PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE"

Átírás

1 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE 2008

2 2 Bevezetés TARTALOM PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE 2008 Bevezetés 1 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei Alapelvek A szín szerepe, a Coloroid Pécs jelzőszínei Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A város szerkezetének kialakulása Építészeti korok színei Pécs mai arcának elemzése Adatok a városról A belváros elemzése Külső városrészek elemzése Pécs vizuális arcának elemei Utcák szövete Homlokzatok színe Mikroarchitektúra Vizuális információs rendszer Közvilágítás, diszkivilágítás Művészeti alkotások Pécs vizuális arcának színkoncepciója Pécs mint vizuális egység A belváros színkoncepciója Külső városrészek színkoncepciója 160 Befejezés 185

3 Bevezetés 3 BEVEZETÉS CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ ALÁÍRÓ LAP TARTALOM RÉSZLETEZÉSE BEVEZETÉS

4 4 Bevezetés El sem is lehet valóban hallgatni azon iparkodást, mellyel a Városi Tanács a Várost naponként csinosabb és díszesebb ábrázatba önteni, annak körülvételeit nagyobb tetszetőségre emelni, és a magasabb izlésnek és míveltségnek gyors előmozdítása által a Lakást ezen városban barátságossá és kellemetessé tenni törekedik. (1823. Tudományos Gyűjtemény. Pécs) Pécs Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési Bizottsága 86/2007 (09.11) számú állásfoglalásában úgy döntött, hogy Pécs város vizuális arculati koncepciójának elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívást tesz közzé. A beérkezett ajánlatok alapján a Városfejlesztési Bizottság a koncepcióterv elkészítésére a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány munkacsoportjának ajánlatát javasolta a Gazdasági Bizottságnak elfogadásra. A Gazdasági Bizottság az ajánlást lezáró döntésében, 427/2007 (11.12) sz. határozatában az Alapítvány tervező csoportját nyilvánította nyertesnek. A nyertes pályázó egy olyan szakmai anyag, tanulmány elkészítésére vállalkozik, amely alapelveket dolgoz ki Pécsre a városra mint vizuális egységre Olyan vizuális arculatterv-koncepciót határoz meg, amelynek alapján a későbbiek során egyes városrészekre, a közterületekre, utcákra és terekre vagy más vizuális részegységekre konkrét közterületi arculatterv pályázatok hirdethetők. Pécs, 2007.

5 Bevezetés 5 Miskei László festőművész, színes környezettervező Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége alelnöke, Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány elnöke ALÁÍRÓLAP Dr. Nemcsics Antal D.Sc. egyetemi tanár, festőművész, színes környezettervező, színkutató AIC-MNB, MTA Színelméleti Bizottsága elnöke, Nemzetközi Színtudományi Akadémia, Színtervezők Nemzetközi Szövetsége alelnöke, MTA Építészettudományi, Műemléki Bizottságai, New Yorki Tudományos és Művészeti Akadémia tagja PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVÉT KÉSZÍTETTÉK Tilless Béla festőművész, szobrászművész, színes környezettervező Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Interdiszciplináris Szakosztálya elnöke Gettó József Ybl díjas építész címzetes egyetemi tanár, Építész Kamra elnökségi tagja Szilágyi Domokos építész, vezető településtervező Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Barnyai Területi Csoport vezetője, Dél-Dunántúli Területi Tervtanács állandó tagja

6 6 Bevezetés TARTALOM RÉSZLETEZÉSE Bevezetés 1 Előszó 4 Aláíró lap 5 Tartalom részletezése 6 Bevezetés 8 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei Alapelvek A szín szerepe, a Coloroid Pécs jelzőszínei Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A város szerkezetének a kialakulása A legrégibb időktől a XVIII.századig A városszerkezet alakulása a XVIII.században A városszerkezet alakulása a XIX.században A városszerkezet alakulása a XX.században Építészeti korok színei Ókeresztény Középkor Reneszánsz Török hódoltság Barokk Copf Rokokó Klasszicizmus Romantika Eklektika Szecesszió Modern Szocreál Posztmodern Pécs mai arcának elemzése Adatok a városról A belváros elemzése A belvárost övező útgyűrű A belvárosi főtér együttese Szent István tér és környéke Király utca és Színház tér térsége Flórián tér és Mária utca térsége Irgalmasok utcája és Kossuth tér környéke Bajcsy Zs. Utca, Sopianae tér, Nagy Lajos kir. Út Indóház tér és környéke Külső városrészek elemzése A volt Budai Vám térsége, a Nyugati Városkapu Gyárváros és Külső Zsolnay út Gyárváros és a Mohácsi út, a rozsdaövezet Komlói út, Meszes Budai külváros Siklósi külváros Siklósi városrész Szigeti külváros Egyetemi városrész Uránváros Bolgárkert és Rácváros Mecskoldal Pécs vizuális arcának elemei Utcák szövete Homlokzatok színe A tájolás A homlokzatok mérete A rálátás szöge A tagozatok A funkció, az élettani hatás 93

7 Bevezetés A színpreferencia Színhagyományok Színbehatárolás Színharmónia Mikroarchitektúra Ülőbútorok Szemeteskosár, virágtartó Ivőkút, utcai óra Kandaláberek Favédő rács, korlátok Útterelő bábuk Pavilonok, buszvárók Térburkolatok, díszburkolatok Térburkolatok, zöld területek Vizuális információs rendszer Pécs jelzőszínei, a zászló színei Táblák tartószerkezetei Információs táblák Térképek Térképtáblák szerkezete Reklámtáblák Információs táblák betüméretének meghatározása Látómező vizsgálat Táblák telapítési helyének meghatározása Közvilágítás, díszkivilágítás Fényforrások spektrális energiaeloszlása A megvilágítás iránya Művészeti alkotások Autonom művészeti alkotások Alkalmazott-, Diszítő-, tárgyművészeti alkotások Pécs vizuális arcának színkoncepciója Pécs mint vizuális egység A belváros színkoncepciója A belvárost övező útgyűrű Széchenyi tér és környéke Szent István tér és környéke Szinház tér és Király utca Flórián tér és Mária utca Kossuth tér és környéke Bajcsy Zsilinszky u, Sopianae tér Nagy Lakos király u Külső városrészek színkoncepciója Budai vám környéke Gyárváros, Külső Zsolnay út Gyárváros, Mohácsi út Meszes, Komlói út Budai külváros Siklősi Külváros Siklósi városrész Szigeti külváros Egyetemi városrész Uránváros Bolgárkert és Rácváros Mecskoldal 182 Befejezés 185 Pécs rehabilitációjának ütemezése 186 Összefoglalás 187 Irodalomjegyzék 190 Függelék A Coloroid részletesen A város szerkezetének kialakulása részletesen A belváros elemzése részletesen Külső városrészek elemzése részletesen 217

8 8 Bevezetés BEVEZETÉS Pécs város közgyülésének Városfejlesztési Bizottsága a város vizuális arculati koncepciójának kidolgozásával az ajánlattétel értékelése után a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány tervező csoportját bízta meg. A tervező csoport által kialakított tervkoncepció alapját a város történelmi múltjának, épített örökségének és sajátos környezeti adottságainak vizsgálata, elemzése és feldolgozása határozta meg. A tervezők figyelembe vettek és értékeltek minden olyan, a tárgyhoz tartozó összetevőt, vizuális elemet, természeti körülményt, amely a város arculatát alakíthatta, a mai városképet meghatározta. Figyelembe vették azokat a szaktudományok által feltárt kutatási eredményeket, amelyek az épített környezet megújításához, a rehabilitációhoz alapvetőek. A város építészeti hagyományainak, különböző építészeti korok jellemző képi dokumentációihoz kapcsolva a koncepció terv ismerteti a város színhagyományainak színjel gyűjteményét is. Egy-egy összetevőből, városrészből, az utcák szövetéből példaként kiemel, az építészeti kort karakteresen megmutató épületet, épületrészt, homlokzatot, annak jellemző színeivel. Alternatív lehetőségeket kínál a tervkoncepció konkrét színes környezettervek megvalósítására. Információt, eligazítást ad különböző városrészek, közterületek színkoncepciójának kialakításához. A városkép, az épített környezet megújítása mellett a tervezet részletesen foglalkozik a közterületek tárgyaival, az utcabútorokkal, az információs rendszerek elemeivel, a burkolatokkal, a házak, homlokzatok színével és a művészeti alkotásokkal is. Felhívja a figyelmet azokra a szemléleti, esztétikai összefüggésekre, amelyek a környezet harmóniáját, a vizuális élményt megalapozzák. Elemzi a városi mikroarchitektúra elemei közötti kapcsolatokat. A tárgyak és a környezetük közötti színelméleti, anyagesztétikai összefüggéseket. Néhány tárgycsoport vonatkozásában utcabútorok, információs rendszer a tárgyak paramétereinek meghatározása mellett e tárgyakra, tárgycsoportokra érvényes ergonómiai, fiziológiai szempontok betartására is felhívja a figyelmet. Igényt támaszt arra, hogy a közterületek tárgyai ne csak funkcionálisan feleljenek meg a követelményeknek, de anyagukkal, színükkel és formájukkal is jól illeszkedjenek a konkrét környezetbe. Pozitív komfortérzetet, jó hangulatot sugározzanak. Információs elemként segítsék a pontos tájékozódást, méretükkel ne zavarják a közlekedést és a városképet. Egyes városrészek, övezetek vizuális egységét a közterületek tárgyainak, a mikroarchitektúra elemeinek színe és formája fejezi ki a legkarakteresebben. A tervkoncepció következetesen épít ezekre az összetevőkre. Javaslatokat tesz azokra a színharmóniai összefüggésekre, amelyek a városrészek, különösen a történelmi belváros vonat-- kozásában betartandóak és a tárgyi környezetre is érvényesek. Az épített örökség védelmének, az urbanisztika és a közlekedés- -szervezés tudományának a városra és a környezetére vonatkozó adatait a tervezet figyelembe veszi, szakmailag indokolt helyen alkalmazza. Az arculati koncepcióterv a város vizuális egységének szem előtt tartásával készült. Célja, hogy alapot adjon, irányt határozzon meg konkrét közterületi arculattervek megvalósításához. Olyan alapelvek fogalmazódnak meg, amelyek segíthetik a város arculatának megújítását.

9 Bevezetés 9 A VIZUÁLIS ARCULATOT MEGHATÁROZÓ ÖSSZETEVŐK A KONCEPCIÓ TERVBEN ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉPÍTÉSZETI KOROK VÁROSSZERKEZET VÁROSRÉSZEK, ÖVEZETEK VIZUÁLIS ÁLLAPOTA A REHABILITÁCIÓ TÁRGYI KÖRNYEZET A VÁROSI MIKROARCHITEKTÚRA UTCABÚTOROK BURKOLATOK INFORMÁCIÓS ELEMEK MŰALKOTÁSOK A VÁROS INFRASTRUKTÚRÁJA TERMÉSZETI KÖRNYEZET A VÁROS ÉS KÖRNYEZETE A TÁJ ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KAPCSOLATA AZ ALAKÍTHATÓ, VÁLTOZÓ TÁJ 1. ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A VÁROSKÉPET MEGHATÁROZÓ VIZUÁLIS ELEMEKRŐL 2. A SZÍNEK, A FORMÁK, A STRUKTÚRÁK TUDOMÁNYOS ELEMZÉSE AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTÉKELÉSE, BEMUTATÁSA EGYES VIZUÁLIS EGYSÉGEKEN 3. A SZÍN MEGHATÁROZÓ, KÖRNYEZETET ALAKÍTÓ SZEREPÉNEK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE A VIZUÁLIS ARCULAT KIALAKÍTÁSÁBAN.

10 10

11 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.1 ALAPELVEK 1.2 A SZÍN SZEREPE, A COLOROID 1.3 PÉCS JELZŐSZÍNEI

12 12 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 1. A VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.1 ALAPELVEK Pécs város épített környezetének minden eleme a terek, az utcák szövete, az épületek architektúrája, szerkezete, anyaga, magassága, szélessége, a város minden műtárgya, a homlokzatok színe, a mikroarchitektúra elemei, az utcabútorok, az információs rendszer elemei, a reklámtáblák és a művészeti alkotások mindegyikének mérete, formája és színe a környezetben hat egymásra. Együttesen egy sajátos vizuális rendszert alkotnak. A vizuális arculat kialakítását célzó tervezés e rendszer elemeit vizsgálja, nemcsak általában, hanem konkrétan egyes városrészek, övezetek, közterületek vonatkozásában is. Vizsgálja a város történelmi múltjából, az épített örökséghez kapcsolódó szín- és formajellemzőket, azok arculati összefüggéseit, jellegzetes karaktereit. A helyi környezeti adottságok is befolyásolják, hogy mely elem lesz a meghatározó a vizuális arculat kialakítása során. Más-más elem kerül előtérbe a lakótelepi és a történelmi belváros, vagy a kertes, családiházas környezetben. A város fejlődése, területének növekedése nemcsak topográfiailag hozott változásokat, de sokszínűbbé tette Pécs vizuális arculatát is. A kapcsolódott települések lokális értékei, épített és tárgyi öröksége, színhagyományai mind figyelembe veendő tényezők a vizuális arculat tervezése, az egységes városkép kialakítása érdekében. A tudatos vizuális arculattervezés mielőtt eldönti a városképben fontos homlokzatok színét, a tér- vagy díszburkolat motívumát, raszterének sűrűségét, az utcabútorok formai és színmegoldásait, vagy meghatározza az információs tábla helyét a konkrét helyen adatokat gyűjt. Vizsgálja egyrészt a különböző látótéren belüli formák, formastruktúrák elrendeződését, másrészt a látótér színei közötti viszonyokat, a skálaszerűséget. Meghatározza az alá, vagy fölérendelést egyes elemek között. A színek ismerete alapvető a vizuális arculattervezéssel foglalkozó számára. A szín nemcsak építeni, de rombolni is tudja a teret. A telített színek, pl.: a homlokzatokat közelítik egymáshoz, figyelemfelkeltők. A tört, árnyalatok térmélységet fokozó skálákat alkotnak, csökkenthetik a formai hiányosságok vizuális hatását. Egy-egy utcasor bármely épülete, a közterületek, a mikroarchitektúra tárgyai is szerves részei a városképnek. Látványuk befolyásolja a városról, a városrészről alkotott vizuális élményt. A színek szerepe nagy jelentőségű ezen élmény kialakításában. A színek módosíthatják a teret, a meglévő építészeti adottságokat ha ez szükséges megváltoztathatják. A világos színekkel pl. tágas érzetet kelthetünk a szűk utcákban. Kiemelhetünk és jelentéktelenné is tehetünk környezeti elemeket a színekkel. Növelhetünk és csökkenthetünk mérethatásokat. (világos, tört színekkel növelhetünk, sötétebb skálával csökkenthetünk). A vizuális tervezés céljaira kialakított, nemzetközileg elfogadott Coloroid színrendszer színtere harmóniaküszöb-mérésekre épül. Színjelei a tervezés számára fontos színezetet, telítettséget és világosságot fejezik ki. Bármely színminta gyűjtemény színjelei, így a Panton-é, vagy a RAL-é a Coloroid-ban kifejezhető. 1

13 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 13 A szín információs szerepéről, esztétikai funkciójáról a vizuális arculatban, csak a színek pontos ismeretében lehet dönteni. A színek, színjelek összeköthetnek városrészeket, kisebb övezeteket, jelölhetnek közintézményeket, fontos szolgáltatásokat. Szabályozhatják a közlekedést, tilthatnak, irányíthatnak, megállíthatnak. Megidézhetik az elmúlt történelmi korokat, harmonikus kapcsolatot hozhatnak létre a közterület egyes vizuális egységei között. Hangulatot, esztétikai élményt idézhetnek elő, befolyásolják életminőségünket. Mindezen összefüggések a színek információs szerepének fontosságára utalnak. A színek pontos értelmezését teszik szükségessé. Vizuális egységet meghatározó szempontok Pécs város arculati koncepciójában 1. A város, mint vizuális rendszer 1.1 Az utcák szövete, közterek 1.2 Épületek, műtárgyak 1.3 A mikroarchitektúra elemei, utcabútorok, pavilonok stb. 1.4 Térburkolatok, díszburkolatok 1.5.Az információs rendszer elemei, információs táblák, térképek, reklámok 1.6 Művészeti alkotások 2. A vizuális megjelenés összetevői 2.1 Térarányok, térkapcsolatok 2.2 Az elemek formája, struktúrája 2.3 Az elemek színe, textúrája 2.4 A tér, a forma és a szín viszonyrendszere 3. A szín szerepe a vizuális megjelenésben 3.1.A szín használati funkciói 3.2 A szín esztétikai funkciói 3.3 A szín informatív funkciói 4. A vizuális arculat, a színes környezet tervezése 4.1 Vizuális egységek rögzítése 4.2 A színhagyományok meghatározása 4.3 Színjelrendszer bevezetése 4.4 Városképi elemek kapcsolatának felmérése 4.5 Méret, rálátás, tájolás stb. viszonyok felmérése, látómező vizsgálatok 4.6 A színes felületek színének meghatározása 4.7 Színharmóniai együttesek létrehozása 4.8 A színkészlet behatárolása 4.9 Színkoncepció kialakítása Városrészekre, övezetekre, kisebb területi egységekre is érvényes ezen szempontok megtartása. A közterületek tárgyai, a homlokzatok színe, a burkolatok, a növényzet mind fontos részei a városképnek. Elhelyezésükről, telepítésükről, megújításukról, esztétikai minőségükről az illetékes városi szakhatóság gondoskodik. A városkép megóvása érdekében, a közterületeken arculati elemek elhelyezését, telepítését csak a vonatkozó önkormányzati rendeletek megtartása és megfelelő szakmai kontrol mellett szabad végezni. A történelmi belváros, de a lakótelepek vonatkozásában is a megújításhoz legyen alapkövetelmény a konkrét elemző és értékelő színes környezetterv, mint a rehabilitáció első lépése. 1

14 14 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei AZ ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁTÓL A VIZUÁLIS ARCULATTERVIG ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK ÖSSZEGYŰJTÉSE ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK ELEMZÉSE SZÍNEK BEHATÁROLÁSA, TERVEZÉS FOLYAMATA VIZUÁLIS ARCULATTERV A VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA ÉPÍTÉSZETI KOROK SZÍNEI ADATOK A VÁROSRÓL A BELVÁROS A KÜLSŐ VÁROSRÉSZEK VIZUÁLIS ARC ELEMEI UTCÁK SZÖVETE HOMLOKZATOK SZÍNE MIKROARCHITEKTÚRA VIZUÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER KÖZVILÁGÍTÁS, DISZKIVILÁGÍTÁS MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK BELVÁROSRA VONATKOZÓ ELEMZÉSEK KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE VONATKOZÓ ELEMZÉSEK A VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE VONATKOZÓ ELEMZÉSEK BELVÁROSRA, KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE, A VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE A COLOROID SZÍN- TARTOMÁNYOK BEHATÁROLÁSA BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE SZÍNSKÁLÁK RÖGZÍTÉSE

15 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei A SZÍN SZEREPE, A COLOROID A szín nemcsak felépíteni, hanem szétrombolni is tudja az épített környezetet. A telített színek a szemben lévő homlokzatsorokat közelítik egymáshoz, ritmizálnak, felhívják a figyelmet. A tört árnyalatok térmélységet fokozó skálákat alkothatnak, csökkenthetik a formai hiányosságok vizuális hatását. A színek közötti összefüggések ismerete feltétlenül szükséges a vizuális arculat tervezésével foglalkozók számára. A vizuális tervezés céljára kialakított, nemzetközileg elfogadott Coloroid színrendszer magyar szabvány (MSZ 7300). Színjelei a tervezés számára fontos színezetet, telítettséget és a világosságot fejezik ki. Bármilyen színminta színe a Coloroidban kifejezhető. A színérzetek háromdimenziós sokasága egy egyenes körhenger belsejében úgy helyezkedik el, hogy a színezet változása a henger kerülete mentén, a telítettség változása a sugár, a világosság változása pedig a tengely irányában történik. A semleges színek az abszolút fehértől az abszolút feketéig a körhenger tengelyén fekszenek. A tengelyre merőleges síkok azonos világosságú színeket tartalmaznak. A tengelytől távolodva a színek telítettsége nő. Az azonos telítettségű színek egy-egy hengerpalástot alkotnak. A színek halmazának azonos színezetű színei a henger függőleges tengelymetszeteinek félsíkjaiban foglalnak helyet. A henger palástján, megközelítően egy ferde síkmetszet ellipszis vonala mentén helyezkednek el a Coloroid határszínei.. A Coloroid színrendszerben a színeket három összetartozó számmal jelöljük, melyek közül az első a Coloroid színezetre, a második a Coloroid telítettségre, a harmadik a Coloroid világosságra vonatkozik. A jelölés az alábbi sorrendben történik: szinezet-telítettség-világosság A-T-V. E dokumentációban szereplő színminták mellett mindig közöljük a minta A-T-V értékét, valamint a nemzetközi színmérő rendszerbeli színösszetevőit, az X,Y,Z értékeket is

16 16 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 1. VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.3 PÉCS JELZŐSZÍNEI, PÉCSI ZÁSZLÓ SZÍNEI PÉCS MAI, PANTON SZÁMOKKAL ADOTT JELZŐSZÍNEI ÉS A ZÁSZLÓ SZÍNEK VONATKOZÁSÁBAN IS, MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKAT ADUNK. 3 VÁLTOZATBAN. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 116 C 14,20. 61,88. 78,53. 61,28. 61,67. 7,35 KÉK 287 C 51,67. 16,49. 19,31. 4,44. 3,73. 20,39. EREDETI PANTON A T V X Y Z SÁRGA 109 C 12,76. 63,84. 81,03. 61,64. 65,66. 8,36. KÉK 293 C 52,11. 35,96. 29,12. 8,81. 8,48. 40,44. JAVASOLT VÁLTOZAT 1. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 110 C 12,96. 45,86. 67,65. 43,30. 45,77. 4,61. KÉK 300 C 52,80. 42,48. 32,08. 9,04. 10,29. 42,21. JAVASOLT VÁLTOZAT 2. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 115 C 12,44. 58,08. 84,89. 67,04. 72,06. 20,76. KÉK 307 C 54,35. 44,18. 35,77. 8,83. 12,80. 37,15. JAVASOLT VÁLTOZAT 3.

17 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt PÉCS VIZUÁLIS ARCÁT MEGHATÁROZÓ TÖRTÉNELMI MÚLT 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA 2.2 ÉPÍTÉSZETI KOROK SZÍNEI

18 18 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt. 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA 2.11 A LEGRÉGEBBI IDŐKTÓL A XVIII. SZÁZADIG A város a Mecsek kiváló természeti adottságú déli leejtőin, az itt egymást merőlegesen metsző két ősi útvonal találkozásánál keletkezett Kr.u. I. században. A római város szerkezetéről, kiterjedéséről részleges ismereteink vannak csupán. Ma az elpusztult város alapfalainak maradványaival találkozhatunk a pusztulás utáni leejtő törmelék több méter mély rétegeiben. A történeti belváros ÉNY-i szektorát foglalta el a jelentős kiterjedésű és rendkívüli gazdagságú későrómai-ókeresztény temető, melynek fellelt és helyreállított emlékei méltán kerültek az UNESCO világörökség-listájára. A középkori Pécs a római elődjénél jelentősen nagyobb kiterjedésű, melynek szerkezetét az egymást metsző főútvonalak határozták meg. Ezek mentén települt a kereskedelem, metszéspontjukban létesült a város főtere városházával, plébánia templommal, míg a szakrális központ, a püspökvár a négytornyú székesegyházzal tőle északnyugatra épült a későrómaiókeresztény temető területén. A középkori város középső részét a tatárjárás után, a XIII. század második felében vették körül városfalakkal megvédve a jelentősebb egyházi és világi épületeket, míg az utak és jelentősebb vízfolyások menti településrészek föld- és szőlőműves és iparos lakói a falakon kívül rekedtek. Ezek közül a legjelentősebb a bőhozamú Tettye forrás patakja mentén, a vízi energia felhasználására kialakult iparosnegyed - Malomsok - városrész a Mindenszentek plébániájával, a budai országút mentén a Budai Külváros, a siklósi országút mentén a Siklósi Külváros, a szigeti országút mentén pedig a Szigeti Külváros, míg végül a hegyre vezető vaskapun túl a déli lankákon a város szőlőskertjei helyezkedtek el. A középkori városok gazdagságát jelenítik meg a koldulórendek megtelepedése: a ferencesek, a domonkosok, a domonkos apácák és az Ágoston-rendiek. A zömmel földszintesen beépült várostestben ezek az egyházi épületegyüttesek meghatározó, a városképet gazdagító elemek voltak, melyek jelentős beépítetlen kertterületekkel is rendelkeztek. A török hódoltság alatt tovább élt a város, de az új hatalom kormányzata, betelepítései módosították azt. Az új dzsámik kupoláikkal, minaretjeikkel keletiessé módosították a városképet, melyek ma is részei a városképnek. A török alóli visszafoglalás alkalmából elkészült telekösszeírás, katonai felmérés és városábrázolás azt igazolja, hogy a középkori város lényegében fennmaradt elszegényedve, lepusztulva, kiégve, mely lehetőséget nyújtott a városi élet folytatásához. Az ban még népes, főleg magyar és kevés délszláv lakosú Pécs a Rákóczi szabadságharc idején, az 1704-es rácdúlás következtében vált lakatlanná. Részletes leírás a függelékben.

19 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.12 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XVIII. SZÁZADBAN A földesúr püspökség és káptalan németekkel és keresztény bosnyákokkal telepítik újjá a várost. A középkori város romjai között, annak településszerkezetét megtartva, egy sokkal kisebb, a romok elbontásából nyert építőanyagból sokkal szerényebb, és szegényesebb város kezd kibontakozni a barokk stílus jegyében. A középkori kereteket lassan, a XVIII. század folyamán és a XIX. század első felében tudja csak új élettel és épületekkel feltölteni az egyház és a város polgársága. A szabad királyi városi címet 1780-ban kapja meg Pécs Mária Teréziától, mely a földesúrral szembeni polgári törekvések elismerését jelentette, és felgyorsította a város polgárosodását. A barokk Pécs arculatában a szerény, eszköztelen, zömében földszintes polgári épületek között a XVIII. század derekán és második felében felépült egyházi épületegyüttesek dominálnak: A középkori épületek közül a püspöki palota és székesegyház, a kanonokházak, a ferences templom és rendház épülnek át barokk stílusban. A Gázi Kászim pasa dzsámija a főtéren, Jakovali Hasszán dzsámija a kórház téren, Elhadzsi Husszein dzsámija az Ágoston téren épültek át barokk templomokká megtartva sajátos, Mekka irányába tájolt elrendezésüket. Új egyházi épületek is emelkedtek: a püspökvárban a Dómtéren a káptalani levéltár, a papnövelde a Papnövelde utcában, a jezsuita rendház és kollégium, a kapucinusok (később az irgalmasoké) temploma és rendháza a főtéren, a domonkosok temploma és rendháza (ma Dominikánus-ház), a pálosok temploma és rendháza (később Líceum templom) a főutcában (Király u.). A belváros fölé emelkedő kálvária és a Szigeti Külvárosban álló Xavéri szent Ferenc kápolna, a Havihegyen a pestisjárvány emlékére emelt Haviboldogasszony kápolna, a főtér Szentháromság emlékműve gazdagítják a barokk városképet. Ez időben létesül a városból kiutasított pravoszláv szerbek települése a Rácváros, a Szigeti Külvároson kívül, attól nyugatra. A polgári építkezések reprezentatívabb emlékei a K-NY-i tengely mentén, a főutcában emelkednek a középkori eredetű, emeletes polgárházak barokk átépítésével. A kor legjelentősebb középülete a vármegyeháza a Papnövelde utcában. Részletes leírás a függelékben.

20 20 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt. 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.13 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XIX. SZÁZADBAN A város polgársága a Reformkor idején képes volt a város arculatának jelentős átformálására a püspökvár városra néző falainak elbontásával, sétatér létesítésével, a városkapuk elbontásával, a városárka beépítésével, egyre több emeletes polgárház építésével. Ennek az időszaknak meghatározó építőmesterét már név szerint is ismerhetjük: Piacsek József kezemunkája nyomán formálódott a főtér K-i, klasszicista házsora és városházája, a Király u. Mária u. Líceum u. Felsőmalom utca több lakóháza, A Jogi Líceum épülete (Szepessy u. ma Egyetemi Könyvtár). Ezt követte az as évek romantikus és kora-eklektikus, főleg neoreneszánsz építkezése még a középkori településszerkezetet tiszteletben tartva, szerény léptékváltással. Ez időtájt már nem ritka a két emeletes épület sem, de még nem feszítik szét a középkori és barokk eredetű utca- és városképet. Ekkor formálódik a déli városfal mentén a Rákóczi út, születik az új piactér, a Kossuth tér a zsinagógával. A helyi ipar, a szénbányászat nyomán megindulnak a korai ipartelepek és munkáskolóniák építése is a város déli és keleti külső területein. A kapitalista fejlődés és polgárosodás, a vasúti közlekedés, a városi élet intézményeinek sokfélesége a kiegyezés után, a századforduló idején és a XX. század első 20 évében teljesedik ki. Ez az időszak jelentős építkezésekkel, a város területének megnövekedésével jár messze túllépve a középkori várostest területét. Jelentős gazdasági vállalkozások igényes ipari épületei, a közigazgatást, a honvédelmet, oktatást, a kultúrát, a polgári reprezentációt is kiszolgáló új középületek, lakóépületek, szállodák, kávéházak, létesültek a századforduló historizáló és a szecessziós építészetének, a korai modern mérnöki szerkezetek alkalmazásával. Ebben a korszakban a város szerkezete elsősorban a K-Ny-i tengelye mentén, hosszan elnyúló módon kibővült, a villamosjáratok révén tömegközlekedés szerveződött. A városképben a négytornyú székesegyház továbbra is megtartotta dominanciáját, de közel és távol már megjelentek a konkurens középületek jelentős méretű tömegei a zömében még mindig lényegében földszintes beépítésű, csak a központ felé sűrűsödő, többszintessé váló városszövet felett. Részletes leírás a függelékben.

21 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.14 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XX. SZÁZADBAN A város életében nem a századforduló, hanem a vesztett I. világháború, a szerb megszállással, a trianoni béke-szerződés következményeivel hozott új fordulatot. A gazdasági válság, az elszegényedés mellett egyedüli pozitívum a Pozsonyi Erzsébet Tudomány Egyetem Pécsre költöztetése. A két világháború közötti időszakban készült az első szabályozási terv (1928.), mely nyomán az egyetemi negyed, a villákkal szegélyezett magaslati út, a belváros és a vasút közötti lakóterület, a Szigeti és Budai kertvárosok, a vasúton túl a Megyeri kertváros és a Központi Temető épült fel ben az államosítás után jelentős mértékben átalakultak a város gazdasági és társadalmi viszonyai. A szocialista városépítés együtt járt a településrendezési tervek készítésével. Eredményei az 50-es évekből az úgynevezett szocialista-realista Meszesi városrész, majd a század közepétől a tömeges lakásépítés új telepei, Újmecsekalja-Uránváros, Szigeti-városrész, Megyerikertváros, melyek kezdetben hagyományos, majd nagypaneles szerkezetekkel valósultak meg. A Szigeti városrészben, a Rókusdomb területén a pécsi főiskolai és egyetemi fejlesztések akcióterületeit jelölték ki.. A lakásépítés lázában felkúszott a panel a Mecsek-oldal szőlőinek helyére is, megközelítette a történeti várostestet is. A város feletti történelmi borvidék szőlőskertjei a spontán magánerős lakásépítés közkedvelt területévé vált. Pécsett elkerülték a világháborús bombázások, így az örökölt történeti városszerkezetet és városképet csak a bontással járó új lakótelep-építés politikai nyomása veszélyeztette, melyet sikerült még megállítani. A történeti beépítést őrző városnegyedeink rekonstrukciós rendezési tervei is sorra elkészülhettek. A történeti belváros tehermentesítésére elkészült a városközpont déli irányú bővítésének rendezési terve és a terület beépítése. Ebben az időben szabadult ki évszázados beépítettségéből a püspökvár és a belváros középkori falrendszere jelentős városkép formáló szerephez jutva a tehermentesítő forgalmi útgyűrű kiépítésével. Az 1990-es rendszerváltó fordulat után a város bányaipara, állami vállalatai felszámolásra kerültek nagy kiterjedésű rozsdaövezetet hagyva maguk után. Tizenöt év elteltével a kapitalista átalakulás tendenciái kirajzolódtak, a privatizáció, a magánbefektetők, a nemzetközi tőke városalakító tevékenysége már tetten érhető a plázák, raktáráruházak, autószalonok, lakóparkok szaporodásával. A 2004-ben készült el a város egységes településrendezési terve, amely a lakosú város szerkezetét hosszútávra meghatározta. Részletes leírás a függelékben.

Színtechnika A vizuális színmérés

Színtechnika A vizuális színmérés Színtechnika A vizuális színmérés Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 A mérendő mennyiség: a szín (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 A CIE színinger mérő rendszer (1931) Commission Internationale

Részletesebben

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA PININFARINA FORMAVILÁGA MINDANNYIUNK ÁLTAL ELFOGADOTT TÉNY, HOGY HASZNÁLATI TÁRGYAINK ÍGY A VÁROSKÉPET ALKOTÓ MINDEN EGYES ÉPÍTÉSZETI ELEM TERVEZÉSE ESETÉN NAGY HANGSÚLYT KELL HELYEZNI A FUNKCIÓ ÉS A FORMA

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István OPTIKA Szín Dr. Seres István Additív színrendszer Seres István 2 http://fft.szie.hu RGB (vagy 24 Bit Color): Egy képpont a piros, a kék és a zöld 256-256-256 féle árnyalatából áll össze, összesen 16 millió

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/31-66/2008 TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁ- ROSA PÉCS2010 CÍMŰ, URB 01/2006. SZ. SZERZŐDÉS MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001 Mészkő mozaikok A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a mindennapokba.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet 20 1 PEMARIN MP.Kft. AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet KATALÓGUSAINK Ajtó-ablak betét 2.rész Tiffany virág minták Tiffany állat minták Tiffany táj képek Széljegyzet

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Kazinczy utca metszetei, rétegei

A Kazinczy utca metszetei, rétegei A Kazinczy utca metszetei, rétegei TDK 2012 Városépítészeti Szekció készítette: Odry Szilvia, Takács Gyula (3. évfolyam) konzulens: Benkő Melinda PhD, tanszékvezető egyetemi docens Budapest, Belváros,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

Integrált települési adatbázisok elméleti és gyakorlati kérdései - Veszprém és Várpalota példáján - Ónodi Zsolt, PhD hallgató ELTE-TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Áttekintés Vizsgálat célja

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design)

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design) Betegbiztonság és a tényeken alapuló lótervezés (Evidence Based Design) Evidence Based Design 1 Az EBD egy olyan folyamat, amely hiteles kutatási eredményeket vesz figyelembe az épített ttkörnyezet kialakítása

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben

Warvasovszky Tihamér polgármester

Warvasovszky Tihamér polgármester Királyi Séta Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron Kiemelt projekt Warvasovszky Tihamér polgármester A projekt célja: A régió kiemelt, országos és nemzetközi jelentőségű, kulturális örökségre

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 Szálloda: Szálloda az üdülőterületen. A szállodában / területen található étterem, kávéház, internet-csatlakozás, terasz. Parkoló - őrzött, fizető. Harkány - központ

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM - HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS - ALAPRAJZ - m 1:100 szőnyegtárlók 44. 46. monumentális művészet bemutatóhelye 45. +3,52 43. 39. Nagy Sándor

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Keleti kikötő negyed, Amszterdam

Keleti kikötő negyed, Amszterdam Amszterdam Keleti kikötő negyede néhány mesterséges félszigeten helyezkedik el, melyeket 1900 körül létesítettek az intenzív hajó- és áruforgalom kiszolgálására. A kikötői funkció jellege azóta megváltozott,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást. korszersítése Pécsett

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást. korszersítése Pécsett Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményez korszersítése Pécsett A program története Els pályázati kiírás 2001ben 1107/1999.(X.8.) Korm. határozat A 47/2001.(06.29.)

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA

LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA Restaurátor: Kövecsi Anna Témavezető: Czifrák László 2009 A TÁRGY MEGHATÁROZÁSA ÉS ADATAI Tulajdonos: Iparművészet Múzeum Leltári szám: 945 a-b Méretek: tál: átmérő:- 25,

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek Lux et Color Vespremiensis 2008 Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek Dr. Wenzel Klára, Dr. Samu Krisztián, Langer Ingrid Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti

Részletesebben

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK Neolit festékföldbányák Grand Canyon, USA Sümeg (dioráma) 1 Ásványi pigment ~ minden szervetlen Szerves (növényi) Szintetikus Ásványi eredető mesterséges: nincs éles határ - tisztítás

Részletesebben

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Az egyre elszaporodó gigászi méretű vásárlásra szolgáló helyek láttán az ember eltöpreng, vajon szükségszerű-e létrejöttük, és, ha igen,

Részletesebben

YourPlace. Prospektus

YourPlace. Prospektus YourPlace Prospektus Termék Iroda ProductYourPlace YourPlace Kategória Category Office YourPlace személyes. egyedi. Inspiráló. válaszd meg, hogyan akarsz dolgozni egy időben, egy helyen. A technológiai

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Ú J P A L O T A - F Ô T É R

Ú J P A L O T A - F Ô T É R HELYZET: 1. gépkocsi orientált közlekedés szervezés az egész lakótelepen 2. széles észak-déli tengely - erôs szélcsatorna hatás 3. becsatlakozó délkeleti irányú út (az Y alakú útcsatlakozás elôny is lehetne)

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben