SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás"

Átírás

1 SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás Pécs, március 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

2 A programterv módosításának oka A programterv módosítására a következők miatt kerül sor: új konzorciumi tagokkal bővül a programot megvalósító szervezetek köre, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. projektmegvalósításban betöltött szerepe a korábbiakhoz képest lényegesen kibővül, új programhelyszínek bevonására kerül sor, a hátrányos helyzetűek programba vont célcsoportjának száma összesen 225 főre emelkedik, a létszám emelkedés következtében megváltoznak a támogatási elemek összköltségei is, a program régiósra bővülésével megváltoznak a megvalósítókra háruló feladatok is, a megvalósítás költségei is, továbbá a megvalósításban részt vevők köre és a programszakaszok kezdési és befejezési időpontjai, bevezetésre kerül a havi beszámolási rend. A programterv módosítást készítette: Szegedi Szilárd jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Tigelmann Éva pénzügyi szempontból ellenőrizte: Avarné Szántó Mónika 2

3 A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sorsfordító-Sorsformáló regionális munkaerő-piaci programjának január 20-án kelt és november 10-én módosított programtervét az alábbiak szerint módosítom: 1. Az 1. A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM ADATAI programpont az alábbiak szerint módosul: a.) A DIÓFA konzorcium kibővül a Konzorcium működőképességének és gyors összehívásának érdekében Fadd Önkormányzatával és a Gyógynövénykutató Intézet Kft-vel. A konzorcium 5. tagja neve: képviselőjének neve, beosztása: Fadd Nagyközség Önkormányzata Fülöp János polgármester telefonszáma: 74/ címe: székhelye: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u 12. irányítószáma, hivatalos címe: levelezési címe: ua. ua. telefonszáma: 74/ faxszáma: 74/ címe: honlapjának címe: a projektben való közreműködésért felelős személy neve, beosztása: Fülöp János polgármester telefonszáma: 74/ címe: adószáma: Törzsszám: számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank nyrt. számlaszáma:

4 létesítő okiratában felsorolt tevékenységei: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: referenciák a projektben vállalt szerepével, feladataival, tevékenységeivel kapcsolatban: /2010 Gyakorlati munkahelyet biztosít a képzés ideje alatt, foglalkoztatást biztosít további egy évre a programban résztvevők számára. 1. Út a munkához program (konyhakerti feladatok) 2. Szekszárd és Térsége Kistérségi Társulás - közmunkaprogram 3. Településőri pályázat - 2 évre szóló program elnyerése A konzorcium 6. tagja neve: képviselőjének neve, beosztása: Gyógynövénykutató Intézet Kft. Pallos József Péter telefonszáma: címe: székhelye: 2011 Budakalász Lupaszigeti út 4. irányítószáma, hivatalos címe: levelezési címe: ua Budakalász, Pf.11. telefonszáma: 26/ faxszáma: 26/ címe: honlapjának címe: a projektben való közreműködésért felelős személy neve, beosztása: telefonszáma: címe: Dr. Szatmáry Miklós agronómiai-biológiai vezető 26/ mellék adószáma: számlavezető pénzintézetének neve: Budapest Bank számlaszáma:

5 létesítő okiratában felsorolt tevékenységei: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: referenciák a projektben vállalt szerepével, feladataival, tevékenységeivel kapcsolatban: Biotechnológiai kutatás-fejlesztés Gyógyszeralapanyag gyártás Műszaki vizsgálat, elemzés Szaktanácsadás, a termelt gyógynövény-drogok felvásárlása, szaporítóanyag biztosítása Sok évre visszatekintő szakmai tevékenység, széleskörű tapasztalatok, piaci kapcsolatok. b.) A Konzorcium programterv szerinti 4. tagja, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. programban betöltött szerepe, feladatai, tevékenységei az alábbiakkal egészül ki: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: Együttműködik a DIÓFA konzorcium tagjaival, különösképpen a konzorciumot vezető Szekszárdi Agrokonzult Kft.-vel, részt vesz a konzorciumi üléseken, a program rendezvényein, valamint a havi, ill. negyedéves szakmai beszámolók összeállításában, maximum 6 fő képzési koordinátor segítségével biztosítja a Dél-dunántúli régióban a DIÓFA Konzorcium, a programba bevont célcsoport, az érintett önkormányzatok, mezőgazdasághoz kötődő vállalkozások és a munkaügyi kirendeltségek közötti kapcsolatot, a program vonatkozó tevékenységeinek összehangolását, koordinálja a programban résztvevő kistérségek településein élő, elsősorban a program indulását megelőzően rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, 225 fő regisztrált álláskereső képzésének és támogatott foglalkoztatásának szervezését és lebonyolítását, melynek során biztosítja: a képzési programba vontak toborzását és kiválasztását (mélyinterjúk és a kiválasztás célját szolgáló tesztek készítése, alkalmassági rangsor felállítása és egyeztetése az önkormányzattal, munkaügyi kirendeltséggel, illetve a potenciális foglalkoztatókkal), a képzésben, ill. a támogatott foglalkoztatásban részesülők pszicho-szociális nevelését, munkavégzésre történő felkészítését: ügyféltérkép, munkaerő-piaci személyiségprofil, diagnózis, fejlesztési terv készítése személyenként és csoportonként, rendszeres kapcsolattartás kialakítása, általános és személy- 5

6 specifikus tematika és látogatási ütemterv alapján négyszemközti személyes konzultációk (képzés ideje alatt 2-3 hetenként, foglakoztatás ideje alatt minimum havonta), ill. csoportos konzultációk (minimum havonta): hangulattérkép készítése, elégedettségi szint mérése, csoporton belüli és/vagy csoport a képzővel, foglalkoztatóval szembeni konfliktusok oldása, szerepek tisztázása, együttműködés kialakítását a célcsoport problémamegoldásának érdekében különböző intézményekkel, szakemberekkel (munkaügyi kirendeltségek, önkormányzatok - polgármester, jegyző, falugondnok - házi és üzemorvos, pszichológiai-pszichiátriai szakszolgálat, családsegítő szolgálat, jogász vagy ingyenes jogsegélyszolgálat, adósságkezelésben jártas szakember, adószakértő, stb.), a foglalkoztatók, gazdák és a célcsoport közötti eredményes kapcsolatot, kommunikációt (egyéni és csoportos konzultációk), elősegíti a foglalkoztatási kultúra fejlesztését. maximum 3 fő munkáltatói koordinátor (tanácsadó) segítségével biztosítja a támogatott foglalkoztatás előkészítését, a foglalkoztatatás szabályos megvalósulását. Segíti a munkáltatókat a munkáltatással kapcsolatos feladataik és kötelességeik ellátásában, elősegíti az önkormányzatok helyi foglalkoztatási lehetőségeket teremtő vállalkozásfejlesztését, a működő helyi vállalkozások támogatását, új vállalkozások indítását és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékony kihasználását, a vidéki foglalkoztatási lehetőségek feltárását a vidéken élő hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztathatóságának és foglakoztatásának, a vállalkozóbarát önkormányzatok, illetve önkormányzatbarát vállalkozók hatékony és szabályos működésének elősegítése érdekében. A komplex gazdaságfejlesztési tanácsadás és segítségnyújtás keretében hozzájárul a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, együttműködést, projekteket kezdeményez a gazdasági élet résztvevői között, kapcsolatot tart a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, önkormányzatokkal, a térségben működő más gazdálkodó és non-profit, civil szervezetekkel, elősegíti a programban résztvevők öngondoskodási képességének növelését, az önálló vállalkozásra, illetve munkavállalásra képessé válásukat, hozzájárulva a Sorsfordító- 6

7 Sorsformáló munkaerő-piaci program komplex vidékfejlesztési programként való működéséhez. a programban ellátott feladatairól pontos dokumentációt vezet, mely alapján részt vesz a havonta egyszerűsített, negyedévente részletes konzorciumi szakmai beszámoló elkészítésében, melyben beszámol a program időarányos megvalósításáról. 2. A 2. A MEGVALÓSÍTÓ KONZORCIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉ- SE, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI programpont az alábbiak szerint módosul: Szekszárdi Agrokonzult Kft: Projektvezető, a Kft ügyvezetője, Mojzer Judit egyben a projektmenedzser. Feladata: A programtervben meghatározott feladatok ellátása, a konzorcium vezetése, a tevékenységek programszintű koordinálása. Biztosítja a konzorcium, a konzorcium tagjai, valamint a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közötti információáramlást, gondoskodik konzorciumi ülések megszervezéséről. Koordinálja a foglalkoztatási koordinátorok munkáját. Elkészíti a program dokumentációját, a havi és negyedéves jelentéseket, elszámolásokat. A Konzorcium tagjai: FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola,Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd Feladata: az elsősorban gyakorlatra épülő felnőtt képzés megszervezése, tananyagok elkészítése, a képzések lebonyolítása. Udvari Község Önkormányzata Feladata: Tamási kistérségben a gyakorlati képzőhelyek felkutatása a programba integrálása, a szociális földprogram programba integrálása. Kapcsolattartás a Tamási Munkaügyi Kirendeltséggel. Závod Község Önkormányzata Feladata: Bonyhádi kistérségben a gyakorlati képzőhelyek felkutatása a programba integrálása, a szociális földprogram programba integrálása, vállalkozások és a TÉSZ programba integrálása. Kapcsolattartás a Bonyhádi Munkaügyi Kirendeltséggel. Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. Feladata: részt vesz a képzési koordinátorok munkájának irányításában, gondoskodik a munkáltatói koordinátorok által a HÍD a vidék fejlesztéséért elnevezésű, helyi gazdaságfejlesztési tanácsadásról, szoros együttműködésben a konzorciumvezető által megbízott vezető foglalkoztatási koordinátorokkal. Koordinálja a programban résztvevő kistérségek településein élő, a programba bevont, 225 fő regisztrált álláskereső képzésének szervezését (toborzás, kiválasztás), egyéni felmérést, értékelést és fejlesztést végez, gondoskodik a képzők, gyakorlatvezetők és a célcsoport közötti kommunikációról, ill. megfelelő koordinációról. 7

8 Fadd Nagyközség Önkormányzata Az önkormányzat több mint 10 éve foglalkozik kézimunka-igényes kultúrákkal (szamóca, ribizli, málna), nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Fadd településen a roma lakosság aránya megközelíti az főt. A programban a gyakorlati oktatói feladatokat olyan kertészmérnök látja el, aki ismeri a munkaadókat, munkavállalókat, és hosszú éveken keresztül az önkormányzatnál foglalkozott a programban érintett réteggel. A jövőt illető elképzelései szerint olyan önálló cég alapítása a cél, mely a programban résztvevőkre építve, a program lezárását követően folytathatja a megkezdett munkát. Feladata: annak a tudásnak és gyakorlati tapasztalatnak az átadása, amely segítségével a program támogatási időn túli működése is garantálható. Szakmai anyag készítése a program önkormányzati és települési fogadtatásáról, gazdasági, valamint szociális kihatásairól. Lendvai Tamással (Pécsi Tudományegyetem) szoros kapcsolat kialakítása. Kapcsolattartás a Szekszárdi Munkaügyi Kirendeltséggel. Gyógynövénykutató Intézet Kft. A Gyógynövény Kutató Intézet Kft. tulajdonosa, dr. Pallós József Péter, aki egyben a Déldunántúli Régió egyetlen gyógyszergyárának, a pécsváradi Pannonpharma Kft.-nek is tulajdonosa. Elkötelezett abban az irányban, hogy a régióban ismét meghatározóvá váljon a gyógynövénygyűjtés, termesztés és feldolgozás. A Sorsfordító-Sorsformáló programban a gyógynövény termesztés tekintetében a szaporítóanyag, a szakmai tudás, valamint a felvásárlás tekintetében is számít a konzorcium a munkájára. Feladata: a Sorsfordító-Sorsformáló program gyógynövény termesztési vonalának teljes szakmai tudásbázisának biztosítása (gyógynövény kiadvány szakmai alapjának biztosítása). A program során termesztett gyógynövény szaporítóanyag előállítása, és a program részére történő biztosítása. Rendszeres helyszíni konzultáció és tanácsadás (Dr. Szatmáry Miklós) biztosítása. Szakmai rendezvények szervezése, továbbképzés biztosítása. A termesztett gyógynövények felvásárlása, a felvásárláshoz szükséges szerződések elkészítése, ill. a gyűjtött gyógynövények felvásárlása a rendelkezésre álló kapacitások erejéig. A DIÓFA Konzorcium szervezeti felépítése: Szekszárdi Agrokonzult Kft. Konzorciumvezető Gyakornokok DDRFK FVM DASZK Udvari, Závod, Fadd Önkormányzatai Vezető (foglalkoztatási) Koordinátorok Gyógynövénykutató Intézet Kft. Képzési és Munkáltatói (HÍD) Koordinátorok Gyakorlati képzőhelyek, foglalkoztatók 8

9 3. A programterv 4.1 A program célja (rövid és hosszú távon) programpontja az alábbiak szerint módosul: Hosszú távú célok: A vidéki, elsősorban elmaradott térségekben a mezőgazdaság technolgizálása következtében a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerő piacra történő visszavezetése. A program keretében végzendő képzés révén hozzájutnak a szükséges ismeretekhez és megszerzik a szükséges gyakorlatot ahhoz, hogy hosszú távon képessé váljanak arra, hogy a mezőgazdaságból és a termékek feldolgozásából képesek legyenek biztosítani megélhetésüket. A program keretében előállított termékek hozzájárulnak az önkormányzatok intézményeinek ellátásához. A program elősegíti, hogy a foglalkoztatottak és a foglalkoztató szervezetek megszerezzék a piaci szervezetként történő működés kompetenciáit (TÉSZ-ek, Szociális Szövetkezetek létrehozása). A program eredményeként nő a megfelelő szakmai és munka-erőpiaci kompetenciákkal rendelkező munkavállalók száma. A végső cél a munkanélküliek táborára alapozva olyan fenntartható program (és programmodell) létrehozása, amelynek eredményeként az agrártámogatási rendszerben támogatható szerveződések jönnek létre a három éves felkészülési idő végén. Rövid távú célok: Kezdetben a már meglévő foglalkoztatásokra épülő továbbfoglalkoztatások biztosítása, ezek koordinációja koordinátorok alkalmazásával. A korábban már említett, egymástól elszigetelten működő mezőgazdasági termelő, feldolgozó, értékesítő tevékenységek összefogása, öszszehangolása, koordinációja és integrációja révén hatékonyabb, rentábilisabb működés érhető el, mely a továbbfejlődés irányába hat. A jelenlegi, recessziós gazdasági helyzetben elsőrangú feladat a meglévő munkahelyek megtartása, az eddig elért termelési szint fenntartása. Emellett természetesen vannak fejlődési lehetőségek, melyeket összefogással és a tevékenységek és erőforrások összehangolásával megragadhatunk. Pályakezdő közép és felsőfokú agrárszakemberek gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének biztosítása, a program keretében koordináció végzése és szervezési és szakmai tapasztalatok illetve gyakorlat megszerzése. A program keretében első évben 40 fő álláskereső, a program második évétől további 185 fő (összesen 225 fő) képzésének és foglalkoztatásának megoldása támogatott feltételek között. Az első év lezárását követően a tapasztalatok értékelése, a további feladatok és lehetőségek elemzése után a második és harmadik program év feladatainak pontosítása területi kiterjesztése és a hosszú távú célok eléréséhez szükséges módosítások programba illesztése. 9

10 4. A Programterv 4.2 A programba bevonandó célcsoport(ok) meghatározása programpontja a következőkkel egészül ki: Hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők A program első szakaszában a bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevő településein élő, elsősorban rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, max. 40 fő regisztrált álláskereső, akiknek foglalkoztatása az elsődleges munkaerőpiacon nehézségekbe ütközik: Tamási Kistérség: Udvari - 5 fő Szakadát - 3 fő Belecska - 12 fő Bonyhádi Kistérség: Kisvejke - 9 fő Závod - 5 fő Lengyel - 6 fő A program második szakaszában a régió alábbi kistérségeiben és településein további 60, ill. 125 fő bevonása januárjától: Marcali Kistérség: Nemesdéd 20 fő, Dombóvári Kistérség: Gyulaj 10 fő, Döbrököz 10 fő, Sásdi Kistérség: Gerényes 11 fő, Alsómocsolád 9 fő áprilistól: Sellyei Kistérség: Hegyszentmárton 20 fő, Csányoszró 10 fő, Drávasztára 4 fő, Sellye 6 fő, Kaposvári Kistérség: Somogyjád 8 fő, Osztopán 2 fő, Juta 2 fő, Alsóbogát 2 fő, Edde 1 fő. Csurgó-Kaposvár-Marcali Kistérségek: Nagybajom 5 fő, Szenyér 5 fő, Berzence 6 fő. Szekszárdi Kistérség: Fadd 20 fő. Tamási Kistérség: Regöly 3 fő, Kisszékely 4 fő, 10

11 Kalaznó 3 fő, Nagykónyi 5 fő, Udvari 7 fő, Szárazd 3 fő, Varsád 3 fő. Dombóvári Kistérség: Kocsola 3 fő, Szakcs 3 fő. A program foglalkoztatási szakaszában a programba bevont, fenti célcsoport tagjai közül csak azok támogathatóak, akik a program képzési szakaszát sikeresen befejezték. Sikeres befejezésnek minősül, ha a résztvevők a képzési tananyagból a záróvizsgát letették. Bérköltség támogatás esetén a képzést sikeresen befejező résztvevők mivel regisztrált álláskereső státuszuk szünetelt a szünetelés lezárását követően közvetíthetők a munkáltatóhoz. 5. A 4.5 A támogatási programelem feltétele, a támogatás mértéke, időtartama programpont változásai: Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás A hátrányos helyzetű célcsoportba azon álláskereső tartozik az, aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző 6 hónapban nem folytatott rendszeres - az Flt. 58. (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás időtartama 12 hónap, mértéke a bér és járulék 50%-a. A hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó, a támogatásban érintettek bruttó alapbére maximum , - Ft/fő/hó, ami alapján a bértámogatás évben: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0, ,- Ft) = ,- Ft x 0,5 = ,- Ft/fő/hó évtől: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0,27) = ,- x 0,5 = ,- Ft/fő/hó A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 71 fő max. 71 fő x ,- Ft/fő/hó x 12 hó = ,- Ft Bérköltség támogatás: b) Nonprofit szervezeteknél, önkormányzatoknál foglalkoztatott, hátrányos helyzetű álláskeresők célcsoportja Amennyiben a hátrányos helyzetű célcsoportba tartozókat, különösen a rendszeres szociális segélyben részesülőket önkormányzatok, vagy nonprofit szervezetek alkalmazzák, akkor számukra - az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra történő alkalmazásáról szóló december 15-11

12 i 1998/2006/EK rendeletben foglaltak figyelembe vételével bérköltség támogatás is megállapítható, mely a munkabér és a munkabért terhelő járulékok együttes öszzegének 100%-áig terjedhet, a program első szakaszában résztvevők számára maximum 2 éves időtartamban, a program második szakaszában csatlakozók esetén maximum 1 éves időtartamban. A hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó, a támogatásban érintettek bruttó alapbére maximum , - Ft/fő/hó, ami alapján a bérköltség támogatás évben: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0, ,- Ft) = ,- Ft/fő/hó évtől: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0,27) = ,- Ft/fő/hó A bérköltség támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt: max. 154 fő. II. programszakasz (Bonyhádi Kistérség) max. 20 fő x ,- Ft/fő/hó x 1 hó 90 %-a = ,- Ft (2009.) max. 20 fő x ,- Ft/fő/hó x 11 hó 90%-a = ,- Ft (2010.) Összesen: ,- Ft II.-III. programszakasz (Tamási Kistérség) max 19 fő x ,- Ft/fő/hó x 1 hó 100 %-a = ,- Ft (2009.) max 19 fő x ,- Ft/fő/hó x 23 hó 100%-a = ,- Ft (2010.) Összesen: ,- Ft III. programszakasz a.) Sásdi, Marcali, Dombóvári, kistérségek: (kezdési időpont a képzésekhez igazodóan kerül megállapításra) max. 60 fő x x 12 hó = ,- Ft b.) Sellyei, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Faddi, Tamási kistérségek: között, 12 hónap időtartamra (kezdési időpont a képzésekhez igazodóan kerül megállapításra) max. 54 fő x ,- Ft/fő/hó x 12 hó = ,- Ft Bérköltség támogatás mindösszesen: ,- Ft Munkaerőpiaci képzés: Képzési költség: Kb órás, heti legalább 20 órában oktatott képzés esetében, 500,- Ft/óra/fő költséggel számolva a tanfolyam díja maximum: ,- Ft/fő. A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 225 fő I. programszakasz ( ): 40 fő x ,- Ft = ,- Ft II. programszakasz ( ): 185 fő x ,- Ft = ,- Ft Mindösszesen: Ft Képzés alatti utazási költség: A program résztvevői a tanfolyam időtartama alatt a lakóhelyük és a képzés helyszíne közötti utazáshoz a tömegközlekedési eszközökön 90%-os utazási kedvezményre jogosító igazolványt kapnak. Képzés alatti keresetpótló juttatás: A résztvevők a képzés ideje alatt a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatást 12

13 kapnak. Az első programszakaszban: : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (71.500,- Ft x 0, Ft) = ,- Ft/fő/hó : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (71.500,- Ft x 0, Ft) = ,- Ft/fő/hó. A második programszakaszban: , ill : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (73.500,- Ft x 0,27) = ,- Ft/fő/hó. A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 225 fő I. programszakasz ( ): 40 fő x ,- Ft x 4 hó = ,- ( ): 40 fő x ,- Ft x 5 hó = ,- Összesen: ,- Ft II. programszakasz ( ): 60 fő x ,- Ft x 8, 8, ill. 9 hó = ,- Ft ( ): 125 fő x ,- Ft x 9 hó = ,- Ft Összesen: ,- Ft Mindösszesen: ,- Ft Megvalósítás támogatása: A program megvalósításának támogatása maximum ,- Ft. A program megvalósításához nyújtott támogatás tartalmazza a program irányításában közreműködők bérjellegű költségeit (vezető foglalkoztatási koordinátorok megbízási díja, vagy munkabére), az utazási és kommunikációs (posta, telefon, nyilvánosság), valamint a monitoring költségeket. Tartalmazza továbbá a képzési és a munkáltatói koordináció költségeit, ill. a programban részt vevő gazdáknak, oktatóknak, munkaadóknak szóló felkészítő, érzékenyítő tréningprogram költségeit. A program megvalósításában közreműködők száma a program időtartama alatt (3 év): 2 fő vezető foglalkoztatási koordinátor, max. 6 fő képzési koordinátor, max. 3 fő munkáltatói koordinátor. 13

14 Megvalósítás támogatási igénye Programirányítás költségei Foglalkoztatási koordinátorok megbízási díja I. programszakasz II. programszakasz ,- Ft/hó évi ,- Ft/hó prog.bővítés ktg-ei ,- Ft/hó előadói díj ,- Ft/hó III. programszakasz Összesen ,- Ft/hó 11 hónapra ,- Ft/hó 11 hónapra ,- Ft/hó Foglalkoztatási koordinátorok útiktg-e 33000,- Ft/hó 86000,- Ft/hó (áprilistól) (11 hónapra) Képzési és Munkáltatói ,- + ÁFA ,- +ÁFA koordinátorok (DDRFK) ,- Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Rendezvények, PR-ktgek ,- Ft ,- Ft ,- Ft Posta, telekomm. ktg-ek 10000,- Ft/hó 10000,- Ft/hó 10000,- Ft/hó Felkészítő (érzékenyítő), módszertani tréning Ft tananyagfejlesztés, ,- Ft/képzés x 3 képzés: Elszámolható költségek összesen: I. programszakasz ( ): ,- Ft II. programszakasz ( ): ,- Ft III. programszakasz ( ): ,- Ft Összesen: ,- Ft 6. A programterv 4.7 A program tartalma (részletes kifejtés, részprojektenként, a kapcsolódási pontok megjelenítésével) b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: Vezető (foglalkoztatási) koordinátorok Két fő vezető foglalkoztatás-szervező koordinátor látja el a program megvalósításának szervezését. Az ő feladatuk a támogatott foglalkoztatások programszintű koordinációja: a képzési és támogatott foglalkoztatás időszakok közötti zökkenőmentes átmenet, továbbá annak elősegítése, hogy a részt vevő önkormányzatok, vállalkozások megtalálják azokat a piaci, szervezeti és együttműködési lehetőségeket, melyek kihasználásával hosszú távú foglalkoztatást biztosíthatnak a programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresőknek. Ezzel megteremtik a program fenntarthatóságának feltételeit. Az ő irányításuk mellett alakítja ki a DIÓFA Konzorcium a régióban a programban érintettek közreműködésével a gyógynövénytermelő, és -gyűjtő vállalkozások együttműködését, hálózatát. Képzési koordináció A pilot projekt megvalósítása során bebizonyosodott, hogy a programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők pszicho-szociális segítése, nevelése elengedhetetlen a program sikeressége szempontjából. E tevékenység rendkívül széleskörű, az évek óta munka nélkül lévők rendszeres munkavégzésre nevelése komplex feladat. Ez a programelem nem korlátozódik továbbá a képzésben, ill. foglalkoztatásban részt vevő álláskeresőkre, kiemelten fontos az oktatók, gazdák, munkáltatók felkészítése, érzékenyítése a program célcsoportjára. A program megvalósítása során elengedhetetlen, hogy szakember segítse e két csoport közötti kommunikációt, konfliktuskezelést. A 2. programszakaszban bevont térségek régióbeli szétaprózottsága, valamint a megemelt létszám indokolja max. 6 fő (a képzésekhez igazodó, a program so- 14

15 rán változó létszámú) ún. képzési koordinátor alkalmazását, akiknek feladata az álláskeresők pszicho-szociális nevelése, munkavégzésre felkészítése és életviteli tanácsadása mellett a programban részt vevő oktatók, gazdák, munkáltatók és a célcsoport közötti koordináció. Ezt a rendkívül komplex munkát a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el a DIÓFA Konzorciumon belül. Munkáltatói koordináció Az első programszakasz képzését követően, a foglalkoztatási szakasz szervezése során a munkáltatók többségéről kiderült, hogy nincs gyakorlatuk a szabályos és tartós foglalkoztatásban (az ágazatra az alkalmi munkavállalás a jellemző), a közép és hosszú távú tervezésben (termelés-értékesítés, marketing, pénzügyi tervezés, pályázatírás, stb.). A program foglalkoztatási szakaszának és a programban részt vevő foglalkoztatók hosszú távú sikeressége érdekében egy komplex helyi-térségi foglalkoztatási-gazdasági tanácsadás megvalósítására kerül sor, melynek során a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont max. 3 fő, ún. munkáltatói koordinátor alkalmazásával regionális szintű tanácsadást valósít meg. Felkészítő, módszertani tréning A pilot programszakasz során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a programnak nem csupán két célcsoportja van (a fiatal agrárszakemberek és a hátrányos helyzetű álláskeresők), hanem legalább három, ugyanis a programban részt vevő gyakorlatvezető oktatókon, gazdákon, önkormányzatokon, mezőgazdasági vállalkozásokon ugyanúgy múlik a program sikere, mint más résztvevőkön. Amennyiben az ő hozzáállásuk nem megfelelő, a program nem lehet hosszú távon sikeres. A mezőgazdasági ágazatra az időszakos, kampányszerű nagy munkaterhelések a jellemzőek, hiszen az adott munkafolyamatot csak az adott helyzetben és időben lehet elvégezni, ez pedig a munkavállalóktól nagyobb teljesítményt igényel, miközben a munkáltatók is többet követelnek meg. Erre a többletteljesítményre azonban a hátrányos helyzetű, hosszú ideje munka nélkül lévő, a rendszeres munkavégzéstől elszokott álláskeresők nem képesek, a tudásuk és teljesítményük csak fokozatosan növelhető. Ezért van szükség a hosszú, 1000 órás képzésre és az azt követő támogatott foglalkoztatásra. Sajnos azonban a profitérdekelt munkáltatók empátiája, türelme nincs felkészülve arra, hogy egy ilyen hosszú programban részt vegyen, általában túlzott elvárásaik vannak, sokkal hamarabb akarnak eredményeket látni, mint azt a célcsoport elérni képes. Fenti probléma kezelésének érdekében úgynevezett Érzékenyítő, felkészítő tréningeket szervezünk. A tréningek főbb jellemzői: A tréning elnevezése: Érzékenyítő módszertani tréning A tréning időtartalma: 10 óra (2 nap) A tréning célja: a Sorsfordító Programba bevont helyi, a felnőttképzési törvénynek megfelelő szakmai végzettséggel bíró, de pedagógiai és módszertani ismeretekkel nem rendelkező, a hátrányos helyzetűek célcsoportjával foglalkozó gyakorlati oktatók, munkáltatók részére módszertani felkészítést tartani. A felkészítő, módszertani tréning elvárható eredményei: A gyakorlati oktatók 90%-ának jelenléte. A megszerzett gyakorlati módszertani ismeretek beépítése a napi gyakorlati oktatásba. A hallgatói elégedettség mérés eredményei tovább javulnak. Az oktatók empatikus képessége fejlődik. A mentorálás során felszínre kerülő konfliktusok száma csökken. A foglalkoztatási hajlam növekedik A képzés rövid tartalma: A sorsfordító program céljai 1 óra Célcsoport-ismeret (szocializáció, érzékenyítés) 2 óra Módszertani felkészítés (kooperatív technikák) 8 óra 15

16 A képzés ismétléseinek száma: 3 képzés / régió A költségvetés fő sorai: Oktatói díj és járulékai Ft (10 óra X Ft/óra + 29%) Tananyagfejlesztés: Ft Dologi kiadások: Ft (oktatási segédletek, üdítő, kávé, pogácsa, útiköltség, egyéb járulékos költségek) Összesen: Ft tananyagfejlesztés Ft / képzés 3 képzési csoport esetén: x = ,- Ft 7. A programterv 4.8 A program megvalósítását/koordinációját végző csoport vezetője, munkatársai programpont következők szerint módosul: Név Mojzer Judit Weiszenburger Józsefné Peszt Attila Szász János Fülöp János polgármester Dr. Szatmáry Miklós Nagy Ferenc Petrovics Zoltán Munkakör, illetve feladat a programban Szekszárdi Agrokozult Kft., ügyvezető Projektvezető FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola,Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd, Gyakorlati oktatásvezető, felnőttképzési felelős Képzésért felelős személy Udvari Község Önkormányzata, polgármester Tamási Kistérség Závod Község Önkormányzata, polgármester Bonyhádi Kistérség Fadd Község Önkormányzata, polgármester Szekszárdi Kistérség Agronómiai-biológiai vezető, Gyógynövénykutató Intézet Kft. gyógynövényekkel kapcsolatos szaktanácsadás Vezető foglalkoztatási koordinátor Vezető foglalkoztatási koordinátor 8. A 4.9 A program kezdésének és befejezésének időpontja (programszakaszonként is) programpont a következőképpen változik: 1. programszakasz résztvevőinek képzése: március november programszakasz résztvevőinek foglalkoztatása december november 30. Tamási Kistérségben december november 30. Bonyhádi Kistérségben december november programszakasz résztvevőinek képzése Marcali, Dombóvári, Sásdi Kistérség (60 fő): január október 31. Sellyei, Kaposvári, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Tamási, Dombóvári Kistérségek (125 fő): április január programszakasz résztvevőinek foglalkoztatása Marcali, Dombóvári, Sásdi Kistérség (60 fő): november október 31., 16

17 Sellyei, Kaposvári, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Tamási, Dombóvári Kistérségek (125 fő): február január A 4.11 Monitoring terv (az egyes részprojektektől elvárt eredmények mérésének, értékelésének módja) programpont a következőkkel egészül ki: Havi szintű folyamatkövetés: - Írásos és személyes beszámoló a konzorciumvezető, a képző intézmény és a koordinátorok részéről, a konzorciumvezető koordinációjában. 10. Az 5.1. A program megvalósítását szolgáló források felsorolása (forintban) programpont az alábbiak szerint módosul: Igényelt támogatási összeg Támogatási forma (Ft) Képzési költség Képzés alatti keresetpótló juttatás Bérköltség támogatás fiatalok célcsoportja Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja I. programciklus (Tamási 100%, 24 hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja I. programciklus (Bonyhád 90%, 12 hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja II. programciklus (Alsómocsolád, Gerényes, Nemesdéd, Gyulaj, Döbrököz 100%, hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja III. programciklus (100%) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja III. programciklus (50%) Célcsoport támogatása összesen A program megvalósításának támogatása A program támogatása mindösszesen Jelen módosítás a programterv egyéb pontjait nem érinti. 17