1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a közművelődésszervezőt a terv Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete évre az ebadót nem vezeti be. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 3/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Árvízvédelmi beruházás II. fordulós pályázata megírásával az ADITUS Zrt-t bízza meg, a beadott pályázatok (3 db) közül legkedvezőbb ajánlattevőt ( Ft). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszy és Őszy Kft-t mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, az Árvízvédelmi beruházás kapcsán a közbeszerzési feladatokkal megbízza (I. szakasz: Ft+Áfa; II. szakasz: Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 5/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel üzleti érdekei azt indokolják. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 6/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BILIK Kft. kérelmét támogatja a községen áthaladó 40 tonna össztömegű JYX- 112 forgalmi rendszámú MAN tehergépjármű, és XTS-452 forgalmi rendszámú KÖGEL pótkocsi tekintetében, a tilalom alá eső útvonalon. Az önkormányzati utakra külön engedélyt kell kérni. kiadására. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Parkolóban lévő, működő üzletekre a közterület-foglalási engedélyt december 31-ig meghosszabbítja. Az engedélyek tárgyában október 31-ig új döntést hoz. A jelenleg nem működő üzletek tulajdonosait felszólítja, a Képviselőtestület, hogy az építményeket 60 napon belül a közterületről szállítsa el. A működő üzletek közterület-használati díját ig kell megfizetni a kiadott számla alapján. A 15 napos türelmi időt követően a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal fizethető meg a közterülethasználati díj. megküldésére. Határidő: megküldésre: 15 nap. felülvizsgálatra:

3 8/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 559 hrsz-ú ingatlanból az 562 hrszú ingatlannal határos területet értékesíti Kovács Tibor és Kovácsné Radványi Tímea (2022 Tahitótfalu, Ereszvények 1/a) részére Ft-ért, amennyiben közműhálózat nincs a területen. A Képviselő-testület a területrészt törli a törzsvagyonból és kezdeményezi a megosztást. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi gyepmesteri tevékenységre vonatkozó díjakat elfogadja, és a Városi Szolgáltató Zrt-vel szerződést köt. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda épülete (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.) villámvédelmi rendszer szerelésével -a beérkezett ajánlatok közül- az SMBM Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kft-t bízza meg. Az ajánlati ár Ft+Áfa Határidő:

4 11/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ökumenikus Imahét záró rendezvényéhez, a Katolikus Egyház kérésére a Sportcsarnokot én ingyenesen biztosítja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 010/1 hrszú ingatlanból (erdő) 479 m 2 +t 100 Ft/m 2 áron megvásárol Szalai Józsefnétől. A Képviselő-testület 251/2011. (12.16.) határozat 010/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékát visszavonja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szimilkó Sándor (2021 Tahitótfalu, Visegrádi u. 1/A hrsz.: 1189/7) kérelmét támogatja, és engedélyezi az ingatlana előtti közterület -kapubejárók, illetve a kapubejárók közötti terület- kizárólag viacolorral történő kiépítését. A közterület további része zöldfelület maradjon. A Képviselő-testület kártérítési kötelezettséget nem vállal, amennyiben a területen akár közmű, akár egyéb okból feltárás történik. Határidő:

5 14/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező hrsz-ú ingatlanok összevonásával egyetért, és azt kezdeményezi. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hartai Gyula által felajánlott ingatlan tárgyában hozott 252/2011 (12.16.) határozatát nem módosítja, az abban szereplő határidő amíg az ajánlatot az Önkormányzat fenntartja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Pásztor Anikó kérelmére gyermekének (Szabó Inez) kompközlekedéséhez 100% támogatást biztosít (Váconversenyúszás). Határidő:

6 17/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szakértői vélemény figyelembevételével az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó talajmechanikai vizsgálatot a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlattevő S-Water Bt-től (2166 Püspökszilágy, Ady E. u. 3/a) megrendeli ( Ft+Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás nyomvonalába eső magasfeszültségű vezeték villanyoszlop kiváltás tervezésére, és engedélyeztetésére pályázatot ír ki, és egyúttal a 243/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. A pályázat beadási határideje: Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 19/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder Emléktorna (kispályás teremfoci ) megrendezéséhez a tornatermet ingyenesen biztosítja. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

7 20/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok fűtés átalakításával a beérkezett ajánlat ( Ft) alapján megbízza Rácz András vállalkozót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó, részletfizetést engedélyez Demeter Jolán részére a közterülethasználati díj hátralékból. A részletfizetés elmaradása esetén a szerződés az év közepén felbontásra kerül. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpályán lévő ún. Sportszár büfét üzemeltetésre bérbe adja. A bérleti díj Ft+ rezsi (irányár). A pályázatok beadási határideje A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a részletes pályázat közzétételére. Határidő:

8 23/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás részeként a magasfeszültségű villamosvezeték áthelyezésének tervezésével és engedélyeztetésével pályázat alapján a legkedvezőbb ajánlattevő GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ) megbízza. Az ajánlat: Ft. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 24/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai férőhely bővítési pályázaton - új tagóvoda építésével - nem vesz részt, tekintettel a gyereklétszám várható demográfiai változatlanságára is. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 25/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2012.(01.11.) Képviselő-testületi határozatban szereplő határidőt Hartai Gyula kérelme alapján ig meghosszabbítja. Határidő:

9 26/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet nyújt be közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatás keretében az alábbi feladatok elvégzését tűzi ki célul: A Dunakanyar térség településeivel együttműködve a 11. számú főút és a szigeti főút mentén lévő illegális szeméttelepek felszámolása, A Duna mentének illetve partjának karbantartása szemétmentesítése, A településen lévő illegális szemétlerakók felszámolása, Külterületi utak rendezése, vízfolyások karbantartása, belterületi közterületek karbantartása, Idős és ifjúsági gondozás, Szociális támogatottak gondozása, Nyári intézményi felújítás. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közfoglalkoztatás tárgyában a kérelem beadására, a határozat Határidő:

10 27/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi egyetértését adja, a Szigeti Települések (Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Tahitótfalu) mikrotérségi társulásának jogi keretek között történő szervezeti együttműködéséhez. A végleges jóváhagyásra az Alapító Okirat ismeretében kerül sor. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés és a zárszámadás felülvizsgálatával a beérkezett ajánlatok alapján a H.O.M. Audit Kft-t ( Ft+Áfa) bízza meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 29/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fehér Zoltánné kérelme tárgyában az őt képviselő Fehér Zoltán hozzászólását engedélyezi a napirend keretében, illetve a tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi és őszi ( , és ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja. Határidő:

11 31/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DMRV Zrt. kérelmére engedélyezi a vízvezeték csőtörés- helyreállítása során az önkormányzati utak térítésmentes használatát a FUVÉP Kft. részére (KCG-136 forgalmi rendszámú Iveco gépjármű). Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kállay Csongor családi búcsúztató szertartásának helyszínéül a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 33/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyar Gábor és Magyar Zsombor kérelmét, a 0135/4 hrsz-ú terület rendezési terve módosítását befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 34/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ún. Bogonhát -i területek tulajdonosainak (045/1-045/99 hrsz.) kérelmét befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiss és Társa részére bérbe adott volt orvosi ügyelet épületrészt december 31-ig ugyanolyan feltételekkel bérbe adja, a Prottetivo Grande Kft-nek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terei önkormányzati tulajdonú üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kereskedelmi Kft. részére. A bérbeadás feltételeinek ismeretében hoz végleges döntést a Képviselő-testület, melynek előkészítésére felkéri a Polgármestert. Határidő:

13 37/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Árpád utca 6. szám alatti (1814 hrsz-ú) ingatlanra Hartai Gyulával kötött adásvételi szerződés illetve az ugyanerre az ingatlanra érkezett kérelem alapján, bérleti szerződést köt március 1. napjától október 31-ig az ingatlan eladójával. A bérleti díj Ft + Áfa. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi területek 2011-es erdőtervezésből való kivételét kéri a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától. 1./ terület: Eresztvények utca alatti 24/E nyilvántartási számon szereplő terület 2./ terület: A 11-es út melletti Gazdasági terület 38/B nyilvántartási számon szereplő terület 3./ terület: Volt strandfürdő területe, 33/B nyilvántartási számon szereplő terület. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Községi Tájékoztató (helyi lap) szerkesztőbizottságában Karácsony Ádámot megerősíti, Jüsztl Zsófiát felmenti. kiadására. Határidő:

14 40/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Buczkó Mónika kérelmére engedélyezi, az ingatlanát képező Tahitótfalu Feszty Árpád utca 27. sz. alatti ingatlan előtt közterületen gépkocsi bejáró létesítését 500 mm átmérőjű áteresz beépítésével. A kivitelezés közműegyeztetés után kezdhető meg. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi rendelők fűtésköltségeihez 2012-ben közvetlen támogatást nem állapít meg. A Képviselő-testület 2012-ben a rendelő fűtés korszerűsítését és a nyílászárók felújítását végzi el költségvetése terhére. Határidő: Felelős: (tájékoztatásra) (felújításra) Dr. Sajtos Sándor polgármester 42/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 03/1 hrsz-ú erdőterületre vonatkozó, erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés kidolgozásához elvi egyetértését adja. Határidő:

15 43/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság javaslatával egyetértve részvételi szándékát fejezi ki a Feltámadás Menetben (május 12.) Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosításának előkészítését határozza el, mely alapján Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj bevezetésre kerül. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Tóth János jegyző 45/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Inez részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége emlékplakettet és oklevelet adományoz, melynek átadására én kerül sor az ünnepségen. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Gyöngyvirág u. 2394/5 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátásához földkábelen keresztül, a közterület átfúrásával. Határidő:

16 47/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és Fiai 2003 Kft kérelmét a bérleti díj elengedése illetve mérséklése tárgyában nem támogatja, a kompközlekedés szüneteltetése miatt beadott kérelem kapcsán. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a 3092 közút tulajdonosaként a 3092 hrsz-ú ingatlan megosztásához. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Fehér Zoltán Istvánnét képviselő Fehér Zoltán hozzászólását a napirendhez. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 50/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1394/3/B helyrajzi számú ingatlant (tulajdonos: Fehér Zoltán Istvánné sz. Gippert Éva, szül. hely, idő: Budapest, an.: Petényi Mária) terhelő végrehajtási jogot az Önkormányzatot megillető adó és közterület-használati díj hátralék ügyvédi vagy banki letétbe helyezését követően törli. kiadására. Határidő:

17 51/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szeibold Péter hozzászólását engedélyezi a napirend keretében. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 52/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Szabadidő Egyesület asztalitenisz szakosztályának edzés idejére a Sportcsarnok használatát a helyi rendeletben foglaltak szerint térítés ellenében biztosítja, a sporteszközök tárolását a Sportcsarnokban megoldja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községi önkormányzat jogelődje által épített és jelenleg az Önkormányzat vagyonleltárában szereplő községi ravatalozó Földhivatali nyilvántartásáról a Református Egyházzal közösen előterjesztett megállapodás alapján dönt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Református Egyházzal történő egyeztetésére. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0169/104 hrsz-ú ingatlan új kapubejáró létesítése ellen kifogást nem emel. Az új bejáró a Váci révi országúton a Kék-Duna Szövetkezet telephelyén, a Borda húsüzem bejárását biztosítja. Határidő:

18 55/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet működéséhez az előző évi támogatás összegét 7%-kal emelten állapítja meg azzal, hogy a támogatás kizárólag a személyi kiadásokra fordítható. Határidő: Felelős: és folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 56/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt által biztosított pénzügyi forrásból az árvízi felkészülés céljából 1 db (motoros csónak) rocsó vásárlását engedélyezi, melynek költségéhez Ft ot biztosít. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Vagyongazdálkodása közép és hosszú távú tervét elfogadja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és ezzel együtt új alapító okiratát elfogadja. Határidő:

19 59/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2009 (04.02.) Képviselő-testületi határozatot felülvizsgálta, és a település ra szóló Sportkoncepcióját módosítással elfogadja. (mellékelve) Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 60/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1). BM rendeletben meghirdetett pályázaton részt vesz. A tervezett fejlesztések: 3. pont szerinti Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. 4. pont szerinti Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztése megvalósítása, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

20 61/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények felújítására, karbantartására a Településfejlesztési Bizottság előterjesztésének megfelelően ajánlatok bekérésére hatalmazza fel a Polgármestert, valamint a Rózsa utca elejének felújítására (Szabadság utca- Meggyfa utca közti szakasz) is ajánlatot kér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a Tiszta udvar, rendes ház akciót a helyi ingatlantulajdonosok részére. A Képviselő-testület az akcióhoz 100 E Ft költséget biztosít ( Ft díjazás, Ft emlékplakett, Ft egynyári virág). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet fúvószenekara által adandó térzenéhez ingyenesen közterület-foglalást biztosít a Tahi Parkolóban ( , , , ), a tervezett napokon 15,30-16,30-ig. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 64/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet által szervezett Gyerekhét ( ig) programjaihoz a Népházat és a Faluházat ingyenesen biztosítja. Határidő:

21 65/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sipos Áron Lajos által felajánlott ingatlan (Tahi Parkoló 1380/3 hrsz) megvételével nem él, mivel nem áll módjában az Önkormányzatnak elfogadni az ajánlatot. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Vöröskő u. 547 hrszú ingatlan közműcsatlakozásához (villamosvezeték létesítése földkábellel). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét elfogadja (mellékelve) azzal, hogy az év közben jelentkező újabb beszerzések esetén szükség szerint azt módosítja. Határidő:

22 68/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a KVG Zrt (szolgáltató) között létrejött (közbeszerzés - hulladékszállításra) szerződés, közös megegyezéssel történő megszüntetésére tett ajánlatát a Szolgáltatónak nem fogadja el. A Képviselő-testület a Szolgáltató felmondását tudomásul veszi azzal, hogy a 6. hónapos felmondási időben a szolgáltatás biztosítására igényt tart a szerződésben foglalt tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy december 31-ig, akár alvállalkozó bevonásával biztosítja a szolgáltatást. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KVG Zrt-vel szerződött Önkormányzatok (Leányfalu, Dunabogdány, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer), a szerződés felmondására tekintettel egy közbeszerzési eljárás előkészítését kezdjék meg, melyre Leányfalu Önkormányzatát kérik fel. A közbeszerzéshez Szigetmonostor opcionálisan csatlakozik. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi termelői piac létesítését támogatja, melynek területrendezéséhez (Tahi Parkoló melletti ingatlan), Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület az üzemeltetés részleteire a következő ülésen visszatér. Határidő:

23 70/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 10 éves vízbázis védelmi koncepciója alapján az Önkormányzat évi vízbázis védelmi támogatás felhasználásának koncepcióját és tervét elfogadja, melynek végrehajtására a Polgármestert felkéri. megküldésére a Fővárosi Vízművek Zrt-nek. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terén lévő buszmegállót és környékének átalakítását engedélyezi és a terület végső kialakítására visszatér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök tere 1771/2 hrsz alatti üres üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kft-nek. Bérlő az általa tervezett felújítás elvégzése esetén 2 év bérleti díjmentességet kap, azzal, hogy ez a nyitástól kezdve illeti meg. A bérleti díjmentesség lejártát követően bérlő a teljes bérleti díjat fizeti. Amennyiben bérlő a bérleti jogviszonyt bármikor megszakítja, vagy arról lemond, az Önkormányzatot kártérítés nem terheli. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés előkészítésére. Határidő:

24 73/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér Adrián (eltérő nevelési igényű óvodáskorú) óvodai áthelyezéséhez Ft/év támogatást biztosít, melyet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megállapodást követően átutal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szakfeladat rendjét elfogadja és felkéri a jegyzőt az SZMSZ módosításának előkészítésére, melyben a szakfeladat rend a függelékben szerepel. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat Határidő: Tóth János jegyző 75/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a szigeti települések közös Majálisát (április 30.) melyen részt is vesz Szigetmonostoron. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Judit kérésére engedélyezi a Hősök tere 7. szám alatti ingatlan (1653 hrsz) előtti közterületen (a nem aszfaltozott járda területen) virágosítást. Határidő:

25 77/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baba- Mama Kör Ruhabörze akciójához a Népházat díjmentesen biztosítja ( én óráig). kiadására. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyebek napirend Sportszár büfé üzemeltetési pályázatát, valamint az Erdőhasznosítást zárt ülésen tárgyalja a pályázó kérésére, illetve az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

26 79/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatorna hálózatának bővítése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú pályázat kapcsán, a Dunakanyari Csatornázási Társulás (Székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.) és a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2000 Szentendre Duna korzó 18.) között kötendő Társberuházói Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 80/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezőntúli Kftvel szerződést köt a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac működtetésére, melyhez az önkormányzati tulajdonú 1380/7, 1379 hrsz-ú ingatlant biztosítja től ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, melyben a felmondási idő 30 nap, és a működési költséget üzemeltető viseli a tervezetnek megfelelően. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 81/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac házirendjét és üzemeltetési szabályait elfogadja, melynek betartása és betartatása a mindenkori üzemeltető kötelessége. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

27 82/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. napirendet: Erdőhasznosítás zárt ülésen tárgyalja, az Önkormányzat gazdasági érdekei miatt. A Képviselő-testület a határozat végrehajtására, illetve a zárt ülésen hozott határozat kihirdetésére felkéri a Polgármestert. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 83/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők megnevezésű erdőterületért Ft/ha/év haszonbérleti díjat ajánl fel a tulajdonosoknak. Határidő: /2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők terület résztulajdonosa, a tulajdonostársak részére az Önkormányzat nevében haszonbérleti ajánlatot tesz ( Ft/ha/év). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Erdészeti Hatóságnál, mint erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét kérje az Önkormányzatnak. Határidő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről: 340/2011.(XII.15.) számú határozat Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a napirendre

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai

2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai 2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai 187/2014. (XII. 09.) Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Békássy Szabolcs, Kun László 188/2014. (XII. 09.) Napirendi pontok elfogadása 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 201/2012.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja át a József Attila u. 2. sz. alatti épületet a Szent Benedek

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. április 2. testületi ülés

2012. április 2. testületi ülés 2012. április 2. testületi ülés 27/2012. (IV. 2.) sz. Kt. határozat A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Egry József utcában építendő 6 csoportos óvoda telkének bővítésére Witzing Józseftől

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

- 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat

- 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat - 1-1/2011. (01.13.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőbirtokosság megalakítása előkészítéséhez elsősorban postaköltséghez 120 E Ft támogatást biztosít

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 28.) Határozatok: 32/2013. 36/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 28.) Határozatok: 32/2013. 36/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 28.) Határozatok: 32/2013. 36/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat 79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót. 80/2015.(IV.30.)HÖ.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 79/2015. (VI. 24.) sz. NORMATÍV Kth. 2015. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

2012. szeptember 24. ülés

2012. szeptember 24. ülés 2012. szeptember 24. ülés 94/2012. (IX. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Lucza Gyula elnök 1. Napirend 465. számú előterjesztés Jegyzőkönyv Készült: Etyek Község Önkormányzatának Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. május 22-én 17.órakor kezdődő üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 48/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat a KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 kódszámú pályázat keretében szükséges önerő biztosításáról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak:

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak: Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/33/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft.

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61275/2008. Cím: Sürgősségi előterjesztés a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben