Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében."

Átírás

1 VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Hírlevél Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. május 6. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző. A két ülés közötti munkáról szóló polgármesteri beszámolót követően a 0. I. negyedévi mérleget fogadta el a Képviselő-testület. A Velencei-tó Kapuja projekt megvalósításáról szóló beszámoló előadója Csabina Zoltán projektmenedzser volt. A projektmenedzser elmondta, hogy a beruházással kapcsolatban minden engedély rendelkezésre áll és minden eddigi munkafázis jogerős építési engedélyek birtokában történt és történik. A Támogatási szerződés aláírása óta a támogató több ellenőrzésnek vetette alá a beruházást, ez idáig szabálytalanságot nem állapítottak meg. A közbeszerzési eljárások során egynél találtak hiányosságot, a jogi és pénzügyi lépéseket az Önkormányzat megtette. A beszámoló egyik legfontosabb tájékoztatása az volt, hogy a beruházó és a kivitelező kifejezett szándéka, hogy a nyári szezonban a strand jelentős része igénybe vehető legyen. A Képviselő-testület a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatást elfogadta. Korábbi testületi döntés alapján a Pro-Test Consulting Kft. a Velencei-tó Kapuja projekthez kapcsolódóan elkészítette a térfigyelő kamerák rendszerbe állításának, illetve a parkolási rend kialakításának megvalósíthatósági tanulmányát. A Képviselők a megvalósíthatósági tanulmányt elfogadták. A parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslat olyan technikai megoldást tartalmaz, amelyre a Velencei-tó Kapuja tervezése korábban nem terjedt ki, így ennek megvalósítása még megoldandó feladat. Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, kérjen be előkészítő ajánlatot. Évek óta állandó napirend a Képviselő-testület munkatervében a civil szervezetek beszámolója, melynek során az elmúlt egy évben végzett munkájukról számolnak be. A napirend keretében a Velencéért Közalapítvány, a Velencei Polgárőr Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület, valamint a két HÍRADÓ 9. évfolyam 4. szám 0. jűnius M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerint következő, kihelyezett ülését 0. július 8-án (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Meseliget Óvodában (Szent Erzsébet tér.) Napirend:./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ 0. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető 6./ Egyebek: Augusztus 0-i ünnepség előkészítése A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről *** (Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!) Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjas Klub és a Baba-Mama Klub tájékoztatta a támogatást nyújtó Önkormányzatot munkájáról. A Képviselők kivétel nélkül elismeréssel szóltak a civilek munkájáról. A civil szervezetek száma évről-évre növekedik, különböző korosztályokat és igényeket céloznak meg, nélkülük sokkal szegényebb lenne a település élete. A Képviselő-testület a civil szervezetek beszámolóját elfogadta. Szintén bérelt helye van az állandó napirendek között a Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos éves tájékoztatásnak. A beszámoló készítői Török Ágnes a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető részletes és sokoldalú tájékoztatót állítottak össze a 00. év gyámügyi tevékenységéről. A beszámoló alapján megállapítható, hogy a családok helyzete összességében romló tendenciát mutat, egyre több a családon belüli probléma és a védelembe vett gyermekek száma is emelkedik. A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta. A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló napirend keretében több kérdésben döntött a Képviselőtestület. A tavalyi évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta, illetőleg az érintettek

2 irányában az elszámolási határidőt június 30-ig meghosszabbította. A támogatásra pályázatot benyújtó szervezetekre vonatkozóan a javasolt támogatási összegeket elfogadta, a szerződések megkötésére a Polgármestert felhatalmazta. A Fejér Megyei Önkormányzat megkereste a Képviselőtestületet, hogy értsen egyet a megyei intézmények átszervezése kapcsán azzal, hogy a seregélyesi és a velencei (Dr. Entz Ferenc Mg. Iskola) két megyei intézményét összevonja seregélyesi meghatározó szerepkörrel. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium integrációját a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke által megküldött javaslat szerint figyelemmel a helyben született szakmai véleményekre és javaslatokra nem támogatja. Támogatja viszont az intézménynek a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába történő adását. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a fenntartható változáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat, illetve ezt megalapozó intézkedéseket nevében eljárva bocsássa ki, illetve tegye meg. Tavalyi év végén megkezdte működését az Iskola utcában a Közösségi Ház. A pályázati anyagnak része volt, hogy az udvarban, szabadtéren piacot szeretnének létrehozni és üzemeltetni. A piac működtetésének alapfeltétele, hogy legyen az Önkormányzatnak egy rendelete erre. A rendeletet a Képviselő-testület megalkotta, teljes terjedelmében e lapszámban olvasható. A Képviselő-testület Intézkedési Tervet fogadott el a Tópart út 34. szám alatti épületben kialakított Orvosi Rendelő karbantartási és felújítási munkáit illetően. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Balatoni út 65. szám alatti közös tulajdonú épület földszintjének hasznosítására a Képviselő-testület Bérleti szerződést köt a Human Balance Kft.-vel. Nevezett szolgáltató diagnosztikai szolgáltatást kíván végezni, ami csontsűrűség vizsgálatot és fogászati röntgent jelent. A napirendek végén közérdekű kérések, bejelentések hangzottak el, majd a Képviselő-testületi ülés bezárásra került. Szelei Andrea aljegyző Kezdődhet a Civilház kialakítása Régi igénye a falusi településen működő civil szervezeteknek, hogy kulturált, és kellő nagyságú közösségi terük legyen, hasonlóan az újtelepihez. A Fő utcán lévő, volt Községháza felújítására LEADER-pályázaton nyertünk pénzt, és ezt követően megindulhatott a közbeszerzési eljárás. Többszöri nekifutást követően öröm, hogy Képviselőtestületünk 0. június 0-i, rendkívüli testületi ülésén meghozta a közbeszerzési eljárás lezáró döntését. E szerint a kivitelezést a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. nyerte nettó ,-Ft-tal. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy június végén megkezdődhez az épület felújítása, és az idei évben birtokba vehető lesz az épület. Oláhné Surányi Ágnes polgármester TÁJÉKOZTATÓ Gárdony, Ibolya utcai strandra kedvezményes belépésről 0. JÚNIUS Temetőben építendő illemhely Ha valakit sürget a szükség, nem finomkodik. Szerencsére hozzászoktunk, hogy minden nyilvános helyen van illemhely. Minden étteremben, színházban, moziban, stb. A temetőkben is. Kivéve a velencei temetőt, ahol épp úgy szükség lenne rá, mint sok helyen az országban. A velencei temető teljes egészében a Katolikus és Református Egyház tulajdonában van, ennek ellenére a velencei Önkormányzat üzemelteti, közel évi millió forintért. Hasonlóan az Önkormányzat forrásaiból épülhetett meg és kerül fenntartásra a ravatalozó is. Ugyancsak nem kevés előkészítő munkát követően, megállapodást született arra nézve, hogy a tulajdonos Egyházak és kifejezetten a Velencei Római Katolikus Egyházközség (mivel a létesítmény telepítésének a helye ezen Egyház tulajdonában van) hozzájárult (009. november 5-én) a vizesblokk létesítéséhez a tervezet helyen (szemetes konténer mellé). A megállapodás kiterjedt a létesítmény finanszírozására is. Ezen felhatalmazás alapján az Önkormányzat engedélyezési dokumentációt (jogerős: ), illetve közbeszerzési ajánlati dokumentációt készíttetett. Mint ismeretes, az első közbeszerzési eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalépett, így ismételten kiírásra került az illemhely megvalósítása. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal olvasta a Velencei Római Katolikus Egyházközség 0. április 0-án kézhez vett levelét, melyben a tervezett WC megépítéséhez nem járul hozzá. A lakossági igényeknek és a korábbi (009. november 5-i) Megállapodás -nak, valamint a Tulajdonosi hozzájárulás -nak megfelelően elfogadva a jogi képviselő álláspontját, a temetői vizesblokk megvalósításáért továbbra is mindent megtesz. Felhívja a Velencei Római Katolikus Egyházközség és a Velencei Református Egyházközség figyelmét arra, hogy mint tulajdonosok, az 999. évi XLIII. Tv. 9. () bek. f) pontja szerint, a temetőtulajdonos köteles illemhelyet biztosítani a temetőben. E feladat átvállalásával Velence Önkormányzata ezt a terhet veszi le a tulajdonos Egyházakról. Az Önkormányzat Képviselő-testülete sok éve szolgálja a velencei emberek érdekeit. Kis és nagy dolgokban egyaránt. Oláhné Surányi Ágnes polgármester A gárdonyi Ibolya utcai strand üzemeltetője a velencei állandó lakosoknak és üdülőtulajdonosoknak jogosultság igazolásával kedvezményes, 00.- Ft-os belépőjegyet biztosít. Továbbá a belépőjegy mellé kupont is adnak, mely beváltható a TóParty Bárban. A jogosultság az alábbiak szerint igazolható: - lakcím-kártya, Velence Kártya vagy Szakrendelő Bónusz Kártya. Szelei Andrea aljegyző

3 0. JÚNIUS 3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályázati nyertesség utáni folytatás Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan milyen feladatait végezzük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 008. februárjában kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a szabályszerűen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül. Velencei-tó kapuja A tervezettnél előbb, a nyár derekán megnyílik a közkedvelt szabad strand Velence város május 6-ai képviselőtestületi ülésén Csabina Zoltán projektmenedzser számolt be a Velencei-tó Kapuja uniós projekt folyamatban lévő megvalósításáról. Amint elmondta, a projekt kivitelezési munkálatai 00 augusztusában kezdődtek el, a Termálfürdőhöz kapcsolódó sétány, a gyalogos hídtól a szabad strandhoz vezető sétányok és az új játszótér kialakításával. A télen elkészült a gyalogos híd szerkezete és megkezdődött a kikötői épület kivitelezése is. A tó magas vízállása miatt az eredetileg tervezett, un. BVK típusú partvédőmű kivitelezése nem volt megvalósítható. A tervező és kivitelező javaslatára, a szakhatóságokkal egyeztetve helyette horganyzott acélháló kosárszerkezetbe épített osztályozott kőrakat készítésére kerül sor. Az engedély áprilisban emelkedett jogerőre, az újratervezés, illetve engedélyezés elhúzódása miatt azonban a partvédelem nem tud teljes hosszában elkészülni a strandszezonra. Várhatóan az IFI háztól kezdve mintegy 70 méter hosszú szakasz készülhet el június közepéig, a teljes hossz mintegy fele. Hasonlóképpen a Lidó sétány is a strandterület hosszában készül el a nyitásig. A Korzó épület kivitelezése 00 októberében kezdődött el. Az építés gyorsítása érdekében a helyszíni vasbeton épületszerkezeteket előre gyártott vasbeton szerkezetekkel kívánta a kivitelező kiváltani. Az engedélymódosítási tervek elkészültek, a módosított engedélyt novemberben ki is adta az illetékes szakhatóság. Az engedély jogerőre emelkedése a benyújtott fellebbezések miatt azonban csak 0 áprilisában történt meg. A módosítás az épület alapozását és annak közműveit nem érintette, így ezek a munkálatok az engedély jogerőre emelkedéséig befejeződtek. Április-május hónapokban a korábban leszállított vasbeton elemek beemelésével az épület látható vázszerkezete elkészült. A ház továbbépítése az átdolgozott ütemterv szerint folytatódik, a körülötte lévő közlekedési és parkterületek megvalósításával. A Korzó épülete és a közművezetékek kivitelezése által nem érintett területeken elkészültek a közlekedési terek, így az IFI ház melletti parkoló út és a gépkocsi parkolók. Folyamatban van a Tópart út melletti felálló sáv és a vele párhuzamos szerviz út és az újabb parkolók építése. A projekt megvalósítását folyamatosan ellenőrzi a VÁTI, mint Közreműködő Szervezet. Bejelentés alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal és Székesfehérvár jegyzője külön megvizsgálta a fás szárú növények kivágásával kapcsolatos panaszokat. Mind a két szervezet szabályosnak minősítette a fák kivágását. Az engedélyek meglétét és az engedélyezési eljárás megfelelőségét ellenőrizte a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosa. Az ellenőrzés nem talált kifogásolni való intézkedést. A folyamatban lévő kiviteli munkálatokat az engedélyező építési hatóság és a Fejér megyei Kormányhivatal Építési Felügyelete is ellenőrizte. Megállapításuk szerint nem történt az engedélyezettől eltérő kivitelezés. *** Június 8-án a velencei polgármesteri hivatalban sajtótájékoztatóra került sor a Velencei-tó Kapuja projekt további munkálatainak ütemezésével kapcsolatban. A nyaralókat, az idegenforgalomban érdekelt vállalkozókat és nem utolsó sorban a város lakosságát leginkább foglalkoztató mikor nyit a közkedvelt velencei szabad strand? kérdésre a válasz: a strand nagyobbik részét, mintegy kétharmadát megnyitjuk legkésőbb a szezon közepéig, vagyis jóval a 0 önálló elemből álló, kiemelt régiós turisztikai projekt eredetileg tervezett, 0. szeptember 30-ai befejezése előtt. A fent említett engedélyeztetési eljárások, illetve a kivitelezést jelentősen hátráltató, különféle civilszervezetek és magánszemélyek részéről benyújtott, a vizsgálatok során alaptalannak talált beadványokat követő szakhatósági vizsgálatok következtében azonban mintegy -3 hónap csúszás várható a projekt teljes megvalósításában, amely ennek ellenére az idei év végére elkészül. Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4 4 0. JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ A 0. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL 0. október. és 3. napja közötti időtartamban a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) népszámlálást tart. Az adatfelvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére terjed ki. A népszámlálási feladatok koordinálását a KSH végzi, azonban a települési jegyzőknek az adatfelvétellel és szervezéssel kapcsolatban számos feladata van. A népszámlálási törvény (009. évi CXXXIX. törvény) szerint az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A népszámlálás statisztikai célú. A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:.) Első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére. Ehhez a honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására kizárólag 0. október 6. között van lehetőség..) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a számlálóbiztostól kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az adott címet. A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 0. október 6. között van lehetőség. 3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 0. október. és 0. október 3. között keresi fel a lakosságot. A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség, várjuk a jelentkezésüket. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb cím tartozik. A számlálóbiztosok kiválasztása a KSH által megadott szempontok alapján történik. A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató levelet, a kérdőíveket (Lakáskérdőív és db Személyi kérdőív), valamint a kitöltést segítő útmutatót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy az eszmei időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a számlálókörzet címállományának teljességét, és a számláló-körzetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket. Jelentkezés: A számlálóbiztosi munkára jelentkezők papíron vagy az interneten (www.nepszamlalas.hu) elolvashatják a Számlálóbiztosi feladatleírás -t, majd az itt letölthető számlálóbiztosi jelentkezési lapot kell kitölteniük. Ezen nyomtatványok ügyfélfogadási időben átvehetők a Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodában is, illetve a jelentkezési ív jelen lapszámban is megtalálható. A Jelentkezési lapokat 0. július 3-ig lehet eljuttatni személyesen vagy postai úton a polgármesteri hivatal címére (48 Velence, Tópart utca 6.) A SZÁMLÁLÓBIZTOSOK FELADATAI: Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel Augusztus 5. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elérhető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot, amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdőívet, például saját magáról és otthonáról, valamint megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket, és kitölti a tudását ellenőrző feladatlapot (tesztet) is, amit majd a próbaként kitöltött kérdőívekkel együtt a tantermi oktatásra magával hoz. A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést kapott. Részvétel a tantermi oktatáson Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket magukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést követően (nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat (kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.). Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak Szeptember között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legföljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról. Az adatgyűjtés végrehajtása Október -jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel. Az elvégzett munka átadása Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket. A számlálóbiztosok munkájukért díjazásban részesülnek. A népszámlálással kapcsolatosan a Velencei Híradó hasábjain, valamint a honlapon folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, valamint további információk szerezhetők a és a honlapon, illetőleg a Polgármesteri Hivatalban. Szelei Andrea aljegyző

5 0. JÚNIUS VELENCE KÁRTYA Törzsvásárlói kártya Velence város állandó lakóinak A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött. Az úgynevezett VELENCE KÁRTYÁT igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. 5 A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és sorszámmal ellátva. Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a helyi fogyasztást erõsítsük. Oláhné Surányi Ágnes polgármester Elfogadóhelyek VELENCE KÁRTYA Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor Nõi, férfi, gyermekfodrászat Szabolcsi úti Pavilonsor Schwarzkopf Referencia Szalon Kövesdi Rita Fodor Rita Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor Erika Csemege Szabolcsi út. Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. Iker ABC Fecske u.. Richter Kőfaragó Ország u. 8. Filléres Flanc Klára Bazár Fõ u. 7. Csatornatisztítás, duguláselhárítás Bethlen G. u. 3. GILA Takarmány Uj Roland Heiden TÜZÉP Iskola u. 4. Dancsó Pince Boróka u. 3. Pelenka Futár Csokonai u. 54. Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Walzer Étterem Nadapi u. 30. Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló bekötési tervek készítése) Vásártér u. 46. Calla Virág, Ajándék Béke u. Ó-Velence Étterem Kemping u.. Smaragd Óra és Ékszerüzlet Tó u.. Andi Kozmetika Szabolcsi úti Pavilonsor ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36. Minden vásárlásból 0% (kivéve: akciós!) 3 éves kor alatt ingyenes hajvágás Játékokra 0% 5.000, Ft felett 5% 5.000, Ft felett 5% Minden héten más akció! 5%.000, Ft felett 0% 0% Zsákos kiszerelésnél ingyenes házhoz szállítás Cementre 5% Borkóstolásra 0% Két csomag után cs. popsi törlõ ajándékba! Minden termékre 0% kedvezmény Készpénzes ételfogyasztásra 0% Kerékpárjavításra 5% Tervezési díj 0% Minden termékre 0%, + minden hónapban aktuális akció Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Óra vásárlás esetén 5% kedvezmény Minden hónapban más-más kedvezmény, a Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint! Minden termékre 0% Tópart ABC Halász u.. Mamma Mia Pizzéria Agárd, Bevásárló központ Chemikál Építész Bolt Panoráma u. 3. Globál Festékáruház Balatoni u. 65. Huszti Kertészet Bekötõ u. 4. Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 Ács-állványozó, épületasztalos, tetõablak beépítõ, gipszkarton szerelõ Karanicz Kornél Tel.: Füri Ker. Kft. Evezõs u.. Fodor András (Villanyszerelés, villamos felülvizsgálatok készítése, napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: Velence Bence-hegyi Borkert és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 4. Fekete Bárány Söröző-Fagyizó Egész évben nyitva V. utca 43. Herbárium az egészség őrzője Triász Hungary Kft. Fő utca 6. Gofri Büfé Tópart u. 5. (Szabadstrand) Készpénzes vásárlásnál 3.000, Ft felett %, (kivétel: cigi, újság) Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Minden hõszigetelõ rendszerre 3%, nettó 0.000, Ft felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk! (Egyéb akcióval nem vonható össze!) Minden vásárlásnál 3%, (Akciós termékekre nem vonatkozik!) Minden termékre 0% -5 ü. bor vásárlása esetén 5%, 6-tól 0% ü. feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítás a tó körül. Munkadíjból 5% 00% árengedmény minden termékre, minden 00. velencei kártyatulajdonos vevõ részére Boszorkány Pince Fõ u. 4. Minden termékre 0% Ajándéküzlet és képkeretező műhely István Étterem Templom köz 0. Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Munkadíjból 5% Helyben fogyasztásnál 0% Alkoholmentes italokból 5% kedvezmény Ft felett 5% kedvezmény 0% minden forgalmazott termékre

6 6 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV.8.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat 00. évi költségvetési zárszámadásáról 0. JÚNIUS Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 8. -ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 00. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:. () Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 00. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az. és. mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással jóváhagyja. () A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a. függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a., 3., 4., 5., és 6. függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.. () A felhalmozási (fejlesztési) bevételek teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. ()A felújítási kiadások teljesítését.7.09 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 00. december 3-ei állapot szerinti vagyonát a 3/a. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 4. Az önkormányzat 00. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a mellékleteknek megfelelően fogadja el. 5. A 00. évi előirányzat felhasználás ütemét a 6. melléklet tartalmazza. 6. A 00. évi likviditási tervet a 7. melléklet tartalmazza 7. Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el. 9. A környezetvédelmi alap 00. évi felhasználását a 0. melléklet tartalmazza. 0. A 00. évi pályázati támogatás felhasználását a. melléklet tartalmazza.. A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat éves bontása a. melléklet tartalmazza.. () Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. () Hatályba lépéssel egyidejűleg -az Önkormányzat 00. évi költségvetéséről szóló 5/00.(III.08.) önkormányzati rendelet, -az Önkormányzat 00. évi költségvetéséről szóló 5/00.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 6/00.(VIII.08) önkormányzati rendelet, -az Önkormányzat 00. évi költségvetéséről szóló 5/00.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 7/00 (IX.0) önkormányzati rendelet, -az Önkormányzat 00. évi költségvetéséről szóló 5/00.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító 9/00. (XII.06.) önkormányzati rendelet, -az Önkormányzat 00. évi költségvetéséről szóló 5/00.(III.08.) önkormányzati rendeletet módosító /0. (II..) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Velence, 0. április 04. Oláhné Surányi Ágnes s.k. polgármester A rendelet a mai napon kihirdetésre került: Velence, 0. április 8. dr. Papp Gyula Gábor s.k. címzetes főjegyző dr. Papp Gyula Gábor s.k. címzetes főjegyző A 00. évi beszámoló teljes terjedelmében a honlapon megtekinthető.

7 0. JÚNIUS 7 Velence Város Önkormányzat 3. melléklet a 4/0.(IV 8.) rendelethez 00 évi mérleg eft

8 8 0. JÚNIUS Virágosítás 0. május. Fotók: Somhegyi Béla

9 0. JÚNIUS 9 Gyermeknap május 8. Orbán-nap Köszönet az Orbán-nap és a Gyermeknap szervezőinek,gránicz Gáspárné Zsuzsának, az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Regélő Hagyományőrző Egyesületnek, a velencei Mazsorett Csoportnak, a Szent Benedictus Borrendnek és a Polgárőrség tagjainak a rendezvény sikere érdekében végzett munkájukért. Fotók: Kővári Éva és Somhegyi Béla

10 0 0. JÚNIUS Szabad vízen való tartózkodás főbb szabályai A szabad vizeken való tartózkodás szabályait a 46/00. (XII.7.) BM rendelet szabályozza. Ebből szeretnénk néhány gondolatot kiemelni és a T. olvasókkal megosztani. Tilos fürödni hajóútban, vízi munkák 300 m-es körzetében, kikötőkben, kijelölt zárt vízisípálya területén. Velencei-tavon minden év április -től október 3-ig vihar előrejelző szolgálat működik. Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) percenként 45-ször felvillanó sárga fényjelzés esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni. A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés esetén fürödni tilos. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania. Ezeken kívül hasznos tanácsok fürdőzőknek: Gyengén úszók vagy úszni nem tudók csak sekély vízben fürödjenek; A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékszerek után ne ússzanak be, mert életüket veszélyeztetik. Ha mégis megteszik és elsodródnak maradjanak a felfújható vízi játékszeren vagy fürdőeszközön míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt; A fürdés vagy vízi jármű használata előtt szeszes italt, vagy más, hasonló hatást kiváltó szert vagy pszichotróp hatású anyagot ne fogyasszanak; Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe fürdeni, úszni; Gumimatraccal, gumicsónakkal vagy vízibiciklivel ne menjenek ismeretlen vagy olyan mélyvízre, ahol nem tudják annak mélységét; Felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, és gumimatracon, gumicsónakon a vízben ne aludjanak el; Partról vízbe ugrani tilos (a vízmélység és a part menti kövek miatt). Ha veszélybe kerülnek, hívják a Gárdonyi Rendőrkapitányság ügyeletét a / , vagy a 07, -es telefonszámokon. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötött: 0. május 7-én: Papp Mihály Józsy Aranka Gertrud 0. május 4-én: Kapusi András Balázs Ország Kinga Zsanett 0. május -én: Lingsch Tibor Kiss Márta Horváth Sándor Hetyei Mónika 0. május 8-án: Rumpler András Fodor Irén Margit Baktai Gábor Révész Gabriella Erzsébet Bakai József Csóbor Orsolya 0. június 4-én: Pallag József Tóth Katalin Szücs Attila Hajcsik Livia Gratulálunk! Szabó Lászlóné, Egri Andorné anyakönyvvezetők Tényszerű tájékoztatás A Fejér Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság, közérdekű adatok kiadása iránt indított perben 0. június 7. napján a Székesfehérvári Városi Bíróság ítéletét megsemmisítette, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra kötelezte. Oláhné Surányi Ágnes polgármester E-ON-os fakivágások Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Hivatal levélben fordult az E-ON Zrt-hez a a villamosvezetéket érintő gallyazási munkák végzése miatt. Az idei évben sok lakossági panasz érkezett a Hivatalhoz, melyben a facsonkítások minőségét kifogásolták. Sok esetben a termő fák közepét kivágták, a díszfákat is formátlanná vágták, nem csak a szükséges gallyakat távolították el a fákról. A Hivatal felkérte az E-ON munkatársait, hogy a termő fákat ne csonkítsák meg. Fás szárú növényt a vegetációs időszakot követően figyelemmel a fa fejlődésére nem célszerű csonkítani. Ezeket a munkálatokat a vegetációs időszakban kell elvégezni. A gallyazással járó munkák végzése esetén szükséges esztétikai szempontokat is figyelembe venni, ezért célszerű a munkavégzés előtt kertész szakemberrel konzultálni. A jövőbeni viták és bejelentések elkerülése végett kérte a Hivatal a munkák végzésekor a levélben foglaltak figyelembe vételét. Törjék Zoltán műszaki ügyintéző

11 0. JÚNIUS Virágos Velencéért Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt ápolt, rendezett, virágosított a közterület. Sok a rendben tartott, gondozott, Ősz u..,.,8.,0. Tavasz u. 3., 5., 7., 9.,., 3., 5. Nyár u. /a., 9/a., 0. Nap u. 9- Szél u. 4., 6., 8. Halász u. 3., 4., 8., 0., 3., 4., 44., 46. Ország út 3., 8., 8., 40., 4., 44., 50., 54., 76., 78. Templom köz 4., Fő u. 5., 33., 7., 74., 78., 80., 96.,0., 34., 44 a-b., 44., 46., 48., 50. Pannónia u.., 6., 8., 0.,. Tulipán u. 3., 4., 5., 7., 3., 5., 7., 8., 33., 35 ab. Enyedi u.., 3., 9., 0/a., 7/a., 9.,. Kemping u. 5., /a., 3., 53., 55., 57., 79., 85., 87., 89., 9., 93. Solt köz 5., 7., 9., 6., 7., 8., 30. Virágos Velence Virágosítási hét Eltelt egy év és megint itt van a virágosítási hét, amire nagy gonddal és nagy erővel készültünk. Azért írom azt, hogy virágosítási hét, mert már szerdán elkezdtük az ültetést, csütörtökön és pénteken pedig az utcabizalmiakhoz hordtuk ki a virágokat, majd szombaton (május -én) a parkokban kezdtük a virágpalánták ültetését. Ezt a szombati napot a Virág ünnepének neveztük el. Büszkén mondhatjuk ezt, mert ezen napon apraja-nagyja, óvodás, iskolás, nyugdíjas, civilszervezetek, intézmények, állandó lakosok, üdülőtulajdonosok, mindenki ülteti a virágokat. Az időjárás is kedvezett, ragyogó napsütésben alig két óra alatt elültetésre kerültek a palánták. Jó hangulat és a jól végzett munka öröme érződött, bármerre jártunk. Mindannyian ismerjük a mondást: Aki a virágot szereti... Ez a velenceiekre még inkább igaz, mintha itt csupa jó ember élne, hiszen épülő-szépülő környezetünk is erről árulkodik. Velence a tavasz közeledtével minden évben újra virággal díszített ingatlan, ez látható az alábbi felsorolásból is és reméljük, egyre többen lesznek. Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek, gondozottak, de házszámtábla hiányában nem beazonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni. Kérjük, pótolják ezt a hiányt! Nimród u. 3., 4., 7., 0.,., 3. Vadász u.., 3., 5/a, 8. Márvány u. 7., 3 a., 30., 3., 3., 37., 39., 45., 49., 50., 5., 54. Úttörő u. 4, 3., 40., 4., 4/a., 44., 47., 49., 63. Kossuth u. 3., 3/a., 3. Bercsényi u. 9., 3., 0.,4., 7. Rákóczi u. 8/a., 9.,.,3., 4., 6., 7., 8., 33., 55. Kis u.., 6., 8., 0., 4., 6., 0., 3. Régiposta u.., 4., 5.,., 4., 6., 8., 30. Kócsag u. 6. Dévér u. 6., 7., 9. Gesztenyesor., 4/b., 9. Iskola u. 7.,8., 0.,., 8., 3., 5., 9., 3., 38., 39., 55., Vasút u. 6., 7., 3., 5., 7.l, 8., 9., 6., 30. Arató u..,., 4., 5., 5/a., 7., 9., /a. Új u.., 3., 4., 6. Fecske u..,., 0. Kemény Zs. u.., 3., 5., 8. Akácfa u. 9., 4., 4/a., 6. Kinizsi u.. Aranykút Vendéglő István Panzió Varázsceruza bolt Braun cukrászda Édes Velence Cukrászda (Lépcső sétány) Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye a környezet és tenni is kész a szép, virágos Velencéért! és újra kivirágzik. A természet saját ereje mellett persze ez az igényes és szorgos lakosoknak is köszönhető. De most, mintha még erőteljesebben érezhető lenne ez a kivirágzás. Mintha mindannyian megértettük volna a virágosítás jelentőségét, hiszen nem gondolhatunk önző módon csak saját kertünk szépségére, városunknak is azzá kell válni, mert közös érdekeink is ezt kívánják. Most már az a dolgunk, hogy ezt a sok munkát megbecsüljük, és egész nyáron jó gazda módjára vigyázzunk rá és ápoljuk folyamatosan, mert úgy hálálja meg. Minden virág a szárán a legszebb, ezért féltjük és azt kérjük, hogy mindent csak a szemnek...! Köszönetet mondok mindenkinek, aki segített és együtt dolgozott velünk, köszönöm minden szorgos kéz munkáját! Az idén 99 utcába hordtunk ki virágpalántát, a parkokba pedig 38 ágyásnál kb. 600 fő ültetett virágot társadalmi munkában. Jó volt látni, hogy egész héten szorgalmas munka folyt, nagy összefogásban. Vigyázzunk rá, hogy egész nyáron tiszta és ápolt legyen a környezetünk, és legyünk büszkék arra, hogy Velencén lakunk és velenceiek vagyunk! Tapasztalatcsere 0. május -én 9.00 óra, vendégek érkeztek városunkba! Apátfalváról jöttek megnézni és tapasztalatot gyűjteni arról, hogyan tudunk ilyen sok embert összefogni egy napon, a Virág ünnepén ahhoz, hogy ennyi virágot el tudjunk ültetni társadalmi munkában. Városunk 009-ben nyert a TÖOSZ által meghirdetett Legjobb önkormányzati gyakorlatok című pályázaton. Itt be tudtuk mutatni, mi hogyan építettük fel azt, hogy összefogással, együttgondolkodással mi mindent tudunk elérni. Apátfalva és más önkormányzatok is felfigyeltek ezekre a jó programokra, és úgy gondolták, részt vesznek a mi közös munkánkban. Amit itt láttak, tapasztaltak, otthon tovább tudják adni, és összefogással még szebbé tudják tenni településüket. Nagyon szép rózsatöveket kaptunk tőlük, amit a Babák Rózsakertjében ők ültettek el barátságuk jelképéül. Reméljük, hogy mindent, amire mi olyan büszkék vagyunk, át tudtuk adni, és a két település közötti barátság és a virág, mint egy Virághíd összeköt bennünket. Köszönjük a látogatásukat! Benkő Istvánné szervező Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

12 Tájékoztató Szakrendelő Bónusz Kártya meghosszabbításáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 00- ben Szakrendelő Bónusz Kártyát bocsátott ki a településen üdülőtulajdonnal rendelkező (nem velencei állandó lakosok) adófizetők számára a Velence, Balatoni út 65. szám alatti Szakorvosi Rendelő intézménynél nyújtandó egészségügyi szolgáltatás igénybevételének elősegítésére. Jelenleg több mint ezer személy rendelkezik Szakrendelő Bónusz Kártyával, melyek érvényességi időtartama 0. június 30. napján lejár. A kártya meghosszabbítása írásbeli kérelmezői nyilatkozat útján szerezhető meg. (Postacím: 48 Velence, Tópart utca 6. Fax szám: /47-747, A kártya meghosszabbítás térítési díja: 00.- Ft. Az összeg befizethető készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalás formájában az alábbi számlaszámon: OTP Bank: Átutalás esetén a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni: Bónusz kártya hosszabbítása, valamint a jogosult nevét. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek hiányában az igénylések nehezen, vagy egyáltalán nem konkretizálhatóak. A meghosszabbított kártyák érvényességi ideje hónap, 0. július. napjától 0. június 30. napjáig. A meghosszabbított kártyák lakcímre történő postázását az igénylés és a térítési díj beérkezés függvényében a Polgármesteri Hivatal ez év május végétől végzi. Kérdés esetén fenti elérhetőségek valamelyikén, vagy a / as telefonszámon készséggel állunk rendelkezésre. Szelei Andrea aljegyző GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: /589-54) hétfő-péntek: szombat: hétvégi ügyeleti rendszerben. VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: /47-596) hétfõ-péntek: óráig VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: /47-074) hétfõ-péntek: óráig VÁROS Martonvásár Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Velence Sukoró Nadap Zichyújfalu VÁROS Budapest Budakalász Érd Törökbálint Pilisszentiván Gödöllő Fót Iklad Dunaújváros Szabadegyháza Hantos Ercsi Besnyő Adony Tordas Gyúró Ráckeresztúr Baracska Kajászó Vál Gárdony Agárd Dinnyés Pusztaszabolcs Salgótarján Zagyvapálfalva Ózd Bodrogkisfalu Öbmöly Igar Kaposvár Pécs Székesfehérvár Fehérvárcsurgó Bodajk Mór Csákvár Tabajd Pátka Lovasberény Pákozd Várpalota Seregélyes Nádasdladány Szabadbattyán Polgárdi Kisláng Balatonaliga Keszthely Zirc Siófok Balatonszárszó Balatonszabadi Győr Összesen Mindösszesen 0. JŰNIUS Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma 0. május Ellátási körzetbe tartozó betegek száma: ESETSZÁM Összesen 3395 Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma: ESETSZÁM

13 0. JÚNIUS 3 Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működéséről Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátás területén május hónapban is teljes egészében kihasználta a rendelkezésünkre álló finanszírozási kapacitást. Betegforgalmi statisztikánkat mellékeljük. A statisztikából látható, hogy szabad kapacitásunk terhére egyelőre még tudtuk fogadni az OEP-finanszírozási szerződésünk szerint területen kívülinek számító betegeket is. Finanszírozási szerződésünk szerint a rendelkezésünkre álló ellátási kapacitás az úgynevezett szezonális index szerint, hónapról-hónapra változik. Tavasszal és ősszel nagyobb, nyáron és télen kisebb finanszírozott ellátókapacitással rendelkezünk. A térségünkben nyáron, a turista-szezonban várható nagyobb igénybevételre azzal is igyekeztünk felkészülni, hogy a Minisztériumhoz járóbeteg többletkapacitás igénylésére adtunk be pályázatot. Pályázatunkat várhatóan június elején bírálják el. Reméljük, hogy a többletkapacitás birtokában, júliusban és augusztusban sem kényszerülünk területen kívüli betegeink ellátásának korlátozására. Márciusban elkezdtük otthoni szakápolási tevékenységünket is. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet ezen a területen rendelkezik még szabad kapacitással. Sajnálatos módon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tevékenységünket oly módon korlátozza, hogy minket a szorosan vett nyolc településre korlátozott ellátási területen kívüli ellátásra vonatkozóan nem finanszíroz; a mi területünkre azonban külső szolgáltatókat beenged és tevékenységüket finanszírozza. Számítunk a háziorvos kollegák segítségére. Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően változatlanul nagy a lakossági igény. Mivel a tevékenység végzéséhez szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel és a feladat ellátásához minden személyi-, tárgyi- és szakmaikörnyezeti feltételnek megfelelünk, ismét kértük Miniszter úr segítségét az OEP finanszírozási rendszerbe történő befogadásunk érdekében. Májusban személyes megbeszélésen fogadott Selleyné dr. Márky Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója és biztosított támogatásáról. Ígérettel rendelkezünk, hogy dr Kiss Zsolt, a Finanszírozási Főosztály vezetője egy héten belül jelentkezik a finanszírozásba történő befogadás konkrét részleteit illetően. Erőfeszítéseinket nem csak a Kft. mögött álló Társult Önkormányzatok vezetése, hanem L. Simon László országgyűlési képviselő úr is támogatta és támogatja. A nappali kórházi tevékenységre vonatkozó OEP kapacitás korábbi egészségügyi miniszteri levélben és Kormányhatározatban biztosított. Az ellátás az EU-s pályázat megvalósíthatósági tanulmányában szerepel. Elmaradása a pályázat sikerét veszélyeztetheti. A járóbeteg-szakellátás területén szolgáltatásaink körét tovább bővítettük. Májusban dr. Felker Zsuzsa gyermekgyógyászati (gyermek-gasztroenterológiai) szakrendelése elkezdődött. Ezen a rendelésen a térség emésztőrendszeri problémákkal küzdő, illetve ételallergiás gyermekeit várjuk. A szakrendelés háziorvosi beutalóval vehető igénybe. A rendeléssel kapcsolatos részletekről a Recepción adnak tájékoztatást. Dr Jachymczyk György főorvos megkezdte sebészeti proktológiai sztóma-gondozás szakrendelését. Dr. Pápai Székely Zsolt tüdőgyógyász osztályvezető főorvos pulmonológiai szakrendelését dr. Kató Ernő adjunktus vette át. A szemészeten dr. Láng Judit adjunktusnő mellett csütörtökönként dr. Nyirati Adrienn szakorvos rendel. A bőrgyógyászaton dr. Hernádi Mária főorvosnő májusban már teljes kapacitással rendelt. Az általános belgyógyászati szakrendelésen dolgozó kollégáink a diabetológiai (cukoranyagcsere-zavar) problémák megoldásában is segítenek. Ezek a rendelések hétfőn, kedden és pénteken elérhetőek. A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedőket a gasztro-enterológiai szakrendelésen fogadjuk. A máj-epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők dr Gajdán László adjunktus szakrendelésén, a hepatológiai rendelésen kapnak magas szintű ellátást. Ezeken a területeken rendelkezünk szabad kapacitással. Bár e terület megbetegedései komoly népegészségügyi problémát jelentenek, térségünk háziorvos kollégái ez idáig kevésbé vették igénybe a szakmai konzultáció lehetőségét. Májusban már az Optikai üzlet mellett Gyógyászati Segédeszköz Bolt és Bemutatóterem működött. Tárgyalásokat kezdtünk audiológiai céggel hallásvizsgálat beindításával és hallókészülék forgalmazásával kapcsolatban. Ezt a szolgáltatást szeretnénk mielőbb a lakosság számára elérhetővé tenni. A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás indult. Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 0 perces 500,-Ft, 30 perces 000-,Ft. teljes-test masszázs: 45 perces 3000,-Ft) A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat. dr. Ferencz Péter ügyvezető

14 4 0. JÚNIUS Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/0.(V.30.) önkormányzati rendelete piaci, vásározói tevékenység folytatásáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44.. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya.. () A rendelet hatálya kiterjed Velence, Iskola utca 4. szám alatti Közösségi Ház udvarán megtartott napi/heti piacra, alkalmi árusításokra, vásárra. () Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya Velence Város ünnepségeihez és rendezvényeihez kapcsolódó vásárokra. (3) A piac fenntartásáról és üzemeltetéséről Velence Város Önkormányzata gondoskodik. (4) Az önkormányzati rendelet szabályait mindenki köteles megtartani, aki piac, vásár területén elad, vagy ott bármilyen tevékenységet végez. II. fejezet A piacon forgalomba hozható áruk köre.. () A vásáron és piacon a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával és a szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában, elsősorban élelmiszer, élő kis és egyéb kis állat, napi cikkek, ruhanemű, zöldség, gyümölcs, mezőgazdasági termény és termék, kézműves-népművészeti-művészeti termék, használt cikk árusítható, továbbá vendéglátóipari, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. () Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a piacon alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használtcikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk. (3) A piacon és a vásáron forgalomba hozható árucikkek körét a rendelet. melléklete tartalmazza. (4) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 0/009. (IX.9.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek. (5) A piacon és a vásáron nem hozható forgalomba továbbá: a) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, b) kábítószernek es pszichotrop anyagnak minősülő termék, c) látást javító szemüveg, kontaktlencse, d) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma, e) jövedéki termek, f) növényvédő szer, g) lőtt vad,gomba h) olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. Árusításra jogosultság 3. Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. Árusíthat egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész. Árusításra feltételei 4.. () A vásáron, piacon csak a Közösségi Ház gondnokának helyhasználati engedélye alapján, az általa kijelölt helyen, a helypénz befizetése ellenében lehet árusítani. () A helyhasználati jog a jellegétől függően lehet napi, havi vagy huzamosabb (legfeljebb év) időre szóló. (3) A helybérlettel rendelkezők területüket átengedni, bérletbe adni, bármi más módon hasznosítani csak a Közösségi ház gondnokának írásos engedélyével lehet, ennek elmulasztása a szerződés azonnali hatályú megszűnésével jár. (4) A vásáron, piacon fizetendő helypénz mértékét a rendelet. melléklete szabályozza. (5) A piac rendjének biztosítása, valamint a helypénz beszedésének biztosítása a Közösségi Ház gondnokának feladata. Árusítás módja 5.. () Az árusítást a kereskedő saját asztalán, felszerelésével végzi. A Közösségi Ház berendezési tárgyai árusításra nem vehetők igénybe. Földről, valamint járműről történő értékesítés (Kivéve: utánfutó) nem végezhető. () Gépi meghajtású járművek a piac, vásár területén nem közlekedhetnek. Szállító járművek csak az áru le- és felrakodásának ideje alatt tartózkodhatnak a piac területén. (3) A piac, vásár területén nem parkolhatnak gépjárművek. (4) A helyhasználó a kijelölt helyet az áruszállítás és az árusítás ideje alatt is köteles tisztán tartani, a szemetet a kijelölt szemétgyűjtőben elhelyezni. A helyben nem elhelyezhető egyéb hulladék, göngyöleg jogszabályszerű elhelyezéséről a helyhasználó köteles gondoskodni. (5) Magántulajdonban lévő asztalok és állványok a piac nyitva tartásán kívül a piac területén nem tárolhatók. (6) Tűzveszélyes anyag, robbanó- és robbantószer bevitele a piac területére tilos. A piac egész területén tilos a dohányzás. 6.. A piac nyitva tartási rendje, a piac nap meghatározása, valamint a piac működését szabályozó egyéb részlet szabályok külön piacműködési szabályzatban kerülrögzítésre.

15 0. JÚNIUS 5 III. fejezet Szabálysértési rendelkezések 7.. () Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet ban foglaltakat megszegi. () Az () bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő 3.000,-Ft-tól 0.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja. IV. fejezet Záró rendelkezések 8.. Ez a rendelet a kihirdetése napján, 0. május 30-án lép hatályba. Velence, 0. május 6. Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábo s.k. polgármester címzetes főjegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került: Velence, 0. május 30. dr. Papp Gyula Gábor s.k. címzetes főjegyző. melléklet a 5/0.(V.30.) önkormányzati rendelethez Búcsúvásár Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, játék, emléktárgy, bazáráru, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások szerint búcsúvásáron árusítható egyéb termék. Népművészeti vásár Népművészeti, népi iparművészeti, kézműves termékek. Helyi kirakóvásár Bármely áru kivéve a jogszabályban tiltottak értékesíthető, a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával. Alkalmi (ünnepi) vásár Ünnepekhez, helyi rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű vásár. Piac: általában napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket, ruhaneműt árusítanak. Használtcikk-vásár, illetve -piac: Időszaki, napi, esetenként heti rendszerességű adásvételi lehetőség, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható termékeket (használt cikk) árusítanak. Élő kis és egyéb kis állat: sertés, juh, kecske-, baromfifélék, galamb, házinyúl.. melléklet a 5/0.(V.30.) önkormányzati rendelethez Helypénz mértéke 800,-Ft/m Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének7/0.(V.3.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 98. évi 7. sz. törvényerejű rendelet 4/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 949. évi XX. törvény 44/A. () bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el.. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya Velence Város közigazgatási területén a házasságkötést létesíteni kívánó természetes személyekre terjed ki.. Értelmező rendelkezések. E rendelet alkalmazásában:. anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése. hivatali helyiség: Velence Város Önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas, térítésmentesen biztosított helyiség: Velence, Tópart u. 5. házasságkötő terem 3. hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig: óráig, péntek: óráig. 3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 3. () Anyakönyvi esemény a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével hivatali munkaidőn kívül 8.30 óráig, szombati napon 0.00 órától 8.30 óráig terjedő időszakban tartható a hivatali helyiségben. () Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése a felek írásban benyújtott kérelmére, a jegyző írásbeli engedélyével tartható, ha annak időpontja nem ütközik az () bekezdés szerinti helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötések időpontjával. (3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha annak feltételei, méltósága, tekintélye, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv védelme megfelelően, az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben való megtartásához hasonló módon biztosított. (4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események helyszíneit a rendelet. melléklete tartalmazza. (5) A (4) bekezdésben foglaltakról eltérni csak az 5. (3) bekezdésében foglalt esetekben lehet. 4. Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak 4. A hivatali helyiségen kívül, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményekért e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni. 5. () Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat a szándékbejelentést követő 5 napon belül kell befizetni az anyakönyvvezető által átadott és a bejelentő által átvett csekken, az Önkormányzat költségvetési számlájára. () Az anyakönyvi esemény a) hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításának díja szertartásonként helyi lakos esetében bruttó 5.000,-Ft,

16 6 0. JÚNIUS nem helyi lakos esetében bruttó 0.000,-Ft, b) helyiségen kívüli lebonyolításának díja a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve szertartásonként bruttó ,-Ft. (3) A házasságot kötni szándékozók valamelyikének, vagy közeli hozzátartozójának közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a szertartásnak hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása (lakás) térítés mentes. 6. Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül, eseményenként bruttó 0.000,-Ft díjazás illeti meg, b) hivatali helyiségen kívül bruttó 5.000,-Ft díjazás illeti meg. 5. Záró rendelkezés 7. Ez a rendelet 0. június -jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően lebonyolított anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. Velence, 0. május 6. Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábor s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. dr. Papp Gyula Gábor s.k. címzetes főjegyző Velence, 0. május 3.. melléklet a 7/0.(V.3.) önkormányzati rendelethez Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események helyszínei. Velence Resort & Spa 48 Velence, Tó u Walzer Étterem 48 Velence, Nadapi u Juventus Hotel 48 Velence, Kis köz 6. Kimutatás az okmányiroda munkájáról települészinten 0. május hónapban Település Kápolnásnyék Nadap Sukoró Pákozd Pázmánd Székesfehérvár Velence Vereb Lovasberény Budapest Pusztaszabolcs Gárdony Vértesacsa Baracska Martonvásár Zichyújfalu Seregélyes Pátka Csákvár Szabadegyháza Szeged Vál Besnyő Érd Összesen: Szem. ig Öszszesen Ideiglenes szem.ig Lakcím kártya 6 Vezetői eng Jármű igazg Parkolási ig Útlevél 0 Ügyfélkapu OKMÁNYIRODAI HÍREK Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 6. Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: Hétfõ-kedd-szerda: és Csütörtök-péntek: Telefon: (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), (jármûigazgatás) Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó okmány-készítést hétfõ-szerda napokon 5.00 órakor csütörtök-péntek napokon.30 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség. Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt, óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a / telefonszámon lehet. FIZETENDÕ ILLETÉKEK: Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges): elsõ igazolvány kiadása illetékmentes elveszett, megsemmisült, megrongálódott.500, 4. és 70 év között személyi igazolvány kiadása: ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat változás történt.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000, 70 év felett személyi igazolvány kiadása: ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye.500, Lakcímigazolvány: lopás, adatváltozás esetén illetékmentes adatváltozás esetén 500, elvesztés esetén.000, Útlevél: 0-8 éves korig, val mint 70 év felett.500, 8-70 éves korig, 5 évre 7.500, 8-70 éves korig, 0 évre 4.000, Soron kívüli eljárás esetén (5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása: kiváltás, hosszabbítása 4.000, 6 év felett hosszabbítás.500, éves orvosi igazolás esetén.500, Forgalmi engedély: 6.000, Törzskönyv: 6.000, Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe vételi számláján ( ) tudjuk elfogadni. Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon tud felvilágosítást nyújtani. Heinczné Horváth Edina irodavezető

17 0. JÚNIUS 7 A rendezvény ideje 0. július óra 0. június július óra 0. augusztus óra 0. augusztus óra 0. augusztus óra 0. augusztus óra kb..30 óra 0. augusztus 0. 0 óra 0. augusztus óra 0 évi tervezett nyári programok Helyszín Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Északi Strand Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Északi Strand rendezvénysátor Velence, Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban Velence, Északi Strand rendezvénysátor A rendezvény megnevezése Velencei Nyári Zenés Esték Made in Hungária musical BSI Velencei Tóúszás Velencei Nyári Zenés Esték Figaró házassága vígjáték Velencei Nyári Zenés Esték Trója rockopera Velencei Nyári Zenés Esték Ki jön a házamba? avagy négy kandúr gatyában zenés vígjáték Nemzetközi Néptáncest Velence Város Születésnapi Vígassága XIV. Velencei Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett nap Tűzijáték és Nosztalgia Buli Szent István Napi Ünnepség Velencei Zene és Tánc Napja Club Wave Velence Velence, Szabolcsi u.. Június 8 - Hatásfok fesztivál (DJ's: Szeifert, Andrewboy, Newl, Karmatronic, Crazy Green, Noise DJ Team) Június 5 - in One - Club Wave szülinapi party & Wavecafe Terrace Opening (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Július 0 - Koktélok éjszakája (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Július 09 - We Love VV. Part IV. - Való világ 4 Éva (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Július 6. DiscoShit Night with Soonec & Lauer Július 3. Szüzek éjszakája - DragonS, Bozóky, Lipóczy Július 9. Nicky Romero (NL) - Külföldi sztár producer és Dj Július 30. TechnoShit Night with Jay Lumen, Andrewboy, Sanfrancisco Beat Augusztus 06. Resident Night (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Augusztus 3. Flamemakers (DJ's: Flamemakers, Andreas, Motaba, W3B) Augusztus 0. Tequila Sunrise party (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Augusztus 7. Season Closing - szezonzáró party (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) Velence Resort & Spa Velence, Béke út Június 4. Jazz Face éjfélig tartó nyitva tartás a fürdőben Time Fly együttes zenél a medencék mellett Június 5. Harmonia Garden és Szirtes Edina Mókus koncertje, tűzzsonglőrökkel Ft Július 9. és 3. DJ Smash éjszakai party a fürdőben Ft Augusztus UNITED unplugged koncert Ft Augusztus Tóth Vera akusztikus koncert Ft Mozdulj Velencei-tó programsorozat Gárdonyban az agárdi Park Strandon és Napsugár Strandon, Velencén az Ifjúsági, a Tóbíró és az Északi Strandon, Sukorón és Pázmándon pedig a sportpályán lesz lehetőség a szervezett mozgásra, sportolásra. A programok a strandokon általában 3 órakor kezdődnek, de az egyes játszóhelyeken ettől eltérhetnek. Időpontok: Június 8., 5. Július., 9., 6., 3., 30. Augusztus 6., 3. IV. Mozdulj Velencei-tó Sporttalálkozó augusztus -én, vasárnap, Gárdonyban, az agárdi Napsugár Strandon.

18 8 0. JÚNIUS VELENCE RESORT & SPA HÍREI Kedves Velencei Olvasók! Itt a nyár, strandunk ismét megnyitott és parkosított környezetben, kristálytiszta vizű medencékkel várja a látogatókat. A megszépült, kizöldült park és a Velencei-tó lenyűgöző látványát élvezhetik a vendégek a medencék partján elhelyezett kényelmes nyugágyakból. Az egész napos kikapcsolódáshoz szeretnénk hozzájárulni ajánlatainkkal, a fürdőzés, úszás mellett újdonságok sorával várjuk az érdeklődőket. Szolgáltatásaink listáját többféle masszázzsal bővítettük, hogy a sport, a fürdőzés mellett a kényeztetésre is jusson idő. Újdonságként ajánljuk az ősi eredetű thai masszázst, melynek bármelyik kezelését követően frissnek, ruganyosnak érezzük magunkat, könnyedebb lesz mozgásunk, megszűnik az izmok merevsége. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a bangkoki WAT-PO masszőrakadémián végzett thai masszőr hölgyek. Idén is megrendezésre kerül szállodánkban a Velencei-tavi Jazz Face Fesztivál, kapcsolódva az év leghosszabb napjához, június 4-hez. Ebből az alkalomból fürdőnk június 4- én és 5-én éjfélig tartó nyitva tartással üzemel. A június 4-i éjszakai hangulatfürdőzést ajándékba adjuk kedves vendégeinknek, a napi vagy félnapos jegy árán felül tehát már nem kell belépőjegyet váltani. A fáklyák fénye mellett a Time Fly együttes kellemes jazz muzsikája varázsolja hangulatossá az éjszakát a kültéri KISTÉRSÉGI HÍREK Összefoglaló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának áprilisi és májusi üléséről A VKTKT 0. április 9-én 9.00 órától tartotta soron következő ülését, ahol elsőként a Közép-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda tartott tájékoztatót a 0/0 évi vasúti menetrendi struktúráról. Elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek zárszámadása, mely után elkezdődött a társult önkormányzatokkal való elszámolás. A Társulási Tanács elfogadta a VKTKT 00. évi belső ellenőri jelentését is. Döntés született arról, hogy az ún. közösségi busz projekt meg nem valósulásából adódó kamatfizetési kötelezettség Vereb és Pázmánd Önkormányzatát terheli. Aktuális feladat lesz idén is a tókörnyéki települések részére a szúnyoggyérítés, az ehhez szükséges szakértői munkák elvégzésére Sáringer-Kenyeres Tamást választotta a Társulási Tanács. Döntés született arról is, hogy az agárdi és a gárdonyi iskola próba jelleggel részt vesz az iskolatej programban, majd ennek sikeressége esetén lehetősége lesz minden intézménynek a pályázati programba való bekapcsolódásra. A VKTKT ebrendészeti feladatok ellátására szerződést kötött az Alpha-Vet Kft.-vel, ehhez a megállapodáshoz a 9 társult település közül 7-en csatlakoztak. medencék mellett. Rossz idő esetén a zenészek a Papa s bárban lépnek fel. Június 5-én.00 órától a világzene jeles képviselőivel találkozhatnak szállodánkban: Harmonia Garden zenekar és Szirtes Edina Mókus koncertjére várunk mindenkit, aki szereti a világzenét és egy kellemes kikapcsolódásra vágyik. A Harmonia Garden tagjai magyar, francia, balkáni és orosz dallamokat, műveket szólaltatnak meg, melyek az autentikus csárdás, a bossa nova, a swing, a tango, a jazz, és a django stílusával ötvözve kerülnek feldolgozásra, mindez kiegészítve Szirtes Edina Mókus énekével. A zenekar muzsikája különleges élményt nyújt minden hallgatója számára. A koncertre a belépőjegy ára külső vendégek számára 000 Ft, melyet a szálloda recepcióján lehet megvásárolni, vagy telefonon megrendelni az telefonszámon. A fürdőbe megvásárolt belépőjegyek ezen a napon is éjfélig érvényesek! A páratlan muzsikát vizuális élménnyel is fokozzuk: a szabadtéri koncert alatt a fénnyel festett falak látványában és a Pirkompánia tűztáncosaiban gyönyörködhet a közönség. Július 9-én különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat fürdőnkbe. :30-tól :00 óráig DJ Smash várja a fiatalabb és idősebb korosztályt egy fergeteges partyra a fürdőben, ahol a részt vevők az óriás kivetítőkön nézve a videoklipeket, egy élő koncert első sorában érezhetik magukat. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bővebb információ és felvilágosítás kérhető az telefonszámon. Szalczgruber Mariann marketing manager Az irodavezető tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy a Közreműködő Szervezet (ESZA Kft.) tájékoztatása szerint a TÁMOP projekt mind szakmailag, mind pénzügyileg lezártnak tekintendő. A Társulási Tanács a szúnyoggyérítéshez kötődően rendkívüli ülést tartott én, ahol döntöttek arról, hogy a szúnyoggyérítéshez kapcsolódóan a szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatnak le, tekintettel arra, hogy a térség országgyűlési képviselője, L. Simon László tájékoztatása szerint hamarosan kiírja a Magyar Turizmus Zrt. a szúnyoggyérítés elvégzését támogató pályázatot. A munka értéke illetve az állami forrás igénybevétele a Kbt. szerint közbeszerzési kötelezettséget jelent. A hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtés alkalmazásával történik. A benyújtott árajánlat alapján a Magyar Közbeszerzési Alapítvány folytatja le az eljárást. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos honlapja a címen érhető el, ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is megtekinthetők. Tóth István Galambos Zsuzsanna elnök VKTKT irodavezető Gárdonyi Kistérségi Iroda Velence, Balatoni út 65. telefon: /

19 0. JÚNIUS 9 Családi Nap a Meseliget oviban Csodálatos gyermeknappal, a Meseliget óvoda 5. születésnapjával egybe kötött családi napunk volt 0. május 3- án. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen hétágra sütött a nap. Közel 000 vendégünk volt a rendezvényen, óvodásaink, volt óvodásaink, leendő óvodásaink, szüleik, testvérek, hozzátartozók, barátaik. Volt arcfestés, állatsimogató, népi körhinta (a megrendelt hinta tulajdonosa aznap reggel kórházba került, így nem tudott jönni, azonban hosszas telefonálgatás és rábeszélés után sikerült pótolni őt egy másik hintással), Levendula játszóház, Ele-Fülöp, tűzoltó autó (a gyerekek nagy kedvence), polgárőr autó (a rendőrautónak sajnos bevetésre kellett mennie). A Kolompos együttes műsora csak fokozta a vidám, felszabadult hangulatot. A napot közös falatozás és a szülinapi torta zárta. Köszönjük, hogy segítettek rendezvényünk sikeres lebonyolításában: Görgicze Zoltánnak a sátrakat és dolgozóinak azok felállítását. Dr. Papp Dénesnek a népi körhintát. A velencei Resort és SPA-nak, Ele-Fülöp részvételét. Vorák családnak, a BIO Süti pékségnek, a finom pogácsát és a kenyeret. Kovács Károlynak a tűzöltő autó bemutatását, részvételét Ható Jánosnak a rendezvény biztosítását, a polgárőr autó bemutatását. Uj Roland képviselő úrnak az állatsimogatót. A Levendula Játszóháznak az önköltségi részvételt. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak: Szelei Andreának, Heinczné Horváth Edinának, László Józsefnének, Bruck Józsefnek, Sári Kálmánnak, Tóth Lászlónak. A Meseliget Óvoda dolgozóinak és mindenkinek, aki tombolatárggyal, részvételével segítette rendezvényünk sikeres megrendezését Serhókné Varjas Edit óvodavezető

20 0 0. JÚNIUS Ziki-zaki zakatol a kiscsoportosok utazása Május 6-án kirándult a Meseliget Óvoda Alma és Csipet-csapat csoportja. A gyerekek izgatottan várták ezt a napot. Nagy ujjongás fogadta Thomas barátját, mikor begördült az óvoda elé. Dízel vonattal zakatoltuk végig kis városunk utcáit. A gyerekek örömmel fedezték fel az ismerős környéket, házakat, integettek ismerősnek, ismeretlenek. Vidáman telt el a kicsik délelőttje ezzel a rendkívüli, élményt nyújtó utazással. Kovács Károlyné Óvodapedagógus Csipet-csapat csoport Kirándulni volna jó Kirándulni volna jó minden nap! - mondták óvodás gyerekeink, miután beszálltunk a buszba, és elindultunk hazafele. A veszprémi állatkertben jártunk május 7-én a középső csoportos gyerekekkel. (Csiga és Süni csoport) A gyerekek örömére nagyon sok fajta állatott sikerült megnézni, közelről megcsodálni. A pampanyulak, vízidisznók ketrecénél hosszabb ideig időztünk, mert éppen etetés volt. A kenguru mama zsebi babájával, a barnamedve, a gyűrűsfarkú makik, a szavanna lakói: a zsiráfok, orrszarvúak, zebrák, puputevék, dromedárok voltak a kedvencek. Ez utóbbi miatt még igazi vita is kialakult a fiúk és a lányok között, hogy a két- vagy egypúpú tevét nevezik dromedárnak. Andris miután megerősítő választ kapott a felnőttektől, így szólt: Látjátok, a fiúknak volt igaza! Emlékezetes igazán a csimpánzok voltak. Az üvegfallal elválasztott kifutóban az egyik csak nekünk majomkodott, fintorgott, orrát odanyomva az üveghez. A gyerekek nagy kacajjal, örömükben sikongatva fogadták ezt a rendkívüli élményt. Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető A Csiga csoportosok kertje Igazán nagy meglepetésben volt részünk egyik nap, mert kaptunk egy saját kis veteményeskertet. Nagy Zsófikától, ahova mindenféle zöldséget ültethettünk. (Egy nagy táblára felfestett csiga is jelzi.) Az éppen arra járók tavaszi zsongást láthattak, minden gyermeknek akadt valami dolga. Volt, aki magot szórt, volt, aki a hagyma duggatás fortélyait tanulta meg munka közben vagy éppen azt, hogyan kell palántázni. Miután a kialakított ágyásokba került minden, vendéglátóink saját készítésű szörppel, friss pogácsával kínáltak bennünket. Nagy meglepetés volt, amikor Zsófika anyukája egyik reggel megérkezett egy nagy csokor újhagymával. Mindenkinek nagyon ízlett a saját termés! Jó munka és egyben jó mulatság volt a madárijesztő pár elkészítése is egy másik alkalommal. Most már a váratlan vendégeket távol tartva növekedhetnek, fejlődhetnek növényeink. Ismét egy szép, tartalmas délelőttöt tölthettünk el együtt, ahol tevékenyen megtapasztalhatták gyermekeink a kerti munkát, és újabb ismereteket szerezhettek a növényekről. Köszönjük a lehetőséget, a szíves vendéglátást! Fujtás Józsefné és Banka Mária óvodapedagógus, Csiga csoport A játszótéri játékok kipróbálása sem maradhatott el, pedig igencsak elfáradtak a hosszú barangolásban. Remek nap, kirándulás volt. Sok-sok élménnyel, ismerettel gazdagodtak óvodásaink. Azt hiszem még napokig játékuk, beszélgetésük témája lesz az állatkertben átélt élmények. Fujtás Józsefné óvodavezető helyettes, Csiga csoport

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.. (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyző A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bekezdés) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: egyes anyakönyvi események

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésének... napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Gátér Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécsely Község. Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester. Előkészítő: Jurics Tamás körjegyző

Pécsely Község. Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester. Előkészítő: Jurics Tamás körjegyző Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Előterjesztés Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Az egyes anyakönyvi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2011.(XI.25.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Módosított rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel 2011. január 1-jei hatállyal módosított, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete Melléklet a 17543/2011. II. számú előterjesztéshez: PONTOSÍTOTT! RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével

Részletesebben

24/2008.(IX.17.) rendelete

24/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről Módosítás: 11/2009.(V.13.) rendelet 26/2009.(XI.26.) rendelet Hatályos: 2009.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról, valamint a családi események

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. november 10-én tartandó ülésére. Tárgy: A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 8/2011.(V.25.)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete engedélyezésének szabályairól és díjairól Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 32/2013.(XII.03.) számú önkormányzati rendelettel) A házasságkötések,

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 125/2015 Tárgy: Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. -a biztosít

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

www.velenceitoleader.eu

www.velenceitoleader.eu www.velenceitoleader.eu Folyamatosan bővülő adatbázis az Üdülési csekk elfogadóhelyeiről. Részletes ismertető a térség szálláshelyeiről, éttermeiről. Emelett hírek, információk, aktuális ajánlatok, programok

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2011. április 7-i ülésére Tárgy: A hivatali helyiségen

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben