J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./ A évi költségvetés módosítása 22/2012.(XI.28.) 3./ Az önkormányzat I-III.n.évi költségvetésének végrehajtásáról 65/2012.(XI.27.) 4./ A évi költségvetési tervkoncepció elfogadása 66/2012.(XI.27.) 5./ Az állattartás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 23/2012.(XI.28.) 6./ A évi Belsőellenőrzési Terv elfogadása 67/2012.(XI.27.)

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének november 27-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: polgármester Dr. Berente Andrea alpolgármester Buczkó Endre Mocsári Kálmán Smidéliusz Ernő képviselők Távolmaradását jelezte: Báti László Szilágyi László Az ülésen jelen volt: Szalay Ferenc országgyűlési képviselő Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Varga Józsefné főigazgató Ált.Isk. Pintér Sándorné óvodavezető Siposné Nagy Julianna könyvtárigazgató Hornyik Ferencné gazd.vez. Sindáné Hatvani Edit pü.csv. Nádházi Sándor Tószegi Tükör főszerkesztője Szolnok TV munkatársai TV1TV munkatársai polgármesteri hivatal dolgozói Köszönti a jelenlévőket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület létszáma 5 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Báti László és Szilágyi László képviselő urak távolmaradásukat előre jelezték. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mocsári Kálmán bizottsági elnök urat megválasztani. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a javaslattal egyetért. Polgármester úr javasolja, hogy az interpellációknak, illetve a közérdekű kérdéseknek, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolónak a megtárgyalására rendhagyó módon az ülés végén kerüljön

3 3 sor. A vendégünk Szalay Ferenc országgyűlési képviselő, kistérségi elnök akit tisztelettel és nagy szeretettel köszönt az első napirendi pont előadója, ezért polgármester úr kéri, hogy kezdjék ezzel a testületi ülést. A testületi ülés napirendjére a fentiekben elmondottak alapján és a meghívóban közölteknek megfelelően tesz javaslatot, van-e más javaslat? Nem volt. Jelenlévő képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták azt és meghozzák az alábbi határozatot: 64/2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat A november 27-ei Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 27-ei Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató az ötezer lakos alatti települések bankhitelének, a kormányzat által történő átvállalásának lehetőségéről Előadó: Szalay Ferenc országgyűlési képviselő 2. A évi költségvetés módosítása Előterjesztő: polgármester 3. Az I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 4. A évre vonatkozó költségvetési tervkoncepció megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 5./ Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester 6./ A évi belső ellenőrzési terv elfogadása

4 4 Előterjesztő: Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Interpelláció közérdekű kérdések Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről Z á r t ülés 1./ Egyéni kérelmek elbírálása Előterjesztő: polgármester 1./ N a p i r e n d Tájékoztató az ötezer lakos alatti települések bankhitelének, a kormányzat által történő átvállalásának lehetőségéről Átadja a szót, Szalay Ferenc országgyűlési képviselő úrnak. Szalay Ferenc Köszöni, a meghívást. A kormányzat úgy döntött, hogy az ötezer fő alatti települések százszázalékos mértékben adósságkiegyenlítést kaphatnak. Az ötezer fő feletti települések szintén. Az ötezer fő alatti településeknél december 28-áig mindenképpen ezt a kérdést rendeznie kell a kormánynak. Ez azt jelenti, hogy az átvállalt hitel tartozást a bankokkal szemben rendezni fogja az állam. Hitelről, kötvényről és lízing szerződésekről van szó, tehát a szállítói tartozásokat nem tartalmazza. Tószeg vonatkozásában 91 millió forintnyi hitel tartozás átvállalásáról van szó. A kormányzatnak be kellett látnia, hogy az önkormányzatoknak továbbra is, ha a hitelcsapdában vergődnek, hiába akarják konszolidálni magukat, a tószegi testület abban például határtalan erőfeszítést végez, hogy minél kevesebb legyen az adósságállománya és emellett még működjön is, egy idő után lehetetlen helyzetbe kerül, kilátástalan helyzetbe kerül, nem fogja tudni működőképesnek tartani a települést. Köszönetként mondaná el, hogy a felelős gazdálkodás nyomon érhető Tószegen, függetlenül attól, hogy most van ez a döntés, Tószeg már régóta abban dolgozik, hogy életben maradjon és bármilyen is az állami támogatás, a normatív támogatás,

5 5 bármilyen is a saját bevétel aránya és mértéke, ettől még a település a lehető legjobban tudja szolgálni az itt élőket. Nyilván tudják, de elmondja, hogy közel milliárd az önkormányzatok adósságállománya és ebből 612 milliárd forintnyi az amit az ötezer fő alatti lakosú települések teljes adósságaként kompenzál a kormány. Az ötezer fő feletti településeknél és 70 %-os mértékben lesz a kompenzáció. A nagyobb településekkel külön tárgyalni fog a kormány, miniszteri szinten fognak lejönni a megyei jogú városokhoz, államtitkári szinten a kisebb településekhez, pontosan megnézi, hogy kinek, milyen szerződéseik vannak. A kistelepüléseknél úgy lesz hogy december 12-éig fogják kérni hogyan állnak a hiteleikkel. Tószegnek december 21-én jár le a hitelszerződése a bankkal, Tószeg egyedi elbírálás alá fog esni ebben a tekintetben, mert nem szenvedhet kárt az a település, akinek 21-én jár le a tartozása és 12-éig pedig jelentenie kell ez is tisztázva lett a mai nappal a kormányzattal, hogyha egy ilyen helyzet van, akkor az egy hét miatt nem szenvedhetnek csorbát az adósság kiegyenlítés tekintetében. Komoly elvárás, hogy a későbbiekben ezt az új önkormányzati törvény is tartalmazza működési hitelt nem lehet tervezni a későbbiekben. Ez azt jelenti, hogy nullás költségvetést kell tudni 2013-ra elkészíteni. Ehhez a finanszírozást a feladatfinanszírozás elvével fogja segíteni a kormány, az nem biztos, hogy ez már az első évvel zökkenőmentes lesz, biztos, hogy lesznek benne problémák, ezért a kormány azt a döntést hozta, hogy a 2013-as évet próbaévnek tekinti, az önhibáján kívül problémás helyzetbe került település vonatkozásában meg fogják vizsgálni, hogyan lehet a működési hiányt azoknál is kezelni, akik nem tudják ezt 2013-ban rendezni. Elvárás az, hogy hosszú távon soha többet ilyen mennyiségű adósság ne halmozódjon fel az önkormányzatoknál. A kormányzatnak soha nem volt az a véleménye, hogy az önkormányzatok kizárólagos felelőssége a nagy adósságállomány, az előbb elmondta a felelős gazdálkodással kapcsolatos véleményét, most elmondja azt, hogy még egyszer kormányzat azt nem teheti meg, hogy feladatokat ad és forrást vesz el. Az oktatást, a szociális ellátást, a kultúrát, vagy az önkormányzatok által kötelezően ellátott feladatokat tudja példának mondani, hogy az sosem normális, hogy azt nem száz százalékos mértékben finanszírozza le. Szolnok vonatkozásában például az oktatási normatíva 50 %-ban lett lefinanszírozva és még hozzá kellett tenni 3 milliárd forintot, hogy kiegészítsék az állami normatívát. Ez nem fordulhat elő későbbiekben. Meg kell határozni, hogy mennyi az elvárt és ahhoz a kormányzatnak mennyi pénzt kell adnia. Akinek van több pénze meg tudja teremteni, valamilyen módon az rendesen adja hozzá. Az állam, illetve a kormányzat azt is nagyon komolyan veszi, hogy a

6 6 kiegyensúlyozás jól működjön az országban. Például, ha Győr városában 7 milliárd forintot fizet be az Audi iparűzési adóként, 17 milliárd forint a helyi adója Győrnek, akkor neki már csak az a baja, hogy hány templomtoronynak nincsen aranyból a lánca! Más település pedig az is baja, hogy egyáltalán ki tudja-e nyitni a templom ajtaját! Az erősebb településeknek segíteniük kell a gyengébb településeknek! Nyilván ezt önmagukban nem teszik meg. Erre azt kell tudni meglépni, hogy az erősebbtől el kell tudni venni azokat a forrásokat, amellyel a gyengébbeket segíteni kell. Nagyon fontos dolog, hogy az elkövetkezendő időszak kormányzati döntéseiből adódó esetlegeses problémákat is kezelni tudják. Gondol itt az iskolák államosítására. Nyilván félnek a pedagógusok, hogyan fog működni ez a rendszer. Félnek az önkormányzatok, hogy a gyermekeik megkapják-e azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig. Senki ne gondolja azt, hogy az államnak az az érdeke, hogy rosszabb legyen a helyzet, mint most. Az biztos, hogy amiben Magyarország előre tud menni, az a tudás, ha a tudás nem lesz olyan megalapozott, mint eddig. Az oktatás-politika, az oktatási szakemberek azt mondják, hogy gyenge a magyar gyerekek szakképzettsége az európai átlaghoz viszonyítva. A versenyképességünk tehát nem jó, ebben rengeteg változásra van szükség. Nem szabad olyan szakmákat képezni, amely eladhatatlan a világban. Sok gyermek hiába végez el főiskolát, vagy egyetemet például kommunikációs szakon nem tudnak elhelyezkedni. Át kell tudni alakítani az oktatási rendszert. Az sem normális, hogy Magyarországon a funkcionális analfabéták mennyisége sosem látott mértékű, az adott korosztályban 20 %-os mértékű. Van mit tenni ebben a képzésben. A cél az világosan látszik, a mostani adósságrendezésből is. A cél az az, hogy az önkormányzatok ne haljanak éhen, normálisan tudják végezni a feladataikat és annyi pénzük legyen, amennyiből a vállalt feladataikat rendesen tudják teljesíteni. A kezdeti időszak nem lesz egyszerű, de az önkormányzatoknak is meg van az a tapasztalata, hogy majd elmondják, hogy mi az amiben változtatni kell, biztos abban, hogy ha változtatni kell, akkor tudnak majd menni előre, egyenesen. Összegezve, Tószeg település december 28-án le fogja vetkőzni magáról azt az adósságmennyiséget, ami eddig húzta, és nulláról tud indulni. A nullát azt nem a teljesítményre érti, hanem a számra. A teljesítménynek olyannak kell lennie, mint eddig volt.

7 7 Megköszöni Szalay úr tájékoztatóját. Ez az egy kérdés van, amitől félnek, hogy tudunk-e úgy teljesíteni majd a feladat finanszírozási rendszerben, mint eddig, de bíznak abban, hogy igen! Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Szeretné összefoglalni a számokat, négy évvel ezelőtt Tószeg község közel 160 millió forint adósságállománnyal rendelkezett. Az elmúlt négy évet annak szentelte az önkormányzat, hogy a minimális fejlesztések és a lakosságnak nyújtandó szolgáltatások csökkenése nélkül minimális fejlesztések mellett ezt az adósságállományt csökkentsék. Ebből 60 millió forintot sikerült lefaragni. Jelenleg mintegy 90 millió forintnyi működési hitellel rendelkezik az önkormányzat, ami 75 milliós működési folyószámlahitel-keretet jelent 16 millió forintos munkabérhitel-keretet jelent. Korábbi fejlesztésekből a Karai út jobboldali utcáinak aszfaltozásából még van 7,8 millió forintnyi tőke összegű fejlesztési hitel állomány, tehát durván 100 millió az a hitelállomány, ami az állami átvállalás tárgyát képezi. Joggal fogalmazódhat meg a kérdés, hogy megérte-e takarékoskodni, hiszen, ha ezt előre tudták volna, akkor ezt a 60 millió forintot, amit megtakarítottak, költhették volna a falu fejlesztésére, de négy évvel ezelőtt még nem tudták, hogy lesz adósságrendezés! Másrészről a lelkiismeretük így tiszta, így nyugodtak, hogy nem herdálták az adófizetők pénzét. Ez az adófizető állampolgárok pénze és nagy összesenben mind az állami költségvetés, mind az önkormányzati költségvetés az az államháztartás részét képezi. Ez az adósság állomány most nem el fog veszni, hanem az egyik zsebből nevezetesen az önkormányzati zsebből át fogják tenni az állam zsebébe. Ezeket a fedezeteket az adófizetők teremtik meg. Úgy gondolja az önkormányzat helyesen lépett arra az útra, amikor úgy döntött, hogy felszámolja az adósságot. Ez az adósság átvállalás és konszolidáció a jövő évi költségvetésünket fogja könnyebbé tenni, és ha a feladatfinanszírozási rendszer beváltja a hozzáfűzött ígéreteket. Van-e hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz? Szalay Ferenc Pontosítja az elmondottakat, tehát 1956 az összes település, akik konszolidálás alá esnek és ebből 1655 település az ötezer fő alatti, ezeknek 97 milliárd forint jut a rendezésre a 112 milliárd az egészé. Véleménye szerint, Tószeg település, ha mindenféle hitel konszolidáció nélkül tudott spórolni, akkor a konszolidációval könnyebben fogja ezt megtenni,

8 8 gyakorlatilag, a 60 millió forint, amit megtakarítottak, az most majd előjön és rá lehet fordítani a településre. Biztos benne, hogy ez pozitív irány, ami ebben a helyzetben elindul! Megköszöni Szalay úr tájékoztatóját, várjuk a Belügyminisztériummal való tényleges szerződéskötést és elmondhatjuk december 28-án, hogy Tószeg Község Önkormányzata nem rendelkezik adóssággal! 2. N a p i r e n d: Tószeg Község évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Tárgyalta a Pénzügyi és Szociális Bizottság, átadja a szót elnök úrnak. Mocsári Kálmán A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testület elé. A szokásos évközi átvezetéseket tartalmazza a költségvetés módosítása. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetés módosításának tervezetét, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag, 5 fő igen szavazattal, elfogadnak és megalkotják Tószeg község Önkormányzatának 22/2012. (XI. 28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról.

9 9 3./ N a p i r e n d Az I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló megtárgyalása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Tárgyalta a Pénzügyi és Szociális Bizottság, átadja a szót elnök úrnak. Mocsári Kálmán A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, az egyes feladatoknál 75 %-os a teljesítés, ami megfelelő, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Tehát a költségvetés teljesítése időarányos. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetésének I.- III. negyedéves teljesítéséről készült beszámoló elfogadását, melyet jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 65/2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az önkormányzat I-III. n.évi költségvetésének végrehajtásáról Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat I-III.n.évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megtárgyalta és a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. értesülnek.

10 10 4./ N a p i r e n d A évre vonatkozó költségvetési tervkoncepció megtárgyalása A törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget, amikor beterjesztette a jövő évi költségvetési tervkoncepciót, Jelenleg azt kell tudni, hogy ami ebben a költségvetési tervkoncepcióban foglaltatik az rendkívül bizonytalan, az eddig rendelkezésre álló információk alapján készítették el. Sok minden befolyásolja a jövő évi tervezés, az előző napirendi pontban elhangzott adósságátvállalás, az hogy a következő évtől az önkormányzatok hiánnyal nem tervezhetik a költségvetésüket, illetőleg az oktatási rendszer reformja, hogy az általános iskola állami irányítás alá kerül, ennek részletei még nem ismertek. A Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy ne csak a szakmai irányítását és annak a finanszírozását vegye át az állam, hanem az iskola teljes működtetését. Ennek a felülvizsgálata jelenleg is zajlik az Államkincstárban. 10 napon belül megérkezik az a határozat, amelyben megállapítják azt, hogy jogosultak vagyunk-e erre, vagy nem. Ez is befolyásolni fogja a jövő évi költségvetésünk tervezését. Itt jegyzi meg, hogy a közeljövőben rendkívüli testületi üléseket kell majd tartani, mert tegnap este fogadta el a Parlament az iskolák állami kézbe vételével kapcsolatos törvényt. A jelenleg Zagyvarékassal lévő együttműködésünket meg kell szűntetnünk és az óvodánkból pedig egy önálló intézményt kell kialakítani. Erre az új törvény 10 munkanapos határidőt ír elő. Kérdés, észrevétel, vélemény? Mocsári Kálmán Ha visszaemlékeznek az elmúlt évekre, akkor tudják, hogy ilyenkor milliós mínuszokkal kezdték a tervezést. Úgy gondolja, hogy a helyzetük most valamivel könnyebb lesz majd, mert a 100 millió forintos hitel kamataira eddig kifizetett 6-7 millió forinttal számolhatnak. A 100 millió forintot felvették, visszaadták. Az iskolához odatettek millió forintot minden évben, ha csak ezt a millió forintot veszi el és nem többet, akkor az a 6-7 millió megmarad és amit eddig is hitel törlesztésre fordítottak, onnan is össze lehet szedni 3 milliót, ha nem bántanak jobban, de bízik benne, hogy jobb lesz.

11 11 Smidéliusz Ernő Más véleményen van, most úgy érzi, minden bizonytalan. Ebben az időszakban csak beszélhetnek a tervkoncepcióról. Annyi adat sem áll rendelkezésre, mint ami eddig szokásos volt. Ez természetes, mert még most van a Parlament előtt az ország költségvetése, másrészt, olyan mértékű átalakításon esik át az önkormányzati rendszer, ami példa nélküli. A legjobb szándékot feltételezve is biztos, hogy lesznek benne hibák. Amilyen gazdasági folyamatok zajlanak most az országban, nem hiszi, hogy több pénz fog rendelkezésre állni. Kicsit szkeptikus az adósság átvállalással is, mert ami jelen pillanatban a tervkoncepcióból kiszűrhető, az egy 47 %-os bevétel csökkenés! Annyi feladatot pedig nem fog átvenni az állam. Ha így marad, akkor nagyon nagy slamasztikában lesz az összes önkormányzat, főleg azok, ahol iparűzési adó bevétel sincs. Itt úgy tűnik, hogy az iparűzési adó teljes mértéke itt marad beszedésre, de az, hogy ebből mit fognak elkölteni és mire, nem tudni pontosan, talán cimkézve lesznek a bevételek, ami a szabadságát az önkormányzatnak nagy mértékben lecsökkenti. Amit Mocsári elnök úr mondott, kiadási oldalon megszabadulunk 6-7 milliós kamatoktól, minden évben a költségvetést úgy kellett indítani, hogy kiadási oldalon beírták, hogy 10 millió kamat. Ez nyilván, ha nem lesz, egyfajta könnyebbséget fog jelenteni, maga a működési hitelünk, ami volt, önmagában terhet nem jelentett, mert azt görgették maguk előtt, a 75 milliós hitel, a működést nem nehezítette, sőt könnyítette, mind addig, amíg ezt az OTP megadta. Most ez a működési hitel visszafizetésre kerül december 28-ai határidővel. Ami az iparűzési adó cimkézését illeti, valóban itt marad 100 %-os mértékben az iparűzési adó, költségvetési törvényjavaslat szerint a 25 %-a kerül megcimkézésre. A cimékézés azt jelenti, hogy kötött célra kell elkölteni, ami azt jelenti, hogy azokra a feladatokra, amikre az iparűzési adó ezen részét kell fordítani, mint forrást, arra az állam nem fog pénzt adni. Hatását tekintve olyan, mintha elvonásra kerülne, mert arra kell elkölteni, amire a törvény mondja. Az egész feladatfinanszírozásnak ez lesz a lényege. Bízik benne, hogy működési problémáink nem lesznek, de olyan mértékű fejlesztéseket és karbantartásokat, amiket csináltak, az elkövetkezendő két évben, a ciklus végéig, nem fognak csinálni. A feladatfinanszírozás száz százalékban lefedezi az önkormányzatok kötelező feladatait, de csak azt és mást nem. Gyakorlatilag innentől kezdve, szemben a normatív finanszírozási rendszerrel, ami azt a pozitívumot magában hordozta, hogy a normatívák

12 12 legtöbbje szabad felhasználású volt és ha az önkormányzat úgy gazdálkodott, akkor a normatíva bevételeiket is tudta különböző célokra használni, ez január 1-től megszűnik. Ami pénzt kap az önkormányzat az államtól, az le lesz írva, hogy mire szabad elkölteni és semmi másra nem. Ez egy olyan új rendszert fog jelenteni a lakosságnak is, amit nehéz lesz elfogadni, és a különböző helyi problémákkal, ha jönnek a lakosok arra azt a választ kell majd adni, hogy nem tudnak vele foglalkozni, azért nem foglalkozhatnak vele, mert ami állami bevételünk van, azt erre nem fordíthatják, csak arra, amire meghatározzák. Ezt az új helyzetet mindenkinek tanulnia kell majd és egyszerű működési költségvetésre számíthatnak. Mocsári Kálmán Arra szeretne választ kapni, hogyan lesz az iparűzési adóval kapcsolatban, ha megfelelő bevétele lesz Tószegnek, akkor esetleg majd támogatnia kell Szolnokot? Fél évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy az iparűzési adó x százalékát egy fejlesztési alapba kell majd befizetni és ebből a fejlesztési alapból lesznek majd pályázható pénzek. Ez a mostani információk szerint nem így lesz. Az iparűzési adó száz százalékban ott marad minden egyes önkormányzatnál, akinek van iparűzési adó bevétele, és meg lesz határozva, hogy abból x százalékot erre- és erre kell költeni. Az nem lesz, hogy nekünk az iparűzési adónkat át kellene adni egy másik településnek, akinek nincs annyi iparűzési adóbevétele, hanem nekünk az iparűzési adónkat egy olyan feladatra kell költenünk, amire egy másik önkormányzat kap állami támogatást, de mi nem fogunk kapni. Arányosan annyival kevesebb állami támogatást fogunk kapni egyéb feladataink támogatására tól már nem lesz érdeke az önkormányzatnak, hogy iparűzési adót szedjen be ezzel támogatva a vállalkozókat ezt nem teheti meg, mert a bázis év a 2009-es év lesz. Mivel tudják, hogy 2009-ben mennyi volt az iparűzési adóbevétel, az állam elvárja, hogy 2013-ban is ennyi iparűzési adót szedjünk be, és ehhez mérten nem csökkenti az egyéb feladataink állami támogatását. Dr. Berente Andrea Nem tartja igazságosnak, mert tételezzük fel, hogy a bicigligyár megszűnteti a tevékenységét, akkor lecsökken az iparűzési adó, akkor kilincselünk? Akkor

13 13 mi lesz a bázis év? Nem biztos, hogy mindig annyi lesz az iparűzési adó, ezt nem lehet bebetonozni. Az államháztartási információs rendszerben folyamatos adatközlésekből áll és vannak év közbeni jelentések és év végi módosítások, de a jelen költségvetési törvény ismerete alapján, Tószeg község rosszabbul járna, ha csökkentené, vagy megszűntetné az iparűzési adó bevételét. Smidéliusz Ernő Az elv, ami felvázolódni látszik, az egy abszolút jó elv, az, hogy minden község egyenlő, vagy egyenlővé kell tenni, ez egy jó dolog! Mások is kitalálták már ezt, egy másik rendszerben próbálták ezt csinálni, de ez negyven év alatt kiderült, hogy nem működik! A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a tervkoncepció elfogadását, melyet jelenlévő képviselők, 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 66/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat A évi költségvetési tervkoncepció elfogadása Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat évre vonatkozó költségvetési tervkoncepcióját megtárgyalta és azt a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. értesülnek.

14 14 5./ N a p i r e n d Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása A rendelet módosítást központi jogszabály változás írja elő, magasabb szintű jogszabályban kerültek szabályozásra olyan előírások, amelyeket korábban helyi rendeletben a helyi önkormányzatok állapíthattak meg, ezért kell módosítani a helyi rendeletünket. Az önkormányzatok helyi rendeletükben helyi vonatkozásban nem szabályozhatják már le, hogy mennyi állatot tarthatnak. Átadja a szót Jegyzőnőnek. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Pontosítja, hogy a haszonállatok tartását nem lehet korlátozni, Tószeg Község Önkormányzatának a helyi rendeletéből is a haszonállatok tartásának korlátozása kerül ki. A kedvtelésből tartott állatok, például az ebek korlátozása, valószínűleg önkormányzati hatáskörben marad, az ebekre vonatkozó helyi szabályozást nem helyeztük hatályon kívül, várjuk az új törvényi szabályozást. Tehát a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó korlátozó szabályok ugyan úgy érvényben maradnak, tehát a haszonállatokra vonatkozó korlátozásokat hatályon kívül helyezi az önkormányzat ezzel a módosító rendeletével. Megköszöni a kiegészítést. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet jelen lévő képviselők egyhangúlag, 5 fő igen szavazattal, elfogadnak és megalkotják Tószeg község Önkormányzatának 23/2012. (XI. 28.) rendeletét az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

15 15 6./ N a p i r e n d A évi belső ellenőrzési terv elfogadása Az előterjesztést a képviselők megismerték. Átadja a szót Jegyzőnőnek. Hasznosné dr. Nagy Ágnes A belsőellenőrzési terv megvalósulásáról nem tudnak pontos elképzelést mondani, hiszen eddig a Szolnoki Kistérség Többcélú társulása végezte eddig ezt a feladatot. A feladat továbbra is kötelező feladat marad az önkormányzatoknál, azonban a végrehajtását nem tudjuk, hogy milyen társulás keretében tudjuk a jövő évben megvalósítani. Terv szintjén van, hogy továbbra is szeretné a 18 település ezt a társulást fenntartani. Az ellenőrzést végző munkatársak a kistérségtől bekerülnek SZMJ Város Polgármesteri Hivatalába. Január 1-jétől fog átalakulni a rendszer, a kistérségek megszűnnek, a tervek szerint keresik annak a módját, hogy a szociális ellátó rendszer és a belsőellenőrzés is továbbra is társulási formában egyfajta feladat ellátási társulás, vagy intézményfenntartói társulás formájában működjön. Kérdés, észrevétel, vélemény? A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett. Polgármester úr szavazásra bocsátja a tervkoncepció elfogadását, melyet jelenlévő képviselők, 5 igen szavazattal elfogadnak és meghozzák az alábbi határozatot: 67/2012. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat A évi Belsőellenőrzési Terv elfogadása Tószeg község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat évi belső

16 16 ellenőrzési tervét megtárgyalta és azt a mellékelt tartalom szerint jóváhagyta. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, H. 2./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csop. H. 3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Szolnok, József A. út 83. értesülnek. A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érkeztek, az ülés elején sorrend csere volt ezért most kerül sor az interpellációra. Egy interpelláció érkezett Buczkó Endre képviselő úrtól, felkéri, mondja el szóbeli kiegészítését. Buczkó Endre Helybeli lakosok keresték meg, hogy a Vékony közzel szemben a Gerje oldalában nagy mennyiségű kerti hulladék halmozódott fel és most már megjelenik a háztartási személt is és nehezményezték, hogy ezt onnan valamilyen módon el kellene takaríttatni. A műszaki csoport ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. Elfogadható-e a válasz? (Buczkó Endre: Igen). Polgármester úr szavazásra bocsátja az interpellációra adott választ, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadnak. Polgármester úr megkérdezi, hogy azonnali intézkedést igénylő bejelenteni valója van-e valakinek? Nem volt. Következik a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló, melyhez nem kíván hozzátenni. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény? Nem volt. Szavazásra bocsátja a két ülés közötti eseményekről készült tájékoztatót, melyet jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadnak.

17 17 Egyéni, személyeket érintő kérdések tárgyalása következik, ezért a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 12. (4) bekezdésének a., pontjára történő hivatkozással zárt ülést rendel el. A vendégeknek a részvételét megköszöni. A nyílt ülést bezárja. k.m.f. polgármester Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyző Mocsári Kálmán jegyzőkönyv hitelesítő

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 13-án 18,20 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/43/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 13. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben