1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a közművelődésszervezőt a terv Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete évre az ebadót nem vezeti be. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 3/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Árvízvédelmi beruházás II. fordulós pályázata megírásával az ADITUS Zrt-t bízza meg, a beadott pályázatok (3 db) közül legkedvezőbb ajánlattevőt ( Ft). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őszy és Őszy Kft-t mint a legkedvezőbb ajánlattevőt, az Árvízvédelmi beruházás kapcsán a közbeszerzési feladatokkal megbízza (I. szakasz: Ft+Áfa; II. szakasz: Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő:

2 5/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel üzleti érdekei azt indokolják. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 6/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BILIK Kft. kérelmét támogatja a községen áthaladó 40 tonna össztömegű JYX- 112 forgalmi rendszámú MAN tehergépjármű, és XTS-452 forgalmi rendszámú KÖGEL pótkocsi tekintetében, a tilalom alá eső útvonalon. Az önkormányzati utakra külön engedélyt kell kérni. kiadására. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahi Parkolóban lévő, működő üzletekre a közterület-foglalási engedélyt december 31-ig meghosszabbítja. Az engedélyek tárgyában október 31-ig új döntést hoz. A jelenleg nem működő üzletek tulajdonosait felszólítja, a Képviselőtestület, hogy az építményeket 60 napon belül a közterületről szállítsa el. A működő üzletek közterület-használati díját ig kell megfizetni a kiadott számla alapján. A 15 napos türelmi időt követően a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal fizethető meg a közterülethasználati díj. megküldésére. Határidő: megküldésre: 15 nap. felülvizsgálatra:

3 8/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 559 hrsz-ú ingatlanból az 562 hrszú ingatlannal határos területet értékesíti Kovács Tibor és Kovácsné Radványi Tímea (2022 Tahitótfalu, Ereszvények 1/a) részére Ft-ért, amennyiben közműhálózat nincs a területen. A Képviselő-testület a területrészt törli a törzsvagyonból és kezdeményezi a megosztást. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi gyepmesteri tevékenységre vonatkozó díjakat elfogadja, és a Városi Szolgáltató Zrt-vel szerződést köt. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda épülete (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.) villámvédelmi rendszer szerelésével -a beérkezett ajánlatok közül- az SMBM Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kft-t bízza meg. Az ajánlati ár Ft+Áfa Határidő:

4 11/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ökumenikus Imahét záró rendezvényéhez, a Katolikus Egyház kérésére a Sportcsarnokot én ingyenesen biztosítja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 010/1 hrszú ingatlanból (erdő) 479 m 2 +t 100 Ft/m 2 áron megvásárol Szalai Józsefnétől. A Képviselő-testület 251/2011. (12.16.) határozat 010/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékát visszavonja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szimilkó Sándor (2021 Tahitótfalu, Visegrádi u. 1/A hrsz.: 1189/7) kérelmét támogatja, és engedélyezi az ingatlana előtti közterület -kapubejárók, illetve a kapubejárók közötti terület- kizárólag viacolorral történő kiépítését. A közterület további része zöldfelület maradjon. A Képviselő-testület kártérítési kötelezettséget nem vállal, amennyiben a területen akár közmű, akár egyéb okból feltárás történik. Határidő:

5 14/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező hrsz-ú ingatlanok összevonásával egyetért, és azt kezdeményezi. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hartai Gyula által felajánlott ingatlan tárgyában hozott 252/2011 (12.16.) határozatát nem módosítja, az abban szereplő határidő amíg az ajánlatot az Önkormányzat fenntartja. Határidő: /2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Pásztor Anikó kérelmére gyermekének (Szabó Inez) kompközlekedéséhez 100% támogatást biztosít (Váconversenyúszás). Határidő:

6 17/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szakértői vélemény figyelembevételével az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó talajmechanikai vizsgálatot a beérkezett ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlattevő S-Water Bt-től (2166 Püspökszilágy, Ady E. u. 3/a) megrendeli ( Ft+Áfa). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás nyomvonalába eső magasfeszültségű vezeték villanyoszlop kiváltás tervezésére, és engedélyeztetésére pályázatot ír ki, és egyúttal a 243/2011. (12.16.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja. A pályázat beadási határideje: Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 19/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Puzder Emléktorna (kispályás teremfoci ) megrendezéséhez a tornatermet ingyenesen biztosítja. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

7 20/2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportcsarnok fűtés átalakításával a beérkezett ajánlat ( Ft) alapján megbízza Rácz András vállalkozót. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ft/hó, részletfizetést engedélyez Demeter Jolán részére a közterülethasználati díj hátralékból. A részletfizetés elmaradása esetén a szerződés az év közepén felbontásra kerül. Határidő: /2012. (01.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sportpályán lévő ún. Sportszár büfét üzemeltetésre bérbe adja. A bérleti díj Ft+ rezsi (irányár). A pályázatok beadási határideje A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a részletes pályázat közzétételére. Határidő:

8 23/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árvízvédelmi beruházás részeként a magasfeszültségű villamosvezeték áthelyezésének tervezésével és engedélyeztetésével pályázat alapján a legkedvezőbb ajánlattevő GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ) megbízza. Az ajánlat: Ft. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 24/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai férőhely bővítési pályázaton - új tagóvoda építésével - nem vesz részt, tekintettel a gyereklétszám várható demográfiai változatlanságára is. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 25/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2012.(01.11.) Képviselő-testületi határozatban szereplő határidőt Hartai Gyula kérelme alapján ig meghosszabbítja. Határidő:

9 26/2012. (01.30.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet nyújt be közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatás keretében az alábbi feladatok elvégzését tűzi ki célul: A Dunakanyar térség településeivel együttműködve a 11. számú főút és a szigeti főút mentén lévő illegális szeméttelepek felszámolása, A Duna mentének illetve partjának karbantartása szemétmentesítése, A településen lévő illegális szemétlerakók felszámolása, Külterületi utak rendezése, vízfolyások karbantartása, belterületi közterületek karbantartása, Idős és ifjúsági gondozás, Szociális támogatottak gondozása, Nyári intézményi felújítás. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közfoglalkoztatás tárgyában a kérelem beadására, a határozat Határidő:

10 27/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvi egyetértését adja, a Szigeti Települések (Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Tahitótfalu) mikrotérségi társulásának jogi keretek között történő szervezeti együttműködéséhez. A végleges jóváhagyásra az Alapító Okirat ismeretében kerül sor. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés és a zárszámadás felülvizsgálatával a beérkezett ajánlatok alapján a H.O.M. Audit Kft-t ( Ft+Áfa) bízza meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 29/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fehér Zoltánné kérelme tárgyában az őt képviselő Fehér Zoltán hozzászólását engedélyezi a napirend keretében, illetve a tulajdoni ügyek napirendet zárt ülésen tárgyalja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 30/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub részére engedélyezi a tavaszi és őszi ( , és ) kerékpáros verseny megrendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét indító és célállomásként. A Képviselő-testület kizárólag e területet biztosítja. Határidő:

11 31/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DMRV Zrt. kérelmére engedélyezi a vízvezeték csőtörés- helyreállítása során az önkormányzati utak térítésmentes használatát a FUVÉP Kft. részére (KCG-136 forgalmi rendszámú Iveco gépjármű). Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kállay Csongor családi búcsúztató szertartásának helyszínéül a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 33/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Magyar Gábor és Magyar Zsombor kérelmét, a 0135/4 hrsz-ú terület rendezési terve módosítását befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester

12 34/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ún. Bogonhát -i területek tulajdonosainak (045/1-045/99 hrsz.) kérelmét befogadta. A Képviselő-testület a rendezési tervre vonatkozó kérelmekkel együtt a Főépítész, a szakhatóságok, valamint a környezetvédelmi szervek véleményének kikérése után megvizsgálja a módosítás indokoltságát. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a kérelmek összegzésére. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 35/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiss és Társa részére bérbe adott volt orvosi ügyelet épületrészt december 31-ig ugyanolyan feltételekkel bérbe adja, a Prottetivo Grande Kft-nek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terei önkormányzati tulajdonú üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kereskedelmi Kft. részére. A bérbeadás feltételeinek ismeretében hoz végleges döntést a Képviselő-testület, melynek előkészítésére felkéri a Polgármestert. Határidő:

13 37/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Árpád utca 6. szám alatti (1814 hrsz-ú) ingatlanra Hartai Gyulával kötött adásvételi szerződés illetve az ugyanerre az ingatlanra érkezett kérelem alapján, bérleti szerződést köt március 1. napjától október 31-ig az ingatlan eladójával. A bérleti díj Ft + Áfa. végrehajtására, a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi területek 2011-es erdőtervezésből való kivételét kéri a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától. 1./ terület: Eresztvények utca alatti 24/E nyilvántartási számon szereplő terület 2./ terület: A 11-es út melletti Gazdasági terület 38/B nyilvántartási számon szereplő terület 3./ terület: Volt strandfürdő területe, 33/B nyilvántartási számon szereplő terület. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Községi Tájékoztató (helyi lap) szerkesztőbizottságában Karácsony Ádámot megerősíti, Jüsztl Zsófiát felmenti. kiadására. Határidő:

14 40/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Buczkó Mónika kérelmére engedélyezi, az ingatlanát képező Tahitótfalu Feszty Árpád utca 27. sz. alatti ingatlan előtt közterületen gépkocsi bejáró létesítését 500 mm átmérőjű áteresz beépítésével. A kivitelezés közműegyeztetés után kezdhető meg. Határidő: /2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi rendelők fűtésköltségeihez 2012-ben közvetlen támogatást nem állapít meg. A Képviselő-testület 2012-ben a rendelő fűtés korszerűsítését és a nyílászárók felújítását végzi el költségvetése terhére. Határidő: Felelős: (tájékoztatásra) (felújításra) Dr. Sajtos Sándor polgármester 42/2012. (02.09.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu 03/1 hrsz-ú erdőterületre vonatkozó, erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés kidolgozásához elvi egyetértését adja. Határidő:

15 43/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság javaslatával egyetértve részvételi szándékát fejezi ki a Feltámadás Menetben (május 12.) Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosításának előkészítését határozza el, mely alapján Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj bevezetésre kerül. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére. Határidő: Tóth János jegyző 45/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Inez részére Tahitótfalu Ifjú Tehetsége emlékplakettet és oklevelet adományoz, melynek átadására én kerül sor az ünnepségen. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Gyöngyvirág u. 2394/5 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátásához földkábelen keresztül, a közterület átfúrásával. Határidő:

16 47/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és Fiai 2003 Kft kérelmét a bérleti díj elengedése illetve mérséklése tárgyában nem támogatja, a kompközlekedés szüneteltetése miatt beadott kérelem kapcsán. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a 3092 közút tulajdonosaként a 3092 hrsz-ú ingatlan megosztásához. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Fehér Zoltán Istvánnét képviselő Fehér Zoltán hozzászólását a napirendhez. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 50/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1394/3/B helyrajzi számú ingatlant (tulajdonos: Fehér Zoltán Istvánné sz. Gippert Éva, szül. hely, idő: Budapest, an.: Petényi Mária) terhelő végrehajtási jogot az Önkormányzatot megillető adó és közterület-használati díj hátralék ügyvédi vagy banki letétbe helyezését követően törli. kiadására. Határidő:

17 51/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szeibold Péter hozzászólását engedélyezi a napirend keretében. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 52/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Szabadidő Egyesület asztalitenisz szakosztályának edzés idejére a Sportcsarnok használatát a helyi rendeletben foglaltak szerint térítés ellenében biztosítja, a sporteszközök tárolását a Sportcsarnokban megoldja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a községi önkormányzat jogelődje által épített és jelenleg az Önkormányzat vagyonleltárában szereplő községi ravatalozó Földhivatali nyilvántartásáról a Református Egyházzal közösen előterjesztett megállapodás alapján dönt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Református Egyházzal történő egyeztetésére. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0169/104 hrsz-ú ingatlan új kapubejáró létesítése ellen kifogást nem emel. Az új bejáró a Váci révi országúton a Kék-Duna Szövetkezet telephelyén, a Borda húsüzem bejárását biztosítja. Határidő:

18 55/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet működéséhez az előző évi támogatás összegét 7%-kal emelten állapítja meg azzal, hogy a támogatás kizárólag a személyi kiadásokra fordítható. Határidő: Felelős: és folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 56/2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt által biztosított pénzügyi forrásból az árvízi felkészülés céljából 1 db (motoros csónak) rocsó vásárlását engedélyezi, melynek költségéhez Ft ot biztosít. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Vagyongazdálkodása közép és hosszú távú tervét elfogadja. Határidő: /2012. (03.08.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és ezzel együtt új alapító okiratát elfogadja. Határidő:

19 59/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2009 (04.02.) Képviselő-testületi határozatot felülvizsgálta, és a település ra szóló Sportkoncepcióját módosítással elfogadja. (mellékelve) Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Sajtos Sándor polgármester 60/2012. (04.02.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1). BM rendeletben meghirdetett pályázaton részt vesz. A tervezett fejlesztések: 3. pont szerinti Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. 4. pont szerinti Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztése megvalósítása, melynek tervezett bruttó költsége Ft, melynek 20%-át ( Ft) az Önkormányzat saját forrásként, önerőként az önkormányzati költségvetés felújítása kerete, illetve a tartalék terhére biztosítja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

20 61/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények felújítására, karbantartására a Településfejlesztési Bizottság előterjesztésének megfelelően ajánlatok bekérésére hatalmazza fel a Polgármestert, valamint a Rózsa utca elejének felújítására (Szabadság utca- Meggyfa utca közti szakasz) is ajánlatot kér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a Tiszta udvar, rendes ház akciót a helyi ingatlantulajdonosok részére. A Képviselő-testület az akcióhoz 100 E Ft költséget biztosít ( Ft díjazás, Ft emlékplakett, Ft egynyári virág). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet fúvószenekara által adandó térzenéhez ingyenesen közterület-foglalást biztosít a Tahi Parkolóban ( , , , ), a tervezett napokon 15,30-16,30-ig. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 64/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Gyülekezet által szervezett Gyerekhét ( ig) programjaihoz a Népházat és a Faluházat ingyenesen biztosítja. Határidő:

21 65/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sipos Áron Lajos által felajánlott ingatlan (Tahi Parkoló 1380/3 hrsz) megvételével nem él, mivel nem áll módjában az Önkormányzatnak elfogadni az ajánlatot. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást biztosít a Tahitótfalu, Vöröskő u. 547 hrszú ingatlan közműcsatlakozásához (villamosvezeték létesítése földkábellel). Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét elfogadja (mellékelve) azzal, hogy az év közben jelentkező újabb beszerzések esetén szükség szerint azt módosítja. Határidő:

22 68/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a KVG Zrt (szolgáltató) között létrejött (közbeszerzés - hulladékszállításra) szerződés, közös megegyezéssel történő megszüntetésére tett ajánlatát a Szolgáltatónak nem fogadja el. A Képviselő-testület a Szolgáltató felmondását tudomásul veszi azzal, hogy a 6. hónapos felmondási időben a szolgáltatás biztosítására igényt tart a szerződésben foglalt tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy december 31-ig, akár alvállalkozó bevonásával biztosítja a szolgáltatást. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KVG Zrt-vel szerződött Önkormányzatok (Leányfalu, Dunabogdány, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer), a szerződés felmondására tekintettel egy közbeszerzési eljárás előkészítését kezdjék meg, melyre Leányfalu Önkormányzatát kérik fel. A közbeszerzéshez Szigetmonostor opcionálisan csatlakozik. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi termelői piac létesítését támogatja, melynek területrendezéséhez (Tahi Parkoló melletti ingatlan), Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület az üzemeltetés részleteire a következő ülésen visszatér. Határidő:

23 70/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 10 éves vízbázis védelmi koncepciója alapján az Önkormányzat évi vízbázis védelmi támogatás felhasználásának koncepcióját és tervét elfogadja, melynek végrehajtására a Polgármestert felkéri. megküldésére a Fővárosi Vízművek Zrt-nek. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök terén lévő buszmegállót és környékének átalakítását engedélyezi és a terület végső kialakítására visszatér. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök tere 1771/2 hrsz alatti üres üzletet (volt Videotéka) bérbe adja a Dierta Kft-nek. Bérlő az általa tervezett felújítás elvégzése esetén 2 év bérleti díjmentességet kap, azzal, hogy ez a nyitástól kezdve illeti meg. A bérleti díjmentesség lejártát követően bérlő a teljes bérleti díjat fizeti. Amennyiben bérlő a bérleti jogviszonyt bármikor megszakítja, vagy arról lemond, az Önkormányzatot kártérítés nem terheli. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés előkészítésére. Határidő:

24 73/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér Adrián (eltérő nevelési igényű óvodáskorú) óvodai áthelyezéséhez Ft/év támogatást biztosít, melyet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megállapodást követően átutal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szakfeladat rendjét elfogadja és felkéri a jegyzőt az SZMSZ módosításának előkészítésére, melyben a szakfeladat rend a függelékben szerepel. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat Határidő: Tóth János jegyző 75/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a szigeti települések közös Majálisát (április 30.) melyen részt is vesz Szigetmonostoron. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Judit kérésére engedélyezi a Hősök tere 7. szám alatti ingatlan (1653 hrsz) előtti közterületen (a nem aszfaltozott járda területen) virágosítást. Határidő:

25 77/2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baba- Mama Kör Ruhabörze akciójához a Népházat díjmentesen biztosítja ( én óráig). kiadására. Határidő: /2012. (04.05.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyebek napirend Sportszár büfé üzemeltetési pályázatát, valamint az Erdőhasznosítást zárt ülésen tárgyalja a pályázó kérésére, illetve az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

26 79/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatorna hálózatának bővítése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú pályázat kapcsán, a Dunakanyari Csatornázási Társulás (Székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.) és a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2000 Szentendre Duna korzó 18.) között kötendő Társberuházói Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 80/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezőntúli Kftvel szerződést köt a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac működtetésére, melyhez az önkormányzati tulajdonú 1380/7, 1379 hrsz-ú ingatlant biztosítja től ig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, melyben a felmondási idő 30 nap, és a működési költséget üzemeltető viseli a tervezetnek megfelelően. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 81/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalui Helyi Termelői Piac házirendjét és üzemeltetési szabályait elfogadja, melynek betartása és betartatása a mindenkori üzemeltető kötelessége. kiadására. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester

27 82/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. napirendet: Erdőhasznosítás zárt ülésen tárgyalja, az Önkormányzat gazdasági érdekei miatt. A Képviselő-testület a határozat végrehajtására, illetve a zárt ülésen hozott határozat kihirdetésére felkéri a Polgármestert. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Sajtos Sándor polgármester 83/2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők megnevezésű erdőterületért Ft/ha/év haszonbérleti díjat ajánl fel a tulajdonosoknak. Határidő: /2012. (04.18.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 03/1 hrsz-ú ún. községi erdők terület résztulajdonosa, a tulajdonostársak részére az Önkormányzat nevében haszonbérleti ajánlatot tesz ( Ft/ha/év). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Erdészeti Hatóságnál, mint erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét kérje az Önkormányzatnak. Határidő:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

2012. szeptember 24. ülés

2012. szeptember 24. ülés 2012. szeptember 24. ülés 94/2012. (IX. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-án tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 129/2010. (XI.02.) számú képviselő-testületi határozat vízmű-üzemeltetés 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. által kezdeményezett vízdíjemelésről szóló

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 201/2012.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja át a József Attila u. 2. sz. alatti épületet a Szent Benedek

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov.

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. július 07-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-125/2014. Tárgy: Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2052- /2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Szélrózsa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben