Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)"

Átírás

1 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely: Devizabelföldi: Állampolgársága: Családi állapot: Legmagasabb iskolai végzettség: házas élettárs egyedülálló elvált külön él özvegy Személyi igazolvány Új típusú járművezetői engedély Személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: egyetem főiskola technikusi érettségi 8 általános és szakképesítés 8 általános vagy kevesebb Száma: Egyéb dokumentum: Száma: Vezetékes telefonszám: Mobil telefonszám: +36 / / Előfizetéses Kártyás Munkáltató által biztosított Mobil telefonszám: +36 / Előfizetéses Kártyás Munkáltató által biztosított Rendelkezik háztartás nevére szóló vezetékes/mobil internet előfizetéssel: Bejelentett állandó cím: Bejelentkezés dátuma: Bejelentett lakcímén Ön: tulajdonos/haszonélvező bérlő családtag egyéb Ingatlan típusa: Panel /társasházi lakás Nem panel/társasházi lakás családi ház/ikerház sorház Egyéb Tartózkodási cím: Levelezési cím: 2. MUNKAHELYI ADATOK Pályakezdő: Folyamatos munkaviszony kezdete jelenlegi munkahelyén: Beosztás: Megélhetés fő forrása: Gazdasági szektor: felsővezető középvezető beosztott szellemi beosztott fizikai Közalkalmazott/köztisztviselő Alkalmazott Vállalkozás tulajdonosa Egyéni vállalkozó / Mezőgazdasági Őstermelő/Szellemi szabadfoglalkozású Eltartott Nyugdíjas TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET Egyéb: Ipar Kereskedelem, szolgáltatás Pénzügyi (hitelintézet, biztosító,...) Közigazgatás intézményei Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, stb.) Mezőgazdaság Egyéb, és pedig:.. Hatályos: április 14. 1

2 2 Közös háztartásban élő felnőttek száma: 3. JÖVEDELEMI / VAGYONI ADATOK (1) Aktív keresők száma: 14 alatti eltartott gyermekek száma: Munkáltató/NAV* által igazolt havi nettó jövedelem (/hó) *A megfelelő aláhúzandó! Nyugdíj Családi pótlék Munkáltató által nyújtott egyéb jövedelem Egyéb, folyószámlán megjelenő rendszeres havi bevétel Egyéb, szerződésen alapuló havi bevétel, jövedelem Havi egyéb, ügyfél általi nyilatkozattal igazolt kiegészítő (mellék) jövedelem Az igazolt jövedelem növekedésének becsült átlaga a futamidő alatt (%) A háztartás összes bevétele Nettó jövedelmet terhelő levonások (Pl.: jövedelem letiltás): A háztartás összes havi költsége (rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb) kivétel a hitelintézeti törlesztések: % Címe és, vagy Hrsz.: 1. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak megfelelő összegben): Tulajdoni hányad: Ingatlan becsült piaci értéke: Ingatlanra bejegyzett terhek: 2. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak megfelelő összegben): Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke csökkentve az esetleges terhekkel (kive az esetlegesen jelen hitel fedezetéül felajánlott pénzügyi eszközt/megtakarítást): Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül: Címe és, vagy Hrsz.: Tulajdoni hányad: Ingatlan becsült piaci értéke: Ingatlanra bejegyzett terhek: Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül: Bankbetét: Értékpapír: Egyéb befektetés: részjegy részvény kötvény állampapír befektetési jegy Van-e Önnek életbiztosítása: Tulajdonában álló gépjárművek száma: igen nem darab, melyek összértéke: ha igen, akkor annak összege: HUF Hatályos: április 14. 2

3 3 4. BANKKAPCSOLATOK Rendelkezik fizetési bankszámlával az igénylést befogadó Hitelintézetnél? igen nem Ha igen, akkor ezen fizetési számla száma: - - Fizetési számla nyitás dátuma: Bankkártyával rendelkezik: Ön a fizetési számlával kapcsolatban: számlatulajdonos társszámla tulajdonos meghatalmazott Rendelkezik fizetési bankszámlával más hitelintézetnél? igen nem Számla devizaneme: HUF EUR CHF JPY Ha igen, akkor a Fizetési számla száma más hitelintézetnél: - - Fizetési Számla nyitás dátuma: Bankkártyával rendelkezik: Ön a fizetési számlával kapcsolatban: számlatulajdonos társszámla tulajdonos meghatalmazott Van-e Önnek más hitelintézetnél hitelkeret típusú szerződése: Ha igen, akkor hitelkártya folyószámlahitel Hitelkeretek együttes összege: hitelkártya folyószámlahitel Hitelkeretek együttes összege: Van-e Önnek, családjának hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál egyéb kölcsön tartozása: Fennálló kölcsönök adatai más hitelintézetnél mind magánszemélyként, mind vállakozás 20%-ot elérő tulajdonosaként a vállalkozás által felvett hitelekre vonatkozóan (négy hitelnél több fennálló kölcsön esetén a többi hitel külön pótlapon kell feltüntetni): Havi Negyedes Féles Éves Kölcsön fennálló összege: Kölcsön fennálló összege: Havi Negyedes Féles Éves Kölcsön fennálló összege: Havi Negyedes Féles Éves Kölcsön fennálló összege: Havi Negyedes Féles Éves Hatályos: április 14. 3

4 Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ADATAI Hitelintézet: 4 Igénylés dátuma: Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Igényelt kölcsön termék: 5. IGÉNYELT KÖLCSÖN KONDÍCIÓI: Igényelt kölcsön összege: Minimálisan elfogadható kölcsön összege: Vállalt önerő összege: Futamideje: Kölcsön törlesztési módja: átutalással csoportos beszedéssel pénztári befizetéssel Kölcsön folyósítási módja: Hitelintézet a kölcsönt az alábbi fizetési számlára folyósítsa: Takarékszövetkezet/Bank -i fizetési számlára folyósítás Más banknál vezetett fizetési számlára folyósítás - - Pozitív hiteldöntést követően nyitok számlát A kölcsön törlesztését az alábbi fizetési számláról teljesítem: - - Törlesztési : minden ja A kölcsönt milyen célra igényli : Átmeneti anyagi gondok miatt Foglalkozás megalapozása, tanulmány Fennálló kölcsön kifizetése Lakásvásárlás, építés Lakásfelújítás Fűtési rendszer kiépítés/korszerűsítés TB által nem térített műtét Lakáshitelhez saját erő előteremtése Üdülés /utazás Számítógép /szórakoztató elektronika Esküvő/temetés / nászajándék Karácsonyi nagybevásárlás Bútor / háztartási gép vásárlás Kölcsönt kér Öntől más Életmód változás Egyéb A Központi Hitelinformációs Rendszerről valamint az Adatkezelésről a Hitelintézet tájékoztatóját átvettem, a kapcsolódó nyilatkozatot annak ismeretében írtam alá. Tudomásul veszem, hogy ezen dokumentumok a köztem és a Hitelintézet közötti létrejövő szerződés esetén - a szerződéskötéskor megismételt külön nyilatkozat nélkül is - annak mellékleteit fogják képezni. Hatályos: április 14. 4

5 N Y I L A T K O Z A T 5 Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy a 4. pontban (illetve a pótlapon) felsorolt hiteltartozásaimnál nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn - vállalkozóként felvett hiteleim esetén 30 on túli lejárt tartozásom, - fogyasztóként (lakossági ügyfélként) felvett hiteleim esetén a mindenkori minimálbért meghaladóan 90 on túli lejárt tartozásom. Kijelentem továbbá, hogy az elmúlt 5 során nem voltam olyan vállalkozásnak 20 % feletti tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, amely - a 20% feletti tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői viszony fennállása alatt - csődbe ment, illetve felszámolásra került. További nyilatkozattételek: A lakossági hitelezés körében nyújtott kölcsönökre vonatkozó üzletszabályzatot megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Nyilatkozom, hogy egy vállalkozásom (Bt beltag, KKT tag) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt, büntető eljárás nem folyik ellenem, nincs lejárt köztartozásom (NAV, TB járulék, vám, illeték, stb.), nem folyik ellenem végrehajtási eljárás. Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam benyújtott igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkez Hozzájárulok, hogy a Hitelintézet a saját pénzügyi/ befektetési termékei bevezetéséről és értékesítési feltételeiről a továbbiakban részemre tájékoztató anyagokat küldjön a jelen hiteligénylésben megadott levelezési címemre. Felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely személyi okmányomról fénymásolatot készítsen, és azt megőrizze. Kijelentem továbbá, hogy a hitelkérelemben megjelölt hitelcélhoz, más bankhoz, hitelintézethez hitelkérelmet nem nyújtottam be, folyamatban levő hitelkérelmem elbírálás alatt nincs. Jelen hiteligénylés aláírásával kijelentem és elismerem, hogy az igényelt hiteltermékre vonatkozó tájékoztató anyagokat átvettem, az igénylés elbírálásához, esetlegesen folyósításához és a szerződéskötéshez kapcsolódó, azzal járó - általam fizetendő - díjakról, költségekről, így különösen a hitelbírálati díjról, értékbecslési díjról; az esetlegesen szükséges életbiztosítási díj, és a hitelszerződés esetleges közokiratba foglalásának várható díjáról és költségéről; a teljes hiteldíj mutatóról a hitelhez kapcsolódó kamat, kezelési költség, prolongálási költség igénylés időpontjában hatályos mértékéről tájékoztatást kaptam úgy szóban, mint a kifüggesztett Hirdetmény útján. A kapott tájékoztatást megértettem, és az abban foglaltakat tudomásul vett Alulírott visszavonhatatlanul felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy részemre és költségemre az ingatlanfedezetre vonatkozó értékbecslést rendelje meg. Hozzájárulok ahhoz, hogy az értékbecslő részére az értékbecsléshez szükséges személyes adataimat (n, állandó lakcím, levelezési cím) átadja. Hozzájárulok, hogy a.. fogyasztónak minősülő kezes(ek) részére a Polgári Törvénykönyvről szóló i V. törvény 6:430. -ában foglaltak szerinti - a kötelezett helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges kockázatokról szóló - tájékoztatás során esetlegesen banktitoknak minősülő információkat is átadjon. Tudomásul veszem, hogy a jelen hiteligénylés átvétele nem jelent ígéretet a hitel engedélyezésére. Tudomásul veszem, hogy Hitelintézet a hitelt kizárólag a hitelszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetőleg bocsátja rendelkezésemre/rendelkezésünkre, jelen hiteligénylés pozitív elbírálása feltételel. A hiteligénylés elutasításáról a Hitelintézet írásbeli értesítést küld az Igénylő részére. Igénylő tudomásul bír arról, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Hitelintézet döntését nem kifogásolhatja. Kelt: Ügyfél aláírása: Alulírott kezesek kijelentjük, hogy jelen hitelkérelemben foglaltakat megismertük és tudomásul vettük. Kezes 1 Kezes 2 N : Aláírás: N : Aláírás: Kelt: Kelt: Alulírottak igazoljuk, hogy fent nevezettek a nyilatkozatot előttünk tették. Tanú1 Tanú 2 N : Aláírás: N : Aláírás: Lakcím: Lakcím: Kelt: Kelt: A kölcsönigénylést átvettem: Kelt: Ügyintéző aláírása: Hatályos: április 14. 5