Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesülete (Bajót, Szabadság u. 57.) szervezet nevében folytatja le a közbeszerzt, a szerződt e szervezet köti meg. 2. A közbeszerz tárgya mennyisége: 1. rz: IKSZT épít A Bajót 551 hrsz. telken lévő épület átalakítása, bővíte, felújítása. 1. Felújítással, átalakítással érintett meglévő épület hasznos alapterülete: 305,67 m2 2. Meglévő épület bővítményének hasznos alapterülete: 16,20 m2 3. Kisléptékű infrastruktúra-fejleszt (külső térburkolat) alapterülete: 215 m2 Becsült érték összesen bruttó Ft 2. rz: IKSZT informatikai eszközbeszerz 1 Flipchart tábla 1 projektor 1 vetítővászon 1 DVD lejátszó 2 LCD televízió 6 számítógép 1 multifunkciós lézer nyomtató 6 szünetmentes áramforrás 2 vezetékes telefon 2 kézibeszélő+töltő 1 router 9 asztali lámpa 1 lézernyomtató 1 hálózati adattároló 1 IP telefonálásra alkalmas eszköz 1 switch 1 fényképezőgép Becsült érték bruttó Ft 3. rz: IKSZT bútor beszerz 1 portás pult 1 polcrendszer 4 zárható szekrény 1 feli ruhafogas 3 kabáttartó fogas 1 konyhabútor 1 polcrendszer 5 polcrendszer 2 folyóirattartó állvány 39 szék 1 pelenkázó asztal 1 konyhaasztal 5 könyvtári asztal 2 olvasóasztal 8 íróasztal Becsült érték bruttó Ft 4. rz: egyéb eszközbeszerz 1 borszűrő 120 szűrőlap 1 dugózó gép fém pofás 10 borteszt 1 bozótvágó fűkasza 1 láncfűrz 1

2 1 vízpr 1 kompresszor Becsült érték bruttó Ft Rzletek a dokumentációban 3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás nélküli 4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt ának (1) bekezde szerinti indokolás:- c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 5. A benyújtott ajánlatok száma (rzajánlattételi lehetőség esetén rzenként): 1. rz: 3 db 2. rz: 3 db 3. rz: 3 db 4. rz: 1 db 6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe ajánlatuknak a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak rzszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (rzajánlattételi lehetőség esetén rzenként): Ajánlattevő neve: PRENKER BT. Ajánlattevő címe: 2536 NYERGESÚJFALU, KOSSUTH U Ajánlat A 4. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+0 év Ajánlattevő neve: IRODA 2000 KFT. Ajánlattevő címe: 3530 MISKOLC, CORVIN ÚT 1-3. Ajánlat A 3. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+5 év Ajánlattevő neve: LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Ajánlattevő címe: 2533 BAJÓT, KÜLTERÜLET 0153/7 HRSZ Ajánlat AZ 1. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 3+4 év 3. A Cég rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel. Ajánlattevő neve: INFORMATÉKA KFT. Ajánlattevő címe: 1067 BUDAPEST, TERÉZ KRT. 31. Ajánlat A 2. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+3 év Ajánlattevő neve: D PROJEKT BÚTOR BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT. Ajánlattevő címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KISTELEKI U. 52/A. Ajánlat A 3. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+3 év b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékele a következő táblázatba foglalva (rzajánlattételi lehetőség esetén rzenként): 1. rz: LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2

3 Az elbírálás rzszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A rzszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) Ár Jótállás időtartama ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer megléte A mal szorzott értékeli ok összegei ajánlattevőnként: rz: Az elbírálás rzszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A rzszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) INFORMATÉKA KFT. Ár Jótállás időtartama A mal szorzott értékeli ok összegei ajánlattevőnként: rz: Az elbírálás rzszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A rzszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) D PROJEKT BÚTOR KFT. IRODA 2000 KFT. Ár , ,509 Jótállás időtartama A mal szorzott értékeli ok összegei ajánlattevőnként: , rz: 3

4 Az elbírálás rzszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A rzszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) PRENKER BT. Ár Jótállás időtartama A mal szorzott értékeli ok összegei ajánlattevőnként: 9900 (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott rzszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékeli ot, jobb oldalára pedig az értékeli nak a mal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertete, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok rzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékele során a ponthatárok közötti ot: 1-2. rzszempont értékarányosítás, 3. rzszempontnál (csak 1. rznél) abszolút értékeli módszerrel, vagyis ha a kért feltétel teljesítét az ajánlattevő igazolja, akkor 100 pontot kap, amennyiben nem, úgy 1 pontot kap. 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe az érvénytelenség indoka: FISCHER-BAU KFT NYERGESÚJFALU, IPARI PARK 1. Ajánlattevő az ajánlat bírálatát követően az alábbi hiánypótlási felhívást kapta: 2. Az ajánlattételi felhívás szerint: III.2.2) Gazdasági pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléhez szükséges adatok a megkövetelt igazolási mód: a) Az 1. rz vonatkozásában ajánlattevő közös ajánlattevők vagy a közbeszerz értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon pénzintézettől származó igazolást az adott rzre vonatkozó becsült érték 50%-a meglétének igazolására. Hitelt érdemlő igazolásnak tekinti az ajánlatkérő a bankgaranciát, vagy banki fedezet igazolást zárolt csak erre a célra használható elkülönített összegről, vagy banki hitelígérvényt, vagy bankszámlapénzt. Bankszámlapénz esetén az egyes bankszámlákon rendelkezre álló forrást ugyanazon napra szólóan kell igazolni. Az igazolásoknak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbinek kell lennie. A becsatolt cégszerű nyilatkozat fentiek alapján nem elegendő annak igazolására, hogy a megajánlott rzre vonatkozó becsült érték 50%-a az ajánlattevő rendelkezére áll, vagy rendelkezére fog állni. 3. A referencia igazolásból hiányzik a nyilatkozat arról, hogy a teljesít az előírásoknak a szerződnek megfelelően történt-e fő villanyszerelőre vonatkozóan nem csatolt iratot az ajánlattételi felhívás III.2.3. pont műszaki szakmai alkalmassági feltételek b) pontjában foglaltak ellenére. 5. A dokumentáció 39. pontja szerint az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció rzét képező árazatlan költségveti kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. Ennek ellenére ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kiadott költségveti kiírást nyújtotta be beárazva. Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait felhívás ellenére határidőben nem pótolta. Az ajánlat a közbeszerzekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezd e), f) pontja alapján érvénytelen. COMP-L SZÁMÍTÁSTECHNIKA KFT DOROG, ESZTERGOMI ÚT 1/A. Ajánlattevő az ajánlat bírálatát követően az alábbi hiánypótlási felhívást kapta: 1. Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 71. (1) bekezd a)-c) szerinti nyilatkozatokat. 2. Az ajánlattételi felhívás szerint a műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye, hogy ajánlattevő közös ajánlattevők a közbeszerz értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen rendelkezzen a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben 4

