ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE"

Átírás

1 ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dandártábornok Fejér megye földrajzi, kulturális adottságait tekintve kiemelt helyet foglal el a turisták által szívesen látogatott helyek között. Kedvelt vízparti üdülıink, pihenésre csábító helyeink nagy látogatottságnak örvendenek a szabadságukat töltık jóvoltából. Sajnos azonban ezek a helyek nem csak a jó szándékú, pihenni, kikapcsolódni szándékozókat vonzzák. A nyaralás, amennyiben elıvigyázatlanok vagyunk nem csak kellemes élményeket tartogathat. A nyár, a pihenés alatt gyakrabban elkövetett bőncselekmények, balesetek illetve ezek megelızésének fontosságára hívjuk fel az Önök figyelmét júliusi hírlevelünkben. A nagy tömegben szinte senkinek nem tőnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földrıl, éppen ezért kedvenc vadászterülete a bőnözıknek ebben a szezonban a strand és az uszodák területe. Bárki lehet áldozat, tekintet nélkül korára, nemére, viselkedésére, megjelenésére. Ugyanakkor ezek a lopások sok bosszúságot is okozhatnak. Az esetek könnyedén elkerülhetıek lennének egy kis odafigyeléssel, ezért nem árt megfogadni az alábbiakban felsorolt intelmeket. A rendırségi tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az idıszakban is különös figyelmet kell fordítani a fiatalabb állampolgárok védelmére. A Kék Vonal Alapítvány ebben kéri a civil társadalom segítségét, melyrıl szintén tudósítunk e havi hírlevelünkben. Kérem Önöket, lehetıségeikhez mérten közvetítsék tanácsainkat az illetékességi területükön élık felé. Közremőködésüket köszönöm szépen, jó pihenést és egyben biztonságos, nyugodt hónapot kívánok! Dr. Simon László r. dandártábornok megyei rendırfıkapitány

2 Figyelem! Trükkös lopás!!! A defekt nem midig a véletlen mőve! Aki segíteni akar, nem biztos, hogy jó szándék vezeti! Eközben társuk villámgyorsan a gépkocsihoz lopódzik melynek ajtaja legtöbbször nyitva marad- és magához veszi a látható, elérhetı értéktárgyakat, igazolványokat, készpénzt. Ha elérték céljukat, sietve távoznak a helyszínrıl. Más esetben parkolóban, vagy benzinkútnál pihenı, alvó, autósokat ébresztenek fel azzal, hogy gumiabroncsuk defektes. Európa több országában így Magyarországon is- új módszerekkel próbálkoznak a bőnözık. Egyes esetekben már a határátkelıhelyeken kiszemelik áldozataikat. Különösen veszélyeztetettek az egyedül utazók, fáradtnak látszó, vagy idıs autósok és a nıi vezetık. Követik gépkocsijukat, majd melléjük érve, látszólag a figyelemfelhívás segítı szándékával, integetnek, jelezve, hogy a kerék defektes, vagy más mőszaki hiba áll fenn. A lassító, majd alkalmas helyen megálló gépkocsi vezetıjének felajánlják segítségüket, akit a jármő hátsó részéhez hívnak, és segítıkészen vizsgálgatják a gumiabroncsot. Néha a hitelesség kedvéért, elızıleg valóban kilyukasztják a kereket. A kocsijából kiszálló sofır figyelmét az autó hátsó részénél lekötik, miközben társuk ellopja az utastérben ırizetlenül hagyott tárgyakat. A trükkös lopások elkövetıi a bizalom felkeltése érdekében többnyire EU tagországok rendszámával ellátott gépkocsikat használnak. Ne feledje: a trükkös lopás megelızhetı!

3 ÖN NE LEGYEN A TRÜKKÖS TOLVAJOK ÁLDOZATA! Nyári veszélyek a vízparton! Fogadja meg a rendırség tanácsait! Útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig testi ırizetében tartsa! Ha kiszáll, ne hagyjon értéket az utastérben! Értéktárgyait a zárt csomagtartóban helyezze el! Minden esetben zárja be gépkocsija ajtaját, ha elhagyja az autót! Ha többen utaznak, valamelyikük mindig maradjon a gépkocsinál! Hosszabb utazás elıtt ellenıriztesse jármőve mőszaki állapotát! Egy kis óvatossággal, bizalmatlansággal könnyen kivédhetık a trükkös lopások! Ne engedjék, hogy a bőnözık tegyék emlékezetessé nyaralását, utazását! Partra vitték a horgászt (Velenceitó Fejér megye) A másodfokú viharjelzés ellenére tartózkodott a tavon az a horgász, akit a Velencei-tavon szolgálatot teljesítı vízijárırök vittek partra. A tavon járırözı rendırök a Keszeges elnevezéső vízterületen figyeltek fel a horgászra. A 66 éves férfi a járıröknek azt mondta, mindössze horgászni akart, nem figyelte a viharjelzést. A Velencei-tó mellett jelenleg két helyen Gárdony és Velence területén mőködik viharjelzı berendezés. A tervek szerint még az idén egy harmadik is rendszerbe áll a tó északi partján. A másodfokú viharjelzés idején tavon rekedt horgászt biztonsága érdekében hajójukkal vitték partra a járırök. A férfi csónakját szintén kivontatták. A horgásszal szemben feljelentéssel éltek a Gárdonyi Rendırkapitányság vízijárırei.

4 Vigyázz, ha jön a vihar! A Velencei-tó kedvezı természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályozásnak köszönhetıen a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülıhelyeinek egyike. A tó mintegy 26 négyzet kilométernyi felületének harmadát borítja nádas. A sekély, átlagosan 1, 5 méteres mélysége, valamint a napsütés hatására Európa egyik legmelegebb tava. Sok pozitív tulajdonsága mellett számos veszélyt rejt a vízterület. A Gárdonyi Rendırkapitányság vízijárırei jól ismerik a tó félelmetesebb arcát is Az Országos Meteorológiai Szolgálat naponta többször frissülı információkat szolgáltat a Velenceitavon szolgálatot teljesítı járıröknek. Mint mondják, rendkívül pontosak a kapott prognózisok. A szélirány, szélerısség, a vihar várható érkezése mind mind olyan plusz információ, amit jól tudnak kamatoztatni akár a megelızésben, akár a mentésben. Mágó Ferenc fıtörzsırmester, szolgálatirányító parancsnok elmondta, tapasztalataik szerint a fürdızık nem veszik elég komolyan a viharjelzést. A II. fokú viharjelzést a vihar tényleges érkezése elıtt egy órával legtöbbször már lehet látni. Így mindenkinek elég ideje van elhagyni a tavat, hiszen ez már az a fokozat, amikor ember egyáltalán nem tartózkodhat a vízben, a vízen. Különösen a nádasban, vagy annak szélén horgászók hajlamosak nem észrevenni a vihar közeledtét. İket nem egyszer egyenként kell felszólítani, hogy biztonságuk érdekében hagyják el a tavat. A krónikus betegségben szenvedıknek pedig egyáltalán nem célszerő egyedül a vízen tartózkodni, hiszen egy esetleges rosszullét idıbeli észlelése szintén életmentı lehet. A csónakok kötelezı tartozékait, - a mellényt, a lámpát, 10 méter kötelet, horgonyt, leszúró karót, min. 1 literes vízmerıt, csónak névtáblát - sem árt komolyan venni. És nem csak azért, mert hiányuk súlyos tízezres bírságot von maga után. Meglétük életet menthet, nem létük ronthatja a mentési esélyeket. Kissé kapatos német vendégekkel esett meg néhány éve, hogy csónakázás közben belepottyantak a vízbe. A rajtuk lévı pufajkaszerő öltözetük lett majdnem a vesztük. A vastag felsıruházatuk átázott a vízben, amitıl elnehezedtek. Az ital mellett még ez is nehezítette az amúgy is koordinálatlan mozgásukat. Egészen egyszerően nem tudtak visszamászni a csónakba. A vízijárırök szerencsére még idıben érkeztek. Még a jó úszóknak sem ajánlják a rendırök, hogy a bójával jelölt területen kívül, a hajózási útvonalon tartózkodjanak a vízben. Különösen vonatkozik ez a gumimatraccal, gumicsónakkal fürdızıkkel. A sétahajók kevéssé jól manıverezhetık, könnyen bajba kerülhet az, aki útjukba kerül. Az éjszakai fürdızés minden bizonnyal kellemes, ámde tilos a tavon. Jobb esetben egy szóbeli figyelmeztetéssel meg lehet úszni a dolgot, de akár vastagon is foghat a rendır ceruzája. A Velencei-tó jó néhány csapdát rejt. Kezdve az úszó szigettıl a buzgárok okozta mélyedésekig. Az úszó szigettel, mint jelenséggel a fürdızık nem találkoznak, mert az a tájvédelmi területhez köthetı, de ha véletlenül csónakkal betéved bárki, a helyenként focipálya nagyságú úszó természeti

5 képzıdmény könnyen elzárhatja a továbbhaladás lehetıségét. Buzgárok - más néven befolyások- okozta mélyedések leginkább Velence térségében keletkeztek a tóban. A felfeltörı termálvíz akár két méteres mélyedést is képes produkálni a víz alatt. Évekkel ezelıtt egy kisgyermek lépett bele egy ilyen mélyedésbe és mire az édesanyja keresni kezdte, hogy hova tőnt a gyermek, már késı volt. A jelenség inkább télen látható, amikor mindenhol befagy a tó vize, csak a buzgárok felett nem. Nyáron a fürdızık számára jól látható módom megjelöli a tófelügyelet a mélyedéseket, nehogy valaki belelépve balesetet szenvedjen. A Velencei-tó vízbiztonságát felügyelı Gárdonyi Rendırkapitányság vízijárırei az idei szezonban már hat vízbıl mentést hajtottak végre. Legutóbb egy szörfös fiatal lett rosszul sportolás közben. Fürdızık észlelték, hogy bajba került. A partra vitt fiatal lányt újra kellett éleszteniük a mentısöknek. A vízijárırök a maguk részérıl mindent megtesznek a nyaralók biztonságáért. Két szolgálati hajójukkal, hétvégén is állandó készenléttel, akár öt percen belül a bajba jutottak segítségére tudnak sietni. A szabályok betartatása az ı feladatuk, a szabályok betartásában maguk a fürdızık is sokat tehetnek. Mindkét eset életet menthet. Segített a Marita legénysége (Velencei-tó Fejér megye) II. fokú viharjelzés mőködött a Velencei-tavon, amit a helyenként mutatkozó intenzív hullámzás ellenére sem vett mindenki egyformán komolyan. A Gárdonyi Rendırkapitányság vízijárırei ellenırzı körútjuk során a nádas szélén három horgászra lettek figyelmesek Viharjelzés idején a gárdonyi vízijárırök plusz fordulókkal tartják ellenırzés alatt a rájuk bízott vízfelületet. Nem volt ez másképp egyik csütörtök késı délelıtt sem. A II. fokú viharjelzés már komoly veszélyhelyzetre hívta fel a figyelmet és ezt a veszélyhelyzetet még mindig többen nem vették komolyan. A járırök Marita motorosukkal akartak meggyızıdni arról, hogy a megelızıen vízen tartózkodók elhagyták a területet, amikor az Alsóéri-tisztás elnevezéső vízterületen három csónakra lettek figyelmesek. A három horgász a viharjelzés ellenére maradt a vízen. A nádashoz közeli részen, az egyes vízfelületen tapasztalható intenzív hullámzást nem is érzékelték. A 71 és 52 éves gárdonyi, valamint a 65 éves székesfehérvári horgászt a rendırhajóval vitték partra a közeledı vihar elıl. A horgászok csónakjait szintén partra vontatták. Sem emberben, sem tulajdonban nem esett kár.

6 VIHARJELZÉSEK! Elsıfokú viharjelzés van érvényben, ha a viharjelzı berendezés percenként 45-öt villan. Ebben az esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. A szélirány figyelemmel kísérése nagyon fontos. Például, ha valaki az északi parton fürdik, amikor elrendelik az elsıfokú viharjelzést, és déli szél van, nem kell annyira aggódni, nagyok lesznek a hullámok (bár ezekkel is érdemes vigyázni), de mindenképpen hamar partot érünk, ha azonban északi szél van, és az északi parton vagyunk, akkor nagy a veszélye annak, hogy elsodródunk. Ilyenkor kerülni kell a gumimatracos, gumicsónakos stb. eszközökkel való fürdızést és ha már elvitte a szél a fürdıeszközt, akkor se ússzunk utána, nem érdemes kockáztatni az életünket pár ezer forintért. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelzı lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ebben az esetben a vihar rövid idın belüli megérkezését jelzik. Ilyen esetben fürödni tilos! Továbbá tilos csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével). Aki megszegi ezeket a szabályokat az felelıtlenül kockáztatja az életét. A másodfokú viharjelzést nagyon sokszor nem veszik figyelembe a fürdızık, pedig İk vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Ilyenkor számítani kell arra, hogy "porzani" fog a víz, ami azt jelenti, hogy a vízfelszín felett akár cm magasságban is % páratartalmú a levegı, tehát itt is szinte lehetetlen levegıt venni. Ilyen helyzetben arra kell törekedni, hogy kikerüljünk ebbıl a rétegbıl valamilyen módon. (forrás:

7 Azonnali internetes információk a Balaton és a Velencei tó környékérıl! BALATONI KÖZBIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG helyzetét, a tavak vízbiztonságát, a rendezvények rendkívüli esemény nélküli biztosítását, valamint az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását a folyamatos rendıri jelenléttel. Azért, hogy ez minél érezhetıbben megvalósulhasson a rendırfıkapitányságok kijelölt közbiztonsági és bőnügyi koordinátorokat delegálnak az évtizedes hagyományokkal mőködı Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság ideiglenes szervezetébe. Szeretnénk felhívni az érdeklıdık figyelmét egy új, jól használható, praktikus információforrásra, melynek segítségével a Balaton és a Velencei tavak környékérıl kaphatunk ismereteket. A címen érhetı el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság honlapja. Néhány szóval ismertetem a Bizottság munkájának céljait. A Balaton és a Velencei-tó közelsége elengedhetetlenné tette, hogy az érintett területek rendırfıkapitányságai illetékességi területükön fokozott és összehangolt bőnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, idegenrendészeti, határrendészeti célú ellenırzéseket szervezzenek, tevékenységüket összehangoltan hajtsák végre. Ennek érdekében a Fejér, Somogy, Veszprém és Zala Megyei Rendırfıkapitányság munkatársai a turisztikai idényben kiemelten kezelik a tóparti települések közbiztonsági A turisztikai idény rendıri feladatainak végrehajtásáról szóló 30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás alapján a évben a fent említett bizottság elnöki feladatait a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság látja el. Ezúton szeretnék Önnek kellemes idıtöltést, pihenést és jó nyaralást kívánni és ehhez nyújtunk segítséget a fent említett honlapon fellelhetı, hasznos információkkal. Kérjük Önöket, illetékességi területükön, minél nagyobb körben ismertessék meg e honlap elérhetıségét!

8 Kék Vonal: a gyerekeket meg kell hallgatni! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy a gyerekeknek, fiataloknak legyen közvetlen lehetısége segítséget kérni, problémáikat, gondolataikat megosztani. Mottónk 17 éve változatlan: a gyerekeket meg kell hallgatni és a felnıtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek. Alapértékeink a gyerekközpontúság, a bizalom, a felelısség és az együttmőködés. A Kék Vonal minden munkatársa és önkéntese azért dolgozik, hogy a gyerekek valódi odafigyelést, elfogadást, a bajban segítséget kapjanak. Hiszünk abban, hogy ehhez a legjobb út az együttmőködés, mert minden felnıtt közös felelıssége, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára anonim konzultációs szolgáltatást nyújtunk Szakember Szakember Vonalunkon keresztül (telefon keddenként óráig: , e- mail: A Ifjúsági és Gyerektelefon, valamint a Eltőnt Gyerekek Segélyvonala a nap 24 órájában hívható bármilyen telefonhálózatból ingyenesen, anonim módon. A es számon mőködik a Kék Vonal Internet Helpline szolgáltatása, amely konzultációs lehetıséget biztosít internethasználattal, biztonságos netezéssel kapcsolatban gyerekeknek és szüleiknek. Szolgáltatásaink online is elérhetıek, és chat konzultációt a honlapunk biztonságos rendszerén keresztül vehetnek igénybe a rászorulók. A Gyerektelefonok kiemelt céljai a gyerek- és fiatalkorban elkövetett öngyilkosságok, a gyerekbántalmazás, valamint a gyerekek elszökésének, eltőnésének megelızése és a gyerekek biztonságos internethasználatának lehetıvé tétele. Az ügyeletet napközben 100 órás alapképzésünket elvégzett önkéntesek látják el. Jelenleg közel 100 önkéntessel dolgozunk, önkéntes programunk 2010-ben elnyerte az Év Önkéntes Programja díjat. Aktuális képzésünk szeptemberben kezdıdik, melyre várjuk minden 20 és 60 év közötti érdeklıdı jelentkezését, aki kész meghallgatni és telefonos vagy online konzultációval segíteni a hozzánk forduló gyerekeket és fiatalokat. A képzésrıl, a kiválasztásról további információ: További információ az alapítványról, szolgáltatásainkról az alábbi elérhetıségeken kérhetı: weboldal: