A FEJLESZTÉST LEÍRÓ ZÁRÓ DOKUMENTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJLESZTÉST LEÍRÓ ZÁRÓ DOKUMENTUM"

Átírás

1 Gyógy- és f szernövény alapú takarmányozásra, illetve gyógy- és f szernövényeket tartalmazó legel és növénykert kialakítására vonatkozó kutatás-fejlesztés különleges min ség tej el állítása érdekében, a Bicskei Mg Zrt.-nél GOP A FEJLESZTÉST LEÍRÓ ZÁRÓ DOKUMENTUM Az els projekt-szakaszban felmértük területi adottságainkat. Ez szükséges volt ahhoz, hogy a legeltetéshez meghatározzuk a terület állateltartó képességét, a kialakítandó gyep típusát, megtervezzük a legel öntöz -rendszerét, a legel kertek nagyságát, helyzetét. A gyógynövények állat-élettani hatásairól, termesztésér l, a sajtkészítésr l folyamatosan történt a szakirodalom gy jtése, feldolgozása. Szakirodalmi gy jtésre alapozva kiválasztottuk azokat a gyógynövényeket, amelyekr l feltételeztük, hogy jótékony hatással bírnak a szarvasmarhákra. Áttekintettük több szakirodalmat a gyógynövénytermesztés, illóolaj-lepárlás, legeltetéses gazdálkodás, alternatív állatgyógyászat, tej-min ség, sajtgyártás, agrár-management és piackutatás terén. Ebben a részprojektben folytatódott a projekthez szükséges gépek beszerzése. A második projektszakaszban a kijelölt legel területet és a kísérleti parcellákat el készítettük a növények telepítésére. A vet mag és gép-beszerzés nagy része megtörtént. A terület öntöz -rendszerét kialakítottuk. A legel t és a kísérleti parcellákat telepítettük. Minden legel kert közepén gyógynövényes legel sávot alakítottunk ki, hogy a legeltetési kísérlet könnyen megfigyelhet legyen. A területet gondoztuk, az ápolási-, növényvédelmi feladatokat elláttuk. A tenyészid végén a gyógynövényeket betakarítottuk. Megtörtént az els dleges feldolgozás növényenként külön-külön, amit a téli etetési kísérleteknél felhasználtunk önmagukban alkalmazva és sztenderd takarmányhoz keverve. Referencia-mérések elvégzésére is sor került sztenderd takarmányozás mellett, amelyek mérvadóak voltak a gyógyfüves legel n legeltetett tehenek tejvizsgálataihoz. A részprojekt során mind a legel terület, mind a gyógynövénykert folyamatos gondozására volt szükség, amelynek munkaigénye igazodott a tenyészid szakokhoz a projekten belül.. Az els évi gyógynövény-telepítés tapasztalatai alapján pontosítottuk a következ évben telepítésre kerül gyógynövények körét. A harmadik projektszakaszban gyógyf vel telepített legel re kerül kísérleti csoport és a kontroll csoport egyedeit kiválasztottuk, elvégeztük állategészségügyi, élettani felmérésüket. A kísérleti csoport legeltetését lefolytattuk. A legelés közben megfigyeltük az állatokat, harapás-szám vizsgálatot folytattunk. A kísérleti csoport elegytejét mintáztuk és legel szakasz-váltásonként érzékszervi vizsgálatot végeztünk. Ebb l az elegytejb l 6 hetes érlelés trappista sajtot készítettünk, amit szintén érzékszervi vizsgálatnak vetettünk alá. Minden vizsgálatról jegyz könyvet vezettünk. A labor a gyógynövények bend beli lebonthatóságát vizsgálta, majd ennek ismeretében a kiválasztott növényeknek a bend mikrobák aktivitására, az illózsírsavak (ecetsav, propionsav, i- és n- vajsav, továbbá i- és n-valeriánsav) termel désére, a bend folyadék ph-jára és NH3 koncentrációjára gyakorolt hatását állapította meg. Az kg súlyú bend - és duodenumkanülözött holstein fríz tinókkal végzett takarmányozási kísérletek során azt vizsgálta, hogy 10 kiválasztott aromás gyógynövény táplálóanyagai milyen mértékben bomlanak le a bend ben lezajló mikrobás erjedési folyamatok hatására, illetve hogy a lebomlás során szabaddá váló táplálóanyagok, valamint speciális hatóanyagok (amelyeknek a gyógyító

2 hatás tulajdonítható) milyen hatást gyakorolnak a bend m ködésére, a bend bend fermentációra. A bend folyadék ph-ja valamennyi vizsgált gyógynövény etetésekor mind az etetést megel en, mind az etetés után 3 órával a fiziológiás határokon belül változott. A kontroll szakaszhoz képest (amikor az állatok nem fogyasztottak gyógynövényt) az etetést megel en csak három gyógynövény etetésekor változott szignifikánsan a bend folyadék ph-értéke, nevezetesen az orvosi zsálya és a kamilla növelte, a tárkony csökkentette a ph-t. Hangsúlyozni szükséges, hogy ezek a szignifikáns változások is fiziológiás határokon belüli mozgások voltak. Az etetést követ 3 órában a bend folyadék ph-ja valamennyi növény esetében nagyon sz k határok között (5,97-6,18) változott. A kísérleti eredmények azt igazolják, hogy az etetett gyógynövények sokoldalú hatást gyakorolnak a kér dz k energiaellátásában és még további életfunkciókban fontos illózsírsavaknak a bend fermentáció során történ el állítására. A vizsgált gyógynövények közül hat (kaporlevél, lestyánlevél, kecskerutaf, cickafark, útif, izsópf ) szignifikánsan növelte a bend ben termel ecetsav mennyiségét. A kedvez hatást els sorban az etetés el tt vett bend folyadék minták esetében figyeltük meg. A propionsav bend beli fermentációjára gyakorolt kedvez hatás sz kebb kör (csak 4 gyógynövény etetésekor növekedett meg a propionsav termelés a bend ben) és kisebb mérték volt. Szignifikánsan negatív hatást hasonlóan az ecetsavtartalomhoz a propionsav esetében sem fejtett ki egyetlen etetett gyógynövény sem. Végs soron megállapítható, hogy a vizsgált aromás gyógynövények nem befolyásolják kedvez tlenül a bend ben zajló mikrobás fermentációt, ellenkez leg a vizsgált paraméterek egy része (mikrobiális aktivitás, bend ben termel illózsírsavak összes mennyisége, az ecetsav-propionsav arány) a vizsgált aromás gyógynövények etetésekor a tehenek tejtermelése szempontjából kedvez irányban változott, más paraméterek (bend folyadék ph-ja, NH3-tartalma, a bend beli nyersrost lebontás, mikrobafehérje szintézis) indifferens módon alakultak. Régóta ismert, hogy a tejel állatok tejének min ségét és élvezeti értékét az elfogyasztott takarmány összetétele jelent sen befolyásolja. Kísérletet kívántunk folytatni arra vonatkozólag, hogy a tejel tehenek takarmányába kevert gyógynövények illó alkotói közül melyek és milyen mennyisében kerülnek át a tehenek tejébe. Ennek érdekében analitikai módszert dolgoztunk ki a tehéntejek mono- és szeszkviterpén tartalmának meghatározására. Kondenzált fázisok illó alkotóinak elemzésére gyakorta alkalmazott módszer a g ztér analízis (HS), amelynek számos kivitelezési módja ismert, többek között a sztatikus g ztér analízis (SHS), dinamikus ztér analízis (DHS) és szilárd fázisú mikroextrakció (SPME). A g ztérb l történ mintavétel céljára a jó ismételhet séggel, kiváló érzékenységgel, egyszer végrehajthatósággal és nem utolsósorban kis költség igénnyel rendelkez SPME módszert választottuk. Az egyes alkotók elválasztására, min ségi és mennyiségi meghatározására az irodalomban erre a célra leggyakrabban használt GC-MS elválasztás technikai és molekula spektroszkópiai módszert alkalmazták. Készült receptúra ajánlás a gyógynövényes legel növényösszetételére vonatkozólag, illetve a gyógynövényes sajt technológiai leírását elkészítettük. Legel keverék A Bicskei Mg.i Zrt területén folytatott kísérleti munka során egy gyógynövényes legel és egyéb gyógynövények termesztése során összegy lt tapasztalatainkat adjuk itt közre. Kiváltképp abban a tekintetben, hogy a projekt munka a tejel szarvasmarhák által szívesen fogyasztott magas gyógy és takarmányérték növények egy elegyes legel be való telepítését is kit zte célul, melyeknek hatóanyagai az állatok emésztésére, termelékenységére pozitív hatással lehetnek, illetve e gyógynövények illóolaj és egyéb anyagaik és jelent s tartalmánál fogva ezen anyagok vagy azok egy része beépülhet a tejükb l készült sajtba is. A többéves kutatómunka során felgy lt tapasztalatokból egy olyan használható legel kaszáló f illetve gyógynövényekkel kiegészített legel keverék ajánlást kívánunk adni tehenészetek, gazdálkodók számára, melyet saját legel -kaszáló területeiken hazai viszonyok közt sikerrel tudnak alkalmazni, és ami állataik egészségét és termelékenységét fokozza. A legel keverékben tavasszal és sszel telepíthet növényfajok kerültek összeállításra. Magjaik méretében és fajsúlyában is jelent s különbségek vannak. Telepítésükhöz azonban egyaránt ajánlható a

3 mechanikus talajhajtású csoroszlyás vet gép, lehet leg olyan, amelynek a csoroszlyáit a földt l elemelve és a felett rögzítve is alkalmasak a magok földfelszínre szórására. Ha rendelkezésre áll, vagy bérbe vehet, szórva vet f mag vet gép erre a célra az is tökéletesen felhasználható, ebben az esetben azonban gy shengerrel takarjuk-zárjuk a vetést. Mindkét típusú gépnek rendelkeznie kell a magtartályában lev boltozódás gátló tengellyel. A legel telepítésekor törekednünk kell arra, hogy, m velésünk a fels réteg vízmeg rzését szolgálja, de semmiképpen ne legyen forgatás nélküli mulcsm velés. Nyár végi- sz eleji telepítésnél jó el vetemények a kalászos gabonák, a repce és a mustár, közepesnek mondható a silókukorica. A tarlóhántást és a hántott tarló ápolását végezhetjük tárcsás elmunkálással, mellyel a következ években fellép gyomosodást csökkenti. Alapozó m veletként a cm mély szántást kövesse mihamarább tárcsás vagy kombinátoros elmunkálás, melyet kapcsolt eszközzel, vagy hengerrel zárjunk. Alaptrágyázásként érett többéves istállótrágyát t/ha adagban vagy vagy ehhez hasonló tápérték NPK komplex m trágyát dolgozzunk a talajba mintegy kg/ha dózisban. Ne feledjük, az éretlen istállótrágya bomlása során a talajból vizet von el, és a talaj gyommagkészletét jelent sen növeli. Aprómagokat kell vetnünk, így kiváló min ség magágy készítésére kell törekednünk. A vetés el tt bedolgozott alaptrágyát kiegészíthetjük a legeltetést-kaszálást megel en a vegetációs id kezdetén vagy a kaszálási periódusok után közvetlen kijuttatott a növényi igénynek megfelel tápanyag utánpótlással, melyet levélanalízissel is megállapíthatunk. Az élelmezés egészségügyi várakozási id ket legeltetés esetén is tartsuk be. Célszer a legel nkbe telepített egyszik ek tápelem igényét figyelembe venni a tápanyag utánpótlás során, mivel ezek fordulnak el legnagyobb mennyiségben a legel területeken. Tavaszi telepítés esetén a kés n lekerül sok szármaradványt adó növények szárát gondos aprítás után dolgozzuk a talajba és forgassuk le. A kukorica el vetemény a közepesnél rosszabb érték. Az alapozó m velés itt is szántás legyen, azonban ha talajadottságaink engedik, sszel munkáljunk el, tavasszal csak magágyat nyissunk. Kombinátoros, vagy kompaktoros magágy készítéssel megfelel min ség magágyat készíthetünk mind sszel mind tavasszal. A vetést mindkét id pontban lehet leg simahengerrel zárjuk, erre tökéletes eszköz az ún. réthenger, amennyiben nem áll rendelkezésre, a gy s vagy egyéb elemekb l álló hengeres zárás is megfelel, azonban aprómag telepítésnél a hengerezés nem elhagyható m velet. A henger ne tartozzon a nehéz típusú hengerek közé, mert ezek úgy megtömörítik a fels réteget, hogy a kelés biztonságát veszélyezteti. A simahengeres vetéslezárást többször ismételhetjük, míg asztalsimaságú felületet nem kapunk, a valamilyen profillal rendelkez hengerek esetében ezt a m veletet ne ismételjük, mert ezek kever hatásával számolnunk kell, a kamilla és cickafark növények vetése esetén, ezek földfelszínre szórt magjait ne temessük be, csak a földfelszínhez kell ket odanyomni, ugyanis magjuk csírázásához fényre van szükség. Azonban ha eltemetjük ket, akár tizenöt évig is csíraképesek maradnak a talajban. A vetést több menetben tudjuk végezni a telepíteni kívánt növényfajok magméretét l függ en. Els ként az egyszik f keveréket vessük el 2-maximum 3 cm mélyre. Majd közvetlen utána a többi magokat, amelyeket frakciónként akár egyszerre is vethetünk, ezek vetési mélysége 1,5-2 cm legyen, a cikafark és kamilla esetében csak a földfelszínre szórjuk ki ket. A legel t sávosan érdemes kialakítani, a munkagépeink szélességét l függ en, a sávok azért szükségesek, hogy az egyéves növényeket újra lehessen vetnünk évenként a legel nkbe, de felmagzás esetén számíthatunk terjedésükre a legel nkben a következ években. Ajánlott vetési rend:3 gépalja egyszik keverék (füvek) amelyet aug.20-szept10 között vessünk el. Az egyéb növényeknek alakítsunk ki sávokat pl ilyen rendben 3 sáv f keverék 1 sáv szi majd ismét 3 sáv f 1 sáv tavaszi keverék. Az ajánlott növények keveréke szi-nyár végi telepítéshez: A sávos keverékben vetett takarmányfüvek valamint e keverék vet magszükséglete. 1,Olasz perje (Lolium multiflorum) 20kg/ha 2,Vörös Csenkesz (Festuca rubra) 20kg/ha 3, Nádkép Csenkesz (Festuca arundinacea) 10% (10 kg/ha) Nyár végén vethet egy sávba magjaikat összekeverve a 4, Kamilla (Matricaria recutita) kg/ha

4 5, Cickafark (Achillea millefolium) 4 kg/ha vet magszükséglettel amit a f vetés idején szintén vessünk el. Kés sszel október végén, november elején fagy alá úgy hogy ne kelhessen ki, vessük együttesen e két növényt 1.5-2cm mélyre, duplagabona sortávra: 6, Közönséges Édeskömény (Foeniculum vulgare) 4kg/ha 7,Lestyán (Levisticum officinale)4 kg/ha vet magdózissal. Ez a két növény kétéves így sávjuk felújítása kétévenként id szer, felmagzással is terjednek majd a legel nkben. Tavaszi március közepi-végi vetéssel egy sávba gabona sortávra kerülhet 1-1,5 cm mélységben a : 8,Lándzsás utif (Plantago lanceolata) 8kg/ha 9, Borsf v. Csombord (Saturjea montana) 2-2,5 kg/ha, vet magmennyiséggel, magjukat össze tudjuk keverni a vet gépben. Tavaszi telepítéssel kétszeres gabona sortávra március eleje-közepén vethetjük 1-2 cm mélyre a következ két növényt: 10,Orvosi kecskeruta (Galega officinalis) 20 kg/ha vet magdózissal, e helyett, ha van lehet ségünk vethetünk keleti kecskerutát is, mivel ennek egyes fajtáinál kevesebb a galegin tartalom mely keser vé tenné a növény ízét, ezeket a szarvasmarhák szívesebben fogyasztják. 11, Közönséges vasf (Verbena officinalis) 5 kg/ha. Illetve ezekkel egy id ben ugyanazon sávba rávetéssel szintén gabona sortávra vethetjük a 12, Görögszénát (Trigonella foenum-graceum L.) 25 kg/ha vet magdózissal. E három növényt vethetjük egy sávba, de ne keverjük ket össze, mert magjaik különböz méreténél fogva osztályozódnak a vet gép magtartályában a rázkódástól s így nem tudjuk beállítani helyesen a vet gépet sem. Az aprómagokat, mint a kamilla, cickafark, vasf keverhetjük búzadarával, hogy megfelel en tudjuk beállítani vet gépünket. A vetések után, a gondos hengerezést követ en a vetemény, kelés után az öntözést meghálálja, de egyszerre mm egyszeri vízadagnál többel ne öntözzük. Az aprómagokat igyekezzünk nyirkos magágyba vetni, így segítsük kelésüket, öntözni 7-8 cm növény magasságtól lehet, a vetés kártétele nélkül, a csökkentett fenti vízadaggal. A legel és a sávok vegyszeres gyomirtása ebben a sávos rendszerben nem oldható meg, jelenleg nincs olyan herbicid, amely e növények mindegyikére szelektív lenne, így a telepítés évében a sávokban részesítsük el nyben a mechanikai eszközöket melyek közül kiemelend és kíméletes a gyomfés használata. A telepítés els évében célszer megvárni a vetemény meger södését, és legalább cm-es növénymagasságnál kezdeni a legeltetési periódusokat, melyek az els évben inkább többszöri, de rövidebb ideig tartsanak, hogy a növényzet er södhessen, és a taposási kárt mérsékeljük. A legeltetés után illetve a vegetációs id végén sszel a legel területeket szárzúzással tartsuk karban, hogy a felmagzott növényegyedek magjainak terjedését ezzel is segítsük. Tehát összesítve a legel keverék növényei: 1,Olasz perje (Lolium multiflorum) 2,Vörös Csenkesz (Festuca rubra) 3, Nádkép Csenkesz (Festuca arundinacea) 4, Kamilla (Matricaria recutita) 5, Cickafark (Achillea millefolium) 6, Közönséges Édeskömény (Foeniculum vulgare) 7,Lestyán (Levisticum officinale) 8,Lándzsás utif (Plantago lanceolata) 9, Borsf v. Csombord (Saturjea montana) 10,Orvosi kecskeruta (Galega officinalis) 11, Közönséges vasf (Verbena officinalis) 12, Görögszéna (Trigonella foenum-graceum L.)

5 TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS Gyógynövényes Etyeki gomolya sajt natúr, sorszáma: 1 verziószám:1 tulajdonosa: Bicskei Mg. Zrt Bicske, Tatai út 25. törzspéldány tájékoztató példány X Készítette Ellen rizte Jóváhagyta Név Heged s Aranka Heged s Imre Aláírás Dátum Hatályba léptetés: TÖRZSPÉLDÁNY A TERMÉK VISSZAHÍVÁSI UTASÍTÁS A BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT. TULAJDONA ILLETÉKTELEN MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT.

6 TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS MELLÉKLETEK Melléklet neve Érvénybelépés dátuma MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Fejezet Változat Módosítás lényege Érvényesség Jóváhagyó

7 TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS 1. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG Jelen eljárásban el írtak a tejüzem valamennyi, a termék el állítással kapcsolatos tevékenységet végz dolgozójára és egységére vonatkozik. A technológia kidolgozásának és alkalmazásának célja, hogy a beérkez nyerstejb l készül gomolya feldolgozási folyamata szabályozott legyen. 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS Folyamat: Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Termék: Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozatának eredménye, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Nyomonkövethet ség: Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy helyét annak, amir l szó van. Nem megfelel ség: Egy követelmény nem teljesülése (eltérés).

8 3. FOLYAMATLEÍRÁS Gomolya gyártás folyamatábra CaCl2; színtenyészet; tejoltó konyhasó csomagoló anyag nyers tej átvétele 4 o C pasztörizálás 76 o C CCP zsírbeállítás alvasztás 30 C sajtolás 36 C formázás csöpögtetés csomagolás savó savó Vákuum tasak hegesztéssel zárva. A jelöl címke tartalmazza a kötelez feliratokat. Csomagolás, mérés H tárolás CCP Kiszállítás 4-8ºC 4-8ºC

9 BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT Herceghalom, Gesztenyés út 1. TELEFON/FAX: 1. Termék megnevezése 2. Termék leírása Gyógynövényes Etyeki gomolya natúr Gyógynövényes tehéntej konyhasó, kálcium-klorid, tejoltó, (f szerek, ízesít k), baktérium szintenyészet felhasználással készült tejtermék 3. Min ségi követelmények Kémiai és fizikai követelmények A termék súlykódos, mérés alapján kerül rá a tömeg és az ár. Kémiai jellemz k: szárazanyag tartalom: legalább 45 % zsír a szárazanyagban legalább: 45 % sótartalom legfeljebb 1,5 % Késztermék vizsgálat: zsírvizsgálat; szárazanyag tartalom meghatározás Érzékszervi jellemz k Megjelenés, szín: Egyenletesen csont fehér szín Szag: Kellemesen savanykás, jellegzetesen aromás, Íz: tiszta, jellegzetesen aromás A termék a 20 pontos bírálati rendszerben érje el legalább a 14 össz pontszámot, ezen belül ízre és szagra legalább 8-at úgy, hogy egyik érzékszervi jellemz jére sem kaphat 0 pontszámot. Élelmezés-egészségügyi követelmények: Az érvényben lév élelmezés-egészségügyi el írások szerint Csomagolás Vákuum tasak hegesztéssel zárva. A jelöl címke tartalmazza a kötelez feliratokat Tömegt rés

10 BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT Herceghalom, Gesztenyés út 1. TELEFON/FAX: A termék súlykódos, mérés alapján kerül rá a tömeg és az ár. 4. A termék jelölése A jelölésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 4.1.Az élelmiszer pontos megnevezése 4.2.Az élelmiszer el állítójának vagy forgalmazójának neve, címe 4.3.Az élelmiszer nettó tömege 4.4.Az élelmiszer összetev it 4.5.Az élelmiszer fogyaszthatósági idejét 4.6.A min ség megóvásához szükséges tárolási feltételek 5. Tárolás: 4-8 C között 6. Fogyaszthatósági id tartam 15 nap 7.A gyártáshoz felhasználható anyagok 100 kg késztermékre vonatkoztatva: Gyógynövényes tehéntej 771,2 l Tejzsír 28,8 kg Oltófolyadék 0,133 kg Kalciumklorid 0,133kg Zsugortasak 400 db Cimke 400 db Só 5,2 kg 8.A gyártási folyamat irányelvei A gyártáshoz felhasználásra kerül tejnek meg kell felelnie az 852/2004/EK rendelet követelményeinek. Az átvételt követ en a 6 C alatt tárolt és legfeljebb 24 órán át ezen a h fokon tárolt tejet használunk fel. A tej átvétele közben megtörténik az alapanyag vizsgálata. A pasztörizálás 76 C-on történik, majd zsírbeállítás és alvasztás következik. Az alvasztáshoz CaCl 2, színtenyészet és oltóenzim kerül

11 BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT Herceghalom, Gesztenyés út 1. TELEFON/FAX: felhasználásra. Az alvadás után konyha só adagolással történik a sajtolás, amit a formázás, csöpögtetés és a csomagolás követ. A csomagoláshoz vákuum tasakot használunk, amit jelöl címkével látunk el. A gomolya gyártása során fokozottan ügyelni kell az élelmiszer-higiéniai rendeletben el írtak betartására. Az élelmiszer el állító helyet rendben és tisztán kell tartani. Az élelmiszer-el állítás csak tiszta helyiségben kezdhet meg és végezhet el. A gomolya gyártásában résztvev dolgozóknak be kell tartani a személyi higiéniára vonatkozó el írásokat és a m velet során fokozott figyelmet kell fordítani a fizikai, kémiai és biológiai veszélyforrások felügyeletére. 9. M veleti utasítás Utólag készül el. 9.7 A gyártáshoz felhasznált gépek, berendezések: Lásd I.sz. melléklet 10. Tisztítás, fert tlenítés A Bicskei Mg. ZRt.-nél érvényben lév Tisztítási és fert tlenítési utasítás szerint 11. Ellen rzés A Laboratóriumi vizsgálatok rendszere cím min ségirányítási utasítás el írása szerint. 1. sz. melléklet gomolya gyártásánál használt gépek, berendezések S.sz: Megnevezés Kapacitás Rendszer Anyaga Típusa 1 Tejfogadó tartály 3 m 3 álló saválló TF szekciós Paszt r 1000 l/óra lemezes saválló PG-1 3 Szeparátor 1000 l/óra hermetikus, tányéros saválló SH-1

12 BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT Herceghalom, Gesztenyés út 1. TELEFON/FAX: 4 Sajtkád 250.l bolygókever s belül saválló 5 El présel kád 150 l fekv, préslapos saválló KP-05 6 Sajtprés 40 db nyomásszabályozással saválló GP-4 léghengeres 7 thet, 1000 liter fekv anyag, saválló TS szigetelt sózókád 8 Sajtcsomagoló 150 db/óra 1 aknás saválló+alumínium CC 9 Csomagoltsajt fóliazsugorító, félautomata saválló CZ TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS ETYEKI GYÓGYNÖVÉNYES TRAPPISTA SAJT ( Zsíros, erjedési lyukas félkemény sajt ) sorszáma: 1 verziószám: 1 tulajdonosa: Bicskei Mg. Zrt Bicske, Tatai út 25. törzspéldány tájékoztató példány X

13 BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT Herceghalom, Gesztenyés út 1. TELEFON/FAX: Készítette Ellen rizte Jóváhagyta Név Heged s Aranka Heged s Imre Aláírás Dátum Hatályba léptetés: TÖRZSPÉLDÁNY A TERMÉK VISSZAHÍVÁSI UTASÍTÁS A BICSKEI MEZ GAZDASÁGI ZRT. TULAJDONA ILLETÉKTELEN MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT.

14 MELLÉKLETEK Melléklet neve Érvénybelépés dátuma MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Fejezet Változat Módosítás lényege Érvényesség Jóváhagyó

15 1. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG Jelen eljárásban el írtak a tejüzem valamennyi, a termék el állítással kapcsolatos tevékenységet végz dolgozójára és egységére vonatkozik. A technológia kidolgozásának és alkalmazásának célja, hogy a beérkez nyerstejb l készül sajt feldolgozási folyamata szabályozott legyen. 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS Folyamat: Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Termék: Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozatának eredménye, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Nyomonkövethet ség: Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy helyét annak, amir l szó van. Nem megfelel ség: Egy követelmény nem teljesülése (eltérés).

16 3. FOLYAMATLEÍRÁS A gyógynövényes sajtgyártás folyamatábrája Alap-, segéd-, csomagolóanyag Gyógynövényes nyerstej, fölözött tej VELET PARAMÉTER ELLEN RZÉS Tejátvétel Zsírbeállítás 2.8-3% zsír%, zs.m.sz.a. Paszt rözés 75ºC fok Kádba töltés ºC fok Kalcium klorid kultúra Oltófolyadék Kádtej feljavítás, kultúrázás Beoltás, alvasztás fok, ºSH, zsír%, zs.m.sz.a. Felvágás, el sajtolás 1/3 rész savó leszívatás ºSH alvadék borsó-, fél-borsó Savó ºSH, Ivóvíz Alvadékmosás Utómelegítés, utósajtolás ºC fok, ºSH Alvadék leeresztés Alap-, segéd-, csomagolóanyag VELET PARAMÉTER ELLEN RZÉS

17 El préselés perc Felvágás, formába rakás Préselés Sózás perc 1-7 bar Nyomás, sz.a.tart. Sófürd ºC, ºSH, ºLd Szikkasztás Vákuum tasak Felületkezelés Csomagolás Érlelés ºC Kibontás Darabolás Felületkezelés Csomagolás Jelöl címke, árazó címke Címkézés /bizerbázás/ Tárolás 2-10 ºC Kiszállítás 2-10

18 1. A termék megnevezése: Etyeki Gyógynövényes Trappista sajt 2. Termék leírása A gyógynövényes trappista sajt paszt rözött gyógynövényes tehéntejb l tejsavbaktériumszíntenyészet, oltóenzim, kalcium-klorid, kálium-nitrát - a tejre vonatkoztatva legfeljebb %-ban - hozzáadásával készített, sózott és érlelt jellegzetes érzékszervi tulajdonságokkal rendelkez félkemény erjedési lyukas sajt. 3. Min ségi követelmények 3.1 Szárazanyag tartalom: min. 56 g/100g Zsírtartalom a sza.-ban: min. 45 % Konyhasó tartalom: max. 2 g/100g ENERGIA ÉRTÉK: 1425 KJ/100G 3.2. Érzékszervi jellemz k Küls : Egész sajt: korong alakú, az alap- és fed lap sík, az oldalfelület enyhén domborodó, a fólia sértetlen, légmentesen simul a sajt felületére, a gyógynövényes sajt kéreges, felülete száraz, vagy kissé zsíros, vagy enyhén nyirkos tapintású. Darabolt sajt: szabályos alakú darabok, a fólia sértetlen, feszesen, vagy lazán simul a sajt felületére, a légmentesítésb l adódó kisebb deformálódás nem kifogásolható Bels : egyenletesen halványsárga szín, a metszéslapon egyenletes eloszlásban kevés borsó nagyságú, kerek, fényes, erjedési lyuk látható Állomány: jól vágható, rugalmas, szájban elomló Illat: jellegzetesen aromás Íz: enyhén savanykás, f szeresen zamatos, telt 3.3. Élelmezés egészségügyi követelmények Az érvényben lév élelmezés egészségügyi el írások szerint Csomagolás H re zsugorodó MLF-40 tasakban vákuum alatt hegesztéssel lezárva, címkézve.

19 Nettó tömeg: Egész sajt: 1,2 1,5 kg/db Darabolt sajt: g/ csomagolási egység 4. A termék jelölésének tartalmaznia kell az alábbiakat 4.1. Az élelmiszer pontos megnevezését 4.2. Az élelmiszer el állítójának vagy forgalmazójának a nevét, címét 4.3. Az élelmiszer nettó tömegét 4.4. Az élelmiszer el állításához szükséges nyers és adalékanyagokat 4.5. Az élelmiszer min ségmeg rzés id pontját 4.6. Az élelmiszer min ségmeg rzéséhez szükséges tárolási feltételeket 5. Tárolás: 2 10 o C között 6. Fogyaszthatósági id tartam 2 10 o C között tárolva legalább 12 nap, legfeljebb 52 nap. 7. A gyártáshoz felhasználható anyagok 100 kg Gyógynövényes tehéntej 1050,0 l Tejzsír 30,5 kg Oltófolyadék 0,005 kg Kalciumklorid 0,212 kg Zsugortasak 68,0 db Cimke 68,0 db Só 2,0 kg 8. A gyártási folyamat irányelvei: A h tött, sz rt gyógynövényes tej átvétele magába foglalja a mennyiségi és min ségi átvételt, el tárolást az alapanyagtejet paszt rözzük, megfelel zsírtartalmat beállítjuk, majd a paszt rözött gyógynövényes tejet a sajtkészít kádakba nyomatjuk a sajtkészít kádba o C-on benyomatott gyógynövényes tejhez hozzáadjuk a megfelel mennyiség kalcium-kloridot, vajkultúrát. a bekultúrázott, feljavított megvizsgált gyógynövényes tejet oltófolyadékkal beoltjuk. Beoltás után az alvadási id perc. az alvadékot felvágjuk, el sajtolás addig tart, míg az alvadék kb. fél-borsó, borsó nagyságot el nem éri. Az el sajtolás közben a savó kb. 1/3-át a rendszeresített savótálba leszívatjuk. az utómelegítés, utósajtolás célja az alvadékrögök kiszárítása, szilárdulása. Amikor az alvadékszemek a megfelel szilárdságot elérték és a kívánt savfok emelkedés megtörtént, az alvadékot a savóval együtt az El présel kádba engedjük, savó alatt préseljük a savó eltávolítása után, az alvadéktömböt egyenl kockákra felvágjuk, formákba rakjuk, a formákban lév sajtot berakjuk a sorozatprésbe, préseljük. a préselés befejezése után kiszedjük a formából, szélezzük, majd a sólébe rakjuk

20 sózás után a sajtokat zsugorfóliába csomagoljuk, vákuum alatt zárjuk, majd o C között a fóliát zsugorítjuk. a csomagolt sajtokat érleljük, érlelés befejezése után a sajtokat bíráljuk. A bírálatok eredményét l függ en a sajtok tovább feldolgozásra vagy kereskedelmi forgalomba kerülnek kereskedelmi igényt l függ en az érlelt sajtot daraboljuk, illetve egész formában natúr egész, natúr darabolt sajtként értékesítjük A sajt gyártása során fokozottan ügyelni kell az élelmiszer-higiéniai rendeletben el írtak betartására. Az élelmiszer el állító helyet rendben és tisztán kell tartani. Az élelmiszer-el állítás csak tiszta helyiségben kezdhet meg és végezhet el. A sajt gyártásában résztvev dolgozóknak be kell tartani a személyi higiéniára vonatkozó el írásokat és a m velet során fokozott figyelmet kell fordítani a fizikai, kémiai és biológiai veszélyforrások felügyeletére. 9. veleti utasítás 9.1. Tejátvétel, zsírbeállítás A tejtermel l beszállított tejet a tej átvételével megbízott dolgozók a Beérkez nyerstej átvétele cím min ségbiztosítási utasításban leírtaknak megfelel en 3 m 3 es tejfogadó tartályba nyomatja. A sajttej zsírtartalmát %-ra kell beállítani a beérkezett nyerstej és fölözött tej megfelel arányú összenyomatásával. Az elkészített sajttejnek meg kell állapítani a pontos mennyiségét, mintát kell venni az elegytejb l, ellen rizni kell a tej h fokát, és a mintát meg kell vizsgáltatni. A vizsgálandó jellemz ket a Laboratóriumi vizsgálatok rendszere cím min ségbiztosítási utasítás szabályozza Paszt rözés, kádba töltés A feldolgozás megkezdése el tt a paszt rös a lemezpaszt rt, az ezekhez tartozó tejvezetékeket, szerelvényeket a feldolgozás menetének megfelel en ellen rzi. Meggy dik, hogy azok tisztasági állapota az el írásoknak megfelel-e, m szaki állapotuk biztosítja-e a zavartalan biztonságos termelést. (Biztonsági berendezések, paszt r automatika jó állapotban vannak.) Miután mindezen tényekr l meggy dött és rendellenességet nem tapasztalt, megkezdi a m veletet. A paszt r el téttartályába vezetékes vizet enged, beindítja a tejszivattyút, melegvíz szivattyút megnyitja a g z és jeges vizet átereszt szelepeket, a tejvezetékek csapjait úgy állítja be, hogy az öblít víz a paszt rgépen áthaladva, visszatérjen az el tét tartályba azaz biztosítja a víz cirkulálását. Ezt a cirkulálási m veletet addig végzi, míg a gépben lev víz eléri az el írt paszt rözési h fokot. A paszt rözési h fok 76 o C 60 sec h ntartással, h tését úgy kell beállítani, hogy a kijöv tej foka 30 32ºC legyen. A paszt rös a kívánt h mérséklet elérését (hevítés-h tés) a gépen lév h mér kön. A tárolt adatokat egy évig meg kell rizni az üzemvezet i irodában. Miután a gépet üzemelési h fokra felf tötte, csapváltással a vizet elvezeti, vagyis a cirkulálást befejezi, egyidej leg beindítja a nyerstej tartálynál lév tejszivattyút és megkezdi a tej paszt r el téttartályába való betáplálását. A gépb l a víz kinyomatását, ill. annak bekövetkeztét a mintavev csapon keresztül ellen rzi.

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-104 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-104 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-104 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek Dairy products with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-104 számú irányelv. Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-104 számú irányelv. Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-104 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott tejtermékek Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2012. (első kiadás) 1 Magyar

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-105 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-105 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-105 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékek Hand made dairy products with distinctive quality indication

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3/51-1 számú előírás (2. kiadás) Egyes tejtermékek 1. (1) Ez az előírás az 1. számú mellékletben meghatározott termékekre vonatkozik. (2) Ezen előírásnak

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-105 számú irányelv. Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-105 számú irányelv. Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-105 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékek Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2012. (első kiadás)

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre)

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) Az élelmiszer fogyasztására visszavezethetı megbetegedések száma Magyarországon a becslések szerint

Részletesebben

Gyártmánylap. Kakaós csiga 100 g. Érvényesség kezdete: 2012.05.16. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító

Gyártmánylap. Kakaós csiga 100 g. Érvényesség kezdete: 2012.05.16. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító Gyártmánylap Érvényesség kezdete: 2012.05.16. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító 1. Az élelmiszer-előállító neve, székhelyének címe: Annamajori Kft. Baracska Annamajor 1. 2471 2. Az élelmiszer

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelık élelmiszer-elıállítással kapcsolatos lehetıségeirıl

Tájékoztató a kistermelık élelmiszer-elıállítással kapcsolatos lehetıségeirıl Tájékoztató a kistermelık élelmiszer-elıállítással kapcsolatos lehetıségeirıl Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2010 E kiadvány bemutatja a kistermelıi tevékenységet végzı gazdákra vonatkozó jogszabályokat

Részletesebben

Gyártmánylap. Molnárka 28 g. Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító

Gyártmánylap. Molnárka 28 g. Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító Gyártmánylap Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító 1. Az élelmiszer-előállító neve, székhelyének címe: Annamajori Kft. Baracska Annamajor 1. 2471 2. Az élelmiszer

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: SEF-1366/2014 Témafelel s: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtéveszt jelölések

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

Gyártmánylap. Sajtos pogácsa 50 g. Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító

Gyártmánylap. Sajtos pogácsa 50 g. Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító Gyártmánylap Érvényesség kezdete: 2012.07.09. Érvényesség vége: I. Az élelmiszer-előállító 1. Az élelmiszer-előállító neve, székhelyének címe: Annamajori Kft. Baracska Annamajor 1. 2471 2. Az élelmiszer

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Kutató Intézet a Közép-Tisza mentén

Kutató Intézet a Közép-Tisza mentén Kutató Intézet a Közép-Tisza mentén A Karcagi Kutató Intézet a Közép-Tisza mente nehéz mechanikai összetételű talajain való gazdálkodás fejlesztésének lehetőségeit kutatja. Az 1947-ben alapított Karcagi

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 2-83 számú irányelv Egyes cukortermékek. Sugar products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 2-83 számú irányelv Egyes cukortermékek. Sugar products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-83 számú irányelv Egyes cukortermékek Sugar products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 1996. Általános elõírások Az irányelv hatálya

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

Magyar Sajtkészítők Napja. Élelmiszer higiénia, a kistermelői rendelet ezen belül falusi vendégasztal szolgáltatás

Magyar Sajtkészítők Napja. Élelmiszer higiénia, a kistermelői rendelet ezen belül falusi vendégasztal szolgáltatás Magyar Sajtkészítők Napja Élelmiszer higiénia, a kistermelői rendelet ezen belül falusi vendégasztal szolgáltatás Deák Ferenc Főosztályvezető-helyettes Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Budapest, 2013.06.28.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN Feledi Tibor, Rónyai András, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Potra Ferenc, Csengeri István Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

AZ ALPROJEKTEK ÜTEMEZÉSE

AZ ALPROJEKTEK ÜTEMEZÉSE Kérjük a különböző fázisokat tevékenységekre és projektelemekre lebontva, negyedéves ütemezéssel megadni (amelyet majd Ganttdiagrammban kell bemutatni és a különböző feladatokat szövegesen is le kell írni

Részletesebben

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha SzGY04 - Végezzen el tápanyagutánpótlás számítást! GYAKORLATI PÉLDA Tápanyag utánpótlás Költségek: A./ Műtrágya anyagköltség B./ Keverés, őrlés segédüzemi költségének kiszámítása C./ Műtrágya felrakásának

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv /2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról. A rész

A Magyar Élelmiszerkönyv /2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról. A rész 9. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról A rész 1. Ez az előírás a B és C részben meghatározott,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN. Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁSBAN Bognár Péter Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati igazgató A SZÁMOK TÜKRÉBEN A TÖRZSHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE kútsor gépházak, medencék DUNA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

A tej és tejtermékek közös piacszervezése A tej és tejtermékek közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Sorvetőgépek mechanikus pneumatikus Szemenként vető gépek mechanikus pneumatikus Ültető gépek

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Medencék téliesítése. KÜLTÉRI MEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE A téliesítés lépései KÜLTÉRI MASSZÁZSMEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE

Medencék téliesítése. KÜLTÉRI MEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE A téliesítés lépései KÜLTÉRI MASSZÁZSMEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE Medencék téliesítése KÜLTÉRI MEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE A téliesítés lépései KÜLTÉRI MASSZÁZSMEDENCÉK TÉLIESÍTÉSE TERMÉKISMERTETŐK DINAX TÉLIESÍTŐ ALGA-SOKK P DINAX FILTER CLEANER F Tipp: A termékek részletes

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: lakk Elkészítés időpontja: 2012.02.05. 1 / 4. oldal TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. Termék azonosító: Termékszám: JK 246 221 00 PN 112 474 06 Korrózió

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Második számú Időszakos beszámoló

Második számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Második számú Időszakos beszámoló 1.

Részletesebben

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI. Egyetemi jegyzet képanyaga

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI. Egyetemi jegyzet képanyaga GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI Egyetemi jegyzet képanyaga A képeket készítette és az anyagot szerkesztette: Dr. Tasi Julianna egyetemi adjunktus SZIE Gödöllő A gyepek növényállománya Optimális gyepszerkezet:

Részletesebben

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY Termék megnevezése Berényi kifli mákos, diós, meggyes, szilvadzsemes, túrós vagy gesztenyés Mákos, diós, meggyes, szilvás, túrós vagy gesztenyés töltelékkel töltött Előállító Összetevők

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag

Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet A VETŐGÉPEK FELADATA A vetőgépek

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Őszi búza (Kb. 6 tonna/ha terméshez.): Haifa CoteN Mix 30-7-7+ME (2) (+1 MgO+9SO3+0,05%Fe+0,01Zn)

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Első számú Időszakos beszámoló

Első számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 1 MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 2016 2 MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Utánpótlás, Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

Kukoricaszilázs. Orosz- 2002, Józsefmajor

Kukoricaszilázs. Orosz- 2002, Józsefmajor Általános takarmányozástan gyakorlat Takarmányismeret 2. Tak. ismeret: erjesztéses tartósítás Alapfogalmak: silózás: tömörítés, anaerob körülmények, mikroorganizmusok, szerves savak, csökkenő kémhatás

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21.

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21. Oldal: 1/1 Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II./220. Elérhetőségek: Tel: +36-1/455-8870, Fax: +36-1/215-3924 Honlap: http://www.vht.hu/ felelős vezető: Sántha Zsófia vezető e-mail címe: santhazsofi@vht.hu

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük.

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük. Köszönjük, hogy a RollcarT-V készüléket megvásárolta. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy a gépet megfelelően tudja használni. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy anyagi

Részletesebben

Az öntözés. vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról. A vízügyi hatóság engedélye szükséges

Az öntözés. vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról. A vízügyi hatóság engedélye szükséges Cziráki László 2014 Fogalma: Az öntözés vízgazdálkodási tevékenység, melynek során gondoskodunk a növények pótlólagos vízellátásáról A vízügyi hatóság engedélye szükséges Feladata: A termelés biztonságának

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ TARTALOMJEGYZÉK: 2 FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEK...3 FELHASZNÁLÁSI ELŐNYÖK.3 MŰSZAKI ADATOK..4 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT.23-2- FALBURKOLÓ ELEMEINKRŐL ÁLTALÁBAN A FABROSTONE falburkoló elemek épületek lábazatainak,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények. Certain bread and bakery products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények. Certain bread and bakery products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények Certain bread and bakery products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2004. A Magyar

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Tetőfedés kerámia cseréppel

Tetőfedés kerámia cseréppel Tetőfedés kerámia cseréppel szakszerű kivitelezés követelményei ( jegyzet) Összeállította: Nemes András okl. építőmérnök TONDACH alkalmazástechnikai szaktanácsadó Készült a Műszaki Ellenőri Tanfolyam résztvevő

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása 14. FEJEZET TEJPORGYÁRTÁS A szárított tejtermékeket a közvetlen fogyasztáson kívül az édesiparban, a sütőiparban és más iparágakban használják fel. A fontosabb termékek: a teljes (zsíros) és a sovány tejpor,

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

PANTANET és FORTINET kerítés

PANTANET és FORTINET kerítés PANTANET és FORTINET kerítés Szerelési útmutató BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4, Poland tel. +48 77 40 62 200 faks. +48 77 48 25 000 or + 48 77 48 25 007 www.betafence.com Kerítésrendszerek

Részletesebben