SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás"

Átírás

1 SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 2. sz. módosítás Pécs, március 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

2 A programterv módosításának oka A programterv módosítására a következők miatt kerül sor: új konzorciumi tagokkal bővül a programot megvalósító szervezetek köre, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. projektmegvalósításban betöltött szerepe a korábbiakhoz képest lényegesen kibővül, új programhelyszínek bevonására kerül sor, a hátrányos helyzetűek programba vont célcsoportjának száma összesen 225 főre emelkedik, a létszám emelkedés következtében megváltoznak a támogatási elemek összköltségei is, a program régiósra bővülésével megváltoznak a megvalósítókra háruló feladatok is, a megvalósítás költségei is, továbbá a megvalósításban részt vevők köre és a programszakaszok kezdési és befejezési időpontjai, bevezetésre kerül a havi beszámolási rend. A programterv módosítást készítette: Szegedi Szilárd jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Tigelmann Éva pénzügyi szempontból ellenőrizte: Avarné Szántó Mónika 2

3 A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sorsfordító-Sorsformáló regionális munkaerő-piaci programjának január 20-án kelt és november 10-én módosított programtervét az alábbiak szerint módosítom: 1. Az 1. A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM ADATAI programpont az alábbiak szerint módosul: a.) A DIÓFA konzorcium kibővül a Konzorcium működőképességének és gyors összehívásának érdekében Fadd Önkormányzatával és a Gyógynövénykutató Intézet Kft-vel. A konzorcium 5. tagja neve: képviselőjének neve, beosztása: Fadd Nagyközség Önkormányzata Fülöp János polgármester telefonszáma: 74/ címe: székhelye: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u 12. irányítószáma, hivatalos címe: levelezési címe: ua. ua. telefonszáma: 74/ faxszáma: 74/ címe: honlapjának címe: a projektben való közreműködésért felelős személy neve, beosztása: Fülöp János polgármester telefonszáma: 74/ címe: adószáma: Törzsszám: számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank nyrt. számlaszáma:

4 létesítő okiratában felsorolt tevékenységei: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: referenciák a projektben vállalt szerepével, feladataival, tevékenységeivel kapcsolatban: /2010 Gyakorlati munkahelyet biztosít a képzés ideje alatt, foglalkoztatást biztosít további egy évre a programban résztvevők számára. 1. Út a munkához program (konyhakerti feladatok) 2. Szekszárd és Térsége Kistérségi Társulás - közmunkaprogram 3. Településőri pályázat - 2 évre szóló program elnyerése A konzorcium 6. tagja neve: képviselőjének neve, beosztása: Gyógynövénykutató Intézet Kft. Pallos József Péter telefonszáma: címe: székhelye: 2011 Budakalász Lupaszigeti út 4. irányítószáma, hivatalos címe: levelezési címe: ua Budakalász, Pf.11. telefonszáma: 26/ faxszáma: 26/ címe: honlapjának címe: a projektben való közreműködésért felelős személy neve, beosztása: telefonszáma: címe: Dr. Szatmáry Miklós agronómiai-biológiai vezető 26/ mellék adószáma: számlavezető pénzintézetének neve: Budapest Bank számlaszáma:

5 létesítő okiratában felsorolt tevékenységei: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: referenciák a projektben vállalt szerepével, feladataival, tevékenységeivel kapcsolatban: Biotechnológiai kutatás-fejlesztés Gyógyszeralapanyag gyártás Műszaki vizsgálat, elemzés Szaktanácsadás, a termelt gyógynövény-drogok felvásárlása, szaporítóanyag biztosítása Sok évre visszatekintő szakmai tevékenység, széleskörű tapasztalatok, piaci kapcsolatok. b.) A Konzorcium programterv szerinti 4. tagja, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. programban betöltött szerepe, feladatai, tevékenységei az alábbiakkal egészül ki: a projekt végrehajtásában vállalt szerepe, feladatai, tevékenységei: Együttműködik a DIÓFA konzorcium tagjaival, különösképpen a konzorciumot vezető Szekszárdi Agrokonzult Kft.-vel, részt vesz a konzorciumi üléseken, a program rendezvényein, valamint a havi, ill. negyedéves szakmai beszámolók összeállításában, maximum 6 fő képzési koordinátor segítségével biztosítja a Dél-dunántúli régióban a DIÓFA Konzorcium, a programba bevont célcsoport, az érintett önkormányzatok, mezőgazdasághoz kötődő vállalkozások és a munkaügyi kirendeltségek közötti kapcsolatot, a program vonatkozó tevékenységeinek összehangolását, koordinálja a programban résztvevő kistérségek településein élő, elsősorban a program indulását megelőzően rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, 225 fő regisztrált álláskereső képzésének és támogatott foglalkoztatásának szervezését és lebonyolítását, melynek során biztosítja: a képzési programba vontak toborzását és kiválasztását (mélyinterjúk és a kiválasztás célját szolgáló tesztek készítése, alkalmassági rangsor felállítása és egyeztetése az önkormányzattal, munkaügyi kirendeltséggel, illetve a potenciális foglalkoztatókkal), a képzésben, ill. a támogatott foglalkoztatásban részesülők pszicho-szociális nevelését, munkavégzésre történő felkészítését: ügyféltérkép, munkaerő-piaci személyiségprofil, diagnózis, fejlesztési terv készítése személyenként és csoportonként, rendszeres kapcsolattartás kialakítása, általános és személy- 5

6 specifikus tematika és látogatási ütemterv alapján négyszemközti személyes konzultációk (képzés ideje alatt 2-3 hetenként, foglakoztatás ideje alatt minimum havonta), ill. csoportos konzultációk (minimum havonta): hangulattérkép készítése, elégedettségi szint mérése, csoporton belüli és/vagy csoport a képzővel, foglalkoztatóval szembeni konfliktusok oldása, szerepek tisztázása, együttműködés kialakítását a célcsoport problémamegoldásának érdekében különböző intézményekkel, szakemberekkel (munkaügyi kirendeltségek, önkormányzatok - polgármester, jegyző, falugondnok - házi és üzemorvos, pszichológiai-pszichiátriai szakszolgálat, családsegítő szolgálat, jogász vagy ingyenes jogsegélyszolgálat, adósságkezelésben jártas szakember, adószakértő, stb.), a foglalkoztatók, gazdák és a célcsoport közötti eredményes kapcsolatot, kommunikációt (egyéni és csoportos konzultációk), elősegíti a foglalkoztatási kultúra fejlesztését. maximum 3 fő munkáltatói koordinátor (tanácsadó) segítségével biztosítja a támogatott foglalkoztatás előkészítését, a foglalkoztatatás szabályos megvalósulását. Segíti a munkáltatókat a munkáltatással kapcsolatos feladataik és kötelességeik ellátásában, elősegíti az önkormányzatok helyi foglalkoztatási lehetőségeket teremtő vállalkozásfejlesztését, a működő helyi vállalkozások támogatását, új vállalkozások indítását és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékony kihasználását, a vidéki foglalkoztatási lehetőségek feltárását a vidéken élő hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztathatóságának és foglakoztatásának, a vállalkozóbarát önkormányzatok, illetve önkormányzatbarát vállalkozók hatékony és szabályos működésének elősegítése érdekében. A komplex gazdaságfejlesztési tanácsadás és segítségnyújtás keretében hozzájárul a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, együttműködést, projekteket kezdeményez a gazdasági élet résztvevői között, kapcsolatot tart a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, önkormányzatokkal, a térségben működő más gazdálkodó és non-profit, civil szervezetekkel, elősegíti a programban résztvevők öngondoskodási képességének növelését, az önálló vállalkozásra, illetve munkavállalásra képessé válásukat, hozzájárulva a Sorsfordító- 6

7 Sorsformáló munkaerő-piaci program komplex vidékfejlesztési programként való működéséhez. a programban ellátott feladatairól pontos dokumentációt vezet, mely alapján részt vesz a havonta egyszerűsített, negyedévente részletes konzorciumi szakmai beszámoló elkészítésében, melyben beszámol a program időarányos megvalósításáról. 2. A 2. A MEGVALÓSÍTÓ KONZORCIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉ- SE, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI programpont az alábbiak szerint módosul: Szekszárdi Agrokonzult Kft: Projektvezető, a Kft ügyvezetője, Mojzer Judit egyben a projektmenedzser. Feladata: A programtervben meghatározott feladatok ellátása, a konzorcium vezetése, a tevékenységek programszintű koordinálása. Biztosítja a konzorcium, a konzorcium tagjai, valamint a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ közötti információáramlást, gondoskodik konzorciumi ülések megszervezéséről. Koordinálja a foglalkoztatási koordinátorok munkáját. Elkészíti a program dokumentációját, a havi és negyedéves jelentéseket, elszámolásokat. A Konzorcium tagjai: FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola,Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd Feladata: az elsősorban gyakorlatra épülő felnőtt képzés megszervezése, tananyagok elkészítése, a képzések lebonyolítása. Udvari Község Önkormányzata Feladata: Tamási kistérségben a gyakorlati képzőhelyek felkutatása a programba integrálása, a szociális földprogram programba integrálása. Kapcsolattartás a Tamási Munkaügyi Kirendeltséggel. Závod Község Önkormányzata Feladata: Bonyhádi kistérségben a gyakorlati képzőhelyek felkutatása a programba integrálása, a szociális földprogram programba integrálása, vállalkozások és a TÉSZ programba integrálása. Kapcsolattartás a Bonyhádi Munkaügyi Kirendeltséggel. Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. Feladata: részt vesz a képzési koordinátorok munkájának irányításában, gondoskodik a munkáltatói koordinátorok által a HÍD a vidék fejlesztéséért elnevezésű, helyi gazdaságfejlesztési tanácsadásról, szoros együttműködésben a konzorciumvezető által megbízott vezető foglalkoztatási koordinátorokkal. Koordinálja a programban résztvevő kistérségek településein élő, a programba bevont, 225 fő regisztrált álláskereső képzésének szervezését (toborzás, kiválasztás), egyéni felmérést, értékelést és fejlesztést végez, gondoskodik a képzők, gyakorlatvezetők és a célcsoport közötti kommunikációról, ill. megfelelő koordinációról. 7

8 Fadd Nagyközség Önkormányzata Az önkormányzat több mint 10 éve foglalkozik kézimunka-igényes kultúrákkal (szamóca, ribizli, málna), nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Fadd településen a roma lakosság aránya megközelíti az főt. A programban a gyakorlati oktatói feladatokat olyan kertészmérnök látja el, aki ismeri a munkaadókat, munkavállalókat, és hosszú éveken keresztül az önkormányzatnál foglalkozott a programban érintett réteggel. A jövőt illető elképzelései szerint olyan önálló cég alapítása a cél, mely a programban résztvevőkre építve, a program lezárását követően folytathatja a megkezdett munkát. Feladata: annak a tudásnak és gyakorlati tapasztalatnak az átadása, amely segítségével a program támogatási időn túli működése is garantálható. Szakmai anyag készítése a program önkormányzati és települési fogadtatásáról, gazdasági, valamint szociális kihatásairól. Lendvai Tamással (Pécsi Tudományegyetem) szoros kapcsolat kialakítása. Kapcsolattartás a Szekszárdi Munkaügyi Kirendeltséggel. Gyógynövénykutató Intézet Kft. A Gyógynövény Kutató Intézet Kft. tulajdonosa, dr. Pallós József Péter, aki egyben a Déldunántúli Régió egyetlen gyógyszergyárának, a pécsváradi Pannonpharma Kft.-nek is tulajdonosa. Elkötelezett abban az irányban, hogy a régióban ismét meghatározóvá váljon a gyógynövénygyűjtés, termesztés és feldolgozás. A Sorsfordító-Sorsformáló programban a gyógynövény termesztés tekintetében a szaporítóanyag, a szakmai tudás, valamint a felvásárlás tekintetében is számít a konzorcium a munkájára. Feladata: a Sorsfordító-Sorsformáló program gyógynövény termesztési vonalának teljes szakmai tudásbázisának biztosítása (gyógynövény kiadvány szakmai alapjának biztosítása). A program során termesztett gyógynövény szaporítóanyag előállítása, és a program részére történő biztosítása. Rendszeres helyszíni konzultáció és tanácsadás (Dr. Szatmáry Miklós) biztosítása. Szakmai rendezvények szervezése, továbbképzés biztosítása. A termesztett gyógynövények felvásárlása, a felvásárláshoz szükséges szerződések elkészítése, ill. a gyűjtött gyógynövények felvásárlása a rendelkezésre álló kapacitások erejéig. A DIÓFA Konzorcium szervezeti felépítése: Szekszárdi Agrokonzult Kft. Konzorciumvezető Gyakornokok DDRFK FVM DASZK Udvari, Závod, Fadd Önkormányzatai Vezető (foglalkoztatási) Koordinátorok Gyógynövénykutató Intézet Kft. Képzési és Munkáltatói (HÍD) Koordinátorok Gyakorlati képzőhelyek, foglalkoztatók 8

9 3. A programterv 4.1 A program célja (rövid és hosszú távon) programpontja az alábbiak szerint módosul: Hosszú távú célok: A vidéki, elsősorban elmaradott térségekben a mezőgazdaság technolgizálása következtében a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerő piacra történő visszavezetése. A program keretében végzendő képzés révén hozzájutnak a szükséges ismeretekhez és megszerzik a szükséges gyakorlatot ahhoz, hogy hosszú távon képessé váljanak arra, hogy a mezőgazdaságból és a termékek feldolgozásából képesek legyenek biztosítani megélhetésüket. A program keretében előállított termékek hozzájárulnak az önkormányzatok intézményeinek ellátásához. A program elősegíti, hogy a foglalkoztatottak és a foglalkoztató szervezetek megszerezzék a piaci szervezetként történő működés kompetenciáit (TÉSZ-ek, Szociális Szövetkezetek létrehozása). A program eredményeként nő a megfelelő szakmai és munka-erőpiaci kompetenciákkal rendelkező munkavállalók száma. A végső cél a munkanélküliek táborára alapozva olyan fenntartható program (és programmodell) létrehozása, amelynek eredményeként az agrártámogatási rendszerben támogatható szerveződések jönnek létre a három éves felkészülési idő végén. Rövid távú célok: Kezdetben a már meglévő foglalkoztatásokra épülő továbbfoglalkoztatások biztosítása, ezek koordinációja koordinátorok alkalmazásával. A korábban már említett, egymástól elszigetelten működő mezőgazdasági termelő, feldolgozó, értékesítő tevékenységek összefogása, öszszehangolása, koordinációja és integrációja révén hatékonyabb, rentábilisabb működés érhető el, mely a továbbfejlődés irányába hat. A jelenlegi, recessziós gazdasági helyzetben elsőrangú feladat a meglévő munkahelyek megtartása, az eddig elért termelési szint fenntartása. Emellett természetesen vannak fejlődési lehetőségek, melyeket összefogással és a tevékenységek és erőforrások összehangolásával megragadhatunk. Pályakezdő közép és felsőfokú agrárszakemberek gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének biztosítása, a program keretében koordináció végzése és szervezési és szakmai tapasztalatok illetve gyakorlat megszerzése. A program keretében első évben 40 fő álláskereső, a program második évétől további 185 fő (összesen 225 fő) képzésének és foglalkoztatásának megoldása támogatott feltételek között. Az első év lezárását követően a tapasztalatok értékelése, a további feladatok és lehetőségek elemzése után a második és harmadik program év feladatainak pontosítása területi kiterjesztése és a hosszú távú célok eléréséhez szükséges módosítások programba illesztése. 9

10 4. A Programterv 4.2 A programba bevonandó célcsoport(ok) meghatározása programpontja a következőkkel egészül ki: Hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők A program első szakaszában a bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevő településein élő, elsősorban rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, max. 40 fő regisztrált álláskereső, akiknek foglalkoztatása az elsődleges munkaerőpiacon nehézségekbe ütközik: Tamási Kistérség: Udvari - 5 fő Szakadát - 3 fő Belecska - 12 fő Bonyhádi Kistérség: Kisvejke - 9 fő Závod - 5 fő Lengyel - 6 fő A program második szakaszában a régió alábbi kistérségeiben és településein további 60, ill. 125 fő bevonása januárjától: Marcali Kistérség: Nemesdéd 20 fő, Dombóvári Kistérség: Gyulaj 10 fő, Döbrököz 10 fő, Sásdi Kistérség: Gerényes 11 fő, Alsómocsolád 9 fő áprilistól: Sellyei Kistérség: Hegyszentmárton 20 fő, Csányoszró 10 fő, Drávasztára 4 fő, Sellye 6 fő, Kaposvári Kistérség: Somogyjád 8 fő, Osztopán 2 fő, Juta 2 fő, Alsóbogát 2 fő, Edde 1 fő. Csurgó-Kaposvár-Marcali Kistérségek: Nagybajom 5 fő, Szenyér 5 fő, Berzence 6 fő. Szekszárdi Kistérség: Fadd 20 fő. Tamási Kistérség: Regöly 3 fő, Kisszékely 4 fő, 10

11 Kalaznó 3 fő, Nagykónyi 5 fő, Udvari 7 fő, Szárazd 3 fő, Varsád 3 fő. Dombóvári Kistérség: Kocsola 3 fő, Szakcs 3 fő. A program foglalkoztatási szakaszában a programba bevont, fenti célcsoport tagjai közül csak azok támogathatóak, akik a program képzési szakaszát sikeresen befejezték. Sikeres befejezésnek minősül, ha a résztvevők a képzési tananyagból a záróvizsgát letették. Bérköltség támogatás esetén a képzést sikeresen befejező résztvevők mivel regisztrált álláskereső státuszuk szünetelt a szünetelés lezárását követően közvetíthetők a munkáltatóhoz. 5. A 4.5 A támogatási programelem feltétele, a támogatás mértéke, időtartama programpont változásai: Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás A hátrányos helyzetű célcsoportba azon álláskereső tartozik az, aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző 6 hónapban nem folytatott rendszeres - az Flt. 58. (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás időtartama 12 hónap, mértéke a bér és járulék 50%-a. A hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó, a támogatásban érintettek bruttó alapbére maximum , - Ft/fő/hó, ami alapján a bértámogatás évben: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0, ,- Ft) = ,- Ft x 0,5 = ,- Ft/fő/hó évtől: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0,27) = ,- x 0,5 = ,- Ft/fő/hó A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 71 fő max. 71 fő x ,- Ft/fő/hó x 12 hó = ,- Ft Bérköltség támogatás: b) Nonprofit szervezeteknél, önkormányzatoknál foglalkoztatott, hátrányos helyzetű álláskeresők célcsoportja Amennyiben a hátrányos helyzetű célcsoportba tartozókat, különösen a rendszeres szociális segélyben részesülőket önkormányzatok, vagy nonprofit szervezetek alkalmazzák, akkor számukra - az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra történő alkalmazásáról szóló december 15-11

12 i 1998/2006/EK rendeletben foglaltak figyelembe vételével bérköltség támogatás is megállapítható, mely a munkabér és a munkabért terhelő járulékok együttes öszzegének 100%-áig terjedhet, a program első szakaszában résztvevők számára maximum 2 éves időtartamban, a program második szakaszában csatlakozók esetén maximum 1 éves időtartamban. A hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó, a támogatásban érintettek bruttó alapbére maximum , - Ft/fő/hó, ami alapján a bérköltség támogatás évben: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0, ,- Ft) = ,- Ft/fő/hó évtől: ,- Ft + (76.000,- Ft x 0,27) = ,- Ft/fő/hó A bérköltség támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt: max. 154 fő. II. programszakasz (Bonyhádi Kistérség) max. 20 fő x ,- Ft/fő/hó x 1 hó 90 %-a = ,- Ft (2009.) max. 20 fő x ,- Ft/fő/hó x 11 hó 90%-a = ,- Ft (2010.) Összesen: ,- Ft II.-III. programszakasz (Tamási Kistérség) max 19 fő x ,- Ft/fő/hó x 1 hó 100 %-a = ,- Ft (2009.) max 19 fő x ,- Ft/fő/hó x 23 hó 100%-a = ,- Ft (2010.) Összesen: ,- Ft III. programszakasz a.) Sásdi, Marcali, Dombóvári, kistérségek: (kezdési időpont a képzésekhez igazodóan kerül megállapításra) max. 60 fő x x 12 hó = ,- Ft b.) Sellyei, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Faddi, Tamási kistérségek: között, 12 hónap időtartamra (kezdési időpont a képzésekhez igazodóan kerül megállapításra) max. 54 fő x ,- Ft/fő/hó x 12 hó = ,- Ft Bérköltség támogatás mindösszesen: ,- Ft Munkaerőpiaci képzés: Képzési költség: Kb órás, heti legalább 20 órában oktatott képzés esetében, 500,- Ft/óra/fő költséggel számolva a tanfolyam díja maximum: ,- Ft/fő. A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 225 fő I. programszakasz ( ): 40 fő x ,- Ft = ,- Ft II. programszakasz ( ): 185 fő x ,- Ft = ,- Ft Mindösszesen: Ft Képzés alatti utazási költség: A program résztvevői a tanfolyam időtartama alatt a lakóhelyük és a képzés helyszíne közötti utazáshoz a tömegközlekedési eszközökön 90%-os utazási kedvezményre jogosító igazolványt kapnak. Képzés alatti keresetpótló juttatás: A résztvevők a képzés ideje alatt a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatást 12

13 kapnak. Az első programszakaszban: : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (71.500,- Ft x 0, Ft) = ,- Ft/fő/hó : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (71.500,- Ft x 0, Ft) = ,- Ft/fő/hó. A második programszakaszban: , ill : ,- Ft/fő/hó és annak járulékai (73.500,- Ft x 0,27) = ,- Ft/fő/hó. A támogatással érintett létszám a program teljes időtartama alatt (3 év): 225 fő I. programszakasz ( ): 40 fő x ,- Ft x 4 hó = ,- ( ): 40 fő x ,- Ft x 5 hó = ,- Összesen: ,- Ft II. programszakasz ( ): 60 fő x ,- Ft x 8, 8, ill. 9 hó = ,- Ft ( ): 125 fő x ,- Ft x 9 hó = ,- Ft Összesen: ,- Ft Mindösszesen: ,- Ft Megvalósítás támogatása: A program megvalósításának támogatása maximum ,- Ft. A program megvalósításához nyújtott támogatás tartalmazza a program irányításában közreműködők bérjellegű költségeit (vezető foglalkoztatási koordinátorok megbízási díja, vagy munkabére), az utazási és kommunikációs (posta, telefon, nyilvánosság), valamint a monitoring költségeket. Tartalmazza továbbá a képzési és a munkáltatói koordináció költségeit, ill. a programban részt vevő gazdáknak, oktatóknak, munkaadóknak szóló felkészítő, érzékenyítő tréningprogram költségeit. A program megvalósításában közreműködők száma a program időtartama alatt (3 év): 2 fő vezető foglalkoztatási koordinátor, max. 6 fő képzési koordinátor, max. 3 fő munkáltatói koordinátor. 13

14 Megvalósítás támogatási igénye Programirányítás költségei Foglalkoztatási koordinátorok megbízási díja I. programszakasz II. programszakasz ,- Ft/hó évi ,- Ft/hó prog.bővítés ktg-ei ,- Ft/hó előadói díj ,- Ft/hó III. programszakasz Összesen ,- Ft/hó 11 hónapra ,- Ft/hó 11 hónapra ,- Ft/hó Foglalkoztatási koordinátorok útiktg-e 33000,- Ft/hó 86000,- Ft/hó (áprilistól) (11 hónapra) Képzési és Munkáltatói ,- + ÁFA ,- +ÁFA koordinátorok (DDRFK) ,- Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Rendezvények, PR-ktgek ,- Ft ,- Ft ,- Ft Posta, telekomm. ktg-ek 10000,- Ft/hó 10000,- Ft/hó 10000,- Ft/hó Felkészítő (érzékenyítő), módszertani tréning Ft tananyagfejlesztés, ,- Ft/képzés x 3 képzés: Elszámolható költségek összesen: I. programszakasz ( ): ,- Ft II. programszakasz ( ): ,- Ft III. programszakasz ( ): ,- Ft Összesen: ,- Ft 6. A programterv 4.7 A program tartalma (részletes kifejtés, részprojektenként, a kapcsolódási pontok megjelenítésével) b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: Vezető (foglalkoztatási) koordinátorok Két fő vezető foglalkoztatás-szervező koordinátor látja el a program megvalósításának szervezését. Az ő feladatuk a támogatott foglalkoztatások programszintű koordinációja: a képzési és támogatott foglalkoztatás időszakok közötti zökkenőmentes átmenet, továbbá annak elősegítése, hogy a részt vevő önkormányzatok, vállalkozások megtalálják azokat a piaci, szervezeti és együttműködési lehetőségeket, melyek kihasználásával hosszú távú foglalkoztatást biztosíthatnak a programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresőknek. Ezzel megteremtik a program fenntarthatóságának feltételeit. Az ő irányításuk mellett alakítja ki a DIÓFA Konzorcium a régióban a programban érintettek közreműködésével a gyógynövénytermelő, és -gyűjtő vállalkozások együttműködését, hálózatát. Képzési koordináció A pilot projekt megvalósítása során bebizonyosodott, hogy a programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők pszicho-szociális segítése, nevelése elengedhetetlen a program sikeressége szempontjából. E tevékenység rendkívül széleskörű, az évek óta munka nélkül lévők rendszeres munkavégzésre nevelése komplex feladat. Ez a programelem nem korlátozódik továbbá a képzésben, ill. foglalkoztatásban részt vevő álláskeresőkre, kiemelten fontos az oktatók, gazdák, munkáltatók felkészítése, érzékenyítése a program célcsoportjára. A program megvalósítása során elengedhetetlen, hogy szakember segítse e két csoport közötti kommunikációt, konfliktuskezelést. A 2. programszakaszban bevont térségek régióbeli szétaprózottsága, valamint a megemelt létszám indokolja max. 6 fő (a képzésekhez igazodó, a program so- 14

15 rán változó létszámú) ún. képzési koordinátor alkalmazását, akiknek feladata az álláskeresők pszicho-szociális nevelése, munkavégzésre felkészítése és életviteli tanácsadása mellett a programban részt vevő oktatók, gazdák, munkáltatók és a célcsoport közötti koordináció. Ezt a rendkívül komplex munkát a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el a DIÓFA Konzorciumon belül. Munkáltatói koordináció Az első programszakasz képzését követően, a foglalkoztatási szakasz szervezése során a munkáltatók többségéről kiderült, hogy nincs gyakorlatuk a szabályos és tartós foglalkoztatásban (az ágazatra az alkalmi munkavállalás a jellemző), a közép és hosszú távú tervezésben (termelés-értékesítés, marketing, pénzügyi tervezés, pályázatírás, stb.). A program foglalkoztatási szakaszának és a programban részt vevő foglalkoztatók hosszú távú sikeressége érdekében egy komplex helyi-térségi foglalkoztatási-gazdasági tanácsadás megvalósítására kerül sor, melynek során a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont max. 3 fő, ún. munkáltatói koordinátor alkalmazásával regionális szintű tanácsadást valósít meg. Felkészítő, módszertani tréning A pilot programszakasz során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a programnak nem csupán két célcsoportja van (a fiatal agrárszakemberek és a hátrányos helyzetű álláskeresők), hanem legalább három, ugyanis a programban részt vevő gyakorlatvezető oktatókon, gazdákon, önkormányzatokon, mezőgazdasági vállalkozásokon ugyanúgy múlik a program sikere, mint más résztvevőkön. Amennyiben az ő hozzáállásuk nem megfelelő, a program nem lehet hosszú távon sikeres. A mezőgazdasági ágazatra az időszakos, kampányszerű nagy munkaterhelések a jellemzőek, hiszen az adott munkafolyamatot csak az adott helyzetben és időben lehet elvégezni, ez pedig a munkavállalóktól nagyobb teljesítményt igényel, miközben a munkáltatók is többet követelnek meg. Erre a többletteljesítményre azonban a hátrányos helyzetű, hosszú ideje munka nélkül lévő, a rendszeres munkavégzéstől elszokott álláskeresők nem képesek, a tudásuk és teljesítményük csak fokozatosan növelhető. Ezért van szükség a hosszú, 1000 órás képzésre és az azt követő támogatott foglalkoztatásra. Sajnos azonban a profitérdekelt munkáltatók empátiája, türelme nincs felkészülve arra, hogy egy ilyen hosszú programban részt vegyen, általában túlzott elvárásaik vannak, sokkal hamarabb akarnak eredményeket látni, mint azt a célcsoport elérni képes. Fenti probléma kezelésének érdekében úgynevezett Érzékenyítő, felkészítő tréningeket szervezünk. A tréningek főbb jellemzői: A tréning elnevezése: Érzékenyítő módszertani tréning A tréning időtartalma: 10 óra (2 nap) A tréning célja: a Sorsfordító Programba bevont helyi, a felnőttképzési törvénynek megfelelő szakmai végzettséggel bíró, de pedagógiai és módszertani ismeretekkel nem rendelkező, a hátrányos helyzetűek célcsoportjával foglalkozó gyakorlati oktatók, munkáltatók részére módszertani felkészítést tartani. A felkészítő, módszertani tréning elvárható eredményei: A gyakorlati oktatók 90%-ának jelenléte. A megszerzett gyakorlati módszertani ismeretek beépítése a napi gyakorlati oktatásba. A hallgatói elégedettség mérés eredményei tovább javulnak. Az oktatók empatikus képessége fejlődik. A mentorálás során felszínre kerülő konfliktusok száma csökken. A foglalkoztatási hajlam növekedik A képzés rövid tartalma: A sorsfordító program céljai 1 óra Célcsoport-ismeret (szocializáció, érzékenyítés) 2 óra Módszertani felkészítés (kooperatív technikák) 8 óra 15

16 A képzés ismétléseinek száma: 3 képzés / régió A költségvetés fő sorai: Oktatói díj és járulékai Ft (10 óra X Ft/óra + 29%) Tananyagfejlesztés: Ft Dologi kiadások: Ft (oktatási segédletek, üdítő, kávé, pogácsa, útiköltség, egyéb járulékos költségek) Összesen: Ft tananyagfejlesztés Ft / képzés 3 képzési csoport esetén: x = ,- Ft 7. A programterv 4.8 A program megvalósítását/koordinációját végző csoport vezetője, munkatársai programpont következők szerint módosul: Név Mojzer Judit Weiszenburger Józsefné Peszt Attila Szász János Fülöp János polgármester Dr. Szatmáry Miklós Nagy Ferenc Petrovics Zoltán Munkakör, illetve feladat a programban Szekszárdi Agrokozult Kft., ügyvezető Projektvezető FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,Csapó Dániel Középiskola,Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd, Gyakorlati oktatásvezető, felnőttképzési felelős Képzésért felelős személy Udvari Község Önkormányzata, polgármester Tamási Kistérség Závod Község Önkormányzata, polgármester Bonyhádi Kistérség Fadd Község Önkormányzata, polgármester Szekszárdi Kistérség Agronómiai-biológiai vezető, Gyógynövénykutató Intézet Kft. gyógynövényekkel kapcsolatos szaktanácsadás Vezető foglalkoztatási koordinátor Vezető foglalkoztatási koordinátor 8. A 4.9 A program kezdésének és befejezésének időpontja (programszakaszonként is) programpont a következőképpen változik: 1. programszakasz résztvevőinek képzése: március november programszakasz résztvevőinek foglalkoztatása december november 30. Tamási Kistérségben december november 30. Bonyhádi Kistérségben december november programszakasz résztvevőinek képzése Marcali, Dombóvári, Sásdi Kistérség (60 fő): január október 31. Sellyei, Kaposvári, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Tamási, Dombóvári Kistérségek (125 fő): április január programszakasz résztvevőinek foglalkoztatása Marcali, Dombóvári, Sásdi Kistérség (60 fő): november október 31., 16

17 Sellyei, Kaposvári, Csurgói, Kaposvári, Marcali, Szekszárdi, Tamási, Dombóvári Kistérségek (125 fő): február január A 4.11 Monitoring terv (az egyes részprojektektől elvárt eredmények mérésének, értékelésének módja) programpont a következőkkel egészül ki: Havi szintű folyamatkövetés: - Írásos és személyes beszámoló a konzorciumvezető, a képző intézmény és a koordinátorok részéről, a konzorciumvezető koordinációjában. 10. Az 5.1. A program megvalósítását szolgáló források felsorolása (forintban) programpont az alábbiak szerint módosul: Igényelt támogatási összeg Támogatási forma (Ft) Képzési költség Képzés alatti keresetpótló juttatás Bérköltség támogatás fiatalok célcsoportja Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja I. programciklus (Tamási 100%, 24 hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja I. programciklus (Bonyhád 90%, 12 hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja II. programciklus (Alsómocsolád, Gerényes, Nemesdéd, Gyulaj, Döbrököz 100%, hónap) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja III. programciklus (100%) Bérköltség támogatás hátrányos helyzetűek célcsoportja III. programciklus (50%) Célcsoport támogatása összesen A program megvalósításának támogatása A program támogatása mindösszesen Jelen módosítás a programterv egyéb pontjait nem érinti. 17

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 4. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 4. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 4. sz. módosítás Pécs, 2010. november 17. Janovics László főigazgató A programterv módosításának oka Sajnos a gondos előkészítés

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. szeptember

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. szeptember Beszámolási időszak: 2010. szeptember Programirányítással kapcsolatos feladatok Megbeszélések, konzorciumi ülések: 2010.09.01. Agrokonzult Kft.: 2010. 09. 07-i kisvejkei rendezvény szervezésének megbeszélése

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. október

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. október Beszámolási időszak: 2010. október Programirányítással kapcsolatos feladatok Megbeszélések, konzorciumi ülések: 2010.09.01.Pécs: Konzorciumi megbeszélés 2010.09.08. DASZK lobbinap 2010.09.19. MTA tanulmány

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. július

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló 2010. július Beszámolási időszak: 2010. július Programirányítással kapcsolatos feladatok Megbeszélések, konzorciumi ülések: Szekszárd: 2010. július 7. II. programszakasz eltelt időszakának értékelése (hibák, eredmények,

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN Mi a foglalkoztatási Paktum? A foglalkoztatási paktum a helyi munkaerő-piac releváns szereplőinek partnerségen alapuló összefogása

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

9 / 2010.sz. Főigazgatói utasítás

9 / 2010.sz. Főigazgatói utasítás Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvár Iktatószám: 120-9/2010. 9 / 2010.sz. Főigazgatói utasítás Tárgy: A foglalkoztatást elősegítő támogatások alkalmazása során érvényesítendő mérlegelési

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló

Sorsfordító - Sorsformáló Munkaerő-piaci Program Egyszerűsített Havi Beszámoló Beszámolási időszak: 2010. augusztus hónap Megbeszélések, konzorciumi ülések: Programirányítással kapcsolatos feladatok 2010.08.05. Szekszárd, Agrokonzult Kft.: A faddi csoportban kialakult konfliktushelyzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg GINOP-6.1.5-16 10 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos.

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos. Út a munkaerőpiacra A program elsődleges célja a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésének támogatása különböző bértámogatási, bérköltség támogatási konstrukciók keretében. Emellett a munkaadók számára

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

VEKOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT

VEKOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT VEKOP 8.1.1-15 ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT EURÓPAI MUNKÁLTATÓI NAPOK Mai rendezvényünk az Európai Munkáltatói Napok elnevezésű rendezvénysorozat része. Az Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben