ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám"

Átírás

1 ÖKOLLÉGIUM 2009/2010.tanévelsőszám

2 ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK Október 7 én megemlékezést tartottunk az es szabadságharc hőseiről, az Aradon160évvelezelőttkivégzetttábornokokról. Miértemlékezünkévről évre?miértfontosamaélőknek,felnőtteknek,diákoknak egyaránt,hogytudjunkróluk? Mert példát mutattak hitből, hűségből, becsületből, tisztességből. Nehéz időkben EMBEREKtudtakmaradni. Mipedigsokanmégnevüketsemtudjukfelsorolni.Aligtudunkrólukvalamit. AulichLajos,DamjanichJános,DessewffyArisztid,KissErnő,KnezicKároly, LahnerGyörgy,LázárVilmos,Leiningen WesterburgKároly, NagysándorJózsef,PoeltenbergErnő,SchweidelJózsef,TörökIgnác, VécseyKároly Többen köztük nem is voltak magyarok, pl. Aulich Lajos vagy Pöltenberg Ernő egyáltalán nem is beszéltek magyarul, mégis büszkén haltak meg a hazáért, a meggyőződésükért. (Pöltenberg naplójegyzetéből: csak nyelvem német, szívem magyar,mertaszabadságértdobog. ) 2

3 Programajánló Eznagyonfontosüzenet! Hinniéskitartani.HinniaTeremtőben,hinnimagunkban,abban,amittisztaszívvel teszünkéskitartanimellettemindvégig. Kívánommindannyiunknak,hogyazÚradjonnekünkisolyanerőshitet,bátorságot, szeretetet,éskitartást,amibennükvolt. A műsorban eredeti dokumentumok alapján összeállított levélrészleteket és visszaemlékezésekethallhattunk.azeneibetétekreményeimszerintsegítettekabban, hogyalelkünkigérjenekaprózábanelhangzógondolatok. Aműsorbanrésztvettek:CD ről:mészárosmiklós,nagyerika,szőkepál,tomanek Gábor.(békéscsabaiszínészek) Élőben Dévai Nagy Kamilla volt és jelenlegi diákjai: Fehér Zsuzsanna, Vanya Róbert,VelvártZsuzsanna SiposKatinéni PROGRAMAJÁNLÓ 3

4 Programajánló Október21 énaz1956 osforradalom ésszabadságharcrafogunkemlékezni. Attiláról szóló rövid versfilmen keresztül érezhetjük majd át annak a kornak légkörét, a túlélés lehetőségét. Hogyan születik a SZABADSÁGVIRÁGAROMOKON. Filmvetítéssel egybekötött irodalmi estettartunk. Az október 23 a és november 4 e közötti időszakról, a lezajlott eseményekről már bizonyára sokat hallottatok. Épp ezért ez alkalommal inkább a költészeten keresztül szeretném közelebb hozni hozzátok e kort. Vendégünk lesz Jánosi Attila filmrendező, a Szállj, ragyogj Te mennyei fény, Gérecz Attiláról szóló filmalkotója. Azestvégénlehetőségleszbeszélgetni isvele. Verseken, megzenésített verseken és egy fiatal mártír költőről, Gérecz IttolvashatjátokGéreczAttilaegyik versét. Ígybocskorosan Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Nincstömöttzsákomshegymászóbotom, segítőkezettánegytárssemad, devihart oldódéliszélkölyökfejemre borzollágybarackokat! Sahegytetőnmajdmindenmeztlehántva, éniskacagvaszélneköltözök, karjukrafűznekmindafénynyalábok seltáncolunkafejetekfölött! Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Mindenkinektartalmasemlékezéstkívánok! SiposKatinéni 4

5 Gabinéniszösszenetei Gabinéniszösszenetei 1. AzÍró Az Író egy ideje meglehetős bezártságban élt. Már nem lázadozott ellene. Figyelmeztették,hogynefortyogjon,mertbajlesz.Kezdetben,amikormégifjúvolt, nem értette teljesen, hogyan fogadhatta el ezeket a körülményeket, hogyan is maradhatottegynégyfallalbehatároltélettérben.máramármegszokta,sőt,megis szeretteeztabiztonságosotthont,melyetbelengettsajátszaga. Életétcsakritkánzavartamegaváltozás,amiutánmársohanemvoltaz,mintannak előtte. Mindig kevesebbnek érezte magát a változások után, de mégis vágyott rá, hiszenezekatörténésekmindigfelráztákegykicsit. Népszerűségehullámzóvolt,mondhatnikampányszerű.Volt,mikoradivatnakésa korszellemnek megfelelően egyenesen reformernek, üdítően frissítőnek, mintegy egészségesnek ítélte meg hatását a szakma és a közvélemény. Aztán újra a mellőzés,afeledéshomályakövetkezett.azírónemértette,hogymiért,hiszenő semmitsemváltozottlényegében.ilyenkorígydohogottmagában: Amindenségit,dehátnemcsakkenyérrelélazember! Deennekellenére,ésmertnemvoltmásválasztása,várakozotttovábbegyújabb fénykorra,amiegyszépnaponelisérkezett.azolvasólépettbeaszobájába.meleg, simogatófényárkísérte,ésabejárathalkcsikorgása.azírómajdkibújtörömébena bőréből. Hátmégisvan,akirámnyitjaazajtót! tértvisszabelééletkedve.mégisvolt értelmevárakozni!tudtamén,hogynemadhatomfel! Ezaz!Most,most!Mármiótavárokerreapillanatra! repesett most végrekibillenekalétragacsosmocsarából! sóhajtottareménnyeleltelve. AzOlvasólehajolthozzá.(Gyere,gyeremégközelebb!),ésmegrázta. Lehetettvolnaegykicsitfinomabbis gondoltaazíró,demégezsemtudta elvenniazörömétésazújrafelfedezésbevetetttöretlenhitét. KiskunságiTejipariVállalat olvastaazolvasó. Író,0,5liter.Szavatossága lejár Pfujj,ezmárrégbüdös! ésbecsuktaahűtőajtót. Gabinéni 5

6 Jóga Jóga Az elmúlt évtizedben a jóga egyre nagyobbnépszerűségretettszert,annak ellenére, hogy sokan támadják Európában néhány, a keresztény tanításokkal ellentétesnek tartott gondolata miatt. Mégis sok a keresztény követője itt Európában is, ezért általában különösebb körítés nélkül csupán az egészség megőrzés kedvéért művelik. Gyökerei visszanyúlnak az ősi indus völgyi civilizációkhoz 6 7 ezer évvel ez ellőttre.többázsiaivallásésfilozófia is magáévá tette, illetve kifejlesztette saját jógatechnikáit, hogy ezzel is elősegítseameditáláshozazelmélyült, sőtvalaholapózokgyakorlásamagaaz elmélyülés. Születtek külön, az alap személyiségjegyekre igazított iskolák is, elősegítve, hogy mindenki a maga útjátjárja.akeletikultúrákúgytartják, hogy mindennek oka van. Bármilyen esemény, sérülés vagy baleset egy figyelmeztetés, hogy rossz irányban haladunk. Ezek az irányjelzők a jógábanismegfigyelhetők,hapéldául meghúzódik közben valamelyik izmunk, érdemes átgondolni, mit ronthattunk el a nyújtózkodás során: nem melegítettünk be megfelelően, vagy túl gyorsan akartunk haladni. Mintmindenholmásholafokozatosság itt is fontos, az izmaink és izületein kényes részei testünknek, nehezen gyógyulunk.adjunkidőtmagunknaka pózok elsajátítására, mindenkinek a saját test által diktált tempót kell követni. Így tanít 6000 éves tudás türelemre és kitartásra. Hogy minek köszönhetinépszerűségét? Elsősorbanaz,hogybárki elkezdheti 6

7 Jóga gyakorolni.ajógánakszámosjótékony hatása van: segít feloldani a stresszt, ellazítani az izmokat. Stimulálja az idegeket, így a test öngyógyító mechanizmusait is serkenti. Bizonyított, hogy gyógyszeres kezelések mellett a jóga segít a rák legyőzésében, és több esetben a mozgásszervi betegségek elmulasztásában hatásos volt. Légzéstechnikájának és az izmok nyújtásának köszönhetően más sportokhoz nem hasonlítható módon növeliatestoxigénellátottságát.mely jó közérzetet, energikusságot és frissesség érzést biztosít, és erősíti az immunrendszert. A stresszoldó hatása segítazalvászavarokon,éselkerülnia stresszokoztabetegségeket,ésenyhítia stressz produkálta egyéb tüneteket: figyelemzavar, fejfájás, remegés. És mindennekazeredményekéntszépüla bőr, eltűnnek a karikák a szem alól, feszesedik a popsi. A legfontosabb mégisaz,hogyrátaláltunkatesti lelki egyensúlyrais,ésnincsazacukiruha, vagykiegészítő,melyjobbanállnaegy nőnek,mintatermészetesragyogás. DombaiVera 7

8 Amozgásfontossága Amozgásfontossága A civilizált körülmények között élő emberek mindennapos munkája gyakran nem jár annyi fizikai megterheléssel, amennyire az egészségük megőrzése érdekében szükségükvolna.ahelyzetszámtalan kérdéstvetfelamindennapokban. természetesen alapvetően az edzések számától és a végzett mozgásforma intenzitásától,minőségétőlfügg. Asporttöbbmintgyógyszer A nagyvárosban élő, civilizált embernek a rendszeres testedzés nyújtja az egyetlen lehetőséget a szervezet számára biológiai szükségletet jelentő mozgás elvégzésére. Elmulasztásával szabad utat kapnak a mozgás és oxigénhiányból, az egyoldalú terhelésből (pl. ülőmunka) adódó elváltozások,betegségek. A fizikai munka hiányát változatos mozgásformákkal,tudatostestedzéssel, tornával pótolhatják. Ennek mikéntje azonban nem mindegy. Mindez történhetegyedüléstársakkal,játékos formábanéstervszerűedzéskeretében, szárazonésvízen,segédeszközökkelés anélkül,decsakarendszeresenmozgó emberek remélhetik, hogy mozgásszerveik, ízületeik és izmaik időskorukig megtartják rugalmasságukat, teljesítményüket. Ezen kívül a mozgás az oxigénfelvevőképességjavításaútján jótékony hatással van az idegrendszerre,azagyikapacitásraés aszervezetegészénekállapotárais. Tökéletesebb pihenés, nagyobb teljesítőképesség Egyretöbbbetegségről,többekközött a halálozási okok élén álló szív és keringésibetegségekrőlderülki,hogy létrejöttükben a mozgáshiány is szerepet játszik. A sport minden életkorban az egészséges életmód fontos része, és betegségmegelőző hatása mellett egyre több betegség gyógyításában és utókezelésében is Az edzésélettani szakértők tapasztalataiszerintahetentetöbbször, a nyugalmi állapot maximális oxigénfelvételét meghaladó oxigénigényűmunkavégzésvezetheta teljesítőképesség növeléséhez. Az élettani hatások erőssége 8

9 értékes eszköz. A stressz talaján kialakult neurózis és egyéb panaszok gyógyításábanisfontosszerepetkapa rendszerestestedzés.afizikaiaktivitás jótékony hatása megmutatkozik számos, az életminőséget alapvetően befolyásoló tényezőn is az étvágy javításátólkezdveanyugodtalváson,a kiegyensúlyozott kedélyállapoton át a nagyobbteherbíróképességig.asport többmintgyógyszer:számosközvetlen gyógyhatássalisrendelkezik,dehataz egészemberre. elvégezhető.ezlehetakáralépcsőkön való közlekedéstől kezdve, a kerti munkákonésamosásonátegészena célunktóltávolihelyenlévőparkolóból történőgyaloglásigbármi.ilyenjellegű testmozgástvégezve,éstermészetesen a rendszeres sportolást is beleértve, megőrizhetjük az optimális testsúlyunkat, és az olyan alábbi jótékony hatásokkal jutalmazhatjuk a szervezetünket,mint: energiaszintünk növelése és a jó közérzet izomtömegünk megőrzése, ami bizonyítottan elősegíti a csontvázrendszerünk állékonyságának megőrzését,ésjavítjaazélettartamunk meghosszabbításánakazesélyeit jófizikaiközérzetbiztosítása a csontképződés és az ízületek jó állapotamegőrzésénekelősegítése a felesleges testzsír lerakódások megakadályozása azegészségestestsúlymegtartásának elősegítése a vérkeringési betegségek kockázatánakcsökkentése a cukorbetegség kockázatának csökkentése a magas vérnyomás kockázatának csökkentése a levertség és a rossz közérzet kockázatánakcsökkentése. Testmozgássalajóegészségért Habár jól tudja az ember, hogy a rendszeres testmozgás jót tesz a szervezetének, leggyakrabban nincs ideje,hogyezzelfoglalkozzon.jóhíra tudományoskörökrészérőlszámunkra az,hogynemiskötelezőazembernek részt vennie a hagyományos sportolási módok valamelyikében, ahhoz, hogy élvezhesse az aktív életstílussalegyüttjáróelőnyöket. Testmozgássalazegyéletreszólójó közérzetbiztosításáért A szakemberek naponta rendszeresen mindössze30percesaktívtestmozgást ajánlanak, ami részletekben is Ha csupán hetente egy alkalommal hobbiból sportol, vagy netán aktív 9

10 Amozgásfontossága sportoló, a fitnesz alapelvek betartása fontoskövetelményjóaközérzetésa vonzókülsőbiztosításaérdekében. Szakkörifoglalkozások: Erősítő, alakformáló torna, Aerobic hétfő (18:00 19:00) Keleti tánc és hastánc kedd (17:00 18:00) Biciklizés (jó idő esetén, szervezetten) Tollaslabda,ping pong,focilabda, kézilabda (bármikor, a szükséges sporteszközök elkérhetőkpetibácsitól) Futás, séta (amikor csak kedven vanhozzá! Mint aktív testmozgást végző egyénnek, bizonyára szüksége lehet arra, hogy rendszeresen jó minőségű tápanyagellátásban részesítse szervezetét. Akollégium falai közt is lehetőséged vanrendszerestestmozgásra,minimum heti2alkalommal!!! KovácsZsófi 10

11 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Egyszervoltholnem,voltegykülszíni agyagbányaaconrwall félszigeten,ám de bezárták, és ott maradt a hatalmas kopár és halott terület, melyen nem él megsenkiéssemmi.ekkorakirálynő meghirdette országszerte, annak aki a legszebb tervvel áll elő: mit kezdjek ezzelaterülettel,nevétörökdicsőségés tisztelet övezze és busás jutalom üti a markát. Özönlöttek minden felől tudósok, a mérnökök és az egyszerű szerencsepróbálók, hogy megmutassák tudásukat. Végül az az álom került megvalósításra, amely nem csak az ország dicsőségét hirdeti, hanem az anyatermészetnagyságátésszeretetétis tükrözi. A Cornwall félszigeten hatalmasarborétumnyílt,melyatrópusi ésmediterránélővilágbemutatásáttűzte ki céljául. A hatalmas buborékfóliára emlékezetőkupolák,egy egykontinens forró égövi flóráját sorakoztatja fel. Nemcsaklakói,demagaazépítményis különleges. A legmodernebb technológiát hívták segítségül, hogy a természet mintájára építhessék meg, hogy a legjobban szolgálhassa az alá telepített növények védelmét. Ez a projektalegkülönlegesebbazoktató és látogatóközpontokközül.egykülszíni bánya újra élesztésén dolgozik, úgy, hogy látogatásunkkal mi magunk is hozzá járulunk annak fenntartásához. Az ott látott pusztulást és feltámadást látva talán motiváltabbak leszünk abban, hogy jobban vigyázzunk arra, amink még megmaradt. Hat buborék alkot két hatalmas üvegházat, három háromkupolával.azegyikatrópusia másikamediterránüvegház. 11

12 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Azüvegházakahigh techeszközökkel készültek. Rugalmas, ellenálló könnyített acélváz a méhkaptár sejtjeihez hasonló rácsot alkot, melyeket különlegesen kiképzett átlátszó műanyagfal fed. Így stabilan tud állni a kráter anyag homokkő talajában. Ötven méter magasak. A legnagyobb, a trópusi üvegház, 250 méterhosszú150méterszéles,hogya legmagasabbtrópusifaiskényelmesen elférjen alatta. A hőmérséklete 26fok, melyet az üvegház különleges alakjának köszönhetően a napenergiájának segítségével biztosítanak. A páratartalom a látogatási idő alatt 60, éjszaka 90százalékos. Rizs, kávé, cukornád, bambusz, kakaó, különféle fűszernövények élnek benne. A növényekaföldrajziélőhelyükszerint helyezkednek el, külön az ázsiai, az amerikai. Amediterránüvegházbana30.és40. szélességi fok között növő növények vannak.akomplexumhozmégturista központ is tartozik, ahol folyamatos programokkal szórakoztatva okítják a látogatókat. Az Eden terv készítőinek reményei szerint elősegíti a természet és az emberek összhangját, megismeréstét, alkalmazkodását és felelős kezelését egy mindenki számáraboldogjövőért. DombaiVera 12

13 Környezetpszichológia Környezetpszichológia Mindenki észrevette, hogy bizonyos környezetben sokkal jobban forognak az agykerekei, vagy éppen sokkal frissebbnek érzi magát, mint a többi helyen. Vagy éppen amint reggel kávétólboldoganbelépünkazirodába, rögtön elszáll a jókedv, és azonnal kezdetét veszi az energiaszívás. Ezt nevezik beteg épület szindrómának. A tudomány még nagyon gyerekcipőbenjár,desegítségévelmár ma is jelentős eredményeket érhetünk el a munkahely szakszerű berendezésével. Ez nagyon fontos, hiszen a nem megfelelő munkakörnyezet akár komoly betegségeket is okozhat, közvetve például a fokozott stressztől vagyakárközvetlenülis. ElsőhivatalosszerveazUSA banjött létre 1968 ban, amelynek ma is működő utóda az Environmental DesignResearchAssociation(EDRA). Az köztudott, hogy minden befolyásolja a kedvünket, a színek, a berendezés, a formák, az anyagok. A környezetpszichológia az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja. Azt kutatja, hogy a munkahelyeken milyen berendezés serkenti leginkább a munkakedvet, a kreativitást, mely színek segítik az adott munkafolyamatot végzők koncentráló képességét, milyen megvilágítás a legmegfelelőbb a munkatársakfrissentartásához. Magyarországon a környezetpszichológiával kapcsolatos művek körülbelül az ezredforduló óta jelennek meg Dúll Andrea, Séra László,KovácsZoltánésUrbánRóbert tollából. A környezetpszichológia ma már Magyarországon is a pszichológusképzés része az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a debreceni egyetemen. A Budapesti MűszakiEgyetemÉpítészmérnökiKar Doktori és Mesterképzésében, a Villamosmérnöki Kar Orvosbiológiai Mérnökképzésében oktatják posztgraduálisszintenahallgatóknaka környezetpszichológiát ben Dr. DúllAndreaelnökletévelmegalakulta Környezetpszichológiai Szekció a MagyarPszichológiaiTársaságkeretein belül. 13

14 Környezetpszichológia Lássunk néhány példát, mire érdemes odafigyelni, ha a jó hangulat megteremtéseacél: jobb,mintasötét.dehalámpavilágítás kell, nem mindegy, hogy milyen frekvenciájú égőket választunk, mert megzavarhatják a test cirkadián ritmusát. A 430 és 490 nanométer tartományú kék fény a legmotiválóbb nappalazemberitestszámára,merta hipotalamusz ekkor bocsátja ki a legtöbb impulzust. Este viszont a hosszabb frekvenciájú lámpák az ajánlottak. Azegyikfontoskérdésabelmagasság. Több kísérletet is végeztek, hogy kiderítsék a plafon magassága és a munkavégzés közötti összefüggéseket. Az eredmények egyértelműen arra mutattak, hogy például egy reklámszakember vagy egy újságíró feladatáterősenvisszatartjaazalacsony belmagasságú szoba, viszont kifejezetten jót tesz, ha aprólékos munkát végez az illető, ahol fontos odafigyelni a részletekre, mondjuk a sebészeknek. Sokat számít a panoráma, illetve az épület környezete is. Meglepő, de fokozza a koncentrációt a természetes látképis,azerdők,ahegyek,akertek, és nem vonják el a figyelmet, mint ahogyan azt sokan gondolnánk. Erre iskolás gyerekeket vizsgálva jöttek rá, akik zöld környezetű, illetve városi iskolákbantanultak. Különösenkellfigyelniaformákra,az ívelt bútorok biztonságérzést árasztanak, a szögletesek, hegyes kiszögellésekkel,pedigeloszlatjákazt. Ígyaholfontosazellazulás,példáulaz orvosi várótermekben, vagy az osztályokban a lekerekített bútorokat részesítsükelőnyben,márcsakabenne tartózkodókmiattis. Ha szeretné ösztönözni és megóvni munkatársait, mindenképpen érdemes átgondolni és szakembert hívni a környezet ösztönző erejének teljes kihasználásához. A harmadik kényes terület a megvilágítás.atermészetesfényjobb, mintamesterséges,ajólmegvilágított DombaiVera 14

15 Miértszínesekősszelalevelek? Miértszínesekősszelalevelek? Aklorofill,alevelekzöldfestékanyaga, a napfényből szerez energiát, hogy a fotoszintézis fenntartsa az életet a Földön. Minden ősszel mégis több milliótonnaklorofillbomlikelnéhány hét alatt. A trópusokon még nagyobb mértékű bomlás játszódik le a száraz évszakkezdetén. A sarkoktól a trópusok felé vonuló színhullám naponta kilométert tesz meg Nyugat Európában. A klorofilmolekuláknéhánynappalelőbb bomlanak el, mint a levelekben található sárga vegyületek, a karotinoidok ezért sárgulnak meg a levelek. A vörös árnyalatot valószínűleg az okozza, hogy több egyszerű fenolvegyület vörös vagy lilás,vízbenoldódóantocianinnáalakul át. A klorofill azonban nemcsak ősszel bomlik el. A gombák, vírusok is pusztíthatják; gyakran a klorofill eltűnése jelzi a növények megbetegedését vagy a tápanyagok hiányát. Rengeteg klorofillt fogyasztanak el a legelőre kihajtott állatok is. A "legelés" még nagyobb mértéket ölt a tengerben: az egysejtű, fotoszintetizálófitoplanktonbólindulki szinte minden tengeri tápláléklánc. Abiokémikusokmárrégótakíváncsiak arra, hogy hová tűnik a klorofill. Az 1880 as években Anton Kerner, egy bécsi növénytanprofesszor mikroszkopikus változásokat fedezett felazőszilevelekben:feljegyezte,hogy aklorofill testecskék(akloroplasztok) fényes, sárga szemcsékké zsugorodtak össze, s ezeket végső, haszontalan maradékoknak tekintette. Mamártudjuk,hogyezekaszemcsék

16 Miértszínesekősszelalevelek? lipid membránok, amelyek az oxigéngyökök hatására keményedtek meg tulajdonképpen megavasodtak. A fény azoknak a zsírtesteknek köszönhető,amelyeknembomlottakel egészen. Amúltszázadbanmártudták,hogya növénybőleltávolítottklorofill gyorsabbanbomlik,különösenfény hatására.későbbatudósokkimutatták, hogyanövénybőlkivont,szerves oldószerbenoldottklorofilltovábbrais fénytnyelel,ésnagyenergiájú elektronokattermel,amelyekreakcióba lépnekazoxigénnel.ezazoxigén megtámadjaaklorofillt,amolekula belsőkötéseivéletlenszerűen rendeződnekát,agyűrűszerkezet szétszakad:aklorofillbólkis molekulatömegű,színtelenvegyületek keletkeznek. Forrás:chemonet.hu KovácsZsófia

17 Újraitt Végreitt/Líraihírek Újraitt Végreitt augusztus 30 án megkezdődött egy újabb tanév és ezzel újabb kollégisták költöztek be a számomra otthonombatartottintézménybe. Azelsőnaponazújonnanbeköltözők megilletődötten várták reggel, hogy vajon mi és hogyan fog történni. A beköltözés után kissé félve mindenki lementazebédlőbeésezzellényegében el is indult az ismerkedés. Mindenki precíz, pontos, szinte tökéletes perszeazismerkedésiestrepáranmár belerázódtak az itteni életbe (kb, 20 kóborló elsőst igazítottunk útba fél órával kezdés után), majd estére elkezdtékmegérteniazitteniéletigazi szépségeit. Másnap reggel, még álmosan vártuk őketamargit szigeten,ahol mindenki legjobbkülsejéveljelentmeg.ebédnél arégiemlékekregondoltunk,mikormi töltöttük első napjainkat itt és felismertük bennük régi önmagunkat: kínosügyelésakésésvillamegfelelő használatára, a kimenőbe ragasztott legelőnyösebb képekre és a mindig tökéletesmegjelenésre. Mára már látunk álmos arcokat és elmosódott sminkeket a folyosókon, pizsamás lányokat mamuszban, amint épp cigizni sietnek törölközővel hajukon Most már, ha még ha kezdőkis,őkisigazikollégisták. Egyújabbév,újabbközel200lány,és egyújabbnagycsaládakoliban! JámborMargit Líraihírek Mint minden évben, idén is összemérhették tudásukat a diákok a Vers ésprózamondóversenyen. Két kategóriában folyt a megmérettetés, az érettségi előtt állók (kicsik)ésamárleérettségizettdiákok (nagyok) között. Voltak lelkes amatőrök, akik remegő térdel, izzadó tenyérrel álltak ki a hallgatóság elé, voltak a már rutinos előadók enyhe gyomorgörccsel, valamint veteránok, akikmár ismerveapublikum minden rezdülését, mutatták meg, mire is képesek a szavak, érzelmek, gondolatokbonyolultvilágában. Asokféleelőadáselnyerteahallgatók, és a zsűri tetszését és mindenkit érdemesnek tartottak arra, hogy továbbra is foglalkozzon a líra efféle művelésével. 17

18 Széségrovat Azsűriakövetkezőképpenértékelteazinterpretációkat: Kicsikkategóriában: III. SzopkóViktória(NemesNagyÁgnes:kakukkfű) II. KomjátiMelinda(VörösmartyMihály:Ábránd) I. ÁdámNikolett(JózsefAttila:Abűn) Korosztályos első díjat kapott: Koszorús Fruzsina (Zalán Tibor: Elrohadtak körülöttemamesék ) Nagyokkategóriája: III. II. I. JámborMargit(JuhászGyula:Abukottangyalok) HalászKinga(GábrielG.Orca:Nárcisz) MicsutkaKatalin(SajoSándor:Magyarnaklenni) AgárdiKarola(TóthÁrpád:Láng) SokorayLilla(WassAlbert:Nagypéntekisirató) JámborMargit Szépségrovat Mióta Éva felvette a fügefalevelet, az erősebbnemnekaszemérmességmiatt maradtakakülsőségek.anőkmindig is törekedtek arra, hogy megjelenésükkel felkeltsék a férfiak figyelmét. évezredek óta kutatja az emberiség. Lásd Egyiptomban például Kleopátra fiatalságának megőrzésére a szamártejes fürdőt alkalmazták. Ma már nem csak a nők, de a férfiak is egyre többet különböző szakágak, melyek egy egy testtáj ápolására koncentrálnak. Ilyenamanikűr,pedikűr,testmasszőr, fodrászésvégül,denemutolsósorban akozmetikus. Ebben a rovatban ez utóbbiról szeretnék veletek bővebb információt megosztani és néhány téveszmét eloszlatni, még mielőtt valaki tévedésből kárt tenne magában. Ezen tájékoztatásokhitelesek,helytállóakés neminternetrőlletöltöttszövegek. A hosszantartó szépség titkát már 18

19 Széségrovat Nos,akkorkezdjükazelején vízpótlásra, melyeket vízmegkötő anyagokkalérthetünkel. Összesen 7 féle bőrtípust különböztethetünk meg, de ezek csak nagyon ritkán fordulnak elő magunkban, általában kombinálódnak. Az emberek 96% ának kombinált bőrtípusa van. A különböző típus problémákat más másféleképpen kell orvosolni. Ezt egy kellemes szakszerű masszírozássalérthetjükel. Bárnemmindenkitehetimeg,hogya napi rendszerességgel kozmetikushoz járjon, a bőrnek mégis minden nap szűksége van ápolásra. Ezért leírok nekteknéhánytippet,hogyanápoljátok bőrötöketkevéspénzbőlotthon. Ha nem így teszünk nagyban súlyosbíthatjukabőrállapotát. Tehátazalapbőrtípusok: normál zsírhiányos vízhiányos rozáceás zsíros túlzottvíztartalmú aknés Anormálbőrtípusnagyonritka,akkor jöhet létre, ha valaki a hegyekben él tisztalevegőn,nincskárosszenvedélye és egészségesen, változatosan táplálkozik. Előszörisazáltalánosarctisztítás arctejjel,majdvékonyrétegben hidratálókrémfelvitele(nemárt,haa krémbenvannémihatóanyag,amivel fokozhatjukahatástésfontos,hogy fényvédőttartalmazzon.) Végüleste,alváselőttmossátokle arcotokrólazegésznaprárakodottport ésfüstöt. Jellemzői: matt bőr, szűk pórusok, egyenletesarcszín,bársonyostapintás. Ennek a fajta bőrnek csak állapotfenntartásravanszüksége. Abőráltalánosápolásaavízpótlásán alapszik, ugyanúgy kívülről, mint belülről.anapivízbeviteláltalában3 liter, de a bőrnek szüksége van külső A legközelebbi cikkben megismerhetitek a többi bőrtípus ismertetőjegyeitésazokotthoniápolását. JámborMargit 19

20 Táncavízben Táncavízben Csillogó ruhák, feszes mozdulatok, mosolygó lányok, akik mind egyszerre mozognakavízben.ezaszinkronúszás. Versenyekenegy,kettővagynyolclány egyszerre mozog zenére a vízben. A kűrzenétalányokavízalattishallják víz alatti hangszóró segítségével. A zene minden ütemére számolnak a (egykéthánégyöthathétnyolcegykéthá...), így hozzák szinkronba a mozgásukat. A versenykűrökhöz a szinkronúszók gyakran használnak filmzenéket vagy tánczenéket, mert ütemesekéskifejezőadallamuk,ezért könnyebbazokradolgozni. A mai sportág előfutára Esther Williams hollywoodi színésznő volt, akinekfilmjeibenláthatóvizirevük új színfoltot jelentettek az amerikai musicalekvilágában.nemcsoda,hogy a szinkronúszás először az Egyesült Államokban és Kanadában honosodott meg, ahol népszerűsége azóta is töretlen. A szinkronúszás hamarosan meghódította Európát és a Távol Keletet. Elsőként 1984 ben Los Angelesben avattak olimpiai bajnokot ebbenasportágban. A versenyeket négy számban rendezik meg,ezek:szóló,duó,csapat(8fő,de min.4)ésazún.kombináció,melyben az előbbi három felváltva szerepel. A szinkronúszás pontozásos sportág. A gyakorlatokat pontozóbírók értékelik 0 10pontközött. Gyakorlatuk közben a lányok karral vagy lábbal dolgoznak, alakzatokat és akrobatikuselemeketisbemutatnak.a szinkronúszók orrcsipeszt használnak, hogy ne menjen az orrukba a víz, amikorfejjellefelédolgoznak. Magyarországon 1992 ben alakult meg a sportági szakszövetség és azóta is folyamatosan egyre több városban alakulnakegyesületek. A versenyen a lányok egyforma dresszben úsznak, hajukat kontyba tűzik,ésétkezésizselatinnalrögzítikazt (amielégbüdös,deegyelőreeztűnika leghatásosabb és legegyszerűbb módszernekarra,hogyahajuk5perc intenzív vízben mozgás után még mindig ne lógjon a szemükbe). A látványos dresszeket színes és fényes A szinkronúszás egy női sportág, bár volt már példa rá, hogy férfiak is kipróbáltákmagukataszinkronban,de versenyeken a nemzetközi szabályok szerintnemindulhatnak. 20

21 Táncavízben anyagból varratják, és flitterekkel díszítikalányok.aszabályokelőírják, hogy a verseny dressz nem lehet túl kivágott vagy mélyen dekoltált. Nem lehetnekrajtarojtok,elállófodrok,meg kellőrizniefürdőruhajellegét. általában négy edzésformájuk van. A lazaságértésszépspiccértbalettórákon vanlehetősségükdolgozni,ezenkívüla másikszárazföldiedzésfajtaazerősítés, aholalányokfutástólkezdveafelülésig mindennel találkoznak, amivel mindenki más is a tesi órákon. A szinkronúszók úszó edzéseken rengeteget edzenek tüdőre és persze egyikhossztgyűrikleamásikután,míg aszinkronúszóedzésekengyakorlatokat végeznek,illetvekűrökettanulnakmeg. Aharmonikuséskönnyedmozgáshoza szinkronúszóknak erőre és hajlékonyságraegyarántszükségükvan. Esztétikai sportágról lévén szó, a szabályoklehetővéteszik,hogya versenyzők sminket viseljenek, ám az nem lehet eltúlzott, maszkszerű. A versenyzők a kűrruhához illő sminket viselnek: rúzs, szemceruza, szemhéjfesték, melyet szemhéjpúderrel tesznek még tartósabbá. De az igazi tartósság titka, hogy a vízből kijövet nem szabad elkenni a festéket. A szabályok betartását a versenyen referensbíróellenőrzi. Magyarországon évente kb. 10 szinkronúszó versenyt rendeznek és minden tavasszal a Szinkronúszó Szövetség egy Jótékonysági Gálát szervez, amelyen szinte az összes magyarországi egyesület bemutat egy kűrgyakorlatot és így adományokat gyűjtenek.aversenyekésabemutatók is ingyenesen látogathatóak, úgyhogy havalakinekvanrálehetősségeésideje, hogyrésztvegyenegyilyeneseményen, mindenképp használja ki az alkalmat, mertmegéri! A szinkronúszóknak nem csak "vizi balett"edzéseikvannak.ahhoz,hogya vízben el tudják végezni az előírt gyakorlatokat megfelelő állóképességre éslazaságraisszertkelltenniük,ezért SzabadkaiLuca 21

22 AMagyarNemzetiMúzeumékszerei AMagyarNemzetiMúzeumékszerei A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának keretein belül megtekinthettük Magyarország történetétazállamalapításátólegészen a XX. századig. A kiállítás tárgyai közül leginkább a múzeum gazdag ékszergyűjteménye nyerte el tetszésemet,amelyamaganemébenaz egyik legjelentősebb gyűjtemény Magyarországon. ametiszt,topáz,gyöngy,korall,rubint, gyémántésazaranyozottezüst. AXVI.századvégétőlaXIX.század elejéig terjedő időszak ékszerviseletének jelentős darabjai kerülnek kiállításra. A tárlaton elsősorban főúri, gazdag birtokosok tulajdonai láthatók, de gazdag polgárokéis.akiállításelsőrészében az ékszereken már megfigyelhető a korabeli ötvös technika. Különösen gazdagon alkalmazták a zománcolást. EzeketatulajdonságokatfőlegaXVII. század ékszerdarabjaiban figyelhetjük meg. A díszítéshez virágmintát, zománcot és ékköveket használtak, amelyeket német és olasz műhelyek termékeiből vásároltak. E korszaknak jellegzetesszíneiatürkiz,piros,zöldés arany. A XVI. Századi kialakult jellegzetesékszertípusoktovábblépését figyelhetjük meg a XVIII. századi műveken. Találkozhattunk a nyugat európai főbb divatáramlatok szerint készültekkel. A XVIII. századra megjelentek új alapanyagok, mint az Újabbnőiékszerekjelennekmeg.A rezgőkmellettnyakékek,fülbevalók, övek,fűzőbetétek,kontytűkisszerepet kapnak.axix.századra Magyarországterületénjelentkezetta szélsőségesantikizálás.kedveltlettaz eredetiantik.nyakékbe,tűbefoglalva azeredetixvii.századiformákat utánozták.későbbmegjelenneka biedermeierékszerek benalondonivilágkiállításonegy franciacégnyertdíjat,virágcsokor alakúgyémántésrubintmelltűvel,ami szétszerelhetővolt,ígydarabjaitkülön islehetettviselni.ennekhatására élesenelválikazestiésazalkalmi viselet.anappaliékszereketazolcsó, színeskiegészítőkjelentették. PintérSzandra 22

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyünk AMATŐR szintű Táncversenysorozat! A Tánc, mint sportág megismertetése és tömegbázis teremtése és

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Versenyek, pályázatok középiskoláknak

Versenyek, pályázatok középiskoláknak Versenyek, pályázatok középiskoláknak Pályázat neve: A hónap fotója. Pályázat kiírója: Turista Magazin Téma: A pályázatra havonta bárki beküldheti a saját maga által készített, témánként maximum 2-2 fotóját,

Részletesebben

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő Dr. Molnár Csaba szakorvos, természetgyógyász szakértő (Tigrisszív Bt, Thai Masszázs Iskola, Debrecen www.thaimasszazsiskola.hu; facebook: Gyógyító Ember Egészség Klub): A,,keleti'' és,,nyugati'' masszázsmódszerek

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények 2 Oktatás Életmód, sport Genetika Termelékenység Munkaerő kínálat Egészségügyi ellátás Oktatás Jólét EGÉSZSÉG Tőkeképződés Más társadalmigazdasági tényezők Környezet Gazdasági eredmények 3 4 5 6 2% 12%

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei

Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei 1. Befejeződött 2013-2014 évi Megyei Cs.B ahol hatodik helyen végzett a csapat ez egy kicsit csalódás 2. Részt vettünk Tarcalon országos szenior versenyen ahol kimagasló

Részletesebben

I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT

I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT Hatályosság és Alkalmazhatóság Ezen Ruha Szabályzat alkalmazandó minden hazai rendezésű MTáSZ versenyen és minden IDSF versenytánc eseményen. Az IDSF Elnöksége fenntartja

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Tartsd a formád! Program bemutató előadás

Tartsd a formád! Program bemutató előadás Tartsd a formád! Program bemutató előadás Előadók: Baranyai Rita Diófási Orsolya Dr Andriska István Miről lesz szó? Mi ez a program? Miért foglalkozunk egészséggel a munkahelyen? Milyen programok lesznek

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA A 2011/12-ES TANÉVBEN 2/14. ÉVFOLYAM Készítette: A BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának Szolgáltatóipari Munkaközössége. A kiírást

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT 1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT Hatályosság és Alkalmazhatóság Ezen Ruha Szabályzat alkalmazandó minden WDSF versenytánc eseményen és minden MTáSZ versenyen. A WDSF Elnöksége fenntartja magának a jogot,

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK.

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. SZOLGÁLTATÁSAINK Irodai masszázs GYORS. KÖNNYŰ. HATÉKONY. A Massage Company irodai székes masszázsa egy különleges hát-, nyak-, váll- és kézmasszázs, amely alig

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT RÉSZBEN LEÍRTAKRA. 1. Masszázsgolyó: különböző, szárított gyógynövényekkel töltött, stamppel végzett masszázs. A stampeket forró vízbe vagy gőzbe

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu HORECA MARKETEX A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL www.horecamarketex.hu A mosoly után a legfontosabb: munkatársai megjelenése Forma és munkaruházat Szakácsoktól a londinerekig

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens A program beindításának indoklása Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap. Minden arra járó nyomot

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

A legférfiasabb oldalad

A legférfiasabb oldalad A legférfiasabb oldalad A manus.hu célja megteremteni egy olyan oldalt, melyben az erősebbik nem újból erősebbik nem lehet. Lelki menedéket és szakszerű segítséget nyújtani egy internetes magazin keretein

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Délnyugat - Magyarország legnagyobb kínálatával várjuk mindazon nõket és már a férfiakat

Délnyugat - Magyarország legnagyobb kínálatával várjuk mindazon nõket és már a férfiakat A z Elizabeth N. Divatházban elkészítettük a 2006-os év újmodelljeit. A jövõ év slágere lesz a gyûrt orgonából és gyûrt szaténból készült ruhák és ugyan ebbõl az anyagból készült férfiöltönyök. A Divatház

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett ÚJ! Rendkívül hatékony bőrápolás 40 év felett FŐ, INNOVATÍV HATÓANYAG: Nagy hatékonyságú Zöldalga kivonat, a tara fa 3 dimenziós szerkezetébe ágyazva Aktívan növeli a bőr kollagén és az elasztin termelését!

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

Gyermek bútor katalógus 2012

Gyermek bútor katalógus 2012 Gyermek bútor katalógus 2012 langabútor kft A Langa Bútor Kft. Föleg kárpitos, gyerekágyak gyártására specializálódott magyar tulajdonú kisvállalkozás vagyunk, de a jövöben egyéb gyerekbútor gyártását

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535 kutatás közben 535 rán tanulmányozunk. Gyarmati Gyöngyi egy tanulmányában Barbara W. Sommer-Mary Kay Quinlandet idézi. Az amerikai szerzőpáros véleménye szerint a szóbeli közléssel járó kifejezőeszközök

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Itt a tavasz: az ég kék, a természet

Itt a tavasz: az ég kék, a természet Az évszak friss sminkjei Engedje szabadon kreativitását az Amway 2015 tavaszi korlátozott idejű sminkkollekciójával, és kezdje az évszakot friss, új külsővel. Itt a tavasz: az ég kék, a természet virágba

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Melyik szemüveg illik az arcformájához?

Melyik szemüveg illik az arcformájához? Melyik szemüveg illik az arcformájához? Rémes látvány! Talán Ön is tapasztalta már, hogy a kiválasztott keret felpróbálása során kiderül: a keret rémesen áll. A minőségi szemüveglencse és a kényelmes keret,

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

Mindennapos testnevelés a CSOK Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola tanintézményében

Mindennapos testnevelés a CSOK Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola tanintézményében Mindennapos testnevelés a CSOK Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola tanintézményében A 2010/2011-es tanévben a Csongrád Megyei Önkormányzat kísérleti jelleggel bevezette a mindennapos testnevelést

Részletesebben

Élhetőbb Életért Alapítvány

Élhetőbb Életért Alapítvány Élhetőbb Életért Alapítvány Élhetőbb Életért Alapítvány FITT-LESZ HALOM Versenyek 2011. március 5. Szigethalom, Thököly u. 37. Futó versenyek Nőnapi futás 10 és 5 km Rajt - Cél: Nevezés: 7:30-8:00 információnál

Részletesebben

A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a. Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére

A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a. Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Termékek. Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához,

Termékek. Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához, Termékek Alacsony fekvőtámasz állvány Az alacsony fekvőtámasz állvány kondieszköz a fekvőtámasz gyakorlatok kombinálásához, változatosabbá tételéhez nyújt segítséget. A saját testsúlyos edzés egyik legfontosabb

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben