NYÍREGYHÁZA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA 2012- ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség N:twbáza Hivatásos Tüzoltölarancsnokság H NyiregyhAZa, Erd& sor. Tel: (+36 42) Fu: (+36 42) szám: J/NYH.ÁLT NYÍREGYHÁZA HIVA T ÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL Nyíregyháza

2 2 BESZÁMOLÓ A NYÍREGYHÁZA HNATÁSOS TŰZOLTÓSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL 1. Az új katasztrófavédelmi rendszer január l. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. Az állami tűzoltóság (a hivatásos tűzoltóság és a tüzőrség) a hivatásos önkormányzati tüzoltóság általános jogutódja lett. A jogelőd hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnoka az új parancsnokok kinevezéséig ellátta a hivatásos tűzoltóság parancsnoki feladatait. Kozák Attila tű. alezredes úr 20ll. november l ~től lett kinevezve Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság parancsnokának január l-én újra kinevezésre került a jogszabályi változások miatt a Hivatásos Túwltóság Parancsnokának. A Katasztrófavédelmi törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. (1) bek. alapján, a Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveként a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (továbbiakban: KvK) jelöli ki. A KvK ellátja a részére jogszabályhan és a közjogi szervezetszahályozó eszközökben meghatározott feladat és batásköröket. Január l-tól létre jött a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, melynek alárendeltségében működik a Nyíregyháza Hivatásos Túwltóság (továbbiakban: Nyíregyháza HTP) január l. és március 31. között a Túwltóság életében átmeneti időszak volt. Az átmeneti időszakban fontos volt készenléti szolgálat zökkenómentes szervezése, a Hivatásos Tűzoltóság működési teruletén a mentő-tűzvédelem probléma mentesen volt ellátva. A korábbi tűzmegelőzési osztály átalakult hatósági osztállyá és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe került január l-vel. Az átmeneti idöszakban a túwltóság gazdasági osztálya megszűnt, a személyzeti előadó átkerült a Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába április Ol-től a hivatásos tűzoltóságok feladatköre megváltozott. A tűzoltóságoknak nincs gazdálkodási, személyügyi, valamint hatósági jogköre, e feladatokat a Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. A Nyíregyháza Hivatásos Túwltóság állományának feladatköre kizárólag a tűzoltási műszaki mentési, illetve polgári védelmi feladatok ellátása az alárendeltségébe tartozó Katasztrófavédelmi Irodákon keresztül. Seszámolómat január I. és december 31. közötti időszakra foglaltam össze. A tűzoltó parancsnoki beosztást december Ol-tól látom el január l. és március 31. között szolgálatparancsnoki beosztást töltöttem be a nyíregyházi tűzo1tóságon április l. és október 15. között túwltósági felügyeló beosztást láttam el a megalakuló Nyiregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen október 15. és november 30. között megbízott Katasztrófavédelmi Kirendeltségvezetó beosztást láttam el a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi kirendeltségen december l-től neveztek ki a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának. Besz.ámolómat a Nyíregyháza KvK tüzoltósági felügyelői beosztásom és 2012-es év utolsó egy hónapjának "parancsnoklása" tapasztalatai alapján foglaltam össze. A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot 20ll. december 31.-ig fenntartó önkonnányzattól az átadás-átvételt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság zökkenőmentesen bonyolította le. Az átmeneti időszakban az állampolgárok a szervezeti struktúraváltásból sem a tűzvéde l em, sem a polgári védelem területén negativ hatásokat nem tapasztaltak. Az átadás-átvétel azonban rengeteg többletfeladatot adott elsősorban a gazdasági területen dolgozó, majd az átmeneti időszakban a személyzeti szakterületen tevékenykedő kollégáknak. Az átadás-átvétel időszakában a Nyíregyháza HTP vonatkozásban hivatalosan is átadásra kerültek a parancsnok részére a gazdálkodással kapcsolatos folyamatban lévő és lezárt feladatok.

3 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Vonulási statisztika a Nyíregyháza Hivatásos Túzoltóparancsnokság működési területén: 3 A 2012~es év a tűz.- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. A száraz csapadékmentes időj árás következtében sokkal több tűzeset történt a szabad területeken, az előző éveket vizsgálva most először lett több. a tüusetek száma, mint a műszaki mentések szám. A régió több hasonló méreru ruzoltóságát vizsgálva jelentésen csökkent, a káresetek száma a nyíregyházi túzoltóság múködési területén (Debrecen: Miskolc: 1651, Szolnok: 1030), ez annak is köszönhetö, hogy a Hajdúnánási a Tiszaújvárosi és a Debreceni Hivatásos tűzoltóság jelentős vonulási teruleteket kapott a Nyíregyháza hivatásos Tűzoltóság korábbi működési területéből. Az ország tűzvédeimi lefedettsége újra lett tervezve és amegye határokat figyelmen kívül hagyva az időben és kilométer távolság szerint az elsőnek kiérkező hivatásos egység vonul az adott településre elsödlegesen. Hajdúnánás HTP. vonul Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada településre. Tiszaújváros HTP. vonul Tiszadob településre. Debrecen HTP. vonul Bököny településre. É Megyei összes Nyíregyházi Tűzoltóság Tűzeset (+ utólagos tűzeset) Káreset, műszaki mentés 93\ T éves riasztás, szándékosan megtévesztö jelzés Vonulások esetszáma összesen: 1328 Ebből: Beavatkozást igénylő esemény: 1012 db Kiérkezés előtt felszámolt esemény: 80 db Szándékosan megtévesztő jelzés: 28 db Téves jelzés: 175 db Utólagos jelzés: 33 db utólagos jelzés szándékosan m~gté\'esl~61!!' kiérkezés előtt felszámolt jelzés l~~~~~~~~~~~~=,:;bj téves beavatxozás igénylő összesen o

4 4 Műszaki mentés: 448 db Tűzeset : 880 db etúzeset műszaki mentés A vonulások során a tényleges riasztási fokozatok: I. Riasztási fokozat : 1276 esetben ~ 123 esetben Kiemeit ll. Riasztási fokozat : 16 esetben ~ 9 esetben Kiemeit III. Riasztási fokozat: 1 esetben ~ l esetben Kiemeit IV. Riasztási fokozat : 1 esetben -? 1 esetben Kiemelt V. Riasztási fokozat : 1 esetben ~ l esetben Kiemeit A működési területen lévő 39 településen az alábbiak szerint alakultak az esetszámok: Apagy: Kemecse Rakamaz: Balkány:...5 Kótaj: Ramocsaháza:... 5 Balsa:... 1 Nagycserkesz:.. II Sényö: Beszterec:... 2 Nagyhalász:... Il Szabolcs:... 3 Biri:... 3 Nagykálló: Székely: Búj:... 5 Napkor: Tímár:... II Demecser: Nyírbogdány:... 3 I Tíszabercel :... 6 Érpatak:... 5 Nyíregyháza: 742 Tiszaeszlár: Gávavencsellö:...9 Nyírpazony: Tiszanagyfalu:.14 Geszteréd:... 2 Nyírtelek: Tiszarád:... 7 Ibrány: Nyírtét:... 3 Tiszatelek:... I Kálmánháza:...10 Nyírtura: Újfehértó: Kék:... 8 Paszab:... 1 Vasmegyer:... 3

5 Káresetrajta alapján: Állatbaleset:... 5 Omlásveszély:... 3 Egyéb: Robbanás:... I Elemi csapás: Rovar:... 3 Életmentés: Szénmonoxid mérgezés: Eltűnt személykeresés:... l Technológiai meghibásodás:... 1 Épületomlás, magas épület baleset: l Teher- vagy személyfelvonó baleset: l Fa kidőlés: Vasút. mozdony baleset:... 5 Gázszivárgás:... II Veszélyes anyagok: I Halott kiemelés:... 3 Vizi közlekedési baleset:... 2 Közúti baleset: Vízkárok: Személyi sérülés esetben történt. Személyelhalálozása esetben történt. Túzvizsgálat esetben indult. 5 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek évében: 109 alkalommal segitették a Nyíregyháza Hivatásos Tüzoltóparancsnokság munkáját: 95 tüzesetnél. 14 műszaki mentésnél segédkeztek. Az Önkormányzati Tüzoltóparancsnokságok évében: Összesen 313 alkalommal segítették a Nyíregyháza Hivatásos Túzoltóparancsnokság munkáját. 230 tüzesetnél, 83 műszaki mentésnél avatkoztak be. Részletezve: Ibrány ÖTP: 210 esetben ebből 37 műszaki mentés és 173 tüzesetnél. Újfehértó ÖTP: 103 esetben ebből 46 műszaki mentés és 57 tűzesetnél éves statisztika alapján, a korábbi évekhez viszonyítva, a tűzesetek eset száma jelentősen többnek bizonyult a tavaszi avartüzek a nyári szárazság és hőség miatt. A műszaki mentések, téves jelzések, utólagos tűzesetek száma közel azonosan alakult az elmúlt évekhez viszonyítva. A év jelentősebb káreseményei az alábbiak voltak: Tűzesetek: január 31"';n Timár Toldi 5. szám alatt 26xl6 méteres, hullámpala fedésü csirke nevelde tetőszerkezete égett. A tűzeset felszámolására ll. kiemeit riasztási fokozat lett elrendelve. A tözeset kapcsán személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős mértékü, 9200 napos csibe elpusztult. A beavatkozást nehezítő körülmény nem mertilt fel rebruár S-én Nyirtelek Ferenc tanyán JOx7 méteres családi ház égett teljes teijedelemében, a lakóház lakhatatlanná vájt, a család elhelyezéséröl a pnlgármester intézkedett. A tűzoltást II. riasztási fokozat elrendelésével az egységek felszámolták március 3-án Demecser Gyár út 14. szám alalt fonodában, a csévélőgépeken lerakódott szövet hulladék meggyulladt melyet az ott dolgozó személyzet eloltott. Az elszívó aknarendszerbe a tűz tovább teljedt, amit már nem tudtak megakadályozni. A tűzesett felszámolására lll. kiemeit fokozat

6 lett elrendelve. A tűzoltásban részt vett a Demecseri önkéntes Tűzoltó Egyesület. A beavatkozást nehezítette, hogy az elszívó aknarendszerben jelentős mennyiségű anyag volt felhalmozódva, a tüzoltást légzökészülék és kötélbiztosítással hajtották végre március 18-áo Berkesz Kossuth út 36. szám alatti lakóház gázrobbanás követően teljes tetjedelemben égett. Am. kiemeit fokozat elrendelést követően a Nyírség II- es, Nyírség létra egységei is riasztása megtörtént segítségnyújtásra. A káreset során 3 fó súlyosan megsérült, egy ro a helyszínen elhajálozott. A tűzoltást nehezíttette, a robbanás követően keletkezett törmelék halmaz és az életveszélyessé vált épületben való közlekedés Nyíregyháza Vécsey köz 19. szárn alatt, az első emeleti lakásban berendezési tárgyak égtek. Az egységek 1. kiemeit riasztási fokozattaj a tüz esetett felszámolták. A lakásban a füstmérgezést követően két személyeihalálozott. Az épület átvizsgálását és a lakosság kiürítését a mentési csoport végrehajtotta Vasárnap délután kettes kiemeit fokozatú riasztás nyomán indultak a nyíregyházi, kisvárdai és demecseri tűzoltók, mert Demecser Borzsovatanyánál egy telephelyen 50 köbmétemyi faapriték gyulladt ki tisztázatlan okból. Az esethez a Katasztrófavédelmi Műve l eti Szolgálat is a helyszínre érkezett. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók az oltással egy időben a továbbterjedést is megakadályozták Szerda éjjel túzjelzés érkezett a megyei ügyetetre. Császárszálláson a 4-es számú föút mentén kigyulladt egy fogadó. Szálló vendég nem tartózkodott az épületben, illetve az étterem este kilenc órakor már bezárt. A személyzetböl egy ro tartózkodott a helyszínen, ő vette észre a tüzet és értesítette a megyei katasztrófavédelmet. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős, mivel az épület teljesen leégett. A ruzoltásához szükséges és igénybevett erők és eszközök szerint, a riasztás elérte az V. kiemelt fokozatot. Ennek megfelelően hat település, így Nyíregyháza, Újfehértó, Hajdúnánás, Nyírbátor, Kisvárda, valamint Debrecen gépjárműivel, mintegy 50 ro vett részt az oltásban. A tüz megfelelő körülhatárolásához magasból mentő és vízszállító gépjárművet is használtak az egységek. A ruzoltók munkáját nehezitette. hogy a fa szerkezetű tetőt nád borította, így nagyon gyorsan

7 te~edt a tűz. A lakott területen kívül található épületböl több, különbözö fajta gázpalackot hoztak ki. A ruzoltás vezetését a Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat hajtotta végre, így az egységes irányítással - viszonylag rövid idő alatt másfél órán belül sikerült eloltani a tüzet, viszont az utómunkálatok, az izzások felszámolása még több óráig e\húzódott. Az érintett útszakaszt a rendőrség lezárta, a forgaimat elterelte. Az oltás ideje alatt a mentők is a helyszínen tartózkodtak. A túz okának felderítéséhez tűzvizsgálati eljárás indult ,02. Nyíregyháza, Alma u. 71, Petöfi Sándor Általános Iskola ill as kiemeit riasztásí fokozatú (Tűzeset). A jelzett helyen Petőfi Sándor Általános Iskola aulájának zsindely és palafedésű tetöszerkezete égett kb.: 200m2 területen, az aula magassága miatt a tetőszerkezetet csak a Létraszer vízágyúja segítségével tudtuk oltani. A tetön munkások dolgoztak, 2 föt kimentettünk, fustmérgezés gyanújával a mentők kórházba szá\litották őket. A tetöröl 4 db 22,5 kg-os PB gázpalackot hoztunk le. Másodlagos kár elhárítására a Nyírség K- Teher a vizet eltávolította Honda szivattyú segítségével. A tűz keletkezésének kivizsgálására tűzvizsgálat indult Beszterec település egy 50 x 15 méteres alaptertiletü csarnok oidiához felraktározott műanyag ládák és a padlásterén tárolt műanyag zsákok meggyulladtak. A beavatkozást II. kiemeit riasztási fokozatnak megfelelően hajtották végre az egységek. Személyi sérülés nem történt, 2 db gázpalac és egy traktor kimenekitésre került. A KMSZ is riasztva lett a ruzesethez Nyíregyháza, Matróz utca l A jelzett helyen kiérkereskor 8 50 m es épületbö~ 8m x 35m égett teljes terjedelmében. Az épületból kimentésre került I db oxigénpalack. Az épületben a!úz során károsodtak csomagoló gépek és papírtekercsek. Az épület 2/3 része teljesen megsemmisült a túz során. A fódémszerkezet fából készült mety hullám pala fedésű volt. Személyi sérülés nem történt.

8 \0.07. A jelzett helyen egy 120 x 6 m-es garázssor kb m-es szakaszán égen 5 db garázs tetőszerkezete. Az egyik garázsban benne égett egy Ford Fiesta tip. szgk. illetve a garázsba" tárolt 4 db kerékpár. berendezési tárgyak. A szomszédos garázsokban a tűz hatására károsodott a fódémszerkezet, korommal szennyeződtek az ott tárolt kisgépek, konyhai gépek., ruhaneműk, sth. A szomszéd garázsokból kimentésre kelült l db szgk. 2 db motorkerékpár, ott tárolt berendezési tárgyak. A garázsok tégla falazatú és hullámpala fedésűek voltak. Az árarntalanítást az E-ON szakemberei elvégezték. A beavatkozás 3 db "e" sugárral és kéziszerszámokkal történt. A re ndőrség a helyszínen idegenkezűséget, illetve búncselekményre utaló nyomot nem állapított meg. M ű szaki mentés: Ol. 09. Nyíregyháza Simai út 24. szám előtt egy nyerges vontató és egy teherautó szerelvény ütközött. A nyerges vontató munkagépet szállított. A teherautó vezetője az ütközést követően beszorult, súlyos sérüléseket szenvedet. A kiérkező egységek a beswrult sérültet feszítő-vágó berendezés alkalmazásával kiszabadítonák és a mentősöknek átadták. A műszaki mentést idej e alatt telje útzár volt, huzamosabb időbe telt a gépjárművek elszállítása. a közúti akadály megszüntetése Ol. 31. Nyírtura 403-as számú út, 13-as kilométer szelvényében két személygépkocsi ütközött. Az ütközés következtében beszorult sérülteket az egységek feszítő-vágó berendezéssel kiszabadították. A közúti balesetben a helyszínen két férfi életét vesztette, egy fó életveszélyes sérüléssekkel, egy fót pedig könnyű sérülésekkel a mentők korházba szállítottak. 20\ Péntek délután egy Renault közlekedett az M3-as autópályán Kálmánháza fe l ől Nagykálló irányába. Nagykállónál a vezető letért az autópályáról, majd amikor a 491 l-es úthoz ért úgy hajtott be a keresztezödésbe, hogy nem adott elsőbbséget a neki balról, Nyíregyháza felől érkező Volkswagennek. A Volkswagen az elé hajtó Renault bal oldalának ütközött, majd mindkét jármű átvágódott a menetirány szerinti baloldalia. A Volkswagen a szalagkorlátnak is nekicsapódott. A balesetben a Renault vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők már nem tudták az életét megmenteni. A Volkswagenben ketten utaztak. Egyikük megsélült, ót a mentók kórházba szállítottak. A műszaki mentéshez a nyíregyházi és nagykállói tűzoltók vonultak.

9 HétfO délelőtt egy Volkswagen taxi közlekedett a 403-as úton Nagykálló felől a 41-es mút irányába. A jármű a 34-es km. szelvényben áttért a menetirány szerinti bal oldalra és nekiütközött a vele szemben közlekedő pótkocsit vontató MAN tehergépkocsinak. Az ütközés erejétől a MAN elsó futómúve kiszakadt, és a jármúszerelvény keresztbe fordult az úttesten. A Volkswagen teljesen összeroncsolódott, a vezető beszorult a járműbe. A műszaki mentéshez a katasztrófavédelem nyíregyházi tűzoltó egységei vonultak. A tmohók feszítő-vágó segítségével kiszabadították az összeroncsolódott jármüből a vezetöt, de a mentők már nem tudtak: rajta segíteni, a helyszínen meghalt. A tehergépkocsi vezetője is megsérült, öt a mentők kórházba szállították. A helyszínelés és műszaki mentés idejére az utat lezátták, a forgaimat terelték. A Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Rendór- fökapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértők bevonásávaj vizsgálja a baleset körülményeit A 41. számú föút l S km szelvényében Napkor és Apagy között két személygépkocsi ütközött. Az ütközósét következtében az egyik gépjármű egy fának csapódott, egy fo elhalálozott. Az egységek a műszaki mentés végrehajtását vágó- feszítő berendezés és csörlő segítségével hajtották végre. 9 Tűzoltóságok működése Nyiregyháza HTP működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és 14 Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Önkéntes Tűzoltó egyesületek Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság Balkány Tiszabercel Újfehértó Demecser Újfehértó Ibrány Érpatak Ibrány Gávavencsellő Rakamaz Geszteréd Nyírtét Nagycserkesz Nyírbogdány Nagyhalász Nagykálló Létesítményi Tűzoltó parancsnokságok a tűzoltóság működési területén: Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Létesítményi Tűzoltóság

10 IQ A Nyíregybáza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felépitése: december 31-ig az alábbiak szerint alakult: Az állománytábla alapján 115 ro, de a zárolt, be nem töltött státuszok miatt a tényleges létszám III ro az alábbiak szerint: Tűzoltóparancsnok Ira Parancsnok-helyettes Ira Főelőadó I fö nem volt betöltve Műszaki biztonsági tiszt I 10 közalkalmazott tölti be Szolgálatparancsnok 3 ro 2 ro kinevezett l ro megbízással Rajparancsnok 6 ra ebből megbízással 3ra látja el Szerparancsnok 3ra Különleges szerkezelő 36 fő Ügyeletes 3ra Beosztott tűzoltó 12 ra Gépjármű vezető 48 ra január Ol-től az alábbiak szerint alakult: Az állománytábla alapján 1 t 8 fo. de a zárolt, be nem töltött státuszok miatt a tényleges létszám III fó az alábbiak: szerint: Tüzoltóparancsnok Ira Parancsnok-helyettes Ira Műszaki biztonsági tiszt J to közalkalmazott tölti be Szolgálatparancsnok 3 ro 2 ro kinevezett I fö megbízással Rajparancsnok 6 ra. de csak 3ra látja el megbízással Szerparancsnok 3ra Különleges szerkezelö 36 ra Beosztott tűzoltó 15 ro. ebből I státusz feltöltetlen Gépjárművezető 48 ra Katasztrófavédelmi Megbízott 4ra Szolgálatszervezés - A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányitása alatt álló Nyíregyháza Hívatásos Tűzoltóparancsnokság január Ol.-tól április OL-ig - rendszeresített létszáma 120 ro, a készültségi létszáma 117 ro, a napi szolgálati létszám 28 fő volt április Ol. -től december 3I.-ig a rendszeresített létszám III fö, a készültségi létszám 106 fó, a napi átlag szolgálati létszám 25 fő volt. A napi szolgálati létszám átlag, november hónaptól 23 fő re csökkent, mivel a Daru műszaki hiba miatt, a műszaki mentő valamint a létra szer létszám hiány miatt Ilern volt riasztható évben az állomány részére járó szabadnapok (18) kiadásra kerültek, szabadságból 7 nap nem került kiadásra a tárgy évben. - A túlmunka kompenzálására további átlag 2,5 szolgálati nap/fó kiadására volt szükség. - A 2012-es évben egy före vetítve 60 szolgálati napon volt továbbképzéssel kapcsolatban vezénylés, betegállományban töltött napok száma egy före vetítve 230 szolgálati nap volt január Ol.-tól a rendszeresített létszám III fö, a készültségi létszáma 103 w-re csökkent, jelenleg a napi S7..olgálati létszám 24 ró. - Egy szojgájatparancsnoki és három rajparallcsnok.i beosztást megbízássallátnak el. - A humán szolgálattól kapott információk, az előző évi tapasztalatok valamint a OKF Föigazgatói intézkedés alapján, a jelenlegi létszámmal, a szolgálatszervezése a 2013-as évre az alább adatokkal tervezhető :

11 II Évi összes szabadság: 1334 nap Évi szabadnap (2x9): 1853 nap Túlmunka kompenzálására: 257 nap Továbbképzéssel kapcsolatos vezénylés: 100 nap Betegáll ományban: 230 nap Összesen: 3774 nap 365 nap 10.3 fő lesz átlagban naponta távol. Az előzőek szerint, a csoportonkénti tos létszámra vetítve: 24 fós napi szolgálati létszámot eredményez, a as évre. - Ebben az esetben az 4 1/2012 OKF Főigazgatói intézkedés alapján az l-szer 6 róvel, I[ és lll-as szerek S-4 fóvel, Daru 2-mvei, Kosár 2-tövel, Vízszállító l-lovel Hab-Por-Teher l-tövel, a Műszaki Ment ő és a Létra l-l mvei áll készenlétbe, melyekre műk ödés i területén kivüli riasztása eselén a ru- as szer terhére egy fó át csoportosítható. A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségébe és irányitása alá tartozott a Tiszavasvári Katasztrófavédelmi Iroda december 31-ig. Irodavezető (megelőzési) I to nem volt betöltve Referens I ro A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségébe és irányitása alá tartozott a Nagykállói Katasztrófavédelmi [roda december 31-ig. Irod avezető (megelózési) 1 fo Referens l fó nem volt betöltve Hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete Ö fl k onnanyzat ' T" uzo I t " k a N \lyiregyt ' h aza ' H' Ivatasos, T uzo " I tosa:go " k M u "k Ö d esi ' ' terü Ieten A létsl.ám oszlopban szerep lők Lélnlim kljzül tú7,.ouás \'u.etéjérc jo~osultak létsl.ima Önkéntes Önkéntes ÖTP Föfoglalkm'.ású jogviszonyban Fófoglalkonlsú jogviszonyban önkormányzati álló önkormányzati álló Szolgák1tszCfvczés helyzete tfl7..olt6k önkonnányzali túzoltók önkonnán)'zaü létszáma tüzo!tók léts.láma lúzoltók létszáma Iét,s,.áma 3 szolgálati csopon 24/48 ór.ís szolgálati rendben. 14 fó.í llasú Újfehérló t I fúzoltóval, Jű fö közmunka, illetve alkalmi mllltka\'állajói jogviszonyban lát CI szolgálatot. Ibrány O 3 szolgálati csopon, 24/48 órás szolg;uati rendben, A laktanyában a havi szolgá1alszcf\'c zés S7..crint l vagy 2 ro tar1ózkodik II többiek kés"...enlétben A Nyíregyháza HTP az Újfehértó ÖTP és lbrány ÖTP szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a 13/2012. számu BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján került végrehajtásra. Az ÖTP-()k negyedéves felügyeleti ellenőrzése végrehajtásra került. Az eljenörzések során megállapítást nyert, hogy szakmai tevékenységük eleget tesz a meghatározott követelményeknek. Az állomány kiképzése a továbbképzési tervek alapján folyik. Technikai eszközei k karbantartott, a rnüszaki követelményeknek megfelelnek. Az ellenőrzések során nagyobb, ismétlődő hiányosság nem merült fel.

12 12 A K vk tüzoltósági és iparbiztonsági felügyelője 14 alkalommal ellenőrizte a HTP szolgálat ellátásának rendjét. A kirende lt ség-vezető 10 alkalommal ellenőrizte a tűzoltóság tevékenységét, okmányrendszerét A Nyíregyháza HTP működési területén lévő szaktevékenységet vájjaló Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a 1/2012. számú BM OKF Utasítása alapján került végrehajtásra. Az egyesületekkel az együttműködési megájjapodások megkötésre kerültek. Negyedéves felügyeleti ellenőrzésük végrehajtásra került. A szaktevékenységet vallaló egyesületek ellenőrzésük során megállapítást nyer, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak követelményeknek eleget tesznek. Nyíregyháza HTP parancsnoka és parancsnokhelyettese 16 alkalommal el le nőrizte a szolgálat ellátás rendjét. Az értékelt időszakban nagy értékű tűzoltó technikai eszköz került beszerzésre, HEROS AQUARIUS-X 7000 típusú vízszállító különleges szer, és egy darab Evolution 5800 típusú hő kamera november 9-én került sor a nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságnak szánt vízszállitó eszköz átadására és műszaki technikai átvételére, mely nagymértékben segíti a beavatkozásokat fóleg a vidéki területeken, bokor tanyákon ahol a tűzcsap rendszer kialakítása hiányos. Közösségi szolgálat Szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésról szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik újdonsága, hogy azo}..:nak a középiskolásoknak, akik január 1- e után érettségiznek. ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A diákoknak erre a katasztrófavédelemnél illetve a tüzoltóságon is lehetóségük van. Közösségi szolgálatnak az a munka számit, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől fuggetlen tevékenységet folytat szetvezett keretek között. Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatás~ kulturális és közösségi, kömyezet- és terrnészetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabad id ős területen folytatható tevékenység. A Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség évben együttműködési megállapodást kötött elsőként a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-, Vízügyi Szakközépiskolával évben 60 diák vett részt közösségi szolgálaton, a tüzoltóságon megismerkedtek a tűzoltó munka feladat végrehajtásával. 3. Munkavédeimi helyzet A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen irányitása alatt működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon a megbízott műszaki biztonsági tiszti beosztásban lévő Tóth Tamás közalkalmazott látja el a munkavédeimi feladatokat a megyei munkavédeimi felügyelő szakmai iránymutatása mellett. A belső szabályozók a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (MKI) munkavédeimi szabályzata, és mentési tetv. A évben meghatározott munkavédeimi feladatok (revíziók, felülvizsgálatok, nyomáspróbák, oktatások, stb.) végrehajtást nyertek. A Nyíregyházi HTP-n az egészségvédelmi megbízotti feladatokat a 66/2012. sz. BM OKF Főig. intézkedésben foglaltaknak megfelelően Matyi Józseftű.ftönn. és Lipták Gábor tű zls. látja el decemberében öt ró vizsgázott munkavédelemből. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon december 20-án. a munkavédelemmel foglalkozó személyek részére l regionális munkavédeimi továbbképzés történt. A továbbképzés ro célja elsösorban a jogszabályi változások és a BM OKF Föigazgatói intézkedések rnódosításának, valamint a évi átszetvezésböl adódó munkavédeimi fejadatok ismertetése volt.

13 13 A munkavédelm i szabályzatban valamint az éves képzési tervben meghatározottak alapján az elmúlt évben a készenléti állomány részére felévenként, valamint a gépkezejók reszére negyedévente l alkalommal került sor ismétlödó munkavédeimi ol~atás megtartására, melyet oktatási naplóban rögzítettünk. Az ol..tatásról távol maradt dolgozók pótoktatása megtört ént. A hi vatali munkarendben dolgozók ismétlődő munkavédejmi oktatása, valamint a 2 új felszerelő előzetes munkavédelmi oktatása az előírásoknak megfelelően került végrehajtásra. A készenléti szolgálat részére a fentieken túlmenóen évben 2 alkalommal mindhárom szolgálati csoport részére rendkívüli munkavédeimi oktatásokat is tartottunk, melyet a munkavédelmi oktatási naplóba rögzítettünk. A rendkívüli munkavédelrni oktatásokat elsősorban az OKF munkabiztonsági föfelügyelője által kiadott témakörök szerint, valamint a munkavédeimet érintő jogszabályváltozások aktualitása szerint kerültek végrehajtásra. A munkavédeimi szabályzattal, kockázatértékeléssel, azok időszakos felülvizsgálataival a munkavégzéshez szükséges előírt okmányokkal, nyilvántartások kal rendelkezünk. A személyi állomány rendelkezik az egyéni védőeszköz belső juttatás rendje szabályozásban meghatározott védócszközökkel, azok átadása, használatának oktatása, rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata megtört ént. A rendeletben meghatározott minöségi bizonyítvánnyal, túzoltó védőeszközök esetében ezen felül, törvényben meghatározott engedéllyel rendelkező rendszeresített védőeszközt alkalmaznak évben a parancsnokságon négy baleset történt. Ebből mind a négy szolgálattaj összefüggő volt. 2 fo sportfoglalkozason, 2 fo laktanyán kívül munkavégzés közben szenvedett balesetet. A balesetükkel összefiiggésben a négy sérült 92 napot volt távol. 4. Ügyeleti rendszer helyzete A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti rendszere április l-jével változásokon ment keresztül. A megyei híradó ügyeleti szolgálat leköjtöztetésre került a városi ügyelet helységébe. Az újonnan felállt megyei művelet irányítási szolgálat így a HTP híradó ügyeletesével egy helységben látja ej a szolgálatát. A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti szolgálat feladatköre is változott, mivel a 105 segélyhívó vonal fogadását már csak részlegesen fogadja. Mivel a megyei ügyelet elsődlegesen kezeli a beérkezett 112 és 105 segélyhívó telefonszámokat. A HTP híradó ügyeletese a szolgálat vezénylés alapján látja el a feladatait. Bevezetésre került a PAJZS döntés támogató rendszer alkalmazása, amin keresztül tönénik meg az egységek értesítése, riasztása a káresetekkel kapcsolatban. A KAP-ot az befejezést követó 2 órán belül be kell fejezni, és át kell adni jóváhagyásra. A jóvá hagyást 72 órán belül végre kell hajtani a HTP PK. illetve a HTP PKh.

14 S. Szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai euenőrzési tapasztalatai 14 Nyíregyháza HTP évi továbbképzési tervében szereplő gyakorlatok az előírt időpontokban végrehajtásra kerültek évében a szolgitlati csoportok az a1cibbi gyakorlatokat hajtonak végre az 33/2012 BM OKF Főigazgatói intézkedés VIll. fejezete alapjan. 37 db helyismereti gyakorlat, a szolgálat parancsnok, rajparancsnok, szerparancsnok irányításával az adott létesítmény tüzvédelmi felelósével közreműködésével történt. A gyakorlatok során a résztvevő személyi állomány megismerte az adott létesítmény túzvédelmi sajátosságait az ott alkalmazott technológia folyamatokat, felállítási helyeket és egy esetleges beavatkozás során alkalmazható tűzoltás taktikai módokat. 12 db szituációs begyakorló gyakorlat lett végrehajtva, melynek során az állomány előre elkészített gyakorlat tervek taktikai helyszínrajzok és feltételezések alapján szimulált beavatkozásokat hajtott végre. A gyakorlatok után értékelésre került a beosztott személyi állomány szerelési készsége, a kiadott parancsok, utasítások végrehajtásának szakszetúsége, valamint a parancsnoki állomány szervezői irányítói képessége. A évben szolgálati csoportonként, az előírt kettő parancsnoki ellenőrző gyakorlat végrehajtásra került. A gyakorlatok során a tűzoitóparancsnok, illetve helyettese egyelőre be nem jelentett helyszínen, egy valós helyzetet szimulálva ellenőrizte a személyi állomány beavatkozásának szakszeruségét, a munkavédeimi szabályok betartását és a ruzoltásvezetö, valamint a tűzoltás vezetésére bevontak szervezői irányítói képességét. A szolgálati csoportok által végrehajtásra került vízből mentési, jégről mentési, fústböl mentési, magasból-mélyböl mentési gyakorlat. Az állomány ezeken a gyakorlatokon a speciális körülmények közötti beavatkozasok végrehajtását gyakorolta. A Nyíregyháza és a Debreceni HTP személyi állománya páros emelési gyakorlatot hajtott végre Nyíregyházán a Nyírség MÉH Kft. temletén. A SZ-SZ-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen tanfolyamokat tartottunk az önkéntes tűzoltók részére 40 órás tanfolyamok keretében, továbbá önkéntes, önkonnányzati tűzoltóknak gépjármű fecskendő szivattyú kezelői tanfolyamot, kisgépkezelői tanfolyamot, amihez technikai eszközöket és oktatókat biztosítottunk. Az állomány érdekvédelmi szervezeteivel a feladatokat egyeztettük és munkájuk végzéséhez segítséget adtunk. 6. Sport, Tűzoltó sport, rendezvények versenyek Lépcsőfutóverseny Nyíregyházán április :30 - tól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 19azgatóság szervezésében megrendezésre került a X. "Lépcsők 2012" megyei Jépcsöfutó verseny. A rendezvényen a hivatásos tűzoltó parancsnokságok, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok állománya vett részt. Tűwltóságonként 1 csapat indult, ezen felül J-l fó indult egyéni kategóriában. A verseny helyszíne a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola és Kollégium. X. "Lépcsők 2012" Megyei Lépcsőfutó Verseny csapat kategóriájának győztese a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2 ros csapata lett, Borkó József tú. őrm. és Szabó István tű. zls. 45,22-es, időeredménnyel. Upcsöfutóverseny Salgótarjánban én negyedik alkalommal rendezték meg SalgótaJjánban a tüzoltók lépcsőfutó bajnokságát, me1yre 7 megyéből összesen 38 fó nevezett. Egy 18. emeletes toronyház legfelső emeletére, teljes védöfelszerejésben, légzésvédő készülékkel kellett a csapatoknak felfutruuk. Harmadik helyezést ért el Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság csapata, Borkó József tű. önnester, Szabó Krisztián tű. fótörzsőrmester, és Oszlár Gábor tű. zászlós részvételével.

15 15 Upcsöfutó veneny és Tűzoltó Nap Romániában Szeptember 12 én és l3-án lépcsófutó verseny került megrendezésre Romániában. Délután 4 órakor kezdődött a megmérettetés, amely egy 10 emeletes épület megmászásából állt. A kétfős csapatoknak beavatkozási felszerelésben és eszközökkel felszerelve kellett teljesítenie a 175 lépcsófokot. A nyíregyházi csapat tagjai Borkó József tü. őnnester és Szabó István tü. zászlós állhatott fel a dobogó második fokára. Lő verseny Nyíregybázán október 19-én a Nyiri Honvéd Egyesület ló versenyt rendezett az 195!Hls forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából. A megyei fegyveres erő, rendvédelmi szervek és civil egyesületek között a Nyíregyháza Hivatásos Túzoltóparancsnokság is képviseltette magát. A dobogó elsó fokára Nyiregyháza Hivatásos Túzoltóparancsnokság csapata, Varga Dániel ru. zászlós, Szabó Gyula ru. zászlós és Oemendi Csaba tű. zászlós léphetett fel. A legjobb eredmény egyéniben Varga Dániel tű. zászlós, Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója érte el. Közös gyakorlat november IQ-én a Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, büntetés-végrehajtás, a rendőrség és a katasztrófavédelem közösen helyismereti, szerelési, szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt, melynek célja a társszervekkel való közös hatékony együttmúködés. A gyakorlaton bevetésre kerülő állomány az éles helyzetnek teljesen megfelelő szituációban végezte a besvatkozást. A gyakorlat lehetóséget adott mindhárom rendvédelmi szervnek, hogy a jövóben a besvatkozásoknál minél összehangoltabb, gyorsabb, pontosabb munkát végezzenek. A gyakorlat végeztével a rendvédelmi szervek vezetói közös sajtótájékoztatót tartottak a helyszinen. A gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Drotár Zsolt bv. alezredes, továbbá a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Csepely Zsigmond tű. ezredes és a Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója Dr. Hudák Zsolt r. alezredes is megtekintette és megfelelóre értékeite. A gyakorlatot Dr. Vinnai Győzö a Megyei Kormányhívatal kormánymegbízottja megtekintette.

16 16 7. Polgári védelmi feladatok 20l2. január l-től a tűzoltóság parancsnoka polgári védelmi feladatokat is ellát Főbb kiemeit beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások és szakreladatok) Az értékelt időszakban katasztrófaveszély illetve különleges jogrend időszaka nem került kihirdetésre. Illetékességi területünkön a csapadékszegény időjárás következtében a rendszeresen jelentkező belvízi problémák ebben az évben nem jelentkeztek. A települések közül Nyíregyháza tart fenn folyamatosan I. fokú belvízvédelmi készültséget óta mege l őző munkák végrehajtása céljából (folyókák, szivárgók, csatornák folyási akadályai nak megszüntetése) közön végrehajtásra került a belterületi, utak melleni fak, rasarok felmérése, melyet a tüzoltóság a KvK Polgári védelmi felügyelő irányításával, az önkormányzatokkal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel közösen végezet. A fák, fasorok ellenőrzése külső szemrevételezéssel lett végrehajtv~ a veszélyes fak beazonosításához szükséges vizsgálatok nem lettek elvégezve. A települési önkormányzatok, illetve am K. NZrt. a kezelésükben lévő utak melletti veszélyes fák felmérését és a problémák felszámolását az anyagi lehetőségeik figyelembevételével folyamatosan végzik. Több alkalommal működtünk közre a szabadtéri tömegrendezvények biztonsági, itt. biztosítási terveinek elkészítésében, a megelőzési, biztosítási feladatok végrehajtásában, koordinálásában. Az ár- és belvíz elleni védekezési feladato\...ta történő felkészülés keretében, a polgári védelmi felügyelő 20J2. július 2. -től 4.-ig a kirendeltségen a vízügyi igazgatóság I. szakaszmérnökség bevonásával képzést tartottunk a hivatásos és önkonnányzati tűzoltóságok állományának a védekezési módok gyakorlati végrehajtásával. Polgári védelmi szervezetek helyzete A polgári védelmi szervezetek alkalmazására nem került sor. A kirendeltség illetékességi területén és a tűzo l tóság működési területén a polgári védelmi szervezetek 20 ll. évben je l entősen át lettek alakítva, állományuk pontosításra került. Jelenleg határozattal beosztásra került össz: 2339 ro évben a kirendeltség illetékességi területén került megalak"ításra a Nyír- Mentőcsoport, mely területi polgári védelmi szervezetként fogja feladatát végezni. A beosztott állomány határozatainak elkészítését a kirendeltség koordinálta. A polgári védelmi szervezetek új jogszabályoknak megfelelő egységekre bontása megtörtént, az e l őírt létszámra t ö rtén ő átalakítása évben, az új veszélyelhárítási tervekben sze replő feladatokra tervezzük végrehajtani. Az új jogszabályoknak megfeleloon még várhatóan több mint ezer fót kell beosztani, hogy a minimális létszámot elérjük. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakitásának szükségességét és lehetöségét vizsgáltuk meg a kirendeltség illetékességi területén a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vonatkozásában. A szervezet megalakítását eddig az E-on Energiatermelő Kft., mint alsóküszöbértékü veszélyes üzem részére rendelte el a polgármester a kirendeltség javaslatára. A szervezet megalakítása jelenleg is folyamatban van. A polgári védelmi szervezetek riaszthatóságának ellenőrzésére évben 11 település polgármestere rendelt el riasztási gyakorlatot a beosztott állomány részére. A gyakorlatok végrehajtását a kirendeltség koordinálta. Lakosságfelkészitési tevékenység A lakosság felkészítése az aktív és a passzív lakosságtájékoztatási módszerekkel valósu lt meg. A passzív oldalon, a kirendeltség nyílt napot tartott, ahol a résztvevők megismerkedhettek a katasztrófavédelem és ezen belül a tűzoltóság munkájával. Aktív lakosságtájékoztatás keretében az

17 17 iskolákban. óvodák ban, illetve a város és az egyéb gazdálkodó és civil szervezetek rendezvényein bemutatók keretében voltunk jelen, ismertettük meg a lakosságat a katasztrófavédelem eszközeivel es feladataival. A rendkívüli időjárási körülmények (rendkívüli hideg, meleg. viharos időjárás) során követendő magatartási szabályokról a települések polgármestereivel együttműködve tájékoztattuk alakosságat. A tájékoztatók közzététele a településeken a helyben szokásos módon történt. A korábbi évek hagyományainak megfelelően rendeztük meg a felmenő rendszeru katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi szintű döntöit. A tűzoltóság működési területén egy verseny került megrendezésre Nyíregyházán összesen 14 csapat részvételével a tűzoltóság közreműködésével. A nyíregyházi Móra Ferenc Általános 1skola csapata a megyei verseny megnyerésével részt vehetett az országos döntőn is. A közbiztonsági referensek és helyetteseik részére felkészítést és vizsgilztatást szervezett a KvK a tüzoltóság bevonásával október hónapban a központilag elrendelt tartalommal A kirendeltség a vonatkozó intézkedések szerint megkezdte a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat fogadó intézmény részére meghatározott feladatainak végzését. Kijelölésre kerültek a kirendeltség és a HTP koordináló és mentor személyei, a levezetési tervnek megfelelően megkezdődött a tanulók fogadása és a közösségi szolgálat végrehajtása. Lakosságvédelmi tevékenység A tüzoltóság működési területén, területén minden település rendelkezik vizkár - elháritásl tervvel. A Vízügyi Igazgatóságok munkatársaival közösen ellenőriztük a terveket, a tapasztalatokról szóló jelentés felterjesztésre került az igazgatóság részére. A Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Sz.akigazgatási Szerv munkatársaival közösen felmértük a lakosság és a megsegítő erők részére kijelölt befogadó helyeket. A felmérés szerinti befogadó helyek adatait az elöljáró részére felterjesztettük. A megsegítő erők részére kijelölt helyek ellenörzésébe a Nyíregyházi Rendörkapitányság védelmi tisztje is bevonásra került december 04-én a kirendeltség illetékességi tetületéhez tartozó településeken végrehajtásra került a hangos szirénapr6ha, ahol órától a tájékoztató végpontokon szöveg, majd órától valamennyi végponton, a "riadó elmúlt" jelzés került leadásra. A tüzoltósághoz tartozó települések közül Nyíregyháza került I. katasztfófavédelmi osztályba sorolásra, ahol a jogszabály szerinti központi lakossági riasztásra és tájékoztatásra vonatkozó előírás csak a települések egy részén teljesül. A teljes lefedettséget Nyíregyházán a rendszer bövitésével Gelenleg csak a három lakótelepen és a városközpontban van) lehetne biztosítani. A településeken megtalálható egyedi vezér l ésű motoros szirénák müködőképessége miatt a lakosság riasztása ezen eszközökkel csak részben megvalósítható. minden településen tervezni kell srukségriasztó eszközökkel történő riasztással is. A különleges jogrend id öszakával kapcsolatos tevékenység A ki rendeltség minősített időszaki feladatainak végzéséhez szükséges technikai, informatikai eszközök biztosítottak. A kirendeltség illetékességi terilletén három HVB. székhely település található. A HVB. elnök helyettesek a megyei igazgató által kijelölésre kerültek, részükre mind az igazgatóság, mind az OKF felkészítést tartott. A MVB. által biztosított minta alapján közreműködtünk a HVB.-k új szervezeti és működési rendjének kialakításában. A HVB - k két alkalommal tartottak rendkívüli ülést a téli rendldvü1i időjárással kapcsolatos felkészülési feladatokkal kapcsolatosan. Az üléseken tájékoztattuk a HVB tagokat a január Ol. -től hatályba lépő jogszabályi változásokról is. Kijelölésre kerültek a HVS- k katasztrófavédelmi munkacsoport jai működtetéséhez szükséges vezetési pontok. Az ügyeleti szolgálatok folyamatos működtetése a kirendeltségen és a településeken biztosított, rendelkeznek a működéshez szükséges okmányrendszerrel évben nem került sor értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlat végrehajtására.

18 18 Gyakorlatok, gyakorlások február között végrehajtásta került a Nyír Mentöcsoport területi polgári védelmi szervezet egységeinek polgari védelmi felkészitése és rendszerbe itllitó gyakorlata, A mentöcsoportba beosztott személyi állománya felkészítés során a katasztrófavédelmi és polgári védelmi rendszer alapelemeiról, a polgári védelmi kötelezettseggel összefuggő jogokról és kötejezettségekröl, a veszélyeztető hatásokról, a kockázatbecslésről, a veszély-elhárítási tervezésről és a lakosságvédelmi feladatokról szereztek ismereteket. Oktatásra kerültek a különböző beosztásokban elhitandó feladatok, a mentési eljárás alapjai, az egység és a szervezet fuggelmi viszonyai, az irányítás, a jelentés és az utasításadás rendje, a szakfeladat ellátásához alkalmazott munkaeszközök és egyéni védőeszközök, a közreműködő szervek és szervezetek tevékenysége és a velük történő együttműködés végrehajtása. A rendszerbe állító gyakorlat harmadik napján került sor, három helyszínen a dinamikus mentési feladatok végrehajtására. Országos Polgári Védelmi Eskütételi és Csapatzá.szló-adományozási Ünnepség került megtartásra március 03-án, a kirendeltség öt helyszínen, 700 to eskütéteiében működött közre. A feladatellátás során kiemeit figyelmet fordítottunk az integrált katasztrófavédelmi rendszer megalakításából adódó, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet átalakításávaj járó feladatok végzésére. A szervezeti változás eredményeként a hivatásos tűzoltóságok napi tevékenységében megjelent a polgári védelmi feladatok ellátása. Az elmúlt évben ez toként a katasztrófavédelmi irodák referensein keresztül valósult meg, de fokozatosan bevonásra kerül a Hi vatásos Tűzoltó parancsnokságvezető á.i lománya is. 8. Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe Műszaki tevékenység A k özmű - és egyéb szolgáltatókkaj kapcsolatos szerződések átiratásra kerültek az Igazgatóság nevére, alaktanya üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos kiadásokat az MKI végzi. Január Ol-től március 31-ig a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen házi pénztár műk ödött, melyre az ellátást az MKl biztosította januárban ,- Ft, február és március hónapban ,- Ft volt a havi ellátmány összege. ÁprilistóJ a házi pénztári pénzkezelés megszünt, havi beszerzési elő l eg került kiadásra, mellyel a kiadástól számított legkésőbb a 30. napon belül el kell számolni. Ebből az elő l egből van lehetőség a nagyon sürgőssé vált beszerzéseket eszközölni, a beszerzéseket a gazdasági igazgatóhelyettesi szervezet jóváhagyását követően lehet végrehajtani. A beszerzési e l ó l egbő l át lagosan Ft-ot használtunk fel (gépjármű üzemeltetés, laktanya karbantartás, szolgálat ellátással összefuggő kiadások) havonta. A ti sztító - és takaritószereket, irodaszer-és nyomtatványokat, valamint a fenntartási anyagokat (furóhegy, kenő-és hajtó olajakat) negyedéves igény benyújtását követően a Megyei Igazgatóság szerzi be, majd a megyei raj...1:árban kerülnek átvételre. A Nyíregyházi Tűzoltóparancsnokságo n üzemanyagkút biztosítja a tűzoltógépjárművek tankolását. Személygépjánnüveket január l-jét követően kizárólag MOL üzemanyagkúton üzemanyagkártyára lehet tankolni. A felülvizsgálatra kötelezett műszaki-technikai eszközök felülvizsgálata minden eszköz esetében megtörtént. A gépjárműfecskendök szivattyú inak felülvizsgálatát, a tűzoltólétrák, mentökötelek, mászóövek terhelésprobáját, felülvizsgálatát a Tüwltóparancsnokságon végezték el a felülvizsgálatra jogosult kollégák. Egyéb felülvizsgálatokat (tűzoltó készülékek, tüzcsapok, feszítő-vágó berendezések, emelő párnák, légző álareok, légző palackok, ffirészek, gyorsdarabolók, hegesztő berendezések) külső felülvizsgájó szakemberek végezték el.

19 19 Tüzoltógépjármüvek esetén néhány nagyobb meghibásodás volt : A Steyr tipusú gépjármüfecskendó laprugója eltörött, javítása alkatrész hiány miatt elhúzódott. a Renault lípusú gépjármüfecskendón több meghibásodás volt, melyet a BM HEROS Zn.-n keresztül a Renault Truck-náJ javítottak meg az IVECO MAGfRUS járműre szerelt magasból mentö létra szer szerkezeti nagy javitását Vecsésen végezték, a FAUN TADANO DARU gépjármű felépítménye meghibásodott, javítása megtörtént, a javítását a HOROSZKÓP Kft. Tiszaújvárosijavítómühelyében végezték. A Nyíregyháza HTP-n egy CITROEN BERLlNGÓ segítségével latják el az aktualís anyagbeszerzési és ügyintézői feladatokat. A Nyíregyháza HTP tüzoltási gépjármű állománya egy RENAULT AQVARlUS lípusu vízszallítóval gyarapodott. Technikai eszközeink állapota az erős igénybevétel ellenére koruknak megfelelő, köszönhetö ez a gondos és szakszerű beavatkozásnak és rendszeresen végrehajtott karbantartásoknak. A Steyr 4000 gépjármüfecskendő és a különleges szerek egy részének a cseréje azonban időszerűvé vált. Fontos lenne a 23 éves porral oltó, a 23 éves habbal oltó és a 28 éves emelókosár cseréje, illetve a 25 éves műszaki mentószer cseréje is, mivel a korszerű berendezések nagymértékben elősegítik a beavatkozások hatékonyságát, eredményességét. A bérfizetés és az utazási költségtérítés fizetése problémamentesen zajlik. A teljes hivatásos állomány a ruházati utánpótlási ellátmányt csökkentett összegben megkapta. A cafeteria juttatás minden dolgozó részére kifizetésre került évben két alkalommal került rnegtart"ra ruhaszemle a Megyei Igazgatóság koordinálásával, melyen az állomány figyelme fel lett hívva, hogy a hiányzó ruházati termékeket mihamarabb pótolni kell. A Megyei Igazgatóság értékelése alapján az állomány ruházati ellátottsága jónak mondható. A tisztek rendelkeznek az új társasági egyenruhával, a tiszthelyettesek a megfelelő egyenruházattal. Az átszerelések az új ékítmények beszerzése a teljes állomány körében megtörtént. Informatikai és távközlési tevékenység Minden adminisztratív feladatot ellátó dolgozó rendelkezik személyi számítógéppel. A számítógéppark a számítógépek számát tekintve jelentős részben elavult, amortizációs cseréjük indokolt. A központi nyomtató minden számítógéprő l elérhető. A számítógépek a KATVEDD I. LOCAL tartomanyba való beléptetése folyamatban van. A híradóügyeleten a telefonközpont cseréje a Megyei Igazgatóság koordinálásával megtörtént. Az MKl híradóügyeletén tévő korábbi telefonközpont került beépítésre. A kormányzati gerinc (ún. EKG rendszer) kiépítése megtörtént. A telefonközpont össze van kapcsolva az 19azgatóság telefonközpont jával, amely NTG rendszeren csatlakozik az országos hájózatra. Minden irodában van telefonvonal mellék. A mellékekről külső kimenő hívást eszközöl ni csak kód segitségével lehet, minden mellék rendelkezik a hívás kezdeményezéséhez kóddal. A mobiltelefon használatára jogosultak rendelkeznek mobiltelefon elófizetéssel, melynek meghatározott részét az Igazgatóság fizeti. Riasztórendszer a laktanyában nincs kiépítve. Kültéri kamerák vannak felszerelve a tűzoltóság épületére, a felvételrögzítésre kerül, a rögzítés tárolásának ideje 24 óra.

20 20 9. Összegzés Az egységes és integrált katasztrófavédelmi rendszerben a helyi szinten működő katasztrófavédelmi kirendeltségek meghatározó jelentőséggel bírnak, végzik I. fokú hatósági jogkörükbell a katasztrófavédelmi hatósági feladatokat, irányítják és ellenőrzik a hivatásos tűzoltó parancsnokságokat. Helyi szinten koordinálják az egységes iparbiztonsági feladatokat, elnökhelyettesi feladatkörükben támogatják a HVB munkáját. Alapvető rendeltetése a lakosságvédelem, az élet- és létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Nincs ez másképpen a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság vonatkozásában sem. A kirendeltség teljes személyi állománya és az irányitása alatt álló HTP-k is felismerték és elfogadták a struktúraváltásból adódó magasabb szintű követelménytámasztást és ennek a hosszu távon várható eredményeit, előnyeit. Ebben meghatározó és vitathatatlan érdeme van a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésének. Példamutatással és a vezetői elvárások folyamatos tudatosításával tulajdonképpen a KvK vezetése és az illetékességi területen működő tűzoltóságok állománya is elfogadta az új elemeit a rendszernek. Ennek eredményeként, illetve ennek megfelelően összességében elmondható, hogy a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság munkavégzése folyamatos, hatékony és eredményes; a jogszabályok és belső szabályzók készségszintü alkalmazásával, továbbá a vezetés-és irányítás következetes végzésével ez a hatékonyság és eredményesség a jövőben fejleszthető és növelhető. Összességében év végére a Nyíregyháza Hivatásos Tűzo ltóság az Alaptörvény alapján megalkotott sarkalatos törvények kapcsán egységes katasztrófavédelmi szervezet integrált részévé vált. Nyíregyháza, március ll. I Toldi András tíi. százados 'yparancsnok ~

NYÍREGYHÁZA HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

NYÍREGYHÁZA HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

...AI...,~~ _...~~; A A~ ~

...AI...,~~ _...~~; A A~ ~ Szám: 36510/684-2/20 16.ált. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-4406 Nyuegyhaza, f rdo sor5. Tel: (+36 42) 404-444

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

GÖDÖLLŐ HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKA ELŐTEREJSZTÉS. a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

GÖDÖLLŐ HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKA ELŐTEREJSZTÉS. a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKA ELŐTEREJSZTÉS a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról

Részletesebben

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax:

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója Szám: 35980/1719/2015./ált. Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 1 I. AZ ÉRTÉKELT IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG: Az elmúlt évben a jóváhagyott terveink szerint, továbbra

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:... 3. 1.1. A HTP létszámellátottsága:...

Tartalomjegyzék. 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:... 3. 1.1. A HTP létszámellátottsága:... BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2013 ÉVI ÉS 2014 I. FÉLÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014 Tartalomjegyzék 1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:...

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 13. hét

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt.

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Figyelmeztető előrejelzés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 2013. évi beszámoló jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I.KIEMELT CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...3 II.VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS HELYZETE...4 HUMÁN TERÜLET:...4 SAJTÓ:...4 III.ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK...4 1.MENTŐ TŰZVÉDELEMI SZAKTERÜLET:...4

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság Ikt.sz.: 81-21/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Hírlevél 20. hét. Citrom riasztás! 2013.05.13.

Hírlevél 20. hét. Citrom riasztás! 2013.05.13. Citrom riasztás! Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu

Részletesebben

Beledi tetőtűz. Asztalos műhely égett Edvén

Beledi tetőtűz. Asztalos műhely égett Edvén 2009 év eseményei Beledi tetőtűz 2009. január 8-án jelzés érkezett Beledről Rába sor 32 ből hogy az Ikerháznak a tető tere ég. A tűzoltók nagy erővel vonultak a helyszínre a kapuvári egységeke 3 kocsival,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-18/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA

APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA APÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. MÁJUS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A JÁSZAPÁTI JÁRÁS ÖNKÉNTRES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/115-4/2016.ált. ÉVI BESZÁMOLÓ. számú példány A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű. alezredes kirendeltség-vezető Csongrád

Részletesebben

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu A hétvége eseményei

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu JANUÁR

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter../2006. ( ) BM rendelete a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Beiskolázás a tűzoltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság Cím: 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: 42/404-444 Fax: 42/509-144 E-mail: nyiregyhaza.hot@katved.gov.hu A

Részletesebben

Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár Balatonlelle 2014. évi Beszámolója

Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár Balatonlelle 2014. évi Beszámolója Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár Balatonlelle 2014. évi Beszámolója Készítette: Horváth Iván Tűzoltóparancsnok 2015. március 25. Tartalom Tűzoltóságunk bemutatása... 3 2014 évi jelentősebb káresetek...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése B e s z á m o l ó Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése Készítette: Molnár Sándor őrgy tanácsos Tűzoltóparancsnok A TŰZOLTÓSÁG ADOTT ÉVRE VONATKOZÓ KIEMELT CÉLJAI

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2006. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes Egyesületünk ifjúsági

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ A Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról Készítette: Botos László Tűzőrségparancsnok Dr. Kerpán Mátyásné Közbiztonsági Főmunkatárs

Részletesebben

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. számú. Budapest, 1975. február 2 7.

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. számú. Budapest, 1975. február 2 7. BM IV/I. Csoportfőnökség Titkos! Szám: 13-8/2/1975. A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK számú U T A S Í T Á S A Budapest, 1975. február 2 7. Tárgy: Híradó kiképzés megkezdése a BM iskolákon, A MNK belügyminiszter-helyettesének

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J Szám: E-48/2011. BESZÁMOLÓ a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

OLAJ- ÉS VEGYIPARI TŰZOLTÓSÁGOK 5. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 2009. november 17-18.

OLAJ- ÉS VEGYIPARI TŰZOLTÓSÁGOK 5. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 2009. november 17-18. Boris Cavrak INA Horvátország Boris Cavrak egy 18 évvel ezelőtti esemény azóta azonban első prezentációjával jelentkezett. Az eset 1991 utolsó negyedévében történt, amikor az előadó az INA polgári védelemért,

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.. : 4401 Nyíregyháza, Pf.: 29. Tel: (06-42)594-609 Fax: (06-42)500-831 Pernyák Sándor Debrecen: középmagas

Részletesebben

Tűzoltói beavatkozás kórházban - "tűzoltástan" tervezőknek

Tűzoltói beavatkozás kórházban - tűzoltástan tervezőknek Tűzoltói beavatkozás kórházban - "tűzoltástan" tervezőknek III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2014. szeptember 10-11. Dobai Gergely tű. hdgy. tűzoltósági felügyelő 1996. évi XXXI. a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.

Részletesebben

ő ľ ó ľ ź ü í Ü ĺ ő ü łą ô ľ ü ľ ü ľ ľ ő ľ ľ ľ ó ú ő ľ í ľ ő ő ü ń ő í ő ü ľ ö í ö ü íľ ó ź ő í í ó ľ ü ĺ ő ź ő ö ö ľľó ź ź ú ó ľ ľ í ĺ ľ Ĺ ó ľĺ Ąí ź ó ľ ź ľ ó í ź ő ľ ó í ź ľ ü ů ľ ú í ź ľ ó ö í ĺ ö ľ

Részletesebben

Kiskunhalas HTP 2015. évi beszámolója

Kiskunhalas HTP 2015. évi beszámolója Kiskunhalas HTP 2015. évi beszámolója Tűzoltás, kárelhárítás, tűzkár statisztika: Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (továbbiakban: Kiskunhalas HTP) működési területe 2015-ben nem változott az

Részletesebben

Hírlevél 14. hét. Komárom is végzett az ifjúsági versennyel, Esztergomban ma tartják 2014. március 31. 09:06

Hírlevél 14. hét. Komárom is végzett az ifjúsági versennyel, Esztergomban ma tartják 2014. március 31. 09:06 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 14. hét

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Hírlevél 8. hét. Hírlevél 2014. február 17. 11:13. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. 7. heti hírlevele.

Hírlevél 8. hét. Hírlevél 2014. február 17. 11:13. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. 7. heti hírlevele. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 2014.

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló

1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló 1372 Miskolc Polgár Debrecen Hajdúszoboszló Km BORSOD VOLÁN Zrt. 321 1371 311 1373 103 113 203 243 213 133 223 0,0 0,0 Miskolc,aut.áll. k 5 30 5 50 6 00 6 20 7 00 M 8 00 14 8 20 8 45 D 9 00 9 30 X10 20

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2013. évben

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

ő áľ ü ő á ź é ő ü é ę á á á é é ü á ő ő đá á é Ü é Ü á Ĺ ź á á é é á ü é é á ĺáľ Á ľé ĺ é é íľá á é áľ ű é ö é á á á ó á á áľ á ő ő ű á á ő é í ĺ á á é ć é á é ü é é ĺíľ á á é é ü á ő é ő á ľ á é ź á

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet atűzoltóság

Részletesebben

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r.

..u!!t.~r.r. \1') ... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc. ..r:r:. ... ~... Pató István osztá Iyvezető. i!',-'i ~ \ ( t \{r,. l4-r. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Iktatószám: 2194-32j2013.X. Ügyintéző:

Részletesebben

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. A tűzoltóságok technikai fejlesztésének eredményei, és a további feladatok. Összeállította: Kristóf István tü. ezredes főosztályvezető BM OKF Műszaki Főosztály A katasztrófák elleni védelem alapelvei közül

Részletesebben

ĺł ó ľ ľ ő ľ ő ľ ő ľ ľ Á ĺ ő ů ü ő ú ó ľőľ ő ő ü ú ľó ó ĺ ó ľ ĺ ü ľ ĺ ź ö Ĺ É Íľó É ĺľ Óĺ É Í ľ ĺ ĺ É Ü É É Á ľ ľé Ł ł ĺ Á ĺ ľ ĺ ĺ ľ ľő ľľ ń ź ĺ ľ ü ń ľő ő ő ń Ń ő ü ľ ö ľ ő ő ő ĺ ö í ó ö ö ó ö ü ö í öľ

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ő ľü ó Ö ő ü ľ Ő ľ ü ú ĺ ĺ ü ľ ľ ĺ ő ľ ó ľ ĺ í ó ú ű ľ Í ő ö ľ ľ ő í ź ü ó í ő ü ĺľ ö Í ö ü Í Á ĺ ĺ Á ĺ í ĺ ŕí ŕ í ľ ľ í ó í ó ő ĺ ĺ ĺ ő ü ú ź ö ö ľó ö í í ó ó ó ó ź í ó ź ĺ ó ľ í ĺ ĺ ö í ĺ í ő ľ ľ ó ľ

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-224/1973. Ksz:329-28/73 T Á J É K O Z T A T Ó Az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18-19-i,

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 3981 Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5. Tel: 06/47/322-027 Fax: 06/47/321-838 A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Tűzoltás műszaki mentés

Tűzoltás műszaki mentés Tűzoltás műszaki mentés Jackovics Péter Robbanás a londoni metróban EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet 2016. március 1-6. között a Londoni Tűzoltóparancsnokság (LFB) a brit fővárosban nagyszabású veszélyhelyzet-kezelési

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona ÜZLETSZABÁLYZAT 2007. 06. 01. Példány tulajdonosa (beosztás / név): Nyt.szám: 155/2007.... N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a mezei őrszolgálatról Bököny község képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2008. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2008. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2008. évben végzett munkájáról A Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága a 2008. évi tevékenységét a közvélemény,

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben