Végel János: Internet és intranet (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)"

Átírás

1 Végel János: Internet és intranet (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)

2 Jegyzet Internet és intranet 1. oldal 0. BEVEZETÉS, FOGALMAK A tárgy keretében információs hálózatokkal foglalkozunk, nagy hangsúlyt fektetve az Internet működésének, használatának megismerésére. Néhány fogalom jelentése: - INFORMÁCIÓ: Információnak nevezünk mindent, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban. - INFORMATIKA: Informatika a számítógépes információs rendszerek tudománya, amely elméletet, szemléletet és módszertant ad e rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, szervezéséhez és működtetéséhez. Magába foglalja az információ feldolgozásának, tárolásának és továbbításának műszaki, szervezeti és személyi kérdéseit is. - KOMMUNIKÁCIÓ: A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével. A kommunikációtudomány egy olyan tudományág, amely a kommunikáció formáival, folyamatával, jelentésével, a beszéddel, és a személyközi- és szervezeti kommunikációval, foglalkozik. 1. INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK 1.1. A számítógépes hálózatokról általában Számítógépes hálózatok kialakítására igény merült fel, mert - a processzorok a gyors fejlődésük miatt egyre kihasználatlanabbá váltak, - a gépek összekapcsolásával a rendszer megbízhatóbbá vált, mivel egy gép meghibásodása esetén annak szerepét átvehette egy másik, - egyes alkatrészek magas ára miatt azokat így nem kellett minden géphez megvenni, hanem megoszthatták másokkal, - egy nagy feladaton több gépről is dolgozhatnak egyszerre, - az adatáramlás meggyorsul, ha azokat csak egy helyen kell módosítani ahonnan mindenki kiolvashatja.

3 Jegyzet Internet és intranet 2. oldal Elsőként a nagy gépekhez terminálokat kapcsoltak amelyek önállóan nem tudtak működni, csak a központi gépet lehetett velük több helyről kezelni. Később a központi gép terhelésének csökkentése érdekében a terminálok közbenső gépen keresztül kapcsolódtak a központi géphez. A jelenlegi hálózatoknál általában az összekapcsolt gépek mindegyike önálló munka-végzésre képes azonban a központi gép(ek) megosztott erőforrásait is használják ill. rajtuk is lehetnek megosztott erőforrások Mi a számítógép-hálózat? Számítógépes hálózaton az olyan rendszert értjük ahol legalább két gép valamilyen módon össze van kapcsolva és közöttük kommunikáció zajlik. A számítógépes hálózatokat többféleképpen csoportosítjuk Kiterjedés szerinti csoportosítás LAN (Local Area Network) helyi hálózatot jelöl, amely egy épületen, ill. szervezeti egy-ségen belül teremt kapcsolatot a gépek kö-zött. MAN (Metropolitan Area Network) nagy-városi hálózatot jelöl, amely általában több helyi hálózatot köt össze telefonvonalon vagy kábel-tv hálózaton keresztül. WAN (Wide Area Network) világhálózatot jelöl, amely országokat és föld-részeket kapcsol össze nemzetközi telefonhálózaton és műholdas kapcsolaton keresztül.

4 Jegyzet Internet és intranet 3. oldal Nyíltság szerinti csoportosítás Nyílt hálózat amelyre bárki rácsatlakozhat, Zárt hálózat amelyre engedély nélkül senki sem csatlakozhat és nem is tud Üzemmód szerinti csoportosítás Szimplex (egyirányú) hálózat, ahol az egyes gépek csak küldhetnek, mások pedig csak fogadhatnak üzeneteket és a szerepek nem cserélhetők fel (pl.: risztórendszer). Félduplex (váltakozó) hálózat, ahol egy időpillanatban az egyes gépek csak küldhetnek, mások pedig csak fogadhatnak üzeneteket, de a szerepek felcserélhetőek (Pl. CB-rádió). Duplex (kétirányú) hálózat, ahol egyidejűleg minden gép küldhet és fogadhat is üzeneteket (Pl. telefonhálózat) ,A hálózatban résztvevő számítógépek egymáshoz való viszonya szerinti csoportosítás - Peer To Peer (P2P) egyenrangú kapcsolat, ahol a gépek mindegyike lehet kiszolgáló (szerver) és ügyfél (kliens) is egyidejűleg. A Windows XP hálózat ilyen felépítésű és ezt tartják az Internet jövőbeli modelljének, - Kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) kapcsolat, ahol a gépek egyike kiszolgáló (szerver), a másik pedig ügyfél (kliens). A Novell hálózatok ilyen felépítésűek és jelenleg az Internet is így épül fel.

5 Jegyzet Internet és intranet 4. oldal Hálózati kapcsolódás szerinti csoportosítás - Vonalkapcsolás, amely két állomás között létesül az egyik kezdeményezésére. Az adatoknak nem kell címzés, mert máshová nem kerülhet az adat, mivel csak ketten állnak kapcsolatban egymással, - Üzenetkapcsolás, amelynél két állomás között nincs előre meghatározott útvonal és az útvonalon mások adatai is továbbítódnak. Az üzenetnek ezért címzés kell a csomag elején, hogy máshová ne kerüljön az adat. Csak kisméretű küldemények továbbítására alkalmas, mert a továbbítási csomópontok ideiglenes tárolókapacitása véges, - Csomagkapcsolás, amelynek elve megegyezik az üzenetkapcsolás elvével, azzal a különbséggel, hogy az üzenetet kis csomagokra bontja egyenkénti címzéssel és felbontási sorrenddel ellátva. Ezután az üzenet-csomagok önállóan, különböző útvonalakon is elérhetik a címzettet, ahol egymást bevárva újra össze-állnak egy üzenetté. Ilyen elvet használ az Internet is A hálózati átvivő közegek szerinti csoportosítás - Vezetékes, Csavart érpár (UTP) Koaxiális kábel (BNC) Optikai kábel - Vezeték nélküli, - Infravörös sugár, - Látható fény (pl.: lézer), - Elektromágneses hullám, - Mikrohullám, - Rádiófrekvenciás hullám.

