Havi jelentés. (2002. februári adatokkal) szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havi jelentés. (2002. februári adatokkal) 2002 4. szám"

Átírás

1 Havi jelentés (2002. februári adatokkal) szám

2 Készítette a Magyar Nemzeti Bank Statisztikai fõosztálya Kiadja a Magyar Nemzeti Bank Mûszaki-Ellátási fõosztálya A kiadásért felel: Mikó Zoltán fõosztályvezetõ A kiadványt szerkesztette, tördelte és az internetre elõkészítette a Magyar Nemzeti Bank Mûszaki-Ellátási fõosztály Kiadói Irodája 1850 Budapest V., Szabadság tér 8 9. Telefax: Terjesztés: Molnár Miklós Telefon: /14-29 Internet: ISSN A megjelenés idõpontja: május 13.

3 Tartalom Gazdasági konjunktúra... 5 Áralakulás... 7 Fogyasztói árak... 7 Termelõi árak... 8 Monetáris folyamatok... 9 Monetáris feltételrendszer... 9 A forint piaci árfolyama Az MNB statisztikai mérlege A monetáris intézmények konszolidált mérlege Állampapírpiac Piaci kamatok A BUX és a fõbb nemzetközi tõzsdeindexek alakulása Fizetési mérleg, külkereskedelem A fizetési mérleg és a finanszírozás alakulása Az adósság- és követelésállományok alakulása Külkereskedelem Államháztartás Az államháztartás pénzügyi vagyona és nettó finanszírozási képessége Keresetek, a háztartások pénzügyi megtakarításai Keresetek A háztartások nettó finanszírozási képességének (pénzügyi megtakarításának) alakulása Összefoglaló adatok Táblázatok A Monetáris Tanácsnak a monetáris feltételrendszert érintõ döntései Publikációs naptár MNB Általános tájékoztató /4 HAVI JELENTÉS 3

4

5 Gazdasági konjunktúra Az ipari termelés alakulására 2002 februárjában az elõzõ év novembere óta tartó lassú növekedés folytatódása volt a jellemzõ. Az export és a hazai értékesítési lehetõségekben továbbra sem következett be olyan pozitív változás, ami a kibocsátás élénkülését indukálta volna. (Lásd 1. ábra.) A szezonálisan kiigazított és a munkanapok számával is korrigált adatok 1 szerint az ipar februári kibocsátása 0,4%-kal haladta meg a januárit, összes értékesítése pedig 1,3%-kal maradt el attól. (Lásd 2. ábra.) A 12 havi folyamatok alakulását tekintve februárban az ipari kibocsátás volumene az egy évvel korábbi szinten stagnált, összes értékesítése pedig 0,5%-kal mérséklõdött. Az összes értékesítésen belül az export 2,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, míg a belföldi értékesítés volumene 3,6%-kal mérséklõdött 2001 februárjához képest. A feldolgozóipar kibocsátása az elõzõ havi mérséklõdést követõen februárban 1,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A villamosenergia-, gáz-, gõz- és vízellátás teljesítménye 5,6%-kal maradt el 2001 azonos idõszakához képest. A feldolgozóipar jelentõs súlyt képviselõ ágazatai közül az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás termelése 1,7%-kal haladta meg a februári szintet, a jármûgyártásé ugyanakkor 4,3%-kal mérséklõdött. Legnagyobb mértékben a gépek, berendezések gyártása, illetve a kokszgyártás, kõolaj-feldolgozás ágazat termelése bõvült (28,6%, illetve 33,4%-kal). Növekedési ütemét folytatva a fafeldolgozás kibocsátása 8,6%-kal emelkedett, a papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység azonban az elõzõ évi szinten alakult (99,8%). Továbbra is csökkenés figyelhetõ meg a textília, textiláru gyártásában (6,3%), valamint a vegyi anyagok, termékek elõállításában is (6,6%). Legnagyobb mértékben (14,8%-kal) a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek elõállítása csökkent, tükrözve a jelentõs keresletcsökkenést az ágazat termékei iránt. Az egy fõre jutó ipari termelés a legalább 5 fõt foglalkoztató vállalkozások körében februárban 2,2%-kal volt magasabb, mint 2001 azonos idõszakában. 1. ábra Az ipari termelés volumenindexei (1995. év átlaga = 100) % % Trend Szezonálisan kiigazított Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt ábra Az ipari termelés és értékesítés volumenindexe (trendérték, hó/elõzõ hó változás évesítve) Termelés Belföldi értékesítés Exportértékesítés 2002 % % Szezonális kiigazítás és trendszámítás az MNB módszerei szerint a KSH alapadataiból. -12 Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt /4 HAVI JELENTÉS 5

6 Gazdasági konjunktúra 3. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4. ábra A foglalkoztatottak számának alakulása Ezer fõ Munkanélküliségi ráta Munkanélküliségi ráta (szezonálisan kiigazított adatok) Munkanélküliségi ráta (trend) Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma (szezonálisan kiigazított adatok) Foglalkoztatottak száma (trend) Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Ezer fõ A kiemelt feldolgozóipari szakágazatok rendelésállományi adatai 2002 februárjában sem jelzik az ágazat értékesítési lehetõségeinek javulását. A január végi adatokhoz hasonlóan februárban is elmaradt a rendelésállomány volumene az egy évvel korábbi szinttõl, a csökkenés mértéke 5,5%. Az új rendelések februári volumene közel 10%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nemzetgazdaság ágazatai közül az építõiparban tovább folytatódott a konjunktúra az év elsõ hónapjaiban februárjában az elõzõ havi 13,5%-os növekedést követõen rendkívül dinamikusan, 26,5%-kal bõvült az ágazat kibocsátása az elõzõ év azonos idõszakához képest. A szezonálisan kiigazított és a munkanapok számával is korrigált adatok szerint a kibocsátás februári volumene 2,4%-kal haladta meg a januárit. A szerzõdésállományi adatok az építõipari tevékenység további élénkülésére utalnak. A februárban kötött új szerzõdések értéke összehasonlító áron 64,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A munkaerõpiaci folyamatok alakulását tekintve a munkanélküliségi ráta 2002 februárjában is alacsony értéket mutatott. A KSH munkaerõ-felmérésének havi adataiból 2 számított szezonálisan kiigazított mutató szerint a munkanélküliségi ráta 5,5%-ot tett ki, ami lényegében nem változott az elõzõ hónaphoz képest. (Lásd 3. ábra.) A szezonálisan kiigazított adatok szerint a munkanélküliek száma februárban 0,6%-kal mérséklõdött az elõzõ hónaphoz képest, és 7,8% a csökkenés mértéke az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. (Lásd 4. ábra.) A foglalkoztatotti létszám alakulására a stagnálás volt jellemzõ februárban. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a foglalkoztatottak száma lényegében nem változott az elõzõ hónaphoz képest, 2001 februárjához képest ugyanakkor 0,4% a csökkenés mértéke. 2 Szezonális kiigazítás és trendszámítás az MNB módszerei szerint a KSH alapadataiból. 6 MAGYAR NEMZETI BANK

7 Áralakulás Fogyasztói árak AKSH által mért fogyasztói árszint 2002 februárjában 1,0%-kal emelkedett, míg a szezonálisan igazított, egyhavi maginfláció értéke 0,6% volt. Az MNB által használt kategóriák egyhavi áralakulását tekintve, megtört a jármûüzemanyag-árak csökkenõ trendje, februárban 1,9%-kal nõtt a termékcsoport átlagos ára. A piaci energia 3 ára 0,5%-kal, míg a hatósági áras energia ára 2,0%-kal nõtt a hónap folyamán. A hatósági áras szolgáltatások ára februárban 1,2%-kal, a gyógyszereké 0,1%-kal emelkedett. Az alkohol és dohánytermékek ára februárban 1,8%-kal volt magasabb, mint az év elsõ hónapjában. Az élelmiszerek ára 1,2%-kal, ezen belül a feldolgozott élelmiszerek ára 1,2%-kal, míg a nem feldolgozott élelmiszereké 1,4%-kal nõtt a tárgyhónap során. A piaci szolgáltatások ára 1,2%-kal emelkedett. Az iparcikkek átlagos ára ugyanakkor 0,2%-os csökkenést mutat, ami a nem tartós ipari termékeknél mért 0,2%-os árcsökkenésnek köszönhetõ. A 12 havi fogyasztói árindex 6,2% volt februárban, ami 0,4 százalékponttal alacsonyabb a januári értéknél. Az ugyanerre az idõszakra vonatkozó maginfláció értéke 6,7% volt, 0,5 százalékponttal alacsonyabb, mint januárban. (Lásd 5. ábra.) Az MNB által képzett kategóriák 12 havi áralakulását tekintve februárban tovább folytatódott az élelmiszerek árnövekedésének csökkenõ trendje, az élelmiszerek ára átlagosan 8,7%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A feldolgozott élelmiszerek éves árnövekedése 9,1%-ról 8,1%-ra csökkent, a nem feldolgozott élelmiszereké ugyanakkor 8,7%-ról 9,6%-ra emelkedett. A jármûüzemanyag-árak árcsökkenésének éves üteme 10,1% volt. Az alacsony súlyú piaci áras háztartási energia ára 12 hónap alatt minimális mértékben, 0,1%-kal mérséklõdött. A szabályozott áras energia éves árindexe egy százalékponttal, 7,7%-ra csökkent. Az iparcikkek továbbra is mérsékelt ütemben, 3,2%-kal drágultak, ezen belül is fennmaradt a tartós, illetve a nem tartós ipari termékek árindexeinek eltérése. A tartós ipari termékek ára 1,1%-kal csökkent, míg a 5. ábra A 12 havi fogyasztói árindex és a maginfláció % % Márc. Máj. Júl. Fogyasztói árindex Szept. Nov. Márc. Maginfláció Forrás: KSH Máj. Júl. Szept. Nov Ez a kategória nem tartalmazza a jármûüzemanyag árváltozását. 2002/4 HAVI JELENTÉS 7

8 Áralakulás 6. ábra Az MNB-fõcsoportok 12 havi áralakulása* % % 125 Ipari temék Piaci szolgáltatások 125 Alkohol, dohány Szabályozott árak Élelmiszerek ábra Az ipari termelés belföldi értékesítési árindexei* (elõzõ hó=100) % % Márc. Márc. Máj. Belföldi értékesítés árindexe, hatósági áras energia nélkül, szezonálisan kiigazítva Belföldi értékesítés árindexe szezonálisan kiigazítva Máj. Júl. Júl. Szept. Szept. Nov. Nov * Az MNB által szezonálisan kiigazítva Márc. Márc. Máj. Máj. Júl. Júl. Szept. Szept. Nov. Nov nem tartós ipari termékek ára 4,9%-kal emelkedett az elmúlt 12 hónap folyamán. A piaci szolgáltatások 12 havi inflációja az elõzõ hónap adatával egyezõen 9,0% volt. Ezzel az élelmiszereket, iparcikkeket, piaci szolgáltatásokat és a piaci energiát tartalmazó piaci javak kosarának árindexe a decemberi 7,3% és a januári 6,7% után februárban 6,4%-ra mérséklõdött. Az alkohol és dohánytermékek árindexe 10,2%-ról 9,2%-ra esett. A gyógyszerek ára 17,1%-kal, az egyéb szabályozott áras szolgáltatások ára pedig 5,6%-kal emelkedett az elmúlt 12 hónapban. (Lásd 6. ábra.) Termelõi árak A termelõi árak változását jellemzõ ipari belföldi értékesítés hatósági áras energia nélkül számított 4 az MNB által szezonális hatásoktól megtisztított árszintje minimális mértékben, 0,05%-kal csökkent februárban az elõzõ hónaphoz képest. 5 (Lásd 7. ábra.) A KSH által közölt belföldi értékesítési árak február folyamán 0,4%-kal emelkedtek, míg az elmúlt 12 hónapban összesen 1,0%-os volt az árnövekedés mértéke. A belföldi értékesítési árszint MNB által szezonálisan igazított egyhavi növekedése 0,1% volt februárban. A feldolgozóipar belföldi értékesítési árai 2002 februárjában 0,5%-kal emelkedtek az elõzõ hónaphoz képest, amiben a kõolaj-feldolgozás 2,4%-os emelkedése játszott meghatározó szerepet. A feldolgozóiparon belül a vegyiparban 0,5%-kal, a gépiparban 0,3%-kal, az élelmiszer, ital- és dohánygyártás ágazatban pedig 0,7%-kal emelkedtek az árak a vizsgált hónapban. A bányászatban 1,3% volt az árnövekedés mértéke. Az ipar belföldi- és exportértékesítésének együttes havi árváltozása 0,3%-os emelkedést mutat 2002 februárjában. (Lásd 8. ábra.) 8. ábra A hatósági áras energia nélküli belföldi értékesítési árak változásának összehasonlítása más árindexekkel (elõzõ év azonos hónap = 100) % % Márc. Máj. Fogyasztói árindex Belföldi értékesítési árak Maginfláció Belföldi értékesítési árak hatósági áras energia nélkül Júl. Szept. Nov Márc. Máj. Júl. Szept. Nov Villamosenergia-, gáz-, gõz-, melegvízellátás és a víztermelés, -kezelés, -elosztás hatósági jellegû árhatásainak figyelembevétele nélkül számított index. 5 A szezonális igazítás miatt ez az idõsor, amely a jelen legjobb tudásunkat tükrözi, a korábban közöltekhez képest kismértékû eltérést mutat. 8 MAGYAR NEMZETI BANK

9 Monetáris folyamatok Monetáris feltételrendszer Amonetáris feltételrendszerben 2002 februárjában az alábbi változások történtek: február 1-jétõl tartalékmentessé váltak a két éven túli hátralévõ futamidõvel rendelkezõ, külföldrõl származó forintforrások és a hitelintézetek által zárt körben kibocsátott értékpapírok útján gyûjtött források, amennyiben az értékpapír lejárata meghaladja a két évet. A szabálymódosítás egy újabb lépés az Európai Központi Bank elõírásaihoz való igazodásban, azaz a harmonizáció megteremtésében február 19-i hatállyal az MNB 50 bázisponttal, 9,00%-ról 8,50%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatlábat. A jegybanki alapkamat változása következtében az overnight jegybanki betét kamatlába 7,50%-ról 7,00%-ra, az overnight fedezett hitel kamatlába 10,50%-ról 10,00%-ra módosult. A jegybanki alapkamat csökkenésével összhangban változtak a jegybanki alapkamatlábhoz kötött konstrukciók kamatlábai is. A forint piaci árfolyama A forint piaci árfolyamát 2002 februárjában is a sáv 6 erõs oldali tartományában jegyezték. A hónap közepére csaknem 240 forint/euróra erõsödött a magyar fizetõeszköz hivatalos devizaárfolyama, amire az euró 1999 januári bevezetése óta nem volt példa. A hónap utolsó napjaiban azonban csaknem 2%-ot gyengült a forint az euróval szemben, így a hónap végén 10,96%-ra volt a forint a sávközéptõl a sáv erõs oldalán. Ez 245,84 forint/euró értéket jelent, ami 0,97%-kal gyengébb, mint a januári záróérték volt. A 3 havi átlagos árfolyam februárban 243,54 forint/euró volt, amely 0,17%-kal erõsebb a januári átlagnál. Az átlagos eltérés a centrumárfolyamtól 1179 bázispont volt a sáv erõs felében, amely 15 bázisponttal magasabb a januári értéknél. A jegybank az intevenciós sáv kiszélesítése óta 7 nem hajtott végre intervenciós mûveletet. (Lásd 9. ábra.) 9. ábra A forint/euró árfolyam alakulása Ft/euró jan.01. febr.01. márc.01. A forinterõsödés iránya (inverz skála) ápr.01. máj.01. jún.01. júl.01. aug.01. szept.01. okt.01. nov.01. dec jan.01. febr.01. Ft/euró A sávközép rögzített értéke október 1-jétõl 276,1 forint/euró. 7 Az intervenciós sáv május 4-étõl ±15%. 2002/4 HAVI JELENTÉS 9

10 Monetáris folyamatok Az MNB statisztikai mérlege Februárban a forgalomban lévõ készpénz állománya 14,5 milliárd forinttal, az egyéb monetáris intézmények bankszámláinak hó végi állománya pedig 72,0 milliárd forinttal növekedett a január végi állományhoz képest. Ezzel összefüggésben az MNB által kibocsátott belföldi kötvények állománya 121,7 milliárd forinttal, az egyéb monetáris intézmények forintbetéteinek állománya 1,7 milliárd forinttal, a központi kormányzat forintbetéteinek állománya pedig 93,1 milliárd forinttal csökkent. (Lásd 1. táblázat.) 1. táblázat Az MNB statisztikai mérlegének változása (hó végi állományokból számolva) Milliárd forint III. n. év IV. n. év III. n. év IV. n. év ebbõl február** február** átlag* átlag* tranzakció árfolyamváltozás Tartozások Forgalomban lévõ készpénz 16,3 13,8 3,4 18,8 27,7 14,6 14,6 0,0 Egyéb monetáris intézményektõl származó forintforrások 21,3 11,3 51,4 1,9 29,7 59,3 59,3 0,0 Egyéb monetáris intézményektõl származó devizaforrások 9,3 5,2 17,1 11,6 25,7 8,9 9,8 0,9 Követelések Központi kormányzat nettó hitelei 10,2 27,0 4,9 19,9 27,0 21,2 28,2 7,0 ebbõl: forinthitel 6,0 6,3 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 állampapírok 4,4 1,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 devizahitel 11,8 33,7 11,5 35,0 28,4 123,1 125,0 1,9 Egyéb monetáris intézményekkel szembeni követelések 1,7 3,6 0,2 20,3 8,0 0,2 0,2 0,0 Külföldi és szektor szerint nem bontott nettó eszközök 4,2 50,6 76,6 45,5 7,3 86,0 92,1 6,1 * A havi változások negyedéves átlaga. ** Az elõzõ hónaphoz viszonyítva. 