1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a közművelődésszervezőt a terv Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete évre az ebadót nem vezeti be. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 3/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Árvízvédelmi beruházás II. fordulós pályázata megírásával az ADITUS Zrt-t bízza meg, a beadott pályázatok (3 db) közül legkedvezőbb ajánlattevőt ( Ft). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszy és Őszy Kft-t mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, az Árvízvédelmi beruházás kapcsán a közbeszerzési feladatokkal megbízza (I. szakasz: Ft+Áfa; II. szakasz: Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 5/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel üzleti érdekei azt indokolják. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 6/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BILIK Kft. kérelmét támogatja a községen áthaladó 40 tonna össztömegű JYX- 112 forgalmi rendszámú MAN tehergépjármű, és XTS-452 forgalmi rendszámú KÖGEL pótkocsi tekintetében, a tilalom alá eső útvonalon. Az önkormányzati utakra külön engedélyt kell kérni. kiadására. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Parkolóban lévő, működő üzletekre a közterület-foglalási engedélyt december 31-ig meghosszabbítja. Az engedélyek tárgyában október 31-ig új döntést hoz. A jelenleg nem működő üzletek tulajdonosait felszólítja, a Képviselőtestület, hogy az építményeket 60 napon belül a közterületről szállítsa el. A működő üzletek közterület-használati díját ig kell megfizetni a kiadott számla alapján. A 15 napos türelmi időt követően a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal fizethető meg a közterülethasználati díj. megküldésére. Határidő: megküldésre: 15 nap. felülvizsgálatra:

3 8/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 559 hrsz-ú ingatlanból az 562 hrszú ingatlannal határos területet értékesíti Kovács Tibor és Kovácsné Radványi Tímea (2022 Tahitótfalu, Ereszvények 1/a) részére Ft-ért, amennyiben közműhálózat nincs a területen. A Képviselő-testület a területrészt törli a törzsvagyonból és kezdeményezi a megosztást. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi gyepmesteri tevékenységre vonatkozó díjakat elfogadja, és a Városi Szolgáltató Zrt-vel szerződést köt. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda épülete (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.) villámvédelmi rendszer szerelésével -a beérkezett ajánlatok közül- az SMBM Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kft-t bízza meg. Az ajánlati ár Ft+Áfa Határidő:

4 11/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ökumenikus Imahét záró rendezvényéhez, a Katolikus Egyház kérésére a Sportcsarnokot én ingyenesen biztosítja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 010/1 hrszú ingatlanból (erdő) 479 m 2 +t 100 Ft/m 2 áron megvásárol Szalai Józsefnétől. A Képviselő-testület 251/2011. (12.16.) határozat 010/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékát visszavonja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szimilkó Sándor (2021 Tahitótfalu, Visegrádi u. 1/A hrsz.: 1189/7) kérelmét támogatja, és engedélyezi az ingatlana előtti közterület -kapubejárók, illetve a kapubejárók közötti terület- kizárólag viacolorral történő kiépítését. A közterület további része zöldfelület maradjon. A Képviselő-testület kártérítési kötelezettséget nem vállal, amennyiben a területen akár közmű, akár egyéb okból feltárás történik. Határidő:

5 14/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező hrsz-ú ingatlanok összevonásával egyetért, és azt kezdeményezi. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hartai Gyula által felajánlott ingatlan tárgyában hozott 252/2011 (12.16.) határozatát nem módosítja, az abban szereplő határidő amíg az ajánlatot az Önkormányzat fenntartja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Pásztor Anikó kérelmére gyermekének (Szabó Inez) kompközlekedéséhez 100% támogatást biztosít (Váconversenyúszás). Határidő:

6 17/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szakértői vélemény figyelembevételével az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó talajmechanikai vizsgálatot a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlattevő S-Water Bt-től (2166 Püspökszilágy, Ady E. u. 3/a) megrendeli ( Ft+Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás nyomvonalába eső magasfeszültségű vezeték villanyoszlop kiváltás tervezésére, és engedélyeztetésére pályázatot ír ki, és egyúttal a 243/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. A pályázat beadási határideje: Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 19/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder Emléktorna (kispályás teremfoci ) megrendezéséhez a tornatermet ingyenesen biztosítja. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

7 20/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok fűtés átalakításával a beérkezett ajánlat ( Ft) alapján megbízza Rácz András vállalkozót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó, részletfizetést engedélyez Demeter Jolán részére a közterülethasználati díj hátralékból. A részletfizetés elmaradása esetén a szerződés az év közepén felbontásra kerül. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpályán lévő ún. Sportszár büfét üzemeltetésre bérbe adja. A bérleti díj Ft+ rezsi (irányár). A pályázatok beadási határideje A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a részletes pályázat közzétételére. Határidő:

8 23/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás részeként a magasfeszültségű villamosvezeték áthelyezésének tervezésével és engedélyeztetésével pályázat alapján a legkedvezőbb ajánlattevő GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ) megbízza. Az ajánlat: Ft. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 24/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai férőhely bővítési pályázaton - új tagóvoda építésével - nem vesz részt, tekintettel a gyereklétszám várható demográfiai változatlanságára is. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 25/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2012.(01.11.) Képviselő-testületi határozatban szereplő határidőt Hartai Gyula kérelme alapján ig meghosszabbítja. Határidő:

9 26/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet nyújt be közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatás keretében az alábbi feladatok elvégzését tűzi ki célul: A Dunakanyar térség településeivel együttműködve a 11. számú főút és a szigeti főút mentén lévő illegális szeméttelepek felszámolása, A Duna mentének illetve partjának karbantartása szemétmentesítése, A településen lévő illegális szemétlerakók felszámolása, Külterületi utak rendezése, vízfolyások karbantartása, belterületi közterületek karbantartása, Idős és ifjúsági gondozás, Szociális támogatottak gondozása, Nyári intézményi felújítás. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közfoglalkoztatás tárgyában a kérelem beadására, a határozat Határidő:

10 27/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi egyetértését adja, a Szigeti Települések (Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Tahitótfalu) mikrotérségi társulásának jogi keretek között történő szervezeti együttműködéséhez. A végleges jóváhagyásra az Alapító Okirat ismeretében kerül sor. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés és a zárszámadás felülvizsgálatával a beérkezett ajánlatok alapján a H.O.M. Audit Kft-t ( Ft+Áfa) bízza meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 29/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fehér Zoltánné kérelme tárgyában az őt képviselő Fehér Zoltán hozzászólását engedélyezi a napirend keretében, illetve a tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi és őszi ( , és ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja. Határidő:

11 31/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DMRV Zrt. kérelmére engedélyezi a vízvezeték csőtörés- helyreállítása során az önkormányzati utak térítésmentes használatát a FUVÉP Kft. részére (KCG-136 forgalmi rendszámú Iveco gépjármű). Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kállay Csongor családi búcsúztató szertartásának helyszínéül a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 33/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyar Gábor és Magyar Zsombor kérelmét, a 0135/4 hrsz-ú terület rendezési terve módosítását befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 34/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ún. Bogonhát -i területek tulajdonosainak (045/1-045/99 hrsz.) kérelmét befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiss és Társa részére bérbe adott volt orvosi ügyelet épületrészt december 31-ig ugyanolyan feltételekkel bérbe adja, a Prottetivo Grande Kft-nek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terei önkormányzati tulajdonú üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kereskedelmi Kft. részére. A bérbeadás feltételeinek ismeretében hoz végleges döntést a Képviselő-testület, melynek előkészítésére felkéri a Polgármestert. Határidő:

13 37/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Árpád utca 6. szám alatti (1814 hrsz-ú) ingatlanra Hartai Gyulával kötött adásvételi szerződés illetve az ugyanerre az ingatlanra érkezett kérelem alapján, bérleti szerződést köt március 1. napjától október 31-ig az ingatlan eladójával. A bérleti díj Ft + Áfa. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi területek 2011-es erdőtervezésből való kivételét kéri a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától. 1./ terület: Eresztvények utca alatti 24/E nyilvántartási számon szereplő terület 2./ terület: A 11-es út melletti Gazdasági terület 38/B nyilvántartási számon szereplő terület 3./ terület: Volt strandfürdő területe, 33/B nyilvántartási számon szereplő terület. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Községi Tájékoztató (helyi lap) szerkesztőbizottságában Karácsony Ádámot megerősíti, Jüsztl Zsófiát felmenti. kiadására. Határidő:

14 40/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Buczkó Mónika kérelmére engedélyezi, az ingatlanát képező Tahitótfalu Feszty Árpád utca 27. sz. alatti ingatlan előtt közterületen gépkocsi bejáró létesítését 500 mm átmérőjű áteresz beépítésével. A kivitelezés közműegyeztetés után kezdhető meg. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi rendelők fűtésköltségeihez 2012-ben közvetlen támogatást nem állapít meg. A Képviselő-testület 2012-ben a rendelő fűtés korszerűsítését és a nyílászárók felújítását végzi el költségvetése terhére. Határidő: Felelős: (tájékoztatásra) (felújításra) Dr. Sajtos Sándor polgármester 42/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 03/1 hrsz-ú erdőterületre vonatkozó, erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés kidolgozásához elvi egyetértését adja. Határidő:

15 43/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság javaslatával egyetértve részvételi szándékát fejezi ki a Feltámadás Menetben (május 12.) Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosításának előkészítését határozza el, mely alapján Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj bevezetésre kerül. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Tóth János jegyző 45/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Inez részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége emlékplakettet és oklevelet adományoz, melynek átadására én kerül sor az ünnepségen. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Gyöngyvirág u. 2394/5 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátásához földkábelen keresztül, a közterület átfúrásával. Határidő:

16 47/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és Fiai 2003 Kft kérelmét a bérleti díj elengedése illetve mérséklése tárgyában nem támogatja, a kompközlekedés szüneteltetése miatt beadott kérelem kapcsán. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a 3092 közút tulajdonosaként a 3092 hrsz-ú ingatlan megosztásához. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Fehér Zoltán Istvánnét képviselő Fehér Zoltán hozzászólását a napirendhez. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 50/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1394/3/B helyrajzi számú ingatlant (tulajdonos: Fehér Zoltán Istvánné sz. Gippert Éva, szül. hely, idő: Budapest, an.: Petényi Mária) terhelő végrehajtási jogot az Önkormányzatot megillető adó és közterület-használati díj hátralék ügyvédi vagy banki letétbe helyezését követően törli. kiadására. Határidő:

17 51/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szeibold Péter hozzászólását engedélyezi a napirend keretében. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 52/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Szabadidő Egyesület asztalitenisz szakosztályának edzés idejére a Sportcsarnok használatát a helyi rendeletben foglaltak szerint térítés ellenében biztosítja, a sporteszközök tárolását a Sportcsarnokban megoldja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községi önkormányzat jogelődje által épített és jelenleg az Önkormányzat vagyonleltárában szereplő községi ravatalozó Földhivatali nyilvántartásáról a Református Egyházzal közösen előterjesztett megállapodás alapján dönt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Református Egyházzal történő egyeztetésére. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0169/104 hrsz-ú ingatlan új kapubejáró létesítése ellen kifogást nem emel. Az új bejáró a Váci révi országúton a Kék-Duna Szövetkezet telephelyén, a Borda húsüzem bejárását biztosítja. Határidő:

18 55/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet működéséhez az előző évi támogatás összegét 7%-kal emelten állapítja meg azzal, hogy a támogatás kizárólag a személyi kiadásokra fordítható. Határidő: Felelős: és folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 56/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt által biztosított pénzügyi forrásból az árvízi felkészülés céljából 1 db (motoros csónak) rocsó vásárlását engedélyezi, melynek költségéhez Ft ot biztosít. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Vagyongazdálkodása közép és hosszú távú tervét elfogadja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és ezzel együtt új alapító okiratát elfogadja. Határidő:

19 59/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2009 (04.02.) Képviselő-testületi határozatot felülvizsgálta, és a település ra szóló Sportkoncepcióját módosítással elfogadja. (mellékelve) Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 60/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1). BM rendeletben meghirdetett pályázaton részt vesz. A tervezett fejlesztések: 3. pont szerinti Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. 4. pont szerinti Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztése megvalósítása, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

20 61/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények felújítására, karbantartására a Településfejlesztési Bizottság előterjesztésének megfelelően ajánlatok bekérésére hatalmazza fel a Polgármestert, valamint a Rózsa utca elejének felújítására (Szabadság utca- Meggyfa utca közti szakasz) is ajánlatot kér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a Tiszta udvar, rendes ház akciót a helyi ingatlantulajdonosok részére. A Képviselő-testület az akcióhoz 100 E Ft költséget biztosít ( Ft díjazás, Ft emlékplakett, Ft egynyári virág). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet fúvószenekara által adandó térzenéhez ingyenesen közterület-foglalást biztosít a Tahi Parkolóban ( , , , ), a tervezett napokon 15,30-16,30-ig. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 64/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet által szervezett Gyerekhét ( ig) programjaihoz a Népházat és a Faluházat ingyenesen biztosítja. Határidő:

21 65/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sipos Áron Lajos által felajánlott ingatlan (Tahi Parkoló 1380/3 hrsz) megvételével nem él, mivel nem áll módjában az Önkormányzatnak elfogadni az ajánlatot. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Vöröskő u. 547 hrszú ingatlan közműcsatlakozásához (villamosvezeték létesítése földkábellel). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét elfogadja (mellékelve) azzal, hogy az év közben jelentkező újabb beszerzések esetén szükség szerint azt módosítja. Határidő:

22 68/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a KVG Zrt (szolgáltató) között létrejött (közbeszerzés - hulladékszállításra) szerződés, közös megegyezéssel történő megszüntetésére tett ajánlatát a Szolgáltatónak nem fogadja el. A Képviselő-testület a Szolgáltató felmondását tudomásul veszi azzal, hogy a 6. hónapos felmondási időben a szolgáltatás biztosítására igényt tart a szerződésben foglalt tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy december 31-ig, akár alvállalkozó bevonásával biztosítja a szolgáltatást. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KVG Zrt-vel szerződött Önkormányzatok (Leányfalu, Dunabogdány, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer), a szerződés felmondására tekintettel egy közbeszerzési eljárás előkészítését kezdjék meg, melyre Leányfalu Önkormányzatát kérik fel. A közbeszerzéshez Szigetmonostor opcionálisan csatlakozik. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi termelői piac létesítését támogatja, melynek területrendezéséhez (Tahi Parkoló melletti ingatlan), Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület az üzemeltetés részleteire a következő ülésen visszatér. Határidő:

23 70/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 10 éves vízbázis védelmi koncepciója alapján az Önkormányzat évi vízbázis védelmi támogatás felhasználásának koncepcióját és tervét elfogadja, melynek végrehajtására a Polgármestert felkéri. megküldésére a Fővárosi Vízművek Zrt-nek. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terén lévő buszmegállót és környékének átalakítását engedélyezi és a terület végső kialakítására visszatér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök tere 1771/2 hrsz alatti üres üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kft-nek. Bérlő az általa tervezett felújítás elvégzése esetén 2 év bérleti díjmentességet kap, azzal, hogy ez a nyitástól kezdve illeti meg. A bérleti díjmentesség lejártát követően bérlő a teljes bérleti díjat fizeti. Amennyiben bérlő a bérleti jogviszonyt bármikor megszakítja, vagy arról lemond, az Önkormányzatot kártérítés nem terheli. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés előkészítésére. Határidő:

24 73/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér Adrián (eltérő nevelési igényű óvodáskorú) óvodai áthelyezéséhez Ft/év támogatást biztosít, melyet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megállapodást követően átutal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szakfeladat rendjét elfogadja és felkéri a jegyzőt az SZMSZ módosításának előkészítésére, melyben a szakfeladat rend a függelékben szerepel. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat Határidő: Tóth János jegyző 75/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a szigeti települések közös Majálisát (április 30.) melyen részt is vesz Szigetmonostoron. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Judit kérésére engedélyezi a Hősök tere 7. szám alatti ingatlan (1653 hrsz) előtti közterületen (a nem aszfaltozott járda területen) virágosítást. Határidő:

25 77/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baba- Mama Kör Ruhabörze akciójához a Népházat díjmentesen biztosítja ( én óráig). kiadására. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyebek napirend Sportszár büfé üzemeltetési pályázatát, valamint az Erdőhasznosítást zárt ülésen tárgyalja a pályázó kérésére, illetve az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

26 79/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatorna hálózatának bővítése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú pályázat kapcsán, a Dunakanyari Csatornázási Társulás (Székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.) és a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2000 Szentendre Duna korzó 18.) között kötendő Társberuházói Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 80/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezőntúli Kftvel szerződést köt a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac működtetésére, melyhez az önkormányzati tulajdonú 1380/7, 1379 hrsz-ú ingatlant biztosítja től ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, melyben a felmondási idő 30 nap, és a működési költséget üzemeltető viseli a tervezetnek megfelelően. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 81/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac házirendjét és üzemeltetési szabályait elfogadja, melynek betartása és betartatása a mindenkori üzemeltető kötelessége. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

27 82/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. napirendet: Erdőhasznosítás zárt ülésen tárgyalja, az Önkormányzat gazdasági érdekei miatt. A Képviselő-testület a határozat végrehajtására, illetve a zárt ülésen hozott határozat kihirdetésére felkéri a Polgármestert. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 83/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők megnevezésű erdőterületért Ft/ha/év haszonbérleti díjat ajánl fel a tulajdonosoknak. Határidő: /2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők terület résztulajdonosa, a tulajdonostársak részére az Önkormányzat nevében haszonbérleti ajánlatot tesz ( Ft/ha/év). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Erdészeti Hatóságnál, mint erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét kérje az Önkormányzatnak. Határidő: