RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE"

Átírás

1 RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP

2 RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY NAGYKÁLLÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTÉSE KEOP NAGYKÁLLÓ, Juhász Zoltán polgármester 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló A megoldandó probléma rövid leírása A változatok értékelése alapján tett következtetések A javasolt C változat bemutatása műszaki szempontból A költség-haszon elemzés eredményeinek összefoglalása A javasolt C változat megvalósítása, javasolt ütem- és intézkedési terv Az EMT és az RMT közötti eltérések: A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák Gazdasági jellemzők Társadalmi jellemzők A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés A terület szennyezettségének feltárása Szennyvíz mennyisége és minősége A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása Jogszabályi, szakpolitikai előírás Műszaki/gazdasági/társadalmi eredetű szükségszerűség Célkitűzések Indikátorok Célcsoportok A fejlesztés megvalósításának módjai A projekt nélküli eset 0 változat Műszaki szempontok

4 5.1.2 Gazdasági szempontok Jogi szempontok Kockázatok A megvalósíthatatlan megoldások kizárása és egyéb okból elvetett változatok kizárásának bemutatása A, B, C projektváltozatok A változat Műszaki ismertetés A tisztítási technológia leírása A komposztálási technológia leírása Összefoglalás Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok B projektváltozat Műszaki ismertetés Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok C projektváltozat Műszaki ismertetés Pénzügy, gazdasági fenntarthatóság Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A várható eredmények, hatások bemutatása Kockázatok A változatok értékelése Az értékelési módszer bemutatása A változatok értékelése A kiválasztott változat tervezett költségvetése A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Műtárgyak szerkezeti kialakítása Gépészeti berendezések Energiaellátás, villamos berendezések Üzemeltetés

5 Karbantartás Keletkező szennyvíziszap komposztálása A komposztáló rendszer részei Fűzfás utótisztító kialakítása Szükséges engedélyek Output indikátorok Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés Tulajdonjog Működtetés, üzemeltetés A B C D Pályázó gazdálkodási adatai Pénzügyi elemzés Módszertan bemutatása Szennyvízmennyiség várható alakulása Beruházási költség, pótlás, maradványérték Üzemelési költségek Pénzügyi költségek összegzése Bevételek Pénzügyi megtérülési mutatók Finanszírozási hiány számítása Projekt finanszírozása Projekt pénzügyi fenntarthatósága Közgazdasági költség-haszon elemzés Módszer és feltételezések Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi költségek átalakítása gazdasági költségekké Projekt gazdasági hasznai Gazdasági megtérülési mutatók Érzékenység és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Forgatókönyv elemzés Kockázatelemzés A projekt lebonyolítása A projekt előkészítettségének bemutatása Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására

6 8.2.1 Intézkedési terv Közbeszerzési terv Lebonyolítási terv Kifizetési ütemterv Rövidítések A tanulmány mellékletei

7 1. Összefoglaló A projekt címe: Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Projektgazda neve: Nagykálló Nagykálló Város Önkormányzata Projektgazda székhelye: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* ,- Ft ,- Ft * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is A megoldandó probléma rövid leírása Nagykálló város és Biri község szennyvizét jelenleg a Nagykálló területén és tulajdonában lévő, nyárfás szennyvízelhelyező telepen kezelik. A jelenlegi szennyvízkezelő környezetkárosító módon üzemel, a 2005-ös környezetállapot vizsgálat alapján a nyárfás tisztítón keresztül a talajba jutó nitrogénterhelés a megengedett érték több mint tízszerese. Nagykálló Város Önkormányzata és Biri Község Önkormányzata a szennyvíz-elvezetésre, tisztítására közösen 1999-ben Nagykálló-Biri Víziközmű Társulatot hozott létre. A szennyvíz elvezető rendszer kiépült, és Biri község szennyvizét a nagykállói szennyvízkezelő nyárfás öntözőtelep befogadta. A szennyvízberuházás évben készült el a régió területfejlesztési tanács támogatásával. A szennyvízberuházás 1,7 Mrd Ft volt. A Társulat 2007-ben megszűnt. 7

8 Nagykálló Város Önkormányzata a 4/2007. (II.15.) Önk. rendelet 15. szerint A Nagykálló-Biri Víziközmű Társulat megszűnése következtében átvett hitelállomány kamatát az éves költségvetésbe betervezi és megfizeti (1. melléklet). A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) a szennyvíztelepre a /2002 sz. határozattal részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el (2. melléklet). A felülvizsgálat megállapításainak alapján a Felügyelőség kötelezte az önkormányzatot /2003 sz. határozatával a környezetszennyezés megszüntetésére (380-19/2003 sz. határozat, 3. melléklet), melynek határidejét október 31-ben határozta meg. A felülvizsgálati határozattal egyidejűleg ig a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyt adott. A szennyvíztisztítót jelenleg üzemeltető, önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft ben elvégeztette a terület tényfeltárását. A tényfeltárás során elvégzett vizsgálatok, a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve figyelembe véve, hogy a Nagykálló ivóvízellátását biztosító vízbázis hidrogeológiai védőövezetének határai a nyárfás szennyvízelhelyező telepet meg sem közelítik, a felügyelőség műszaki beavatkozás elvégzését nem tartotta indokoltnak. A fentiek alapján az /2005 sz. határozatában a tényfeltárási záródokumentációt a felügyelőség jóváhagyta. A határozatban a felügyelőség az üzemeltetőt monitoring rendszer működtetésére kötelezte október 31-ig. Nagykálló Város Önkormányzata a nyárfás szennyvíztisztító telep kiváltására megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, melyben három változatban tartotta lehetségesnek új biológiai szennyvíztisztító létesítését. Az Önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány alapján megterveztette a biológiai szennyvíztisztítót, melyre a felügyelőség /2003. sz. határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott. A szennyvíztisztítót azonban forráshiány miatt nem tudta megvalósítani. A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2007. számú határozatában a jelenlegi telep üzemeltetési engedélyét a TESZOVÁL Kft. számára meghosszabbította ig (3. melléklet). Nagykálló Város Önkormányzata a hatályos kötelezés végrehajtására és a környezetszennyezés megszűntetésére KEOP pályázatot nyújtott be. 8

9 A projekt megvalósítására Nagykálló Város Önkormányzata mint projektgazda pályázatában a 0 állapothoz képest három alternatív megoldást mutat be: A = eleveniszapos biológiai tisztítót a tisztított szennyvíz felszíni víz élővízi befogadóba vezetésével; B = eleveniszapos biológiai tisztító összekapcsolva természetközeli utótisztítóval és a tisztított szennyvíz részben élővízi befogadóba vezetésével; C közepes terhelésű eleveniszapos biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással a tisztított víz részbeni hasznosítása természetközeli utótisztítóval. Az A, B és C változatok hatósági előírásoknak megfelelő megoldást jelentenek. Az önkormányzat a szükséges egyeztetéseket elvégezte. Mindhárom változat megvalósítása hosszú távra megoldja Nagykálló és Biri települések lakosságának környezetszennyezés nélküli szennyvízkezelését. A három bemutatott változat a talaj és a talajvíz szennyezését, veszélyeztetését megszünteti. A tervezett projektet Nagykálló Város Önkormányzat 100%-ban valósítja meg. A projekt csatornázást nem érint, mivel Biri és Nagykálló rendelkezik szennyvíz csatornával. Jelenleg 1000 m 3 /d szennyvíz elvezetésével - beleértve a szippantott szennyvizet is üzemel a rendszer, a nyárfás tisztító rendszer. Az új szennyvízkezelés kapacitása 1500 m 3 /d lesz A változatok értékelése alapján tett következtetések A pályázati kiírás szerint bemutatott 0 változat, valamint az A, B és C változatok közül az A változat már rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, amely egy eleveniszapos biológiai tisztító, a tisztított szennyvíz élővízi befogadóba kerül. A változatok értékelése pontozásos rendszerrel, költséghatékonyság elemzéssel történt. A változatok értékelése során megállapítást nyert, hogy mind a három változat, A, B B és C teljesíti az előírt kibocsátási határértéket, viszont a költségek jelenértéke a C változatnál a legkisebb.: A változat: eft B változat: eft C változat: eft A C változat megvalósítása javasolt. 9

