ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám"

Átírás

1 ÖKOLLÉGIUM 2009/2010.tanévelsőszám

2 ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK Október 7 én megemlékezést tartottunk az es szabadságharc hőseiről, az Aradon160évvelezelőttkivégzetttábornokokról. Miértemlékezünkévről évre?miértfontosamaélőknek,felnőtteknek,diákoknak egyaránt,hogytudjunkróluk? Mert példát mutattak hitből, hűségből, becsületből, tisztességből. Nehéz időkben EMBEREKtudtakmaradni. Mipedigsokanmégnevüketsemtudjukfelsorolni.Aligtudunkrólukvalamit. AulichLajos,DamjanichJános,DessewffyArisztid,KissErnő,KnezicKároly, LahnerGyörgy,LázárVilmos,Leiningen WesterburgKároly, NagysándorJózsef,PoeltenbergErnő,SchweidelJózsef,TörökIgnác, VécseyKároly Többen köztük nem is voltak magyarok, pl. Aulich Lajos vagy Pöltenberg Ernő egyáltalán nem is beszéltek magyarul, mégis büszkén haltak meg a hazáért, a meggyőződésükért. (Pöltenberg naplójegyzetéből: csak nyelvem német, szívem magyar,mertaszabadságértdobog. ) 2

3 Programajánló Eznagyonfontosüzenet! Hinniéskitartani.HinniaTeremtőben,hinnimagunkban,abban,amittisztaszívvel teszünkéskitartanimellettemindvégig. Kívánommindannyiunknak,hogyazÚradjonnekünkisolyanerőshitet,bátorságot, szeretetet,éskitartást,amibennükvolt. A műsorban eredeti dokumentumok alapján összeállított levélrészleteket és visszaemlékezésekethallhattunk.azeneibetétekreményeimszerintsegítettekabban, hogyalelkünkigérjenekaprózábanelhangzógondolatok. Aműsorbanrésztvettek:CD ről:mészárosmiklós,nagyerika,szőkepál,tomanek Gábor.(békéscsabaiszínészek) Élőben Dévai Nagy Kamilla volt és jelenlegi diákjai: Fehér Zsuzsanna, Vanya Róbert,VelvártZsuzsanna SiposKatinéni PROGRAMAJÁNLÓ 3

4 Programajánló Október21 énaz1956 osforradalom ésszabadságharcrafogunkemlékezni. Attiláról szóló rövid versfilmen keresztül érezhetjük majd át annak a kornak légkörét, a túlélés lehetőségét. Hogyan születik a SZABADSÁGVIRÁGAROMOKON. Filmvetítéssel egybekötött irodalmi estettartunk. Az október 23 a és november 4 e közötti időszakról, a lezajlott eseményekről már bizonyára sokat hallottatok. Épp ezért ez alkalommal inkább a költészeten keresztül szeretném közelebb hozni hozzátok e kort. Vendégünk lesz Jánosi Attila filmrendező, a Szállj, ragyogj Te mennyei fény, Gérecz Attiláról szóló filmalkotója. Azestvégénlehetőségleszbeszélgetni isvele. Verseken, megzenésített verseken és egy fiatal mártír költőről, Gérecz IttolvashatjátokGéreczAttilaegyik versét. Ígybocskorosan Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Nincstömöttzsákomshegymászóbotom, segítőkezettánegytárssemad, devihart oldódéliszélkölyökfejemre borzollágybarackokat! Sahegytetőnmajdmindenmeztlehántva, éniskacagvaszélneköltözök, karjukrafűznekmindafénynyalábok seltáncolunkafejetekfölött! Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Mindenkinektartalmasemlékezéstkívánok! SiposKatinéni 4

5 Gabinéniszösszenetei Gabinéniszösszenetei 1. AzÍró Az Író egy ideje meglehetős bezártságban élt. Már nem lázadozott ellene. Figyelmeztették,hogynefortyogjon,mertbajlesz.Kezdetben,amikormégifjúvolt, nem értette teljesen, hogyan fogadhatta el ezeket a körülményeket, hogyan is maradhatottegynégyfallalbehatároltélettérben.máramármegszokta,sőt,megis szeretteeztabiztonságosotthont,melyetbelengettsajátszaga. Életétcsakritkánzavartamegaváltozás,amiutánmársohanemvoltaz,mintannak előtte. Mindig kevesebbnek érezte magát a változások után, de mégis vágyott rá, hiszenezekatörténésekmindigfelráztákegykicsit. Népszerűségehullámzóvolt,mondhatnikampányszerű.Volt,mikoradivatnakésa korszellemnek megfelelően egyenesen reformernek, üdítően frissítőnek, mintegy egészségesnek ítélte meg hatását a szakma és a közvélemény. Aztán újra a mellőzés,afeledéshomályakövetkezett.azírónemértette,hogymiért,hiszenő semmitsemváltozottlényegében.ilyenkorígydohogottmagában: Amindenségit,dehátnemcsakkenyérrelélazember! Deennekellenére,ésmertnemvoltmásválasztása,várakozotttovábbegyújabb fénykorra,amiegyszépnaponelisérkezett.azolvasólépettbeaszobájába.meleg, simogatófényárkísérte,ésabejárathalkcsikorgása.azírómajdkibújtörömébena bőréből. Hátmégisvan,akirámnyitjaazajtót! tértvisszabelééletkedve.mégisvolt értelmevárakozni!tudtamén,hogynemadhatomfel! Ezaz!Most,most!Mármiótavárokerreapillanatra! repesett most végrekibillenekalétragacsosmocsarából! sóhajtottareménnyeleltelve. AzOlvasólehajolthozzá.(Gyere,gyeremégközelebb!),ésmegrázta. Lehetettvolnaegykicsitfinomabbis gondoltaazíró,demégezsemtudta elvenniazörömétésazújrafelfedezésbevetetttöretlenhitét. KiskunságiTejipariVállalat olvastaazolvasó. Író,0,5liter.Szavatossága lejár Pfujj,ezmárrégbüdös! ésbecsuktaahűtőajtót. Gabinéni 5

6 Jóga Jóga Az elmúlt évtizedben a jóga egyre nagyobbnépszerűségretettszert,annak ellenére, hogy sokan támadják Európában néhány, a keresztény tanításokkal ellentétesnek tartott gondolata miatt. Mégis sok a keresztény követője itt Európában is, ezért általában különösebb körítés nélkül csupán az egészség megőrzés kedvéért művelik. Gyökerei visszanyúlnak az ősi indus völgyi civilizációkhoz 6 7 ezer évvel ez ellőttre.többázsiaivallásésfilozófia is magáévá tette, illetve kifejlesztette saját jógatechnikáit, hogy ezzel is elősegítseameditáláshozazelmélyült, sőtvalaholapózokgyakorlásamagaaz elmélyülés. Születtek külön, az alap személyiségjegyekre igazított iskolák is, elősegítve, hogy mindenki a maga útjátjárja.akeletikultúrákúgytartják, hogy mindennek oka van. Bármilyen esemény, sérülés vagy baleset egy figyelmeztetés, hogy rossz irányban haladunk. Ezek az irányjelzők a jógábanismegfigyelhetők,hapéldául meghúzódik közben valamelyik izmunk, érdemes átgondolni, mit ronthattunk el a nyújtózkodás során: nem melegítettünk be megfelelően, vagy túl gyorsan akartunk haladni. Mintmindenholmásholafokozatosság itt is fontos, az izmaink és izületein kényes részei testünknek, nehezen gyógyulunk.adjunkidőtmagunknaka pózok elsajátítására, mindenkinek a saját test által diktált tempót kell követni. Így tanít 6000 éves tudás türelemre és kitartásra. Hogy minek köszönhetinépszerűségét? Elsősorbanaz,hogybárki elkezdheti 6

7 Jóga gyakorolni.ajógánakszámosjótékony hatása van: segít feloldani a stresszt, ellazítani az izmokat. Stimulálja az idegeket, így a test öngyógyító mechanizmusait is serkenti. Bizonyított, hogy gyógyszeres kezelések mellett a jóga segít a rák legyőzésében, és több esetben a mozgásszervi betegségek elmulasztásában hatásos volt. Légzéstechnikájának és az izmok nyújtásának köszönhetően más sportokhoz nem hasonlítható módon növeliatestoxigénellátottságát.mely jó közérzetet, energikusságot és frissesség érzést biztosít, és erősíti az immunrendszert. A stresszoldó hatása segítazalvászavarokon,éselkerülnia stresszokoztabetegségeket,ésenyhítia stressz produkálta egyéb tüneteket: figyelemzavar, fejfájás, remegés. És mindennekazeredményekéntszépüla bőr, eltűnnek a karikák a szem alól, feszesedik a popsi. A legfontosabb mégisaz,hogyrátaláltunkatesti lelki egyensúlyrais,ésnincsazacukiruha, vagykiegészítő,melyjobbanállnaegy nőnek,mintatermészetesragyogás. DombaiVera 7

8 Amozgásfontossága Amozgásfontossága A civilizált körülmények között élő emberek mindennapos munkája gyakran nem jár annyi fizikai megterheléssel, amennyire az egészségük megőrzése érdekében szükségükvolna.ahelyzetszámtalan kérdéstvetfelamindennapokban. természetesen alapvetően az edzések számától és a végzett mozgásforma intenzitásától,minőségétőlfügg. Asporttöbbmintgyógyszer A nagyvárosban élő, civilizált embernek a rendszeres testedzés nyújtja az egyetlen lehetőséget a szervezet számára biológiai szükségletet jelentő mozgás elvégzésére. Elmulasztásával szabad utat kapnak a mozgás és oxigénhiányból, az egyoldalú terhelésből (pl. ülőmunka) adódó elváltozások,betegségek. A fizikai munka hiányát változatos mozgásformákkal,tudatostestedzéssel, tornával pótolhatják. Ennek mikéntje azonban nem mindegy. Mindez történhetegyedüléstársakkal,játékos formábanéstervszerűedzéskeretében, szárazonésvízen,segédeszközökkelés anélkül,decsakarendszeresenmozgó emberek remélhetik, hogy mozgásszerveik, ízületeik és izmaik időskorukig megtartják rugalmasságukat, teljesítményüket. Ezen kívül a mozgás az oxigénfelvevőképességjavításaútján jótékony hatással van az idegrendszerre,azagyikapacitásraés aszervezetegészénekállapotárais. Tökéletesebb pihenés, nagyobb teljesítőképesség Egyretöbbbetegségről,többekközött a halálozási okok élén álló szív és keringésibetegségekrőlderülki,hogy létrejöttükben a mozgáshiány is szerepet játszik. A sport minden életkorban az egészséges életmód fontos része, és betegségmegelőző hatása mellett egyre több betegség gyógyításában és utókezelésében is Az edzésélettani szakértők tapasztalataiszerintahetentetöbbször, a nyugalmi állapot maximális oxigénfelvételét meghaladó oxigénigényűmunkavégzésvezetheta teljesítőképesség növeléséhez. Az élettani hatások erőssége 8

9 értékes eszköz. A stressz talaján kialakult neurózis és egyéb panaszok gyógyításábanisfontosszerepetkapa rendszerestestedzés.afizikaiaktivitás jótékony hatása megmutatkozik számos, az életminőséget alapvetően befolyásoló tényezőn is az étvágy javításátólkezdveanyugodtalváson,a kiegyensúlyozott kedélyállapoton át a nagyobbteherbíróképességig.asport többmintgyógyszer:számosközvetlen gyógyhatássalisrendelkezik,dehataz egészemberre. elvégezhető.ezlehetakáralépcsőkön való közlekedéstől kezdve, a kerti munkákonésamosásonátegészena célunktóltávolihelyenlévőparkolóból történőgyaloglásigbármi.ilyenjellegű testmozgástvégezve,éstermészetesen a rendszeres sportolást is beleértve, megőrizhetjük az optimális testsúlyunkat, és az olyan alábbi jótékony hatásokkal jutalmazhatjuk a szervezetünket,mint: energiaszintünk növelése és a jó közérzet izomtömegünk megőrzése, ami bizonyítottan elősegíti a csontvázrendszerünk állékonyságának megőrzését,ésjavítjaazélettartamunk meghosszabbításánakazesélyeit jófizikaiközérzetbiztosítása a csontképződés és az ízületek jó állapotamegőrzésénekelősegítése a felesleges testzsír lerakódások megakadályozása azegészségestestsúlymegtartásának elősegítése a vérkeringési betegségek kockázatánakcsökkentése a cukorbetegség kockázatának csökkentése a magas vérnyomás kockázatának csökkentése a levertség és a rossz közérzet kockázatánakcsökkentése. Testmozgássalajóegészségért Habár jól tudja az ember, hogy a rendszeres testmozgás jót tesz a szervezetének, leggyakrabban nincs ideje,hogyezzelfoglalkozzon.jóhíra tudományoskörökrészérőlszámunkra az,hogynemiskötelezőazembernek részt vennie a hagyományos sportolási módok valamelyikében, ahhoz, hogy élvezhesse az aktív életstílussalegyüttjáróelőnyöket. Testmozgássalazegyéletreszólójó közérzetbiztosításáért A szakemberek naponta rendszeresen mindössze30percesaktívtestmozgást ajánlanak, ami részletekben is Ha csupán hetente egy alkalommal hobbiból sportol, vagy netán aktív 9

10 Amozgásfontossága sportoló, a fitnesz alapelvek betartása fontoskövetelményjóaközérzetésa vonzókülsőbiztosításaérdekében. Szakkörifoglalkozások: Erősítő, alakformáló torna, Aerobic hétfő (18:00 19:00) Keleti tánc és hastánc kedd (17:00 18:00) Biciklizés (jó idő esetén, szervezetten) Tollaslabda,ping pong,focilabda, kézilabda (bármikor, a szükséges sporteszközök elkérhetőkpetibácsitól) Futás, séta (amikor csak kedven vanhozzá! Mint aktív testmozgást végző egyénnek, bizonyára szüksége lehet arra, hogy rendszeresen jó minőségű tápanyagellátásban részesítse szervezetét. Akollégium falai közt is lehetőséged vanrendszerestestmozgásra,minimum heti2alkalommal!!! KovácsZsófi 10

11 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Egyszervoltholnem,voltegykülszíni agyagbányaaconrwall félszigeten,ám de bezárták, és ott maradt a hatalmas kopár és halott terület, melyen nem él megsenkiéssemmi.ekkorakirálynő meghirdette országszerte, annak aki a legszebb tervvel áll elő: mit kezdjek ezzelaterülettel,nevétörökdicsőségés tisztelet övezze és busás jutalom üti a markát. Özönlöttek minden felől tudósok, a mérnökök és az egyszerű szerencsepróbálók, hogy megmutassák tudásukat. Végül az az álom került megvalósításra, amely nem csak az ország dicsőségét hirdeti, hanem az anyatermészetnagyságátésszeretetétis tükrözi. A Cornwall félszigeten hatalmasarborétumnyílt,melyatrópusi ésmediterránélővilágbemutatásáttűzte ki céljául. A hatalmas buborékfóliára emlékezetőkupolák,egy egykontinens forró égövi flóráját sorakoztatja fel. Nemcsaklakói,demagaazépítményis különleges. A legmodernebb technológiát hívták segítségül, hogy a természet mintájára építhessék meg, hogy a legjobban szolgálhassa az alá telepített növények védelmét. Ez a projektalegkülönlegesebbazoktató és látogatóközpontokközül.egykülszíni bánya újra élesztésén dolgozik, úgy, hogy látogatásunkkal mi magunk is hozzá járulunk annak fenntartásához. Az ott látott pusztulást és feltámadást látva talán motiváltabbak leszünk abban, hogy jobban vigyázzunk arra, amink még megmaradt. Hat buborék alkot két hatalmas üvegházat, három háromkupolával.azegyikatrópusia másikamediterránüvegház. 11

12 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Azüvegházakahigh techeszközökkel készültek. Rugalmas, ellenálló könnyített acélváz a méhkaptár sejtjeihez hasonló rácsot alkot, melyeket különlegesen kiképzett átlátszó műanyagfal fed. Így stabilan tud állni a kráter anyag homokkő talajában. Ötven méter magasak. A legnagyobb, a trópusi üvegház, 250 méterhosszú150méterszéles,hogya legmagasabbtrópusifaiskényelmesen elférjen alatta. A hőmérséklete 26fok, melyet az üvegház különleges alakjának köszönhetően a napenergiájának segítségével biztosítanak. A páratartalom a látogatási idő alatt 60, éjszaka 90százalékos. Rizs, kávé, cukornád, bambusz, kakaó, különféle fűszernövények élnek benne. A növényekaföldrajziélőhelyükszerint helyezkednek el, külön az ázsiai, az amerikai. Amediterránüvegházbana30.és40. szélességi fok között növő növények vannak.akomplexumhozmégturista központ is tartozik, ahol folyamatos programokkal szórakoztatva okítják a látogatókat. Az Eden terv készítőinek reményei szerint elősegíti a természet és az emberek összhangját, megismeréstét, alkalmazkodását és felelős kezelését egy mindenki számáraboldogjövőért. DombaiVera 12

13 Környezetpszichológia Környezetpszichológia Mindenki észrevette, hogy bizonyos környezetben sokkal jobban forognak az agykerekei, vagy éppen sokkal frissebbnek érzi magát, mint a többi helyen. Vagy éppen amint reggel kávétólboldoganbelépünkazirodába, rögtön elszáll a jókedv, és azonnal kezdetét veszi az energiaszívás. Ezt nevezik beteg épület szindrómának. A tudomány még nagyon gyerekcipőbenjár,desegítségévelmár ma is jelentős eredményeket érhetünk el a munkahely szakszerű berendezésével. Ez nagyon fontos, hiszen a nem megfelelő munkakörnyezet akár komoly betegségeket is okozhat, közvetve például a fokozott stressztől vagyakárközvetlenülis. ElsőhivatalosszerveazUSA banjött létre 1968 ban, amelynek ma is működő utóda az Environmental DesignResearchAssociation(EDRA). Az köztudott, hogy minden befolyásolja a kedvünket, a színek, a berendezés, a formák, az anyagok. A környezetpszichológia az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja. Azt kutatja, hogy a munkahelyeken milyen berendezés serkenti leginkább a munkakedvet, a kreativitást, mely színek segítik az adott munkafolyamatot végzők koncentráló képességét, milyen megvilágítás a legmegfelelőbb a munkatársakfrissentartásához. Magyarországon a környezetpszichológiával kapcsolatos művek körülbelül az ezredforduló óta jelennek meg Dúll Andrea, Séra László,KovácsZoltánésUrbánRóbert tollából. A környezetpszichológia ma már Magyarországon is a pszichológusképzés része az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a debreceni egyetemen. A Budapesti MűszakiEgyetemÉpítészmérnökiKar Doktori és Mesterképzésében, a Villamosmérnöki Kar Orvosbiológiai Mérnökképzésében oktatják posztgraduálisszintenahallgatóknaka környezetpszichológiát ben Dr. DúllAndreaelnökletévelmegalakulta Környezetpszichológiai Szekció a MagyarPszichológiaiTársaságkeretein belül. 13

14 Környezetpszichológia Lássunk néhány példát, mire érdemes odafigyelni, ha a jó hangulat megteremtéseacél: jobb,mintasötét.dehalámpavilágítás kell, nem mindegy, hogy milyen frekvenciájú égőket választunk, mert megzavarhatják a test cirkadián ritmusát. A 430 és 490 nanométer tartományú kék fény a legmotiválóbb nappalazemberitestszámára,merta hipotalamusz ekkor bocsátja ki a legtöbb impulzust. Este viszont a hosszabb frekvenciájú lámpák az ajánlottak. Azegyikfontoskérdésabelmagasság. Több kísérletet is végeztek, hogy kiderítsék a plafon magassága és a munkavégzés közötti összefüggéseket. Az eredmények egyértelműen arra mutattak, hogy például egy reklámszakember vagy egy újságíró feladatáterősenvisszatartjaazalacsony belmagasságú szoba, viszont kifejezetten jót tesz, ha aprólékos munkát végez az illető, ahol fontos odafigyelni a részletekre, mondjuk a sebészeknek. Sokat számít a panoráma, illetve az épület környezete is. Meglepő, de fokozza a koncentrációt a természetes látképis,azerdők,ahegyek,akertek, és nem vonják el a figyelmet, mint ahogyan azt sokan gondolnánk. Erre iskolás gyerekeket vizsgálva jöttek rá, akik zöld környezetű, illetve városi iskolákbantanultak. Különösenkellfigyelniaformákra,az ívelt bútorok biztonságérzést árasztanak, a szögletesek, hegyes kiszögellésekkel,pedigeloszlatjákazt. Ígyaholfontosazellazulás,példáulaz orvosi várótermekben, vagy az osztályokban a lekerekített bútorokat részesítsükelőnyben,márcsakabenne tartózkodókmiattis. Ha szeretné ösztönözni és megóvni munkatársait, mindenképpen érdemes átgondolni és szakembert hívni a környezet ösztönző erejének teljes kihasználásához. A harmadik kényes terület a megvilágítás.atermészetesfényjobb, mintamesterséges,ajólmegvilágított DombaiVera 14

15 Miértszínesekősszelalevelek? Miértszínesekősszelalevelek? Aklorofill,alevelekzöldfestékanyaga, a napfényből szerez energiát, hogy a fotoszintézis fenntartsa az életet a Földön. Minden ősszel mégis több milliótonnaklorofillbomlikelnéhány hét alatt. A trópusokon még nagyobb mértékű bomlás játszódik le a száraz évszakkezdetén. A sarkoktól a trópusok felé vonuló színhullám naponta kilométert tesz meg Nyugat Európában. A klorofilmolekuláknéhánynappalelőbb bomlanak el, mint a levelekben található sárga vegyületek, a karotinoidok ezért sárgulnak meg a levelek. A vörös árnyalatot valószínűleg az okozza, hogy több egyszerű fenolvegyület vörös vagy lilás,vízbenoldódóantocianinnáalakul át. A klorofill azonban nemcsak ősszel bomlik el. A gombák, vírusok is pusztíthatják; gyakran a klorofill eltűnése jelzi a növények megbetegedését vagy a tápanyagok hiányát. Rengeteg klorofillt fogyasztanak el a legelőre kihajtott állatok is. A "legelés" még nagyobb mértéket ölt a tengerben: az egysejtű, fotoszintetizálófitoplanktonbólindulki szinte minden tengeri tápláléklánc. Abiokémikusokmárrégótakíváncsiak arra, hogy hová tűnik a klorofill. Az 1880 as években Anton Kerner, egy bécsi növénytanprofesszor mikroszkopikus változásokat fedezett felazőszilevelekben:feljegyezte,hogy aklorofill testecskék(akloroplasztok) fényes, sárga szemcsékké zsugorodtak össze, s ezeket végső, haszontalan maradékoknak tekintette. Mamártudjuk,hogyezekaszemcsék

16 Miértszínesekősszelalevelek? lipid membránok, amelyek az oxigéngyökök hatására keményedtek meg tulajdonképpen megavasodtak. A fény azoknak a zsírtesteknek köszönhető,amelyeknembomlottakel egészen. Amúltszázadbanmártudták,hogya növénybőleltávolítottklorofill gyorsabbanbomlik,különösenfény hatására.későbbatudósokkimutatták, hogyanövénybőlkivont,szerves oldószerbenoldottklorofilltovábbrais fénytnyelel,ésnagyenergiájú elektronokattermel,amelyekreakcióba lépnekazoxigénnel.ezazoxigén megtámadjaaklorofillt,amolekula belsőkötéseivéletlenszerűen rendeződnekát,agyűrűszerkezet szétszakad:aklorofillbólkis molekulatömegű,színtelenvegyületek keletkeznek. Forrás:chemonet.hu KovácsZsófia

17 Újraitt Végreitt/Líraihírek Újraitt Végreitt augusztus 30 án megkezdődött egy újabb tanév és ezzel újabb kollégisták költöztek be a számomra otthonombatartottintézménybe. Azelsőnaponazújonnanbeköltözők megilletődötten várták reggel, hogy vajon mi és hogyan fog történni. A beköltözés után kissé félve mindenki lementazebédlőbeésezzellényegében el is indult az ismerkedés. Mindenki precíz, pontos, szinte tökéletes perszeazismerkedésiestrepáranmár belerázódtak az itteni életbe (kb, 20 kóborló elsőst igazítottunk útba fél órával kezdés után), majd estére elkezdtékmegérteniazitteniéletigazi szépségeit. Másnap reggel, még álmosan vártuk őketamargit szigeten,ahol mindenki legjobbkülsejéveljelentmeg.ebédnél arégiemlékekregondoltunk,mikormi töltöttük első napjainkat itt és felismertük bennük régi önmagunkat: kínosügyelésakésésvillamegfelelő használatára, a kimenőbe ragasztott legelőnyösebb képekre és a mindig tökéletesmegjelenésre. Mára már látunk álmos arcokat és elmosódott sminkeket a folyosókon, pizsamás lányokat mamuszban, amint épp cigizni sietnek törölközővel hajukon Most már, ha még ha kezdőkis,őkisigazikollégisták. Egyújabbév,újabbközel200lány,és egyújabbnagycsaládakoliban! JámborMargit Líraihírek Mint minden évben, idén is összemérhették tudásukat a diákok a Vers ésprózamondóversenyen. Két kategóriában folyt a megmérettetés, az érettségi előtt állók (kicsik)ésamárleérettségizettdiákok (nagyok) között. Voltak lelkes amatőrök, akik remegő térdel, izzadó tenyérrel álltak ki a hallgatóság elé, voltak a már rutinos előadók enyhe gyomorgörccsel, valamint veteránok, akikmár ismerveapublikum minden rezdülését, mutatták meg, mire is képesek a szavak, érzelmek, gondolatokbonyolultvilágában. Asokféleelőadáselnyerteahallgatók, és a zsűri tetszését és mindenkit érdemesnek tartottak arra, hogy továbbra is foglalkozzon a líra efféle művelésével. 17

18 Széségrovat Azsűriakövetkezőképpenértékelteazinterpretációkat: Kicsikkategóriában: III. SzopkóViktória(NemesNagyÁgnes:kakukkfű) II. KomjátiMelinda(VörösmartyMihály:Ábránd) I. ÁdámNikolett(JózsefAttila:Abűn) Korosztályos első díjat kapott: Koszorús Fruzsina (Zalán Tibor: Elrohadtak körülöttemamesék ) Nagyokkategóriája: III. II. I. JámborMargit(JuhászGyula:Abukottangyalok) HalászKinga(GábrielG.Orca:Nárcisz) MicsutkaKatalin(SajoSándor:Magyarnaklenni) AgárdiKarola(TóthÁrpád:Láng) SokorayLilla(WassAlbert:Nagypéntekisirató) JámborMargit Szépségrovat Mióta Éva felvette a fügefalevelet, az erősebbnemnekaszemérmességmiatt maradtakakülsőségek.anőkmindig is törekedtek arra, hogy megjelenésükkel felkeltsék a férfiak figyelmét. évezredek óta kutatja az emberiség. Lásd Egyiptomban például Kleopátra fiatalságának megőrzésére a szamártejes fürdőt alkalmazták. Ma már nem csak a nők, de a férfiak is egyre többet különböző szakágak, melyek egy egy testtáj ápolására koncentrálnak. Ilyenamanikűr,pedikűr,testmasszőr, fodrászésvégül,denemutolsósorban akozmetikus. Ebben a rovatban ez utóbbiról szeretnék veletek bővebb információt megosztani és néhány téveszmét eloszlatni, még mielőtt valaki tévedésből kárt tenne magában. Ezen tájékoztatásokhitelesek,helytállóakés neminternetrőlletöltöttszövegek. A hosszantartó szépség titkát már 18

19 Széségrovat Nos,akkorkezdjükazelején vízpótlásra, melyeket vízmegkötő anyagokkalérthetünkel. Összesen 7 féle bőrtípust különböztethetünk meg, de ezek csak nagyon ritkán fordulnak elő magunkban, általában kombinálódnak. Az emberek 96% ának kombinált bőrtípusa van. A különböző típus problémákat más másféleképpen kell orvosolni. Ezt egy kellemes szakszerű masszírozássalérthetjükel. Bárnemmindenkitehetimeg,hogya napi rendszerességgel kozmetikushoz járjon, a bőrnek mégis minden nap szűksége van ápolásra. Ezért leírok nekteknéhánytippet,hogyanápoljátok bőrötöketkevéspénzbőlotthon. Ha nem így teszünk nagyban súlyosbíthatjukabőrállapotát. Tehátazalapbőrtípusok: normál zsírhiányos vízhiányos rozáceás zsíros túlzottvíztartalmú aknés Anormálbőrtípusnagyonritka,akkor jöhet létre, ha valaki a hegyekben él tisztalevegőn,nincskárosszenvedélye és egészségesen, változatosan táplálkozik. Előszörisazáltalánosarctisztítás arctejjel,majdvékonyrétegben hidratálókrémfelvitele(nemárt,haa krémbenvannémihatóanyag,amivel fokozhatjukahatástésfontos,hogy fényvédőttartalmazzon.) Végüleste,alváselőttmossátokle arcotokrólazegésznaprárakodottport ésfüstöt. Jellemzői: matt bőr, szűk pórusok, egyenletesarcszín,bársonyostapintás. Ennek a fajta bőrnek csak állapotfenntartásravanszüksége. Abőráltalánosápolásaavízpótlásán alapszik, ugyanúgy kívülről, mint belülről.anapivízbeviteláltalában3 liter, de a bőrnek szüksége van külső A legközelebbi cikkben megismerhetitek a többi bőrtípus ismertetőjegyeitésazokotthoniápolását. JámborMargit 19

20 Táncavízben Táncavízben Csillogó ruhák, feszes mozdulatok, mosolygó lányok, akik mind egyszerre mozognakavízben.ezaszinkronúszás. Versenyekenegy,kettővagynyolclány egyszerre mozog zenére a vízben. A kűrzenétalányokavízalattishallják víz alatti hangszóró segítségével. A zene minden ütemére számolnak a (egykéthánégyöthathétnyolcegykéthá...), így hozzák szinkronba a mozgásukat. A versenykűrökhöz a szinkronúszók gyakran használnak filmzenéket vagy tánczenéket, mert ütemesekéskifejezőadallamuk,ezért könnyebbazokradolgozni. A mai sportág előfutára Esther Williams hollywoodi színésznő volt, akinekfilmjeibenláthatóvizirevük új színfoltot jelentettek az amerikai musicalekvilágában.nemcsoda,hogy a szinkronúszás először az Egyesült Államokban és Kanadában honosodott meg, ahol népszerűsége azóta is töretlen. A szinkronúszás hamarosan meghódította Európát és a Távol Keletet. Elsőként 1984 ben Los Angelesben avattak olimpiai bajnokot ebbenasportágban. A versenyeket négy számban rendezik meg,ezek:szóló,duó,csapat(8fő,de min.4)ésazún.kombináció,melyben az előbbi három felváltva szerepel. A szinkronúszás pontozásos sportág. A gyakorlatokat pontozóbírók értékelik 0 10pontközött. Gyakorlatuk közben a lányok karral vagy lábbal dolgoznak, alakzatokat és akrobatikuselemeketisbemutatnak.a szinkronúszók orrcsipeszt használnak, hogy ne menjen az orrukba a víz, amikorfejjellefelédolgoznak. Magyarországon 1992 ben alakult meg a sportági szakszövetség és azóta is folyamatosan egyre több városban alakulnakegyesületek. A versenyen a lányok egyforma dresszben úsznak, hajukat kontyba tűzik,ésétkezésizselatinnalrögzítikazt (amielégbüdös,deegyelőreeztűnika leghatásosabb és legegyszerűbb módszernekarra,hogyahajuk5perc intenzív vízben mozgás után még mindig ne lógjon a szemükbe). A látványos dresszeket színes és fényes A szinkronúszás egy női sportág, bár volt már példa rá, hogy férfiak is kipróbáltákmagukataszinkronban,de versenyeken a nemzetközi szabályok szerintnemindulhatnak. 20

21 Táncavízben anyagból varratják, és flitterekkel díszítikalányok.aszabályokelőírják, hogy a verseny dressz nem lehet túl kivágott vagy mélyen dekoltált. Nem lehetnekrajtarojtok,elállófodrok,meg kellőrizniefürdőruhajellegét. általában négy edzésformájuk van. A lazaságértésszépspiccértbalettórákon vanlehetősségükdolgozni,ezenkívüla másikszárazföldiedzésfajtaazerősítés, aholalányokfutástólkezdveafelülésig mindennel találkoznak, amivel mindenki más is a tesi órákon. A szinkronúszók úszó edzéseken rengeteget edzenek tüdőre és persze egyikhossztgyűrikleamásikután,míg aszinkronúszóedzésekengyakorlatokat végeznek,illetvekűrökettanulnakmeg. Aharmonikuséskönnyedmozgáshoza szinkronúszóknak erőre és hajlékonyságraegyarántszükségükvan. Esztétikai sportágról lévén szó, a szabályoklehetővéteszik,hogya versenyzők sminket viseljenek, ám az nem lehet eltúlzott, maszkszerű. A versenyzők a kűrruhához illő sminket viselnek: rúzs, szemceruza, szemhéjfesték, melyet szemhéjpúderrel tesznek még tartósabbá. De az igazi tartósság titka, hogy a vízből kijövet nem szabad elkenni a festéket. A szabályok betartását a versenyen referensbíróellenőrzi. Magyarországon évente kb. 10 szinkronúszó versenyt rendeznek és minden tavasszal a Szinkronúszó Szövetség egy Jótékonysági Gálát szervez, amelyen szinte az összes magyarországi egyesület bemutat egy kűrgyakorlatot és így adományokat gyűjtenek.aversenyekésabemutatók is ingyenesen látogathatóak, úgyhogy havalakinekvanrálehetősségeésideje, hogyrésztvegyenegyilyeneseményen, mindenképp használja ki az alkalmat, mertmegéri! A szinkronúszóknak nem csak "vizi balett"edzéseikvannak.ahhoz,hogya vízben el tudják végezni az előírt gyakorlatokat megfelelő állóképességre éslazaságraisszertkelltenniük,ezért SzabadkaiLuca 21

22 AMagyarNemzetiMúzeumékszerei AMagyarNemzetiMúzeumékszerei A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának keretein belül megtekinthettük Magyarország történetétazállamalapításátólegészen a XX. századig. A kiállítás tárgyai közül leginkább a múzeum gazdag ékszergyűjteménye nyerte el tetszésemet,amelyamaganemébenaz egyik legjelentősebb gyűjtemény Magyarországon. ametiszt,topáz,gyöngy,korall,rubint, gyémántésazaranyozottezüst. AXVI.századvégétőlaXIX.század elejéig terjedő időszak ékszerviseletének jelentős darabjai kerülnek kiállításra. A tárlaton elsősorban főúri, gazdag birtokosok tulajdonai láthatók, de gazdag polgárokéis.akiállításelsőrészében az ékszereken már megfigyelhető a korabeli ötvös technika. Különösen gazdagon alkalmazták a zománcolást. EzeketatulajdonságokatfőlegaXVII. század ékszerdarabjaiban figyelhetjük meg. A díszítéshez virágmintát, zománcot és ékköveket használtak, amelyeket német és olasz műhelyek termékeiből vásároltak. E korszaknak jellegzetesszíneiatürkiz,piros,zöldés arany. A XVI. Századi kialakult jellegzetesékszertípusoktovábblépését figyelhetjük meg a XVIII. századi műveken. Találkozhattunk a nyugat európai főbb divatáramlatok szerint készültekkel. A XVIII. századra megjelentek új alapanyagok, mint az Újabbnőiékszerekjelennekmeg.A rezgőkmellettnyakékek,fülbevalók, övek,fűzőbetétek,kontytűkisszerepet kapnak.axix.századra Magyarországterületénjelentkezetta szélsőségesantikizálás.kedveltlettaz eredetiantik.nyakékbe,tűbefoglalva azeredetixvii.századiformákat utánozták.későbbmegjelenneka biedermeierékszerek benalondonivilágkiállításonegy franciacégnyertdíjat,virágcsokor alakúgyémántésrubintmelltűvel,ami szétszerelhetővolt,ígydarabjaitkülön islehetettviselni.ennekhatására élesenelválikazestiésazalkalmi viselet.anappaliékszereketazolcsó, színeskiegészítőkjelentették. PintérSzandra 22