IX. évfolyam 3. szám április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IX. évfolyam 3. szám 2010. április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY"

Átírás

1 GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség: 1055 Budapest, Honvéd u Telefon: Fax: Megjelenik szükség szerint, kizárólag elektronikus formában, az NFGM honlapján. TARTALOM TÖRVÉNY évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről (MK. 33. szám) KORMÁNYRENDELET 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK. 39. szám) 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK. 39. szám) 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról (MK. 39. szám) 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről (MK. 43. szám) 1

2 KORMÁNYHATÁROZAT 1058/2010. (III. 5.) Korm. határozat az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés I. fázisának magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és feladatokról (MK. 32. szám) 1065/2010. (III. 16.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban című 2009.évi pályázatával, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására című pályázatával összefüggő egyes többletkapacitások előzetes befogadásáról (MK. 38. szám) 1073/2010. (III. 25.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK. 43. szám) 1074/2010. (III. 25.) Korm. határozat a trópusi faanyagokról szóló évi nemzetközi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK. 43. szám) MINISZTERELNÖKI HATÁROZAT 19/2010. (III. 5.) ME határozat az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közreműködő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről (MK. 32. szám) MINISZTERI RENDELET 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK. 30. szám) 11/2010. (III. 18.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról (MK. 39. szám) MINISZTERI UTASÍTÁS 7/2010. (III. 5.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2009. (IX. 4.) NFGM utasítás módosításáról (HÉ. 16. szám) 8/2010. (III. 10.) NFGM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (XII. 4.) NFGM utasítás módosításáról (HÉ. 17. szám) 9/2010. (III. 19.) NFGM utasítás a szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének rendjéről (HÉ. 20. szám) 10/2010. (III. 26.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról (HÉ. 22. szám) 2

3 11/2010. (III. 26.) NFGM utasítás az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/A B. -aiban és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól (HÉ. 22. szám) 12/2010. (III. 26.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kommunikációjáról, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról (HÉ. 22. szám) 13/2010. (III. 31.) NFGM utasítás a minisztérium oktatási és képzési rendszeréről (HÉ. 23. szám) MINISZTÉRIUMI KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a évi Pro Régió Díjak átadásáról Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről Közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezetek kijelölésének megszűnéséről EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekről Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága közleményei 3

4 TÖRVÉNY (Megtekintéssel a Magyar Közlönyből) KORMÁNYRENDELET (Megtekintéssel a Magyar Közlönyből) KORMÁNYHATÁROZAT (Megtekintéssel a Magyar Közlönyből) MINISZTERELNÖKI HATÁROZAT (Megtekintéssel a Magyar Közlönyből) MINISZTERI RENDELET (Megtekintéssel a Magyar Közlönyből) MINISZTERI UTASÍTÁS (Megtekintéssel a Hivatalos Értesítőből) 4

5 MINISZTÉRIUMI KÖZLEMÉNYEK 5

6 Tájékoztató a évi Pro Régió Díjak átadásáról A terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter március 15-e alkalmából Pro Régió Díjakat adományozott. A Pro Régió Díjak adományozását a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya készítette elő. A díjak adományozására összesen 25 javaslat érkezett be, amelyeket a Pro Régió Díj Bizottság dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár elnökletével elbírált, és kialakította javaslatát a díjak odaítélésére vonatkozólag. Varga István miniszter a Bizottság javaslatát figyelembe véve a következő személyeket részesítette a évben Pro Régió Díjban: Balogh Imre, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakmai vezetője. Közel 35 éves szakmai tevékenysége elsősorban Csongrád megyét és a Dél-alföldi régiót érintő közlekedésfejlesztési, területi tervezési és építéshatósági munkákra terjed ki. Szakmai felkészültsége és az ágazati érdekeknek kiváltképp a közlekedésnek a térségi érdekekkel való összehangolása érdekében végzett munkája hosszú idő óta példaértékű. Jelentős szerepet vállal a térség határon átnyúló kapcsolatainak kialakításában és szervezésében, így a határ menti térségeket tömörítő Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakításában is. Barkóczi Zsolt, a VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatóság vezetője óta a VÁTI informatikai vezetője. Tevékenységét többek között a területi tervezési, kutatási és irányítási feladatok magas színvonalú informatikai támogatása jellemzi. E tevékenységekből kiemelkedik a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer, a TeIR, valamint a Térport szakmai portál létrehozása és folyamatos fejlesztése. Munkásságából továbbá kiemelkedik a Dokumentációs Központ működési és szolgáltatási tevékenysége informatikai hátterének biztosítása. Csalagovits Imre János, a VÁTI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Területfejlesztési tevékenységét leginkább az Európai Unió Interreg" és területi együttműködési programjainak magas szintű hazai irányítása fémjelzi. Kiválóan ellátta az interregionális, transznacionális és határ menti programok magyarországi lebonyolítási feladatait. Tevékenysége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Bizottság Magyarországot bízta meg a közötti programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program közös szakmai titkársági feladataival, amelyet ő vezet. Giba Tamás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere. A város alpolgármestereként másfél évtizede töretlen lelkesedéssel gondozza Nyíregyháza és térsége városfejlesztési és ezzel összefüggő szociálpolitikai kérdéseit. Elévülhetetlen érdemei vannak a városi közlekedési rendszer fejlesztésében, a településszerkezeti feladatok megoldásában, valamint az európai uniós nagyprojektek megvalósulásában. Az Észak-alföldi régió egyik meghatározó személyiségeként nagyban hozzájárul a térség településeinek összehangolt, együttes fejlesztéséhez, kiváltképp Nyíregyháza és Debrecen együttműködésében rejlő előnyök kihasználásához. Dr. Hajdú Zoltán, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója. Több mint három évtizede kiemelkedő szerepe van a területfejlesztés és területszervezés terén végzett alkalmazott kutatásban, amelynek eredményei a kormányzati munkát is segítették. Számos terület- és városfejlesztési terv és koncepció szakmai megalapozásával, valamint közigazgatási-földrajzi elemzéseivel hozzájárult a hazai régiók kialakításához, a városhálózati kapcsolatok formálásához. Nagy érdemei vannak a Dél-dunántúli régió nemzetközi kapcsolatainak szervezésében. Számos kutatási együttműködésben vesz részt, amely nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence területére is kiterjed. Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója. Irányításával a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az ország egyik legismertebb és leghatékonyabb szervezete lett. Munkája eredményeképpen a régió megyei jogú városaiban működő szervezetek között hatékony koordináció valósult meg. Rendszeresen vállalja a térség szereplőinek szakmai képzését, valamint rendszeresen tart előadásokat nemcsak szakmai, tudományos, hanem lakossági, civil 6

7 fórumokon is. Vezetésével az Ügynökség széleskörű együttműködési kapcsolatokat alakított ki regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Huszár Mária, a VÁTI Nonprofit Kft. Regionális Irodájának nyugalmazott vezető tervezője. Évtizedeken keresztül a VÁTI munkatársaként magas szakmai színvonalon és elkötelezettséggel, töretlen kitartással és lelkiismeretességgel szolgálta a regionális tervezés és a területrendezés ügyét. Kiemelkedő szerepe volt a területrendezési tervek előképének tekinthető tájrendezési tervek közül a Mátra-Bükk Üdülőkörzet regionális rendezési tervének és fejlesztési programjának elkészítésében. Vezető területrendezési tervezői munkásságából kiemelkedik Nógrád és Veszprém megye területrendezési tervének példaértékű elkészítése, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének komplex felülvizsgálata. Kullmann Ádám, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője. Az európai uniós támogatások felhasználásának koordinációjáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezető munkatársaként meghatározó szerepe volt az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv intézményrendszerének és eljárásrendjének kialakításában, valamint továbbfejlesztésében tól irányításával került kidolgozásra és megvalósításra a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex programja. A program a decentralizáció elvét követve fontos hatásköröket telepített a kistérségek számára, megteremtve a lehetőségét annak, hogy maguk dönthessenek fejlesztési elképzeléseikről. Pajna Zoltán, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere. Az Észak-alföldi régió legnagyobb városának irányítása mellett aktív szerepet vállal a térség települései közötti együttműködések kialakításában, így nagyban hozzájárul Debrecen és Nyíregyháza együttes, összehangolt fejlesztéséhez is. Irányításával és felügyeletével Debrecen az európai uniós forrásokat legsikeresebben felhasználó városok egyike lett. Alpolgármesterként kiemelkedő szerepet játszott számos olyan turisztikai-, sport- és kulturális beruházás megvalósításában, amely erősíti a város idegenforgalmi és gazdasági vonzerejét. Zábránszkyné Pap Klára, az Országos Főépítészi Kollégium nyugalmazott titkára. Több mint 40 éves szakmai életpályájában kiemelkedő szerepet játszott a terület- és településrendezési tervezésben, illetve az építésügyi igazgatásban végzett tevékenysége. Közel egy évtizedig Szentendre és a volt járás településeinek főépítészeként a szakmai elvárásokat meghaladó módon foglalkozott a Dunakanyar településrendezési és építésügyi kérdéseivel től, az Országos Főépítészi Kollégium megalakulásától, annak titkáraként kiemelkedő lelkesedéssel és máig tartó aktivitással intézte a főépítészi ügyeket, segítette a főépítészek szakmai tevékenységét. Fáradhatatlan szervező munkájával meghatározó módon járult hozzá az országos főépítészi hálózat kialakításához és megerősítéséhez. A díjakat március 11-én, ünnepélyes keretek között dr. Szaló Péter adta át. 7

8 Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 73. (2)-(3) bekezdése, valamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére vissza nem térítendő készpénztámogatás nyújtásáról szóló szerződést az alábbiakban teszi közzé: A kedvezményezett neve: Szemes Invest Korlátolt Felelősségű Társaság A támogatási program megvalósítási helye: Balatonszemes A támogatás célja: Szemes XXI. turisztikai és szolgáltató komplexum Megvalósítás időtartama: március december 31. A támogatás összege: forint A kedvezményezett neve: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság A támogatási program megvalósítási helye: Kecskemét A támogatás célja: Új létesítmény létrehozása Mercedes-Benz személygépjárművek gyártására Megvalósítás időtartama: szeptember december 31. A támogatás összege: forint A kedvezményezett neve: ROBERT BOSCH Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A támogatási program megvalósítási helye: 1103 Budapest, Gyömrői út 120. és 104. A támogatás célja: A Robert Bosch Kft. ECB Budapesti Fejlesztési Központ bővítése Megvalósítás időtartama: június december 31. A támogatás összege: forint A kedvezményezett neve: TEMIC TELEFUNKEN Microelectronic Hungary Kft. A támogatási program megvalósítási helye: Budapest A támogatás célja: Újgenerációs autóelektronikai termékek gyártása bevezetésének támogatása Megvalósítás időtartama: szeptember december 31. A támogatás összege: forint A támogatási program megvalósítási helye: Békéscsaba A támogatási program megvalósítási helye: Bicske 8

9 A támogatási program megvalósítási helye: Cegléd A támogatási program megvalósítási helye: Dabas A támogatási program megvalósítási helye: Debrecen A támogatási program megvalósítási helye: Gyomaendrőd A támogatási program megvalósítási helye: Hejőpapi A támogatási program megvalósítási helye: Hódmezővásárhely A támogatási program megvalósítási helye: Kaposvár Megvalósítás időtartama: január december 31. 9

10 A támogatási program megvalósítási helye: Karcag A támogatási program megvalósítási helye: Kecskemét A támogatási program megvalósítási helye: Kétpó A támogatási program megvalósítási helye: Királyszentistván A támogatási program megvalósítási helye: Kiskunhalas A támogatási program megvalósítási helye: Marcali Megvalósítás időtartama: január december 31. A támogatási program megvalósítási helye: Nagykanizsa Megvalósítás időtartama: január december 31. A támogatási program megvalósítási helye: Nyíregyháza 10

11 A támogatási program megvalósítási helye: Százhalombatta A támogatási program megvalósítási helye: Szeged A támogatási program megvalósítási helye: Szelevény A támogatási program megvalósítási helye: Szombathely Megvalósítás időtartama: január december 31. A támogatási program megvalósítási helye: Tatabánya A támogatási program megvalósítási helye: Tiszafüred A támogatási program megvalósítási helye: Veszprém A támogatási program megvalósítási helye: Zalaegerszeg Megvalósítás időtartama: január december

12 NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezetek kijelölésének megszűnéséről A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletre kijelölt 1. AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. számára 083/2005. számon kiadott, a 4/2005. (GK 9.) GKM közleményben közzétett 2. ÉGMI Építőgépipari Minőségvizsgáló és Műszaki Szolgáltató Kft Budapest, Attila út 39. számára 040/2000. számon kiadott, az 5/2001. (GFK 2.) GM közleményben közzétett és a Gazdasági Közlöny január 16-án megjelent 1. számában módosított 3. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft Szentendre, Dózsa György út 26. számára 115/2007. számon kiadott, az 1/2007. (GK 12.) GKM közleményben közzétett 4. Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft Budapest, Váci út 48/a-b. számára 008/1999. számon kiadott, a 6/2000. (IKK 2.) GM közleményben közzétett és a 6/2004. (GK. 9.) GKM közleménnyel, valamint a 2/2009. NFGM közleménnyel módosított 5. TÜV NORD-KTI Műszaki Ellenőrző és Szolgáltató Kft Budapest, Thán Károly u számára 068/2004. számon kiadott, a 4/2004. (GK 9.) GKM közleményben közzétett 6. TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft Budapest, József krt. 6. számára 109/2007. számon kiadott, a Gazdasági Közlöny június 29-én megjelent 6. számában közzétett kijelölése, a kijelölés tárgyára vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezése miatt december 29- től érvénytelen. 12

13 EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 13

14 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye A gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokról A földgázellátásról szóló évi XL. törvény értelmében: 88. (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége. (6) A csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést üzemképes és biztonságos állapotban tartani az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is külön jogszabály tartalmazza. 89. (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét a kivitelezés megkezdése előtt műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes. (3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (1) bekezdése értelmében: 7. (1) A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni, valamint a hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Erről a kötelezettségről az elosztói engedélyes a fogyasztót tájékoztatni köteles. Az R. 10. (1) bekezdés szerint megalkotott Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését, felújítását) a Szabályzat előírásai szerint kell végezni az R. 10. (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítéskor érvényben levő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére. A légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőriznie kell a Szabályzatban meghatározott nem tervköteles gázfogyasztó készülék cseréje esetén is. A Szabályzat alapján a felhasználói berendezés/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiákat, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét kell érteni. A fentiekre tekintettel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nem megfelelő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek miatt bekövetkező balesetek (CO mérgezések) megelőzése érdekében a következők betartására hívja fel különösen a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött ( A típusú) és kéménybe kötött ( B típusú) gázkészülék üzemeltetők(tulajdonosok) figyelmét: A fenti típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén tervköteles átalakításnak minősül 14

15 1. a fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése; 2. elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése; 3. a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítása (bővítése, felújítása)] A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése előtt az alábbiak szerint kell eljárni: a) Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezővel), melyben ellenőriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelő gázfogyasztó készülékek esetében. b) A kiviteli tervet műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz a kivitelezés megkezdése előtt. c) A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés előtt műszaki-biztonsági szempontból ellenőriztetni kell. Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló teendőknek a végrehajtása nem történik meg, az jogszabálysértésnek minősül. A kiviteli tervek földgázelosztó általi, valamint az elkészült szerelés földgázelosztó vagy megbízottja általi műszaki-biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésének célja a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött ( A típusú) és kéménybe kötött ( B típusú) gázkészülék levegőellátási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mértékű megváltoztatásának a megakadályozása, amely életveszélyes helyzetet idézhet elő. 15

16 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekről I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásai alapján a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berendezések hegesztésére jogosító, január 1.-én érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek jegyzéke a következő. A jegyzék közzététele a rendelet 4. -ának előírása alapján került sor. Gazdálkodó szervezet neve Címe 2 T Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cegléd, Külső-Kátai út 96. A-10 Zrt Szeged, Eper u. 10. Acélív-Béta Kft Miskolc, Kerpely A. u. 1. ACIS Benzinkúttechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Active Szolgáltató Kft Nyíregyháza, Diák u. 18 ÁCSK Kft Gödöllő, Palotakert 11. ADONYI Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft Budapest, Kaszáló u. 47. AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű 3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7. AK-S Kft Budapest, Késmárk u Általános Szerelőipari Kft Tiszaújváros, Lévai J. u. 24. ALTERRA Építőipari Kft Budapest, Sibrik Miklós út 30. AMBA Gyár és Gépszerelő Vállalkozási Kft Veszprém, Tímár u. 3/B. Aqua-Nívó Víz- és Hőtechnikai Kft Szombathely, Olimpia u. 13. Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kft Budapest, Pozsonyi u. 6. ATÁD-TECHNIK Kft Segesd, Kossuth L. u ATEV Rt Budapest, Illatos út 23. BAINIT Kft Budapest, Tarkő u. 34/B. Bakonyi Erőmű Zrt. Erőművi Igazgatóság 8401 Ajka-Gyártelep. BAV Bányászat, Acélszerkezet, Vállalkozás Tatabánya Kft Tatabánya II. Eötvös u. 11. BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelező Kft Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Berépszer Kft Miskolc, Simándi P. u. 4. Biopetrol Kft Szeged, Thököly u. 55. BIS Hungary Kft Budapest, Akna u / 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8. BIS Hungary Kft Százhalombatta, Erőmű út BIS Hungary Kft. Export Igazgatóság. Központ: 1106 Budapest, Akna u Telephely: 8184 Balatonfűzfő, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23 BorsodChem Zrt., Központi Karbantartó Üzem 3702 Kazincnarcika, Bolyai tér 1. Bronti 99 Kft Bocfölde, Kiskúti u. 11. BRUNNBAUER - Budapest 1038 Budapest, Batthyány u Budapest, Szondi u. 44/a. CÉL-IPARI Kft. Központ: 5000 Szolnok, Mártírok útja 2. Telephely: 5000 Szolnok, Véső út CHEMORIENS Kft Budapest, Grassalkovich út 10. CH-PLUSSZ 2000 Kft Algyő, Külterület hrsz.: 01761/6 16

17 CM Szolgáltató Kft Pápa, Juhar u. 2. COLAS - ALTERRA Építőipari Zrt Budapest, Sibrik Miklós út 30. Complex Montage '98 Kft Kerepes-Szilasliget, Wéber E. u. 6. Telephely: 3128 Tiszaújváros, Vizslás-újlakpuszta COOL-TECHNIQUE Kft Budapest, Kada u. 114/B. COOPTECH Kft Dunaharaszti, Soroksári út 9. Cseh és Társai Kft Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87. CSŐ-2000 Kft Szolnok, Ady E. út Csőfém-Szer Kft Debrecen, Kisfaludy u 27. Csuzi Antal e.v Kecel, Tavasz u. 5. D.C. Gépészeti Szerelő és Karbantartó Kft Paks, Kölesdi u. 46. DELTA GÁZ 2000 Kft Magyarpolány, Hegyalja utca 1. Derby-Túr Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 5400 Mezőtúr Szolnoki út 21 D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft Bőcs, József Attila u. 16. DH Szervíz Kft Debrecen, Tüzér u. 4. DIMER Termelő Szolgáltató és Kereskedő Kft Tata, Szőgyéni út 1/a. DKG-EAST Zrt Nagykanizsa, Vár u. 9. DONAUWERK Kft Budapest, Illatos út DSD Steicher Anlagenbau GmbH D Gommern, Magdeburger Chaussee Duálszer Kft Polgár, Gárdonyi u. 14. Dunamenti Erőmű Zrt Százhalombatta, Erőmű u. 2. Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft Kisapostag, Meggyvágó u. 16. DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1. DUNAVERTIK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Baracs, Hrsz.: 0530/1 E.ON EÜT Erőműüzemeltető és Szolgáltató Kft Debrecen, Mikepércsi u. 1. Egerfém Kft Egerszalók, 081/4 hrsz. ÉLBER Kft Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62. ELPO Mérnöki és Szolgáltató Kft Budapest, Ady Endre u. 12. ENER-G Energia Technológia Zrt Budapest, Jászberényi út ENERGIA Kazánjavító Kft Szeged, Hajós u. 8. Energie-Generol Kft Adács, Aradi Vértanúk u. 3. Energocoop Kft Nyíregyháza, Tompa M. u. 12 ENERGO-FLOW Kft Dunakeszi, Kazinczy u. 7. ENERGOPROMPT Kft Budapest, Sztoczek u. 19. ENERGOSZERVIZ Kft Debrecen, Kishatár út 26. ENGVIN Kft Szeged, Kamilla u. 64. ENTA 2000 Kft Szeged, Makai út 52/a. Építőipari Kivitelező és Felújítást Végző Kft Paks, Gagarin u. 1. Erdős és Társa Kft Tiszavasvári, Kelp Ilona út 2 ERŐMŰ-VARIANT Ipari Szolgáltató Kft Dorog, Esztergomi út 27. ESZO Szerelő és Kereskedelmi Kft Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. VII/5. EU ARK Mérnökség Kft Felsőzsolca, Petőfi út 20. EURO KDA Kft Szeged, Rév u. 2. EURO-NORP HARCON Szerelőipari és Kereskedelmi Zrt Budapest, Angol u. 30. EUROSOL Kft Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 10. ép. EXTRAKARB Kft Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6. FADDIKORR Kft Kunfehértó, IV. körzet 27. FEKORAL International Kft Pécs, Szentlőrinci út 15. FER 3331 Kft Budapest, Révész u. 2. Üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2. FERROLEX Építő Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft Dunaújváros, Bocskai út 6. 17

18 FNT Projekt Vegyipar Gépészeti Kft Budapest, Kossuth Lajos 10. FORCE Kft Budapest, Basa u. 20. FT Vulc-Man Kft Kazincbarcika, Gépész u. 23. F-Z Team Kft Üllés, Dózsa Gy. u Sajóörös, Kossuth út 58/A Gál és Társai Kft. Telephelyek: 3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út 3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO Ganz Danubius Hungarosteel Kft Budapest, Viador u. 7. GÁZKAR Kft Budapest, Lórántffy Zs. U. 2. Generál-Westing Kft Kőszeg, Malomárok u. 25. GÉPKAR Kft Paks, Vasút u. 2. GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1. hrsz. GlobalTech Kft Tiszaújváros, Ipartelep, Levél: 2440 Százhalombatta, Pf.: 221 székhely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 9. Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei u Kunhegyes, Széchenyi u. 32. GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft Vértesszőlős, Sport u. 2. Grüntech Környezettechnikai Kft Csongrád, Muskátli u. 15, Győri Hőszolgáltató Kft Győr, Rozgonyi u. 44. HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft Debrecen, Jókai u. 2. HINKE Kft Tamási, Szabadság u. 91. Hőtechnika-Észak Kft Sajóecseg, 08/10 hrsz. HT Speciál 2000 Kft Budapest, Iparos u. 7. HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft Tata, Nagysándor József u. 11. Telephely: 2851 Környe, Tópart u. 1/A. HUNGISZER Kft Algyő, Berek u. 31. Hűt-Szer Hűtés és Technológiai Csőszerelő Kft Miskolc, Móricz Zsigmond utca 4. I.M.H. Szerelőipari Kft Dunaújváros, Kossuth L. u. 16. IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft Paks, Nyárfa u. 2. INFRASERVICE Kft Fót, Czuczor G. u. 15. INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6. INTERSZER Kft Gyál, Határ út 17. Ipolyvölgye MG. Szövetkezet Ipari Ágazat 2635 Vámosmikola, Bem u. 12. ISD POWER Kft Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. ISD Power Kft Miskolc, Vasgyári u. 43. JUSZTIN és FIA Kazánngyártó és Kereskedelmi Kft Orosháza, Bem József u. 6. Kalor-Center Kft Budapest, Maglódi út 6. Kazánjavító 83 Kft Kecskemét, Március 15. u. 63. KAZÁN-JAVSZER Kft Budapest., Nyitra u. 20. KAZÉP SÁNDOR és ABONYI Kazán, Gépgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Orosháza, Csorvási út 68. KAZÉP Kazánjavító és Szerelő Kft Orosháza, Vásárhelyi út KAZÉP Lángtechnika Kft Orosháza, Dózsa György u. 35. Kazép-Lángtechnika Kft Szombathely, Kolozsvár u. 11/A. Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Debrecen, Vágóhíd u. 18. KIS Szerelő és Kereskedő Kft Sajóbábony, Gyártelep Kiskun-Meridián Zrt Kiskunfélegyháza, III. körzet 173. KÓPIS és TÁRSA Kft Paks, Vasút u. 10. Korel Kft Érd, Budafoki út

19 KORRTECH Épületgépészeti Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Iroda: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37. Telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. Kovács & Török Kft Budapest, Sárrét park 7/b. Kögáz Kanizsa Épszer Kft Nagykanizsa, Tárház u. 6. KÖZMŰ-TESZ Kft Budapest, Kafka Margit u. 28. KRAFTSZER Kft Budapest, Pap Károly u KRAFTWERK METALL Kft Kazincbarcika, Egressy u. 1. KVV Kőolajvezetéképítő Zrt Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u Linde Gáz Magyarország Zrt Répcelak, Carl von Linde út 1. MAGNET Tartálygyártó Kft Mágocs, Kültelek 22. MAGYAR CUKOR Zrt Budapest Budaörsi út 161. Telephely: 9443 Petőháza, Kinizsi u.6. MAL Zrt Ajka, Gyártelep 598 hrsz. MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 1239 Budapest, Ócsai út 10. Mátészalka Szerelvénygyártó Kft Mátészalka, Jármi út 55. Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely 5000 Szolnok, Gyökér u. 10. Mátrafűtőber Épületgépészeti Kft Bátonyterenye, Orgona u MÁV Vagon Kft Székesfehérvár, Takarodó út 1. MECHAPLAN 97 Gépészeti tervező, Szolgáltató Kft Pétfürdő, Cseri út 21. Méda-Star Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ládbesenyő, Rákóczi u. 53. MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft Pannonhalma, Tabán u. 5. MÉLYÉPSZER Kft Budapest, Törökbálinti út 20. Metacolor 97 Kft Debrecen, Pallagi út 13 METAL WORKER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Baracs, Liget sor 32/A. Telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. METALKONTAKT Épületgépészeti Fém és Gáztechnológiai Szolgáltató E.C Székesfehérvár, Berényi út 29. MINIKALOR Kazánfelújító és Szolgáltató Kft Győrújbarát, Zrínyi út Miskolci Hőszolgáltató Kft Miskolc, Gagarin u. 52. Mistral-Maten West Kft Komárom, Tamási Áron u. 19. MONT Szerelő- és Vállalkozó Kft Szolnok, Batthyány út 36/a. MULTINOX Kft Budapest, Kada u. 32/b. Muntyán és Társai Bt Békéscsaba, Sirály köz 7. M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft Környe, Iparcentrum 3. NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. New Konstruktív Kft Zalaegerszeg, Hock J. u. 60. NOVA-ALPIN Építőipari és Szolgáltató Kft Szögliget, Szabadság tér 7. OILTECH Kft Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14. Olajkarb Karbantartó és szolgáltató Kft Nyírbogdány, Gyártelep 1 OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelőipari Kft Orosháza, Bajnok u. 3. OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerőművi üzletágigazgatóság 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerőművi üzletágigazgatóság és Vértesi Szakág 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelő Kft Szekszárd, Augusz I. u Pannon Hőerőmű Zrt Pécs, Edison u. 1. Pannon Petroleum Kft Gellénháza, Kossuth u PANTECH Kft Százhalombatta, MOL NyRt. 1. Ipartelep PARÁZS Szolgáltató Kft Dunaharaszti, Deák F. u

20 PARTNER Kft Paks, Vasút u. 2. PCI Ipari Autimatizálási Fővállakozó és Kivitelező Zrt Százhalombatta, Pf.: 11. PDO Szerelőipari és Kereskedelmi Kft Szigetszentmiklós, Csépi út 209. PENTSTAR Service Kft Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép. Perecesi Oil Szerviz Kft Miskolc, Bihari u. 3. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft Pécs, Tüzér u PETROL Kft Budapest, Fóti út 43. Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft Nyírbogdány, Gyártelep 1 PETROLSZOLG Kft Százhalombatta, Olajmunkás út 2. PIROGOLD Kft Őrbottyán, Arany J. u. 320/2 Privát Techno-Szer Kft Sajószöged, Kodály út 1. Prompt'94 Kft Domoszló, Ságvári u. 44. PROPÁN '93 Kft Hajdúszoboszló, Szováti u. 4. PULZUS Zrt Budapest, Kőérberki út 16. QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft Budapest, Bécsi út 240/B. QUICK 2000 Kft Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1. RAMICO Gázvezetéképítő és Szerelő Kft Budapest, Ugocsa u. 4/a. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Fióktelep, Dorog Gépészeti és Építészeti Szakterület 2510 Dorog, Esztergomi út 27. ROHÉ Hungária Kft Budapest, Késmárk u. 9. Rohr- und Stahl Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budaörs, Gyár u. 2. ROZMARING-SZALÓ Kft Miskolc, Lórántffy Zs. u. 30. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft Budapest, Budafoki út SÁNDOR és TÁRSA Kazán- és Fűtéstechnika Kft Orosháza, Vásárhelyi út 76. SÉDEX Szerelő és Szolgáltató Kft Ajka. Kossuth u. 17. SILVO Zrt Budapest, Őzsuta u Slovenské Energetické Strojárne a.s. Toveranská 210 SK Tlmače 3580 Tiszaújváros, Neumann János u. 3. Spitzer Siló Pécs Járműgyártó Kft Pécs, Szentlőrinci u. 15. Stahl Acélszerkezet Gyártó és Szerelő Kft Sajókeresztúr, Ipartelep Start Konzol Kft Nagykanizsa, Honvéd u. 33. Startoil Szerviz Kft Budapest, Petróleumkikötő u STRANG Szerelőipari Zrt Békéscsaba, Őszi u. 1. STUMPF és TÁRSAI Kft Ajka, Fenyő u. Hrsz.: 2233 SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft Salgótarján, Rákóczi u S-WORK Kft Mohács, Pécsi u. 66. SYSTEMA Kft Budapest, Szabolcska M. u. 2/b. SZAKSZER 88 Szak- és Szerelőipari Kft Dunaújváros, Kenyérgyári út 8. SZEPIKO Kft Szeged, Napsugár u. 6. SZERSZIG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Százhalombatta, MOL 1. telep 32. ép. TAG Tartály és Acélszerkezetgyártó Kft Tab, Csapapuszta TAMAX Építő és Szerelő Kft Budapest, Nagytétényi út 48. Tank-Service Kft Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lőrinc u Felsőzsolca, Petőfi u. 20. TANK-SZER Kft Kaposvár, Jutai u. 37. TATA Hűtőtechnika Fővállalkozó Kft Tata, Szomódi u. 4. TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/a. levélcíme: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4. Techno-Produkt Kft Dorog, Esztergomi út 14. TECHNO-SZER2000 Technológiai Gépészeti Csőszerelő Kft Vésztő, Békési út