RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE"

Átírás

1 RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP

2 RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP NAGYKÁLLÓ, Juhász Zoltán polgármester 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló A megoldandó probléma rövid leírása A változatok értékelése alapján tett következtetések A javasolt C változat bemutatása műszaki szempontból A költség-haszon elemzés eredményeinek összefoglalása A javasolt C változat megvalósítása, javasolt ütem- és intézkedési terv Az EMT és az RMT közötti eltérések: A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák Gazdasági jellemzők Társadalmi jellemzők A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés A terület szennyezettségének feltárása Szennyvíz mennyisége és minősége A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása Jogszabályi, szakpolitikai előírás Műszaki/gazdasági/társadalmi eredetű szükségszerűség Célkitűzések Indikátorok Célcsoportok A fejlesztés megvalósításának módjai A projekt nélküli eset 0 változat Műszaki szempontok

4 5.1.2 Gazdasági szempontok Jogi szempontok Kockázatok A megvalósíthatatlan megoldások kizárása és egyéb okból elvetett változatok kizárásának bemutatása A, B, C projektváltozatok A változat Műszaki ismertetés A tisztítási technológia leírása A komposztálási technológia leírása Összefoglalás Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok B projektváltozat Műszaki ismertetés Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok C projektváltozat Műszaki ismertetés Pénzügy, gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok A változatok értékelése Az értékelési módszer bemutatása A változatok értékelése A kiválasztott változat tervezett költségvetése A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Műtárgyak szerkezeti kialakítása Gépészeti berendezések Energiaellátás, villamos berendezések Üzemeltetés

5 Karbantartás Keletkező szennyvíziszap komposztálása A komposztáló rendszer részei Fűzfás utótisztító kialakítása Szükséges engedélyek Output indikátorok Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés Tulajdonjog Működtetés, üzemeltetés A B C D Pályázó gazdálkodási adatai Pénzügyi elemzés Módszertan bemutatása Szennyvízmennyiség várható alakulása Beruházási költség, pótlás, maradványérték Üzemelési költségek Pénzügyi költségek összegzése Bevételek Pénzügyi megtérülési mutatók Finanszírozási hiány számítása Projekt finanszírozása Projekt pénzügyi fenntarthatósága Közgazdasági költség-haszon elemzés Módszer és feltételezések Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi költségek átalakítása gazdasági költségekké Projekt gazdasági hasznai Gazdasági megtérülési mutatók Érzékenység és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Forgatókönyv elemzés Kockázatelemzés A projekt lebonyolítása A projekt előkészítettségének bemutatása Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására

6 8.2.1 Intézkedési terv Közbeszerzési terv Lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv Rövidítések A tanulmány mellékletei

7 1. Összefoglaló A projekt címe: Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Projektgazda neve: Nagykálló Nagykálló Város Önkormányzata Projektgazda székhelye: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* ,- Ft ,- Ft * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is A megoldandó probléma rövid leírása Nagykálló város és Biri község szennyvizét jelenleg a Nagykálló területén és tulajdonában lévő, nyárfás szennyvízelhelyező telepen kezelik. A jelenlegi szennyvízkezelő környezetkárosító módon üzemel, a 2005-ös környezetállapot vizsgálat alapján a nyárfás tisztítón keresztül a talajba jutó nitrogénterhelés a megengedett érték több mint tízszerese. Nagykálló Város Önkormányzata és Biri Község Önkormányzata a szennyvíz-elvezetésre, tisztítására közösen 1999-ben Nagykálló-Biri Víziközmű Társulatot hozott létre. A szennyvíz elvezető rendszer kiépült, és Biri község szennyvizét a nagykállói szennyvízkezelő nyárfás öntözőtelep befogadta. A szennyvízberuházás évben készült el a régió területfejlesztési tanács támogatásával. A szennyvízberuházás 1,7 Mrd Ft volt. A Társulat 2007-ben megszűnt. 7

8 Nagykálló Város Önkormányzata a 4/2007. (II.15.) Önk. rendelet 15. szerint A Nagykálló-Biri Víziközmű Társulat megszűnése következtében átvett hitelállomány kamatát az éves költségvetésbe betervezi és megfizeti (1. melléklet). A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) a szennyvíztelepre a /2002 sz. határozattal részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el (2. melléklet). A felülvizsgálat megállapításainak alapján a Felügyelőség kötelezte az önkormányzatot /2003 sz. határozatával a környezetszennyezés megszüntetésére (380-19/2003 sz. határozat, 3. melléklet), melynek határidejét október 31-ben határozta meg. A felülvizsgálati határozattal egyidejűleg ig a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott. A szennyvíztisztítót jelenleg üzemeltető, önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft ben elvégeztette a terület tényfeltárását. A tényfeltárás során elvégzett vizsgálatok, a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve figyelembe véve, hogy a Nagykálló ivóvízellátását biztosító vízbázis hidrogeológiai védőövezetének határai a nyárfás szennyvízelhelyező telepet meg sem közelítik, a felügyelőség műszaki beavatkozás elvégzését nem tartotta indokoltnak. A fentiek alapján az /2005 sz. határozatában a tényfeltárási záródokumentációt a felügyelőség jóváhagyta. A határozatban a felügyelőség az üzemeltetőt monitoring rendszer működtetésére kötelezte október 31-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a nyárfás szennyvíztisztító telep kiváltására megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, melyben három változatban tartotta lehetségesnek új biológiai szennyvíztisztító létesítését. Az Önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány alapján megterveztette a biológiai szennyvíztisztítót, melyre a felügyelőség /2003. sz. határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott. A szennyvíztisztítót azonban forráshiány miatt nem tudta megvalósítani. A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számú határozatában a jelenlegi telep üzemeltetési engedélyét a TESZOVÁL Kft. számára meghosszabbította ig (3. melléklet). Nagykálló Város Önkormányzata a hatályos kötelezés végrehajtására és a környezetszennyezés megszűntetésére KEOP pályázatot nyújtott be. 8

9 A projekt megvalósítására Nagykálló Város Önkormányzata mint projektgazda pályázatában a 0 állapothoz képest három alternatív megoldást mutat be: A = eleveniszapos biológiai tisztítót a tisztított szennyvíz felszíni víz élővízi befogadóba vezetésével; B = eleveniszapos biológiai tisztító összekapcsolva természetközeli utótisztítóval és a tisztított szennyvíz részben élővízi befogadóba vezetésével; C közepes terhelésű eleveniszapos biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással a tisztított víz részbeni hasznosítása természetközeli utótisztítóval. Az A, B és C változatok hatósági előírásoknak megfelelő megoldást jelentenek. Az önkormányzat a szükséges egyeztetéseket elvégezte. Mindhárom változat megvalósítása hosszú távra megoldja Nagykálló és Biri települések lakosságának környezetszennyezés nélküli szennyvízkezelését. A három bemutatott változat a talaj és a talajvíz szennyezését, veszélyeztetését megszünteti. A tervezett projektet Nagykálló Város Önkormányzat 100%-ban valósítja meg. A projekt csatornázást nem érint, mivel Biri és Nagykálló rendelkezik szennyvíz csatornával. Jelenleg 1000 m 3 /d szennyvíz elvezetésével - beleértve a szippantott szennyvizet is üzemel a rendszer, a nyárfás tisztító rendszer. Az új szennyvízkezelés kapacitása 1500 m 3 /d lesz A változatok értékelése alapján tett következtetések A pályázati kiírás szerint bemutatott 0 változat, valamint az A, B és C változatok közül az A változat már rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, amely egy eleveniszapos biológiai tisztító, a tisztított szennyvíz élővízi befogadóba kerül. A változatok értékelése pontozásos rendszerrel, költséghatékonyság elemzéssel történt. A változatok értékelése során megállapítást nyert, hogy mind a három változat, A, B B és C teljesíti az előírt kibocsátási határértéket, viszont a költségek jelenértéke a C változatnál a legkisebb.: A változat: eft B változat: eft C változat: eft A C változat megvalósítása javasolt. 9

10 Az A változat tervezett beruházás építés költsége nettó ,- eft, a B változat ,- eft, a C változat ,- eft évi árszinten. Az üzemeltetési költség az A változat esetén eft/év, a várható lakossági szolgáltatási díj 145 Ft/m 3 + Áfa. A B változat esetén az üzemeltetés eft/év, a várható lakossági szolgáltatási díj 135 Ft/m 3 + Áfa. A C változat esetén az üzemeltetési költség eft/év, a szolgáltatási díj 130 Ft/m 3. A három bemutatott változat közül az A változat már rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, a B és C változat nem. A projektgazda az első forduló sikeres pályázatát követően a C változat szükséges engedélyeztetését lefolytatja, ugyanis az előzetes egyeztetéseket a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel elvégezte, illetve egyeztetett a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósággal valamint a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal (4. melléklet). A projekt elsődleges célját, azt hogy olyan változat kerüljön üzembe állításra, amely biztosítja: A szennyvíztisztító telep vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelőség, ÁNTSZ, illetve a szakhatóságok által előírt kibocsátási határértékek betartását, illetve. a lehető legjobb műszaki megoldás mellett a legjobb környezetvédelmi eredményt biztosítja a legkedvezőbb munkafeltételekkel és az elérhető legjobb gazdasági hatásfokkal működtethető legyen. a vizsgált változatok közül a C változat megvalósításával lehet elérni. A változatok értékelése teljes mértékben alátámasztja, hogy az agglomerációban jelen projektjavaslat tárgyában felmerült műszaki, gazdasági, jogi és társadalmi szükségszerűséget az C változat megvalósítása tudja biztosítani, ezáltal a kitűzött célok elérhetővé válnak. A kiválasztott C változat a projekt előkészítéssel együtt 30 m Ft tartalékkerettel e Ft nettó érték. Nagykálló Város Önkormányzata az eleveniszapos biológiai tisztító és a tisztított víz utókezelésére kiépített természetes tisztítórendszer megvalósítását tűzte ki célul, és 10

11 pályázik a támogatásra. A gazdasági szempontok, a szolgáltatási díjak és az üzemeltetési költség a C változat esetében a legkedvezőbb A javasolt C változat bemutatása műszaki szempontból A C változat a szennyvizet az eleveniszapos biológiai tisztítást követően természetes tisztítórendszerrel utókezeli, és ezzel csökkenti az élővízi befogadó tápanyag terhelését, valamint a tisztított szennyvizet hasznosítja. A tisztított szennyvíz befogadója a Kállai (VII) főfolyás fkm mindhárom változat esetén. A C változatnál lehetőség lesz a Balkányi (VII/3) főfolyás fkm-nél történő vízbevezetésre is. A C változat tartalmaz mechanikai tisztítást (előmechanika, gépi rács, zsír- és homokfogó), biológiai tisztítást, fertőtlenítést, iszapkezelést, szippantott szennyvíz fogadást, mennyiségmérést, komposztálást, tisztított szennyvíz utókezelést természetes tisztítórendszerrel (faültetvénnyel) valamint irányítástechnikát. A biológiai tisztító fő műtárgya az egyesített műtárgy. A műtárgyban el van helyezve anaerob medence, anoxikus és levegőztető terek, utóülepítő, iszap recirkuláció, úszóiszap-eltávolító, csurgalékvíz-eltávolító, fertőtlenítő műtárgy, szippantott szennyvíz fogadás. A műtárgyakhoz kapcsolódnak a gépészeti berendezések: a légfúvók, szivattyúk, kotrók, rácsok. Az iszapkezelés iszapsűrítést követő víztelenítés, majd komposztálás. A villamos fogyasztás összteljesítménye 109 kw, a számított egyidejűség kb. 45 kw. A keletkező szennyvíziszapot komposztáló tér felett kiépített könnyűszerkezetes épületben, prizmás technológiával komposztálják. A szennyvíziszapot a technológiai leírás szerint zöld nyesedékkel, esetenként fűz aprítékkal keverik. A prizmákat prizmakeverő géppel kezelik. A tisztított szennyvíz utókezelését, a víz hasznosítását a 40 ha felületű fűz ültetvényen hasznosítják. A tisztított szennyvíz átemelőbe kerül, és a művelési táblák között telepített vízvezetéken kerül a hidránsokhoz. A hidránst és az öntöző dobot flexibilis csatlakozó vezeték köti össze. A táblák kialakítása m x 55,8 m, a sorközök szélessége 2,6 m. 6 db öntöző dob betelepítésével naponta 1 tábla beöntözése megoldható. Az öntözött területen tócsásodás nem alakul ki. A tisztított szennyvíz így élővízbe, talajvízbe nem kerül. (A részletes műszaki leírást a fejezett tartalmazza.) A szennyvíztelep művi biológia és utótisztító fűz ültetvény 47,0549 ha-on létesül. 11

12 A szennyvízberuházás tulajdonosa, Nagykálló Város Önkormányzata önmagában úgy, hogy fogadja Biri község szennyvizét a már kiépített csatornahálózaton keresztül. A szennyvíztisztító telepet a 100 %-os önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft. üzemelteti A költség-haszon elemzés eredményeinek összefoglalása A C változat költség-haszon elemzését, az érzékenység és kockázat elemzését részletesen a fejezetek mutatják be. A pénzügyi elemzés fontos része volt a háztartások teherviselő képességének vizsgálata és a kialakított díjpolitika. A projektekkel szemben elvárás, hogy költség-hatékony módon kerüljenek megvalósításra, továbbá hogy a díj az üzemelési költségek teljes fedezete mellett az amortizációs költségnek is minél nagyobb hányadát fedezze, figyelembe véve a lakosság fizetőképességét is. A díjpolitikában a jövőben is a szennyező fizet elv érvényesítését tartja szem előtt az Önkormányzat. A lakosság és az önkormányzati intézmények esetében a hatósági árnál kedvezőbb díjtételek megállapítása a jövőben is indokolt, és a kalkulációkban is ezzel a feltételezéssel számoltunk. A díjaknak ösztönözni kell a csatornahálózatra történő rákötést, a szippantott szennyvíz díjának továbbra is a mindenkori hatósági díjnál magasabbnak kell lennie. A jövőbeli díjak tervezése az alábbi szempontok alapján történt: - a díjak biztosítsanak fedezetet az üzemelési költségekre, valamint a gépek, technológiai berendezések amortizációs költségére teljes mértékben, és fokozatosan az épületek, építmények amortizációs költségére is ( teljes költségmegtérülés elve ). - biztosítható legyen a projekt pénzügyi fenntarthatósága - a díjak vegyék figyelembe a lakosság fizetőképességét, a víz- és csatornadíjakra fordított havi kiadások lehetőleg ne haladják meg a háztartások havi kiadásainak 4 %-át. - a reáldíj emelés fokozatosan menjen végbe, hogy a lakosság fizetési terheit ne növekedjenek hirtelen nagy mértékben, ami a vízfogyasztás csökkenését váltaná ki. - a szippantott szennyvíz átvételi díja minimum másfélszerese legyen az lakossági csatornadíjnak. A teljes költségmegtérülés elve, valamint a lakosság fizetőképessége közötti egyensúly megtalálása lesz az egyik fő feladata a díjpolitikának. Ennek érdekében a reálkeresetek alakulásának függvényében a díjakat folyamatosan felül kell vizsgálni, és lehetőség szerint a teljes költségmegtérülést biztosító díjak irányába mozdítani. A fizetőképességi vizsgálat során megvizsgáltuk, hogy a havonta fizetendő víz és szennyvízdíj milyen arányban áll a háztartások havi jövedelmével. 12

13 A fizetőképességi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 3,5 %-os irányadó mértéket a havi víz és szennyvízdíjnak a háztartások havi jövedelméhez viszonyított aránya sehol sem haladja meg (7.14. táblázat), még az alsó jövedelemkategóriában sem. A jelenlegi szennyvízdíjak megduplázását fokozatosan javasoljuk bevezetni a gépészeti berendezések amortizációja függvényében. A projekt megtérülésének bemutatására a nettó jelenérték (NPV), a pénzügyi megtérülési ráta (FNPV/C) és a haszon-költség arány (BCR) került kiszámításra. A tervezett beruházási és működési költségek, valamint a működésből származó bevételek figyelembe vételével a projekt megtérülése támogatás nélkül nem biztosítható. Támogatás nélkül a pénzügyi nettó jelenérték negatív. A finanszírozási hiány kalkulációját a táblázat tartalmazza. A finanszírozási hiány mértéke 84,758 %, azaz a beruházásnak ekkora része nem fedezhető a jövőbeni nettó bevételből. A teljes projektköltségre vetítve az EU támogatás aránya 72,04 %, a hazai központi támogatás 12,71 %, míg a saját erő igény 15,25 %. A projekt összes költsége elszámolható költség. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a táblázat mutatja. Az első pótlási időszakra természetesen még nem képződik annyi szabad forrás a projekt keretében, hogy abból finanszírozni lehessen a pótlásokat, így hitel felvételére lesz szükség. A későbbi pótlásokra, valamint a hitel törlesztésére és kamatainak fizetésére a későbbi időszak szabad forrásai már elegendőek. A beruházási költség 731 m Ft, a járulékos költség 74,875 m Ft, a fejlesztési költség összesen 805,875 m Ft. Az üzemeltetési költségek közül csak a bérköltségek esetében merül fel a korrekció igénye az esetleges torzítások miatt. A jelen projekt esetében azonban feltételezzük, hogy a bérek megfelelnek a piaci béreknek mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő esetében, így korrekciót nem alkalmaztunk. A személyi jellegű költségekből azonban kiszűrtük a transzfer tételeket. A személyi jellegű költségektől eltekintve a pénzügyi üzemeltetési költségek megfelelnek a gazdasági költségeknek (7.22. táblázat). A gazdasági költségeket összefoglalva a táblázat tartalmazza. A projekt számos gazdasági haszonnal jár. Számszerűsíthető a szippantási költség csökkenése és az energiatermelés. 13

14 Nem számszerűsíthető haszon a talajszennyezés csökkentése, a talajvíz és a felszíni víz terhelés csökkentése, valamint az élővilág számára kedvező élőhely kialakítása. Az érzékenységi vizsgálat alapján megállapítható, hogy: - mind a beruházási költség, mind az üzemelési költség, mind a bevétel 1 %-os változása kritikus az FNPV változása szempontjából - mind a beruházási költség, mind a gazdasági hasznok, mind a diszkontráta megváltozása kritikus az ENPV szempontjából A kockázatelemzést részletesen tartalmazza a fejezet A javasolt C változat megvalósítása, javasolt ütem- és intézkedési terv A projekt megvalósításra kidolgozásra került az intézkedési terv, mely tartalmazza a közbeszerzés és a megvalósítás ütemezését. Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (EMT) az önkormányzat én benyújtotta az első fordulóra. Az előkészítésre megítélt támogatásról megkötött szerződést követően a projektmenedzsment szervezet felállt én. Elkészült a tervezett területre a talajmechanikai szakvélemény, a megvásárolandó területekre a szennyezettség vizsgálat, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány november 15-én. A még el nem végzett előkészítési feladatokat a 8.2. táblázatban foglaltuk össze. A 2. forduló közbeszerzései közötti időszakra tervezettek. A projekt kivitelezése időszakra tervezett ( fejezet) Első forduló projekt indítása A közbeszerzések lebonyolítása első forduló Szerződések kötése első fordulóra RMT jóváhagyása (ksz) Környezetvédelmi engedélyeztetés Műszaki tervezés Ingatlan megvásárlásának befejezése a szükséges eljárásokkal és szerződésekkel

15 Az első forduló zárójelentés benyújtása A második forduló indítása A második fordulóra pályázat benyújtása és jóváhagyása Támogatási szerződés aláírása Közbeszerzések lefolytatása és szerződéskötések kivitelezésre, mérnöki feladatokra Faültetvény kivitelezése és beüzemelése Biológiai szennyvíztelep kivitelezése Próbaüzem befejezése Vízjogi üzemeltetési engedély Záródokumentáció benyújtása A kifizetési ütemtervet a fejezet tartalmazza Az EMT és az RMT közötti eltérések: Tárgy EMT RMT A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft) Várható teljes beruházási költség ( C változat) (Ft) C változat beruházási költsége (e Ft) C változat üzemeltetési költsége (e Ft)

16 Tárgy EMT RMT B változat üzemeltetési költsége (e Ft) Várható szolgáltatási díj (Ft/m 3 ) A változat B változat C változat Projektgazda szervezete nem szerepelt szerepel Projekt menedzsment nem történt meg megtörtént nevesítése A menedzsment szervezeti ábra nem szerepelt a kivitelezés a műszaki ellenőr átdolgozva fejezet lakosszám (fő) Nagykálló Biri Natura 2000 terület leírása nem szerepelt Natura 2000, SCI-pSCl kiegészítés Natura 2000, SCI-pSCl Településszerkezet leírása részben szerepelt kiegészítve Régészeti terület adathiány miatt nem került bemutatásra kerül, így megjelölése leírásra valószínűleg szükség lesz a régészeti feltárásra 16

17 Tárgy EMT RMT A vásárolandó terület szennyezettsége, talajmechanikája a leírás nem szerepelt a feltárás, a vizsgálat megtörtént, a leírást az RMT tartalmazza C változat műszaki, technológiai adatai részben volt kidolgozva részletes tervezés történt, leírás kiegészítés, pontosítás Költség-haszon elemzés részletesen nem készült elkészült Eredménymutatók célértékének dátuma Végdátum: Végdátum: Output indikátorok célértékének dátuma Végdátum: Végdátum:

18 2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A projekt megvalósítója, a projektgazda Nagykálló Város Önkormányzata. A projektgazda a pályázat első fordulójának sikerét követően projekt menedzsmentet állított fel (2008. október 10-én). A projekt menedzsmentet Nagykálló Város Önkormányzat, a jelenlegi üzemeltető TESZOVÁL Kft. (100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), valamint külső szakértők részvételével szervezte. A projekt menedzsment rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a projektgazdának, szükség szerint a képviselő testületnek. A projektgazda, Nagykálló Város Önkormányzatának szervezeti ábráját az 5. mellékletbe csatoltuk. Az önkormányzat rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel. A tanúsítványt a 7. melléklet tartalmazza. A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzat adatait a projekt adatlap részletesen tartalmazza. Összefoglalóan az alábbiakban mutatjuk be (2.1. táblázat) táblázat: A projektgazda adatai Projektgazda megnevezése: Régió: Megye: Nagykálló Város Önkormányzata Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Székhely: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Képviselő: Juhász Zoltán polgármester Telefon: 36 (42) Fax: 36 (42) A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzatának kötelezettsége az Önkormányzati törvény szerint a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása, a szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása a település ill. települések lakossága számára. A már biztosított, de környezetszennyező szolgáltatás megszüntetése és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szolgáltatás kialakítása ugyancsak az önkormányzat feladata. 18

19 A projektgazda, Nagykálló Város Önkormányzata a KEOP pályázati felhívás szerint a szennyvízelvezetés és -tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó szennyvíztisztító telep létesítés támogatási feltételeinek megfelel, ugyanis: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról való hatályos 25/2002. (II: 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében a LE agglomerációban szerepel. Támogatható cél: a szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiegészítése. Az illetékes felügyelőség kötelezése a környezeti előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés kiépítésére, a talaj- és talajvízszennyezés megszüntetésére. Együttműködéssel pályázik Nagykálló Város Önkormányzata Biri Község Önkormányzatával, mivel fogadja Biri Község szennyvizét az új szennyvíztisztító telepen is. A tervezett beruházás a 2. fordulóban meghatározott minimum, 165 millió Ft felett van. A szennyvízkezelés jelenleg nitrát érzékeny területen üzemel, környezetszennyező módon. Szükséges új szennyvíztisztító megépítése. Tekintettel a felügyelőségi kötelezésre az önkormányzat, a projektgazda már 2004-től vizsgálta a szennyvízkezelés korszerűsítésének lehetőségét. Elvégezte a kötelezésre a környezetvédelmi felülvizsgálatot, és az egyik lehetséges megoldásra ( A változat) már vízjogi létesítési engedélyt is kért és kapott a felügyelőségtől. A vízjogi létesítési engedély száma /2005. A vízjogi engedély érvényességét a Felügyelőség /2008. számú határozatával hosszabbította meg, ig, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig (6. melléklet). A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzata alanya az ÁFÁ-nak, a évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások ÁFÁ-ja visszaigényelhetősége miatt nettó támogatással számol. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. Nagykálló Város Önkormányzata az eleveniszapos biológiai tisztító és a tisztított víz utókezelésére kiépített természetes tisztítórendszer megvalósítását tűzte ki célul, és pályázik a támogatásra. A gazdasági szempontok, a szolgáltatási díjak és az üzemeltetési költség a C változat esetében a kedvezőbbek. A javasolt C változat engedélyeztetését a 2. forduló pályázat beadására készítteti el. A jelenlegi szolgáltatást és az új létesítménnyel történő szolgáltatást is várhatóan a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő TESZOVÁL Kft. végzi. 19

20 A projekt legfontosabb feladata Nagykálló és Biri települések szennyvizének környezetkímélő kezelése és kibocsátása, a talaj, a felszín alatti és felszíni vizek legkisebb terhelése mellett. Nagykálló Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ezért a fejlesztés mellett az alábbiak szerint: fenntarthatósági terv elkészítése; környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata; önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozása; környezetvédelmi megbízott foglalkoztatása, kinek különös figyelmet kell fordítania a fenntarthatósági feladatokra; továbbra is fenntartja a szervezett rendszeres környezeti teljesítményének értékelését és az auditok számát évi 2 alkalomra növeli; növeli a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban részt vevők számát az össz munkavállalói létszám 50 %-ára (a 60 fős munkavállalói létszámból a jelenlegi 10 munkavállalón túl még 20 munkavállalót részesítenek fenntarthatósággal kapcsolatos képzésben); az elkészített környezetvédelmi jelentéseket, értékeléseket minimum évente kétszer nyilvánosságra hozza több csatornán keresztül; az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél előtérbe helyezi a környezeti szempontokat; a kistérségben rendelkezésre álló kapacitásokat, termékek felhasználására hangsúlyt helyez; a projekt végrehajtása során figyelmet fordít a partnerség építésre. elkötelezett a fajlagos vízfelhasználás több mint 5 %-os csökkentésére; elkötelezett a fajlagos energiafelhasználás több mint 5 %-os csökkentésére; figyelmet fordít a kombinált valamint, anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására; előtérbe helyezi az újrahasznosított papír használatát; törekszik a gépkocsi használat csökkentésére; törekszik az ártalmatlanításra kerülő hulladék több mint 5 %-os csökkentésére; elkötelezett a veszélyes hulladékok arányának több mint 5 %-os csökkentésére; évente egy alkalommal környezet-egészségügyi kockázat értékeléseket készít; törekszik többletszolgáltatásokat, kedvezményeket nyújtani a helyi lakosoknak (az érintett célcsoportok az Önkormányzattól 5 %-os kedvezményt kapnak a csatorna rákötési díjból); 20

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. december Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. május - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-9/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. szeptember kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig Veszprémi szennyvíz projekt 2001-2006. Budapest, 2006. november 02. Elızmények - 2000. IV. negyedév Beruházási és fejlesztési igények megjelenése Pályázati lehetıségek

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az technológia rövid bemutatása Perényi Gábor Iroda: H-1031 Budapest, Nánási út 42/B. Székhely: H-9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. Tel/Fax:

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. szeptember Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS - kivonat - 2013. március Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben