Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csomagolás a hulladékgazdálkodásban"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009

2 1. Bevezetés Csomagolás, mint logisztikai funkció A csomagolás története A csomagolás szerepe a logisztikában A csomagolás célja és jelentései csomagolás funkciói A csomagolás tervezésének szempontjai A csomagolás megjelenési formái A csomagolás és a termék előállításának kapcsolata A csomagolás technikai tényezői A csomagolás gazdaságossági kérdései Hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem A környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kapcsolata A hulladékgazdálkodás stratégiai elemei A hulladékok környezeti hatásai A hulladék fogalma és csoportosítása Hulladékgazdálkodás az Európai Unióban Hulladékgazdálkodás Magyarországon A csomagolás és a csomagolási hulladék kezelése az Európai Unióban és Magyarországon Inverz logisztika szerepe a hulladékgazdálkodásban Az inverz logisztika kialakulása és jellemzői Az inverz logisztika szereplői Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt. ismertetése Története A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt. felépítése

3 5.3 A Dunapack Zrt. környezetvédelmi filozófiája Környezetközpontú irányítás Javaslat Összefoglaló

4 1. Bevezetés Szakmai gyakorlatomat a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt. logisztikai osztályán töltöttem. Az ott töltött időszak során beleláthattam egy hatékonyan működő, a papír és csomagolóanyagok gyártásában professzionális vállalat felépítésébe, működésébe és rendszereibe. A raktározási és fuvarozási feladatok mellett lehetőségem nyílt a vállallat papírbegyűjtési és feldolgozási folyamataniak tanulmányozására is. Szakdolgozatomban a csomagolás hulladékgazdákodásban betöltött szerepét vizsgáltam, melyben kiemelkedő szerepet játszott, hogy napjainkban különösen nagy problémat jelentek a csomagolási hulladékok, melynek megfelelő kezelése napjainkban is fejlesztésre szorul. A legnagyobb figyelmet a hulladékok keletkezésének megelőzésére kell fordítani, hiszen ezúton akadályozható meg a leghatékonyabban a környezetszennyezés, a további károk előidézése. Dolgozatomban elsőként a csomagolás főbb tulajdonságairól és logisztikában betöltött szerepéről esik szó. Ezt követően a hulladékgazdálkodás témakörben teszek említést a fenntartható fejlődés, a környezettudatos társadalom, a hulladékok károsító hatásairól és az újrahasznosítás lehetőségéről és előírásairól. Szintén ez a rész foglalkozik a csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokkal is. A negyedik fejezet az inverz logisztika hulladékgazdálkodásban betöltött szerepét, annak kialakulását, jellemzőit és szereplőit mutatja be. Az ötödik fejezet a vizsgált csomagolóipari gyár felépítését, a gyártás folyamatát az előállított termékeket, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos munkásságát írja le. A szakdolgozat utolsó fejezetében a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt.-nek tett javaslatok szerepelnek, melyek az elmúlt évek európai és magyarországi hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapaszatalatai, a gyár érdekei és mindenek előtt a hatályos Európai Uniós és Magyarországi előírások figyelembevételével készültek. 3

5 2. Csomagolás, mint logisztikai funkció 1 A csomagolás fontos szerepet tölt be a logisztika világában, hiszen nemcsak védi a terméket a környezeti ártalmaktól, de a szállíthatóságot és a tárolhatóságot is megkönnyíti az ellátási láncok teljes folyamatában. 2.1 A csomagolás története A csomagolás több ezer éves múltra tekint vissza, ezt bizonyítja, hogy a kutatók különféle anyagokból készült csomagoló eszközöket fedezték fel az évek során. Ezek közül is a legrégebbi a kosár, mely már időszámításunk előtt is használatos volt és már akkoriban vesszőfonatokból készítették, ókori jelenlétét egyebek között az egyiptomi kultúra hagyatékai is bizonyítják. Időszámításunk előtti II. évezredből olyan égetett agyagedények, korsók és vázák maradtak ránk, melyeket háztartási és tárolási célokra használtak. Ugyanebből a korszakból a Földközi-tenger környékén folyékony és szilárd élelmiszerek tárolására alkalmas kőedényeket tártak fel. Az idő múlásával ezek a tárolók egyre díszesebbek lettek és funkciójukban speciálisabb feladatokat láttak el, előállításukhoz pedig a legkülönfélébb anyagokat használták fel. A kereskedelem kialakulásával és fejlődésével párhuzamosan a csomagolás szerepe is jelentősen nőtt, és ma már nélkülözhetetlen a gazdasági folyamatok lebonyolításában. 2.2 A csomagolás szerepe a logisztikában A világ minden táján érzékelhető egy új szemlélet kialakulása, melynek gyakorlatba történő áthelyezésével, és uralkodóvá válásával egy környezetkímélő gazdaság létrejöttét segíti elő. Ez a szemlélet az anyagi javak mellőzése nélkül, mégis környezetünk megóvásával, pazarló hulladéktermelés helyett annak újrahasznosításával, optimálisabb termelést és elosztást tesz lehetővé. 1 Kerekes Titusz - Bevezetés a csomagolástechnikába I. (Papír-Press Egyesülés 2000.) 4

6 A logisztika különböző irányzatai korábban egy-egy termelési és elosztási műveletet emeltek ki, melyet prioritással kezeltek és ezt tekintették, az un. integráló folyamatnak, melyhez csak másodlagosan rendelhető a többi részfolyamat (pl. az anyagmozgatás, mint irányító művelet magába foglalja a raktározást, csomagolást, szállítást). A logisztikai szemléletmód megjelenésével, a logisztika, mint magasabb integráló és koordináló rendszer került előtérbe, melynek irányítása alatt, az anyagmozgatás, csomagolás, raktározás, szállítás, kereskedelmi elosztás stb. részműveletek kölcsönhatásával (szolgálatával) valósul meg a termelés és a disztribúció, a termékek optimumon történő előállítása és elosztása. Ennek értelmében a csomagolás is része a logisztikának, viszont az egyes részfolyamatok közül egyedül a csomagolás bír a termék alapértékének hozzáadott értékkel történő növelésével. A csomagolás nemcsak végigkíséri a térben és időben lezajló logisztikai folyamatokat, hanem segíti és kiegészíti is azokat. A célszerű csomagolás, kezelési egységként hatékonyabbá és gyorsabbá teheti az anyag- és információáramlást. A csomagolás megfelelő kialakítása lehetővé teszi a gépesítést, anyagmozgató eszközök használatát. A csomagolás így könnyen kezelhető rakodási egységet képez, mellyel csökkenthetők, vagy akár ki is küszöbölhetők a raktározási és átrakodási nehézségek. A fontos információk csomagoláson való feltüntetésével biztosíthatjuk a megfelelő információáramlást, a teljes logisztikai folyamat során. Ezek az információk segítséget nyújtanak többek között a szállításban, a raktározásban és az elosztásban (pl. megfelelő teherbírással készített doboz csomagolókban tárolt termékek egymásra rakodásával kevesebb helyet foglalunk el a raktárban). 2.3 A csomagolás célja és jelentései A csomagolást kétféleképpen lehet értelmezni. Jelenti egyrészt azokat a műveleteket, amelyek biztosítják a termék védelmét a raktározás, szállítás és elosztás során, másrészt az előbbi tevékenység eredményeképpen létrehozott termék és védőburkolat egységét, azaz a műveletek folyamata során elkészült produktumot. Elsődleges feladata az áru mennyiségének és állapotának, romlandó áruk esetén minőségének megőrzése a termeléstől a rendeltetésszerű felhasználásig, az elosztási 5

7 lánc teljes folyamatában. A csomagolásnak azonban kétirányú védelmet kell biztosítania, a környezetet is meg kell védenie a termék káros hatásaitól (például veszélyes áru esetén). A termékeket eredeti, jó minőségű állapotukban kell eljuttatni a felhasználás vagy fogyasztás helyére. Ezt az állapotot csak megfelelő csomagolás alkalmazásával lehet megőrizni. A csomagolatlan áru könnyebben veszíthet értékéből, akár természetes úton, akár dézsmálás következtében. Legcélszerűbb ezért a termékeket már a gyártás helyszínén becsomagolni. Azonban a csomagolás alapvetően nem tartozik a termelő vállalatok főbb feladati közé, ezért gyakran kerülnek kihelyezésre, ahol megfelelő szakértelemmel járnak el. A csomagolásnak marketing szempontból, a vásárlás során is fontos szerepe van. Egy-egy termék sikeréhez nagyban hozzájárul, megteremti a kapcsolatot a vevőkkel, gyakran az egyetlen támpont a vásárlási döntéshez. Ezzel a tulajdonságával a csomagolás, mint költségtényező, akár jelentős hozzáadott értékké is válhat. Esetenként fontosabb, mint maga a becsomagolt termék. A csomagoláson szereplő információk nem csak a fogyasztók védelmét szolgálják, hanem szállítás és raktározás során segítenek az áruazonosításban. 2.4 csomagolás funkciói A csomagolás, annak céljával összhangban a következő pontok alatt ismertetett funkciókat látja el A védelem feladata A csomagolás elsődleges és legfontosabb feladata a termék védelme a le-és felrakodás, a szállítás, a tárolás valamint használat során. A csomagolás védelmi feladata kétirányú: egyfelől biztosítja a termék védelmét a mechanikai, biológiai, klimatikus hatásoktól, ugyanakkor a környezetet is óvja a termék és a csomagolás esetleges károsító hatásától. A termék védelme 6

8 A becsomagolt termékre az áruelosztási láncok során (tárolás, rakodás, szállítás, kereskedelem) különböző igénybevételek hatnak, amelyek különféle formában, intenzitással és kombináltan érvényesülnek. Ezeket már a csomagolás megtervezésekor figyelembe kell venni a szállíthatóság és tárolhatóság megállapításával együtt. A szállítási csomagolások tekintetében erre kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok hosszabb útvonalon, akár többféle szállítóeszköz segítségével jutnak el rendeltetési helyükre. Jellegük szerint az igénybevételeket négy csoportra lehet osztani: Igénybevételek típusa Mechanikai Klimatikus Biológiai Humán Statikus Dinamikus hőmérséklet mikroorganizmusok lopás nyomás rázás csapadék rovarok hamisítás ejtés légnyomás rágcsálok görgetés ütközés ütés légmozgás légszennyeződés páratartalom napsugárzás Mechanikai igénybevételek Az elosztási láncban fellépő erőhatások lehetnek statikusan (állandóan ható) és dinamikusan (szakaszos, esetleges) bekövetkező hatások: nyomás A statikus hatás a nyomás, ami egymásra helyezett csomagok tömegéből ered, és a felületegységre ható nyomóerőben fejezhető ki. A nyomóerő nagysága a csomagolás 7

9 tömege, egy csomag magassága és az egymásra helyezett csomagok teljes magasságának összefüggése alapján számítható ki. A tárolási időtartam és bizonyos csomagoló eszközöknél (papír, fa) a klímaviszonyok is befolyásolják az igénybevétel mértékét, mivel ezek a csomagolóeszköz kifáradásához vezethetnek. A védekezés legjobb módja a megfelelő anyagok és konstrukciók megválasztása, például nagy nyomó-szilárdságú külső burkolat használata. Fontos a raktározási és szállítási szokások ismerete is az adott termékkel kapcsolatban. Más halmazolási magassággal kell számolni a légi, a közúti, a vasúti és a vízi szállítás esetén. rázás A rázás vagy vibráció olyan dinamikus hatás, amely a csomagolt termék mozgatása közben, legtöbbször szakaszosan és véletlenszerűen jelentkezik. Jellemző paraméterei az amplitúdó és a frekvencia. Leginkább közúti és vasúti fuvarozás során éri ilyen hatás a terméket. ejtés Az egyik leggyakrabban előforduló igénybevétel az ejtés. Előfordulása nem a szállítóeszközöktől vagy a szállítási útvonalaktól, hanem az átrakások számától és jellegétől függ. Megelőzhető illetve csökkenthető a rakodás gépesítésével, a munkafegyelem és munkaszervezés javításával. görgetés Görgetéssel, illetve buktatással továbbítják azokat a nagytömegű csomagokat, amelyeket géppel nem tudnak mozgatni. Ilyenkor az átbillenéseknél gyorsulás keletkezik, mely belső elmozdulást eredményez, s ezért itt a belső szerkezeti elemek megfelelő rögzítését kell megoldani. ütés Az anyagmozgató gépek vagy eszközök, esetleg helytelen csomagkezelések okozhatják az ütésből eredő károkat. Ilyenkor a csomag külső felületének egy viszonylag jól körülhatárolható területét egy egyszeri erőbehatás éri. A csomagolóeszköz anyagának helyes megválasztásával lehet ellene védekezni. ütközés 8

10 Az ütközés jellegzetesen vasúti szállítási igénybevétel. Akkor következhet be, amikor az állomásokon tolatás közben egymáshoz ütköznek a vagonok. A kocsi belsejében való rögzítéssel hatékonyan lehet védekezni a fellépő hatások ellen. A gépjárművek indításakor és fékezésekor szintén sérülhet az áru, ennek mértéke azonban nem jelentős. Klimatikus igénybevételek Klímának nevezik az adott hely átlagos időjárását, beleértve az egyes helyzetek gyakoriságát és a változások szélső értékeit. Az időjárás egy meghatározott helyen és időben, a légkörben lezajló folyamat, amelynek alakulása a következő tényezőktől függ: a hőmérséklet és hőmérséklet ingadozások, csapadék, légnyomás, légmozgás, páratartalom, sugárzások (például: Nap, hő), légszennyeződések (például: por, korom). Ezek különböző paraméterekkel jellemezhetőek, együttes hatásuk és változásuk nagymértékben befolyásolják a csomagolószerek fizikai és kémiai állapotát, illetve a becsomagolt termékekre is veszélyt jelenthetnek. Védekezhetünk ellenük különböző bevonatokkal (zsírok, viaszok, olajok, lakkok, festékek), oxigén kiszorító és páramegkötő anyagok alkalmazásával (szilika gél) a külső burkolaton belül, illetve szükség esetén klimatizált hordozó eszközök használatával. Biológiai igénybevételek A biológia igénybevételek alatt a kártevők jelenlétét értjük, mely függ a különböző földrajzi területeken létrejött klímaviszonyoktól, és az emberek által kialakított tisztasági feltételektől. Mikroorganizmusok: A hőmérséklet és a nedvességtartalom megfelelő tápanyagok jelentétében kedvező feltételeket teremtenek az elszaporodásukhoz. 9

11 Ilyenek például: a vírusok, baktériumok, gombák (penészek, élesztők). Ezek ellen védekezni a klimatikus kockázatok felmerülésekor is alkalmazott módszerekkel lehet. Rovarok: A rovarok (pl. legyek, szúnyogok, molylepkék) egyrészt testükhöz tapadt mikroorganizmusokkal, másrészt anyagcsere termékeikkel szennyezik a termékeket. A termeszek a trópusi égöv alatt okoznak nagy pusztításokat. A rovarok ellen a csomagolással lehet védekezni (akác, üveg, szilárd műanyag burkolat). Rágcsálók: az egerek és patkányok jelenlétükkel nagy károkat okoznak, akár járványos betegségek hordozói is lehetnek. A csomagolás önmagában nem elég, mivel a csomagoló szereket is megrághatják, folyamatos irtásukat szervezetten és a legkorszerűbb módszerekkel kell végrehajtani. Emberek okozta károk A dézsmálás elleni védelem a csomagolásfejlesztő számára is speciális feladatot jelent. A súlyosabb károkozások és jogtalan eltulajdonítások miatt a csomagolásnak a vagyon védelmét is szolgálnia kell. Különösen a nagyobb értékű termékek esetében fontos a lopás és hamisítás elleni védelem. Ezek ellen különböző módokon lehet védekezni, például mágneses jelzőlap, originális csomagolások, zárak és monitor rendszerek segítségével. A környezet védelme A csomagolásnak, mint ideiglenes védőburkolatnak egyrészt meg kell védeni a környezetet a terméktől, másrészt a kiürült csomagoló eszköz, hulladék formájában sem károsíthatja a környezetét. A termék esetleges káros hatásait fel kell mérni a megfelelő védelem biztosítása érdekében. Éles, hegyes, szúrós és kiálló részekkel rendelkező termékek esetében párnázással, letakarással és élvédő elemek alkalmazásával kell védekezni, mivel ezek károkat okozhatnak a közvetlen közelükben lévő tárgyak, a használt járművek 10

12 állapotában és a csomagolást kezelő dolgozókban is. Veszélyes áruk esetében be kell tartani a hatályos szabályzatok utasításait. A hulladék károsító hatását az alábbiak szerint lehet csökkenteni: A szerkezeti anyag megválasztásánál, a környezetre legkevésbé veszélyes anyagot kell megválasztani, Lehetőség szerint csökkenteni kell a felhasznált anyagmennyiséget. A konstrukció helyes megválasztásával minimális anyagot kell felhasználni a csomagolóeszközök előállításához, Növelni kell az újból felhasználható csomagolások arányát (többször felhasználható és többutas csomagolóeszközök), Fokozott figyelmet kell fordítani a szelektív hulladékgyűjtésre és ezzel összefüggésben az újrahasznosításra is. A hulladékok egy része alkalmas energiahordozó előállítására is (például: olajjá alakíthatjuk vissza a műanyagokat) Praktikus kezelhetőség Ez a funkció a gyakorlati felhasználás megkönnyítésére szolgál. A csomagolásnak rendelkezni kell olyan megoldással (forma, segédeszköz), amellyel a termék kezelése, tárolása és alkalmazása egyszerűbbé válik. Ezeket a csomagolás minden fajtájánál érdemes megtervezni, mivel értéknövelő szerepet tölthetnek be. A csomagolás megfelelő kialakítása megkönnyíti az önkiszolgáló rendszerű kereskedelemben való árusítást, a vevők számára a kiválasztást és a termék hazavitelét. A praktikusságot szolgálják például: a segédeszköz nélkül felnyitható fedelek (easy open), a palackok csavarmentes, dézsmálás biztos kupakjai, a könnyű nyitás és visszazárhatóság, adagnagyság megválasztása, adagolhatóság, kiegészítők (méretjelzéssel ellátott csomagolások, adagolók), csomagban való felmelegítés, egyszer használatos vagy eldobható eszközök, többcélú csomagolás. 11

13 2.4 3 A csomagolás esztétikuma és információtartalma Formák, színek, betűformák Ez a funkció a praktikussági szerephez hasonlóan növeli a termék értékét. A csomagolás formájának megtervezésével hivatásos formatervezők foglalkoznak, akiknek sok szempontot kell figyelembe vennie, többek között a termék sajátosságait és a csomagoló eszköz anyagát. Az alkalmazott betűformák megválasztásánál a cél az, hogy nagyobb távolságról is olvashatóak, könnyen felismerhetőek és könnyen felidézhetőek legyenek. A színek, és azok különböző színkombinációinak megválasztása, a figyelemfelkeltés mellett pszichológiailag is jelentős a vásárlásösztönzés szempontjából. Az esztétikai jegyek azonban nem egyformán hatnak sem egyedileg, sem közösségekre vonatkozóan. Az, hogy ki milyen csomagolást talál vonzónak, függ a kortól, a nemtől, a társadalmi rétegtől, és a vásárlók nemzetiségétől is. Sokan kedvelik például országuk nemzeti színeit, de fontos az individuális hatás is, amely az egyén saját élményein és tapasztalatain alapul. Csomagolás és reklám Nagy tömegben gyártott termékeknél, illetve több konkurens termék mellett a csomagolás árukínáló funkciója kap jelentős szerepet. A televízió reklámjai a csomagolás képét használják fel a termék jó tulajdonságainak ismertetésére. A legolcsóbb reklámköltség a csomagolással érhető el, ha sikerül teljes összképet adni a termékről. Márka és védjegy A márkázás jelentős értéknövelő hatással bír. A kereskedelmi forgalomban a terméket vagy azok csomagolásait olyan jellel vagy jelöléssel látják el, amely más termékektől megkülönbözteti őket. Ezek a szimbólumok tájékoztatnak az áru minőségéről, rendeltetéséről, eredetiségéről, hovatartozásáról és eligazítást adnak a fogyasztó és a forgalmazó számára egyaránt. A csomagolás információs szerepe 12

14 Az esztétikai jegyek már informálnak a termékről, de a tájékoztatás jogszabályban rögzített kötelesség. Termékcsoportoktól függően fel kell tüntetni az úgynevezett kötelező érvényű információkat, ezen kívül vannak ajánlott, illetve megengedhető információk is. A jelöléseknél ügyelni kell arra, hogy ne tévessze meg a fogyasztókat. Az árat nem feltétlenül kell a fogyasztói csomagoláson feltüntetni, de a tájékoztatás érdekében a termék közvetlen közelében kell elhelyezni. A csomagolás szerepe a marketing szempontok figyelembe vételével A csomagolás a marketingpolitika része, így hozzájárul a fogyasztói igények kielégítéséhez (pl. fogyasztói és gyűjtőcsomagolások). Az attraktív, vásárlásösztönző megjelenés mellett fontos a racionális kialakítás, vagyis a fölösleges ráfordítás kerülése, hiszen elsősorban a könnyű kezelhetőséget, és a gazdaságos anyagfelhasználás lehetőségét kell biztosítani a fogyasztók számára. 2.5 A csomagolás tervezésének szempontjai Az optimális csomagolás kialakításához össze kell hangolni a piaci igényeket, a műszaki és gazdasági lehetőségek figyelembe vétele mellett, az alábbiakra is ügyelni kell: A termék jellege és érzékenysége a különböző kockázatokra Az elosztás módja (közvetlen, közvetett átrakások száma), útvonala (távolság, infrastruktúra), eszközei (fuvarozási és rakodó eszközök, egységrakomány képző eszközök, tároló helyek), közreműködőinek megbízhatósága és az átfutás időigénye A fuvarozók által elismert csomagolások ismérvei Nemzetközi veszélyes-áru szabályzatok utasításai Az érintett országok szabványai és előírásai a vizsgálati módszerekre, összeférhetőségre, csomagoláshoz használt anyagokra, környezetvédelmi szabályozásokra, az újrahasznosítás és ártalmatlanítás lehetőségeire A praktikus kezelhetőség Egyértelmű jelölések melyek az áruazonosításhoz, helymeghatározáshoz szükségek, de elősegítik az áru megfelelő kezelését is (pl. törékeny áru) 13

15 Gazdaságosság (addig érdemes csomagolásra költeni, amíg az összeg nem haladja meg a keletkezhető károk mértékét 2.6 A csomagolás megjelenési formái A csomagolásnak a termék áruvá válásának folyamatában és a fogyasztókhoz való eljuttatásában többirányú feladata van. Az igények kielégítése céljából szükséges a különböző szerkezeti megoldások, konstrukciós kialakítások, változatos méretek és tömegek kialakítása. A csomagolások alapformáit, betöltendő szerepük és azok kielégítését szolgáló legjobb megoldásaik szerint három csoportra különíthetjük A fogyasztói csomagolás A kiskereskedelmi csomagolás a fogyasztói cikkeket veszi körül, olyan a terméket a fogyasztóig, felhasználóig kísérő, önmagában szállításra nem alkalmas védőburkolat, mely kisebb térfogatú és mennyiségű terméket tartalmaz. Főbb funkciói: termékvédelmi feladatok, A fogyasztói cikkeket körül vevő kiskereskedelmi csomagolás a korszerű bolti forgalmazást segíti elő, lehetővé téve az önkiszolgálást, fontos az esztétikus és figyelemfelkeltő szerep, amely hozzájárul a vásárlásösztönzéshez. Gondoskodni kell a megfelelő kialakításról a polcokon való megfelelő elhelyezhetőség érdekében, Tartalmaznia kell a vásárlók számára az eligazító információkat. Hordoznia kell a logisztika szempontból fontos jelöléseket (például: vonalkód az áruazonosításhoz), 14

16 Alkalmazkodnia kell a vevőigényekhez a szállíthatóságnál és a kiszerelésnél az otthoni tárolás és felhasználás megkönnyítése érdekében. A külföldi szakirodalomban elsődleges csomagolásnak is nevezik, mivel a termékekkel közvetlenül érintkezik A gyüjtőcsomagolás A gyűjtőcsomagolás nem a fogyasztó számára készül, a kereskedelmi logisztikában van jelentős szerepe. Alkalmazásának feltétele hogy az adott cikkszámon jelölt gyűjtőcsomagolás azonos áruféleségeket és azonos mennyiségeket tartalmazzon. Homogén, nagy mennyiségű áruféleségeknél alkalmazzák (homogén áruféleségekből nagyobb mennyiséget fog össze). Alapvető feladata közé tartozik: Termékvédelem Információhordozás árukezelés, a raktározás megkönnyítése. nyilvántartás és leltározás egyszerűsítése Ide tartozik az úgynevezett display (bemutató vagy kínáló) csomagolás is. A gyűjtőcsomagolással általában nem találkozik a vevő, ennél a típusnál azonban fontos az esztétikai jegyek szerepe, a csomagolás kínáló és vásárlásra ösztönző feladata. klasszikus display 15

17 2.6.3 Szállítói csomagolás Elsősorban a termékek szállításánál segít, a fuvarozás közben, átrakásoknál, és az egész elosztási lánc során biztosítja az áruvédelmet, a megfelelő azonosítást és a könnyű kezelhetőséget, lehetővé téve a gépesített mozgatást. A szállítási csomagolások legfejlettebb formája az egységrakomány, amely egységrakomány képző eszközök segítségével vagy anélkül, azonos szállítási egységek kialakítását jelenti. Anyaga lehet: műanyag, fa, papír, textil és fém. 2.7 A csomagolás és a termék előállításának kapcsolata A legfontosabb feladat a termékek optimális körülmények között, megfelelő minőségi szinten való előállítása és megóvása, melyet elsősorban a csomagolással lehet teljesíteni. A csomagolás a termék előállításának szerves része, ezért elengedhetetlen, hogy ezeket egységes látásmódban és azonosan kezelje a termelő vállalat. Egy új termék gyártásának kezdetekor a csomagolás megtervezéséről is gondoskodni kell. A gazdaságos gyártási folyamathoz az is szükséges, hogy a termelési technológia a csomagolási technológiával együtt kerüljön kialakításra. A termék elállításhoz szükséges csomagolási művelet lehet: a termék előállítás folyamatába beépítve a termék előállítást követően a termék előállítástól elkülönítve A termék előállítási folyamatába épített csomagolás Az egyik legkedvezőbb eljárás, mivel itt a termékgyártás és a csomagolás szorosan összetartozik. A technológiai egyensúly érdekében a termékgyártás fejlesztése szükségessé teszi a gyártásba épített csomagolási eljárások fejlesztését is. Ez a megoldás elsősorban a tartós termékeknél jellemző, például konzerv és gyorsfagyasztott ételek esetében. 16

18 A termék előállítását követő csomagolás Ez a leggyakrabban alkalmazott eljárás, ilyen esetekben a termék előállítását követi a csomagolás (például: rádió, festék, kockacukor). Ennél az eljárásnál sokszor felejtik el a csomagolást, vagy egyszerűen kihagyják a kalkulációból. A termék előállításától elkülönített csomagolás Ennél az eljárásnál a szervezeti elkülönítésen van a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy a csomagolást egy másik, kifejezetten erre szakosodott vállalat végzi el. Ezt a tevékenység az úgynevezett bércsomagolás, amely történhet a gyártás és a bércsomagoló vállalat telephelyén is. Különösen érzékeny, vagy nagy értékű termékek esetében viszont jellemző, hogy a bércsomagoló vállalat szakemberei, a termék gyártó cég telephelyén végzik el a csomagolást. Bércsomagoló vállalatok előnye: szakszerű eljárás speciális gépekkel rendelkeznek csomagolóanyag gazdálkodás és csomagolóeszköz gyártás ismerete egyéb kiegészítő szolgáltatások (párnázás, korrózióvédelem, vámkezelés) 2.8 A csomagolás technikai tényezői A csomagolási tevékenység számos technikai tényezőtől függ. Ezek egy része a termékkel együtt, mint alkotórész épül bele a csomagolási és kereskedelmi folyamatokba. A beépülő technikai eszközök képezik a csomagolás anyagi oldalát. A gépi oldalon szerepelnek mindazon eszközök, melyek segítségével és részvételével történik a csomagolás folyamata. 17

19 1 sz. ábra A csomagolás technikai tényezői A csomagolás technikai tényezőinek anyagi oldala A csomagolószer: a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag gyűjtőfogalma. csomagolóanyagok: valamely termék védőburkolatának elsődleges elemei, melyek anyagukat tekintve lehetnek: papír, fém, műanyag, üveg, fa, textil és kombinált anyagok, csomagolóeszközök: a csomagolóanyagok valamelyikéből ipari módszerek segítségével előállított ideiglenes védőburkolatok. Ilyen eszközök például: a műanyagrekeszek, fahordók, papírzacskók, üvegpalackok, textilzsákok, fémdobozok és kombinált alapú tasakok. csomagolási segédanyagok: Azok a részek, amelyek önmagukban nem töltik be az ideiglenes védőburkolat szerepét, de alkalmazásuk elengedhetetlen a csomagolás kialakítása, valamit védelme biztosítása érdekében. Segédanyagok lehetnek például: záróelemek, pántok, szegek, címkék vagy ragasztószalagok. 18

20 A csomagolás technikai tényezőinek gépi oldala csomagológépeknek nevezzük a csomagolást előkészítő, töltő, záró és jelelölő gépeket a formázó-töltő-záró gépek alkalmasak a csomagolóeszköz előállítására, a termék töltésére és a csomagoló eszköz lezárására is. A csomagoló kisgépek a csomagolási segédanyagok alkalmazását segítik. Ilyen kisgépek például: a szögbelövők, pántológépek, dugózók, ragasztószalag felvivő készülékek. 2.9 A csomagolás gazdaságossági kérdései A fejlett csomagolással rendelkező országokban a csomagolóipar jelentős szereppel bír. Hazánkban is megfigyelhetőek ezen a területen az önálló gazdálkodásra és profitszerzésre irányuló törekvések. Több olyan vállalat van ma Magyarországon, amely kizárólag csomagolószerek gyártásával foglalkozik. A csomagolás elsősorban nem termelő, hanem sokkal inkább szolgáltató tevékenység, a felmerülő költségelemeket részletesen meg kell vizsgálni a többletnyereség elérése érdekében. A csomagolásra fordított költségek elemei: Lehetnek közvetlen költségek, melyek mérhetőek és közvetlenül ráterhelhetők a csomagolásra, ilyenek: anyagköltség bérköltség és közterhei energiaköltség gépköltség A közvetett költségek csak gazdasági számítások után oszthatók a csomagolásra, ilyen költségek: üzemi általános költségek vállalati általános költségek A csomagolási költségeket addig célszerű növelni, amíg az árukárok elmaradásából a többletráfordítás megtérül. 19

21 3. Hulladékgazdálkodás 2 3 Az elmúlt évtizedek műszaki, gazdasági fejlődése, és a fokozódó városiasodás következtében rendkívüli mértékben megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége. A környezetgazdálkodási tevékenység egyik kiemelt feladatának tekinti a hulladékok környezetkárosító hatásainak felmérését. Ma már egyértelmű hogy a hulladékok szerepe nélkülözhetetlen a természeti forrásokkal való ésszerű gazdálkodás, az anyag- és energiatakarékos gazdaság kialakításához, amely világszerte nagy kihívást jelent. Hulladékgazdálkodásnak a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét nevezzük, amelybe beleértendő a hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése, kezelése, ezek tervezése és ellenőrzése, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetése, bezárása, utógondozása, a működés felhagyását követő vizsgálatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadás és oktatás 4 A hulladékgazdálkodás alapvető célja és szempontrendszere szerint minden tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy biztosítsa: a hulladék keletkezésének megelőzését, A keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a keletkező hulladékok hasznosítását, feldolgozását, illetve a nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítását. Ezeket figyelembe véve csökkenthető a természeti erőforrások igénybevétele, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülése, ezáltal eredményesen segíti elő a gazdaság hatékonyságát. 2 Hulladékgazdálkodás (Tertia Kiadó, Budapest, 2003) 3 Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja - A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei, Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 1. (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Főosztály, 2002) 4 Hulladékgazdálkodás (Tertia Kiadó, Budapest, 2003, 33. oldal) 20

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Funkciói. Védelem Racionalizáló>Rögzítés,tárolás Kommunikációs Marketing

Funkciói. Védelem Racionalizáló>Rögzítés,tárolás Kommunikációs Marketing A csomagolás Fogalma A csomagolás hétköznapi értelemben kettős: Egyrészt jelenti azoknak a műveleteknek az összességét, amelyekkel kialakítják az áru burkolatát Másrészt jelentheti a burkolatot alkotó

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS

Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS HULLADÉKFELDOLGOZÁS 1. óra Környezetvédelemhulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba Átfogó kép hulladék feldolgozásról,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás 5. ea. A hulladékok csoportosítása, környezeti hatása Buruzs Adrienn PhD hallgató buruzs.adrienn@freemail.hu Hulladékgazdálkodás = a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére

3. Magyarország megyéinek helyzete a hulladékgyűjtés tekintetében, különös tekintettel Zala megyére Zala megyében begyűjtött hulladék elemzése, az országos tendenciák tükrében 1. Kutatási téma Zala megyében a begyűjtött hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak vizsgálata, az országos adatokkal való

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem

Összeállította: Sallai András. Áruvédelem Összeállította: Sallai András Áruvédelem Mivel foglalkozik az áruvédelem? Az árut károsító igénybevételek elleni védekezéssel Igénybevétel Mindazon környezeti hatások összessége, amelyek az árut a szállítás,

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

AZ ÁRUK ELADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE. 5. tétel

AZ ÁRUK ELADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE. 5. tétel AZ ÁRUK ELADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE 5. tétel 1 Az áruk eladásra történő előkészítése A termékeket szükséges felkészítenünk az eladásra, ami azt jelenti, hogy alkalmassá tesszük őket az értékesítésre.

Részletesebben

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Zilahy Gyula Tisztább Termelés Magyarországi Központja Budapest, Hungary http://hcpc.bke.hu Lépések a kibocsátások csökkentésének az irányába 1. Csővégi

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

KT 16. Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textiliák alkalmazásával. Érvényes: december 6-ától 2014.

KT 16. Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textiliák alkalmazásával. Érvényes: december 6-ától 2014. Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 16

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Újrahasznosítási logisztika 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Szétszerelési folyamat logisztikai modellje KT KT RSS MT MT RSS KT KT BT O KT SBT SBT KT KT KT RSS MT MT MT SS MT SS MT MT RSS MT MT

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? A fejlődés civilizáció mellékhatásai És mi ezeknek a hulladékoknak a beltartalma? Álláspontok a szennyvíziszap

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben