Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: NEP-2007

2 Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ... 5 A Pályázati útmutató célja és háttere A pályázat célja Rendelkezésre álló forrás Az elnyerhetı támogatás mértéke Támogatható pályázatok várható száma A pályázat feltételei A pályázók köre A pályázatban nem vehet részt A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek köre Nem támogatható tevékenységek köre Az elszámolható költségek köre Nem elszámolható költségek köre Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások Projekt megkezdése A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás A kedvezményes kamatozású hitel Az önrész összetétele Biztosítékok köre A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények Pályázati díj Benyújtás helye és formája Benyújtás idıpontja, határideje Pályázati anyagok beszerzésének lehetıségei Információszerzés és közlés Eljárásrend Beérkezés Formai vizsgálat Tartalmi ellenırzés Elutasítás formai szempontok alapján Hiánypótlás Befogadás Elbírálás Értesítés a vissza nem térítendı támogatásra vonatkozó döntésrıl A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételei A Támogatási Szerzıdés módosítása A vissza nem térítendı támogatás pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Elıleg igénylésének lehetısége Tájékoztató a helyszíni ellenırzésrıl A monitoring adatok szolgáltatásának rendje Jogszabályi útmutató Fogalom jegyzék sz. melléklet: TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS sz. melléket: Tájékoztató a Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételeirıl sz. melléklet: FELHATALMAZÓ LEVÉL sz. melléklet: BEJELENTÉSI ŐRLAP sz. melléklet: ZÁRADÉK Függelék: Termékleírás... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) 1

3 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást és megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához A pályázat célja Pályázat kódszáma: NEP-2007 Vissza nem térítendı támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá: A. A lakások energetikai korszerősítése: az 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményezı utólagos hıszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hıszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévı főtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítésére irányuló beruházásokhoz. B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendı támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft. Az elnyerhetı támogatás mértéke A vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. A hitel összege: Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. 2

4 A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. Egy pályázó energetikai korszerősítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejőleg is igényelhet vissza nem térítendı támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak. A pályázók köre természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség). Támogatható tevékenységek köre A.) A lakások energetikai korszerősítése esetén 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetıterek, födémek) utólagos hıszigetelése, 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hıszigetelése, vagy cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı főtési berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje. B.) A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia, vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítése, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történı termelés esetén, szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése, aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése), megújuló energiával üzemelı alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, hıszivattyú létesítése. A pályázat benyújtása A pályázatok benyújtása április 10-tıl lehetséges. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476 Budapest, Pf.: 288. A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetısége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthetı le. 3

5 A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következı szervezettıl kaphat: A vissza nem térítendı támogatással kapcsolatos információk: Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) , (06-1) , fax: (06-1) Budapest, IX. Ráday u , II. emelet 219. Ügyfél fogadási idı: Hétfı, Kedd: , Szerda: , Csütörtök: A Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhetı. A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı Pályázati Útmutatóban közzé tett szempontok alapján történik. 4

6 A Pályázati útmutató célja és háttere PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A pályázati útmutató elválaszthatatlan része a pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány (adatlap), melyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb a felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésekben az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelıirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendeletet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II.27.) GKM rendelet és a jogszabályi útmutatóban szereplı törvények és rendeletek elıírásait és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni. 1. A pályázat célja Vissza nem térítendı támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá: A. A lakások energetikai korszerősítése: az 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményezı utólagos hıszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hıszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévı főtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítésére irányuló beruházásokhoz. B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia vagy villamosenergia-termelı kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendı támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft. A vissza nem térítendı támogatás forrása az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelıirányzat, a kedvezményes kamatozású hitel forrását a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság biztosítja Az elnyerhetı támogatás mértéke A vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. A hitel összege: 5

7 Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. Egy pályázó energetikai korszerősítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejőleg is igényelhet vissza nem térítendı támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak. 1.3 Támogatható pályázatok várható száma Ezen pályázat segítségével kb lakás energetikai korszerősítése valósulhat meg. 2. A pályázat feltételei A pályázók köre Jelen konstrukció keretében pályázhatnak: természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség). Megjegyzés: a pályázók körét a fogalomjegyzék részletezi. 6

8 A pályázatban nem vehet részt Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó részére, aki/amely: lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van; aki vagy amely a beruházáshoz szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per- és igénymentes; a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz; a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlıen bebizonyosodik; a pályázathoz mellékelendı telekkönyvi kivonatban tulajdonosként nem szerepel; a korábbi években meghirdetett bármely energiatakarékossági programban (SZT-EN, SZT-2002-EN, NEP-2003, NEP-2004, NEP-2006) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredıen a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elállt; magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik; ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét; Lakóközösség esetén további kizáró feltétel, hogy csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll; a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozata alapján, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság által a munkavállalók bejelentés nélküli, vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett. 3. A pályázat tartalma Támogatható tevékenységek köre A.) A lakások energetikai korszerősítése esetén 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetıterek, födémek) utólagos hıszigetelése, 1994 elıtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hıszigetelése, vagy cseréje, 7

9 hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı főtési berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje, hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévı melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerősítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje. B.) A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén megújuló energiaforrásokkal elıállított hıenergia, vagy villamosenergiatermelı kapacitások létesítése, biomassza-felhasználás növelése, geotermikus energiafelhasználás növelése, szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történı termelés esetén, szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése, aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése), megújuló energiával üzemelı alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, hıszivattyú létesítése. Nem támogatható tevékenységek köre A 3.1. A és B pontja esetén, amely pályázat: nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági elıírásoknak, nem eredményez energiahordozó megtakarítást, nyaraló vagy hétvégi ház energetikai korszerősítésére irányul, a tulajdoni lapon mővelési ágként csak beépítetlen terület, kert, szántó, szılı, gyümölcsös, erdı, gazdasági épület stb., (nem lakás, lakóház, lakóépület, tanya) minısítés szerepel. A 3.1 A pont esetén nem támogatható az a pályázat, amely: nem hagyományos (azaz iparosított) technológiával készült épület korszerősítése, megújuló energiaforrás kiváltását célzó beruházás (pl. tőzifa, faapríték, pellet, mezıgazdasági eredető hulladék és az ezekbıl készült biobrikett kiváltása más nem megújuló energiahordozóval). Az elszámolható költségek köre A projekt költségvetésében csak a számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A beruházási költségekben nem vehetık 8

10 figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a hálózat fejlesztési hozzájárulás, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást Nem számolhatók el a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek, stb.). A pályázathoz csatolt árajánlatnak megfelelıen részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elıírások A 3.1 A pont, a lakások energetikai korszerősítése esetén a pályázat keretein belül kizárólag hagyományos technológiával épült lakóház, lakóépület, lakás, tanya (továbbiakban lakóingatlan) energetikai korszerősítése támogatható. (A pályázat szempontjából iparosított tehát nem hagyományos - technológiával létesített épületnek tekintendı paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb elıregyártott technológia felhasználásával épült épület energetikai korszerősítésére ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni), pályázatot benyújtani meglévı állapot energiatakarékosságot eredményezı korszerősítésének a céljából lehet (új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni), nyílászárócsere és/vagy nyílászáró utólagos hıszigetelése esetén a 7/2006 (V.24) TNM rendelet elıírásainak megfelelı hıátbocsátási tényezıjő, a termék gyártója nevére kiállított Alkalmassági Bizonylattal rendelkezı nyílászáró szerkezetekre történı cseréje támogatható, az erre vonatkozó igazolásokat/nyilatkozatokat a pályázatnak ill. mellékleteinek tartalmaznia kell. utólagos hıszigetelés esetén a "MSZ :1991, Épületek és épülethatároló szerkezetek hıtechnikai számításai. Hıtechnikai méretezés" c. szabvány elıírásainak megfelelı, a tervezı/kivitelezı erre vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó pályázat támogatható, távhıszolgáltatásról való leválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény szerinti, az általános közüzemi szerzıdés felmondásának jogszerőségét igazoló dokumentumokat (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.), központi főtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerbıl való kiválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a központi főtésrıl és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerőségét igazoló dokumentumokat (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.), Projekt megkezdése A támogatást a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat benyújtási idıpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történı feladását kell tekinteni.) A projekt megkezdésének minısül: a) építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplı bármely elemre vonatkozik; 9

11 b) olyan építési tevékenység esetén, amelynél jogszabály alapján nem kötelezı az építési napló vezetése, a feladat elvégzésére megkötött elsı szerzıdés létrejöttének dátuma; c) építési tevékenységet nem tartalmazó pályázat esetén az elsı beszerzett gép, berendezés, termék, illetve anyag szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap; d) építési tevékenységet és árubeszerzést is tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi idıpont; e) azon projektek esetén, ahol a beruházás közmőfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdıdik, a közmő-szerzıdés szerint igazolt elsı pénzátadás idıpontja. Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a Pályázó egy gazdaságilag oszthatatlannak minısülı projekthez igényli, amely egy nagyobb, összetett fejlesztési program mőszakilag elkülöníthetı része, az elızıekben foglalt feltételeknek és idıpontnak e rész tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie. Amennyiben a Pályázó e lehetıséggel élni kíván, akkor a pályázatban meg kell jelölnie az összetett fejlesztési program (projekt) azon kisebb egységét, amelynek megvalósításához a támogatást igényli. A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követıen saját felelısségére azonnal megkezdheti. Elıleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A beruházást a Támogatási Szerzıdés aláírását követıen 2 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését követıen 5 évig fenn kell maradnia. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, az ingatlan adásvételi szerzıdését is mellékelni kell a pályázathoz. Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának a feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhetı meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelızıen lefolytatja. Az elıirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatási Szerzıdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogatási döntést hozó elızetes jóváhagyásával idegeníthetı el, vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esı támogatás idıarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. Lakossági megújuló energia-felhasználás növelésére irányuló beruházás esetén új építéső lakóingatlanok támogatása abban az esetben lehetséges, ha az energetikai korszerősítés helyére vonatkozó építési engedélyt mellékelik. 10

12 4. Az állami támogatás pénzügyi feltétele és a támogatási szabályok Támogatás formája A pályázat keretében: vissza nem térítendı támogatás és/vagy kedvezményes kamatozású hitel igénylési jogosultsága nyerhetı el. Vissza nem térítendı támogatás A beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. Amennyiben egyidejőleg energetikai korszerősítésre és megújuló energiafelhasználás növelésére kerül pályázat benyújtásra, akkor az elnyerhetı támogatások összeadódnak. A pályázatot a döntés-elıkészítés során mőszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a döntéshozó indokolt esetben a vissza nem térítendı támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, amely döntést megindokolni köteles. Abban az esetben, ha a döntéshozó a vissza nem térítendı támogatást alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a saját és egyéb forrást a módosított vissza nem térítendı támogatás szerint szükséges biztosítani. Ha a pályázó a csökkentett mértékő vissza nem térítendı támogatás mellett is képes és kész a projekt megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt vissza nem térítendı támogatás csökkentését a Támogatási Szerzıdés aláírásával fogadja el. Ha a pályázónak a vissza nem térítendı támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a vissza nem térítendı támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a vissza nem térítendı támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege. A kedvezményes kamatozású hitel Amennyiben a pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történı hiteligénylésre. Támogatást kiegészítı hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. Max. 100%-os hitel: A) Energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. 11

13 B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbıl fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb Ft lehet. A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendı támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség. A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményezı beruházásnál lakásonként legfeljebb Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bıvítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb Ft lehet. A Hitelprogram részletes feltételeit a Pályázati Útmutatóhoz Függelékként csatolt Termékleírás tartalmazza. Az önrész összetétele Az önrész a projekt finanszírozásában az MFB hitel és/vagy vissza nem térítendı támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, az egyéb forrás pedig kölcsön. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás és nem támogatás (pl. kölcsön). Támogatásnak minısül az államháztartás bármely alrendszerébıl vagy más közösségi (EU) forrásból kapott támogatás. Biztosítékok köre A vissza nem térítendı támogatáshoz a pályázónak biztosítékadási kötelezettsége nincs. A kedvezményes kamatozású hitel esetén a finanszírozó hitelintézet határozza meg a biztosítékok körét. 5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények A pályázat az alábbi fı részekbıl áll: pályázati formanyomtatvány (adatlapok), mellékletek. A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt a borítón E betővel kell megjelölni, és abban az eredeti (nem másolt!) formanyomtatványokat kell elhelyezni. A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a formanyomtatvány megfelelı helyén a Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása> megjegyzést bevezetni. 12

14 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az értékeléshez alapvetıen szükséges adatokat nem tölti ki, értékelhetetlen pályázat címen elutasításban részesül. Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése során fordítson kiemelt figyelmet a pénzügyi adatlap, az épület és az épületgépészeti berendezések, a tervezett beruházás mőszaki és költségvetési adatainak pontos kitöltésére. Ezek nélkül az EK Kht. nem tudja kiszámítani a program célját képezı várható energiamegtakarítást, és mérlegelni a projekt gazdaságosságát. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetıség elutasításra kerül. Magánszemélyek kivételével az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát a pályázó lássa el aláírásával az oldal alján! A formanyomtatvány kitöltésénél törekedjen a projekt megfelelı elemeinek pontos, tömör megfogalmazására, hogy a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt meg tudja adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges lehet. Pályázati díj A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetnie. Benyújtás helye és formája A pályázatot 3 egymástól külön rendezett példányban (1 db E betővel megjelölt eredeti, 2 db másolat ahol a másolati példányok is tartalmazzák az összes szükséges mellékleteket), zárt borítékban vagy csomagban ajánlott küldeményként a következı címre kell beküldeni: Energia Központ Kht. NEP Budapest, Pf A pályázatok személyes (nem postai úton történı) benyújtására nincs lehetıség! A feladó megjelölésénél a következıket kell feltüntetni: Pályázó neve Pályázó címe (levelezési cím) Benyújtás idıpontja, határideje A pályázatok benyújtása április 10-tıl lehetséges. A benyújtás kezdı napját megelızıen benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. A pályázat benyújtásának idıpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történı feladásának idıpontja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt helyszíni ellenırzését! A pályázatok benyújtása folyamatos, az elbírálás havonta történik. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára abban az esetben, ha a 13