A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek"

Átírás

1 MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET A magyar-macedón kapcsolatokban rejlő lehetőségek Új politikai és gazdasági távlatok Milanov Viktor

2 Európában van a helyünk ideje szétnézni a környéken Magyarország gazdaságának lendületre van szüksége, a magyar termékeknek megfelelő piac kell és a hazai piac méretéből és nyitottságából eredően reális terveket kell felállítani a célok megvalósítása érdekében. Geopolitikai elhelyezkedésének köszönhetően hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik arra, hogy Európa egyik komoly, de eddig még kiaknázatlan lehetőségeket kínáló régiójában a Balkánon vezető politikai és gazdasági szerephez jusson. A Balkán országaiban kiváló feltételek alakultak ki az elmúlt évtizedben a hatékony, ugyanakkor költségtakarékos vállalkozáspolitika sikeres kiépítéséhez. A Balkán, az európai integráció terén még gyermekcipőben jár - Magyarország kiváló regionális és történelmi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy betöltse a térség még hiányzó gazdasági és politikai koordinátorának szerepét. Macedónia nehéz múlt, ígéretes jövő Macedónia a Balkán és Délkelet-Európa egyik legprosperálóbb állama, amely eddig elkerülte hazánk kiemelt figyelmét, ugyanakkor potenciális partnere lehet a jövőben. Az ország mind politikai, mind gazdasági szempontból egyedi helyzetben van. A függetlenség kinyilvánítását követő húsz évben sajátos körülmények alakultak ki a balkáni államban. Egyrészről az állam megalapításával egykorú, a mai napig tartó görög-macedón viták, másrészről Macedónia etnikai és társadalmi szerkezete arra kényszerítette a mindenkori kormányokat, hogy a lehető 2

3 legkedvezőbb pénzügyi, befektetési és gazdasági feltételeket biztosítsák a külföldi tőke számára. Az 1990-es évek elején rendkívüli nehézségekkel kellett szembenézniük a macedón gazdaság irányítóinak. Koszovó után a Macedón Tagköztársaság volt Jugoszlávia második legfejletlenebb régiója től a gazdasági nehézséget tovább súlyosbította az 1995-ig tartó görög kereskedelmi embargó, amely elvágta a fiatal országot a Thesszaloniki irányából érkező áruforgalom elől. A 90-es évek elején így Macedónia délről - és az ENSZ Jugoszláviával szemben elrendelt embargója és egyéb szankciója következtében északról is el volt vágva a külvilág nemzetközi gazdasági vérkeringésétől. A macedón kormányok egyrészről arra kényszerültek, hogy diplomáciai úton valamelyest rendezzék viszonyukat Görögországgal, másrészről külföldi beruházásokat ösztönző politikát folytassanak, annak érdekében, hogy a kedvezőtlen külpolitikai adottságokat mérsékeljék. A macedón gazdaság stabilitásának elemeit a Georgievszki-kormány ( ) és a 2005 óta a mai napig regnáló Gruevszki-kormányok intézkedései érzékeltetik. A függetlenséget követő időszakban hozott kedvező adópolitikai és strukturális döntések gyümölcse a 90-es évek végén kezdett megérni. Az 1998 és 2000 közötti időszakban a reál GDP-növekedés 3,3 és 4,5 százalék 1 között mozgott, ám a 2001-ben váratlanul bekövetkezett polgárháborús helyzet 2 két évre visszavetette a stabilnak mondható gazdasági növekedést. A külföldi tőkeberuházók bizalma 2003-ban tért vissza, Macedónia ettől a pillanattól egészen a 2008-as globális válságig kiegyensúlyozott, 4 és 6 százalék közötti éves gazdasági növekedést könyvelhetett el ben a térség többi országához hasonlóan a gazdaság itt is megérezte a negatív hatásokat, de sokkal könnyebben vészelte át ezt az időszakot. Macedónia gazdaságának kis méretéből és nyitottságából eredően erősen függ a környező országoktól, a 90-es évek óta Németországon és Oroszországon kívül a legfontosabb kereskedelmi partnerek között találjuk a szomszédos Görögországot, Szerbiát és Bulgáriát. A macedón gazdaság csak az utóbbi 1-2 évben tudta lerázni a túlzott regionális külkereskedelmi függőséget, miután a világ számos pontján érdeklődést váltottak ki a macedón adottságok. 1 GDP per Capita in PPS. Eurostat, Letöltés ideje: május A 2001-es esztendő nagy részét felölelő polgárháborús konfliktusban a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ONA) félkatonai szervezet a macedóniai albánok függetlenségét kívánta elérni több terrorcselekmény végrehajtásával. A támadások fő célpontjai a macedón rendvédelmi erők voltak. Az albán gerillák szerint az akkori macedón vezetés másodrendű állampolgároknak tekintette a Macedóniában élő albánokat, valamint a Koszovóból Macedóniába menekülő többszázezres albán menekültáradatot. A több mint 100 ember életét és több tízezer ember kényszerű elköltözését követelő polgárború kiteljesedését a nemzetközi erők (NATO, USA) jelenléte gátolta meg. A konfliktust lezáró 2001-es Ohridi Keretegyezmény csak ideiglenes megállapodásnak bizonyulhat, ugyanis az albán kisebbség helyzete továbbra is rendezetlen maradt. Az albánok elégedetlensége 2012-ben több emberáldozatot is követelő tüntetésbe torkollott, és a közeljövőben nem zárhatók ki újabb rendbontások, különösen az ország nyugati és északnyugati területein. 3 Bruttó hazai termelés [Бруто домашен производ, ]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика], Letöltés ideje: május 18. 3

4 Szociális kihívások A macedón kormányok több alapvető gondot nem tudnak kellő hatékonysággal kezelni és emiatt Macedónia a térség viszonylataihoz képest is hátrányos helyzetben van. Az egyik ilyen kardinális probléma a lakosság életszínvonalának alacsony szintje, amely szervesen párosul a világviszonylatban is nagyon magas munkanélküliséggel és szürkegazdasággal. Nehéz pontos adattal szolgálni arról, hogy hány tartósan munkanélküli van az országban, ugyanis az illegálisan foglalkoztatottak aránya az országban kiugróan magas. Az ország hivatalos munkanélküliségi szintje az utóbbi évtizedben tartósan 30 százalék fölött volt, ez a mutató 2011 végén elérte a 31,8 százalékot. Az Állami Statisztikai Intézet (DSzZ) adatai alapján a munkaképes lakosság alig 38,5 százalékának van bejelentett munkahelye, ennek következtében az ország szociális rendszere 4 veszélyeknek van kitéve. A bejelentett munkanélküliek között kimagasló a éves fiatalok aránya, a Szegénység Elleni Macedón Platform társadalmi szervezet adatai alapján az ebbe a korcsoportba tartozó macedón fiatalok 45,8 százaléka munkanélküli és csak 17,9 százalékának van állása. 5 A magas munkanélküliség mögött számos ok rejtőzik. Az egyik ilyen, hogy az ország lakosságának minimum negyedét 6 kitevő albán nemzetiségi körében a diplomával rendelkezők száma sokkal alacsonyabb, mint a macedónok között, s emiatt sokkal nehezebben is találnak állást. Az albánok az ország vezetését azzal vádolják, hogy nem teremtette meg a hatékony együttélés lehetőségeit. Az albán és macedón lakosság között széles integrációs űr tátong, az országban 2004-ig egyetlen állami egyetemen sem oktattak albán nyelven, és a Tetovoi Állami Egyetem elismerését követően is fennmaradtak bizonyos gondok (például a hallgatók után járó állami finanszírozás egyenlőtlen megoszlása). 7 Macedónia a környező államokhoz hasonlóan, a jól képzett munkaerő kivándorlása miatt jelentős szociális problémával küzd. Az alacsony életszínvonal következtében a frissen végzett, egyetemi diplomával rendelkező fiatal munkavállalók tömegesen hagyják el az országot, munkát keresve az Európai Unióban. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben több tízezer macedón állampolgár vette fel a bolgár állampolgárságot, ezzel ugyanis sokkal könnyebben lehet elhelyezkedni a európai munkaerő piacon. A macedón kormányok nyíltan bírálják Bulgária politikáját amiatt, hogy gazdasági előnyökért cserébe a macedón állampolgárokat a bolgár állampolgárság felvételére késztetik. Tény, hogy a kivándorolt macedónoknak nincs sok választásuk, sokan csak 4 Munkanélküliség [Невработеност]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика] Letöltés ideje: május Macedónia munkanélküli lakosságának 45,8 százaléka éves fiatal [Од невработените во Македонија 45,8 отсто се млади на возраст од 15 до 29 години], Letöltés ideje: május Utoljára 2001-ben volt népszavazás Macedóniában, ám albán érdekvédelmi szervezetek szerint a macedón hatóságok meghamisították az albán lakosság valós számát közlő adatokat. Egyes becslések szerint az ország lakosságának 25 és 40 százaléka között mozoghat az albán nemzetiségiek aránya. 7 Milanov Viktor: Nagyon feszült a légkör Macedóniában. Kitekintő, május 19. 4

5 távoli időpontként tekintenek az európai uniós csatlakozásra, viszont az átlagfizetések szintje és a külföldi befektetésekkel teremtett új munkahelyek száma jelentősen elmarad a szomszédos uniós tagállamokétól. Az átlagos bruttó havi jövedelem 2012 februárjában denár 8 volt (1 MKD = 4,8107 HUF), 9 viszont az alacsony foglalkoztatási szint következtében a lakosság majdnem egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. 10 A mélyszegénységben élők aránya az öt vagy több fős albán nagycsaládosok körében volt a legmagasabb, ugyanis egyes régiókban még mindig fennáll a nők vallási alapon történő negatív megítélése, ha munkát kívánnak vállalni. Macedóniában a kollektív szerződések szabályozzák az egy ágazaton belüli minimálbér szintjét. A macedón gazdaság struktúrája is csak az utóbbi években kezdett átalakulni annak érdekében, hogy magasabb legyen a munkavállalók aránya. Egészen a 90-es évekig Macedónia GDP-jének legnagyobb hányadát a mezőgazdaság és az ipar gazdasági ágazatai adták, viszont az elmúlt években a szolgáltatási szektor súlya jelentősen megnövekedett. A szolgáltatások 2010-ben az ország GDP-jének már közel 60 százalékát adták, a munkavállalók fele is itt talált megélhetési forrásra. 11 A macedón kormány befektetés-ösztönző politikájának elemei A fenti problémákat ellensúlyozandó az ország számos vonzó befektetés-ösztönző tulajdonsággal rendelkezik, amelyek az utóbbi években fellendítették a külföldi tőke beáramlását. A Macedón Nemzeti Bank adatai alapján 2010-ben a közvetlen külföldi tőkebefektetés állománya (Foreign Direct Investment, FDI) 3 350,69 millió euró volt. 12 A közvetlen külföldi tőke beáramlásának mértéke ugyan 2009-ben valamelyest megtorpant, ugyanakkor az adatok folyamatos és kiegyensúlyozott növekedési tendenciát mutatnak. Az ország stabil makrogazdasági és pénzügyi mutatói jelentős előnyt jelentenek az egyes konkurens államokkal szemben. Vonzó makrogazdasági mutatók A függetlenség kinyilvánítása óta az ország vezetése a szigorú fiskális és monetáris politika mellett tette le a voksát. Az Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2011 decemberében kiadott országjelentésében 13 felvázolta a macedón gazdaság várható 2012-es gazdasági teljesítményét. 8 Bruttó havi jövedelem 2012 februárjában [Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, февруари 2012]. Állami Statisztikai Intézet [Државен завод за статистика], Letöltés ideje: május Macedón denár (MKD) és a magyar forint árfolyama május 19-én, Letöltés ideje: május : ben az DSzZ adatai alapján ez az arány 30,9 százalék volt. Letöltés ideje: május Macedón gazdaság, május Letöltés ideje: május IMF december 13-án kiadott országjelentése, Letöltés ideje: május 19. 5

6 Az IMF elismeréssel nyugtázta az ország stabil makrogazdasági adatait, amelyek közül a költségvetési deficit 2,6 százalék volt tavaly, 2012-ben pedig előreláthatólag 2,5 százalékkal lehet számolni. Az infláció kérdése ugyanakkor az utóbbi néhány évben jelentős gondokat okozott a Zoran Sztavreszki vezette Pénzügyminisztériumnak, a 2008-as évben az éves inflációs szint 8,3 százalékra kúszott fel és a kormány kénytelen volt értékesíteni a jegybank devizapiaci tartalékait. A lépést követően - a 2002 óta az euróhoz kötött - macedón denár árfolyamának stabilitása jelentősen megkérdőjeleződött, viszont a terveknek megfelelően az inflációs szint lecsökkent, a tavalyi 3,9 százalékhoz 14 képest az IMF 2 százalékot prognosztizál. A csökkenő infláció a fontosabb élelmiszerárak stabilizálódásával és a csökkenő lakossági fogyasztással magyarázható. Macedónia, annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentős hiteleket vett fel, továbbra is Európa egyik legkevésbé eladósodottabb országa. A bruttó külső adósság a GDP 66,7 százaléka, a teljes államadósság 2012 februárjában pedig 28,2 százalék volt. Ennél csak Észtország, Bulgária és Luxemburg rendelkezik kedvezőbb mutatókkal. 15 A 2008-as válság negatív hatásainak a kiküszöbölése érdekében a kormány jelentős kiadáscsökkentő és gazdaságélénkítő intézkedéseket fogadott el. A 2010-es évben Szkopje 480 millió eurós készenléti hitelt vett fel, hogy ellensúlyozza a külgazdaságból származó költségvetési bevételkieséseket, ugyanakkor a büdzsé is több felülvizsgálatra szorult. Az eurózóna gyenge teljesítményének hatására Macedónia 2012-ben 250 millió eurós hitelt vett fel a német Deutsche Banktól, valamint a pénzügyminiszter további költségvetési kiigazítást rendelt el, annak érdekében, hogy tartani lehessen a 2,5 százalékra mérsékelt idei tervezett gazdasági bővülést. 16 A hitelek felvétele egyrészről a gazdasági mutatók teljesítését, másrészről pedig a 2005 óta elkezdett beruházásösztönző politikát kívánja szolgálni. Sztavreszki pénzügyminiszter szerint a kiigazítás nélkül Macedónia többek között nem lenne képes megépíteni a Demir Kapija-Szmokvica 17 autópálya-szakaszt, amely kiemelt prioritást élvez a kormány idei terveiben. A kormány hitelpolitikáját a nagy hitelminősítő intézetek is pozitívan értékelték, például a Standard&Poor s 2012 májusában megerősítette, hogy Macedónia hitelbesorolása nem fog romlani az idei költségvetési kiigazítás hatására, a hosszú távú kreditbesorolása továbbra is stabil BB/B pozitív jövőbeli kilátásokkal Macedón Nemzeti Bank: Főbb gazdasági mutatók: Letöltés ideje: május A macedón államadósság jelenlegi helyzete: Letöltés ideje: május Milanov Viktor: Macedónia: belpolitikai krízis, szakadhat az ország. Kitekintő, Letöltés ideje: május Ha megépül ez az autópálya-szakasz, akkor Macedónia teljesítette a Korridor 10-es páneurópai útvonal saját részének megépítését. 18 Standard&Poor s májusi értékelése: Letöltés ideje: május 21. 6

7 A kormány 2012 júliusában kedvező hitelkonstrukcióról állapodott meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) annak érdekében, hogy ig megépülhessen a 8-as transzeurópai korridor Bulgáriát és Macedóniát összekötő szakasza. A Kumanovo-Beljakovce és a Beljakovce-Kriva Palanka közötti útszakaszok felújítása, valamint a két balkáni ország közötti vasúti hálózat kiépítése is beletartozik a nagyszabású tervbe. A vállalkozásbarát macedón adórendszer Ahogy a es állami befektetési program 19 is mutatja a VMRO-DPMNE egyik legfontosabb gazdasági stratégiai törekvése, hogy külföldön népszerűsítse az országot és befektetésbarát környezetet teremtsen Macedóniában. Az ország egyik legvonzóbb jellemzője a Gruevszki-kormány által 2009-ben megreformált adórendszer. A gazdasági válság okozta nehézségeket a macedón kormány adócsökkentéssel kívánta kiküszöbölni - a személyi jövedelemadó szintjét a korábbi többkulcsos 15, 18 és 24 százalékos szintről lecsökkentették 10 százalékra; társasági adót 15 százalékról 10 százalékra mérsékelték; a visszatartott nyereségadót pedig mind a külföldi, mind a hazai befektetők ösztönzése érdekében 0 százalékos szintre csökkentették. 20 A kétkulcsos általános forgalmi adó szintén nagy kedvezményeket biztosít a befektetők számára, a preferenciális, 5 százalékos kulcs többek között az élelmiszereket, ITtechnológiát, mezőgazdasági berendezéseket és a gyógyszereket terheli. Az általános, 18 százalékos áfa kulcs, valamint a preferenciális kulcs részleteiről az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezik. 21 Az ingatlanadó az ingatlantípustól függően 0,1 és 0,2 százalék között mozog. A kormány további lépésként számos országgal, köztük Magyarországgal kötött kettős adózást kizáró egyezményt. Azok a vállalatok, amelyek speciális technológiai és ipari zónákba (TIRZ) helyezik át tevékenységüket működésük első 10 évében mentesülnek a társasági- és személyi jövedelemadó fizetése alól. Az országban jelenleg 4 TIRZ működik 2 Szkopjéban, 1 Stipben és 1 Tetovóban, ezekben a vállalatok 500 ezer euró értékig pályázhatnak állami építkezési támogatásra. A TIRZ zónákban gyártott termékek mentesülnek az általános forgalmi adó és az exportvámok alól. 22 A macedón alkotmány egyenlő lehetőségeket biztosít a külföldi befektetők számára, hogy szabadon repatriálhassák a Macedóniában termelt profitjukat, valamint hogy részt vegyenek az állami privatizációs tenderekben. Európa országai közül talán Macedóniában a 19 Állami Befektetési Program [],http://www.investinmacedonia.com/userfiles/file/sectors/publicinvest.pdf Letöltés ideje: május Adózási előnyök Macedóniában: ideje: május Általános forgalmi adóról szóló törvény [Закон за данокот на додадена вредност], br pdf. Letöltés ideje: május A technológiai és ipari zónák (TIRZ) befektetési feltételei: Letöltés ideje: május 20. 7

8 legegyszerűbbek az adminisztrációs teendők a vállalkozások bejegyzésénél májusától egységes elektronikai rendszert állítottak fel, annak érdekében, hogy elektronikus úton történhessen a vállalatok éves mérlegének a benyújtása. A 2011-ben érvénybe lépett egyablakos ügyintézés keretében a vállalkozások regisztrációját már az interneten keresztül is el tudják intézni a befektetők, a regisztrációs díj pedig 1000 denárról 400 denárra csökkent. A kormány 2012 elején 50 százalékkal csökkentette az egyetemi hallgatók vállalkozásainak regisztrációs díját. 23 A VMRO-DPMNE kormány tervei alapján az adminisztrációs rendszer átalakítása várhatóan 2013-ban fejeződik be. A folyamat fő célja, hogy a befektetők akár külföldről is irányíthassák a vállalatok adminisztrációs teendőit. A one-stopshop rendszer lehetővé teszi, hogy egy vállalkozást 4 órán belül bejegyeztessenek a macedón központi vállalkozói regiszterbe, természetesen ez csak az összes szükséges dokumentum beadását követően történhet. A létrehozandó vállalatnak minimum 5000 eurós kezdőtőkével kell rendelkeznie. A Macedóniában bejegyzett vállalatok 95 százaléka korlátolt felelősségű társaság és kevesebb, mint 5 százaléka részvénytársaság. A kereskedelmi vállalatok működéséről szóló törvény as módosítása értelmében a likviditási folyamatok határidői felére csökkentek. Az építkezési területek jogállásáról szóló 2008-as törvény 25 értelmében a befektetők állami tenderen keresztül közvetlenül lízingelhetnek, vásárolhatnak és építkezési területen tulajdonjogot szerezhetnek Macedóniában, amennyiben a területeket ipari és kereskedelmi épületek, avagy hotelek építésére hasznosítják. Az utóbbi 3-4 évben török és kínai cégek óriási érdeklődést tanúsítanak a macedón, azon belül is a fővárosi építkezési telkek iránt. A Gruevszki-kormány jelentős lépéseket tett a macedón igazságügyi rendszer európai normatívákkal való harmonizálására - többek között a 2006-os Regulatory Guillotine program 26 keretén belül a vállalkozások adminisztratív terhei lényegesen lecsökkentek. A gazdasági folyamatokat befolyásoló szabályzatokat a vállalkozók ennek köszönhetően egységes elektronikus formátumban érhetik el, valamint közvetlen kapcsolatot teremthetnek a szabályzatok megalkotóival. A program fő célja a vállalkozók hasznos meglátásainak érvényesítése a gyakorlatban A Gruevszki-kormány által bevezetett kedvezmények. A macedón kormány jelentős állami és nemzetközi támogatásokat fordít a külkereskedelem, valamint a mezőgazdaság fejlesztésére. A Macedón Pénzügyminisztérium létrehozta a Mezőgazdasági Kedvezmények Hitelezési Alapját (ZKDF), amelyen keresztül a kormány 23 A macedón kormány tervei a vállalkozói környezet és a versenyképesség javításáról: Letöltés ideje: május A kereskedelmi vállalatok működéséről szóló törvény [Закон затрговските друштва], Letöltés ideje: május Az építkezési területek jogállásáról szóló törvény [Закон за градежното земjище], Letöltés ideje: május Regulatory Guillotine program: Letöltés ideje: május 20. 8

9 kedvező hiteleket kíván nyújtani. A ZKDF-t a kormány IFAD, EIB és a Világbank PSDL forrásokon keresztül tudja finanszírozni, a vállalkozók kilenc, a Pénzügyminisztériummal szerződésben álló pénzügyi intézményen keresztül tudnak hitelt igényelni. A ZKDF hitelt a gazdaság alábbi szereplői kérvényezhetik: primer mezőgazdasági termelők (100 ezer euróig); mezőgazdasági terméket feldolgozó vállalkozások (300 ezer euróig, kivéve a malomipari termékekkel foglalkozókat, ugyanis ezen a területen 200 ezer euró 27 a maximálisan igényelhető összeg); primer mezőgazdasági termékek exportőrei (200 ezer euróig). A ZKDF eddigi sikerét jól mutatja, hogy 2003 és 2009 között hitelszerződést kötöttek vállalkozókkal és 33,7 millió euró volt a kihelyezett hitelösszeg. 28 A kormány 2012 folyamán a Tanuljunk exportálni című programot kívánja elindítani, amelynek keretén belül az állam exportserkentő tanácsadó szolgáltatásokat kíván finanszírozni. Az állam eurós határösszegig résztámogatásokat nyújtana olyan vállalkozóknak, akik új piacok feltérképezése érdekében készítenek tanulmányokat. A macedón külgazdaság fellendítése céljából a kormány jelentős összegeket fordított 2011 óta az Interneten keresztül történő promóciókra, legutóbb éppen 2012 májusában rendezték meg Sanghajban és Hongkongban a legújabb macedón befektetés-ösztönző virtuális vásárt. A Macedón nap című kormányzati projekt segítségével a legtöbb nemzetközi külkereskedelmi igazolást és engedélyt mostantól Macedóniában is ki lehet állítani a vállalkozások részére. A kormány 2012 júniusától a Macedón Fejlesztési Bankon (MPBD) keresztül hiteleket kíván nyújtani macedón termékek megvételére külföldi befektetők számára. Az MPBD szintén hitelezné azokat az exportőröket, akik más kereskedelmi bankoknál nem tudnak hitelhez jutni, annak érdekében, hogy elindítsák exporttevékenységüket július 10.-étől a macedón vállalatok új, kedvező hitelekhez juthatnak az Európai Befektetési Bank által erre a célra elkülönített 100 milliós alapjából. Az Állami Statisztikai Intézet és a Macedón Befektetési Ügynökség adatai jól szemléltetik, hogy melyek az állami- és magánbefektetők részéről legkedveltebb befektetési célterületek. A jelenlegi macedón kormány befektetés-politikájának fő prioritásai szintén jól tükröződnek ezekben az adatokban: 27 A kormány tervbe vette, hogy ezt az összeghatárt 300 ezer euróra kívánja növelni 2013-ig 28 A ZKDF: Letöltés ideje: május A macedón kormány vállalkozási környezetet fejlesztő elképzelései: Letöltés ideje: május 21. 9

10 1. táblázat A 2010-es befektetések megoszlása szektoronként és tulajdonlási típusok alapján (millió denár) 30 Szektor Tulajdon jellege teljes állami magán egyéb Építési Feldolgozóipar Nagykereskedelem és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása Elektromos áram, földgáz, vízgőz és klímaszolgáltatások Információ és kommunikáció Macedónia legjelentősebb politikai és gazdasági szövetségesei között találjuk Törökországot, amely az utóbbi években komoly tőkekihelyezési ügyletekbe kezdett a Balkán-félszigeten. A két ország gazdasági kapcsolata a 2000-es években kezdett virágozni, Gruevszki és Erdogan kormányfők kezdeményezésére 2008-ban megalapították a Macedón Török Gazdasági Kamarát. A két ország kereskedelmi mérlege az utóbbi években 400 millió dolláros szintre ugrott, számos török vállalat fektetett be pénzt a macedón feldolgozóiparba, mezőgazdaságba, élelmiszeriparba és építőiparba. A Szultas török vállalat 2012-ben tervezi felvásárolni a macedón Swedmilk tejipari vállalat részvényeinek jelentős részét, míg a török TAV Airports holding birtokolja az ország nagyobb repülőtereit. 31 A török befektetők egyik fő prioritása Macedóniában az alumíniumipar és a személygépjármű karosszériagyártás, a török Bordtehnik Otomotiv 20 millió eurós exportot kíván realizálni a Szkopje 1 TIRZ ipari zónán keresztül. A Cevahir Holding felhőkarcolókat szándékozik építeni Szkopje Aerodrom kerületében, számos egyéb építőipari vállalat pedig versenybe szállt a fővárosi építési területekre kiírt tenderekért. A térség legolcsóbb ipari területeit, parcelláit jelenleg Macedóniában és Koszovóban vásárolhatják a befektetők, nem véletlen, hogy az elmúlt években szinte a földből nőttek ki a hotelek és plázák Szkopjéban. Az ország banki, logisztikai és menedzsment szektoraiban is jelentősen megnövekedett Törökország közvetlen tőkebefektetése. Az ország legnagyobb török bankjai, a Ziraat Bank és a Halk Bank 2012-ben fognak egyesülni, az állami tulajdonban lévő Halk Bank terjeszkedése már 2011-ben megkezdődött, amikor is felvásárolta az IK Banka-Szkopje bankot A 2010-es befektetések megoszlása területenként és tulajdoni ismérvek alapján [Gross fixed capital formation by purpose of investment and type of ownership in 2010] Letöltés ideje: május ben a TAV Airports Holding megépíttette 100 millió eurót érő szkopjei Nagy Sándor repülőteret, ezzel az ország egyik legjelentősebb külföldi befektetőjévé lépett elő. A vállalat többek között az ország jelentősebb turisztikai városainak (például Ohrid) a repülőtereit is birtokolja koncessziós szerződéseken keresztül. 32 Letöltés ideje: május

11 A Macedón Nemzeti Bank adatai 33 alapján 2011-ben a megelőző évhez képest a legtöbb közvetlen külföldi tőkebefektetést osztrák, holland, török és szlovén vállalatok valósították meg. A felsoroltak közül érdemes kiemelni Törökországot, amely csak az utóbbi években kezdett fokozottan érdeklődni a macedón piac iránt számos török vállalat fektetett be tőkét a lakásépítési-, a mezőgazdasági- és az energiaszektorba. Gruevszki miniszterelnök 2012 februárjában hivatalos látogatást tett Törökországban, ahol közel 1700 vállalattal tárgyalt a lehetséges gazdasági együttműködésről. Recep Erdogan török miniszterelnök szerint Törökország a közeljövőben 400 millió dollárra kívánja növelni a Macedóniába beáramló közvetlen tőkebefektetéseink mértékét, amely 2010-ben még csak 47,96 millió euró 34 volt. A térség többi országához hasonlóan Macedónia külkereskedelmi mérlege is deficites. Az ország elsősorban a szomszédos államokkal, valamint közép- és kelet európai országokkal folytat szoros kereskedelmi kapcsolatokat. Macedónia legfontosabb partnerei között találjuk Németországot, Görögországot, Bulgáriát, Oroszországot és Szerbiát, az ország exportját nagyban elősegíti, hogy preferenciális elbánásban részesül az Európai Unióval, így Magyarországgal folytatott kereskedelmi kapcsolataiban is. 2. táblázat Macedónia külkereskedelmi forgalma 2009 és 2011 között (millió USD) Külkereskedelmi mérleg -2351, ,84 n.a Export 2691, , ,37 36 Import 5043, ,669 n.a A 2010-es adatok alapján Macedónia legfontosabb exporttermékei között vannak bizonyos fémvegyületek, katalizátorok, vas-nikkel ötvözetek, vas- és acéltermékek, a dohány, borok és szeszes italok, zöldségek és gyümölcsök, bárányhús, textíliák. Macedónia energiaforrásokban szegény ország, ezért külföldről kénytelen mind elektromos áramot, mind fosszilis energiahordozókat importálni. Az ország jelentős mennyiségben külföldről hoz be ipari feldolgozó berendezéseket, gépjárműveket (a kormány jelentős összegeket kíván befektetni ebbe 33 Macedóniába beáramló FDI 2011: Letöltés ideje: május Inward Foreign Direct Investment stocks (2010): Letöltés ideje: május Macedónia export és import adatai 2009 és 2010-ben: Letöltés ideje: május Macedónia 2011-es export adatai: Letöltés ideje: május

12 a szektorba, hogy ezt az importfüggőséget csökkentse), vegyszereket, feldolgozott termékeket és gyógyszereket is. Fokozott érdeklődés a világ minden pontjáról Macedónia befektetés-ösztönző politikája a 2008-as gazdasági válság következtében új gazdasági koncepcióval bővült. Bár a 90-es évek óta az elsődleges megszólítandó célterület az európai uniós államok lettek, az európai gazdaság lelassulása miatt Macedóniának sürgősen új partnerek után kellett néznie. A macedón külgazdasági diplomácia az elmúlt két évben számos sikeres expót tartott Törökországban, a Közel-Kelet arab országaiban, Kínában és kis tigrisek országaiban. A macedón kormány 2012 májusában nagyszabású gazdasági egyeztetést folytatott Wen Jibao kínai miniszterelnökkel és 140 kínai vállalattal Pekingben. A kínai politikus szerint országa a közeljövőben 10 milliárd dollárt kíván befektetni Délkelet-Európában. Az egyik legnagyobb kínai befektetés minden bizonnyal a Vardar völgy elnevezésű projekt 37 lesz, amely 12 vízerőművet kíván létrehozni az ország legnagyobb folyója mentén. A 1,5 milliárd eurós projekt a térség egyik legnagyobb energetikai beruházása lesz, a költségek 15 százalékát a macedón állam, 85 százalékát pedig hitelcsomag keretén belül a Kínai Fejlesztési Bank fogja finanszírozni. A macedón és a kínai fél 2011-ben szándéknyilatkozatot írt alá, amely lefektette a gigantikus vállalkozás részleteit. A projekt minden bizonnyal legkorábban éven belül valósulhat meg, viszont a macedón kormány már a megépülés előtt számít annak pozitív hatásaira többek között a foglalkoztatottság és a turizmus adatainak a javulására. Kína fokozott érdeklődésének középpontjában a macedón élelmiszeripar áll. A 2010-es évhez képest tavaly 30 százalékkal nőtt a kereskedelmi mérleg volumene, amely elérte a 480 millió dolláros szintet. Kína legnagyobb borforgalmazója a 2012 májusában rendezett Chengdui gazdasági fórumon szerződést kötött Macedónia 9 legnevesebb borpincéjével, s a macedón borexport 2013-től ezzel jelentősen megnövelheti kapacitását. Nagy sikerként lehet elkönyvelni az ilyen típusú kollektív megállapodásokat, ugyanis a macedón borvidékek termelőképessége nem tudja kielégíteni a kínai vállalatok igényeit. A DSZZ adatai alapján 2011-ben a két ország kereskedelmi mérlege 482 millió dollár volt, viszont ebből Macedónia importja 355 millió volt 38. A macedón kormány idei intenzív érdeklődése a kínai kereskedelmi partnerek iránt az exportimport negatív arányának a megváltoztatását célozza. A kínai befektetések fő célterületei az eljövendő években minden bizonnyal a megújuló energiaforrások és az ásványi anyagok kitermelése lesznek. A macedón energiaipar lehetőségei Macedónia, kis területe ellenére, remek adottságokkal rendelkezik bizonyos megújuló energiaforrások kiaknázására. A Gazdasági Minisztérium megújuló energiaforrások 37 A macedón-kínai kapcsolatok alakulása: Letöltés ideje: május Macedónia kínai befektetések után kutat [Македонија во лов на кинески инвестиции]: Letöltés ideje: május

13 hasznosítására kidolgozott stratégiája 39 pontosan vázolja azokat a területeket, ahol Macedónia előnyt élvez a térség többi országával szemben. A macedón kormány tervei szerint az EU2020 stratégiával összhangban az ország 20 százalékkal csökkentheti hagyományos energiaforrásokból eredő szükségleteit, valamint csökkentheti szén-dioxid kibocsátását a megújuló energiaforrások révén. A stratégia öt kiemelt területet nevez meg, amely egyrészről potenciális befektetési szféra lehet a külföldi befektetők számára, másrészről pedig alkalmas a kitűzött energiapolitikai célok megvalósítására. Az egyik legígéretesebb befektetési terület a napenergia Macedóniában területi elhelyezkedéstől függően 1250 és 1530 kw/m 3 között változik az éves napsugárzás mennyisége. Külföldi és macedón vállalatok máris jelentős mennyiségű napkollektort telepítettek az ország délnyugati területén (Bitolja, Vodno, Ohrid), s a Gazdasági Minisztérium állami program 40 keretén belül anyagi forrásokkal is támogatja a lakosságot, hogy napkollektorokkal állítsák elő saját hasznosításra a szükséges energiát. A kormány 2007-ben nagyszabású projektet tervezett Vodno térségében, ahol egy egész, napkollektorok által ellátott városrészt kívánt megépíttetni, viszont az Alkotmánybíróság tulajdonjogi viták miatt elhalasztotta a beruházást. A jogi akadályok 2012-re megszűntek, ezáltal megkezdődhettek a munkálatok. 41 A vodnoi beruházás iránt kínai, izraeli, német, osztrák és magyar befektetők is érdeklődtek. A napenergiához szervesen kapcsolódik a szolár termál rendszerek lehetősége, az ELEM AD macedón áramszolgáltató vállalat több energiatanulmánnyal alátámasztotta, hogy ezzel a módszerrel éves szinten 104 GWh energiát lehetne termelni Macedóniában. A vízenergia, a biomassza és a bioüzemanyagok is jelentős potenciált tartogatnak a befektetők számára. A Vardar völgy programhoz hasonlóan a kormány tervei szerint az ország más folyóin (Crna reka, Radika) is kisteljesítményű vízerőművek épülnének meg a közeljövőben. A biomasszából származó energia 11,5 százalékát adja a macedón energiaszükségletnek, az ország mezőgazdasági adottságaiból eredően jelentős kapacitás áll rendelkezésre ebből a forrásból. Vele Szamak tárca nélküli miniszter 2012 márciusában egyeztetéseket folytatott a Helmholtz Kutatóintézettel, amely komolyan érdeklődik a biomasszából származó energia kiaknázása iránt. A bioüzemanyagok terén is jelentős előrelépés tapasztalható az utóbbi években. A Makpetrol AD 2007-ben megépítette az első macedóniai finomítóüzemet, amely ipari repcemagból sajtolt olajból állít elő biodízelt. Az elmúlt években további két bioüzemanyagot előállító üzem is megkezdte működését és a külföldi kereslet is jelentősen megnőtt. A macedón bioüzemanyag legnagyobb külföldi felvásárlói között vannak a szomszédos Bulgáriában működő energiavállalatok. A közeljövőben jelentősen emelkedni fog Macedónia energiaszükséglete, erről a megkezdett energetikai beruházások tanúskodnak. Az elmúlt 20 évben többször szóba került, 39 Macedónia Gazdasági Minisztériuma: Stratégia Macedónia megújuló energiaforrások kiaknázására 2020-ig [Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија до 2020 год] Letöltés ideje: május A Gazdasági Minisztérium támogatja a napkollektorok használatát a lakosság körében: Letöltés ideje: május A vodnói napkollektorok ügye: Letöltés ideje: május

14 hogy atomerőmű megépítése is szükséges lenne az energiaéhség csillapítása érdekében, viszont az egyik legnagyobb probléma a vízhiány lenne. Atomenergia hiányában a macedón szakpolitikusok 2010 óta a helyben kitermelhető megújuló energiára tették a hangsúlyt. Macedónia Bulgária példáját követve 2012-ben erős offenzívába kezdett annak érdekében, hogy katari tőkét hozzon az országba. Gruevszki nagyszámú gazdasági delegáció élén utazott 2012 márciusában Katarba, 42 hogy egyeztessen az állami Qatar Petroleum és a QAFAC energiavállalatok vezetőségeivel. A miniszterelnök 20 benzinkút megépítéséről egyezett meg az arab vállalatok vezetőivel, akik májusban hivatalos macedóniai terepszemlén mérték fel az ország adottságait. Az energiaszektoron kívül a katari delegáció befektetne a macedón mezőgazdaságba és állattenyésztésbe is. Katar 2012-ben számottevő mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget, bárányhúst és feldolgozott élelmiszeripari termékeket importálna Macedóniából és a délkelet-európai térségből. Katar a jövőben mind Bulgáriába, mind Macedóniába exportálna jelentős gáz- és kőolajforrásaiból, katari befektetők feltőkésítenék a macedón ELEM AD energiavállalatot és kiépítenék az ország másodlagos és harmadlagos földgázrendszerét is. Külföldi sikerek Macedóniában A macedón politikusok az elmúlt időben nyitottak a potenciális ázsiai befektetők felé is, viszont ezzel párhuzamosan az európai országokkal fenntartott kapcsolataikat is megpróbálják szorosabbá fűzni. Valjon Szaracsini gazdasági miniszter az első Pristinában rendezett nemzetközi vállalkozói fórumon 2012 májusában kijelentette, hogy Macedóniának és a CEFTA térségnek közös befektetés-ösztönző politikára célszerű törekednie az európai gazdaság gyengülése miatt. Szaracsini sikeres egyeztetéseket folytatott idén szlovén befektetőkkel, akik figyelemre méltó beruházásokra készülnek a macedón gyógyvízi turizmusban. Macedónia jelentős, kiaknázatlan balneológiai lehetőségekkel rendelkezik, kiváló minőségű gyógyvizeket lehet találni az ország számos pontján (Kocsáni, Debar, Kezsovica). A szlovén partnerek érdeklődésüket fejezték ki az ország nikkeltartalékainak kiaknázása iránt is ben Szlovénia volt az ország 11. legfontosabb külkereskedelmi partnere. 43 A macedón idegenforgalom kiváló befektetési terület lehet a külföldi vállalkozók számára az ország vezetése a 2000-es évek közepétől komoly forrásokat fektet be a hegyvidéki, bio- és kulturális turizmus ágazataiba. A külföldi befektetők számára vonzó tényező lehet, hogy 2011-ben 18 százalékról 5 százalékra csökkent az idegenforgalmi szolgáltatások után fizetendő áfa mértéke. A kormány 2013-ig hotelhálózatot kíván kiépíteni a 8-as és 10-es transzeurópai korridor mentén, ennek érdekében a projektben résztvevő vállalatokat állami támogatásokkal ösztönöznék. Az ország, a tengerpart hiányát áthidalandó, kiemelt turisztikai központtá kívánja alakítani az endemikus élőkörnyezettel rendelkező Ohridi tavat. A tavi turizmus fejlesztésére a kormány turisztikai régiókat kíván 42 Potenciális katari befektetések : Letöltés ideje: május Szlovénia befektetni a macedón gyógyvizekbe: Letöltés ideje: május

15 kialakítani az Ohridi, Dojráni és Preszpa tavak környékén, ahol a befektetők 2012 decemberétől rendkívül kedvezményes feltételek mellett vásárolhatnak földterületet. 44 A régió többi országával (Bulgária, Szerbia) ellentétben Macedónia hegyvidéki- és sí turizmusához szükséges infrastruktúra nincs kiépítve, valamint nem áll fenn az a veszély sem, hogy egyes befektetői csoportok kizárnák a külföldi érdeklődőket az építkezési projektekből. Popova Sapka, Peliszter, Krusovo és Mavrovo városok már felkeltették a külföldi, többnyire osztrák, görög és szlovén beruházók érdeklődését, viszont a 2010-es évek közepéig biztosan nem telítődik a piac. A macedón turizmus egyéb, befektetések szempontjából ígéretesnek mutatkozó ágazatai közül feltétlenül meg kell említeni a kulturális idegenforgalmat, valamint a gasztronómiai turizmust. A VMRO-DPMNE kormány ellentmondásos kultúrpolitikát folytat, számos monumentális, az ország dicső antik múltját megörökítő építkezés kezdődött. A Szkopje 2014 program célul tűzte ki, hogy a Balkán félsziget egyik legvonzóbb kulturális desztinációjává változtassa a fővárost. A macedón ellenzék ugyan bírálta a kormányt, hogy a monumentális projekt több mint 360 millió eurót emésztett fel eddig, viszont a főváros idegenforgalmi adatai azt mutatják, hogy a külföldi turisták száma többszörösére növekedett. 45 A Macedonia Timeless 46 állami és privát kezdeményezésű kampányprojekt keretén belül a macedón gasztronómia is jelentős szerepet kap a helyi turizmus fellendítésében. A kormány 2011 és 2015 között szeretné valósítani a Bor útja elnevezésű turista útvonalat, ahol a többnyire külföldi látogatók megismerhetik a macedón borokat és ételeket. E projekthez az állam magánbefektetőket kíván bevonni új hotelek, éttermek és vendéglátóegységek megépítésére. A kormány a vállalkozók támogatásán kívül több külföldi idegenforgalmi irodával kíván középtávú együttműködési szerződéseket kötni. A kormány befektetés-ösztönző programjai Macedóniában és külföldön Gruevszki, több miniszterével egyetemben 2012 májusában többnapos olaszországi körutat tett, amelynek célja a nyugat-európai befektetők figyelmének a felkeltése volt. A miniszterelnök az utóbbi évek sikertörténeteire építette fel a római, torinói és milánói előadásait, szerinte Macedónia gazdasági adottságai olyan vállalatok elismerését is elnyerte, mint például az amerikai Johnson Controls és Kemet Electronics energiaóriások, vagy a német Draxelmaier elektromechanikai vállalat. Nem véletlen, hogy ezeket a vállalatokat emelte ki, mivel Macedónia hosszú távú befektetési terveiben az első számú fejlesztendő célterület a gépjárműipar és az elektronika szektora. Gruevszki 2012 márciusában bejelentette, hogy 2 amerikai és 1 német vállalat szándékozik megnyitni személygépjármű kábeleket és elektronikát gyártó üzemét Szkopjéban, Sztrugában és Tetovóban, a nagyvolumenű beruházások várhatóan új munkahelyet teremtenek. 47 A macedón autóipar jelentős hagyományokkal rendelkezik, az Turisztikai kedvezmények Macedóniában: Letöltés ideje: május Az ellenzék és a kormány vitája a Szkopje 2014 elnevezésű programról: Letöltés ideje: július Macedonia Timeless: Letöltés ideje: május Letöltés ideje: május

16 as évek a jugoszláv gyártmányú Zasztava típusú személygépjárműket itt gyártották, az elmúlt években pedig számos vezető vállalat helyezte át ide alkatrészgyártó részlegét a kedvező vállalkozói feltételeknek köszönhetően. Gruevszki 2012-ben bejelentette azt is, hogy az elkövetkező hét évben további fő találhat munkahelyre a Kavadarciban épülő gépkocsilkábeleket gyártó gyárban. A TIRZ Szkopje 2 ipari zónában 2012 júliusában elkezdték építeni a belga Van Hool autóbuszgyártó vállalat macedóniai összeszerelő üzemét, amely várhatóan főnek adhat munkát. Az első ilyennemű belgiumi beruházás várhatóan ra fog befejeződni, ekkortól gördülhetnek majd le a belga autóbuszok a futószalagokról. Macedónia kiváló befektetés-ösztönző adottságairól a Világbank Doing Business 2012 kiadványa is tanúskodik, amely szerint 2011-hez képest Macedónia 12 helyet javítva, már a 22. helyen van a legkedvezőbb vállalkozási környezettel rendelkező országok listáján. 48 A miniszterelnök a figyelemreméltó eredménnyel magyarázta, hogy 2012-ben japán, olasz, belga és brit cégek újabb autóipari összeszerelő és vegyi anyagokat előállító gyárakat kívánnak létesíteni az országban. Érdemes végiggondolni, hogy miben is rejlik a macedón siker ezen a területen. Az utóbbi években a kormány jelentős állami forrásokat fordított olyan külföldi médiumokban megjelenő reklámtermékekre, amelyek az ország vállalkozási környezetét mutatták be. Feltétlenül meg kell említeni az amerikai CNN televíziós csatornán bemutatott Eye on Macedonia és az Invest in Macedonia imázsépítő műsorokat és reklámokat, amelyek potenciálisan hozzájárultak ahhoz, hogy ismertté váljanak az ország ígéretes befektetési szektorai (köztük az autóipar), az ország idegenforgalmi adottságai és a befektetés-ösztönző adórendszere. Az ország külgazdasági diplomáciáját a 2000-es évek folyamán több fázisban lecserélték és az utóbbi években jelentősen megnőtt Macedónia gazdasági potenciálja külföldön. A macedón külképviseletek, számos más országgal ellentétben, szoros együttműködést építettek ki a helyi vállalkozói körökkel és kereskedelmi-gazdasági intézményekkel, annak érdekében, hogy aktuális információval lássák el az érdeklődő befektetőket. Nikola Poposzki macedón külügyminiszter kezdeményezésére Szkopjében 2012 májusában rendezték meg az első olyan vállalati találkozót, ahol sikeres macedóniai vállalatok oszthatták meg tapasztalataikat az országban szolgáló külföldi nagykövetekkel. A külügyminiszter nem titkolt célja ezekkel a fórumokkal, hogy a külföldi diplomaták megismerjék a macedón vállalkozókat, azok tevékenységét és a jövőben, ha az adott ország befektetői piacot keresnének, akkor könnyebben tudjanak nyitni Macedónia irányába. A macedón kormány politikája azt az összképet valószínűsíti, hogy a balkáni állam vezetősége szerint az aktív külgazdasági diplomácia elengedhetetlen feltétele a diplomaták felkészültsége olyan információk és kapcsolatok vonatkozásában, amelyeket például egy belföldi külgazdasági hivatal nem tudna szolgáltatni. A kis- és középvállalkozások külföldi terjeszkedése érdekében fontos az ilyen külgazdasági kapcsolatok kiépítése, ugyanis a nagy vállalatokkal szemben a KKV-knak hiányzik az új piaci kapcsolatok felkutatásához szükséges tőkefedezet. 48 The World Bank: Doing Business 2012 Macedonia, FYR Letöltés ideje: május

17 Magyarország és Macedónia politikai és gazdasági kapcsolatai A Magyarország és Macedónia közötti kétoldalú gazdasági és politikai kapcsolatok a lehetőségekhez képest messzemenően kihasználatlanok, s hiányzik a hosszú távú együttműködést megalapozó stratégiai koncepció. Az utóbbi években mindkét ország tett lépéseket a diplomáciai együttműködés fejlesztésére, viszont Macedónia kényes külpolitikai helyzete következtében a magyar diplomácia csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik. A két ország kapcsolataiban minden bizonnyal a vállalati együttműködés lehet a potenciális áttörési pont, a magyar vállalatok 2008 óta egyre növekvő érdeklődést mutatnak a Balkán és azon belül Macedónia iránt. Magyarország 2011-ben bemutatott új külpolitikai stratégiájában 49 a nyugatbalkáni térség kiemelt figyelemben részesül, a kapcsolatok intenzitása és mélysége a lehetőségekhez mérten még komoly elmaradásban van. Kereskedelem és befektetések A magyar gazdaság motorja az export, a sikeres külgazdasághoz viszont folyamatos piacbővítés szükséges. A magyar vállalatok a 2008-as gazdasági válságot követően elveszítették hagyományos piacuk egy (például a német felvásárlók) jelentős hányadát és a mai napig nem sikerült visszahódítani a régi partnereket. A magyar állam részéről preferált távol-keleti és latinamerikai piacok csak rövidtávon válthatják be a hozzájuk fűzött igényeket. A nagyvolumenű felvásárló piacok egyrészt nagyobb termelőkapacitást követelnek meg, másrészt csak addig érdekeltek a hazánkhoz hasonló piacok vonatkozásában, ameddig a kezdeti kedvezményeket megkapják. Magyarországnak tehát azokhoz a piacokhoz, partnerekhez kell fordulnia, ahol közép-, avagy legjobb esetben hosszú távú együttműködést lehetne kialakítani. A magyar vállalkozóknak (és az állami intézményeknek) az európai piacra célszerű összpontosítaniuk, hiszen számos kihasználatlan lehetőség nyílik a közvetlen környezetünkben. Időről-időre napirendre kerül a Balkán, mint potenciális gazdasági vonzáskörzet, viszont a kezdeti lelkesedés lelohad, lemondunk róla, és új irányvonalakat keresünk. Magyarország szemszögéből a Balkán térsége és azon belül Macedónia a mai napig komoly, kiaknázatlan gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai 50 alapján a külkereskedelmi termékforgalom Macedóniával az elmúlt 5 évben hullámzó teljesítményt mutat, a 2010-es évhez képest 2011-ben alig növekedett ez a mutató. A 2011-ben regisztrált 1.880,8 millió forintos termékforgalom a lehetőségekhez képest nagyon alacsony összehasonlításképpen a Montenegróra vonatkozó 2011-es adat millió forint volt. 49 Magyarország Külügyminisztériuma: Magyar külpolitika az Uniós elnökség után. Letöltés ideje: május Központi Statisztikai Hivatal (KSH): A külkereskedelmi termékforgalom forintban, országok szerint (2001 ) Letöltés ideje: május

18 3. táblázat Macedón-magyar kereskedelmi adatok 51 Macedónia Export (FOB) Import (FOB) kereskedelmi partnere (millió USD) (millió USD) Magyarország 8,61 8,35 47,64 49,67 Magyarország Macedóniába irányuló exportja 2009-ig folyamatos növekedést mutatott, viszont a világgazdasági válság hatására 2009-ben exportunk ötödével, importunk pedig több mint egyharmadával csökkent. Az elmúlt esztendőben a magyar export lassan éledezni kezdett, ám a teljesítmény növelése érdekében az exportvállalatoknak hatékonyabb gazdasági stratégiára lenne szükségük, a macedón piac fő felvevőinek megismerésére, az eben rejlő magyar hátrány leküzdésére. A magyar-macedón kapcsolatok az 1990-es évek második felében indultak fejlődésnek.budapest viszonylag későn 52 vette fel a diplomáciai kapcsolatokat Szkopjéval, és sokáig nem jöttek létre a szoros politikai együttműködés feltételei. Az egyik első jelentős lépés a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében a két kormány között április 13-án, Szkopjéban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 53 volt. A szerződést azonban alig követték gyakorlati lépések. A közelmúltban több magyar vállalat is részt vett Macedóniában szervezett vállalkozói fórumokon, mint például a Skopje Fair, a Technoma és az Agrofood kiállításokon, ahol vegyes eredmények születtek. A Macedón Kereskedelmi Kamara (SzKnM) elnöke, Antoni Pesev ben a magyar-macedón kereskedelem volumenének csökkenéséről beszélt a nemzetközi Agrofood fórumon, 54 ahol többek között Orbán Viktor magyar és Nikola Gruevszki macedón 51 Macedón Nemzeti Bank: Állam Statisztikai Hivatal 2010-re és 2011-re vonatkozó külkereskedelmi adatai: exchange%20trade%20by%20countries/02nt_mk_2011_01_12_zemjiekgr_2011_ang.px exchange%20trade%20by%20countries/03nt_mk_2010_01_12_zemjiekgr_2010_ang.px Letöltés ideje: május A diplomáciai kapcsolatokat augusztus 29-én vettük fel, Szkopjéban csak 1999 óta működik magyar nagykövetség. 53 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között, április 13-án, Szkopjéban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás Letöltés ideje: június Nova Makedonija: A magyarok tavaly nem próbálták ki a macedón bort [Унгарците лани не пробале македонско вино] Letöltés ideje: június 7. 18

19 miniszterelnök is részt vett. A magyar kormányfő magyar vállalkozókból álló delegáció élén érkezett Macedóniába azzal a céllal, hogy a kétoldalú befektetéseket ösztönözze. Antoni Pesev SzKnM-elnök szerint csökkenteni kell a két ország közötti aránytalanságot a kereskedelmi mérleg vonatkozásában, ezzel egyidejűleg pedig növelni kell a két ország kereskedelmi forgalmát, amelynek 56 millió dolláros szintje Gruevszki szerint nagyon szerény. Macedónia kereskedelmi deficitjének csökkentése szükséges, hiszen ez a deficit 40 millió dollár volt ben. 55 A Macedón Köztársaság nyitott a magyar befektetések előtt. Remélem, hogy a vállalkozói fórum gyümölcsöző lesz és konkrét együttműködési nyilatkozatok születnek a két ország között nyilatkozta Gruevszki a fórumon. A macedón miniszterelnök szavait azonban nem követték gyakorlati lépések, sem számottevő siker, ugyanis a magyar-macedón kereskedelmi kapcsolatok egyik alappillérét jelentő mezőgazdasági termékek forgalma csökkent. Orbán Viktor is reményteljesen nyilatkozott és dicsérte a macedón adórendszert, valamint egyetértett macedón partnerével abban, hogy a következő területeken potenciális kereskedelmi együttműködés jöhet létre: energiaszektor, megújuló energiaforrások autóipar idegenforgalom mezőgazdaság és élelmiszeripar gyógyszeripar információs és kommunikációs technológia Macedóniában már több mint 10 éve működnek magyar vállalatok. A jelentősebb hazai befektetők közül említést érdemel a Magyar Telekom, a Fornetti, a Masterplast, Polifoam Kft., Isoplus Kft, Diamond, Gesztelyi Zrt. Hosszú esztendőkön át Magyarország Macedónia 5 legnagyobb befektetője között volt, 2010-ben 346 millió euró 56 volt a hazai közvetlen tőkebefektetés Macedóniában, viszont 2012 első negyedévében a Macedóniába irányuló magyar tőkeáramlás negatív eredménnyel 57 zárt. A magyar KKV-k leginkább a macedón feldolgozóiparban, élelmiszeriparban, vegyiparban és idegenforgalomban tudnának befektetni, a többi ágazat meghódításához előzetes ráfordítások szükségesek, mint például marketingkiadások és piacfelmérések költségei. A leányvállalatokkal rendelkező nagybefektetők előtt ilyen akadályok természetesen nem tornyosulnak, így számukra inkább érdemes az IT-szektorban, a 55 Új együttműködések jöhetnek létre a magyar és macedón vállalkozók között [Бизнисмените побараа нови бизнис релации со унгарските стопанственици]: Letöltés ideje: június A Macedóniában realizált közvetlen tőkebefektetések mértéke 2010-ben: Letöltés ideje: június Követlen tőkeáramlás 2012 első negyedévében: Letöltés ideje: június 8. 19

20 gyógyszeriparban, energiaiparban valamint banki, logisztikai és menedzsment szektorokban bővíteni tevékenységüket. Az idegenforgalmi szektort célszerű lenne kiemelt figyelemben részesíteni, ugyanis Magyarország és Macedónia adottságai rendkívül hasonlóak. Macedónia hazánkhoz hasonlóan a tavi, kultúrális, gyógyvízi és bioturizmusra szándékozik hangsúlyt fektetni az elkövetkező évtizedben a magyar vállalatok eredményesen tudnának ezeken a területeken befektetni, ugyanis mind a tapasztaltok megléte, mind a piac kihasználtsága, mind pedig az eljövendő évekre várt jelentős látogatottsági növekedés alapvetően javítaná pozíciójukat. 20

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből Előadó: Dr. Major István Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből 1. Kereskedelem-politikai keretek

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros Szófia Terület 110 910 km 2 Népesség 7 679 290 Nemzetiségi

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok - külkereskedelem o 2010-ben Szerbia Magyarország kereskedelmi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Bosznia-Hercegovina köztársaság Szarajevó Terület 52 280 km 2 Népesség Nemzetiségi

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA

Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA 25. május 1. Ukrajna gazdasági helyzete Az ukrán gazdaságot az elmúlt -4 évhez hasonlóan 24-ben is magas fejlődési ütem, alacsony költségvetési hiány, alacsony

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, összekötő kapocs a gazdasági kormányzat, a külföldi cégek

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-6/2015.

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Az osztrák gazdaság főbb mutatói

Az osztrák gazdaság főbb mutatói Üzleti lehetőségek Ausztriában Nyitott szemmel a német és osztrák piacon Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét 2013.05.23. Az osztrák gazdaság főbb mutatói Lakosság millió fő A GDP értéke

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió 2013. szeptember. 19. MAGYAR GAZDASÁG 2001-2013: AMIT A SZÁMOK MUTATNAK Három

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Lengyelország üzleti környezet. 2012 május. Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda

Lengyelország üzleti környezet. 2012 május. Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda Lengyelország üzleti környezet 2012 május Wisniewski Anna Varsói Külgazdasági Iroda Gazdaság állapota, kilátások Tartósan növekedő gazdaság (3,8% 2010, 4,3% 2011, 3,0% 2012) A növekedés fő hatóereje: belső

Részletesebben

KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR

KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR Melléklet az MKIK üzleti delegáció meghirdetése kapcsán GAZDASÁGI HELYZET KATARBAN Áttekintés Katar a világ leggazdagabb államai közé tartozik,

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

HITA Regionális roadshow

HITA Regionális roadshow HITA Regionális roadshow Szerbia makrogazdasági jellemzői, üzleti, tőkekihelyezési és befektetési lehetőségek Szerbiában Karagics Dusko Külgazdasági szakdiplomata Külgazdasági Iroda Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló ZALAEGERSZEG 2020 - INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA projekt NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001 Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló 2012.11.26. 09:00 10:30 Helyszín: Zalaegerszeg

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben