Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: NEP-2007

2 Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ... 5 A Pályázati útmutató célja és háttere A pályázat célja Rendelkezésre álló forrás Az elnyerhetı támogatás mértéke Támogatható pályázatok várható száma A pályázat feltételei A pályázók köre A pályázatban nem vehet részt A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek köre Nem támogatható tevékenységek köre Az elszámolható költségek köre Nem elszámolható költségek köre Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások Projekt megkezdése A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás A kedvezményes kamatozású hitel Az önrész összetétele Biztosítékok köre A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények Pályázati díj Benyújtás helye és formája Benyújtás idıpontja, határideje Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei Információszerzés és közlés Eljárásrend Beérkezés Formai vizsgálat Tartalmi ellenırzés Elutasítás formai szempontok alapján Hiánypótlás Befogadás Elbírálás Értesítés a vissza nem térítendı támogatásra vonatkozó döntésrıl A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételei A Támogatási Szerzıdés módosítása A vissza nem térítendı támogatás pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Elıleg igénylésének lehetısége Tájékoztató a helyszíni ellenırzésrıl A monitoring adatok szolgáltatásának rendje Jogszabályi útmutató Fogalom jegyzék sz. melléklet: TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS sz. melléket: Tájékoztató a Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételeirıl sz. melléklet: FELHATALMAZÓ LEVÉL sz. melléklet: BEJELENTÉSI ŐRLAP sz. melléklet: ZÁRADÉK Függelék: Termékleírás... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) 1

3 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához A pályázat célja Pályázat kódszáma: NEP-2007 Vissza nem térítendı támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá: A. A lakások energetikai korszerősítése: az 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményezı utólagos hıszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hıszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévı főtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítésére irányuló beruházásokhoz. B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendı támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft. Az elnyerhetı támogatás mértéke A vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. A hitel összege: Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. 2

4 A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. Egy pályázó energetikai korszerősítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejőleg is igényelhet vissza nem térítendı támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak. A pályázók köre természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség). Támogatható tevékenységek köre A.) A lakások energetikai korszerősítése esetén 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetıterek, födémek) utólagos hıszigetelése, 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hıszigetelése, vagy cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı főtési berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje. B.) A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia, vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítése, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történı termelés esetén, szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése, aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése), megújuló energiával üzemelı alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, hıszivattyú létesítése. A pályázat benyújtása A pályázatok benyújtása április 10-tıl lehetséges. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476 Budapest, Pf.: 288. A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetısége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthetı le. 3

5 A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezettıl kaphat: A vissza nem térítendı támogatással kapcsolatos információk: Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) , (06-1) , fax: (06-1) Budapest, IX. Ráday u , II. emelet 219. Ügyfél fogadási idı: Hétfı, Kedd: , Szerda: , Csütörtök: A Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhetı. A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı Pályázati Útmutatóban közzé tett szempontok alapján történik. 4

6 A Pályázati útmutató célja és háttere PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A pályázati útmutató elválaszthatatlan része a pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány (adatlap), melyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb a felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésekben az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelıirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendeletet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II.27.) GKM rendelet és a jogszabályi útmutatóban szereplı törvények és rendeletek elıírásait és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni. 1. A pályázat célja Vissza nem térítendı támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá: A. A lakások energetikai korszerősítése: az 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményezı utólagos hıszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hıszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévı főtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítésére irányuló beruházásokhoz. B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendı támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft. A vissza nem térítendı támogatás forrása az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelıirányzat, a kedvezményes kamatozású hitel forrását a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság biztosítja Az elnyerhetı támogatás mértéke A vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. A hitel összege: 5

7 Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. Egy pályázó energetikai korszerősítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejőleg is igényelhet vissza nem térítendı támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak. 1.3 Támogatható pályázatok várható száma Ezen pályázat segítségével kb lakás energetikai korszerősítése valósulhat meg. 2. A pályázat feltételei A pályázók köre Jelen konstrukció keretében pályázhatnak: természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség). Megjegyzés: a pályázók körét a fogalomjegyzék részletezi. 6

8 A pályázatban nem vehet részt Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó részére, aki/amely: lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van; aki vagy amely a beruházáshoz szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per- és igénymentes; a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz; a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlıen bebizonyosodik; a pályázathoz mellékelendı telekkönyvi kivonatban tulajdonosként nem szerepel; a korábbi években meghirdetett bármely energiatakarékossági programban (SZT-EN, SZT-2002-EN, NEP-2003, NEP-2004, NEP-2006) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredıen a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elállt; magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik; ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét; Lakóközösség esetén további kizáró feltétel, hogy csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll; a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozata alapján, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság által a munkavállalók bejelentés nélküli, vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett. 3. A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek köre A.) A lakások energetikai korszerősítése esetén 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetıterek, födémek) utólagos hıszigetelése, 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hıszigetelése, vagy cseréje, 7

9 hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı főtési berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje. B.) A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia, vagy villamosenergiatermelı kapacitások létesítése, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történı termelés esetén, szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése, aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése), megújuló energiával üzemelı alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, hıszivattyú létesítése. Nem támogatható tevékenységek köre A 3.1. A és B pontja esetén, amely pályázat: nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági elıírásoknak, nem eredményez energiahordozó megtakarítást, nyaraló vagy hétvégi ház energetikai korszerősítésére irányul, a tulajdoni lapon mővelési ágként csak beépítetlen terület, kert, szántó, szılı, gyümölcsös, erdı, gazdasági épület stb., (nem lakás, lakóház, lakóépület, tanya) minısítés szerepel. A 3.1 A pont esetén nem támogatható az a pályázat, amely: nem hagyományos (azaz iparosított) technológiával készült épület korszerősítése, megújuló energiaforrás kiváltását célzó beruházás (pl. tőzifa, faapríték, pellet, mezıgazdasági eredető hulladék és az ezekbıl készült biobrikett kiváltása más nem megújuló energiahordozóval). Az elszámolható költségek köre A projekt költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A beruházási költségekben nem vehetık 8

10 figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek, stb.). A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelıen részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások A 3.1 A pont, a lakások energetikai korszerősítése esetén a pályázat keretein belül kizárólag hagyományos technológiával épült lakóház, lakóépület, lakás, tanya (továbbiakban lakóingatlan) energetikai korszerősítése támogatható. (A pályázat szempontjából iparosított tehát nem hagyományos - technológiával létesített épületnek tekintendı paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült épület energetikai korszerősítésére ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni), pályázatot benyújtani meglévı állapot energiatakarékosságot eredményezı korszerősítésének a céljából lehet (új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni), nyílászárócsere és/vagy nyílászáró utólagos hıszigetelése esetén a 7/2006 (V.24) TNM rendelet elıírásainak megfelelı hıátbocsátási tényezıjő, a termék gyártója nevére kiállított Alkalmassági Bizonylattal rendelkezı nyílászáró szerkezetekre történı cseréje támogatható, az erre vonatkozó igazolásokat/nyilatkozatokat a pályázatnak ill. mellékleteinek tartalmaznia kell. utólagos hıszigetelés esetén a "MSZ :1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hıtechnikai számításai. Hıtechnikai méretezés" c. szabvány elıírásainak megfelelı, a tervezı/kivitelezı erre vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó pályázat támogatható, távhıszolgáltatásról való leválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény szerinti, az általános közüzemi szerzıdés felmondásának jogszerőségét igazoló dokumentumokat (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.), központi főtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerbıl való kiválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a központi főtésrıl és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerőségét igazoló dokumentumokat (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.), Projekt megkezdése A támogatást a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat benyújtási idıpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történı feladását kell tekinteni.) A projekt megkezdésének minısül: a) építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplı bármely elemre vonatkozik; 9

11 b) olyan építési tevékenység esetén, amelynél jogszabály alapján nem kötelezı az építési napló vezetése, a feladat elvégzésére megkötött elsı szerzıdés létrejöttének dátuma; c) építési tevékenységet nem tartalmazó pályázat esetén az elsı beszerzett gép, berendezés, termék, illetve anyag szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap; d) építési tevékenységet és árubeszerzést is tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi idıpont; e) azon projektek esetén, ahol a beruházás közmőfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdıdik, a közmő-szerzıdés szerint igazolt elsı pénzátadás idıpontja. Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a Pályázó egy gazdaságilag oszthatatlannak minısülı projekthez igényli, amely egy nagyobb, összetett fejlesztési program mőszakilag elkülöníthetı része, az elızıekben foglalt feltételeknek és idıpontnak e rész tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie. Amennyiben a Pályázó e lehetıséggel élni kíván, akkor a pályázatban meg kell jelölnie az összetett fejlesztési program (projekt) azon kisebb egységét, amelynek megvalósításához a támogatást igényli. A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követıen saját felelısségére azonnal megkezdheti. Elıleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A beruházást a Támogatási Szerzıdés aláírását követıen 2 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követıen 5 évig fenn kell maradnia. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, az ingatlan adásvételi szerzıdését is mellékelni kell a pályázathoz. Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának a feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhetı meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelızıen lefolytatja. Az elıirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatási Szerzıdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogatási döntést hozó elızetes jóváhagyásával idegeníthetı el, vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esı támogatás idıarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. Lakossági megújuló energia-felhasználás növelésére irányuló beruházás esetén új építéső lakóingatlanok támogatása abban az esetben lehetséges, ha az energetikai korszerősítés helyére vonatkozó építési engedélyt mellékelik. 10

12 4. Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok Támogatás formája A pályázat keretében: vissza nem térítendı támogatás és/vagy kedvezményes kamatozású hitel igénylési jogosultsága nyerhetı el. Vissza nem térítendı támogatás A beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. Amennyiben egyidejőleg energetikai korszerősítésre és megújuló energiafelhasználás növelésére kerül pályázat benyújtásra, akkor az elnyerhetı támogatások összeadódnak. A pályázatot a döntés-elıkészítés során mőszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a döntéshozó indokolt esetben a vissza nem térítendı támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, amely döntést megindokolni köteles. Abban az esetben, ha a döntéshozó a vissza nem térítendı támogatást alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a saját és egyéb forrást a módosított vissza nem térítendı támogatás szerint szükséges biztosítani. Ha a pályázó a csökkentett mértékő vissza nem térítendı támogatás mellett is képes és kész a projekt megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt vissza nem térítendı támogatás csökkentését a Támogatási Szerzıdés aláírásával fogadja el. Ha a pályázónak a vissza nem térítendı támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a vissza nem térítendı támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a vissza nem térítendı támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege. A kedvezményes kamatozású hitel Amennyiben a pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. 11

13 B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. A Hitelprogram részletes feltételeit a Pályázati Útmutatóhoz Függelékként csatolt Termékleírás tartalmazza. Az önrész összetétele Az önrész a projekt finanszírozásában az MFB hitel és/vagy vissza nem térítendı támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, az egyéb forrás pedig kölcsön. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás és nem támogatás (pl. kölcsön). Támogatásnak minısül az államháztartás bármely alrendszerébıl vagy más közösségi (EU) forrásból kapott támogatás. Biztosítékok köre A vissza nem térítendı támogatáshoz a pályázónak biztosítékadási kötelezettsége nincs. A kedvezményes kamatozású hitel esetén a finanszírozó hitelintézet határozza meg a biztosítékok körét. 5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények A pályázat az alábbi fı részekbıl áll: pályázati formanyomtatvány (adatlapok), mellékletek. A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt a borítón E betővel kell megjelölni, és abban az eredeti (nem másolt!) formanyomtatványokat kell elhelyezni. A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a formanyomtatvány megfelelı helyén a Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása> megjegyzést bevezetni. 12

14 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az értékeléshez alapvetıen szükséges adatokat nem tölti ki, értékelhetetlen pályázat címen elutasításban részesül. Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése során fordítson kiemelt figyelmet a pénzügyi adatlap, az épület és az épületgépészeti berendezések, a tervezett beruházás mőszaki és költségvetési adatainak pontos kitöltésére. Ezek nélkül az EK Kht. nem tudja kiszámítani a program célját képezı várható energiamegtakarítást, és mérlegelni a projekt gazdaságosságát. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetıség elutasításra kerül. Magánszemélyek kivételével az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát a pályázó lássa el aláírásával az oldal alján! A formanyomtatvány kitöltésénél törekedjen a projekt megfelelı elemeinek pontos, tömör megfogalmazására, hogy a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt meg tudja adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges lehet. Pályázati díj A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetnie. Benyújtás helye és formája A pályázatot 3 egymástól külön rendezett példányban (1 db E betővel megjelölt eredeti, 2 db másolat ahol a másolati példányok is tartalmazzák az összes szükséges mellékleteket), zárt borítékban vagy csomagban ajánlott küldeményként a következı címre kell beküldeni: Energia Központ Kht. NEP Budapest, Pf A pályázatok személyes (nem postai úton történı) benyújtására nincs lehetıség! A feladó megjelölésénél a következıket kell feltüntetni: Pályázó neve Pályázó címe (levelezési cím) Benyújtás idıpontja, határideje A pályázatok benyújtása április 10-tıl lehetséges. A benyújtás kezdı napját megelızıen benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. A pályázat benyújtásának idıpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történı feladásának idıpontja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt helyszíni ellenırzését! A pályázatok benyújtása folyamatos, az elbírálás havonta történik. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára abban az esetben, ha a 13

15 tömegszerően beérkezı pályázatok száma a határidık betartását nem lehetetleníti el - a pályázat befogadását követı 90 napon belül kerül sor. A vissza nem térítendı támogatás keretének kimerülése esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában, hivatalos honlapján és legalább egy országos terjesztéső napilapban hirdetményt tesz közzé. A kedvezményes kamatozású hiteligénylési jogosultságra vonatkozó pályázatok befogadása folyamatos. Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetısége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthetı le. Információszerzés és közlés A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezettıl kaphat: A vissza nem térítendı támogatással kapcsolatos információk: Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) , (06-1) , fax: (06-1) Budapest, IX. Ráday u , II. emelet 219. Ügyfél fogadási idı: Hétfı, Kedd: , Szerda: , Csütörtök: Az Energia Központ Kht. kizárólag írásos formában dokumentált kérelmek esetében jár el, szóbeli közlések alapján nem áll módjában intézkedni és azokért felelısséget nem vállal. A Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogrammal kapcsolatos tájékoztatás a telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhetı. 6. Eljárásrend 1 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a pályázatkezelési feladataira közremőködı szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhatalmazása alapján járnak el. A NEP-2007 pályázat kezelésével megbízott közremőködı szervezet az Energia Központ Kht. (a továbbiakban EK Kht.). Az eljárásrendben meghatározott határidık, az EK Kht. hatáskörén kívülálló okokból történı nagy pályázati darabszám, elhúzódó banki eljárás meghosszabbodása 1 Eljárásrend címszó alatt kerül bemutatásra a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerzıdéskötéssel, a finanszírozással, az ellenırzéssel, valamint a monitoring adatok szolgáltatásával kapcsolatos eljárásrend. 14

16 esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium saját honlapján és az Energia Központ Kht. honlapján közleményt tesz közzé. Beérkezés Valamennyi beérkezı pályázat: regisztrálásra kerül, és azonosító jelet kap. A pályázat beérkezésérıl az Energia Központ Kht. a pályázót a honlapján közzétett Tájékoztató útján értesíti a beérkezéstıl számított 7 munkanapon belül. A Tájékoztató tartalmazza: a pályázó nevét, a pályázat beérkezésének idıpontját, a pályázat azonosító jelét. Formai vizsgálat A beérkezést követıen megvizsgálásra kerül, hogy: a) a benyújtási határidıvel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; b) a pályázat megfelelı példányszámban került-e benyújtásra (1 eredeti + 2 másolat); c) a formanyomtatvány megfelelı formátumban került-e benyújtásra (a formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetıség). d) a pályázó az adott pályázati konstrukcióban rendelkezik-e pályázati jogosultsággal; e) a pályázatban megjelölt tevékenységgel szemben nem áll-e fenn kizáró ok (ld. Pályázati útmutató és pontjai); f) a formanyomtatvány valamennyi pontja maradéktalanul kitöltésre került-e, illetve a pályázót nem érintı pont(ok)nál feltüntetésre került-e, hogy Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása> ; g) a pályázó a formanyomtatvány megjelölt helyeit ellátta-e (cégszerő) aláírásával; h) valamennyi nem hiánypótoltatható melléklet csatolásra került-e, így: a pályázó által aláírt Pályázó nyilatkozata c. dokumentum a kivitelezı/tervezı által aláírt Mőszaki megfelelıségi nyilatkozat cégszerően aláírt, a szükséges nyilatkozatokat tartalmazó, a pályázó nevére és a beruházás címére szóló árajánlat magánszemély esetében hiteles tulajdoni lap másolata engedélyköteles beruházásoknál a szükséges hatósági engedélyek másolata lakásszövetkezet, társasház esetén a lakóközgyőlés jegyzıkönyvének másolata Tartalmi ellenırzés A pályázatoknál vizsgálatra kerül, hogy a pályázatban szereplı szakmai információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel állnak-e rendelkezésre. Elutasítás formai szempontok alapján Amennyiben a 6.2. a)-e) és g)-h) pontokban felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, az a pályázat elutasítását eredményezi, amelyrıl az EK Kht. az indokok 15

17 megjelölésével írásban értesíti a pályázót a tartalmi ellenırzést követı 7 munkanapon belül. Hiánypótlás Amennyiben formai okból hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges, arra az EK Kht. 15 napos határidı kitőzésével, egyszeri alkalommal, hiánypótlás megküldésének formájában hívja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidıre nem teljesíti, vagy csak hiányosan teljesíti, a pályázat elutasításra kerül. A fenti szempontoknak nem megfelelı pályázatok elutasításáról, illetve az elutasítás indoklásáról a pályázót az EK Kht. levélben értesíti. Az így elutasított pályázatok sem vissza nem térítendı támogatást, sem kedvezményes kamatozású energiatakarékosságú hitelt nem kaphatnak. A vonatkozó jogszabályok szerint a döntés elıkészítési folyamatba a Magyar Államkincstár is bevonásra kerül. Befogadás Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat (formai vizsgálat, tartalmi ellenırzés, hiánypótlás határidıre történı és teljeskörő teljesítése) figyelembe véve megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat befogadásra kerül, amelyrıl az Energia Központ Kht. írásban értesíti a pályázókat. Figyelem! A befogadás kizárólag a pályázat formai megfelelıségét igazolja, nem jelenti a vissza nem térítendı támogatás megítélését és/vagy a kedvezményes kamatozású hitelre való jogosultságot! Elbírálás Mőszaki értékelés Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre: a pályázat feltételi rendszernek való megfelelése, a felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-mőszaki megfelelısége, az energiahordozó-megtakarítás nagysága és realitása és az ebbıl adódó költség megtakarítás, a környezetterhelés csökkentés mértéke. Döntés a vissza nem térítendı támogatásról és hitelfelvételi jogosultságról A vissza nem térítendı támogatásra pályázók esetében a Magyar Kormány által a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében létrehozott Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottságnak (továbbiakban ETB) a rendelkezésre álló források függvényében joga van rangsorolásra, illetve javasolhatja a nem megfelelı hatékonyságú pályázatok elutasítását. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 16

18 A pályázatok bírálata postára adási sorrendben, a szempontrendszerben megadott módszerrel történik, amely gazdaságpolitikai szempontok és hatékonysági mutatószámok alapján ad módot a legjobb pályázatok kiválasztására. A 6. pontban ismertetett szempontrendszer figyelembe vételével megfogalmazott ETB javaslat alapján, a pályázat befogadásától számított 90 napon belül a gazdasági miniszter, illetve az általa kijelölt minisztériumi felelıs dönt a pályázat igényelt vissza nem térítendı támogatással egyezı összegő támogatásáról, a pályázat csökkentett mértékő támogatásáról, a pályázat elutasításáról. A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetıség. Az energiatakarékossági hiteligénylési jogosultságra pályázók esetében az értékelés alapján az Energia Központ Kht. mőszakilag alkalmasnak talált pályázat esetében a pályázat egy másolati példányát záradékolva megküldi a pályázónak (5. sz. melléklet: Záradék minta). A pályázónak a finanszírozó hitelintézethez a pályázat záradékolt példányát a hitelkérelemmel együtt kell benyújtania. Értesítés a vissza nem térítendı támogatásra vonatkozó döntésrıl A pályázókat a döntésrıl az EK Kht. a döntés meghozatalát követı 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A vissza nem térítendı támogatásban részesülı pályázók részére Támogatási Szerzıdést küld, a pályázó ettıl kezdve a vissza nem térítendı támogatás kedvezményezettjének tekinthetı. Elutasított pályázat esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokát. Támogatott pályázat esetén a kedvezményezett nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt vissza nem térítendı támogatás összegét és mértékét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.hu), és az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) Internetes honlapján a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi, továbbá megjelenik a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában. A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételei A vissza nem térítendı támogatásról szóló döntést követıen az Energia Központ Kht. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében Támogatási Szerzıdést köt a Kedvezményezettel (1. sz. melléklet Támogatási Szerzıdés minta ). A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az elıírásoknak megfelelıen és határidıre teljesítse a szerzıdéskötéshez szükséges feltételeket (2. sz. melléklet A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételei ). A felsorolt dokumentumokat, továbbá a Támogatási Szerzıdést (cégszerően) aláírva az Energia Központ Kht-hoz a Támogatási Szerzıdés kézhezvételétıl számított 30 napon belül kell eljuttatni. A Támogatási Szerzıdés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve megbízottja által történı aláíráskor lép hatályba. 17

19 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidıtıl számított 30 napon belül a Támogatási Szerzıdés a Kedvezményezett hibájából nem jön létre, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87..-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti. A szerzıdés és mellékletei a pályázatban foglaltaktól, illetve a támogatási döntéstıl eltérı adatot nem tartalmazhatnak! A szerzıdést és mellékleteit az elıírt alaki és formai követelmények betartásával az EK Kht. készíti el! A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerzıdésben foglalt feltételeknek megfelelıen végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelıen jár el, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogosult a Támogatási Szerzıdésben foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a vissza nem térítendı támogatás csökkentésére, visszavonására, a vissza nem térítendı támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerzıdés felmondására (3. sz. melléklet Felhatalmazói Levél alapján). A pályázó a Támogatási Szerzıdés megkötésekor köteles nyilatkozni, hogy a beruházást, fejlesztést mikor kezdte meg, illetve amennyiben még nem kezdte meg, akkor a beruházás, fejlesztés megkezdésétıl számított 30 napon belül köteles a támogató által kijelölt szervezet számára bejelenteni a megkezdés idıpontját a Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı bejelentési őrlapon (Útmutató 4. melléklete). A Támogatási Szerzıdés módosítása A Támogatási Szerzıdés módosításának kezdeményezése kizárólag írásban lehetséges, amelyet a Kedvezményezettnek a szerzıdéskötést végzı EK Kht-hoz kell eljuttatnia. A vissza nem térítendı támogatás pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Magánszemélyek esetében kizárólag egyszeri alkalommal, a beruházás teljes befejezését követıen kerülhet sor az elszámolásra és ezt követıen a vissza nem térítendı támogatás utalására. Kedvezményezett pénzügyi beszámolója benyújtásának határideje: a beruházás befejezését követı 60. nap. A vissza nem térítendı támogatás folyósítása érdekében a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerzıdésben rögzített határidık betartása mellett és a pályázatban részletezett projekt elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva kell az alábbi igazoló dokumentumokat és kimutatásokat az Energia Központ Kht. számára benyújtani - az eredetivel mindenben megegyezı másolatokat 2 példányban: teljesített kifizetéseket igazoló, a számviteli törvénynek megfelelı költségszámlákat, amely másolatokon (cégszerő) aláírással szükséges igazolni, hogy az mindenben megegyezik az eredeti számlával az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat, 18

20 átutalás esetén bankszámla-kivonatot, vagy banki igazolást, kivitelezıi mőszaki megfelelıségi nyilatkozatot, a Támogató által aláírt Támogatási Szerzıdéssel egyidejőleg megküldésre kerülı dokumentumokat megfelelıen kitöltve és (nem fekete tollal) aláírva (Rendelkezı levél 2 példányban, Pénzügyi beszámoló 2 példányban, nem magánszemélyek esetében Költségösszesítı, Számlaösszesítı és Teljesítési Jegyzıkönyv), az esetleges egyéb szerzıdéshez kapcsolódó kifizetéseket dokumentáló megbízásokat. A számláknak meg kell felelniük az évi LXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 16. pontjában foglaltaknak. Az elszámolásnál adásvételi szerzıdést nem áll módunkban elfogadni! A beruházások befejezését követıen az EK Kht. a tervezett és a tényleges eredmények, adatok, értékek összehasonlítása érdekében ellenırzi a beruházásokat: a vissza nem térítendı támogatással megvalósuló beruházások esetében a hozzá benyújtott anyagszámlák és kivitelezési számlák tartalmának ellenırzésével (az elfogadott pályázatokban, illetve a szerzıdésekben foglaltakkal való összehasonlítással) kontrollálja a megvalósításokat. Az EK Kht. ennek alapján tesz javaslatot a vissza nem térítendı támogatás kifizetésére. Megfelelıen részletezett számlák fogadhatók el, amelyeken a beépített energiahatékonyság javítást eredményezı ill. a megújuló energiaforrás felhasználásának növelését segítı berendezések tételesen fel vannak tüntetve. Csak a pályázatban elfogadott berendezések, tevékenységek után jár a vissza nem térítendı támogatás. A számlákkal nem csak a vissza nem térítendı támogatás összegét, hanem az egész elfogadott beruházást igazolni kell. A számlák kelte nem elızheti meg a pályázat benyújtásának idıpontját kivéve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004 (II.27.) GKM rendelet 10. (3) bekezdésében foglaltakat. Amennyiben a Kedvezményezett a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, a vissza nem térítendı támogatás nem folyósítható, illetve az igénybe vett vissza nem térítendı támogatás egészét annak igénybevételi idıpontjától számítva a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve kell visszafizetnie. Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatási Szerzıdésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrás biztosításával vagy annak növelésével, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles ellensúlyozni, mivel a megítélt vissza nem térítendı támogatás összege nem követi a költségek emelkedését. Amennyiben a projekt összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a vissza nem térítendı támogatási összeget a Támogatási Szerzıdésben foglaltak szerint megfelelı arányban az elıirányzat kezelıjének is csökkentenie kell, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelıen. Ha az adott pályázati rendszerben a projekt megvalósításához a lehetséges legnagyobb vissza nem térítendı támogatási összeg kerül jóváhagyásra, és a tényleges (igazolt) költségek nem érik el a tervezett költséget, akkor - a Támogatási Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen a vissza nem térítendı támogatási összeg utólagos értékelésre kerül: 19

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a hagyományos

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2006. (VIII. 11.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentı korszerősítésének és környezetük felújításának

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Magyar Turizmus Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Igazgatóság 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Telefon: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@itthon.hu www.hcb.hu

Részletesebben

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására melléklet a 34/2012.(II. 28.) Önkormányzati határozathoz Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban 2011-2012-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. 1. Előzmények a pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program Pályázati felhívás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Otthon Melege Program - Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram ZFR-TH/15 kódszámú

Részletesebben