Bábaasszonyok Kishegyesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábaasszonyok Kishegyesen"

Átírás

1 Szõke Anna Bábaasszonyok Kishegyesen Kishegyesen csak bábasszony. A bábaasszony szó jelentése: bábáskodik valaki fölött. A Kislexikonban a bába vagy baba első pont alatti jelentése: vénasszony (latinul anus, vetula). Második jelentése: születésnél segédkező nőszemély. Szláv kölcsönszó, amely a szláv nyelvben mindkét értelemben használatos. Ezenkívül megtalálható az oláhban, az új görögben (baba), sőt bâbe alakban a közép-felnémetben is előfordul. A bábaasszony szó hallatán még a 20. század második felében is általában egy vénasszonyra, egy minden hájjal megkent öregasszonyra asszociáltak. Az asszociáció megértéséhez szintén a régmúltba kell visszamennünk. Az anya szó jelentése a görögben is és a latinban is azonos a mater szóval, ami egy gyökből (egy tőről) ered a latin matróna és a görög mahthr szavakkal. A szó alapjelentése mindkét nyelvben anyóka. A magyar nyelvben az anyóka szót kedves megszólításként használjuk, s nem vonatkozik a bábákra. Az én emlékezetemben a bábasszony úgy maradt meg, mint egy csodatevő lény, aki életet segít a világra. Az édesanyám csak így beszélt róluk. A faluban azonban, különösen az idős nemzedék, a kuruzslással és egyéb női bajokkal is összefüggésbe hozta személyüket. Mindkét megközelítés érdekelt, különösképpen ez utóbbi, mert erről keveset hallottam a szülői házban. Gyerekként a kispadon ülő nénikéktől sok mindent elhallottam, ennek jártam utána először 1997-ben. Kutatásom fő részét erre alapoztam. Az anyag felgyűjtését és megírását segítette az alapkérdőívül szolgáló Kapros Ujváry-összeállítás, Jung Károly monográfiái, Markos Gyöngyi doktori disszertációja és Deáky Zita etnográfus, egyetemi docens tudományos munkái, aki egyben e téma kutatója is. 127

2 A bábaasszonyok tevékenységét orvostörténeti szempontból is vázolom, majd a néprajzkutatás aspektusait figyelembe véve meglétüket az elmúlt egy évszázadban hétköznapi szempontból is igyekszem feltárni. Bábaképzés a múltban 128 A hivatásos bábaasszonyok létezéséről már a Kr. u századból maradtak fel görög írásos dokumentumok. Ezek arról tanúskodnak, hogy bábaasszony csak írni-olvasni tudó nőszemély lehetett. Az elemi oktatás, vagyis az írás-olvasás megtanítása a fiúkon kívül a lányokra is kiterjedt. Az iskolázott nők szinte bármilyen szellemi tevékenységet végezhettek. A filozófia iránt természetesen a nők (és férfiak) csekély töredéke érdeklődött, de volt olyan foglalkozás, amelyet csak nők végezhettek, és ez a foglalkozás a bábaasszonyoké volt. Megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal kellett hozzá rendelkezniük, és gyakorlása feltételezte a szabad mozgást a városban akár éjjel vagy hajnalban is. A bába jelentése görögül maia, a terhes nők segítője, a szülések levezetője és gyakran a nem kívánt terhességek megszakítója volt, aki tevékenységéért díjazásban részesült. A bába élhetett házasságban mint például Szókratész anyja, Phainareté, lehetett özvegy, de akár hajadon is. Az epheszoszi Szóranosz nőgyógyászati munkájának két fejezetében is foglalkozik a bábaasszonyokkal. Az egyikben azt írja le, mi kell ahhoz, hogy valaki bába lehessen, a másikban pedig azt, milyen a legkiválóbb bába. Azért rögzíti írásban e gondolatokat, hogy a bábaképzésben ne pazarolják az időt olyan asszonyok tanítására, akik alkalmatlanok e feladat ellátására. Bába mint írja az lehet, aki tud írni-olvasni, élénk szellemű, jó az emlékezőtehetsége, szeret dolgozni, tud titkot tartani (hiszen bejáratos a magánházakba) és elég erős. A legkiválóbb bábáktól elvárja Szóranosz, hogy elméleti ismeretekkel, valamint gyakorlattal rendelkezzenek a táplálkozástudományban, a sebészetben és a gyógyszerészetben, meg tudják állapítani, mi válik hasznára vagy kárára betegüknek, őrizzék meg nyugalmukat a kritikus pillanatokban, legyenek jó erőben, tartsák meg betegeik titkait, ne legyenek pénzsóvárok, vagyis pénzért ne végezzenek terhességmegszakítást, és ne higygyenek a babonákban, vagyis orvosi kezelés helyett ne bízzanak meg a mágikus hókuszpókuszokban. A mi honfoglalási területünkön egészen más volt a helyzet. Mi később érkeztünk Európába, így szokásaink is mások voltak, mint amit a görög alapítványi iskolák programjai nyújtottak. Visszaemlékezések szerint,

3 százötven évvel ezelőtt az asszonyok még állva szülték meg gyermeküket, az ajtófélfába vagy a mestergerendáról lelógó kötélbe kapaszkodtak. Ekkor még a szülést tapasztalt öregasszonyok vezették le, segítettek, szavaikkal erősítették a szülőanyát. Bárki volt is az, bábaasszony vagy tapasztalt öregasszony, erejét és tudását a közösség javára fordította, arra használta, az élet megvédésének szolgálatában állt. Csak a 20. században jelentek meg a képzett bábaasszonyok. Magyarországon a bábaképzés a 18. századig megoldatlan volt. Addig a bábaság anyáról leányra szállt. Tevékenységüket a helyi szokások, hiedelmek, vallási elvárások szerint végezték alkalmilag vagy rendszeresen. A bábaasszonyok, akik a szüléseket levezették, nem voltak írástudók, ezért a különböző latin nyelven íródott orvosi könyveket sem tudták elolvasni. Ők voltak az úgynevezett parasztbábák, akik képesítés nélkül, hagyományozás útján sajátították el a szülés levezetését. Mágikus eljárásokat, hiedelmeket továbbítottak nemzedékről nemzedékre. Szakember híján a gyermeküket otthon világra hozó anyák egyetlen segítségre támaszkodhattak, a bábaasszonyra, ezért az asszonyok bábába vetett hite nagyon erős volt. Kiszolgáltatottságuk indokolja, hogy a bábák szerepének jelentősége eggyé forrt a mágikus cselekvésekkel. A szülés levezetése után a köldökzsinór elvágása is a bába feladata volt, de sok esetben a szükségkeresztség megadása is. Sajnos, a bábák rengeteg olyan eljárást is alkalmaztak, ami fertőzést okozott, például az anya véres ruhájával való törölgetés az egyik ilyen a sok közül. Miután a gyermek megszületett, az anya koszos, véres ruháit beletették a fürdetővízbe, majd azzal a ronggyal kitörölték a baba szemét, száját. Orvosok, írók, papok felemelték hangjukat a tudatlansággal szemben, a bábákat okolták a nagyszámú gyermekágyi halálért és a csecsemők nagyszámú elvesztéséért. A sok tragikus kimenetelű szülés miatt a 18. század vége felé elterjedtebbé vált az orvosok alkalmazása, főleg a tehetősebb családok körében. A múltban a szülés és a bábaasszony fogalma eggyé fonódott. A szülés köré csoportosuló hiedelmeink szorosan összetartoztak a bábaasszony nevével. A történetek a bábaasszonyokról, a bábák vallomásai, az anyák által megfogalmazott legendák, a nép ajkán terjedő hiedelmek, magzatgyilkosságok, születési rendellenességek, mind-mind valami misztériumot rejtettek. A régi, orvost kevésbé ismerő falusi ember életében lassan kifejlődött a növényekkel való gyógyítás. Kiválasztódtak az emberi közösségekből azok az emberek, személyek, akik bírták a falu bizalmát, s akikre rábízták egészségük helyreállítását. Később ők alkották a falu kiemelt személyeit, a 129

4 falu elejét. Az asszonyok körében főképp ők tartoztak az értékes emberek sorába (NÉMETH 2011). Az 1876-os közegészségügyi törvény a szülésznői gyakorlatra a régi jogosultak meghagyása mellett csak azoknak engedélyezte ezt a tevékenységet, kiknek az országban érvényes oklevelük, vagy tiszti főorvostól kapott képesítő bizonyítványuk volt. Oklevelet az egyetemeken és egyes nagyobb városokban Szegeden, Pozsonyban, Nagyváradon felállított bábaképző intézetekben vagy bábatanfolyamok elvégzése után szerezhettek a bábajelöltek. Minden 1500 lakosú község köteles volt községi szülésznőt alkalmazni. Természetesen ez nem járt azonnal sikerrel, s így a képzetlen bábaasszonyok továbbra is folytathatták tevékenységüket. A törvénynek egyik kitétele arról is rendelkezett, hogy a szülésznőnek kötelessége minden vagyontalan nőnek ingyenesen segítséget nyújtani, a vagyonosnak pedig a községenként megszabott díj ellenében. A nyílt harc a bábaképzés magasabb színvonaláért és a bábák társadalmi elismeréséért tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor Dirner Gusztáv megindította a magyarországi bábák első szaklapját 1893-ban, a Szülésznők Lapját, majd 1894-ben a Bába-Kalauzt, és 5 év múlva egyesítve a lapokat, 1938-ig jelent meg Bába-Kalauz néven (DEÁKY 1994; 12). A bábaképző intézetek tankönyvei 130

5 Sok gyermek, egy-két gyermek A faluban szigorú hagyományok voltak, a szájhagyomány törvényei szerint folyt az élet. Paraszti íratlan törvények uralkodtak a szülőházban, s ősi hagyományok öröklődtek nemzedékről nemzedékre. Házasságkötés alkalmával fontos szempont volt, hogy a menyecske nagydarab legyen, dógos, erős, aki majd jól bírja a munkát. Legyen széles a csípője, hogy bírjon egészséges gyerekeket szülni. A szakirodalomban több helyen is arról szerzünk tudomást, hogy a sok gyermek az utódlás miatt jött a világra, s hogy a házasságkötés elsődleges célja az utódok biztosítása volt. Nem így a második világháború után. Már a két világháború között is vigyáztak a házastársak a gyermekszaporulatra, s nem a sok gyermekben látták a termelés folytonosságát. Kezdett eltűnni az a felfogás, miszerint kell a sok gyerek, legyen, aki dolgozzon. De a sok gyermek újra és újra szegény maradt, sorsából kitörni nem tudott. Nyócan vótunk testvérek: öt férfi meg három lány. Születtünk sorba, sorba. Amikó főnyőttünk, mind ment szógáni, legeltettük a szomszéd libáit, disznóit. Kaptunk érte egy kis pénzt. Péter, a legfiatalabb, az má nem szógát, a zadrugába ment, mer akkó má vót zadruga. Mind főneveledett, megérték a nagykorút, egy se vót nyomorút, se beteg. A legfiatalabb testvérem 1940-ben született. Én június elsején születtem. Tizedikén van a névnapom, Margit. Előre adták a nevemet. Az egyik testvérem, a Karnáné, amikó született, én 15 éves vótam, én má akkó nem vótam otthon, má cseléd vótam (Fridrik Margit). A sok gyermek születése nem volt jellemző minden családra. Vagyonfüggő volt ez is, mint annyi más. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az úri társadalomban miért nem született sok gyermek, miért csak a szegény családokra volt jellemző, a válasz aránylag egységes. Arról nincs tudomása adatközlőimnek, hogy használtak-e a nagyságák valamilyen fogamzásgátló szert, tablettát, port vagy bármilyen más módszert a közösülés alkalmával, ellenben azt határozottan állítják az idősebb parasztasszonyok (akik közel száz évet tudnak visszatekinteni), hogy az úr, a gazda békén hagyta a feleségét, s szeretőt tartott, szeretőt talált magának, akit azután legtöbbször megvetett. A cselédeket az úri házakban nagyon kihasználták. A tanyákon kevésbé. Az úri fiú, az úrfi, meg a gazda is. Ideig-óráig köllött neki, aztán ott vót a felesége. Szállásokon nem a nagygazdák laktak, hanem a béreseik. Ők bent a faluban. Ha máskó nem, akkó nyáron köllöttek a libapásztorok. Fölfogadták a éves lányokat, azok őrizték a libákat, teheneket, disznókat tavasztú 131

6 132 őszig. De ez is megszűnt a fődosztás után. Őket, fiatal koruk miatt nem merték molesztálni (Lénárd Etelka). A házasság előtti nemi élet megítélésében komoly szerepe volt a népi társadalom alsó vagy felső fokán való állásnak. A szegényebb ember lányával könnyebben megesett a baj, mert gyakoribb volt az alkalom. Az erkölcsi ellenőrzés különbséget tett a gazda, a cseléd és az iparosok családjai szexuális erkölcsének megítélésekor (VERES 1994; 43). Az íratlan erkölcsi szabályok inkább a parasztcsaládokra, de főképp a cselédlányokra voltak érvényesek. Az ő esetükben szigorúbb volt a számonkérés mint az említett magasabb társadalmi kategóriák között. Az erkölcsi ellenőrzés minden területen érvényesítette azt az elvet, hogy a falusi társadalom egyes rétegei tekintélyükben is különböznek. A gazda leányának is jobban kellett vigyáznia az erkölcsére mint a cselédlányoknak, mivel az értékrendjüket, tekintélyüket védték. A gazdáknál nagyobb vétségnek számított a szerető tartása, mint a szegényebbeknél. A gazdalány visszautasíthatta a béreslegény közeledését, de a szegény lány ezt nem tehette meg a gazdafiúval szemben. Ez a közeledés néha még megtiszteltetésnek is számított a szegény lányok körében. Tulajdonképpen a társadalmi helyzet is közrejátszott abban, hogy az egyszerűbb életkörülmények között élő lányok erkölcse könnyebben csorbát szenvedett. Aki nagylányként maradt terhes, attól ments meg Isten. A Gizi mondta nekünk, este, mikor hajtottuk haza a libákat, hogy lányok, én hónap nem gyüvök legeltetni, nem hajtok ki. Még rászótunk, hogy teneked tán vasárnap nem esznek a libák? Vasárnap, mire mi kintrű hazahajtottuk a libákat, má halott vót. Főkötte magát. Mindenki tutta, hogy kitű terhes. Az szabad ember vót, de nem köllött neki. Aztán az elment Hegyesrű Újvidékre, és ott nősűt meg. És vót ilyen más is, például a bálokba. Akkó is vót ilyen, mint most. Valamit beletettek a szokba [a lány szokjába = üdítő], beletették, megitatták, s addig-addig táncótak, végül oda vitték, ahova akarták. Tehát nem csak ebbe a világba van ilyen, akkó is vót. És aztán annyi, tönkrement az élete (Lénárd Etelka). Lénárd Etelka elbeszéléséből megtudhatjuk, hogy áthidalhatatlan szakadék állt fenn a két réteg között a születési számarányt tekintve. A gazda megkörnyékezhette a cselédlányt, de ezt, még ha kitudódott is, letagadta. Az úri társadalom ezen a téren nagyon összetartott, ezzel is kifejezésre juttatva kiváltságos származásukat. A fogamzásgátlás módszerei nem jutottak el a falusi asszonyokhoz. Az idős adatközlők elmondásaiból kiderül, sokan nem is ismerték a férfiak általi védekezés módszerét. A férfiak védekezésével kapcsolatban keveset

7 beszéltek az adatközlők. A bábák sem foglalkoztak ilyen tanácsadással. Ez szigorúan az intim szférába tartozott. A sok gyermek azért jelentett gondot, mert elszegényítette az embert, és aki már úgyis szegény volt, hát az nemigen örült a hatodik, hetedik gyereknek. Sokszor még enni sem volt mit a családoknak. De volt más vélemény is: Annyi gyerek legyen, ahányat az Isten ád. Ez leginkább a nagyon vallásos családokra vált jellemzővé. Ismert az a szempont is s ezzel szinte teljesen azonos módon minden adatközlőm egyetértett, miszerint a gazdagoknál legtöbb három gyerek vót, mer vót pízük etetni. Meg hogy ne menjen annyi felé a birtok. Persze, a múltban is volt egyke meg egy se, de kevés helyen. Igen sok családnál tíz, tizenkét gyermek is született. Ez azonban a második világháborút követően megbosszulta magát. Több olyan nagycsaládos példát ismerünk, ahol még az 1960-as évek első felében hat gyermek született, viszont amikor a gyermekek felnőtté váltak, családot alapítottak, kivétel nélkül mindegyiknél egy gyermek született. Ilyen család például Pecze Nándor vagy Molnár Ferenc bácsi családja. A szülők még a régi értékrendszer erkölcsi normáit tartották kötelező érvényűnek. A gazdasági racionalitás felől nézve, a gyermekszám ott és akkor csökken, amikor a gyermek már sokkal inkább fogyasztótárs mint keresőtárs (MOHAY 2008; 26). Önmagamról 1948-ban születtem, egykeként. Nem született testvérem. Nem is hiányoltam. Lehet azért, mert édesanyám ügyesen nevelt, lehet azért, mert akkor még sok gyermek volt az utcában. Édesanyám többször is elmondta, azért nincs testvérem, mert ők nagyon szegény sorsban éltek, s nem akarta, hogy én is olyan sorsra jussak. Heten voltak testvérek. Elsőáldozáskor nekem kellett a legszebbnek lennem a generációmból, mert az anyám élete végéig emlegette a számára kölcsönkért elsőáldozási ruhát. Annak is felkötötték a derekát, mert lelógott a földig. Ezek olyan mély sebet hagytak a lelkében, amit sohasem tudott kiheverni. Hogy gyermekkori szomorú emlékét egyensúlyozza, nekem Szabadkáról hozatta az elsőáldozási ruhát, azzal a céllal, hogy én legyek a legszebb ban fejeztük a nyolcadik osztályt. A generációm 58 tanulójából 13-an egykék voltunk, és 28 tanulónak csak egy testvére volt, tehát két gyermeknél nem született több a családban. 133

8 A születések és az elhalálozások száma a 20. században: Év Született meghalt ban megszűnt a kishegyesi szülőotthon, ettől kezdve a születések számáról nincs pontos adat, mert a szülőanyát Topolyára, Verbászra, Zentára vagy Szabadkára viszik szülni (MOHAY 2008; 26). Az elhalálozások számát illetően vannak pontos adataink, a születéseknél alapul az első osztályba íratott tanulókat vettük: től felbomlik a település etnikai egyensúlya, sok az újonnan betelepült menekült, bevándorló stb., így már nem tartom fontosnak a demográfiai adatok közlését. A szaporulat csökkenésének okai 134 Az ateista társadalom is segítette az Istenbe vetett hit elhalványulását, így azt a mondást is, hogy a gyermek Isten áldása. Már nem tartották lényeges tapasztalatként emlegetni, ha az Isten báránykát adott, ád hozzá legelőt is. Egyszerűen nem hittek benne. Ezt csak akkor mondogatták, ha valaki véletlenül maradt terhes, s megszülte gyermekét. A szaporulat motívumairól különbözőképpen hozhatunk ítéletet. A statisztikai adatok számokban fejezik ki a településen született gyermekek számát évekre lebontva. Arról azonban nem kapunk információt, mi rejlik

9 a számok mögött. Például melyik társadalmi réteg az, amelynél a legtöbb gyermek születik. A múltról utólag tudjuk és ki merjük mondani, hogy a legszegényebb réteg volt a legszaporább. A jelenben viszont ez már nem állja meg a helyét. A legnagyobb szaporulatot a szellemileg elmaradott családoknál (ha lehet egyáltalán családokról beszélni) tapasztaljuk. A 20. század hetvenes, nyolcvanas éveiben kényelemszeretetről is szó esett. Ekkor még nem beszélhetünk rossz gazdasági helyzetről, vagyoneloszlásról. A harmadik évezred első évtizedében viszont már csak a rossz gazdasági helyzet befolyásolja a népszaporulatot a kishegyesi magyarok körében. Az igényesebb élet utáni vágy a szülőkben ismét az egykézést váltotta ki. Jobb életmódot szeretnének biztosítani gyermeküknek. Születésszabályozás A születésszabályozás igazi módját teljes egészében nem tudjuk feltárni, mert talán nem is létezett. A védekezés egyik módját a szegény ember a társadalom úri rétegénél a már említett szerető-gazda kapcsolatban látta. Ettől azonban sokkal többről van szó. A megelőzés legáltalánosabb elve a távolságtartás volt. Az asszonyok, ha csak tehették, kerülték a szexuális kapcsolatot férjükkel. De nem tehették mindig, ezért a kimosakodás különböző változatait hallották a bábaasszonyoktól. Közösülés után a nő jól fölnyúlt és kimosta magát, legtöbbször hideg vízben, mert nem állt rendelkezésére zuhanyozó, kád, csak egyszerű lavór. A kimosakodás fejlettebb változata volt az irrigátor alkalmazása. Az irrigátor egy kisebb ballonszerű gumilabda, melyet tölcsérszerű száján keresztül megtöltöttek enyhe ecetes vízzel, majd ráerősítették a hosszabb csövet, melynek elvékonyodott vége tompa volt, hogy ne sértse fel a nő nemi szervét. Ezt feldugták a hüvelybe, s a közösülés végeztével a benne levő folyadékot felpumpálta a nő a hüvelybe. Ez az ecetes oldat megölte a férfi ivarsejtjeit. A terhesség megszakításával kapcsolatban különböző házi praktikák léteztek, amelyeket azelőtt alkalmaztak, még mielőtt segítségért a bábaasszonyhoz fordultak volna. Nehéz terhet cipeltek, például zsákot, követ, hátha megszakad a terhesség, s elmén a gyerek. Forró vízbe ültek, pálinkát ittak, mert az a tudat járta, az megindítja a vérzést. Ismert volt a magasról való leugrás. Létra fokáról, asztalról, vert falról, hátha a rezdüléstől elszakad a magzat, leválik a méh faláról. Ezek a házi praktikák ritkán jártak eredménnyel, de lelkileg továbbvitték a terhes anyát elszántsága irányába. Művi vetélést önmagukon kevesen végeztek a faluban, azonban néhány esetről van tudomása az idősebb nemzedéknek. 135

10 136 A születésszabályozásban a bábáknak volt igazán fontos szerepük. A növényi főzetek alkalmazása tőlük származott. Cickafark, fodormenta, kamilla összefőzve, s a nő derékig beleült a forró főzetbe, általában a teknő volt erre a célra a legalkalmasabb, s a forró gőz elhajtotta tőle a magzatot. A terhesség egy-két hónapos koráig lehetett ezt csinálni. A magzatelhajtás e módszerét nem tartották a megsemmisítés drasztikus példájának. Magyarázatul azt hozták fel, hogy meglehet, nem is volt az terhesség, vagy ha az is volt, az még olyan parányi, hogy nem is élt. Meleg vízbe ültek az asszonyok, abban bíztak, hogy az megindítja. A bábasszony adott bizonyos gyökereket, azzal kellett megpiszkálni magát, s attól megindult a vérzés. Ezek nagyon elszánt anyák voltak. Nehéz sors volt, titkolta ezt mindenki nagyon (Lénárd Etelka). A magzatelhajtás módjára sok példát tudunk, de semmi esetre sem úgy mesélték el, mint a saját tapasztalatukból eredőt. Szűkszavúan csak anynyit mondtak: megkaparta magát kötőtűvel. Legáltalánosabban a kötőtűt emlegetik, a pinceajtó kulcsát (nagyméretű kulcsot dugtak fel, és azzal kaparták magukat), vagy valami éles tárgyat. De nem szeretnek róla beszélni. Egyet azonban leszögezhetünk: szörnyű asszonyi sorsok voltak. Olyan fájdalmak voltak ezek, amelyek egyéni indítékú egyedi cselekmények. Az anyák jól tudták, mekkora erőfeszítést igényel a gyermekszülés és a gyermeknevelés. Az egyház mélyen elítélte a magzatelhajtást, ezért a nők igyekeztek ezt titokban tartani. Elszántságuk azonban ettől sokkal erősebb volt, minthogy bűnnek tekintsék a műveletet. Voltak olyanok, akik belehaltak a gyerekeltevésbe. Elment a terhes nő a bábasszonyhoz, megpiszkálta és elvetélt. S ez vagy sikerült, vagy nem, hogy elment a gyerek. Gyakran kaptak hullafertőzést, azokat már nem lehetett megmenteni. Volt, aki valamilyen tablettákat szedett, annak a tablettának egy hét alatt meg kellett volna indítani a szülést, de nem indította meg. Ismertem egy asszonyt, akivel szerencsére Újvidéken kötöttek ki, mert kint volt egész héten a cséplőgépnél, s szombaton már nem érezte jól magát. Ott voltak a rokonaik, s azok elvezették egy orvoshoz. Az orvos mindjárt tudta, hogy mit evett. Hiába tagadta az asszony, hogy ő semmit.» De, tudja maga, csak nem ismeri be, azt is tudja, hogy három nap múlva hol kötött volna ki. A gödörbe.«ezt a bizonyos tablettát széles körben ismerték. Egymásnak adták az asszonyok. Volt, akinek jó volt, de legtöbbnek nem. Sokan azért nem akarták megszülni a leendő gyermeket, mert szegények voltak, s az orvost sem bírták fizetni. Háromezer dinárba került

11 egy magzat megsemmisítése az orvosnál. Például háromezer dinárért dolgoztak ketten egy hétig, vagy egy személy két hétig. Olyan drága volt. A vallás tiltotta, de az orvosok megcsinálták. A bábaasszonyok valamivel kevesebbért is. Minden bábaasszony tudta, ismerte ezeket a fifikákat. Az is, amelyik az állomás felé lakott, meg az is, amelyik erre, a Treszka néni. Nem volt szabad, szigorúan tiltva volt, de olcsóbban elvégezték, mint az orvosok (Lénárd Etelka). A praktikák ismerete más területre is kiterjedt. Mesélik, a timsó kiváló szüzességvarázsló oldat volt. Ha valaki már nem volt szűz, de szűz lányként akart férjhez menni, az az esküvő előtt két napig langyos timsós vízben ült, s a timsó összehúzta a hüvelyt. Arra a kérdésre, hogy mi biztosította a vérfoltot a lepedőn, azt válaszolták: az jelentette a legkisebb problémát. A születésszabályozás egyik fontos íratlan szabálya volt a nagyböjti időszakra vonatkozó nemi kapcsolat tiltása is. Nagyböjtben nem szeretkeztek a házastársak, semmilyen nemi életet nem folytattak, mert a böjtök az önmegtartóztatást, az élvezetek gyakorlását tiltotta. Szülés Kishegyesen a nőnek terhessége idején Szent Annához kellett imádkoznia, hogy segítsen könnyen, fájdalom nélkül világra hozni gyermekét. Gyakran kellett gyónnia és a nyakában keresztet viselnie, mert így távol tudta tartani a gonosz lelkeket novemberéig Kishegyesen is háznál folyt le, s ezután már csak okleveles bábák közreműködésével folyhatott le a szülés. A bábaasszonynak általában tudomása volt a terhes nőkről, számon tartotta a közösség is, ki az, aki babát vár. Amikor jöttek a fájások, elküldtek valakit a bábaaszszonyért. Ez annyira közvetlen és közösségi szokás volt, hogy legtöbbször a tíz-egynéhány éves fiúgyermeket küldték el. A fiúgyermekek azt a távot, amíg a szülésznő házáig értek, futva tették meg. A szülés hírére összesereglettek a rokonság és a szomszédság női tagjai. Az újszülött világrajövetele közösségi eseménynek számított, éppen ezért nemcsak a bábaasszony volt jelen, hanem az anya nőrokonai, barátnője is segédkezett. Mindenki támogatta őt, hogy egészséges gyermeket hozzon világra, és minél könynyebben szüljön. Előre kívánták biztosítani, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. A férj nem volt jelen a szülésnél, őt kiküldték. Bármennyire is igyekeztek megelőzni a bajt, mégis megesett, hogy az édesanya megbetegedett. Ilyenkor az újszülöttről a nagymama vagy a nagyobb testvérek gondoskodtak. Az öcsém, amikó megszületett 1940-ben, akkó az anyám megbetegedett, be köllött menni neki a kórházba, oszt a kisbaba otthon maradt. 137

12 138 Akkó haza köllött mennem, mer annak gondját köllött viselni. Azt én fürdetgettem meg pelenkáztam is, vót kecskénk, apám fejte a kecskét, oszt kecsketejet adtunk neki főhígítva. Négy-öt napig. Aztán az édesanyám hazakerült és újra szoptatta, mer a kórházban kifejték a tejet, hogy maradjon neki (Fridrik Margit). Mai adatközlőim a szülésnek az ágyban szülés módjára emlékeznek. A Magyarság Néprajzában utalást találunk arra, hogy a Délvidéken létezett a szülőszék, de erre már senki sem emlékszik (SZENDREI SZENDREI 1992; IV. 158). Amikó a Hajnalka született, egyedű vótam otthon, mer az uram katona vót Újvidéken (1945). A szomszédasszony segített, az édesanyám szálláson vót, begyütt ő, de nem maradhatott, mer a szálláson ott vót a többi. Akkó a Margit néni azt mondta, hogy verjem meg a házmegit, ha baj lesz, akkó majd ő gyün. Ő majd meghallja és gyün. Úgy is vót. Mindig bekíszítettem vizet, mer nem vót az udvarban kút. A Margit néni tüzet gyútott, vizet melegített, az ura, az Antal bácsi meg ement szóni a bábaszszonynak. Én nagyon szerettem a gyerekeimet, amikó megszülettek, úgy örűtem, azt mondták, verebet lehetett vóna fogatni velem. Olyan picikék vótak, úgy örültem nekik (Fridrik Margit). Az előkészületekhez tartozott az asztal fehér abrosszal történő leterítése, szentelt gyertyát gyújtottak, szenteltvizet hintettek az ágyra, s a vajúdó anya, amíg csak bírt, imádkozott. A szülőanya hozzátartozói, anyósa, édesanyja készenlétben álltak, hogy a bábának rendelkezésére lehessenek. Meleg vizet a lavórba, kéznél legyen a tiszta törülköző, vizes ruhaborogatást tettek a kismama homlokára. Külön varázsigékről, babonákról nincs tudomásunk. Kishegyesre nem volt túlságosan jellemző a babonaság. A szülés a gumilepedő elterjedése előtt a földön vagy az istállóban történt. Elterjedése megvédte az ágyat a szennyeződéstől. A férfiak a szülésnél nem lehettek jelen, csak ha már világra jött és fiú volt az utód, akkor adták az apa kezébe. Amikor az újszülött a világra jött, a bábaasszony ollóval elvágta a köldökzsinórját és elkötötte, ha nem sírt fel, akkor kicsit megtapsikolta a popsiját, vagy picit vízzel megszentelte. Utána fehér ruhába csavarta és félretette. Ezután az anyával foglalatoskodott, várta, hogy kijöjjön a méhlepény, amit úgy neveztek, hogy a mása. Vödörbe dobta s a férjnek adta, hogy ássa el a kertben. Az anyát a bába körülmosta hipermangános vízzel, letörölgette, s még sokáig vele maradt, három-négy órán át, nehogy valami komplikáció lépjen fel. A kisbabát fürdetés előtt a bábaasszony szokás volt seggen köpködte, hogy szerencsés legyen az életben, majd beletette

13 a langyos vízbe. Nagyon vigyáztak rá, a legnagyobb gyengédséggel mosták meg a kis testét. Fürdetés után bepólyálták az újszülöttet. Sok helyen piros pántlikát kötöttek a kezére, Kishegyesen nem emlékeznek ilyenre. Sőt, azt állítják, hogy ezt a szerbektől tanulták el a magyarok az utóbbi években. A csecsemőhalandóság nagy volt a 20. század közepéig. Ez nemcsak a bábák tudatlanságának tudható be, csak részben. A korabeli higiénés viszonyok, gyógyíthatatlan gyermekbetegségek és a járványok hozzájárultak a csecsemőhalandóság nagy számarányához. A források arról tanúskodnak, hogy a bábák mindent megtettek a szülés szerencsés lefolyásáért, azért, hogy az anya és a gyermek életben maradjon. A bábaság komplett feladat volt, hiszen a szüléstől/születéstől legalább még egy hétig járt a bábaasszony gondozni a kisbabát: megfürdette, tisztába tette, ellenőrizte a köldökét, nem fertőződött-e el? Tejprobléma is adódhatott, vagy túl sok volt a tej, ilyenkor tejláz lépett fel, tanították kifejni a mamákat. Előfordult, hogy nem volt, vagy csak kevés teje volt az édesanyának. Ilyenkor tehéntejjel pótolták az anyatejet. Vízzel felhígították, felforralták, s amikor langyosra hűlt, cumisüvegből megcumiztatták a kisbabát. A bábaasszony lyukasztotta ki a kislányok fülét, ezt egy-két napos korában elvégezték, hogy függőt tehessenek a fülükbe. Az anyának tanácsot adott menstruációs problémákban, elszorította a kismama hasát, hogy ne nyúljon ki, illetve ne maradjon lötyögős a szülés után. Erre külön varrtak egy széles vászontörülközőt, amit többször is jó szorosan körülcsavartak a kismama hasánál, szorosan megkötötték, s ebben kellett neki gyermekágyat feküdnie. Ezt a haskötőt rendszerint kölcsönadták, házról házra járt. A burokban született gyermeket szerencsésnek tartották. Ha valakire az életben gyakrabban rámosolygott a szerencse, arra azt mondták: biztos burokban született. Az a burok, amibe nyől a gyerek az egész kilenc hónap alatt és a szülésnél nem hasad ki. Nem bújik ki belüle, mint a csirke a tojásból, hanem a burok rajta marad teljes egészibe. Akkor azt a burkot szigorúan el köllött tenni. Oszt megszárította az anya olyanra, mint a selem. Olyan vót az. Oszt aztán valamibe belevarrták. Ez a burok megőrizte, ha háborúba ment. Golyó nem éri. Nem lesz semmi baja egész életibe. Az a burok minden bajtú megőrzi. Engem is őrzött. Szerencsémre vált. 139

14 Keresztelés 140 Szükségkeresztségnek nevezték, ha az újszülött életveszélyben volt, ha nem volt életképes, s ha a bába úgy látta, hogy nem éri meg a gyermek a keresztséget, akkor ő megkeresztelte. Több ilyen esetre is emlékeznek, arra viszont nem, hogy ezek a bábák tettek-e fogadalmat a keresztségre, illetve, hogy a pap fel is eskette őket e feladat végzésére. Ezt a hirtelen keresztelést nevezték még bábakeresztelésnek is, amit az egyház is elismert. Ennek hiányában az elhalálozott újszülöttet a pap nem temette el, illetve nem részesülhetett egyházi temetésben. Ma már érvényét vesztette az a szokás, hogy az újszülöttet addig nem szabad kivinni a házból, míg meg nem keresztelik. Azzal indokolták, hogy még pogány, a lelke még az ördögé, s így árthatnak neki a gonosz szellemek. Olyanokra gondoltak, mint a szemverés, a rontás, majd hasfájós lesz, sírós baba válik belőle, mert bekebelezi az ördög. A születés után egy hét elteltével került sor a keresztelőre. Korábban csak a templomba vitték a gyermeket a keresztszülők a bábaasszony kíséretében, de amióta polgári anyakönyvezés van, azóta az anyakönyvvezetőhöz is kell menni (1890 óta). Amikor hazaértek, akkor ezzel a szólással léptek be a házba: Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk! A ház küszöbén a gyermeket apja vagy nagyanyja emelte át, és ezzel teljesen a család tagjává vált. Ekkor nevezték először nevén a gyermeket. A keresztelés után mindjárt megtartották a keresztelési ebédet, melyen többnyire a keresztszülők, a család és a bábaasszony vettek részt. Abban az időben nehéz volt a szülés, mert sokan tanyákon laktak. Például az én apám háromszor visszament a szállásra, mert olyan hó volt 1929-ben. A feketicsi határban születtem, s a szomszéd ember segítségével meg a kutyák ugatásának hangjával tudtak tájékozódni, s bejutni a faluba. Kihozták a bábaasszonyt, aki másnap délig kint tartózkodott az anyámmal a tanyán. Addig, míg egy kicsit engem mint újszülöttet helyrehoztak, meg az anyámat. Azután a szomszéd tanyáról járt át egy néni engem megfürdetni. A szülét kihozták a bábasszonnyal együtt, s ő maradt az anyámmal segíteni. Akkor nem az volt a divat, hogy három meg négy hónapos gyereket körösztölnek, hanem pár napon belül, mert hátha meghal. Én a hét utóján születtem, s már vasárnap behoztak körösztőni. S mire vissza kiértek, én már össze vótam gémberedve, anyám úgy melengetett. Sovány kislány vótam. Mindent etettek velem, még madárürüléket is. Szedték az akol oldaláról, megszárították, ösz-