6 Jegyzet Internet és intranet 5. oldal 1.3. A protokollokról általában Minden kommunikációt, így a hétköznapi beszélgetésünket is bizonyos eljárási szabályok irányítanak. A hálózati kommunikációra ez fokozottan érvényes, mivel itt mindennek egyértelműnek és félreérthetetlennek kell lennie. A számítógép-hálózatokban ezeket a szabályokat protokollnak nevezik. (Az Internet a TCP/IP protokollt használja.) 1.4. A csoportban végzett munka - Előnyei: - Hátrányai: - A csoportban végzett hálózati munka lehetővé teszi, hogy az egy helyen lévő adatbankot minden jogosult elérhesse és mindig az aktuális adatokat lássa, amelyek módosítását, mentését csak egy helyen kell elvégezni és azokról egy helyről lehet kimutatásokat készíteni, - A programfrissítéseket is egy helyről tudja végrehajtani a rendszergazda (supervisor), - Ezen kívül a nagy értékű berendezésekből (pl.: nagyméretű színes plotter) elegendő egy darabot venni, mert mindenki elérheti és használhatja, - A felhasználók (userek) tudnak egymásnak elektronikus üzeneteket küldeni, esetleg fájlmellékletekkel együtt is. - Hálózati hiba, szerver hiba és a közösen használt berendezések hibája esetén esetleg senki sem tud dolgozni, - Adatvesztés esetén senki sem tudja azt megtalálni, használni, - Rosszul tervezett, kiépített hálózat esetén lelassulhat a munka. - Követelményei: - Jól megtervezett és kiépített, biztonságos hálózat, - Megfelelő képzettségű, precíz szakembergárda felhasználók (userek) és rendszer-gazda (supervisor) tekintetében, - Megfelelő munkaszervezés, számítógép-kezelői szabályzás.

7 Jegyzet Internet és intranet 6. oldal 1.5. Az intranet, az extranet és az Internet Intranet Egy szervezeti egység (vállalat) belső hálózata, amely az Internet által is használt TCP/IP protokollt használja és rendelkezhet Internet kapcsolattal is. Extranet (Extended Intranet) Az intranet kiterjesztett változata. Lehetőség van másoknak is a saját hálóza-tunkhoz csatlakoznia, így pl. a cég dolgozóinak otthoni hálózatos munkavégzés esetén. Ha a hálózatunkat nyilvános hálózattal kötjük össze, akkor hozunk létre egy virtuális magánhálózatot (VPN Virtual Private Network). Internet Az egész világra kiterjedő nyílt hálózat, amelynek erőforrásait bárki használhatja, aki belépett. A különböző, egymástól távol lévő szervezetek berendezései együtt alkotják az Internetet. Eredetileg az Egyesült Államokban építették ki hadi célokra, azzal a megfontolással, hogy bármelyik gép esetleges megsemmisítése esetén a hálózat nem áll le, mivel más gépekkel, más útvonalon tovább működik Az Internet, az intranet és extranet közti különbségek A kommunikációban nincs lényeges eltérés, biztonság tekintetében viszont igen. - Az intranet, mivel olyan belső hálózat amelyhez idegenek nem tudnak csatlakozni nagy biztonsággal üzemeltethető. - Az extranethez már korlátozottan idegenek is csatlakozhatnak, ezért nem olyan biztonságos, így komoly biztonsági rendszerrel kell rendelkeznie. - Az Internet, mivel mindenki számára hozzáférhető a legkevésbé biztonságos, ezért komoly védelmet kell a vírusok és az illetéktelen hozzáférés ellen kiépítenünk, úgynevezett tűzfalat (firewall). Csak így tudjuk megakadályozni, hogy ne kerüljön vírus a gépünkre, vagy pedig illetéktelenek ne férjenek hozzá adatainkhoz, ne telepítsenek programokat gépünkre, amelyek esetleg kárt is okozhatnak.

8 Jegyzet Internet és intranet 7. oldal 1.6. A telefonhálózat a számítástechnikában Számítógépek összekapcsolására (Internet vagy más kapcsolat esetén) gyakran használunk telefonvonalat, amelyek kialakítására az alábbi módokat ismerjük: Analóg telefonvonal Hagyományos telefonvonal, amely a legrégebbi csatlakozási forma. A számítógép digitális jelét a hozzákapcsolt (külső), vagy beépített (belső) modem átalakítja analóg jellé, majd elküldi. A fogadott analóg jelet pedig digitálissá alakítja. Maximális adatátviteli sebessége 56 Kbit/sec ISDN (Integrated Services Digital Network) Olyan digitális telefonvonal, amely általában két vonalat bocsát rendelkezésünkre egy érpáron, így egyszerre tudunk telefonálni és internetezni is azonos vonalon. A számítógép digitális jelét a hozzákapcsolt (külső), vagy beépített (belső) ISDN berendezés küldi ill. fogadja átalakítás nélkül. Maximális adatátviteli sebessége 64 Kbit/sec vonalanként, azaz két vonal egyidejű használata esetén 128 Kbit/sec ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) Olyan digitális vonal, amely analóg vagy ISDN telefonvonalat használ jeltovábbításra. Egyszerre tudunk telefonálni és internetezni is azonos vonalon. A számítógép digitális jelét a hozzákapcsolt ADSL végberendezés küldi ill. fogadja átalakítás nélkül. Maximális adatátviteli sebessége letöltésre általában 1-15 Mbit/s közötti, de a szolgáltatók kínálnak kisebb (512 Kbit/s) és nagyobb (80 Mbit/s) sebességű szolgáltatást is. Ezek szokásos maximális feltöltési sebessége általában a letöltési sebesség ¼-e. A szolgáltatók általában a maximális sebességek ¼-ét garantálják Bérelt vonal Az állandó kapcsolatot igénylő vállalatok használják. Különböző közeggel csatlakozhatunk digitális vonalon. Adatátviteli sebessége 64 Kbit/sec-tól több Gbit/sec-ig terjedhet A kábeltv-hálózat a számítástechnikában Számítógépek összekapcsolására (Internet, esetleg más kapcsolat esetén) gyakran használjuk a kábel-tv hálózatát is. A szolgáltatás sebessége hasonló a telefonos ADSL szolgáltatáshoz. 2. AZ INTERNET 2.1. AZ INTERNET kialakulása, FEJLŐDÉSE A hatvanas években a RAND Corporation az USA kormányzatának megbízására olyan kommunikációs hálózat kifejlesztésébe fogott, amely képes egy nukleáris támadást is túlélni.

9 Jegyzet Internet és intranet 8. oldal Az alapelvek a következők voltak: - a hálózatnak nem lehet központja, - egyes csomópontok kiesése esetén a hálózatnak üzemképesnek kell maradnia, - a hálózat bármely két számítógépe egyenértékű és képesek egymással kommunikálni, - minden üzenet csomagokra osztódik amelyek eltérő útvonalon is juthatnak el a küldő számítógéptől a célszámítógéphez, - egy kommunikációs vonalat egy időben többen is használhatnak ben elkészült az ARPANET, az Internet őse. Ez a négy csomópontos hálózat a fenti elvek szerint működött és kidolgoztak hozzá egy szabványos csomagkapcsolási módot is. Az 1970-es években kezdtek bekerülni a számítógépek a köznapi életbe és felmerült az igény e gépek összekapcsolására is. A gépek közötti kommunikációra az ARPANET protokollja bizonyult a legjobbnak, mert géptípustól független volt, így az terjedt el. Az évtized végére egyre több ország hálózata kapcsolódott az ARPANET-hez és innentől alakult ki a világháló, amelyet az 1980-as évektől kezdtek Internetnek hívni. Az 1990-es években az Internet robbanásszerűen fejlődött és ma már életünkhöz tartozik FOGALMAK ÉS SZAKKIFEJEZÉSEK - TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Az interneten széleskörűen használt hálózati protokoll, amely eltérő hardverű és operációs rendszerű gépek közötti kapcsolatot tesz lehetővé. - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Olyan protokoll amely az interneten elterjedt weblapok gyors és hatékony megjelenítésére szolgál. A böngészőbe a http címet írjuk be a weblap megnyitásához. (Pl.: - FTP (File Transfer Protocol) Internetre csatlakozó gépek közötti állományletöltésre szolgáló protokoll, amelynél az egyik gép kiszolgáló, a másik pedig ügyfélként jelentkezik be hozzá. Az FTP is a TCP/IP része. - Internet Az Internet a számítógépes hálózatok olyan laza hálózata ahol a számítógépek egymással TCP/IP protokollal kommunikálnak földrészeket áthidalva különböző átviteli közegeket használva. - URL (Uniform Resource Locator egységes erőforrás azonosító) A hálózaton (interneten) az elérhető dokumentumokat (szöveg, kép, videó, stb.) erőforrásoknak nevezzük és azokat az URL címmel azonosítjuk, amely megmutatja a dokumentum helyét, nevét és típusát) (pl.:

10 Jegyzet Internet és intranet 9. oldal - WWW (World Wide Web) Az Internet legfontosabb kliens-szerver alkalmazása amely biztosítja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. - Hiperhivatkozás Lényegében egy aláhúzott szöveg, vagy kép, amelyre kattintva a hozzárendelt címet érhetjük el. - Internetszolgáltató (ISP Internet Service Provider) Olyan vállalkozás amely biztosítja a megrendelők számára az Internet elérését. A szolgáltatóhoz történő bejelentkezés után az ő kapcsolatán keresztül tudjuk az Internet erőforrásait elérni. - Honlap (weblap) Olyan könyvhöz hasonlítható internetes dokumentum, amely a tulajdonosa megosztani kívánt információit tartalmazza A WEBCÍMEK FELÉPÍTÉSE ÉS SZERKEZETE Az Internet dokumentumainak címei három részből állnak amelyeket a protokoll után // a további helyeken / jel tagol: protokoll://kiszolgáló/dokumentum_címe - ahol az erőforrás elérésére szolgáló protokoll például lehet http: vagy ftp: - a kiszolgáló azonosítására az IP címe szolgál, amely 4 Bájtos az IPv4 protokollban, azaz 4 db ig terjedő számjegy (pl.: ). A fejlesztés alatt álló IPv6 már 16 Bájtos (128 bites) címet tartalmaz. A könnyebb kezelhetőség miatt azonban ezekhez a címekhez un. domain-neveket rendelnek hozzá (pl.. amely alapján a DNS-kiszolgálók (Domain Name Server) adják meg az IP-címet. Internetkapcsolatban a mi gépünket is IP-címe alapján azonosítja a hálózat. A saját IP-címünket lekérdezhetjük például a a domain-nevekhez rendelt IP-címeket és a regisztráció országát pedig a címen. Másik lehetőség, hogy a domain-nevet ping -eljük, azaz a vele való kapcsolatot teszteljük kis adatcsomagokkal, pl. a cmd /k ping paranccsal. Saját gépünk belső hálózati IP-címének, továbbá a hálózat IP-címének lekérdezésére a cmd /k ipconfig parancsot használhatjuk. - a dokumentum címe a megnyitandó dokumentum azonosítására szolgál A domainnév felépítése A domainnév hierarchikus felépítésű, azaz jobbról balra haladva egyre kisebb szervezeti egységre utal és a szinteket pont választja el egymástól. A legfelsőbb szint az országot, vagy a tevékenységet jelöli, a következő szint a webszerver gép azonosítója, előtte pedig pl. a szervezeti egység. (pl.: ) Itt a címet domain névnek nevezzük, amelynek egy aldomainje a cím.

11 Jegyzet Internet és intranet 10. oldal Legfelső szintű domainnevek: - Szervezetek:.com (üzleti szervezetek),.gov (kormányhivatalok),.edu (oktatási intézmények),.int (nemzetközi intézmények),.net (hálózati szolgáltatók) - Országok:.hu (Magyarország),.de (Németország),.at (Ausztria) - Nagyobb egységek:.eu (Európai Unió) A dokumentumcímek (URL) felépítése A dokumentum címe áll az elérési útvonalból és az állomány nevéből közöttük / jeles tagolással. (pl.: A BÖNGÉSZŐ Az interneten a legnépszerűbb szolgáltatás a www (World Wide Web), amelyet ún. böngésző programokkal tudunk használni. A böngésző programok grafikusan jelenítik meg a weblapok információit, képesek adatokat, állományokat letölteni és a hiperhivatkozások segítségével egyszerű mozgást biztosítanak az egyes oldalak között. A legnépszerűbb böngésző programok: MS Internet Explorer (legfrissebb verziója: 8.0) Mozilla Firefox (legfrissebb verziója: 3.6) Opera (legfrissebb verziója: 11.00) Safari (legfrissebb verziója: 5.0) Google Crome (legfrissebb verziója: 8.0) Továbbiakban a MS Internet Explorerrel fogunk megismerkedni, de a többi is nagyon hasonló és könnyen kezelhető.

12 Jegyzet Internet és intranet 11. oldal 2.5. A COOKIE-K ÉS AZ INTERNETRŐL IDEIGLENESEN LETÖLTÖTT FÁJLOK A cookie-k (magyarul: sütik) A weblapok letöltése során a weblapok szolgáltatói kisméretű fájlokat un. cookie-kat helyezhetnek el a gépünkön, amelyek bizonyos információkat tartalmaznak. Ebből tudhatja a szolgáltató a későbbi bejelentkezésünkkor, hogy már jártunk a lapon, milyen téma érdekelt bennünket, jelszóval védett lapnál tárolhatja a jelszavunkat, ill. ha a lapon bizonyos kérdésekre kellett válaszolnunk, azokat nem kell újra megadnunk. Ezek az információk hasznosak lehetnek a weblap üzemeltetőjének, mivel fel tudja mérni, hogy milyen téma iránt érdeklődnek leginkább a látogatók és akként fejleszti tovább. Nekünk pedig azért lehet hasznos, mert az esetleges adatlapokat nem kell újra kitöltenünk és ezzel időt takarítunk meg. Vannak viszont veszélyei a cookie-knak, ugyanis más szolgáltatók esetleg ártó szándékkal kiolvassák ezeket az információkat, ezért beállíthatjuk, hogy a gépünk miként kezelje ezeket. MS Internet Explorerben az ESZKÖZÖK>INTERNET-BEÁLLÍTÁSOK menüpont alatt megnyíló ablak ADATVÉDELEM oldalán beállíthatjuk a védelmi szintet több fokozatban a csúszka megfelelő szintre állításával. Ugyanezen ablak ÁLTALÁNOS oldalán tudjuk törölni a már bekerült cookie-kat Az internetről ideiglenesen letöltött fájlok A böngészők általában tárolják a megnyitott weblapokat teljes tartalmukkal együtt. Így, ha újra meg akarjuk nézni, akkor a gyorsabb megnyitás érdekében a tárolt állapotot nyitja meg. A tárolás a TEMPORARY INTERNET FILES nevű mappában történik, tárolva a fájlokhoz az elévülés dátumát, amely ha lejárt akkor automatikusan frissíti az illető fájlt. Ezen fájlok tárolását az ESZKÖZÖK>INTERNET-BEÁLLÍTÁSOK menüpont alatt megnyíló ablak ÁLTALÁNOS oldalán tudjuk szabályozni. Itt beállíthatjuk azt, hogy miként történjen az új verziók keresése és azt, hogy mennyi helyet biztosítsunk az ideiglenes fájlok részére, továbbá kinevezhetünk másik mappát ezen fájlok tárolására. Lehetőségünk van az ideiglenesen tárolt fájlok törlésére is ezen az oldalon.

13 Jegyzet Internet és intranet 12. oldal 2.6. BIZTONSÁGI SZEMPONTOK Az Internet nagy kiterjedése, szabad használata miatt eléggé sebezhető hálózat, ahol számítógépes bűnözők is tevékenykednek. Ezek információkat lophatnak, vírusokat, önműködő programokat csempészhetnek a gépekre, jelszóval védett banki, katonai, stb. rendszerekbe törhetnek be (ezek a hackerek) és ott felbecsülhetetlen kárt okoz-hatnak. Ezért nagy gondot kell fordítani az internetre kötött gépek illetéktelenek elleni védelmére szolgáltatói és felhasználói részről egyaránt. Alaposan meg kell fontolnunk, hogy miként használjuk bankszámlánkat, hitelkártyánkat az interneten JELSZÓVAL VÉDETT WEBHELYEK Vannak olyan weblapok (pl.: internetes banki lapok), ahol csak regisztrált fel-használók léphetnek be a regisztrált jelszavukkal. Ez nagyfokú védelmet jelent az ellen, hogy idegenek ne tudjanak pl. valakinek a bankszámlájához hozzáférni és ott tranzakciókat indítani. A levelező weblapokat is így működtetik, azzal a könnyítéssel, hogy un. felhasználónév, ill. jelszóküldési szolgáltatást is szokás adni a feledékeny felhasználók részére. Bankoknál ez nem szokásos, mert ez is lehet egy un. biztonsági rés, ahol illetéktelen is megszerezheti a belépéshez szükséges adatokat. Bankok alkalmaznak még olyan védelmet is, hogy a szabályosan belépett fel-használónak a tranzakció indításához egy további kódszámot kell megadott időn belül visszaírnia, amelyet SMS-ben küldenek részére. Másik szokásos módszer, hogy van egy un. időkorlát a használat közben is, melyet túllépve a felhasználót a rendszer kilépteti. Lehet alkalmazni a usernév- (felhasználói név) ill. jelszó-próbálkozások számának korlátozását is A TANÚSÍTVÁNY FOGALMA A biztonságos adatküldés egyik terjedő változata a tanúsítvány használata. Az ilyen módon elküldött adatok tulajdonképpen kódolva vannak, és ha esetleg illetéktelenhez is kerülnek, az nem tudja visszafejteni. A tanúsítvány két kulcsból áll, egy nyilvános kulcsból és egy személyes kulcsból. A kódolás a nyilvános kulccsal történik, azonban csak az tudja a küldeményt visszafejteni, aki ismeri a személyes kulcsot. A tanúsítványok általában korlátozott időre szólnak, hogy a hackereknek ne legyen idejük feltörni.

14 Jegyzet Internet és intranet 13. oldal VÍRUSOK AZ INTERNETEN Manapság a vírusok terjesztése főleg interneten keresztül történik és teljesen biztos módszer nincs a megakadályozásukra, de nagyon sokat tehetünk ellenük. Győződjünk meg, hogy ha programot töltünk le az internetről, az ismert és megbízható forrásból származik-e. Ebben a MS Internet Explorer is segítséget tud adni, mert jelzi ha gyanús, vagy veszélyes programot akarunk letölteni. Ezen kívül az ESZKÖZÖK>INTERNET-BEÁLLÍTÁSOK menüpont alatt megnyíló ablak BIZTONSÁG oldalán tudjuk szabályozni a hálózati kapcsolatok biztonsági szintjét a helyi hálózat (intranet) ill. az Internet tekintetében. Itt be tudjuk állítani azt is, hogy mely helyeket tartunk biztonságosnak és mely helyeket tiltunk ki. Nagyon fontos, hogy legyen a gépünkre telepítve vírusellenőrző program, amellyel minden gépre kerülő fájlt tudunk ellenőrizni. A mai vírusellenőrző programok már állandóan a memóriában vannak betöltve és ellenőrzik a bejövő (esetleg a kimenő) fájlokat. Vírusriasztás esetén a fájlból a vírust kitörölik, vagy ha az nem lehetséges akkor a teljes fájlt karanténba rakják vagy törlik. Nagyon fontos, hogy a vírusellenőrző programunkat rendszeresen (lehetőleg hetente) frissítsük, mert naponta készülnek új vírusok és teljes bizonyossággal csak az általa ismerteket tudja kiszűrni. A SPAM (kéretlen levél) és HOAX (rémhír) is tulajdonképpen a vírusok közé sorolható. SPAM-nak nevezzük azokat a leveleket, amelyeket nagy számban küldenek szét a különböző címekre valamilyen hirdetéssel, vagy egyéb tartalommal és a levelezőszerverek leterhelésével, ill. a címzett idejének rablásával okoznak kárt. HOAX-nak azokat a leveleket nevezzük, amelyek az emberek hiszékenységével, jóindulatával élnek vissza. Például egy nagyon beteg gyermek gyógyításához szükséges pénzhez úgy jut hozzá a család, ha minél több helyre elküldik ezt a levelet (nem pénzt!), vagy pedig szerencse ér, ha minél több helyre elküldöd és nagy baj, ha nem. Tulajdonképpen ide sorolhatóak a különböző vicces, képes küldemények is amelyeket nagyon sokan tovább fognak küldeni, hogy az ismerősük is jót nevessen.

15 Jegyzet Internet és intranet 14. oldal A SPAM ellen csak úgy lehet védekezni, hogy a levelező-szolgáltatónknál megrendeljük a SPAM-szürést, a HOAX ellen pedig úgy, hogy ne higgyünk el mindent. forgalomszámlálást a rengeteg szolgáltató, ill. felhasználó miatt nem lehet végezni és az alapján nem kaphat senki sem pénzt!!! A vírusokhoz hasonlóak a SPYWARE és az ADWARE. Ezek tulajdonképpen valahogy a gépre került önműködő programok, amelyek tőlünk függetlenül elindulnak és a készítője szándékától függően valami kárt fognak okozni, lehet, hogy csak annyit, hogy a memória egy részét elfoglalják. Vannak ezek kiirtására speciális programok, ill. ha nagyon biztosak vagyunk magunkban, akkor a PROGRAMOK TELEPÍTÉSE ÉS TÖRLÉSE funkcióval az ismeretlen programot el tudjuk távolítani A HITELKÁRTYÁK INTERNETES HASZNÁLATA ÉS VESZÉLYEI Nagyon legyünk óvatosak amikor valahol bankkártyával ill. hitelkártyával fizetünk az interneten! Általában ezek a helyek un. biztonságos helyek, amelyet a böngészőnk felismer a webhely által küldött tanúsítványból és az állapotsorban egy lakattal jelez számunkra. Ha nem biztonságos helyre küldjük az adatokat, akkor figyelmeztetést kapunk annak veszélyéről A TŰZFAL Az internetes adatforgalom azon részét hivatott megakadályozni, amelyet nem mi kezdeményeztünk, azaz illetéktelen behatolásról van szó. A tűzfal egy olyan program amely ellenőrzi az összes kimenő- és bejövő-adatforgalom kezdeményezőjét és amelyekkel mi nem kommunikáltunk azokat letiltja. Beállíthatjuk rajta, hogy esetleg milyen adatforgalom működhet beavatkozásunk nélkül, amelyet valamelyik telepített programunk önműködően végez, így azokat nem gátolja meg. Ezek a programok az IP cím alapján azonosítják az illetéktelen behatolót, amelynek esetleg a földrajzi elhelyezkedését is megnézhetjük. A Windows XP rendelkezik saját tűzfal programmal, amelyet az INTERNET- KAPCSOLAT beállításánál kapcsolhatunk be, de ilyen program a Norton Internet Security is.

16 Jegyzet Internet és intranet 15. oldal 2.7. A BÖNGÉSZŐ HASZNÁLATA ELSŐ LÉPÉSEK A BÖNGÉSZŐ HASZNÁLATÁBAN A kapcsolat felvétele Ha telefonos hálózaton kapcsolódunk az Internethez, akkor szükség van a telefonos kapcsolat felvételére. A böngészők beállításuktól függően általában nem igénylik, hogy előre kapcsolódjunk az Internethez, hanem indításuk után, amikor meg akarnak nyitni egy weblapot, akkor kezdeményezik a csatlakozást. A csatlakozáskor ki kell választani a megfelelő telefonos kapcsolatot (ha több van), megadni a felhasználónevet (usernév) és a jelszót (password). Beállíthatjuk azt, hogy a jelszót a rendszer mentse, ekkor nem kell azt megadnunk bejelentkezéskor. A kapcsolat felvétele után a Telefonos kapcsolat című ablak bezáródik A böngésző indítása A böngészőt az ikonjára kattintva, vagy menüből választva indítjuk. Ekkor megnyitja a beállított kezdőlapot A böngésző ablakának felépítése Az Internet Explorer böngésző a következő főrészekből áll: A menüsor az eszköztárakkal A címsor Ide írjuk be a webcímeket, melyeket a billentyűzet ENTER gombjára vagy a címsor melletti UGRÁS gombra kattintva nyitunk meg. A munkaterület Itt jeleníti meg a böngésző a megnyitott weblapot. A weblap állhat egy (HTML) dokumentumból, ill. lehet keretekre (FRAME) osztott is ahol a keretbe egy-egy (HTML) dokumentum töltődik be. Ha a weblap nem fér el a képernyőn, akkor vízszintes és függőleges gördítő-sávok jelennek meg, keretekre osztott lapnál keretenként ahol szükséges. Az állapotsor Itt láthatunk információt a letöltés folyamatáról, az egérrel éppen megnyitható hiperhivatkozás webcíméről, a weblap adatvédelméről A böngésző bezárása A böngésző használatának befejezésekor a FÁJL menü BEZÁRÁS parancsával vagy az alkalmazás-ablak jobb felső sarkában lévő X gombbal zár-hatjuk be a programot. Beállítástól függően ilyenkor megjelenhet az AUTOMATIKUS KAPCSOLATBONTÁS ablak, amellyel a telefonos kapcsolatot bonthatjuk. Ezt telefonos kapcsolat esetén ne felejtsük el!

17 Jegyzet Internet és intranet 16. oldal A kapcsolat bontása Amennyiben a böngésző bezárásakor nem bontottuk a kapcsolatot, külön kell erről gondoskodnunk amennyiben nem a helyi hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez. A tálcán lévő INTERNET KAPCSOLAT ikonra kattintva megjelenő ablakban bontani tudjuk a kapcsolatot A BÖNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSA A böngésző kezdőlapjának beállítása A kezdőlapot az ESZKÖZÖK / INTERNET-BEÁLLÍTÁSOK ablakban tudjuk beállítani. A JELENLEGI választásával az éppen megnyitott, az ALAPÉRTELMEZETT-tel a szoftvertelepítéskor beállított weblapot tudjuk választani és tudunk egy ÜRES LAP-ot is kezdőlappá tenni. Ez utóbbi akkor célszerű ha időre fizetünk az internetkapcsolatért és nincs állandóan megtekintett kedvenc lapunk A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése Az eszköztárak megjelenítését vagy eltüntetését a NÉZET / ESZKÖZTÁ-RAK menüpontban tudjuk beállítani. Az eszköztárak más alkalmazásokhoz hasonlóan áthelyezhetőek az ablak más területére Képek megjelenítése és elrejtése a weblapon Ha lassúnak ítéljük a bizonyos weblapok letöltését a sok kép és egyéb multimédiás alkalmazások miatt amikre nem vagyunk kíváncsiak beállíthatjuk ezek megjelenítését vagy elrejtését az ESZKÖZÖK / INTERNETBEÁLLÍTÁSOK menü ablakának SPECIÁLIS lapján a MULTIMÉDIA kategória alatt. Ekkor a képek helyét csak jelöli a böngésző programunk, de a képre vonatkozó helyi menüben (egér jobb gomb) a KÉP MEGJELENÍTÉSE parancsra megjeleníti a képet A weblap megjelenítése új ablakban Van olyan hiperhivatkozás amely új ablakban jeleníti meg a hivatkozott weblapot, de van olyan amelyik nem. Ha ezt is új ablakban szeretnénk látni, akkor a hivatkozásnál a helyi menüből válasszuk a HIVATKOZÁS MEG-NYITÁSA ÚJ ABLAKBAN parancsot. Ekkor az eredeti ablakunk az eredeti tartalommal megmarad és így gyorsabban navigálhatunk az ablakok között. A több ablak azonban több memóriaigénnyel is jár A SÚGÓ HASZNÁLATA Mint más alkalmazásokban itt is segít a súgó, ha valamiben elakadtunk. Megjelenítéséhez használjuk az F1 billentyűt vagy a SÚGÓ / TARTALOMJEGYZÉK ÉS TÁRGYMUTATÓ menüpontot.

18 Jegyzet Internet és intranet 17. oldal BÖNGÉSZÉS A WEBEN Web-helyek elérése A címsorba írjuk be a webcímet, melyet a billentyűzet ENTER gombjára vagy a címsor melletti UGRÁS gombra kattintva nyitunk meg. Előfordulhat, hogy betöltéskor az általunk beírt cím megváltozik, mert az általunk beírt cím csak hivatkozott az eredetire és az eredeti töltődött be A weblap letöltésének leállítása Ha meggondoltuk a weblap letöltését (pl. a kapcsolat lassúsága miatt) a SZOKÁSOS eszköztár STOP vagy X jelű gombjával azt leállíthatjuk Egy weblap frissítése Ha nemrégiben letöltöttünk egy weblapot, akkor az újabb megnyitás nem az internetről, hanem a saját számítógépünkön ideiglenesen tárolt fájlokból történik. Ha nekünk a friss állapotra van szükségünk akkor a SZOKÁSOS eszköztár FRISSÍTÉS gombjával letölthetjük azt. Az ESZKÖZÖK / INTERNETBEÁLLÍTÁSOK menü ablaka ÁLTALÁNOS lapjának IDEIGLENESEN LETÖLTÖTT FÁJLOK BEÁLLÍTÁS parancsánál beállítható a weblapok frissítése Egy hiperhivatkozás vagy képhivatkozás megnyitása A weblapokon bizonyos szövegrészek másként (más színnel és/vagy aláhúzva jelennek meg és ezekre érve az egér mutatója egy mutató kézre változik. Ugyanez történhet némelyik képnél is. Ezek a hiperhivatkozások ill. képhivatkozások amelyek más internetes címekre mutatnak, amelyek rákattintásra megnyílnak. Ez a hivatkozott cím lehet másik gépen is A korábban meglátogatott weblapok címének megjelenítése a címsor használatával A korábban megjelenített weblapok címét a böngésző tárolja, ezért amikor elkezdjük írni legördít egy listát az úgy kezdődő címekkel amelyekből választhatunk és nem kell végigírnunk az egész címet. A CÍMSOR jobb oldalán található gombbal megjeleníthető a teljes tárolt lista amelyből szintén választhatunk. A hiperhivatkozással elért címeket nem tárolja Navigáció a korábban meglátogatott webhelyek között Van két navigációs gomb a böngésző SZOKÁSOS ESZKÖZTÁRÁBAN amelyekkel ELŐRE ill. VISSZA mozoghatunk a meglátogatott weblapok között. Ezek a böngésző indításakor nem használhatók, csak amikor már megnyitottunk egy weblapot és onnan továbbléptünk akkor lehet VISSZA ill. visszalépés után ELŐRE lépni. Egy-egy kattintásra mindig az előző ill. következő lapra tér vissza. Ha több lapot akarunk lépni akkor a gomb melletti nyílra kattintva lenyíló listán kiválasztjuk a céllapot és rákattintunk.

19 Jegyzet Internet és intranet 18. oldal Az előzmények használata, törlése A böngészőnk beállítástól függően (0-99 napig) tárolja a régebben meglátogatott weblapok címét. Ezt az ELŐZMÉNYEK panelt a SZOKÁSOS ESZKÖZTÁR ELŐZMÉNYEK gombjával nyithatjuk meg, ahonnan megkeresve megnyithatjuk a kívánt weblapot. Az ESZKÖZÖK / INTERNETBEÁLLÍTÁSOK menü ablaka ÁLTALÁNOS lapján állíthatjuk be a tárolás időtartamát és itt törölhetjük azokat A webes űrlapok kezelése Vannak olyan internetes oldalak amelyeket csak regisztráció után használhatunk, vagy regisztrálva kibővített szolgáltatásokkal. Ezeknél a regisztráció során ki kell töltenünk egy űrlapot az adatainkkal, amelyek részben kötelezőek részben nem. Ezen adatokat a komolyabb szolgáltatók (pl. bankok) esetén titkosított formában HTTPS protokoll segítségével küldjük el. Regisztráció után a további bejelentkezéskor csak a nevünket és a jelszavunkat kell megadnunk amelyek alapján a rendszer azonosít bennünket A kedvencek listájának használata A gyakran látogatott weblapok címét célszerű tárolnunk amelyre a KEDVENCEK listáját használhatjuk az Internet Explorerben. A megnyitott weblap címét a KEDVENCEK / HOZZÁADÁS A KEDVENCEKHEZ menüpontra tudjuk itt tárolni. Ekkor megadhatunk az eredetitől eltérő NEVET is ha azt célszerűbbnek tartjuk. A listában tárolt weblapok a KEDVENCEK menü legördülő listájából, vagy a SZOKÁSOS ESZKÖZTÁR KEDVENCEK gombjával a megjelenített listából kattintással megnyithatók. A kedvencekben mappákat és azokban is további mappákat hozhatunk létre a jobb áttekinthetőség érdekében a hozzáadáskor vagy később a KEDVENCEK / KEDVENCEK RENDEZÉSE menüponttal. A kedvencek listáját KEDVENCEK / KEDVENCEK RENDEZÉSE menüponttal megnyitva a Windows mapparendszerével azonosan áthelyezhetjük, átnevezhetjük, törölhetjük mappáinkat és webcímeinket KERESÉS A WEBEN Rengeteg információ található az interneten, de sokszor nehézséget okoz azok megtalálása. Ebben segítenek a keresőrendszerek Klasszikus, adatbázis alapú vagy kulcsszavas keresők Ezek a keresőrendszerek bizonyos időközönként végigböngészik az interneten található dokumentumokat és a bennük előforduló szavakat indexelik és kigyűjtik egy adatbázisba. Kereséskor bizonyos jellemző szavakat adunk meg és azok alapján a kereső szolgáltat egy találati listát amelyből kiválaszthatjuk a kért webcímet. Sokszor nagyon hosszú listát kapunk, ilyenkor célszerű valahogy szűkíteni a keresési feltételeket. Néhány ilyen jellegű ismertebb kereső: Google Bing Altavizsla Heuréka Yahoo Altavista Excite Lycos

20 Jegyzet Internet és intranet 19. oldal Katalógus jellegű hivatkozásgyűjtemény Ezek a keresőrendszerek a kiszolgáló szerkesztői által kigyűjtött és rendsze-rezett hivatkozások gyűjteményét szolgáltatják. A nyitó oldalon kategóriák és azokból nyíló alkategóriákból kereshetünk. Néhány ilyen jellegű ismertebb kereső: Startlap HuDir Origó KeresőZóna Index Altavizsla Előnyük a klasszikus keresőkkel szemben a könnyebb használhatóság. Nagy hátrányuk viszont a nem naprakész információ ill. hogy sok információ kimaradhat. Sok keresőrendszer mindkét jellegű keresést szolgáltatja Keresés az interneten a gyakorlatban (a Google keresővel) Az alábbi lehetőség közül választhatunk - WEB: Klasszikus keresés az interneten. - Képek: Képek keresése az interneten. - Térkép: A Google térképen kereshetünk ország+város+utca+házszám szerint. - Hírek: Internetes hírportálokon kereshetünk. - Fordító: Különböző nyelvről tudunk szöveget különböző nyelvekre fordítani. - Blogok: Blogokban (internetes naplókban) való keresés. - Webcímtár: Tematikus keresés. Egyszerű keresés: Megadunk egy keresőszót és megindítjuk a keresést. Ha nem egy szót, hanem egy kifejezést keresünk, akkor azt idézőjelbe kell rakni. A találati listából tudunk válogatni, a webcímekre kattintva azokat megnyitni. Valószínűleg több (ezer) lapon van találatunk. Keresés összetett keresési feltételekkel: Kereshetünk egész kifejezéseket, használhatunk logikai kifejezéseket zárójelezve is. Néhány példa: - Több szóból álló kifejezést idézőjelbe kell rakni. - Szó, kifejezés eleje szerinti keresés esetén *-ot kell a végére írni. - Felsorolás szóközzel: Minden olyan dokumentumot megtalál ahol mindegyik szó, kifejezés szerepel. - Felsorolás OR logikai művelettel: Minden olyan dokumentumot megtalál ahol legalább az egyik szó, kifejezés szerepel. - Felsorolás egyes szavaknál - jellel: Minden olyan dokumentumot megtalál ahol a - al jelölt kivételével a többi szerepel.

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

7. modul Internet és kommunikáció

7. modul Internet és kommunikáció 7. modul Internet és kommunikáció Az alábbiakban ismertetjük a 7. modul (Internet és kommunikáció) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Az Internet és kommunikáció

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

7. modul - Internet és kommunikáció

7. modul - Internet és kommunikáció 7. modul - Internet és kommunikáció Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 7. modul (Internet és kommunikáció) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 7. modul Információ és kommunikáció Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 7. modul Információ és kommunikáció Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver)

web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver) web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver) Vezérlőpult A webhosting szolgáltatáshoz a világ egyik vezető vezérlőpultját biztosítjuk. A vezérlőpult

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Az Internet felépítése

Az Internet felépítése Digitális kapcsolattartás Az Internet felépítése Az Internet egy világméretű számítógépes hálózat sok összekapcsolt számítógépet tartalmaz a számítógépek egyenrangúak, nincs központi számítógép nincs központja,

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára.

Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára. E-mail Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára. Ma már szinte minden internetfelhasználó rendelkezik egy vagy

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3.

1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3. 1. Mi az internet? Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 2. Az alábbiak közül melyik tartománynév (domain)? -.sk szervezeti típusú:.org 3. Mely tényezők határozzák meg egy weboldal hitelességét?

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

Programok befejezése Fájl menü kilépés vagy Jobb felső sarokban X-re kattintás (bal egérgomb)

Programok befejezése Fájl menü kilépés vagy Jobb felső sarokban X-re kattintás (bal egérgomb) 1 Számítógép bekapcsolása Monitor bekapcsolása Számítógép bekapcsolása Felhasználó kiválasztása (többfelhasználós rendszerben) Jelszó beírása (ha szükséges) Programok indítása Asztalon lévő ikon kettős

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük az Online alapismeretek modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

1. Létező postafiók megadása. ipad menünk felületén válasszuk a Mail opciót, amivel megadhatjuk hozzáadandó postafiókunk típusát.

1. Létező postafiók megadása. ipad menünk felületén válasszuk a Mail opciót, amivel megadhatjuk hozzáadandó postafiókunk típusát. 1. Létező postafiók megadása ipad menünk felületén válasszuk a Mail opciót, amivel megadhatjuk hozzáadandó postafiókunk típusát. 2. Fióktípus megadása Rendszerünkben található postafiókjainak beállításához

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Levelezéshez kapcsolódó alapfogalmak

Tartalomjegyzék. Levelezéshez kapcsolódó alapfogalmak Tartalomjegyzék Outlook Express e-mail fiók beállítása... 2 Outlook Express e-mail fiók módosítása.... 5 Outlook 2003 e-mail fiók beállítása... 7 Outlook 2003 e-mail fiók módosítása.... 10 Outlook 2007

Részletesebben

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével 1. lépés: regisztráljunk e-mail fiókot a G-Mail rendszerében http://www.google.hu weboldalon a bal

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban

Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban Ahhoz, hogy bármilyen ios-t használó eszközt tudjunk, rendeltetésszerűen használni szükségünk van egy úgynevezett Apple ID-re. Ennek segítségével jogosultságot

Részletesebben

Levelezési beállítások

Levelezési beállítások Levelezési beállítások Tartalomjegyzék 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Általános információk...2 Beállítások Windows alatt...2 Thunderbird beállítások...2 Microsoft Outlook 2010 beállítások...6 Androidos beállítások...10

Részletesebben

Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban

Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban - 1 - Fő me nü Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban Az Egyetem GroupWise levelező rendszerébe irányuló levelek közül az értéktelen levélszemét szűrése központilag történik. Azonban

Részletesebben

egy postafiókra, amit azonosítóval és jelszóval érünk el internetkapcsolat levelező alkalmazás (levelező-kliens program vagy web-es felület)

egy postafiókra, amit azonosítóval és jelszóval érünk el internetkapcsolat levelező alkalmazás (levelező-kliens program vagy web-es felület) Az elektronikus posta (e-mail) olyan rendszer, amelynek segítségével más felhasználók számára fájlokat vagy üzeneteket küldhetünk, fogadhatunk. Elektronikus levelezéshez szükség van: egy postafiókra, amit

Részletesebben

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW)

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) 1 Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) levelező rendszer 8. verziójának alap szolgáltatásait

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Mappák megosztása a GroupWise-ban

Mappák megosztása a GroupWise-ban - 1 - Fő me nü Mappák megosztása a GroupWise-ban Amennyiben a feladataink végzése szükségessé teszi, lehetővé tehetjük, hogy a GroupWise rendszerben tárolt személyes mappáinkat, az ott található tételeket

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Levelező kliensek beállítása

Levelező kliensek beállítása Levelező kliensek beállítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezető...1 Eléréshez szükséges adatok...1 Mozilla Thunderbird beállítása...2 Microsoft Outlook 2013 beállítása...7 Bevezető A SinusLink

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Verziószám 2.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2013. november 6. 1 Változáskövetés Verzió Dátum Változás leírása

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Microsoft Windows XP. Feladatgyűjtemény

Microsoft Windows XP. Feladatgyűjtemény Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Feladatgyűjtemény Útmutató a feladatok megoldásához: A feladatok megoldásához szükség van az Internet Explorer és az Outlook Express programokra. A megoldott

Részletesebben

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés).

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu Kép 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). 3. 4. Értelemszerűen kitölteni a regisztrációs lapot, és elküldeni. 5. Postafiókomra érkező levélben

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 Bevezetés 1 A könyv felépítése 2 Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 I. Rész A számítógép megosztása 5 1 n Saját profilt mindenkinek 7 Alapfogalmak 8 Hogyan mûködik? 8 Biztonság 9 Felhasználói

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom Kezdő lépések Céges email Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és alapbeállításai...3 3. Ismerkedés a levelezővel...6 4. A levelező beállításai...8 5. Naptár... 10 6. Névjegyek... 11 7.

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv Connection Manager - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom A kapcsolatkezelő alkalmazás 3 Használatbavétel 3 A kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitása 3 A jelenlegi csatlakozási állapot megtekintése

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület

A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület GroupWise WebAccess Alap-illesztőfelület gyorskalauz 8 Novell GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület Gyorskalauz www.novell.com A GroupWise WebAccess Alapillesztőfelület használata Miután a rendszergazda

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosok!

Tisztelt Tulajdonosok! Tisztelt Tulajdonosok! A társasház honlapja a www.tarsashazi-manager.hu oldalon elindult, feltöltése, fejlesztése folyamatosan folyik. A honlap használatához regisztrálniuk kell a tulajdonosoknak. A regisztráció

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára.

web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára. web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára. Ebben a tájékoztatóban több helyen hivatkozunk különböző azonosítókra

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

A HTTP-vel lehetõségünk van multimédiás elemek továbbítására is.

A HTTP-vel lehetõségünk van multimédiás elemek továbbítására is. WWW (World Wide Web) A World Wide Web az internet egyik legnépszerûbb szolgáltatása. A WWW szervereken HTML oldalakon találhatjuk meg az információkat. A HTML (HyperText Markup Language) egy dokumentumleíró

Részletesebben

Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája Els lépések (9.x kiadás)

Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája Els lépések (9.x kiadás) Els lépések Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája Els lépések (9.x kiadás) Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája (9.x kiadás) Általános információk a Cisco Unity Connection

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Az elektronikus levelezés

Az elektronikus levelezés Az elektronikus levelezés Alapfogalmak... 2 Elektronikus levél... 2 Levelezőprogram... 2 Az e-mail cím... 2 Működés... 2 Az e-mail előnyei... 3 Webalapú ingyenes levelezők(pl.freemail)... 3 Az e-mail fő

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

E-mail cím létrehozása

E-mail cím létrehozása E-mail cím létrehozása A Moodle-rendszerben Ön akkor tudja regisztrálni magát, ha rendelkezik e-mail címmel. A Moodle ugyanis az Ön e-mail címére küld egy elektronikus levelet, amelyben a regisztráció

Részletesebben

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu NGP Áttekintés GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu Tartalom Mi az NGP? Miért az 1.szegmensű fax gép a kiválasztott? Milyen funkciókat kínál az NGP-vel ellátott

Részletesebben

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések MAGYAR ENERGIA HIVATAL MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések 2009. 05. 29. Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár Dokumentum verziók Verziószám Dátum Állapot Módosító Leírás

Részletesebben