Bábaasszonyok Kishegyesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábaasszonyok Kishegyesen"

Átírás

1 Szõke Anna Bábaasszonyok Kishegyesen Kishegyesen csak bábasszony. A bábaasszony szó jelentése: bábáskodik valaki fölött. A Kislexikonban a bába vagy baba első pont alatti jelentése: vénasszony (latinul anus, vetula). Második jelentése: születésnél segédkező nőszemély. Szláv kölcsönszó, amely a szláv nyelvben mindkét értelemben használatos. Ezenkívül megtalálható az oláhban, az új görögben (baba), sőt bâbe alakban a közép-felnémetben is előfordul. A bábaasszony szó hallatán még a 20. század második felében is általában egy vénasszonyra, egy minden hájjal megkent öregasszonyra asszociáltak. Az asszociáció megértéséhez szintén a régmúltba kell visszamennünk. Az anya szó jelentése a görögben is és a latinban is azonos a mater szóval, ami egy gyökből (egy tőről) ered a latin matróna és a görög mahthr szavakkal. A szó alapjelentése mindkét nyelvben anyóka. A magyar nyelvben az anyóka szót kedves megszólításként használjuk, s nem vonatkozik a bábákra. Az én emlékezetemben a bábasszony úgy maradt meg, mint egy csodatevő lény, aki életet segít a világra. Az édesanyám csak így beszélt róluk. A faluban azonban, különösen az idős nemzedék, a kuruzslással és egyéb női bajokkal is összefüggésbe hozta személyüket. Mindkét megközelítés érdekelt, különösképpen ez utóbbi, mert erről keveset hallottam a szülői házban. Gyerekként a kispadon ülő nénikéktől sok mindent elhallottam, ennek jártam utána először 1997-ben. Kutatásom fő részét erre alapoztam. Az anyag felgyűjtését és megírását segítette az alapkérdőívül szolgáló Kapros Ujváry-összeállítás, Jung Károly monográfiái, Markos Gyöngyi doktori disszertációja és Deáky Zita etnográfus, egyetemi docens tudományos munkái, aki egyben e téma kutatója is. 127

2 A bábaasszonyok tevékenységét orvostörténeti szempontból is vázolom, majd a néprajzkutatás aspektusait figyelembe véve meglétüket az elmúlt egy évszázadban hétköznapi szempontból is igyekszem feltárni. Bábaképzés a múltban 128 A hivatásos bábaasszonyok létezéséről már a Kr. u századból maradtak fel görög írásos dokumentumok. Ezek arról tanúskodnak, hogy bábaasszony csak írni-olvasni tudó nőszemély lehetett. Az elemi oktatás, vagyis az írás-olvasás megtanítása a fiúkon kívül a lányokra is kiterjedt. Az iskolázott nők szinte bármilyen szellemi tevékenységet végezhettek. A filozófia iránt természetesen a nők (és férfiak) csekély töredéke érdeklődött, de volt olyan foglalkozás, amelyet csak nők végezhettek, és ez a foglalkozás a bábaasszonyoké volt. Megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal kellett hozzá rendelkezniük, és gyakorlása feltételezte a szabad mozgást a városban akár éjjel vagy hajnalban is. A bába jelentése görögül maia, a terhes nők segítője, a szülések levezetője és gyakran a nem kívánt terhességek megszakítója volt, aki tevékenységéért díjazásban részesült. A bába élhetett házasságban mint például Szókratész anyja, Phainareté, lehetett özvegy, de akár hajadon is. Az epheszoszi Szóranosz nőgyógyászati munkájának két fejezetében is foglalkozik a bábaasszonyokkal. Az egyikben azt írja le, mi kell ahhoz, hogy valaki bába lehessen, a másikban pedig azt, milyen a legkiválóbb bába. Azért rögzíti írásban e gondolatokat, hogy a bábaképzésben ne pazarolják az időt olyan asszonyok tanítására, akik alkalmatlanok e feladat ellátására. Bába mint írja az lehet, aki tud írni-olvasni, élénk szellemű, jó az emlékezőtehetsége, szeret dolgozni, tud titkot tartani (hiszen bejáratos a magánházakba) és elég erős. A legkiválóbb bábáktól elvárja Szóranosz, hogy elméleti ismeretekkel, valamint gyakorlattal rendelkezzenek a táplálkozástudományban, a sebészetben és a gyógyszerészetben, meg tudják állapítani, mi válik hasznára vagy kárára betegüknek, őrizzék meg nyugalmukat a kritikus pillanatokban, legyenek jó erőben, tartsák meg betegeik titkait, ne legyenek pénzsóvárok, vagyis pénzért ne végezzenek terhességmegszakítást, és ne higygyenek a babonákban, vagyis orvosi kezelés helyett ne bízzanak meg a mágikus hókuszpókuszokban. A mi honfoglalási területünkön egészen más volt a helyzet. Mi később érkeztünk Európába, így szokásaink is mások voltak, mint amit a görög alapítványi iskolák programjai nyújtottak. Visszaemlékezések szerint,

3 százötven évvel ezelőtt az asszonyok még állva szülték meg gyermeküket, az ajtófélfába vagy a mestergerendáról lelógó kötélbe kapaszkodtak. Ekkor még a szülést tapasztalt öregasszonyok vezették le, segítettek, szavaikkal erősítették a szülőanyát. Bárki volt is az, bábaasszony vagy tapasztalt öregasszony, erejét és tudását a közösség javára fordította, arra használta, az élet megvédésének szolgálatában állt. Csak a 20. században jelentek meg a képzett bábaasszonyok. Magyarországon a bábaképzés a 18. századig megoldatlan volt. Addig a bábaság anyáról leányra szállt. Tevékenységüket a helyi szokások, hiedelmek, vallási elvárások szerint végezték alkalmilag vagy rendszeresen. A bábaasszonyok, akik a szüléseket levezették, nem voltak írástudók, ezért a különböző latin nyelven íródott orvosi könyveket sem tudták elolvasni. Ők voltak az úgynevezett parasztbábák, akik képesítés nélkül, hagyományozás útján sajátították el a szülés levezetését. Mágikus eljárásokat, hiedelmeket továbbítottak nemzedékről nemzedékre. Szakember híján a gyermeküket otthon világra hozó anyák egyetlen segítségre támaszkodhattak, a bábaasszonyra, ezért az asszonyok bábába vetett hite nagyon erős volt. Kiszolgáltatottságuk indokolja, hogy a bábák szerepének jelentősége eggyé forrt a mágikus cselekvésekkel. A szülés levezetése után a köldökzsinór elvágása is a bába feladata volt, de sok esetben a szükségkeresztség megadása is. Sajnos, a bábák rengeteg olyan eljárást is alkalmaztak, ami fertőzést okozott, például az anya véres ruhájával való törölgetés az egyik ilyen a sok közül. Miután a gyermek megszületett, az anya koszos, véres ruháit beletették a fürdetővízbe, majd azzal a ronggyal kitörölték a baba szemét, száját. Orvosok, írók, papok felemelték hangjukat a tudatlansággal szemben, a bábákat okolták a nagyszámú gyermekágyi halálért és a csecsemők nagyszámú elvesztéséért. A sok tragikus kimenetelű szülés miatt a 18. század vége felé elterjedtebbé vált az orvosok alkalmazása, főleg a tehetősebb családok körében. A múltban a szülés és a bábaasszony fogalma eggyé fonódott. A szülés köré csoportosuló hiedelmeink szorosan összetartoztak a bábaasszony nevével. A történetek a bábaasszonyokról, a bábák vallomásai, az anyák által megfogalmazott legendák, a nép ajkán terjedő hiedelmek, magzatgyilkosságok, születési rendellenességek, mind-mind valami misztériumot rejtettek. A régi, orvost kevésbé ismerő falusi ember életében lassan kifejlődött a növényekkel való gyógyítás. Kiválasztódtak az emberi közösségekből azok az emberek, személyek, akik bírták a falu bizalmát, s akikre rábízták egészségük helyreállítását. Később ők alkották a falu kiemelt személyeit, a 129

4 falu elejét. Az asszonyok körében főképp ők tartoztak az értékes emberek sorába (NÉMETH 2011). Az 1876-os közegészségügyi törvény a szülésznői gyakorlatra a régi jogosultak meghagyása mellett csak azoknak engedélyezte ezt a tevékenységet, kiknek az országban érvényes oklevelük, vagy tiszti főorvostól kapott képesítő bizonyítványuk volt. Oklevelet az egyetemeken és egyes nagyobb városokban Szegeden, Pozsonyban, Nagyváradon felállított bábaképző intézetekben vagy bábatanfolyamok elvégzése után szerezhettek a bábajelöltek. Minden 1500 lakosú község köteles volt községi szülésznőt alkalmazni. Természetesen ez nem járt azonnal sikerrel, s így a képzetlen bábaasszonyok továbbra is folytathatták tevékenységüket. A törvénynek egyik kitétele arról is rendelkezett, hogy a szülésznőnek kötelessége minden vagyontalan nőnek ingyenesen segítséget nyújtani, a vagyonosnak pedig a községenként megszabott díj ellenében. A nyílt harc a bábaképzés magasabb színvonaláért és a bábák társadalmi elismeréséért tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor Dirner Gusztáv megindította a magyarországi bábák első szaklapját 1893-ban, a Szülésznők Lapját, majd 1894-ben a Bába-Kalauzt, és 5 év múlva egyesítve a lapokat, 1938-ig jelent meg Bába-Kalauz néven (DEÁKY 1994; 12). A bábaképző intézetek tankönyvei 130

5 Sok gyermek, egy-két gyermek A faluban szigorú hagyományok voltak, a szájhagyomány törvényei szerint folyt az élet. Paraszti íratlan törvények uralkodtak a szülőházban, s ősi hagyományok öröklődtek nemzedékről nemzedékre. Házasságkötés alkalmával fontos szempont volt, hogy a menyecske nagydarab legyen, dógos, erős, aki majd jól bírja a munkát. Legyen széles a csípője, hogy bírjon egészséges gyerekeket szülni. A szakirodalomban több helyen is arról szerzünk tudomást, hogy a sok gyermek az utódlás miatt jött a világra, s hogy a házasságkötés elsődleges célja az utódok biztosítása volt. Nem így a második világháború után. Már a két világháború között is vigyáztak a házastársak a gyermekszaporulatra, s nem a sok gyermekben látták a termelés folytonosságát. Kezdett eltűnni az a felfogás, miszerint kell a sok gyerek, legyen, aki dolgozzon. De a sok gyermek újra és újra szegény maradt, sorsából kitörni nem tudott. Nyócan vótunk testvérek: öt férfi meg három lány. Születtünk sorba, sorba. Amikó főnyőttünk, mind ment szógáni, legeltettük a szomszéd libáit, disznóit. Kaptunk érte egy kis pénzt. Péter, a legfiatalabb, az má nem szógát, a zadrugába ment, mer akkó má vót zadruga. Mind főneveledett, megérték a nagykorút, egy se vót nyomorút, se beteg. A legfiatalabb testvérem 1940-ben született. Én június elsején születtem. Tizedikén van a névnapom, Margit. Előre adták a nevemet. Az egyik testvérem, a Karnáné, amikó született, én 15 éves vótam, én má akkó nem vótam otthon, má cseléd vótam (Fridrik Margit). A sok gyermek születése nem volt jellemző minden családra. Vagyonfüggő volt ez is, mint annyi más. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az úri társadalomban miért nem született sok gyermek, miért csak a szegény családokra volt jellemző, a válasz aránylag egységes. Arról nincs tudomása adatközlőimnek, hogy használtak-e a nagyságák valamilyen fogamzásgátló szert, tablettát, port vagy bármilyen más módszert a közösülés alkalmával, ellenben azt határozottan állítják az idősebb parasztasszonyok (akik közel száz évet tudnak visszatekinteni), hogy az úr, a gazda békén hagyta a feleségét, s szeretőt tartott, szeretőt talált magának, akit azután legtöbbször megvetett. A cselédeket az úri házakban nagyon kihasználták. A tanyákon kevésbé. Az úri fiú, az úrfi, meg a gazda is. Ideig-óráig köllött neki, aztán ott vót a felesége. Szállásokon nem a nagygazdák laktak, hanem a béreseik. Ők bent a faluban. Ha máskó nem, akkó nyáron köllöttek a libapásztorok. Fölfogadták a éves lányokat, azok őrizték a libákat, teheneket, disznókat tavasztú 131

6 132 őszig. De ez is megszűnt a fődosztás után. Őket, fiatal koruk miatt nem merték molesztálni (Lénárd Etelka). A házasság előtti nemi élet megítélésében komoly szerepe volt a népi társadalom alsó vagy felső fokán való állásnak. A szegényebb ember lányával könnyebben megesett a baj, mert gyakoribb volt az alkalom. Az erkölcsi ellenőrzés különbséget tett a gazda, a cseléd és az iparosok családjai szexuális erkölcsének megítélésekor (VERES 1994; 43). Az íratlan erkölcsi szabályok inkább a parasztcsaládokra, de főképp a cselédlányokra voltak érvényesek. Az ő esetükben szigorúbb volt a számonkérés mint az említett magasabb társadalmi kategóriák között. Az erkölcsi ellenőrzés minden területen érvényesítette azt az elvet, hogy a falusi társadalom egyes rétegei tekintélyükben is különböznek. A gazda leányának is jobban kellett vigyáznia az erkölcsére mint a cselédlányoknak, mivel az értékrendjüket, tekintélyüket védték. A gazdáknál nagyobb vétségnek számított a szerető tartása, mint a szegényebbeknél. A gazdalány visszautasíthatta a béreslegény közeledését, de a szegény lány ezt nem tehette meg a gazdafiúval szemben. Ez a közeledés néha még megtiszteltetésnek is számított a szegény lányok körében. Tulajdonképpen a társadalmi helyzet is közrejátszott abban, hogy az egyszerűbb életkörülmények között élő lányok erkölcse könnyebben csorbát szenvedett. Aki nagylányként maradt terhes, attól ments meg Isten. A Gizi mondta nekünk, este, mikor hajtottuk haza a libákat, hogy lányok, én hónap nem gyüvök legeltetni, nem hajtok ki. Még rászótunk, hogy teneked tán vasárnap nem esznek a libák? Vasárnap, mire mi kintrű hazahajtottuk a libákat, má halott vót. Főkötte magát. Mindenki tutta, hogy kitű terhes. Az szabad ember vót, de nem köllött neki. Aztán az elment Hegyesrű Újvidékre, és ott nősűt meg. És vót ilyen más is, például a bálokba. Akkó is vót ilyen, mint most. Valamit beletettek a szokba [a lány szokjába = üdítő], beletették, megitatták, s addig-addig táncótak, végül oda vitték, ahova akarták. Tehát nem csak ebbe a világba van ilyen, akkó is vót. És aztán annyi, tönkrement az élete (Lénárd Etelka). Lénárd Etelka elbeszéléséből megtudhatjuk, hogy áthidalhatatlan szakadék állt fenn a két réteg között a születési számarányt tekintve. A gazda megkörnyékezhette a cselédlányt, de ezt, még ha kitudódott is, letagadta. Az úri társadalom ezen a téren nagyon összetartott, ezzel is kifejezésre juttatva kiváltságos származásukat. A fogamzásgátlás módszerei nem jutottak el a falusi asszonyokhoz. Az idős adatközlők elmondásaiból kiderül, sokan nem is ismerték a férfiak általi védekezés módszerét. A férfiak védekezésével kapcsolatban keveset

7 beszéltek az adatközlők. A bábák sem foglalkoztak ilyen tanácsadással. Ez szigorúan az intim szférába tartozott. A sok gyermek azért jelentett gondot, mert elszegényítette az embert, és aki már úgyis szegény volt, hát az nemigen örült a hatodik, hetedik gyereknek. Sokszor még enni sem volt mit a családoknak. De volt más vélemény is: Annyi gyerek legyen, ahányat az Isten ád. Ez leginkább a nagyon vallásos családokra vált jellemzővé. Ismert az a szempont is s ezzel szinte teljesen azonos módon minden adatközlőm egyetértett, miszerint a gazdagoknál legtöbb három gyerek vót, mer vót pízük etetni. Meg hogy ne menjen annyi felé a birtok. Persze, a múltban is volt egyke meg egy se, de kevés helyen. Igen sok családnál tíz, tizenkét gyermek is született. Ez azonban a második világháborút követően megbosszulta magát. Több olyan nagycsaládos példát ismerünk, ahol még az 1960-as évek első felében hat gyermek született, viszont amikor a gyermekek felnőtté váltak, családot alapítottak, kivétel nélkül mindegyiknél egy gyermek született. Ilyen család például Pecze Nándor vagy Molnár Ferenc bácsi családja. A szülők még a régi értékrendszer erkölcsi normáit tartották kötelező érvényűnek. A gazdasági racionalitás felől nézve, a gyermekszám ott és akkor csökken, amikor a gyermek már sokkal inkább fogyasztótárs mint keresőtárs (MOHAY 2008; 26). Önmagamról 1948-ban születtem, egykeként. Nem született testvérem. Nem is hiányoltam. Lehet azért, mert édesanyám ügyesen nevelt, lehet azért, mert akkor még sok gyermek volt az utcában. Édesanyám többször is elmondta, azért nincs testvérem, mert ők nagyon szegény sorsban éltek, s nem akarta, hogy én is olyan sorsra jussak. Heten voltak testvérek. Elsőáldozáskor nekem kellett a legszebbnek lennem a generációmból, mert az anyám élete végéig emlegette a számára kölcsönkért elsőáldozási ruhát. Annak is felkötötték a derekát, mert lelógott a földig. Ezek olyan mély sebet hagytak a lelkében, amit sohasem tudott kiheverni. Hogy gyermekkori szomorú emlékét egyensúlyozza, nekem Szabadkáról hozatta az elsőáldozási ruhát, azzal a céllal, hogy én legyek a legszebb ban fejeztük a nyolcadik osztályt. A generációm 58 tanulójából 13-an egykék voltunk, és 28 tanulónak csak egy testvére volt, tehát két gyermeknél nem született több a családban. 133

8 A születések és az elhalálozások száma a 20. században: Év Született meghalt ban megszűnt a kishegyesi szülőotthon, ettől kezdve a születések számáról nincs pontos adat, mert a szülőanyát Topolyára, Verbászra, Zentára vagy Szabadkára viszik szülni (MOHAY 2008; 26). Az elhalálozások számát illetően vannak pontos adataink, a születéseknél alapul az első osztályba íratott tanulókat vettük: től felbomlik a település etnikai egyensúlya, sok az újonnan betelepült menekült, bevándorló stb., így már nem tartom fontosnak a demográfiai adatok közlését. A szaporulat csökkenésének okai 134 Az ateista társadalom is segítette az Istenbe vetett hit elhalványulását, így azt a mondást is, hogy a gyermek Isten áldása. Már nem tartották lényeges tapasztalatként emlegetni, ha az Isten báránykát adott, ád hozzá legelőt is. Egyszerűen nem hittek benne. Ezt csak akkor mondogatták, ha valaki véletlenül maradt terhes, s megszülte gyermekét. A szaporulat motívumairól különbözőképpen hozhatunk ítéletet. A statisztikai adatok számokban fejezik ki a településen született gyermekek számát évekre lebontva. Arról azonban nem kapunk információt, mi rejlik

9 a számok mögött. Például melyik társadalmi réteg az, amelynél a legtöbb gyermek születik. A múltról utólag tudjuk és ki merjük mondani, hogy a legszegényebb réteg volt a legszaporább. A jelenben viszont ez már nem állja meg a helyét. A legnagyobb szaporulatot a szellemileg elmaradott családoknál (ha lehet egyáltalán családokról beszélni) tapasztaljuk. A 20. század hetvenes, nyolcvanas éveiben kényelemszeretetről is szó esett. Ekkor még nem beszélhetünk rossz gazdasági helyzetről, vagyoneloszlásról. A harmadik évezred első évtizedében viszont már csak a rossz gazdasági helyzet befolyásolja a népszaporulatot a kishegyesi magyarok körében. Az igényesebb élet utáni vágy a szülőkben ismét az egykézést váltotta ki. Jobb életmódot szeretnének biztosítani gyermeküknek. Születésszabályozás A születésszabályozás igazi módját teljes egészében nem tudjuk feltárni, mert talán nem is létezett. A védekezés egyik módját a szegény ember a társadalom úri rétegénél a már említett szerető-gazda kapcsolatban látta. Ettől azonban sokkal többről van szó. A megelőzés legáltalánosabb elve a távolságtartás volt. Az asszonyok, ha csak tehették, kerülték a szexuális kapcsolatot férjükkel. De nem tehették mindig, ezért a kimosakodás különböző változatait hallották a bábaasszonyoktól. Közösülés után a nő jól fölnyúlt és kimosta magát, legtöbbször hideg vízben, mert nem állt rendelkezésére zuhanyozó, kád, csak egyszerű lavór. A kimosakodás fejlettebb változata volt az irrigátor alkalmazása. Az irrigátor egy kisebb ballonszerű gumilabda, melyet tölcsérszerű száján keresztül megtöltöttek enyhe ecetes vízzel, majd ráerősítették a hosszabb csövet, melynek elvékonyodott vége tompa volt, hogy ne sértse fel a nő nemi szervét. Ezt feldugták a hüvelybe, s a közösülés végeztével a benne levő folyadékot felpumpálta a nő a hüvelybe. Ez az ecetes oldat megölte a férfi ivarsejtjeit. A terhesség megszakításával kapcsolatban különböző házi praktikák léteztek, amelyeket azelőtt alkalmaztak, még mielőtt segítségért a bábaasszonyhoz fordultak volna. Nehéz terhet cipeltek, például zsákot, követ, hátha megszakad a terhesség, s elmén a gyerek. Forró vízbe ültek, pálinkát ittak, mert az a tudat járta, az megindítja a vérzést. Ismert volt a magasról való leugrás. Létra fokáról, asztalról, vert falról, hátha a rezdüléstől elszakad a magzat, leválik a méh faláról. Ezek a házi praktikák ritkán jártak eredménnyel, de lelkileg továbbvitték a terhes anyát elszántsága irányába. Művi vetélést önmagukon kevesen végeztek a faluban, azonban néhány esetről van tudomása az idősebb nemzedéknek. 135

10 136 A születésszabályozásban a bábáknak volt igazán fontos szerepük. A növényi főzetek alkalmazása tőlük származott. Cickafark, fodormenta, kamilla összefőzve, s a nő derékig beleült a forró főzetbe, általában a teknő volt erre a célra a legalkalmasabb, s a forró gőz elhajtotta tőle a magzatot. A terhesség egy-két hónapos koráig lehetett ezt csinálni. A magzatelhajtás e módszerét nem tartották a megsemmisítés drasztikus példájának. Magyarázatul azt hozták fel, hogy meglehet, nem is volt az terhesség, vagy ha az is volt, az még olyan parányi, hogy nem is élt. Meleg vízbe ültek az asszonyok, abban bíztak, hogy az megindítja. A bábasszony adott bizonyos gyökereket, azzal kellett megpiszkálni magát, s attól megindult a vérzés. Ezek nagyon elszánt anyák voltak. Nehéz sors volt, titkolta ezt mindenki nagyon (Lénárd Etelka). A magzatelhajtás módjára sok példát tudunk, de semmi esetre sem úgy mesélték el, mint a saját tapasztalatukból eredőt. Szűkszavúan csak anynyit mondtak: megkaparta magát kötőtűvel. Legáltalánosabban a kötőtűt emlegetik, a pinceajtó kulcsát (nagyméretű kulcsot dugtak fel, és azzal kaparták magukat), vagy valami éles tárgyat. De nem szeretnek róla beszélni. Egyet azonban leszögezhetünk: szörnyű asszonyi sorsok voltak. Olyan fájdalmak voltak ezek, amelyek egyéni indítékú egyedi cselekmények. Az anyák jól tudták, mekkora erőfeszítést igényel a gyermekszülés és a gyermeknevelés. Az egyház mélyen elítélte a magzatelhajtást, ezért a nők igyekeztek ezt titokban tartani. Elszántságuk azonban ettől sokkal erősebb volt, minthogy bűnnek tekintsék a műveletet. Voltak olyanok, akik belehaltak a gyerekeltevésbe. Elment a terhes nő a bábasszonyhoz, megpiszkálta és elvetélt. S ez vagy sikerült, vagy nem, hogy elment a gyerek. Gyakran kaptak hullafertőzést, azokat már nem lehetett megmenteni. Volt, aki valamilyen tablettákat szedett, annak a tablettának egy hét alatt meg kellett volna indítani a szülést, de nem indította meg. Ismertem egy asszonyt, akivel szerencsére Újvidéken kötöttek ki, mert kint volt egész héten a cséplőgépnél, s szombaton már nem érezte jól magát. Ott voltak a rokonaik, s azok elvezették egy orvoshoz. Az orvos mindjárt tudta, hogy mit evett. Hiába tagadta az asszony, hogy ő semmit.» De, tudja maga, csak nem ismeri be, azt is tudja, hogy három nap múlva hol kötött volna ki. A gödörbe.«ezt a bizonyos tablettát széles körben ismerték. Egymásnak adták az asszonyok. Volt, akinek jó volt, de legtöbbnek nem. Sokan azért nem akarták megszülni a leendő gyermeket, mert szegények voltak, s az orvost sem bírták fizetni. Háromezer dinárba került

11 egy magzat megsemmisítése az orvosnál. Például háromezer dinárért dolgoztak ketten egy hétig, vagy egy személy két hétig. Olyan drága volt. A vallás tiltotta, de az orvosok megcsinálták. A bábaasszonyok valamivel kevesebbért is. Minden bábaasszony tudta, ismerte ezeket a fifikákat. Az is, amelyik az állomás felé lakott, meg az is, amelyik erre, a Treszka néni. Nem volt szabad, szigorúan tiltva volt, de olcsóbban elvégezték, mint az orvosok (Lénárd Etelka). A praktikák ismerete más területre is kiterjedt. Mesélik, a timsó kiváló szüzességvarázsló oldat volt. Ha valaki már nem volt szűz, de szűz lányként akart férjhez menni, az az esküvő előtt két napig langyos timsós vízben ült, s a timsó összehúzta a hüvelyt. Arra a kérdésre, hogy mi biztosította a vérfoltot a lepedőn, azt válaszolták: az jelentette a legkisebb problémát. A születésszabályozás egyik fontos íratlan szabálya volt a nagyböjti időszakra vonatkozó nemi kapcsolat tiltása is. Nagyböjtben nem szeretkeztek a házastársak, semmilyen nemi életet nem folytattak, mert a böjtök az önmegtartóztatást, az élvezetek gyakorlását tiltotta. Szülés Kishegyesen a nőnek terhessége idején Szent Annához kellett imádkoznia, hogy segítsen könnyen, fájdalom nélkül világra hozni gyermekét. Gyakran kellett gyónnia és a nyakában keresztet viselnie, mert így távol tudta tartani a gonosz lelkeket novemberéig Kishegyesen is háznál folyt le, s ezután már csak okleveles bábák közreműködésével folyhatott le a szülés. A bábaasszonynak általában tudomása volt a terhes nőkről, számon tartotta a közösség is, ki az, aki babát vár. Amikor jöttek a fájások, elküldtek valakit a bábaaszszonyért. Ez annyira közvetlen és közösségi szokás volt, hogy legtöbbször a tíz-egynéhány éves fiúgyermeket küldték el. A fiúgyermekek azt a távot, amíg a szülésznő házáig értek, futva tették meg. A szülés hírére összesereglettek a rokonság és a szomszédság női tagjai. Az újszülött világrajövetele közösségi eseménynek számított, éppen ezért nemcsak a bábaasszony volt jelen, hanem az anya nőrokonai, barátnője is segédkezett. Mindenki támogatta őt, hogy egészséges gyermeket hozzon világra, és minél könynyebben szüljön. Előre kívánták biztosítani, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. A férj nem volt jelen a szülésnél, őt kiküldték. Bármennyire is igyekeztek megelőzni a bajt, mégis megesett, hogy az édesanya megbetegedett. Ilyenkor az újszülöttről a nagymama vagy a nagyobb testvérek gondoskodtak. Az öcsém, amikó megszületett 1940-ben, akkó az anyám megbetegedett, be köllött menni neki a kórházba, oszt a kisbaba otthon maradt. 137

12 138 Akkó haza köllött mennem, mer annak gondját köllött viselni. Azt én fürdetgettem meg pelenkáztam is, vót kecskénk, apám fejte a kecskét, oszt kecsketejet adtunk neki főhígítva. Négy-öt napig. Aztán az édesanyám hazakerült és újra szoptatta, mer a kórházban kifejték a tejet, hogy maradjon neki (Fridrik Margit). Mai adatközlőim a szülésnek az ágyban szülés módjára emlékeznek. A Magyarság Néprajzában utalást találunk arra, hogy a Délvidéken létezett a szülőszék, de erre már senki sem emlékszik (SZENDREI SZENDREI 1992; IV. 158). Amikó a Hajnalka született, egyedű vótam otthon, mer az uram katona vót Újvidéken (1945). A szomszédasszony segített, az édesanyám szálláson vót, begyütt ő, de nem maradhatott, mer a szálláson ott vót a többi. Akkó a Margit néni azt mondta, hogy verjem meg a házmegit, ha baj lesz, akkó majd ő gyün. Ő majd meghallja és gyün. Úgy is vót. Mindig bekíszítettem vizet, mer nem vót az udvarban kút. A Margit néni tüzet gyútott, vizet melegített, az ura, az Antal bácsi meg ement szóni a bábaszszonynak. Én nagyon szerettem a gyerekeimet, amikó megszülettek, úgy örűtem, azt mondták, verebet lehetett vóna fogatni velem. Olyan picikék vótak, úgy örültem nekik (Fridrik Margit). Az előkészületekhez tartozott az asztal fehér abrosszal történő leterítése, szentelt gyertyát gyújtottak, szenteltvizet hintettek az ágyra, s a vajúdó anya, amíg csak bírt, imádkozott. A szülőanya hozzátartozói, anyósa, édesanyja készenlétben álltak, hogy a bábának rendelkezésére lehessenek. Meleg vizet a lavórba, kéznél legyen a tiszta törülköző, vizes ruhaborogatást tettek a kismama homlokára. Külön varázsigékről, babonákról nincs tudomásunk. Kishegyesre nem volt túlságosan jellemző a babonaság. A szülés a gumilepedő elterjedése előtt a földön vagy az istállóban történt. Elterjedése megvédte az ágyat a szennyeződéstől. A férfiak a szülésnél nem lehettek jelen, csak ha már világra jött és fiú volt az utód, akkor adták az apa kezébe. Amikor az újszülött a világra jött, a bábaasszony ollóval elvágta a köldökzsinórját és elkötötte, ha nem sírt fel, akkor kicsit megtapsikolta a popsiját, vagy picit vízzel megszentelte. Utána fehér ruhába csavarta és félretette. Ezután az anyával foglalatoskodott, várta, hogy kijöjjön a méhlepény, amit úgy neveztek, hogy a mása. Vödörbe dobta s a férjnek adta, hogy ássa el a kertben. Az anyát a bába körülmosta hipermangános vízzel, letörölgette, s még sokáig vele maradt, három-négy órán át, nehogy valami komplikáció lépjen fel. A kisbabát fürdetés előtt a bábaasszony szokás volt seggen köpködte, hogy szerencsés legyen az életben, majd beletette

13 a langyos vízbe. Nagyon vigyáztak rá, a legnagyobb gyengédséggel mosták meg a kis testét. Fürdetés után bepólyálták az újszülöttet. Sok helyen piros pántlikát kötöttek a kezére, Kishegyesen nem emlékeznek ilyenre. Sőt, azt állítják, hogy ezt a szerbektől tanulták el a magyarok az utóbbi években. A csecsemőhalandóság nagy volt a 20. század közepéig. Ez nemcsak a bábák tudatlanságának tudható be, csak részben. A korabeli higiénés viszonyok, gyógyíthatatlan gyermekbetegségek és a járványok hozzájárultak a csecsemőhalandóság nagy számarányához. A források arról tanúskodnak, hogy a bábák mindent megtettek a szülés szerencsés lefolyásáért, azért, hogy az anya és a gyermek életben maradjon. A bábaság komplett feladat volt, hiszen a szüléstől/születéstől legalább még egy hétig járt a bábaasszony gondozni a kisbabát: megfürdette, tisztába tette, ellenőrizte a köldökét, nem fertőződött-e el? Tejprobléma is adódhatott, vagy túl sok volt a tej, ilyenkor tejláz lépett fel, tanították kifejni a mamákat. Előfordult, hogy nem volt, vagy csak kevés teje volt az édesanyának. Ilyenkor tehéntejjel pótolták az anyatejet. Vízzel felhígították, felforralták, s amikor langyosra hűlt, cumisüvegből megcumiztatták a kisbabát. A bábaasszony lyukasztotta ki a kislányok fülét, ezt egy-két napos korában elvégezték, hogy függőt tehessenek a fülükbe. Az anyának tanácsot adott menstruációs problémákban, elszorította a kismama hasát, hogy ne nyúljon ki, illetve ne maradjon lötyögős a szülés után. Erre külön varrtak egy széles vászontörülközőt, amit többször is jó szorosan körülcsavartak a kismama hasánál, szorosan megkötötték, s ebben kellett neki gyermekágyat feküdnie. Ezt a haskötőt rendszerint kölcsönadták, házról házra járt. A burokban született gyermeket szerencsésnek tartották. Ha valakire az életben gyakrabban rámosolygott a szerencse, arra azt mondták: biztos burokban született. Az a burok, amibe nyől a gyerek az egész kilenc hónap alatt és a szülésnél nem hasad ki. Nem bújik ki belüle, mint a csirke a tojásból, hanem a burok rajta marad teljes egészibe. Akkor azt a burkot szigorúan el köllött tenni. Oszt megszárította az anya olyanra, mint a selem. Olyan vót az. Oszt aztán valamibe belevarrták. Ez a burok megőrizte, ha háborúba ment. Golyó nem éri. Nem lesz semmi baja egész életibe. Az a burok minden bajtú megőrzi. Engem is őrzött. Szerencsémre vált. 139

14 Keresztelés 140 Szükségkeresztségnek nevezték, ha az újszülött életveszélyben volt, ha nem volt életképes, s ha a bába úgy látta, hogy nem éri meg a gyermek a keresztséget, akkor ő megkeresztelte. Több ilyen esetre is emlékeznek, arra viszont nem, hogy ezek a bábák tettek-e fogadalmat a keresztségre, illetve, hogy a pap fel is eskette őket e feladat végzésére. Ezt a hirtelen keresztelést nevezték még bábakeresztelésnek is, amit az egyház is elismert. Ennek hiányában az elhalálozott újszülöttet a pap nem temette el, illetve nem részesülhetett egyházi temetésben. Ma már érvényét vesztette az a szokás, hogy az újszülöttet addig nem szabad kivinni a házból, míg meg nem keresztelik. Azzal indokolták, hogy még pogány, a lelke még az ördögé, s így árthatnak neki a gonosz szellemek. Olyanokra gondoltak, mint a szemverés, a rontás, majd hasfájós lesz, sírós baba válik belőle, mert bekebelezi az ördög. A születés után egy hét elteltével került sor a keresztelőre. Korábban csak a templomba vitték a gyermeket a keresztszülők a bábaasszony kíséretében, de amióta polgári anyakönyvezés van, azóta az anyakönyvvezetőhöz is kell menni (1890 óta). Amikor hazaértek, akkor ezzel a szólással léptek be a házba: Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk! A ház küszöbén a gyermeket apja vagy nagyanyja emelte át, és ezzel teljesen a család tagjává vált. Ekkor nevezték először nevén a gyermeket. A keresztelés után mindjárt megtartották a keresztelési ebédet, melyen többnyire a keresztszülők, a család és a bábaasszony vettek részt. Abban az időben nehéz volt a szülés, mert sokan tanyákon laktak. Például az én apám háromszor visszament a szállásra, mert olyan hó volt 1929-ben. A feketicsi határban születtem, s a szomszéd ember segítségével meg a kutyák ugatásának hangjával tudtak tájékozódni, s bejutni a faluba. Kihozták a bábaasszonyt, aki másnap délig kint tartózkodott az anyámmal a tanyán. Addig, míg egy kicsit engem mint újszülöttet helyrehoztak, meg az anyámat. Azután a szomszéd tanyáról járt át egy néni engem megfürdetni. A szülét kihozták a bábasszonnyal együtt, s ő maradt az anyámmal segíteni. Akkor nem az volt a divat, hogy három meg négy hónapos gyereket körösztölnek, hanem pár napon belül, mert hátha meghal. Én a hét utóján születtem, s már vasárnap behoztak körösztőni. S mire vissza kiértek, én már össze vótam gémberedve, anyám úgy melengetett. Sovány kislány vótam. Mindent etettek velem, még madárürüléket is. Szedték az akol oldaláról, megszárították, ösz-

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon

Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Születési helye: Szentgotthárd A szentgotthárdi Szülőotthon Sömenek Dóra 7. c Széchenyi István Általános Iskola Pályázati témaként a szentgotthárdi Szülőotthont választottam. Már csak az idősebb korosztály

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK Térben itt vagyunk, egy faluban vagyunk, de teljesen izoláltan egymástól Milyenmunkalehetõségekvannakacigányokszámára, dolgoznak-e? Egynéhányan járnak Magyarországra dolgozni,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog című kiállításról (Átmeneti rítusok II.)

Szakmai beszámoló a Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog című kiállításról (Átmeneti rítusok II.) Szakmai beszámoló a Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog című kiállításról (Átmeneti rítusok II.) Az átmeneti rítusok kiállítássorozat célja, hogy bemutassa a mai embereknek a régebbi

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

2322-06 Gondozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2322-06 Gondozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat 30 éves, először szült nő érett, 6 napos újszülöttjével otthonába távozik. Az anyának kétoldali mastitise van, kezelés alatt áll. A szoptatási képtelenség miatt az újszülöttnek mesterséges táplálásra

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása Szerkezet Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások Általában a várandós partnere vagy szülés körüli segítője (dúla, édesanya, testvér, barátnő stb) is jelen

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Sikertörténetek I. Joli eltűnt" a cisztája. boldogan várják a babát Böbe 6 éve nem menstruált 24 órán belül megjött a menstruációja

Sikertörténetek I. Joli eltűnt a cisztája. boldogan várják a babát Böbe 6 éve nem menstruált 24 órán belül megjött a menstruációja Joli - 3 éve próbálkoznak babával sikertelenül 2 évvel ezelőtt bal petefészkét kivették ciszta miatt A lombikprogram 1 évvel ezelőtt sikertelen volt Kétségbeesve jött a tornára, mert a jobb petefészkén

Részletesebben

a Koncepció az intézeten kívüli szülés jogi szabályozásához c. véleményhez

a Koncepció az intézeten kívüli szülés jogi szabályozásához c. véleményhez Az Alternatal Alapítvány, az Orvosok a Szabad és Biztonságos Szülésért, a Születésház Egyesület, a Szülők a Szabad Szülését és a Társaság a Szabadságjogokért összefoglalója a Koncepció az intézeten kívüli

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Otthonszülés a kórházban

Otthonszülés a kórházban Otthonszülés a kórházban Dr. Bálint Sándor Szent Imre Kórház (bs@map.elte.hu) 2011. január 28. A szavakon túl Otthonszülés a kórházban ( előadás 1996.febr.9.) - vita a szakmában, sajtóban és az előadáson

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Védőnői munka a szegregátumban

Védőnői munka a szegregátumban Védőnői munka a szegregátumban Egyedül nem megy Egészségügyi alapellátás védőnő feladatai Várandós gondozás Gyermek gondozás Prevenció Iskolaegészségügy Nővédelem Azok az emberek, akik csak akkor akarnak

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 7

TARTALOM. Bevezetés 7 TARTALOM Bevezetés 7 1. Kezdetben volt a szimbiózis A túl korai elszakadás 17 A kötõdés kezdete 21 A megzavart kötõdés 24 Kötõdés a rácsok mögött 28 Túlélni az elhagyatottságot 31 2. A felnõtté válás elválás

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék A meddőség a páciensek szemszögéből Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék Egészség - betegség Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára 12 Chorionbiopszia A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SZNŐI I KONFERENCIA 23.

SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SZNŐI I KONFERENCIA 23. SZÜLÉSZN SZNŐI KOMPETENCIÁK ÉS FELELŐSS SSÉG PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR XVII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZN SZNŐI I KONFERENCIA GYŐR, 2009. MÁJUS M JUS 22-23. 23. A SZÜLÉSZNŐK TÖBBRE LENNÉNEK HIVATOTTAK, MINT AMIRE MOST

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben