H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/ /2011 Majtényi Melinda :(06-88) : (06-88) Jogerős: Tárgy: Magyaralmás kutatási műszaki üzemi terv Magyaralmási Agrár Zrt Magyaralmás Központi Iroda H A T Á R O Z A T A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Magyaralmási Agrár Zrt. (8071 Magyaralmás; továbbiakban: Bányavállalkozó) Magyaralmás külterületére mészkő, dolomit ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét a következő feltételekkel: j ó v á h a g y j a 1. A Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább nyolc nappal a tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A kutatást csak olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett. A kutatással az igénybevételi jogosultság megszerzését követően igénybe vehető ingatlanok helyrajzi számai: Magyaralmás: 08/5; 09; 010/4-10; 011; A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 1 év. 3. Engedélyezett kutatási tevékenység: helyszíni bejárás, geodéziai felmérés, 12 db kutatófúrás mélyítése, anyagvizsgálatok. 4. A kutatás megkezdését a kezdés előtt 8 nappal, a kutatás befejezését 8 napon belül be kell jelenteni a Veszprémi Bányakapitányságnak. 5. Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a bányakapitányságnál kezdeményezni kell. 6. A kutatásról a kutatás befejezését követő 6 hónapon belül földtani szakértő ellenjegyzésével ellátott zárójelentést kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a jelentés készítéséhez felhasznált alapadatokat. 7. Szakhatósági állásfoglalások: 7.1. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (28382/2011) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult Veszprém, Budapest u. 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 3.01. A kutatófúrások csak a vegetációs időszakon kívül (azaz október 15. és március 15. között) létesíthetők Nedves, felázott talajon a gépi közlekedés tilos A kutatás befejeztével a kutatófúrásokat amennyiben további hasznosításra nem kerülnek saját anyagukkal, szakszerűen el kell tömedékelni Az esetlegesen hasznosításra kerülő kutakra a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 15. -a alapján a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. és 6. -ának megfelelő alkalmazásával fennmaradási engedélyt kell kérni A kutatólétesítmények mélyítése és az azokban elvégzett vizsgálatok során a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos A területen csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek üzemeltethetők A területen a munkagépek karbantartása, javítása, üzem- és kenőanyaggal történő feltöltése tilos. 7.2.Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Móri Körzeti Földhivatal (10114/2012): A Veszprémi Bányakapitányság megkeresésére, a Magyaralmási Agrár Zrt ( 8071 Magyaralmás, Központi Iroda) kérelmére indult eljárásban, a Magyaralmás 010/5, 011 és 012 hrsz-ú ingatlanokat érintő mészkő, homok, kavics és agyag kutatás műszaki üzemi tervéhez az alábbi táblázatban felsorolt + jellel ellátott kutatófúrásokhoz Kutatófúrás száma Hrsz Műv. ág Min. oszt. Hozzájárulás +/ /5 legelő /5 legelő /5 legelő szántó /5 szántó /5 legelő /5 legelő legelő /5 szántó /5 legelő legelő legelő azzal a kikötéssel, hogy a termőföld időleges más célú hasznosítása iránti engedélyt a Móri Körzeti Földhivataltól, a kutatás megkezdése előtt kérelmezőnek be kell szereznie hozzájárulok 7.3.Magyaralmás Önkormányzat Jegyzője (793-2/2011), az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH-GYÓGYF-364/2011) a kutatáshoz feltétel nélkül hozzájárult. 7.4.Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, Budapest (HSZO/1455-1/2011), a Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (430/2612/1/2011) hatáskörének hiányát állapította meg. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a ( Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a 2/5

3 fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 kódszámot fel kell tüntetni. I N D O K O L Á S A Bányavállalkozó a VBK/984-2/2011. számú április 25-én jogerőssé vált kutatási jogot adományozó határozat alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet október 17-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be. A Bányavállalkozó jelen kutatás során 12 db méter mély fúrást tervez létesíteni. A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy a kérelmező nem fizetett szakhatósági eljárási díjat a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Földhivatal számára, nem nyújtotta be a kutatás ütemezését, ezért hiánypótlásra szólította fel. A hiány pótlását követően a dokumentáció megfelelt bányászatról szóló évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Bt.Vhr.) 6/C. (2) bekezdés előírásainak. A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/C. (4) bekezdésén, figyelemmel a Bt. 2. -ra, alapulnak. Kutatási tevékenységet a VBK/ /2011 számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv szerinti 12 db fúrás helyén terveznek, az engedélyezett m mélységű kutatófúrást méter mélységűre mélyítenék. A fúrásoknak a már engedélyezett tevékenység hatásán túl új felszíni hatása nincs, így a Bányakapitányság biztosíték adásáról nem rendelkezett. A Bányakapitányság a kutatást a Vhr. 6/C. (4) bekezdése alapján 1 év időtartamra engedélyezte, figyelemmel arra, hogy az a VBK/ /2011 számú határozat kutatási tevékenységével, így annak hatályával (2013. február 22.) szorosan összefügg. A 4. pont a Vhr. 6/C. (7) bekezdésen, az 5. pont a Vhr. 6/C. (6) bekezdésen, a 6. pont a Vhr. 8. (1) bekezdésén alapul. A rendelkező rész 7. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a következők: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: A kutatásra kijelölt terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A kutatási terület nagyon csekély mértékben kiterjed a magyaralmási Tóhely-domb helyi jelentőségű védett természeti területre (Magyaralmás 08/5 hrsz-ú ingatlan), amely az ökológiai hálózat, azon belül pedig a magterület része. (A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. rendeletének 12. pontja szerint helyi jelentőségű védett természeti területen annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a települési önkormányzat jegyzője jogosult.) A kutatási terület hosszabb szakaszon közvetlenül szomszédos a helyi jelentőségű védett természeti területtel. A Tóhely-domb helyi jelentőségű védett természeti területen kutatólétesítményeket nem terveznek. A tervek szerint a kutatást az őszi betakarítás után fogják végrehajtani, amelynek keretében 12 db m mélységű kutatófúrást létesítenek száraz sűrített levegőtisztításos technológiával, így iszapfelhasználás vagy tárolás nem történik. A kutatólétesítményeket szántó- és gyepterületeken jelölték ki. A fúrólyukakat eltömedékelik, a felszínen keletkezett egyenetlenségeket megszüntetik. 3/5

4 A Felügyelőségen jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a kutatási terület gyepterületein sziklagyep-társulás van, amelyben jelentős egyedszámban találhatók védett és fokozottan védett növényfajok (pl. apró nőszirom (Iris pumila), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), tavaszi hérics (Adonis vernalis), Szent István-szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis-stephani), stb.). A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 42. (1) bekezdése szerint a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos. Amennyiben a kutatófúrásokat a vegetációs időn kívül hajtják végre, a száraz sűrített levegőtisztításos technológiával történő kutatással a károkozás minimalizálható. A kutatófúrások kivitelezése során a gyepfelszín maradandó károsítását is el kell kerülni, ezért a nedves, felázott talajon a gépi közlekedés tilos. Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a Vértesi Tájvédelmi Körzet közvetlen közelsége és magyaralmási Tóhely-domb helyi jelentőségű védett természeti terület, illetve az előforduló védett növényfajok miatt a térség mind természetvédelmi, mind pedig tájvédelmi szempontból fokozottan érzékeny. Ezért a kutatás eredményei alapján tervezett későbbi bányászati tevékenység hatásainak értékelése során ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, a védett növényfajok előfordulását és egyedszámát részletesen vizsgálni szükséges! A fentiek alapján a és pontokban előírást tettem. Tárgyi kutatási terület ivóvízbázis védőterületet nem érint, a tervezett kutatási tevékenység felszíni vizet, vízilétesítményt nem veszélyeztet. Magyaralmás Önkormányzat Jegyzője: A műszaki üzemi tervben meghatározott ingatlanok adatai szerint a Magyaralmási érintett területek közül a hivatkozott 362/2008. (Xll.31.) Kormányrendelet 15. sz. mellékletével módosított 267/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében a 08/5 hrsz-ú terület érintett Magyaralmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóhely-domb helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításról szóló 12/1999. (Vl.25.) számú rendeletével a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község határában található 08/5 hrsz-ú Tóhely-dombot és környékét természeti értékeinek hosszú távú megőrzése, kiránduló- és bemutatóhelyként való fennmaradása céljából helyi védelem alá vonta. Jelenleg hatályos településrendezési terv ezt a helyi jelentőségű védelmet tartalmazza. Szakhatósági állásfoglalásom ezen ingatlan tekintetében kifogást nem emel, mivel a kutatás műszaki üzemi terve megfelelő garanciákkal biztosítja a környezeti károsodás elkerülését. A fentiek figyelembevételével a szakhatósági hozzájárulást a kutatás műszaki üzemi tervhez megadtam. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Móri Körzeti Földhivatal: A tervdokumentációban a 4.1. pont alatt a kutató létesítmények felsorolása és helye között felsorolt ingatlanok művelés alatt álló termőföldek, így a kutatás megkezdése előtt a évi CXXIX. törvény a ( továbbiakban: Tfvt.) alapján a műszaki üzemi tervben felsorolt ingatlanokra vonatkozóan a termőföld időleges más célú hasznosítását az igénybevevőnek kérelmeznie kell az illetékes földhivataltól. A dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe véve a Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyta. Az ügyintézési határidő 30 nap, melybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóságok eljárásainak időtartama. Eljárás kezdete: október 17. Hiánypótlásra felhívás: október 21. 4/5

5 Hiánypótlás teljesítése: november 11. Szakhatósági eljárások kezdete: november 18. Szakhatósági eljárások befejeződése: február 2. Ügyintézési határidő: február 22. A Bányakapitányság az ügyintézési határidőn belül meghozta döntését. Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. (9) bekezdése szerint rendezett. A Bányakapitányság határozatát az évi XLVIII. törvény 44. (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdés alapján biztosította. Veszprém, február 3. dr. Káldi Zoltán bányakapitány Kapja tértivevénnyel: 1. Címzett 2. Közép-dunántúli Körny. Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Székesfehérvár 3. Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Székesfehérvár 4. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapest 5. Magyaralmás Község Jegyzője, 8071 Magyaralmás, Fő u ÁNTSZ OTH Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdői főigazgatóság, Budapest 7. Irattár 5/5

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben