ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal: Kínai horoszkóp 11. oldal: Osztálytalálkozó 12. oldal: Gazdahírek 13. oldal: Sportoldal 14. oldal: Hirdetések ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! Egymást követ en harmadszor lett ezüstérmes a Mgyei II. osztályban községünk ifjúsági labdarúgócsapata. Gratulálunk!!! Fels sor: Gy ri Attila, Torma András, Ignácz Gerg, Varga Richárd, Kmetz István, Tóth Péter, Búzás Lajos (edz ), Gilányi István, Kántor Zoltán, Poór Bálint Alsó sor: Ónodi Ferenc, Fehér Zoltán, Ignéczi Attila, Sebestyén László, Pócsik Róbert, Kántor Dénes, Csorba Tibor, Tóth Gábor, Tóth Gerg A képr l hiányzik: Makkai Ádám, Nyerges János, Lisóczki Mihály falunap Szeretettel és tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a szeptember 3-4-én tartandó IV. Kéki Kemencés Napok falunapi rendezvényre. Az el z évekhez hasonlóan várjuk a civil szervezetek és baráti társaságok jelentkezését az egész napos sütés-f zésre. Els alkalommal kerül megrendezésre a Kemencés Kupa futballtorna a sportpályán, melyre 5+1 f s csapatok jelentkezését várjuk a Teleházban augusztus 27-ig. A programokról b vebben plakátok és szórólapok formájában értesülhetnek.

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP július A képvisel -testület június 17-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjai: 1. Iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatok elbírálása árajánlatok alapján 2. A ravatalozó tet szerkezetének megépítésére vállalkozó kiválasztása 1.napirend: Döntés született a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére nyert pályázati összeg felhasználásáról. Az épület nyílászáróinak cseréjére a legkedvez bb ajánlatot ,-Ft + ÁFA összegben, az intézmény f téskorszer sítésére a legkedvez bb ajánlatot bruttó ,-Ft összegben fogadta el a testület.(a munkálatok azóta már befejez dtek.) 2. napirend: Döntés született a ravatalozó tet szerkezetének kiépítésével kapcsolatos árajánlatról. A beruházás összege bruttó ,- Ft július 27-én megtartott testületi ülés napirendi pontjai: önkormányzati hírek 1. A Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása Jogszabályi változás következtében kiegészítésre szorult az alapító okirat a halmozottan hátrányos helyzet gyerekek nevelése óvodai nevelési program alapján. 2. A Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda 2010/2011-es tanévére óvodai csoport-, iskolai osztály- és szükséges pedagóguslétszám meghatározása. A képvisel -testület a következ tanévre az óvodában csoportonként 30 f ben maximálta a létszámot. Így szeptember 1-jét l 90 óvodás kezdheti meg a nevelési évet. Az általános iskolában 9 osztály indítását engedélyezte. A beiratkozott tanulók száma 219 f. A heti óraszámot 370,125 órában határozta meg. Egy, eddig betöltetlen tanári álláshely megszüntetésre került. Napirend után döntött a beiskolázási támogatás megállapításáról, a falunapi rendezvény id pontjáról, építési telek vásárlásáról. Tóth Tibor alpolgármester tájékoztató a helyi önkormányzati választásokról A helyi választási iroda vezet jeként szeretném tájékoztatni a lakosságot a október 3-ra kit zött polgármesterek, helyi önkormányzati képvisel k, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatosan augusztus 16. és 19. között minden helyi választópolgárnak meg kell kapnia az értesítést a szavazás id pontjáról és hozzá az ajánlószelvényeket, közismertebb nevén a kopogtatócédulákat. Az ajánlószelvények között lesz a polgármesterjelöltek, a képvisel jelöltek és a megyei közgy lési tagok ajánlószelvénye. Minden választópolgár csak 1-1 jelöltet ajánlhat. Jelöltet állítani a jogszabály szerint szeptember 3-án du. 16 óráig lehet. Ez a határid jogveszt, eddig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban az összegy jtött ajánlószelvényeket. Az a polgármesterjelölt kerülhet fel a szavazólapra, aki a választásra jogosultak 3%-ának ajánlását megszerezte. (Kéken a választópolgárok száma kb f.) Számszer sítve ez azt jelenti, hogy minimum 45 ajánlószelvénnyel kell rendelkezni a polgármesterjelöltnek. Szavazni csak egy jelöltre lehet. A település polgármestere az a személy lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A települési önkormányzati képvisel ket listán választjuk. Képvisel jelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkez választópolgárok 1%-a jelöltnek ajánlott. Legalább 15 ajánlószelvényre van szüksége egy-egy jelöltnek ahhoz, hogy felkerüljön a szavazólapra. Községünkben a megválasztható képvisel k száma az új jogszabály alapján 6 f. Az egyéni listán (szavazólapon) legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni. Ha 6 f t l kevesebb személyre adják le a polgárok voksaikat, akkor is érvényes a szavazat, de ha többre, akkor már nem. A képvisel k azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvisel k száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A megyei közgy lés tagjait is listán választjuk, melyet pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak. A választópolgár egy listára szavazhat, a listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Helyi kisebbségi önkormányzati választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói névjegyzékbe.

