Köszöntô. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntô. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert"

Átírás

1 indd 1 10/10/08 12:50:14

2 indd 2 10/10/08 12:50:28

3 Köszöntô A hazai pénzintézetek harmadik alkalommal állnak egy független, szakértô zsûri elé, hogy éves teljesítményüket versenytársaikéval összemérjék. A Magyarországon hamar meghonosodott nemzetközi kezdeményezést annak fôvédnökeként azért is fontos és támogatandó hagyománynak tartom, mert e nagy és egyre növekvô presztízsû díj kínálatuk és szolgáltatásaik még foko zottabb fejlesztésére ösztönözheti a bankokat. Márpedig minden politikusi intelemnél hathatósabban késztetheti pénzügyei felelôs és átgondolt intézésére a széles nagyközönséget egy jó, innovatív termék. A Világgazdasági Fórum idén szeptemberben elsô ízben kiadott, pénzügyi fejlettséget mérô rangsorában a többi visegrádi ország elé sorolta Magyarországot. A kutatás számtalan szempontja közül a vizsgált országok bankrendszereinek stabilitását összevetô részfelmérésben szerepeltünk a legjobban. A távolból is jól látható tehát, hogy a pénzintézetek megbízható pillérei a honi gazdaságnak. Az erôs mezônybôl kiemelkedni, annak élén haladni így még komolyabb érdem, a kilenc tiszteletreméltó gyôztes érdeme. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert a lakossági szolgáltatások körén túl tekintve - közremûködésükkel hathatnak igazán széles körben a kis- és középvállalkozások tôkeigényét kielégíteni hivatott mikrohitel-konstrukciók. Ôszintén bízom benne, hogy mielôbb ilyen termékek komoly visszhangot kiváltó bevezetéséért is méltathatjuk legjobbjaikat. Gratulálok a díjazottaknak! Bajnai Gordon miniszter Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fôvédnök MasterCard - Az év bankja 3 indd 3 10/10/08 12:50:53

4 Kedves Vendégünk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket jelenlétével a 2008-ban harmadik alkalommal megrendezésre kerülô MasterCard Az év bankja ünnepélyes díjátadóján. Örömmel tapasztaljuk, hogy a MasterCard - Az év bankja díj évrôl évre ismertebbé és elismertebbé válik mind a szakma, mind a nagyközönség elôtt. Ez a siker azonban, tudjuk, nem adhat okot a pihenésre, ezért minden évben újabb és újabb elemekkel gazdagodik a verseny. Az idei év egyik újdonsága, hogy új kategóriában, a társadalmi felelôsségvállalás területén is megmérettetnek a résztvevô pénzintézetek, hiszen ma már egyre többen vallják: a tradicionális piaci értékek mellett a felelôs társadalmi magatartás is meghatározó értékmérôje egy vállalat tevékenységének. Az év társadalmilag felelôs bankja kategóriában beérkezett pályázatokat egy külön erre a célra szervezôdött zsûri, a Kurt Lewin Alapítvány, a Híd a Harmadik Világért Alapítvány valamint a Független Médiaközpont szakértôi bírálták el. Reméljük, hogy az új díj további motivációt jelent átfogó programok megvalósítására, továbbvitelére. Végül, Az év bankja díjátadók történetében most készítettük el elsô alkalommal ezt az összefoglaló füzetet, mely az egyes kategóriákban díjazott bankokat, szolgáltatásokat mutatja be. Reméljük, kiadványunk értékes információval segíti majd a tájékozódásban, és emlékezetesebbé teszi a díjátadót az Ön számára is. Gauder Milán regionális igazgató MasterCard Europe indd 4 10/10/08 12:51:05

5 A MasterCard Az év bankja egy nemzetközi verseny a bankok és a pénzügyi intézetek lakossági szolgáltatásai számára, melyet az tesz egyedivé, hogy mind a szakma, mind a nagyközönség mértékadó megmérettetésként tekint rá. Sok országban számos hasonló eseményt rendeznek, de olyan kevés van, amely ilyen hosszú ideje, ilyen töretlen sikerrel mûködne, mint ez az verseny. A MasterCard Az év bankja több mint egy díj. Hiteles iránytût kívánunk adni a hétköznapi ember kezébe, hogy magabiztosabban igazodhasson el a bankok világában, és segítséget kapjon döntései meghozatalában. Petr Stuchlík a díjat alapító Fincentrum Media ügyvezetô igazgatója 5 indd 5 10/10/08 12:51:09

6 Az Ernst & Young idén is örömmel támo gatja Az év leginnovatívabb bankja elismerést Magyarországon, mert hisszük, hogy kizárólag magas színvo nalú szolgáltatások és az ügyfelek igényeit célzó, ugyanakkor a banki kockázatokat megfelelôen keze lô fejlesztések szolgálják a bankok ügyfeleinek érde keit. Így a verseny valódi gyôztesei az ügyfelek, mivel ôk az igazi kedvezményezettjei az elôremutató változtatásoknak, újításoknak. Az Ernst & Young a díj szponzoraként ennek a versenynek az ösztönzéséhez kíván hozzájárulni. Havas István az Ernst & Young magyarországi irodájának vezérigazgatója indd 6 10/10/08 12:51:14

7 A MasterCard Az év bankja díjat 2002-ben alapították Csehországban. A program szervezôje a prágai szék helyû Fincentrum pénzügyi tanácsadó cég, fô tá mo gatója a MasterCard Worldwide. A szervezôk minden résztvevô országban Csehországban, Magyarorszá gon, Szlovéniában és Ukrajnában egységesen alkal mazzák a verseny szabályrendszerét, pályázati, és szavazati metódusát. Ennek megfelelôen a szakmai kategóriák díjait egy független, gazdasági vezetôkbôl, szakújságírókból és egyetemi tanárokból álló 100 tagú zsûri szavazás útján ítéli oda. Az év bankára díj gyôztesét a jelölt banki vezetôk választják, míg Az év legrokonszenvesebb bankját a nagyközönség sza vazatai alapján határozzák meg ban elsô alkalommal adnak át díjat Az év társadalmilag felelôs bankja kategóriában, melynek elbírálására a szervezôk neves non-profi t szervezetek képviselôit kérték fel. Magyarországon óta rendezik meg a MasterCard - Az év bankja versenyt. A tavalyi rangsor: MasterCard - Az év bankja Az év bankja CIB Bank 2. MKB Bank 3. OTP Bank Az év leginnovatívabb bankja CIB Bank 2. Raiffeisen Bank 3. Citibank Az év legszimpatikusabb bankja Raiffeisen Bank 2. OTP Bank 3. CIB Bank Az év direktbanki szolgáltatása OTP Bank 2. MKB Bank 3. CIB Bank Az év megtakarítási terméke K&H Bank 2. MKB Bank 3. Volksbank Magyarország Az év lakossági hitelterméke OTP Bank 1. FHB Jelzálogbank 3. Budapest Bank Az év Bankára Felcsuti Péter - Raiffeisen Bank Az év folyószámla terméke MKB Bank 2. CIB Bank 3. Raiffeisen Bank 7 indd 7 10/10/08 12:51:17

8 MasterCard Az év bankja Nehéz idôszak után, sôt valószínûleg nehéz idôszak közepén van globális szinten a bankszektor. Még nem tudni, milyen közvetlen hatásokkal kell számolni, de annyi biztos, hogy a hitelezési válság a magyar bank szektor mûködésére is rányomta bélyegét. A világ méretû bizonytalanság itthon makrogazdasági nehézségekkel, különadóval is párosult. Mégis a magyar bankok az elmúlt évben is intenzíven növelték mérlegfôösszegüket, és ha már nem is a korábbi évek ütemében, de növelték az összesített nyereségüket is. Eközben továbbra is minden bank igyekezett fejleszteni, terjeszkedni, segíteni a magyar pénzügyi kultúra fejlôdését, ez ugyanis a bankoknak is, ügyfeleiknek is közös érdeke. 1. CIB Bank 2. OTP Bank 3. Raiffeisen Bank CIB Bank: Együtt, a jövôrôl. A CIB Bank a második legnagyobb hazai univerzális bank, amely évrôl-évre a bankrendszer átlagát meghaladó növekedést produkál. A bank a keres kedelmi banki és befektetési szolgáltatások rendkívül széles skáláját nyújtja országos értékesítési hálózatának jelenleg több mint 180 egységében. A CIB Csoportba lízingcég, faktorcég és alapkezelô is tartozik. Üzleti fi lozófi ájának fókuszában az ügyfelek igényei állnak. Ennek megfelelôen termékfejlesztése során kiemelt szempont, hogy nemcsak könnyen elérhetô, de könnyen érthetô, innovatív konstrukciókat kínáljon. indd 8 10/10/08 12:51:21

9 A bankpiacon éles a verseny, ezért a szereplôk folyamatosan innovációra kényszerülnek. Fejlesztik a termékeiket, javítják a szolgáltatás minôségét, egyre modernebb és kényelmesebb elérési csatornákat alakítanak ki. Az innováció az a fogalom, amelynek egyaránt örülhet a bank tulajdonosa, vezetôsége és az ügyfele is. A fejlesztések fókusza évrôl évre más, hol a kifi nomultabb termékeken, hol a modern banki technikákon, hol a biztonságon van a hangsúly. A bankok 2008-ban is sok olyan fejlesztéssel rukkoltak elô, amelyek vagy a praktikus, vagy a környezetbarát, vagy éppen a modern bankolásból mutattak példát. 1.K&H Bank 2.CIB Bank 3.Budapest Bank K&H Bank: A K&H e-zóna terminál egy új, ügyfélbarát és egyben edukatív megoldást kínál a postai sárga csekkes befi zetések helyett. A K&H törekvése, hogy felgyorsítsa az emberek bevonását egy fejlettebb pénzügyi kultúrába, illetve megkímélje ôket a postai sorban állás okozta kellemetlenségektôl. Egy csekkleolvasó és egy érintôképernyô segítségével a kitöltött sárga csekket könnyen és gyorsan fi zethetik be ügyfeleink. A K&H infl áció plusz betét egyedülálló konstrukció, melynek nagyszerûsége abban rejlik, hogy az ügyfelek számára a legérthetôbb viszonyszámot, az infl ációt veszi alapul, hiszen a KSH által havonta közzétett infl ációval megegyezô kamatot a bank prémiumkamattal egészíti ki, így biztosítva a reálkamatot. Az elhelyezéskori kamatot a bank minimum kamatként garantálja, azaz csökkenô infl áció esetén sem lehet kisebb a kamat az elhelyezéskorinál. Áprilisi bevezetése óta állománya a 65 Mrd Ft-ot is meghaladja. 9 indd 9 10/10/08 12:51:21

10 Az ismertebb magyar bankvezetôk általában régebb óta vannak posztjukon, kevés vezetôváltás jellemezte az elmúlt éveket. Miért is változtattak volna a tulajdonosok? Az eredmények javultak, a banklobbi kisebb zökkenôk ellenére is sikeres maradt. Most azonban újszerû kihívások érkeztek, az anyabankok nehézségei begyûrûzhetnek Magyarországra, egy újabb globális konszolidációs hullám közepén vagyunk, változott a honi bankok szövetségének vezetô testülete is. Ezért nagy kérdés volt, hogy mely bankárt tartotta a szakma a legsikeresebbnek ebben a környezetben. Az év bankára díj gyôztese: Dr. Balázs László a Magyarországi Volksbank Zrt. elnök-vezérigazgatója Dr. Balázs László a hazai és a nemzetközi bankszakma területén jelentôs karriert futott be, amely 1990-ben indult a Magyar Külkereskedelmi Banknál üzletkötôként. A németországi Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG-nál eltöltött idô után, tapasztalatait felhasználva 1993-ban részt vett a HypoVereinsbank Hungaria Rt. alapításában, ahol elôször a kockázatkezelés helyettes vezetôje, majd ügyvezetô igazgatója lett január 1-tôl a Magyarországi Volksbank Zrt. igazgatósági tagja, január 1-tôl a bank elnök-vezérigazgatója. indd 10 10/10/08 12:51:22

11 Melyik a legrokonszenvesebb bank? Nem könnyû kérdés, és bár a lakosság ezúttal is szívesen szavazott (jóval több mint voks érkezett), valójában az ügyfeleknek nem lehet teljes a képe. A magánemberek, ha nem szakmabeliek, általában nem ismerhetnek személyesen sok bankot, 3-4 banki kapcsolat már soknak számít Magyarországon. Ugyanakkor, aki nem ügyfél, az is találkozhat reklámokkal, társadalmilag felelôs aktivitással, szponzorációval. Éppen ezért mindenképpen van értéke, illetve üzenetértéke annak, hogy kit talált a nagyközönség 2008-ban a legrokonszenvesebb magyar banknak. 1. Erste Bank 2. Raiffeisen Bank 3. Citibank 11 indd 11 10/10/08 12:51:29

12 Bármennyire is kedvezôtlenebbül ítéli meg gazdasági helyzetét a magyar lakosság, egyáltalán nem fogta vissza magát, s nem igazán változtatta meg kölcsönfelvételi szokásait. Ezért a bankok továbbra is nagy hangsúly fektetnek a hiteltermékekre. Ma mégis világszerte arról hallani, hogy a hitelintézetek óvatosabbá váltak, az egy évvel korábbi állapothoz képest szigorúbban hiteleznek. Egy ilyen idôszakban különösen felértékelôdik az a szolgáltatás, amely egyszerû, gyors, megfi zethetô. Szerencsére, a még mindig éles hitelezési versenyben, ilyen szolgáltatásokat is bôven találni. 1. OTP Bank 2. CIB Bank 3. K&H Bank OTP Bank: Generáció Credit Egyedülálló hiteltermék: Tôkegarantált életbiztosítással kombinált jelzálog alapú hitel. Igény szerint alakítható törlesztô részletek. Ügyfeleink dönthetik el, hogy a 10 éves megtakarítási periódusban mekkora összeget gyûjtenek össze tôketörlesztésre. A megtakarított összeg tôke és hozamvédett életbiztosításba kerül. A biztosítási portfolió hozama folyamatosan nyomon követhetô. A realizált hozammal csökkenthetô a fennálló tartozás. A megtakarítási idôszak alatt adókedvezmény vehetô igénybe. indd 12 10/10/08 12:51:37

13 A hitelezési válság sokféleképpen hatott a megtakarítási piacon is. A bankok szemében felértékelôdtek a lakossági források, szívesen csábították a potenciális betéteseket kedvezményekkel, akciókkal. Ugyanakkor sok megtakarítási termék, befektetési alap mögöttes piaca viselkedett hek tikusan, nem ritkán komoly veszteségeket okozva az ügyfeleknek. A ban kok számára a hátrahagyott idôszakban egyaránt fontos volt, hogy speciális betéti termékeik elnyerjék a közönség tetszését, ahogyan az is, hogy újszerû, itthon eddig nem ismert kifi zetési formulákkal, vagy a jól ismert garanciákkal fenn tudják tartani a keresletet és a bizalmat a kifi nomultabb befektetési termékeik iránt is. 1.UniCredit Bank 2.CIB Bank 3.K&H Bank UniCredit Bank: 2 éves akciós forintbetét Különleges ajánlatunk, a feltételek nélkül elérhetô 2 éves futamidejû forintbetét két ok miatt különleges: a jegybanki alapkamat feletti, fi x éves 9% kamatot és rugalmas hozzáférési lehetôséget biztosít. A betét rugalmassága egyedülálló: ügyfeleink bármikor felve hetnek a lekötött összegbôl, a kamat ekkor is idôará nyosan jár és a fennmaradó összeg változatlanul kamatozik. A termék népszerûsége töretlen: idén májustól kínált termékünket ügyfeleink százmilliárdos nagyságrendben vették igénybe. 13 indd 13 10/10/08 12:51:38

14 Bármekkora vihar is van a nemzetközi pénzügyi piacokon, a világ globálisan és hazai szinten is folyamatosan bankosodik, azaz a lakosság egyre több banki terméket vesz igénybe. A gazdaság fehérítése is azt követeli, hogy a nagyobb összegû készpénzforgalmat (fi zetések utalását, nagyobb lakossági vásárlásokat) készpénz helyett egyre inkább banki átutalásokkal és kártyahasználattal végezzék az érintettek. Ha kell, a mindenkori kormányzat akár törvényi szabályozással, adminisztratív eszközökkel is a bankhasználat felé tereli a lakosságot. Aki pedig elôször kerül bankokkal kapcsolatba, alapvetôen folyószámla-jellegû termékkel találkozik. Már csak ezért is rendkívül meghatározó a hazai bankversenyben, hogy melyik kereskedelmi bank mennyire képes vonzó folyószámlával piacra lépni, mert ez a termék az új ügyfelek megszerzése szempontjából kulcsfontosságú. 1.Citibank 2.CIB Bank 3.MKB Bank Citibank: A Citibank Nullaforintos bankszámla az ország elsô díjmentes folyószámlaterméke. Lényege: teljesen ingyenes minden forinttranzakció minden csatornán, beleértve a korlátlan készpénzfelvételt az ország bármely ATM-jébôl és a Citibank-fi ókokból, illetve az egyszeri és tartós átutalásokat, csoportos beszedési megbízásokat, valamint a betétlekötéshez kapcsolódó banki mûveleteket. A számlához csatolt betéti kártya éves díja is 0 Ft. Az ajánlat eddig ismeretlen kényelmet és szabadságot nyújt a napi pénzügyek intézéséhez, és rendkívül pozitív fogadtatásra talált meglévô és új ügyfeleink, valamint a média körében. indd 14 10/10/08 12:51:39

15 A bankok nem pusztán rideg, profi torientált intézmények, hanem részesei egy közösségnek, maguk is egyfajta állampolgárai az országnak. Minden felelôsen gondolkodó bank érdekelt az egészséges, a szolidáris és a békés társadalomban. A társadalmilag felelôs megközelítésû bankok éppen ezért támogatnak hala dó ügyeket. Emellett ügyfeleiket is orientálják a fele lôs ségteljes hozzáállás irányába, például olyan megtakarítási termékkel, amely bolygónk legégetôbb problémainak (vízhiány, klímaváltozás, energia-for radalom) megoldása felé terelik a tôkét. Minden lépés, amely egy fenntartható világgazdaság és egy boldogabb világ felé visz, tûnjön bármennyire is kicsinek, különkülön is díjat érdemelne. 1.Citibank 2.Raiffeisen Bank 3.MKB Bank Citibank: Folytatjuk hosszú távú pénzügyi oktatási programjainkat általános, középiskolai és egyetemi diákok számára. Amit kínálunk: korszerû technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat, hogy segítsük a diákok ismeret- és tapasztalatszerzését. Elôadásokkal és tanácsadással önkéntesként is részt veszünk minden programunkban. Tavaly a NESsT-tel közösen civilszervezetek számára vállalkozásfejlesztô programot indítottunk, szakmai és anyagi segítséget nyújtva. Idén kisvállalkozásoknak indítunk hasonlót. Minden e-számlakivonatra regisztráló ügyfelünk nevében elültetünk egy fát a jövô nemzedékének. 15 indd 15 10/10/08 12:51:39

16 Egyre több embernek van Magyarországon bankszámlája, ahogy egyre nô az internet-penetráció is, illetve bizonyára nône a mobiltelefon-fl otta is, ha éppen nem lenne már gyakorlatilag minden felnôtt magyar embernek mobilja. Ha pedig ezek mind rendelkezésre állnak, akkor nô az igény a rendkívül praktikus, gyors és olcsó elektronikus banki szolgáltatásokra is. Ugyan a tapasztalatok szerint a magyar lakosság egyelôre viszonylag kevés mûveletet végez távolról, inkább csak egyenleget kérdez, és átutalási megbízást ad, ám ezeket fokozatosan növekvô arányban és egyre több kritérium megkövetelésével teszi. A bankok versengésében is meghatározó tehát, hogy e szegmensben hogyan teljesítenek. 1.CIB Bank 2.OTP Bank 3.Citibank CIB Bank: Az okostelefonokra optimalizált internetbanki szolgáltatá sunk, a mobilcib egyedülálló a hazai piacon, ráadásul igényelhetô mellé a biztonságot növelô Token azonosítási eszközünk, amely minden csatornán használható. A mobilcib, a CIB Internet- és WAPBank egymással harmonizált CIB szolgáltatások. Bankunk a biztonságos online fi zetést biztosító CIB Internet kártyával kibocsátói oldalról, az Év Internetes Kereskedôje Díj alapításával pedig szakmai oldalról is elkötelezett az e-kereskedelem és a kártyahasználat fejlôdéséért. indd 16 10/10/08 12:51:40

17 A MasterCard Worldwide egyike a vezetô nemzetközi kártyatársaságoknak, központja a New York állambeli Purchase-ben az Egyesült Államokban található. A vállalat elsôdleges üzleti tevékenysége a MasterCard márkájú hitel és betéti kártyákkal végzett vásárlások feldolgozása, valamint a mûveletek értékének elszámolása a kártyakibocsátó és elfogadó bankok között. A MasterCard Worldwide júniusa óta a New York-i tôzsdén jegyzett vállalat. Mint az innovatív fi zetési technológia úttörôje, a kártyatársaság 2002-ben kezdte meg az érintés nélküli MasterCard PayPass kártyák bevezetését. Mára közel 37 millió PayPass kártya és eszköz van forgalomban, melyeket több mint kereskedôi elfogadóhelyen lehet használni a világ 24 országában. Jóllehet a MasterCard elsôsorban világszerte elfogadott kártyamárkáiról ismert MasterCard, Maestro, Cirrus, a társaság klasszikus kampány szlogenje szinte önálló védjegyé vált. A Felbecsülhetetlen reklámfi lmek és hirdetések, melyekben visszatér a jól ismert sor: "Van, amit nem lehet pénzért megvenni. Minden másra ott a MasterCard ", elsô alkalommal 1997-ben jelentek meg. A híressé vált kampány segített a kártyatársaságot barátságos, jó kedélyû vállalattá formálni, amely emberi hangon, emberi helyzetekben szól a fogyasztókhoz. A MasterCard Worldwide a különbözô sportesemények kitartó támogatója. Jelentôs helyi eseményeken túl a kártyatársaság szponzorálja az UEFA Bajnokok Ligáját és az UEFA EURO labdarúgó kontinensviadalokat is. 17 indd 17 10/10/08 12:51:40

18 Az Ernst & Young mint világszerte elismert, vezetô könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat a feltörekvô és gyorsan növekvô cégektôl a multinacionális nagyvállalatokig segíti ügyfeleit, hogy felismerjék és kiaknázzák üzleti lehetôségeiket. Szolgáltatásainkat Magyarországon több, mint 400 vezetô magyar- illetve multinacionális vállalat veszi igénybe, többek között a magyar piac legkiemelkedôbb szereplôi is. Magyar szakértôink a tradicionális könyvvizsgálat, adótanácsadás, a vállalati pénzügyek, az elektronikus biztonság, a kockázatkezelés, a belsô ellenôrzés, a jogi átvilágítás, a vállalati visszaélések kivizsgálása, valamint a humán-erôforrás menedzsment kihívásaira nyújtanak megoldást. Szolgáltatásaink kiterjednek az állami támogatások és egyéb fi nanszírozási lehetôségek feltérképezésére, azok megszerzésére a különféle fejlesztési projektek megvalósításához. indd 18 10/10/08 12:51:41

19 19 indd 19 10/10/08 12:51:46

20 indd 20 10/10/08 12:52:06

Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben

Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben MasterCard Az év bankára 2015 Online sajtófigyelés 2015. november 17-18. Figyelő Online Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben 2015.11.18 13:30 http://figyelo.hu/cikkek/426319-hegedus-eva-az-ev-bankara-2015-ben

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

102 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft Budapest Bank készpénzfelvétel saját ATM-ből VISA Electron 102 Ft 102 Ft 102 Ft

102 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft Budapest Bank készpénzfelvétel saját ATM-ből VISA Electron 102 Ft 102 Ft 102 Ft A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésének hatásai a nagyobb bankok népszerűbb számlacsomagjai és általánosabb bankkártyái esetében Készítette: Záhonyi István, Bankkártya.hu portál Az adatok zárásának

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

AXA havi számlavezetési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft. AXA éves kártyadíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

AXA havi számlavezetési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft. AXA éves kártyadíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Készítette: kártya.hu A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésének hatásai a nagyobb bankok népszerűbb számlacsomagjai és általánosabb bankkártyái esetében A 2013. január 1 től hatályos végleges változások

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (2002. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt három

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

A lakossági állampapír befektetések

A lakossági állampapír befektetések A lakossági állampapír befektetések Mi az állampapír? Az állampapír az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon.

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Hatályos: 2012. október 01.

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Hatályos: 2012. október 01. BOSS alapszámla HIRDETMÉNY Hatályos: 2012. október 01. napjától 50 30 20 igényelhető* 50/oldal 1.00 3 ezrelék, min. 10 max. 9.90 Átutalási VIBER 3 ezrelék, min. 15 max. 15.00 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Az EUR/HUF árfolyam alakulása az elmúlt egy hónapban (Forrás: portfoliofinancial.hu)

Az EUR/HUF árfolyam alakulása az elmúlt egy hónapban (Forrás: portfoliofinancial.hu) Egy hónappal ezelőtt ugyanannyit kellett adni egy euróért, mint most, de november elején a 280-at karcolta alulról az árfolyam. A Pénzcentrum a magyarországi pénzintézetek deviza lekötési lehetőségeit

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét Hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról 2012. október 01.

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról 2012. október 01. BOSS alapszámla HIRDETMÉNY 50 30 20 igényelhető* 50/oldal 1.00 3 ezrelék, min. 10 max. 9.90 VIBER 3 ezrelék, min. 15 max. 15.00 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció, felhatalmazás rögzítés, módosítás díja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Készült:

Készült: Készült: 2016. 05. 10. 1 2 Jelen kutatási összefoglaló az enet 2016 februárjában készített fizetési témájú kutatásának főbb eredményeit mutatja be. Az adatok egy része a 2015. évre, másik része pedig az

Részletesebben

Lakossági bankolás. Fatér Gyula április 29.

Lakossági bankolás. Fatér Gyula április 29. Lakossági bankolás Fatér Gyula 2015. április 29. Fatér Gyula Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, diplomás közgazda 1990 Szakmai tapasztalat Budapesti Értéktőzsde, elemző, bevezetési osztályvezető 1991-1992

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK által nyitható takarékbetétek, valamint bankszámla betétek, számlacsomagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Hatályos: 2012. október 01.

HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Hatályos: 2012. október 01. BOSS alapszámla HIRDETMÉNY Hatályos: 2012. október 01. napjától 50 30 20 igényelhető* 50/oldal 1.00 3 ezrelék, min. 10 max. 9.90 Átutalási 3 ezrelék, min. 15 max. 15.00 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció,

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. f e b r u á r 2 7 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés PSZÁF X. Jubileumi Pénztár-konferencia Siófok, 2007. 21. Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés Erdei Tamás elnök-vezérigazgató MKB Bank Zrt. A

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

H a t á l y o s : 2 0 1 0. a u g u s z t u s 2 - tıl

H a t á l y o s : 2 0 1 0. a u g u s z t u s 2 - tıl H a t á l y o s : 2 0 1 0. a u g u s z t u s 2 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. január 01. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal, amely

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától 1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától KÖNYVES BETÉTEK Látraszóló betét 0,00% 0,00% 3 hónapra lekötött 3,25% 3,25% 1 évre lekötött 2 évre lekötött 3 évre lekötött A

Részletesebben

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl

H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl H a t á l y o s : 2 0 1 1. a u g u s z t u s 1 - tıl É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

I. 2015. május 15-i hatállyal az alábbiakban megjelölt számlacsomagokat a továbbiakban a Bank nem forgalmazza:

I. 2015. május 15-i hatállyal az alábbiakban megjelölt számlacsomagokat a továbbiakban a Bank nem forgalmazza: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., továbbiakban: a Bank) módosítja az alábbiakban megjelölt lakossági Kondíciós Listáit tekintettel

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. július 1. napján Hatályos: 2015. július 15. napjától A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. július 15-től egyes betéti

Részletesebben

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét

Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét Home bankon (internet bankon) keresztül váltható termékek: Egyszeri illetve folyamatos lekötésű, lekötési időn belül változó kamatozású* betét 1 hó Jegybanki alapkamat 2,25%, de legalább 0% = 0,75% (0,76%)

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07)

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2010. III. ben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása A es bontásban részletezett számadatok a mellékletben található

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. október 07. napjától TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 VIBER 5 ezrelék, min. 20

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

A digitális bank és a tőzsde

A digitális bank és a tőzsde A digitális bank és a tőzsde Hegedüs Éva Elnök-vezérigazgató GRÁNIT Bank Zrt. Budapest, 2016. szeptember 16. TARTALOM 1.Globális trendek a bankszektorban 2.A digitális forradalom átalakítja az ügyfélkiszolgálást

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

Jelentős kamatcsökkenés után szerény emelkedés

Jelentős kamatcsökkenés után szerény emelkedés Számos akciós betétet ajánlanak a bankok, melyek során akár 10 százalék feletti kamatot is fizetnek. Az akciós kamatok elérését azonban gyakran kemény feltételek teljesítéséhez kötik. Az [origo] összegyűjtötte

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. június 22. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 22. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ Jelentkezzen most! www.szakkepzesidij.hu Sokféleképpen válhat az egyénbôl egyéniség. A díj A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felhívással fordul a vállalatokhoz,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK Érvényes: 2016.május 09-től Hatályos 2016.március 01-től Matrac betét I. BETÉTSZÁMLÁK, KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK Lekötési idő kamat EBKM 3 hónap (FIX kamatozású,

Részletesebben

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban 2011.06.15. Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban Salamon János vezérigazgató Alapvető kérdések Egyre többen vagyunk, akik környezettudatosak, akik érzik a felelősségüket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

CMTERMINAL SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS ANDROIDOS TELEFONON: OLCSÓ, RUGALMAS, MEGBÍZHATÓ

CMTERMINAL SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS ANDROIDOS TELEFONON: OLCSÓ, RUGALMAS, MEGBÍZHATÓ SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS ANDROIDOS TELEFONON: OLCSÓ, RUGALMAS, MEGBÍZHATÓ MIÉRT AJÁNLOM ÖNNEK A HASZNÁLATÁT? A KÁRTYÁK ELFOGADÁSÁHOZ NINCS SZÜKSÉG POS TERMINÁLRA VAGY SZÁMÍTÓGÉPRE, AZ ELFOGADÓ A SAJÁT, ANDROID

Részletesebben