10 Az A változat tervezett beruházás építés költsége nettó ,- eft, a B változat ,- eft, a C változat ,- eft évi árszinten. Az üzemeltetési költség az A változat esetén eft/év, a várható lakossági szolgáltatási díj 145 Ft/m 3 + Áfa. A B változat esetén az üzemeltetés eft/év, a várható lakossági szolgáltatási díj 135 Ft/m 3 + Áfa. A C változat esetén az üzemeltetési költség eft/év, a szolgáltatási díj 130 Ft/m 3. A három bemutatott változat közül az A változat már rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, a B és C változat nem. A projektgazda az első forduló sikeres pályázatát követően a C változat szükséges engedélyeztetését lefolytatja, ugyanis az előzetes egyeztetéseket a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel elvégezte, illetve egyeztetett a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósággal valamint a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal (4. melléklet). A projekt elsődleges célját, azt hogy olyan változat kerüljön üzembe állításra, amely biztosítja: A szennyvíztisztító telep vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelőség, ÁNTSZ, illetve a szakhatóságok által előírt kibocsátási határértékek betartását, illetve. a lehető legjobb műszaki megoldás mellett a legjobb környezetvédelmi eredményt biztosítja a legkedvezőbb munkafeltételekkel és az elérhető legjobb gazdasági hatásfokkal működtethető legyen. a vizsgált változatok közül a C változat megvalósításával lehet elérni. A változatok értékelése teljes mértékben alátámasztja, hogy az agglomerációban jelen projektjavaslat tárgyában felmerült műszaki, gazdasági, jogi és társadalmi szükségszerűséget az C változat megvalósítása tudja biztosítani, ezáltal a kitűzött célok elérhetővé válnak. A kiválasztott C változat a projekt előkészítéssel együtt 30 m Ft tartalékkerettel e Ft nettó érték. Nagykálló Város Önkormányzata az eleveniszapos biológiai tisztító és a tisztított víz utókezelésére kiépített természetes tisztítórendszer megvalósítását tűzte ki célul, és 10

11 pályázik a támogatásra. A gazdasági szempontok, a szolgáltatási díjak és az üzemeltetési költség a C változat esetében a legkedvezőbb A javasolt C változat bemutatása műszaki szempontból A C változat a szennyvizet az eleveniszapos biológiai tisztítást követően természetes tisztítórendszerrel utókezeli, és ezzel csökkenti az élővízi befogadó tápanyag terhelését, valamint a tisztított szennyvizet hasznosítja. A tisztított szennyvíz befogadója a Kállai (VII) főfolyás fkm mindhárom változat esetén. A C változatnál lehetőség lesz a Balkányi (VII/3) főfolyás fkm-nél történő vízbevezetésre is. A C változat tartalmaz mechanikai tisztítást (előmechanika, gépi rács, zsír- és homokfogó), biológiai tisztítást, fertőtlenítést, iszapkezelést, szippantott szennyvíz fogadást, mennyiségmérést, komposztálást, tisztított szennyvíz utókezelést természetes tisztítórendszerrel (faültetvénnyel) valamint irányítástechnikát. A biológiai tisztító fő műtárgya az egyesített műtárgy. A műtárgyban el van helyezve anaerob medence, anoxikus és levegőztető terek, utóülepítő, iszap recirkuláció, úszóiszap-eltávolító, csurgalékvíz-eltávolító, fertőtlenítő műtárgy, szippantott szennyvíz fogadás. A műtárgyakhoz kapcsolódnak a gépészeti berendezések: a légfúvók, szivattyúk, kotrók, rácsok. Az iszapkezelés iszapsűrítést követő víztelenítés, majd komposztálás. A villamos fogyasztás összteljesítménye 109 kw, a számított egyidejűség kb. 45 kw. A keletkező szennyvíziszapot komposztáló tér felett kiépített könnyűszerkezetes épületben, prizmás technológiával komposztálják. A szennyvíziszapot a technológiai leírás szerint zöld nyesedékkel, esetenként fűz aprítékkal keverik. A prizmákat prizmakeverő géppel kezelik. A tisztított szennyvíz utókezelését, a víz hasznosítását a 40 ha felületű fűz ültetvényen hasznosítják. A tisztított szennyvíz átemelőbe kerül, és a művelési táblák között telepített vízvezetéken kerül a hidránsokhoz. A hidránst és az öntöző dobot flexibilis csatlakozó vezeték köti össze. A táblák kialakítása m x 55,8 m, a sorközök szélessége 2,6 m. 6 db öntöző dob betelepítésével naponta 1 tábla beöntözése megoldható. Az öntözött területen tócsásodás nem alakul ki. A tisztított szennyvíz így élővízbe, talajvízbe nem kerül. (A részletes műszaki leírást a fejezett tartalmazza.) A szennyvíztelep művi biológia és utótisztító fűz ültetvény 47,0549 ha-on létesül. 11

12 A szennyvízberuházás tulajdonosa, Nagykálló Város Önkormányzata önmagában úgy, hogy fogadja Biri község szennyvizét a már kiépített csatornahálózaton keresztül. A szennyvíztisztító telepet a 100 %-os önkormányzati tulajdonú TESZOVÁL Kft. üzemelteti A költség-haszon elemzés eredményeinek összefoglalása A C változat költség-haszon elemzését, az érzékenység és kockázat elemzését részletesen a fejezetek mutatják be. A pénzügyi elemzés fontos része volt a háztartások teherviselő képességének vizsgálata és a kialakított díjpolitika. A projektekkel szemben elvárás, hogy költség-hatékony módon kerüljenek megvalósításra, továbbá hogy a díj az üzemelési költségek teljes fedezete mellett az amortizációs költségnek is minél nagyobb hányadát fedezze, figyelembe véve a lakosság fizetőképességét is. A díjpolitikában a jövőben is a szennyező fizet elv érvényesítését tartja szem előtt az Önkormányzat. A lakosság és az önkormányzati intézmények esetében a hatósági árnál kedvezőbb díjtételek megállapítása a jövőben is indokolt, és a kalkulációkban is ezzel a feltételezéssel számoltunk. A díjaknak ösztönözni kell a csatornahálózatra történő rákötést, a szippantott szennyvíz díjának továbbra is a mindenkori hatósági díjnál magasabbnak kell lennie. A jövőbeli díjak tervezése az alábbi szempontok alapján történt: - a díjak biztosítsanak fedezetet az üzemelési költségekre, valamint a gépek, technológiai berendezések amortizációs költségére teljes mértékben, és fokozatosan az épületek, építmények amortizációs költségére is ( teljes költségmegtérülés elve ). - biztosítható legyen a projekt pénzügyi fenntarthatósága - a díjak vegyék figyelembe a lakosság fizetőképességét, a víz- és csatornadíjakra fordított havi kiadások lehetőleg ne haladják meg a háztartások havi kiadásainak 4 %-át. - a reáldíj emelés fokozatosan menjen végbe, hogy a lakosság fizetési terheit ne növekedjenek hirtelen nagy mértékben, ami a vízfogyasztás csökkenését váltaná ki. - a szippantott szennyvíz átvételi díja minimum másfélszerese legyen az lakossági csatornadíjnak. A teljes költségmegtérülés elve, valamint a lakosság fizetőképessége közötti egyensúly megtalálása lesz az egyik fő feladata a díjpolitikának. Ennek érdekében a reálkeresetek alakulásának függvényében a díjakat folyamatosan felül kell vizsgálni, és lehetőség szerint a teljes költségmegtérülést biztosító díjak irányába mozdítani. A fizetőképességi vizsgálat során megvizsgáltuk, hogy a havonta fizetendő víz és szennyvízdíj milyen arányban áll a háztartások havi jövedelmével. 12

13 A fizetőképességi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 3,5 %-os irányadó mértéket a havi víz és szennyvízdíjnak a háztartások havi jövedelméhez viszonyított aránya sehol sem haladja meg (7.14. táblázat), még az alsó jövedelemkategóriában sem. A jelenlegi szennyvízdíjak megduplázását fokozatosan javasoljuk bevezetni a gépészeti berendezések amortizációja függvényében. A projekt megtérülésének bemutatására a nettó jelenérték (NPV), a pénzügyi megtérülési ráta (FNPV/C) és a haszon-költség arány (BCR) került kiszámításra. A tervezett beruházási és működési költségek, valamint a működésből származó bevételek figyelembe vételével a projekt megtérülése támogatás nélkül nem biztosítható. Támogatás nélkül a pénzügyi nettó jelenérték negatív. A finanszírozási hiány kalkulációját a táblázat tartalmazza. A finanszírozási hiány mértéke 84,758 %, azaz a beruházásnak ekkora része nem fedezhető a jövőbeni nettó bevételből. A teljes projektköltségre vetítve az EU támogatás aránya 72,04 %, a hazai központi támogatás 12,71 %, míg a saját erő igény 15,25 %. A projekt összes költsége elszámolható költség. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a táblázat mutatja. Az első pótlási időszakra természetesen még nem képződik annyi szabad forrás a projekt keretében, hogy abból finanszírozni lehessen a pótlásokat, így hitel felvételére lesz szükség. A későbbi pótlásokra, valamint a hitel törlesztésére és kamatainak fizetésére a későbbi időszak szabad forrásai már elegendőek. A beruházási költség 731 m Ft, a járulékos költség 74,875 m Ft, a fejlesztési költség összesen 805,875 m Ft. Az üzemeltetési költségek közül csak a bérköltségek esetében merül fel a korrekció igénye az esetleges torzítások miatt. A jelen projekt esetében azonban feltételezzük, hogy a bérek megfelelnek a piaci béreknek mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő esetében, így korrekciót nem alkalmaztunk. A személyi jellegű költségekből azonban kiszűrtük a transzfer tételeket. A személyi jellegű költségektől eltekintve a pénzügyi üzemeltetési költségek megfelelnek a gazdasági költségeknek (7.22. táblázat). A gazdasági költségeket összefoglalva a táblázat tartalmazza. A projekt számos gazdasági haszonnal jár. Számszerűsíthető a szippantási költség csökkenése és az energiatermelés. 13

14 Nem számszerűsíthető haszon a talajszennyezés csökkentése, a talajvíz és a felszíni víz terhelés csökkentése, valamint az élővilág számára kedvező élőhely kialakítása. Az érzékenységi vizsgálat alapján megállapítható, hogy: - mind a beruházási költség, mind az üzemelési költség, mind a bevétel 1 %-os változása kritikus az FNPV változása szempontjából - mind a beruházási költség, mind a gazdasági hasznok, mind a diszkontráta megváltozása kritikus az ENPV szempontjából A kockázatelemzést részletesen tartalmazza a fejezet A javasolt C változat megvalósítása, javasolt ütem- és intézkedési terv A projekt megvalósításra kidolgozásra került az intézkedési terv, mely tartalmazza a közbeszerzés és a megvalósítás ütemezését. Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (EMT) az önkormányzat én benyújtotta az első fordulóra. Az előkészítésre megítélt támogatásról megkötött szerződést követően a projektmenedzsment szervezet felállt én. Elkészült a tervezett területre a talajmechanikai szakvélemény, a megvásárolandó területekre a szennyezettség vizsgálat, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány november 15-én. A még el nem végzett előkészítési feladatokat a 8.2. táblázatban foglaltuk össze. A 2. forduló közbeszerzései közötti időszakra tervezettek. A projekt kivitelezése időszakra tervezett ( fejezet) Első forduló projekt indítása A közbeszerzések lebonyolítása első forduló Szerződések kötése első fordulóra RMT jóváhagyása (ksz) Környezetvédelmi engedélyeztetés Műszaki tervezés Ingatlan megvásárlásának befejezése a szükséges eljárásokkal és szerződésekkel

15 Az első forduló zárójelentés benyújtása A második forduló indítása A második fordulóra pályázat benyújtása és jóváhagyása Támogatási szerződés aláírása Közbeszerzések lefolytatása és szerződéskötések kivitelezésre, mérnöki feladatokra Faültetvény kivitelezése és beüzemelése Biológiai szennyvíztelep kivitelezése Próbaüzem befejezése Vízjogi üzemeltetési engedély Záródokumentáció benyújtása A kifizetési ütemtervet a fejezet tartalmazza Az EMT és az RMT közötti eltérések: Tárgy EMT RMT A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft) Várható teljes beruházási költség ( C változat) (Ft) C változat beruházási költsége (e Ft) C változat üzemeltetési költsége (e Ft)

16 Tárgy EMT RMT B változat üzemeltetési költsége (e Ft) Várható szolgáltatási díj (Ft/m 3 ) A változat B változat C változat Projektgazda szervezete nem szerepelt szerepel Projekt menedzsment nem történt meg megtörtént nevesítése A menedzsment szervezeti ábra nem szerepelt a kivitelezés a műszaki ellenőr átdolgozva fejezet lakosszám (fő) Nagykálló Biri Natura 2000 terület leírása nem szerepelt Natura 2000, SCI-pSCl kiegészítés Natura 2000, SCI-pSCl Településszerkezet leírása részben szerepelt kiegészítve Régészeti terület adathiány miatt nem került bemutatásra kerül, így megjelölése leírásra valószínűleg szükség lesz a régészeti feltárásra 16

17 Tárgy EMT RMT A vásárolandó terület szennyezettsége, talajmechanikája a leírás nem szerepelt a feltárás, a vizsgálat megtörtént, a leírást az RMT tartalmazza C változat műszaki, technológiai adatai részben volt kidolgozva részletes tervezés történt, leírás kiegészítés, pontosítás Költség-haszon elemzés részletesen nem készült elkészült Eredménymutatók célértékének dátuma Végdátum: Végdátum: Output indikátorok célértékének dátuma Végdátum: Végdátum:

18 2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A projekt megvalósítója, a projektgazda Nagykálló Város Önkormányzata. A projektgazda a pályázat első fordulójának sikerét követően projekt menedzsmentet állított fel (2008. október 10-én). A projekt menedzsmentet Nagykálló Város Önkormányzat, a jelenlegi üzemeltető TESZOVÁL Kft. (100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), valamint külső szakértők részvételével szervezte. A projekt menedzsment rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a projektgazdának, szükség szerint a képviselő testületnek. A projektgazda, Nagykálló Város Önkormányzatának szervezeti ábráját az 5. mellékletbe csatoltuk. Az önkormányzat rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel. A tanúsítványt a 7. melléklet tartalmazza. A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzat adatait a projekt adatlap részletesen tartalmazza. Összefoglalóan az alábbiakban mutatjuk be (2.1. táblázat) táblázat: A projektgazda adatai Projektgazda megnevezése: Régió: Megye: Nagykálló Város Önkormányzata Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Székhely: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u Képviselő: Juhász Zoltán polgármester Telefon: 36 (42) Fax: 36 (42) A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzatának kötelezettsége az Önkormányzati törvény szerint a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása, a szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása a település ill. települések lakossága számára. A már biztosított, de környezetszennyező szolgáltatás megszüntetése és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szolgáltatás kialakítása ugyancsak az önkormányzat feladata. 18

19 A projektgazda, Nagykálló Város Önkormányzata a KEOP pályázati felhívás szerint a szennyvízelvezetés és -tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó szennyvíztisztító telep létesítés támogatási feltételeinek megfelel, ugyanis: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról való hatályos 25/2002. (II: 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében a LE agglomerációban szerepel. Támogatható cél: a szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiegészítése. Az illetékes felügyelőség kötelezése a környezeti előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés kiépítésére, a talaj- és talajvízszennyezés megszüntetésére. Együttműködéssel pályázik Nagykálló Város Önkormányzata Biri Község Önkormányzatával, mivel fogadja Biri Község szennyvizét az új szennyvíztisztító telepen is. A tervezett beruházás a 2. fordulóban meghatározott minimum, 165 millió Ft felett van. A szennyvízkezelés jelenleg nitrát érzékeny területen üzemel, környezetszennyező módon. Szükséges új szennyvíztisztító megépítése. Tekintettel a felügyelőségi kötelezésre az önkormányzat, a projektgazda már 2004-től vizsgálta a szennyvízkezelés korszerűsítésének lehetőségét. Elvégezte a kötelezésre a környezetvédelmi felülvizsgálatot, és az egyik lehetséges megoldásra ( A változat) már vízjogi létesítési engedélyt is kért és kapott a felügyelőségtől. A vízjogi létesítési engedély száma /2005. A vízjogi engedély érvényességét a Felügyelőség /2008. számú határozatával hosszabbította meg, ig, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig (6. melléklet). A projektgazda Nagykálló Város Önkormányzata alanya az ÁFÁ-nak, a évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások ÁFÁ-ja visszaigényelhetősége miatt nettó támogatással számol. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. Nagykálló Város Önkormányzata az eleveniszapos biológiai tisztító és a tisztított víz utókezelésére kiépített természetes tisztítórendszer megvalósítását tűzte ki célul, és pályázik a támogatásra. A gazdasági szempontok, a szolgáltatási díjak és az üzemeltetési költség a C változat esetében a kedvezőbbek. A javasolt C változat engedélyeztetését a 2. forduló pályázat beadására készítteti el. A jelenlegi szolgáltatást és az új létesítménnyel történő szolgáltatást is várhatóan a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő TESZOVÁL Kft. végzi. 19

20 A projekt legfontosabb feladata Nagykálló és Biri települések szennyvizének környezetkímélő kezelése és kibocsátása, a talaj, a felszín alatti és felszíni vizek legkisebb terhelése mellett. Nagykálló Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ezért a fejlesztés mellett az alábbiak szerint: fenntarthatósági terv elkészítése; környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata; önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozása; környezetvédelmi megbízott foglalkoztatása, kinek különös figyelmet kell fordítania a fenntarthatósági feladatokra; továbbra is fenntartja a szervezett rendszeres környezeti teljesítményének értékelését és az auditok számát évi 2 alkalomra növeli; növeli a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban részt vevők számát az össz munkavállalói létszám 50 %-ára (a 60 fős munkavállalói létszámból a jelenlegi 10 munkavállalón túl még 20 munkavállalót részesítenek fenntarthatósággal kapcsolatos képzésben); az elkészített környezetvédelmi jelentéseket, értékeléseket minimum évente kétszer nyilvánosságra hozza több csatornán keresztül; az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél előtérbe helyezi a környezeti szempontokat; a kistérségben rendelkezésre álló kapacitásokat, termékek felhasználására hangsúlyt helyez; a projekt végrehajtása során figyelmet fordít a partnerség építésre. elkötelezett a fajlagos vízfelhasználás több mint 5 %-os csökkentésére; elkötelezett a fajlagos energiafelhasználás több mint 5 %-os csökkentésére; figyelmet fordít a kombinált valamint, anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására; előtérbe helyezi az újrahasznosított papír használatát; törekszik a gépkocsi használat csökkentésére; törekszik az ártalmatlanításra kerülő hulladék több mint 5 %-os csökkentésére; elkötelezett a veszélyes hulladékok arányának több mint 5 %-os csökkentésére; évente egy alkalommal környezet-egészségügyi kockázat értékeléseket készít; törekszik többletszolgáltatásokat, kedvezményeket nyújtani a helyi lakosoknak (az érintett célcsoportok az Önkormányzattól 5 %-os kedvezményt kapnak a csatorna rákötési díjból); 20

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ikt.sz.: IP-544/2014 Ügyintéző: Kicsiny László Tárgy: 2014. évi tevékenységről szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! 2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2014.02.03. Záró dátum: 2014.08.02. A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Előadást megalapozó NFÜ értékelések Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Településfejlesztés, pályázati rendszer Előadó: Tóbiás Zoltán www.greenexion.hu Területi egyenlőtlenségek Egészségtelen gazdasági szerkezet, válságtérségek kialakulása A régiók elérhetőségének különbségei

Részletesebben

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép Kiss András Osztályvezető KvVM Fejlesztési Igazgatóság Szombathely 2008/04/22 ISPA eredmények számokban Hulladékgazdálkodás:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület általános környezeti jellemzése és kutatása

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület általános környezeti jellemzése és kutatása Natura Somogyiensis 5 7-12 Kaposvár, 2003 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület általános környezeti jellemzése és kutatása A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület a Dunántúli-dombságon, Külsõ-Somogy

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Mándok Város Önkormányzata 4644. Mándok, Ady Endre u. 1. Mándok Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása Kis Gergely műszaki tanácsadó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1/KHG PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben