PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE"

Átírás

1 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE 2008

2 2 Bevezetés TARTALOM PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVE 2008 Bevezetés 1 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei Alapelvek A szín szerepe, a Coloroid Pécs jelzőszínei Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A város szerkezetének kialakulása Építészeti korok színei Pécs mai arcának elemzése Adatok a városról A belváros elemzése Külső városrészek elemzése Pécs vizuális arcának elemei Utcák szövete Homlokzatok színe Mikroarchitektúra Vizuális információs rendszer Közvilágítás, diszkivilágítás Művészeti alkotások Pécs vizuális arcának színkoncepciója Pécs mint vizuális egység A belváros színkoncepciója Külső városrészek színkoncepciója 160 Befejezés 185

3 Bevezetés 3 BEVEZETÉS CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ ALÁÍRÓ LAP TARTALOM RÉSZLETEZÉSE BEVEZETÉS

4 4 Bevezetés El sem is lehet valóban hallgatni azon iparkodást, mellyel a Városi Tanács a Várost naponként csinosabb és díszesebb ábrázatba önteni, annak körülvételeit nagyobb tetszetőségre emelni, és a magasabb izlésnek és míveltségnek gyors előmozdítása által a Lakást ezen városban barátságossá és kellemetessé tenni törekedik. (1823. Tudományos Gyűjtemény. Pécs) Pécs Megyei Jogú Város közgyűlésének Városfejlesztési Bizottsága 86/2007 (09.11) számú állásfoglalásában úgy döntött, hogy Pécs város vizuális arculati koncepciójának elkészítése tárgyában ajánlattételi felhívást tesz közzé. A beérkezett ajánlatok alapján a Városfejlesztési Bizottság a koncepcióterv elkészítésére a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány munkacsoportjának ajánlatát javasolta a Gazdasági Bizottságnak elfogadásra. A Gazdasági Bizottság az ajánlást lezáró döntésében, 427/2007 (11.12) sz. határozatában az Alapítvány tervező csoportját nyilvánította nyertesnek. A nyertes pályázó egy olyan szakmai anyag, tanulmány elkészítésére vállalkozik, amely alapelveket dolgoz ki Pécsre a városra mint vizuális egységre Olyan vizuális arculatterv-koncepciót határoz meg, amelynek alapján a későbbiek során egyes városrészekre, a közterületekre, utcákra és terekre vagy más vizuális részegységekre konkrét közterületi arculatterv pályázatok hirdethetők. Pécs, 2007.

5 Bevezetés 5 Miskei László festőművész, színes környezettervező Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége alelnöke, Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány elnöke ALÁÍRÓLAP Dr. Nemcsics Antal D.Sc. egyetemi tanár, festőművész, színes környezettervező, színkutató AIC-MNB, MTA Színelméleti Bizottsága elnöke, Nemzetközi Színtudományi Akadémia, Színtervezők Nemzetközi Szövetsége alelnöke, MTA Építészettudományi, Műemléki Bizottságai, New Yorki Tudományos és Művészeti Akadémia tagja PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS VIZUÁLIS ARCULATÁNAK KONCEPCIÓTERVÉT KÉSZÍTETTÉK Tilless Béla festőművész, szobrászművész, színes környezettervező Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Interdiszciplináris Szakosztálya elnöke Gettó József Ybl díjas építész címzetes egyetemi tanár, Építész Kamra elnökségi tagja Szilágyi Domokos építész, vezető településtervező Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Barnyai Területi Csoport vezetője, Dél-Dunántúli Területi Tervtanács állandó tagja

6 6 Bevezetés TARTALOM RÉSZLETEZÉSE Bevezetés 1 Előszó 4 Aláíró lap 5 Tartalom részletezése 6 Bevezetés 8 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei Alapelvek A szín szerepe, a Coloroid Pécs jelzőszínei Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A város szerkezetének a kialakulása A legrégibb időktől a XVIII.századig A városszerkezet alakulása a XVIII.században A városszerkezet alakulása a XIX.században A városszerkezet alakulása a XX.században Építészeti korok színei Ókeresztény Középkor Reneszánsz Török hódoltság Barokk Copf Rokokó Klasszicizmus Romantika Eklektika Szecesszió Modern Szocreál Posztmodern Pécs mai arcának elemzése Adatok a városról A belváros elemzése A belvárost övező útgyűrű A belvárosi főtér együttese Szent István tér és környéke Király utca és Színház tér térsége Flórián tér és Mária utca térsége Irgalmasok utcája és Kossuth tér környéke Bajcsy Zs. Utca, Sopianae tér, Nagy Lajos kir. Út Indóház tér és környéke Külső városrészek elemzése A volt Budai Vám térsége, a Nyugati Városkapu Gyárváros és Külső Zsolnay út Gyárváros és a Mohácsi út, a rozsdaövezet Komlói út, Meszes Budai külváros Siklósi külváros Siklósi városrész Szigeti külváros Egyetemi városrész Uránváros Bolgárkert és Rácváros Mecskoldal Pécs vizuális arcának elemei Utcák szövete Homlokzatok színe A tájolás A homlokzatok mérete A rálátás szöge A tagozatok A funkció, az élettani hatás 93

7 Bevezetés A színpreferencia Színhagyományok Színbehatárolás Színharmónia Mikroarchitektúra Ülőbútorok Szemeteskosár, virágtartó Ivőkút, utcai óra Kandaláberek Favédő rács, korlátok Útterelő bábuk Pavilonok, buszvárók Térburkolatok, díszburkolatok Térburkolatok, zöld területek Vizuális információs rendszer Pécs jelzőszínei, a zászló színei Táblák tartószerkezetei Információs táblák Térképek Térképtáblák szerkezete Reklámtáblák Információs táblák betüméretének meghatározása Látómező vizsgálat Táblák telapítési helyének meghatározása Közvilágítás, díszkivilágítás Fényforrások spektrális energiaeloszlása A megvilágítás iránya Művészeti alkotások Autonom művészeti alkotások Alkalmazott-, Diszítő-, tárgyművészeti alkotások Pécs vizuális arcának színkoncepciója Pécs mint vizuális egység A belváros színkoncepciója A belvárost övező útgyűrű Széchenyi tér és környéke Szent István tér és környéke Szinház tér és Király utca Flórián tér és Mária utca Kossuth tér és környéke Bajcsy Zsilinszky u, Sopianae tér Nagy Lakos király u Külső városrészek színkoncepciója Budai vám környéke Gyárváros, Külső Zsolnay út Gyárváros, Mohácsi út Meszes, Komlói út Budai külváros Siklősi Külváros Siklósi városrész Szigeti külváros Egyetemi városrész Uránváros Bolgárkert és Rácváros Mecskoldal 182 Befejezés 185 Pécs rehabilitációjának ütemezése 186 Összefoglalás 187 Irodalomjegyzék 190 Függelék A Coloroid részletesen A város szerkezetének kialakulása részletesen A belváros elemzése részletesen Külső városrészek elemzése részletesen 217

8 8 Bevezetés BEVEZETÉS Pécs város közgyülésének Városfejlesztési Bizottsága a város vizuális arculati koncepciójának kidolgozásával az ajánlattétel értékelése után a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány tervező csoportját bízta meg. A tervező csoport által kialakított tervkoncepció alapját a város történelmi múltjának, épített örökségének és sajátos környezeti adottságainak vizsgálata, elemzése és feldolgozása határozta meg. A tervezők figyelembe vettek és értékeltek minden olyan, a tárgyhoz tartozó összetevőt, vizuális elemet, természeti körülményt, amely a város arculatát alakíthatta, a mai városképet meghatározta. Figyelembe vették azokat a szaktudományok által feltárt kutatási eredményeket, amelyek az épített környezet megújításához, a rehabilitációhoz alapvetőek. A város építészeti hagyományainak, különböző építészeti korok jellemző képi dokumentációihoz kapcsolva a koncepció terv ismerteti a város színhagyományainak színjel gyűjteményét is. Egy-egy összetevőből, városrészből, az utcák szövetéből példaként kiemel, az építészeti kort karakteresen megmutató épületet, épületrészt, homlokzatot, annak jellemző színeivel. Alternatív lehetőségeket kínál a tervkoncepció konkrét színes környezettervek megvalósítására. Információt, eligazítást ad különböző városrészek, közterületek színkoncepciójának kialakításához. A városkép, az épített környezet megújítása mellett a tervezet részletesen foglalkozik a közterületek tárgyaival, az utcabútorokkal, az információs rendszerek elemeivel, a burkolatokkal, a házak, homlokzatok színével és a művészeti alkotásokkal is. Felhívja a figyelmet azokra a szemléleti, esztétikai összefüggésekre, amelyek a környezet harmóniáját, a vizuális élményt megalapozzák. Elemzi a városi mikroarchitektúra elemei közötti kapcsolatokat. A tárgyak és a környezetük közötti színelméleti, anyagesztétikai összefüggéseket. Néhány tárgycsoport vonatkozásában utcabútorok, információs rendszer a tárgyak paramétereinek meghatározása mellett e tárgyakra, tárgycsoportokra érvényes ergonómiai, fiziológiai szempontok betartására is felhívja a figyelmet. Igényt támaszt arra, hogy a közterületek tárgyai ne csak funkcionálisan feleljenek meg a követelményeknek, de anyagukkal, színükkel és formájukkal is jól illeszkedjenek a konkrét környezetbe. Pozitív komfortérzetet, jó hangulatot sugározzanak. Információs elemként segítsék a pontos tájékozódást, méretükkel ne zavarják a közlekedést és a városképet. Egyes városrészek, övezetek vizuális egységét a közterületek tárgyainak, a mikroarchitektúra elemeinek színe és formája fejezi ki a legkarakteresebben. A tervkoncepció következetesen épít ezekre az összetevőkre. Javaslatokat tesz azokra a színharmóniai összefüggésekre, amelyek a városrészek, különösen a történelmi belváros vonat-- kozásában betartandóak és a tárgyi környezetre is érvényesek. Az épített örökség védelmének, az urbanisztika és a közlekedés- -szervezés tudományának a városra és a környezetére vonatkozó adatait a tervezet figyelembe veszi, szakmailag indokolt helyen alkalmazza. Az arculati koncepcióterv a város vizuális egységének szem előtt tartásával készült. Célja, hogy alapot adjon, irányt határozzon meg konkrét közterületi arculattervek megvalósításához. Olyan alapelvek fogalmazódnak meg, amelyek segíthetik a város arculatának megújítását.

9 Bevezetés 9 A VIZUÁLIS ARCULATOT MEGHATÁROZÓ ÖSSZETEVŐK A KONCEPCIÓ TERVBEN ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉPÍTÉSZETI KOROK VÁROSSZERKEZET VÁROSRÉSZEK, ÖVEZETEK VIZUÁLIS ÁLLAPOTA A REHABILITÁCIÓ TÁRGYI KÖRNYEZET A VÁROSI MIKROARCHITEKTÚRA UTCABÚTOROK BURKOLATOK INFORMÁCIÓS ELEMEK MŰALKOTÁSOK A VÁROS INFRASTRUKTÚRÁJA TERMÉSZETI KÖRNYEZET A VÁROS ÉS KÖRNYEZETE A TÁJ ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KAPCSOLATA AZ ALAKÍTHATÓ, VÁLTOZÓ TÁJ 1. ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A VÁROSKÉPET MEGHATÁROZÓ VIZUÁLIS ELEMEKRŐL 2. A SZÍNEK, A FORMÁK, A STRUKTÚRÁK TUDOMÁNYOS ELEMZÉSE AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTÉKELÉSE, BEMUTATÁSA EGYES VIZUÁLIS EGYSÉGEKEN 3. A SZÍN MEGHATÁROZÓ, KÖRNYEZETET ALAKÍTÓ SZEREPÉNEK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE A VIZUÁLIS ARCULAT KIALAKÍTÁSÁBAN.

10 10

11 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.1 ALAPELVEK 1.2 A SZÍN SZEREPE, A COLOROID 1.3 PÉCS JELZŐSZÍNEI

12 12 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 1. A VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.1 ALAPELVEK Pécs város épített környezetének minden eleme a terek, az utcák szövete, az épületek architektúrája, szerkezete, anyaga, magassága, szélessége, a város minden műtárgya, a homlokzatok színe, a mikroarchitektúra elemei, az utcabútorok, az információs rendszer elemei, a reklámtáblák és a művészeti alkotások mindegyikének mérete, formája és színe a környezetben hat egymásra. Együttesen egy sajátos vizuális rendszert alkotnak. A vizuális arculat kialakítását célzó tervezés e rendszer elemeit vizsgálja, nemcsak általában, hanem konkrétan egyes városrészek, övezetek, közterületek vonatkozásában is. Vizsgálja a város történelmi múltjából, az épített örökséghez kapcsolódó szín- és formajellemzőket, azok arculati összefüggéseit, jellegzetes karaktereit. A helyi környezeti adottságok is befolyásolják, hogy mely elem lesz a meghatározó a vizuális arculat kialakítása során. Más-más elem kerül előtérbe a lakótelepi és a történelmi belváros, vagy a kertes, családiházas környezetben. A város fejlődése, területének növekedése nemcsak topográfiailag hozott változásokat, de sokszínűbbé tette Pécs vizuális arculatát is. A kapcsolódott települések lokális értékei, épített és tárgyi öröksége, színhagyományai mind figyelembe veendő tényezők a vizuális arculat tervezése, az egységes városkép kialakítása érdekében. A tudatos vizuális arculattervezés mielőtt eldönti a városképben fontos homlokzatok színét, a tér- vagy díszburkolat motívumát, raszterének sűrűségét, az utcabútorok formai és színmegoldásait, vagy meghatározza az információs tábla helyét a konkrét helyen adatokat gyűjt. Vizsgálja egyrészt a különböző látótéren belüli formák, formastruktúrák elrendeződését, másrészt a látótér színei közötti viszonyokat, a skálaszerűséget. Meghatározza az alá, vagy fölérendelést egyes elemek között. A színek ismerete alapvető a vizuális arculattervezéssel foglalkozó számára. A szín nemcsak építeni, de rombolni is tudja a teret. A telített színek, pl.: a homlokzatokat közelítik egymáshoz, figyelemfelkeltők. A tört, árnyalatok térmélységet fokozó skálákat alkotnak, csökkenthetik a formai hiányosságok vizuális hatását. Egy-egy utcasor bármely épülete, a közterületek, a mikroarchitektúra tárgyai is szerves részei a városképnek. Látványuk befolyásolja a városról, a városrészről alkotott vizuális élményt. A színek szerepe nagy jelentőségű ezen élmény kialakításában. A színek módosíthatják a teret, a meglévő építészeti adottságokat ha ez szükséges megváltoztathatják. A világos színekkel pl. tágas érzetet kelthetünk a szűk utcákban. Kiemelhetünk és jelentéktelenné is tehetünk környezeti elemeket a színekkel. Növelhetünk és csökkenthetünk mérethatásokat. (világos, tört színekkel növelhetünk, sötétebb skálával csökkenthetünk). A vizuális tervezés céljaira kialakított, nemzetközileg elfogadott Coloroid színrendszer színtere harmóniaküszöb-mérésekre épül. Színjelei a tervezés számára fontos színezetet, telítettséget és világosságot fejezik ki. Bármely színminta gyűjtemény színjelei, így a Panton-é, vagy a RAL-é a Coloroid-ban kifejezhető. 1

13 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 13 A szín információs szerepéről, esztétikai funkciójáról a vizuális arculatban, csak a színek pontos ismeretében lehet dönteni. A színek, színjelek összeköthetnek városrészeket, kisebb övezeteket, jelölhetnek közintézményeket, fontos szolgáltatásokat. Szabályozhatják a közlekedést, tilthatnak, irányíthatnak, megállíthatnak. Megidézhetik az elmúlt történelmi korokat, harmonikus kapcsolatot hozhatnak létre a közterület egyes vizuális egységei között. Hangulatot, esztétikai élményt idézhetnek elő, befolyásolják életminőségünket. Mindezen összefüggések a színek információs szerepének fontosságára utalnak. A színek pontos értelmezését teszik szükségessé. Vizuális egységet meghatározó szempontok Pécs város arculati koncepciójában 1. A város, mint vizuális rendszer 1.1 Az utcák szövete, közterek 1.2 Épületek, műtárgyak 1.3 A mikroarchitektúra elemei, utcabútorok, pavilonok stb. 1.4 Térburkolatok, díszburkolatok 1.5.Az információs rendszer elemei, információs táblák, térképek, reklámok 1.6 Művészeti alkotások 2. A vizuális megjelenés összetevői 2.1 Térarányok, térkapcsolatok 2.2 Az elemek formája, struktúrája 2.3 Az elemek színe, textúrája 2.4 A tér, a forma és a szín viszonyrendszere 3. A szín szerepe a vizuális megjelenésben 3.1.A szín használati funkciói 3.2 A szín esztétikai funkciói 3.3 A szín informatív funkciói 4. A vizuális arculat, a színes környezet tervezése 4.1 Vizuális egységek rögzítése 4.2 A színhagyományok meghatározása 4.3 Színjelrendszer bevezetése 4.4 Városképi elemek kapcsolatának felmérése 4.5 Méret, rálátás, tájolás stb. viszonyok felmérése, látómező vizsgálatok 4.6 A színes felületek színének meghatározása 4.7 Színharmóniai együttesek létrehozása 4.8 A színkészlet behatárolása 4.9 Színkoncepció kialakítása Városrészekre, övezetekre, kisebb területi egységekre is érvényes ezen szempontok megtartása. A közterületek tárgyai, a homlokzatok színe, a burkolatok, a növényzet mind fontos részei a városképnek. Elhelyezésükről, telepítésükről, megújításukról, esztétikai minőségükről az illetékes városi szakhatóság gondoskodik. A városkép megóvása érdekében, a közterületeken arculati elemek elhelyezését, telepítését csak a vonatkozó önkormányzati rendeletek megtartása és megfelelő szakmai kontrol mellett szabad végezni. A történelmi belváros, de a lakótelepek vonatkozásában is a megújításhoz legyen alapkövetelmény a konkrét elemző és értékelő színes környezetterv, mint a rehabilitáció első lépése. 1

14 14 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei AZ ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁTÓL A VIZUÁLIS ARCULATTERVIG ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK ÖSSZEGYŰJTÉSE ADOTTSÁGOK ÉS IGÉNYEK ELEMZÉSE SZÍNEK BEHATÁROLÁSA, TERVEZÉS FOLYAMATA VIZUÁLIS ARCULATTERV A VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA ÉPÍTÉSZETI KOROK SZÍNEI ADATOK A VÁROSRÓL A BELVÁROS A KÜLSŐ VÁROSRÉSZEK VIZUÁLIS ARC ELEMEI UTCÁK SZÖVETE HOMLOKZATOK SZÍNE MIKROARCHITEKTÚRA VIZUÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER KÖZVILÁGÍTÁS, DISZKIVILÁGÍTÁS MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK BELVÁROSRA VONATKOZÓ ELEMZÉSEK KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE VONATKOZÓ ELEMZÉSEK A VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE VONATKOZÓ ELEMZÉSEK BELVÁROSRA, KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE, A VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE A COLOROID SZÍN- TARTOMÁNYOK BEHATÁROLÁSA BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÁROS- RÉSZEKRE VIZUÁLIS ARC ELEMEIRE SZÍNSKÁLÁK RÖGZÍTÉSE

15 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei A SZÍN SZEREPE, A COLOROID A szín nemcsak felépíteni, hanem szétrombolni is tudja az épített környezetet. A telített színek a szemben lévő homlokzatsorokat közelítik egymáshoz, ritmizálnak, felhívják a figyelmet. A tört árnyalatok térmélységet fokozó skálákat alkothatnak, csökkenthetik a formai hiányosságok vizuális hatását. A színek közötti összefüggések ismerete feltétlenül szükséges a vizuális arculat tervezésével foglalkozók számára. A vizuális tervezés céljára kialakított, nemzetközileg elfogadott Coloroid színrendszer magyar szabvány (MSZ 7300). Színjelei a tervezés számára fontos színezetet, telítettséget és a világosságot fejezik ki. Bármilyen színminta színe a Coloroidban kifejezhető. A színérzetek háromdimenziós sokasága egy egyenes körhenger belsejében úgy helyezkedik el, hogy a színezet változása a henger kerülete mentén, a telítettség változása a sugár, a világosság változása pedig a tengely irányában történik. A semleges színek az abszolút fehértől az abszolút feketéig a körhenger tengelyén fekszenek. A tengelyre merőleges síkok azonos világosságú színeket tartalmaznak. A tengelytől távolodva a színek telítettsége nő. Az azonos telítettségű színek egy-egy hengerpalástot alkotnak. A színek halmazának azonos színezetű színei a henger függőleges tengelymetszeteinek félsíkjaiban foglalnak helyet. A henger palástján, megközelítően egy ferde síkmetszet ellipszis vonala mentén helyezkednek el a Coloroid határszínei.. A Coloroid színrendszerben a színeket három összetartozó számmal jelöljük, melyek közül az első a Coloroid színezetre, a második a Coloroid telítettségre, a harmadik a Coloroid világosságra vonatkozik. A jelölés az alábbi sorrendben történik: szinezet-telítettség-világosság A-T-V. E dokumentációban szereplő színminták mellett mindig közöljük a minta A-T-V értékét, valamint a nemzetközi színmérő rendszerbeli színösszetevőit, az X,Y,Z értékeket is

16 16 1. Vizuális arculat meghatározásának alapelvei 1. VIZUÁLIS ARCULAT MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI 1.3 PÉCS JELZŐSZÍNEI, PÉCSI ZÁSZLÓ SZÍNEI PÉCS MAI, PANTON SZÁMOKKAL ADOTT JELZŐSZÍNEI ÉS A ZÁSZLÓ SZÍNEK VONATKOZÁSÁBAN IS, MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKAT ADUNK. 3 VÁLTOZATBAN. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 116 C 14,20. 61,88. 78,53. 61,28. 61,67. 7,35 KÉK 287 C 51,67. 16,49. 19,31. 4,44. 3,73. 20,39. EREDETI PANTON A T V X Y Z SÁRGA 109 C 12,76. 63,84. 81,03. 61,64. 65,66. 8,36. KÉK 293 C 52,11. 35,96. 29,12. 8,81. 8,48. 40,44. JAVASOLT VÁLTOZAT 1. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 110 C 12,96. 45,86. 67,65. 43,30. 45,77. 4,61. KÉK 300 C 52,80. 42,48. 32,08. 9,04. 10,29. 42,21. JAVASOLT VÁLTOZAT 2. PANTON A T V X Y Z SÁRGA 115 C 12,44. 58,08. 84,89. 67,04. 72,06. 20,76. KÉK 307 C 54,35. 44,18. 35,77. 8,83. 12,80. 37,15. JAVASOLT VÁLTOZAT 3.

17 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt PÉCS VIZUÁLIS ARCÁT MEGHATÁROZÓ TÖRTÉNELMI MÚLT 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA 2.2 ÉPÍTÉSZETI KOROK SZÍNEI

18 18 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt. 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA 2.11 A LEGRÉGEBBI IDŐKTÓL A XVIII. SZÁZADIG A város a Mecsek kiváló természeti adottságú déli leejtőin, az itt egymást merőlegesen metsző két ősi útvonal találkozásánál keletkezett Kr.u. I. században. A római város szerkezetéről, kiterjedéséről részleges ismereteink vannak csupán. Ma az elpusztult város alapfalainak maradványaival találkozhatunk a pusztulás utáni leejtő törmelék több méter mély rétegeiben. A történeti belváros ÉNY-i szektorát foglalta el a jelentős kiterjedésű és rendkívüli gazdagságú későrómai-ókeresztény temető, melynek fellelt és helyreállított emlékei méltán kerültek az UNESCO világörökség-listájára. A középkori Pécs a római elődjénél jelentősen nagyobb kiterjedésű, melynek szerkezetét az egymást metsző főútvonalak határozták meg. Ezek mentén települt a kereskedelem, metszéspontjukban létesült a város főtere városházával, plébánia templommal, míg a szakrális központ, a püspökvár a négytornyú székesegyházzal tőle északnyugatra épült a későrómaiókeresztény temető területén. A középkori város középső részét a tatárjárás után, a XIII. század második felében vették körül városfalakkal megvédve a jelentősebb egyházi és világi épületeket, míg az utak és jelentősebb vízfolyások menti településrészek föld- és szőlőműves és iparos lakói a falakon kívül rekedtek. Ezek közül a legjelentősebb a bőhozamú Tettye forrás patakja mentén, a vízi energia felhasználására kialakult iparosnegyed - Malomsok - városrész a Mindenszentek plébániájával, a budai országút mentén a Budai Külváros, a siklósi országút mentén a Siklósi Külváros, a szigeti országút mentén pedig a Szigeti Külváros, míg végül a hegyre vezető vaskapun túl a déli lankákon a város szőlőskertjei helyezkedtek el. A középkori városok gazdagságát jelenítik meg a koldulórendek megtelepedése: a ferencesek, a domonkosok, a domonkos apácák és az Ágoston-rendiek. A zömmel földszintesen beépült várostestben ezek az egyházi épületegyüttesek meghatározó, a városképet gazdagító elemek voltak, melyek jelentős beépítetlen kertterületekkel is rendelkeztek. A török hódoltság alatt tovább élt a város, de az új hatalom kormányzata, betelepítései módosították azt. Az új dzsámik kupoláikkal, minaretjeikkel keletiessé módosították a városképet, melyek ma is részei a városképnek. A török alóli visszafoglalás alkalmából elkészült telekösszeírás, katonai felmérés és városábrázolás azt igazolja, hogy a középkori város lényegében fennmaradt elszegényedve, lepusztulva, kiégve, mely lehetőséget nyújtott a városi élet folytatásához. Az ban még népes, főleg magyar és kevés délszláv lakosú Pécs a Rákóczi szabadságharc idején, az 1704-es rácdúlás következtében vált lakatlanná. Részletes leírás a függelékben.

19 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.12 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XVIII. SZÁZADBAN A földesúr püspökség és káptalan németekkel és keresztény bosnyákokkal telepítik újjá a várost. A középkori város romjai között, annak településszerkezetét megtartva, egy sokkal kisebb, a romok elbontásából nyert építőanyagból sokkal szerényebb, és szegényesebb város kezd kibontakozni a barokk stílus jegyében. A középkori kereteket lassan, a XVIII. század folyamán és a XIX. század első felében tudja csak új élettel és épületekkel feltölteni az egyház és a város polgársága. A szabad királyi városi címet 1780-ban kapja meg Pécs Mária Teréziától, mely a földesúrral szembeni polgári törekvések elismerését jelentette, és felgyorsította a város polgárosodását. A barokk Pécs arculatában a szerény, eszköztelen, zömében földszintes polgári épületek között a XVIII. század derekán és második felében felépült egyházi épületegyüttesek dominálnak: A középkori épületek közül a püspöki palota és székesegyház, a kanonokházak, a ferences templom és rendház épülnek át barokk stílusban. A Gázi Kászim pasa dzsámija a főtéren, Jakovali Hasszán dzsámija a kórház téren, Elhadzsi Husszein dzsámija az Ágoston téren épültek át barokk templomokká megtartva sajátos, Mekka irányába tájolt elrendezésüket. Új egyházi épületek is emelkedtek: a püspökvárban a Dómtéren a káptalani levéltár, a papnövelde a Papnövelde utcában, a jezsuita rendház és kollégium, a kapucinusok (később az irgalmasoké) temploma és rendháza a főtéren, a domonkosok temploma és rendháza (ma Dominikánus-ház), a pálosok temploma és rendháza (később Líceum templom) a főutcában (Király u.). A belváros fölé emelkedő kálvária és a Szigeti Külvárosban álló Xavéri szent Ferenc kápolna, a Havihegyen a pestisjárvány emlékére emelt Haviboldogasszony kápolna, a főtér Szentháromság emlékműve gazdagítják a barokk városképet. Ez időben létesül a városból kiutasított pravoszláv szerbek települése a Rácváros, a Szigeti Külvároson kívül, attól nyugatra. A polgári építkezések reprezentatívabb emlékei a K-NY-i tengely mentén, a főutcában emelkednek a középkori eredetű, emeletes polgárházak barokk átépítésével. A kor legjelentősebb középülete a vármegyeháza a Papnövelde utcában. Részletes leírás a függelékben.

20 20 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt. 2.1 A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.13 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XIX. SZÁZADBAN A város polgársága a Reformkor idején képes volt a város arculatának jelentős átformálására a püspökvár városra néző falainak elbontásával, sétatér létesítésével, a városkapuk elbontásával, a városárka beépítésével, egyre több emeletes polgárház építésével. Ennek az időszaknak meghatározó építőmesterét már név szerint is ismerhetjük: Piacsek József kezemunkája nyomán formálódott a főtér K-i, klasszicista házsora és városházája, a Király u. Mária u. Líceum u. Felsőmalom utca több lakóháza, A Jogi Líceum épülete (Szepessy u. ma Egyetemi Könyvtár). Ezt követte az as évek romantikus és kora-eklektikus, főleg neoreneszánsz építkezése még a középkori településszerkezetet tiszteletben tartva, szerény léptékváltással. Ez időtájt már nem ritka a két emeletes épület sem, de még nem feszítik szét a középkori és barokk eredetű utca- és városképet. Ekkor formálódik a déli városfal mentén a Rákóczi út, születik az új piactér, a Kossuth tér a zsinagógával. A helyi ipar, a szénbányászat nyomán megindulnak a korai ipartelepek és munkáskolóniák építése is a város déli és keleti külső területein. A kapitalista fejlődés és polgárosodás, a vasúti közlekedés, a városi élet intézményeinek sokfélesége a kiegyezés után, a századforduló idején és a XX. század első 20 évében teljesedik ki. Ez az időszak jelentős építkezésekkel, a város területének megnövekedésével jár messze túllépve a középkori várostest területét. Jelentős gazdasági vállalkozások igényes ipari épületei, a közigazgatást, a honvédelmet, oktatást, a kultúrát, a polgári reprezentációt is kiszolgáló új középületek, lakóépületek, szállodák, kávéházak, létesültek a századforduló historizáló és a szecessziós építészetének, a korai modern mérnöki szerkezetek alkalmazásával. Ebben a korszakban a város szerkezete elsősorban a K-Ny-i tengelye mentén, hosszan elnyúló módon kibővült, a villamosjáratok révén tömegközlekedés szerveződött. A városképben a négytornyú székesegyház továbbra is megtartotta dominanciáját, de közel és távol már megjelentek a konkurens középületek jelentős méretű tömegei a zömében még mindig lényegében földszintes beépítésű, csak a központ felé sűrűsödő, többszintessé váló városszövet felett. Részletes leírás a függelékben.

21 2. Pécs vizuális arcát meghatározó történelmi múlt A VÁROS SZERKEZETÉNEK A KIALAKULÁSA 2.14 A VÁROS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA A XX. SZÁZADBAN A város életében nem a századforduló, hanem a vesztett I. világháború, a szerb megszállással, a trianoni béke-szerződés következményeivel hozott új fordulatot. A gazdasági válság, az elszegényedés mellett egyedüli pozitívum a Pozsonyi Erzsébet Tudomány Egyetem Pécsre költöztetése. A két világháború közötti időszakban készült az első szabályozási terv (1928.), mely nyomán az egyetemi negyed, a villákkal szegélyezett magaslati út, a belváros és a vasút közötti lakóterület, a Szigeti és Budai kertvárosok, a vasúton túl a Megyeri kertváros és a Központi Temető épült fel ben az államosítás után jelentős mértékben átalakultak a város gazdasági és társadalmi viszonyai. A szocialista városépítés együtt járt a településrendezési tervek készítésével. Eredményei az 50-es évekből az úgynevezett szocialista-realista Meszesi városrész, majd a század közepétől a tömeges lakásépítés új telepei, Újmecsekalja-Uránváros, Szigeti-városrész, Megyerikertváros, melyek kezdetben hagyományos, majd nagypaneles szerkezetekkel valósultak meg. A Szigeti városrészben, a Rókusdomb területén a pécsi főiskolai és egyetemi fejlesztések akcióterületeit jelölték ki.. A lakásépítés lázában felkúszott a panel a Mecsek-oldal szőlőinek helyére is, megközelítette a történeti várostestet is. A város feletti történelmi borvidék szőlőskertjei a spontán magánerős lakásépítés közkedvelt területévé vált. Pécsett elkerülték a világháborús bombázások, így az örökölt történeti városszerkezetet és városképet csak a bontással járó új lakótelep-építés politikai nyomása veszélyeztette, melyet sikerült még megállítani. A történeti beépítést őrző városnegyedeink rekonstrukciós rendezési tervei is sorra elkészülhettek. A történeti belváros tehermentesítésére elkészült a városközpont déli irányú bővítésének rendezési terve és a terület beépítése. Ebben az időben szabadult ki évszázados beépítettségéből a püspökvár és a belváros középkori falrendszere jelentős városkép formáló szerephez jutva a tehermentesítő forgalmi útgyűrű kiépítésével. Az 1990-es rendszerváltó fordulat után a város bányaipara, állami vállalatai felszámolásra kerültek nagy kiterjedésű rozsdaövezetet hagyva maguk után. Tizenöt év elteltével a kapitalista átalakulás tendenciái kirajzolódtak, a privatizáció, a magánbefektetők, a nemzetközi tőke városalakító tevékenysége már tetten érhető a plázák, raktáráruházak, autószalonok, lakóparkok szaporodásával. A 2004-ben készült el a város egységes településrendezési terve, amely a lakosú város szerkezetét hosszútávra meghatározta. Részletes leírás a függelékben.