Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )"

Átírás

1 Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak, szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak, bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak, türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak, bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják, megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságba élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. ( Dorothy Law Holtz ) A fenti gondolatsorral szeretném pedagógiai programunkat ajánlani, mely hűen tükrözi nevelőtestületünk hitvallását. A ma élő és dolgozó óvodapedagógusoknak megadatott az a szabadság, amely hozzásegít minket ahhoz, hogy munkánkban megvalósíthassuk önmagunkat, saját értékrendünk és ennek megfelelő céljaink szerint alakíthassuk pedagógiai gyakorlatunkat. Szeretnénk megfelelni a szülők által elvárt értékszeretet, egészség, tudás, kultúra, boldogság és boldogulás megvalósításának. Ezen értékek átadása, közvetítése a társadalmi változások következtében a család és még inkább az óvoda feladatává válik. Ez a hitvallás segít bennünket abban, hogy élethivatásunkon túl, valódi és értékes legyen a szakértelem, mellyel a gyermekek nevelését végezzük. Hegyiné Horváth Éva óvodavezető 1

2 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE, NEVELÉSÜNK FŐ ELVEI 2

3 GYERMEKKÉPÜNK Gyermekképünk, abból a tényből indul ki, hogy az ember másokkal nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermekek fejlődési tempója eltérő, egyéni ütemben, sajátos módon fejlődnek. Személyiségüket genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, természeti, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti együttesen határozzák meg Óvodai nevelésünk mely gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatására törekszik, biztosítva gyermekeink számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Gyermekképünk tehát olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Elfogadja és tiszteli népe hagyományait, kultúráját, nemzeti hovatartozására büszke. Gyermekeink fejlődését, sokoldalú fejlesztését az önfeledt, szabad játékkal tudjuk a legjobban kibontakoztatni. Nevelőmunkánk eredményessége, ha az óvodai élet során az eltérőségek figyelembevételével testi, lelki és szociális téren megfelelnek gyermekeink az iskolai munkához szükséges fejlettségi szintnek. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs. Nevelőmunkánk során nem az egyéni különbségek eltörlése, hanem a gyermek egyéniségének tiszteletben tartása a feladatunk. 3

4 ÓVODAKÉPÜNK- NEVELÉSI HITVALLÁSUNK Az óvodás gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Célunk olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógusok, a nevelést segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód az emberi értékek közvetítése és nevelési gyakorlat kialakítása. Nevelőmunkánk bizalomra és megbecsülésre épül, amelynek során arra törekszünk, hogy testi, szociális és értelmi területen egyaránt kibontakozhassanak a gyermekek egyéni képességei és készségei s ezáltal, könnyebben beilleszkedhetnek az iskolai közösségbe, célunk a hátrányok csökkentése. Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy testi, szociális és értelmi területen egyaránt kibontakozhassanak a gyermekek egyéni képességei. Szeretetteljes, derűs légkörben, az óvoda dolgozói munkatársi modellel és mintanyújtással gondoskodunk s gyermekek érzelmi biztonságáról, testi, lelki harmóniájáról. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Óvodai nevelésünk során biztosítjuk a nemzeti kisebbséghez tartózó, s hazájukat elhagyni készülő családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha olyannak vesszük át, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne. ( Goethe ) 4

5 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA Óvodánk két helyszíne a Jutasi lakótelep és az autóbusz pályaudvar szomszédsága. A Haszkovó utcában található Bóbita Óvoda, a város legnagyobb lakótelepén helyezkedik el. A házak zöme tízemeletes. Környékünkön kevés a játszótér és az olyan létesítmény, ahol a gyermekek mozgásvágyukat kielégíthetnék. Az óvoda környezetében élő családok egy része hátrányos helyzetű. A romló gazdasági körülmények hatására kevesebb pénzt és időt tudnak fordítani az egészséges életvitelre. A környéken élő gyermekek egy része érzelmileg szegény környezetben nő fel. A városközpontban fekvő Hársfa Óvoda az autóbusz pályaudvar közelében helyezkedik el, ennek köszönhető a vidéki (bejáró) gyermekek viszonylag magas létszáma. Környezetében elöregedett lakótelepi és kertváros rész tartozik, így az óvodások 70%-a más-más pontról érkezik. A szülők iskolázottsága vegyes képet mutat. o Diplomások, ~ 25% o Érettségizettek ~ 35% o Szakmunkások ~35 % o Alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők ~ 5%. A romló gazdasági helyzet következtében egyre több szülő válik munkanélkülivé. A gyermekek ~30%-a elvált szülők gyermeke. Növekvő tendenciát mutat a gyámügyi támogatásban részesülő gyermekek száma, ezért kiemelten foglalkozunk a problémák megoldásával, a gyermekvédelemmel. A családok életfeltételeinek romlása miatt a szülők elvárásai folyamatosan növekednek óvodánkkal szemben. Változatos programokkal igyekszünk színesebbé tenni a gyermekek mindennapjait. Kirándulások, színház ill. bábszínház látogatásokkal, állatkerti sétákkal, óvodai ünnepélyek, rendezvények megszervezésével. Figyelembe véve és az egyéni igényeket felismerve, ellensúlyozni kell az ingerszegény életvitelt. A családok bevonásával történik a gyermeknapi, és a farsangi programok megszervezése. Az ingerszegény és mozgáshiányos életmód miatt kiemelten foglalkozunk: a külső világ tevékeny megismerésével, környezetvédelemmel, testi neveléssel, egészséges életmód megalapozásával, vizuális neveléssel A Bóbita Körzeti Óvodában működik a Veszprémi Egyetemi Úszóklub óvodás csoportja, amelynek kiemelt célja az egészséges életmód megerősítése. Óvodáinkban növekvő tendenciát mutat a beszédzavarokkal és kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek száma. Fokozottan figyelünk a kompenzációra, szükség esetén logopédus segítségét kérjük. 5

6 ÓVODÁNK SZERKEZETE BÓBITA ÓVODA Óvodánk önkormányzati fenntartású, önálló gazdálkodású napközi otthonos intézmény, nagy udvarral, ami EU. Szabványos játékkal van felszerelve. 12 csoportos, kihasználtsága 93%-os. Saját tornateremmel és főzőkonyhával rendelkezik, jelenleg tizenegy:- öt homogén és hat heterogén csoporttal. Az álláshelyek száma: 41 fő. HÁRSFA ÓVODA Első épület Négy csoportszobával, tornaszobával, melegítő konyhával rendelkező épület. Hátsó épület Kettő csoportszobával és melegítőkonyhával rendelkező épület. Az első és második épület kihasználtsága 93%-os. Mindegyik csoport homogén. Az álláshelyek száma: 21 fő. Mindegyik épülethez tartozik udvar, amelyet fákkal, bokrokkal próbálunk a környező forgalomtól elzárni. Személyi feltételek: Valamennyi munkatársunk folyamatos együttműködése, összehangolt munkája a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében történik. A foglalkozás egészségügyi szolgálat évi egy alkalommal tart szűrést a felnőttek számára. A fogorvos egy új rendelet alapján évi 2 alkalommal tart szűrést. A védőnők évente több alkalommal látogatják az intézményeket. A Hársfa tagóvodában az étkeztetést a Cserhát Vendéglátóipari Kft. Biztosítja. Intézményünkben Szakszervezeti és Közalkalmazotti Tanács működik. Minden csoportban a Szülői Szervezet tagjai képviselik a szülők érdekeit. Óvodáink alapítványai: Vidám Bóbiták Szemünk fénye 6

7 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA sokoldalú személyiségfejlesztés az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével, hangsúlyozza a szabad játék, fejlesztő hatását a családdal együttműködve sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása (logopédia, gyermekvédelem), megfelelés a társadalom elvárásaival szemben gyermekek környezet tudatos magatartásának megalapozása esélyegyenlőség megteremtése az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETÉN Egészséges életmód terén a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés terén kedvező érzelmi hatások biztosítása az óvodába érkezés első pillanatától kezdve, pozitív érzelmi kapcsolat alakuljon ki (óvónő-gyermek, gyermek-dajka, gyermekgyermek), pozitív érzelmi töltés jellemezze biztonságos, derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtése, az én -kép megerősítése, a különböző tevékenységek során és a kapcsolatokban, a gyermek tudjon rácsodálkozni a jóra és szépre környezetében, tisztelje és becsülje azt az óvodában dolgozó munkatársak modellértékű viselkedésükkel formálják a gyermeket. hazaszeretetre nevelés az óvoda segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését együttműködés a speciális felkészültségű szakemberekkel, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében 7

8 Értelmi fejlesztés terén A gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre, életkori sajátosságokra, valamint meglevő tapasztalataira építve változatos tevékenységek biztosítása, a természeti és társadalmi környezetből, értelmi képességek, kreativitás fejlesztése, a spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése ösztönző környezet biztosítása Anyanyelvi nevelés terén helyes mintaadással, beszélgető körök szervezésével, a javítgatás elkerülésével logopédus bevonásával a kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése, gyermekek meghallgatása AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE ELÉRENDŐ FEJLETTSÉGI SZINT A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés es az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodából iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE Az óvodai nevelés egymásra épülő komplex módon érvényesülő tevékenységek sorozata, amelyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. A rendszer elemei: A nevelési folyamat alapvető keretei: gondozás, egészséges életmódra nevelés, érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az egyes kereteken belül a gyermek tevékenységei: játék munka tanulás 8

