ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKOLLÉGIUM. 2009/2010. tanév első szám"

Átírás

1 ÖKOLLÉGIUM 2009/2010.tanévelsőszám

2 ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK ASZABADSÁGSZENTJEI,AZARADI13 AK Október 7 én megemlékezést tartottunk az es szabadságharc hőseiről, az Aradon160évvelezelőttkivégzetttábornokokról. Miértemlékezünkévről évre?miértfontosamaélőknek,felnőtteknek,diákoknak egyaránt,hogytudjunkróluk? Mert példát mutattak hitből, hűségből, becsületből, tisztességből. Nehéz időkben EMBEREKtudtakmaradni. Mipedigsokanmégnevüketsemtudjukfelsorolni.Aligtudunkrólukvalamit. AulichLajos,DamjanichJános,DessewffyArisztid,KissErnő,KnezicKároly, LahnerGyörgy,LázárVilmos,Leiningen WesterburgKároly, NagysándorJózsef,PoeltenbergErnő,SchweidelJózsef,TörökIgnác, VécseyKároly Többen köztük nem is voltak magyarok, pl. Aulich Lajos vagy Pöltenberg Ernő egyáltalán nem is beszéltek magyarul, mégis büszkén haltak meg a hazáért, a meggyőződésükért. (Pöltenberg naplójegyzetéből: csak nyelvem német, szívem magyar,mertaszabadságértdobog. ) 2

3 Programajánló Eznagyonfontosüzenet! Hinniéskitartani.HinniaTeremtőben,hinnimagunkban,abban,amittisztaszívvel teszünkéskitartanimellettemindvégig. Kívánommindannyiunknak,hogyazÚradjonnekünkisolyanerőshitet,bátorságot, szeretetet,éskitartást,amibennükvolt. A műsorban eredeti dokumentumok alapján összeállított levélrészleteket és visszaemlékezésekethallhattunk.azeneibetétekreményeimszerintsegítettekabban, hogyalelkünkigérjenekaprózábanelhangzógondolatok. Aműsorbanrésztvettek:CD ről:mészárosmiklós,nagyerika,szőkepál,tomanek Gábor.(békéscsabaiszínészek) Élőben Dévai Nagy Kamilla volt és jelenlegi diákjai: Fehér Zsuzsanna, Vanya Róbert,VelvártZsuzsanna SiposKatinéni PROGRAMAJÁNLÓ 3

4 Programajánló Október21 énaz1956 osforradalom ésszabadságharcrafogunkemlékezni. Attiláról szóló rövid versfilmen keresztül érezhetjük majd át annak a kornak légkörét, a túlélés lehetőségét. Hogyan születik a SZABADSÁGVIRÁGAROMOKON. Filmvetítéssel egybekötött irodalmi estettartunk. Az október 23 a és november 4 e közötti időszakról, a lezajlott eseményekről már bizonyára sokat hallottatok. Épp ezért ez alkalommal inkább a költészeten keresztül szeretném közelebb hozni hozzátok e kort. Vendégünk lesz Jánosi Attila filmrendező, a Szállj, ragyogj Te mennyei fény, Gérecz Attiláról szóló filmalkotója. Azestvégénlehetőségleszbeszélgetni isvele. Verseken, megzenésített verseken és egy fiatal mártír költőről, Gérecz IttolvashatjátokGéreczAttilaegyik versét. Ígybocskorosan Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Nincstömöttzsákomshegymászóbotom, segítőkezettánegytárssemad, devihart oldódéliszélkölyökfejemre borzollágybarackokat! Sahegytetőnmajdmindenmeztlehántva, éniskacagvaszélneköltözök, karjukrafűznekmindafénynyalábok seltáncolunkafejetekfölött! Ígybocskorosanúgy emegnevettek, hogymárványttörnihegynekindulok? Aszámonpimaszmosolygásajelszó, füttyömcsibészes:énisfeljutok! Mindenkinektartalmasemlékezéstkívánok! SiposKatinéni 4

5 Gabinéniszösszenetei Gabinéniszösszenetei 1. AzÍró Az Író egy ideje meglehetős bezártságban élt. Már nem lázadozott ellene. Figyelmeztették,hogynefortyogjon,mertbajlesz.Kezdetben,amikormégifjúvolt, nem értette teljesen, hogyan fogadhatta el ezeket a körülményeket, hogyan is maradhatottegynégyfallalbehatároltélettérben.máramármegszokta,sőt,megis szeretteeztabiztonságosotthont,melyetbelengettsajátszaga. Életétcsakritkánzavartamegaváltozás,amiutánmársohanemvoltaz,mintannak előtte. Mindig kevesebbnek érezte magát a változások után, de mégis vágyott rá, hiszenezekatörténésekmindigfelráztákegykicsit. Népszerűségehullámzóvolt,mondhatnikampányszerű.Volt,mikoradivatnakésa korszellemnek megfelelően egyenesen reformernek, üdítően frissítőnek, mintegy egészségesnek ítélte meg hatását a szakma és a közvélemény. Aztán újra a mellőzés,afeledéshomályakövetkezett.azírónemértette,hogymiért,hiszenő semmitsemváltozottlényegében.ilyenkorígydohogottmagában: Amindenségit,dehátnemcsakkenyérrelélazember! Deennekellenére,ésmertnemvoltmásválasztása,várakozotttovábbegyújabb fénykorra,amiegyszépnaponelisérkezett.azolvasólépettbeaszobájába.meleg, simogatófényárkísérte,ésabejárathalkcsikorgása.azírómajdkibújtörömébena bőréből. Hátmégisvan,akirámnyitjaazajtót! tértvisszabelééletkedve.mégisvolt értelmevárakozni!tudtamén,hogynemadhatomfel! Ezaz!Most,most!Mármiótavárokerreapillanatra! repesett most végrekibillenekalétragacsosmocsarából! sóhajtottareménnyeleltelve. AzOlvasólehajolthozzá.(Gyere,gyeremégközelebb!),ésmegrázta. Lehetettvolnaegykicsitfinomabbis gondoltaazíró,demégezsemtudta elvenniazörömétésazújrafelfedezésbevetetttöretlenhitét. KiskunságiTejipariVállalat olvastaazolvasó. Író,0,5liter.Szavatossága lejár Pfujj,ezmárrégbüdös! ésbecsuktaahűtőajtót. Gabinéni 5

6 Jóga Jóga Az elmúlt évtizedben a jóga egyre nagyobbnépszerűségretettszert,annak ellenére, hogy sokan támadják Európában néhány, a keresztény tanításokkal ellentétesnek tartott gondolata miatt. Mégis sok a keresztény követője itt Európában is, ezért általában különösebb körítés nélkül csupán az egészség megőrzés kedvéért művelik. Gyökerei visszanyúlnak az ősi indus völgyi civilizációkhoz 6 7 ezer évvel ez ellőttre.többázsiaivallásésfilozófia is magáévá tette, illetve kifejlesztette saját jógatechnikáit, hogy ezzel is elősegítseameditáláshozazelmélyült, sőtvalaholapózokgyakorlásamagaaz elmélyülés. Születtek külön, az alap személyiségjegyekre igazított iskolák is, elősegítve, hogy mindenki a maga útjátjárja.akeletikultúrákúgytartják, hogy mindennek oka van. Bármilyen esemény, sérülés vagy baleset egy figyelmeztetés, hogy rossz irányban haladunk. Ezek az irányjelzők a jógábanismegfigyelhetők,hapéldául meghúzódik közben valamelyik izmunk, érdemes átgondolni, mit ronthattunk el a nyújtózkodás során: nem melegítettünk be megfelelően, vagy túl gyorsan akartunk haladni. Mintmindenholmásholafokozatosság itt is fontos, az izmaink és izületein kényes részei testünknek, nehezen gyógyulunk.adjunkidőtmagunknaka pózok elsajátítására, mindenkinek a saját test által diktált tempót kell követni. Így tanít 6000 éves tudás türelemre és kitartásra. Hogy minek köszönhetinépszerűségét? Elsősorbanaz,hogybárki elkezdheti 6

7 Jóga gyakorolni.ajógánakszámosjótékony hatása van: segít feloldani a stresszt, ellazítani az izmokat. Stimulálja az idegeket, így a test öngyógyító mechanizmusait is serkenti. Bizonyított, hogy gyógyszeres kezelések mellett a jóga segít a rák legyőzésében, és több esetben a mozgásszervi betegségek elmulasztásában hatásos volt. Légzéstechnikájának és az izmok nyújtásának köszönhetően más sportokhoz nem hasonlítható módon növeliatestoxigénellátottságát.mely jó közérzetet, energikusságot és frissesség érzést biztosít, és erősíti az immunrendszert. A stresszoldó hatása segítazalvászavarokon,éselkerülnia stresszokoztabetegségeket,ésenyhítia stressz produkálta egyéb tüneteket: figyelemzavar, fejfájás, remegés. És mindennekazeredményekéntszépüla bőr, eltűnnek a karikák a szem alól, feszesedik a popsi. A legfontosabb mégisaz,hogyrátaláltunkatesti lelki egyensúlyrais,ésnincsazacukiruha, vagykiegészítő,melyjobbanállnaegy nőnek,mintatermészetesragyogás. DombaiVera 7

8 Amozgásfontossága Amozgásfontossága A civilizált körülmények között élő emberek mindennapos munkája gyakran nem jár annyi fizikai megterheléssel, amennyire az egészségük megőrzése érdekében szükségükvolna.ahelyzetszámtalan kérdéstvetfelamindennapokban. természetesen alapvetően az edzések számától és a végzett mozgásforma intenzitásától,minőségétőlfügg. Asporttöbbmintgyógyszer A nagyvárosban élő, civilizált embernek a rendszeres testedzés nyújtja az egyetlen lehetőséget a szervezet számára biológiai szükségletet jelentő mozgás elvégzésére. Elmulasztásával szabad utat kapnak a mozgás és oxigénhiányból, az egyoldalú terhelésből (pl. ülőmunka) adódó elváltozások,betegségek. A fizikai munka hiányát változatos mozgásformákkal,tudatostestedzéssel, tornával pótolhatják. Ennek mikéntje azonban nem mindegy. Mindez történhetegyedüléstársakkal,játékos formábanéstervszerűedzéskeretében, szárazonésvízen,segédeszközökkelés anélkül,decsakarendszeresenmozgó emberek remélhetik, hogy mozgásszerveik, ízületeik és izmaik időskorukig megtartják rugalmasságukat, teljesítményüket. Ezen kívül a mozgás az oxigénfelvevőképességjavításaútján jótékony hatással van az idegrendszerre,azagyikapacitásraés aszervezetegészénekállapotárais. Tökéletesebb pihenés, nagyobb teljesítőképesség Egyretöbbbetegségről,többekközött a halálozási okok élén álló szív és keringésibetegségekrőlderülki,hogy létrejöttükben a mozgáshiány is szerepet játszik. A sport minden életkorban az egészséges életmód fontos része, és betegségmegelőző hatása mellett egyre több betegség gyógyításában és utókezelésében is Az edzésélettani szakértők tapasztalataiszerintahetentetöbbször, a nyugalmi állapot maximális oxigénfelvételét meghaladó oxigénigényűmunkavégzésvezetheta teljesítőképesség növeléséhez. Az élettani hatások erőssége 8

9 értékes eszköz. A stressz talaján kialakult neurózis és egyéb panaszok gyógyításábanisfontosszerepetkapa rendszerestestedzés.afizikaiaktivitás jótékony hatása megmutatkozik számos, az életminőséget alapvetően befolyásoló tényezőn is az étvágy javításátólkezdveanyugodtalváson,a kiegyensúlyozott kedélyállapoton át a nagyobbteherbíróképességig.asport többmintgyógyszer:számosközvetlen gyógyhatássalisrendelkezik,dehataz egészemberre. elvégezhető.ezlehetakáralépcsőkön való közlekedéstől kezdve, a kerti munkákonésamosásonátegészena célunktóltávolihelyenlévőparkolóból történőgyaloglásigbármi.ilyenjellegű testmozgástvégezve,éstermészetesen a rendszeres sportolást is beleértve, megőrizhetjük az optimális testsúlyunkat, és az olyan alábbi jótékony hatásokkal jutalmazhatjuk a szervezetünket,mint: energiaszintünk növelése és a jó közérzet izomtömegünk megőrzése, ami bizonyítottan elősegíti a csontvázrendszerünk állékonyságának megőrzését,ésjavítjaazélettartamunk meghosszabbításánakazesélyeit jófizikaiközérzetbiztosítása a csontképződés és az ízületek jó állapotamegőrzésénekelősegítése a felesleges testzsír lerakódások megakadályozása azegészségestestsúlymegtartásának elősegítése a vérkeringési betegségek kockázatánakcsökkentése a cukorbetegség kockázatának csökkentése a magas vérnyomás kockázatának csökkentése a levertség és a rossz közérzet kockázatánakcsökkentése. Testmozgássalajóegészségért Habár jól tudja az ember, hogy a rendszeres testmozgás jót tesz a szervezetének, leggyakrabban nincs ideje,hogyezzelfoglalkozzon.jóhíra tudományoskörökrészérőlszámunkra az,hogynemiskötelezőazembernek részt vennie a hagyományos sportolási módok valamelyikében, ahhoz, hogy élvezhesse az aktív életstílussalegyüttjáróelőnyöket. Testmozgássalazegyéletreszólójó közérzetbiztosításáért A szakemberek naponta rendszeresen mindössze30percesaktívtestmozgást ajánlanak, ami részletekben is Ha csupán hetente egy alkalommal hobbiból sportol, vagy netán aktív 9

10 Amozgásfontossága sportoló, a fitnesz alapelvek betartása fontoskövetelményjóaközérzetésa vonzókülsőbiztosításaérdekében. Szakkörifoglalkozások: Erősítő, alakformáló torna, Aerobic hétfő (18:00 19:00) Keleti tánc és hastánc kedd (17:00 18:00) Biciklizés (jó idő esetén, szervezetten) Tollaslabda,ping pong,focilabda, kézilabda (bármikor, a szükséges sporteszközök elkérhetőkpetibácsitól) Futás, séta (amikor csak kedven vanhozzá! Mint aktív testmozgást végző egyénnek, bizonyára szüksége lehet arra, hogy rendszeresen jó minőségű tápanyagellátásban részesítse szervezetét. Akollégium falai közt is lehetőséged vanrendszerestestmozgásra,minimum heti2alkalommal!!! KovácsZsófi 10

11 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Egyszervoltholnem,voltegykülszíni agyagbányaaconrwall félszigeten,ám de bezárták, és ott maradt a hatalmas kopár és halott terület, melyen nem él megsenkiéssemmi.ekkorakirálynő meghirdette országszerte, annak aki a legszebb tervvel áll elő: mit kezdjek ezzelaterülettel,nevétörökdicsőségés tisztelet övezze és busás jutalom üti a markát. Özönlöttek minden felől tudósok, a mérnökök és az egyszerű szerencsepróbálók, hogy megmutassák tudásukat. Végül az az álom került megvalósításra, amely nem csak az ország dicsőségét hirdeti, hanem az anyatermészetnagyságátésszeretetétis tükrözi. A Cornwall félszigeten hatalmasarborétumnyílt,melyatrópusi ésmediterránélővilágbemutatásáttűzte ki céljául. A hatalmas buborékfóliára emlékezetőkupolák,egy egykontinens forró égövi flóráját sorakoztatja fel. Nemcsaklakói,demagaazépítményis különleges. A legmodernebb technológiát hívták segítségül, hogy a természet mintájára építhessék meg, hogy a legjobban szolgálhassa az alá telepített növények védelmét. Ez a projektalegkülönlegesebbazoktató és látogatóközpontokközül.egykülszíni bánya újra élesztésén dolgozik, úgy, hogy látogatásunkkal mi magunk is hozzá járulunk annak fenntartásához. Az ott látott pusztulást és feltámadást látva talán motiváltabbak leszünk abban, hogy jobban vigyázzunk arra, amink még megmaradt. Hat buborék alkot két hatalmas üvegházat, három háromkupolával.azegyikatrópusia másikamediterránüvegház. 11

12 AmikorazÉdenkapuimegnyílnakelőttünk Azüvegházakahigh techeszközökkel készültek. Rugalmas, ellenálló könnyített acélváz a méhkaptár sejtjeihez hasonló rácsot alkot, melyeket különlegesen kiképzett átlátszó műanyagfal fed. Így stabilan tud állni a kráter anyag homokkő talajában. Ötven méter magasak. A legnagyobb, a trópusi üvegház, 250 méterhosszú150méterszéles,hogya legmagasabbtrópusifaiskényelmesen elférjen alatta. A hőmérséklete 26fok, melyet az üvegház különleges alakjának köszönhetően a napenergiájának segítségével biztosítanak. A páratartalom a látogatási idő alatt 60, éjszaka 90százalékos. Rizs, kávé, cukornád, bambusz, kakaó, különféle fűszernövények élnek benne. A növényekaföldrajziélőhelyükszerint helyezkednek el, külön az ázsiai, az amerikai. Amediterránüvegházbana30.és40. szélességi fok között növő növények vannak.akomplexumhozmégturista központ is tartozik, ahol folyamatos programokkal szórakoztatva okítják a látogatókat. Az Eden terv készítőinek reményei szerint elősegíti a természet és az emberek összhangját, megismeréstét, alkalmazkodását és felelős kezelését egy mindenki számáraboldogjövőért. DombaiVera 12

13 Környezetpszichológia Környezetpszichológia Mindenki észrevette, hogy bizonyos környezetben sokkal jobban forognak az agykerekei, vagy éppen sokkal frissebbnek érzi magát, mint a többi helyen. Vagy éppen amint reggel kávétólboldoganbelépünkazirodába, rögtön elszáll a jókedv, és azonnal kezdetét veszi az energiaszívás. Ezt nevezik beteg épület szindrómának. A tudomány még nagyon gyerekcipőbenjár,desegítségévelmár ma is jelentős eredményeket érhetünk el a munkahely szakszerű berendezésével. Ez nagyon fontos, hiszen a nem megfelelő munkakörnyezet akár komoly betegségeket is okozhat, közvetve például a fokozott stressztől vagyakárközvetlenülis. ElsőhivatalosszerveazUSA banjött létre 1968 ban, amelynek ma is működő utóda az Environmental DesignResearchAssociation(EDRA). Az köztudott, hogy minden befolyásolja a kedvünket, a színek, a berendezés, a formák, az anyagok. A környezetpszichológia az ember és környezete közötti kapcsolatot vizsgálja. Azt kutatja, hogy a munkahelyeken milyen berendezés serkenti leginkább a munkakedvet, a kreativitást, mely színek segítik az adott munkafolyamatot végzők koncentráló képességét, milyen megvilágítás a legmegfelelőbb a munkatársakfrissentartásához. Magyarországon a környezetpszichológiával kapcsolatos művek körülbelül az ezredforduló óta jelennek meg Dúll Andrea, Séra László,KovácsZoltánésUrbánRóbert tollából. A környezetpszichológia ma már Magyarországon is a pszichológusképzés része az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a debreceni egyetemen. A Budapesti MűszakiEgyetemÉpítészmérnökiKar Doktori és Mesterképzésében, a Villamosmérnöki Kar Orvosbiológiai Mérnökképzésében oktatják posztgraduálisszintenahallgatóknaka környezetpszichológiát ben Dr. DúllAndreaelnökletévelmegalakulta Környezetpszichológiai Szekció a MagyarPszichológiaiTársaságkeretein belül. 13

14 Környezetpszichológia Lássunk néhány példát, mire érdemes odafigyelni, ha a jó hangulat megteremtéseacél: jobb,mintasötét.dehalámpavilágítás kell, nem mindegy, hogy milyen frekvenciájú égőket választunk, mert megzavarhatják a test cirkadián ritmusát. A 430 és 490 nanométer tartományú kék fény a legmotiválóbb nappalazemberitestszámára,merta hipotalamusz ekkor bocsátja ki a legtöbb impulzust. Este viszont a hosszabb frekvenciájú lámpák az ajánlottak. Azegyikfontoskérdésabelmagasság. Több kísérletet is végeztek, hogy kiderítsék a plafon magassága és a munkavégzés közötti összefüggéseket. Az eredmények egyértelműen arra mutattak, hogy például egy reklámszakember vagy egy újságíró feladatáterősenvisszatartjaazalacsony belmagasságú szoba, viszont kifejezetten jót tesz, ha aprólékos munkát végez az illető, ahol fontos odafigyelni a részletekre, mondjuk a sebészeknek. Sokat számít a panoráma, illetve az épület környezete is. Meglepő, de fokozza a koncentrációt a természetes látképis,azerdők,ahegyek,akertek, és nem vonják el a figyelmet, mint ahogyan azt sokan gondolnánk. Erre iskolás gyerekeket vizsgálva jöttek rá, akik zöld környezetű, illetve városi iskolákbantanultak. Különösenkellfigyelniaformákra,az ívelt bútorok biztonságérzést árasztanak, a szögletesek, hegyes kiszögellésekkel,pedigeloszlatjákazt. Ígyaholfontosazellazulás,példáulaz orvosi várótermekben, vagy az osztályokban a lekerekített bútorokat részesítsükelőnyben,márcsakabenne tartózkodókmiattis. Ha szeretné ösztönözni és megóvni munkatársait, mindenképpen érdemes átgondolni és szakembert hívni a környezet ösztönző erejének teljes kihasználásához. A harmadik kényes terület a megvilágítás.atermészetesfényjobb, mintamesterséges,ajólmegvilágított DombaiVera 14

15 Miértszínesekősszelalevelek? Miértszínesekősszelalevelek? Aklorofill,alevelekzöldfestékanyaga, a napfényből szerez energiát, hogy a fotoszintézis fenntartsa az életet a Földön. Minden ősszel mégis több milliótonnaklorofillbomlikelnéhány hét alatt. A trópusokon még nagyobb mértékű bomlás játszódik le a száraz évszakkezdetén. A sarkoktól a trópusok felé vonuló színhullám naponta kilométert tesz meg Nyugat Európában. A klorofilmolekuláknéhánynappalelőbb bomlanak el, mint a levelekben található sárga vegyületek, a karotinoidok ezért sárgulnak meg a levelek. A vörös árnyalatot valószínűleg az okozza, hogy több egyszerű fenolvegyület vörös vagy lilás,vízbenoldódóantocianinnáalakul át. A klorofill azonban nemcsak ősszel bomlik el. A gombák, vírusok is pusztíthatják; gyakran a klorofill eltűnése jelzi a növények megbetegedését vagy a tápanyagok hiányát. Rengeteg klorofillt fogyasztanak el a legelőre kihajtott állatok is. A "legelés" még nagyobb mértéket ölt a tengerben: az egysejtű, fotoszintetizálófitoplanktonbólindulki szinte minden tengeri tápláléklánc. Abiokémikusokmárrégótakíváncsiak arra, hogy hová tűnik a klorofill. Az 1880 as években Anton Kerner, egy bécsi növénytanprofesszor mikroszkopikus változásokat fedezett felazőszilevelekben:feljegyezte,hogy aklorofill testecskék(akloroplasztok) fényes, sárga szemcsékké zsugorodtak össze, s ezeket végső, haszontalan maradékoknak tekintette. Mamártudjuk,hogyezekaszemcsék

16 Miértszínesekősszelalevelek? lipid membránok, amelyek az oxigéngyökök hatására keményedtek meg tulajdonképpen megavasodtak. A fény azoknak a zsírtesteknek köszönhető,amelyeknembomlottakel egészen. Amúltszázadbanmártudták,hogya növénybőleltávolítottklorofill gyorsabbanbomlik,különösenfény hatására.későbbatudósokkimutatták, hogyanövénybőlkivont,szerves oldószerbenoldottklorofilltovábbrais fénytnyelel,ésnagyenergiájú elektronokattermel,amelyekreakcióba lépnekazoxigénnel.ezazoxigén megtámadjaaklorofillt,amolekula belsőkötéseivéletlenszerűen rendeződnekát,agyűrűszerkezet szétszakad:aklorofillbólkis molekulatömegű,színtelenvegyületek keletkeznek. Forrás:chemonet.hu KovácsZsófia

17 Újraitt Végreitt/Líraihírek Újraitt Végreitt augusztus 30 án megkezdődött egy újabb tanév és ezzel újabb kollégisták költöztek be a számomra otthonombatartottintézménybe. Azelsőnaponazújonnanbeköltözők megilletődötten várták reggel, hogy vajon mi és hogyan fog történni. A beköltözés után kissé félve mindenki lementazebédlőbeésezzellényegében el is indult az ismerkedés. Mindenki precíz, pontos, szinte tökéletes perszeazismerkedésiestrepáranmár belerázódtak az itteni életbe (kb, 20 kóborló elsőst igazítottunk útba fél órával kezdés után), majd estére elkezdtékmegérteniazitteniéletigazi szépségeit. Másnap reggel, még álmosan vártuk őketamargit szigeten,ahol mindenki legjobbkülsejéveljelentmeg.ebédnél arégiemlékekregondoltunk,mikormi töltöttük első napjainkat itt és felismertük bennük régi önmagunkat: kínosügyelésakésésvillamegfelelő használatára, a kimenőbe ragasztott legelőnyösebb képekre és a mindig tökéletesmegjelenésre. Mára már látunk álmos arcokat és elmosódott sminkeket a folyosókon, pizsamás lányokat mamuszban, amint épp cigizni sietnek törölközővel hajukon Most már, ha még ha kezdőkis,őkisigazikollégisták. Egyújabbév,újabbközel200lány,és egyújabbnagycsaládakoliban! JámborMargit Líraihírek Mint minden évben, idén is összemérhették tudásukat a diákok a Vers ésprózamondóversenyen. Két kategóriában folyt a megmérettetés, az érettségi előtt állók (kicsik)ésamárleérettségizettdiákok (nagyok) között. Voltak lelkes amatőrök, akik remegő térdel, izzadó tenyérrel álltak ki a hallgatóság elé, voltak a már rutinos előadók enyhe gyomorgörccsel, valamint veteránok, akikmár ismerveapublikum minden rezdülését, mutatták meg, mire is képesek a szavak, érzelmek, gondolatokbonyolultvilágában. Asokféleelőadáselnyerteahallgatók, és a zsűri tetszését és mindenkit érdemesnek tartottak arra, hogy továbbra is foglalkozzon a líra efféle művelésével. 17

18 Széségrovat Azsűriakövetkezőképpenértékelteazinterpretációkat: Kicsikkategóriában: III. SzopkóViktória(NemesNagyÁgnes:kakukkfű) II. KomjátiMelinda(VörösmartyMihály:Ábránd) I. ÁdámNikolett(JózsefAttila:Abűn) Korosztályos első díjat kapott: Koszorús Fruzsina (Zalán Tibor: Elrohadtak körülöttemamesék ) Nagyokkategóriája: III. II. I. JámborMargit(JuhászGyula:Abukottangyalok) HalászKinga(GábrielG.Orca:Nárcisz) MicsutkaKatalin(SajoSándor:Magyarnaklenni) AgárdiKarola(TóthÁrpád:Láng) SokorayLilla(WassAlbert:Nagypéntekisirató) JámborMargit Szépségrovat Mióta Éva felvette a fügefalevelet, az erősebbnemnekaszemérmességmiatt maradtakakülsőségek.anőkmindig is törekedtek arra, hogy megjelenésükkel felkeltsék a férfiak figyelmét. évezredek óta kutatja az emberiség. Lásd Egyiptomban például Kleopátra fiatalságának megőrzésére a szamártejes fürdőt alkalmazták. Ma már nem csak a nők, de a férfiak is egyre többet különböző szakágak, melyek egy egy testtáj ápolására koncentrálnak. Ilyenamanikűr,pedikűr,testmasszőr, fodrászésvégül,denemutolsósorban akozmetikus. Ebben a rovatban ez utóbbiról szeretnék veletek bővebb információt megosztani és néhány téveszmét eloszlatni, még mielőtt valaki tévedésből kárt tenne magában. Ezen tájékoztatásokhitelesek,helytállóakés neminternetrőlletöltöttszövegek. A hosszantartó szépség titkát már 18

19 Széségrovat Nos,akkorkezdjükazelején vízpótlásra, melyeket vízmegkötő anyagokkalérthetünkel. Összesen 7 féle bőrtípust különböztethetünk meg, de ezek csak nagyon ritkán fordulnak elő magunkban, általában kombinálódnak. Az emberek 96% ának kombinált bőrtípusa van. A különböző típus problémákat más másféleképpen kell orvosolni. Ezt egy kellemes szakszerű masszírozássalérthetjükel. Bárnemmindenkitehetimeg,hogya napi rendszerességgel kozmetikushoz járjon, a bőrnek mégis minden nap szűksége van ápolásra. Ezért leírok nekteknéhánytippet,hogyanápoljátok bőrötöketkevéspénzbőlotthon. Ha nem így teszünk nagyban súlyosbíthatjukabőrállapotát. Tehátazalapbőrtípusok: normál zsírhiányos vízhiányos rozáceás zsíros túlzottvíztartalmú aknés Anormálbőrtípusnagyonritka,akkor jöhet létre, ha valaki a hegyekben él tisztalevegőn,nincskárosszenvedélye és egészségesen, változatosan táplálkozik. Előszörisazáltalánosarctisztítás arctejjel,majdvékonyrétegben hidratálókrémfelvitele(nemárt,haa krémbenvannémihatóanyag,amivel fokozhatjukahatástésfontos,hogy fényvédőttartalmazzon.) Végüleste,alváselőttmossátokle arcotokrólazegésznaprárakodottport ésfüstöt. Jellemzői: matt bőr, szűk pórusok, egyenletesarcszín,bársonyostapintás. Ennek a fajta bőrnek csak állapotfenntartásravanszüksége. Abőráltalánosápolásaavízpótlásán alapszik, ugyanúgy kívülről, mint belülről.anapivízbeviteláltalában3 liter, de a bőrnek szüksége van külső A legközelebbi cikkben megismerhetitek a többi bőrtípus ismertetőjegyeitésazokotthoniápolását. JámborMargit 19

20 Táncavízben Táncavízben Csillogó ruhák, feszes mozdulatok, mosolygó lányok, akik mind egyszerre mozognakavízben.ezaszinkronúszás. Versenyekenegy,kettővagynyolclány egyszerre mozog zenére a vízben. A kűrzenétalányokavízalattishallják víz alatti hangszóró segítségével. A zene minden ütemére számolnak a (egykéthánégyöthathétnyolcegykéthá...), így hozzák szinkronba a mozgásukat. A versenykűrökhöz a szinkronúszók gyakran használnak filmzenéket vagy tánczenéket, mert ütemesekéskifejezőadallamuk,ezért könnyebbazokradolgozni. A mai sportág előfutára Esther Williams hollywoodi színésznő volt, akinekfilmjeibenláthatóvizirevük új színfoltot jelentettek az amerikai musicalekvilágában.nemcsoda,hogy a szinkronúszás először az Egyesült Államokban és Kanadában honosodott meg, ahol népszerűsége azóta is töretlen. A szinkronúszás hamarosan meghódította Európát és a Távol Keletet. Elsőként 1984 ben Los Angelesben avattak olimpiai bajnokot ebbenasportágban. A versenyeket négy számban rendezik meg,ezek:szóló,duó,csapat(8fő,de min.4)ésazún.kombináció,melyben az előbbi három felváltva szerepel. A szinkronúszás pontozásos sportág. A gyakorlatokat pontozóbírók értékelik 0 10pontközött. Gyakorlatuk közben a lányok karral vagy lábbal dolgoznak, alakzatokat és akrobatikuselemeketisbemutatnak.a szinkronúszók orrcsipeszt használnak, hogy ne menjen az orrukba a víz, amikorfejjellefelédolgoznak. Magyarországon 1992 ben alakult meg a sportági szakszövetség és azóta is folyamatosan egyre több városban alakulnakegyesületek. A versenyen a lányok egyforma dresszben úsznak, hajukat kontyba tűzik,ésétkezésizselatinnalrögzítikazt (amielégbüdös,deegyelőreeztűnika leghatásosabb és legegyszerűbb módszernekarra,hogyahajuk5perc intenzív vízben mozgás után még mindig ne lógjon a szemükbe). A látványos dresszeket színes és fényes A szinkronúszás egy női sportág, bár volt már példa rá, hogy férfiak is kipróbáltákmagukataszinkronban,de versenyeken a nemzetközi szabályok szerintnemindulhatnak. 20

21 Táncavízben anyagból varratják, és flitterekkel díszítikalányok.aszabályokelőírják, hogy a verseny dressz nem lehet túl kivágott vagy mélyen dekoltált. Nem lehetnekrajtarojtok,elállófodrok,meg kellőrizniefürdőruhajellegét. általában négy edzésformájuk van. A lazaságértésszépspiccértbalettórákon vanlehetősségükdolgozni,ezenkívüla másikszárazföldiedzésfajtaazerősítés, aholalányokfutástólkezdveafelülésig mindennel találkoznak, amivel mindenki más is a tesi órákon. A szinkronúszók úszó edzéseken rengeteget edzenek tüdőre és persze egyikhossztgyűrikleamásikután,míg aszinkronúszóedzésekengyakorlatokat végeznek,illetvekűrökettanulnakmeg. Aharmonikuséskönnyedmozgáshoza szinkronúszóknak erőre és hajlékonyságraegyarántszükségükvan. Esztétikai sportágról lévén szó, a szabályoklehetővéteszik,hogya versenyzők sminket viseljenek, ám az nem lehet eltúlzott, maszkszerű. A versenyzők a kűrruhához illő sminket viselnek: rúzs, szemceruza, szemhéjfesték, melyet szemhéjpúderrel tesznek még tartósabbá. De az igazi tartósság titka, hogy a vízből kijövet nem szabad elkenni a festéket. A szabályok betartását a versenyen referensbíróellenőrzi. Magyarországon évente kb. 10 szinkronúszó versenyt rendeznek és minden tavasszal a Szinkronúszó Szövetség egy Jótékonysági Gálát szervez, amelyen szinte az összes magyarországi egyesület bemutat egy kűrgyakorlatot és így adományokat gyűjtenek.aversenyekésabemutatók is ingyenesen látogathatóak, úgyhogy havalakinekvanrálehetősségeésideje, hogyrésztvegyenegyilyeneseményen, mindenképp használja ki az alkalmat, mertmegéri! A szinkronúszóknak nem csak "vizi balett"edzéseikvannak.ahhoz,hogya vízben el tudják végezni az előírt gyakorlatokat megfelelő állóképességre éslazaságraisszertkelltenniük,ezért SzabadkaiLuca 21

22 AMagyarNemzetiMúzeumékszerei AMagyarNemzetiMúzeumékszerei A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának keretein belül megtekinthettük Magyarország történetétazállamalapításátólegészen a XX. századig. A kiállítás tárgyai közül leginkább a múzeum gazdag ékszergyűjteménye nyerte el tetszésemet,amelyamaganemébenaz egyik legjelentősebb gyűjtemény Magyarországon. ametiszt,topáz,gyöngy,korall,rubint, gyémántésazaranyozottezüst. AXVI.századvégétőlaXIX.század elejéig terjedő időszak ékszerviseletének jelentős darabjai kerülnek kiállításra. A tárlaton elsősorban főúri, gazdag birtokosok tulajdonai láthatók, de gazdag polgárokéis.akiállításelsőrészében az ékszereken már megfigyelhető a korabeli ötvös technika. Különösen gazdagon alkalmazták a zománcolást. EzeketatulajdonságokatfőlegaXVII. század ékszerdarabjaiban figyelhetjük meg. A díszítéshez virágmintát, zománcot és ékköveket használtak, amelyeket német és olasz műhelyek termékeiből vásároltak. E korszaknak jellegzetesszíneiatürkiz,piros,zöldés arany. A XVI. Századi kialakult jellegzetesékszertípusoktovábblépését figyelhetjük meg a XVIII. századi műveken. Találkozhattunk a nyugat európai főbb divatáramlatok szerint készültekkel. A XVIII. századra megjelentek új alapanyagok, mint az Újabbnőiékszerekjelennekmeg.A rezgőkmellettnyakékek,fülbevalók, övek,fűzőbetétek,kontytűkisszerepet kapnak.axix.századra Magyarországterületénjelentkezetta szélsőségesantikizálás.kedveltlettaz eredetiantik.nyakékbe,tűbefoglalva azeredetixvii.századiformákat utánozták.későbbmegjelenneka biedermeierékszerek benalondonivilágkiállításonegy franciacégnyertdíjat,virágcsokor alakúgyémántésrubintmelltűvel,ami szétszerelhetővolt,ígydarabjaitkülön islehetettviselni.ennekhatására élesenelválikazestiésazalkalmi viselet.anappaliékszereketazolcsó, színeskiegészítőkjelentették. PintérSzandra 22

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyünk AMATŐR szintű Táncversenysorozat! A Tánc, mint sportág megismertetése és tömegbázis teremtése és

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Versenyek, pályázatok középiskoláknak

Versenyek, pályázatok középiskoláknak Versenyek, pályázatok középiskoláknak Pályázat neve: A hónap fotója. Pályázat kiírója: Turista Magazin Téma: A pályázatra havonta bárki beküldheti a saját maga által készített, témánként maximum 2-2 fotóját,

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő Dr. Molnár Csaba szakorvos, természetgyógyász szakértő (Tigrisszív Bt, Thai Masszázs Iskola, Debrecen www.thaimasszazsiskola.hu; facebook: Gyógyító Ember Egészség Klub): A,,keleti'' és,,nyugati'' masszázsmódszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények

Genetika. Termelékenység. Életmód, sport. Oktatás. Munkaerő kínálat. Egészségügyi ellátás. Oktatás. EGÉSZSÉG Tőkeképződés. Jólét. Gazdasági eredmények 2 Oktatás Életmód, sport Genetika Termelékenység Munkaerő kínálat Egészségügyi ellátás Oktatás Jólét EGÉSZSÉG Tőkeképződés Más társadalmigazdasági tényezők Környezet Gazdasági eredmények 3 4 5 6 2% 12%

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tartsd a formád! Program bemutató előadás

Tartsd a formád! Program bemutató előadás Tartsd a formád! Program bemutató előadás Előadók: Baranyai Rita Diófási Orsolya Dr Andriska István Miről lesz szó? Mi ez a program? Miért foglalkozunk egészséggel a munkahelyen? Milyen programok lesznek

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT

I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT I.sz.melléklet RUHA SZABÁLYZAT Hatályosság és Alkalmazhatóság Ezen Ruha Szabályzat alkalmazandó minden hazai rendezésű MTáSZ versenyen és minden IDSF versenytánc eseményen. Az IDSF Elnöksége fenntartja

Részletesebben

Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei

Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei Berentei Sakk-Kör 2014 Évi Eseményei 1. Befejeződött 2013-2014 évi Megyei Cs.B ahol hatodik helyen végzett a csapat ez egy kicsit csalódás 2. Részt vettünk Tarcalon országos szenior versenyen ahol kimagasló

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Rendszeres mozgás az egészséges szervezetért Kiadó: Gönc

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése:

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése: TEVÉKENYSÉGNAPLÓ A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 az Európai Unió támogatásával megvalósuló Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés projekt keretében megvalósuló mozgásszenzoros kutatáshoz Tanuló neve: Iskola

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK.

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. SZOLGÁLTATÁSAINK Irodai masszázs GYORS. KÖNNYŰ. HATÉKONY. A Massage Company irodai székes masszázsa egy különleges hát-, nyak-, váll- és kézmasszázs, amely alig

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK

KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK KÜLÖNLEGES KEZELŐELJÁRÁSOK SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOMT RÉSZBEN LEÍRTAKRA. 1. Masszázsgolyó: különböző, szárított gyógynövényekkel töltött, stamppel végzett masszázs. A stampeket forró vízbe vagy gőzbe

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT 1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT Hatályosság és Alkalmazhatóság Ezen Ruha Szabályzat alkalmazandó minden WDSF versenytánc eseményen és minden MTáSZ versenyen. A WDSF Elnöksége fenntartja magának a jogot,

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a. Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére

A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a. Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére A TREND FOR ME KFT. PÁLYÁZATA a Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető

Részletesebben

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fintor Gábor Debreceni Egyetem, Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu

HORECA MARKETEX. A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL. www.horecamarketex.hu HORECA MARKETEX A külső megfog, a belső megtart, a jó dekoráció HOZZÁLÁNCOL www.horecamarketex.hu A mosoly után a legfontosabb: munkatársai megjelenése Forma és munkaruházat Szakácsoktól a londinerekig

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA A 2011/12-ES TANÉVBEN 2/14. ÉVFOLYAM Készítette: A BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának Szolgáltatóipari Munkaközössége. A kiírást

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Fusion Vital Program riport

Fusion Vital Program riport 370916 Fusion Vital Program riport Cs 10.09.2015 17:21 6ó 46perc 58 / 82 / 6 Stressz reakció Feltöltődés Fizikai aktivitás Napi fizikai aktivitás Pulzusszám Hiányzó pulzusszám 5% Napközben nincs feltöltődés.

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel.

A rendezvény célja. Sporteszközök, szervizek, edzőtermek bemutatkozása, kitelepüléssel. A rendezvény célja Az egészségtudatos és energikus életvitel népszerűsítése, ahol megmutatjuk az országnak, hogy az egészségünk megőrzéséért mit tudunk tenni. Megmozdítjuk, megmozgatjuk az országot, egy

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett

MEGÚJULT Anti-aging system absolute termékcsalád. Rendkívül hatékony Anti-aging bőrápolás ÚJ! 40 év felett ÚJ! Rendkívül hatékony bőrápolás 40 év felett FŐ, INNOVATÍV HATÓANYAG: Nagy hatékonyságú Zöldalga kivonat, a tara fa 3 dimenziós szerkezetébe ágyazva Aktívan növeli a bőr kollagén és az elasztin termelését!

Részletesebben

A megfelelő edzőcipő kiválasztása

A megfelelő edzőcipő kiválasztása A megfelelő edzőcipő kiválasztása Ha komolyan elkezdesz egy sportot űzni, nagyon fontos a jó cipő kiválasztása az edzésekhez. Ha rossz a a cipőd, vagy épp nem a funkciója szerint használod, komoly sérüléseket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

Gyermek bútor katalógus 2012

Gyermek bútor katalógus 2012 Gyermek bútor katalógus 2012 langabútor kft A Langa Bútor Kft. Föleg kárpitos, gyerekágyak gyártására specializálódott magyar tulajdonú kisvállalkozás vagyunk, de a jövöben egyéb gyerekbútor gyártását

Részletesebben

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens A program beindításának indoklása Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap. Minden arra járó nyomot

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története Kommunikációelmélet VII-VIII. előadás A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei A testbeszéd kutatásának története A 20-ik század előtt Charles Darwin Az érzelmek kifejezése az embernél és

Részletesebben

Itt a tavasz: az ég kék, a természet

Itt a tavasz: az ég kék, a természet Az évszak friss sminkjei Engedje szabadon kreativitását az Amway 2015 tavaszi korlátozott idejű sminkkollekciójával, és kezdje az évszakot friss, új külsővel. Itt a tavasz: az ég kék, a természet virágba

Részletesebben

Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz

Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz Saxion University, Hollandia, Deventer Molnár László Bemutatkozás Molnár László végzős gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató vagyok vállalkozásszervezés szakon.

Részletesebben

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem A Komárom város által meghirdetett programban Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni intézményünk, a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda harmadik éve vesz részt. Az óvodából a nagycsoportosok,

Részletesebben

A legférfiasabb oldalad

A legférfiasabb oldalad A legférfiasabb oldalad A manus.hu célja megteremteni egy olyan oldalt, melyben az erősebbik nem újból erősebbik nem lehet. Lelki menedéket és szakszerű segítséget nyújtani egy internetes magazin keretein

Részletesebben

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535 kutatás közben 535 rán tanulmányozunk. Gyarmati Gyöngyi egy tanulmányában Barbara W. Sommer-Mary Kay Quinlandet idézi. Az amerikai szerzőpáros véleménye szerint a szóbeli közléssel járó kifejezőeszközök

Részletesebben