Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajóvölgye Takarékszövetkezet"

Átírás

1 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati ügyfeleire érvényesek. Amennyiben a Számlatulajdonossal kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó szerződés rendelkezései alkalmazandók. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára en hozzáférhetőek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplő kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyről a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Általános feltételek 3. oldal 1. Bankszámlavezetés 4. oldal 1.1. Belföldi fizetési forgalom 4. oldal 1.2. Forint pénztári műveletek 4. oldal 1.3. Elektronikus bank szolgáltatások- Home Banking 4. oldal 1.4. Bankszámla kamatok 4-5. oldal 1.5. Különdíjak 5. oldal 2. Takarék számlabetét 5. oldal 2.1. Takarék számlabetét I. 5. oldal 2.2. Takarék számlabetét II.(változtatható kamatozású) 6. oldal 3. Hitelek 6. oldal 3.1. Rövid lejáratú eseti hitel 6. oldal 3.2. Bankszámlahitel / Rulírozó hitel 6. oldal Önkormányzati munkabér hitelkeret 7. oldal 3.3. Éven túli lejáratú hitelek (beruházásra, forgóeszköz finanszírozásra) 7. oldal 3.4. Viziközmű társulatoknak közművek létesítésére nyújtandó beruházási hitel 7. oldal 3.5. MFB refinanszírozási hitel 7. oldal 3.6. Sikeres Magyarországért Hitelprogramok 7. oldal 3.7. Egyéb költségek 8. oldal 4. Bankgarancia, bankkezesség 9. oldal 5. Hiteligérvény 9. oldal 6. BIC (SWIFT) kód 9. oldal

3 3

4 4 Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett. A Kondíciós listát a Takarékszövetkezet az egységein közzéteszi. 2. A Kondíciós listában foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek. Amennyiben a megkötött szerződés és a jelen Kondíciós lista szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerződésben rögzített mérték az irányadó. Az eltérésről és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyfélreferensei az ügyfelet szerződéskötés előtt kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szerződés aláírásával ismeri el. 3. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet. A jutalék, díj, illetve költség megfizetése eltérő megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Kivételt képeznek külön díjak, a pénztári, pénzváltási szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek, amelyek aznap esedékesek. A Takarékszövetkezetet illető díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. A látra szóló és lekötött betéti kamatok elszámolása és jóváírása a naptári év végén, illetve a szerződések megszűnésének napján történik. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak. 5. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerződés létrejöttétől függetlenül felmerülő díjak megfizetésétől. 6. Jelen Kondíciós listában meg nem határozott díjak egyedi megállapodás részét képezik. 7. A Kondíciós lista a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó. 8. A megadott betéti kamatmértékek 365 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás az elhelyezés napjától a felvétet megelőző napig tart. Sávos kamatozás esetén a teljes összeg a sávhoz tartozó kamattal kamatozik. 9. A megadott hitelkamatok 360 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart. 10. A hitel bírálati díj kölcsönszerződésenként kerül felszámításra.

5 5 1. Bankszámlavezetés Számlanyitás Nyitó betétállomány Kivonatok postaköltsége 0,- Ft 0,- Ft Díjmentes 1.1.Belföldi fizetési forgalom Bejövő átutalások jóváírása Pénzforgalmi jutalék minden tartozik jellegű forgalmi tétel után 0,1 % Számlavezetési díj 700,- Ft/hó Saját számlák közötti átvezetés A Takarékszövetkezet ügyfeleinek számlái közötti átvezetés Csoportos átutalások jóváírása/visszautasítása Csoportos átutalás teljesítése pénzforgalmi számláról ( bankon kívül) 0,1 % Csoportos átutalás teljesítése pénzforgalmi számláról (bankon belül) Csoportos beszedési megbízás teljesítése 5,- Ft/tétel 1.2. Forint pénztári műveletek Készpénz befizetés Készpénz kifizetés 0,15 %, min: 200,- Ft 1.3. Elektronikus bank szolgáltatások- Home Banking Havi díj Egyszeri telepítési díj Egyszeri programdíj Indított átutalás Takarékszövetkezeten kívülre 0,1 % Indított árutalás Takarékszövetkezeten belülre 1.4. Bankszámla kamatok A forintban vezetett bankszámlák kamatfeltételei Látra szóló önkormányzati forint bankszámlák Kamatláb EBKM (%) Számlaegyenleg 2 % 2 % Lekötött önkormányzati forint bankszámlák EBKM (%) Lekötési idő ,- ft EBKM % EBKM % 1 hó 4,4 % 4,49 % 4,6 % 4,70 % 2 hó 4,5 % 4,58 % 4,7 % 4.79 %

6 6 3 hó 4,6 % 4,68 % 4,8 % 4,89 % 4 hó 4,8 % 4.88 % 5,0 % 5,08 % 5 hó 4,9 % 4,97% 5,1 % 5,18 % 6 hó 5,1 % 5,16 % 5,3 % 5,37 % 7 hó 4,9 % 4,95 % 5,1 % 5,15 % 8 hó 4,8 % 4,84 % 5,0 % 5,04 % 9 hó 4,6 % 4,63 % 4,8 % 4,83 % 10 hó 4,5 % 4,52 % 4,7 % 4,72 % 11 hó 4,5 % 4,51 % 4,7 % 4,71 % 12 hó 4,5 % 4,50 % 4,7 % 4,70 % Lejárat előtt felmondott betét kamata 1 % 1 % 1 % 1 % Üzletpolitikai megfontolásokból egyedi kamatmegállapítás lehetséges. Minimálisan leköthető betétösszeget a Takarékszövetkezet nem határoz meg. A futamidőn belül a kamat nem változik. A kamat a futamidőn belül nem változik! 1.5. Külön díjak Fedezetigazolás kiadása, módosítása annak összege után Nyomtatvány költség( átutalási megbízás) Postai befizetési csekk Saját befizetési csekk Sorban álló tételek utáni díj ( külön szerződés alapján) Adott időszakra vonatkozó számlakivonat kiadása Részletes számlaforgalom információs díja Számlakivonat, könyvelési bizonylat, egyéb okirat másolása 0,1 %, min. 500,-Ft/db, max ,- Ft/db 0,- Ft 99,- Ft/db 10,- Ft/db 200,- Ft/tétel/hó 200,- Ft/oldal 150,- Ft/oldal 15,- Ft/db 2. Takarék számlabetét 2.1. Takarék számlabetét I. éves kamatláb EBKM 3 hónapos lekötés esetén 4,80% 4,89% 6 hónapos lekötés esetén 5,20% 5,27% 1 éves lekötés esetén % % éven túli lekötés esetén % 4,50%

7 Takarék számlabetét II. (változtatható kamatozású) Sávhatárok (Ft) 3 ** hónap 6 ** hónap TAKARÉK SZÁMLABETÉT Kamatláb % (EBKM) (Természetes személyek) 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* Minimálisan leköthető összeg (Ft) Betétlejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb ,20 4,20 4,20 4, (4,27) (4,24) (4,20) (4,12) (4,03) (3,96) (3,89) ,40 4,40 4,40 4, (4,47) (4,45) (4,40) (4,31) (4,22) (4,14) (4,06) % (4,68) (4,65) () (4,50) (4,40) (4,31) (4,23) ,80 4, (4,89) (4,86) () (4,50) (4,40) (4,31) (4,23) * évenkénti átárazódás ** A lejáratot követően az ismételten le nem kötött betéteknél a legkisebb összegsávhoz tartozó kamat kerül elszámolásra - egyedi kamatok megállapítása lehetséges - A számlán alkalmazott tranzakciók (pl.: átutalás kezdeményezése), egyedi igények (pl.: az évi egy egyenlegértesítőnél gyakrabban igényelt kivonat), vagy takarékszövetkezeti követelés (pl.: késedelmi kamat, stb.) után a takarékszövetkezet a Hirdetmény 1. pontjában közölt mértékű díjat, költséget számít fel. 3. Hitelek 3.1 Rövid lejáratú eseti hitel Kamat Kamat (évi) ügyfélminősítéstől függően A - B minősítésű ügyfél 16,0 % C - D minősítésű ügyfél 17,0 % Kezelési költség (egyszeri) 0,5% Futamidő max. 12 hó Rendelkezésre tartás díja 1,0 % 3.2. Bankszámlahitel/ Rulírozó hitel Kamat ( évi ) ügyfélminősítéstől függően A - B minősítésű ügyfél 16,0 % C - D minősítésű ügyfél 17,0 % Kezelési költség ( egyszeri) 0,5 % Futamidő: max. 12 hó Rendelkezésre tartás díja 1,0 %

8 Önkormányzati munkabér hitelkeret Kamat (évi) ügyfélminősítéstől függően A - B minősítésű ügyfél 14,0 % C - D minősítésű ügyfél 15,0 % Kezelési költség (egyszeri) 0,5% Futamidő max. 12 hó Rendelkezésre tartás díja 1,0 % 3.3. Éven túli lejáratú hitelek (beruházásra, forgóeszköz finanszírozásra) A - B minősítésű ügyfél 14,0 % C - D minősítésű ügyfél 15,0 % Kezelési költség (egyszeri) 1,0 % Futamidő:- beruházási hitel max. 10 év - forgóeszköz finanszírozási hitel max. 36 hó Rendelkezésre tartás díja 0,0 % 3.4. Viziközmű társulatoknak közművek létesítésére nyújtható beruházási hitel Összeg min. 1 MFt Kedvezményes hitel összege max. az összköltség 65 %-a Futamidő max. 10 év Kedvezményes hitelrész kamata 14 % Nem kedvezményes hitelrész kamata 17 % 3.5. MFB refinanszírozási hitel Összeg a beruházás bekerülési értékének max. 90 %-a Kamata: - A hitelcél esetén 3 havi EURIBOR+ legfeljebb évi 2,5 % - B hitelcél esetén 3 havi EURIBOR+ legfeljebb évi 3,5 % Hitelbírálati díj A projekt értékének 1%-a Futamidő max. 20 év 3.6. Sikeres Magyarországért Hitelprogramok Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra-Fejlesztési Hitelprogram Kamat (éves): Kezelési költség: Folyósítási jutalék: Rendelkezésre tartási díj: Projektvizsgálati díj: 3 havi EURIBOR+2,5 %/év vagy 3 havi EURIBOR+3,5 %/év,hitelcéltól függően egyszeri mértéke: 1 milliárd Ft hitelösszegig a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a, 1 milliárd Ft hitelösszeg felett 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5%-a, továbbá az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a, esedékességét a hitelintézet határozza

9 9 meg Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. Szerződésmódosítási díj eseti, mértékét és esedékességét a hitelintézet határozza meg Futamidő legfeljebb 20 illetve 25 év lehet hitelcéltól függően Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Kamat (éves): Kezelési költség: Folyósítási jutalék: Rendelkezésre tartási díj: Projektvizsgálati díj: Futamidő legfeljebb 15 év 3 havi EURIBOR+2,5 %/év ,-Ft+ÁFA (egyszeri díj) Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram Kamat (éves): 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év,, kivéve a 4.2. hitelcélt, amelynek esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,25%/év. Kezelési költség: Folyósítási jutalék: Rendelkezésre tartási jutalék Projektvizsgálati díj: 1 milliárd forint hitelösszegig a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a, 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5%-a, továbbá az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a. Szerződésmódosítási díj Futamidő legfeljebb 25 év A finanszírozó hitelintézet kondíciós listája szerint 3.7. Egyéb költségek Felszólítólevél Felmondólevél KHR Ügyféltudakozvány (évente 1 alkalommal ingyenes) Levelezési díj Zárlati költség (3.1. és 3.3. esetében) Helyszíni ellenőrzés díja Nyomtatvány díja Hitelbírálati díj (saját konstrukciójú hiteleknél) Igazolások 1.000,- Ft 1.000,- Ft 2.100,- Ft 500,- Ft/levél 1.000,- Ft/év a folyósított összeg 1%-a, de max ,- Ft/alkalom 1.000,- Ft 1.000,- Ft 1.000,- Ft/alkalom

10 10 4. Bankgarancia, bankkezesség Éven belüli 1-3 % min.: ,- Ft Éven túli 1,5 3,5 % min.: ,- Ft Készpénz, óvadék fedezettel futamidőtől 1,0 2 % min.: ,- Ft függetlenül Bankgarancia ígérvény kiadása ,- Ft Beváltott bankgarancia (kamat) 22 % 5. Hiteligérvény Hiteligérvény kiadása ,- Ft 6. BIC (SWIFT) kód: A Takarékbank, mint a számlavezető hely levelező bankjának a BIC (SWIFT) kódja: TAKBHUHB. Az ügyvezetés üzletpolitikai megfontolásból egyedi elbírálás alapján, a meghirdetett kamatoktól eltérhet. Kiadta: Sajóvölgye Takarékszövetkezet Eszköz Forrás Bizottsága