MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom."

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői iroda helyiség Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Előadó: polgármester - Interpelláció Napirendi javaslat 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Védőnő beszámolója Előadó: védőnő 3.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés- Előadó: falugondnok 4.) Tájékoztató a 2012/2013.tanév indításáról. Előadó: Fekete Istvánné ÁMK Igazgatója 5.) Döntés iskola működtetéséről Előadó: jegyző 6. ) Fürdő I. féléves beszámolója. - Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. - Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Bogdán Béla Fürdő Igazgató Karsai Béla gazdaságvezető 1

2 7.) Javaslat a Fürdő és Gyógyászati Központban őszi csomag bevezetésére, illetve gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezetére. Előadó: polgármester 8.) Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója a szezonban végzett munkáiról és a még hátralévő feladatokról. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 9.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester Karsai Béla gazdaságvezető 10.) Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester 12.) Közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása. Előadó: jegyző 13.) Törvényességi ellenőrzés. Előadó: jegyző 14.) Polgármesteri Hivatal részére történő gépjármű vétele.(szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 15.) Beruházó Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása. Előadó: polgármester 16) 0257/5.hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú erdő kivágásából származó elszámolás. Előadó: jegyző 17.) Szauna világ építése a fürdőben. Előadó: polgármester 18.) A Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment /TDM/ szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló túrisztikai egyesületbe történő belépésre. Előadó: Karsai Béla gazdaságvezető 19.) Kérelem szociális utalvány elfogadására. Előadó: jegyző 20.) Tájékoztató a Kóbor ebek befogásáról és tartásáról. (szóbeli tájékoztatás) Előadó: jegyző Zárt ülés - Balás Mónika kérelme ingatlan vételére. - Bogdán Béla fürdő igazgató kérelme. Cserkeszőlő, 2012.szeptember 10. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 3

4

5 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 2012 évi I féléves pénzforgalmi jelentése, intézményi bontásban Pénzf szla szám Megnevezés Mosoda Napsugár Fürdő és strand Gyógybolt víz szennyvíz Távhő szolg Szálloda étterem szolg camping Szépség szalon Gyógyszolgáltatás Összesen 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Végleges pénzeszköz átadás 0 51 RENDSZERES ÉS NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTAT/ KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK KÉSZLETBESZERZÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatásértékű bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN bevétel-kiadás Cserkeszőlő, szeptember 15. Karsai Béla gazdasági vezető

6 Kimutatás a tő ig kiszámlázott víz- és csatornadíjról Kiszámlázott Kiszámlázott víz Kiszámlázott víz (Ft) csatorna (Ft) Kiszámlázott alapdíj Ft összesen: (m3) Kiszámlázott csatorna (m3) hóig Összesen: ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Hátralék ig Közület (Ft) Lakossági (Ft) Összesen (Ft) ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlanok száma: Csatorna rákötések száma 2012-ben Folyamatban lévő bekötések száma: december június dedember június Össz. vízbekötések száma Új vízbekötések száma 2012-ben 6

7 1. számú melléklet Cserkeszőlő Községi Önkormányzati 2011 évi első féléves települési költségvetése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésbő l háztartások befizetése i Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó. korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jellegű kiadások (= 03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások Összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/ /66) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások összesen ( ,..+19) Felújítás (ÁF A-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (AFA-val) (=05/31) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) ( ) Költségvetési kiadások ( ) Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/ /10+16/l /12+16/13+16/ /24) vagy (= 11/05)] 36 Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

8 Cserkeszőlő Községi Önkormányzati 2011 évi első féléves települési költségvetése 38 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05) Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszkózátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/ ] Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45) Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) Költségvetési hiány ha 60> Költségvetési többlet ha 60< Maradvány felhasználás (=10/ ) Finanszírozási kiadások (=06/96) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Finanszírozási bevételek (=10/94) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása ( ) Pénzkészlet január l-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén) (72+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

9 KUNSZENTMÁRTONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG *: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 7.;5441 Kunszentmárton Pf.: 6. ( 56/ , BM 32/43-10 Fax: 56/ , BM 32/43-26 :: Szám: 16040/2498-1/2012.ált. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSERKESZŐLŐ Tisztelt Képviselő-testület! Cserkeszőlő község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8.. ( 4 ) bekezdése alapján beszámolómat évre vonatkozóan az alábbiak szerint terjesztem elő. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a korábbi években megszokotthoz hasonló társadalmi és gazdasági környezetben, lényegében változatlan népességmegoszlás és településszerkezet mellett végezte tevékenységét évben. Továbbra is elsődleges célunk volt, hogy a Rendőrkapitányság az alaprendeltetésének megfelelően garantálja illetékességi területén a rend megőrzését, a lakosságnak a rendőrségbe, illetve ezen keresztül a jogállamba vetett bizalmának erősítését, biztonságos életterének szavatolását. Tevékenységünk során szem előtt tartottuk a törvényesség, a szakszerűség, a hatékonyság betartását, a szakmai- és az állampolgárok elvárása mentén. Kapitányságunk a évben továbbra is prioritásként kezelte a lakosság rendőrségbe vetett bizalmának erősítését, a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek bővítését, megkülönböztetett figyelmet fordítva a rendőri korrupció és egyéb jogsértések megelőzésére, feltárására, a zéró tolerancia elvének következetes érvényesítése mellett. A rendőrség szervezete talán soha nem igényelte annyira az innovatív gondolkodást, mint a évben, ezért törekedtünk arra, hogy a különböző szakterületek szakmaiságának sarokpontjai, prioritásai kellő mértékben fedjék egymást annak érdekében, hogy erőfeszítéseink eredője a megfelelő irányba mutasson. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság szervezeti felépítése az értékelt időszakban nem változott, az elmúlt évben is a november 01-i szervezetmódosítást követően kialakított struktúrában hajtottuk végre feladatainkat. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)

10 2 A kapitányság vezetői állományát érintően lényeges személyi változások történtek az elmúlt év során is. A bűnügyi osztályvezető helyettesi beosztás elköltözés és más szervhez történő áthelyezés miatt november 01-én megürült, az új vezető január 01-én került megbízásra, majd az idei év január 01-én kinevezésre. Az összevont közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályon belül a közlekedésrendészeti alosztályvezetői beosztást július 01-i, míg a Cibakháza Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztást július 01-i hatállyal tudtuk megbízással betölteni. Az igazgatásrendészeti alosztályvezetői beosztásban az elmúlt év szeptember 01-én szintén változás történt, az eddigi alosztályvezető kérte Kapitányságunkon más beosztásba helyezését, így a fenti időponttól e beosztás is betöltetlen volt, azt az idei év június 01-i hatállyal tudtuk csak betölteni. A bűnügyi valamint a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető, a hivatalvezető illetve a közrendvédelmi alosztályvezető személyében az év során változás nem történt. A szakterületek vezetői állománya azonosul a testület feladatrendszerével, kitűzött céljaival; elkötelezettségét az irányítás során folyamatosan érzékelteti. A vezetők szakmai és erkölcsi tartása garanciája annak, hogy az állomány körében elfogadottak legyenek, pozitív hatással vannak a kollektívák munkateljesítményének ösztönzésére. A Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetét az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban illetékességi területünkön a regisztrált bűncselekmények száma volt, ami a korábbi évhez képest 19 %-os csökkenést mutat. A lakosra jutó illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények száma a tavalyi évben szintén csökkenést mutat (4.342), Kapitányságunk e fertőzöttségi mutatója évben a megyei és országos átlag alá csökkent, míg az előző években azt meghaladó volt. Elmondható, hogy a Kunszentmárton Rendőrkapitányság illetékességi területe a bűncselekménnyel kevésbé fertőzött területek közé tartozik. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy azok 30,1 %-a Kunszentmárton városban, míg 22,9 %-a Cibakháza nagyközségben következett be. Ezen túlmenően Csépa, Öcsöd és Cserkeszőlő területén a bűncselekmények megközelítőleg 9 illetve 10 %-át regisztráltuk, az illetékességi területünkhöz tartozó további hét településen lényegesen kisebb vagy elenyésző számban regisztráltunk jogsértés. A bűncselekmények területi megoszlása az idei évi adatok alapján hasonló képen alakul azzal, hogy Cibakházán 40 %-al, Kunszentmártonban 33 %-al, Csépán 37 %-al, Cserkeszőlőben több, mint 60 %-al csökkent a bűnügyi érkezés, egyedül Öcsöd nagyközségben stagnáló a bűncselekményszám évben Cserkeszőlő településen 112 bűncselekményt regisztrált a statisztika, mely az előző évhez képest jelentős csökkentést mutat (246 jogsértés) és az elmúlt évek adatait vizsgálva is kedvezőnek tekinthető. A településen az értékelt időszakban a személy elleni bűncselekmények száma az előző évi adatokhoz képest kismértékben csökkent (16-ról 14-re), a kategórián belül a zaklatások (8), valamint a garázdaságokkal halmazatban megvalósuló testi sértések (4) meghatározóak. Az adatokat a korábbi évekkel összevetve azok átlagosnak tekinthetők. A zaklatás törvényi tényállásának évi megjelenése óta emelkedő tendencia tapasztalható a személy elleni bűncselekmények terén. A községben az elmúlt évben a évi adatokhoz képest kismértékben emelkedett a közlekedési bűncselekmények száma (3-ról 5-re), a kategóriába tartozó cselekmények döntő többsége ittas járművezetés volt. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)

11 3 Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmény évben 1, míg előző évben 2 került regisztrálásra, a korábbi években is csak elenyésző számban váltak ismertté ezen jogsértések. Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmény évben nem vált ismertté, számuk a korábbi időszakban is elhanyagolható. A közrend elleni bűncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent, az elmúlt évek adataival összevetve azonban emelkedő tendenciát mutat. A garázdaságok száma 5-ről 7-re emelkedett, míg a különböző okmányok jogellenes megszerzéséhez köthető visszaélés okirattal bűncselekmények száma 113-ról 22-re csökkent, ez okozta a már említett változást. A évi adatok kiugró értéknek tekinthetők, mivel ekkor kerültek statisztikai számbavételre egy más kapitányság által lefolytatott öltözői lopás sorozatban ismertté vált kiemelkedő számú okmányeltulajdonítás. Megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a évi 20-ról 26-ra emelkedett a kábítószerrel visszaélések száma, Cserkeszőlő községben e deliktumok száma szintén emelkedett (0-ról 3-ra). Az értékelt időszakban a kábítószer-bűnözéssel szembeni fellépést mutatja, hogy a nyomozások során kapitányságunk illetékességi területén összesen 90 tő növény, illetve 4315,7 gramm szárított növényi rész és őrlemény került lefoglalásra (marihuana). A fentieken túl kábítószer termesztéshez használatos világító-fűtő-szellőztető berendezések, speciális kialakítású mobil sátrak és egyéb eszközök is lefoglalásra kerültek a foganatosított intézkedések eredményeként. A gazdasági bűncselekmények számában ugyancsak lényeges változás történt az értékelt időszakban, 26-ról 3-ra csökkent számuk. A kategórián belül a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekmények száma 25-ről 1-re csökkent, mely szintén az előzőekben említett öltözői lopás sorozatüggyel függ össze, a évi adatok a korábbi évek szintjét jelenti. A legjelentősebb kategóriát képező vagyon elleni bűncselekmények közül a településen évben 54 került regisztrálásra, mely az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat és az elmúlt évekkel összevetve a legkedvezőbb érték. A kategórián belül a lopások száma markánsan csökkent, míg a betöréses lopások száma emelkedett. A lopások esetében ez az elmúlt 5 év legkedvezőbb értéke, míg a betöréses lopások száma az emelkedés ellenére is átlagosnak tekinthető az elmúlt évek adatainak fényében. Az idegenforgalomból adódóan a térségben tartózkodók nagyobb létszáma megkönnyíti a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, részben a nagyobb tömeg, részben a nagyobb számú őrizetlenül hagyott érték miatt. Megállapítható, hogy az idegenforgalmi időszakban arányaiban több bűncselekményt követtek el, mint a korábbi, vagy azt követő hónapokban, ez mind a vagyon elleni, mind a személy elleni bűncselekményeknél tetten érhető. A 2011-es évben is elsősorban a cserkeszőlői strandon őrizetlenül hagyott értékek eltulajdonítása volt jellemző, illetve a strandon belüli öltözőfeltörés, mely tekintetében eredményes nyomozást folytattunk és mintegy 24 rendbeli befejezett, illetve kísérleti szakban maradt öltözőszekrény feltörés-sorozatot sikerült kapitányságunk munkatársainak felderítenie. A fentiek okán Kapitányságunk hosszú évek óta vesz részt a nyári üdülőszezon idején a Tourist Police programban, mely Cserkeszőlőben működik. A program célja a kiemelt idegenforgalmi területen szükséges rendőri intézkedések, megelőzési feladatok és a közbiztonság elvárható szinten történő biztosítása. A programban Kapitányságunk un. strand rendőri szolgálatot működtet. Örvendetes, hogy két év kihagyás után az elmúlt évben - és az idei évben is - a programban való részvételre a rendőrségen kívül a Szolnoki Főiskola is tudott tolmácsot biztosítani a külföldi sértettekkel történő kommunikáció megkönnyítésére. A bűnmegelőzési célzatú idegenforgalmi programunkkal kapcsolatosan kedvezőek a tapasztalataink és hasonló visszajelzést kaptunk az településről is. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)

12 4 A speciális bűncselekményi csoportokat tekintve megállapítható, hogy évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületek rendjét alapvetően determináló, az ott elkövetett bűncselekmények száma a korábbi évek tendenciájától eltérően - az előző évhez képest 32 %-kal emelkedve volt. Számukat vizsgálva megállapítható, hogy a személy, a közrend és a vagyon elleni bűncselekményeken belül is emelkedett a közterületi bűncselekmények száma. Ezen belül a lopások, betöréses lopások és testi sértések esetén kisebb, míg a zaklatások, garázdaságok esetén nagyobb mértékben. E változások együttesen okozzák a közterületi bűncselekmények számának emelkedését. A közterületi bűncselekmények összes regisztrált bűncselekményhez viszonyított aránya 19,8 %, az elmúlt kettő év igen enyhe fertőzöttsége után illetékességi területünk e téren a közepesen fertőzött területek közé sorolható. Az értékelt időszakban az ismertté vált természetes személy sértettek száma 12 %-al csökkent a korábbi évhez képest. A gyermek és fiatalkorú sértettek aránya (6,5 %, illetve 5 %) bár emelkedett, de még mindig csekély, sérelmükre is döntően a különböző iskolákban, szórakozóhelyeken követtek el lopásokat. Az értékelt időszakban a 60 év feletti sértettek száma évi emelkedést követően az elmúlt évben jelentősen csökkent. Időskorú sérelmére az értékelt időszakban 6 esetben követtek el erőszakos bűncselekményt (2010. évben 9-et), ezek közül mindössze kettő volt kiemelt tárgyi súlyú jogsértés (rablás). A kapitányság bűnügyi szerveinek az emelkedő terhelés ellenére évben befejezett eljárásokban 6 %-kal több bűnelkövetőt sikerült felderíteni. A növekedés évben folytatódott, 399 illetékességi területünkön lakóhellyel rendelkező bűnelkövető vált ismertté, mely további 5,8 %-os növekedést mutat. Elmondható, hogy a százezer lakosra jutó bűnelkövetők viszonylatában országosan a leginkább érintett területek közé sorolható térségünk. Kapitányságunk nyomozati eredményességi mutatója saját eljárásainkban 44,6 % volt évben, mely az előző évi eredményhez képest mintegy 6 százalékponttal csökkent, bár az még mindig meghaladja mind a megyei, mind az országos értéket. A kapitányság nyomozás eredményességének csökkenését döntően a szerzői joggal kapcsolatos bűncselekmények befolyásolták, mivel ezen jogsértések nyomozása - számuk csökkenése mellett - ki is került a rendőrség hatásköréből, ez a évhez képest az eredményes nyomozások számának csökkenését okozta. Ezen bűncselekményszám több, mint 8 % ponttal növelte a év eredményességét /42,5-ről 50,7-re/. Egyéb kategóriákban a nyomozati eredményesség a megyei átlagot eléri, illetve többségében meg is haladja, egyedül a betöréses lopások nyomozati eredményessége marad el a megyei átlagtól, erre a területre kell komoly figyelmet fordítani az elkövetkező időben. A bűnüldöző munka hatékonyságát komplexen vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az állomány fiatal, tapasztalatlan, a korábbi éveket jellemző fluktuáció még érezteti a hatását. Az állományban - a vezetőkön kívül - rendkívül alacsony a több éves szakmai tapasztalattal rendelkezők száma, így alig van olyan kolléga, aki segíteni tudná a pályakezdő állományt. A nagy óraszámban jelentkező túlmunka szabadidővel történő megváltása további túlmunkát generál. A hatékony bűnügyi munkához szükséges élet- és szakmai tapasztalatot meg kell szereznie az állománynak, és ezzel a bűnügyi vezetők is tisztában vannak. A bűnügyi feldolgozást végző állománynál a nyomozás elrendelések 8,52 %-os emelkedésének is köszönhetően - a folyamatban lévő eljárások száma, és az egy kézben lévő ügyszám lényegesen meghaladja az elfogadható szintet. Ez egyértelműen kihat az ügyfeldolgozás minőségére, lassítja és gátolja az eredményes ügyfeldolgozást. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)

13 5 Továbbra is említhető az a korábban már ismertetett tapasztalat, hogy a lakosság egyre nehezebben nyílik meg a rendőr előtt egy-egy jogsértéshez kapcsolódóan. Tartanak attól, hogy közléseik nyomán büntetőeljárások részesei lesznek, és tanúkénti idézésük nyomán rendőrségre, bíróságra kell járniuk. A tartózkodás különösen azért jelent problémát, mert a bizonyítási terhek növekedésével a személyi bizonyítékok is egyre nagyobb jelentőséget kapnak, így fokozottan előtérbe kerül a tanúk szerepe. A körözési tevékenységre az érintett időszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk tekintettel arra, hogy alapvető bűnüldözési érdek fűződik a körözött személyek felkutatásához és tartózkodási, lakóhelyének megállapításához, a további bűncselekmények megakadályozásához, a folyamatban lévő büntetőeljárások sikeres befejezéséhez, valamint a kiszabott büntetés végrehajtásához. Az elmúlt évben 29 hatóságunk által kiadott illetve 54 más szerv által elrendelt elfogatóparancs tárgyában jártunk el, mely az előző év kismértékű növekedéséhez képest további emelkedést mutat, leginkább a saját elrendelésű elfogatóparancsok terén. Kapitányságunk évben 43 esetben állapította meg elfogató paranccsal körözött személy lakcímét és foganatosítottuk a szükséges intézkedéseket, mely az előző évhez képest szintén emelkedést jelent. A bűnözők számára egyik legnagyobb visszatartó erő, ha egy cselekményt követően rövid időn belül megszületik a bírói ítélet. Ennek legjobb eszköze a bíróság elé állítás jogintézményének minél gyakoribb alkalmazása. Kapitányságunk fokozottan él a bíróság elé állítás jogintézményével is, az értékelt időszakban 57 bűncselekmény tárgyában kezdeményeztünk bíróság elé állítást, mely a megelőző évi adathoz képest lényegi előrelépést mutat. A bíróság elé állítások vádemelésekhez viszonyított %-os aránya a bűncselekményszám alapján 18,1 % volt, mely a korábbi évek eredményét szintén meghaladó adat. A bíróság elé állítások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy alkalmazására döntően lopás (15), ittas járművezetés (14), garázdaság (11), testi sértés (5) és zaklatás (4) bűncselekmények vonatkozásában került sor. A szigorúbb jogalkalmazási gyakorlatnak köszönhetően kapitányságunk - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - fokozta a bűnügyi őrizetbe vételek számát, a tavalyi évben 27 személy 29 őrizetbe vétele kapcsán járt el kapitányságunk, ezen túlmenően évben 5 alkalommal került sor bűnügyi őrizetből történő bíróság elé állításra (2010. évben 1 alkalommal). A Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állományának szolgálat tervezését és szervezését a működési terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló technikai eszközök nagyságának és optimális kihasználtságának figyelembe vételével végzi a parancsnoki állomány. A rendészeti végrehajtó állomány a vonatkozó normáknak megfelelően döntően vezényléses szolgálati időrendszerben látja el feladatait. A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával, rugalmas átcsoportosításokkal igyekszünk elkerülni a túlóra keletkezést. A létszámproblémák és a korlátozott üzemanyag felhasználási lehetőségek gyakran teszik szükségessé a közlekedésrendészeti és közrendvédelmi rendőrök közös közterületi szolgálat ellátását. Az alapvetően alultervezett rendészeti feladatokat ellátó állomány és a részére rendelkezésre álló technikai eszközök jelenleg elégségesek és alkalmasak a feladatok ellátására, azonban a közbiztonsági szolgáltatás színvonalának emelése, esetleg újabb, a közszolgálatból fakadó hatósági tevékenység ellátása további feladatok elé állítja szervezetünket. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)

14 6 A rendészeti területen stabilizálódott létszámviszonyoknak köszönhetően az előző évhez képest évben 3,84 %-al sikerült növelni a közterületre vezénylések számát, azonban ennek ellenére az egyéb elvonások - szabálysértési őrizetek, bírósági és egyéb átkísérések számának növekedése, dokumentációs terhek emelkedése miatt minimálisan csökkent, 0,37 %-al a közterületen eltöltött órák száma. A közterületen eltöltött óraszám minimális csökkenése azonban nem befolyásolta negatív irányba a fajsúlyos intézkedési mutatók alakulását, sőt azok néhány mutató kivételével jelentősen emelkedtek az előző évhez képest. A fajsúlyosabb intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy a tettenéréses elfogások száma, ha a nem is meredeken, de 15 %-al, 33-ról 28-ra csökkent. A tettenéréses elfogások számának csökkenésével szemben, a közterületi szolgálat által foganatosított körözött személy elfogások száma azonban 34,8 %-al nőtt (23-ról 31-re), az eltűnés miatti előállítások száma pedig gyakorlatilag stagnáló. Az előállítások számában többek között a tulajdon elleni előkészítő eljárások eredményes intézkedéseinek köszönhetően igen markáns, 50,3 %-os emelkedést értünk el. Az ittas járművezetés megelőzése, felderítése, visszaszorítása érdekében felhasznált alkoholszondás ellenőrzések 51 esetben hoztak pozitív eredményt, ami az előző évhez képest 18,6 %-os emelkedést jelent. A fajsúlyosabb intézkedési mutatók között meg kell említeni a helyszíni bírságolások számának és összegének jelentős növekedését. 30,7 %-al nőtt a megbírságolt személyek száma, az összege pedig 26,1 %-al. Ezen adatok ellensúlyozzák a szabálysértési feljelentések számának 5,6 %-os csökkenését, hiszen egyszerűbb és rövidebb az eljárási idő, s csökken az igazgatásrendészeti szolgálat leterheltsége. Szintén említést érdemel, hogy a jórészt közlekedésrendészeti szabályszegésekhez köthető szabálysértési feljelentések visszaesése jelentős mértékben azzal is magyarázható, hogy május 01-étől folyamatosan bővült azon szabálysértések köre, ahol a szabályszegő magatartást tanúsító elkövetőkkel szemben közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. Kiemelést érdemel mind a leterheltségi, mind az eredményességi mutatóknál a közbiztonsági állomány bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések terén végrehajtott munkáját. A tulajdon elleni előkészítő eljárásokon túl a szabálysértési törvényben meghatározott további tíz szabálysértési tényállás esetén volt lehetőség szabálysértési őrizet alkalmazására, melynek foganatosítására a rendészeti szolgálat került kijelölésre. Kapitányságunk illetékességi területén ez utóbbi körből évben a távoltartó határozat szabályainak megszegése (3), tiltott kéjelgés (7), járművezetés az eltiltás tartama alatt (8) szabálysértési tényállások elkövetése miatt került sor szabálysértési őrizet elrendelésére, összesen 18 fővel szemben, mely kényszerintézkedést évben csupán kettő alkalommal foganatosítottunk. Kunszentmárton városban a nap 24 óráján keresztül tudunk járőrpárral az elmúlt év őszétől megerősítve kettő helyi körzeti megbízottal szolgálatot biztosítani és a bekövetkezett eseményekre reagálni. A Cibakháza Rendőrőrs létszáma szűkösen került megállapításra, mivel és évben igazi létszámfejlesztésre nem volt lehetőség, így átcsoportosítással került kialakításra a rendőrőrs státuszai. Mind a Rendőrkapitányság székhelyén, mind a rendőrőrs tekintetében az igazán hatékony, optimális működéséhez a jövőben - a meglévő státuszok mellé - több fős létszámfejlesztés látszik szükségesnek. A kapitányság illetékességi területén a körzeti megbízotti működési területek kialakításáról megyei rendőr-főkapitányi intézkedés rendelkezik. A területünkön található 12 település körzeti megbízotti körzetekkel teljes mértékben lefedett, azonban öt település ( Szelevény, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, Tiszainoka ) vonatkozásában csupán a szomszédos település körzeti megbízottjának feladatköre a közrend, közbiztonság fenntartása, ezen kistelepüléseknek önálló körzeti megbízottja nincs. RZSNEO_ ( ,3626-BUEGAI A739DD-3521,3766)