A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek"

Átírás

1 MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek Új politikai és gazdasági távlatok Milanov Viktor

2 Európában van a helyünk ideje szétnézni a környéken Magyarország gazdaságának lendületre van szüksége, a magyar termékeknek megfelelő piac kell és a hazai piac méretéből és nyitottságából eredően reális terveket kell felállítani a célok megvalósítása érdekében. Geopolitikai elhelyezkedésének köszönhetően hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik arra, hogy Európa egyik komoly, de eddig még kiaknázatlan lehetőségeket kínáló régiójában a Balkánon vezető politikai és gazdasági szerephez jusson. A Balkán országaiban kiváló feltételek alakultak ki az elmúlt évtizedben a hatékony, ugyanakkor költségtakarékos vállalkozáspolitika sikeres kiépítéséhez. A Balkán, az európai integráció terén még gyermekcipőben jár - Magyarország kiváló regionális és történelmi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy betöltse a térség még hiányzó gazdasági és politikai koordinátorának szerepét. Macedónia nehéz múlt, ígéretes jövő Macedónia a Balkán és Délkelet-Európa egyik legprosperálóbb állama, amely eddig elkerülte hazánk kiemelt figyelmét, ugyanakkor potenciális partnere lehet a jövőben. Az ország mind politikai, mind gazdasági szempontból egyedi helyzetben van. A függetlenség kinyilvánítását követő húsz évben sajátos körülmények alakultak ki a balkáni államban. Egyrészről az állam megalapításával egykorú, a mai napig tartó görög-macedón viták, másrészről Macedónia etnikai és társadalmi szerkezete arra kényszerítette a mindenkori kormányokat, hogy a lehető 2

3 legkedvezőbb pénzügyi, befektetési és gazdasági feltételeket biztosítsák a külföldi tőke számára. Az 1990-es évek elején rendkívüli nehézségekkel kellett szembenézniük a macedón gazdaság irányítóinak. Koszovó után a Macedón Tagköztársaság volt Jugoszlávia második legfejletlenebb régiója től a gazdasági nehézséget tovább súlyosbította az 1995-ig tartó görög kereskedelmi embargó, amely elvágta a fiatal országot a Thesszaloniki irányából érkező áruforgalom elől. A 90-es évek elején így Macedónia délről - és az ENSZ Jugoszláviával szemben elrendelt embargója és egyéb szankciója következtében északról is el volt vágva a külvilág nemzetközi gazdasági vérkeringésétől. A macedón kormányok egyrészről arra kényszerültek, hogy diplomáciai úton valamelyest rendezzék viszonyukat Görögországgal, másrészről külföldi beruházásokat ösztönző politikát folytassanak, annak érdekében, hogy a kedvezőtlen külpolitikai adottságokat mérsékeljék. A macedón gazdaság stabilitásának elemeit a Georgievszki-kormány ( ) és a 2005 óta a mai napig regnáló Gruevszki-kormányok intézkedései érzékeltetik. A függetlenséget követő időszakban hozott kedvező adópolitikai és strukturális döntések gyümölcse a 90-es évek végén kezdett megérni. Az 1998 és 2000 közötti időszakban a reál GDP-növekedés 3,3 és 4,5 százalék 1 között mozgott, ám a 2001-ben váratlanul bekövetkezett polgárháborús helyzet 2 két évre visszavetette a stabilnak mondható gazdasági növekedést. A külföldi tőkeberuházók bizalma 2003-ban tért vissza, Macedónia ettől a pillanattól egészen a 2008-as globális válságig kiegyensúlyozott, 4 és 6 százalék közötti éves gazdasági növekedést könyvelhetett el ben a térség többi országához hasonlóan a gazdaság itt is megérezte a negatív hatásokat, de sokkal könnyebben vészelte át ezt az időszakot. Macedónia gazdaságának kis méretéből és nyitottságából eredően erősen függ a környező országoktól, a 90-es évek óta Németországon és Oroszországon kívül a legfontosabb kereskedelmi partnerek között találjuk a szomszédos Görögországot, Szerbiát és Bulgáriát. A macedón gazdaság csak az utóbbi 1-2 évben tudta lerázni a túlzott regionális külkereskedelmi függőséget, miután a világ számos pontján érdeklődést váltottak ki a macedón adottságok. 1 GDP per Capita in PPS. Eurostat, Letöltés ideje: május A 2001-es esztendő nagy részét felölelő polgárháborús konfliktusban a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ONA) félkatonai szervezet a macedóniai albánok függetlenségét kívánta elérni több terrorcselekmény végrehajtásával. A támadások fő célpontjai a macedón rendvédelmi erők voltak. Az albán gerillák szerint az akkori macedón vezetés másodrendű állampolgároknak tekintette a Macedóniában élő albánokat, valamint a Koszovóból Macedóniába menekülő többszázezres albán menekültáradatot. A több mint 100 ember életét és több tízezer ember kényszerű elköltözését követelő polgárború kiteljesedését a nemzetközi erők (NATO, USA) jelenléte gátolta meg. A konfliktust lezáró 2001-es Ohridi Keretegyezmény csak ideiglenes megállapodásnak bizonyulhat, ugyanis az albán kisebbség helyzete továbbra is rendezetlen maradt. Az albánok elégedetlensége 2012-ben több emberáldozatot is követelő tüntetésbe torkollott, és a közeljövőben nem zárhatók ki újabb rendbontások, különösen az ország nyugati és északnyugati területein. 3 Bruttó hazai termelés [Бруто домашен производ, ]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика], Letöltés ideje: május 18. 3

4 Szociális kihívások A macedón kormányok több alapvető gondot nem tudnak kellő hatékonysággal kezelni és emiatt Macedónia a térség viszonylataihoz képest is hátrányos helyzetben van. Az egyik ilyen kardinális probléma a lakosság életszínvonalának alacsony szintje, amely szervesen párosul a világviszonylatban is nagyon magas munkanélküliséggel és szürkegazdasággal. Nehéz pontos adattal szolgálni arról, hogy hány tartósan munkanélküli van az országban, ugyanis az illegálisan foglalkoztatottak aránya az országban kiugróan magas. Az ország hivatalos munkanélküliségi szintje az utóbbi évtizedben tartósan 30 százalék fölött volt, ez a mutató 2011 végén elérte a 31,8 százalékot. Az Állami Statisztikai Intézet (DSzZ) adatai alapján a munkaképes lakosság alig 38,5 százalékának van bejelentett munkahelye, ennek következtében az ország szociális rendszere 4 veszélyeknek van kitéve. A bejelentett munkanélküliek között kimagasló a éves fiatalok aránya, a Szegénység Elleni Macedón Platform társadalmi szervezet adatai alapján az ebbe a korcsoportba tartozó macedón fiatalok 45,8 százaléka munkanélküli és csak 17,9 százalékának van állása. 5 A magas munkanélküliség mögött számos ok rejtőzik. Az egyik ilyen, hogy az ország lakosságának minimum negyedét 6 kitevő albán nemzetiségi körében a diplomával rendelkezők száma sokkal alacsonyabb, mint a macedónok között, s emiatt sokkal nehezebben is találnak állást. Az albánok az ország vezetését azzal vádolják, hogy nem teremtette meg a hatékony együttélés lehetőségeit. Az albán és macedón lakosság között széles integrációs űr tátong, az országban 2004-ig egyetlen állami egyetemen sem oktattak albán nyelven, és a Tetovoi Állami Egyetem elismerését követően is fennmaradtak bizonyos gondok (például a hallgatók után járó állami finanszírozás egyenlőtlen megoszlása). 7 Macedónia a környező államokhoz hasonlóan, a jól képzett munkaerő kivándorlása miatt jelentős szociális problémával küzd. Az alacsony életszínvonal következtében a frissen végzett, egyetemi diplomával rendelkező fiatal munkavállalók tömegesen hagyják el az országot, munkát keresve az Európai Unióban. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben több tízezer macedón állampolgár vette fel a bolgár állampolgárságot, ezzel ugyanis sokkal könnyebben lehet elhelyezkedni a európai munkaerő piacon. A macedón kormányok nyíltan bírálják Bulgária politikáját amiatt, hogy gazdasági előnyökért cserébe a macedón állampolgárokat a bolgár állampolgárság felvételére késztetik. Tény, hogy a kivándorolt macedónoknak nincs sok választásuk, sokan csak 4 Munkanélküliség [Невработеност]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика] Letöltés ideje: május Macedónia munkanélküli lakosságának 45,8 százaléka éves fiatal [Од невработените во Македонија 45,8 отсто се млади на возраст од 15 до 29 години], Letöltés ideje: május Utoljára 2001-ben volt népszavazás Macedóniában, ám albán érdekvédelmi szervezetek szerint a macedón hatóságok meghamisították az albán lakosság valós számát közlő adatokat. Egyes becslések szerint az ország lakosságának 25 és 40 százaléka között mozoghat az albán nemzetiségiek aránya. 7 Milanov Viktor: Nagyon feszült a légkör Macedóniában. Kitekintő, május 19. 4

5 távoli időpontként tekintenek az európai uniós csatlakozásra, viszont az átlagfizetések szintje és a külföldi befektetésekkel teremtett új munkahelyek száma jelentősen elmarad a szomszédos uniós tagállamokétól. Az átlagos bruttó havi jövedelem 2012 februárjában denár 8 volt (1 MKD = 4,8107 HUF), 9 viszont az alacsony foglalkoztatási szint következtében a lakosság majdnem egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. 10 A mélyszegénységben élők aránya az öt vagy több fős albán nagycsaládosok körében volt a legmagasabb, ugyanis egyes régiókban még mindig fennáll a nők vallási alapon történő negatív megítélése, ha munkát kívánnak vállalni. Macedóniában a kollektív szerződések szabályozzák az egy ágazaton belüli minimálbér szintjét. A macedón gazdaság struktúrája is csak az utóbbi években kezdett átalakulni annak érdekében, hogy magasabb legyen a munkavállalók aránya. Egészen a 90-es évekig Macedónia GDP-jének legnagyobb hányadát a mezőgazdaság és az ipar gazdasági ágazatai adták, viszont az elmúlt években a szolgáltatási szektor súlya jelentősen megnövekedett. A szolgáltatások 2010-ben az ország GDP-jének már közel 60 százalékát adták, a munkavállalók fele is itt talált megélhetési forrásra. 11 A macedón kormány befektetés-ösztönző politikájának elemei A fenti problémákat ellensúlyozandó az ország számos vonzó befektetés-ösztönző tulajdonsággal rendelkezik, amelyek az utóbbi években fellendítették a külföldi tőke beáramlását. A Macedón Nemzeti Bank adatai alapján 2010-ben a közvetlen külföldi tőkebefektetés állománya (Foreign Direct Investment, FDI) 3 350,69 millió euró volt. 12 A közvetlen külföldi tőke beáramlásának mértéke ugyan 2009-ben valamelyest megtorpant, ugyanakkor az adatok folyamatos és kiegyensúlyozott növekedési tendenciát mutatnak. Az ország stabil makrogazdasági és pénzügyi mutatói jelentős előnyt jelentenek az egyes konkurens államokkal szemben. Vonzó makrogazdasági mutatók A függetlenség kinyilvánítása óta az ország vezetése a szigorú fiskális és monetáris politika mellett tette le a voksát. Az Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2011 decemberében kiadott országjelentésében 13 felvázolta a macedón gazdaság várható 2012-es gazdasági teljesítményét. 8 Bruttó havi jövedelem 2012 februárjában [Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, февруари 2012]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика], Letöltés ideje: május Macedón denár (MKD) és a magyar forint árfolyama május 19-én, Letöltés ideje: május : ben az DSzZ adatai alapján ez az arány 30,9 százalék volt. Letöltés ideje: május Macedón gazdaság, május Letöltés ideje: május IMF december 13-án kiadott országjelentése, Letöltés ideje: május 19. 5

6 Az IMF elismeréssel nyugtázta az ország stabil makrogazdasági adatait, amelyek közül a költségvetési deficit 2,6 százalék volt tavaly, 2012-ben pedig előreláthatólag 2,5 százalékkal lehet számolni. Az infláció kérdése ugyanakkor az utóbbi néhány évben jelentős gondokat okozott a Zoran Sztavreszki vezette Pénzügyminisztériumnak, a 2008-as évben az éves inflációs szint 8,3 százalékra kúszott fel és a kormány kénytelen volt értékesíteni a jegybank devizapiaci tartalékait. A lépést követően - a 2002 óta az euróhoz kötött - macedón denár árfolyamának stabilitása jelentősen megkérdőjeleződött, viszont a terveknek megfelelően az inflációs szint lecsökkent, a tavalyi 3,9 százalékhoz 14 képest az IMF 2 százalékot prognosztizál. A csökkenő infláció a fontosabb élelmiszerárak stabilizálódásával és a csökkenő lakossági fogyasztással magyarázható. Macedónia, annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentős hiteleket vett fel, továbbra is Európa egyik legkevésbé eladósodottabb országa. A bruttó külső adósság a GDP 66,7 százaléka, a teljes államadósság 2012 februárjában pedig 28,2 százalék volt. Ennél csak Észtország, Bulgária és Luxemburg rendelkezik kedvezőbb mutatókkal. 15 A 2008-as válság negatív hatásainak a kiküszöbölése érdekében a kormány jelentős kiadáscsökkentő és gazdaságélénkítő intézkedéseket fogadott el. A 2010-es évben Szkopje 480 millió eurós készenléti hitelt vett fel, hogy ellensúlyozza a külgazdaságból származó költségvetési bevételkieséseket, ugyanakkor a büdzsé is több felülvizsgálatra szorult. Az eurózóna gyenge teljesítményének hatására Macedónia 2012-ben 250 millió eurós hitelt vett fel a német Deutsche Banktól, valamint a pénzügyminiszter további költségvetési kiigazítást rendelt el, annak érdekében, hogy tartani lehessen a 2,5 százalékra mérsékelt idei tervezett gazdasági bővülést. 16 A hitelek felvétele egyrészről a gazdasági mutatók teljesítését, másrészről pedig a 2005 óta elkezdett beruházásösztönző politikát kívánja szolgálni. Sztavreszki pénzügyminiszter szerint a kiigazítás nélkül Macedónia többek között nem lenne képes megépíteni a Demir Kapija-Szmokvica 17 autópálya-szakaszt, amely kiemelt prioritást élvez a kormány idei terveiben. A kormány hitelpolitikáját a nagy hitelminősítő intézetek is pozitívan értékelték, például a Standard&Poor s 2012 májusában megerősítette, hogy Macedónia hitelbesorolása nem fog romlani az idei költségvetési kiigazítás hatására, a hosszú távú kreditbesorolása továbbra is stabil BB/B pozitív jövőbeli kilátásokkal Macedón Nemzeti Bank: Főbb gazdasági mutatók: Letöltés ideje: május A macedón államadósság jelenlegi helyzete: Letöltés ideje: május Milanov Viktor: Macedónia: belpolitikai krízis, szakadhat az ország. Kitekintő, Letöltés ideje: május Ha megépül ez az autópálya-szakasz, akkor Macedónia teljesítette a Korridor 10-es páneurópai útvonal saját részének megépítését. 18 Standard&Poor s májusi értékelése: Letöltés ideje: május 21. 6

7 A kormány 2012 júliusában kedvező hitelkonstrukcióról állapodott meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) annak érdekében, hogy ig megépülhessen a 8-as transzeurópai korridor Bulgáriát és Macedóniát összekötő szakasza. A Kumanovo-Beljakovce és a Beljakovce-Kriva Palanka közötti útszakaszok felújítása, valamint a két balkáni ország közötti vasúti hálózat kiépítése is beletartozik a nagyszabású tervbe. A vállalkozásbarát macedón adórendszer Ahogy a es állami befektetési program 19 is mutatja a VMRO-DPMNE egyik legfontosabb gazdasági stratégiai törekvése, hogy külföldön népszerűsítse az országot és befektetésbarát környezetet teremtsen Macedóniában. Az ország egyik legvonzóbb jellemzője a Gruevszki-kormány által 2009-ben megreformált adórendszer. A gazdasági válság okozta nehézségeket a macedón kormány adócsökkentéssel kívánta kiküszöbölni - a személyi jövedelemadó szintjét a korábbi többkulcsos 15, 18 és 24 százalékos szintről lecsökkentették 10 százalékra; társasági adót 15 százalékról 10 százalékra mérsékelték; a visszatartott nyereségadót pedig mind a külföldi, mind a hazai befektetők ösztönzése érdekében 0 százalékos szintre csökkentették. 20 A kétkulcsos általános forgalmi adó szintén nagy kedvezményeket biztosít a befektetők számára, a preferenciális, 5 százalékos kulcs többek között az élelmiszereket, ITtechnológiát, mezőgazdasági berendezéseket és a gyógyszereket terheli. Az általános, 18 százalékos áfa kulcs, valamint a preferenciális kulcs részleteiről az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezik. 21 Az ingatlanadó az ingatlantípustól függően 0,1 és 0,2 százalék között mozog. A kormány további lépésként számos országgal, köztük Magyarországgal kötött kettős adózást kizáró egyezményt. Azok a vállalatok, amelyek speciális technológiai és ipari zónákba (TIRZ) helyezik át tevékenységüket működésük első 10 évében mentesülnek a társasági- és személyi jövedelemadó fizetése alól. Az országban jelenleg 4 TIRZ működik 2 Szkopjéban, 1 Stipben és 1 Tetovóban, ezekben a vállalatok 500 ezer euró értékig pályázhatnak állami építkezési támogatásra. A TIRZ zónákban gyártott termékek mentesülnek az általános forgalmi adó és az exportvámok alól. 22 A macedón alkotmány egyenlő lehetőségeket biztosít a külföldi befektetők számára, hogy szabadon repatriálhassák a Macedóniában termelt profitjukat, valamint hogy részt vegyenek az állami privatizációs tenderekben. Európa országai közül talán Macedóniában a 19 Állami Befektetési Program [],http://www.investinmacedonia.com/userfiles/file/sectors/publicinvest.pdf Letöltés ideje: május Adózási előnyök Macedóniában: ideje: május Általános forgalmi adóról szóló törvény [Закон за данокот на додадена вредност], br pdf. Letöltés ideje: május A technológiai és ipari zónák (TIRZ) befektetési feltételei: Letöltés ideje: május 20. 7

8 legegyszerűbbek az adminisztrációs teendők a vállalkozások bejegyzésénél májusától egységes elektronikai rendszert állítottak fel, annak érdekében, hogy elektronikus úton történhessen a vállalatok éves mérlegének a benyújtása. A 2011-ben érvénybe lépett egyablakos ügyintézés keretében a vállalkozások regisztrációját már az interneten keresztül is el tudják intézni a befektetők, a regisztrációs díj pedig 1000 denárról 400 denárra csökkent. A kormány 2012 elején 50 százalékkal csökkentette az egyetemi hallgatók vállalkozásainak regisztrációs díját. 23 A VMRO-DPMNE kormány tervei alapján az adminisztrációs rendszer átalakítása várhatóan 2013-ban fejeződik be. A folyamat fő célja, hogy a befektetők akár külföldről is irányíthassák a vállalatok adminisztrációs teendőit. A one-stopshop rendszer lehetővé teszi, hogy egy vállalkozást 4 órán belül bejegyeztessenek a macedón központi vállalkozói regiszterbe, természetesen ez csak az összes szükséges dokumentum beadását követően történhet. A létrehozandó vállalatnak minimum 5000 eurós kezdőtőkével kell rendelkeznie. A Macedóniában bejegyzett vállalatok 95 százaléka korlátolt felelősségű társaság és kevesebb, mint 5 százaléka részvénytársaság. A kereskedelmi vállalatok működéséről szóló törvény as módosítása értelmében a likviditási folyamatok határidői felére csökkentek. Az építkezési területek jogállásáról szóló 2008-as törvény 25 értelmében a befektetők állami tenderen keresztül közvetlenül lízingelhetnek, vásárolhatnak és építkezési területen tulajdonjogot szerezhetnek Macedóniában, amennyiben a területeket ipari és kereskedelmi épületek, avagy hotelek építésére hasznosítják. Az utóbbi 3-4 évben török és kínai cégek óriási érdeklődést tanúsítanak a macedón, azon belül is a fővárosi építkezési telkek iránt. A Gruevszki-kormány jelentős lépéseket tett a macedón igazságügyi rendszer európai normatívákkal való harmonizálására - többek között a 2006-os Regulatory Guillotine program 26 keretén belül a vállalkozások adminisztratív terhei lényegesen lecsökkentek. A gazdasági folyamatokat befolyásoló szabályzatokat a vállalkozók ennek köszönhetően egységes elektronikus formátumban érhetik el, valamint közvetlen kapcsolatot teremthetnek a szabályzatok megalkotóival. A program fő célja a vállalkozók hasznos meglátásainak érvényesítése a gyakorlatban A Gruevszki-kormány által bevezetett kedvezmények. A macedón kormány jelentős állami és nemzetközi támogatásokat fordít a külkereskedelem, valamint a mezőgazdaság fejlesztésére. A Macedón Pénzügyminisztérium létrehozta a Mezőgazdasági Kedvezmények Hitelezési Alapját (ZKDF), amelyen keresztül a kormány 23 A macedón kormány tervei a vállalkozói környezet és a versenyképesség javításáról: Letöltés ideje: május A kereskedelmi vállalatok működéséről szóló törvény [Закон затрговските друштва], Letöltés ideje: május Az építkezési területek jogállásáról szóló törvény [Закон за градежното земjище], Letöltés ideje: május Regulatory Guillotine program: Letöltés ideje: május 20. 8

9 kedvező hiteleket kíván nyújtani. A ZKDF-t a kormány IFAD, EIB és a Világbank PSDL forrásokon keresztül tudja finanszírozni, a vállalkozók kilenc, a Pénzügyminisztériummal szerződésben álló pénzügyi intézményen keresztül tudnak hitelt igényelni. A ZKDF hitelt a gazdaság alábbi szereplői kérvényezhetik: primer mezőgazdasági termelők (100 ezer euróig); mezőgazdasági terméket feldolgozó vállalkozások (300 ezer euróig, kivéve a malomipari termékekkel foglalkozókat, ugyanis ezen a területen 200 ezer euró 27 a maximálisan igényelhető összeg); primer mezőgazdasági termékek exportőrei (200 ezer euróig). A ZKDF eddigi sikerét jól mutatja, hogy 2003 és 2009 között hitelszerződést kötöttek vállalkozókkal és 33,7 millió euró volt a kihelyezett hitelösszeg. 28 A kormány 2012 folyamán a Tanuljunk exportálni című programot kívánja elindítani, amelynek keretén belül az állam exportserkentő tanácsadó szolgáltatásokat kíván finanszírozni. Az állam eurós határösszegig résztámogatásokat nyújtana olyan vállalkozóknak, akik új piacok feltérképezése érdekében készítenek tanulmányokat. A macedón külgazdaság fellendítése céljából a kormány jelentős összegeket fordított 2011 óta az Interneten keresztül történő promóciókra, legutóbb éppen 2012 májusában rendezték meg Sanghajban és Hongkongban a legújabb macedón befektetés-ösztönző virtuális vásárt. A Macedón nap című kormányzati projekt segítségével a legtöbb nemzetközi külkereskedelmi igazolást és engedélyt mostantól Macedóniában is ki lehet állítani a vállalkozások részére. A kormány 2012 júniusától a Macedón Fejlesztési Bankon (MPBD) keresztül hiteleket kíván nyújtani macedón termékek megvételére külföldi befektetők számára. Az MPBD szintén hitelezné azokat az exportőröket, akik más kereskedelmi bankoknál nem tudnak hitelhez jutni, annak érdekében, hogy elindítsák exporttevékenységüket július 10.-étől a macedón vállalatok új, kedvező hitelekhez juthatnak az Európai Befektetési Bank által erre a célra elkülönített 100 milliós alapjából. Az Állami Statisztikai Intézet és a Macedón Befektetési Ügynökség adatai jól szemléltetik, hogy melyek az állami- és magánbefektetők részéről legkedveltebb befektetési célterületek. A jelenlegi macedón kormány befektetés-politikájának fő prioritásai szintén jól tükröződnek ezekben az adatokban: 27 A kormány tervbe vette, hogy ezt az összeghatárt 300 ezer euróra kívánja növelni 2013-ig 28 A ZKDF: Letöltés ideje: május A macedón kormány vállalkozási környezetet fejlesztő elképzelései: Letöltés ideje: május 21. 9

10 1. táblázat A 2010-es befektetések megoszlása szektoronként és tulajdonlási típusok alapján (millió denár) 30 Szektor Tulajdon jellege teljes állami magán egyéb Építési Feldolgozóipar Nagykereskedelem és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása Elektromos áram, földgáz, vízgőz és klímaszolgáltatások Információ és kommunikáció Macedónia legjelentősebb politikai és gazdasági szövetségesei között találjuk Törökországot, amely az utóbbi években komoly tőkekihelyezési ügyletekbe kezdett a Balkán-félszigeten. A két ország gazdasági kapcsolata a 2000-es években kezdett virágozni, Gruevszki és Erdogan kormányfők kezdeményezésére 2008-ban megalapították a Macedón Török Gazdasági Kamarát. A két ország kereskedelmi mérlege az utóbbi években 400 millió dolláros szintre ugrott, számos török vállalat fektetett be pénzt a macedón feldolgozóiparba, mezőgazdaságba, élelmiszeriparba és építőiparba. A Szultas török vállalat 2012-ben tervezi felvásárolni a macedón Swedmilk tejipari vállalat részvényeinek jelentős részét, míg a török TAV Airports holding birtokolja az ország nagyobb repülőtereit. 31 A török befektetők egyik fő prioritása Macedóniában az alumíniumipar és a személygépjármű karosszériagyártás, a török Bordtehnik Otomotiv 20 millió eurós exportot kíván realizálni a Szkopje 1 TIRZ ipari zónán keresztül. A Cevahir Holding felhőkarcolókat szándékozik építeni Szkopje Aerodrom kerületében, számos egyéb építőipari vállalat pedig versenybe szállt a fővárosi építési területekre kiírt tenderekért. A térség legolcsóbb ipari területeit, parcelláit jelenleg Macedóniában és Koszovóban vásárolhatják a befektetők, nem véletlen, hogy az elmúlt években szinte a földből nőttek ki a hotelek és plázák Szkopjéban. Az ország banki, logisztikai és menedzsment szektoraiban is jelentősen megnövekedett Törökország közvetlen tőkebefektetése. Az ország legnagyobb török bankjai, a Ziraat Bank és a Halk Bank 2012-ben fognak egyesülni, az állami tulajdonban lévő Halk Bank terjeszkedése már 2011-ben megkezdődött, amikor is felvásárolta az IK Banka-Szkopje bankot A 2010-es befektetések megoszlása területenként és tulajdoni ismérvek alapján [Gross fixed capital formation by purpose of investment and type of ownership in 2010] Letöltés ideje: május ben a TAV Airports Holding megépíttette 100 millió eurót érő szkopjei Nagy Sándor repülőteret, ezzel az ország egyik legjelentősebb külföldi befektetőjévé lépett elő. A vállalat többek között az ország jelentősebb turisztikai városainak (például Ohrid) a repülőtereit is birtokolja koncessziós szerződéseken keresztül. 32 Letöltés ideje: május

11 A Macedón Nemzeti Bank adatai 33 alapján 2011-ben a megelőző évhez képest a legtöbb közvetlen külföldi tőkebefektetést osztrák, holland, török és szlovén vállalatok valósították meg. A felsoroltak közül érdemes kiemelni Törökországot, amely csak az utóbbi években kezdett fokozottan érdeklődni a macedón piac iránt számos török vállalat fektetett be tőkét a lakásépítési-, a mezőgazdasági- és az energiaszektorba. Gruevszki miniszterelnök 2012 februárjában hivatalos látogatást tett Törökországban, ahol közel 1700 vállalattal tárgyalt a lehetséges gazdasági együttműködésről. Recep Erdogan török miniszterelnök szerint Törökország a közeljövőben 400 millió dollárra kívánja növelni a Macedóniába beáramló közvetlen tőkebefektetéseink mértékét, amely 2010-ben még csak 47,96 millió euró 34 volt. A térség többi országához hasonlóan Macedónia külkereskedelmi mérlege is deficites. Az ország elsősorban a szomszédos államokkal, valamint közép- és kelet európai országokkal folytat szoros kereskedelmi kapcsolatokat. Macedónia legfontosabb partnerei között találjuk Németországot, Görögországot, Bulgáriát, Oroszországot és Szerbiát, az ország exportját nagyban elősegíti, hogy preferenciális elbánásban részesül az Európai Unióval, így Magyarországgal folytatott kereskedelmi kapcsolataiban is. 2. táblázat Macedónia külkereskedelmi forgalma 2009 és 2011 között (millió USD) Külkereskedelmi mérleg -2351, ,84 n.a Export 2691, , ,37 36 Import 5043, ,669 n.a A 2010-es adatok alapján Macedónia legfontosabb exporttermékei között vannak bizonyos fémvegyületek, katalizátorok, vas-nikkel ötvözetek, vas- és acéltermékek, a dohány, borok és szeszes italok, zöldségek és gyümölcsök, bárányhús, textíliák. Macedónia energiaforrásokban szegény ország, ezért külföldről kénytelen mind elektromos áramot, mind fosszilis energiahordozókat importálni. Az ország jelentős mennyiségben külföldről hoz be ipari feldolgozó berendezéseket, gépjárműveket (a kormány jelentős összegeket kíván befektetni ebbe 33 Macedóniába beáramló FDI 2011: Letöltés ideje: május Inward Foreign Direct Investment stocks (2010): Letöltés ideje: május Macedónia export és import adatai 2009 és 2010-ben: Letöltés ideje: május Macedónia 2011-es export adatai: Letöltés ideje: május

12 a szektorba, hogy ezt az importfüggőséget csökkentse), vegyszereket, feldolgozott termékeket és gyógyszereket is. Fokozott érdeklődés a világ minden pontjáról Macedónia befektetés-ösztönző politikája a 2008-as gazdasági válság következtében új gazdasági koncepcióval bővült. Bár a 90-es évek óta az elsődleges megszólítandó célterület az európai uniós államok lettek, az európai gazdaság lelassulása miatt Macedóniának sürgősen új partnerek után kellett néznie. A macedón külgazdasági diplomácia az elmúlt két évben számos sikeres expót tartott Törökországban, a Közel-Kelet arab országaiban, Kínában és kis tigrisek országaiban. A macedón kormány 2012 májusában nagyszabású gazdasági egyeztetést folytatott Wen Jibao kínai miniszterelnökkel és 140 kínai vállalattal Pekingben. A kínai politikus szerint országa a közeljövőben 10 milliárd dollárt kíván befektetni Délkelet-Európában. Az egyik legnagyobb kínai befektetés minden bizonnyal a Vardar völgy elnevezésű projekt 37 lesz, amely 12 vízerőművet kíván létrehozni az ország legnagyobb folyója mentén. A 1,5 milliárd eurós projekt a térség egyik legnagyobb energetikai beruházása lesz, a költségek 15 százalékát a macedón állam, 85 százalékát pedig hitelcsomag keretén belül a Kínai Fejlesztési Bank fogja finanszírozni. A macedón és a kínai fél 2011-ben szándéknyilatkozatot írt alá, amely lefektette a gigantikus vállalkozás részleteit. A projekt minden bizonnyal legkorábban éven belül valósulhat meg, viszont a macedón kormány már a megépülés előtt számít annak pozitív hatásaira többek között a foglalkoztatottság és a turizmus adatainak a javulására. Kína fokozott érdeklődésének középpontjában a macedón élelmiszeripar áll. A 2010-es évhez képest tavaly 30 százalékkal nőtt a kereskedelmi mérleg volumene, amely elérte a 480 millió dolláros szintet. Kína legnagyobb borforgalmazója a 2012 májusában rendezett Chengdui gazdasági fórumon szerződést kötött Macedónia 9 legnevesebb borpincéjével, s a macedón borexport 2013-től ezzel jelentősen megnövelheti kapacitását. Nagy sikerként lehet elkönyvelni az ilyen típusú kollektív megállapodásokat, ugyanis a macedón borvidékek termelőképessége nem tudja kielégíteni a kínai vállalatok igényeit. A DSZZ adatai alapján 2011-ben a két ország kereskedelmi mérlege 482 millió dollár volt, viszont ebből Macedónia importja 355 millió volt 38. A macedón kormány idei intenzív érdeklődése a kínai kereskedelmi partnerek iránt az exportimport negatív arányának a megváltoztatását célozza. A kínai befektetések fő célterületei az eljövendő években minden bizonnyal a megújuló energiaforrások és az ásványi anyagok kitermelése lesznek. A macedón energiaipar lehetőségei Macedónia, kis területe ellenére, remek adottságokkal rendelkezik bizonyos megújuló energiaforrások kiaknázására. A Gazdasági Minisztérium megújuló energiaforrások 37 A macedón-kínai kapcsolatok alakulása: Letöltés ideje: május Macedónia kínai befektetések után kutat [Македонија во лов на кинески инвестиции]: Letöltés ideje: május