9 A fejlesztés tartalmi eszközei: anyanyelvi nevelés a külső világ tevékeny megismerése, matematikai tevékenységek irodalmi nevelés, verselés, mesélés rajzolás, festés, mintázás, kézimunka ének-zene, énekes játék mozgás, testi nevelés Kapcsolatok más nevelési színterekkel: Az óvodai nevelőmunka a nevelés szintjeinek: család, társadalmi intézmények, civil szervezetek, közművelődési intézmények, segítő intézmények szoros együttműködésével lehet csak eredményes. A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Gondozás, egészséges életmód alakítása Az óvodai nevelés kiemelkedő kerete, amely a gyermek olyan szükségleteit elégíti ki, mely elősegíti a növekedését, fejlődését, segíti egészségének megőrzését, védelmét, általa jó lesz a közérzete, segíti az egészségügyi szokások kialakulását, testi képességeinek, mozgásának fejlődését. A gondozás kiemelt jelentősége, nevelés folyamatában a kapcsolatépítés a gyermekekkel, önállóságuk fejlődésének elősegítése, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Általa fejlődik a gyermek: biztonságérzete önállósága, szokásrendje társas kapcsolatai, segítőkészsége, harmonikus összerendezett mozgása, testi ereje, toleranciája, kitartása, feladattudata egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése Érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete, gyakorlati módszere, mely lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A gyermek természeti és társadalmi környezetével való kapcsolatának alakítása, a természet és az ember által létrehozott környezet megismerésére, az emberi munka, alkotások megbecsülésére, hagyományok ápolására nevelés. A környezettudatos magatartás megalapozása, a hazaszeretet az érzelmi viszonyulások, a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások, gondolkodás, értékrend, döntési képességek fejlesztésével, ezek megerősítése, az értékek belsővé válásának elősegítése érzelmi, motivációs hatásokkal, komplex tevékenységi rendszerrel. A közösségi nevelés által biztosíthatók a gyermekek fejlődéséhez szükséges társas kapcsolatok. Az együttes tevékenység, a másokra figyelés, lehetővé teszi a közösségi 9

10 magatartás fejlődését. A közös élményekre épülő társas együttműködés a szocializáció szempontjából is fontos, olyan erkölcsi tulajdonságok kialakulását segíti, mint az együttérzés, hazaszeretet, a beleélés képessége, érzelmek kifejezése, az önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség, önfegyelem, önállóság, feladattudat, szabálytudat, a helyes viselkedés, mások elfogadása, alkalmazkodó képesség. A közösségi nevelés serkenti a szocializációt, mely során olyan szabályokat, normákat, magatartásformákat sajátít el a gyermek, ami szükséges a társadalom életében való hatékony részvételhez. KIEMELT NEVELÉSI ELVEINK Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az gyermeki jogok és alapvető szabadságának tiszteletben tartására, megerősítésére kell irányulnia, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondozás, különleges védelem illeti meg. Nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvodának esetenként hátránycsökkentő szerepe van. Az óvoda összes dolgozójának modell szerepe kiemelkedő, melyben az érzelmeknek és a beszédnek fontos szerepe van, kulturáltságuk legyen minta a gyermek számára, nevelői magatartásuk nyújtson modellt a család számára. Nevelő munkájukat a szeretet, őszinte érdeklődés, elfogadás, nagyfokú tolerancia jellemezze. Rendelkezzenek nagyfokú empátiás készséggel. Türelemmel hagyjanak időt a felfedezésre, ennek örömét éljék át a gyermekekkel. Helyi adottságokból és igényekből adódó kiemelt nevelési feladatok: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése megfelelő szakemberek közreműködésével. Az egyre növekvő számú hátrányos és veszélyeztetett gyermekek védelme, fejlesztése, a családdal való kapcsolattartás, együttműködés. Az egészséges környezet biztosítása érdekében az udvari növényzet ápolásával és utánpótlásával ellensúlyozzuk a levegőszennyeződést. Kirándulások szervezésével megismertetjük gyermekeinkkel, a környék szépségét, a természet kincseit. Példamutató magatartásunkkal ösztönözzük óvodásainkat, hogy óvják, védjék a környezetüket. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek az ünnepekre való készülődésre, tervezgetésre és kialakítjuk az ezekkel kapcsolatos hagyományokat, identitás tudatot (teremdíszítés, ajándékkészítés, stb.). Udvari játékaink folyamatos fejlesztésével ösztönözzük gyermekeinket a helyes és változatos mozgásformák elsajátítására, ezzel teret biztosítva, mozgásigényük kielégítésére. Folyamatosan gondoskodunk a rajzpályázatokon való részvételről. Biztosítjuk a városban megrendezendő kiállítások és egyéb kulturális programok megtekintését. 10

11 ÓVODAI NEVELÉSÜNK TARTALMA 11

12 NEVELÉSI KERETEK Gondozás, egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Gondozás, egészséges életmódra nevelés A gyermek óvodai beilleszkedése, későbbi szokásainak kialakítása nagyfokú nevelői tapasztalatot igényel. Óvodapedagógusként feladatunk, hogy a gyermek életkorának megfelelő életritmust, folyamatos, nyugalmas napirendet, kiegyensúlyozott élettempót alakítsunk ki. Figyeljünk az egészséges életmód kialakítására: a táplálkozási szokások egészséges életvitel igényének alakítása a testápolás az öltözködés a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a betegség megelőzésére, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. Biztosítsunk lehetőséget a családos beszoktatásra, s figyeljünk a fokozatosságra. Az óvoda minden dolgozójával szemben követelmény, hogy a gyermeket szeretettel fogadja, tapintattal, törődéssel, megértéssel, teljes odaadással segítse beilleszkedését. A gyermekek kedvenc játékaikat, babáikat, a biztonságukat fokozó tárgyaikat elhozhassák magukkal. A beszoktatásnál nem csak a gyermeket szoktatjuk az új környezethez, hanem a szülőt is meg kell nyernünk magunknak. Ismerkedjünk meg az otthoni szokásrendszerekkel, és ezt vegyük figyelembe a nevelés során. Tartsuk szem előtt a gyermekek táplálkozási szokásai közötti nagy egyéni különbségeket. Ne akadályozzuk a gyermeket a testi szükségleteinek kielégítésében. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltözéke célszerű, önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Biztosítsuk a gyermekeknek megfelelő mozgáslehetőséget mind a csoportszobában, mind a szabad levegőn. Tegyük lehetővé a gyermek szabad mozgását, lehetőség szerint minél több időt töltsön a szabadban. Nyáron biztosítsuk a pancsolás, napfürdőzés lehetőségét. Pihenés alatt megfelelő, nyugodt körülményeket kell teremtenünk. A lehetőségeket figyelembe véve gondoskodnunk kell a tárgyi környezet elrendezéséről, balesetmentessé tételéről. A csoportszoba otthonos legyen, ugyanakkor feleljen meg a gyermekek mozgásigényének. Folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk a levegő cseréjét. Legfontosabb feladatunk, hogy megkülönböztetett figyelemmel, gondoskodással vegyük körül a gyermekeket. Szavaink, tekintetünk, hangsúlyunk, mozdulataink, gesztusaink gondozás közben is elfogadást közvetítsenek. 12

13 Feladatunk a gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme, a szülőkkel együttműködve, szükség esetén szakemberek bevonásával. Napirendünk A napirend tervezésekor ügyelünk arra, hogy a nap során érvényesüljön a folyamatosság és a rugalmasság. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányokat szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napirend általános kerete 11 órás nyitva tartás esetén érvényes. A napirendet az óvodapedagógusok saját csoportunkban a legideálisabb formában alakítják ki, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Természetesen az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható váratlan események, hatására. Hetirend: A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A hetirend, különösen a nevelési év elején teljesen másképp alakulhat, mint a nevelési év végén. Különösen a beszoktatás idején figyelünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb legyen. Az iskolai életre való felkészítés folyamata a hetirend és a napirend pontos betartását helyezi előtérbe. A szervezésnél fontos, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására, vagy közös megvitatására. A rugalmasság a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. A nevelés tervezése: Egy heti nevelési-oktatási terv készítése. A heti terv tartalmazza, a feladatot, célt és az eszközt, az éves terv a feladatokat. A pedagógiai szabadságunkkal élve, a csoportokra vonatkozóan, az egyéni fejlődési ütemek figyelembe vételével tervezzük a folyamatot. A szabadság nem azt jelenti, hogy nincsenek kötöttségek, közösen kialakított szabályok. A szabadság nem jelent, szabadosságot. Hetirend és a napirend összeállítása: A csoportok egymás közötti megegyezése alapján tervezzük. Egyeztetve a különböző foglalkozásokat, a tornaterem beosztását. A napirend összeállításánál is egymáshoz kell alkalmazkodni, ezzel biztosítva a gyermekeknek a nyugodt, folyamatos napirendet. A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése: évente legalább két alkalommal feljegyzéseket készítünk a csoportnaplóba, amelynek másolatát a Fejlődési mappába helyezzük. A nevelőmunka folyamatos értékelése: Háromhavonta egy nagyobb időszak lezárásaként a csoportnaplóban történik az értékelés. 13

14 Táplálkozás A gyermekek kulturált étkezési szokásait már az óvodában megalapozzuk. Étkezésüknél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, egyéni igényeket, s hogy minden esetben egészséges ételek kerüljenek az asztalra. Ügyelünk az asztal esztétikus rendjére. Különösen odafigyelünk az étkezések előkészületeire, a helyes higiéniai szokásokra. Ügyelünk a főétkezések utáni helyes fogápolásra. Példamutatással segítjük elő az eszközök megfelelő használatát, a kultúrált étkezés szokásait. A napi folyadékszükséglet kielégítésére folyamatosan figyelünk, nyáron vízzel, teával kínáljuk őket. Napi rendszerességgel a gyümölcsnapok beiktatása. Testápolás A helyes testápolási szokásokat és a gyermekek tisztálkodási igényeit folyamatosan alakítjuk ki. Törekedünk a család és az óvodai szokások összehangolására. A tisztálkodási eszközök mindig elérhető helyen legyenek. Az óvodapedagógusok és az óvoda dolgozói, maguk is ügyeljenek személyes gondozottságukra. Öltözködés Megkérjük a szülőket, hogy gyermekeik öltözéke célszerű, önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Javasoljuk a szülőknek, hogy gyermekeiket rétegesen öltöztessék, legyen mindig tartalék fehérnemű gyermekük ruhazsákjában. Felhívjuk a figyelmüket a kényelmes, stabilan tartó váltócipő fontosságára. Mozgás-edzés Az óvodai nevelés feladatainak teljesítésére a testnevelés két formáját használjuk fel, a mindennapi frissítő testnevelést és a heti két testnevelési foglalkozást. Az udvari élet során a testedzés érdekében szervezünk nagymozgásos játéktevékenységet. Megfelelő időjárás esetén a testnevelés foglalkozásokat is az udvaron tartjuk, kihasználva az udvar adta lehetőségeket. Pihenés alvás Biztosítjuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő pihenési időt, csendet, nyugalmat. Lehetővé tesszük a kényelmes, laza ruhák használatát. Kedvenc kabalájukat is az ágyba vihetik. Megnyugtató magatartással pihenéshez szükséges légkört teremtünk (mese, halk ének). Lelki egészség fejlesztése, viselkedési szokások formálása A testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, környezetéhez történő alkalmazkodást és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. A lelki egészség fejlesztésének főbb feladatai az óvodában: - a társas beilleszkedés (integráció) megvalósítása, - a normatartás (adaptáció) elsajátítása és a tevékenységek gyakorlása 14

15 A lelki egészségre nevelés területei az óvodában: - az egészséges napirend gyakorlása, készséggé alakítása, - a hibás viselkedési módok kezelése (leszerelését), - a stressz hatások kompenzálása, - a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. segélykiáltások megértése és megoldása, - szükség esetén esetmegbeszélés kezdeményezése, pszichológus segítségének kérése A feladatok komplex módon kapcsolódnak valamennyi feladathoz, átszövik az óvodai tevékenységeket. Jól szolgálják a feladat megvalósítását, a differenciálásra is alkalmas drámajáték. Tevékenységek Mozogjanak minél többet a gyermekek, használják ki az udvar adta változatos lehetőségeket. Környezetükre legyenek tekintettel, és életkoruknak megfelelően vegyenek részt az udvar ápolásában, a növények gondozásában. Óvják az udvar és a csoportszoba berendezési tárgyait Sajátítsák el a helyes testápolási szokásokat, váljék igényükké a terített asztal és a szalvéta használata. Tanulják meg a helyes evőeszköz használatot. Kóstolják meg az új ízeket. Sajátítsák el az önálló öltözködést, szükség esetén kérjenek segítséget. A fejlődés jellemzői: Minden gyermeket önmagához mérten figyelünk a fejlődésben. 3-4 éves korra: Ismerkednek különböző szokásokkal. A feladatokat a felnőttek segítségével és ellenőrzésével végzik. 4-5 éves korra: Egyre önállóbak a testápolási teendők, az öltözködés, az étkezés, a környezet rendbetartása terén. Kérésükre segítünk, de már jelen van a belső igény is az önállóságra. 6-7 éves korra. Testápolás: önállóan végzik a testápolási teendőket. Vigyáznak a mosdó rendjére, az eszközöket a helyére teszik. Önkiszolgálás: a tevékenységeket teljes önállósággal és biztonsággal végzik. Tevékenységeikben segítséget nyújtanak a társaiknak és a felnőtteknek is. Érzik, hogy a közösségért végzik ezeket a feladatokat. Ügyelnek saját személyük és környezetük gondozottságára, rendjére. Táplálkozás: étkezés közben kultúráltan viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét, helyesen használják az evőeszközöket. Öltözködés: önállóan, helyes sorrendben öltöznek, vetkőznek. Ruhájukat rendben, összehajtogatva rakják el a helyére. Cipőjüket megkötik. Ha fáznak, ha melegük van, segítenek magukon. 15

16 Módszertani alapelvek Vegyük figyelembe a gyermekek eltérő fejlődési ütemét. Törekedjünk az óvoda és a család szokásainak összehangolására. Tegyük lehetővé az utánzást, a tevékenységek gyakorlását, pozitív minta gyakorlásával. A szokások alakításában érvényre juttatjuk a tudatosságot és a következetességet. Biztosítjuk az egészséges testi és lelki fejlődés feltételeit. A nevelési terület kapcsolatai Az anyanyelvi neveléssel, mert a gondozási tevékenységek elképzelhetetlenek párbeszéd nélkül, a gyermek meg kell, hogy értse a szóbeli utasításokat, hogy követni tudja azt. A testi neveléssel, mert felerősíti és kiegészíti annak hatásait. A környezet megismerésére való neveléssel, mert a terítésnél, öltözködésnél lehetőség van a számolgatásra, párosításra, stb. Vizuális neveléssel, mert az ápolt, csinos gyermek látványa az esztétikai érzéküket is fejleszti. Közösségi neveléssel, mert a nagyobb gyermekek felelőséget éreznek a kicsikkel szemben, szívesen segítenek nekik. Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Az érzelmi nevelés eredményeképpen, a gyermekek szívesen járnak óvodába, kötődnek óvodapedagógusukhoz, csoportjukhoz. Az egyén és a közösség nevelése szervesen összefonódik, hangsúlyosan a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében. A csoport életében az én - től a mi tudat kialakulásáig spontán és szervezett pedagógiai hatásokkal juttatjuk el a gyermekeket. Az óvoda dolgozói elsőszámú modellek, példaképek a társas viselkedés alakulásában. Szervezik a gyermekek életrendjét, és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas kapcsolatok formálódnak. A gyermekek alkalmazkodnak egymáshoz, és maguk is alakítják a közösségi szokásokat. A közösségi nevelés a gyerekek napirendjének céltudatos megtervezését igényli, amellyel hozzájárulunk a gyermekek biztonságérzetének, tájékozódásának és szokásainak kialakulásához. Közös élmények szervezésével, közös tevékenységek gyakorlásával elősegítjük a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (figyelmesség, segítőkészség, együttérzés) akaratának fejlődését. A távlatok és hagyományok rendszeréből kiemelkednek az időről időre visszatérő sajátos keretek között lezajló közösségi események, ünnepek. Ezek egyéni színezetű légkört biztosítva mélyítik a gyermekek összetartozását, együttérzését. Különös gondot fordítunk arra, hogy óvodánk ünnepei emelkedjenek ki a mindennapi életünkből. Fontosnak tartjuk az ünnepre való örömteli készülődést, ráhangolódást. Ünnepeink fényét emeli a csoportszobák feldíszítése, gyermekek, felnőttek ünneplő ruhája. Az örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnep, ahol óvodapedagógusok bábjátékokkal, közös énekléssel, zenéléssel emelik a közös együttlét hangulatát. A szülők együttműködő támogatásával szervezzük rendezvényeinket, ügyelve arra, hogy ez számukra ne legyen terhes kötelesség. 16

17 Óvodáink hagyományai, ünnepei A gyermekek életével és a családdal kapcsolatos: születésnap, névnap, gyermeknap, Mikulás, Karácsony, Anyák napja. Évszakokkal kapcsolatos: farsang, Húsvét. Társadalmi ünnep: Március 15.-e., a Nemzeti Összetartozás napja; Madarak és Fák napja, Föld napja, Víz világnapja, Állatok világnapja, Környezetvédelmi világnap, A nevelés tervezése Teremtsünk lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, neveljük a gyermekeket az egyéni különbségek tiszteletben tartására, az elfogadáson alapuló magatartásra. Biztosítsunk a nap során folyamatosságot. Támogassuk a baráti kapcsolatok kialakulását. Alakítsuk ki a csoportszoba családias jellegét. Tegyük lehetővé, hogy a legtöbb idő a játékra jusson. Az illemszabályok gyakorlásával érjük el, hogy a gyermekek érkezéskor és távozáskor köszönjenek. Ösztönözzük a szülőket, hogy minél több időt töltsenek gyermekeikkel. Törekedjünk a szülők reális, tapintatos tájékoztatására. Segítsük a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, mely a hazaszeretet és a szülőföldhöz kötődés alapja. Az óvodapedagógus viselkedésével, bizalmával, szemléletével, türelmével személyiségének modellértékével hasson a csoportszerveződés folyamatára. Tevékenységek A gyerekek azonosuljanak csoportjukkal, örömmel töltse el őket a közös tevékenység. Legyenek nyitottak társaikkal szemben, ha szükséges segítsék a másikat. Vállaljanak szívesen megbízásokat, alkalomszerű munkákat a csoportért. A közös tevékenységek során gyakorolják a különféle viselkedési szabályokat. Aktívan vegyenek részt az ünnepek előkészületeiben (közös dekoráció, ajándékkészítés, teremrendezés). A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek az óvodába érkezéskor és távozáskor köszöntik egymást és a felnőtteket. Használják az udvariassági formákat. A játékeszközökre vigyáznak, óvatosan bánnak velük. Vigyáznak saját és társaik holmijára, játékára, alkotásaira, munkájuk eredményére. Segítenek egymásnak az öltözködésben. Észreveszik a rendetlenséget, segítenek a megszüntetésében. Tevékenységükben egyre önállóbbak. A közös tevékenységekben aktív szerepet vállalnak. Érdeklődnek egymás iránt, figyelmesen, türelmesen végighallgatják egymás mondanivalóját. Problémáikat igyekeznek önállóan megoldani. Képesek 17

18 együttműködni, elfogadják egymás kérését, ötleteit. Önálló véleményüket vállalják. A felnőttek kéréseit, megbízásait teljesítik. Törekednek az elkezdett feladat befejezésére. Képesek alkalmazkodni egymáshoz a közösség érdekében. Kapcsolata más nevelési színterekkel Anyanyelvi neveléssel: mert a szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb eszköze. A játékkal: mert a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze, lehetőséget ad a szerepek felcserélésére, mások ötleteinek elfogadására. Lehetőség nyílik a szabályok megértésére, a helyes magatartás gyakorlására. Általa fejlődik a gyermek társas kapcsolata. Munkával: az egymásért és a közösségért végzett munka során. A környezet megismerésére való neveléssel: mert a környezet megismerése közben alakul ki a gyermek társas magatartása. Kialakul nemzeti hovatartozása, hazaszeretete, a népi kultúra iránti érzelmi viszonya. Testneveléssel: mert az együttműködést, egymás segítését, az együttes mozgást segíti. Tevékenységek JÁTÉK Óvodánkban a legfőbb tevékenységi forma a játék. A játékot a belső indíttatás szintjei határozzák meg, amely lehet: cselekvéses, képi és szimbolikus. E tevékenységformából kapjuk a gyerekekről a legtöbb információt ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és értelmi fejlettségének egészéről. Feladatok: Biztosítsunk megfelelő eszközöket, helyet és időmennyiséget, derűs, nyugodt légkört. Szem előtt kell tartania, hogy az a gyermek, aki szabadon, kreatívan használhatja az eszközöket, és módja van befejezni az önállóan választott tevékenységeket, aki kijátszhatja magából a feszültségeket, annak fejlődése jó irányba halad. Fontos a személyes kontaktus kialakítása, az óvodapedagógus szeressen játszani, szervezzen motiváló élményeket, így biztosítja az indirekt irányítást. Figyeljünk a gyermekek meglévő ismereteire és tartsuk szem előtt az egyéni fejlődési eltéréseket. Differenciáltan kezeljük a játékos tevékenységek kezdeményezését. Mindig csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra válását. Bátran használjunk humoros kifejezéseket és tréfás szavakat, ezáltal odafordulásunkkal serkentjük a játékot. Ügyeljünk arra, hogy a tapasztalatszerzés, ismeretszerzés, pozitív érzelmeket váltson ki a gyermekből, amit játékával megjelenít. 18

19 Udvari játéktevékenység szervezése: Az évszakok által nyújtott udvari játéklehetőségek biztosítása mellett, kapjon nagyobb szerepet a téli időszakban is a benti játékok folytatásának lehetősége (pl. babák, plüss állatok kivitelének lehetősége, labdázás). A szülői szemléletformálás feladatai: A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a játékkal kapcsolatos szülői szemléletformálás megkezdésére, hiszen a modellnyújtás mellett lehetőség adódik a pedagógiai helyzetek rövid indoklására, a játék fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is, annak érdekében, hogy elfogadottá váljon a játék prioritására építő óvoda. A gyermeki fejlődés nyomon követése, sikerkritériumai Fontos az egyeztetés az érzelmi nevelés és szocializáció fejezet sikerkritériumaival. Abból a tényből, hogy óvodáskorban a játék a személyiségfejlődés leghatékonyabb eszköze következik, hogy a gyermeki fejlődést is legcélszerűbb egy jól felépített, a játékban való megfigyelés elsődlegességét arányaiban is kifejező szempontrendszer alapján értékelni. Tevékenységek A gyermekek felhasználják játékukhoz a környezetükben lévő játékeszközöket és tárgyakat. A gyermekek a játék során megismerik a játékeszközöket. Magukra vállalják a különböző személyek, állatok szerepét. Szerepjátékuk során kijátsszák élményeiket. A játékszabályoknak megfelelően viselkednek. Tekintettel vannak egymásra, és megkímélik egymás játékait. Önállóan kezdeményeznek, megosztják egymás között a szerepeket. Fantáziájuk segítségével konstruálnak, valós és képzeletbeli tárgyakat. Szívesen barkácsolnak, gyűjtögetnek olyan anyagokat, amelyeket meg tudnak munkálni. A fejlődés jellemzői: 3-4 éves korban a gyermekek tevékenységét a gyakorlójáték és a szerepjátékból kiemelt művelet jellemzi. Cselekvésük a saját személyükkel és a közvetlen környezetükkel kapcsolatos. A gyakorló játék: a. ) verbális gyakorló játék Hangok, szótagok, szavak szabály szerinti ismétlés útján válnak játékká, nem a szöveg, hanem annak ritmusa és a hozzá kapcsolódó mozgás a lényeges. A halandzsa szöveg kitalálása nagy örömforrás a gyermekeknek. 19

20 b.) manipulációs gyakorló játék Megjelenik az építőelemek egymás mellé és egymásra rakása, az autók húzogatása, tologatása, stb. c.) mozgásos gyakorló játék Amikor a gyermek felmászik, lemászik, bebújik, kibújik, stb. Ismételgeti a játékos mozgásokat ugyanabban a formában, ezáltal fejlődik testi képessége, ismerkedik testrészeivel és fejlődnek nagymozgásai. Ezen tevékenységei során a gyermek ismerkedik az őt körülvevő világgal, annak tárgyaival, az anyagok tulajdonságaival, ezáltal matematikai ismereteket szerez. A játék közben alkalmazott tépegetés, öntögetés, gurítás vagy egymásra rakosgatás nagyjelentőségű a gyermek szem-kéz koordinációjának fejlődésében, a testséma gyakorlásában. A kockák szín szerinti válogatása a percepció fejlesztésére is lehetőséget ad, valamint a gyerek vizuális memóriája is fejlődik. A verbális játékok fejlesztik kommunikációs képességüket, szociális érésüket. A 4-5 éves gyermekeknél is megmarad a gyakorló játék, de oda kell figyelnünk arra, hogyha egy gyermeknél hosszú időszakon át tart ez a tevékenység, milyen részfunkciók fejlődési lemaradása okozza, vagy esetleg érzelmi válságot tükröz-e. Szerepjáték: amely a gyakorló játékból bontakozik ki. Tartósan kialakul az együttjátszás igénye, a gyermekek már megértik környezetük egyszerűbb jelenségeit. Az eszközökkel végzett cselekvés, a szereplők magatartása megfelel a szerep által megkívánt tevékenységeknek és emberi kapcsolatoknak. Mozgásos szabályjátékok: amelyek lehetnek testnevelési játékok, dalos játékok, stb. Fontos, hogy az óvodapedagógus sok ilyen játékkal ismertesse meg a gyermekeket, hogy bármikor maguk is eljátszhassák, kezdeményezzék kedvenc játékukat. Ezáltal fejlődnek érzelmeik, közösségi érzésük, tanulják a siker és kudarctűrést, szabálytudatuk magatartást formál. Ebben a korban a szem-kéz koordináció fejlődésére jellemző a finommotorika megjelenése, például a labdázás. A szem-láb koordináció fejlődése is szembetűnő. Értelemfejlesztő szabályjátékok: ahol a szabályok betartása fejleszti önuralmukat, türelmüket, toleranciájukat, kudarc és sikertűrő képességüket. Ezekben a játékokban fejlődik logikus gondolkodásuk, sok matematikai ismeretre is szert tehetnek és gyakorolhatják is azokat (pl. kártyázás, dominózás, stb.). Ezek a játékok sem elválaszthatók a verbális fejlődést szolgáló játékoktól. Ilyenkor a gyermekek állításokat, kérdéseket fogalmaznak meg, problémákat vehetnek fel, szabályt is megfogalmazhatnak. Barkácsolás: Ebben az életkorban a gyerekek segítenek az óvodapedagógusoknak a játékok megjavításában. Ez ösztönzőleg hat saját játékszükségletük kielégítésére, egyszerű eszközök készítésére. E tevékenység közben tapasztalatokat szereznek az anyagok tulajdonságairól, megmunkálhatóságáról. Fejlődik finommotorikus képességük, matematikai ismereteik gyarapodnak, s ismerkednek a munkaformákkal. Közösségi tudatuk is fejlődik az együttmunkálkodás során. Munka közben átélik az alkotás örömét, fejlődik kreativitásuk. A percepció fejlesztése, a tapintásos észlelés fejlesztése, a téri viszonyok felismerése és alkalmazása, a tárgyak készítése közben válik teljessé. A verbális fejlesztésben nagy szerepünk van, ugyanis meg kell neveznünk a különböző technikákat, eszközöket, a munka közben előforduló téri helyzeteket, relációkat. Ha tudatosan használjuk a fogalmakat, akkor a gyermekek elsajátítják és maguk is alkalmazzák ezeket. 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

"EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

EGYÜTT - ÉRTÜK ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA "EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette Nevelőtestület Fenntartó jóváhagyta Kiadta jóváhagyta Program team 2007. 2007. Óvodavezető Átvette Aláírás

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Malomsori Óvoda nevelési gyakorlata Bevezető Nevelési programunk alapgondolata: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, hogy

Részletesebben