ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján"

Átírás

1 ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA Lesz egy hely! Most, hogy hosszú évek után döntést hozott a képviselı-testület és Faluház céljára megvásárolja a volt vízóra épületet (Árpád u.), sokan kétségbe vonják szükségeségét. Nem is a közösségi ház ellen vannak, hanem inkább a falu pénzügyi biztonságát féltik, a más, ugyanolyan fontos fejlesztések elmaradásától tartanak. A testület döntését alapos pénzügyi helyzetfelmérés, a község hitelképességének vizsgálata után hozta meg. Ehhez adódott még egy ez év végéig fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján hosszú lejáratra, 20 évre, jelenleg 3,9 %-os kamattal, 2 év türelmi idıvel veszünk fel hitelt a Közkincs program keretében. Ennek kiegészítéseképpen pedig pályáztunk a Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumhoz kamattámogatásra. A pályázaton 20 millió Ft hitel kamataira nyertünk támogatást. (A folytatás az Újságoló 6. oldalán olvasható.) Úr napi körmenet (XII. évf. 6. sz.) Ügyeleti tájékoztató Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Orvosi Ügyelet 27-én elköltözött a következı címre: Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Szigetmonostor Orvosi Rendelıintézet Híd - sokadszor Elkészült, és az érintett települések meg is kapták a régóta várt hatástanulmányt, mely a sziget és a szárazföld kapcsolatát, közlekedését, demográfiai helyzetét elemezte. A tanulmány korrekt, taglalja a jelen állapotot, felvázolja a jövıképet, híddal és anélkül egyaránt. (Az írás folytatása a 8. oldalon található.) Maroknyi bölcselet Az igazságos, ıszinte és nemeslelkő nem arra törekszik, hogy jó embernek lássék, hanem hogy valóban az is legyen. Platón További hírek 18-án (vasárnap) került sor az idei Úr napi Körmenetre Szigetmonostoron. A szertartást Vénusz Gellért katolikus plébános celebrálta. Hasznos információk, érdekességek, a településsel kapcsolatos aktualitások tölthetık le oldalunkról:

2 ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK ÖNKORMÁNYZAT 2 AKTUÁLIS/KÖRNYEZET 6 GONDOLATOK 8 EGÉSZSÉG 9 RÖPÜL A LABDA 11 NEVELÉS/OKTATÁS 14 MÚLT-KOR 15 KÖNYVAJÁNLÓ 16 ELEINK NYOMÁBAN 17 KULTÚRA 18 CIVIL KURÁZSI 19 PROGRAMOK 21 VERSMONDÓ VERSENY 22 CSALÁDÜNNEP 23 KÖZÉRDEKŐ 24 Köszönet! Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki önzetlenül, a hétvégi pihenési lehetıségét is feláldozva segítséget nyújtott, részt vett a évi szigetmonostori Szent Iván-Nap (június 24. szombat) megszervezésében, sikeres lebonyolításában. Áldozatos munkájuk több száz ember számára jelentett felhıtlen szórkozási, kultúrált kikapcsolódási lehetıséget. Köszönettel: Kovács Attila - mővelıdésszervezı Apró mosoly A szentendrei Okmányiroda nyitvatartási rendje Hétfı: óráig Kedd: , Csütörtök: , Szerda: Zárva Péntek: Zárva Az Okmányiroda címe: 2000 Szentendre, Városház tér 4. Mivel zsarolja a nyuszika hóembert? - Ide a répát, vagy hozom a hısugárzót! Két fal beszélget: - A sarkon találkozunk. A Polgármesteri Hivatal dolgozói névsora és tisztségek Polgármester: Szilágyi Lajos Ideiglenes jegyzı: Molnár Gyöngyi Építési ügyek: Greguss Zoltán Adóügyek, Anyakönyvvezetı: Borszékiné Mócsai Bernadett Népességnyilvántartás, Szociális ügyek: Jobbágy Mária Gazdálkodási elıadó: Simon Zsuzsanna Pénzügyi ügyintézı: Pauliny Lászlóné Pénzügyi elıadó: Szalai Zoltánné Iktatás, Kommunális ügyek: Vidráné Hajós Márta Csatornázási ügyek: Klement Józsefné Élelmezésvezetı: Berkes Lászlóné A Polgármesteri Hivatal nyitva tartásáról Ügyfélfogadás: Hétfı: Szerda: Péntek: Pénztári nyitva tartás: Hétfı, Szerda, Péntek Ebédidı: Szeretettel várjuk ügyfeleinket! Felhívás! Az ÚJSÁGOLÓ címő havilap ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a lap a terjesztés során felmerült problémákból kifolyólag az elkövetkezendı idıkben nem kerül kihordásra, ugyanakkor továbbra is ingyenesen lehet hozzájutni a településen található kereskedelmi egységekben. Szíves megértésüket megköszönve, tisztelettel: Az ÚJSÁGOLÓ szerkesztısége 2

3 ÖNKORMÁNYZAT Szigetmonostor Fogászat Hétfı: Elıjegyzett betegek Péntek: Elıjegyzett betegek Szigetmonostor Rendelıintézet Hétfı: ; (b) Kedd: ; (b) Szerda: ; (b) Csütörtök: ; (b) Péntek: ; (b) (b: elıre bejelentkezettek) Rendelı tel.: , Mobil tel.: órától Központi Ügyelet: Tahitótfalu, Ifjúsági út 5. Tel.: Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Szigetmonostori Posta az alábbi nyitvatartás szerint üzemel: Hétfı: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: ZÁRVA Szigetmonostor község mezıırének telefonos elérhetısége: Kovács Attila, Szigetmonostor község közmővelıdési szakalkalmazottjának telefonos elérhetısége: Önkormányzati Hírek Az alábbiakban Szigetmonostor település Önkormányzatának Képviselı-testülete által május 18-án és június 22-én határozati, illetve rendeleti szintre emelkedett döntéseit közöljük (a testületi ülések jegyzıkönyvei alapján) május napirendi pont: Hitelfelvétel Faluházhoz. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 52/2006. (05.18.) KT határozat: úgy döntött, eredményt hirdet a Faluház hitel közbeszerzés ügyében, és nyertesként a CIB-Bank ZRt.-t hirdeti ki. Második helyezett a K&H Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Továbbá egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 53/2006. (05.18.) KT határozat: a Faluház megvásárlása kapcsán az adás-vételre irányuló tárgyalásos közbeszerzés kiírása mellett döntött. A tárgyaláson az Önkormányzatot képviselik: Szilágyi Lajos Polgármester, Ádám Gyula, Mocskonyi Péter, Nádas Zsolt képviselık, valamint Greguss Zoltán mőszaki elıadó. Végül egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született az ügyben. 54/2006. (05.18.) KT határozat: megbízza a Gazdasági Bizottságot, hogy a Faluház átalakításához a tervezıi árajánlatok bekérését és az épület funkcióinak meghatározását készítse elı. 2. napirendi pont: Vis maior támogatás. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 55/2006. (05.18.) KT határozat: a tavaszi dunai árhullám következtében megrongálódott önkormányzati ingatlanok helyreállítása érdekében pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Vis Maior Alapjához. Ennek megfelelıen nyilatkozza, hogy az Önkormányzat: 1. A káreseménnyel érintett építményekre biztosítással nem rendelkezik. 2. Más a tulajdonában lévı építményben ezt a feladatát nem tudja ellátni. 3. Saját erejébıl részben vagy egészben a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 3. napirendi pont: Egyebek a. Beadvány a 0393-ú hrsz. ingatlan villamos energiával történı ellátásával kapcsolatban. Egyhangú 9 i- gen szavazattal az alábbi határozat született. 56/2006. (05.18.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának képviselıtestülete hozzájárul, hogy Szigetmonostor 039/3 hrsz.-ú ingatlan villamos energiával való ellátása érdekében, a Budapesti Elektromos Mővek új elektromos a Madách tér és a Fı utca keresztezıdésétıl a 039/3 helyrajzi számú ingatlanig kizárólag légkábeles kivitelő vezeték hálózatot alakítson ki és Szigetmonostor Község 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatának tulajdonában lévı érintett területekre, a vezeték szolgalmi jog bejegyzésre kerülhessen a szolgálgató részérıl. A minimális bontásokat követı helyreállítási minıséget az eredeti állapot visszaállításában határozza meg. b. Bottlikné Grósz Ágnes kérelme. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 57/2006. (05.18.) KT határozat: Bottlikné Grósz Ágnes részére bérbe adja az Önkormányzat kertjét (Fı u. 26.), 100,- Ft/év bérleti díj ellenében. A megállapodás visszavonásig érvényes. c. Támogatás kérés ultrahangos készülék megvásárlásához Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 58/2006. (05.18.) KT határozat: a Szentendrei Önkormányzat által a Szakorvosi Rendelıintézet részére kért ,- Ft-os támogatást, UH-os készülék vásárlásához megadja. d. GKM pályázat (révek, kompok). Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 59/2006. (05.18.) KT határozat: a évben igénybe vehetı révek, kompok állami támogatásra benyújtható pályázattal kapcsolatban a költségvetés terhére vállalja, hogy a nettó Ft-os fejlesztési beruházás 30 %-os saját forrását biztosítja. A pályázat bruttó ÁFÁ-s összegének 30 %-át, azaz Ft-ot biztosítja a pályázati beruházáshoz, mint saját forrást. Az Önkormányzat vállalja, hogy a továbbiakban is tartósan üzemelteti a réveket, kompokat. e. Mozgássérült WC elkészítése. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 60/2006. (05.18.) KT határozat: a Horány-Dunakeszi kompátkelésen mozgáskorlátozott WC és mosdó helyiség kialakítására kapott 3 mft támogatás önrészét és ÁFA-ját vállalja. f. Lomtalanítás, veszélyes hulladék. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 61/2006. (05.18.) KT határozat: hozzájárul a lomtalanítás elvégzéséhez, melynek idıpontja: Szigetmonostor: május 29. Horány: 26. A veszélyes hulladék elszállításának idıpontja pedig: május 27. g. Együttmőködési megállapodás a Fıvárosi Vízmővek Rt-vel. A jelenlévık egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták. 62/2006. (05.18.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselı- Testülete a Szentendre-sziget települései (Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu) által létrehozott Önkormányzati Mikrotársulás és a Fıvárosi Vízmővek közötti Együttmőködési Megállapodást jóváhagyja. A KT felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására napirendi pont: Zárt ülés. 2. napirendi pont: Egyebek. a. Faluház. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 64/2006. (06.22.) sz. KT határozat: az Ingatlanvásárlás Faluház létesítése céljára kiírt tárgyalásos eljárást eredményessé nyilvánítja. A tárgyalás során kialkudott bruttó 78,1 MFt, azaz hetvennyolc millió egyszázezer forint vételárért a Szigetmonostor, Árpád u. 15. sz. alatti, 643 hrsz.-ú ingatlant megvásárolja. Egyúttal felhatalmazza Szilágyi Lajos Polgármestert, hogy az adás-vételi szerzıdést fenti vételáron és az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételekkel aláírja. Továbbá egyhangú 9 igen szavazattal a következı határozat született. 65/2006. (06.22.) sz. KT határozat: a Faluház melletti kis telek megvásárlása mellett döntött, bruttó 2,4 MFt vételáron. Az ingatlan adatai: 692 hrsz., beépítetlen terület, 1759 nm. b. Zöldsziget Általános Iskola tornaterem felújítása. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 66/2006. (06.22.) sz. KT határozat: a tornaterem hıszigetelésére tett ajánlatok közül a 6 cm-es változatot fogadta el ,- Ft ösz- 4

5 ÖNKORMÁNYZAT szeggel megbízza a Confector Kft.-t a munka elvégzésével. c. Dr. Nyári Éva új fogorvos kérelme. Azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy a fogorvosi rendelı tisztasági festését és a padló mőanyaggal történı borítását végeztesse el az Önkormányzat. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 67/2006. sz. (06.22.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Dr. Nyári Éva fogorvos kérelmét nem áll módjában teljesíteni, tekintettel arra, hogy a bérleti szerzıdés szerint ez az ı kötelessége. Ugyanolyan feltételekkel vette át a praxist, mint dr. Szabó Melinda fogorvosé volt. d. Galsainé Kondacs Krisztina munkáltató kölcsön kérelme. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 68/2006. sz. (06.22.) KT határozat hozzájárul ahhoz, hogy Galsainé Kondacs Krisztina óvónı részére 250 eft, azaz Kettıszáz ötvenezer forint kamatmentes munkáltatói kölcsönt folyósítson az Önkormányzat. e. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Társulás. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 69/2006. sz. (06.22.) KT határozat: az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsának június 8. napján hozott azon döntését, mellyel Szokolya Község Önkormányzatának csatlakozási kérelmét elfogadja, minısített többséggel hozott határozatával érvényességében megerısíti, a csatlakozást támogatja. Szavazás a Társulási Megállapodás módosításáról: Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 70/2006. sz. (06.22.) KT határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselı- testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása VI. fejezete 23. pontjának kiegészítését, mely a BM Önerı Alap igénybevételéhez szükséges, minısített többséggel elfogadja. f. Határozatok visszavonása. 7 igen, 1 ellene, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozat született. 71/2006. (06.22) KT határozat: visszavonja az 58/2006. sz. KT határozatát, miszerint a Szentendrei Önkormányzat által a Szakorvosi Rendelıintézet részére kért ,- Ft-os támogatást UH-os készülék vásárlásához megadja. Egyhangú 9 igennel az alábbi határozat született. 72/2006. (06.22.) KT határozat: visszavonja az 29/2006. sz. KT határozatát, miszerint a hitelpályázati kiírásból kerüljön ki a szerzıdéskötési díj, illetve az Önkormányzat az alábbiak szerinti szerzıdéskötési díjat fizeti meg az Idea-Consult Bt. számára: 2,3 % feletti kamat esetén 300 eft, 2,3 % alatti kamat esetén 450 eft. g. Határcsárdai kikötı ügye. Egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozat született. 73/2006. (06.22.) KT határozat: Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselıtestület elfogadja a Határcsárdánál tervezett jacht-kikötı módosított változatát. h. Együttmőködési megállapítás módosítása. 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozat született. 74/2006. sz. (06.22) KT határozat: hozzájárul ahhoz, hogy a Fıvárosi Vízmővek ZRt. és az Önkormányzat közötti Együttmőködési Megállapodás módosításához, mely módosítás a Jegyzıkönyv 1.sz. mellékletét képezi. Polgármesteri Hivatal AMIRİL A FALU BESZÉL (Ahogyan a faluban élık látják a település múltját és jövıjét) 2 DVD Riportok közismert szigetmonostori személyekkel a faluról, a faluért. Megrendelhetı: /este 5

6 AKTUÁLIS/KÖRNYEZET Tisztelt Szerkesztı Úr! Sajnálattal olvastam az Újságoló április-májusi számának 13. oldalán a Mégis, kinek az érdeke címő, G.D. által jegyzett riportot. A kérdezı Meteor telepi békétlenekrıl ír. Dícséretes, hogy a szerzı a hallgattassék meg a másik fél elvét kiemeli írásának bevezetıjében. Ezek után különösen érthetetlen számomra, miként lehetséges, hogy miközben a Meteor telepet hírbe hozza egyoldalúan csak a másik felet szólaltatja meg. Miklósi László - A Meteor Erdei Telep elnöke 6 Lesz egy hely! (folytatás) A testület döntését alapos pénzügyi helyzetfelmérés, a község hitelképességének vizsgálata után hozta meg. Ehhez adódott még egy, ez év végéig fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján hosszú lejáratra, 20 évre, jelenleg 3,9 %-os kamattal, 2 év türelmi idıvel veszünk fel hitelt a Közkincs program keretében. Ennek kiegészítése képpen pedig pályáztunk a Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumhoz kamattámogatásra. A pályázaton 20 millió Ft hitel kamataira nyertünk támogatást. Az önkormányzat jelenleg is rendelkezik hitellel, melynek éves törlesztı részlete közel megegyezik a Faluházra felvenni szándékozott 90 millió Ft hitel éves törlesztésével. Ráadásul a kétéves türelmi idı miatt a korábban felvett hitelek lejárnak, mire a mostanit el kell Gondolatok a kertrıl Ne kérdezd hol van az éden! Nálad van, a kertedben van. A mai kert akkor is, ha haszonkert, pihenıkert is egyben. De másként is fogalmazhatnék. Azt gondolom így talán pontosabb is. Minden kert pihenıkert akkor is ha szándékaink szerint haszonkert. Rajtunk áll, hogy mikor válik édenivé. kezdenünk törleszteni. Így, tehát a hitelfelvétellel az önkormányzat terhei jelentısen nem növekednek. A Faluház megvásárlása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a tárgyalások során kialkudott 78,1 millió Ft vételárért az ingatlant önkormányzatunk megvásárolja. Sikerült megvásárolni továbbá a vízóra melletti ingatlant is 2,4 millió Ft-ért. Ez a terület egyfajta védısávként, park jellegő területként funkcionál majd a jelenlegi elképzelések szerint. Az épület átalakítására és átminısítésére tervek készülnek, a tervezı kiválasztása nyár közepére várható. Ezt követıen kezdıdhet meg csak a felújítás. Az átalakítás több lépcsıben valósul meg, elsı ütemben a nagyterem, könyvtár-olvasóterem, a büfé-társalgó, a klubszoba és a kiszolgáló helyiségek felújítását tervezzük. K. Gabi A városi ember hogy tud örülni egy ablakpárkánynak, egy kis terasznak, lépcsıfordulónak kertet képzel belé, így növeli a lakóterét. Nekünk falusiaknak ehhez képest óriási lehetıségeink vannak. Ki kell tudjuk használni! Ehhez persze el kell határozni magunkat. Kell hozzá néhány alapvetés és természetesen nem kevés munka. Itt azonban mindjárt meg is jegyzem: ez a munka örömteli és még pihentetı is. Lássuk azokat az alapvetéseket! A kertünk tehát pihenıkert. Nem a virágokért, nem a fákért van, hanem értünk. Lehet, hogy egy falusi ember számára ez a megállapítás vagy kitétel szentségtörésnek számít, hiszen hagyományos értelemben a kertnek csak egy kisebb része volt haszontalanságokkal elfoglalva, a nagyobb rész a hasznos konyhakertet, gyümölcsfáknak való részt jelentette. Másodszor: Úgy kell berendeznünk, hogy a pihenıkert a ház, a lakás része legyen, egy szobája aminek cserjék, bokrok, fák a falai és a csillagos ég a mennyezete. Harmadszor: A kertet praktikusan, józan parasztésszel kell berendezni, tehát nem cicomázni kell, hanem legyen természetes. Negyedszer: A kert azon részét pedig ami nem pihenıkert, haszonkertként kell használni, tehát nem szabad parlagon hagyni. Ugyan nem olcsóbb a megtermelt zöldség, gyümölcs, de ha jól csináljuk, akkor bio lehet. Ugye ez pedig már sokat ér. Ebbıl a haszonkertbıl aztán nem hiányozhat a komposztáló, az öntözıvíz tartály, az esıvízgyőjtı, hely a ruhaszárítónak, porolónak. Homokozó, hinta is kell az unokáknak, vendég gyerekeknek. Azt gondolom, egy falusi kertbıl nem hiányozhatnak a rózsák, a paraszt-muskátlik, a főszer és gyógynövények. Ha vannak, elıbb-utóbb megtanuljuk újra a használatukat. Ilyenek a citromfő, a zsálya, bazsalikom, a mentafélék, majoránna, levendula, rozmaring stb. Kora tavasztól késı ıszig áldás a snidling (metélıhagyma). De térjünk vissza a pihenıkerthez! Létrehozásával kiterjesztettük az otthonunkat egy szabadtéri nappali szobával, ahol étkezhetünk, olvashatunk, gyönyörködhetünk a természet szépségében, figyelhetjük gyermekeink, unokáink játékát, munkálkodását. Igen. Sokunknak elıször is el kell döntenie: Nekem is kell egy ilyen pihenıkert! Az elsı teendı: Számba vegyük, hogy miként akarjuk a rendelkezésünkre álló teret kihasználni. Kedves olvasó! Ne hidd, hogy a pihenıkert kialakítása nem igényel nagyobb körültekintést és némi tervszerőséget! De igényel. Hiszen,

7 KÖRNYEZET ha nem igényelne, akkor tele volna a falunk szebbnél szebb kertekkel. Látjuk ez ma még csak lehetıség. Meg kell nézzük hol van árnyék, hogyan fogjuk a huzatot, a szelet minimálisra csökkenteni. Hogyan fogjuk a szemet bántó (ilyen pl. egy beton villanyoszlop) takarni. Meghitt zártságot teremthetünk azzal, hogy a nekünk leginkább tetszı növényekkel vesszük magunkat körül. A nagy igyekezetünkben arra is oda kell figyelnünk, hogy a kertünk télen sem legyen kopár, kietlen. Azokat a helyeket, ahonnan kilátunk pl. mosogatás közben, vagy karosszékünkbıl, olvasáskor stb., a télre gondolava kell berendeznünk Itt jöhetnek számításba a lombés tőlevelő örökzöldek, szép, érdekes terméső lombhul- latók, színes udvari tárgyak, pl. madáretetı vagy más eszközök. Az ablakok elé lombhullató fákat érdemes ültetni, hiszen ezek jól árnyékolnak nyáron, télen pedig beengedik a napsugarakat, segítve ezzel a főtést. Erre a segítségre egyre nagyobb szükségünk lesz a jövıben. Egy szó mint száz, ne zsörtölıdj, ne keress kifogásokat, mentségeket! Fogj hozzá a tervezéshez! Sétálgass a kertben és csinálgasd a skicceket! Már tudod Kedves Olvasó! Az éden a kertedben van, benned van! Csináld meg és több energiád lesz annak ellenére, hogy építésekor jócskán felhasználtad! Minden jót! Szirony György Duna Menti Regionális Vízmő Rt. felhívása Felkérjük a tisztelt lakosság, hogy a szennyvízelvezetı rendszerekben, a nem odavaló anyagok által okozott súlyos károsodásokat elkerülendı (az üzemzavarok több mint 60%-át a nem csatornába való anyagok okozzák), mindenek elıtt a textil anyagokat (és ezek között is a felmosórongyok) szigorúan tartsák távol a rendszertıl. A kérés be nem tartása során fellépı üzemzavarok következtében lakóépületeket önthet el a szennyvíz, jelentıs anyagi károkat okozva. Köszönjük az együttmőködést! Perecsi Ferenc - üzemigazgató Amit a csomagolási hulladékok szelektív győjtésérıl tudni kell - mőanyag Az Öko Pannon Kht. jóvoltából az Újságoló elızı számában (2006. április-május) egy új cikksorozatot indítottunk, mely a szelektív hulladékgyőjtés problematikájára kíván koncentrálni. Az elsı részben a papírral foglalkoztunk, jelen írásunk pedig a mőanyaggal kapcsolatos alapinformációkat közli. A mőanyag szerves óriásmolekula, amelyet szintetikus úton, vagy természetes óriásmolekulák átalakításával állítanak elı, a gyártás nyersanyagigényét kıolajból fedezik. A szintetikus eljárás során kismolekulájú vegyületekbıl (monomerekbıl) nagy molekulájú vegyületet, úgynevezett polimert alakítanak ki. A természetes alapú mőanyagokat a természetben található óriásmolekulák (fehérjék, cellulóz) átalakításával hozzák létre. A történettudomány szerint Leonardo da Vinci évszázadokkal a bakelit felfedezése elıtt rájött a mőanyag-gyártás a- lapelveire. A ma ismert mőanyagok kifejlesztése ben indult meg. Ekkor dolgozta ki Alexander Parkes angol vegyész az elsı, róla parkezinnek elnevezett mőanyagot. A mőanyagelıállítás továbbfejlıdésének a kulcsa Herman Standiger német vegyész kutatásaiban volt, melyben leírta, hogyan alkotnak a molekulák nemegyszer több százezernyi atomból álló láncokat. Munkája nyomán indult fejlıdésnek a mőanyagipar. Az 1920-as évek közepétıl Magyarországon is megkezdıdött a mőanyag termékek gyártása. A mőanyagok felhasználásának rohamos növekedése megsokszorozta a civilizált társadalmak termelési és fogyasztási lehetıségeit. Mibıl készül a mőanyag? Mire használjuk a különbözı mőanyagtípusokat? Polietilén (PE): palackok, tartályok, vegyszeres flakonok, konyhai edények, háztartási gépek bevonata, dobozok, kupakok, zacskók. Polisztirol (PS): élelmiszeres dobozok, vegyszeres dobozok, világítótestek burája, kisgépek és elektromos 7

8 KÖRNYEZET/GONDOLATOK berendezések burkolata, elektromos alkatrészek, gyerekjátékok, hab- és szigetelıanyagok. Polipropilén (PP): flakonok, élelmiszeres zacskók, dobozok. Polietilén-tereftalát (PET): üdítıs palackok és flakonok Polivinil-klorid (PVC): Kemény PVC: vízvezetékek, csıszerelvények, flakonok, tartályok, elektromos szigetelı dobozok, rudak, lemezek, nyomógombok, gépalkatrészek. Lágyított PVC: elektromos kábelek szigetelı bevonata, mőanyag ruházatok, mőbırök, padlóburkolat, egyes gyermekjátékok, csomagoló fólia. bozok tisztán, kiöblítve kerüljenek a szelektív győjtıhelyre. A palackokról mindig csavarjuk le a kupakot, a palackot tapossuk laposra, így könnyebb a szállítása és a hasznosítása! Mi lesz a szelektíven győjtött mőanyagból? A győjtıszigetekrıl elszállított mőanyagot típusonként szétválogatják, tömörítik és bálázzák. A bálákat a hasznosítás/feldolgozás helyén aprítják, majd megtisztítják a különbözı szennyezıdésektıl (papír, ragasztó, homok, élelmiszer/ital maradék stb.). Olvasztás után a mőanyagdarabkákat granulálják, azaz egyenletes szemcsékké alakítják. Az így nyert félkész termékbıl különbözı mőanyag tárgyakat készítenek: fóliát, mőanyag palackokat, flakonokat, virágládákat, csöveket, ládákat, de akár polár pulóvert is. Tudtad, hogy? Hogyan győjtsük a mőanyagot? A különbözı mőanyagfajtákat ugyanabba a győjtıedénybe dobhatjuk, mert a feldolgozás elıtt szétválogatják ezeket. Ügyelnünk kell arra, hogy az üdítıs palackok, a kozmetikai termékek flakonjai, a tejfölös do- - A csak a hıre lágyuló mőanyagokat (pl. PET palackok, mőanyag flakonok) lehet hasznosítani, a hıre keményedıket nem? - 27 PET palack anyaga szükséges egy polárpulóver elıállításához? - A másodnyersanyagból elıállított mőanyag gyártásához hétszer kevesebb energiára van szükség? Öko Pannon Kht. Híd - sokadszor (folytatás) Néhány jellemzı megállapítás a tanulmányból: 1. A sziget belsı és külsı közlekedési kapcsolatai elfogadhatatlanok. 2. Horányból a falu csak gyalogosan érhetı el. 3. A szigeten külsı környezethez igazodó belsı tömegközlekedés gyakorlatilag nincs. 4. Komp és révközlekedés csak korlátozottan vehetı i- génybe (nappal, jó látási viszonyoknál, jégmentes víznél stb.). 5.Komp és révközlekedés drága. 6.A szigeti lakosság többszörösen hátrányos helyzetben van, és még sorolhatnánk. Összességében a vizsgálatok egyértelmően rámutatnak arra, hogy a sziget lakosságának közlekedési kapcsolatai súlyosan hátrányosak, tarthatatlanok. Ezért azonnali intézkedések javasoltak: órás kompkapcsolat ingyenesen, vagy közel ingyenesen a helyi lakosság számára. 2. Szigeten belüli menetrend szerinti tömegközlekedés. 3. Tőzoltó raj, mentıállomás a szigeten. Hosszabb távú feladatok: 1.Szentendre városának hivatalosan állást kell foglalnia hídhelyben. 2. Háromoldalú közirat a híd javasolt helyére (Szentendre, F.V. RT, Szigetmonostor). 3. N.A. RT keresse meg az érintett tárcákat, hogy a javasolt átmeneti, ámde azonnali intézkedések megvalósításához szükséges források biztosíthatók legyenek. E körben kormány elıterjesztést kell készíteni. A tanulmány terjedelme több mint 100 oldal, a felsorolt megállapítások a vezetıi összefoglalóban találhatók. E- zek ismeretében, vagy nem kellı ismeretében ülésezett Szentendre Város Képviselı Testülete 2006 június 13- án kedden. Az eredmény ismét negatív, melyet én a magam részérıl már végképp nem értek, hiszen a tanulmány leírja, hogy a fejlıdést leállítani nem lehet, valamelyest lassítani igen, de csak idı kérdése, hogy a késleltetés meddig hat. Közlekedési helyzetünk viszont már ma is tart- 8

9 GONDOLATOK/EGÉSZSÉG hatatlan, és ez vonatkozik Szentendrére is. Most lenne megoldás, de egyeseknek nem kell, és az ellenzık személye sem változott, az elmúlt 2 év alatt. A közlekedési helyzet csak romlik az elkövetkezıkben, melyen egy kaszinó alatt m-rel átvezetett híd, és az ahhoz csatlakozó parton vezetett út Dera pataki kihajtással szinte mindent megoldana, és még az említett szakaszra talán egy gát is beleférne. De nem! Vajon milyen érdekek motiválnak? Ezen a- zonban jelenleg kár rágódni, keresnünk kell a még megmaradt lehetıséget. 14-én folytatódott a történet Leányfalun, ahol jelen volt: Mihályi Miklós GKM Harangi Csaba FV z RT Hadházy Sándor képviselı Gulyás József képviselı Fónagy János képviselı Pilis-Dunakanyar kistérség Polgármesterei, na meg jómagam hívatlanul. Ismertetésre került a tanulmány, és összegzés képen elhangzott mivel jelenleg nincs Szentendrétıl fogadókészség, meg kell keresni azokat a fejlesztéseket, melyek a sziget lakóinak életkörülményeit javítják, és hosszútávra meghatározhatják a mikro régió fejlıdését. Pomáz polgármestere szerint lehet bármilyen közbensı megállapodást terítékre tenni, ezek megoldást hosszú távra nem hoznak, az egyetlen és végleges megoldás csak a híd lehet. A magam részérıl én ezzel értek e- gyet. Nem beszélve arról, hogy Harangi Csaba úr elmondása szerint már ma is igényelhetnének a vízbázisokat védı települések a F.V. z RT-n keresztül évi 550 millió forintot környezetvédelmi beruházásokra, fejlesztésekre, hiszen erre törvény adna lehetıséget. Igen ám, csakhogy a költségvetési törvény erre nem a- dott keretet, tehát marad a Hofi féle elszámolás: Járni jár, de nem jut! Tartok tıle ez így lenne bármilyen kialkudott eredményeinkkel is! Ezek után mi lehet az e- gyetlen cél? Híd! Úgy tőnik Szentendre már ma is hajlandó lenne ismét napirendre tőzni a hidat, (személyes megbeszélésekbıl tudom) csak hát jönnek a szabadságolások, és a nyáridıben jelenlévı képviselık összetétele veszélyt is jelenthet számunkra. Ezen a területen kénytelenek vagyunk megvárni az ıszt, és talán még a helyhatósági választásokat is. Bíznunk kell benne, hogy ez a kevés hátralévı idı nekünk dolgozik. Debreczeni Lajos Figyelem, hıségriadó! Folytatódik a fokozott egészségi kockázattal járó kánikula. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete a hıségriasztási programhoz igazodva tájékoztatta a háziorvosokat, a szakorvosi rendelıket, a kórházakat és a mentıszolgálatot, hogy várhatóan megszaporodnak a rosszullétek, különösen a veszélyeztetett korcsoportokban. A hıség elsısorban az i- dısek körében okozhat szív és érrendszeri panaszokat, mindemellett megnöveli a halálozás veszélyét is. A Tisztiorvosi Szolgálat arra hívja fel a figyelmet, hogy kánikula idején mindenki ügyeljen a fokozott folyadék-fogyasztásra, ami a szokásos mennyiségnek akár többszöröse is lehet. Délelıtt 11 és délután 3-4 óra között igen nagy a napszúrás veszélye, ilyenkor kerülni kell a napozást. Külön rendelkezések szólnak az úgynevezett meleg munkahelyeken kötelezı egészségvédelmi szabályokról. Mind a szabadtéri, mind pedig a zárt munkahelyeken gondoskodni kell megfelelı védıitalról, ami o C hımérséklető ivóvizet, vagy alkoholmentes italt jelent. Óránként pihenıidıt is biztosítani kell a dolgozóknak. Az önkormányzatok feladata, hogy közterületeken ahol lehetıség van rá nyissanak ideiglenes ivókutakat. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének Sajtószolgálata Hurrá, nyaralunk! Nyár van végre, néhány használható ötlettel kívánok hozzájárulni ahhoz, hogy ne legyen kényelmetlen fürdıruhát húzni, ha pedig már megtettük és netán túlzásba esetünk mi a teendı. Elıször is, nézzük meg az oly gyakran emlegetett és elsısorban nıket érintı problémat, a narancsbırt vagy más néven cellulitiszt. Oka az, hogy a zsírsejtek mérete megnı vagy effektív hízás következtében vagy és egyre gyakrabban láthat-juk azt is, hogy sovány, fiatal lányok bıre is ilyen a szintén zsírsejtekben elraktározott, felszaporodó méreganyagok következtében alakul ki. Ugyanis a zsírsejteket rugalmas kötıszöveti sejtek fogják közre, ezek behúzzák a bırt, míg a kitágult zsírsejtek kitüremkednek, ennek következménye az egyenetlen bırfelület. Tény, hogy mindkettı a helytelen táplálkozás és a kevés folyadék bevitel következménye és ehhez még hozzájárul a nyirokkeringés lassulása, amely a salakanyagok további felszaporodásához vezet. A narancsbır nem e- gyik pillanatról a másikra alakul ki, ezért megszüntetni sem könnyő, de ha van még nyaralásig néhány hetünk látványos eredményt érhetünk el. Legfontosabb a salaktalanító kúra, ez elısegíti a folyadékfelesleg, a salakanyagok és a mérgezı vegyü- 9