Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési, illetve átütemezési lehetıségek. Ahogy a törlesztési problémák ügyfelenként és családonként eltérıek, ezáltal ezen problémák kezelése is egyedi megoldást igényel. A többféle lehetıség közül a jelenlegi és várható családi jövedelmi helyzet alapján mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy a fizetési nehézségekre mi jelentheti a legmegfelelıbb választ. A megfontolt döntés elıtt érdemes megismerni és egymással is összevetni a szóba jöhetı lehetıségeket. Az alábbi pontok ehhez nyújtanak hasznos információkat és megfontolandó szempontokat. A megoldási lehetıségek ismertetése elıtt röviden összefoglaljuk a devizahitelek törlesztésére vonatkozó speciális szabályokat, amelyek a forint/deviza árfolyam rendkívüli gyengülése esetén kiemelt fontosságúak. TARTALOMJEGYZÉK 1. Miért változik a havi törlesztırészlet? Milyen módon csökkenthetı a havi törlesztırészlet? Milyen lehetıségek vannak, ha nem képes rendezni a késedelmes, lejárt tartozását? Nemzeti Eszközkezelı Milyen módon szőntethetı meg a deviza-árfolyamkockázat? Megtakarítási célú életbiztosítás fedezető, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása (annuitásos, tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet számításra való áttérés Igénybevétel feltételei - Általános feltételek Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Összefoglaló táblázat a Raiffeisen Bank által nyújtott fizetéskönnyítési lehetıségekrıl Miért változik a havi törlesztırészlet? Hogyan kerülnek elszámolásra a havonta esedékes törlesztırészletek? Mi alapján kerül meghatározásra a forint törlesztırészlet deviza alapú, forintban folyósított és törlesztett hitelek esetén? Amennyiben Ön a Raiffeisen Banknál felvett deviza alapú lakossági kölcsönét forintban fizeti vissza (a szerzıdésben a havi törlesztırészlet forintban került meghatározásra), akkor az árfolyam változása a forintban meghatározott havi fizetési kötelezettségét az árfolyam elszámolási perióduson belül nem befolyásolja. Az adott árfolyam elszámolási periódus ideje alatt Önnek változatlan forintösszeget kell törlesztenie, amely összeget az esedékesség napján a lakossági Ügyfelekre érvényes forint/deviza középárfolyamon váltja át a Bank. A évi LXXVII. törvény 21. (1) bekezdése értelmében január 1-jét követıen az érintett hitelszerzıdések esetében a forintosítás megtörténtéig deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálog kölcsönszerzıdés esedékes törlesztırészletének, valamint a devizában meg-

