Köszöntô. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntô. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert"

Átírás

1 indd 1 10/10/08 12:50:14

2 indd 2 10/10/08 12:50:28

3 Köszöntô A hazai pénzintézetek harmadik alkalommal állnak egy független, szakértô zsûri elé, hogy éves teljesítményüket versenytársaikéval összemérjék. A Magyarországon hamar meghonosodott nemzetközi kezdeményezést annak fôvédnökeként azért is fontos és támogatandó hagyománynak tartom, mert e nagy és egyre növekvô presztízsû díj kínálatuk és szolgáltatásaik még foko zottabb fejlesztésére ösztönözheti a bankokat. Márpedig minden politikusi intelemnél hathatósabban késztetheti pénzügyei felelôs és átgondolt intézésére a széles nagyközönséget egy jó, innovatív termék. A Világgazdasági Fórum idén szeptemberben elsô ízben kiadott, pénzügyi fejlettséget mérô rangsorában a többi visegrádi ország elé sorolta Magyarországot. A kutatás számtalan szempontja közül a vizsgált országok bankrendszereinek stabilitását összevetô részfelmérésben szerepeltünk a legjobban. A távolból is jól látható tehát, hogy a pénzintézetek megbízható pillérei a honi gazdaságnak. Az erôs mezônybôl kiemelkedni, annak élén haladni így még komolyabb érdem, a kilenc tiszteletreméltó gyôztes érdeme. A magyar bankoknak meghatározó szerepe van a gazdaság motorjának felpörgetésében sok más mellett azért is, mert a lakossági szolgáltatások körén túl tekintve - közremûködésükkel hathatnak igazán széles körben a kis- és középvállalkozások tôkeigényét kielégíteni hivatott mikrohitel-konstrukciók. Ôszintén bízom benne, hogy mielôbb ilyen termékek komoly visszhangot kiváltó bevezetéséért is méltathatjuk legjobbjaikat. Gratulálok a díjazottaknak! Bajnai Gordon miniszter Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fôvédnök MasterCard - Az év bankja 3 indd 3 10/10/08 12:50:53

4 Kedves Vendégünk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket jelenlétével a 2008-ban harmadik alkalommal megrendezésre kerülô MasterCard Az év bankja ünnepélyes díjátadóján. Örömmel tapasztaljuk, hogy a MasterCard - Az év bankja díj évrôl évre ismertebbé és elismertebbé válik mind a szakma, mind a nagyközönség elôtt. Ez a siker azonban, tudjuk, nem adhat okot a pihenésre, ezért minden évben újabb és újabb elemekkel gazdagodik a verseny. Az idei év egyik újdonsága, hogy új kategóriában, a társadalmi felelôsségvállalás területén is megmérettetnek a résztvevô pénzintézetek, hiszen ma már egyre többen vallják: a tradicionális piaci értékek mellett a felelôs társadalmi magatartás is meghatározó értékmérôje egy vállalat tevékenységének. Az év társadalmilag felelôs bankja kategóriában beérkezett pályázatokat egy külön erre a célra szervezôdött zsûri, a Kurt Lewin Alapítvány, a Híd a Harmadik Világért Alapítvány valamint a Független Médiaközpont szakértôi bírálták el. Reméljük, hogy az új díj további motivációt jelent átfogó programok megvalósítására, továbbvitelére. Végül, Az év bankja díjátadók történetében most készítettük el elsô alkalommal ezt az összefoglaló füzetet, mely az egyes kategóriákban díjazott bankokat, szolgáltatásokat mutatja be. Reméljük, kiadványunk értékes információval segíti majd a tájékozódásban, és emlékezetesebbé teszi a díjátadót az Ön számára is. Gauder Milán regionális igazgató MasterCard Europe indd 4 10/10/08 12:51:05

5 A MasterCard Az év bankja egy nemzetközi verseny a bankok és a pénzügyi intézetek lakossági szolgáltatásai számára, melyet az tesz egyedivé, hogy mind a szakma, mind a nagyközönség mértékadó megmérettetésként tekint rá. Sok országban számos hasonló eseményt rendeznek, de olyan kevés van, amely ilyen hosszú ideje, ilyen töretlen sikerrel mûködne, mint ez az verseny. A MasterCard Az év bankja több mint egy díj. Hiteles iránytût kívánunk adni a hétköznapi ember kezébe, hogy magabiztosabban igazodhasson el a bankok világában, és segítséget kapjon döntései meghozatalában. Petr Stuchlík a díjat alapító Fincentrum Media ügyvezetô igazgatója 5 indd 5 10/10/08 12:51:09

6 Az Ernst & Young idén is örömmel támo gatja Az év leginnovatívabb bankja elismerést Magyarországon, mert hisszük, hogy kizárólag magas színvo nalú szolgáltatások és az ügyfelek igényeit célzó, ugyanakkor a banki kockázatokat megfelelôen keze lô fejlesztések szolgálják a bankok ügyfeleinek érde keit. Így a verseny valódi gyôztesei az ügyfelek, mivel ôk az igazi kedvezményezettjei az elôremutató változtatásoknak, újításoknak. Az Ernst & Young a díj szponzoraként ennek a versenynek az ösztönzéséhez kíván hozzájárulni. Havas István az Ernst & Young magyarországi irodájának vezérigazgatója indd 6 10/10/08 12:51:14

7 A MasterCard Az év bankja díjat 2002-ben alapították Csehországban. A program szervezôje a prágai szék helyû Fincentrum pénzügyi tanácsadó cég, fô tá mo gatója a MasterCard Worldwide. A szervezôk minden résztvevô országban Csehországban, Magyarorszá gon, Szlovéniában és Ukrajnában egységesen alkal mazzák a verseny szabályrendszerét, pályázati, és szavazati metódusát. Ennek megfelelôen a szakmai kategóriák díjait egy független, gazdasági vezetôkbôl, szakújságírókból és egyetemi tanárokból álló 100 tagú zsûri szavazás útján ítéli oda. Az év bankára díj gyôztesét a jelölt banki vezetôk választják, míg Az év legrokonszenvesebb bankját a nagyközönség sza vazatai alapján határozzák meg ban elsô alkalommal adnak át díjat Az év társadalmilag felelôs bankja kategóriában, melynek elbírálására a szervezôk neves non-profi t szervezetek képviselôit kérték fel. Magyarországon óta rendezik meg a MasterCard - Az év bankja versenyt. A tavalyi rangsor: MasterCard - Az év bankja Az év bankja CIB Bank 2. MKB Bank 3. OTP Bank Az év leginnovatívabb bankja CIB Bank 2. Raiffeisen Bank 3. Citibank Az év legszimpatikusabb bankja Raiffeisen Bank 2. OTP Bank 3. CIB Bank Az év direktbanki szolgáltatása OTP Bank 2. MKB Bank 3. CIB Bank Az év megtakarítási terméke K&H Bank 2. MKB Bank 3. Volksbank Magyarország Az év lakossági hitelterméke OTP Bank 1. FHB Jelzálogbank 3. Budapest Bank Az év Bankára Felcsuti Péter - Raiffeisen Bank Az év folyószámla terméke MKB Bank 2. CIB Bank 3. Raiffeisen Bank 7 indd 7 10/10/08 12:51:17

8 MasterCard Az év bankja Nehéz idôszak után, sôt valószínûleg nehéz idôszak közepén van globális szinten a bankszektor. Még nem tudni, milyen közvetlen hatásokkal kell számolni, de annyi biztos, hogy a hitelezési válság a magyar bank szektor mûködésére is rányomta bélyegét. A világ méretû bizonytalanság itthon makrogazdasági nehézségekkel, különadóval is párosult. Mégis a magyar bankok az elmúlt évben is intenzíven növelték mérlegfôösszegüket, és ha már nem is a korábbi évek ütemében, de növelték az összesített nyereségüket is. Eközben továbbra is minden bank igyekezett fejleszteni, terjeszkedni, segíteni a magyar pénzügyi kultúra fejlôdését, ez ugyanis a bankoknak is, ügyfeleiknek is közös érdeke. 1. CIB Bank 2. OTP Bank 3. Raiffeisen Bank CIB Bank: Együtt, a jövôrôl. A CIB Bank a második legnagyobb hazai univerzális bank, amely évrôl-évre a bankrendszer átlagát meghaladó növekedést produkál. A bank a keres kedelmi banki és befektetési szolgáltatások rendkívül széles skáláját nyújtja országos értékesítési hálózatának jelenleg több mint 180 egységében. A CIB Csoportba lízingcég, faktorcég és alapkezelô is tartozik. Üzleti fi lozófi ájának fókuszában az ügyfelek igényei állnak. Ennek megfelelôen termékfejlesztése során kiemelt szempont, hogy nemcsak könnyen elérhetô, de könnyen érthetô, innovatív konstrukciókat kínáljon. indd 8 10/10/08 12:51:21

9 A bankpiacon éles a verseny, ezért a szereplôk folyamatosan innovációra kényszerülnek. Fejlesztik a termékeiket, javítják a szolgáltatás minôségét, egyre modernebb és kényelmesebb elérési csatornákat alakítanak ki. Az innováció az a fogalom, amelynek egyaránt örülhet a bank tulajdonosa, vezetôsége és az ügyfele is. A fejlesztések fókusza évrôl évre más, hol a kifi nomultabb termékeken, hol a modern banki technikákon, hol a biztonságon van a hangsúly. A bankok 2008-ban is sok olyan fejlesztéssel rukkoltak elô, amelyek vagy a praktikus, vagy a környezetbarát, vagy éppen a modern bankolásból mutattak példát. 1.K&H Bank 2.CIB Bank 3.Budapest Bank K&H Bank: A K&H e-zóna terminál egy új, ügyfélbarát és egyben edukatív megoldást kínál a postai sárga csekkes befi zetések helyett. A K&H törekvése, hogy felgyorsítsa az emberek bevonását egy fejlettebb pénzügyi kultúrába, illetve megkímélje ôket a postai sorban állás okozta kellemetlenségektôl. Egy csekkleolvasó és egy érintôképernyô segítségével a kitöltött sárga csekket könnyen és gyorsan fi zethetik be ügyfeleink. A K&H infl áció plusz betét egyedülálló konstrukció, melynek nagyszerûsége abban rejlik, hogy az ügyfelek számára a legérthetôbb viszonyszámot, az infl ációt veszi alapul, hiszen a KSH által havonta közzétett infl ációval megegyezô kamatot a bank prémiumkamattal egészíti ki, így biztosítva a reálkamatot. Az elhelyezéskori kamatot a bank minimum kamatként garantálja, azaz csökkenô infl áció esetén sem lehet kisebb a kamat az elhelyezéskorinál. Áprilisi bevezetése óta állománya a 65 Mrd Ft-ot is meghaladja. 9 indd 9 10/10/08 12:51:21

10 Az ismertebb magyar bankvezetôk általában régebb óta vannak posztjukon, kevés vezetôváltás jellemezte az elmúlt éveket. Miért is változtattak volna a tulajdonosok? Az eredmények javultak, a banklobbi kisebb zökkenôk ellenére is sikeres maradt. Most azonban újszerû kihívások érkeztek, az anyabankok nehézségei begyûrûzhetnek Magyarországra, egy újabb globális konszolidációs hullám közepén vagyunk, változott a honi bankok szövetségének vezetô testülete is. Ezért nagy kérdés volt, hogy mely bankárt tartotta a szakma a legsikeresebbnek ebben a környezetben. Az év bankára díj gyôztese: Dr. Balázs László a Magyarországi Volksbank Zrt. elnök-vezérigazgatója Dr. Balázs László a hazai és a nemzetközi bankszakma területén jelentôs karriert futott be, amely 1990-ben indult a Magyar Külkereskedelmi Banknál üzletkötôként. A németországi Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG-nál eltöltött idô után, tapasztalatait felhasználva 1993-ban részt vett a HypoVereinsbank Hungaria Rt. alapításában, ahol elôször a kockázatkezelés helyettes vezetôje, majd ügyvezetô igazgatója lett január 1-tôl a Magyarországi Volksbank Zrt. igazgatósági tagja, január 1-tôl a bank elnök-vezérigazgatója. indd 10 10/10/08 12:51:22

11 Melyik a legrokonszenvesebb bank? Nem könnyû kérdés, és bár a lakosság ezúttal is szívesen szavazott (jóval több mint voks érkezett), valójában az ügyfeleknek nem lehet teljes a képe. A magánemberek, ha nem szakmabeliek, általában nem ismerhetnek személyesen sok bankot, 3-4 banki kapcsolat már soknak számít Magyarországon. Ugyanakkor, aki nem ügyfél, az is találkozhat reklámokkal, társadalmilag felelôs aktivitással, szponzorációval. Éppen ezért mindenképpen van értéke, illetve üzenetértéke annak, hogy kit talált a nagyközönség 2008-ban a legrokonszenvesebb magyar banknak. 1. Erste Bank 2. Raiffeisen Bank 3. Citibank 11 indd 11 10/10/08 12:51:29

12 Bármennyire is kedvezôtlenebbül ítéli meg gazdasági helyzetét a magyar lakosság, egyáltalán nem fogta vissza magát, s nem igazán változtatta meg kölcsönfelvételi szokásait. Ezért a bankok továbbra is nagy hangsúly fektetnek a hiteltermékekre. Ma mégis világszerte arról hallani, hogy a hitelintézetek óvatosabbá váltak, az egy évvel korábbi állapothoz képest szigorúbban hiteleznek. Egy ilyen idôszakban különösen felértékelôdik az a szolgáltatás, amely egyszerû, gyors, megfi zethetô. Szerencsére, a még mindig éles hitelezési versenyben, ilyen szolgáltatásokat is bôven találni. 1. OTP Bank 2. CIB Bank 3. K&H Bank OTP Bank: Generáció Credit Egyedülálló hiteltermék: Tôkegarantált életbiztosítással kombinált jelzálog alapú hitel. Igény szerint alakítható törlesztô részletek. Ügyfeleink dönthetik el, hogy a 10 éves megtakarítási periódusban mekkora összeget gyûjtenek össze tôketörlesztésre. A megtakarított összeg tôke és hozamvédett életbiztosításba kerül. A biztosítási portfolió hozama folyamatosan nyomon követhetô. A realizált hozammal csökkenthetô a fennálló tartozás. A megtakarítási idôszak alatt adókedvezmény vehetô igénybe. indd 12 10/10/08 12:51:37

13 A hitelezési válság sokféleképpen hatott a megtakarítási piacon is. A bankok szemében felértékelôdtek a lakossági források, szívesen csábították a potenciális betéteseket kedvezményekkel, akciókkal. Ugyanakkor sok megtakarítási termék, befektetési alap mögöttes piaca viselkedett hek tikusan, nem ritkán komoly veszteségeket okozva az ügyfeleknek. A ban kok számára a hátrahagyott idôszakban egyaránt fontos volt, hogy speciális betéti termékeik elnyerjék a közönség tetszését, ahogyan az is, hogy újszerû, itthon eddig nem ismert kifi zetési formulákkal, vagy a jól ismert garanciákkal fenn tudják tartani a keresletet és a bizalmat a kifi nomultabb befektetési termékeik iránt is. 1.UniCredit Bank 2.CIB Bank 3.K&H Bank UniCredit Bank: 2 éves akciós forintbetét Különleges ajánlatunk, a feltételek nélkül elérhetô 2 éves futamidejû forintbetét két ok miatt különleges: a jegybanki alapkamat feletti, fi x éves 9% kamatot és rugalmas hozzáférési lehetôséget biztosít. A betét rugalmassága egyedülálló: ügyfeleink bármikor felve hetnek a lekötött összegbôl, a kamat ekkor is idôará nyosan jár és a fennmaradó összeg változatlanul kamatozik. A termék népszerûsége töretlen: idén májustól kínált termékünket ügyfeleink százmilliárdos nagyságrendben vették igénybe. 13 indd 13 10/10/08 12:51:38

14 Bármekkora vihar is van a nemzetközi pénzügyi piacokon, a világ globálisan és hazai szinten is folyamatosan bankosodik, azaz a lakosság egyre több banki terméket vesz igénybe. A gazdaság fehérítése is azt követeli, hogy a nagyobb összegû készpénzforgalmat (fi zetések utalását, nagyobb lakossági vásárlásokat) készpénz helyett egyre inkább banki átutalásokkal és kártyahasználattal végezzék az érintettek. Ha kell, a mindenkori kormányzat akár törvényi szabályozással, adminisztratív eszközökkel is a bankhasználat felé tereli a lakosságot. Aki pedig elôször kerül bankokkal kapcsolatba, alapvetôen folyószámla-jellegû termékkel találkozik. Már csak ezért is rendkívül meghatározó a hazai bankversenyben, hogy melyik kereskedelmi bank mennyire képes vonzó folyószámlával piacra lépni, mert ez a termék az új ügyfelek megszerzése szempontjából kulcsfontosságú. 1.Citibank 2.CIB Bank 3.MKB Bank Citibank: A Citibank Nullaforintos bankszámla az ország elsô díjmentes folyószámlaterméke. Lényege: teljesen ingyenes minden forinttranzakció minden csatornán, beleértve a korlátlan készpénzfelvételt az ország bármely ATM-jébôl és a Citibank-fi ókokból, illetve az egyszeri és tartós átutalásokat, csoportos beszedési megbízásokat, valamint a betétlekötéshez kapcsolódó banki mûveleteket. A számlához csatolt betéti kártya éves díja is 0 Ft. Az ajánlat eddig ismeretlen kényelmet és szabadságot nyújt a napi pénzügyek intézéséhez, és rendkívül pozitív fogadtatásra talált meglévô és új ügyfeleink, valamint a média körében. indd 14 10/10/08 12:51:39

15 A bankok nem pusztán rideg, profi torientált intézmények, hanem részesei egy közösségnek, maguk is egyfajta állampolgárai az országnak. Minden felelôsen gondolkodó bank érdekelt az egészséges, a szolidáris és a békés társadalomban. A társadalmilag felelôs megközelítésû bankok éppen ezért támogatnak hala dó ügyeket. Emellett ügyfeleiket is orientálják a fele lôs ségteljes hozzáállás irányába, például olyan megtakarítási termékkel, amely bolygónk legégetôbb problémainak (vízhiány, klímaváltozás, energia-for radalom) megoldása felé terelik a tôkét. Minden lépés, amely egy fenntartható világgazdaság és egy boldogabb világ felé visz, tûnjön bármennyire is kicsinek, különkülön is díjat érdemelne. 1.Citibank 2.Raiffeisen Bank 3.MKB Bank Citibank: Folytatjuk hosszú távú pénzügyi oktatási programjainkat általános, középiskolai és egyetemi diákok számára. Amit kínálunk: korszerû technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat, hogy segítsük a diákok ismeret- és tapasztalatszerzését. Elôadásokkal és tanácsadással önkéntesként is részt veszünk minden programunkban. Tavaly a NESsT-tel közösen civilszervezetek számára vállalkozásfejlesztô programot indítottunk, szakmai és anyagi segítséget nyújtva. Idén kisvállalkozásoknak indítunk hasonlót. Minden e-számlakivonatra regisztráló ügyfelünk nevében elültetünk egy fát a jövô nemzedékének. 15 indd 15 10/10/08 12:51:39

16 Egyre több embernek van Magyarországon bankszámlája, ahogy egyre nô az internet-penetráció is, illetve bizonyára nône a mobiltelefon-fl otta is, ha éppen nem lenne már gyakorlatilag minden felnôtt magyar embernek mobilja. Ha pedig ezek mind rendelkezésre állnak, akkor nô az igény a rendkívül praktikus, gyors és olcsó elektronikus banki szolgáltatásokra is. Ugyan a tapasztalatok szerint a magyar lakosság egyelôre viszonylag kevés mûveletet végez távolról, inkább csak egyenleget kérdez, és átutalási megbízást ad, ám ezeket fokozatosan növekvô arányban és egyre több kritérium megkövetelésével teszi. A bankok versengésében is meghatározó tehát, hogy e szegmensben hogyan teljesítenek. 1.CIB Bank 2.OTP Bank 3.Citibank CIB Bank: Az okostelefonokra optimalizált internetbanki szolgáltatá sunk, a mobilcib egyedülálló a hazai piacon, ráadásul igényelhetô mellé a biztonságot növelô Token azonosítási eszközünk, amely minden csatornán használható. A mobilcib, a CIB Internet- és WAPBank egymással harmonizált CIB szolgáltatások. Bankunk a biztonságos online fi zetést biztosító CIB Internet kártyával kibocsátói oldalról, az Év Internetes Kereskedôje Díj alapításával pedig szakmai oldalról is elkötelezett az e-kereskedelem és a kártyahasználat fejlôdéséért. indd 16 10/10/08 12:51:40

17 A MasterCard Worldwide egyike a vezetô nemzetközi kártyatársaságoknak, központja a New York állambeli Purchase-ben az Egyesült Államokban található. A vállalat elsôdleges üzleti tevékenysége a MasterCard márkájú hitel és betéti kártyákkal végzett vásárlások feldolgozása, valamint a mûveletek értékének elszámolása a kártyakibocsátó és elfogadó bankok között. A MasterCard Worldwide júniusa óta a New York-i tôzsdén jegyzett vállalat. Mint az innovatív fi zetési technológia úttörôje, a kártyatársaság 2002-ben kezdte meg az érintés nélküli MasterCard PayPass kártyák bevezetését. Mára közel 37 millió PayPass kártya és eszköz van forgalomban, melyeket több mint kereskedôi elfogadóhelyen lehet használni a világ 24 országában. Jóllehet a MasterCard elsôsorban világszerte elfogadott kártyamárkáiról ismert MasterCard, Maestro, Cirrus, a társaság klasszikus kampány szlogenje szinte önálló védjegyé vált. A Felbecsülhetetlen reklámfi lmek és hirdetések, melyekben visszatér a jól ismert sor: "Van, amit nem lehet pénzért megvenni. Minden másra ott a MasterCard ", elsô alkalommal 1997-ben jelentek meg. A híressé vált kampány segített a kártyatársaságot barátságos, jó kedélyû vállalattá formálni, amely emberi hangon, emberi helyzetekben szól a fogyasztókhoz. A MasterCard Worldwide a különbözô sportesemények kitartó támogatója. Jelentôs helyi eseményeken túl a kártyatársaság szponzorálja az UEFA Bajnokok Ligáját és az UEFA EURO labdarúgó kontinensviadalokat is. 17 indd 17 10/10/08 12:51:40

18 Az Ernst & Young mint világszerte elismert, vezetô könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat a feltörekvô és gyorsan növekvô cégektôl a multinacionális nagyvállalatokig segíti ügyfeleit, hogy felismerjék és kiaknázzák üzleti lehetôségeiket. Szolgáltatásainkat Magyarországon több, mint 400 vezetô magyar- illetve multinacionális vállalat veszi igénybe, többek között a magyar piac legkiemelkedôbb szereplôi is. Magyar szakértôink a tradicionális könyvvizsgálat, adótanácsadás, a vállalati pénzügyek, az elektronikus biztonság, a kockázatkezelés, a belsô ellenôrzés, a jogi átvilágítás, a vállalati visszaélések kivizsgálása, valamint a humán-erôforrás menedzsment kihívásaira nyújtanak megoldást. Szolgáltatásaink kiterjednek az állami támogatások és egyéb fi nanszírozási lehetôségek feltérképezésére, azok megszerzésére a különféle fejlesztési projektek megvalósításához. indd 18 10/10/08 12:51:41

19 19 indd 19 10/10/08 12:51:46

20 indd 20 10/10/08 12:52:06