5 teljesített, megrendelő által szerződ- szabályszerűnek minősített, a vizsgált időszakban legalább összesen nettó 3 millió Ft értékű informatikai eszköz szállítási referenciával. Az igazolási mód: a Kbt. 67. (1) bekezd a) pontjában foglaltak alapján a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 3 évben végzett, az alkalmassági feltételnél előírt referencia feltételeknek megfelelő szállítások ismertetét a Kbt. 68. (1) bekezdében meghatározott módon kell benyújtani. A Kbt. 68. (1) bekezd szerint a 67. (1) bekezde a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződt kötő másik fél a 22. (1) bekezdének a) e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződt kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. Mivel a bemutatott 3 referencia hely közül egy kórház egy általános iskola, ezért az ezekre vonatkozó referenciákat a megrendelő által kiadott nyilatkozattal kell igazolni; ezen, a megrendelő által kiadott igazolásnak kell tartalmaznia valamennyi az alkalmasság megítéléhez szükséges adatot. 3. Az ajánlathoz változásbejegyzről szóló cégbírósági végz került becsatolásra nem cégkivonat. Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait felhívás ellenére határidőben nem pótolta. Az ajánlat a közbeszerzekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezd e), f) pontja alapján érvénytelen. TRAVERZ ÉPÍTŐIPARI KFT TÁT, HALOMKA LIGET 24. Ajánlattevő az ajánlat bírálatát követően az alábbi hiánypótlási felhívást kapta: AZ 1. RÉSZRE: 1. Idézet az ajánlattételi felhívásból: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Az 1. rz vonatkozásában Ajánlattevő közös ajánlattevők a közbeszerz értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmas, ha (együttesen kell megfelelni) igazolni tudja, hogy a megajánlott rzre vonatkozó becsült érték 50%-a az ajánlattevő rendelkezére áll, vagy rendelkezére fog állni. Az alkalmasság megítéléhez szükséges adatok a megkövetelt igazolási mód: a) Az 1. rz vonatkozásában ajánlattevő közös ajánlattevők vagy a közbeszerz értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon pénzintézettől származó igazolást az adott rzre vonatkozó becsült érték 50%-a meglétének igazolására. Hitelt érdemlő igazolásnak tekinti az ajánlatkérő a bankgaranciát, vagy banki fedezet igazolást zárolt csak erre a célra használható elkülönített összegről, vagy banki hitelígérvényt, vagy bankszámlapénzt. Bankszámlapénz esetén az egyes bankszámlákon rendelkezre álló forrást ugyanazon napra szólóan kell igazolni. Az igazolásoknak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbinek kell lennie. Nem igazolta a pénzügyi gazdasági alkalmasságot fentiek szerint, erre vonatkozóan semmilyen iratot nem csatolt fő kőműves - 1 fő bádogos - 1 fő ács - 1 fő vízvezeték központifűt szerelő - 1 fő villanyszerelő szakemberekre vonatkozóan nem csatolt iratot az ajánlattételi felhívás III.2.3. pont műszaki szakmai alkalmassági feltételek b) pontjában foglaltak ellenére. 3. Kérjük magyarázatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott rezsióradíj a költségvet több tételénél miért nem éri el az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mellékelt határozatában meghatározott minimális 1900 Ft-os értéket? Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait felhívás ellenére nem megfelelően pótolta. 1. A becsatolt banki igazolás nem megfelelő, az ajánlattevő nyilatkozata ellenére nem hitelígérvény, mert az csupán arról szól, hogy tárgyalásokat kezdett a bank ajánlattevő hitel igénylről, de az igazolás nem minősül a bank rzéről kötelezettség-vállalásnak fő kőműves - 1 fő bádogos - 1 fő ács - 1 fő vízvezeték központifűt szerelő - 1 fő villanyszerelő szakemberekre vonatkozóan a hiánypótlásban sem csatolt önéletrajzot. 3. Általánosságokat ír az ajánlati árra vonatkozó magyarázatnál, állításai adatokkal nincsenek alátámasztva. 5

6 Az ajánlat a közbeszerzekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezd e), f) pontja alapján érvénytelen. TRAVERZ ÉPÍTŐIPARI KFT TÁT, HALOMKA LIGET 24. Ajánlattevő az ajánlat bírálatát követően az alábbi hiánypótlási felhívást kapta: A 2. RÉSZRE: 1. A 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a kizáró okok hiányának igazolására nem került benyújtásra irat. 2. A 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására nem került benyújtásra irat. 3. A 10% feletti alvállalkozó cégkivonata nem került benyújtásra. 4. A 10% feletti alvállalkozó képviselőjének aláírási címpéldánya nem került benyújtásra. 5. Ajánlattevő a 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására nem került benyújtásra irat. 6. A szerződ tervezet 4.1. pontjában a jótállás vállalásra vonatkozóan eltérő adat szerepel, mint az ajánlati nyilatkozatban, kérjük tisztázni! Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait felhívás ellenére határidőben nem pótolta. Az ajánlat a közbeszerzekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezd e), f) pontja alapján érvénytelen. Sragner&Sragner Kft. (1137 Budapest, Újpesti rakpart 8.) ajánlata augusztus 18-án 10 óra 12 perckor azaz kve érkezett, mert az ajánlattételi határidő augusztus 18. napja óra volt. Az ajánlat a közbeszerzekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezd a) pontja alapján érvénytelen. 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege ajánlata kiválasztásának indokai: 1. rz: Ajánlattevő neve: LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Ajánlattevő címe: 2533 BAJÓT, KÜLTERÜLET 0153/7 HRSZ Ajánlat AZ 1. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 3+4 év 3. A Cég rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel. 2. rz: Ajánlattevő neve: INFORMATÉKA KFT. Ajánlattevő címe: 1067 BUDAPEST, TERÉZ KRT. 31. Ajánlat A 2. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+3 év 3. rz: Ajánlattevő neve: D PROJEKT BÚTOR BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT. Ajánlattevő címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KISTELEKI U. 52/A. Ajánlat A 3. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+3 év 4. rz: Ajánlattevő neve: PRENKER BT. Ajánlattevő címe: 2536 NYERGESÚJFALU, KOSSUTH U Ajánlat A 4. RÉSZRE: Ft+ ÁFA 1+0 év Indokolás: Az adott ajánlattevők adott ajánlatai az adott rz tekintetében az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatok. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege ajánlata kiválasztásának indokai:- 6

7 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Rzben igen, de a Kbt. 60. (1) bekezd d) f) pontja, valamint a Kbt. 61. (1) bekezd a)-c) pontjai szerinti kizáró okok hiányáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, a Kbt. 60. (1) bekezd e) pontja szerinti APEH együttes adóigazolás, vagy külön az APEH külön a VPOP igazolás valamint a Kbt. 61. (2) bekezde szerinti - Bajót Önkormányzati Adóhatóság - igazolás még nem került becsatolásra. Kérjük az eredményhirdett követő 8 napon belül a Perfectus Kft Szentendre Széchenyi tér 35. címére, vagy PDF formátumban a re ezeket az igazolásokat megküldeni szíveskedjenek! INFORMATÉKA KFT. Rzben igen, de a Kbt. 60. (1) bekezd d) f) pontja, valamint a Kbt. 61. (1) bekezd a)-c) pontjai szerinti kizáró okok hiányáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, a Kbt. 60. (1) bekezd e) pontja szerinti APEH együttes adóigazolás, vagy külön az APEH külön a VPOP igazolás valamint a Kbt. 61. (2) bekezde szerinti - Bajót Önkormányzati Adóhatóság - igazolás még nem került becsatolásra. Kérjük az eredményhirdett követő 8 napon belül a Perfectus Kft Szentendre Széchenyi tér 35. címére, vagy PDF formátumban a re ezeket az igazolásokat megküldeni szíveskedjenek! D PROJEKT BÚTOR BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT. Rzben igen, de a Kbt. 60. (1) bekezd d) f) pontja, valamint a Kbt. 61. (1) bekezd a)-c) pontjai szerinti kizáró okok hiányáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, a Kbt. 60. (1) bekezd e) pontja szerinti APEH együttes adóigazolás, vagy külön az APEH külön a VPOP igazolás valamint a Kbt. 61. (2) bekezde szerinti - Bajót Önkormányzati Adóhatóság - igazolás még nem került becsatolásra. Kérjük az eredményhirdett követő 8 napon belül a Perfectus Kft Szentendre Széchenyi tér 35. címére, vagy PDF formátumban a re ezeket az igazolásokat megküldeni szíveskedjenek! PRENKER BT. Rzben igen, de a Kbt. 60. (1) bekezd d) f) pontja, valamint a Kbt. 61. (1) bekezd a)-c) pontjai szerinti kizáró okok hiányáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, a Kbt. 60. (1) bekezd e) pontja szerinti APEH együttes adóigazolás, vagy külön az APEH külön a VPOP igazolás valamint a Kbt. 61. (2) bekezde szerinti - Bajót Önkormányzati Adóhatóság - igazolás még nem került becsatolásra. Kérjük az eredményhirdett követő 8 napon belül a Perfectus Kft Szentendre Széchenyi tér 35. címére, vagy PDF formátumban a re ezeket az igazolásokat megküldeni szíveskedjenek! b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?- 10.* A szerződ teljesítéhez a közbeszerz értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve címe, továbbá a közbeszerznek az a rze, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. - INFORMATÉKA KFT.- D PROJEKT BÚTOR BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.- PRENKER BT.- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 7

8 11.* A közbeszerznek az a rze, amelyre az ajánlattevő a közbeszerz értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződt köthet: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: LODZSA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Elektromos ellátás, világítás Fűt vízszerel Megújuló energia hasznosító berendez INFORMATÉKA KFT.- D PROJEKT BÚTOR BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.- PRENKER BT.- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 12. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertete: a) A szerződköti tilalmi időszak [Kbt. 99. (2) bekezd] kezdőnapja: szeptember 10. b) A szerződköti tilalmi időszak [Kbt. 99. (2) bekezd] utolsó napja: szeptember * Egyéb információk: A szerződköt tervezett időpontja október óra. 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra közzétételének napja:- 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre közzétételének/megküldének napja: Közzététel dátuma: 2010/07/26 Iktatószám: 20579/ Az eredményhirdet időpontja: szeptember óra. 18. Az összegez elkzítének időpontja: szeptember * Az összegez javításának indoka: - Bajót, szeptember 9. Tóth Zoltán polgármester 8