2 állapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során alkalmazandó árfolyam svájci frank alapú hiteleknél 256,47 HUF/CHF, euró alapú hiteleknél 308,97 HUF/EUR. Az árfolyamváltozás a havi esedékességkor a fennálló tıketartozás javára vagy terhére kerül elszámolásra. Kiemelten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a forint árfolyam jelentıs gyengülése esetén elıfordulhat, hogy az adott hónapban a forintban fizetett összeg a devizában fizetendı kamat, illetve egyéb díjak összegére sem nyújt fedezetet, azaz a befizetett törlesztırészlet összege kevesebb, mint az esedékesség napján érvényes árfolyammal számított fizetendı kamat, illetve egyéb díjak összege. Ebben az esetben a kölcsönszerzıdésben meghatározott módon a fennálló tıketartozás növekszik. Az árfolyam elszámolási periódus induló napján a Bank a fennálló az árfolyamváltozások miatti havi elszámolásokkal növelt, illetve csökkentett tıketartozás, a hátralevı futamidı, az aktuális kondíciók és a fentiek szerint megállapított devizaárfolyam alapján meghatározza a havonta forintban fizetendı törlesztırészlet összegét. Az árfolyam elszámolási periódus letelte után a törlesztırészlet változhat a hiteldíj, illetve a devizaárfolyam változása miatt. Példa az árfolyamkockázat bemutatására Ha Ön igényelt egy forint összegő euró alapú kölcsönt és az átszámításkor érvényes forint/euró átváltási árfolyam 250 Ft/euró, akkor az Ön euróban fennálló tartozása euró volt. Ha ugyanekkor a forint/euró árfolyama 310 lett volna, akkor az forint összegő kölcsön euróban került volna rögzítésre, tehát 774 euróval kevesebb tıkével tartozott volna a Banknak. A visszafizetésnél az Ön számára az a kedvezıbb, ha egy devizaegységet minél kevesebb forintért ad el Önnek a Bank. Ha az Ön euróban meghatározott havi törlesztırészlete például 400 euró - és a törlesztés esedékességekor az árfolyam 300 forint/euró - akkor a törlesztéshez Ft konvertálására lesz szükség. Ha az esedékességkor az árfolyam 350 forint/euró lenne, akkor mindehhez Ft-ra lenne szüksége. Tehát, ha a törlesztés esedékességekor egy euróért több forintot kell fizetni, mint a kölcsön felvételének idején, akkor a forint törlesztırészlet összege emelkedni fog. 2. Milyen módon csökkenthetı a havi törlesztırészlet? Futamidı növelés A havi törlesztırészlet mértéke csökkenthetı a futamidı növelésével, amellyel hosszabb távú megoldást biztosítunk Önnek a hitel havi törlesztırészletének csökkentésére. Kérjük, futamidı növelés esetén mérlegelje, hogy ezzel az eredeti lejárathoz képest hosszabb idıre kötelezi el magát a hitel törlesztésére, így - a teljes futamidıre vetítve - összességében nagyobb kamat-, illetve egyéb díjteher megfizetésére vállal kötelezettséget. A futamidı növelése nem azonos mértékben csökkenti különbözı hitelek esetében a hitel havi törlesztırészletének összegét, vagyis a futamidı meghosszabbítása nem arányosan csökkenti a havonta fizetendı törlesztés összegét. Általánosságban elmondható, hogy azonos mértékő futamidı növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztırészletet, minél rövidebb a hitel hátralévı futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata.

3 Futamidı módosítás fedezet nélküli személyi kölcsön esetében Személyi kölcsön esetében a hitel futamideje legfeljebb 3 évvel növelhetı. Futamidı módosítás jelzálogkölcsön esetében Lakáshitel illetve Személyi kölcsön ingatlanfedezettel termékek esetében a hitel futamideje legfeljebb 10 évvel növelhetı, azzal a feltétellel, hogy a módosított futamidı legfeljebb 40 év lehet. A futamidı módosítását a hitel futamideje alatt egy alkalommal igényelheti. Futamidı módosítás Generali GL 78 biztosítás fedezete mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében Generali GL 78 biztosítás fedezete mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében minimum 5, maximum 10 év futamidı hosszabbítás igényelhetı az eredetileg igényelt futamidıhöz tartozó lejárathoz képest úgy, hogy az ügylet maximum futamideje lakáshiteleknél és ingatlanfedezetes személyi kölcsön esetén egyaránt 35 év lehet. A futamidı növeléssel az adós, adóstárs maximum életkora nem haladhatja meg a 70. életévet. Biztosítással vegyes hitelkonstrukció esetében az ügylet futamidejének növelésével a Bank felé fizetendı kamat, kezelési költség nem változik, mivel a havi törlesztırészlet rendszeres tıketörlesztést nem tartalmaz. A biztosítási lejárat növekedésével a biztosító felé havonta megfizetendı biztosítási díj összege csökken. A biztosítás havi díjának csökkenésérıl a biztosító tájékoztatja az ügyfeleket, erre vonatkozóan Bankunk nem készít kalkulációt. Fontos tudnivalók a futamidı hosszabbítás díjairól A futamidı hosszabbítás a kölcsönszerzıdés módosításával jár, azonban Bankunk jelenleg eltekint a szerzıdésmódosítás díjának felszámításától. A kölcsönszerzıdés módosítása esetén amennyiben az eredeti kölcsönügylet tekintetében közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére került sor a közjegyzıi okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat módosítása, valamint közokiratba foglalt kölcsönszerzıdés esetén közokiratba foglalt szerzıdésmódosítás is szükséges. Ezen kötelezettségvállaló nyilatkozat módosításoknak közvetlenül közjegyzı felé fizetendı díja van, mely az ügyfelet terheli. Törlesztırészlet ideiglenes csökkentése szerzıdésmódosítással A havonta fizetendı törlesztırészlet ideiglenes csökkentése Önnek átmeneti megoldást jelenthet rövid távon a havi törlesztırészlet növekedésébıl adódó terhek ideiglenes kezelésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az az összeg, amelyet Ön a csökkentett törlesztéső idıszakban havi törlesztırészletként megfizet nem fedezi a havi kamattörlesztés összegét, úgy a meg nem fizetett kamatrész tıkésítésre kerül, amelyet Ön a futamidı hátralévı részében fizet meg. A havi törlesztırészlet ideiglenes csökkentésével Ön az átmeneti idıszakban csak az adott idıszakra ténylegesen meghatározott havi törlesztırészlet egy részét fizeti meg. A törlesztırészlet ideiglenes csökkentésének idıtartama: Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés egy évre igényelhetı, amelyhez szerzıdésmódosítási kérelmet kell kitöltenie és a Bankhoz benyújtania. A törlesztırészlet ideiglenes csökkentése bármikor megszüntethetı,. A havi törlesztés ideiglenesen csökkentett összege a fizetési könnyítés idıszaka alatt nem változik.

4 Ezen idıszak elteltét követıen újabb könnyítés indokolt esetben ismét igényelhetı - ennek engedélyezésérıl a Bank egyedi elbírálás keretében dönt. A havonta esedékes törlesztırészlet csökkentés lejártát követıen a havi törlesztés az aktuálisan fennálló tartozás, a hatályos kondíciók, illetve hátralévı futamidı alapján kerül meghatározásra. Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés idıszakának leteltét követıen fizetendı törlesztırészlet összege - az aktuálisan fennálló tartozás és akkor hatályos kondíciók alapján várhatóan meg fogja haladni az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés alatt fizetendı törlesztırészlet összegét Jelzálogkölcsönök törlesztırészlet csökkentésénél további elıírás, hogy amennyiben a hátralévı futamidı nem éri el a 7 évet, akkor kötelezı az eredeti hitel hátralévı futamidejét legalább 3, legfeljebb 10 évvel növelni. Egyéb esetekben a futamidı hosszabbítás lehetısége az Ügyfél által választható az életkori szabályok figyelembe vételével. Ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsön esetén nem kötelezı a futamidı meghosszabbítása, azonban ha az átütemezés idıpontjában legfeljebb egy év a hátralévı futamidı tartama, már az átütemezés pillanatában ajánlott a futamidı hosszabbítás. Ellenkezı esetben a könnyített fizetési idıszak lejártát követıen rendkívüli mértékben megemelkedhet fizetési kötelezettsége, illetve a meg nem fizetett rész egy összegben esedékessé válhat. MindigFix személyi kölcsön esetében az átütemezéshez (futamidı növelés, illetve törlesztırészlet csökkentés) Újrakezdés hitel igénybevétele és ezáltal az eredeti kölcsön kiváltása szükséges. Jelzáloghitelek és ingatlan fedezet nélküli személyi kölcsön esetében a fennálló hiteltartozáshoz tartozó aktuális havi törlesztés átmenetileg legfeljebb 50%-kal, illetve jelzálogkölcsönök esetén - váratlan élethelyzetben - akár 70%-kal is csökkenthetı, a felmerülı díjakat) mindenképp meg kell fizetnie. Milyen esetekben van mód a jelzálogkölcsön törlesztırészletének akár 70%- os csökkentésére? 50-70%-os átmeneti törlesztırészlet csökkentés váratlan élethelyzetben igényelhetı. Váratlan élethelyzetnek tekinthetı (adós, adóstárs vagy házastársa vonatkozásában): munkanélküliség, munkabér / jövedelem (ide értve a GYES-, GYED, illetve nyugdíjazás miatti jövedelem csökkenést is) az átütemezendı hitel eredeti jóváhagyásakor figyelembe vett jövedelemhez képest minimum 25%-kal csökkent, az eredeti jóváhagyás óta eltelt idıben bekövetkezett rokkantság, ami jelentıs legalább 25%-os jövedelem-csökkenést okozott, haláleset, igazolt tartós keresıképtelenség, Vis Major (természeti csapások), ingatlanfedezetes ügyletek esetén egyedi elbírálás alapján, a felsorolt okokon kívül egyéb, különös méltányolást érdemlı helyzetekben is módot ad a Bank az említett, akár 50-70%- os átmeneti törlesztırészlet csökkentésre.

5 Fontos tudnivalók a törlesztırészlet ideiglenes csökkentés díjairól A törlesztırészlet ideiglenes csökkentésére lakáshitelek, ingatlanfedezetes személyi kölcsön és ingatlan fedezet nélküli személyi kölcsön esetén van lehetıség. A fenti lehetıség a szerzıdés módosításával jár, azonban a közjegyzıi okirat módosítása nem szükséges, amennyiben nem kerül sor a futamidı módosítására. Bankunk jelenleg eltekint a szerzıdésmódosítás díjának felszámításától. Kérjük, hogy a havi törlesztırészlet mérséklésével kapcsolatos további részletes információkért forduljon bankunkhoz a 8. pontban jelzett módon. Tájékoztatjuk, hogy a szerzıdés módosítás iránti igény benyújtása nem jelenti a kérelem automatikus elfogadását. 3. Milyen lehetıségek vannak, ha nem képes rendezni a késedelmes, lejárt tartozását? Raiffeisen Újrakezdés hitelek (meglévı tartozás kiváltása új ügylet folyósításával) Ft-tól a lejárt tartozás rendezésére, illetve a fedezetlen hitelek (személyi kölcsön, bankszámlahitel, hitelkártya) összevonására fedezetlen Újrakezdés hitel vehetı igénybe Ft feletti tartozás esetén amennyiben az ügyfél rendelkezik a Banknál jelzáloghitellel jelzálog fedezetes Újrakezdés hitel vehetı igénybe. Az Újrakezdés hitelrıl szóló részletes tájékoztatást a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Ingatlanfedezettel, illetve a Raiffeisen Újrakezdés hitel fedezet nélkül ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 4. Nemzeti Eszközkezelı (felmondott hitelek esetén) A Nemzeti Eszközkezelı Zrt. valamint a Bank együttmőködési megállapodást kötött a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult természetes személyek lakhatási problémáinak megoldása érdekében. A jogszabályi feltételeknek megfelelı Ügyfelek kezdeményezhetik a Banknál ingatlanuk eladását a Nemzeti Eszközkezelı részére. A Bank a kérés beérkezését követıen egyedi eljárás keretében dönt az ingatlan Nemzeti Eszközkezelı által történı megvásárlására vonatkozó kérés támogatásáról. Az ingatlanra a hiteladósnak/zálogkötelezettnek visszavásárlási joga van a Nemzeti Eszközkezelı tulajdonjog-bejegyzése ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követı hatodik hónap elsı napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követı hatvanadik hónap utolsó napjáig. A Nemzeti Eszközkezelı a korábbi adós/zálogkötelezett részére bérleti jogot biztosít az adott ingatlanra, az Ügyfél és a Nemzeti Eszközkezelı között létrejött bérleti szerzıdésben rögzített bérleti díj és egyéb feltételek szerint.

6 A Nemzeti Eszközkezelı igénybevételének feltételeirıl és az ingatlan megvásárlásának részletes folyamatáról a Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl címő ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 5. Milyen módon szőntethetı meg a deviza-árfolyamkockázat? Az egyes fogyasztói kölcsönszerzıdések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezésérıl szóló évi LXXVII. törvény hatály alá nem tartozó devizahitelek árfolyamkockázata a hitel forintra történı átváltásával szőntethetı meg. Mielıtt deviza hitelének forintra váltása mellett döntene, munkatársaink kalkulációt készítenek Önnek annak érdekében, hogy össze tudja hasonlítani a meglévı hitelének aktuális havi törlesztırészlete és a hitel forintra történı átváltása esetén számított új törlesztırészlet közötti különbséget a hitel teljes hátralévı futamidejére összesítve. A döntés meghozatalakor fontos mérlegelnie, hogy a devizában fennálló tartozás forintra váltásakor a devizában fennálló tartozás elıtörlesztésre kerül, így az elıtörlesztés idıpontjában érvényes devizaárfolyam határozza meg alapvetıen a forint hitel összegét. Amennyiben a hitel folyósítása óta a forint árfolyama gyengült (egy egység devizáért több forintot szükséges megfizetnie) és Ön forintra váltja át hitelét, úgy azonnal teljes egészében elszenvedi kölcsönügyletének folyósítása és a hitel visszafizetése közötti forint árfolyam gyengülése miatt keletkezı árfolyamveszteséget. Az átváltással az árfolyamkockázat megszőnik, azonban a kamatkockázat továbbra is megmarad. Fontos tudnivalók a forintra történı átváltás díjairól A deviza hitelek forint hitelre történı átváltása új hitel folyósításával és új szerzıdés megkötésével jár. A meglévı deviza alapú hitellel kapcsolatban elıtörlesztési díjat Bankunk jelenleg nem számít fel, azonban az új közjegyzıi okirat költsége Önt terheli. Jelzálog alapú hiteleknél minden esetben szükséges új közjegyzıi okirat kiállítása, fedezetlen személyi kölcsön esetében csak akkor, ha a kiváltásra kerülı ügylethez közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat kapcsolódott. 6. Megtakarítási célú életbiztosítás fedezető, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása (annuitásos, tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet számításra való áttérés) A Bank lehetıséget biztosít fizetési nehézség (késedelmesen törlesztett jelzáloghitel és/vagy a Biztosító felé késedelmesen fizetett, jelzáloghitelhez kapcsolódó tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás) esetén a hitel törlesztési módjának megváltoztatására. A törlesztési mód megváltoztatására nem kerülhet sor a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló évi LXXV. törvény szerinti rögzített árfolyam alkalmazásának idıszaka alatt. Az ebben a pontban említett hitelek/kölcsönök jellemzıje, hogy az ügyfél a futamidı alatt a Bank felé kizárólag ügyleti kamatot és egyéb díjelemeket fizet, a Bank felé rendszeresen fizetendı havi törlesztırészlet nem tartalmaz tıketörlesztést. A futamidı alatt az Ügyfél a hitel megszőnéséhez szükséges tıke összeget a Biztosító felé fizetendı megtakarítási célú biztosításban győjti. A törlesztési mód megváltoztatását (annuitásos hitellé történı átalakítását) követıen az Ügyfél által a Bank felé fizetendı havi törlesztése az eddigi kamat és egyéb díjelemeken kívül tıketörlesztést is tartalmaz (annuitásos havi törlesztés), amelynek hatására az ügyletbıl fennálló tıke-

7 tartozás a havi törlesztéssel folyamatosan, egyre növekvı mértékben csökken - amennyiben az Ügyfél nem vesz igénybe ideiglenes törlesztırészlet csökkentést. A hitelszerzıdés módosítás feltétele, hogy a jelzáloghitelhez kapcsolódó, tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás megszüntetésre kerüljön. Ennek megfelelıen az Ügyfélnek a Biztosító felé fizetendı megtakarítási, illetve megtakarítási és életbiztosításból eredı rendszeres fizetési kötelezettsége - a jelzáloghitellel kapcsolatban megszőnik és kizárólag a Bank felé fogja megfizetni a továbbiakban az esedékes ügyleti tıkét, kamatot, illetve egyéb díjakat. A Generali Biztosítóval közös, kiegészítı kockázati biztosítással kötött jelzáloghitel termékek (Nyitólépés GL78 biztosítások) esetében az ügylethez kapcsolódó hitelfedezeti védelem biztosítás a hitelszerzıdés módosítását követıen is változatlan formában fennmarad. Aegon és Uniqa Biztosítókkal közös jelzáloghitel termékek, valamint a Generali biztosítóval kötött egyéb biztosítások (Mozaik GP20, Aranyszárny Trió GL68, illetve Horizont típusú életbiztosítások GP-40; OVB-40; OVB-41; SI- 40; MBI-40; OPT-40; GP-40H) esetében - amennyiben az annuitásossá alakítást követıen hitelfedezeti védelemben szeretne részesülni - hitelfedezeti védelem biztosítás igénybevételére irányuló szerzıdést szükséges kötnie, mellyel kapcsolatban bankfiókban dolgozó munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Az Életbiztosítási szerzıdés alapján a Biztosító által képzett megtakarításból a Bank részére átutalt visszavásárlási érték az Ügyfél fennálló tartozásába díjmentesen részlegesen elıtörlesztésre kerül, így annak összegével csökken az Ügyfél Bank felé fennálló tartozása. A visszavásárlási érték összegérıl a hitelátalakítási csoport munkatársai nyújtanak felvilágosítást. A törlesztési mód megváltoztatása miatt a Bank nem számít fel szerzıdésmódosítási díjat, azonban az egyoldalú tartozáselismerı nyilatkozat/közjegyzıi okirat módosítása szükséges, amelynek költsége az Ügyfelet terheli, valamint az érvényes, banki elvárásoknak megfelelı vagyonbiztosítás bemutatásának kötelezettsége is Ügyfélre hárul. A módosítás beállításának további feltétele, hogy a biztosításból eredı visszavásárlási érték a szerzıdésmódosítás aláírását követı 60 naptári napon belül a Bank részére átutalásra és a fennálló tartozásba betörlesztésre kerüljön. Élı biztosítások esetében ennek folyamatát a Bank kezdeményezi a Biztosító felé. A szerzıdésmódosítás feltétele, hogy azt megelızıen az esetlegesen a Bank felé fennálló, jelzáloghitel ügyletbıl eredı késedelmes tartozást az Ügyfél rendezze. A tartozás rendezése történhet önerıbıl, illetve az Ügyfél által igényelt Újrakezdés hitelbıl. A szerzıdés módosítása nem érinti a jelzáloghitel ügyleti kamat, díj és egyéb kondíciók VII./B Hitelek II.Kivezetett, a Bank által már nem értékesített jelzálog alapú hitelek kondíciós listában meghirdetett mértékét, azok megállapításának/módosításának módját, sem pedig az ügylet devizanemét. Ennek következtében a hitelhez kapcsolódó, az átalakítást megelızıen is fennállt kamatkockázat, illetve deviza alapú hitelek esetében az árfolyamkockázat az átalakítást követıen is fennmarad. Kérjük, hogy a döntés meghozatala elıtt vegye figyelembe a kollégáink által elvégzett tájékoztató jellegő kalkulációt a szerzıdésmódosítást követı várható havi törlesztırészlet összegérıl, a tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás aktuális visszavásárlási érték összegét, valamint azt a körülményt is, hogy a módosítással a jelzáloghitelhez kapcsolódó megtakarítási/megtakarítási és életbiztosítás véglegesen megszüntetésre kerül, a továbbiakban abban megtakarítás nem képezhetı.

8 Amennyiben a tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet megfizetése várhatóan nehézséget okozna Önnek, a módosítással együtt igényelheti a futamidı növelését és a havi törlesztırészlet ideiglenes csökkentését is. 7. Igénybevétel feltételei - Általános feltételek Az alapügyletben szereplı valamennyi személynek a megállapodást alá kell írnia. A banki termékek igénybevételének feltételei Ingatlanra alapított jelzálog fedezető hitelek esetében az adós a hitel végsı lejáratakor nem lehet idısebb, 78 évesnél, fedezetlen hitelek esetében 71 évesnél. Amennyiben az adós a hitel végsı lejáratakor a maximum korhatárnál idısebb, akkor az adóstársnak kell a standard életkorra vonatkozó szabályoknak meg kell felelnie. Átütemezést nem veheti igénybe olyan ügyfél, akinek a számlájára már inkasszóra vonatkozó felhatalmazás került befogadásra. 8. Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Közvetlenül a Hitelátalakítási Csoportnál a as telefonszámon (a 2-es menüpontot választva), munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 8:00-tól 18:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig. Bármely bankfiókban személyesen. -ben az címen. Bejelentésével kapcsolatban Bankunk írásban, vagy az Ön által megadott telefonszámon viszszajelez Önnek. Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Banknak a fogyasztóvédelmi honlapjára (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) és az ott szereplı termékleírásokra, összehasonlítást segítı alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). 9. Összefoglaló táblázat a Raiffeisen Bank által nyújtott fizetéskönnyítési lehetıségekrıl Tartós fizetéskönnyítés Átmeneti fizetéskönnyítés Jelzálog fedezető kölcsön Személyi kölcsön Bankszámlahitel Hitelkártya Lejárt tartozás Futamidı-hosszabbítás Adósságrendezéssel jelzálog fedezet mellett (Újrakezdés hitel ingatlanfedezettel) Adósságrendezéssel jelzálog fedezet nélkül (Újrakezdés hitel fedezet nélkül) - Raiffeisen átmeneti törlesztırészlet-csökkentés egy évre kerül beállításra egy évre kerül beállításra Deviza/deviza alapú kölcsön forintra váltása Ingatlan értékesítése Nemzeti Eszközkezelı részére Életbiztosítással nyújtott, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Tájékoztató hitel átütemezési lehetőségekről

Tájékoztató hitel átütemezési lehetőségekről TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETŐ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetők el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbi idıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

2. MIT KELL TENNIE AHHOZ, HOGY A BANK A KÉSEDELMES DEVIZA JELZÁLOGHITELÉT FORINT ALAPÚ JELZÁLOGHITELLEL KIVÁLTSA?... 3

2. MIT KELL TENNIE AHHOZ, HOGY A BANK A KÉSEDELMES DEVIZA JELZÁLOGHITELÉT FORINT ALAPÚ JELZÁLOGHITELLEL KIVÁLTSA?... 3 Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen Bank 2009. szeptember 16-án az elsık között írta alá a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ Tisztelt Pénzügyi Intézmény! A 2014. évi LXXVII. törvény 12. -ában foglalt jogaim érvényesítése

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Hitelkönnyítések fogalomtára

Hitelkönnyítések fogalomtára Annuitás módszere Olyan törlesztési mód, mely során az ügyfél minden kamatperiódusban azonos összegű törlesztő részletek megfizetését vállalja. Az annuitásos törlesztési mód másik fontos jellemzője, hogy

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Átlátható árazásra történı áttérés tájékoztatója

Átlátható árazásra történı áttérés tájékoztatója Mit jelent az átlátható árazás? A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. számú törvény, (Hpt.) 210/B. -a alapján 2012. április 1-jét követıen fogyasztóval, ingatlanon alapított

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı.

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı. TÁJÉKOZTATÓ a halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú SELECTOR életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelekrıl Hatályos 2009. május

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig T Á J É K O Z T A T Ó A P L A T I N U M I. é s P L A T I N U M I I. - R Ó L U N I T - L I N K E D É L E T B I Z T O S Í T Á S F E D E Z E T E M E L L E T T A Z A X A B A N K E U R O P E S A M A G Y A R

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött?

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Az árfolyamgát a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2016. április 15. Hatályos 2016. április 18. (Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Kondíciós lista magánszemélyek részére XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Érvényes: 2014. február 10-étıl Kondíció

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Kondíciós lista magánszemélyek részére XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Érvényes: 2014. február 1-jétıl Kondíció

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk!

Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk! TÁJÉKOZTATÓ a, unit-linked My Invest, Flex Invest II, Creator illetve Multi Invest Plusz életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott 20+5 típusú lépcsıs

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr rr Az áthidaló kölcsön igénybevételének feltételei kik számára ajánljuk az áthidaló kölcsönt Az Áthidaló Kölcsönt igényelhetik a Raiffeisen Banknál szabad felhasználású, vagy lakáscélú jelzálog alapú hitellel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve átmenetileg nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2016. április 25-től Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00%

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00% HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank életbiztosítással ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén elnevezésű kondíciós lista változásáról

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Promóció megszüntetése 2014. évi LXXVII.

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Általános tájékoztató az árfolyamrögzítésrıl 2013.

Általános tájékoztató az árfolyamrögzítésrıl 2013. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) és a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Tájékoztató az adósságrendezı termékekrıl

Tájékoztató az adósságrendezı termékekrıl Fizetési könnyítések (autó, motor) - Magánszemélyek részére 30 napon belüli fizetési késedelem esetén Gondot okoz kölcsönének törlesztése, lízingdíjának fizetése? Fizetési késedelem, vagy váratlan élethelyzet

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen Bank 2009. szeptember 16-án az elsők között írta alá a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2013. október 28-tól MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2013. október 28-tól MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben