Bábaasszonyok Kishegyesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábaasszonyok Kishegyesen"

Átírás

1 Szõke Anna Bábaasszonyok Kishegyesen Kishegyesen csak bábasszony. A bábaasszony szó jelentése: bábáskodik valaki fölött. A Kislexikonban a bába vagy baba első pont alatti jelentése: vénasszony (latinul anus, vetula). Második jelentése: születésnél segédkező nőszemély. Szláv kölcsönszó, amely a szláv nyelvben mindkét értelemben használatos. Ezenkívül megtalálható az oláhban, az új görögben (baba), sőt bâbe alakban a közép-felnémetben is előfordul. A bábaasszony szó hallatán még a 20. század második felében is általában egy vénasszonyra, egy minden hájjal megkent öregasszonyra asszociáltak. Az asszociáció megértéséhez szintén a régmúltba kell visszamennünk. Az anya szó jelentése a görögben is és a latinban is azonos a mater szóval, ami egy gyökből (egy tőről) ered a latin matróna és a görög mahthr szavakkal. A szó alapjelentése mindkét nyelvben anyóka. A magyar nyelvben az anyóka szót kedves megszólításként használjuk, s nem vonatkozik a bábákra. Az én emlékezetemben a bábasszony úgy maradt meg, mint egy csodatevő lény, aki életet segít a világra. Az édesanyám csak így beszélt róluk. A faluban azonban, különösen az idős nemzedék, a kuruzslással és egyéb női bajokkal is összefüggésbe hozta személyüket. Mindkét megközelítés érdekelt, különösképpen ez utóbbi, mert erről keveset hallottam a szülői házban. Gyerekként a kispadon ülő nénikéktől sok mindent elhallottam, ennek jártam utána először 1997-ben. Kutatásom fő részét erre alapoztam. Az anyag felgyűjtését és megírását segítette az alapkérdőívül szolgáló Kapros Ujváry-összeállítás, Jung Károly monográfiái, Markos Gyöngyi doktori disszertációja és Deáky Zita etnográfus, egyetemi docens tudományos munkái, aki egyben e téma kutatója is. 127

2 A bábaasszonyok tevékenységét orvostörténeti szempontból is vázolom, majd a néprajzkutatás aspektusait figyelembe véve meglétüket az elmúlt egy évszázadban hétköznapi szempontból is igyekszem feltárni. Bábaképzés a múltban 128 A hivatásos bábaasszonyok létezéséről már a Kr. u századból maradtak fel görög írásos dokumentumok. Ezek arról tanúskodnak, hogy bábaasszony csak írni-olvasni tudó nőszemély lehetett. Az elemi oktatás, vagyis az írás-olvasás megtanítása a fiúkon kívül a lányokra is kiterjedt. Az iskolázott nők szinte bármilyen szellemi tevékenységet végezhettek. A filozófia iránt természetesen a nők (és férfiak) csekély töredéke érdeklődött, de volt olyan foglalkozás, amelyet csak nők végezhettek, és ez a foglalkozás a bábaasszonyoké volt. Megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal kellett hozzá rendelkezniük, és gyakorlása feltételezte a szabad mozgást a városban akár éjjel vagy hajnalban is. A bába jelentése görögül maia, a terhes nők segítője, a szülések levezetője és gyakran a nem kívánt terhességek megszakítója volt, aki tevékenységéért díjazásban részesült. A bába élhetett házasságban mint például Szókratész anyja, Phainareté, lehetett özvegy, de akár hajadon is. Az epheszoszi Szóranosz nőgyógyászati munkájának két fejezetében is foglalkozik a bábaasszonyokkal. Az egyikben azt írja le, mi kell ahhoz, hogy valaki bába lehessen, a másikban pedig azt, milyen a legkiválóbb bába. Azért rögzíti írásban e gondolatokat, hogy a bábaképzésben ne pazarolják az időt olyan asszonyok tanítására, akik alkalmatlanok e feladat ellátására. Bába mint írja az lehet, aki tud írni-olvasni, élénk szellemű, jó az emlékezőtehetsége, szeret dolgozni, tud titkot tartani (hiszen bejáratos a magánházakba) és elég erős. A legkiválóbb bábáktól elvárja Szóranosz, hogy elméleti ismeretekkel, valamint gyakorlattal rendelkezzenek a táplálkozástudományban, a sebészetben és a gyógyszerészetben, meg tudják állapítani, mi válik hasznára vagy kárára betegüknek, őrizzék meg nyugalmukat a kritikus pillanatokban, legyenek jó erőben, tartsák meg betegeik titkait, ne legyenek pénzsóvárok, vagyis pénzért ne végezzenek terhességmegszakítást, és ne higygyenek a babonákban, vagyis orvosi kezelés helyett ne bízzanak meg a mágikus hókuszpókuszokban. A mi honfoglalási területünkön egészen más volt a helyzet. Mi később érkeztünk Európába, így szokásaink is mások voltak, mint amit a görög alapítványi iskolák programjai nyújtottak. Visszaemlékezések szerint,

3 százötven évvel ezelőtt az asszonyok még állva szülték meg gyermeküket, az ajtófélfába vagy a mestergerendáról lelógó kötélbe kapaszkodtak. Ekkor még a szülést tapasztalt öregasszonyok vezették le, segítettek, szavaikkal erősítették a szülőanyát. Bárki volt is az, bábaasszony vagy tapasztalt öregasszony, erejét és tudását a közösség javára fordította, arra használta, az élet megvédésének szolgálatában állt. Csak a 20. században jelentek meg a képzett bábaasszonyok. Magyarországon a bábaképzés a 18. századig megoldatlan volt. Addig a bábaság anyáról leányra szállt. Tevékenységüket a helyi szokások, hiedelmek, vallási elvárások szerint végezték alkalmilag vagy rendszeresen. A bábaasszonyok, akik a szüléseket levezették, nem voltak írástudók, ezért a különböző latin nyelven íródott orvosi könyveket sem tudták elolvasni. Ők voltak az úgynevezett parasztbábák, akik képesítés nélkül, hagyományozás útján sajátították el a szülés levezetését. Mágikus eljárásokat, hiedelmeket továbbítottak nemzedékről nemzedékre. Szakember híján a gyermeküket otthon világra hozó anyák egyetlen segítségre támaszkodhattak, a bábaasszonyra, ezért az asszonyok bábába vetett hite nagyon erős volt. Kiszolgáltatottságuk indokolja, hogy a bábák szerepének jelentősége eggyé forrt a mágikus cselekvésekkel. A szülés levezetése után a köldökzsinór elvágása is a bába feladata volt, de sok esetben a szükségkeresztség megadása is. Sajnos, a bábák rengeteg olyan eljárást is alkalmaztak, ami fertőzést okozott, például az anya véres ruhájával való törölgetés az egyik ilyen a sok közül. Miután a gyermek megszületett, az anya koszos, véres ruháit beletették a fürdetővízbe, majd azzal a ronggyal kitörölték a baba szemét, száját. Orvosok, írók, papok felemelték hangjukat a tudatlansággal szemben, a bábákat okolták a nagyszámú gyermekágyi halálért és a csecsemők nagyszámú elvesztéséért. A sok tragikus kimenetelű szülés miatt a 18. század vége felé elterjedtebbé vált az orvosok alkalmazása, főleg a tehetősebb családok körében. A múltban a szülés és a bábaasszony fogalma eggyé fonódott. A szülés köré csoportosuló hiedelmeink szorosan összetartoztak a bábaasszony nevével. A történetek a bábaasszonyokról, a bábák vallomásai, az anyák által megfogalmazott legendák, a nép ajkán terjedő hiedelmek, magzatgyilkosságok, születési rendellenességek, mind-mind valami misztériumot rejtettek. A régi, orvost kevésbé ismerő falusi ember életében lassan kifejlődött a növényekkel való gyógyítás. Kiválasztódtak az emberi közösségekből azok az emberek, személyek, akik bírták a falu bizalmát, s akikre rábízták egészségük helyreállítását. Később ők alkották a falu kiemelt személyeit, a 129

4 falu elejét. Az asszonyok körében főképp ők tartoztak az értékes emberek sorába (NÉMETH 2011). Az 1876-os közegészségügyi törvény a szülésznői gyakorlatra a régi jogosultak meghagyása mellett csak azoknak engedélyezte ezt a tevékenységet, kiknek az országban érvényes oklevelük, vagy tiszti főorvostól kapott képesítő bizonyítványuk volt. Oklevelet az egyetemeken és egyes nagyobb városokban Szegeden, Pozsonyban, Nagyváradon felállított bábaképző intézetekben vagy bábatanfolyamok elvégzése után szerezhettek a bábajelöltek. Minden 1500 lakosú község köteles volt községi szülésznőt alkalmazni. Természetesen ez nem járt azonnal sikerrel, s így a képzetlen bábaasszonyok továbbra is folytathatták tevékenységüket. A törvénynek egyik kitétele arról is rendelkezett, hogy a szülésznőnek kötelessége minden vagyontalan nőnek ingyenesen segítséget nyújtani, a vagyonosnak pedig a községenként megszabott díj ellenében. A nyílt harc a bábaképzés magasabb színvonaláért és a bábák társadalmi elismeréséért tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor Dirner Gusztáv megindította a magyarországi bábák első szaklapját 1893-ban, a Szülésznők Lapját, majd 1894-ben a Bába-Kalauzt, és 5 év múlva egyesítve a lapokat, 1938-ig jelent meg Bába-Kalauz néven (DEÁKY 1994; 12). A bábaképző intézetek tankönyvei 130

5 Sok gyermek, egy-két gyermek A faluban szigorú hagyományok voltak, a szájhagyomány törvényei szerint folyt az élet. Paraszti íratlan törvények uralkodtak a szülőházban, s ősi hagyományok öröklődtek nemzedékről nemzedékre. Házasságkötés alkalmával fontos szempont volt, hogy a menyecske nagydarab legyen, dógos, erős, aki majd jól bírja a munkát. Legyen széles a csípője, hogy bírjon egészséges gyerekeket szülni. A szakirodalomban több helyen is arról szerzünk tudomást, hogy a sok gyermek az utódlás miatt jött a világra, s hogy a házasságkötés elsődleges célja az utódok biztosítása volt. Nem így a második világháború után. Már a két világháború között is vigyáztak a házastársak a gyermekszaporulatra, s nem a sok gyermekben látták a termelés folytonosságát. Kezdett eltűnni az a felfogás, miszerint kell a sok gyerek, legyen, aki dolgozzon. De a sok gyermek újra és újra szegény maradt, sorsából kitörni nem tudott. Nyócan vótunk testvérek: öt férfi meg három lány. Születtünk sorba, sorba. Amikó főnyőttünk, mind ment szógáni, legeltettük a szomszéd libáit, disznóit. Kaptunk érte egy kis pénzt. Péter, a legfiatalabb, az má nem szógát, a zadrugába ment, mer akkó má vót zadruga. Mind főneveledett, megérték a nagykorút, egy se vót nyomorút, se beteg. A legfiatalabb testvérem 1940-ben született. Én június elsején születtem. Tizedikén van a névnapom, Margit. Előre adták a nevemet. Az egyik testvérem, a Karnáné, amikó született, én 15 éves vótam, én má akkó nem vótam otthon, má cseléd vótam (Fridrik Margit). A sok gyermek születése nem volt jellemző minden családra. Vagyonfüggő volt ez is, mint annyi más. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az úri társadalomban miért nem született sok gyermek, miért csak a szegény családokra volt jellemző, a válasz aránylag egységes. Arról nincs tudomása adatközlőimnek, hogy használtak-e a nagyságák valamilyen fogamzásgátló szert, tablettát, port vagy bármilyen más módszert a közösülés alkalmával, ellenben azt határozottan állítják az idősebb parasztasszonyok (akik közel száz évet tudnak visszatekinteni), hogy az úr, a gazda békén hagyta a feleségét, s szeretőt tartott, szeretőt talált magának, akit azután legtöbbször megvetett. A cselédeket az úri házakban nagyon kihasználták. A tanyákon kevésbé. Az úri fiú, az úrfi, meg a gazda is. Ideig-óráig köllött neki, aztán ott vót a felesége. Szállásokon nem a nagygazdák laktak, hanem a béreseik. Ők bent a faluban. Ha máskó nem, akkó nyáron köllöttek a libapásztorok. Fölfogadták a éves lányokat, azok őrizték a libákat, teheneket, disznókat tavasztú 131

6 132 őszig. De ez is megszűnt a fődosztás után. Őket, fiatal koruk miatt nem merték molesztálni (Lénárd Etelka). A házasság előtti nemi élet megítélésében komoly szerepe volt a népi társadalom alsó vagy felső fokán való állásnak. A szegényebb ember lányával könnyebben megesett a baj, mert gyakoribb volt az alkalom. Az erkölcsi ellenőrzés különbséget tett a gazda, a cseléd és az iparosok családjai szexuális erkölcsének megítélésekor (VERES 1994; 43). Az íratlan erkölcsi szabályok inkább a parasztcsaládokra, de főképp a cselédlányokra voltak érvényesek. Az ő esetükben szigorúbb volt a számonkérés mint az említett magasabb társadalmi kategóriák között. Az erkölcsi ellenőrzés minden területen érvényesítette azt az elvet, hogy a falusi társadalom egyes rétegei tekintélyükben is különböznek. A gazda leányának is jobban kellett vigyáznia az erkölcsére mint a cselédlányoknak, mivel az értékrendjüket, tekintélyüket védték. A gazdáknál nagyobb vétségnek számított a szerető tartása, mint a szegényebbeknél. A gazdalány visszautasíthatta a béreslegény közeledését, de a szegény lány ezt nem tehette meg a gazdafiúval szemben. Ez a közeledés néha még megtiszteltetésnek is számított a szegény lányok körében. Tulajdonképpen a társadalmi helyzet is közrejátszott abban, hogy az egyszerűbb életkörülmények között élő lányok erkölcse könnyebben csorbát szenvedett. Aki nagylányként maradt terhes, attól ments meg Isten. A Gizi mondta nekünk, este, mikor hajtottuk haza a libákat, hogy lányok, én hónap nem gyüvök legeltetni, nem hajtok ki. Még rászótunk, hogy teneked tán vasárnap nem esznek a libák? Vasárnap, mire mi kintrű hazahajtottuk a libákat, má halott vót. Főkötte magát. Mindenki tutta, hogy kitű terhes. Az szabad ember vót, de nem köllött neki. Aztán az elment Hegyesrű Újvidékre, és ott nősűt meg. És vót ilyen más is, például a bálokba. Akkó is vót ilyen, mint most. Valamit beletettek a szokba [a lány szokjába = üdítő], beletették, megitatták, s addig-addig táncótak, végül oda vitték, ahova akarták. Tehát nem csak ebbe a világba van ilyen, akkó is vót. És aztán annyi, tönkrement az élete (Lénárd Etelka). Lénárd Etelka elbeszéléséből megtudhatjuk, hogy áthidalhatatlan szakadék állt fenn a két réteg között a születési számarányt tekintve. A gazda megkörnyékezhette a cselédlányt, de ezt, még ha kitudódott is, letagadta. Az úri társadalom ezen a téren nagyon összetartott, ezzel is kifejezésre juttatva kiváltságos származásukat. A fogamzásgátlás módszerei nem jutottak el a falusi asszonyokhoz. Az idős adatközlők elmondásaiból kiderül, sokan nem is ismerték a férfiak általi védekezés módszerét. A férfiak védekezésével kapcsolatban keveset

7 beszéltek az adatközlők. A bábák sem foglalkoztak ilyen tanácsadással. Ez szigorúan az intim szférába tartozott. A sok gyermek azért jelentett gondot, mert elszegényítette az embert, és aki már úgyis szegény volt, hát az nemigen örült a hatodik, hetedik gyereknek. Sokszor még enni sem volt mit a családoknak. De volt más vélemény is: Annyi gyerek legyen, ahányat az Isten ád. Ez leginkább a nagyon vallásos családokra vált jellemzővé. Ismert az a szempont is s ezzel szinte teljesen azonos módon minden adatközlőm egyetértett, miszerint a gazdagoknál legtöbb három gyerek vót, mer vót pízük etetni. Meg hogy ne menjen annyi felé a birtok. Persze, a múltban is volt egyke meg egy se, de kevés helyen. Igen sok családnál tíz, tizenkét gyermek is született. Ez azonban a második világháborút követően megbosszulta magát. Több olyan nagycsaládos példát ismerünk, ahol még az 1960-as évek első felében hat gyermek született, viszont amikor a gyermekek felnőtté váltak, családot alapítottak, kivétel nélkül mindegyiknél egy gyermek született. Ilyen család például Pecze Nándor vagy Molnár Ferenc bácsi családja. A szülők még a régi értékrendszer erkölcsi normáit tartották kötelező érvényűnek. A gazdasági racionalitás felől nézve, a gyermekszám ott és akkor csökken, amikor a gyermek már sokkal inkább fogyasztótárs mint keresőtárs (MOHAY 2008; 26). Önmagamról 1948-ban születtem, egykeként. Nem született testvérem. Nem is hiányoltam. Lehet azért, mert édesanyám ügyesen nevelt, lehet azért, mert akkor még sok gyermek volt az utcában. Édesanyám többször is elmondta, azért nincs testvérem, mert ők nagyon szegény sorsban éltek, s nem akarta, hogy én is olyan sorsra jussak. Heten voltak testvérek. Elsőáldozáskor nekem kellett a legszebbnek lennem a generációmból, mert az anyám élete végéig emlegette a számára kölcsönkért elsőáldozási ruhát. Annak is felkötötték a derekát, mert lelógott a földig. Ezek olyan mély sebet hagytak a lelkében, amit sohasem tudott kiheverni. Hogy gyermekkori szomorú emlékét egyensúlyozza, nekem Szabadkáról hozatta az elsőáldozási ruhát, azzal a céllal, hogy én legyek a legszebb ban fejeztük a nyolcadik osztályt. A generációm 58 tanulójából 13-an egykék voltunk, és 28 tanulónak csak egy testvére volt, tehát két gyermeknél nem született több a családban. 133

8 A születések és az elhalálozások száma a 20. században: Év Született meghalt ban megszűnt a kishegyesi szülőotthon, ettől kezdve a születések számáról nincs pontos adat, mert a szülőanyát Topolyára, Verbászra, Zentára vagy Szabadkára viszik szülni (MOHAY 2008; 26). Az elhalálozások számát illetően vannak pontos adataink, a születéseknél alapul az első osztályba íratott tanulókat vettük: től felbomlik a település etnikai egyensúlya, sok az újonnan betelepült menekült, bevándorló stb., így már nem tartom fontosnak a demográfiai adatok közlését. A szaporulat csökkenésének okai 134 Az ateista társadalom is segítette az Istenbe vetett hit elhalványulását, így azt a mondást is, hogy a gyermek Isten áldása. Már nem tartották lényeges tapasztalatként emlegetni, ha az Isten báránykát adott, ád hozzá legelőt is. Egyszerűen nem hittek benne. Ezt csak akkor mondogatták, ha valaki véletlenül maradt terhes, s megszülte gyermekét. A szaporulat motívumairól különbözőképpen hozhatunk ítéletet. A statisztikai adatok számokban fejezik ki a településen született gyermekek számát évekre lebontva. Arról azonban nem kapunk információt, mi rejlik

9 a számok mögött. Például melyik társadalmi réteg az, amelynél a legtöbb gyermek születik. A múltról utólag tudjuk és ki merjük mondani, hogy a legszegényebb réteg volt a legszaporább. A jelenben viszont ez már nem állja meg a helyét. A legnagyobb szaporulatot a szellemileg elmaradott családoknál (ha lehet egyáltalán családokról beszélni) tapasztaljuk. A 20. század hetvenes, nyolcvanas éveiben kényelemszeretetről is szó esett. Ekkor még nem beszélhetünk rossz gazdasági helyzetről, vagyoneloszlásról. A harmadik évezred első évtizedében viszont már csak a rossz gazdasági helyzet befolyásolja a népszaporulatot a kishegyesi magyarok körében. Az igényesebb élet utáni vágy a szülőkben ismét az egykézést váltotta ki. Jobb életmódot szeretnének biztosítani gyermeküknek. Születésszabályozás A születésszabályozás igazi módját teljes egészében nem tudjuk feltárni, mert talán nem is létezett. A védekezés egyik módját a szegény ember a társadalom úri rétegénél a már említett szerető-gazda kapcsolatban látta. Ettől azonban sokkal többről van szó. A megelőzés legáltalánosabb elve a távolságtartás volt. Az asszonyok, ha csak tehették, kerülték a szexuális kapcsolatot férjükkel. De nem tehették mindig, ezért a kimosakodás különböző változatait hallották a bábaasszonyoktól. Közösülés után a nő jól fölnyúlt és kimosta magát, legtöbbször hideg vízben, mert nem állt rendelkezésére zuhanyozó, kád, csak egyszerű lavór. A kimosakodás fejlettebb változata volt az irrigátor alkalmazása. Az irrigátor egy kisebb ballonszerű gumilabda, melyet tölcsérszerű száján keresztül megtöltöttek enyhe ecetes vízzel, majd ráerősítették a hosszabb csövet, melynek elvékonyodott vége tompa volt, hogy ne sértse fel a nő nemi szervét. Ezt feldugták a hüvelybe, s a közösülés végeztével a benne levő folyadékot felpumpálta a nő a hüvelybe. Ez az ecetes oldat megölte a férfi ivarsejtjeit. A terhesség megszakításával kapcsolatban különböző házi praktikák léteztek, amelyeket azelőtt alkalmaztak, még mielőtt segítségért a bábaasszonyhoz fordultak volna. Nehéz terhet cipeltek, például zsákot, követ, hátha megszakad a terhesség, s elmén a gyerek. Forró vízbe ültek, pálinkát ittak, mert az a tudat járta, az megindítja a vérzést. Ismert volt a magasról való leugrás. Létra fokáról, asztalról, vert falról, hátha a rezdüléstől elszakad a magzat, leválik a méh faláról. Ezek a házi praktikák ritkán jártak eredménnyel, de lelkileg továbbvitték a terhes anyát elszántsága irányába. Művi vetélést önmagukon kevesen végeztek a faluban, azonban néhány esetről van tudomása az idősebb nemzedéknek. 135

10 136 A születésszabályozásban a bábáknak volt igazán fontos szerepük. A növényi főzetek alkalmazása tőlük származott. Cickafark, fodormenta, kamilla összefőzve, s a nő derékig beleült a forró főzetbe, általában a teknő volt erre a célra a legalkalmasabb, s a forró gőz elhajtotta tőle a magzatot. A terhesség egy-két hónapos koráig lehetett ezt csinálni. A magzatelhajtás e módszerét nem tartották a megsemmisítés drasztikus példájának. Magyarázatul azt hozták fel, hogy meglehet, nem is volt az terhesség, vagy ha az is volt, az még olyan parányi, hogy nem is élt. Meleg vízbe ültek az asszonyok, abban bíztak, hogy az megindítja. A bábasszony adott bizonyos gyökereket, azzal kellett megpiszkálni magát, s attól megindult a vérzés. Ezek nagyon elszánt anyák voltak. Nehéz sors volt, titkolta ezt mindenki nagyon (Lénárd Etelka). A magzatelhajtás módjára sok példát tudunk, de semmi esetre sem úgy mesélték el, mint a saját tapasztalatukból eredőt. Szűkszavúan csak anynyit mondtak: megkaparta magát kötőtűvel. Legáltalánosabban a kötőtűt emlegetik, a pinceajtó kulcsát (nagyméretű kulcsot dugtak fel, és azzal kaparták magukat), vagy valami éles tárgyat. De nem szeretnek róla beszélni. Egyet azonban leszögezhetünk: szörnyű asszonyi sorsok voltak. Olyan fájdalmak voltak ezek, amelyek egyéni indítékú egyedi cselekmények. Az anyák jól tudták, mekkora erőfeszítést igényel a gyermekszülés és a gyermeknevelés. Az egyház mélyen elítélte a magzatelhajtást, ezért a nők igyekeztek ezt titokban tartani. Elszántságuk azonban ettől sokkal erősebb volt, minthogy bűnnek tekintsék a műveletet. Voltak olyanok, akik belehaltak a gyerekeltevésbe. Elment a terhes nő a bábasszonyhoz, megpiszkálta és elvetélt. S ez vagy sikerült, vagy nem, hogy elment a gyerek. Gyakran kaptak hullafertőzést, azokat már nem lehetett megmenteni. Volt, aki valamilyen tablettákat szedett, annak a tablettának egy hét alatt meg kellett volna indítani a szülést, de nem indította meg. Ismertem egy asszonyt, akivel szerencsére Újvidéken kötöttek ki, mert kint volt egész héten a cséplőgépnél, s szombaton már nem érezte jól magát. Ott voltak a rokonaik, s azok elvezették egy orvoshoz. Az orvos mindjárt tudta, hogy mit evett. Hiába tagadta az asszony, hogy ő semmit.» De, tudja maga, csak nem ismeri be, azt is tudja, hogy három nap múlva hol kötött volna ki. A gödörbe.«ezt a bizonyos tablettát széles körben ismerték. Egymásnak adták az asszonyok. Volt, akinek jó volt, de legtöbbnek nem. Sokan azért nem akarták megszülni a leendő gyermeket, mert szegények voltak, s az orvost sem bírták fizetni. Háromezer dinárba került

11 egy magzat megsemmisítése az orvosnál. Például háromezer dinárért dolgoztak ketten egy hétig, vagy egy személy két hétig. Olyan drága volt. A vallás tiltotta, de az orvosok megcsinálták. A bábaasszonyok valamivel kevesebbért is. Minden bábaasszony tudta, ismerte ezeket a fifikákat. Az is, amelyik az állomás felé lakott, meg az is, amelyik erre, a Treszka néni. Nem volt szabad, szigorúan tiltva volt, de olcsóbban elvégezték, mint az orvosok (Lénárd Etelka). A praktikák ismerete más területre is kiterjedt. Mesélik, a timsó kiváló szüzességvarázsló oldat volt. Ha valaki már nem volt szűz, de szűz lányként akart férjhez menni, az az esküvő előtt két napig langyos timsós vízben ült, s a timsó összehúzta a hüvelyt. Arra a kérdésre, hogy mi biztosította a vérfoltot a lepedőn, azt válaszolták: az jelentette a legkisebb problémát. A születésszabályozás egyik fontos íratlan szabálya volt a nagyböjti időszakra vonatkozó nemi kapcsolat tiltása is. Nagyböjtben nem szeretkeztek a házastársak, semmilyen nemi életet nem folytattak, mert a böjtök az önmegtartóztatást, az élvezetek gyakorlását tiltotta. Szülés Kishegyesen a nőnek terhessége idején Szent Annához kellett imádkoznia, hogy segítsen könnyen, fájdalom nélkül világra hozni gyermekét. Gyakran kellett gyónnia és a nyakában keresztet viselnie, mert így távol tudta tartani a gonosz lelkeket novemberéig Kishegyesen is háznál folyt le, s ezután már csak okleveles bábák közreműködésével folyhatott le a szülés. A bábaasszonynak általában tudomása volt a terhes nőkről, számon tartotta a közösség is, ki az, aki babát vár. Amikor jöttek a fájások, elküldtek valakit a bábaaszszonyért. Ez annyira közvetlen és közösségi szokás volt, hogy legtöbbször a tíz-egynéhány éves fiúgyermeket küldték el. A fiúgyermekek azt a távot, amíg a szülésznő házáig értek, futva tették meg. A szülés hírére összesereglettek a rokonság és a szomszédság női tagjai. Az újszülött világrajövetele közösségi eseménynek számított, éppen ezért nemcsak a bábaasszony volt jelen, hanem az anya nőrokonai, barátnője is segédkezett. Mindenki támogatta őt, hogy egészséges gyermeket hozzon világra, és minél könynyebben szüljön. Előre kívánták biztosítani, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. A férj nem volt jelen a szülésnél, őt kiküldték. Bármennyire is igyekeztek megelőzni a bajt, mégis megesett, hogy az édesanya megbetegedett. Ilyenkor az újszülöttről a nagymama vagy a nagyobb testvérek gondoskodtak. Az öcsém, amikó megszületett 1940-ben, akkó az anyám megbetegedett, be köllött menni neki a kórházba, oszt a kisbaba otthon maradt. 137

12 138 Akkó haza köllött mennem, mer annak gondját köllött viselni. Azt én fürdetgettem meg pelenkáztam is, vót kecskénk, apám fejte a kecskét, oszt kecsketejet adtunk neki főhígítva. Négy-öt napig. Aztán az édesanyám hazakerült és újra szoptatta, mer a kórházban kifejték a tejet, hogy maradjon neki (Fridrik Margit). Mai adatközlőim a szülésnek az ágyban szülés módjára emlékeznek. A Magyarság Néprajzában utalást találunk arra, hogy a Délvidéken létezett a szülőszék, de erre már senki sem emlékszik (SZENDREI SZENDREI 1992; IV. 158). Amikó a Hajnalka született, egyedű vótam otthon, mer az uram katona vót Újvidéken (1945). A szomszédasszony segített, az édesanyám szálláson vót, begyütt ő, de nem maradhatott, mer a szálláson ott vót a többi. Akkó a Margit néni azt mondta, hogy verjem meg a házmegit, ha baj lesz, akkó majd ő gyün. Ő majd meghallja és gyün. Úgy is vót. Mindig bekíszítettem vizet, mer nem vót az udvarban kút. A Margit néni tüzet gyútott, vizet melegített, az ura, az Antal bácsi meg ement szóni a bábaszszonynak. Én nagyon szerettem a gyerekeimet, amikó megszülettek, úgy örűtem, azt mondták, verebet lehetett vóna fogatni velem. Olyan picikék vótak, úgy örültem nekik (Fridrik Margit). Az előkészületekhez tartozott az asztal fehér abrosszal történő leterítése, szentelt gyertyát gyújtottak, szenteltvizet hintettek az ágyra, s a vajúdó anya, amíg csak bírt, imádkozott. A szülőanya hozzátartozói, anyósa, édesanyja készenlétben álltak, hogy a bábának rendelkezésére lehessenek. Meleg vizet a lavórba, kéznél legyen a tiszta törülköző, vizes ruhaborogatást tettek a kismama homlokára. Külön varázsigékről, babonákról nincs tudomásunk. Kishegyesre nem volt túlságosan jellemző a babonaság. A szülés a gumilepedő elterjedése előtt a földön vagy az istállóban történt. Elterjedése megvédte az ágyat a szennyeződéstől. A férfiak a szülésnél nem lehettek jelen, csak ha már világra jött és fiú volt az utód, akkor adták az apa kezébe. Amikor az újszülött a világra jött, a bábaasszony ollóval elvágta a köldökzsinórját és elkötötte, ha nem sírt fel, akkor kicsit megtapsikolta a popsiját, vagy picit vízzel megszentelte. Utána fehér ruhába csavarta és félretette. Ezután az anyával foglalatoskodott, várta, hogy kijöjjön a méhlepény, amit úgy neveztek, hogy a mása. Vödörbe dobta s a férjnek adta, hogy ássa el a kertben. Az anyát a bába körülmosta hipermangános vízzel, letörölgette, s még sokáig vele maradt, három-négy órán át, nehogy valami komplikáció lépjen fel. A kisbabát fürdetés előtt a bábaasszony szokás volt seggen köpködte, hogy szerencsés legyen az életben, majd beletette

13 a langyos vízbe. Nagyon vigyáztak rá, a legnagyobb gyengédséggel mosták meg a kis testét. Fürdetés után bepólyálták az újszülöttet. Sok helyen piros pántlikát kötöttek a kezére, Kishegyesen nem emlékeznek ilyenre. Sőt, azt állítják, hogy ezt a szerbektől tanulták el a magyarok az utóbbi években. A csecsemőhalandóság nagy volt a 20. század közepéig. Ez nemcsak a bábák tudatlanságának tudható be, csak részben. A korabeli higiénés viszonyok, gyógyíthatatlan gyermekbetegségek és a járványok hozzájárultak a csecsemőhalandóság nagy számarányához. A források arról tanúskodnak, hogy a bábák mindent megtettek a szülés szerencsés lefolyásáért, azért, hogy az anya és a gyermek életben maradjon. A bábaság komplett feladat volt, hiszen a szüléstől/születéstől legalább még egy hétig járt a bábaasszony gondozni a kisbabát: megfürdette, tisztába tette, ellenőrizte a köldökét, nem fertőződött-e el? Tejprobléma is adódhatott, vagy túl sok volt a tej, ilyenkor tejláz lépett fel, tanították kifejni a mamákat. Előfordult, hogy nem volt, vagy csak kevés teje volt az édesanyának. Ilyenkor tehéntejjel pótolták az anyatejet. Vízzel felhígították, felforralták, s amikor langyosra hűlt, cumisüvegből megcumiztatták a kisbabát. A bábaasszony lyukasztotta ki a kislányok fülét, ezt egy-két napos korában elvégezték, hogy függőt tehessenek a fülükbe. Az anyának tanácsot adott menstruációs problémákban, elszorította a kismama hasát, hogy ne nyúljon ki, illetve ne maradjon lötyögős a szülés után. Erre külön varrtak egy széles vászontörülközőt, amit többször is jó szorosan körülcsavartak a kismama hasánál, szorosan megkötötték, s ebben kellett neki gyermekágyat feküdnie. Ezt a haskötőt rendszerint kölcsönadták, házról házra járt. A burokban született gyermeket szerencsésnek tartották. Ha valakire az életben gyakrabban rámosolygott a szerencse, arra azt mondták: biztos burokban született. Az a burok, amibe nyől a gyerek az egész kilenc hónap alatt és a szülésnél nem hasad ki. Nem bújik ki belüle, mint a csirke a tojásból, hanem a burok rajta marad teljes egészibe. Akkor azt a burkot szigorúan el köllött tenni. Oszt megszárította az anya olyanra, mint a selem. Olyan vót az. Oszt aztán valamibe belevarrták. Ez a burok megőrizte, ha háborúba ment. Golyó nem éri. Nem lesz semmi baja egész életibe. Az a burok minden bajtú megőrzi. Engem is őrzött. Szerencsémre vált. 139

14 Keresztelés 140 Szükségkeresztségnek nevezték, ha az újszülött életveszélyben volt, ha nem volt életképes, s ha a bába úgy látta, hogy nem éri meg a gyermek a keresztséget, akkor ő megkeresztelte. Több ilyen esetre is emlékeznek, arra viszont nem, hogy ezek a bábák tettek-e fogadalmat a keresztségre, illetve, hogy a pap fel is eskette őket e feladat végzésére. Ezt a hirtelen keresztelést nevezték még bábakeresztelésnek is, amit az egyház is elismert. Ennek hiányában az elhalálozott újszülöttet a pap nem temette el, illetve nem részesülhetett egyházi temetésben. Ma már érvényét vesztette az a szokás, hogy az újszülöttet addig nem szabad kivinni a házból, míg meg nem keresztelik. Azzal indokolták, hogy még pogány, a lelke még az ördögé, s így árthatnak neki a gonosz szellemek. Olyanokra gondoltak, mint a szemverés, a rontás, majd hasfájós lesz, sírós baba válik belőle, mert bekebelezi az ördög. A születés után egy hét elteltével került sor a keresztelőre. Korábban csak a templomba vitték a gyermeket a keresztszülők a bábaasszony kíséretében, de amióta polgári anyakönyvezés van, azóta az anyakönyvvezetőhöz is kell menni (1890 óta). Amikor hazaértek, akkor ezzel a szólással léptek be a házba: Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk! A ház küszöbén a gyermeket apja vagy nagyanyja emelte át, és ezzel teljesen a család tagjává vált. Ekkor nevezték először nevén a gyermeket. A keresztelés után mindjárt megtartották a keresztelési ebédet, melyen többnyire a keresztszülők, a család és a bábaasszony vettek részt. Abban az időben nehéz volt a szülés, mert sokan tanyákon laktak. Például az én apám háromszor visszament a szállásra, mert olyan hó volt 1929-ben. A feketicsi határban születtem, s a szomszéd ember segítségével meg a kutyák ugatásának hangjával tudtak tájékozódni, s bejutni a faluba. Kihozták a bábaasszonyt, aki másnap délig kint tartózkodott az anyámmal a tanyán. Addig, míg egy kicsit engem mint újszülöttet helyrehoztak, meg az anyámat. Azután a szomszéd tanyáról járt át egy néni engem megfürdetni. A szülét kihozták a bábasszonnyal együtt, s ő maradt az anyámmal segíteni. Akkor nem az volt a divat, hogy három meg négy hónapos gyereket körösztölnek, hanem pár napon belül, mert hátha meghal. Én a hét utóján születtem, s már vasárnap behoztak körösztőni. S mire vissza kiértek, én már össze vótam gémberedve, anyám úgy melengetett. Sovány kislány vótam. Mindent etettek velem, még madárürüléket is. Szedték az akol oldaláról, megszárították, ösz-

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Sömenek Dóra 7. c Széchenyi István Általános Iskola Pályázati témaként a szentgotthárdi Szülőotthont választottam. Már csak az idősebb korosztály

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

1145 Budapest, Uzsoki utca Telefon: , A környezet

1145 Budapest, Uzsoki utca Telefon: , A környezet 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41 Telefon: 467-3700, 467-3800 E-mail: uzsoki@uzsoki.hu A környezet Az Uzsoki Utcai Kórház az ország egyik legkorszerűbb intézménye, melynek felújítása során 2010-ben nagy

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Betegeink - Rólunk - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Betegeink - Rólunk - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház BÁMULATOS MÉLY EMBERSÉG Életem úgy hozta, hogy az utóbbi években többet jártam egészségügyi intézményekben hozzátartozóként, mint bármikor korábban. Mindenütt találkoztam igazi gyógyítókkal, becsületes,

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Miért akarnak otthon szülni a várandósok?

Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Hol szüljünk a XXI. században: Kórházban, Születésházban, Otthon? Interdiszciplináris fórum Budapest, 2011. január 28. Miért akarnak otthon szülni a várandósok? Szebik Imre Orvosok a Szabad és Biztonságos

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek

A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi gondozás és prevenció szak Védőnő szakirány A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek Konzulens: Prof. Dr. Peja Márta Készítette: Zigova

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben