J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./ A évi költségvetés módosítása 22/2012.(XI.28.) 3./ Az önkormányzat I-III.n.évi költségvetésének végrehajtásáról 65/2012.(XI.27.) 4./ A évi költségvetési tervkoncepció elfogadása 66/2012.(XI.27.) 5./ Az állattartás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 23/2012.(XI.28.) 6./ A évi Belsőellenőrzési Terv elfogadása 67/2012.(XI.27.)

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Dr. Berente Andrea alpolgármester Buczkó Endre Mocsári Kálmán Smidéliusz Ernő képviselők Távolmaradását jelezte: Báti László Szilágyi László Az ülésen jelen volt: Szalay Ferenc országgyűlési képviselő Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Varga Józsefné főigazgató Ált.Isk. Pintér Sándorné óvodavezető Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató Hornyik Ferencné gazd.vez. Sindáné Hatvani Edit pü.csv. Nádházi Sándor Tószegi Tükör főszerkesztője Szolnok TV munkatársai TV1TV munkatársai polgármesteri hivatal dolgozói Köszönti a jelenlévőket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület létszáma 5 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Báti László és Szilágyi László képviselő urak távolmaradásukat előre jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mocsári Kálmán bizottsági elnök urat megválasztani. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetért. Polgármester úr javasolja, hogy az interpellációknak, illetve a közérdekű kérdéseknek, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolónak a megtárgyalására rendhagyó módon az ülés végén kerüljön

3 3 sor. A vendégünk Szalay Ferenc országgyűlési képviselő, kistérségi elnök akit tisztelettel és nagy szeretettel köszönt az első napirendi pont előadója, ezért polgármester úr kéri, hogy kezdjék ezzel a testületi ülést. A testületi ülés napirendjére a fentiekben elmondottak alapján és a meghívóban közölteknek megfelelően tesz javaslatot, van-e más javaslat? Nem volt. Jelenlévő képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták azt és meghozzák az alábbi határozatot: 64/2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat A november 27-ei Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 27-ei Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató az ötezer lakos alatti települések bankhitelének, a kormányzat által történő átvállalásának lehetőségéről Előadó: Szalay Ferenc országgyűlési képviselő 2. A évi költségvetés módosítása Előterjesztő: polgármester 3. Az I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 4. A évre vonatkozó költségvetési tervkoncepció megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 5./ Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester 6./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása

4 4 Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Interpelláció közérdekű kérdések Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről Z á r t ülés 1./ Egyéni kérelmek elbírálása Előterjesztő: polgármester 1./ N a p i r e n d Tájékoztató az ötezer lakos alatti települések bankhitelének, a kormányzat által történő átvállalásának lehetőségéről Átadja a szót, Szalay Ferenc országgyűlési képviselő úrnak. Szalay Ferenc Köszöni, a meghívást. A kormányzat úgy döntött, hogy az ötezer fő alatti települések százszázalékos mértékben adósságkiegyenlítést kaphatnak. Az ötezer fő feletti települések szintén. Az ötezer fő alatti településeknél december 28-áig mindenképpen ezt a kérdést rendeznie kell a kormánynak. Ez azt jelenti, hogy az átvállalt hitel tartozást a bankokkal szemben rendezni fogja az állam. Hitelről, kötvényről és lízing szerződésekről van szó, tehát a szállítói tartozásokat nem tartalmazza. Tószeg vonatkozásában 91 millió forintnyi hitel tartozás átvállalásáról van szó. A kormányzatnak be kellett látnia, hogy az önkormányzatoknak továbbra is, ha a hitelcsapdában vergődnek, hiába akarják konszolidálni magukat, a tószegi testület abban például határtalan erőfeszítést végez, hogy minél kevesebb legyen az adósságállománya és emellett még működjön is, egy idő után lehetetlen helyzetbe kerül, kilátástalan helyzetbe kerül, nem fogja tudni működőképesnek tartani a települést. Köszönetként mondaná el, hogy a felelős gazdálkodás nyomon érhető Tószegen, függetlenül attól, hogy most van ez a döntés, Tószeg már régóta abban dolgozik, hogy életben maradjon és bármilyen is az állami támogatás, a normatív támogatás,

5 5 bármilyen is a saját bevétel aránya és mértéke, ettől még a település a lehető legjobban tudja szolgálni az itt élőket. Nyilván tudják, de elmondja, hogy közel milliárd az önkormányzatok adósságállománya és ebből 612 milliárd forintnyi az amit az ötezer fő alatti lakosú települések teljes adósságaként kompenzál a kormány. Az ötezer fő feletti településeknél és 70 %-os mértékben lesz a kompenzáció. A nagyobb településekkel külön tárgyalni fog a kormány, miniszteri szinten fognak lejönni a megyei jogú városokhoz, államtitkári szinten a kisebb településekhez, pontosan megnézi, hogy kinek, milyen szerződéseik vannak. A kistelepüléseknél úgy lesz hogy december 12-éig fogják kérni hogyan állnak a hiteleikkel. Tószegnek december 21-én jár le a hitelszerződése a bankkal, Tószeg egyedi elbírálás alá fog esni ebben a tekintetben, mert nem szenvedhet kárt az a település, akinek 21-én jár le a tartozása és 12-éig pedig jelentenie kell ez is tisztázva lett a mai nappal a kormányzattal, hogyha egy ilyen helyzet van, akkor az egy hét miatt nem szenvedhetnek csorbát az adósság kiegyenlítés tekintetében. Komoly elvárás, hogy a későbbiekben ezt az új önkormányzati törvény is tartalmazza működési hitelt nem lehet tervezni a későbbiekben. Ez azt jelenti, hogy nullás költségvetést kell tudni 2013-ra elkészíteni. Ehhez a finanszírozást a feladatfinanszírozás elvével fogja segíteni a kormány, az nem biztos, hogy ez már az első évvel zökkenőmentes lesz, biztos, hogy lesznek benne problémák, ezért a kormány azt a döntést hozta, hogy a 2013-as évet próbaévnek tekinti, az önhibáján kívül problémás helyzetbe került település vonatkozásában meg fogják vizsgálni, hogyan lehet a működési hiányt azoknál is kezelni, akik nem tudják ezt 2013-ban rendezni. Elvárás az, hogy hosszú távon soha többet ilyen mennyiségű adósság ne halmozódjon fel az önkormányzatoknál. A kormányzatnak soha nem volt az a véleménye, hogy az önkormányzatok kizárólagos felelőssége a nagy adósságállomány, az előbb elmondta a felelős gazdálkodással kapcsolatos véleményét, most elmondja azt, hogy még egyszer kormányzat azt nem teheti meg, hogy feladatokat ad és forrást vesz el. Az oktatást, a szociális ellátást, a kultúrát, vagy az önkormányzatok által kötelezően ellátott feladatokat tudja példának mondani, hogy az sosem normális, hogy azt nem száz százalékos mértékben finanszírozza le. Szolnok vonatkozásában például az oktatási normatíva 50 %-ban lett lefinanszírozva és még hozzá kellett tenni 3 milliárd forintot, hogy kiegészítsék az állami normatívát. Ez nem fordulhat elő későbbiekben. Meg kell határozni, hogy mennyi az elvárt és ahhoz a kormányzatnak mennyi pénzt kell adnia. Akinek van több pénze meg tudja teremteni, valamilyen módon az rendesen adja hozzá. Az állam, illetve a kormányzat azt is nagyon komolyan veszi, hogy a

6 6 kiegyensúlyozás jól működjön az országban. Például, ha Győr városában 7 milliárd forintot fizet be az Audi iparűzési adóként, 17 milliárd forint a helyi adója Győrnek, akkor neki már csak az a baja, hogy hány templomtoronynak nincsen aranyból a lánca! Más település pedig az is baja, hogy egyáltalán ki tudja-e nyitni a templom ajtaját! Az erősebb településeknek segíteniük kell a gyengébb településeknek! Nyilván ezt önmagukban nem teszik meg. Erre azt kell tudni meglépni, hogy az erősebbtől el kell tudni venni azokat a forrásokat, amellyel a gyengébbeket segíteni kell. Nagyon fontos dolog, hogy az elkövetkezendő időszak kormányzati döntéseiből adódó esetlegeses problémákat is kezelni tudják. Gondol itt az iskolák államosítására. Nyilván félnek a pedagógusok, hogyan fog működni ez a rendszer. Félnek az önkormányzatok, hogy a gyermekeik megkapják-e azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig. Senki ne gondolja azt, hogy az államnak az az érdeke, hogy rosszabb legyen a helyzet, mint most. Az biztos, hogy amiben Magyarország előre tud menni, az a tudás, ha a tudás nem lesz olyan megalapozott, mint eddig. Az oktatás-politika, az oktatási szakemberek azt mondják, hogy gyenge a magyar gyerekek szakképzettsége az európai átlaghoz viszonyítva. A versenyképességünk tehát nem jó, ebben rengeteg változásra van szükség. Nem szabad olyan szakmákat képezni, amely eladhatatlan a világban. Sok gyermek hiába végez el főiskolát, vagy egyetemet például kommunikációs szakon nem tudnak elhelyezkedni. Át kell tudni alakítani az oktatási rendszert. Az sem normális, hogy Magyarországon a funkcionális analfabéták mennyisége sosem látott mértékű, az adott korosztályban 20 %-os mértékű. Van mit tenni ebben a képzésben. A cél az világosan látszik, a mostani adósságrendezésből is. A cél az az, hogy az önkormányzatok ne haljanak éhen, normálisan tudják végezni a feladataikat és annyi pénzük legyen, amennyiből a vállalt feladataikat rendesen tudják teljesíteni. A kezdeti időszak nem lesz egyszerű, de az önkormányzatoknak is meg van az a tapasztalata, hogy majd elmondják, hogy mi az amiben változtatni kell, biztos abban, hogy ha változtatni kell, akkor tudnak majd menni előre, egyenesen. Összegezve, Tószeg település december 28-án le fogja vetkőzni magáról azt az adósságmennyiséget, ami eddig húzta, és nulláról tud indulni. A nullát azt nem a teljesítményre érti, hanem a számra. A teljesítménynek olyannak kell lennie, mint eddig volt.

7 7 Megköszöni Szalay úr tájékoztatóját. Ez az egy kérdés van, amitől félnek, hogy tudunk-e úgy teljesíteni majd a feladat finanszírozási rendszerben, mint eddig, de bíznak abban, hogy igen! Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Szeretné összefoglalni a számokat, négy évvel ezelőtt Tószeg község közel 160 millió forint adósságállománnyal rendelkezett. Az elmúlt négy évet annak szentelte az önkormányzat, hogy a minimális fejlesztések és a lakosságnak nyújtandó szolgáltatások csökkenése nélkül minimális fejlesztések mellett ezt az adósságállományt csökkentsék. Ebből 60 millió forintot sikerült lefaragni. Jelenleg mintegy 90 millió forintnyi működési hitellel rendelkezik az önkormányzat, ami 75 milliós működési folyószámlahitel-keretet jelent 16 millió forintos munkabérhitel-keretet jelent. Korábbi fejlesztésekből a Karai út jobboldali utcáinak aszfaltozásából még van 7,8 millió forintnyi tőke összegű fejlesztési hitel állomány, tehát durván 100 millió az a hitelállomány, ami az állami átvállalás tárgyát képezi. Joggal fogalmazódhat meg a kérdés, hogy megérte-e takarékoskodni, hiszen, ha ezt előre tudták volna, akkor ezt a 60 millió forintot, amit megtakarítottak, költhették volna a falu fejlesztésére, de négy évvel ezelőtt még nem tudták, hogy lesz adósságrendezés! Másrészről a lelkiismeretük így tiszta, így nyugodtak, hogy nem herdálták az adófizetők pénzét. Ez az adófizető állampolgárok pénze és nagy összesenben mind az állami költségvetés, mind az önkormányzati költségvetés az az államháztartás részét képezi. Ez az adósság állomány most nem el fog veszni, hanem az egyik zsebből nevezetesen az önkormányzati zsebből át fogják tenni az állam zsebébe. Ezeket a fedezeteket az adófizetők teremtik meg. Úgy gondolja az önkormányzat helyesen lépett arra az útra, amikor úgy döntött, hogy felszámolja az adósságot. Ez az adósság átvállalás és konszolidáció a jövő évi költségvetésünket fogja könnyebbé tenni, és ha a feladatfinanszírozási rendszer beváltja a hozzáfűzött ígéreteket. Van-e hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz? Szalay Ferenc Pontosítja az elmondottakat, tehát 1956 az összes település, akik konszolidálás alá esnek és ebből 1655 település az ötezer fő alatti, ezeknek 97 milliárd forint jut a rendezésre a 112 milliárd az egészé. Véleménye szerint, Tószeg település, ha mindenféle hitel konszolidáció nélkül tudott spórolni, akkor a konszolidációval könnyebben fogja ezt megtenni,

8 8 gyakorlatilag, a 60 millió forint, amit megtakarítottak, az most majd előjön és rá lehet fordítani a településre. Biztos benne, hogy ez pozitív irány, ami ebben a helyzetben elindul! Megköszöni Szalay úr tájékoztatóját, várjuk a Belügyminisztériummal való tényleges szerződéskötést és elmondhatjuk december 28-án, hogy Tószeg Község Önkormányzata nem rendelkezik adóssággal! 2. N a p i r e n d: Tószeg Község évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Tárgyalta a Pénzügyi és Szociális Bizottság, átadja a szót elnök úrnak. Mocsári Kálmán A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testület elé. A szokásos évközi átvezetéseket tartalmazza a költségvetés módosítása. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetés módosításának tervezetét, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag, 5 fő igen szavazattal, elfogadnak és megalkotják Tószeg község Önkormányzatának 22/2012. (XI. 28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról.

9 9 3./ N a p i r e n d Az I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló megtárgyalása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Tárgyalta a Pénzügyi és Szociális Bizottság, átadja a szót elnök úrnak. Mocsári Kálmán A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, az egyes feladatoknál 75 %-os a teljesítés, ami megfelelő, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Tehát a költségvetés teljesítése időarányos. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetésének I.- III. negyedéves teljesítéséről készült beszámoló elfogadását, melyet jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 65/2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az önkormányzat I-III. n.évi költségvetésének végrehajtásáról Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat I-III.n.évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megtárgyalta és a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. értesülnek.

10 10 4./ N a p i r e n d A évre vonatkozó költségvetési tervkoncepció megtárgyalása A törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget, amikor beterjesztette a jövő évi költségvetési tervkoncepciót, Jelenleg azt kell tudni, hogy ami ebben a költségvetési tervkoncepcióban foglaltatik az rendkívül bizonytalan, az eddig rendelkezésre álló információk alapján készítették el. Sok minden befolyásolja a jövő évi tervezés, az előző napirendi pontban elhangzott adósságátvállalás, az hogy a következő évtől az önkormányzatok hiánnyal nem tervezhetik a költségvetésüket, illetőleg az oktatási rendszer reformja, hogy az általános iskola állami irányítás alá kerül, ennek részletei még nem ismertek. A Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy ne csak a szakmai irányítását és annak a finanszírozását vegye át az állam, hanem az iskola teljes működtetését. Ennek a felülvizsgálata jelenleg is zajlik az Államkincstárban. 10 napon belül megérkezik az a határozat, amelyben megállapítják azt, hogy jogosultak vagyunk-e erre, vagy nem. Ez is befolyásolni fogja a jövő évi költségvetésünk tervezését. Itt jegyzi meg, hogy a közeljövőben rendkívüli testületi üléseket kell majd tartani, mert tegnap este fogadta el a Parlament az iskolák állami kézbe vételével kapcsolatos törvényt. A jelenleg Zagyvarékassal lévő együttműködésünket meg kell szűntetnünk és az óvodánkból pedig egy önálló intézményt kell kialakítani. Erre az új törvény 10 munkanapos határidőt ír elő. Kérdés, észrevétel, vélemény? Mocsári Kálmán Ha visszaemlékeznek az elmúlt évekre, akkor tudják, hogy ilyenkor milliós mínuszokkal kezdték a tervezést. Úgy gondolja, hogy a helyzetük most valamivel könnyebb lesz majd, mert a 100 millió forintos hitel kamataira eddig kifizetett 6-7 millió forinttal számolhatnak. A 100 millió forintot felvették, visszaadták. Az iskolához odatettek millió forintot minden évben, ha csak ezt a millió forintot veszi el és nem többet, akkor az a 6-7 millió megmarad és amit eddig is hitel törlesztésre fordítottak, onnan is össze lehet szedni 3 milliót, ha nem bántanak jobban, de bízik benne, hogy jobb lesz.

11 11 Smidéliusz Ernő Más véleményen van, most úgy érzi, minden bizonytalan. Ebben az időszakban csak beszélhetnek a tervkoncepcióról. Annyi adat sem áll rendelkezésre, mint ami eddig szokásos volt. Ez természetes, mert még most van a Parlament előtt az ország költségvetése, másrészt, olyan mértékű átalakításon esik át az önkormányzati rendszer, ami példa nélküli. A legjobb szándékot feltételezve is biztos, hogy lesznek benne hibák. Amilyen gazdasági folyamatok zajlanak most az országban, nem hiszi, hogy több pénz fog rendelkezésre állni. Kicsit szkeptikus az adósság átvállalással is, mert ami jelen pillanatban a tervkoncepcióból kiszűrhető, az egy 47 %-os bevétel csökkenés! Annyi feladatot pedig nem fog átvenni az állam. Ha így marad, akkor nagyon nagy slamasztikában lesz az összes önkormányzat, főleg azok, ahol iparűzési adó bevétel sincs. Itt úgy tűnik, hogy az iparűzési adó teljes mértéke itt marad beszedésre, de az, hogy ebből mit fognak elkölteni és mire, nem tudni pontosan, talán cimkézve lesznek a bevételek, ami a szabadságát az önkormányzatnak nagy mértékben lecsökkenti. Amit Mocsári elnök úr mondott, kiadási oldalon megszabadulunk 6-7 milliós kamatoktól, minden évben a költségvetést úgy kellett indítani, hogy kiadási oldalon beírták, hogy 10 millió kamat. Ez nyilván, ha nem lesz, egyfajta könnyebbséget fog jelenteni, maga a működési hitelünk, ami volt, önmagában terhet nem jelentett, mert azt görgették maguk előtt, a 75 milliós hitel, a működést nem nehezítette, sőt könnyítette, mind addig, amíg ezt az OTP megadta. Most ez a működési hitel visszafizetésre kerül december 28-ai határidővel. Ami az iparűzési adó cimkézését illeti, valóban itt marad 100 %-os mértékben az iparűzési adó, költségvetési törvényjavaslat szerint a 25 %-a kerül megcimkézésre. A cimékézés azt jelenti, hogy kötött célra kell elkölteni, ami azt jelenti, hogy azokra a feladatokra, amikre az iparűzési adó ezen részét kell fordítani, mint forrást, arra az állam nem fog pénzt adni. Hatását tekintve olyan, mintha elvonásra kerülne, mert arra kell elkölteni, amire a törvény mondja. Az egész feladatfinanszírozásnak ez lesz a lényege. Bízik benne, hogy működési problémáink nem lesznek, de olyan mértékű fejlesztéseket és karbantartásokat, amiket csináltak, az elkövetkezendő két évben, a ciklus végéig, nem fognak csinálni. A feladatfinanszírozás száz százalékban lefedezi az önkormányzatok kötelező feladatait, de csak azt és mást nem. Gyakorlatilag innentől kezdve, szemben a normatív finanszírozási rendszerrel, ami azt a pozitívumot magában hordozta, hogy a normatívák

12 12 legtöbbje szabad felhasználású volt és ha az önkormányzat úgy gazdálkodott, akkor a normatíva bevételeiket is tudta különböző célokra használni, ez január 1-től megszűnik. Ami pénzt kap az önkormányzat az államtól, az le lesz írva, hogy mire szabad elkölteni és semmi másra nem. Ez egy olyan új rendszert fog jelenteni a lakosságnak is, amit nehéz lesz elfogadni, és a különböző helyi problémákkal, ha jönnek a lakosok arra azt a választ kell majd adni, hogy nem tudnak vele foglalkozni, azért nem foglalkozhatnak vele, mert ami állami bevételünk van, azt erre nem fordíthatják, csak arra, amire meghatározzák. Ezt az új helyzetet mindenkinek tanulnia kell majd és egyszerű működési költségvetésre számíthatnak. Mocsári Kálmán Arra szeretne választ kapni, hogyan lesz az iparűzési adóval kapcsolatban, ha megfelelő bevétele lesz Tószegnek, akkor esetleg majd támogatnia kell Szolnokot? Fél évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy az iparűzési adó x százalékát egy fejlesztési alapba kell majd befizetni és ebből a fejlesztési alapból lesznek majd pályázható pénzek. Ez a mostani információk szerint nem így lesz. Az iparűzési adó száz százalékban ott marad minden egyes önkormányzatnál, akinek van iparűzési adó bevétele, és meg lesz határozva, hogy abból x százalékot erre- és erre kell költeni. Az nem lesz, hogy nekünk az iparűzési adónkat át kellene adni egy másik településnek, akinek nincs annyi iparűzési adóbevétele, hanem nekünk az iparűzési adónkat egy olyan feladatra kell költenünk, amire egy másik önkormányzat kap állami támogatást, de mi nem fogunk kapni. Arányosan annyival kevesebb állami támogatást fogunk kapni egyéb feladataink támogatására tól már nem lesz érdeke az önkormányzatnak, hogy iparűzési adót szedjen be ezzel támogatva a vállalkozókat ezt nem teheti meg, mert a bázis év a 2009-es év lesz. Mivel tudják, hogy 2009-ben mennyi volt az iparűzési adóbevétel, az állam elvárja, hogy 2013-ban is ennyi iparűzési adót szedjünk be, és ehhez mérten nem csökkenti az egyéb feladataink állami támogatását. Dr. Berente Andrea Nem tartja igazságosnak, mert tételezzük fel, hogy a bicigligyár megszűnteti a tevékenységét, akkor lecsökken az iparűzési adó, akkor kilincselünk? Akkor

13 13 mi lesz a bázis év? Nem biztos, hogy mindig annyi lesz az iparűzési adó, ezt nem lehet bebetonozni. Az államháztartási információs rendszerben folyamatos adatközlésekből áll és vannak év közbeni jelentések és év végi módosítások, de a jelen költségvetési törvény ismerete alapján, Tószeg község rosszabbul járna, ha csökkentené, vagy megszűntetné az iparűzési adó bevételét. Smidéliusz Ernő Az elv, ami felvázolódni látszik, az egy abszolút jó elv, az, hogy minden község egyenlő, vagy egyenlővé kell tenni, ez egy jó dolog! Mások is kitalálták már ezt, egy másik rendszerben próbálták ezt csinálni, de ez negyven év alatt kiderült, hogy nem működik! A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a tervkoncepció elfogadását, melyet jelenlévő képviselők, 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 66/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat A évi költségvetési tervkoncepció elfogadása Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat évre vonatkozó költségvetési tervkoncepcióját megtárgyalta és azt a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. értesülnek.

14 14 5./ N a p i r e n d Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása A rendelet módosítást központi jogszabály változás írja elő, magasabb szintű jogszabályban kerültek szabályozásra olyan előírások, amelyeket korábban helyi rendeletben a helyi önkormányzatok állapíthattak meg, ezért kell módosítani a helyi rendeletünket. Az önkormányzatok helyi rendeletükben helyi vonatkozásban nem szabályozhatják már le, hogy mennyi állatot tarthatnak. Átadja a szót Jegyzőnőnek. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Pontosítja, hogy a haszonállatok tartását nem lehet korlátozni, Tószeg Község Önkormányzatának a helyi rendeletéből is a haszonállatok tartásának korlátozása kerül ki. A kedvtelésből tartott állatok, például az ebek korlátozása, valószínűleg önkormányzati hatáskörben marad, az ebekre vonatkozó helyi szabályozást nem helyeztük hatályon kívül, várjuk az új törvényi szabályozást. Tehát a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó korlátozó szabályok ugyan úgy érvényben maradnak, tehát a haszonállatokra vonatkozó korlátozásokat hatályon kívül helyezi az önkormányzat ezzel a módosító rendeletével. Megköszöni a kiegészítést. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet jelen lévő képviselők egyhangúlag, 5 fő igen szavazattal, elfogadnak és megalkotják Tószeg község Önkormányzatának 23/2012. (XI. 28.) rendeletét az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

15 15 6./ N a p i r e n d A évi belső ellenőrzési terv elfogadása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Átadja a szót Jegyzőnőnek. Hasznosné dr. Nagy Ágnes A belsőellenőrzési terv megvalósulásáról nem tudnak pontos elképzelést mondani, hiszen eddig a Szolnoki Kistérség Többcélú társulása végezte eddig ezt a feladatot. A feladat továbbra is kötelező feladat marad az önkormányzatoknál, azonban a végrehajtását nem tudjuk, hogy milyen társulás keretében tudjuk a jövő évben megvalósítani. Terv szintjén van, hogy továbbra is szeretné a 18 település ezt a társulást fenntartani. Az ellenőrzést végző munkatársak a kistérségtől bekerülnek SZMJ Város Polgármesteri Hivatalába. Január 1-jétől fog átalakulni a rendszer, a kistérségek megszűnnek, a tervek szerint keresik annak a módját, hogy a szociális ellátó rendszer és a belsőellenőrzés is továbbra is társulási formában egyfajta feladat ellátási társulás, vagy intézményfenntartói társulás formájában működjön. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a tervkoncepció elfogadását, melyet jelenlévő képviselők, 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 67/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat A évi Belsőellenőrzési Terv elfogadása Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat évi belső

16 16 ellenőrzési tervét megtárgyalta és azt a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. 3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Szolnok, József A. út 83. értesülnek. A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érkeztek, az ülés elején sorrend csere volt ezért most kerül sor az interpellációra. Egy interpelláció érkezett Buczkó Endre képviselő úrtól, felkéri, mondja el szóbeli kiegészítését. Buczkó Endre Helybeli lakosok keresték meg, hogy a Vékony közzel szemben a Gerje oldalában nagy mennyiségű kerti hulladék halmozódott fel és most már megjelenik a háztartási személt is és nehezményezték, hogy ezt onnan valamilyen módon el kellene takaríttatni. A műszaki csoport ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. Elfogadható-e a válasz? (Buczkó Endre: Igen). Polgármester úr szavazásra bocsátja az interpellációra adott választ, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadnak. Polgármester úr megkérdezi, hogy azonnali intézkedést igénylő bejelenteni valója van-e valakinek? Nem volt. Következik a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló, melyhez nem kíván hozzátenni. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény? Nem volt. Szavazásra bocsátja a két ülés közötti eseményekről készült tájékoztatót, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadnak.

17 17 Egyéni, személyeket érintő kérdések tárgyalása következik, ezért a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének a., pontjára történő hivatkozással zárt ülést rendel el. A vendégeknek a részvételét megköszöni. A nyílt ülést bezárja. k.m.f. polgármester Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Mocsári Kálmán jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/43/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 13. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. március 4. napján 14.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-33/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. július 09. napján 11:00 órai

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. augusztus 26-án a ség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid Tamás,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben