszélik a következő heti programot. Ezen a gyűlésen kerül sor az adott heti munkabeosztásra is. 2) Kiemelt Körgyűlés: legalább félévente egyszer megtartja a Vezetőség. a. A körtagok által elvégezhető feladatokat felülvizsgálja az elmúlt félévben vállalt, és teljesített munka alapján. b. Ennek eredményeképpen a külön megnevezett körtagok a jövőben: i. vállalhatják a Pultos feladatot; ii. visszaminősíthetőek próbaidős tagnak. 3) Tisztújító Körgyűlés: évente egyszer kerül összehívásra, egyetlen napirendi pontja a Vezetőség megválasztása. 4) A Kör tagjai és feladataik: a. Főrendező i. programok megszervezése és lebonyolítása; ii. plakáttervezés és készíttetés;

14 iii. minden egyéb, a normális működéshez szükséges feladat elvégzése; iv. más egyetemi klubokkal való kapcsolattartás. b. Személyzeti vezető i. csapatszellem erősítése a rendezői gárdában; ii. a rendezők munkáját elősegítő összes tevékenységek; iii. az Ars Presso Kör gyűléseinek megszervezése, valamint a programok munkabeosztása. c. Kapuőr i. a jegyszedés ideje alatt a bejáratnál a rendet biztosítja; ii. a jegyárusítást végzi és a belépési jogosultságot ellenőrzi. d. Ruhatáros i. a ruhatár nyitva tartása alatt annak üzemeltetését teljes körűen elvégzik. e. Takarító i. a rendezvény végén az összes helyiséget kitakarítják; ii. a rendet visszaállítják az eredeti állapotba. f. Emeletőr i. a rendezvény ideje alatt a kollégium szintjein őrjáratozik és csendre utasítja a hangoskodókat; ii. félórás időközönként az utcán fegyelmezi a hangoskodókat. g. Üvegszedő i. segít a rendezvény helyszín előkészítésében; ii. a rendezvény ideje alatt az üres üvegeket gyűjti, ezzel mérsékelve a töréskárt; iii. az asztalokon lévő szemetet összeszedi; iv. A koktélpult előkészületeiben segédkezik; v. Az üvegszedők közül az egyik kijelölt személy a koktélpultban keletkező mosandó poharakat rendszeresen elmossa. h. Pultos i. a kiszolgálást végzik a pultnál; ii. bármely körtag elvállalhatja ezt a feladatot, aki: 1. a Kiemelt Körgyűlésen engedélyt kapott; 2. rendelkezik érvényes egészségügyi kiskönyvvel; 3. van érvényes munkaszerződése. i. Plakátoló i. a rendezvényt megelőző napokban kihelyezik a hirdető plakátokat az egyetem területén, valamint a környező kollégiumokban. 6. Az Ars Presso Kör Szavazási rendje 1) Szavazást az Ars Presso Kör körgyűlésein lehet kezdeményezni. 2) A Szavazást kezdeményezheti: a. a Vezetőség bármely tagja; b. a Rendezők 20 %-a, amennyiben igényüket jelzik a Vezetőség bármely tagja felé. 3) Minden olyan esetben sor kerül Szavazásra, amikor minden körtagot érintő téma kerül napirendre. 4) Minden olyan körtag szavazhat, aki a Szavazás időpontja előtt három hónappal legalább egyszer a 4. 5) a. f. munkák közül mindegyiket elvégezte

7. melléklet. Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai

7. melléklet. Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai Tartalomjegyzék Ars Presso Kör... 2 BME VBK Mentor Kör... 8 Szent-Györgyi Albert Kör... 21 BME VBK Film Kör... 23 Martos Bogrács Kör...

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET. 6. számú melléklet

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET. 6. számú melléklet 6. számú melléklet A kollégiumi férőhelyek osztásának menete 1. Általános rendelkezések 1) A Martos Flóra Kollégiumban (továbbiakban: kollégium) férőhelyre jogosult a VBK minden nappali tagozatos aktív

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I KOLLÉGIUM A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1., Általános Rendelkezések: 1. A a Széchenyi István Egyetem Kollégiumainak öntevékeny szervezete, a Kollégiumi Bizottság részönkormányzata. 2.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklet. A kollégiumi férőhelyek osztásának menete

VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklet. A kollégiumi férőhelyek osztásának menete VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklet A kollégiumi férőhelyek osztásának menete 1. Általános rendelkezések 1) Kollégiumi férőhelyre jogosult a Vegyészmérnöki és

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje 1 I. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Diákönkormányzat Budapesti Vendéglátói és Humán Szakképzési Centrum Gundel Károly Szakképző Iskolája 2015 Szervezeti és működési szabályzat DIÁKÖNKORMÁNYZAT Bevezető rész 1) Ez a Szervezeti és működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben