A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör (4) Martos Kerékpár Kör (5) Martos Kondi Kör (6) Martos Stúdió Kör (7) VBK Sakk kör (8) Szent-Györgyi Albert Kör (9) VBK Ping-pong Kör (10) Martos Bográcskör (11) VBK Jóga Kör (1) BME-VBK Mentor Kör A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a Mentor Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) egyetértésével megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SzMSz). Elfogadta a BME VBK Mentor Kör Szavazása november 9-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 16-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása január 26-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet február 1-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása március 2-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet március 21-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása november 23-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 28-i ülésén. Módosította a BME VBK Mentor Kör Közgyűlése november 8-i ülésén. Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet november 12-i ülésén. Hatályos: november 12-től - 1 -

2 1. A Mentor Kör (1) A Mentor Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. (2) A mentor-rendszert a Karon a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium alapította. (3) A Mentor Kör célja a Kar nappali tagozatos alapképzéseire felvett elsőéves hallgatók (továbbiakban: elsőévesek) teljeskörű tájékoztatása, illetve közösségi beilleszkedésének és tanulmányi ügyeinek segítése. (4) A Mentor Kör: a) neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör b) címe: Hallgatói Képviselet Iroda, 1111 Budapest, Stoczek u I. emelet 141. c) Rövidítései: a. BME VBK Mentor Kör b. BME VBK MK 2. A Mentor Kör feladatai (1) A Mentor Kör és annak tagjai a) a tanév megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot az elsőévesekkel és onnantól kezdve folyamatosan tájékoztatják őket; b) részt vesznek az elsőévesek beiratkozásán; c) tájékoztatókat szerveznek az elsőéveseknek az őket érintő kérdésekben; d) folyamatosan tájékoztatják az elsőéveseket az aktuális programokról és hírekről; e) rendszeresen közösségi programokat szerveznek az elsőéveseknek; f) ellenőrzik az elsőévesek egyetemen való helytállását. 3. A Mentor Kör tagjai (1) A Mentor Kör megkülönböztet aktív és passzív tagokat. (2) A Mentor Kör tagja lehet aki az SzMSz-t ismeri és betartja. (3) Új aktív tagok felvételére évente egyszer kerül sor (a 15. alapján). (4) A Mentor Kör aktív tagja lehet: a) aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és; b) akinek az eddig megszerzett krediteinek száma eléri az aktív féléveinek számának húszszorosát, abban az esetben, ha aktív féléveinek száma legfeljebb kettő, huszonötszörösét minden más esetben és; c) megfelel a Mentor Kör teljesítménymérő rendszerében meghatározott kívánalmaknak. (5) A Mentor Kör passzív tagja lehet: a) aki passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon vagy; b) aki aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és ideiglenesen külföldön végzi tanulmányait, külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt vagy egyéb okból kéri passzív taggá válását vagy; c) aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon és a Mentor Kör aktív tagja volt, de nem felelt meg az aktív tag feltételeinek. (6) A Mentor Kör passzív tagjai újra aktív tagok lehetnek amennyiben: - 2 -

3 a) írásban kérik a Mentor Kör vezetőségétől az aktiválást, ha a passziválás oka 3. (5) a) vagy b), de az utolsó aktív időszakban megfeleltek (4) c) feltételnek vagy; b) megfelelnek a 3. (4) feltételeinek, ha a passziválás oka (5) c); (7) A Mentor Kör passzív tagjai legfeljebb egy évig tarthatják meg státuszukat. (8) A köri tagság megszűnhet: a) önkéntes alapon a Mentor Kör tagjainak saját kérésére, amennyiben kilépési szándékukról a Mentor Kört írásban tájékoztatják; b) passzív tagok esetében egy év leteltével, ha a passziválás oka 3. (5) c) volt és a passzív időszak alatt nem teljesítette az aktiváláshoz szükséges 3. (6) feltételt; c) passzív tagok esetében egy év leteltével, ha a passziválás oka 3. (5) a) vagy b) volt, és nem kérik státuszuk aktiválását. 4. A Mentor Kör szervezeti rendje (1) A Mentor Kör szervezeti szintjei: a) Vezetőség i. Elnök ii. Vezetőségi felelősök b) Mentorok c) Passzív tagok (2) A Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket a Vezetőség határozza meg, melyekről a tagokat vezetőségi határozatban értesíti. (3) Az Elnök saját jogkörét érintő esetekben elnöki határozatot adhat ki, mely a hatályban lévő vezetőségi határozatokkal nem lehet ellentétes tartalmú. Kérdéses esetekben a vezetőségi határozat érvényes, valamint vezetőségi határozat hatályon kívül helyezhet elnöki határozatot, abban az esetben, ha annak tartalma sérti az SzMSz pontjait. Elnöki határozat lehet vezetőségi határozat kiegészítése. (4) A határozatok formája lehet rendelkezés vagy döntés, melyeknek tartalmaznia kell a határozat személyi és időbeli hatályát. a) A rendelkezések: i. általános érvényű iratok, melyek a jövőbeli célok, feladatok és működési rendek meghatározását hivatottak írásba foglalni; ii. az SzMSz-ben nem tárgyalt kérdések kiegészítései, végrehajtási utasítások; iii. önmagukban nem módosíthatóak, csak újabb határozattal hatályon kívül helyezhetőek. b) A döntések: i. konkrét tartalmú iratok, melyek az SzMSz és a rendelkezések alapján tárgyalt kérdések beszámolói. (5) A határozatokat visszakövethetőségük végett határozatszámmal kell ellátni, időben növekvő sorrendben sorszám/év formátumban. Két határozat nem kaphat azonos határozatszámot. 5. A Mentor Kör Vezetősége (1) A Vezetőség a Mentor Kör aktív tagjai által megválasztott hat főből áll. (2) A Vezetőség tagjai csak aktív tagok lehetnek. (3) A Vezetőség: a) a Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket meghatározza; b) irányítja és ellenőrzi a Mentor Kör munkáját; - 3 -

4 c) az SzMSz-t betartja és maradéktalanul betartatja a Mentor Kör tagjaival; d) folyamatosan felülbírálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak státuszát a Mentor Kör teljesítménymérő rendszere alapján; e) elbírálja a hozzá beérkező pályázatokat (a 13. alapján); f) havonta legalább egyszer ülésezik (továbbiakban: vezetőségi ülés), melyen minden vezetőségi tagnak jelen kell lennie; g) döntéseit és rendelkezéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve 15. (1) esetet, melyekről a Mentor Kör tagjait határozatban értesíti az ülést követő egy héten belül. (4) A Vezetőség tagjai által betöltött posztok: az Elnök, az Alelnök, a gazdasági felelős, az adminisztrációs felelős, a kapcsolattartási felelős, a humán-erőforrás felelős és a rendezvényfelelős. (5) Az Elnök (a Mentor Kör körvezetője): a) reprezentálja a Mentor Kört az Egyetem és a Kar különböző fórumain; b) a Mentor Kör okmányait tárolja és megőrzi; c) a Mentor Kör feladatait véghezviszi és véghezviteti; d) kapcsolatot tart a Dékáni Hivatallal és a Hallgatói Képviselettel az elsőéveseket érintő tanulmányi ügyekben; e) kapcsolatot tart a Karon működő további öntevékeny körök vezetőivel; f) összehívja és levezeti a Közgyűlést (a 8. alapján), a Mentorgyűlést (a 10. alapján) és a Vezetőségi ülést; g) kezeli a Mentor Kör teljesítménymérő rendszerét; h) az elnöki és vezetőségi határozatokat a tagok számára elérhetővé teszi. (6) Az Alelnök: a) az Elnök jelöli ki; b) személye valamely felelős; c) az Elnök lemondása és akadályoztatása esetén ő veszi át annak feladatait; d) az Elnökkel folyamatosan kapcsolatot tart, mindenkor napra késznek kell lennie. (7) A gazdasági felelős: a) a Mentor Kör gazdasági ügyeit intézi; b) elkészíti az féléves költségvetési tervet és az előző féléves beszámolót, valamint a pénzügyi pályázatok terveit. (8) Az adminisztrációs felelős: a) minden Közgyűlésről (8. ), Mentorgyűlésről (10. ) és Vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet készít, és elérhetővé teszi a tagok számára; b) elkészíti és felügyeli a levelezőlistákat; c) karbantartja a honlapot. (9) A kapcsolattartási felelős: a) kapcsolatot tart a Kar további öntevékeny köreivel, a Szent-Györgyi Albert Szakkollégiummal és Karon kívüli szervezetekkel; b) elősegíti a közös munkát a Kar szervezetei és a Mentor Kör között; c) a Kör rendezvényeire támogatókat keres fel, a HK jóváhagyásával; d) felügyeli és koordinálja a PR-munkacsoport munkáját (11. alapján). (10) A humán-erőforrás felelős: a) figyelemmel követi a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak munkáját; b) koordinálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak felülvizsgálatát a Mentor Kör teljesítménymérő rendszere alapján; c) felügyeli és koordinálja a HR-munkacsoport munkáját (11. alapján). (11) A rendezvényfelelős: a) a Mentor Kör rendezvényein a Mentor Kör Vezetősége által megbízott főszervezők és szervezők munkáját felügyeli; b) a Mentor Kör Vezetőségét a rendezvények eseményeiről teljes körűen tájékoztatja; - 4 -

5 c) elkészíti az éves rendezvényprogramot; d) felügyeli és koordinálja a programfelelősi munkacsoport munkáját (11. alapján). 6. A Mentor Kör Mentorai (1) A Mentorok a Mentor Kör aktív tagjai. (2) A Mentorok feladatai és kötelezettségei: a) a rábízott elsőéves hallgatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; b) részvétel a Közgyűlésen (a 8. alapján) és a Mentorgyűlésen (a 10. alapján); c) részvétel a Mentor Kör hatálya alá tartozó programok szervezésében és lebonyolításában; d) a cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját; e) a rábízott adatok bizalmas kezelése. 7. A Mentor Kör Passzív tagjai (1) A passzív tagok a Mentor Kör passzív tagjai. (2) A passzív tag: a) részt vehet a Kör által szervezett programokon. b) részt vehet a Közgyűlésen (8. ) és a Mentorgyűlésen (10. ) tanácskozási joggal; c) a cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 8. A Mentor Kör Közgyűlése (1) A Mentor Kör legmagasabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely: a) megválasztja a Mentor Kör Vezetőségét (a 9. alapján); b) módosítja és elfogadja az SzMSz-t a HK jóváhagyásával (a 8. (11) alapján); c) elfogadja a Vezetőség beszámolóját az előző éves költségvetés teljesítéséről és a tevékenységekről; d) megválasztja a tiszteletbeli örökös mentorokat (a 16. alapján); e) kizárhatja a Mentor Kör tagjait a 8. (10) bekezdés alapján. (2) A Közgyűlést össze kell hívni: a) évente legalább egyszer az őszi félév szorgalmi időszakának 10. és 14. hete közötti időszakában, Tisztújítás céljából (a 9. alapján), valamint az előző Vezetőség beszámolójának elfogadása céljából; b) a HK kezdeményezésére; c) A Mentor Kör Elnökének, Vezetőségének vagy a tagok legalább 50 %-ának indítványozására. (3) A Közgyűlésen az aktív tagoknak kötelező a részvétel. Amennyiben valaki nem tud megjelenni, a gyűlést megelőzően kimentését kell kérnie a Kör Elnökétől. (4) A Közgyűlést a Mentor Kör Elnöke vezeti le. (5) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve a 8. (1) a) valamint 8. (10) szerinti eseteket. (6) A Mentor Kör Elnöke gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és meghatározza időpontját, melyet a Közgyűlés időpontja előtt 2 héttel kihirdet

6 (7) A Közgyűlés a Mentor Kör minden jelenlévő aktív tagja egy szavazattal vehet részt, kivéve a 8. (1) a) esetet. Személyi kérdésekben vagy a tagok kérésére a szavazás titkosan történik. (8) Érvényes a Közgyűlés, ha azon a Mentor Kör aktív tagjainak legalább kétharmada részt vesz. (9) Amennyiben nem érvényes a Közgyűlés, egy héten belül ismételt Közgyűlést kell összehívni, mely a résztvevő aktív tagok számától függetlenül határozatképes. (10) A Mentor Kör tagjai ellen az aktív tagok egyszerű többsége illetve a Mentor Kör Vezetősége teljes egyetértéssel írásban indítványozhatja azok kizárását a Közgyűlést megelőző 1 héten belül. A jelenlévő aktív tagok az indítványt egyszerű többséggel megvétózhatják. (11) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának rendje a következő: a) Módosítási javaslatot nyújthat be a Közgyűlés elé: i. a Mentor Kör bármely tagja, amennyiben az összes tag legalább 40 %-ának, vagy az aktív tagok legalább 30%-ának támogatását élvezi; ii. a Vezetőség; iii. az Elnök, amennyiben a Kör SzMSz-e további, felsőbb szabályzatokkal ellentétes. b) A SzMSz módosítási javaslatot az Elnöknek kell jelezni, hogy a jelzéstől számított egy hónapon belül Közgyűlést hívhasson össze e kérdésben. Az előzetes módosítási tervet a tagok számára ki kell küldeni, hogy azt véleményezhessék. A véleményeket a benyújtó számára lehet megküldeni, aki azokat figyelembe veheti, és a végleges javaslatot a Közgyűlés időpontja előtt három nappal az Elnök számára megküldi. Az Elnök ezt a végleges javaslatot a tagok számára elérhetővé teszi. c) A végleges javaslatról a Közgyűlés szavaz. A végleges javaslat módosításának benyújtására lehetőség nincs, kizárólag annak elfogadásáról ill. elutasításáról lehet szavazni. 9. A Mentor Kör Tisztújítása (1) A Tisztújítás a Mentor Kör Vezetőségi tagjainak megválasztása. (2) A Tisztújítás során választja meg a Mentor Kör a körvezetőjét, az Elnököt illetve a Vezetőség tagjait, a felelősöket. (3) A Vezetőségbe jelentkezés a Közgyűlés időpontja előtti harmadik nap éjfélig írásban a Mentor Kör adminisztrációs rendszerében leadott motivációs levélben történik. Amennyiben egy tag Elnöknek is szeretne jelentkezni, úgy külön pályázatban ott is le kell adnia motivációs levelét. A Mentor Kör Elnökének kötelessége a motivációs leveleket a beérkezési határidő után 12 órával a tagok számára elérhetővé tenni. (4) A Tisztújítás előkészítése az Elnök feladata, mely magában foglalja szavazólapok előkészítését, a három fős szavazatszámláló bizottság összehívását és hitelesítés céljából egy fő hallgatói képviselő felkérését. (5) A Tisztújítás során minden aktív tag két szavazólapot kap. a) Az első szavazólapon az Elnök személyére adhat le egy szavazatot. A legtöbb szavazatot kapott jelölt az Elnök. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell kiírni. b) A második szavazólapon, felelősök megválasztásánál listás szavazás történik, ahol minden aktív tag legfeljebb hat szavazattal rendelkezik és egy jelöltre egy szavazatot adhat le. A hat legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi taggá. Ha szavazategyenlőség áll fent a 6. és 7. legtöbb szavazatot kapott jelöltek között, akkor az ennél több szavazatot kapott jelöltek mandátumot kapnak. Szavazást kell - 6 -

7 kiírni e jelöltek és a velük azonos szavazatot kapott jelöltek között a még nem betöltött helyekre. Amennyiben közöttük ismét Szavazategyenlőség áll fenn, sorshúzással kell dönteni. c) Amennyiben az első körben megválasztott Elnök a második szavazás alapján nem jutna pozícióhoz, a megválasztott Elnök és az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi taggá. d) A szavazás során mindkét szavazólap kiadása és gyűjtése egy időben történik. A szavazatszámláló bizottság csak az összesített eredményt tudatja a tagokkal. (6) A Tisztújítás végeredményével vagy tisztaságával kapcsolatban 5 munkanapig lehet kifogást emelni a HK-nál. (7) A hitelesített emlékeztető alapján érvényesnek és eredményesnek minősített választás során a Mentor Kör Vezetőségének a Közgyűlést követő egy héten belül alakuló Vezetőségi ülést kell összehívni, melynek rendje a következő: a) a felelősi posztokat a Vezetőségi tagok szétosztják egymás között; b) egyetértés hiányában az Elnök kéri fel a Vezetőségi felelősi pozícióra a megválasztott tagokat; c) Az Elnök felkéri az Alelnöki pozícióra az egyik felelőst. (8) A Mentor Kör megválasztott Vezetőségi tagjainak mandátuma a következő érvényesnek minősített Tisztújításig tart. (9) Ha a Mentor Kör Elnöke vagy valamelyik Vezetőségi tag a két Tisztújítás között lemond, a mandátumának megfelelő feladatokat 30 napig még köteles ellátni. A megüresedett Elnöki helyre az Alelnök lép, felelősi helyére időközi Tisztújítás kell kiírni. A felelősi helyekre szintén időközi Tisztújítást kell kiírni az előző pontokban lefektetettek szerint 30 napon belül egy főre. 10. A Mentor Kör Mentorgyűlése (1) A Mentorgyűlést összehívhatja: a) a Mentor Kör Vezetősége; b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben igényét jelzi a Vezetőség felé. (2) A Mentorgyűlést félévente legalább négy alkalommal össze kell hívni. (3) A Mentor Kört érintő ügyek tárgyalásánál minden döntésnél a Taggyűlésen jelen lévő aktív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. (4) A Mentorgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. (5) A Mentorgyűlés feladata és joga: a) a Mentor Kör Vezetőségének beszámoltatása; b) a Mentor Kör programjainak és feladatainak értékelése ill. megvitatása; c) a Mentor Kör előzetes rendezvénytervének elfogadása. (6) A Mentorgyűlés időpontja előtt legkésőbb öt naptári nappal meg kell hirdetni a tagok számára a gyűlés időpontját és helyszínét. 11. A Mentor Kör munkacsoportjai, felelősei és rendezvényszervezői (1) A Mentor Kör feladatainak egy részét munkacsoportoknak, felelősöknek és rendezvényszervezőknek delegálja, mely pozíciókat csak aktív tag tölthet be. (2) A Mentor Kör munkacsoportjai

8 a) A Munkacsoportok célja a Kör bizonyos célzottabb tevékenységeinek magas színvonalú elősegítése irányvonalak meghatározásával, közös munkán alapuló kisebb körben felmerülő ötletek és problémák megbeszélésével és tárgyalásával. A munkacsoportok minőségüket tekintve lehetnek állandó és alkalmi munkacsoportok. b) Állandó munkacsoportok: i. Három állandó munkacsoport működik a Mentor Körben: 1. HR-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a HR-felelős; 2. PR-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a Kapcsolattartási felelős; 3. Programfelelősi munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a rendezvényfelelős. ii. Az állandó munkacsoportok határozatlan időre szólnak. iii. A Mentor Kör aktív tagjai az év során bármikor pályázhatnak motivációs levélben munkacsoporti tagságra, melyet a Vezetőség bírál el. iv. Törekedni kell arra, hogy a munkacsoportok létszáma a munkacsoportvezetővel együtt legalább 8 fő legyen. v. A munkacsoporti tagság megszűnésének módjai: 1. bármikor lemondhatja a tag, amennyiben nem kíván részt venni a további munkában. Ezt írásban kell jeleznie a munkacsoport-vezető felé; 2. ha a tag nem látja el megfelelően a munkáját, a munkacsoport vezetője felterjesztheti a vezetőségnek a tagság megszűntetését megfelelő indoklással; 3. ha az tag egyéb okok miatt elveszíti az aktív Mentor Köri tagságát, akkor automatikusan megszűnik vele a munkacsoporti tagsága is. vi. Amennyiben az v. 1., 2., 3., lehetőségek közül egyik sem áll fenn, úgy a munkacsoporti tagság ideje nincs korlátozva, nem kell újrapályázni a tagságot. vii. Egy tag több munkacsoport tagja is lehet. c) Alkalmi munkacsoportok: i. A Vezetőség határozott időre, de maximum hat hónapra létrehozhat alkalmi munkacsoportot. ii. A munkacsoport vezetőjének és tagjainak is pályázni kell, mely pályázatot a Vezetőség bírál el. iii. A munkacsoporti tagság megszűnésére alkalmi munkacsoportok esetén is (2) b) v. pontjai érvényesek. (3) A Mentor Kör egyes feladatok ellátására és azokkal kapcsolatos teendők elvégzésének céljából felelősöket nevez ki. Minőségüket tekintve a felelősök állandó vagy alkalmi felelősök. a) Az állandó felelősi pozícióra az aktív tagok pályázhatnak, melyet a Vezetőség bírál el. A megbízatás határozott időre szól, legfeljebb egy évre. b) Alkalmi felelősi pozícióra az aktív tagok pályázhatnak, melyet a Vezetőség bírál el. A megbízatás határozott időre szól, de legfeljebb négy hónapra. (4) A Mentor Kör minden saját szervezésű rendezvényének szervezésére, azaz a rendezvényszervező személyére pályázatot ír ki (13. alapján). a) A rendezvényszervező kiemelt feladatai: i. az adott rendezvény fő irányvonalainak meghatározása, az előzetes ütemterv tartásának felügyelete. ii. segítők felkérése, és azok felügyelete a közös munka folyamán. iii. a programfelelősi munkacsoporttal való közös munka összehangolása. iv. a program vagy rendezvény teljes költségvetésének elkészítése, és annak tartása

9 (5) Minden munkacsoport vezetője, a felelősök és a rendezvényszervezők is az Elnök kérését követő egy héten belül kötelesek az Elnök számára megküldeni beszámolójukat. (6) A munkacsoportokról, felelősökről és rendezvényszervezőkről szóló további útmutatásokat vezetőségi határozatnak kell tartalmaznia. 12. A Mentor Kör gazdasági ügyei (1) A Mentor Kör gazdasági ügyeiért az Elnök felelős, aki köteles a Mentor Kör pénzügyeiről a HK felé félévente elszámolni (2) A Mentor Kör gazdasági ügyeit a Vezetőség a gazdasági felelős irányításával intézi. (3) A gazdasági felelős köteles félévente költségvetési tervet és beszámolót készíteni. 13. A Mentor Kör pályázati rendszere (1) A Mentor Kör Vezetősége a Mentor Kör rendezvényeinek szervezői munkájára pályázatokat ír ki a Mentor Kör aktív tagjai számára. (2) A pályázatokat az adminisztrációs rendszerben adhatják le az aktív tagok a Vezetőség számára. (3) A Vezetőség fenntarthatja a személyes meghallgatás kiírására való jogot. (4) A pályázatok beadási határideje a pályázat kiírásától számított legalább 14 nap. (5) A pályázatokat a Vezetőség bírálja el egyszerű többséggel, kivétel a 15. (1) pályázatát, amelyben teljes egyetértéssel dönt. 14. A Mentor Kör teljesítménymérő rendszere (1) A Mentor Kör teljesítménymérő rendszere az aktív és passzív tagok felülvizsgálatát hivatott segíteni. (2) A teljesítményérő rendszer részleteit a Vezetőség határozza meg és vezetőségi határozatban elérhetővé teszi a Mentor Kör minden tagja számára. (3) A teljesítménymérő rendszer kizárólag objektív adatok felhasználást teszi lehetővé. (4) A teljesítménymérő rendszert a Mentor Kör belső használatban alkalmazza. (5) A kezelést az Elnök végzi, kizárólag a tulajdonában lévő információk felhasználásával, melyet a munkacsoportok vezetői, a rendezvényfelelősök és a HR-felelős szolgáltat. 15. A Mentor Kör tagfelvételi eljárása és a Mentorképzés (1) A tagfelvételi eljárás és a Mentorképzés lebonyolítására a Vezetőség pályázatot ír ki (a 13. szerint). (2) A Vezetőség által jóváhagyott pályázat alapján a szervező az aktív tagok közül segítőket (továbbiakban: képzők) kér fel. (3) A szervező a Kar hallgatói számára kihirdeti a tagfelvételi eljárást és a Mentorképzést. (4) A tagjelöltek felvételi kérelmének tartalmaznia kell: a) Tanulmányi eredményeket (teljesített kreditek aktív félévekre lebontva); b) Egyéni motivációs levelet. (5) A Mentorképzésen minden tagjelöltnek kötelező a részvétel. (6) A Mentorképzés teljesítése nélkül a tagjelölt nem lehet mentor

10 (7) A Mentorképzést az teljesíti, aki a képzésen minden, számára kötelező alkalommal megjelenik. (8) A Mentorképzést minden évben a tavaszi félévben kell megrendezni. (9) A Mentorképzés feladata: a) Szükséges információk átadása az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (továbbiakban: TVSZ), az Egyetem Térítési és Jutattási Szabályzatáról (továbbiakban: TJSZ) és a Mentor Kör SzMSz-éről; b) A tagjelöltek képességeinek felmérése; c) Tapasztalatok, irányelvek átadása. (10) A kérelmek elbírálása: a) A 3. és a 15. (4) bekezdése; b) A Mentorképzésen való részvétel; c) A TVSZ, TJSZ és a Mentor Kör SzMSz ismerete; alapján történik. (11) Az elbírálás menete titkos, mely a képzők véleményének figyelembevételével a Vezetőség döntése alapján történik. (12) A tagjelöltek csak a sikeres vagy sikertelen tagfelvételről kapnak értesítést. Az adott pályázóval nem közölhető mások elbírálásának eredménye. (13) A tagjelöltek a hivatalos tagfelvételi eredményt követően 5 munkanapig nyújthatnak be fellebbezést a Vezetőség felé a tagfelvételi eredmény ellen. 16. A tiszteletbeli örökös mentor cím (1) A Mentor Kör tiszteletbeli örökös mentor címet adományozhat a Mentor Körért sokat tett és fejlődését nagyban segítő személyeknek. (2) A tiszteletbeli örökös mentor címre bárkit felterjeszthet: a) a Mentor Kör Vezetősége; b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben jelzi a Vezetőség felé. (3) A tiszteletbeli örökös mentor cím adományozásáról a Közgyűlés dönt (8. alapján). 17. Zárórendelkezések (1) A HK Elnöke megszüntetheti a Mentor Kört, amennyiben nem az SzMSz-ben foglaltak szerint működik. (2) A Mentor Kör november 9-ei ülésén elfogadott SzMSz érvénybe lépésével a Mentor Kör veszi át a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium által megalapított mentorrendszer tevékenységét. (3) Az SzMSz-ben nem részletezett kérdésekben az elnöki és vezetőségi határozatok az irányadóak. Budapest, november 12. Stangl Péter a BME VBK Mentor Kör Elnöke Varga Ágoston a BME VBK Hallgatói Képviselet Elnöke

11 1. számú Melléklet A Mentor Kör logója

12 (2) Ars Presso Kör Ars Presso Kör Szervezeti és Működési Szabályzat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) az Ars Presso Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) egyetértésével megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SzMSz). Elfogadta a Hallgatói Képviselet április 15-i ülésén. 1. Az Ars Presso Kör 1) Az Ars Presso Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. 2) Az Ars Presso Kör célja egyrészt a kollégisták és a Kar hallgatóinak tartalmas, színvonalas szórakoztatása, másrészt hátteret biztosít a kollégium rendkívül színes, sokrétű szellemi, kulturális életének. Találkozási és beszélgetési lehetőséget kívánunk nyújtani a kollégium lakóinak és az egyetemi hallgatóknak. 1) BME Martos Flóra Kollégium 1111, Budapest, Stoczek u Az Ars Presso Kör működésének helye és címe 3. Az Ars Presso Kör feladatai 1) Az Ars Presso Kör: a. megszervezi és lebonyolítja a szorgalmi időszakban minden hét péntekén lezajló Ars Presso rendezvényeket az Egyetem Martos Flóra Kollégiumában, a Martos Csocsó Klubban. b. segít a Kar rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában, mint i. a Felező Bál; ii. a Vegyésznapok; iii. a Gólyatábor; iv. a Ballagás; v. a Réffy-Kupa; vi. és egyéb eseti rendezvények esetében

13 Az Ars Presso Kör felépítése 1) Az Ars Presso Kör tagja lehet minden olyan személy: a. aki a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik; b. aki Tiszteletbeli tag. 2) Az Ars Presso Kör tagja lehet, aki az SzMSz-t ismeri, és betartja. 3) Az új tagok felvétele az Ars Presso Körbe folyamatosan történik, jelentkezni bármelyik körgyűlésen lehet a Vezetőségnél. 4) Az új tagok három hónap próbaidőn vesznek részt, mielőtt az Ars Presso Kör tagjai lennének. 5) Az új tagok a következő munkaköröket végezhetik el: a. plakátoló; b. pakolás; c. takarító; d. emeletőr; e. ruhatáros; f. üvegező. 6) A próbaidő letelte után a Vezetőség dönt a jelentkezett tagok felvételéről a próbaidő alatt elvégzett feladatok mennyisége, és minősége alapján. 7) Aki a munkáját a Vezetőség belátása szerint nem megfelelően végezte el, az Ars Presso rendezői tevékenységétől három alkalomra el van tiltva. 8) A Kör tagjai: a. a Vezetőség; b. a Rendezők. 9) A Vezetőség két főből áll: a. Körvezető; b. Személyzeti vezető. 10) A vezetőknek a Kör belső ügyeit érintő kérdésekben azonos döntési jogaik vannak. A döntéseket együtt hozzák a Kör érdekeit szem előtt tartva, egymás munkáját segítve. A vezetők között - a megnevezésükön kívül a Kör belső ügyeit tekintve nincs különbség, mindkét főnek el kell tudni látni minden feladatot a másik nélkül is. A Kör külső ügyeiben a Körvezető a felelős döntéshozó, és a felelősségre vonható személy. 5. Működés 1) Körgyűlés: A Kör minden héten előre meghirdetett időpontban gyűlést tart, amelyen megvitatják a Körrel kapcsolatos eseményeket és megbeszélik a következő heti programot. Ezen a gyűlésen kerül sor az adott heti munkabeosztásra is. 2) Kiemelt Körgyűlés: legalább félévente egyszer megtartja a Vezetőség. a. A körtagok által elvégezhető feladatokat felülvizsgálja az elmúlt félévben vállalt, és teljesített munka alapján. b. Ennek eredményeképpen a külön megnevezett körtagok a jövőben: i. vállalhatják a Pultos feladatot; ii. visszaminősíthetőek próbaidős tagnak. 3) Tisztújító Körgyűlés: évente egyszer kerül összehívásra, egyetlen napirendi pontja a Vezetőség megválasztása. 4) A Kör tagjai és feladataik: a. Főrendező i. programok megszervezése és lebonyolítása; ii. plakáttervezés és készíttetés;

14 iii. minden egyéb, a normális működéshez szükséges feladat elvégzése; iv. más egyetemi klubokkal való kapcsolattartás. b. Személyzeti vezető i. csapatszellem erősítése a rendezői gárdában; ii. a rendezők munkáját elősegítő összes tevékenységek; iii. az Ars Presso Kör gyűléseinek megszervezése, valamint a programok munkabeosztása. c. Kapuőr i. a jegyszedés ideje alatt a bejáratnál a rendet biztosítja; ii. a jegyárusítást végzi és a belépési jogosultságot ellenőrzi. d. Ruhatáros i. a ruhatár nyitva tartása alatt annak üzemeltetését teljes körűen elvégzik. e. Takarító i. a rendezvény végén az összes helyiséget kitakarítják; ii. a rendet visszaállítják az eredeti állapotba. f. Emeletőr i. a rendezvény ideje alatt a kollégium szintjein őrjáratozik és csendre utasítja a hangoskodókat; ii. félórás időközönként az utcán fegyelmezi a hangoskodókat. g. Üvegszedő i. segít a rendezvény helyszín előkészítésében; ii. a rendezvény ideje alatt az üres üvegeket gyűjti, ezzel mérsékelve a töréskárt; iii. az asztalokon lévő szemetet összeszedi; iv. A koktélpult előkészületeiben segédkezik; v. Az üvegszedők közül az egyik kijelölt személy a koktélpultban keletkező mosandó poharakat rendszeresen elmossa. h. Pultos i. a kiszolgálást végzik a pultnál; ii. bármely körtag elvállalhatja ezt a feladatot, aki: 1. a Kiemelt Körgyűlésen engedélyt kapott; 2. rendelkezik érvényes egészségügyi kiskönyvvel; 3. van érvényes munkaszerződése. i. Plakátoló i. a rendezvényt megelőző napokban kihelyezik a hirdető plakátokat az egyetem területén, valamint a környező kollégiumokban. 6. Az Ars Presso Kör Szavazási rendje 1) Szavazást az Ars Presso Kör körgyűlésein lehet kezdeményezni. 2) A Szavazást kezdeményezheti: a. a Vezetőség bármely tagja; b. a Rendezők 20 %-a, amennyiben igényüket jelzik a Vezetőség bármely tagja felé. 3) Minden olyan esetben sor kerül Szavazásra, amikor minden körtagot érintő téma kerül napirendre. 4) Minden olyan körtag szavazhat, aki a Szavazás időpontja előtt három hónappal legalább egyszer a 4. 5) a. f. munkák közül mindegyiket elvégezte