2. táblázat Az MNB statisztikai mérlege egyes tételeinek átlagállományai* Milliárd forint 2002 Havi jan. febr. változás Tartozások Forgalomban lévõ készpénz 1087,6 1080,7 6,9 Egyéb monetáris intézményektõl származó forintforrások 916,0 900,1 15,9 ebbõl: bankszámla 422,9 430,9 8,0 forintbetét 380,1 375,7 4,4 belföldi kibocsátású MNB-kötvények 113,1 93,5 19,6 Egyéb monetáris intézményektõl származó devizaforrások 276,0 258,8 17,2 Követelések Központi kormányzat nettó hitelei 815,5 693,1 122,4 ebbõl: forinthitel 217,4 217,4 0,0 állampapírok 169,6 169,6 0,0 devizahitel 1148,6 1112,8 35,8 Egyéb monetáris intézményekkel szembeni követelések 47,3 46,0 1,3 Külföldi és szektor szerint nem bontott nettó eszközök 1416,8 1500,5 83,7 * Napi állományok havi átlaga. Az átlagállományok alakulását vizsgálva: az egyéb monetáris intézményektõl származó forrástételek közül a bankszámlabetétek átlagos állománya 8,0 milliárd forinttal nõtt, a forintbetéteké 4,4 milliárd forinttal és a devizaforrásoké 17,2 milliárd forinttal csökkent. Az egyéb monetáris intézmények tulajdonában lévõ belföldi kibocsátású MNBkötvények átlagállománya 19,6 milliárd forinttal csökkent a januári értékhez képest. (Lásd 2. táblázat.) A monetáris intézmények konszolidált mérlege februárban a monetáris bázis éves növekedési üteme 1,7 százalékponttal 17,6%-ra gyorsult az elõzõ havi értékhez képest. A konszolidált mérleg forrástételeibõl a végleges februári adatok alapján számolt pénzállományok éves növekedési üteme az M1 kivételével az összes aggregátum esetében lassult. A monetáris intézményeken kívüli készpénzt és a látra szóló forintbetéteket magában foglaló M1 aggregátum éves növekedési indexe 1,9 százalékponttal emelkedett januárról februárra, hó végi állománya így 17,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az M1 összetevõin túl a devizabetéteket és a lekötött forintbetéteket is magában foglaló M2 pénzmennyiségi mutató éves indexe 10 MAGYAR NEMZETI BANK

11 Monetáris folyamatok 1,7 százalékponttal 15,1%-ra csökkent. Hasonló irányba változott az M2 részein kívül a visszavásárlási megállapodásokból származó forrásokat és a hitelintézeti értékpapír-állományt is tartalmazó szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) éves növekedési indexe, ami 1,1 százalékponttal 15,9%-ra mérséklõdött. Az M3 elemein túl a monetáris intézményeken kívüli rezidensek tulajdonában lévõ állampapír-állományt és belföldi MNB-kötvényállományt is magában foglaló legtágabb (M4) aggregátum éves növekedési üteme változott a legnagyobb mértékben: az elõzõ havihoz képest 2,2 százalékponttal lassult, hó végi állománya éves szinten így 14,2%-kal emelkedett. (Lásd 10. ábra.) Szektorok szerint vizsgálva a monetáris intézmények konszolidált mérlegének forrástételeit: a nem pénzügyi vállalatok forintbetéteit a tranzakciók 1,7 milliárd forinttal növelték, a nem pénzügyi vállalatok devizabetéteinek állománya tranzakciók hatására 42,4 milliárd forinttal csökkent, árfolyamváltozás következtében 3,2 milliárd forinttal nõtt. A háztartások által elhelyezett betétek állománya 10,5 milliárd forinttal csökkent, ebbõl kizárólag tranzakciók miatt a forintbetétek állománya 5,1 milliárd forinttal szûkült. A devizabetétek tranzakciók következtében 11,3 milliárd forinttal csökkentek, árfolyamváltozás hatására 6 milliárd forinttal nõttek, a háztartások devizabetéteinek állománya így összességében 5,3 milliárd forinttal csökkent. A monetáris intézmények konszolidált mérlegének - eszközoldali tételei közül a belföldi követelésállományt amely a belföldi hitelállományon túl a belföldi szektorokkal szembeni értékpapír-követeléseket is magában foglalja a tranzakciók 8,3 milliárd forinttal, az árfolyamváltozások további 18,1 milliárd forinttal növelték a hónap során. A vállalati szektor belföldi hitelállománya 4,8 milliárd forinttal bõvült februárban, amelynek összetevõi közül a forinthitelek tranzakciók következtében 15,7 milliárd forinttal csökkentek. A devizahitelek tranzakciók miatt 10,6 milliárd forinttal, árfolyamváltozás következtében további 10,2 milliárd forinttal bõvültek. Az egyéb volumenváltozások 0,2 milliárd forinttal csökkentették a nem pénzügyi vállalati szektor hiteleinek állományát. A központi kormányzat nettó tartozása tranzakciók miatt 8,4 milliárd forinttal csökkent, árfolyamváltozás következtében 8 milliárd forinttal nõtt a hónap során. A monetáris intézmények által a háztartásoknak nyújtott hitelek állománya 17,5 milliárd forinttal emelkedett az elõzõ hónaphoz képest. A követelés- és tartozásállományok alakulásának eredményeként az államháztartás szektorának együttes nettó tartozása februárban 11,1 milliárd forinttal nõtt. A háztartások nettó megtakarítása 53,2 milliárd forinttal csökkent, a monetáris intézmények nem pénzügyi vállalatokkal szembeni nettó követelésállománya 25,7 milliárd forinttal bõvült, a külfölddel szembeni nettó követelés 94,7 milliárd forinttal csökkent. (Lásd 3. táblázat a 12. oldalon.) 10. ábra A monetáris aggregátumok növekedési üteme az elõzõ év azonos idõpontjához viszonyítva* % Monetáris bázis (M0) M1 M3 M4 Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt. Ápr. Júl. Okt % 130 * A grafikon a monetáris bázis indexeit a évi megváltozott kötelezõtartalék-szabályozás hatásaitól statisztikailag megtisztítva mutatja. Megjegyzés: M1 = Monetáris intézményeken kívüli készpénz + látra szóló forintbetétek M2 = M1 + devizabetétek + lekötött forint betétek (nem szerepel az ábrán, mert grafikonja alig tér el az M3-étól) M3 = M2 + visszavásárlási megállapodások + egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok M4 = M3 + monetáris intézményeken kívüli állampapír-állomány + MNB belföldi kötvény bankrendszeren kívüli állománya Monetáris bázis (M0) = forgalomban lévõ készpénz + egyéb monetáris intézmények jegybanki tartalék- és egyéb forintszámlái Az M0 kiszámításakor a teljes bankjegy- és érmeállomány hó végi, illetve az egyéb monetáris intézmények jegybanknál lévõ tartalék- és egyéb forintbetét számláinak augusztus végéig az utolsó kétheti, azután havi átlagos állományát vettük figyelembe. Az M0 a pénzpiaci betétek állományát nem tartalmazza /4 HAVI JELENTÉS 11

12 Monetáris folyamatok 3. táblázat A gazdasági szektorok havi nettó pénzügyi pozíciójának változása a monetáris intézményekkel szemben Milliárd forint III. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév ebbõl**** február február átlag*** átlag*** tranzakció árfolyam változás Nem pénzügyi vállalatok, nettó (S.11) 67,7 18,5 25,7 38,7 57,0 25,7 18,9 7,0 követelés 91,7 63,4 13,6 65,9 20,0 5,2 4,8 10,2 betét+készpénz+visszavásárlási megállapodás+értékpapír 24,0 44,8 39,3 27,3 77,0 20,5 23,7 3,2 Egyéb pénzügyi vállalatok, nettó (S.123+S.124+S.125) 22,1 4,5 39,7 10,4 32,6 27,8 28,1 0,2 követelés 5,4 12,9 7,0 11,7 11,5 5,2 5,5 0,2 betét+visszavásárlási megállapodás 16,8 8,4 32,6 22,0 21,2 22,6 22,6 0,0 Államháztartás szektor, nettó* (S.13) 6,5 13,7 27,1 35,2 9,7 11,1 3,2 8,0 központi kormányzat, nettó* (S.1311) 22,1 12,2 38,1 56,9 7,8 0,4 8,4 8,0 helyi önkormányzat, nettó (S.1313) 15,6 1,5 11,0 21,7 1,8 11,6 11,6 0,0 hitel 0,2 1,4 1,4 0,2 4,5 3,5 3,5 0,0 betét 15,4 2,9 9,6 21,5 6,3 8,1 8,1 0,0 társadalombiztosítási alapok, nettó (S.1314) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Háztartások, nettó** (S.14) 31,8 34,5 4,2 30,9 84,7 53,2 59,0 5,8 hitel 18,2 20,5 15,0 27,8 25,3 13,9 13,7 0,2 betét+visszavásárlási megállapodás+készpénz+értékpapír 50,0 55,1 10,8 58,8 109,9 39,3 45,3 6,0 Háztartásokat segítõ nonprofit intézmények, nettó (S.15) 1,6 1,0 2,0 0,7 0,8 5,8 5,8 0,0 hitel 0,0 0,8 0,1 0,0 3,1 4,8 4,8 0,0 betét 1,7 0,2 2,0 0,7 2,2 1,1 1,1 0,0 Külföld, nettó (S.2) 20,3 21,6 130,0 40,3 49,1 94,7 111,2 14,1 Egyéb tételek, nettó 83,1 2,5 119,2 72,2-68,8 17,3 7,8 23,0 Megjegyzés: Hitelnövekedés, illetve betétcsökkenés = ( ); hitelcsökkenés, illetve betétnövekedés = (+). * A költségvetés speciális zárolt devizabetétével és az ÁPV Rt. betéteivel együtt. ** Felhalmozott kamatokkal. *** Az elõzõ hónaphoz viszonyított nettó hitelezõi pozícióváltozások átlaga. **** Az egyéb volumenváltozás összegét a táblázat külön oszlopban nem tartalmazza. Állampapírpiac 11. ábra A zéró-kupon hozamok és a 2 hetes jegybanki betét éves hozama (a rövid hozamoknál kamatos kamattal; heti átlagok) % hónap 6 hónap 1év 2év 3év 5év 10 év 2 hetes betét 15 év Febr.7. Febr.21. Márc. 7. Márc. 21. Ápr. 4. Ápr. 18. Máj. 3. Máj. 16. Máj. 30. Jún. 13. Jún. 27. Júl. 11. Júl. 25. Aug. 8. Aug. 22. Szept. 5. Szept. 19. Okt. 3. Okt. 20. Okt. 30. Nov. 14 Nov. 28. Dec. 12. Dec Feb. 6. Feb % Az állampapírpiacon februárban, fõleg a hosszabb lejáratokon megállt a már két hónapja tartó hozamcsökkenési tendencia. A hónap egészét tekintve a másodpiac alakulását tükrözõ zéró-kupon hozamok 8 a rövidebb, 3, 6, 12 hónapos futamidõkön enyhén, 4 9 bázisponttal csökkentek, a hosszabb lejáratokon ugyanakkor 9 34 bázispontos növekedés következett be. (Lásd 11. ábra.) Februárban az egyéves származtatott határidõs hozamok 9 a hónap egészét tekintve az 1-4 év múlva kezdõdõ lejáratokon növekvõ mértékben (9 56 bázisponttal), míg a 8 A Magyar Nemzeti Bank a zéró-kupon hozamokat a Svensson-módszerrel becsli. A becsléshez az Államadósság Kezelõ Központ által a 3 hónapnál hosszabb hátralévõ futamidejû diszkontkincstárjegyekre és fix kamatozású államkötvényekre közölt legkedvezõbb másodpiaci árjegyzéseket használja fel. A zéró-kupon hozamgörbe becslésérõl, a származtatott határidõs kamatok számításáról és értelmezésérõl részletesebben ld.: Zéró-kupon hozamgörbe becslés jegybanki szemszögbõl MNB füzetek 1998/2. 9 A származtatott határidõs kamatok szintjei csak bizonyos feltételek teljesülése esetén egyeznek meg a piac által várt jövõbeli kamatok szintjeivel, a változásaikból azonban enyhébb feltételezések mellett is következtethetünk a piaci kamatvárakozások változásaira. (Mivel három 10 éves és egy 15 éves futamidejû kötvény van a piacon, és ezek másodpiaci aktivitása sem erõs, így az ezekre a lejáratokra becsült zéró-kupon hozam, s különösen az ebbõl származtatott határidõs kamatok jelen esetben a 9, valamint a 14 év múlva kezdõdõ egyéves származtatott határidõs hozamok kevésbé tükrözik a piac gyors változásait.) 12 MAGYAR NEMZETI BANK

13 Monetáris folyamatok távolabbi lejáratokon egyre kisebb mértékben (10 13 bázisponttal) emelkedtek. (Lásd 12. ábra.) A nem rezidensek tulajdonában lévõ forint állampapír-állomány összesen 80,3 milliárd forinttal növekedett a hónap folyamán, február végén így 1185,49 milliárd forint névértékû állampapír volt e szektor tulajdonában. Az állampapír-aukciókon benyújtott ajánlatok összege csökkent az elõzõ hónaphoz képest. Februárban négy alkalommal volt MNB-kötvényaukció. 10 Az aukciókat a hónap folyamán csökkenõ hozam és folyamatosan mérséklõdõ kereslet jellemezte. A februárban tartott aukciók értékesített mennyiséggel súlyozott havi átlaghozama 8,45% volt. A Magyar Államkötvény Index (MAX) (amely az egy év feletti hátralévõ futamidõvel rendelkezõ, nyilvános kibocsátású, fix kamatozású államkötvények piaci árfolyam-alakulását tükrözi) értéke február 28-án 224,6447 ponton állt. Az indexkosárral azonos szerkezetû portfólióval az egy év alatt elérhetõ hozam évesített értéke 12,67% volt. Piaci kamatok A bankközi forintpiacon februárban a forgalom 1280,2 milliárd forint volt, ami 233,6 milliárd forinttal (15,4%-kal) maradt el az elõzõ havi értéktõl. Az egynapos bankközi ügyletek átlagkamatlábának mozgása februárban kiegyensúlyozott volt. (Lásd 13. ábra.) Februárban az egynapos bankközi hitelek átlagkamatlába 31 bázisponttal 9,07%-ról 8,76%-ra, az 1 hónapra nyújtott hiteleké 52 bázisponttal 9,32%-ról 8,80%-ra csökkent az elõzõ hónaphoz képest. A 3 hónapos futamidejû bankközi hitelek kamata 34 bázisponttal, 8,93%-ról 8,59%-ra, a 6 hónapos hiteleké 85 bázisponttal, 9,26%-ról 8,41%-ra csökkent februárban. (Lásd 14. ábra.) A nem pénzügyi vállalatoknak piaci feltételek mellett éven belüli lejáratra nyújtott hitelek átlagkamatlába na- 12. ábra Egyéves azonnali hozam és a származtatott határidõs kamatok az MNB zéró-kupon hozamok alapján (kamatos kamat, heti átlagok) % Azonnali 1 év múlva 2 év múlva % 3 év múlva 4 év múlva 9 év múlva 14 év múlva 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5, Febr.7. Febr.21. Márc.7. Márc.21. Ápr.4. Ápr.18. Máj.3. Máj. 16. Máj.30. Jún.13. Jún.27. Júl.11. Júl.25. Aug.8. Aug.22. Szept. 5. Szept. 19. Okt. 3. Okt. 17. Okt. 30. Nov. 14. Nov. 28. Dec. 12. Dec febr. 6. Febr. 20. febr ábra A jegybanki és a bankközi forintpiac átlagkamatlábai februárban febr napos jegybanki betét 1 napos jegybanki fedezett hitel 2 hetes jegybanki betét 1 napos bankközi hitelek átlagkamatlába febr. 7. febr. 11. febr. 13. febr. 15. febr. 19. febr. 21. febr. 25. febr ,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 % % A Magyar Nemzeti Bank március 22-étõl saját forgalmazásában állampapírnak minõsülõ, 3 hónapos futamidejû, kamatszelvény nélküli MNB-kötvényt bocsátott ki, amelyet elõször március 20-án értékesített. A kötvénybõl a jegybank minden héten hétfõn új sorozatot kínál fel aukción értékesítésre. A márciusi, a monetáris politikai eszköztár átalakításának keretében a jegybank a korábban alkalmazott szabad aukciós formáról áttért a mennyiségi aukcióra, amelyen az MNB versenyzõ hozamajánlatok mellett, a likviditási helyzet alakulása alapján meghirdetett mennyiségû kötvényt értékesít ajánlati áron. Az aukciókon a jegybank szándéka szerint árelfogadó magatartást kíván tanúsítani és az aukción kialakuló hozammal nem kíván kamatjelzést adni. (A nyilvános ajánlattételben a mennyiség megjelölése technikai okok és jogszabályi elõírások miatt szükséges; ezért a nyilvános ajánlattételben szereplõ kibocsátási mennyiség nem az értékesíteni kívánt mennyiséget jelenti.) A jegybank az általa ténylegesen értékesíteni kívánt mennyiséget az aukció elõtti munkanapon 14 órakor a Reuters NBHJ oldalán teszi közzé. 11 Az átlagkamatok számítása az egyes szektoroknál az adott havi betételhelyezéssel, illetve hitelnyújtással súlyozva történik. A kamatlábak nem tartalmazzák a mellékköltségeket. 12 A kamatfolyosó december 11-étõl 300 bázispontra szûkült. 14. ábra A jegybanki és a bankközi forintpiac átlagkamatlábai 12 % Febr. Márc. Ápr. 1 napos jegybanki fedezett hitel 1 napos jegybanki betét 2 hetes jegybanki betét Bankközi hitelek - 1 napos Bankközi hitelek - 1 hónap Bankközi hitelek - 3 hónap Bankközi hitelek - 6 hónap Máj. Jún. Júl Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Febr. % /4 HAVI JELENTÉS 13