3 2010. július KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Kisebbségi választás azokon a településeken lesz, ahol a Magyarországon elismert 13 kisebbség közül legalább 30 választópolgár egyazon kisebbséghez tartozónak vallotta magát és kérte július 15-ig a névjegyzékbe való felvételét. Községünkben 32 f vallotta magát cigány kisebbséghez tartozónak, így a Helyi Választási Bizottság kit zte október 3-ra a cigány kisebbségi önkormányzati választást. A települési kisebbségi önkormányzat képvisel jelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem a kisebbségi szervezetek állítják. A választáson független jelöltek nem indulhatnak. Az a személy lehet jelölt, aki a cigány kisebbségi névjegyzéken szerepel, és kisebbségi önkormányzati jelöltként valamely cigány kisebbséghez tartozó szervezet ajánl. A szavazásra külön szavazóhelyiségben kerül sor, legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni, és az a négy jelölt lesz képvisel, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Amennyiben az önkormányzati választásokkal kapcsolatban egyéb kérdés felmerül, a Polgármesteri Hivatalban lehet érdekl dni. Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz a Helyi Választási Iroda vezet je ** A Kemencés Napok története Önkormányzatunk szeptember 3-4-én ismét Kemencés Napokat tart, ahol délel tti sütés-f zés is biztosítja a szórakozást a remélhet leg nagyszámú érdekl d közönség részére. Ne felejtkezzünk el egy egykori kéki lakosról, Papp Istvánról, aki feleségével költözött falunkba, és részt vettek az els falunapjukon. Ez a lakos a nagyapám, aki elismerését fejezte ki a falunap rendezvényeir l, de mégis hiányolt valamit. Gondolatát, hogy alakítsanak ki kemencesüt t a Faluház udvarában, megosztotta Bobik Jánosnéval. Déd- és nagyszüleink kemencében sütöttek, és a mai öregek hiányolják a gyermekkor ízeit. Nagyapám is ezt kereste, a régi id k jó süteményeit, cipóit, amit csak kemencében lehet készíteni. Elköltözésük el tt még fogyasztottak az újonnan megépült kemencében sült süteményb l, kenyérb l és a mellette szabadlángon készült ételekb l. Boldogság tölti el t, hogy mai napig hall a Kemencés Napokról és arról, hogy már versenyeket is rendeznek, készítve finomabbnál finomabb ételeket. Köszönetet szeretnék mondani nagyapám nevében is Kék Község Önkormányzatának és a kemencét megépít munkásoknak. Hegyes Éva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SZÉP VOLT FIÚK! augusztus 6-án, pénteken egy záróvacsora keretében átadták községünk ifjúsági futballcsapatának a megérdemelt ezüstérmeket, melyet a 2009/2010- es megyei II. osztályban elért második helyezésért kaptak meg focistáink. Az utánpótlás együttes sorozatban harmadik alkalommal jutott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmek mellett a csapat megkapta a második helyért járó kupát és az oklevelet, melyet Tóth Péter csapatkapitány vehetett át Poór Sándor polgármester úrtól és Dankó Miklós egyesületi elnökt l. Az ifjúsági csapat tagjai közül 5 játékos (Tóth Gerg, Sebestyén László, Fehér Zoltán, Ignéczi Attila és Pócsik Róbert) öregedett ki, több éven keresztül nyújtott jó teljesítményüket az önkormányzat nevében Poór Sándor polgármester úr egy emléklappal jutalmazta. Az ifjúsági csapat tagjain kívül részt vett még az esten Buzás Lajos edz, Farkas Ferenc pályaedz és a KÉK SE vezet ségi tagjai. Az ünnepélyes átadó után egy kellemes beszélgetéssel zárult az este. Pócsik Róbert

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP július ovi hírek Jó volt visszaemlékezni, jó volt újra óvodásnak lenni Lehet szegény, aki gazdag, S lehet gazdag a szegény, Csak az fontos, milyen kincs ül Bent, a szíved rejtekén. Ha megtanulsz mosolyogni, Észreveszed, ami szép, Rádöbbensz majd, amit te adsz, Mások azt nyújtják feléd. Gy jts magadnak igazgyöngyöt, Rakj el minden szép mesét, Ne hagyd, hogy a kedved rontsa Buta, bántó, rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal, Hallgasd, hogyan hegedül, Mert ha veled van a fejed, Soha nem vagy egyedül! (K. László Szilvia: Tarisznyába való vers) A 3-6 éves gyerekekkel nem könny bánni. Az átlagos kisgyerek 3-4 éves korában szenvedélyes és féktelen, vágyai sokszor követel z ek. A gyermek, ha igaz szeretetet kap, megnyugszik és nevelhet vé válik, hiszen éppen szeretetvágya, ragaszkodása teszi nevelhet vé. A család után az els hely az óvoda ahol szeretetet, tör dést, nevelést kap. Nem kis feladat hárul az itt dolgozó pedagógusokra, dajka nénikre. Ballagási meghívót kaptam a nagycsoportos óvodásoktól és óvó nénijükt l. Amikor kezembe vettem a meghívót, peregni kezdtek emlékeimben az óvodai események. Csodálatos, szép óvodába járhatnak településünk gyermekei. A ballagási ünnepségre készülve még szebbé, hangulatosabbá vált az intézmény. A tornaterembe lépve sok izgatott szül t láttam, (akik egykor óvodásaim voltak) és ilyen gondolatok jártak a fejükben: vajon elszavalja a verset, hogy fog szerepelni? A nagycsoportosok ünnepl ben, fegyelmezetten foglalták el apró, óvodás széküket. Zökken mentesen, vidáman peregtek a m sorszámok. Mindkét óvó néni izgult, hogy az általuk oktatott, nevelt gyerekek megállják-e helyüket. Felesleges volt az izgalom, hiszen a leend iskolások igen önfeledten, magabiztosan szerepeltek, hisz tudták azt, hogy az óvodai élet lezárult és egy új, csodás világ kapuja nyílik ki szeptemberben számukra. A legtöbb dolgot, amit valóban tudnom kell ahhoz, hogyan éljek, mit tegyek, milyen legyek, az óvodában tanultam. (Fulghum) Az óvó nénik szívszorítva adták át a gyermekeket a tanító néniknek, akiket 3-4 évig saját maguknak mondhattak. Végig az úton rengeteg újdonság vár rájuk. Az óvodában kapott kincseket, azokat a gyönyör és felejthetetlen emlékeket azonban minden úton magukkal viszik, hiszen ett l lesz boldogabb az életük. Gratulálok Erzsike és Ilike óvó néniknek a szép, megható ballagási m sorért, és köszönöm nektek gyerekek. Farkas Lászlóné Filmvetítéseket tartunk a könyvtárban minden nyitvatartási nap 14:00-tól! Augusztus 11. Fekete István: Vuk Augusztus 12. Fekete István: Bogáncs Augusztus 13. Fekete István: Tüskevár Augusztus 18. Móra Ferenc: Kincskeres kisködmön Augusztus 19. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Augusztus 25. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Augusztus 26. Móra Ferenc: A rab ember fiai Augusztus 27. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Szeptember 1. Mikszáth Kálmán: Szent Péter eserny je Szeptember 2. Jókai Mór: Az aranyember Szeptember 3. Shakespeare: Rómeó és Júlia

5 2010. július KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Még egyszer a szemétszállítási díjról A januári Kéki Körképben számoltunk be arról, (Err l tárgyalt a Képvisel -testült) hogy január 1-jét l emelkedni fog a szemétszállítási díj. Akkor a heti ürítés díjáról tájékoztattuk a lakosságot. Az elmúlt hetekben került sor a II. negyedévi díj és az I. negyedévi díjkülönbözet beszedésére. Többen kerestek meg akkor bennünket, és kértek választ arra, hogy miért emelkedett meg ennyire a szolgáltatási díj? Sokan hallottak már arról, hogy a demecseri szemétlerakó telepet bezárták, ahová eddig történt a községb l a szemét elszállítása. A lerakó nem felelt meg az uniós el írásoknak, mint sok más lerakó sem. Jelenleg folyamatban van egy megyei szint beruházás, amely alapján már két lerakó megépült, az egyik a kisvárdai, ahová jelenleg is szállítják a hulladékot, a másik a nagyecsedi. A harmadik a nyíregyházi hulladéklerakó lesz, ahol megépülése után a településünkr l származó kommunális hulladék megsemmisítésre kerül majd. A nagyobb áremelés abból következett, hogy jelent sen emelkedett a szállítási és a megsemmisítési költség az új lerakóban. A másik ok pedig, hogy technikai problémák miatt az I. negyedévre a régi összegben került leszámlázásra a szolgáltatási díj, a különbözetet a II. negyedévi díjjal együtt szedték be. Ez a különbözet a következ számlán már nem fog szerepelni. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a szemétszállítás kötelez szolgáltatás, melynek díja adók módjára behajtandó. Nincs olyan háztartás, ahol nem keletkezik kommunális hulladék, a szemetet elégetni, vagy elásni nem szabad, mert szabálysértési eljárást von maga után. Mindenkinek kell díjat fizetnie, és be is fizeti mindenki, vagy önként, vagy behajtás útján! Júliustól új szolgáltatás került bevezetésre. Minden héten kedden a Kft. elszállítja a konyhai és a zöldhulladékot (pl. lenyírt f ) az erre a célra rendszeresített zsákban. A zsákot a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni! Továbbra is lehet ség van a szelektív hulladékgy jtésre (papír, m anyag flakon) amely szolgáltatások továbbra is díjmentesek. Amennyiben egyéb kérdés felmerülne, a Polgármesteri Hivatalban lehet érdekl dni. Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz Polgár r hírek Lakossági bejelentés érkezett én, miszerint a kéki külterület alá tartozó Hosszúszigeten 10 db nagybálás szénát ismeretlen tettes eltulajdonított. A rend rség a polgár rséggel karöltve még aznap kinyomozta a tettes kilétét, aki elismerte, volt az eltulajdonító. A széna tulajdonosa megegyezett az elkövet vel az anyagiakban. A rend rségi feljelentés ett l függetlenül megtörtént. A kéki polgár rség megkéri a lakosságot, hogy amennyiben hasonló esetr l tudomást szerez, azt feltétlenül jelezze a hatékony fellépés érdekében! Balogh József polgár r KÖNYVTÁRI HÍRADÓ Néhány hete van szerencsém a könyvtárban dolgozni! Az olvasójegyek rendezgetése közben figyeltem fel arra, hogy néhány könyvet elfelejtettek visszahozni! Szerencsére a mi könyvtárunk nem tartozik azok közé, akik pénzbüntetéssel torolják az ilyen hiányosságokat, ezért mindenkit arra kérek, nézzen szét otthon, és ha bármilyen könyvtári könyvet talál, hozza vissza! Tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban nem feltétlenül szükséges könyvtár egy dolgozathoz, vagy egy kis kikapcsolódáshoz, hiszen ott az Internet. Azonban szeretném, ha községünk azt is elmondhatná magáról, hogy könyvtárunk kell képpen ki is van használva! Enyedi Mária Itt a szeptember, kezd dik az iskola! július 27-i testületi ülésen tárgyalta a Képvisel -testület a beiskolázási támogatásokat. Az elmúlt évihez hasonlóan az általános iskolások ingyen kapják a tankönyvet, a munkafüzetért 2.750,-Ft-ot kell fizetni. Az óvodások részére megállapított támogatás egy összegben kerül kifizetésre a vezet óvón részére. A középfokú oktatásban részesül k szeptemberi keltezés iskola-látogatási igazolás ellenében vehetik fel a testület által megállapított 5.000,-Ft/f beiskolázási segélyt a hivatal pénztárából. Hegedüs Lászlóné ügyintéz

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP július Csere id akció Olvasandó: (Ézs 59,9 13) Egyszer valaki látott egy hirdetést, amelyben ez állt: Jöjjön id t venni! Elment a megadott címre, jelentkezett, hogy szeretne id t venni. Mégpedig tízkilónyi id t. Azt mondta az eladó: Én adok id t, de nem súlyra. Mert az id t mindenkinek magának kell megtölteni súllyal, tartalommal és értékkel. Ha súlyra nem adnak id t, akkor kérek tízórányi id t. Semmi akadálya, a tízórányi id r l lehet szó. Mennyibe kerül? Egész jutányos áron úgy tudjuk adni, hogy nem pénzért adjuk az id t. Hanem? Mire szeretné az id t használni? A boldogságra és örömre. Hát akkor jöjjön! Hozzon nekünk annyi id t, amennyit tíz óra boldogtalanságban és örömtelenségben töltött, és kicseréljük! Mi csak cserébe tudunk id t adni. Az ember elgondolkozott, aztán lógó orral elment. Az eladó azt mondta: Érdekes, az emberek nem jönnek id t cserélni. Pedig nálunk lehetne Kedves testvéreim, minden faluban van egy olyan hely, ahol lehet id t cserélni: ez a templom. Ha eljön valaki, és lerakja Krisztus lábaihoz azokat az örömtelen, boldogtalan, fájdalmas, gyászos óráit, amelyeket eltöltött, és kér cserébe az Úrtól boldog, kiegyensúlyozott, békés id t, akkor elnyeri azt. Az ószövetségi id ben azzal találkozunk, hogy a törvény távol volt, és nem ért el az emberekhez az igazság, a vigasztalás. Ha a törvény távol van, akkor nincs vigasztalás. Olyanok vagytok, mint a vakok, mondja a próféta. A törvény nélküli ember, akinek nem a szívébe van írva a törvény, az egész életét úgy éli, hogy csak tapogatózik. Nem tudja, hogy merre kell járni, hogyan kell élni. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van t lünk. Bizony, sok b nt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk b nnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Ha valaki idáig eljut, hogy belátja: az élete tele van b nnel, és a gonoszságát be kell vallania, az már elindult a jó úton. Tudja, érzi, hogy valahogy másként kellene járni. Kálvin azt ajánlja, hogy mindennap térj meg az Úrhoz. T le vedd el a napot, és neki adj hálát, hogy adott egy napot még. Hogy vagyunk mi ezzel? A mindennapi megtérés, a mindennapi Ige fölé hajlás, a mindennapi odafordulás Istenhez nagyon fontos az életünkben. A mi Urunk nagyon jól tudja, hogy b nösök vagyunk, de lehet séget ad, hogy hozzá térjünk. H tlenségünkb l is hozzá fordulhatunk. A világ legnagyobb b ne, hogy megtagadta Istent, hogy h tlen hozzá. Nem tud róla az égadta világon semmit. Jóllakik a moslékos vályúnál, mint a bibliai tékozló fiú. Jóllakik a sok-sok szeméttel, ami bemegy a házba a televízión, az Interneten és sok máson keresztül. De nem tud inni a tiszta református hírek forrásból. Ha valaki meg tudja vallani a vétkét, ha valaki rádöbben arra, hogy megtagadta az Urat, hogy h tlenül élt, akkor már jó úton van. Mert ez kell ahhoz, hogy az Úr visszafogadjon. Ahogy a tékozló fiú példázatából látjuk, van aki a moslékos vályúnál döbben rá arra, hogy milyen jó sora volt az atyai hajlékban. Az atya pedig várta haza. Ilyen a mennyei Atya szeretete, aki várja haza az elkallódott gyermeket. Éppen ezért forduljunk oda Krisztushoz! És jöjjünk mind többen és többen, id t cserélni! A boldogtalan, eltékozolt id t odaadni az Úrnak, és ad helyette boldog id t, olyat, amellyel érdemes élni. Ima árvíz alatt, után Uram, te szóltál, és fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. Borsodban tomboltak a vizek. Elvittek ezer meg ezer történetet, élményt, emléket. Sírtak a házak, a fák, az utak, nyögtek a bútorok, az éj leple alatt titokban rogytak össze az otthonok, s a szomszédban az emeleteken rekedt emberek rettegve zokogtak fel a kitörölhetetlen hangok súlya alatt. Ott jártam és kiáltottam, segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvényl vizekbe estem, elsodort az ár. Bele kellett néznem az ottaniak szemébe, és látnom kellett a tekintetekben, hogy már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Akkor délel tt te telefont küldtél, s döntöttem, lázasan pakoltam, indultam, hittem, kértem és reménykedtem, hogy oda vezetsz, Uram, ahova mennem kell, ahol biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Kértelek, hogy te er síts engem! Te adj er t, hogy tudjam csinálni, emelni, rakni, vinni, odaadni, újra és újra. És te megáldottál, er t adtál nap mint nap, küldted a te áldásodat. Adtad Edelényben, Kazincbarcikán, Szendr ládon, Szendr ben, Meszesen, Fels zsolcán, B csre igyekezve és a többi helyeken. Küldted traktorok pótkocsiján ülve, katonai teherautóban izgulva, markoló lapátjában állva, zuhogó es ben és rekken h ségben. Nap mint nap bizonyítottad, hogy elég neked az én kegyelmem, amikor azt hittük, már nincs remény, amikor azt hittük reggel, hogy nincs mit vinnünk, te délre már segélyhegyeket adtál, hogy vihessük, adhassuk és tehessük. Uram, jó embereket ismerhettem meg! Méltónak tartottál arra, hogy Krisztus jó katonáival küzdhettem. Katonaként, igazi harcosokkal. Önkéntesekkel, hivatásosokkal, állandókkal, ideiglenesekkel, egyenruhásokkal, civilekkel. Percr l percre tenni akaró lelkészekkel, presbiterekkel, egyháztagokkal; er s f tisztekkel és honvédekkel, rend rökkel, t zoltókkal, katasztrófavédelmisekkel, szervez és könnyez polgármesterekkel; Szevasz, lelkész úr! - ral, Szevasz, f hadnagy! -gyal nap mint nap köszön kitelepített, reménytelen-reményked emberekkel.

7 2010. július KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Segíteni induló, platón ül egyetemi docenssel, vállalkozóval, f mérnökkel, beosztottal, kétkezi munkással, messzir l érkez és helyben él testvérekkel. Arc nélküli angyalokkal, akik csak telefonon szóltak, hogy küldenek, adnak, átutalnak, eljuttatnak. És arccal rendelkez örömhírhozókkal, akik hoztak, adtak, tettek, cselekedtek. Élelmiszerrel, tisztítószerrel, pénzzel, két kézzel. Fillérekkel és hatalmas tonnákkal. Uram, nincs baj, nagyon sok jó ember van ebben az országban! Itt Trianon napján s a következ napokban nem volt szétszóratás, egymásnak feszülés, gy lölet, itt és most összefogás volt, köszönés volt, integetés volt, tegezés volt, mi éreztük, érezhettük, hogy a szeretet soha el nem múlik.most kimosakodom. Hét nap harc után újra itthon, a koszos uniformis a mosógépben, én a hintaszékben ülve, csendben, most még magamban. Most kicsomagolok. Már nem lázasan, inkább lassan. Nézve, bámulva egy-egy képet, elgondolkodva és imádkozva. Kérlek, Uram, hogy ne hagyd ket magukra! Azokat, akik most is ott vannak poshadó és b zös vízben az összeomlott ház romjain a reménytelennek t n jöv vel. Támassz újra angyalokat, segít ket, örömhírhozókat. Olyan hatalmasokat politikusokat, biztosítókat, adakozókat, két kézzel segít ket, akik eszközök lehetnek a te reményteljes jöv dben. Akik tudnak segíteni, hogy újra legyen mosolygó ház, otthon, s legyen benne ezer és ezer történet, vidáman nevet bútorok, és az udvarokon emberek üljenek, húsokat süssenek, jó borokat igyanak, és a rettegés után újra vidám énekeket énekeljenek, és érezzék, hogy az Isten szeret. Vigyázz ránk, Urunk! Ámen. (Sajtos Szilárd f hadnagy, református tábori lelkész Forrás: a Magyar Református Szeretetszolgálat honlapja) Rövid hírek a református egyház életéb l A templom pályázatához a közbeszerzés lefolytatása hosszas el készítés és engedélyeztetés után június hónapban megkezd dött, hivatalosan kiírásra került. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, az eredményhirdetés id pontja július 29. volt. A nyertes kivitelez vel a döntés joger re emelkedése után augusztus 12-én tudunk szerz dést kötni. Ezután kezd dhet el a tényleges munka. Gyülekezetünk szeretettel vár mindenkit egy olyan különleges alkalomra, ami abból áll, hogy megnézünk egy nagyon mély mondanivalóval, kimondottan keresztyén tartalommal bíró filmet, és azután beszélgetünk annak mondanivalójáról, üzenetér l, a mindennapi életr l. Az els ilyen alkalom: augusztus 29., vasárnap délután óra. A film címe: Áldott kezek. Szeretnénk rendszeressé tenni ezeket az alkalmakat, és minden hónap utolsó vasárnapján megismételni, bízva abban, hogy mennyei Urunk megáldja ezeket az alkalmakat az életünkben. Szeretettel várunk minden kedves érdekl d t ezekre a szép, tartalmas alkalmakra! TÁBOROZNI VOLTUNK Idén július 5-én indult kis csapatunk a nagybózsvai táborba. Évek óta ide járunk, de nem lehet megunni, mert minden évben felfedezünk valami újat a környéken. Úgy terveztük, hogy menet közben megállunk Sárospatakon és fürdeni fogunk. A fürd el tt hosszú sor állt, közben az es is cseperegni kezdett, ezért úgy döntöttünk, hogy Sátoraljaújhelyre megyünk libeg zni, vagy bobozni. Végül a bob mellett döntött mindenki, hiszen ez újdonság volt a számunkra. El ször a kicsik még velünk, feln ttekkel mentek egy-egy kört, majd úgy felbátorodtak, hogy a testvéreikkel több kört is megtettek. Estére érkeztünk a táborba. Amíg a gyerekek elhelyezkedtek, addig Sz ll siné Erzsike nénivel elkészítettük a vacsorát. Másnap úgynevezett kincskeres körútra mentünk. El z leg megálltunk Mátyás király kútjánál, elolvastuk Mátyás király és Szép Ilonka legendáját, megkóstoltuk a h s forrásvizet. Majd kb. 1km-rel arrébb a Kecskeháton lilásfény kristályköveket kerestünk. Kántor Fanni idén is remekelt a kövek keresésében. Este bibliaismereti foglalkozást tartottunk, majd egy igen tanulságos filmet néztünk, ami megvilágította számunkra azt, hogy csak Istenbe vetett, er s hittel érhetjük el a célunkat. Szerdán es s id re ébredtünk, ezért a táborban maradtunk, és gipszb l öntöttünk szép formákat, gyöngyöt f ztünk. Csütörtökön K kapura látogattunk el, Bózsváról Kishutára gyalog mentünk, onnan pedig autóval K kapura, ugyanis a kisvonat nem közlekedett, mert a néhány héttel ezel tti viharok fákat döntöttek a vágányra. A nagyobb gyerekek a gyalogtúrát választották K kaputól vissza Bózsváig. Pénteken ellátogattunk Hollóházára, megnéztük a gyár múzeumát, majd felsétáltunk a F zéri várba. Szombaton indult kis csapatunk haza, nagy örömre a kicsik, Emese, Blanka, Fanni a kocsiban is énekelték a táborban tanult énekeket. Sátoraljaújhelyen újra megálltunk bobozni, de most kevesebb id t töltöttünk ott, mert nagy tömeg volt. Ezután pedig estig a sárospataki fürd ben lubickoltunk. Úgy láttam, mindenki nagyon jól érezte magát. Petró Béla lelkipásztor

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP július augusztusi jeles napok Augusztus 1. A forint születésnapja. Vasas Szent Péter napja, Szent Péter ünnepe. E napon emlékeznek arra, amikor is egy angyal kiszabadította Heródes börtönéb l, ahol láncra verve rizték. Muravidéken dologtiltó nap a sz l termel knek, akik úgy vélik, ha dolgoznak, a sz l szemek lehullanának a fürtökr l. Augusztus 2. A cigány holokauszt emléknapja Augusztus 6. A Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Folyó Harc Világnapja - az egykori Békevilágtanács elnöksége Hirosima atombombázásának évfordulóját 1978-ban világnappá nyilvánította. Augusztus 9. A világ slakosainak nemzetközi napja ( ) Augusztus 9. Állatkertek napja Augusztus 10. L rinc napja: A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan finom, úgy mondták, l rinces, lucskos lesz. Augusztus 12. A fiatalok nemzetközi napja (1999-t l) Augusztus 13. Balkezesek világnapja Augusztus 15. Repül sök napja, Nagyboldogasszony napja: Lorettói Boldogságos Sz z Mária a repül sök véd szentje Mária-ünnepnek is nevezik. Ez az egyik legrégebbi egyházi ünnep. Ekkor ünneplik Jézus édesanyjának, Máriának a mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. E napon kezd dnek a búcsúnapok, melyeket országszerte más-más id pontban tartanak. Ezeknek két jellegzetes formája van. Az egyik valamilyen búcsújáróhely (pl. Máriabesny, Máriapócs) látogatása. A másik az adott település életéhez kapcsolódó esemény (vásárosok, mutatványosok, körhintások részvételével). A hagyományok közül említésre méltó a gyógynövények szentelése (ezekkel füstölték a betegeket), a tojások összegy jtése, stb. Azt tartották, ha t zre dobják a füveket, az véd a vihar ellen. Mivel ebben az id szakban még jó id van, Nagyboldogasszonyt tartották a jó gyümölcs- és sz l termés el hírnökének. A két Boldogasszony közét (a másik szeptember 8. Kisasszony napja) szerencsés id szaknak tartották. Augusztus 18. Európa nap Magyarországon (1990-t l) Augusztus 20. Az alkotmányosság, jogállamiság napja (állami ünnep) Szent István napja: Els királyunk, az államalapítás és az új kenyér ünnepe ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben az aratás lezárása f z dik ehhez az id szakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák. Augusztus 24. Bertalan napja: Id járásjósló nap. Megfigyelések szerint szkezd nap, ekkor vége a kánikulának. A Bertalan-napi id járásból az szi id re következtetnek, az e napon köpült vajat betegségek gyógyítására használták. Augusztus 29. A magyar fotográfia napja Augusztus 30. Az elt ntek világnapja Enyedi Mária

9 2010. július KÉKI KÖRKÉP 9. oldal életmód Tudta-e?: Aki hosszú id n át csak egyszín ételt fogyaszt, annak el bb-utóbb testi tünetei lesznek, rosszabb esetben megbetegszik. A színes ételek titkai A piros és vörös szín táplálék már ránézésre is élénkít. A vörös húsok megfelel arányú fogyasztása révén megel zhet a vashiány, ezáltal növelhet a szervezet ellenálló képessége. A paradicsom segíti az emésztést, er síti az immunrendszert, antioxidáns hatású, likopintartalmának pedig szerepe van a daganatok megel zésében. Az eper, a málna, a piros ribizli bioflavonoidokat tartalmaz, melyek lényeges szerepet játszanak a C-vitamin felszívódásában és feldolgozásában. Málna: Hasznosítható részei a virága, termése és a levelei, melyeket augusztustól szeptemberig lehet begy jteni. Szedés után a leveleket és a virágokat árnyékban kell megszárítani, a termést frissen kell fogyasztani. El nyös tulajdonságai: jó a skorbut ellen, összehúzó, vértisztító, vizelethajtó, izzasztó, tonizáló hatása van. Bels leg f zetként, küls leg forrázat vagy oldat formájában használható. Zsíros b r eknek szóló jó tanács: az arcb rt át kell törölni málnaoldatba mártott vattacsomóval. Elkészítése: 20g levelet 1 liter vízben kell forralni 10 percen keresztül. Ismételjék meg minden este, lefekvés el tt. A zöld szín élelmiszerek els sorban frissességet közvetítenek. A brokkoli magas B-vitamin tartalma segít kivédeni az anyagcsere és az idegrendszer betegségeit. A lutein és a zeaxantin olyan anyagok, amelyek a spenótban és a zöld leveles növényekben találhatóak, csökkentik a szem id el tti öregedését. A zöldhüvelyesek jelent s mennyiség króm- és molibdénforrások. Hiányukban szénhidrát- és zsíranyagcsere-betegségek alakulhatnak ki. A kelbimbó, a káposzta és a kelkáposzta izotiocianátokban gazdag, a daganatos betegségek kialakulásának megel zésében van szerepük. Citromf : Hasznosítható részei a virágok és a levelek. A leveleket virágzás el tt, vagy pedig nyáron kell leszedni, a virágokat viszont júniustól augusztusig. Szedés után jól szell z helyen kell szárítani, majd zárható üvegedényben lehet tárolni. El nyös tulajdonságai: idegnyugtató, emésztést serkent, szélhajtó, hámosító, stimuláló hatású. Bels és küls használata: forrázat. A terhesség alatt, rossz közérzet esetén a citromf anélkül használható, hogy az anya vagy a születend gyermek veszélybe kerülne. A forrázat elkészítése: 20 g száraz virágos növényt 1 liter forró vízben kell 10 percig áztatni. Általában napi egy csészével lehet inni bel le, de 3 csészénél semmi esetre sem többet. A sárga és narancssárga szín sem mell zhet a palettáról, ám ezek hallatán nem csupán a citromra és a narancsra kell gondolnunk. A sárga húsú paprika egyik legfontosabb alkotórésze a C-vitamin, de a paprika esetében említést érdemel az er s ízért felel s kapszaicintartalom is, mely serkenti a vérkeringést, megel zi, gyógyítja a szív- és koszorúér-betegségeket. A süt tökben, sárgarépában, sárgadinnyében, sárgabarackban el forduló béta-karotin fogyasztása védelmet nyújt a leégés ellen, antioxidáns hatásánál fogva semlegesíti az ártalmas szabad gyököket. Sárgadinnye: Hasznosítható része a gyümölcshús. A termést június és szeptember között szedik, a magokat az érett termésb l nyerik ki. Felhasználni frissen kell. El nyös tulajdonságai: nyugtató, vizelethajtó és hashajtó hatása van. Küls leg használható égésre és aranyérre a gyümölcshúsból készített püré, bels leg a leve fogyasztható. Nagyon száraz b r esetén az arcot sárgadinnye oldattal kell megtisztítani. Elkészítése: 200g sárgadinnyelét 200g es vízzel és 200g friss tejjel kell összekeverni. Használat el tt fel kell rázni. Kék és lila gyümölcseink, színüket a bennük lév fenoloknak köszönhetik. A kék sz l, az áfonya, a szeder, a fekete ribizli flavonoidokat tartalmaz, javítja az erek rugalmasságát, csökkenti az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, a keringési betegségek és a vizesedés kialakulásának veszélyét. Fekete ribizli: Hasznosítható részei a termés és a levelek. Gyümölcsét nyáron, a levelét pedig április és július között lehet leszedni. Levelét az árnyékban ki kell szárítani, gyümölcsét frissen kell felhasználni. El nyös tulajdonságai: leveleinek reumaellenes, vizelethajtó és vérnyomáscsökkent hatása van, gyümölcse hashajtó és tonizáló hatású. Bels leg forrázat és tinktúra a levelekb l, küls leg levele, rovarcsípés ellen használható illetve leveleinek forrázata vértolulás-csökkent. A véredények rugalmasságának és tónusának fokozására napi 3 csészényi fekete ribizli forázzatot érdemes inni, ebb l egyet éhgyomorra. Elkészítése: 50g száraz levelet, 1 liter forró vízben kell hagyni kb. 10 percig. A kúrát 20 napig kell folytatni. Enyedi Mária