KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét."

Átírás

1 KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: ) című pályázathoz. A képzés alapvető célja: A környezettudatosság, környezetkultúra és környezet-etika fejlesztése, az ehhez kapcsolódó szakmai ismeretanyag - főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő) - bővítése, valamint az ismeretek - az életkori sajátossághoz igazodó- továbbításának elősegítése, a környezeti nevelés pedagógiai hátterének erősítése. A képzés célcsoportjai: A környezettudatos oktatásban és a fenntarthatóság pedagógiájában a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó - Tószeg, Rákóczifalva, Újszász Szajol települések és vonzáskörzetében tevékenykedő - pedagógusok, környezetvédelmi és civil szervezetek alkalmazottai. Összesen: 25 fő. A képzés időtartama: 120 óra A képzés helye: Egyenlő arányokban megosztva az érintett települések oktatási intézményeiben (egyéb képzési, gyakorlati helyekre a kiszállítás központilag történik). A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. A képzés lebonyolítása: október május között 12 oktatási nap többnyire hétvégeken (péntek-szombatvasárnap), iskolai szünetekben. A képzés felépítése: Környezeti nevelés az erdőben (60 óra, OKM-3/71/2008.) 6 nap tavasszal. Az akkreditált programot a Környezetünkért Óvodai Egyesület oktatói tartják. Elméleti és gyakorlati tudnivalók a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai tartalmáról, az erdőben elsajátítható ismeretekről. A továbbképzés célja: Gyarapítani a résztvevők környezeti neveléssel, a fenntarthatóság pedagógiai tartalmával kapcsolatos ismereteit, alakítani környezetkultúrájukat, környezettudatos magatartásukat; Felismertetni és megismertetni a résztvevőkkel az erdő, mint környezeti nevelési helyszín által biztosított tapasztalatszerzési, ismeretszerzési, valamint játéklehetőségeket, megismertetni velük az erdőt, mint sokfunkciós életközösséget, feltárva annak természeti és társadalmi értékeit, valamint helyét és szerepét a környezeti nevelésben, életkoronként differenciálva; Az erdei programok vezetőit (erdészeket, pedagógusokat, szabadidő szervezőket) olyan szakmai és módszertani ismeretekhez juttatni, amelyek birtokában képesek lesznek az erdőben folytatandó nevelőmunkára, valamint gyakorlati tapasztalatokat biztosítani a terepséták, kirándulások megtervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához, a 1

2 gyermekekkel megfigyeltethető alapvető természetismeretei, ökológiai összefüggések felismeréséhez, felismertetéséhez. A program tartalmának rövid ismertetése Találkozzunk az erdőben! A természettől elidegenedett életmód következtében az emberek egyre inkább a természet felé fordulnak, új módon közelednek és kötődnek hozzá. A természet sokféle színhelyét kínálja a környezeti, fenntarthatóságra nevelésnek. Ezen helyszínek közül az egyik leggazdagabb, legváltozatosabb az erdő. Az erdő, mint életközösség, mint ökológiai egység, páratlan tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosít a gyermekek számára. A tapasztalatszerzés irányítása megfelelően felkészült felnőtt vezetőt igényel. Ezen vezetők felkészítése 60 órás tanfolyamunk célja. A tanfolyamot bentlakásos formában valósítjuk meg, illetve nem bentlakásos formában is megvalósíthatónak tartjuk. A felkészítés újszerűsége a következőkben rejlik. A több mint évszázados múlttal rendelkező erdőgazdálkodás az egész országot behálózó szakmai rendszert működtet. Ebben a rendszerben a tudást a területen dolgozó szakemberek, az erdészek tudják igazán élményszerűen, igazán hitelesen közvetíteni, hiszen náluk senki sem hivatottabb arra, hogy a természet tiszteletén alapuló, az ember és a természet közötti tartós partneri viszony példaképe és közvetítője legyen. A jövő környezettudatos polgárainak, a gyermekeknek a nevelése pedig a pedagógusok feladata. A két terület szakemberei hatékonyan működhetnek együtt. Az első tematikai egység (gyakorlat orientált elméleti) témái az erdei kirándulások, táborokban történő élményszerű tapasztalatszerzés pedagógiai, pszichológiai és erdészeti ismereteit foglalják össze. A második tematikai egység (elméleti alapú gyakorlati) témái a terepi megfigyelésekre, vizsgálódásokra, a konkrét tevékenységekre és a szenzitív játékokra készítik fel a továbbképzés résztvevőit. Az elméleti anyagot az előadás, a beszélgetés, a szemléltetés módszerével, alkalmanként a leírás módszerével dolgozzuk fel. A terepgyakorlaton a megfigyelés, a gyakorlás, a leírás módszerét alkalmazzuk a leggyakrabban. A munkaformák közül legtöbbször a frontális és a csoportos formát használjuk, alkalmanként sor kerül egyéni feladatmegoldásra is. A terepgyakorlaton a foglalkoztatás csoportokban történik. Az ellenőrzés az adott témákból való folyamatos felkészülés az egyéni vélemények, tapasztalatok megbeszélése során történik. Az értékelés alapja az ismeretek tudatossága, az összefüggések, a jellegzetességek, a tapasztalatok konkrét alkalmazási lehetőségeinek, a korosztály igényeinek felismerése. A képzés specialitása a képzési idő felét kitevő terepgyakorlat erdei terepen, szenzitív játékok az erdőben, a játékokhoz használt speciális eszközök. 2

3 További szakmai előadások : (60 óra) Közös honunk a Kárpát-medence (17 témakör 4x7 órában) Az előadások előadói: Dr. Tóth Albert főiskolai tanár Szolnoki Főiskola Dr. Tóth Csaba egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Kozma Csaba középiskolai tanár Szolnok Az előadások célja: A közvetlen lakókörnyezetünk (Tószeg, Szajol, Rákóczifalva, Újszász) értékeinek feltárása és beillesztése a Kárpát medence értékei közé. Témakörök: A Kárpát-medence Európa legátalakítottabb, legérzékenyebb és legsérülékenyebb nagytája. A Kárpát-medence földrajzi arculata, kialakulása geológiai felépítése. A Kárpát-medence egyedülálló vízrajzi rendszere. A Tisza-völgy fajtánk bölcsője (Gróf Széchenyi István) A Tisza-völgy fogalmának értelmezése. A Tisza a magyar Nílus (Jókai Mór) Az Alföld kontinensünk legnagyobb tökéletes síksága. A tájgazdálkodás legfontosabb korszakai a Közép-Tisza- völgyben. Az Alföld gyökeres átalakítása (Széchenyi-Vásárhelyi-program, ármentesítési munkálatok és azok következményei) Ár és belvízi fenyegetettség a Közép-Tisza- völgyben. A klímaváltozás várható következményei (VAHAVA program). A Közép- Tisza-völgy természetes vegetációja, főbb élőhely típusok, védett természeti értékek. Az Alföld-fásítás története és időszerű kérdései. Védett kulturális örökségünk, helyi értékek. A kunhalmok az Alföld piramisai. A Közép- Tisza-völgy település szerkezete. A tanyarendszer kialakulása megszüntetése és jövője. A Közép- Tisza-völgy néprajzi karaktere, kultúrtörténeti értékei, élő néphagyományai. Az elméleti előadásokhoz szorosan kapcsolódó tájbejárások 4*4 óra az érintett települések értékeinek megismerése az elméleti képzéshez kapcsolódva. Ezt követően pedig 2*8 óra a térség sajátos tájkarakterét, értékét, hasznosítását és veszélyeztetettségét mutatja be a Közép-Tiszavidék és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szomszédos tájak, bejárásával. A képzési program fontos eleme a megszerzett ismeretek hatékony átadásának megtanulása, begyakorlása. A tervezett ismeretátadás igazodva a hallgatóság összetételére (óvodapedagógusok, általános és középiskolai pedagógusok környezetvédelmi szakemberek) - kiscsoportos foglalkozások keretében interaktív gyakorlatokkal mutatja be azokat a módszereket, tanítási tanulási formákat, amely egyegy korosztályt aktivizálni tudna, hatékony ismeretbefogadásra késztetne. 3

4 Részletes képzési ütemterv Közös honunk a Kárpát-medence 1. nap 8-19 óra - Rákóczifalva, Szabadság tér nap A Kárpát-medence Európa legátalakítottabb, legérzékenyebb és legsérülékenyebb nagytája. A Kárpát-medence földrajzi arculata, kialakulása geológiai felépítése. A Kárpát-medence egyedülálló vízrajzi rendszere. A Tisza-völgy fajtánk bölcsője (Gróf Széchenyi István) A Tisza-völgy fogalmának értelmezése óra - Tószeg, Rákóczi út A Tisza a magyar Nílus (Jókai Mór) Az Alföld kontinensünk legnagyobb tökéletes síksága. A tájgazdálkodás legfontosabb korszakai a Közép-Tisza- völgyben. Az Alföld gyökeres átalakítása (Széchenyi-Vásárhelyi-program, ármentesítési munkálatok és azok következményei) Ár és belvízi fenyegetettség a Közép-Tisza- völgyben. 3. nap 8-19 óra - Újszász, Kossuth út A klímaváltozás várható következményei (VAHAVA program). A Közép- Tisza-völgy, Tápióság, Zagyva vidék természetes vegetációja, főbb élőhely típusok, védett természeti értékek. Az Alföld-fásítás története és időszerű kérdései. Védett kulturális örökségünk, helyi értékek. 4. nap 8-19 óra - Szajol, Kölcsey Ferenc út A kunhalmok az Alföld piramisai. A Közép- Tisza-völgy település szerkezete. A tanyarendszer kialakulása megszüntetése és jövője. A Közép- Tisza-völgy néprajzi karaktere, kultúrtörténeti értékei, élő néphagyományai nap Rákóczifalva Szabadság Tér 1 sz.-ból indulás ig A térség sajátos tájkarakterét, értékét, hasznosítását és veszélyeztetettségét mutatja be a Közép-Tiszavidék és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szomszédos tájak, bejárásával. 4

5 Környezeti nevelés az erdőben 7.nap - Rákóczifalva, Szabadság tér ( tartalék vizsga) A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés időszerű kérdései, jellemző vonásai Az erdőkép kialakulása, jellemzői Az erdő funkciói Terepgyakorlat Az erdő, mint életközösség, élettelen és élő környezeti tényezők 8. nap - Szajol, Kölcsey Ferenc út Az erdő, mint életközösség,:ökológiai ismeretek, különös tekintettel a fenntarthatóságra nevelésre Az erdő,mint életközösség jellemzése, változásai, élőhelyei, élőlényei Etológiai ismeretek, az erdő állatai, különös tekintettel a madarakra Terepgyakorlat Az erdő mint életközösség, élettelen és élő környezeti tényezők Az erdő helyzete:erdőművelés 9. nap - Tószeg, Rákóczi út Az erdő funkciói Az erdő, mint az egészséges életmódra nevelés helyszíne Erdőpedagógiai ismeretek Terepgyakorlat, Az erdő funkciói I., 10. nap - Tószeg, Rákóczi út Erdészeti erdei iskolák bemutatása Egy erdei iskola bemutatása A tanfolyam helyszínének természeti és épített értékei Terepgyakorlat Az erdő funkciói II.., Az erdő helyzete: fakitermelés, 11. nap - Újszász, Kossuth út Terepgyakorlat Az erdő helyzete: vadgazdálkodás Amit az erdő ad nekünk Pedagógiai értékelés Összegzés : tapasztalatok, ajánlások, 12. nap - Újszász, Kossuth út Összegzés: tapasztalatok, ajánlások, Vizsga A tanúsítvány kiadásának feltétele: a foglalkozások 90%-án való részvétel, 5 napos erdei program valamint, saját település értékeinek bemutatása szakmai anyag készítése, amelyet a tanfolyam végén adnak le a résztvevők, valamint a tanfolyam anyagából összeállított vizsga (75%-os teljesítménytől elfogadva) Szolnok, október 10. Dr Szakács Attila Merkating Nkft. 5