Jóváhagyásra március 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyásra. 2014. március 25."

Átírás

1 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Megrendelő: Tervező: Tsz.: 1586 Kerepes Város Önkormányzata 2144Kerepes Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 Kerepes Helyi Építési Szabályzat módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Jóváhagyásra március 25. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

2 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Aláírólap Kerepes Helyi Építési Szabályzat módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében MEGBÍZÓ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes Vörösmarty u. 2. Képviseli: Franka Tibor polgármester TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. Cím: 1183 Budapest, Üllői út 455. Képviseli: Zajovics András ügyvezető VEZETŐ TERVEZŐ: Zajovics András okl. építőmérnök okl. városi közlekedési szakmérnök okl. városép. - városgazd. szakmérnök vezető településrendező tervező Építész Kamara: TT/1É /11 Mérnök Kamara: K1d-1-Tell, TE-T-Tell, TH-T-Tell, TV-T-Tell 2 TELEPÜLÉSRENDEZÉS: TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ZÖLDFELÜLET: Zorgelné Sin Emília településmérnök városép. városgazd. szakmérnök TT/ Szűts Orsolya okl. tájépítészmérnök K , TK KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

3 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Tartalomjegyzék Kerepes Helyi Építési Szabályzat módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 1. Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása 2. A módosítással érintett terület, és a szóban forgó hulladékkezelő tevékenység 3. A módosítással érintett Helyi Építési Szabályzat és előírások 4. A módosítási javaslatok és alátámasztásuk 5. Jóváhagyandó munkarész: A Helyi Építési Szabályzat módosításának javaslata 6. Mellékletek: - Képviselő-testületi döntés a módosítási szándéktól - Képviselő-tesületi döntés a partnerségi véleményezés lezárásáról - Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség KTVF: /2013. iktatószámú határozata másolatban - Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/ /2013. iktatószámú határozata másolatban - záró szakmai vélemény, és az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve mellékletekkel 3 KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

4 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Kerepes Helyi Építési Szabályzat módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 1. Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása A Zöldhíd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft októberében a helyi építési szabályzat megváltoztatásával kapcsolatos kérelemmel fordult Kerepes Város Önkormányzatához, az alábbiak szerint: A környezetvédelmi hatóság, a szeptember 26.-án beadott kérelmünk alapján több mint kettő év elteltével elutasította a Kerepes, Ökörtelek völgyben történő háztartási veszélyes hulladék átmeneti begyűjtésének, tárolásának ügyében benyújtott kérelmünket. E tevékenység egyebekben szerves része a regionális hulladékgazdálkodási rendszernek. A tevékenységhez szükséges létesítmények szabályosan meg is épültek. Az elutasítás oka, hogy Kerepes nagyközség Önkormányzatának helyi építési szabályzatában, az övezetre vonatkozóan a Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó területére nem kerülhet, előírás található.... Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a háztartási veszélyes hulladékok külön gyűjtésének lehetősége nélkül a lakosság döntő többségében a vegyes települési szilárd hulladék közé helyezi az ilyen típusú hulladékokat, melyek későbbi kiválogatása lehetetlen. Ezek a hulladékok a szabályozási szándékukkal éppen ellentétesen különgyűjtés hiányában kerülnek, majd maradnak a hulladék tárolóban...." A Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) vonatkozó előírása alapján a háztartási veszélyes hulladékok valóban nem gyűjthetők (pl. kiürült hajtógázas palackok, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok stb.) a jelzett hulladéklerakó területén. 4 A háztartási veszélyes hulladékok hulladéklerakóban történő elhelyezésének és kezelésének egyik feltétele a HÉSZ módosítása. A jelen dokumentációban szereplő HÉSZ módosítás javaslatot Kerepes Város Képviselő-testülete 20/2014. (II. 03.) Kt. határozatában támogatta, egyetértett a jelenleg hatályos HÉSZ olyan módon történő módosításával, hogy az Ökörtelek völgyben, a hulladéklerakóban a háztartási veszélyes hulladék átmeneti begyűjtése és tárolása megvalósulhasson. A HÉSZ módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32. (6) bekezdés c) pontja alapján, a Trk. 42. szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítás a Trk. 32. (6) bekezdés c) pontja szerinti " magasabb szint jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik". A vonatkozó - közelmúltban hatályosult - magasabb szintű jogszabály alapvetően a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény. A Trk. 42. (1) bekezdése alapján "a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni." KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

5 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében A Trk.- ban foglalt követelmény és Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 35/2013. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: PR.) alapján a tervezet partnerségi egyeztetése megtörtént. A partnerségi egyeztetést PR. szerint a Képviselő-testület 36/2014. (II.24.) döntésével lezárta (a partnerségi egyeztetés eredményét is tartalmazó Kt. döntés jegyzőkönyvét a dokumentáció melléklete tartalmazza), majd döntött a tárgyalásos eljárás kezdeményezéséről. A döntésnek megfelelően a Polgármester kezdeményezte a tárgyalásos eljárás lefolytatását. A szóban forgó HÉSZ módosítással kapcsolatban Marsalné Kovács Judit a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze március 19.-én egyeztető tárgyalást tartott, majd megküldte az Önkormányzatnak az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét, és a PED/ÁF/103-9/2014. ügyiratszámú záró szakmai véleményét. A záró szakmai vélemény alapján készült el a dokumentáció, és a dokumentációban szereplő HÉSZ módosítási javaslat. 5 KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

6 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 2. A módosítással érintett terület, és a szóban forgó hulladékkezelő tevékenység légifotó Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből 6 Fotók a Hulladékkezelő területéről A Kerepes - Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó (a továbbiakban Hulladékkezelő Központ) tevékenységének bemutatása (forrás: Zöld Híd Program) A Galgamenti és Gödöllő környéki társult települések területén keletkező kommunális hulladék elhelyezésére Kerepes közigazgatási területéhez tartozó Ökörtelek-völgyben kerül sor. A Gödöllő és Kerepes között húzódó völgy lakott területektől távol esik, Gödöllőtől 2,5 km, Kerepes belterületétől kb. 2 km távolságra helyezkedik el. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

7 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében A hulladéklerakó meglévő létesítménye, az ún. I. ütem, 1998-ban készült el a város által használt régi szeméttelep (ún."0" ütem) mellett. A lerakóhely vezetékes vízzel és elektromos energiával is ellátott. A létesítmény a központ vonzáskörzetében lévő két gyűjtőkörzet (Vácrátót, Kerepes) 61 településén több mint ember számára jelenti a hulladék biztonságos feldolgozását. A létesítmény regionális hulladéklerakóvá történő fejlesztése folyamatos. A terület önkormányzati tulajdonban van, a helyszín a geológiai, talajmechanikai vizsgálatok szerint alkalmas a hulladék elhelyezésére, a terület nagysága is lehetővé tette a regionális hulladéklerakóvá történő fejlesztést. A fejlesztés a Zöld Híd Program keretében történt. A Program keretében a központban folyamatosan új létesítményeket alakítottak ki. A központi kiszolgáló létesítmények, a válogatómű, a mechanikai válogatómű, a komposzttelep és a hulladéklerakó megépítésével a terület alkalmassá vált az előírásoknak megfelelő hulladékkezelésre. A be-, és kiszállításra kerülő hulladékokat a központban alapvetően két elkülönített frakcióba sorolják: vegyesen gyűjtött lakossági és intézményi hulladék valamint elkülönítve gyűjtött csomagolóeszközhulladék. Az eljárást követően kiszállításra a következő anyagok kerülnek: másodnyersanyagok (papír, műanyag, üveg, fém), tüzelőanyag és komposzt. A Hulladékkezelő Központ létesítményei Központi kiszolgáló létesítmények A hulladékkezelő központ területén olyan épületek és építmények helyezkednek el, amelyek szorosan egyik funkciós létesítményhez sem tartoznak, de az egész telep kiszolgálásához nélkülözhetetlenek: Válogatómű és hulladékválogató csarnok A hulladékok újra használatának, ipari nyersanyagként való megjelenésének elengedhetetlen feltétele, hogy a felhasználók igényeinek megfelelő minőségű (tisztaság, fajta, azonosság, szín azonosság, bála méret, bála súly stb.) másodnyersanyagot lehessen előállítani, amit válogatómű alkalmazása nélkül nem lehet megoldani. A válogatómű a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladékot fogadja. A válogatás kézi és gépi erővel történik. A kiválogatott, bebálázott hulladék újra-feldolgozókhoz, hasznosítókhoz kerül. Bálatároló csarnok A hulladékválogatás után keletkező ipari, újrahasznosításra alkalmas másodnyersanyagok tárolására szolgál. Mechanikai hulladék-válogatómű A háztartási hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható, így az előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, emellett minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége. Komposztáló telep A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatosan elfogadott alapelv, hogy mindaz az anyagmennyiség, amely anyagában hasznosítható, kerüljön vissza a gazdasági folyamatokba, mind az ipari, mind a mezőgazdasági felhasználás révén. A szerves hulladékok újrahasznosításának legkézenfekvőbb módja a komposztként való felhasználás, hiszen sem az átalakítás folyamata, sem a végtermék nem károsítja a környezetet. A komposztálódási folyamat végén az anyagot különböző eljárásokkal eltérő minőségi kategóriákra választják szét. A jó minőségű komposzt mezőgazdasági területekre, a közepes minőségű táplálékláncból kivont területekre (pl. energia ültetvények, ipari területek, meddőhányók rekultivációja), míg a gyenge minőségű a lerakókon lesz takarásra, illetve a rekultivációkra felhasználva. Hulladéklerakó A depóniatér bővítésének II. üteme egy m2 szigetelt területen történik. A kiépítendő kapacitás összesen m3. A lerakó szigetelése és műszaki védelme 22/2001. (X. 10.) KöM rendeletben előírtaknak megfelelően történt. Ez garantálja a felszín alatti vizek védelmét és a csurgalék víz 7 KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

8 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében elvezetését. A csurgalék víz a szivárgó kavicsrétegen keresztül drénhálózat segítségével tározóba jut. Itt részben elpárolog, részben pedig visszalocsolásra kerül. Összefoglalva: A Zöld Híd Kft. többek között a lakosságtól átvett hulladékok, ezen belül háztartási veszélyes hulladékok begyűjtésével és szállításával foglalkozik. A Kft. a háztartási veszélyes hulladékot napi rendszerességgel veszi át a lakosságtól a hulladékudvarokon, majd azokat az ártalmatlanítás helyszínre szállítja vagy szállíttatja. A jelzett tevékenység engedéllyel történik. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szeptember 13-án, 14/ /2013 iktatószámon kelt jogerős határozatában engedélyezte a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység végzést. Az engedélyben az engedélyezett tevékenység megnevezése: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által kiadott /2007. sz. egységes környezethasználati engedély alapján, amely gyűjtést, szállítást és kezelést foglal magába. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó háztartási és háztartási hulladékok vonatkozásában (hulladékfajtája, típusa, jellege, mennyisége összetétele szerinti bontásban) az engedélyben meghatározott táblázat felsorolása szerinti. Az engedélyezett begyűjthető és szállítható hulladékok, a hulladékgazdálkodási rendszerben kizárólag begyűjthető és engedéllyel rendelkező kezelő részére átadható felsorolt hulladékok között egyaránt szerepelnek a háztartási hulladék kategóriába és veszélyes jellemzővel rendelkező hulladékok. A Közép-Duna - völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2013. számú döntésében a Zöld Híd Régió Kft. veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási engedélyét a jelzett kerepesi HÉSZ előírás okán részben elutasította. 8 Kapcsolódó fogalmak a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján: hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles; háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; hulladéktípus: a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító kóddal jelölt hulladék; hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője; veszélyes hulladék: a Htv. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék; gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is; KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

9 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 3. A módosítással érintett Helyi Építési Szabályzat és előírások A hatályos HÉSZ és SZT alapján a hulladéklerakó területe Kh jelű építési övezetbe sorolt, a település közigazgatási területén csak ez az ingatlan van Kh építési övezetbe sorolva. A szóban forgó tiltó rendelkezést Kerepes Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2007. (VII. 12.) sz. Kt. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) a tartalmazza, az alábbiak szerint. Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás, települési környezetvédelem 55. (3) Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó telepre nem kerülhet. (4) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, üzemi gyűjtőben történő biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni. A telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos. 4. A módosítási javaslatok és alátámasztásuk A módosítási javaslat a HÉSZ Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás, települési környezetvédelemről szóló ban rögzített előírások közül csupán a veszélyes hulladékkal kapcsolatos (3) és (4) bekezdésekre vonatkozik. A szóban forgó 55. teljes terjedelmében átdolgozásra kerül a HÉSZ folyamatban lévő felülvizsgálata során tekintettel arra, hogy a szóban forgó előírások nagy része hatósági jogkört von el, vagy nem a helyi építési szabályzatba illő előírást tartalmaz. Jelen módosítás során csupán a veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos előírások pontosítása történik, a Hulladékkezelő Központ működésének biztosítása érdekében. 9 A HÉSZ 55. (3) bekezdésének: "(3) Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó telepre nem kerülhet." törlése javasolt. Az előírás: - megtiltja veszélyes hulladék Hulladékkezelő Központ területére történő kerülését, miközben nem tiltja meg a veszélyes hulladék elhelyezését a település többi területén, - ellentmond a (4) bekezdésben foglaltakkal, - nem a HÉSZ szabályozási körébe utalt kérdést szabályoz. A (3) bekezdés törlésének alátámasztása: Htv. 33. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, Kerepes Város Önkormányzata ezen kötelezettségének eleget tett. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályok meghatározzák a települési önkormányzatok, az ingatlantulajdonos és a közszolgáltatók települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit. Rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a települési önkormányzat szervezi és látja el, 2013-tól az állam gondoskodik ennek megszervezéséről és fenntartásáról. Előírja, hogy a közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő átvétele, települési hulladékkezelő telepre történő elszállítása, valamint a települési hulladék kezelése, a hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése. Felsorolja a közszolgáltatási szerződésnek azokat a tartalmi elemeit, amelyeket önkormányzati rendeletnek kell megállapítania. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

10 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében A Htv a kiemelten rögzíti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; stb. Az önkormányzati rendelet arról is rendelkezhet, hogy az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit elkülönítetten gyűjtse, valamint arról, hogy a közszolgáltató vagy az ingatlantulajdonos az ilyen hulladékot meghatározott gyűjtőhelyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítsa. Fentiek alapján a jelzett (3) bekezdésben foglalt előírás olyan társadalmi viszonyokat szabályoz, amely társadalmi viszonyokat magasabb szintű jogszabály szabályozzák, illetve a HÉSZ - től eltérő önkormányzati rendelet és hatósági döntések határoznak meg. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 3. - a alapján, - miszerint "Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes." javasolt a HÉSZ 55. (3) bekezdésének törlése. A HÉSZ 55. (4) bekezdésének a módosítása javasolt: (4) a) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, üzemi gyűjtőben történő biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállításáról illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek, vagy hulladékkezelőnek kell gondoskodni. A telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos. b) Háztartásból származó veszélyes hulladék átmeneti gyűjtése és tárolása is történhet a kommunális hulladéklerakó (Kh jelű építési övezet) területén. 10 A javasolt a) pontra tett kiegészítés alátámasztása (A javaslat): A Htv. alapján a hulladék gyűjtés és kezelés hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. A Htv ának pontosítása révén a jogalkalmazók számára élesebben elkülöníthetővé válik egymástól a gyűjtés fogalmának két oldala. Erre figyelemmel a módosítás megkülönbözteti egymástól a hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtést végző hulladéktermelőt a hulladékgazdálkodási engedéllyel gyűjtési tevékenységet végző gyűjtőtől. A hulladéktermelő által végzett gyűjtés mindig telephelyen, a képződés helyén történik, miközben a gyűjtő által végzett gyűjtés telephelyek között zajlik, amelynek során a hulladék a termelő birtokából a gyűjtő birtokába, majd annak elszállítását követően a hulladékkezelő birtokába kerül. A gyűjtőre vonatkozó szabályok megalkotásával az engedélyezési szabályok egyszerűsödtek, növelhető a jogértelmezésből fakadó jogbiztonság. A javasolt b) pont kiegészítés alátámasztása: A kiegészítés azt a célt szolgálja, hogy egyértelművé váljon, hogy a Kh építési övezetben lévő Hulladékkezelő Központban háztartásból származó veszélyes hulladék átmeneti gyűjtése és tárolása megvalósulhasson, természetesen a vonatkozó hatósági engedélyek alapján. A tervezet kidolgozása során a (4) bekezdéssel kapcsolatban felmerült a teljes (4) bekezdés törlésének javaslata is, a fent jelzett magasabb szintű jogszabályok kötelme miatt. A tervezet azért tartalmazza mégis a módosításra megfogalmazott javaslatot, mert a készülő új HÉSZ - ben a kapcsolódó is előírások KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

11 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében teljes terjedelmükben felülvizsgálatra kerülnek, jelen javaslat az új HÉSZ készítésének időszakára fogalmaz meg átmeneti javaslatot. A (4) bekezdés jelen eljárásban történő törlésének javaslatával kapcsolatban kérjük az érintett államigazgatási és egyéb szervek véleményét. A törlés javaslatát a jóváhagyandó munkarész B) javaslatként tartalmazza. Az állami főépítész záró szakmai véleményében kérte, - az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve alapján - a HÉSZ 55. (1) - (5) bekezdéseinek törlését. Budapest, március KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

12 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 5. A Helyi Építési Szabályzat módosításának javaslata Kerepes Város Települési Önkormányzat Képviselő - Testületének../2014. (.) kt. rendelete a Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerepes Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6.. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Étv. a 13. (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 45. (2) a) és 32. és 42. -ban foglaltakra figyelemmel, a 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével az építési helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja Kerepes Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: "HÉSZ") módosítását, jóváhagyja és elrendeli annak alkalmazását. 1. Jelen rendelet területi hatálya Kerepes Város teljes közigazgatási területére terjed ki. 2.. A HÉSZ 55. (1) - (5) bekezdései hatályát vesztik Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kerepes, polgármester. jegyző KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

13 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 6. Mellékletek 13 KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

14 Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében 14 KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: , Fax: , DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsítva

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51